Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna Łapy Tel:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel: 85 715 25 50"

Transkrypt

1 iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna Łapy Tel: Znak sprawy: O ŁR Łapy, dnia: r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Dyrektor iejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach zaprasza do złożenia ofert na: 2. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku iejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach przy ul Leśnikowskiej 54 na potrzeby Dziennego Domu pobytu Senior - WIGOR 3. Termin realizacji zamówienia Wrzesień - 16 Październik 2015r. 4. Okres gwarancji: 2 lata na całość wykonanych prac (liczony od dnia pełnego bezusterkowego odbioru robót) 5. Kryterium wyboru oferty najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia Złożona oferta cenowa może podlegać negocjacji. Wykonawcy za realizację zadania przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 6. Inne istotne warunki zamówienia: Remontem będą objęte pomieszczenia o powierzchni 193m2, Remont dachu o powierzchni 227m2 polegający na usunięciu i utylizacji starych izolacji wykonanych z papy. Wykonanie nowej więźby dachowej składającej się z krokwi membrany paro przepuszczalnej o Przepuszczalność pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h)), następnie przybicie łat i kontr łat (wszystkie elementy drewniane użyte do wykonania więźby dachowej muszą być zaimpregnowane ciśnieniowo preparatem owadobójczym i grzybobójczym. Pokrycie dachu blachą trapezową o kolorze RAL 8017 Wykonanie wszystkich obróbek blacharskich 24m2. Wykonanie nowego orynnowania. Rynno o średnicy 120mm. Stalowe w kolorze tożsamym z kolorem poszycia dachu. Rury spustowe w identycznym kolorze o średnicy 110 mm, zamontowane w sposób umożliwiający termomodernizację budynku, czyli nie mniej jak 15 cm od muru. Wykonanie podbitki za paneli pcv koloru brązowego. Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami skuteczności zerowania. Prace remontowe prowadzone wewnątrz budynku będą polegały na: skuciu 193 m2 posadzek betonowych, usunięciu gruzu, wykonanie i zagęszczenie w sposób mechaniczny podsypki z kruszywa sypkiego, ułożenie płyt styropianowych o grubości 5 cm z styropianu, następnie izolacja przeciw wilgotnościowa z foli polietylenowej(193 m2) wylanie posadzki cementowej o grubości min 5cm. Wykucie otworu w ścianie elewacji wschodniej na wysokości 110cm od posadzki właściwej o wymiarach 72x152 cm wraz z wstawieniem okna rozwierno - uchynego o wymiarach 70x150 cm. Wraz z parapetem wykonanym z PCV. Usunięcie starych drzwi. ontaż drzwi zewnętrznych w wschodniej ścianie szczytowej budynku wykonanych z PCV z przeszkleniem w w górnej części drzwi. Drzwi muszą być wyposażone w dwa zamki i z wkładkami patentowymi, dolny zamek wyposażony w rolkę. Drzwi muszą być wyposażone w podchwyt i samozamykacz. Szerokość przejścia w drzwiach minimum 100 cm, wysokość 205 cm. tel./fax , , 1

2 Całość stolarki otworowej po zakończonym montażu musi być obrobiona. Za obróbkę uważa się uzupełnienie wszystkich otworów tynkiem (Knauf P75L), osadzenie narożników podwójne szpachlowanie gładzią, przetarcie oraz pomalowanie na kolor określony dla danego pomieszczenia przez Zamawiającego Wyburzenie dwóch ścianek działowych o łącznej powierzchni 10m2 wraz z usunięciem i utylizacją powstałego gruzu, około 9m3. Na etapie wykonawstwa Zamawiający wskaże które ściany mają zostać usunięte. Zamurowanie otworów w ścianach działowych cegłą o wymiarach 12x24x59cm. Zamurowaniu podlegają otwory o łącznej powierzchni 4,5m2. Otwory do zamurowania Zamawiający wskaże Wykonawcy na etapie wykonawstwa. Wykonanie 2 szt zabudów wnęk w ścianach 48m2. Prace należy wykonać przy użyciu płyty gipsowo kartonowej na podbudowie z profili metalowych, z późniejszym szpachlowaniem. Łączenie płyt GK należy przeprowadzić z użyciem siatki z włókna szklanego i masy szpachlowej z włóknem szklanym. Przed szpachlowaniem ścin i sufitów Wykonawca zagruntuje powierzchnie preparatem gruntującym apei lub Ceresit CT17 Dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów (375m2) Szlifowanie ścian i sufitów do uzyskania gładkości. Gruntowanie po szpachlowanych ścian i sufitów farbą gruntującą.(375m2) Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Zamawiający wskaże kolory ścian do poszczególnych pomieszczeń na etapie wykonawstwa. 375 m2 jest to powierzchnia którą należy pomalować dwukrotnie. Ułożenie płytek Gresowych na korytarzu 44 m2. Płytki o wymiarze nie mniejszym niż 30x30cm. Na zaprawie klejowej o grubości 5mm. Wraz z cokołami wykonanymi z tej samej płytki która znajduje się na podłodze o wymiarze 10x30cm przytwierdzone na zaprawę klejową w ilości 152 mb. Wykonanie wykładzin z tworzyw sztucznych antypoślizgowe przyklejone do posadzki betonowej o powierzchni 86 m2 w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Wykładziny muszą być przytwierdzone również do ścian na wysokość 15cm. Wykonanie tynku mozaikowego cienkowarstwowego na ścianach do wysokości 130cm na powierzchni 43 m2, o granulacji 1,5mm w kolorze wskazanym przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa. ontaż parapetów wykonanych z konglomeratu pod wszystkimi oknami Wykonanie robót elektrycznych polegających na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej i logicznej. Zamawiający wskaże wykonawcy lokalizacje nowej rozdzielni głównej oraz miejsce instalacji nowych gniazd elektrycznych. Wykonawca wyposaży sieć logiczną w osprzęt niezbędny do sprawnego funkcjonowania. Oprawy oświetleniowe rastrowe wyposażone w świetlówki barwy ciepłej. Wykonanie nowego podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wschodniej ścianie budynku. Podjazd może być wykonany z kostki brukowej lub wylany z betonu. Remont istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych znajdującego się przy północnej ścianie budynku. Remont polegał będzie na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni oraz naprawie poręczy. Wykonanie i montaż daszków nad drzwiami zewnętrznymi( 2szt.) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy Zestawienie robót według pomieszczeń: tel./fax , , 2

3 tel./fax , , 3

4 Zestawienie robót według pomieszczeń Pom. nr 1 styropianu podłogowego 5 cm, szlichta betonowa, gres podłogowy, cokoliki) - szpachlowanie dwukrotne, malowanie ścian i sufitu - ściany do wys. 1,5m z tynku mozaikowego o granulacji 1,5 mm. - demontaż starych i montaż nowych drzwi wewn. do pomieszczenia nr 2 ( 1szt ) o świetle przejścia min 90 cm wysokości 205 cm. W/w drzwi muszą być wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentowa 3 szt. kluczy. Pom. nr 2 styropianu podłogowego 5 cm, szlichta betonowa, gres podłogowy, cokoliki) - szpachlowanie dwukrotne, malowanie ścian i sufitu - ściany do wys. 1,5m z tynku mozaikowego o granulacji 1,5 mm. - demontaż starych i montaż nowych drzwi wewn. do pom. nr,5,6,7,8,9,11, 13( 7szt ) Prace polegające na usunięciu istniejącej futryny, rozkuciu otworu oraz montażu nowej futryny o świetle przejścia min 90cm wys 205cm wraz z nowym skrzydłem drzwiowym pełnym (bez przeszkleń) wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową 3 szt. kluczy. Pom. nr 3 - demontaż futryny stalowej styropianu 5 cm podłogowego, szlichta betonowa, gres, cokoliki) - ściany do wys. 1,5m z tynku mozaikowego Pom. Nr 4 styropianu podłogowego 5cm, szlichta betonowa, gres 30x30 cm, cokoliki 10cm) - zbicie glazury i ponowne ułożenie glazury do wys. 2m (płytki o wym 20x25cm) - demontaż starych i montaż nowych: umywalka, podchwyty dla osób niepełnosprawnych, muszla ustępowa Pom. Nr 5 styropianu podłogowego 5 cm, szlichta betonowa, wykładzina PCV) - za murowanie otworu drzwiowego z pom nr 5 do pom nr 6 zaznaczonego na projekcie stanowiącym załącznik do zapytanie nr 4 tel./fax , , 4

5 Pom. Nr 6 styropianu podłogowego 5cm., szlichta betonowa, wykładzina PCV) - zamurowanie otworu drzwiowego 1 szt. (otwór z pom nr 6 do pom. Nr 5) - zabudowa wnęk w ścianach o powierzchni 10 m2. Zabudowana powinna być wykonana z płyty GK na podbudowie z profili stalowych, w celu wygłuszenia zabudowy istniejącą wnękę należy wypełnić wełną mineralną. Pom. Nr 7 styropianu 5 cm. podłogowego, szlichta betonowa, wykładzina PCV) - zamurowanie otworu drzwiowego 1 szt z pom nr 7 do pom nr 8 o powierzchni 5 m2 - demontaż 2 szt. okien znajdujących się w pomieszczeniu, za murowanie otworów okiennych do wymiaru umożliwiającego montaż nowej stolarki okiennej wykonanej z PCV o wymiarach 150x150 cm. Nowe okna mają być wykonane z profili pięciokomorowego (Brugmann Salamander) -montaż okien PCV 2 szt. Pom. Nr 8 styropianu podłogowego 5cm, szlichta betonowa, wykładzina PCV) - zamurowanie otworów po okienkach podawczych 2 szt. o powierzchni 1,5 m2. - demontaż podejść hydraulicznych do wody, - zbicie płytek ceramicznych oraz usunięcie ścianki działowej o łącznej powierzchni 8 m2. Pom nr 9 styropianu podłogowego 5 cm, szlichta betonowa, gres, cokoliki) tel./fax , , 5

6 - roboty hydrauliczne, wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych oraz wody zimnej i ciepłej - zbicie glazury i ponowne w miejscu nowych podejść hydraulicznych - demontaż ścian działowych oznaczonych na projekcie stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania. - demontaż futryny stalowej - wybicie otworu okiennego, montaż okna PCV o wym. 0,80x1,40 m z profili pięciokomorowego (Brugmann Salamander) Okno musi być osadzone na wysokości 1 m nad posadzką właściwą. Pom nr 10 styropianu podłogowego 5 cm, szlichta betonowa, gres, cokoliki) Pom nr 11 styropianu podłogowego 5 cm, szlichta betonowa, gres, cokoliki) - ściany do wys. 1,5m z tynku mozaikowego - zamurowanie otworu drzwiowego z pom nr 11 do pom nr 9 - demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych zewnętrznych PCV kolor biały (1 szt), drzwi muszą być wyposażone w dwa zamki z wkładkami patentowymi, dolny zamek wyposażony w rolkę. Do drzwi musi być zamontowany samozamykacz i podchwyt. Pom nr 12 styropianu podłogowego 5 cm, szlichta betonowa, gres, cokoliki) - zbicie glazury i ponowne ułożenie do wys. 2m - demontaż starych i montaż nowych: umywalka, pochwyty dla osób niepełnosprawnych, muszla ustępowa - likwidacja podejścia do grzejniki i montaż nowego grzejnika w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego na etapie wykonawstwa. tel./fax , , 6

7 Pom. Nr 13 styropianu podłogowego 5cm, szlichta betonowa, wykładzina PCV) - demontaż zlewu 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 7.1. Posiadają doświadczenie zawodowe. 7.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia. 7.3 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi poprzez stwierdzenie spełnia/ nie spełnia. 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału: - doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzema usługami remontowymi dla trzech różnych podmiotów. Usługi polegające na kompleksowym remoncie pomieszczeń za kwotę minimum zł. Brutto każda. - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Kosztorys ofertowy wykonany w programie Norma Pro (lub tożsamym) podpisany przez wykonawcę. 9. iejsce i termin złożenia oferty Ofertę należy składać w iejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, Łapy (wejście od ulicy Nowej) pokój nr 21 (sekretariat) do dnia r. do godziny 9:00 w zamkniętej kopercie z opisem: Remont pomieszczeń w budynku iejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach przy ul Leśnikowskiej 54 na potrzeby Dziennego Domu Pobytu Senior - WIGOR Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta nie później niż 21 dni od daty wyłonienia. 10. Termin otwarcia ofert r. 11. Warunki płatności: po zakończonych pracach i sporządzeniu protokołu odbioru prac przez zamawiającego. Przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Faktury Vat. tel./fax , , 7

8 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Łukasz Roszkowski tel wew.210 lub wew Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim. 14. Lista załączników: Załącznik nr 1 Przedmiar Załącznik nr 2 Rzut dachu Załącznik nr 3 Przedmiar robót elektrycznych. Załącznik nr 4 Projekt remontowanego obiektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny... tel./fax , , 8

9 15. Treść oferty: nazwa wykonawcy... adres wykonawcy... NIP... regon nr rachunku bankowego... Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Cenę netto... zł. słownie złotych Podatek VAT... zł słownie złotych Cenę brutto... zł słownie złotych Oświadczam, że: zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. zapoznałem się z przedmiotem prac, dokonałem obmiaru, oględzin wizji lokalnej i upewniłem się co do prawidłowości i kompletności złożonej przez nas oferty. zapewniam zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia. zastosowane przez nas materiały posiadają stosowne atesty dopuszczające je do użytkowania. Termin realizacji zamówienia... Okres gwarancji: 2 lata na całość wykonanych prac (liczony od dnia pełnego bezusterkowego odbioru robót) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia... Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym (pieczątka wykonawcy) (podpis wykonawcy) tel./fax , , 9

S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)

S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych według projektu budowlanego dla inwestycji pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH Piątek,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Głubczyce: Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach - wykonanie rozbudowy budynku zaplecza technicznego - III

Głubczyce: Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach - wykonanie rozbudowy budynku zaplecza technicznego - III Głubczyce: Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach - wykonanie rozbudowy budynku zaplecza technicznego - III etap oraz zagospodarowanie terenu strażnicy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg dnia 08-05-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki nr 1 A w Nowej Dębie Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015 O Ś R O D E K P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J D Z IE L N IC Y B IE L A N Y M.S T. W A R S Z A W Y 0 1-8 24 W a rs z a w a, ul. P rz y b y s ze w s k ie g o 80/82 tel. 22 56 89 100, fa x 22 8 64 59 52 NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zaproszenie na składanie ofert na roboty ogólnobudowlane. Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/13, w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel.13 46 45 315, faks13 46 45 315. NIP:

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Remont wentylacji, systemu sygnalizacji włamania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa nr PZ.2370.3.2014 Strona 1 z 19 1. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, pt. Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl z 6 2012-11-13 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl Tomaszów Lubelski: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Kutno, dnia 05 maja 2014 Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zapytanie ofertowe Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na: Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na: Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-000416 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE, UL. STRZAŁOWSKA

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 7

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 7 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wymiana instalacji

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 4109 702, faks 068 3835122.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 4109 702, faks 068 3835122. IR-IV.271.1.2013 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010

Bardziej szczegółowo