Roto E-Tec DoorDrive. Technologia okien i drzwi. Ukryty napęd otwierający / zamykający do drzwi wejściowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roto E-Tec DoorDrive. Technologia okien i drzwi. Ukryty napęd otwierający / zamykający do drzwi wejściowych"

Transkrypt

1 Technologia okien i drzwi Roto E-Tec DoorDrive Ukryty napęd otwierający / zamykający do drzwi wejściowych Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi do profili z drewna i aluminium

2 Dane o firmie Copyright: 07/2014 Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Technologia okien i drzwi ul. Wał Miedzeszyński 402 PL Warszawa Telefon Faks

3 Informacje ogólne Spis treści Informacje ogólne Informacja o niniejszej instrukcji... 5 Grupy odbiorców i ich odpowiedzialność... 6 Obowiązek przekazania instrukcji grupom odbiorców... 7 Znaczenie symboli dotyczących bezpieczeństwa... 8 Ograniczenie odpowiedzialności... 9 Bezpieczeństwo Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Postępowanie z elektrycznymi materiałami eksploatacyjnymi Zagrożenia na krawędziach zamykających i elementach ruchomych.11 Pozostałe zagrożenia Konstrukcja systemu Zestawienie poglądowe Wykaz artykułów Zawartość zestawu Roto E-Tec DoorDrive Dopuszczalne właściwości i parametry Zabezpieczenie przed przeciążeniem Deklaracja włączenia Montaż Przygotowanie Zestawienie elementów systemu Niezbędne elementy montażowe Kroki montażowe Okablowanie Schemat połączeń Eneo C / CC z Roto E-Tec DoorDrive Dopuszczalna długość kabla Uruchomienie Pierwsze uruchomienie krok po kroku Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

4 Informacje ogólne Spis treści Ustawienia opcjonalne Tryb działania, Push to close / Push to open Wejścia elementów systemu kontroli dostępu Wyjście z możliwością zaprogramowania Czas autoryzacji Sygnałówka akustyczna, czas otwarcia Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, ponowienie zamykania Pamięć błędów, funkcje specjalne Sygnały zwrotne i błędy Znaczenie sekwencji sygnałów Sygnały zwrotne Pomoc w rozwiązywaniu problemów Błąd Dozór techniczny Funkcje drzwi Sytuacja budowlana Smarowanie Ocena zagrożeń Dane podstawowe Przegląd potencjalnych miejsc zagrożeń w drzwiach automatycznych. 46 Przegląd i kontrola potencjalnych miejsc zagrożeń i środków zabezpieczających zgodnie z DIN EN Uwagi końcowe Utylizacja Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

5 Informacje ogólne Informacja o niniejszej instrukcji Instrukcja ta zawiera ważne informacje i wskazówki dla prawidłowego działania produktu. Ponadto instrukcja zawiera wytyczne niezbędne do wykonania obowiązku przekazania instrukcji wszystkim grupom odbiorców, z użytkownikami okien włącznie. Informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do produktów z systemu okuć Roto E-Tec DoorDrive. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana w takim miejscu, by w razie potrzeby można było szybko z niej skorzystać. Oznaczenia Do prezentacji kolejności wykonywania działań, wyników, wykazów, odniesień i innych elementów stosowane są w tej instrukcji następujące oznaczenia: Oznaczenie Wyjaśnienie Otwory 1 Elementy okucia 1. Kolejność działań Lista z ustaloną kolejnością (hierarchią ważności) Lista bez ustalonej kolejności (hierarchii ważności) S. 12 patrz str. 12 Odniesienie do strony w tabelach Odniesienie do strony w tekście Wszystkie rysunki pokazują okno prawe. Wszystkie wymiary w mm. Inne jednostki podane przy wymiarach. Prawa autorskie Treści zawarte w niniejszej instrukcji są chronione prawem autorskim. Korzystanie z nich jest dozwolone w celu stosowania okuć do produkcji. Wykorzystywanie ich do innych celów bez pisemnej zgody producenta jest zabronione. Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

6 Informacje ogólne Grupy odbiorców i ich odpowiedzialność Informacje zawarte w niniejszej instrukcji kierujemy do następujących grup odbiorców: Dilerzy okuć Grupa odbiorców Dilerzy okuć obejmuje wszystkie firmy/osoby, które kupują okucia od producenta okuć, w celu ich dalszej odsprzedaży w niezmienionej formie i bez dalszej obróbki. Producenci drzwi Grupa odbiorców Producenci drzwi obejmuje wszystkie firmy/osoby, które kupują okucia od producentów lub dilerów okuć, w celu ich stosowania w drzwiach. Dilerzy elementów budowlanych / firmy montażowe Grupa odbiorców Dilerzy elementów budowlanych obejmuje wszystkie firmy/osoby, które kupują drzwi od producentów stolarki, w celu dalszej odsprzedaży i zamontowania w obiekcie budowlanym, bez dokonywania w tych drzwiach zmian. Grupa odbiorców Montażyści elementów budowlanych obejmuje wszystkie firmy/osoby, które kupują drzwi od producentów stolarki, w celu dalszej odsprzedaży i zamontowania w obiekcie budowlanym, bez dokonywania w tych drzwiach zmian. Inwestor Grupa odbiorców Inwestorzy obejmuje wszystkie firmy/osoby, które zlecają wyprodukowanie drzwi w celu zamontowania ich w obiekcie budowlanym. Użytkownik Grupa odbiorców Użytkownicy obejmuje wszystkie osoby, które obsługują zamontowane drzwi. 6 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

7 Informacje ogólne Obowiązek przekazania instrukcji grupom odbiorców Odpowiedzialność dilerów okuć Dilerzy okuć zobowiązani są do przekazania poniższych materiałów producentom drzwi: Katalog Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Obowiązek producenta drzwi Producent drzwi musi przeprowadzić z klientem ocenę ryzyka (patrz strony 45-49) zgodnie z DIN EN 16005: Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Producent musi przekazać użytkownikowi odpowiednie dla niego materiały i informacje w formie drukowanej. Odpowiedzialność dilerów elementów budowlanych / firm montażowych Dilerzy elementów budowlanych muszą przekazać następujące materiały inwestorom, również jeśli włączona jest firma pośrednicząca (montażowa): Instrukcja konserwacji i obsługi (z naciskiem na okucia) Diler elementów budowlanych musi przeprowadzić z klientem ocenę ryzyka (patrz strony 45-49) zgodnie z DIN EN Odpowiedzialność inwestorów Inwestorzy muszą przekazać następujące materiały użytkownikom okien: Instrukcja konserwacji i obsługi (z naciskiem na okucia) Wytyczne/wskazówki dla użytkowników (VHBE) Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

8 Informacje ogólne Znaczenie symboli dotyczących bezpieczeństwa Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa są w niniejszej instrukcji oznaczone symbolami graficznymi. Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa wprowadzane są przez hasła, które określają stopień zagrożenia. Zagrożenie! Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na sytuację bezpośredniego zagrożenia, które może prowadzić do śmierci lub ciężkiego uszkodzenia, jeśli nie da się go uniknąć. Ostrzeżenie! Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do śmierci lub ciężkiego uszkodzenia, jeśli nie da się go uniknąć. Uwaga! Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do nieznacznego lub lekkiego uszkodzenia, jeśli nie da się go uniknąć. Wskazówka! Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do uszkodzenia przedmiotów lub środowiska, jeśli nie da się go uniknąć. 8 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

9 Informacje ogólne Ograniczenie odpowiedzialności Wszystkie informacje i wskazówki w niniejszej instrukcji zostały zgromadzone z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, standardów techniki oraz na podstawie długoletniej wiedzy i doświadczenia. Producent okuć nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: Nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i całej dokumentacji produktowej wraz z obowiązującymi wytycznymi (patrz rozdział Bezpieczeństwo, Stosowanie zgodne z przeznaczeniem). Stosowania niezgodnego z przeznaczeniem/nieprawidłowego stosowania- (patrz rozdział Bezpieczeństwo, Stosowanie zgodne z przeznaczeniem). Niewystarczających danych przetargowych i nieprzestrzegania przepisów montażowych. Otwierania / zamykania drzwi siłą. Nadmiernego zanieczyszczenia. Roszczenia osób trzecich do producenta okuć powstałe wskutek szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem albo wskutek nieprzestrzegania obowiązku przekazania instrukcji przez sprzedawców okuć, producentów drzwi, sprzedawców elementów budowlanych lub inwestorów będą przekazywane do bezpośrednio do tych podmiotów. Zobowiązania uzgodnione w umowie o dostawach okuć, ogólne warunki handlowe i warunki dostaw producenta okuć oraz regulacje prawne aktualne w momencie zawarcia umowy są obowiązujące. Gwarancja dotyczy tylko oryginalnych elementów okucia Roto. Zastrzega się możliwość zmian danych technicznych w przypadku poprawiania własności użytkowych i dalszego rozwoju produktu. Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

10 Bezpieczeństwo Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Roto E-Tec DoorDrive jest elektromechanicznym napędem otwierającym / zamykającym drzwi służy wyłącznie do otwierania i zamykania drzwi o masie skrzydła do 120 kg jest przewidziany do zasilania napięciem 12 V spełnia wymogi niskiej energii normy DIN EN nie nadaje się do stosowania w drogach bezpieczeństwa i w drzwiach przeciwpożarowych Roto E-Tec DoorDrive jest elementem pomocniczym, który zamyka drzwi, ale nie rygluje zamka. Napęd otwierający/zamykający nie stanowi w związku z tym zabezpieczenia antywłamaniowego i nie zwalnia użytkownika od obowiązku zaryglowania drzwi na zamek. Certyfikat systemu drzwi według DIN EN obowiązuje tylko z elementami zasilającymi certyfikowanymi według EN Zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie obejmuje także zachowanie wszelkich wytycznych z dokumentacji produktowej, takich jak: niniejszej instrukcji montażu, konserwacji i obsługi katalogów produktów informacji i danych od producentów profili (np. z metali lekkich itp.) obowiązujące regulacje prawne o zasięgu krajowym Każde wychodzące poza użycie zgodne z przeznaczeniem traktuje się jako sprzeczne z przeznaczeniem. Ostrzeżenie! Zagrożenie w przypadku nieprawidłowego użycia, montażu i podłączenia Nieprawidłowe użycie i nieprawidłowy montaż okuć Roto prowadzić może do sytuacji zagrożenia. Nigdy nie stosować zestawów, niezatwierdzonych przez producenta okuć. Nigdy nie stosować elementów nieoryginalnych lub niezatwierdzonych przez producenta okuć. Stosować tylko elementy sterujące, ustawienia lub metody postępowania, które opisane są w niniejszej dokumentacji. (Elementy sterujące, ustawienia lub metody postępowania, które nie są opisane w niniejszym dokumencie, mogą powodować porażenia elektryczne, zagrożenia wywołane napięciem elektrycznym / natężeniem prądu i/lub zagrożenia wywołane przez oddziaływanie mechaniczne. Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wynikają z normy DIN EN 16005, która opisuje wymogi z zakresu bezpieczeństwa działania automatycznych systemów drzwiowych zgodnie z wytyczną (2006/ 42 / EG). Zasadą nadrzędną jest unikanie zagrożeń i ma ona pierwszeństwo przed zasadą asekuracji. Drzwi z Roto E-Tec DoorDrive mają tzw. napęd o niskiej energii. Oznacza to, że energia automatycznie poruszanych drzwi nie przekracza 1,6 J. Energia ta uznawana jest za nieprzekraczającą krytycznej wartości w odniesieniu do użytkowników, którzy są zapoznani ze sposobem działania drzwi z napędem. 10 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

11 Bezpieczeństwo Ostrzeżenie! Uniemożliwić dzieciom zabawę urządzeniami ryglującymi / sterującymi. Pilot na fale radiowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Ostrzeżenie! Postępowanie z elektrycznymi materiałami eksploatacyjnymi Prace z urządzeniami elektrycznymi mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. Nigdy nie wprowadzać elementów metalowych w otwory Roto E-Tec DoorDrive, gdyż istnieje ryzyko porażenia prądem. Jeśli Roto E-Tec DoorDrive montowany jest w metalicznej płycinie drzwiowej, należy zapewnić należyte uziemienie skrzydła. Wskazówka! Fachowy montaż i pieczołowita konserwacja są podstawowymi elementami niezawodności i bezpieczeństwa drzwi. Fachowy montaż i pieczołowita konserwacja są podstawowymi elementami niezawodności i bezpieczeństwa drzwi. W wymienionych informacjach i przykładach chodziło o uwzględnienie różnorodności występujących w praktyce przypadków. Producent nie gwarantuje kompletności przypadków. W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z producentem drzwi stosującym rozwiązania Roto. Zagrożenia na krawędziach zamykających i elementach ruchomych Wskazówki bezpieczeństwa powinny określać wszystkie możliwe zagrożenia związane z drzwiami z napędem i prezentować wszelkie podjęte zabezpieczenia lub wymogi użytkowe. Krawędź zamykająca po stronie zawiasów Krawędź zamykająca ościeżnicy Główna krawędź zamykająca (płyciny drzwiowej) Zagrożenie! W drzwiach automatycznych mogą występować przy różnych krawędziach zamykających zagrożenia zgniecenia, przycięcia, uderzenia, wciągnięcia. W elementach ruchomych napędu drzwiowego i jego dźwigniach występuje zagrożenie zgniecenia i przycięcia. Pozostałe zagrożenia W zależności od sytuacji budowlanej, wariantu drzwi i możliwości zabezpieczenia nie można wykluczyć występowania innych zagrożeń (np. zgniecenia, uderzenia o ograniczonej sile). Występujące w każdych (także otwieranych manualnie) drzwiach miejsce zagrożenia na krawędzi po stronie zawiasów znane jest wszystkim użytkownikom drzwi jako takich. Na to zagrożenie nie ma wpływu producent napędu do drzwi. Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

12 Konstrukcja systemu Zestawienie poglądowe 10 Roto E-Tec DoorDrive 30 Kabel typu SD 20 Jednostka sterująca E-Tec 40 Kabel typu S Połączenie osłony kabla 12 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

13 Konstrukcja systemu Wykaz artykułów Zawartość zestawu Roto E-Tec DoorDrive Zawartość zestawu Poz. Oznaczenie Nr SAP 10 Roto E-Tec DoorDrive Jednostka sterująca Roto E-Tec DoorDrive Kabel typu SD, długość 1,5 m Kabel typu S, długość 1 m Osłona przewodu z połączeniami wtykowymi, 8-biegunowa (nie zazn.) Zasilacz 13 V do Roto E-Tec DoorDrive (nie zazn.) Płytka kontrująca 60 x 55 x 5 mm z wkrętami (nie zaznaczona) Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

14 Konstrukcja systemu Dopuszczalne właściwości i parametry Zasilacz INPOTRON PSU Masa skrzydła drzwi maks. 120 kg Materiał drzwi aluminium i drewno Wypełnienie drzwi w ramie skrzydła lub nakładane Szerokość skrzydła drzwi od 700 do 1200 mm Wysokość skrzydła drzwi od 1600 do 2350 mm Kąt otwarcia drzwi maks. 105 Liczba zawiasów min. 3 szt. (2 x u góry / 1 x u dołu) w zależn. od typu, możliwe 4 Osłona przewodu osłona przewodu z połączeniem wtykowym 8-biegunowym Wskazówka! Muszą być zamontowane co najmniej 3 zawiasy drzwiowe (2 x u góry / 1 x u dołu). Zawiasy do drzwi muszą zgodnie z normą EN 1935 spełniać wymogi klasy 14. Zabezpieczenie przed przeciążeniem W celu uniknięcia uszkodzenia drzwi i / lub napędu wskutek ekstremalnego manualnego lub wywołanego siłą wiatru zatrzaśnięcia napęd posiada funkcję hamowania. Przy zbyt dużej szybkości drzwi napęd aktywnie wyhamowuje je do prawie całkowitego zatrzymania. 14 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

15 Konstrukcja systemu Deklaracja włączenia Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

16 Montaż Zestawienie etapów montażu 1. Przygotowanie profili (frezowanie, wiercenie otworów) 2. Poprowadzenie przewodów w profilu 3. Montaż napędu drzwiowego 4. Montaż sterowników 5. Montaż drzwi 6. Sprawdzenie działania 7. Podłączenie zasilacza i elementów peryferyjnych / instalacji domowej (elektryk) Etapy 1-4 można wykonać w fabryce drzwi. Etapy 5-7 należy wykonać na budowie lub w miejscu montażu drzwi. Przygotowanie Do montażu i pozycjonowania napędu oraz jego komponentów w systemie drzwiowym należy przygotować profile drzwiowe zgodnie z rysunkami otworów i frezów (należy zamówić w Roto). Jeśli nie zostaną dotrzymane wymiary i zakresy tolerancji w rozstawieniu otworów i frezów, nie ma gwarancji bezawaryjnego działania napędu. Może to także uniemożliwić montaż. Frezowanie w łączniku narożnym profilu wykonać tylko w wymaganym zakresie. W luzie wrębowym zamocować kątownik wzmacniający. Ustwić sterowanie w konfiguracji Roto. (Patrz strona 31). Ten etap programowania najlepiej przeprowadzić wcześniej, np. w fabryce. Wskazówka! Kolejność kroków montażowych Zamontować wiązkę przewodów w skrzydle drzwi przed założeniem wypełnienia. Wywiercić otwory i wykonać frezowanie z tolerancją zgodnie z DIN ISO 2768-mK. Wskazówka! Podczas montowania drzwi w otworze przedsięwziąć kroki przeciwdziałające przypadkowemu otwarciu skrzydła powyżej maksymalnego kąta, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia napędu. Dla maksymalnej pozycji otwarcia zamontować odbojnik, przeciwdziałający przekroczeniu maksymalnego kąta otwarcia (w zależności od systemu < 105 ). Wskazówka! Pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem musi być zapewniony na całym obwodzie wystarczający luz wrębowy, gdyż jest to konieczne dla prawidłowego otwierania i zamykania drzwi. Wskazówka! Zastosowane systemy uszczelniające muszą mieć wystarczającą ściśliwość w celu umożliwienia niezawodnego zamykania drzwi. 16 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

17 Montaż Zestawienie elementów systemu Kolejna ilustracja prezentuje zestawienie wszystkich elementów systemu. Płytka kontrująca Roto E-Tec DoorDrive Kabel typu SD Jednostka sterująca E-Tec Kabel typu S Połączenie osłony kabla Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

18 Montaż Niezbędne elementy montażowe Elementy montażowe 60 Poz. Szt. Nazwa Oznaczenie 10 2) 1 Płytka kontrująca t = 5 mm 60 x 50 x Wkręt gwintujący z łbem stożkowym (do montażu w DIN 7982 C 3,9 x 19 aluminium) 20a 1) 14 Wkręty z łbem stożkowym Spax Torx TX20 4 x ) 4 Wkręt o gnieździe sześciokątnym DIN 6912 M5 x ) 4 Podkładka DIN 125 A 5,3 140 HV 50 2) 1 Wkręt gwintujący z łbem soczewkowym DIN 7504 N 3,5 x Wkręt gwintujący z łbem stożkowym DIN 7504 P 4,2 x 32 1) Do zamocowania napędu drzwiowego w drzwiach drewnianych 20 zastępuje się przez 20a. 60 Wskazówka! Pozycje 10, 30, 40 i 50 wchodzą w skład opakowania Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

19 Montaż Montaż krok po kroku 1. Przełożyć kabel typu SD wolnym końcem od góry przez wyfrezowanie w skrzydle do wewnątrz (w kierunku wypełnienia). Kabel typu SD włożyć na tyle do środka, żeby na zewnątrz z górnego wyfrezowania wystawał odcinek ok. 400 mm. 2. Kabel typu SD ułożyć we wrębie szybowym w kierunku wyfrezowania na jednostkę elektroniczną. Zwrócić uwagę na wystarczający promień zagięć kabla. Alternatywnie kabel można ułożyć w komorze profilu. W tym przypadku kabel musi być ułożony przed wykonaniem połączenia narożnego. 3. Przełożyć kabel typu SD przez otwór wrębie szybowym do komory profilu. Zakleić otwory do wrębu szybowego po przełożeniu kabla taśmą paroszczelną. Otwór Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

20 Montaż Montaż krok po kroku Otwór podłużny 1 4. Przełożyć kabel typu S do wrębu szybowego przez przewidziany podłużny otwór 1, a następnie przez podłużny otwór 2 z powrotem do komory profilu. Zakleić otwory po podłączeniu do jednostki elektronicznej taśmą paroszczelną. Otwór podłużny 1 Otwór podłużny 2 Otwór podłużny 2 5. Do montażu napędu w skrzydle należy element odłączyć. W tym celu należy odkręcić wkręt z łbem soczewkowym i wyjąć tuleję z gwintem wewnętrznym. 6. Otworzyć skrzydło do kąta maks. 90 i przykręcić kątownik montażowy czterema wkrętami z gniazdem sześciokątnym ( 30 str. 18) i podkładkami ( 40 str. 18) w przewidzianych do tego otworach w profilu ościeżnicy przy użyciu płytki kontrującej (moment dokręcający maks. 3 Nm). Przy ustawianiu kątownika montażowego zwrócić uwagę na to, żeby wkręty z gniazdem sześciokątnym ( 30 str. 18) przechodziły przez środek podłużnych otworów kątownika montażowego. Podłużne otwory służą do ewentualnej korekty położenia w przypadku obwieszenia skrzydła. 20 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

21 Montaż Montaż krok po kroku 7. Płytkę kontrującą zabezpieczyć wkrętem nawiercającym ( 50 str. 18). 8. Połączyć połączeniem wtykowym kabel typu SD z wtyczką do napędu drzwi Z obydwu stron wspornika nasmarować tuleję na całym obwodzie przy użyciu Klübersynth LI lub Berulub FR 43 Założyć napęd do drzwi od góry w wyfrezowanie skrzydła. Przyzakładaniu zwrócić uwagę na to, żeby nie uszkodzić lub nie załamać kabla typu SD. 10. Przykręcić napęd przy użyciu 14 wkrętów mocujących ( 20 str. 18) do skrzydła od góry. (Moment dokręcający maks. 1,4 Nm) Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

22 Montaż Montaż krok po kroku 11. Wyciągnąć ramię łączące ze skrzydła na ok. 80 mm. Następnie poruszając skrzydłem założyć ramię łączące na kątowniku montażowym. Zakładając zwrócić uwagę, żeby połączenie nie powodowało napięć i żeby szczeliny między ramieniem łączącym i kątownikiem montażowym były równomierne. 12. Przełożyć od góry przez ramię łączące i kątownik montażowy tuleję z gwintem wewnętrznym. Wkręcić w nią wkręt z łbem soczewkowym. Podczas przykręcania naciskać od góry palcem na tuleję. (Moment dokręcający maks. 2,5 Nm) 13. Nie może dojść do zamiany obydwu połączeń wtykowych X1 i X2 i są zabezpieczone przed zmianą polaryzacji. Dlatego zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów. do X1 przyłączyć kabel typu SD do Roto E-Tec Door- Drive. do X2 przyłączyć kabel typu S do osłony kabla z wtyczką. 22 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

23 Montaż Montaż krok po kroku 14. Zdjąć osłonkę z odpowiednich żył (patrz tabela 1 lub szkic po lewej) na 9 mm. Odizolowane żyły przyłączyć do złącza stykowego X1 oznaczonego białą kropką zgodnie z tabelą 1. Styki na złączu są z boku ponumerowane. Żyły są oznaczone kolorami. Wskazówka! Przy skracaniu przewodu zalecamy zdjęcia izolacji głównej kabla na długości ok. 5 cm, bo w tym obszarze kabel jest elastyczny i umożliwia łatwe przemieszczenie w celu zmieszczenia w profilu koniecznego zapasu przewodu. Tabela 1: Przyporządkowanie złącza stykowego X1 do drzwi / do napędu przy wiązce kabli 1 Styk Oznaczenie Skrót Kolor żyły 1 Motor + M+ czerwony 2 Motor M czarny 3 Hall GND HGND fioletowy 4 5 Hall Vcc HVCC żółty 6 7 Hall Speed 2 HS2 zielony 8 9 Hall Speed 1 HS1 niebieski Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

24 Montaż Montaż krok po kroku 15. Połączyć drugie połączenie stykowe X2 z kablem typu S zgodnie z tabelą 2 (analogicznie do pierwszego połączenia stykowego) Tabela 2: Przyporządkowanie złącza stykowego X2 do instalacji budynku / samka kabla typu SD Styk Oznaczenie Skrót Kolor żyły 1 Sygnał zamka SSIG 2 Masa zamka SGND 3 Zasilanie zamka S+ 4 Sygnał zwrotny z zamka SRM 5 Wyjście sterownika AUS 6 Antena ANT 7 Sygnał 1 IN1 różowy 8 Sygnał 1 AC IN1AC 9 Sygnał 2 IN2 niebieski 10 Sygnał 3 IN3 11 Napięcie zasilające 12V czerwony 12 Masa GND czarny W celu zaciśnięcia połączenia nacisnąć na widoczną sprężynę wkrętakiem przyłożonym pod skosem. Wkrętak otwiera zestyk sprężynujący i puszczony będzie się trzymał w zestyku. Wsunąć żyłę i wyjąć wkrętak. Styki są ponumerowane na boku. Obydwie wtyczki są zakodowane i nie może dojść do ich zamiany. Dlatego podczas podłączania przewodów zwrócić uwagę na wybór właściwego połączenia stykowego. Połączyć przewód wkrętakiem (2,5x0,4 mm) 24 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

25 Montaż Montaż krok po kroku 16. Połączyć obydwie wtyczki z jednostką sterującą Okablowaną jednostkę elektroniczną napędu drzwiowego włożyć w przewidziane do tego wyfrezowanie w skrzydle drzwi. Zwrócić przy tym uwagę na to, żeby nie załamać lub nie naciąć kabla. Następnie obydwoma wkrętami ( 60 str. 18) przykręcić jednostkę elektroniczną napędu do ościeżnicy. Uwaga! Otwór do programowania sterownika musi znajdować się u dołu. Wskazówka! Podczas montowania drzwi w otworze przedsięwziąć kroki przeciwdziałające przypadkowemu otwarciu skrzydła powyżej maksymalnego kąta, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia napędu! nie wolno przekroczyć maksymalnego kąta otwarcia (< 105 ). bezwzględnie zapewnić opisaną pozycję kątownika montażowego napędu. Ramię łączące należy zamontować tak, by nie dochodziło do napięć. dokładnie przestrzegać opisanego podłączenia przewodów. Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

26 Okablowanie Schemat połączeń Eneo C / CC z Roto E-Tec DoorDrive DoorSafe Eneo Roto E-Tec DoorDrive K1b K1a czarny IN2 GND +24V IN1 zielony Złącze wtykowe Black Box Złącze JST biały różowy szary żółty zielony brązow. biały czerwony czarny fioletowy żółty zielony niebieski system kontroli dostępu czytnik linii papilarnych, bluetooth, klawiatura PIN Osłona kabla z wtyczką biały brązowy zielony żółty czarny szary różowy jednostka sterująca różowy niebieski czerwony czarny zielony na skrzydle na ościeżnicy + biały brązowy zielony żółty szary różowy czerwony czarny Zasilacz Roto E-Tec DoorDrive IN: V AC OUT: 13 V DC/120 W Od wewnątrz: Przycisk N L "Otwieranie i zamykanie drzwi" Przełącznik Domofon Sygnał (np. 12 V) N L +V V Zasilacz Eneo IN: V AC OUT: 24 V DC/2,5 A Przewód bezpotencjałowy dzień/noc "Zamykanie drzwi" Od zewnątrz: Przycisk Wtyczka / układ kabli biały: IN1 / wejście 1 (AUF) brązowy: +24 V zielony: GND (24 V) żółty: IN2 / wejście 2 (dzień/noc) niebieski: Przycisk "zamykanie" fioletowy: Przycisk "zamykanie" czerwony: +13 czarny: GND (13 V) Wskazówka! Jeśli na zacisku 4 panuje napięcie +24 V, to zamek pracuje w trybie dziennym. Jeśli na zacisku nie ma napięcia, to zamek jest w trybie nocnym (opcja). 26 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

27 Okablowanie Dopuszczalna długość kabla maks. 25 m dla 2,5 mm 2 / maks. 40 m dla 4 mm 2 / 13 V Zasilacz (szyna osłonowa) 2 Podłączenie puszka sw / GND (13V) rt / 13V n O ś c i e ż n i c a Osłona przewodu D r z w i S t e r o w a n i e W celu niezawodnego działania także w przypadku zablokowania drzwi i dużego obciążenia wymagany jest opór zasilania z zasilacza do osłony przewodu 0,3 Ω do żyły napięcia. Wskazówka! Podłączenie do okablowania budynku Dla zapewnienia niezawodności działania doprowadzenie od zasilacza 13 V do sterowania musi spełniać określone wymogi. W związku z przewodzeniem zasilania zaleca się przekrój żył 1,5 mm². Patrz rysunek poglądowy powyżej. Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

28 Uruchomienie Pierwsze uruchomienie krok po kroku 1. Przygotowanie 2. Podłączenie zamka Eneo 3. Przestawienie na ustawienie Roto 4. Programowanie pozycji zamknięcia 5. Programowanie pozycji otwarcia 6. Opcjonalnie: Sprawdzenie działania 7. Powrót do ustawień fabrycznych Pierwsze uruchomienie może zostać przeprowadzone wyłączenie przy użyciu zasilacza INPOTRON PSU Uwaga! Uruchomienie drzwi (podłączenie elektryczne) z napędem drzwiowym może wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Ustawienie parametrów przełącznikiem typu DIP-Switch Przy użyciu przełącznika DIP-Switch (rys. 1) pod gumową zaślepką można wprowadzić różne ustawienia elektroniki drzwi na stronie zawiasowej. Wybrać pożądaną konfigurację i potwierdzić ustawioną wartość. W tym celu należy jeden z przycisków zaprogramowanego pilota lub podłączonego przełącznika przycisnąć przez dłużej niż 5 sekund. Rys. 1 Jeśli ustawienie zostanie zaakceptowane, system potwierdzi to sygnałem dźwiękowym. Liczba sygnałów dźwiękowych odpowiada ustawionej wartości. Pięć krótkich sygnałów oznacza ustawienie nie przyjęte. Po wprowadzeniu pożądanych ustawień należy ustawić wszystkie przełączniki DIP-Switch na "0" (czyli " "). Możliwe są następujące ustawienia: Uwaga! Jeśli jeden z przełączników DIP-Switch nie jest ustawiony na "0", wówczas nie działa elektroniczne sterowanie napędu drzwiowego. 28 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

29 Uruchomienie 1. Przygotowanie Zdjąć gumową zaślepkę znad przełącznika DIP-Switch (podważyć paznokciem lub wkrętakiem). Widok przełącznika DIP-Switch, patrz rysunek. Przełącznik DIP-Switch on Złącze serwisowe Rysunek pozycji przełącznika DIP-Switch Logika obsługi Przełączniki DIP-Switch 1-4: wybór grupy nadrzędnej Przełączniki DIP-Switch 5-8: zmiana funkcji grupy nadrzędnej 0 = OFF (wyłączone) 1 = ON (włączone) Przygotowanie zasilacza (stan: wyłączony). Podłączyć czerwoną żyłę przewodu do wyjścia plus. Podłączyć czarną żyłę przewodu do wyjścia minus. Wskazówka! Prace do przeprowadzenia wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka Ustawienie podstawowe przełącznika DIP-Switch to ustawienie OFF (wyłączone), przywrócić to ustawienie po każdej operacji. Zasilacz z zaciskami połączeniowymi Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

30 Uruchomienie 2. Podłączenie zamka wielopunktowego Zamek wielopunktowy Eneo C / CC z elementem kontroli dostępu podłączyć z zasilaczem zgodnie ze schematem okablowania. Włączyć zasilacze (włożyć wtyczkę do gniazdka). ON Przestawienie na ustawienie Roto Aktywować ustawienia Roto. W tym celu podłączyć zasilanie do sterownia i ustawić przełączniki DIP-Switch na " ". Potwierdzić przez naciśnięcie przycisku elementu dostępowego przez trzy sekundy. Wskazówka! Elementem dostępowym jest pilot Eneo (najpierw musi zostać zaprogramowany, patrz instrukcja montażu Eneo C / CC IMO_190 lub str. 26). ON Programowanie pozycji zamknięcia Przełącznik DIP-Switch ustawić na " ". Zamknąć drzwi i przytrzymać ręką. Nacisnąć element dostępowy (pilot) przez 5 sekund do uzyskania dźwiękowego sygnału potwierdzającego powodzenie operacji. Wskazówka! Przytrzymać drzwi ręką do uzyskania dźwiękowego sygnału. ON Programowanie pozycji otwarcia Otworzyć drzwi ręką w celu uzyskania dostęu do przełączników DIP- -Switch. Ustawić przełączniki DIP-Switch w pozycji " ", ustawić drzwi w pożądanej pozycji otwarcia i przytrzymać je w niej. Nacisnąć element dostępowy (pilot) przez 3 sekundy do uzyskania dźwiękowego sygnału potwierdzającego powodzenie operacji. ON Wskazówka! Jedną z przyczyn usterek może być błąd w kroku 4. Ustawić przełączniki DIP-Switch w położeniu Opcjonalnie: sprawdzenie działania Sprawdzenie zamykania i otwierania drzwi w zależności od wybranych ustawień lub konfiguracji. Element dostępowy (pilot) powinien uruchomić otwieranie i/lub zamykanie drzwi. 8. Powrót do ustawień fabrycznych Przywrócić pożądane ustawienia fabryczne. Na przykład: odłączyć zasilacz od sieci, odłączyć połączenie z drzwiami Założyć zaślepkę w otworze Schować piloty i zasilacz 30 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

31 Ustawienia opcjonalne Tryb działania, Push to close / Push to open W celu przeprowadzenia określonych ustawień indywidualnych (oznaczonych w poniższym gwiazdką "*"), które wolno wykonywać tylko producentom drzwi, potrzebny jest specjalny klucz sprzętowy, tzw. "Servicedongle". Włożyć klucz sprzętowy Servicedongle do złącza serwisowego. Jego prawidłowe działanie sygnalizuje dioda LED na kluczu Servicedongle. Wszystkie pozostałe ustawienia może przeprowadzać użytkownik drzwi. ON Zdjęcie: klucz sprzętowy Servicedongle, osłonka pełni rolę zabezpieczenia przed błędnym podłączeniem Rys.: złącze serwisowe Złącze serwisowe Ustawienia Roto wyróżnione są w tabeli tłustym drukiem. Te parametry standardowe ustawiane są w kroku 3 pierwszego uruchomienia. Ustawienia indywidualne Wskazówka! Wszystkie ustawienia oznaczone * wymagają posłużenia się kluczem serwisowym Servicedongle. 1. Tryb działania Ustawienie trybu działania DIP-Switch 1 4 = 0000 Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual Tryb działania normalny Ustawienie wyjściowe Przejście do = aktywacja złącza seryjnego trybu wprowadzania parametrów 2. Push to close / Push to open Tryb Push to close (popchnij, żeby zamknąć) lub Push to open (popchnij, żeby otworzyć) można ostawić opcjonalnie. W przypadku tego trybu zaprogramować można kilka opcji, gdyż każdą z tych funkcji Push to close / Push to open programuje się odrębnie. Push to open (popchnij, żeby otworzyć) oznacza, że drzwi otwierają się automatycznie po manualnym impulsie (popchnięciu ich) o ok. 10. Push to close (popchnij, żeby zamknąć) to podobnie działająca funkcja, w której drzwi po ich popchnięciu się zamykają. Ustawienie funkcji ogólnych / przełącznik DIP-Switch 1 4 = 0001 Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny stan aktualny Push to close wył Push to close wł Sygnał zwrotny stan aktualny 0 1 Push to open wył Push to open wł Sygnał zwrotny stan aktualny* * gwiazdka oznacza ustawienia fabryczne, których nie może zmienić użytkownik Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

32 Ustawienia opcjonalne Wejścia elementów systemu kontroli dostępu 3. Wejścia elementów systemu kontroli dostępu* Drzwi posiadają trzy różne wejścia, do których podłączone mogą być różne elementy sterujące systemu kontroli dostępu (pilot na fale radiowe, czytnik kart, odbiornik Bluetooth, czytniki dotykowe, etc.) na które reagują drzwi. Możliwy jest wybór różnych sposobów reakcji systemu na podłączony w danym wypadku element systemu kontroli dostępu: sterowanie bezpośrednie: natychmiastowe otwarcie / zamknięcie drzwi autoryzacja: sygnały z podłączonych elementów kontroli dostępu identyfikowane są jako autoryzacja system przechodzi na określony czas w stan aktywacji. Bez innych, dodatkowych elementów kontroli dostępu nie dojdzie do otwarcia lub zamknięcia drzwi. sterowanie z autoryzacją: sygnały podłączonych elementów kontroli dostępu akceptowane są jako polecenie otwarcia / zamknięcia drzwi tylko w przypadku, gdy nastąpiła uprzednia autoryzacja. otwieranie bezpośrednie: drzwi otwierają się lub pozostają otwarte zamykanie bezpośrednie: drzwi zamykają się lub pozostają zamknięte otwieranie z autoryzacją: drzwi otwierają się lub pozostają otwarte po uprzedniej autoryzacji zamykanie z autoryzacją: drzwi zamykają się lub pozostają zamknięte po uprzedniej autoryzacji Wejście elementu kontroli dostępu E1: Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual Sygnał zwrotny ustawienie aktualne E1 nie obsadzone E1 sterowanie bezpośrednie E1 sterowanie z autoryzacją E1 autoryzacja E1 otwieranie bezpośrednie E1 zamykanie bezpośrednie E1 otwieranie z autoryzacją E1 zamykanie z autoryzacją 8 Wejście elementu kontroli dostępu E2: Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual Sygnał zwrotny ustawienie aktualne E2 nie obsadzone E2 sterowanie bezpośrednie E2 sterowanie z autoryzacją E2 autoryzacja E2 otwieranie bezpośrednie E2 zamykanie bezpośrednie E2 otwieranie z autoryzacją E2 zamykanie z autoryzacją 8 Wejście elementu kontroli dostępu E3: Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual Sygnał zwrotny ustawienie aktualne E3 nie obsadzone E3 sterowanie bezpośrednie E3 sterowanie z autoryzacją E3 autoryzacja E3 otwieranie bezpośrednie E3 zamykanie bezpośrednie E3 otwieranie z autoryzacją E3 zamykanie z autoryzacją 8 32 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

33 Ustawienia opcjonalne Wyjście z możliwością zaprogramowania 4. Wyjśce z możliwością zaprogramowania* Drzwi posiadają wyjście z możliwością zaprogramowania, do którego może zostać podłączone np. oświetlenie w obszarze drzwi na zewnątrz budynku, które można ustawić tak, żeby się zapalało, gdy nastąpi otwarcie drzwi. Można do tego wyjścia podłączyć także na przykład małą diodę LED, która zapali się podczas autoryzacji. Istnieje także możliwość wyboru, czy wyjście zostanie aktywowane na krótko, czyli nastąpi jego krótkie miganie, czy też na trwale. Wskazówka! W okablowaniu standardowym nie jest wyprowadzony z drzwi sygnał wyjścia z możliwością programowania. Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny stan aktualny 0 1 Ustawienie ogólne: 1 Sygnał ciągły na czas autoryzacji Ustawienie ogólne: 2 Sygnał ciągły, gdy nie zamknięte 1 1 Ustawienie ogólne: dostrojenie precyzyjne u 3 dołu Sygnał zwrotny stan aktualny 0 1 Sygnał podczas otwarcia: brak Sygnał podczas otwierania: 2 wyjście aktywowane na 0,5 sek. 1 1 Sygnał podczas otwierania: 3 wyjście aktywowane na czas sterowania 0 0 Sygnał zwrotny stan aktualny 0 1 Sygnał podczas zamykania: brak Sygnał podczas zamykania: 2 wyjście aktywowane na 0,5 sek. 1 1 Sygnał podczas zamykania: 3 wyjście aktywowane na czas sterowania Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

34 Ustawienia opcjonalne Czas autoryzacji 5. Czas autoryzacji Autoryzacja oznacza, że drzwi otrzymują impuls, który pozwala drzwiom na identyfikację, czy osoba wysyłająca impuls jest uprawniona do obsługi drzwi. Dzięki długości czasu autoryzacji można zdefiniować, jak długo drzwi pozostają w stanie autoryzacji od uzyskania sygnału autoryzacyjnego. Jeśli nastąpi użycie elementu dostępowego posiadającego autoryzację, wówczas nastąpi wyłączenie autoryzacji. Oznacza to, że element kontroli dostępu otwierający / zamykający drzwi musi uzyskać autoryzację do każdego użycia. Ustawienie Roto czasu autoryzacji wynosi 1 minutę. Przykład: DIP-Switch w ustawieniu (ustawienie Roto): od chwili uzyskania autoryzacji użytkownik ma 1 minutę na otwarcie drzwi. Otwarcie / zamknięcie drzwi po uzyskaniu autoryzacji nie przedłuża czasu autoryzacji, ale wyłącza autoryzację. Jeśli pożądane będzie ponowne zamknięcie drzwi, najpierw znowu konieczna jest autoryzacja, żeby rozpoczęła się minuta, w ciągu której będzie możliwe zamknięcie drzwi. Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny ustawienie aktualne Autoryzacja na czas uruchomienia sekund sekund sekund sekund sekund minuta minuta 15 sekund minuta 30 sekund minuta 45 sekund minut minuty 30 sekund minut minut minut Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

35 Ustawienia opcjonalne Sygnałówka akustyczna, czas otwarcia 6. Sygnalizator dźwiękowy Opcja ta pozwala na ustawienie, czy sygnał ma być słyszalny, gdy drzwi otrzymują polecenie, czy nie. Przy użyciu opcji "Sygnał zamknięcia drzwi" użytkownik może wybrać, czy drzwi poinformują sygnałem dźwiękowym, że zamek zaryglował drzwi. Opcja ta jest dostępna w zamkach ze sprzężeniem zwrotnym Wskazówka! W przypadku usterki system zawsze będzie informował o niej sygnałem dźwiękowym. W ustawieniu przy uruchomieniu sterowania" pojedynczy sygnał dźwiękowy słyszalny jest na początku otwierania / zamykania drzwi. Jeśli wybrana zostanie opcja "w czasie sterowania", sygnał powtarzany jest do zakończenia otwierania / zamykania drzwi. Ustawienie to można wybrać odrębnie dla otwierania i zamykania Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny stan aktualny Sygnał po zaryglowaniu* wył Sygnał po zaryglowaniu* wł Sygnał zwrotny stan aktualny 0 1 Sygnał podczas otwarcia: brak Sygnał podczas otwierania: na początku sterowania Sygnał podczas otwierania: w czasie sterowania Sygnał zwrotny stan aktualny 0 1 Sygnał podczas zamykania: brak Sygnał podczas zamykania: 2 na początku sterowania 1 1 Sygnał podczas zamykania: w czasie sterowania 3 * działa tylko w przypadku zamka ze sprzężeniem zwrotnym 7. Czas, w którym drzwi pozostają otwarte Ustawienie to pozwala na zdefiniowanie czasu otwarcia drzwi, po którym zostaną automatycznie zamknięte. Obowiązuje ono tylko dla sytuacji, w której drzwi zostaną otwarte elektrycznie aż do pozycji końcowej. Czas podany w poniższej tabeli określa, w jakim okresie drzwi pozostają otwarte aż do wygenerowania automatycznie sygnału zamknięcia. Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny o aktualnym ustawieniu (w zależności od elementu dostępowego) Automatyczne zamykanie nieaktywne = 1 otwarte na trwale 1 0 po 5 sekundach po 10 sekundach po 20 sekundach po 30 sekundach po 40 sekundach po 1 minucie po 1 minucie 15 sekundach po 1 minucie 30 sekundach po 1 minucie 45 sekundach po 2 minutach po 2 minutach 30 sekundach po 3 minutach po 4 minutach po 5 minutach 15 Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

36 Ustawienia opcjonalne Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, ponowienie zamykania 8. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem Ustawienie to umożliwia wybór oporu, który musi oddziaływać na drzwi, żeby doszło do zatrzymania otwierania / zamykania drzwi. Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny ustawienie aktualne 0 1 Bodziec mały (drzwi zatrzymują się przy małym oporze) 1 0 Bodziec średni = normalny Bodziec duży 3 (drzwi zatrzymują się przy dużym oporze) 9. Ponowienie zamykania* Wybór zachowania drzwi, które podczas zamykania napotkają na przeszkodę. Odnosi się to tylko do zamykania drzwi. Jeśli drzwi podczas zamykania napotkają na przeszkodę i jest w nich włączona funkcja ponowienie zamykania*, dochodzi do ich otwarcia o kilka stopni, a następnie po krótkiej przerwie podjęta zostaje określona liczba prób zamknięcia. Gdy ponowienie zamykania* jest wyłączone, drzwi pozostają w położeniu, w którym napotkały na przeszkodę. Podczas otwierania drzwi napotkawszy na przeszkodę zatrzymują się i nie podejmują prób ponownego otwarcia. Liczba kolejnych prób ponownego zamykania* i czas przerwy ustawiana jest fabrycznie: 4 sekundy przerwy, 2 kolejne próby ponownego zamykania. Te wartości nie podlegają zmianie poprzez zmianę ustawień przełącznika DIP- -Switch. Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny ustawienia aktualnego 0 1 Ponowienie zamykania wł., brak kontynuacji 1 po przerwie Ponowienie zamykania wł., z kontynuacją po przerwie 1 1 Ponowienie zamykania wył., brak kontynuacji 3 po przerwie Ponowienie zamykania wył., z kontynuacją po przerwie 4 36 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

37 Ustawienia opcjonalne Pamięć błędów, funkcje specjalne 10. Pamięć błędów Pamięć błędów zapisuje ostatnie 14 błędów systemu. Te błędy można przywołać poprzez odpowiednie ustawienia przełączników DIP-Switch. Poza tym możliwe jest odsłuchanie liczby błędów lub ich wykasowanie. Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual. 0 0 Sygnał zwrotny = liczba zachowanychbłędów odpowiada liczbie sygnałów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów Wywołanie pamięci błędów 1 1 Kasowanie wszystkich błędów Kody błędów w pozycjach 1-14 Błąd (liczba wyemitowanych sygnałów) 1 Błąd RAM 2 Błąd ROM 3 Błąd Hall 4 Błąd obniżone napięcie 5 Błąd przepięcie 10 Przepełniona pamięć błędów 11. Funkcje specjalne Zaprogramowanie pozycji zerowej w normalnym przypadku pozycja zamkniętych drzwi. Zaprogramowanie maksymalnego kąta otwarcia drzwi. Jest to kąt, na który drzwi otwierają się przy użyciu napędu elektrycznego. Obydwa te ustawienia muszą zostać zaprogramowane przed pierwszym użyciem! Poza tym możliwe jest zresetowanie konfiguracji do ustawień fabrycznych. Przełącznik DIP-Switch Opis Sygnał zwrotny Ustawienie indywidual Programowanie pozycji zero Programowanie maks. kąta otwarcia Resetowanie do ustawień fabrycznych* Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

38 Sygnały zwrotne i błędy Znaczenie sekwencji sygnałów Sygnały zwrotne Przycisk potwierdzający: przyciskiem potwierdzającym jest każdy podłączony do sterowania element kontroli dostępu, wytwarzający sygnał ciągły lub jeden z przycisków zaprogramowanego pilota Sygnał ciągły: dźwięk pip bez przerwy Przełącznik DIP-Switch: małe przełączniki przestawne. Dostępne w jednostce sterującej pod gumową zaślepką. ESD: Electro Static Discharge = wyładowanie elektrostatyczne Jednostka elektroniczna drzwi: element po stronie zawiasów skrzydła drzwi, odpowiedzialny za sterowanie napędem Roto E-Tec DoorDrive. Kodowanie: tekst / kod podlega szyfrowaniu. Kod zmienny: kod podlegający permanentnej zmianie. Każdy kod jest jednorazowy. Zastosowanie przeciwdziała nieautoryzowanemu dostępowi przez powtórzenie uprzednio użytego sygnału radiowego pilota otwierającego drzwi. Dźwięk pip w regularnych odstępach: 0,25 s dźwięk i 0,25 s brak dźwięku. (1) (..) (n) 0,25 s 0,25 s Sekwencja sygnałów dla błędu: 5 krótkich dźwięków pip (0,1 s dźwięk + 0,2 s brak dźwięku). (1) (2) (3) (4) (5) 0,1 s 0,2 s 1,5 s Sekwencja dźwięków dla pomyślnej operacji: 3 krótkie dźwięki pip (0,5 s dźwięk + 0,5 s brak dźwięku). 0,5 s 0,5 s 3 s Sekwencja dźwięków zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem 5 krótkich dźwięków pip z dłuższymi przerwami (0,1 s dźwięk + 0,5 s brak dźwięku). (1) (2) (3) (5) 0,1 s 0,5 s 2,5 s 38 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

39 Sygnały zwrotne i błędy Pomoc w rozwiązywaniu problemów Błędy Napęd do drzwi spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa oraz wszelkich niezbędnych zasad technicznych. Obwody wewnętrzne oraz administrowane przez napęd zewnętrzne obwody bezpieczeństwa podlegają cyklicznej kontroli. Podczas eksploatacji systemu Roto E-Tec DoorDrive może dojść do sytuacji, które prowadzą do błędów. Napęd drzwiowy próbuje zidentyfikować przyczynę i odpowiednio zareagować. Reakcja zależna jest od poziomu trudności przyczyny i może prowadzić nawet do wyłączenia funkcji automatycznej napędu drzwiowego. W takim wypadku drzwi można otwierać i zamykać manualnie. Usterki sprzętu, wady montażowe i obsługa manualna w trakcie testów bezpieczeństwa mogą spowodować błędy, które doprowadzą do przełączenia systemu na tryb awaryjny. W celu zresetowania komunikatów o błędach dostępne są następujące możliwości: Reset sieciowy: odłączenie napędu drzwiowego od zasilania sieciowego (bezpiecznik). W przypadku usterki lub błędu napędu drzwiowego konieczne jest natychmiastowe wezwanie technika odpowiedzialnego za serwis. Niektóre usterki i błędy użytkownik może zidentyfikować i usunąć we własnym zakresie, pomoc stanowi poniższa tabela: Pomoc w rozwiązywaniu problemów Problem Możliwa przyczyna Co zrobić Wykwalifikowany serwis Użytkownik Drzwi nie otwierają się automatycznie, dostępna tylko obsługa automatyczna. Błąd jednostki sterującej, zasilania Włączyć zasilacz, resetsystemu lub pilota. przez zasilacz: Wyłączyćbezpiecznik budynku zasilacza na 15 s lub wezwać serwis. Nie zakodowana pozycja zamknięcia lub otwarcia. Patrz pierwsze uruchomienie. Drzwi zacinają się, np. w wyniku Przeprowadzić regulację na zawiasach lub wezwać serwis. obwieszenia Zbyt późne odryglowywanie zamka. Wezwać serwis. Drzwi nie otwierają się, dźwięk pip przy poleceniu otwarcia Nastąpiło uruchomienie zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem. przeciwdziała ono szkodom w wyniku przypadkowego, trwałego przyciśnięcia przycisku uruchamiającego. Po odczekaniu ok. 15 sekund, napęd może być ponownie używany. Reset systemu przy użyciu zasilacza: na 15 s wyłączyć zasilanie zasi- laczem lub wezwać serwis; błąd Dźwiękowy sygnał jako komunikat programowania został zidentyfiko- o błędzie. wany, na nowo zaprogramować jednostkę sterującą (wezwać serwis). Zastrzega się możliwość zmian. Roto E-Tec DoorDrive IMO_294_PL_v0 Lipiec

40 Sygnały zwrotne i błędy Pomoc w rozwiązywaniu problemów Pomoc w rozwiązywaniu problemów Problem Możliwa przyczyna Co zrobić Wykwalifikowany serwis Użytkownik Drzwi nie zamykają się całkowicie. Drzwi zacinają się, np. w wyniku obwieszenia na zawiasach lub uszkodzenia uszczelki. Przeprowadzić regulację na zawiasach, skorygować uszczelkę lub wezwać serwis. Duży opór w działaniu zamka. Przeprowadzić smarowanie lub wezwać serwis. Napęd nie pamięta pozycji zamknięcia drzwi Zaprogramować na nowo pozycję zamknięcia lub odłączyć zasilanie na 15 s. Drzwi otwierają się automatycznie, ale zamykajądopiero po dłuższym czasie lub Parametr czas otwarcia jest błędnie ustawiony. Przeszkoda w obszarze otwierania Ustawić czas otwarcia na przełączniku DIP-Switch. Usunąć przeszkody z obszaru przejścia. wcale nie zamykają. drzwi przeciwdziałająca zamknięciu. Drzwi otwarte za szeroko Zamknąć drzwi manualnie i spraw- (10 % dalej od zaprogramowanej dzić kąt otwarcia, pozycji otwarcia). w razie potrzeby zainstalować odbojnik; zaprogramować nową pozycję otwarcia (szerzej) Drzwi w funkcji ponowienie zamykania Ciężko działające drzwi Sprawdzić, czy na napędzie drzwi występuje opór i usunąć jego źródło mimo braku prze- (ciało obce). szkody przy zamyka- Sprawdzić ustawienia drzwi. niu W razie potrzeby wezwać serwis. Opór wiatru / podmuch wiatru, Dopasować ustawienia zabezpie- przeciąg czenia przed przytrzaśnięciem przy użyciu przełącznika DIP-Switch. Odgłosy Zakurzone lub nie nasmarowane przeguby. Uszkodzony napęd drzwiowy. Nastąpiło obwieszenie drzwi Przeprowadzić smarowanie, smar patrz instrukcja konserwacji. Wezwać serwis. Sprawdzić ustawienia drzwi, w ra- zie potrzeby doregulować. Zablokowanie Przeszkoda w obszarze otwarcia, Usunąć przeszkody z obszaru zablokowanie przez napęd drzwi otwarcia. (zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem). Zablokowanie napędu Usterka napędu drzwiowego lub w pozycji zamykania, jednostki sterującej. brak możliwości otwarcia Usterka zamka. Wezwać serwis, możliwość otwierania manualnego Zlecić wymianę zamka, wezwać serwis. = wykonanietylko przez wykwalifikowany serwis = wykonanie nie przez użytkowników; użytkownik nie może wykonywać żadnych prac montażowych! = wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkowników Istnieje możliwość odczytu pamięci błędów poprzez przełącznik DIP-Switch. 40 Lipiec 2014 IMO_294_PL_v0 Roto E-Tec DoorDrive Zastrzega się możliwość zmian.

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors Spin Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Fig. 17. radio. Fig. 18

Fig. 17. radio. Fig. 18 Fig. 17 J1 radio Fig. 18 J4 J4 1 2 2 1 5 Wprowadzenie Szanowni klienci, kupując napęd SLIDE 5000 firmy Schellenberg zdecydowaliście się na produkt o wysokiej jakości. To urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive T-1165 pl 26.9.12 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi automatycznych drzwi przesuwanych z napędem Win Drive 2201 Sliding Door Drive Spis treści 1 Wskazówki ogólne 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo