Studia doktoranckie NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA. KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia doktoranckie NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA. www.doktoranckie.kozminski.edu.pl KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA"

Transkrypt

1 NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA w Europie Środkowo-Wschodniej według rankingu Financial Times Studia doktoranckie KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA

2 WŁADZE UCZELNI REKTOR prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Zastępca Rektora, Prorektor prof. dr hab. Witold T. Bielecki Prorektor ds. Dydaktycznych prof. dr hab. Kazimierz Przybysz Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Dorota Dobija Prorektor ds. Studiów Prawniczych prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych prof. dr hab. Adam Noga Przewodniczący Rady Powierniczej prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski KIEROWNICTWO STUDIUM DOKTORANCKIEGO Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. Czesław Szmidt Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego ds. studiów w języku polskim mgr Renata Trochimiuk Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego ds. studiów w języku angielskim prof. dr hab. Dariusz Jemielniak Kierownik Sekretariatu Studium Doktoranckiego mgr Rafał Dobosz 2

3 DOKTORAT TO RODZAJ INTELEKTUALNEGO SZLACHECTWA Szanowni Państwo, od 1998 roku Akademia Leona Koźmińskiego (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Rok później rozpoczęto realizację programu indywidualnie prowadzonych seminariów doktorskich. Od 2003 roku Akademia Leona Koźmińskiego, jako jedyna w Polsce niepubliczna szkoła wyższa, ma także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. W 2008 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu naszej uczelni uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w roku 2009 stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Doktorat przyda się w każdej dziedzinie. Wysoką wartość może mieć nie tylko w pracy naukowej, lecz również w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, w administracji publicznej, w polityce, w konsultingu. Stopień doktora to dowód na sprawność intelektualną jego posiadacza uzyskanie swego rodzaju szlachectwa intelektualnego. Doktorat świadczy o przynależności do pewnej elity. Jest to także stopień naukowy charakteryzujący się wysoką rozpoznawalnością w skali międzynarodowej. Dlaczego na studia doktoranckie warto wybrać się do Akademii Leona Koźmińskiego? Przede wszystkim dlatego, że ALK zapewnia studentom znakomite warunki do nauki i dysponuje kadrą wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie. Program studiów doktoranckich powstał z myślą o osobach prowadzących aktywne życie zawodowe, a zatem są to studia niestacjonarne, pozwalające na pogodzenie zajęć dydaktycznych z pracą zawodową. Dla kogo przeznaczony jest program doktorski w ALK? Praktykom biznesu stopień doktora potrzebny jest, by wyróżnić się w branży. Eksperci w dziedzinach konsultingu lub finansów posiadający doktorat budzą większe zaufanie klientów. Uzyskanie tego stopnia naukowego to niezbędny etap rozwoju osób planujących karierę akademicką oraz zainteresowanych badaniami naukowymi z dziedziny zarządzania, ekonomii i finansów. Zapraszam serdecznie Prof. dr hab. Czesław Szmidt Kierownik Studium Doktoranckiego w Akademii Leona Koźmińskiego 3

4 WYBRANE AKREDYTACJE I WYRÓŻNIENIA Studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego są istotnym, integralnym elementem całego procesu dydaktycznego, który uzyskał najwyższe międzynarodowe oceny i akredytacje. Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego jest obecna w światowych rankingach edukacyjnych dziennika Financial Times. FINANCIAL TIMES EUROPEAN BUSINESS SCHOOLS RANKING miejsce wśród najlepszych europejskich uczelni biznesowych (awans o 3 pozycje w porównaniu z rokiem 2009). ALK jest najwyżej plasowaną biznesową szkołą wyższą w Europie Środkowo- -Wschodniej. FINANCIAL TIMES EMBA RANKING miejsce wśród najlepszych programów Executive MBA z całego świata, jako jedyna uczelnia z Polski (awans o 10 pozycji w porównaniu z rokiem 2009). FINANCIAL TIMES GLOBAL MASTERS IN MANAGEMENT miejsce w rankingu najlepszych światowych studiów magisterskich z zarządzania, jako najwyżej klasyfikowana uczelnia z Europy Środkowo- -Wschodniej. Akredytacja EQUIS Akredytacja jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development), organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. Pierwszą uczelnią w całej Europie Środkowo-Wschodniej, która otrzymała takie wyróżnienie, jest ALK jedyna instytucja edukacyjna w Polsce, która spełnia wymogi stawiane przez European Quality Improvement System. Akredytacja AMBA Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs, które ocenia m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku. Wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej W 2004 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała naszej uczelni, jako jedynej szkole wyższej w Polsce, wyróżnienie za kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing. Przyznanie oceny wyróżniającej zostało uzasadnione spełnieniem wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy. W 2010 r. PKA dokonała ponownej kontroli i podtrzymała swoją wysoką ocenę. Akredytacja CEEMAN Akredytacja oceniająca profesjonalizm instytucji została przyznana naszej uczelni przez Central and East European Management Development Association. Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej W roku 2010 Akademia Leona Koźmińskiego po raz JEDENASTY zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu edukacyjnym miesięcznika Perspektywy i Rzeczpospolitej. O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim preferencje pracodawców, posiadane akredytacje, własna doskonała baza dydaktyczna oraz programy i zajęcia w językach obcych. 4

5 NASZE UPRAWNIENIA od 1998 r. prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu od 2003 r. prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu od 2008 r. prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii od 2009 r. prawo do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo PROBLEMATYKA PRAC DOKTORSKICH Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie finansami Zarządzanie w administracji Rachunkowość zarządcza Psychospołeczne problemy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji Marketing Etyka w biznesie Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Dr Grzegorz Banerski Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (obrona rozprawy doktorskiej w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego 2008) Obecnie: Research Manager w Instytucie Badania Rynku i Opinii Publicznej MillwardBrown SMG/ KRC, wykładowca współpracujący z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji w ALK Podjęcie studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego pomogło mi w doskonaleniu umiejętności wykorzystywanych w pracy badacza. Najbardziej cennym doświadczeniem była sama droga do stopnia doktora. Proces poszukiwania odpowiedzi na nurtujące mnie pytania z zakresu psychologii i przedsiębiorczości umożliwił mi dogłębne poznanie wybranych obszarów tych dziedzin nauki. Ponadto praktyczne podejście do nauczania zarządzania w ALK umożliwiło mi lepsze poznanie warsztatu badawczego. Dzięki cennym wskazówkom i interesującym dyskusjom z wykładowcami proces poznawania był naprawdę pozytywnym doświadczeniem. Zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną wykorzystuję w codziennej pracy. Wiedza teoretyczna pozwala mi planować ciekawsze i bardziej wnikliwe badania. Natomiast nabyta wiedza praktyczna ułatwia mi analizowanie danych z przeprowadzonych badań. Sam stopień doktora jest niewątpliwie wartością, szczególnie we współpracy z klientami z sektora państwowego. Doktorat ma także znaczenie w przypadku pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Osoba z doktoratem podnosi poziom oceny zespołu merytorycznego odpowiedzialnego za opracowanie wyników badań, co ma wymierne korzyści w przypadku składania wniosków o dofinansowanie. 5

6 KADRA DYDAKTYCZNA Wykładowcami w Studium Doktoranckim i promotorami prac doktorskich w Akademii Leona Koźmińskiego są wybitni naukowcy, autorzy powszechnie cenionych monografii i ogólnopolskich podręczników akademickich: prof. Witold T. Bielecki prof. Krystyna Cholewicka-Goździk prof. Jerzy Cieślik prof. Dorota Dobija prof. Lechosław Garbarski prof. Wojciech Gasparski prof. Grzegorz Gorzelak prof. Wojciech Góralczyk prof. Krzysztof Jackowicz prof. Dariusz Jemielniak prof. Witold Kieżun prof. Grzegorz W. Kołodko prof. Andrzej K. Koźmiński prof. Marcin Kula prof. Hanna Kuzińska prof. Witold Morawski prof. Jan Myszewski prof. Adam Noga prof. Alojzy Nowak prof. Krzysztof Obłój prof. Anna Olejniczuk-Merta prof. Włodzimierz Pańków prof. Leszek Pasieczny prof. Robert Rządca prof. Bazyli Samojlik prof. Włodzimierz Siwiński prof. Jolanta Szaban prof. Czesław Szmidt prof. Tadeusz Tyszka prof. Andrzej Wieczorkiewicz prof. Lech Zacher prof. Krzysztof Zagórski Doktorzy ALK po ślubowaniu doktorskim wraz ze swoimi promotorami Do tej pory Akademia Leona Koźmińskiego wypromowała 60 doktorów. Z roku na rok rośnie liczba osób podejmujących studia doktoranckie. Obecnie wynosi ona ponad 140 osób. 6

7 DLACZEGO STOPIEŃ DOKTORA? Studia doktoranckie to doskonała kontynuacja ścieżki rozwoju zawodowego i intelektualnego. Stopień doktora wzmocni Twoją pozycję w biznesie i administracji coraz częściej w wielu środowiskach zawodowych (np. administracja, bankowość, konsulting) menedżerowie wyższego szczebla szczycą się posiadaniem stopnia naukowego. Jeśli interesuje Cię kariera akademicka, stopień doktora pozwoli Ci dostać pracę w dobrej uczelni oraz wzmocni Twoją pozycję w środowisku akademickim. DLA KOGO STUDIA DOKTORANCKIE? DLACZEGO STUDIA DOKTORANCKIE W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO? Nad Twoim rozwojem czuwać będą wybitni profesorowie posiadający wieloletnie doświadczenie promotorskie. Studia doktoranckie w ALK zostały stworzone z myślą o specjalistach aktywnych zawodowo są to studia niestacjonarne, dostosowane do czasu pracy. Uczestnicy zyskują możliwość wykorzystania poznanej metodologii i warsztatu badawczego w projektach zawodowych. Uczelnia zapewnia doskonałe instrumentarium naukowe, które wspomaga doktorantów w zrozumieniu i pokonywaniu barier związanych z pracą intelektualną o charakterze naukowym. Gwarancją wysokiego poziomu uczelni są prestiżowe akredytacje, EQUIS, AMBA, oraz wysoka pozycja w Financial Times Business Schools Ranking, które plasują ALK wśród najlepszych szkół biznesowych w świecie. Dla wszystkich osób poszukujących możliwości rozwoju intelektualnego. Dla praktyków z sektora biznesowego i administracji pragnących zdobyć stopień doktora jako cenny wyróżnik na rynku pracy. Dla ekspertów z branży konsultingu, gdzie stopień doktora komunikuje klientom potencjał intelektualny specjalistów i doradców. Dla osób planujących rozwój kariery akademickiej. Dla osób zainteresowanych badaniami naukowymi w obszarze zarządzania, ekonomii i finansów. 7

8 STUDIA DOKTORANCKIE Z ZARZĄDZANIA PROGRAM Głównym celem 4-letnich studiów doktoranckich jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie napisanie rozprawy doktorskiej. W trakcie studiów realizowane są cztery główne bloki tematyczne, obejmujące ogółem ponad 600 godzin zajęć dydaktycznych. Przedmioty metodologiczne Metodologia nauki Jakościowe metody badań naukowych Statystyczne metody badań naukowych Metody masowych badań społecznych Warsztaty metodologiczne Analiza danych Przedmioty specjalistyczne Procesy integracyjne i globalizacyjne Teoria instytucji i socjologia organizacji Tworzenie nowego biznesu Zarządzanie strategiczne Zarządzanie ludźmi w organizacji Behawioralna teoria decyzji Marketing Etyka nauki i biznesu Teoria przedsiębiorstw Teoria rachunkowości i kontroli Teorie rozwoju ekonomicznego Systemy, struktury i procesy makrospołeczne Modelowanie ekonomiczne Biznesowy i naukowy język angielski Przedmioty wchodzące w zakres egzaminów doktorskich Dr hab. Dariusz Jemielniak, prof. ALK, odbiera z rąk Rektora, prof. A. Koźmińskiego dyplom doktora habilitowanego. Podstawy zarządzania Współczesne koncepcje zarządzania Podstawy ekonomii Ekonomia zaawansowana Seminaria Proseminarium ogólne Seminarium ogólne Seminaria indywidualne 8

9 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Droga do doktoratu 1 Rozmowa kwalifikacyjna 2 I rok przygotowanie projektu rozprawy doktorskiej 3 II rok studia teoretyczne i praca nad metodologią 4 III rok prace badawcze 5 IV rok analiza wyników badań i prace redakcyjne 6 Egzaminy doktorskie i obrona Studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty: na I i II roku 9-10 zjazdów w semestrze na III roku 8-9 zjazdów w semestrze na IV roku 5-6 zjazdów w semestrze Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich. Dyplom doktorski nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu odbiera dr Jolanta Tkaczyk 9

10 STUDIA DOKTORANCKIE Z METOD JAKOŚCIOWYCH W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA Cel studiów Trzyletnie niestacjonarne studia doktoranckie z zarządzania ukierunkowane na zastosowanie metod jakościowych są pierwszym tego typu programem w Polsce i jednym z pierwszych na świecie. Ich celem jest przygotowanie przyszłych posiadaczy stopnia naukowego doktora do prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem metod jakościowych, a także umożliwienie im napisania w oparciu o nie rozprawy doktorskiej. Dzięki uczestnictwu w tym wysoko wyspecjalizowanym programie, absolwenci mogą mieć pewność, że po jego ukończeniu dołączą do wąskiej grupy badaczy najlepiej przygotowanych do prowadzenia profesjonalnych, naukowych lub komercyjnych projektów badań jakościowych w Polsce. Dlaczego metody jakościowe? Metody jakościowe w Polsce cieszą się rosnącą popularnością, daleko im jednak do rozkwitu, jaki przeżywają w krajach zachodnich. Na najlepszych światowych uczelniach od dawna zajmują pozycję równą tej, którą mają metody ilościowe, a na niektórych uniwersytetach nawet dominują na wydziałach zarządzania, socjologii, politologii i szeroko rozumianych nauk społecznych. Bez wyjątku mają charakter podstawowy na wydziałach antropologii. Ogromną wagę metod jakościowych docenia także świat praktyki, a przede wszystkim instytucje badawcze i marketingowe. Trudno sobie wyobrazić większy współczesny projekt analizujący preferencje konsumentów bez choćby częściowego wykorzystania metod jakościowych. Także w konsultingu analizy kapitału ludzkiego, struktury, czy strategii organizacji często wspierane są badaniami jakościowymi. Kadra Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest jednym z wiodących ośrodków badań jakościowych w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasi naukowcy odbywali staże w najbardziej prestiżowych ośrodkach, znanych ze stosowania metod jakościowych, m.in. w Harvard University, Cornell University, Stanford University, University of California, Berkeley, Columbia University. Prowadzą też od wielu lat projekty jakościowe. Nasza kadra ma stopnie i tytuły naukowe z różnych dyscyplin przede wszystkim z zarządzania, antropologii i socjologii, co umożliwia wykorzystywanie synergii interdyscyplinarnej w metodologii. Do kogo skierowany jest program? Studiami doktoranckimi z zarządzania ze specjalizacją w metodach jakościowych powinni zainteresować się przede wszystkim: niedawni absolwenci studiów drugiego stopnia z socjologii, zarządzania, psychologii, antropologii i innych nauk społecznych, pragnący kontynuować naukę na trzecim (doktoranckim) szczeblu edukacji z zakresu zarządzania i uzyskać wiedzę na poziomie eksperckim z zakresu metod jakościowych, praktycy zarządzania, którzy chcą uzyskać stopień doktora, a którzy interesują się badaniami jakościowymi, praktycy z instytucji badawczych i agencji badań rynkowych, którzy mają doświadczenie praktyczne w stosowaniu niektórych narzędzi jakościowych, ale chcą poszerzyć i pogłębić swoją ich znajomość i uzyskać prestiżowy stopień doktora, osoby zainteresowane jakościowymi metodami badań, pragnące poszerzyć swoją wiedzę na trzecim poziomie systemu edukacyjnego. 10

11 PROGRAM STUDIÓW Metodologia Paradygmaty i szkoły metod jakościowych Antropologia organizacji Teoria ugruntowana Interpretacja badań Wykorzystanie komputera w praktyce badacza Narzędzia badawcze Badania fokusowe Obserwacja Wywiady Case-studies Analiza tekstu Narracje organizacyjne i storytelling Przygotowanie do egzaminów doktorskich Podstawy zarządzania Współczesne koncepcje zarządzania Podstawy ekonomii Ekonomia zaawansowana Zajęcia specjalizacyjne Tożsamość w organizacjach Archetypy organizacyjne Zarządzanie międzykulturowe Wizualna antropologia w zarządzaniu Seminaria Seminarium badawcze Seminarium promotorskie Próbna obrona Dr Teresa Szot-Gabryś Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (obrona rozprawy doktorskiej WSPiZ im. Leona Koźmińskiego 2005) Obecnie: członek zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie, adiunkt w Akademii Podlaskiej w Siedlcach - Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Nauk Ekonomicznych. Doktorat w Koźmińskim otworzył mi możliwość pracy naukowo-dydaktycznej. Łączę działalność w konsultingu z pracą na uczelni. Z nauki czerpię wiedzę i metodologię przy realizacji projektów, a dydaktykę wzbogacam doświadczeniami praktycznymi. Kontakty z Profesorami z Akademii Koźmińskiego uświadomiły mi interdyscyplinarność nauki i możliwość jej połączenia z praktyką. Pozwoliło mi to szerzej spojrzeć na swoje możliwości zawodowe - obecnie doświadczenie zdobyte w konsultingu wykorzystuję w pracy naukowej i dydaktycznej. Akademia Leona Koźmińskiego stworzyła mi doskonałe warunki rozwoju naukowego i pracy nad doktoratem, które mogłam realizować bez uszczerbku dla pracy zawodowej. Dyplom doktora uzyskany w tak uznanej uczelni jest moim ogromnym atutem w karierze akademickiej i w środowisku doradców biznesowych. 11

12 PHD IN MANAGEMENT 3-YEAR TRACK PROGRAM Our PhD program in English will provide you with strong bases of knowledge in the areas of research methodology, topics required by law for your PhD examination in Poland (economics and management), as well as advanced courses directed at dissertation development. Our world-class faculty, organized in 22 departments and 9 research centers, is ready to provide you with academic help and advice, as well as to act on dissertation committees, in English-track PhD students populated also by foreign scholars. Methodological preparation Qualitative Research Methods Quantitative Research Methods Methodology of Doctoral Dissertation Data Processing Anthropology of Organization PhD exam preparation Management and Organization Theory Economics Advanced courses Entrepreneurship and the New Business Creation Strategic Management Behavioral Theory of Decision-making Marketing Accounting Finance and Control Socio-Economic System, Structures and Processes Seminars Research Seminar PhD Advisory Seminar Specialization Seminars 12

13 ZASADY REKRUTACJI Opłaty za studia: W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty: podanie (wzór na stronie w zakładce Studia doktoranckie) CV ankietę osobową (wzór na stronie w zakładce Studia doktoranckie) oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych opracowanie charakteryzujące zainteresowania naukowe (ok. 5 stron) zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie minimum B2 (w przypadku posiadania) Postępowanie rekrutacyjne Studia w języku polskim - opłata za semestr wynosi 3550 zł Studia w języku angielskim - opłata za semestr wynosi 4550 zł Absolwentom Akademii Leona Koźmińskiego przysługuje 10-procentowa zniżka w opłatach semestralnych za studia. Kandydaci na studia doktoranckie przyjmowani są na podstawie: przedstawionej charakterystyki zainteresowań naukowych wyników testu kwalifikacyjnego typu GMAT oceny poziomu znajomości języków obcych (na podstawie zaświadczenia lub testu) rozmowy kwalifikacyjnej Terminy Składanie dokumentów rekrutacyjnych do 15 września Testy typu GMAT i sprawdzian z języka angielskiego do 25 września Rozmowy kwalifikacyjne do końca września Rozpoczęcie studiów październik Szczegółowe terminy ustali Komisja Rekrutacyjna. Zostaną one podane kandydatom do wiadomości w trybie indywidualnym. W Akademii Leona Koźmińskiego od roku 2009 prowadzone są prawnicze seminaria doktoranckie. 13

14 UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO PRZEKRÓJ WIEKOWY lat 28% lat 44% lat 23% lat 5% 5% 23% 28% 44% PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ Mężczyzn 57% Kobiet 43% 57% 43% GEOGRAFIA REKRUTACJI Uczestnicy studiów doktoranckich przyjeżdżają do nas z prawie wszystkich województw Polski. Najliczniej reprezentowane jest województwo mazowieckie. Jedynie województwo lubuskie nie ma aktualnie swojego reprezentanta. PROFIL EDUKACYJNY Studia doktoranckie z zarządzania podejmowane są przez absolwentów wszystkich typów uczelni od szkół ekonomicznych, poprzez uniwersytety i politechniki, po uczelnie wojskowe, medyczne i rolnicze. 14

15 KONTAKT ul. Jagiellońska 57/59 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO Warszawa ul. Jagiellońska 57/59 tel STUDIUM DOKTORANCKIE Mgr Rafał Dobosz Kierownik Sekretariatu tel gg , skype sdalka105 Prof. Czesław Szmidt Kierownik Studium Mgr Renata Trochimiuk Zastępca Kierownika ds. studiów w języku polskim Prof. Dariusz Jemielniak Zastępca Kierownika ds. studiów w języku angielskim PRAWNICZE SEMINARIA DOKTORANCKIE Ewa Wiśniewska Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa tel

16

Studia doktoranckie NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA. www.kozminski.edu.pl KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA

Studia doktoranckie NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA. www.kozminski.edu.pl KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA w Europie Środkowo-Wschodniej według rankingu Financial Times 2009 Studia doktoranckie KOŹMIŃSKI POLSKA UCZELNIA, ŚWIATOWA LIGA www.kozminski.edu.pl WŁADZE UCZELNI REKTOR prof.

Bardziej szczegółowo

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Diagnoza - stan w punkcie wyjścia Prof. Witold T. Bielecki Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Współzałożyciel

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Informacje o Uczelni

Część pierwsza Informacje o Uczelni 1 1. Informacje o Uczelni Nazwa i adres Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa tel.: (0 22) 519 21 00 faks: (0 22) 811 30 68 www.kozminski.edu.pl e-mail: uczelnia@kozminski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA

REKRUTACJA I SELEKCJA STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA I SELEKCJA UNIKALNE NA POLSKIM RYNKU STUDIA KSZTAŁCĄCE KONSUL- TANTÓW DS. REKRUTACJI PŁATNY STAŻ DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW W JEDNEJ Z FIRM CZŁONKOWSKICH POLSKIEGO FORUM

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zgodnie z decyzją Rektora AGH

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1

Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1 Kwestionariusz dla dyrektorów/ kierowników programów MBA 1 Część I. Dane podstawowe 1. programu: 2. podmiotu prowadzącego program: 3. Strona www 4. Dane adresowe 5. Charakter/ profil programu ogólny specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 1. Ogólna charakterystyka studiów: 1) Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oferuje program studiów doktoranckich wychodząc z przesłanki, Ŝe rozwój edukacji w Polsce wyraŝający

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, III Semestr

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 2016/2017 1. Wydział: Wydział Psychologii 1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii 1.2 Kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno prawne w biznesie język angielski

Tłumaczenia ekonomiczno prawne w biznesie język angielski Tłumaczenia ekonomiczno prawne w biznesie język angielski WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno prawne w biznesie język angielski - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ΕARF EKONOMICZNA A ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH O studiach Celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specjalność na kierunku zarządzanie PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU. Studia II stopnia

Specjalność na kierunku zarządzanie PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU. Studia II stopnia Specjalność na kierunku zarządzanie PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Studia II stopnia Międzynarodowe akredytacje ALK: Kiedy prawie 10 lat temu pracowaliśmy nad autorskim, pierwszym w Polsce, programem studiów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

MBA EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MBA EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MBA EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię Leona

Bardziej szczegółowo

zapraszają na STUDIA MENEDŻERSKIE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ

zapraszają na STUDIA MENEDŻERSKIE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ zapraszają na STUDIA MENEDŻERSKIE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Oparty na programie MBA GFKM jednym z najdłużej oferowanych programów MBA w Polsce, prowadzonym od 1991 r. Dyplom uznawany na całym

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 16/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na polsko - niemieckie studia MBA "Zarządzanie w sektorze rolno spożywczym"

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY GRANT SZKOLENIE SPECJALNE. Rafal smolen 27 listopada 2012 Kolegium artes liberales uw

DIAMENTOWY GRANT SZKOLENIE SPECJALNE. Rafal smolen 27 listopada 2012 Kolegium artes liberales uw SZKOLENIE SPECJALNE Rafal smolen 27 listopada 2012 Kolegium artes liberales uw PERŁA W PROPAGANDZIE MINISTERSTWA Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 187a: Wybitnie uzdolnieni absolwenci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo