Temple University, School of Arts and Sciences, Department of Anthropology, Philadelphia, B.A (summa cum laude, Phi Beta Kappa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1997-1997 Temple University, School of Arts and Sciences, Department of Anthropology, Philadelphia, B.A. 1997 (summa cum laude, Phi Beta Kappa)"

Transkrypt

1 ČERVINKOVÁ, Hana Ph.D. Research Interests: anthropology of postsocialism, anthropology of Central Europe, educational anthropology, engaged anthropology, feminist and postcolonial theory tel Born: March 15, 1973 Education, Academic Degrees: New School for Social Research, Graduate Faculty of Political and Social Science, Department of Anthropology, New York, M.A. 1999, Ph.D Temple University, School of Arts and Sciences, Department of Anthropology, Philadelphia, B.A (summa cum laude, Phi Beta Kappa) Affiliations: Since 2012, Institute of Ethnology of the Czech Republic, v.v.i. Prague, Czech Republic Since 2003, University of Lower Silesia (DSW), School of Education, Wrocław, Poland , President, UNESCO World Heritage Site - Centennial Hall Ltd. (WP Hala Ludowa Sp. z o.o.), Wrocław, Poland Researcher, Armed Forces of the Czech Republic, Military University, Vyskov, Czech Republic Project Coordinator, Transregional Centre for Democratic Studies, New School for Social Research, New York Member of the Czech Association of Social Anthropologists (CASA) Member of the American Anthropological Association (AAA) Member of the European Association of Social Anthropologists (EASA) Member of the International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) Member of the Network of East West Women (NEWW)

2 Member of the International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO) Deputy Editor-in-Chief of Forum Oświatowe (Educational Forum), peerreviewed journal of educational studies published by the Polish Pedagogical Society and the University of Lower Silesia Member of the Academic Board of the Interdisciplinary Seminar of Qualitative Research directed by the University of Lublin, Poland Member of Editorial Board of Social Studies (Sociální studia), a peerreviewed journal of social studies published by the Masaryk University in Brno, Czech Republic Member of the Professorship Board The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw Selected Publications: Monographs: 2006 Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership. Prague Series in Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out. Edited Volumes: 2010 Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (Action Research: Engaged Education and Anthropology) (ed. with B. D. Gołębniak), Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu (Youth Participatory Action Research in Disability and Local Participation) (ed.) Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2005 Wroclaw i Hradec Kralove: Antropologia społeczno-kulturowa w szkole średniej (Wrocław a Hradec Králové očima polské a české mládeže: Sociokulturní antropologie na střední škole; Wrocław and Hradec Kralove through the Eyes of Czech and Polish Youth: Sociocultural anthropology at Urban High Schools), A. Zembrzuska, H. Cervinkova i H. Novotna (eds.), Wroclaw: IISCE DSWE TWP. Articles and Book Chapters: 2012 "Centennial Hall in Wroclaw. Challenges of Construction and Preservation" (with Jerzy Ilkosz), in Structural Analysis of Historical 2

3 Constructions, Jerzy Jasieńko (ed.), Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, "Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna," (Action Research and Engaged Educational Anthropology) Terażniejszość-Człowiek- Edukacja, Vol. 57, No. 1, "Feminist Theory, Anthropology and Engagement", Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, Vol. 16, No. 1, "Postcolonialism, postsocialism and the anthropology of east-central Europe," Journal of Postcolonial Writing, Vol. 48, No. 2, may 2012, "Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku," (Teaching for Social Change: Youth Participatory Action Research and Engaged Ethnograph) Forum Oświatowe, 1 (46), "Edukacyjne badania w działaniu - w poszukiwaniu emancypacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych (Educational Action Research - Searching for Emancipatory Dimensions of Pedagogical and Anthropological Research) Animacja Życia Publicznego: Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 2(5), "International Learning Communities for Local and Global Citizenship." European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. Vol. 2, No. 2, "Kongresy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), Sewilla 2005; San Diego 2008; Rzym 2011" (with B. D. Gołębniak, R. Ligus, B. Zamorska), Forum Oświatowe, 1 (46), "W poszukiwaniu emancypacyjno-transformacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych" (In Search of Emancipatory and Transformatory Dimensions of Educational and Anthropological Research), (with B.D.Gołębniak), in Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW (H. Cervinkova, B.D. Gołębniak red),vii - xvii Co-Editor of the Special Issue of Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(11) "Widmo Švejka i profesjonalizaca czeskiej armii" (The Phantom of the Good Soldier Svejk and the Czech Army Professionalization) Kultura i społeczeństwo, LIII (3), "Etnograficzne wyobrażenia społeczności w okresie zmiany: przyczynek do antropologii działania" (Action Anthropology and Ethnographic Perspectives on Postsocialism and Social Change), Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, red. Konrad Górny, Mirosław Marczyk, Wrocław, 2009,

4 2009 Migs and Cadres on the Move: Thoughts on the Mimetic Dimensions of Postsocialism, in Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home, László Kürti and Peter Skalník(eds.), Oxford: Berghahn, pp The Phantom of the Good Soldier Švejk in the Czech Army Accession to NATO ( ), International Journal of Politics, Culture and Society, 22(3), pp "Amerykańskie lato akademickie we Wrocławiu z Dolnośląską Szkołą Wyższą" (American Academic Summers in Wrocław with the University of Lower Silesia) Rocznik pedagogiczny. 32/2009, Bolączki męskości na buzerplatz: oficerowie czeskiej armii w okresie przejścia, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(10), pp Badania jako narzędzie zmiany społecznej: aktywacja młodzieży w społecznych działaniach na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, (Research for Social Change: Youth Participatory Action Research in Disability and Local Participation) Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu. Hana Cervinkova (Ed.) Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pp Antropologia kulturowa i edukacja, (Cultural Anthropology and Education) Nauczyciel Tożsamość-Rozwój, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, "Time to Waste: Notes on the Culture of the Enlisted in the Professionalizing Czech Military," Dedovshchina in the Post-Soviet Military: Hazing of Russian Army Conscripts in a Comparative Perspective. (Peer reviewed book reprint of a special issue of an internet journal from 2004). Francoise Dauce and Elisabeth Sieca-Kozlowski (Eds.), Stuttgart (Germany): Ibidem-Verlag, Uczenie się w przestrzeniach pamięci, My Wrocławianie: Społeczna przestrzeń miasta.. Piotr Żuk i Jacek Pluta (red.). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, Anthropology and the Politics of Learning: Notes on the Alternative Practice of Anthropology in the Post-Socialist Context, in Anthropology of Europe: Teaching and Research, ed. Petr Skalnik, Prague: Set Out, Melancholic Masculinity in the Czech Military after Socialism, in Spaces of Masculinity, eds. Bettina van Hoven and Kathrin Hörschelmann, Oxon (UK) and New York (USA): Routledge, "Time to Waste: Notes on the Culture of the Enlisted in the Professionalizing Czech Military," The Journal of Power Institutions in Post- Soviet Societies, Special Issue: Dedovshchina: From Military to Society, Issue 1, July

5 2002 Trzydzieści lat Po fakcie. Uwagi o programie interpretacyjnym Clifforda Geertza. In Clifford Geertz: Lokalna lektura. M. Brocki and D. Wolska (Eds.). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego The Good Soldier Švejk Joins NATO: Some Grotesque Aspects of Czech International Politics, TCDS Working Paper Series, New York: New School University Třicet let poté: Úvaha o interpretativním programu Clifforda Geertze, afterword to Clifford Geertz, Interpretace kultur, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, pp Interview with Clifford Geertz, Cargo, Vol. 2, No. 3&4, pp Robert Murphy: Doslov, in: Robert Murphy, Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, pp Disability and the Other in Cultural Anthropology, Human Mosaic, Vol. 30, No. 1&2, pp Translations: 2000 Clifford Geertz, Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, published in the Czech language as Clifford Geertz, Interpretace kultur, Praha: Sociologické nakladatelství SLON (co-translators Václav Hubinger and Hedvika Humlíčková), p Robert Murphy, Cultural and Social Anthropology, 1989 Prentice Hall, Pearson Education, published in the Czech langauge as Robert Murphy, Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, p. 268 Other Publications: "Miloslav (Milan) Petrusek ( )", Deliberately Considered, 2012, , "Vratislav je české i evropské město", Hospodářské noviny, , p. 26. "Kim był dla mnie, Czeszki, Vaclav Havel", Gazeta Wyborcza, , Cz eszki Vaclav_Havel.html "What Václav Havel Meant to Me?", Deliberately Considered, , 5

6 "Wielokulturowość w służbie budowy miasta", Gazeta Wyborcza, , Conference Papers (in the last 3 years): 2012 (Oct ) Centennial Hall in Wroclaw. Challenges of Construction and Preservation (with Jerzy Ilkosz), Opening Plenary Session Lecture, 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, organized by Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland (October 10) Troubles with Wrocław's "Multiculturalism", opening plenary presentation of the conference - Inny w Mieście Spotkań, organized by the Institute of Journalism and Social Communication, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland (Sept ) Kulturowo-społeczne przestrzenie codziennego świata wychowania: Perspektywa zaangażowanej antropologii edukacyjnej, invited lecture at the XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów (Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje, analizy, interpretacje), organized by Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku 2012 (August 8-10) Revalorization of Centennial Hall and the Exhibition Grounds in Wroclaw ( ): Issues in Historic Preservation and Sustainability. Parallel Session Presentation. The Survival of Modern, From Coffee Cup to General Plan. Docomomo International Conference, Helskinki/Espoo, Finland (May 25-26) Engaged Educational Anthropology and Ideologies of Urban Development. Plenary Session Presentation. Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders and Migration, organized by the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Commission on Urban Anthropology (CUA) of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) and UNESCO - MOST Programme, in Prague, Czech Republic (April 4-5) Badania w działaniu i edukacja obywatelska (Action Research and Citizenship Education). Partycypacja i edukacja - badania w działaniu jako element edukacji obywatelskiej (Participation and Education - Action Research as Citizenship Education). Organized by the University of Lower Silesia and Collegium Civitas, Wrocław, Poland (Nov.16-20) Learning in the Spaces of Memory: International Urban Education for local and Global Citizenship. Presentation in the Panel: Negotiating Citizenship Education amid Conflict: Ethnographic Perspectives from the United States, Europe and Central America (Beth Rubin - Chair), 110th Annual American Anthropological Association Meeting, Montreal, Canada 6

7 2011 (Oct ) Critical Cultural Competencies, invited contribution in the panel - Culture Facing Education, Eastern Partnership Culture Congress, Lublin (Sept. 9) Edukacyjne badania w działaniu - w poszukiwaniu emancypacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych. Invited lecture at a conference, Edukacyjne badania w działaniu - partycypacyjny model poznania, organized by Collegium Civitas (Feb ) International Urban-Based Action Ethnography for Youth Empowerment. 32nd Annual Ethnography in Education Forum: Immigration and Migration: Ethnography in Education in Dynamic Times and Spaces, Center for Urban Ethnography, University of Pennsylvania, Philadelphia 2010 (Nov. 23) Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Teorie edukacyjne w ogniu krytyki. Seminarium międzynarodowe, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław (Sept ) Praxis, badania, zaangażowanie. Antropolog jako praktyk edukacji. Sekcja "Nauczyciel jego (nie)przygotowanie", VII Zjazd Pedagogiczny, "Po życie sięgać nowe. Teoria a praktyka edukacyjna, Toruń (Aug ) Retelling Urban Heritage Through Action Anthropology. European Association of Social Anthropologist Biennial Conference, Maynooth, Ireland (and co-chair with Pauline Lipman of a workshop, Methodologies of Participation and Engagement) 2009 (Oct ) Centennial Hall in Wroclaw: Issues in Management of the 20th Century UNESCO Site, 10th International Docomomo Technology Seminar on Concrete Conservation Challenges (DOCOMOMO International, Politechnika Wrocławska, Muzeum Architektury, Hala Stulecia) 2009 (Oct ) Practicing Action Anthropology in the Post Socialist Context: Challenges of Emancipatory Research, Anthropology of Europe (Instytut Etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2009 (Sept. 28) Possibilities for Engaged Anthropological Practices, Roskilde University (Department of Education and Psychology, Special Guest Lecture) 2009 (Sept. 24) Etnograficzne wyobrażenia społeczności w okresie zmiany: Refleksje, badania, działania. Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce. (Katedra Etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego) 2009 (Sept ) O edukacji kulturalnej, demokracji i uczestnictwu, Kongres kultury polskiej, Kraków (Narodowe Centrum Kultury) 7

8 2009 (June 29-30) Ku emancypującemu uczestnictwu: Perspektywa antropologii działania. Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej, Kazimierz Dolny. 8

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study CURRICULUM VITAE MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study Adam Mickiewicz University European University Viadrina

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES WACLAW M. OSADNIK Department of Modern Languages and Cultural Studies, 437B Arts University of Alberta, Edmonton, T6G 2E6; e-mail: wosadnik@ualberta.ca EDUCATION

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski CURRICULUM VITAE Radosław Markowski Office: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences ul. Polna 18/20; ul. Chodakowska 19/31 00-625 Warszawa 03-815 Warszawa phone: x (48-22) 825 5221 phone:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment Wojciech Kalaga [October 2009] CURRICULUM VITAE Personal details Surname: Given names: KALAGA Wojciech Henryk Date of birth: 27 July 1949 Place of birth: Marital status: Position Office Addess: Krakow

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave 1 2014 March Curriculum Vitae Katarzyna Leszczyńska AGH University of Science and Technology The Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Anthropology e-mail: kaleszcz@agh.edu.pl leszczynska.katarzyna@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PANEL I: ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES ON POSTSOCIALISM 9.15-10.45 Room 208

PANEL I: ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES ON POSTSOCIALISM 9.15-10.45 Room 208 DAY ONE (27.05.2013) 9.00 Opening address PANEL I: ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES ON POSTSOCIALISM 9.15-10.45 Room 208 Moderator prof. Dirk Uffelman 9.15 Monika Baer, Wroclaw University Other Europe, other

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES. No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R. Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES. No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R. Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 34, October 2013 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae

Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae 1 Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae (actualized January 2015) Date of birth: September 8th 1979 Field: Education Affiliation: Academy of Special Education / Department of Educational Sciences / Creative

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Education: Present position: Professional Experience

CURRICULUM VITAE. Education: Present position: Professional Experience CURRICULUM VITAE Family name: Krzyszkowski First names: Jerzy Franciszek Date of birth: 29.10.1958 Nationality: Polish Civil Status: Married with child (son Michal) Education: June 2005 Faculty of Economics

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland

Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland Jan Lencznarowicz ADDRESS: Office: Institute of American Studies and Polish Diaspora Jagiellonian University Rynek Gł. 34 31-010 Kraków, POLAND phone (48 12) 429 61 57, (48 12) 663 14 84 fax (48-12) 422

Bardziej szczegółowo

Tomasz Goban-Klas. Curriculum Vitae

Tomasz Goban-Klas. Curriculum Vitae December 1, 2009 Tomasz Goban-Klas Curriculum Vitae 1. Personal Data: Tomasz Goban-Klas home: 30-033 Kraków, ul. Sienkiewicza 2a/8 tel (+4812) 633 01 69 office: 30-0348 Kraków, ul. prof. Stanis³awa ojasiewicza

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011)

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011) ZBIGNIEW SAWINSKI Educational Research Institute Gorczewska 8 PL-01-180 Warsaw Poland Phone: +48 22 24 17 101 webpage: www.ibe.edu.pl Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72

Bardziej szczegółowo

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

IMAGES OF CULTURAL DIVERSITY AND HERITAGE NAFA FILM FESTIVAL 2015

IMAGES OF CULTURAL DIVERSITY AND HERITAGE NAFA FILM FESTIVAL 2015 IMAGES OF CULTURAL DIVERSITY AND HERITAGE NAFA FILM FESTIVAL 2015 2 Introduction and Acknowledgments / Wprowadzenie i podziękowania Meet the Team / Zespół Sławomir Sikora Image and Film as a Medium of

Bardziej szczegółowo

HALINA FILIPOWICZ TENURE- TRACK AND TENURED POSITIONS HELD

HALINA FILIPOWICZ TENURE- TRACK AND TENURED POSITIONS HELD HALINA FILIPOWICZ Department of Slavic Languages and Literature University of Wisconsin- Madison 1220 Linden Dr., Madison, WI 53706 Tel.: (608) 238-3261, 262-3498; fax: (608) 265-2814 hfilipow@wisc.edu

Bardziej szczegółowo

EWA ŁUKASZYK. Curriculum Vitae List of Publications

EWA ŁUKASZYK. Curriculum Vitae List of Publications EWA ŁUKASZYK Curriculum Vitae List of Publications 1 Table of Contents I. CURRICULUM VITAE Personal Information... 4 Education... 4 Employment History... 5 Administrative Experience... 5 Additional Formation

Bardziej szczegółowo

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication MAREK KRAWIEC /PhD/ AFFILIATIONS Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (PWSZ Wałbrzych) senior lecturer Complex of Secondary Schools No. 1 in Krotoszyn (ZSP nr 1 Krotoszyn) teacher

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ANNA KOT e-mail address: m.kot@al.uw.edu.pl

MAŁGORZATA ANNA KOT e-mail address: m.kot@al.uw.edu.pl MAŁGORZATA ANNA KOT e-mail address: m.kot@al.uw.edu.pl EDUCATION CAREER 2013 PhD degree in the Faculty of History, University of Warsaw - dissertation title: The Earliest Middle Palaeolithic Bifacial Leafpoints

Bardziej szczegółowo

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw Curriculum Vitae Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw ul. Banacha 2B 02 097 Warsaw, Poland Tel.: +(48)(22) 6597411 E mail: p.kaczmarczyk@uw.edu.pl 1. Personal information

Bardziej szczegółowo

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Introduction In Poland, the concept of information literacy (IL) is recognized, thanks to publications edited during past ten years. But

Bardziej szczegółowo