OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 4 (działka 824/36) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Stan istniejący: Budynek przedszkola (dla 100 dzieci) to obiekt dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych. W 2013r. wymieniono stolarkę okienną na okna z profili PCV. Działka przedszkola zagospodarowana jest zielenią wysoką i niską oraz placem zabaw dla dzieci. Wjazd na teren działki z ul. Piasta Kołodzieja. Droga wewnętrzna asfaltowa ( zniszczona). Do budynku przedszkola doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Dn63, kanalizacja sanitarna Dn200, przyłącze elektroenergetyczne. Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej. Węzeł cieplny w budynku jest własnością firmy FORTUM. Zamówienie dotyczy: a) rozbudowy o budynek parterowy, niepodpiwniczony przeznaczony na pomieszczenia bloku żywieniowego na ok.110 posiłków całodziennych w takim zakresie aby był zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarno -higienicznymi i BHP dla tego typu obiektu, b) przebudowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowego, c) przebudowa istniejącej części przedszkola w zakresie wszystkich branż. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w oparciu o projekt budowlanowykonawczy w następującym zakresie: BRANŻA BUDOWLANA 1. Budowy budynku parterowego, niepodpiwniczonego oraz dostawa i montaż wyposażenia technologicznego bloku żywieniowego zgodnie z projektem. 2. Rozbiórka tarasów zewnętrznych w ich miejsce wykonanie schodów zewnętrznych z sal zabaw na parterze. 3. Demontaż istniejących 2kpl dźwigów towarowych wraz z szybami żelbetowymi. Wykonanie nowego,murowanego szybu windowego w nowej lokalizacji oraz dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego, przygotowanie dokumentacji powykonawczej dźwigu wraz z jego odbiorem przez UDT. 4. Naprawa tynków piwnicy cementowo-wapiennych: skucie i ewentualne miejscowe uzupełnienia tynków wewnętrznych głuchych i odpadających, malowanie ścian. 5. Wymiana posadzek parteru i piętra we wszystkich pomieszczeniach z doprowadzeniem do projektowanej rzędnej. W pomieszczeniach,w których przewidziano parkiet ściany oblistwować. W pomieszczeniach z posadzką z terakoty wykonać cokolik o wysokości 10cm. 6. Wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku. Projektowaną stolarkę wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach budowlanych i zgodnie z opisem stolarki załączonym w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Wymiana podokienników wewnętrznych istniejące parapety wykonane są z lastryka skrócić na równo ze ścianą. Nowe parapety zamontować bezpośrednio pod oknami. Przestrzeń między nowymi parapetami a istniejącymi lastrykowy zabudować płytą g-k. 8. Wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

2 9. Szpachlowanie,malowanie i wykończenie ścian: Ściany pomieszczeń pomalować farbą emulsyjną. We wszystkich pomieszczeniach ściany pomalować farbami w maksymalnie 2 kolorach. W pomieszczeniach mokrych i sanitariatach wykonać licowanie ścian płytkami do wysokości 2,00m z maksymalnie 2 wzorów. Malowanie sufitów wykonać farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach, w których występują urządzenia sanitarne wykonać fartuchy urządzeń sanitarnych z płytek ceramicznych ściennych. 10.Termomodernizacja elewacji budynku metodą lekką mokrą styropianem grub.14cm, tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie. Cokół budynku z tynku mozaikowego według projektu elewacji. Wykonanie opaski wokół budynku stałej szerokości 50cm. 11.Termomodenizacja stropodachu płytami styropapy laminowanymi papą jednostronnie gr. 20cm z pokryciem 2 warstwami papy termozgrzewalnej. 12.Remont kominów wystające ponad dach wyremontować poprzez rozbiórkę i ponowne wymurowanie z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru o wysokości 40cm ponad kalenicą ( po dociepleniu). 13.Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych przy wejściu głównym. 14.Demontaż istniejącego i wymurowanie nowego śmietnika w nowej lokalizacji. UWAGI - przebudowę węzła cieplnego w budynku wykona dostawca ciepła firma Fortum Sp. z o.o. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego do montażu węzła c.o. 2. BRANŻA DROGOWA: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym. 2. Budowa miejsc postojowych. 3. Wymiana głównej bramy wjazdowej na szerszą ( demontaż istniejącej bramy wraz ze słupkami) oraz wymiana furtki. Wykonanie dodatkowej bramy od strony zachodniej. 4. Wymiana istniejących utwardzeń asfaltowych przed wejściem głównym na utwardzenia z kostki betonowej gr.6cm. UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI I ŚLUSARKI W PROJEKCIE Piwnica drzwi D1,D2 drzwi stalowe pełne Parter Drzwi D1,D2,D3(łazienkowe) - drzwi wewnętrzne płytowe, ramię skrzydła z drewna lub klejonki, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa, rama obustronnie obłożona płyta oklejoną laminatem w kolorze, 3 zawiasy, zamek na klucz zwykły lub blokada łazienkowa, ościeżnice proste przylgowe z wysokogatunkowej płyty MDF i oklejona drewnopochodną folią dekoracyjną Drzwi D4 (do piwnicy) - wykonane jako stalowe pełne w klasie EI60 Drzwi D5 do pomieszczenia nr 12 drzwi drewniane pełne w klasie EI30 Drzwi D5 do pomieszczenia nr 6 - wykonane jako drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych w klasie EI30, wypełnienie pełne,wyposażone w kompletne okucia, klamkę, zamek, samozamykacz z ramieniem blokowanym, stopkę obu skrzydeł. Drzwi D5' do pomieszczenia nr 36 wykonane jako stalowe pełne w klasie EI30 Drzwi D6 do pomieszczenia nr 11 - wykonane jako drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych w klasie EI30, oszklone,wyposażone w kompletne okucia, klamkę, zamek, samozamykacz z ramieniem blokowanym, stopkę obu skrzydeł. Drzwi Dz7;Dz9;Dz10 - wykonane jako drzwi zewnętrzne ocieplone z profili aluminiowych białe, wypełnienie pełne, wyposażone w 2 zamki, samozamykacz z ramieniem blokowanym, stopka obu skrzydeł. Drzwi D8 - wykonane jako drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych w klasie EI60, na

3 dole wypełnienie pełne, na górze oszklone,wyposażone w kompletne okucia, klamkę, zamek, samozamykacz z ramieniem blokowanym, stopkę obu skrzydeł. Piętro Drzwi D1,D2,D3(łazienkowe) - drzwi wewnętrzne płytowe, ramię skrzydła z drewna lub klejonki, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa, rama obustronnie obłożona płyta oklejoną laminatem w kolorze, 3 zawiasy, zamek na klucz zwykły lub blokada łazienkowa, ościeżnice proste przylgowe z wysokogatunkowej płyty MDF i oklejona drewnopochodną folią dekoracyjną Drzwi D2' do pomieszczenia nr 47 - wykonane jako drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych, oszklone,wyposażone w kompletne okucia, klamkę, zamek, samozamykacz z ramieniem blokowanym, stopkę obu skrzydeł. Drzwi D5 do pomieszczenia nr 41 drzwi drewniane pełne w klasie EI30 Drzwi D6 do pomieszczenia nr 36 i 53 - wykonane jako drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych w klasie EI30, od dołu wypełnienie pełne, od góry oszklone,wyposażone w kompletne okucia, klamkę, zamek, samozamykacz z ramieniem blokowanym, stopkę obu skrzydeł. WYMAGANIA TECHNICZNE DO ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA a) przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży otworów okiennych i podziału okien oraz wymiarów parapetów. Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien, b) stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja okien i wykonanie powinny zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne użytkowanie, c) szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkła typu floaf o grubości 4 mm, muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż 1,1 W/Km 2 oraz muszą spełniać warunek izolacyjności akustycznej min. Rw=29 db, d) ramy i skrzydła okien należy wykonać z białego PCV nie wydzielającego substancji toksycznych a profile wielokomorowe ram, powinny być wzmocnione wewnętrznymi, ocynkowanymi kształtownikami stalowymi dobranymi do wielkości okien zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile ram muszą być wykonane jako minimum pięciokomorowe, e) okna należy wyposażyć w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte białym PCV), f) wymagana jest odporność elementów metalowych na korozję zarówno okuć okien jak i łączników służących do mocowania okien, g) skrzydła uchylne mają spełniać funkcję mikrowentylacji" i blokadę błędnego położenia klamki, h) kolorystyka profili okien biała, i) uszczelka typ EPDM, równoważna lub wyższej klasy z atestem, j) wszystkie drzwi wyposażone w kompletne okucia: klamki, zamki. STOLARKA WEWNĘTRZNA DREWNIANA Drzwi wewnętrzne płytowe, ramię skrzydła z drewna lub klejonki, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa, rama obustronnie obłożona płyta oklejoną laminatem w kolorze, 3 zawiasy, zamek na klucz zwykły lub blokada łazienkowa, ościeżnice proste przylgowe z wysokogatunkowej płyty MDF i oklejona drewnopochodną folią dekoracyjną. PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA: papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistą posypka mineralną, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią

4 z tworzywa sztucznego. wymagania podstawowe: - grubość papy 3,4mm - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż na pasku szer. 5cm ±200N kierunek w poprzek na pasku szer. 5cm 700 ±200N - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu : wydłużenie kierunek wzdłuż - 50 ±10% kierunek w poprzek 60 ±10% PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA: papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypka mineralną, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. - grubość papy 5,6mm - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż na pasku szer. 5cm ±200N kierunek w poprzek na pasku szer. 5cm 900 ±100N - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu : wydłużenie kierunek wzdłuż - 50 ±10% kierunek w poprzek 60 ±10% OSŁONY GRZEJNIKOWE Osłony grzejnikowe drewniane. Osłony mocowane do ścian. PARAPETY WEWNĘTRZNE Parapety wewnętrzne komorowe z PCV gr.30mm, kolor biały marmur. POSADZKA z deszczułek parkietowych parkiet dębowy w grub. 22mm łączony na tzw. własne pióro, parkiet dębowy NATUR (wg klasy i norma PN-EN 13226:2004). Wymiary parkietu szerokość 42-70mm ; długość mm 3. BRANŻA SANITARNA Wewnętrzna instalacja wodno kanalizacyjna - demontaż istniejącej instalacji wod kan, - montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie, przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur PP stabilizowanych, - montaż zestawów wodomierzowych dla instalacji wodociągowej p.poż, instalacji wodociągowej bytowo-socjalnej oraz podliczników do kranów ogrodowych, - montaż zaworu pierwszeństwa, - montaż, przy natryskach i umywalkach w łazienkach dostępnych dla dzieci, termostatycznych zaworów mieszających montowanych w szafkach zamykanych na klucz, - montaż na zaworach ze złączką do węża zaworów antyskażeniowych typ HA216, - montaż termostatycznych zaworów regulacyjnych na pionach i odejściach przewodów cyrkulacyjnych, - montaż armatury sanitarnej, - montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, z rozdziałem dla ścieków technologicznych pochodzących z części kuchennej i pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz ścieków bytowych, z rur i kształtek PP, - wybetonowanie dna i zatynkowanie ubytków istniejącej studni schładzającej, wraz z montażem przykrycia z kraty stalowej ocynkowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego, - montaż pompy pływakowej w studni schładzającej, - montaż przyborów sanitarnych m.in. umywalek z półpostumentami, misek

5 ustępowych, pisuarów, brodzików, zlewozmywaków, - montaż instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z rur stalowych ocynkowanych, - montaż 3 hydrantów wewnętrznych HW25 z wężem półsztywnym fi25 długości 30 mb. UWAGI - piony, podejścia do przyborów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz odcinki wentylacji obejściowej prowadzonej po wierzchu ścian lub pod stropami obudować płytą G-K Instalacja centralnego ogrzewania - demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, - montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych PE-Xc łączonych przy pomocy tulei zaciskowych, - montaż grzejników stalowych płytowych dolno- i bocznozasilanych, w łazienkach montaż grzejników łazienkowych drabinkowych z zaworami termostatycznymi, głowicami termostatycznymi oraz zaworami powrotnymi, - montaż instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic z rur PE-Xc łączonych przy pomocy tulei zaciskowych, - montaż pod pionami zaworów odcinających kulowych na powrocie oraz zaworów regulacyjnych na zasilaniu, - montaż na pionach automatycznych zaworów odpowietrzających. UWAGI - przebudowę węzła cieplnego wykona dostawca ciepła firma Fortum Sp. z o.o., węzeł zostanie wykonany jako trzyfunkcyjny, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie montaż rozdzielaczy z odgałęzieniami do projektowanych stref wraz z armaturą, - jako czynnik grzewczy w instalacji ciepła technologicznego należy zastosować 35% roztwór glikolu polipropylenowego, - instalację centralnego ogrzewania zasilające grzejniki na I piętrze należy prowadzić pod stropem parteru i obudować płytą G-K. Instalacja wentylacji - montaż układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowanego przez centralę wentylacyjną z nagrzewnicą wodną, - montaż wentylacji wywiewnej realizowanej przez wentylator dachowy obsługujący okap kuchenny, - montaż układu wentylacji mechanicznej nawiewnej realizowany przez wentylator kanałowy wyposażony w nagrzewnicę kanałową, - montaż wentylatorów osiowych, - montaż kanału nawiewnego typu Z w pomieszczeniu węzła cieplnego. Instalacja gazowa - demontaż istniejącej instalacji gazowej, - montaż doziemnej instalacji gazowej od punktu redukcyjno-pomiarowego do kurka odcinającego z rur PE Φ40x3,7 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, - montaż wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych wg PN-80/H typu średniego łączonego przez spawanie doczołowe, - montaż zaworu gazowego oraz filtra na zasilaniu gazem urządzenia gazowego, Kanalizacja sanitarna i deszczowa - demontaż wchodzących w kolizję istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - montaż odcinków Sdi1-Sd1-Sd1/2 oraz Sdi2-Sd2/2-Sd2/3 z rur GRP Φ200, - montaż odcinków Sd2/3-Sd4/1-Sd4/2-Sd4/3 z rur PVC Φ160, - montaż odcinków kanalizacji deszczowej od rur spustowych do studni z rur PVC Φ160, - studnie Sd1, Sd1/2, Sd2/2, Sd2/3 wykonać z kręgów żelbetowych, studnie Sd1, Sd2/2 wykonać jako osadnikowe z osadnikiem min. 0,5 m,

6 - studnie Sd4/1, Sd4/2, Sd4/3 wykonać jako studnie tworzywowe z PE Φ400, - montaż odcinków kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Φ200, studnię Sk1 oraz Sk2 wybudować na istniejących kanałach kanalizacji sanitarnej, - studnie Sk1, Sk2, Sk2/4 wykonać z kręgów żelbetowych żelbetowych Φ1200, - studnie Sk2/2, Sk2/3 wykonać jako tworzywową z PE Φ400, - montaż kanalizacji sanitarnej technologicznej od bloku żywieniowego z rur kamionkowych Φ200, - montaż separatora tłuszczów, - studnię kontrolną Sk wykonać z kręgów betonowych Φ500. UWAGI - przyłącze kanalizacji deszczowej Sdi2-Sd2/2 wykonać metodą bezwykopową np. przecisku - wszystkie włazy na studnia montować jako włazy żeliwne klasy C250, w terenie zielonym należy obetonować włazy w promieniu min. 0,5 m, - Wykonawca wykona płukanie i monitoring istniejących i nowowybudowanych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej. ODWODNIENIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych z zaprojektowanych miejsc postojowych, ciągu jezdnego i drogi przeciwpożarowej bezpośrednio do istniejącej w ulicy Piasta Kołodzieja kanalizacji ogólnospławnej, Wykonawca zaprojektuje i wykona odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych z w/w powierzchni utwardzonych z wykorzystaniem retencjonowania wód w zbiorniku o pojemności ok. 25 m 3 i automatycznym jego opróżnianiu przy pomocy zestawu pompowego i kanalizacji tłocznej lub grawitacyjnego odpływu z użyciem na kanalizacji deszczowej regulatora przepływu, zgodnie z zamieszczonym w załączniku pismem od firmy Wodociągi Płockie Sp. z o.o. i opinią hydrogeotechniczną sporządzoną przez Zakład Badań Geologicznych i Robót Inżynieryjnych GEOBAD Krzysztof Denis. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym drzewostanem Wykonawca dokona wycinki i nasadzeń zastępczych zgodnie z uzyskaną decyzją o wycince drzew. 4. BRANŻA ELEKTRYCZNA Wewnętrzne instalacje elektryczne: 1. Roboty demontażowe: - demontaż rozdzielnic dedykowanych i obwodowych, - demontaż: przewodów, istniejącego osprzętu elektrycznego (gniazd wtykowych, łączników, opraw oświetleniowych, puszek instalacyjnych), 2. Roboty montażowe: - montaż nowych rozdzielnic obwodowych i dedykowanych wraz z osprzętem, - montaż obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, - montaż obwodów gniazd wtykowych dedykowanych, - montaż obwodów gniazd wtykowych trójfazowych, - montaż obwodów i opraw oświetlenia podstawowego, - montaż obwodów i opraw oświetlenia ewakuacyjnego, - montaż osprzętu (łączniki, przyciski), - montaż instalacji elektrycznej technologicznych urządzeń pomieszczeń kuchennych, - montaż instalacji monitoringu (CCTV), - montaż instalacji wideodomofonowej, - montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, - montaż szafy dystrybucyjnej GPD z osprzętem, - wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, - wykonanie okablowania telefonicznego wraz z montażem centrali telefonicznej, - wykonanie instalacji automatycznego systemy oddymiania klatek schodowych (ASO).

7 3. Kompletne badania instalacji elektrycznych: - pomiar rezystancji izolacji, - pomiar impedancji pętli zwarciowej, - pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, - pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego, - pomiar tłumienności obwodów LAN. - po zakończeniu prac instalacyjnych ASO wykonać pomiary, testy funkcjonalne sterowań, sporządzić instrukcję obsługi systemu. Zewnętrzne instalacje elektryczne: 1. Demontaż instalacji odgromowej. 2. Montaż uziemienia powierzchniowego (otokowego). 3. Montaż instalacji odgromowej. 4. Montaż układu wyłącznika p.poż przed wejściem głównym wraz z przyciskami PWP przed wskazanymi wejściami do budynku. 5. Montaż wlz-tu od układu wyłącznika p.poż do rozdzielni głównej w rurze osłonowej. 6. Wykonanie zalicznikowej linii kablowej (wlz) od projektowanego układu pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu do układu wyłącznika poż. 7. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego (naświetlaczy). 8. Badania wykonanych instalacji elektrycznych: - pomiar rezystancji izolacji kabla, - pomiar rezystancji uziemienia, - pomiar ciągłości przewodów instalacji odgromowej. Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót elektrycznych: - Kolejność wykonywania robót związanych z przyłączeniem obiektu zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia: - wykonać instalację przyłączeniową zasilania placu budowy zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR warunkami przyłączeniowymi. Koszty wykonania przyłączenia należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. - wykonać zalicznikową linię kablową od złącza kablowo-pomiarowego wraz z układem wyłącznika p.poż., wlz do rozdzielni głównej, - wybudować rozdzielnicę główną, - dostarczyć do ENERGA-OPERATOR oświadczenie o gotowości instalacji w obiekcie przyłączanym. Kopie oświadczenia przekazać inwestorowi, Następna kolejność robót zgodnie z technologią i opracowanym harmonogramem. Istotne uwagi dotyczące wykonywania robót elektrycznych: 1. Wszystkie rozdzielnice wykonać jako podtynkowe. W drzwiczkach zamontować zamki. 2. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji LAN ostateczną lokalizację stanowisk komputerowych ustalić z użytkownikiem. To samo dotyczy lokalizacji gniazd ogólnego przeznaczenia. 3. Konfigurację centrali telefonicznej przed montażem ustalić z operatorem telefonicznym, 4. Wszystkie instalacje elektryczne wykonać podtynkowo, 5. Oprawy świetlówkowe należy zastosować jako przeciwolśnieniowe z zapłonem elektronicznym i kompensacją mocy biernej. Barwę źródeł światła (świetlówki) dobrać zgodnie z odpowiednimi normami, 6. Zainstalować oprawy oświetleniowe przeciwolśnieniowe z zapłonem elektronicznym 7. Oprawy przy doświetleniu tablic zastosować jako asymetryczne 8. Ostateczną lokalizacje dzwonka ustalić z dyrektorem przedszkola. 9. Istniejącą instalację rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu należy w całości zdemontować. Ponowny montaż tej instalacji wykonać pod tynkiem. Lokalizację połączenia z urządzeniem peryferyjnym odbiorczym ustalić z dyrektorem przedszkola. 10.Przed wykonaniem instalacji ASO i oświetlenia awaryjnego należy przedstawić inwestorowi posiadane świadectwa dopuszczenia na materiały elektryczne występujące w tych instalacjach zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej

8 (tekst jednolity z dnia r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,,...w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa... (z dnia r. Dz. U. nr 85 poz 553). 11.Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynk powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje teletechniczne, ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, gazu, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. Montaż poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń należy wykonywać i sytuować w taki sposób aby zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie. 12.Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz odpowiednich norm. 13.Ujęte w projekcie wykonawczym nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatury i materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.), ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) oraz spełniają parametry techniczne określone w dokumentacji, w szczególności w zakresie: - dopuszczalnego obciążenia prądowego, - dopuszczalnego napięcia izolacji, napięcia roboczego, napięcia sterowania, - klasy ochronności, - w schematach ideowych rozdzielni przewidzianych do wymiany i nowo instalowanych - strumienia świetlnego źródeł światła - przekroju żył kabli elektroenergetycznych i przewodów. 14.Koszty związane ze współpracą z Przedsiębiorstwem Energetycznym i geodezją należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Warunkiem przystąpienia inwestora do odbioru robót branży elektrycznej jest: - wykonanie całego zakresu robót branży elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną,obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym, - pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów instalacji poparta oświadczeniem kierownika budowy, - protokół odbioru technicznego z Przedsiębiorstwem Energetycznym z wykonanych robót określonych zakresem usunięcia kolizji z kablami nn. 5. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla przedmiotu zamówienia po wykonanej przebudowie wraz z wyposażeniem w gaśnice i znaki zgodnie z organizacją ewakuacji ludzi i mienia na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku wynikającą z instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 6. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla całego budynku przedszkola. 7. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. UWAGI OGÓLNE Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany

9 przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazany projekt budowlano wykonawczy. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla wykonawcy /oferenta i mogą być traktowane tylko jak pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to,że Wykonawca sporządza przedmiar robót wg własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia,na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Wykonawca winien opracować kosztorysy ofertowe, z podziałem na poszczególne elementy robót, metodą szczegółową, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych (kosztorys ofertowy) ma być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z zasadami przyjętymi w Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych" wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z 2005 r. W przedmiarze,ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczoną wyżej metodą kosztorysowania,nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy). W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać prac towarzyszących (usługi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, wykaz zmiangruntowych itp.). Koszty usług geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych robót na mapę oraz inne badania winnyobciążać koszty pośrednie Wykonawcy robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót,siwz, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym. Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego i Projektanta w przypadku zastąpienia materiałów występujących w projektach innymi, spełniającymi wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej, Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową (w 2 egzemplarzach) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagania norm stosowanych materiałów i rządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania umowy.

10 Wykonawca przekaże wykonany przedmiot umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i uzyska pozwolenie na użytkowanie w imieniu Inwestora, powyższe ujmie w składanej ofercie. Powyższe będzie warunkiem dokonania odbioru końcowego umowy. W roku 2015 inwestor przeznacza środki na realizację zadania w wysokości ,00zł ( słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych ) Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: - Małgorzata Pawłowska - branża budowlana tel. 024 / , pok. C-250, - Bogusław Durda - branża elektryczna tel.024/ , pok. C-250, - Bartosz Hejcelman - branża sanitarna tel. 024 / , pok. C-250, w godzinach pracy Urzędu. Załącznikami do niniejszego Działu są: 1. Projekt budowlany wielobranżowy rozbudowy i przebudowy pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 2. Projekt wykonawczy wielobranżowy rozbudowy i przebudowy pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja : branża: projekt zagospodarowania terenu, architektura i konstrukcja wymiana dźwigu towarowo-osobowego rozbiórka wiaty śmietnikowej termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 15 budowa budynku składowania odpadów stałych (śmietnika) technologia kuchni wyposażenie przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej,deszczowej instalacja gazowa instalacja wodociągowa, kanalizacyjna instalacja wentylacyjna instalacja wewn. centralnego ogrzewania instalacja elektryczna wewnętrzna instalacja elektryczna niskonapięciowa instalacja elektryczna niskonapięciowa- automatyczny system oddymiania zalicznikowa kablowa linia zasilająca wewnętrzna komunikacja drogowa 3. Zmiana do projektu w zakresie kanalizacji deszczowej 4. Opinia hydrogeotechniczna sporządzona dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych miejsc postojowych ciągu jezdnego i drogi przeciwpożarowej na terenie przedszkola 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: branża budowlana branża sanitarna branża elektryczna wewnętrzne instalacje elektryczne branża elektryczna wewnętrzne instalacje elektryczne niskonapięciowe branża elektryczna automatyczny system branża elektryczna zalicznikowa linia kablowa

11 6. Przedmiary robót: rozbudowa budynku przedszkola wyposażenie bloku żywieniowego przebudowa budynku przedszkola termomodernizacja budynku przedszkola instalacje sanitarne instalacje elektryczne zagospodarowanie terenu przedszkola 7. Decyzja nr 107/2013 z dnia r - pozwolenie na budowę 8. Decyzja nr 174/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r o zmianie pozwolenia na budowę 9. Warunki przyłączenia placu budowy z dnia r- nr P/15/013114

1. Drugi etap wymiany instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 obejmuje: - piętro segment A i segment B

1. Drugi etap wymiany instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 obejmuje: - piętro segment A i segment B DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontowych branży elektrycznej pod nazwą: Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

1. Drugi etap wymiany instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 obejmuje: - parter - półpiętro - piwnica

1. Drugi etap wymiany instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 obejmuje: - parter - półpiętro - piwnica DZIAŁ II CZĘŚĆ III I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych branży elektrycznej pod nazwą: Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 appmat@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza- Radeckiego 6 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo