Studia doktoranckie NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA. KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia doktoranckie NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA. www.doktoranckie.kozminski.edu.pl KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA"

Transkrypt

1 NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA w Europie Środkowo-Wschodniej według rankingu Financial Times Studia doktoranckie KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA

2 WŁADZE UCZELNI REKTOR prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Zastępca Rektora, Prorektor prof. dr hab. Witold T. Bielecki Prorektor ds. Dydaktycznych prof. dr hab. Kazimierz Przybysz Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Dorota Dobija Prorektor ds. Studiów Prawniczych prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych prof. dr hab. Adam Noga Przewodniczący Rady Powierniczej prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski KIEROWNICTWO STUDIUM DOKTORANCKIEGO Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. Czesław Szmidt Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego ds. studiów w języku polskim mgr Renata Trochimiuk Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego ds. studiów w języku angielskim prof. dr hab. Dariusz Jemielniak Kierownik Sekretariatu Studium Doktoranckiego mgr Rafał Dobosz 2

3 DOKTORAT TO RODZAJ INTELEKTUALNEGO SZLACHECTWA Szanowni Państwo, od 1998 roku Akademia Leona Koźmińskiego (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Rok później rozpoczęto realizację programu indywidualnie prowadzonych seminariów doktorskich. Od 2003 roku Akademia Leona Koźmińskiego, jako jedyna w Polsce niepubliczna szkoła wyższa, ma także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. W 2008 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu naszej uczelni uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w roku 2009 stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Doktorat przyda się w każdej dziedzinie. Wysoką wartość może mieć nie tylko w pracy naukowej, lecz również w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, w administracji publicznej, w polityce, w konsultingu. Stopień doktora to dowód na sprawność intelektualną jego posiadacza uzyskanie swego rodzaju szlachectwa intelektualnego. Doktorat świadczy o przynależności do pewnej elity. Jest to także stopień naukowy charakteryzujący się wysoką rozpoznawalnością w skali międzynarodowej. Dlaczego na studia doktoranckie warto wybrać się do Akademii Leona Koźmińskiego? Przede wszystkim dlatego, że ALK zapewnia studentom znakomite warunki do nauki i dysponuje kadrą wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie. Program studiów doktoranckich powstał z myślą o osobach prowadzących aktywne życie zawodowe, a zatem są to studia niestacjonarne, pozwalające na pogodzenie zajęć dydaktycznych z pracą zawodową. Dla kogo przeznaczony jest program doktorski w ALK? Praktykom biznesu stopień doktora potrzebny jest, by wyróżnić się w branży. Eksperci w dziedzinach konsultingu lub finansów posiadający doktorat budzą większe zaufanie klientów. Uzyskanie tego stopnia naukowego to niezbędny etap rozwoju osób planujących karierę akademicką oraz zainteresowanych badaniami naukowymi z dziedziny zarządzania, ekonomii i finansów. Zapraszam serdecznie Prof. dr hab. Czesław Szmidt Kierownik Studium Doktoranckiego w Akademii Leona Koźmińskiego 3

4 WYBRANE AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA Studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego są istotnym, integralnym elementem całego procesu dydaktycznego, który uzyskał najwyższe międzynarodowe oceny i akredytacje. Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego jest obecna w światowych rankingach edukacyjnych dziennika Financial Times. FINANCIAL TIMES EUROPEAN BUSINESS SCHOOLS RANKING miejsce wśród najlepszych europejskich uczelni biznesowych (awans o 3 pozycje w porównaniu z rokiem 2009). ALK jest najwyżej plasowaną biznesową szkołą wyższą w Europie Środkowo- -Wschodniej. FINANCIAL TIMES EMBA RANKING miejsce wśród najlepszych programów Executive MBA z całego świata, jako jedyna uczelnia z Polski (awans o 10 pozycji w porównaniu z rokiem 2009). FINANCIAL TIMES GLOBAL MASTERS IN MANAGEMENT miejsce w rankingu najlepszych światowych studiów magisterskich z zarządzania, jako najwyżej klasyfikowana uczelnia z Europy Środkowo- -Wschodniej. Akredytacja EQUIS Akredytacja jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development), organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. Pierwszą uczelnią w całej Europie Środkowo-Wschodniej, która otrzymała takie wyróżnienie, jest ALK jedyna instytucja edukacyjna w Polsce, która spełnia wymogi stawiane przez European Quality Improvement System. Akredytacja AMBA Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs, które ocenia m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku. Wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej W 2004 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała naszej uczelni, jako jedynej szkole wyższej w Polsce, wyróżnienie za kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing. Przyznanie oceny wyróżniającej zostało uzasadnione spełnieniem wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy. W 2010 r. PKA dokonała ponownej kontroli i podtrzymała swoją wysoką ocenę. Akredytacja CEEMAN Akredytacja oceniająca profesjonalizm instytucji została przyznana naszej uczelni przez Central and East European Management Development Association. Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej W roku 2010 Akademia Leona Koźmińskiego po raz JEDENASTY zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu edukacyjnym miesięcznika Perspektywy i Rzeczpospolitej. O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim preferencje pracodawców, posiadane akredytacje, własna doskonała baza dydaktyczna oraz programy i zajęcia w językach obcych. 4

5 NASZE UPRAWNIENIA od 1998 r. prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu od 2003 r. prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu od 2008 r. prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii od 2009 r. prawo do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo PROBLEMATYKA PRAC DOKTORSKICH Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie finansami Zarządzanie w administracji Rachunkowość zarządcza Psychospołeczne problemy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji Marketing Etyka w biznesie Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Dr Grzegorz Banerski Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (obrona rozprawy doktorskiej w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego 2008) Obecnie: Research Manager w Instytucie Badania Rynku i Opinii Publicznej MillwardBrown SMG/ KRC, wykładowca współpracujący z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji w ALK Podjęcie studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego pomogło mi w doskonaleniu umiejętności wykorzystywanych w pracy badacza. Najbardziej cennym doświadczeniem była sama droga do stopnia doktora. Proces poszukiwania odpowiedzi na nurtujące mnie pytania z zakresu psychologii i przedsiębiorczości umożliwił mi dogłębne poznanie wybranych obszarów tych dziedzin nauki. Ponadto praktyczne podejście do nauczania zarządzania w ALK umożliwiło mi lepsze poznanie warsztatu badawczego. Dzięki cennym wskazówkom i interesującym dyskusjom z wykładowcami proces poznawania był naprawdę pozytywnym doświadczeniem. Zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną wykorzystuję w codziennej pracy. Wiedza teoretyczna pozwala mi planować ciekawsze i bardziej wnikliwe badania. Natomiast nabyta wiedza praktyczna ułatwia mi analizowanie danych z przeprowadzonych badań. Sam stopień doktora jest niewątpliwie wartością, szczególnie we współpracy z klientami z sektora państwowego. Doktorat ma także znaczenie w przypadku pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Osoba z doktoratem podnosi poziom oceny zespołu merytorycznego odpowiedzialnego za opracowanie wyników badań, co ma wymierne korzyści w przypadku składania wniosków o dofinansowanie. 5

6 KADRA DYDAKTYCZNA Wykładowcami w Studium Doktoranckim i promotorami prac doktorskich w Akademii Leona Koźmińskiego są wybitni naukowcy, autorzy powszechnie cenionych monografii i ogólnopolskich podręczników akademickich: prof. Witold T. Bielecki prof. Krystyna Cholewicka-Goździk prof. Jerzy Cieślik prof. Dorota Dobija prof. Lechosław Garbarski prof. Wojciech Gasparski prof. Grzegorz Gorzelak prof. Wojciech Góralczyk prof. Krzysztof Jackowicz prof. Dariusz Jemielniak prof. Witold Kieżun prof. Grzegorz W. Kołodko prof. Andrzej K. Koźmiński prof. Marcin Kula prof. Hanna Kuzińska prof. Witold Morawski prof. Jan Myszewski prof. Adam Noga prof. Alojzy Nowak prof. Krzysztof Obłój prof. Anna Olejniczuk-Merta prof. Włodzimierz Pańków prof. Leszek Pasieczny prof. Robert Rządca prof. Bazyli Samojlik prof. Włodzimierz Siwiński prof. Jolanta Szaban prof. Czesław Szmidt prof. Tadeusz Tyszka prof. Andrzej Wieczorkiewicz prof. Lech Zacher prof. Krzysztof Zagórski Doktorzy ALK po ślubowaniu doktorskim wraz ze swoimi promotorami Do tej pory Akademia Leona Koźmińskiego wypromowała 60 doktorów. Z roku na rok rośnie liczba osób podejmujących studia doktoranckie. Obecnie wynosi ona ponad 140 osób. 6

7 DLACZEGO STOPIEŃ DOKTORA? Studia doktoranckie to doskonała kontynuacja ścieżki rozwoju zawodowego i intelektualnego. Stopień doktora wzmocni Twoją pozycję w biznesie i administracji coraz częściej w wielu środowiskach zawodowych (np. administracja, bankowość, konsulting) menedżerowie wyższego szczebla szczycą się posiadaniem stopnia naukowego. Jeśli interesuje Cię kariera akademicka, stopień doktora pozwoli Ci dostać pracę w dobrej uczelni oraz wzmocni Twoją pozycję w środowisku akademickim. DLA KOGO STUDIA DOKTORANCKIE? DLACZEGO STUDIA DOKTORANCKIE W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO? Nad Twoim rozwojem czuwać będą wybitni profesorowie posiadający wieloletnie doświadczenie promotorskie. Studia doktoranckie w ALK zostały stworzone z myślą o specjalistach aktywnych zawodowo są to studia niestacjonarne, dostosowane do czasu pracy. Uczestnicy zyskują możliwość wykorzystania poznanej metodologii i warsztatu badawczego w projektach zawodowych. Uczelnia zapewnia doskonałe instrumentarium naukowe, które wspomaga doktorantów w zrozumieniu i pokonywaniu barier związanych z pracą intelektualną o charakterze naukowym. Gwarancją wysokiego poziomu uczelni są prestiżowe akredytacje, EQUIS, AMBA, oraz wysoka pozycja w Financial Times Business Schools Ranking, które plasują ALK wśród najlepszych szkół biznesowych w świecie. Dla wszystkich osób poszukujących możliwości rozwoju intelektualnego. Dla praktyków z sektora biznesowego i administracji pragnących zdobyć stopień doktora jako cenny wyróżnik na rynku pracy. Dla ekspertów z branży konsultingu, gdzie stopień doktora komunikuje klientom potencjał intelektualny specjalistów i doradców. Dla osób planujących rozwój kariery akademickiej. Dla osób zainteresowanych badaniami naukowymi w obszarze zarządzania, ekonomii i finansów. 7

8 STUDIA DOKTORANCKIE Z ZARZĄDZANIA PROGRAM Głównym celem 4-letnich studiów doktoranckich jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie napisanie rozprawy doktorskiej. W trakcie studiów realizowane są cztery główne bloki tematyczne, obejmujące ogółem ponad 600 godzin zajęć dydaktycznych. Przedmioty metodologiczne Metodologia nauki Jakościowe metody badań naukowych Statystyczne metody badań naukowych Metody masowych badań społecznych Warsztaty metodologiczne Analiza danych Przedmioty specjalistyczne Procesy integracyjne i globalizacyjne Teoria instytucji i socjologia organizacji Tworzenie nowego biznesu Zarządzanie strategiczne Zarządzanie ludźmi w organizacji Behawioralna teoria decyzji Marketing Etyka nauki i biznesu Teoria przedsiębiorstw Teoria rachunkowości i kontroli Teorie rozwoju ekonomicznego Systemy, struktury i procesy makrospołeczne Modelowanie ekonomiczne Biznesowy i naukowy język angielski Przedmioty wchodzące w zakres egzaminów doktorskich Dr hab. Dariusz Jemielniak, prof. ALK, odbiera z rąk Rektora, prof. A. Koźmińskiego dyplom doktora habilitowanego. Podstawy zarządzania Współczesne koncepcje zarządzania Podstawy ekonomii Ekonomia zaawansowana Seminaria Proseminarium ogólne Seminarium ogólne Seminaria indywidualne 8

9 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Droga do doktoratu 1 Rozmowa kwalifikacyjna 2 I rok przygotowanie projektu rozprawy doktorskiej 3 II rok studia teoretyczne i praca nad metodologią 4 III rok prace badawcze 5 IV rok analiza wyników badań i prace redakcyjne 6 Egzaminy doktorskie i obrona Studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty: na I i II roku 9-10 zjazdów w semestrze na III roku 8-9 zjazdów w semestrze na IV roku 5-6 zjazdów w semestrze Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich. Dyplom doktorski nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu odbiera dr Jolanta Tkaczyk 9

10 STUDIA DOKTORANCKIE Z METOD JAKOŚCIOWYCH W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA Cel studiów Trzyletnie niestacjonarne studia doktoranckie z zarządzania ukierunkowane na zastosowanie metod jakościowych są pierwszym tego typu programem w Polsce i jednym z pierwszych na świecie. Ich celem jest przygotowanie przyszłych posiadaczy stopnia naukowego doktora do prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem metod jakościowych, a także umożliwienie im napisania w oparciu o nie rozprawy doktorskiej. Dzięki uczestnictwu w tym wysoko wyspecjalizowanym programie, absolwenci mogą mieć pewność, że po jego ukończeniu dołączą do wąskiej grupy badaczy najlepiej przygotowanych do prowadzenia profesjonalnych, naukowych lub komercyjnych projektów badań jakościowych w Polsce. Dlaczego metody jakościowe? Metody jakościowe w Polsce cieszą się rosnącą popularnością, daleko im jednak do rozkwitu, jaki przeżywają w krajach zachodnich. Na najlepszych światowych uczelniach od dawna zajmują pozycję równą tej, którą mają metody ilościowe, a na niektórych uniwersytetach nawet dominują na wydziałach zarządzania, socjologii, politologii i szeroko rozumianych nauk społecznych. Bez wyjątku mają charakter podstawowy na wydziałach antropologii. Ogromną wagę metod jakościowych docenia także świat praktyki, a przede wszystkim instytucje badawcze i marketingowe. Trudno sobie wyobrazić większy współczesny projekt analizujący preferencje konsumentów bez choćby częściowego wykorzystania metod jakościowych. Także w konsultingu analizy kapitału ludzkiego, struktury, czy strategii organizacji często wspierane są badaniami jakościowymi. Kadra Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest jednym z wiodących ośrodków badań jakościowych w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasi naukowcy odbywali staże w najbardziej prestiżowych ośrodkach, znanych ze stosowania metod jakościowych, m.in. w Harvard University, Cornell University, Stanford University, University of California, Berkeley, Columbia University. Prowadzą też od wielu lat projekty jakościowe. Nasza kadra ma stopnie i tytuły naukowe z różnych dyscyplin przede wszystkim z zarządzania, antropologii i socjologii, co umożliwia wykorzystywanie synergii interdyscyplinarnej w metodologii. Do kogo skierowany jest program? Studiami doktoranckimi z zarządzania ze specjalizacją w metodach jakościowych powinni zainteresować się przede wszystkim: niedawni absolwenci studiów drugiego stopnia z socjologii, zarządzania, psychologii, antropologii i innych nauk społecznych, pragnący kontynuować naukę na trzecim (doktoranckim) szczeblu edukacji z zakresu zarządzania i uzyskać wiedzę na poziomie eksperckim z zakresu metod jakościowych, praktycy zarządzania, którzy chcą uzyskać stopień doktora, a którzy interesują się badaniami jakościowymi, praktycy z instytucji badawczych i agencji badań rynkowych, którzy mają doświadczenie praktyczne w stosowaniu niektórych narzędzi jakościowych, ale chcą poszerzyć i pogłębić swoją ich znajomość i uzyskać prestiżowy stopień doktora, osoby zainteresowane jakościowymi metodami badań, pragnące poszerzyć swoją wiedzę na trzecim poziomie systemu edukacyjnego. 10

11 PROGRAM STUDIÓW Metodologia Paradygmaty i szkoły metod jakościowych Antropologia organizacji Teoria ugruntowana Interpretacja badań Wykorzystanie komputera w praktyce badacza Narzędzia badawcze Badania fokusowe Obserwacja Wywiady Case-studies Analiza tekstu Narracje organizacyjne i storytelling Przygotowanie do egzaminów doktorskich Podstawy zarządzania Współczesne koncepcje zarządzania Podstawy ekonomii Ekonomia zaawansowana Zajęcia specjalizacyjne Tożsamość w organizacjach Archetypy organizacyjne Zarządzanie międzykulturowe Wizualna antropologia w zarządzaniu Seminaria Seminarium badawcze Seminarium promotorskie Próbna obrona Dr Teresa Szot-Gabryś Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (obrona rozprawy doktorskiej WSPiZ im. Leona Koźmińskiego 2005) Obecnie: członek zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie, adiunkt w Akademii Podlaskiej w Siedlcach - Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Nauk Ekonomicznych. Doktorat w Koźmińskim otworzył mi możliwość pracy naukowo-dydaktycznej. Łączę działalność w konsultingu z pracą na uczelni. Z nauki czerpię wiedzę i metodologię przy realizacji projektów, a dydaktykę wzbogacam doświadczeniami praktycznymi. Kontakty z Profesorami z Akademii Koźmińskiego uświadomiły mi interdyscyplinarność nauki i możliwość jej połączenia z praktyką. Pozwoliło mi to szerzej spojrzeć na swoje możliwości zawodowe - obecnie doświadczenie zdobyte w konsultingu wykorzystuję w pracy naukowej i dydaktycznej. Akademia Leona Koźmińskiego stworzyła mi doskonałe warunki rozwoju naukowego i pracy nad doktoratem, które mogłam realizować bez uszczerbku dla pracy zawodowej. Dyplom doktora uzyskany w tak uznanej uczelni jest moim ogromnym atutem w karierze akademickiej i w środowisku doradców biznesowych. 11

12 PHD IN MANAGEMENT 3-YEAR TRACK PROGRAM Our PhD program in English will provide you with strong bases of knowledge in the areas of research methodology, topics required by law for your PhD examination in Poland (economics and management), as well as advanced courses directed at dissertation development. Our world-class faculty, organized in 22 departments and 9 research centers, is ready to provide you with academic help and advice, as well as to act on dissertation committees, in English-track PhD students populated also by foreign scholars. Methodological preparation Qualitative Research Methods Quantitative Research Methods Methodology of Doctoral Dissertation Data Processing Anthropology of Organization PhD exam preparation Management and Organization Theory Economics Advanced courses Entrepreneurship and the New Business Creation Strategic Management Behavioral Theory of Decision-making Marketing Accounting Finance and Control Socio-Economic System, Structures and Processes Seminars Research Seminar PhD Advisory Seminar Specialization Seminars 12

13 ZASADY REKRUTACJI Opłaty za studia: W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty: podanie (wzór na stronie w zakładce Studia doktoranckie) CV ankietę osobową (wzór na stronie w zakładce Studia doktoranckie) oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych opracowanie charakteryzujące zainteresowania naukowe (ok. 5 stron) zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie minimum B2 (w przypadku posiadania) Postępowanie rekrutacyjne Studia w języku polskim - opłata za semestr wynosi 3550 zł Studia w języku angielskim - opłata za semestr wynosi 4550 zł Absolwentom Akademii Leona Koźmińskiego przysługuje 10-procentowa zniżka w opłatach semestralnych za studia. Kandydaci na studia doktoranckie przyjmowani są na podstawie: przedstawionej charakterystyki zainteresowań naukowych wyników testu kwalifikacyjnego typu GMAT oceny poziomu znajomości języków obcych (na podstawie zaświadczenia lub testu) rozmowy kwalifikacyjnej Terminy Składanie dokumentów rekrutacyjnych do 15 września Testy typu GMAT i sprawdzian z języka angielskiego do 25 września Rozmowy kwalifikacyjne do końca września Rozpoczęcie studiów październik Szczegółowe terminy ustali Komisja Rekrutacyjna. Zostaną one podane kandydatom do wiadomości w trybie indywidualnym. W Akademii Leona Koźmińskiego od roku 2009 prowadzone są prawnicze seminaria doktoranckie. 13

14 UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO PRZEKRÓJ WIEKOWY lat 28% lat 44% lat 23% lat 5% 5% 23% 28% 44% PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ Mężczyzn 57% Kobiet 43% 57% 43% GEOGRAFIA REKRUTACJI Uczestnicy studiów doktoranckich przyjeżdżają do nas z prawie wszystkich województw Polski. Najliczniej reprezentowane jest województwo mazowieckie. Jedynie województwo lubuskie nie ma aktualnie swojego reprezentanta. PROFIL EDUKACYJNY Studia doktoranckie z zarządzania podejmowane są przez absolwentów wszystkich typów uczelni od szkół ekonomicznych, poprzez uniwersytety i politechniki, po uczelnie wojskowe, medyczne i rolnicze. 14

15 KONTAKT ul. Jagiellońska 57/59 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO Warszawa ul. Jagiellońska 57/59 tel STUDIUM DOKTORANCKIE Mgr Rafał Dobosz Kierownik Sekretariatu tel gg , skype sdalka105 Prof. Czesław Szmidt Kierownik Studium Mgr Renata Trochimiuk Zastępca Kierownika ds. studiów w języku polskim Prof. Dariusz Jemielniak Zastępca Kierownika ds. studiów w języku angielskim PRAWNICZE SEMINARIA DOKTORANCKIE Ewa Wiśniewska Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa tel

16

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą słów o Wvdziale Kilka słów o Wydziale Kilka 8 marca 2012 r., podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą cztery Wydziały:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo