Każda wypowiedź analityka powinna stanowić jedynie kolejną informację, sugestię, a nie być wyrocznią wpływającą na ostateczne decyzje inwestycyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Każda wypowiedź analityka powinna stanowić jedynie kolejną informację, sugestię, a nie być wyrocznią wpływającą na ostateczne decyzje inwestycyjne."

Transkrypt

1 Każda wypowiedź analityka powinna stanowić jedynie kolejną informację, sugestię, a nie być wyrocznią wpływającą na ostateczne decyzje inwestycyjne. Rekomendacje giełdowe to porady, które mają pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W Polsce wydają je m.in.: DM IDMSA, Unicredit CA IB, Millennium DM, Deutsche Bank. Zetknął się z nimi niemal każdy inwestor. Niekorzystna koniunktura na rynkach przyczynia się do zaniżenia wyceny wielu wartościowych spółek, a większość inwestorów nie ma czasu na skomplikowane analizowanie sytuacji niemal czterystu firm notowanych na GPW. Czy warto wówczas korzystać z rekomendacji analityków? Najtrafniejsze rekomendacje na pewno mogą ustrzec inwestora przed stratą kapitału, tylko jak je znaleźć? Marcin Gomoła, przewodniczący utworzonej przy GPW Rady Edukacji i Ładu Informacyjnego przyznaje, że często zdarzają się sytuacje, w których zarządzający wydają twardą rekomendację nie podając jej przesłanek, a często będąc w konflikcie interesów lub w inny sposób nie będąc w pełni niezależnymi w formułowaniu publicznych sądów i opinii. Bywa również tak, że analitycy znacząco różnią się w ocenie tej samej spółki, dlatego inwestorzy nie powinni sugerować się pojedynczymi zaleceniami. Dlatego, jak uważa Edyta Gajda z Auxilium, każda wypowiedź analityka powinna stanowić jedynie kolejną informację, sugestię, a nie być wyrocznią wpływającą na ostateczne decyzje inwestycyjne. Wszyscy powinni interpretować wypowiedzi analityków oraz dziennikarzy po swojemu i traktować je jako źródło dodatkowych informacji, a nie wskazówki inwestycyjne. Stara szkoła giełdowa uczy, że najważniejsze informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych pochodzą z samej spółki, odnoszą się do jej wyników i wskaźników finansowych oraz realizowanej strategii. Oczywiście, zauważa Gajda, nie bez znaczenia jest tu zachowanie całego rynku, tak jak jest to obecnie, gdy obserwujemy niepokojące doniesienia na temat 1 / 6

2 gospodarki światowej oraz rynku amerykańskiego. Sprawa jednego raportu Analitycy UniCredit CA IB wywołali w listopadzie burzę, wyznaczając cenę docelową akcji Lotosu na 0 zł. Zaraz po tym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła czynności, które miały wykazać, czy na warszawskim parkiecie doszło do nieprawidłowości polegających na manipulacji instrumentem finansowym. Badaniu poddany zostanie raport UniCredit, który obniżył cenę docelową dla akcji spółki Lotosu do zera. KNF ustaliło, że nie doszło do manipulacji kontraktami terminowymi i kursem akcji. Przypomnijmy: analityk UniCredit Robert Rethy obniżył cenę docelową jednej akcji spółki do zera z 25 zł i podtrzymał rekomendację sprzedaj", wskazując, że jest ponad 50-procentowe prawdopodobieństwo, że Lotos nie przetrwa w obecnej strukturze. W czasie gdy KNF zajęła się zbadaniem tej sytuacji, zarząd gdańskiej spółki uznał wnioski zawarte w raporcie za bezpodstawne i zapowiedział wystąpienie o ochronę praw spółki na drodze prawnej. Spółka zdecydowanie protestowała przeciw sugestii o możliwym bankructwie. Raport UniCredit jest nie tylko nieprawdziwy, ale próbuje zdyskredytować firmę, która jest w dobrej kondycji. Zarząd przychyla się do opinii, że to nie jest spekulacja, tylko kierunkowe działanie. To jest próba wrogiego wezwania na akcje" - odpierał zarzuty prezes Lotosu Paweł Olechnowicz podczas konferencji prasowej. Z rekomendacją UniCredit nie zgodziło się także Ministerstwo Skarbu, które posiada prawie 60 proc. akcji Lotosu. 2 / 6

3 Inwestorzy czują się zmanipulowani Magdalena Grzybowska z Financial PR Manager Lighthouse Consultants uważa, że rekomendacje powinny być jednym z podstawowych narzędzi ułatwiającym inwestorom ocenę kondycji przedsiębiorstwa i oszacowanie ceny jego akcji w przyszłości. - Część inwestorów sądzi jednak, że przekazywane do publicznej wiadomości rekomendacje nie są obiektywne i służą interesom instytucji zatrudniającej analityka sporządzającego dokument. Inwestorzy często czują się zmanipulowani przez analityków. Dzieje się tak szczególnie, gdy na rynku mamy do czynienia z długotrwałymi spadkami cen akcji - mówi Grzybowska. W czasie dobrej koniunktury, gdy ceny akcji rosły, niemal każda rekomendacja kupna akcji była trafna, zaś analitycy licytowali się jedynie podwyższając prognozowane ceny poszczególnych akcji. Bessa zweryfikowała wartość zaleceń w dół. Analitycy często unikają rekomendacji sprzedaży, w związku z tym biura maklerskie wydają pozytywne rekomendacje nawet w momencie, gdy ceny akcji spadają o kilkadziesiąt procent. Z kolei gdy przecena akcji zbiera już solidne żniwo na rynku, analitycy zaczynają wydawać całkowicie przeciwstawne rekomendacje obniżając cenę docelową akcji nawet do zera, jak pokazuje ostatnia kontrowersyjna rekomendacja wydana Grupie Lotos przez UniCredit. Również ING Securities obniżył cenę docelową dla tej spółki z 42,7 zł do 9 zł. Takie rozbieżności w ocenie perspektyw danej spółki budzą zdziwienie i prowokują do pytań o rzetelność prognoz bądź nawet możliwość manipulacji kursem akcji. - W ostatnich tygodniach [artykuł pochodzi z wydanego na początku stycznia Rynku Kapitałowego" - red. Biuletynu] zaufanie inwestorów do rekomendacji domów maklerskich 3 / 6

4 wyraźnie spadło. Z pewnością nie należy do nich podchodzić bezkrytycznie. Inwestorów najbardziej interesuje zweryfikowana w praktyce wartość rekomendacji, a media publikują rankingi analityków i domów maklerskich, których zalecenia w największym stopniu znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej wycenie rynkowej - mówi Grzybowska. Uwaga Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców" rekomendacjami są raporty, analizy lub innego typu informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych. Biura maklerskie publikują raporty analityczne oraz wydają rekomendacje dla spółek publicznych, które kierowane są do inwestorów i stanowią dla nich podstawę decyzji inwestycyjnych. Rekomendacje to tylko wskazówki Tomasz Maślanka, partner zarządzający w Certus Capital uważa, że inwestorzy nie powinni podejmować decyzji bazując wyłącznie na rekomendacjach analityków - historia dowodzi bowiem, iż to droga prowadząca do strat. - Wycena spółki, będąca uwieńczeniem raportu, to w głównej mierze skwantyfikowany, subiektywny osąd analityka dotyczący przyszłości spółki i jej prognozowanych wyników. Projekcje finansowe są obarczone bardzo dużym ryzykiem i należy podchodzić do nich z dużą ostrożnością - mówi Tomasz Maślanka. - Szczególnie we współczesnym, niezwykle dynamicznym otoczeniu gospodarczym, w którym sytuacja makroekonomiczna, determinująca 4 / 6

5 pozycje podmiotów gospodarczych, zmienia się bardzo szybko i gwałtownie - dodaje. Uważa ponadto, iż wiarygodne oszacowanie przepływów pieniężnych na kilka lat w przód graniczy z cudem. Za przykład - zdaniem Maślanki - może posłużyć sytuacja deweloperów, którzy są bardzo mocno uzależnieni od sytuacji na rynku kredytowym: jeszcze kilkanaście miesięcy temu niemal nikt nie spodziewał się kryzysu na taką skalę, w związku z czym projekcje finansowe dotyczące przedstawicieli tej branży były bardzo optymistyczne. Teraz sytuacja jest odmienna, a kursy rynkowe akcji deweloperów są nawet na poziomie 1/10 ceny docelowej rekomendowanej przez analityków jeszcze w ubiegłym roku (np. w raporcie UniCredit CAIB dotyczącym LC Corp z 24 września 2007, akcje tej spółki wyceniono na 5,80 zł, a obecna cena wynosi 64 gr.). Casus Lotosu potwierdza mocno subiektywny charakter raportów: w listopadzie CAIB uznało akcje tej spółki za bezwartościowe, natomiast analitycy DM BZWBK, posługując się trzema różnymi metodami, uzyskali trzy skrajnie odmienne wartości jednego waloru - ujemną, 12,6 zł i 38 zł. Co ciekawe, w lipcowym raporcie UniCredit CAIB oszacował wartość Lotosu na ok. 3 mld zł (25 zł/akcję), zaś IDM na ok. 4 mld zł (34,5 zł/akcję) - jak widać rozpiętość wyników w relatywnie krótkim okresie jest bardzo duża. - Inwestor, który chciałby opierać swoje decyzje o raporty analityków dotyczące Lotosu, musiałby w przeciągu zaledwie sześciu miesięcy kilkunastokrotnie zmieniać swoją pozycję. W tym miejscu można pokusić się o analogię miedzy giełdą a zakładami bukmacherskimi - w obu przypadkach - puentuje Maślanka - przed podjęciem decyzji warto posłuchać opinii ekspertów, natomiast ostatecznie trzeba zadecydować samodzielnie. * * * Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto: 5 / 6

6 - Sprawdzić termin wydania rekomendacji, okres, na jaki została wydana (krótkoterminowa, średnioterminowa, długoterminowa). - Sprawdzić notowania danej spółki w okresie pomiędzy wydaniem rekomendacji a chwilą obecną. Często po upływie kilku dni dane mogą być nieaktualne, gdyż nastąpiła realizacja zysków zaraz po wydaniu rekomendacji, a przed jej odtajnieniem. W takim przypadku inwestycja może być spóźniona, zwłaszcza jeśli rekomendacja była krótkoterminowa. - Poszukać innych rekomendacji na temat tej samej spółki i porównać je. - Zobaczyć, kto jest autorem rekomendacji i czy ma jakieś powiązania z daną spółką. - Sprawdzić, jakie efekty przyniosły poprzednie rekomendacje danej instytucji. Być może jej metody wyceny są bardzo dobre i sprawdzalność rekomendacji wysoka, co dobrze rokuje również na przyszłość. Pamiętaj: - Nie idź pod prąd rekomendacji. Jeśli większość analityków zaleca sprzedaż akcji - nie kupuj ich. - Nie podejmuj decyzji jedynie na podstawie konkluzji rekomendacji. Spróbuj zrozumieć ich podstawę. Zastanów się, co może mieć wpływ na kurs akcji, zwłaszcza w długim terminie. Zwróć uwagę na czynniki sezonowe, nowe kontrakty, kurs walutowy, sytuację na światowym rynku ropy i innych surowców. Takie obserwacje, zwłaszcza w przypadku rekomendacji średnio i długoterminowych, mogą być bardzo cenne i utwierdzić Cię w słuszności decyzji lub dać powód do namysłu i ewentualnego odstąpienia lub zmniejszenia wartości planowanych inwestycji. - Nawet najlepsze rekomendacje wymagają monitorowania podjętych na ich podstawie decyzji. Po zakupie akcji określ poziom satysfakcjonującego Cię zysku i sprzedaj większość lub całość posiadanych akcji, nie czekając aż będzie on coraz większy. To jedna z najważniejszych zasad, o której trzeba pamiętać. Zrealizuj zyski nim inni uczynią to samo. Jeśli w tym samym czasie kilku dużych inwestorów podejmie taką samą decyzję, może dojść do przeceny akcji, na której stracą wiecznie oczekujący". Ta sama zasada dotyczy spadku kursu akcji i ustalenia maksymalnej straty, jaką jesteś w stanie zaakceptować. Źródło: 6 / 6

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIU AKCJONARIUSZ. Zaprenumeruj elektroniczne wydanie w egazety.pl. Chcesz czytać Akcjonariusza o tydzień wcześniej? Spis treści. www.sii.org.

AKCJONARIU AKCJONARIUSZ. Zaprenumeruj elektroniczne wydanie w egazety.pl. Chcesz czytać Akcjonariusza o tydzień wcześniej? Spis treści. www.sii.org. Chcesz czytać Akcjonariusza o tydzień wcześniej? UK AC JA GI EŁ DA ED Spis treści Dostęp do informacji poufnych przez cały rok...6 Wszystko o insider trading, Paweł Wielgus, SII e-sądy - przełom w branży

Bardziej szczegółowo

celem numer jeden Wywiad z Ryszardem Kunickim, Prezesem Zarządu Ciech SA Poprawa płynności

celem numer jeden Wywiad z Ryszardem Kunickim, Prezesem Zarządu Ciech SA Poprawa płynności GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 4/2009 RANKING DOMÓW MAKLERSKICH Inwestorzy żądają nowoczesnych rozwiązań Użyj kontraktów terminowych I STWÓRZ SWOJE WŁASNE TFI NOWY CYKL Co kwartał

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

HURAOPTYMIZM REKOMENDACJI MAKLERSKICH W OKRESIE GIEŁDOWEJ DEKONIUNKTURY

HURAOPTYMIZM REKOMENDACJI MAKLERSKICH W OKRESIE GIEŁDOWEJ DEKONIUNKTURY Piotr Dąbrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach HURAOPTYMIZM REKOMENDACJI MAKLERSKICH W OKRESIE GIEŁDOWEJ DEKONIUNKTURY Wprowadzenie Opinie i rekomendacje upubliczniane przez domy maklerskie oraz

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Czas dekoniunktury testem na kreatywność. Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek. Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A.

Czas dekoniunktury testem na kreatywność. Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek. Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A. GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 2/2009 Jak się strzela do wróbla z armaty MANIPULACJE NA POLSKIEJ GIEŁDZIE Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek Wywiad z Jackiem Lichotą Prezesem

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Pachucki PIRAMIDY I INNE OSZUSTWA NA RYNKU FINANSOWYM Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Pachucki PIRAMIDY I INNE OSZUSTWA NA RYNKU FINANSOWYM Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Moje Fundusze. Moje Fundusze. i co dalej? biuletyn inwestora

Moje Fundusze. Moje Fundusze. i co dalej? biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 4 (5) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Dobiega końca rok 2008. Dla rynków kapitałowych upłynął on pod znakiem głębokich spadków.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIUSZ. Polska branża chemiczna. - wczoraj, dzisiaj i jutro. O debiucie spółki Azoty Tarnów S.A. opowiada Prezes Zarządu Jerzy Marciniak

AKCJONARIUSZ. Polska branża chemiczna. - wczoraj, dzisiaj i jutro. O debiucie spółki Azoty Tarnów S.A. opowiada Prezes Zarządu Jerzy Marciniak GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 4/2008 Umiesz liczyć? Licz na siebie! Niezależny ranking doradców finansowych Sopot, Costa Blanca czy Dubaj? Inwestor indywidualny na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 05 (39) 13 maja 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, W najnowszym wydaniu Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na przykładach różne podejście do budowania portfela inwestycyjnego. Strategia oparta o spółki dywidendowe notowane na giełdzie

Strategie inwestycyjne na przykładach różne podejście do budowania portfela inwestycyjnego. Strategia oparta o spółki dywidendowe notowane na giełdzie Prognozy rynku kapitałowego i strategie inwestycyjne gdzie możemy szukać podpowiedzi przy rozpoczęciu i układaniu indywidualnego długoterminowego portfela inwestycyjnego CZĘŚĆ TRZECIA 1. STRATEGIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo