Nr 11 (39) listopad 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 11 (39) listopad 2007"

Transkrypt

1 Nr 11 (39) listopad 2007 ISSN W tym miesiącu: Nowi parlamentarzyści str 4 Jest wędka. Trzeba z niej skorzystać str 5 Zbiornik we Włodzieninie już gotowy str 8 Nagrody dla animatorów kultury str 9 Zakończyły się Dni Kultury Mniejszości Niemieckiej str 12

2 Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 164, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Jolanta Kawecka, kierownik zespołu, Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak. Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28 2

3 Wybory Od razu do pracy Już w kilka dni po zaprzysiężeniu parlamentarzystów nowej kadencji marszałek Józef Sebesta zaprosił opolskich posłów i senatorów na spotkanie, podczas którego złożył im gratulacje w imieniu samorządu województwa opolskiego, życząc jednocześnie dobrej i aktywnej współpracy dla rozwoju regionu. Spotkanie poświęcono przede wszystkim temu, co dla regionu najważniejsze. Dyskutowano o funduszach strukturalnych, jakie może otrzymać województwo opolskie w latach oraz o najważniejszych opolskich projektach w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Wicemarszałek Józef Kotyś przedstawiając krótką historię starań samorządu województwa o uzyskanie jak najlepszego dla województwa algorytmu podziału środków na regionalne programy operacyjne, podkreślał fakt, że mimo naszych wielokrotnych interwencji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nie udało się wywalczyć korzystnego dla nas podziału. W efekcie otrzymamy na realizację opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 427,2 mln euro, co daje przelicznik 407,9 euro na mieszkańca regionu. A zatem jest to duże pole działań dla parlamentarzystów bo choć jest już po podpisaniu programów regionalnych, to nadal można walczyć o umieszczane opolskich projektów na listach priorytetowych w programach krajowych. Na taką pomoc liczymy między innymi w umieszczeniu na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektów związanych z ochroną wód podziemnego zbiornika triasowego, które dziś są na liście rezerwowej. Apel marszałka Józefa Sebesty w tej sprawie spotkał się z natychmiastową odpowiedzią ze strony parlamentarzystów jeszcze podczas spotkania podpisali wspólne pismo w tej sprawie do ministra rozwoju regionalnego. Opolscy parlamentarzyści chcą się spotykać i wspólnie działać dla regionu taką deklarację złożyli zarówno przedstawiciele koalicji, jak i opozycji. Były już także konkretne deklaracje. Senator Ryszard Knosala zaproponował swoją pomoc w przekazywaniu informacji z prac senackiego zespołu ds. wspierania organizacji pozarządowych, który swoją opieką objął marszałek Bogdan Borusewicz, a którego celem jest działanie na rzecz wspierania tego sektora. Senator Piotr Wach mówił, że opolscy parlamentarzyści na pewno będą aktywnie popierać projekt stworzenia Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, przygotowany wspólnie przez opolskie uczelnie. Spotkanie opolskich parlamentarzystów z Zarządem Województwa. Ustalono na zakończenie, że Zarząd Województwa przygotuje listę koniecznych, dla sprawnego i efektywnego działania samorządu województwa, aktów prawnych, które wymagają zmian legislacyjnych. Mówiono np. o konieczności nowelizacji ustawy o dochodach samorządów, która dziś nie przewiduje przeznaczenia ani złotówki z dochodów własnych samorządu województwa i samorządów powiatowych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań dofinansowywanych z pieniędzy unijnych. Aby móc w pełni skorzystać z tego instrumentu, jakim są fundusze strukturalne, dla rozwoju regionu, należy zmienić niektóre przepisy. VR Posłowie Danuta Jazłowiecka i Leszek Korzeniowski. Wybory parlamentarne na Opolszczyźnie 45,53 proc. wyniosła w naszym regionie frekwencja w czasie tegorocznych wyborów parlamentarnych. Opolanie najwięcej głosów, bo , oddali na Platformę Obywatelską (46,58 proc.). Partia ta zdobyła siedem mandatów poselskich i dwa senatorskie. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało wyborców (22,87 proc.). Dało to tej partii trzy mandaty w Sejmie i jeden senatorski. Trzecie miejsce w regionie i jeden mandat zdobyli Lewica i Demokraci głosowało na nich osób (11,19 proc.). Po jednym mandacie zdobyły też Mniejszość Niemiecka, która w tych wyborach uzyskała głosy (8,81 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe głosy (6,62 proc. Progu wyborczego nie przekroczyły Samoobrona (1,7 proc.), LPR (1,3 proc.) oraz PPP 0,7 proc. 3

4 Wybory Będą nas reprezentować w parlamencie SEJM Sławomir Kłosowski (lat 43), PiS, zdobył głosów, poseł V kadencji, ustępujący wiceminister edukacji, wiceszef partii w regionie. Andrzej Buła (lat 42), PO, zdobył głosów, w Sejmie debiutuje. Z zawodu nauczyciel, uczył wf w kluczborskim LO, od 2003 roku dyrektor kluczborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do wyborów parlamentarnych radny sejmiku województwa opolskiego. Leszek Korzeniowski (lat 52), PO, zdobył głosów, lider PO w regionie, poseł IV i V kadencji Sejmu, zajmuje się problematyką rolnictwa oraz gospodarki. Lena Dąbkowska-Cichocka (lat 34), PiS, zdobyła głosy, urzędnik państwowy, do niedawna sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w Sejmie debiutuje. Adam Krupa (lat 53), PO, zdobył głosy, w Sejmie debiutuje, dotychczasowy burmistrz Głubczyc. Ryszard Galla (lat 51), Mniejszość Niemiecka, zdobył głosy, w Sejmie drugą kadencję, były wicemarszałek i marszałek województwa. Stanisław Rakoczy (lat 49), PSL, zdobył głosów, lider partii w regionie, były starosta kluczborski, do wyborów wicemarszałek województwa. Tomasz Garbowski (28 lat) Lewica i Demokracji, zdobył głosów, z zawodu historyk, lider SLD w regionie, były radny sejmiku, poseł V kadencji. Jan Religa (lat 62), PiS, zdobył głosy, z zawodu inżynier chemik, radny w Kędzierzynie-Koźlu od 12 lat, w Sejmie debiutuje. Tadeusz Jarmuziewicz (50 lat), PO, zdobył głosów, poseł z najdłuższym wśród Opolan stażem parlamentarnym (10 lat), z zawodu inżynier elektryk. Łukasz Tusk (lat 22) PO, zdobył głosów, najmłodszy opolski parlamentarzysta, z zawodu technik agrobiznesu. Danuta Jazłowiecka (lat 50), PO, zdobyła głosów, inżynier budownictwa, poseł V kadencji, interesuje się problematyką samorządową i unijną. Robert Węgrzyn (lat 39), PO, zdobył głosy, przedsiębiorca, kończy stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Sejmie debiutuje. SENAT Ryszard Knosala (lat 58), PO, nauczyciel akademicki, od 2001 roku rektor PWSZ w Nysie, w poprzedniej kadencji poseł. Norbert Krajczy (lat 57), PiS, debiutuje w parlamencie, wcześniej był radnym, a także przewodniczącym sejmiku województwa opolskiego, doktor nauk medycznych, lekarz-ginekolog. Piotr Wach (lat 63), PO, były rektor Politechniki Opolskiej, były radny sejmiku województwa opolskiego, drugi raz w Senacie RP. 4

5 Wydarzenia Zdjęcia Jerzy Stemplewski Jest wędka. Trzeba z niej skorzystać Gratuluję Opolszczyźnie wysokiej jakości Regionalnego Programu Operacyjnego. Przed wami duża szansa, ale i duże wyzwanie. Po raz pierwszy odpowiedzialni będziecie za jego przebieg i efekty powiedział Pascal Boijmans, przedstawiciel Komisji Europejskiej na spotkaniu w Izbicku podsumowującym negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Marszałek Józef Sebesta wręcza akt powołania do Komitetu Monitorującego prof. Krystynie Czai, prorektor Uniwersytetu Opolskiego. go komitetu. Został nim wicemarszałek Józef Kotyś. Członkowie Komitetu Monitorującego zapoznali się też z kryteriami, jakie obowiązywać będą przy ocenie projektów zgłoszonych do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. W drugiej części spotkania Zarząd Województwa spotkał się z gronem przedstawicieli nauki, gospodarki, organizacji społecznych i okołobiznesowych, by podziękować za wkład pracy włożony w opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego. Na spotkanie zaproszeni także zostali wszyscy członkowie poprzedniego zarządu województwa, którzy prace nad tym strategicznym dokumentem zainicjowali. - Zaczyna się nowa jakość, bo 25 proc. funduszy europejskich będzie zarządzanych przez regiony powiedział marszałek Józef Sebesta. Opracowaliśmy dobry RPO, teraz trzeba udowodnić, że potrafimy wdrożyć go w życie. Oprócz przyznanych naszemu województwu 427 mln euro jest wiele programów operacyjnych, z których trzeba skorzystać, byśmy nie odstawali od innych regionów. Regionalista doktor Kazimierz Szczygielski przekonywał, że tak jak niegdyś kamienie milowe wskazywały legionom kierunek i ilość pokonanych mil, tak Opolszczyzna ma do czynienia z kamieniem milowym, na którym widnieje napis szansa. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie my, to kto? cytował Kazimierz Szczygielski. I odpowiadał: - My tutaj, i teraz. Jego zdaniem potrzeba co najmniej dwóch siedmiolatek, żebyśmy stali się solidnym europejskim średniakiem. Wicemarszałek Józef Kotyś dziękuje Pascalowi Boijmansowi, przedstawicielowi Komisji Europejskiej za opiekę nad naszym regionem. Doradzał też samorządowcom: - Dobrze mieć dobre projekty, ale też przeszkolonych beneficjentów, by czas od złożenia wniosku do jego realizacji był jak najkrótszy. We wnętrzach zabytkowego pałacu w Izbicku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego. Składać się on będzie z 33 osób, które reprezentują samorząd, stronę rządową oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Członkowie komitetu odebrali akty nominacyjne. Pracom Komitetu Monitorującego przewodniczy marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta. Na inauguracyjnym posiedzeniu wybrano zastępcę przewodniczące- Wierzchołek tortu z napisem RPO zdobił samolot - zapowiedź lotniska w Kamieniu Śląskim. Andrzej Balcerek, prezes Górażdże Cement SA. podkreślał, że aż 37 procent unijnych funduszy przeznaczona zostanie w RPO na wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Jest to wyraz woli ekspertów, którzy pracowali nad tym dokumentem i szansa na danie sobie wędki, która może przynosić dochody zauważył. Grzegorz Kubat, były marszałek województwa, zwracał uwagę na rozbudzone ambicje samorządowe. Nie mam obaw co do braku dobrych projektów mówił. Obawiam się rozczarowania, że będzie zbyt mało funduszy, by zaspokoić nasze oczekiwania. Na zakończenie spotkania na salę wjechał pięciopiętrowy tort, którego wierzchołek zdobił samolot. Zebrani odczytali jego pojawienie się jako zapowiedź otwarcia lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim. Marszałek Józef Sebesta krojąc tort, żartował, że lotnisko na pewno będzie, a lądować na jego płycie będą nie takie małe kukuruźniki, ale nowoczesne boeingi. 5

6 Samorząd Mała retencja na sesji sejmiku Odznakę Za zasługi dla Województwa Opolskiego odbiera Grażyna Węclewska. XII sesja sejmiku województwa rozpoczęła się minutą ciszy. Radni w ten sposób uczcili niedawną śmierć księdza Zdzisława Peszkowskiego ( ), Honorowego Obywatela Opolszczyzny. Przewodniczący sejmiku, Bogusław Wierdak, pogratulował radnym, którzy zdobyli mandaty parlamentarne, życzył im sukcesów i niezapominania, że wywodzą się z samorządu. Do Sejmu RP mandat zdobył Andrzej Buła, dotychczasowy radny PO, a do Senatu RP Norbert Krajczy, dotychczasowy radny PiS. Rezygnację z funkcji wicemarszałka złożył też Stanisław Rakoczy (PSL), który zdobył w wyborach parlamentarnych mandat posła. Odznakę honorową Za zasługi dla Województwa Opolskiego odebrała na sesji Grażyna Węclewska, dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie. Dzięki jej zaangażowaniu gminy i powiaty opolskie mogły skorzystać z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej PHARE. Opolskie samorządy zrealizowały łącznie 97 projektów na kwotę 606 tys. euro. Grażyna Węclewska wspierała także zabiegi naszego regionu w pozyskiwaniu funduszy w ramach Euroregionu Pradziad. Dofinansowanie projektów komunalnych wyniosło 6,7 mln euro. Dzięki tym pieniądzom można było wybudować obwodnice Prudnika, Lubrzy oraz system kanalizacji doliny Złotego Potoku. Jednym z najważniejszych problemów omawianych na sesji był program budowy zbiorników małej retencji na Opolszczyźnie. Jak przypomniał Ryszard Wilczyński, członek Zarządu Województwa, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata nasz region ma na ten cel 11,5 mln złotych. Z kwoty tej budowane będą wały w okolicach Ciska oraz zbiornik małej retencji pod nazwą Kluczbork. W realizacji programu korzystać także będziemy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (9 mln euro). Mamy ograniczone środki, ale wiemy co i gdzie chcemy budować. Nie wiemy tylko za co stwierdził Ryszard Wilczyński. Z przeprowadzanych bilansów zasobów wodnych wynika, że nasz region należy do bogatych pod względem wód podziemnych, natomiast ubogich w zakresie wód powierzchniowych informował radnych Tadeusz Cygan, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ich zasoby są dwukrotnie niższe od średniej krajowej i należą do najniższych w Polsce. Niski poziom opadów atmosferycznych stwarza duże zagrożenie dla świata przyrody ożywionej (ma to wpływ na poziom nawodnienia użytków rolnych i leśnych, duże zagrożenie pożarowe lasów, zagrożenie szkodnikami). Z kolei występujące lokalnie gwałtowne opady są przyczyną zagrożeń powodziowych. Dzieje się tak zwłaszcza w dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w ich dorzeczach (Biała Głuchołaska, Psina, Troja, Opawa). Tę sytuację może poprawić sieć zbiorników małej retencji. Głównie dlatego, że służą one magazynowaniu wody i spowolniają jej odpływ. Najbardziej wydajną formą są zbiorniki na małych ciekach wodnych. Na terenie Opolszczyzny funkcjonuje siedem zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 224 ha i objętości 5,4 mln m sześciennych. Pełnią one funkcje przeciwpowodziowe i rekreacyjne. Ale ponad 80 proc. zmagazynowanej wody mieści się w zbiornikach Turawa, Nysa i Otmuchów. Zarząd Województwa uznał, że spośród 56 zbiorników Liderzy eksportu Trzy opolskie firmy otrzymały nominacje w śląskiej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu. Na liście nominowanych znalazła się w kategorii zyskowność: Spółka Metal-Tech z Praszki, producent pomp wodnych i oleju do polskich samochodów, świadcząca także usługi serwisowe i pogwarancyjne. Spółka zatrudnia 80 pracowników, istnieje od 1986 roku - początkowo jako Ślusarstwo Józef Polak. W kategorii innowacyjność nominację otrzymała Petrochemia Blachownia S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, przedsiębiorstwo specjalizuje się w przerobie benzolu koksowego, produkcji benzenu, toulenu, żywic, produkcji rozpuszczalników organicznych, dystrybucji chemikaliów. W kategorii debiut w eksporcie nominowano PPHU Cuprod z Kluczborka, spółkę działającą od 1988 roku, która specjalizuje się w produkcji ciastek. W ostatnich latach zakład został unowocześniony, powiększyła się jego powierzchnia produkcyjna. Ranking Liderów Eksportu przeprowadza gdyńska firma Word Connect, patronat honorowy nad edycją regionalną sprawowali w tym roku marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta oraz wojewoda opolski, Bogdan Tomaszek. W trakcie uroczystej gali śląskiej listy gratulacyjne opolskim firmom wręczył członek Zarządu Województwa, Andrzej Kasiura. Ogólnopolska gala Liderów Eksportu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu we Wrocławiu. 6

7 Samorząd nego Jana Olbrychta nasz kraj nie wypracował strategii wydawania pieniędzy unijnych. Najważniejsze to wiedzieć czego chcemy. Pieniądze europejskie muszą służyć zmianie kraju, województwa, gminy - mówił. Kolejna sesja zaplanowana jest na 27 listopada. szyl Kobieta w Zarządzie Województwa Radni mogli zobaczyć, jak kluby sportowe promują region. małej retencji, które powinny powstać, budowa pięciu jest pilna. Na tej liście znalazł się zbiornik Kluczbork, który już jest przygotowany do realizacji pod względem formalnoprawnym są wykupione grunty, opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Dobiega końca procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Zbiornik będzie w przyszłości chronił przed powodzią i stanowił rezerwuar mogący zasilić Stobrawę, z której wodę pobiera wiele stawów rybnych. Mieć będzie ok. 56 hektarów, koszt jego budowy, to kwota rzędu mln złotych. Dla skutecznej ochrony przeciwpowodziowej Opolszczyzny, oprócz zbiornika Racibórz niezbędna jest budowa zbiornika Racławice Śląskie na Osobłodze. Jednak ze względu na wielkość przepływów powodziowych rzeki, zbiornik ten powinien mieć pojemność mln metrów sześciennych, a to nie mieści się formule ustalonej dla małej retencji. Ponadto szacunkowy koszt budowy zbiornika, to ok. 100 mln złotych. Zarząd Województwa chce ten zbiornik zgłosić do Ministerstwa Środowiska i prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, aby inwestycja znalazła się w planie zamówień rządowych. Taka też była na ostatniej sesji opinia sejmikowej Komisji Rolnictwa. Tadeusz Cygan mówił, iż zgłosiła się firma, która w niecce przewidzianej pod zbiornik, chciałaby wydobywać kruszywo. To znacznie wpłynęłoby na potanienie kosztów jego budowy. Z budżetu województwa (wspieranego dotacjami celowymi i Programem dla Odry 2006) wykonana będzie dokumentacja dla zbiorników: Ścinawa Nyska, Jasiona, Siedlec, Boguchwałów-Wierzbno. W drugiej części sesji radni województwa spotkali się z eurodeputowanymi Janem Olbrychtem i Stanisławem Jałowieckim. Rozmowa dotyczyła polityki regionalnej i budowania strategii rozwoju. Zdaniem eurodeputowa- Radni spotkali się z eurodeputowanymi Janem Olbrychtem i Stanisławem Jałowieckim. Do Zarządu Województwa Opolskiego dołączy wkrótce nowa osoba. Do objęcia stanowiska wicemarszałka przygotowuje się Teresa Karol, która przejmie funkcję po swoim koledze z PSL, Stanisławie Rakoczym obecnie pośle na Sejm RP. Teresa Karol mieszka w Paczkowie, dotychczas łączyła obowiązki dyrektora gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych oraz radnej województwa. Rodowita rzeszowianka związana jest z naszym województwem od 30 lat. Po ukończeniu Akademii Rolniczej w Lublinie rozpoczęła pracę w Kombinacie Rolnym w Głubczycach. W kolejnych latach kontynuowała zatrudnienie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wilamowa i Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego. Dalszy etap pracy zawodowej Teresy Karol, to praca nauczyciela biologii w Paczkowie. W 1998 roku związała się z samorządem objęła urząd wiceburmistrza Paczkowa i sprawowała go całą kadencję. To w tym czasie gmina wzbogaciła się o takie inwestycje jak: oczyszczalnia ścieków, obwodnica, zapoczątkowany także został program segregacji odpadów. Wspierała powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, działając w stowarzyszeniu powstałym na rzecz jej utworzenia. Teresa Karol dużą wagę przywiązuje do pogłębienia wiedzy i umiejętności. W trakcie pracy zawodowej skończyła studia podyplomowe z zakresu ekologii, pedagogiki, a także prawa gospodarczego i handlowego. Prywatnie jest żoną lekarza weterynarii, matką trojga dzieci, a także babcią półtorarocznej Natalii. Wśród jej zainteresowań szczególne miejsce zajmuje lektura książek o tematyce psychologiczno-społecznej, muzyka klasyczna, ogrodnictwo, turystyka rowerowa oraz narciarstwo biegowe. Do nowych obowiązków pani wicemarszałek podchodzi z dużym zapałem i bez kompleksów. Nowe wyzwania rodzą także pewne obawy, ale jest ona zwolennikiem teorii twórczego niepokoju. 7

8 Wydarzenia Powódź im już nie grozi listopada we Włodzieninie na rzece Troi oddany został 9 nowoczesny zbiornik retencyjny. Ma on 86 hektarów powierzchni. Jego głównym zadaniem jest ochrona od powodzi terenów położonych w dolinie rzeki Troi, poniżej zbiornika. - Trudno sobie wyobrazić, że tak, zdawałoby się, spokojna rzeczka, może dokonać takich spustoszeń mówił Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego, dokonując symbolicznego otwarcia zbiornika. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem powinno być doprowadzenie kanalizacji, tak by Troja prowadziła wody II klasy czystości zapowiedział. Troja ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu ma charakter rzeki podgórskiej. Poniżej zbiornika przebiega przez miejscowości Włodzienin, Wojnowice, Nowa Cerekwia, Kozłówka i Kietrz. Zabudowania w nich zlokalizowane są blisko koryta rzeki. Bywały lata, gdy dochodziło do zalania domostw i ogromnych strat materialnych. Po uruchomieniu zbiornika nastąpi redukcja fali powodziowej o co najmniej 25 procent i przesunięcie fali kulminacyjnej o 16 godzin. Dzięki temu rzeka będzie mogła bezpiecznie przejść korytem przez tereny zabudowane gmin Branice i Kietrz. Symboliczne otwarcie zbiornika. Ale funkcja przeciwpowodziowa, to nie jedyna korzyść z posiadanego zbiornika. Zebranie w nim 4 mln metrów sześciennych wody pozwoli na wykorzystanie jej do nawadniania użytków rolnych. Do dyspozycji rolników będzie około 1,5 mln metrów sześciennych, dzięki którym można nawodnić około 700 hektarów użytków o bardzo dobrych glebach, choć dotąd ubogich okresowo w wodę. Ryszard Wilczyński, członek Zarządu Województwa, zwrócił uwagę, iż teren wokół zbiornika może w krótkim czasie przekształcić się w letnisko. Jest ściernisko, będzie Widok z wieży zasuw na nieckę zbiornika i rzekę Troję wczasowisko żartował parafrazując piosenkę Golców. Przyjadą tu ludzie, którzy zechcą wypocząć, zostawić trochę pieniędzy i wywieźć dobre wspomnienia. Budowa zbiornika trwała niecałe dwa lata. Jak wspominali wykonawcy z firmy Hydromel w Końskich, największą trudność sprawiły warunki glebowe (grunt gliniasty). Trzeba było przygotować 160 tysięcy metrów sześciennych ziemi poprzez jej wymieszanie z piaskiem. Zbiornik będzie miał średnią głębokość 4,7 metra. Jego budowa kosztowała 21,4 mln złotych. Finansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( tys. zł), z WFOŚiGW (1,7 mln złotych) oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (1,7 mln zł) i budżetu samorządu województwa (932 tys. zł). Szyl. Gogolin na medal 6 listopada br. podsumowano II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na medal 2007, który w naszym regionie swoim patronatem honorowym objął marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta. Głównym celem konkursu było zidentyfikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. 16 finalistów ze wszystkich województw odebrało nagrody - okolicznościowe medale i dyplomy. Laureatem konkursu z naszego regionu została tym razem Gmina Gogolin, która - według jurorów najlepiej przygotowała tereny inwestycyjne w Gogolinie przy ul. Kamiennej o pow. 12,01 ha. Zwycięstwo w konkursie oznacza możliwość promocji tego terenu na forum międzynarodowym jako najlepszego miejsca lokalizacji inwestycji produkcyjnych w województwie opolskim, a w konsekwencji - większą szansę na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do gminy. Dodatkowym przywilejem zwycięskiej gminy jest prawo do stosowania logo Konkursu Grunt na medal 2007 w swoich materiałach promocyjnych. Konkurs Grunt na medal 2007 spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony gmin polskich. Przystąpiło do niego 258 gmin z całej Polski, które nadesłały 407 ofert. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 104 oferty, spośród których wyłoniono 16 finalistów - tzw. Złotą 16tkę Warto podkreślić, iż najwięcej ofert przedstawiono z naszego województwa - aż 40 z 20 gmin. Do II etapu zakwalifikowano 5 terenów inwestycyjnych z Opolszczyzny, spośród których zwyciężył ten w Gogolinie. 8

9 Kulturalny listopad Ponad podziałami i stereotypami sobotę, 10 listopada, w Filharmonii Opolskiej odbyła W się doroczna uroczystość wręczenia nagród marszałka województwa twórcom i animatorom kultury z naszego regionu. Nagrody otrzymali zarówno artyści profesjonalni, jak i amatorzy, a także ludzie organizujący życie kulturalne, którzy w znaczący sposób wzbogacają kulturę województwa opolskiego. Zwracając się do twórców kultury marszałek Józef Sebesta powiedział: - Zasługą animatorów kultury jest uczestnictwo w nowych formach działalności artystycznej, integracja społeczeństwa. Kultura dokonuje się ponad podziałami i stereotypami. To jej twórcy tworzą dorobek kulturalny całego regionu i ożywiają jego życie, czynią je lepszym, bogatszym i pełniejszym. W tym roku laureatami marszałka zostali: Laureaci nagród marszałka dla animatorów kultury. Nagroda specjalna: Bolesław Polnar - grafik i malarz, jeden z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych artystów w naszym regionie. Wypowiada się głównie w malarstwie i rysunku, projektuje także plakaty oraz scenografie teatralne. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski. Pedagog Państwowej Placówki Kształcenia Plastycznego w Opolu. Tworzy niezwykle estetyczny obraz rzeczywistości, w której dominują ludzie: kobiety, mężczyźni oraz dzieci. Laureaci: Ojciec Kazimierz Antoni Dudek - gwardian o.o. Franciszkanów w Prudniku Lesie, autor kilkudziesięciu pozycji książkowych na temat Ziemi Prudnickiej. Wspólnie z dominikaninem ojcem Janem Górą był inicjatorem obchodów Roku Jubileuszowego Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Lesie. Współorganizator spotkań modlitewno formacyjnych poświęconych myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inicjator budowy kopii starożytnej łodzi z Ziemi Świętej, odkrytej w jeziorze Genezaret w Palestynie. Autor sali pamięci o Kardynale Stefanie Wyszyńskim w Klasztorze o.o Franciszkanów w Prudniku Lesie. Pomysłodawca i autor bajki o prudnickiej studni. Józef Kaniowski - pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach kierownik ds. artystycznych. Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach, szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Głubczycach. Założyciel dwóch chórów 40-osobowych przy SP oraz gimnazjum w Głubczycach. Prowadzi także trzy grupy estradowe przy MOK w Głubczycach. Autor ponad 40 autorskich programów artystycznych (misteria, przedstawienia teatralne itp.). W latach nagrał z młodzieżą działającą przy MOK w Głubczycach 10 płyt z muzyką własną. Skomponował około 300 utworów do tekstów najwybitniejszych polskich poetów. Edeltrauda Krupop - członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Opolskiego. Współzałożycielka folklorystycznego zespołu muzyczno śpiewaczego, który powstał w 1983 r. w Kamieniu Śląskim. Aktywnie uczestniczy w pielęgnowaniu miejscowych zwyczajów i obrzędów. Drugą wielką pasją pani Krupop jest gawędziarstwo. Przekazuje uczniom umiejętność wykonywania tradycyjnych ozdób ze słomy, koron żniwnych, a przede wszystkim uczy zdobienia jajek wielkanocnych techniką rytowniczą. Halina Nabrdalik - dziennikarka radiowa Radia Opole, prezes Opolskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Teraz Wieś w Łosiowie, szefowa sekcji socjalno-bytowej i kultury wsi działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, inicjatorka oraz organizatorka akcji letniego wypoczynku dla dzieci ze środowisk wiejskich Podaruj mi lato. Wspaniała animatorka życia kulturalnego środowisk wiejskich województwa opolskiego, pomysłodawczyni oraz organizatorka Seminarium dla Animatorów Kultury Środowisk Wiejskich. Ks. Czesław Nowak - proboszcz polskiej parafii w Monachium do roku Były dyrektor Instytutu Badań nad Kulturą Polonijną w Monachium, współpracował z Radiem Wolna Europa. Obecnie proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Lubrzy w powiecie prudnickim. Otwarty na współpracę, pełen pomysłów, posiada szeroką znajomość polskich środowisk twórczych: plastycznych, muzycznych i literackich. Organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych, takich jak: wystawa Polonia Arte Bene, prezentacja zbioru polskiego kolekcjonera Jana Olszówki filatelisty z Hiszpanii pn. Papież Jan Paweł II wizyty w Polsce na znaczkach pocztowych świata. Paweł Mrozek - emerytowany nauczyciel wychowania plastycznego i języka angielskiego. Jego pasją jest regionalizm z akcentem na historię Śląska. Inicjator reaktywacji i prezes Dobrodzieńskiego Towarzystwa Regionalnego, a następnie Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień Zębowice. Utworzył Izbę Regionalną pełniącą funkcję lokalnego muzeum. Jest autorem projektu graficznego i patronatu edytorskiego pierwszej w historii monografii Dobrodzienia opracowanej w języku polskim. Janina Pawlaczyk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, pomysłodawczyni oraz organizatorka Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej, Spotkań Muzyków Jazzowych Południowej Polski oraz Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno kulturalnym gminy Rudniki i całego województwa, jako organizator i współorganizator szeregu imprez kulturalnych i sportowo rekreacyjnych w gminie. Tomasz Różycki - opolski poeta, tłumacz literatury francuskiej, romanista. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, którą otrzymał za poemat Dwanaście stacji (2004). Publikował w licznych czasopismach w Polsce i za granicą. Jego wiersze tłumaczone są 9

10 Święto Niepodległości na wiele języków europejskich m.in. na język angielski, niemiecki, hiszpański, bułgarski, litewski, rosyjski, ukraiński i słoweński. Fragment utworu Dwanaście stacji stał się tematem rozszerzonej matury z języka polskiego w roku Tom Kolonie był nominowany do Literackiej Nagrody Nike w roku 2007 i znalazł się w finałowej siódemce tej nagrody. Tomasz Różycki prowadzi zajęcia z literatury francuskiej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu oraz na Uniwersytecie Opolskim. Ksiądz pastor Henryk Schröder - proboszcz parafii w Kluczborku. Inicjator i organizator Kluczborskich Wieczorów Muzycznych, koncertów organowych, które w 2007 r. odbyły się już po raz dwudziesty drugi. Organizator wieczorów poezji i muzyki kameralnej przy świecach, spotkań świątecznych, współautor spotkań ze znanymi postaciami z dziedziny literatury, poezji, muzyki i malarstwa. Założyciel młodzieżowego zespołu wokalno instrumentalnego Maranatha oraz dziesięcioosobowej orkiestry dętej. Andrzej Weinkopf - pracownik Filharmonii Opolskiej oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Prudniku. Członek Bialskiej Orkiestry Dętej, a od 2002 r. jej kapelmistrz. Dzięki niemu orkiestra stała się jedną z najlepszych amatorskich orkiestr dętych regionu, zdobywając liczne nagrody w przeglądach orkiestr i kapel. Inicjator powstania Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta, które odpowiedzialne było miedzy innymi za oprawę muzyczną uroczystości Beatyfikacji Siostry Marii Luizy Merkert w Nysie. Maria Żmija Glombik - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, kierownik i członkini zespołu folklorystycznego Walczanki. Pomysłodawca i organizator Festiwali Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej Śląska Opolskiego. Dzięki jej staraniom utworzona została Izba Regionalna w Walcach, a następnie Ośrodek Twórczości Ludowej przy Izbie Regionalnej. Twórczyni ludowa, zajmująca się kroszonkarstwem, hafciarstwem i wyplataniem koron żniwnych. Działaczka Towarzystwa Społeczno Kulturalnego MN. Przewodnicząca Związku Śląskich Kobiet Wiejskich we wsi Walce. Inicjatorka powstania Młodzieżowego Zespołu Instrumentalnego Capri. W imieniu nieobecnej na uroczystości Haliny Nabrdalik, nagrodę odebrał jej syn. Zaś także nieobecnemu Tomaszowi Różyckiemu nagroda wręczona zostanie w innym terminie. Wzruszenia nie krył ksiądz Czesław Nowak, któremu towarzyszyła pokaźna liczbowo polonia monachijska. Publiczność zgotowała laureatowi kilkuminutową owację na stojąco. Zaś franciszkanin ojciec Kazimierz Dudek dziękował mieszkańcom Prudnika mówiąc, że warto dla takiej miłości żyć. Oprócz nagród marszałek przyznał także honorowe wyróżnienia, które otrzymali: Zofia Bachrynowska, Sylwia Brzozowska, Eleonora Gędek, Barbara Piechaczek, Elzbieta Wijas Grocholska, Tomasz Fronckiewicz, Waldemar Lankauf, Wojciech Toporowski, Krzysztof Walas, Łukasz Zalewski. W trakcie uroczystości marszałek wręczył też medal Gloria Artis przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Tadeuszowi Chrobakowi, długoletniemu dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, którego zasługą jest między innymi odbudowa zbiorów biblioteki po powodzi oraz odbudowa zamku w Rogowie Opolskim, gdzie przechowywane są zabytkowe zbiory piśmiennictwa. Odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego otrzymała pani Maria Stefańska-Wyspiańska, długoletnia główna księgowa w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Wojewódzkie Obchody na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu Jedenasty listopada to szczególny dzień, który powinien skłaniać Polaków do refleksji nad tym co minęło, co wnieśliśmy do wspólnego dorobku naszej Ojczyzny, do wartości wspólnej Europy. Dzisiejsza rocznica skłania także do refleksji na temat patriotyzmu - mówił marszałek Józef Sebesta podczas Wojewódzkich Obchodów 89 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Zaproszeni goście wzięli udział w mszy świętej celebrowanej przez ks. biskupa dr Edwarda Janiaka. Następnie uroczystości zostały przeniesione na plac przed kościołem p.w. Krzyża, gdzie zebrani uczestniczyli w apelu pamięci oraz złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą bohaterów walk o niepodległość Polski. Tegoroczne obchody stały się także okazją do nadania odznaczeń. Marszałek wręczył Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego pani Chriscie Richter, która od lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno kulturalnym regionu. MM Tegoroczne Święto Niepodległości obywało się w strugach deszczu i śniegu. Moszna laureatką plebiscytu Siedem cudów Opolszczyzny Z amek w Mosznej zwyciężył w plebiscycie 7 cudów Opolszczyzny, zorganizowanym przez redakcję NTO i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Głosowało na ten obiekt czytelników. Drugie miejsce zajęła Góra św. Anny (4.657 głosów), trzecie Zamek Piastów Śląskich w Brzegu (4.524 głosy), a czwarte zamek w Kamieniu Śląskim (3.728 głosów). W sumie w plebiscycie czytelników oddano ponad 7,5 tys. głosów. 10

11 Kulturalny listopad Nie czekamy biernie na czytelnika Z Tadeuszem Chrobakiem, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, rozmawia Maria Szylska Kalendarz imprez w Pańskiej bibliotece pęka w szwach wystawy, spotkania, koncerty. Stali się Państwo liczącym się w mieście centrum kultury - Jeśli rzeczywiście tak jesteśmy postrzegani, to bardzo mnie to cieszy. Już dawno skończyły się czasy, kiedy biblioteki czekały biernie na czytelnika i koncentrowały swoją działalność na wypożyczaniu książek. Uważamy, że większy pożytek czytelnik odniesie z lektury książki, jeśli będzie się mógł spotkać z jej autorem, wysłuchać poezji w profesjonalnej interpretacji czy wzbogaci swoje przeżycia słuchając koncertu lub oglądając wystawę. Wiele organizowanych przez nas przedsięwzięć wynika z kalendarza wydarzeń tam odnajdujemy rocznice urodzin, śmierci, jubileusze ludzi z dorobkiem. Są one pretekstem, by przybliżyć ich szerszej publiczności. Tak było w tym roku z obchodami roku Karola Szymanowskiego, rocznicą śmierci Agnieszki Osieckiej, wystawą poświęconą Gabrieli Zapolskiej. Tego rodzaju przedsięwzięć jest mnóstwo. Poza tym mamy Bibliotekę Austriacką, która wspaniale propaguje współczesną i dawną kulturę austriacką i niemieckojęzyczną. Mamy dział muzyczny, który odnotowuje ciekawe wydarzenia z tej sfery sztuki. Wreszcie jest działalność popularyzatorska związana bezpośrednio z posiadanymi zbiorami. Biblioteka dysponuje zabytkowymi grafikami, starodrukami, rycinami. Dzięki organizowanym wystawom możemy pokazać je szerszemu gronu czytelników. To też okazja, by spotkać się z konserwatorami, pokazać ich żmudną pracę, która sprawiła, że zbiory te nabrały blasku. Przeciętny czytelnik nigdy nie miałby okazji poznać tego rodzaju archiwaliów, gdyby nie organizowane wystawy. - Ilekroć bywam na spotkaniach organizowanych przez WBP, to sala wypełniona jest po brzegi. Jak się zdobywa tylu sympatyków? - My po prostu znamy gusty i zainteresowania swoich czytelników. Wiemy, kogo zainteresuje tematyka kobieca, a kogo spotkanie z podróżnikiem czy autorem fantastyki. Do wielu osób wysyłamy imienne zaproszenia, inni o naszych spotkaniach dowiadują się za pośrednictwem plakatów, informacji medialnych. Każde spotkanie, to początkowo wielka niewiadoma i niepewność przyjdą ludzie, czy sala będzie świeciła pustkami? Często dostawiamy krzesła dla naszych gości i mamy wtedy pewność, że trafiliśmy w ich gusta i zapotrzebowanie. Ludzie mimo rozwiniętych różnego rodzaju środków audiowizualnych spragnieni są kontaktów bezpośrednich, rozmów, wymiany poglądów. Ciekawi ich tematyka i człowiek, który się z nimi spotyka. - Jak się pozyskuje tych ciekawych gości? Biblioteka pieniędzmi ich obsypać przecież nie może? - Pieniądze są chyba najmniej liczącym się warunkiem zaistnienia w Opolu. Gdy idzie o wystawy, wernisaże, to do nas zgłaszają się ich autorzy z prośbą o możliwość ekspozycji. Często mamy kalendarz wypełniony z rocznym wyprzedzeniem. Mamy też ambicję, by trzymać rękę na pulsie i odkrywać nowe twarze, nowe nazwiska, a potem przedstawiać je opolskiej publiczności. Chcemy, by tematyka tych spotkań była bardzo różnorodna niech znajdzie coś dla siebie zarówno wielbiciel przyrody, jak i historyk. XVIII Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu dniach października po raz XVIII odbył się Najazd W Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu połączony z Zaduszkami Poetyckimi Konfraterni Poetów w Krakowie. Głównym organizatorem imprezy był Departament Kultury Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Współorganizatorzy to: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. E. Smolki w Opolu i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Dyrektor Departamentu Kultury Sportu i Turystyki Janusz Wójcik, twórca i wieloletni organizator Najazdów, zaprosił poetów z różnych stron. Przyjechali goście z Ukrainy i Czech, członkowie Konfraterni Poetów w Krakowie oraz literaci z naszego województwa. Uroczyste rozpoczęcie imprezy nastąpiło na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu podczas Misterium chleba. Wypieki, którymi udekorowano olbrzymi zamkowy stół, pochodziły z piekarni mistrza Józefa Kostrzewy. Uczestnicy czytali wiersze i dzielili się chlebem jak opłatkiem. Tego dnia mieli okazję powtórnie zaprezentować swoją twórczość w Domu Kultury w Białej Prudnickiej. W niedzielę udali się do Lubrzy. W Kościele św. Jakuba, Janusz Wójcik dokonał odsłonięcia obrazu Świętej Rodziny, który był poddany renowacji dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Poeci czytali wiersze odpowiadające nastrojowi chwili o dziadkach, rodzicach i rodzinie. Kolejne prezentacje poetyckie odbyły się w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej Moje Łużyce. Na zamku w Brzegu odbył się turniej jednego wiersza. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się przed profesjonalnym gremium. Na koniec uczestnicy Najazdu pojechali do Krakowa, by wziąć udział w XXII Zaduszkach Poetów Konfraterni. Małgorzata Sobolewska Prezentacje poetyckie odbyły się także w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Fot. Jerzy Stemplewski 11

12 Kulturalny listopad Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim Dobiegły końca IV Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim, organizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Impreza z roku na rok jest coraz ciekawsza, bogatsza w imprezy, zdobywa większe grono sympatyków. W czasie tegorocznych Dni Opolanie mieli okazję uczestniczyć w szeregu ciekawych wystaw i ekspozycji, spektakli teatralnych spotkań, koncertów. Odbyła się m. in. wystawa Niemieckie obrazy. Zjednoczone Niemcy w zagranicznej karykaturze, w foyer Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu prezentowali się młodzi artyści Mniejszości Niemieckiej, a w holu opolskiego Ostrówka czynna była ekspozycja pod hasłem: Pozbawiony ojczyzny uciekinier, wypędzony, emigrant i przybysz?. 6 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Aleksandrą Klich, dziennikarką Fot. Jerzy Stemplewski Spotkanie autorskie z Aleksandrą Klich. Gazety Wyborczej, która zaprezentowała swą nową książkę Bez mitów. Portrety ze Śląska. Autorka przedstawiła w niej postaci ludzi związanych ze Śląskiem Korfantego, Kutza, kardynała Kominka, wojewody Ziętka i innych. Postaci barwnych, kontrowersyjnych, często zmuszanych do paradoksalnych zachowań. Ale to z tych paradoksów wyłania się prawda o Śląsku złożona i niejednorodna mówiła autorka. Na kanwie spotkania odbyła się ciekawa dyskusja na temat roli Śląska, poczucia tożsamości jego mieszkańców, wielokulturowości tego regionu. - Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim z roku na rok rozrastają się. Włącza się do ich organizacji coraz więcej instytucji o zasięgu wojewódzkim. Adresujemy je do jak najszerszego grona odbiorców, którym chcemy pokazać bogactwo kultury niemieckiej, a zarazem europejskiej mówi koordynator Dni, Zuzanna Donath-Kasiura. Jednym z najciekawszych przedsięwzięć tegorocznych IV Dni była oryginalna wystawa, zorganizowana przy ulicy Krakowskiej w Opolu, poświęcona 150-leciu przemysłu cementowego w Opolu. - Skąd ten pomysł? Bo cement był jednym z najważniejszych odkryć w historii budownictwa. Dzięki jego produkcji Opole, stało się jednym z największych ośrodków przemysłu cementowego w Europie mówi Zuzanna Donath-Kasiura. Na zakończenie Dni odbył się koncert z okazji 18 rocznicy zburzenia Muru Berlińskiego. Opolscy filharmonicy wraz z występującym po raz pierwszy chórem filharmonii opolskiej zaprezentowali IX Symfonię Ludwika van Beethovena. Patronat nad IV Dniami Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim sprawowali Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego oraz Ludwig Neudorfer, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Szyl Opolscy laureaci Nagrody im. Karola Miarki Prof. dr hab. Adam Suchoński z Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorca ze Strzelec Opolskich, Karol Cebula zostali tegorocznymi opolskimi laureatami Nagrody im. Karola Miarki, przyznawanej przez marszałków województw śląskiego i opolskiego. Nagroda przyznawana jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swej działalności do idei realizowanych przez patrona nagrody oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. Profesor Adam Suchoński, historyk, otrzymał ją za wybitne osiągnięcia i ogromne zaangażowanie w propagowanie prawdy historycznej, dążenie do porozumienia polsko-niemieckiego oraz wpływ na wizerunek Polski w Europie i świecie. Karol Cebula, wieloletni mecenas kultury w naszym regionie, dostał tę nagrodę za całokształt działalności w sferze wspierania i promowania kultury i nauki oraz za zasługi dla rozwoju działalności kulturalnej w województwie opolskim. Laureaci otrzymali wyróżnienia z rąk wicemarszałka Stanisława Rakoczego, podczas uroczystości, która odbyła się 24 października w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Tegorocznymi laureatami zostali także: Krystyna Bochenek, senator RP i dziennikarka z Katowic, zajmująca się m.in. upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia; dr Juliusz Sętkowski, historyk i społecznik, popularyzujący historię Częstochowy i regionu; Jan Szymik, polski działacz na Zaolziu, ludoznawca, poeta i prozaik. Laureatami Nagrody im. Karola Miarki z Opolszczyzny byli m.in. ksiądz arcybiskup Alfons Nossol, profesorowie: Dorota Simonides, Michał Lis, Wiesław Lesiuk, Teresa Smolińska oraz dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Paweł Kozerski. Laureaci tegorocznaj Nagrody im. Karola Miarki Fot. Zbigniew Sawicz 12

13 Fundusze unijne Opolskie - region wielu możliwości Dwudziestego piątego października odbył się XVIII Salon Gospodarczy w Wydziale Handlu i Inwestycji polskiego konsulatu w Kolonii - cykliczna impreza promująca polskie regiony w Niemczech, organizowana od lat przez konsul Danutę Dominiak-Woźniak, kierownika Wydziału Handlu i Inwestycji konsulatu. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane we współpracy z Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Tym razem Salon poświęcony był Opolszczyźnie, a jego motto brzmiało: Opolskie - region wielu możliwości. Opolszczyznę reprezentował wicemarszałek Józef Kotyś, a także przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Josef Mayerhofer, dyrektor Haba-Beton, jako niemiecki inwestor, opowiedział o swoich doświadczeniach w Polsce, a dokładniej w Ujeździe. Prezentacja województwa opolskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem gości, którzy po oficjalnej części imprezy do późnych godzin wieczornych oblegali reprezentantów województwa, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz podyskutować na podjęte na forum tematy. Na przygotowanym stoisku dostępny był duży wybór materiałów promocyjnych o regionie. Nie zabrakło też opolskich specjałów. Goście salonu gospodarczego mieli okazję spróbować odrzańskich słodyczy oraz piwa z Namysłowa. Ponad 70 osób, które zgromadził salon, wskazuje na to, iż temat inwestycji w Polsce jest ciągle interesujący dla przedsiębiorców niemieckich. PŁ Na zdjęciu wicemarszałek Józef Kotyś na spotkaniu z niemieckimi przedsiębiorcami. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedsiębiorców rekrutujących się z małego i średniego biznesu Szansa dla firm Pod patronatem marszałka województwa opolskiego odbyła się 23 października konferencja Fundusze unijne szanse rozwoju przedsiębiorstw. Jej organizatorami byli Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedsiębiorców rekrutujących się z małego i średniego biznesu, zainteresowanych aplikowaniem po fundusze unijne oraz uzyskaniem poręczeń i gwarancji na zaciągane kredyty. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego za najważniejszy priorytet uznał wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Przewidziano na ten cel 158 mln euro. Pod tym hasłem kryje się wsparcie instytucji otoczenia biznesu, a także inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej. Pierwsze nabory wniosków odbędą się na przełomie roku 2007/2008. Wysokość dotacji może wynieść od 20 do 550 tysięcy złotych, zaś dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą od 40 do 80 tys. złotych. Obecny na konferencji wicemarszałek Józef Kotyś zachęcał przedsiębiorców, by aktywnie korzystali z instrumentów dofinansowania unijnego. Spotkanie zakończyła część targowa, w czasie której specjaliści od finansów udzielali informacji i porad związanych z gwarancjami i kredytami. Punkty informacyjne dla beneficjentów RPO Dla osób zainteresowanych skorzystaniem z funduszy unijnych działać będą dwa punkty informacyjne. Są to: I. Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5-7, Opole tel: II. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Oś priorytetowa I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, za wyjątkiem Działania 4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. Punkt Informacyjny: ul. Spychalskiego 13, Opole tel:

14 Kontakty Człowiek najlepsza inwestycja Opolu odbyła się konferencja inaugurująca Program W Operacyjny Kapitał Ludzki. W skali kraju przewidziano na jego realizację 11,4 mld euro. Opolszczyzna może liczyć na 174 mln euro. Kapitał Ludzki jest drugim co do wielkości (po Infrastruktu- rze i środowisku ) programem unijnym i zarazem największym programem społecznym w całej Unii Europejskiej. - Jego fundusze przypomniała Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - wykorzystać można na wzrost zatrudnienia, potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz budowę partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. W województwie opolskim realizacja programu zacznie się od priorytetów: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (3,9 mln zł) oraz VIII: Regionalne kadry gospodarki (5,6 mln zł). Konkurs ogłoszony zostanie już w listopadzie 2007 roku, nabory wniosków potrwają do końca grudnia Wśród adresatów programu Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wymieniał zarówno osoby bezrobotne, jak i przedsiębiorców, osoby pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym. Musimy się wszyscy uczyć i to praktycznie do końca życia stwierdził. Barbara Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, mówiąc o dotychczasowej realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego podkreślała, że na Opolszczyźnie wysoki jest stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych, sporo też osób bezrobotnych podejmuje pracę i nie jest to praca o charakterze subsydiowanym. Te trendy należy utrzymać. Z Czechami o kulturze i gospodarce Na Opolszczyźnie przebywała z dwudniową wizytą delegacja z Kraju Środkowoczeskiego. Przewodniczył jej hetman Petr Bendl. Czescy goście we wtorek, 6 listopada, spotkali się Zarządem Województwa. W trakcie spotkania rozmawiano o wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych i gospodarczych. Planowanych inicjatyw jest sporo. Już na początku grudnia orkiestra Filharmonii Opolskiej da koncert w miejscowości Neveklov, w ramach festiwalu Jesień artystyczna. W roku przyszłym województwo opolskie zaprezentuje się na Targach Turystycznych w Brnie (wspólnie z Krajem Ołomunieckim) oraz Targach Turystycznych w Pradze. W rewanżu nasi partnerzy z Kraju Środkowoczeskiego będą gośćmi Międzynarodowych Targów Turystycznych w Opolu, które zaplanowane są na maj. Także w maju odbędzie się w stolicy regionu (z udziałem czeskich artystów) Festiwal of Arts. 21 maja 2008 roku nasz region będzie gospodarzem uroczystości związanych z V rocznicą podpisania porozumienia czterostronnego (Opolskie, Nadrenia-Palatynat, Burgundia i Kraj Środkowoczeski). Hetman Bendl zaprosił Józefa Sebestę, marszałka województwa opolskiego, do wzięcia udziału w tzw. pochodzie królewskim, organizowanym na pamiątkę przewiezienia klejnotów cesarskich z Pragi do Karlsteinu. Zamek zbudowany został w XIV wieku i jest jednym z lepiej zachowanych obronnych zespołów pałacowych. W roku 2008 planowane są także Dni Kultury Kraju Środkowoczeskiego na Opolszczyźnie. Hetman przywiózł specjalną ofertę dla młodzieży i nauczycieli interesujących się hodowlą winorośli. Dwie osoby będą mogły odbyć praktykę w jednej ze szkół ogrodniczych Kraju Środkowoczeskiego. Czescy goście spotkali się także z przedstawicielami OROT-u, Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Opolskiej Izby Rolniczej. Rozmawiano o możliwościach współpracy turystycznej oraz branżowej głównie w przemyśle drzewnym, rolnospożywczym i motoryzacyjnym. Obie strony podkreślały szanse, jakie daje wykorzystanie funduszy programu europejskiego Interreg III, wymiana doświadczeń oraz ekspertów. Dziennikarze z Polski i Czech na Opolszczyźnie naszym regionie przebywali dziennikarze polscy i czescy zajmujący się problematyką gospodarczą. Przedstawiciele mediów interesowali się programami Opolskie tutaj zostaję oraz Gmina atrakcyjna dla inwestora. Byli w Namysłowie, W gdzie zwiedzili miejscowy browar oraz w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Maryniak, interesowali się przygotowaniem terenów pod inwestycje oraz stosowanymi ulgami dla firm lokujących tam swój kapitał. Dziennikarze spotkali się także z gospodarzami gmin Ujazd, Gogolin i Ozimek. Podziwiali odrestaurowane pałace w Kamieniu Śląskim, Izbicku oraz odrestaurowane kościółki drewniane w gminie Ujazd. Duże wrażenie na przedstawicielach mediów zrobiła wizyta na lotnisku w Kamieniu Śląskim oraz w Górażdżach Cement S.A.. Pytano nie tylko o kwestie produkcyjne, ale i działalność koncernu Heidelberg Cement na rzecz środowiska. Dziennikarze spotkali się też z kierownictwem spółki EMC Instytut Medyczny, która prowadzi szpital w Ozimku. Zdaniem dziennikarzy Opolszczyzna jest atrakcyjnym miejscem na mapie kraju, warto w tym regionie inwestować i wiązać z nim swoje plany życiowe. 14

Nr 11 (51) listopad 2008

Nr 11 (51) listopad 2008 Nr 11 (51) listopad 2008 ISSN 1733-1811 W numerze: Kadencja na półmetku str. 4 Są pieniądze dla przedsiębiorców str. 7 Miarka dla mecenasów kultury str. 8 Opolski dom musi ożyć str. 9 Jak Opolanie obchodzili

Bardziej szczegółowo

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Okładka: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej - fot. Piotr simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Okładka: bulwary nad Młynówką w Opolu Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul.

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy 02 (30) 2007 LUTY issn 1733-1811 Opolskie 3 Uczelnie z pomysłami tutaj zostaję Uniwersytet Opolski Trzeba przekonać młodych do pozostania w kraju. Tu jest nasza mała ojczyzna, nasze miejsce i szansa na

Bardziej szczegółowo

Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811

Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811 Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811 Okładka: Pierwsze oznaki wiosny - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811

Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811 Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811 Okładka: Nareszcie wiosna - krzyż przydrożny w okolicach Dobrodzienia - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Oczami Leszka Ołdaka Opolskie W Regionalne M r województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urz du M kowskiego), pokój 187, tel: 77

Bardziej szczegółowo

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY Nr 17 grudzień 2013 ISSN 2299-14-17 Protest w obronie S3 W połowie listopada odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem pikieta w obronie odcinka drogi S3 Legnica - Lubawka.

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ listopad 2012 1 2 listopad 2012 Szanowni Państwo ostatnich miesiącach Izba skupiła W się na działaniach o charakterze

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Nr 01 2012/13 Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Przemyska fontanna z niedźwiadkiem ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu w 1964r. Związek

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę październik 2011 nr 10 (125) rok XI ISSN 1642-0918 Europa w Poznaniu Mniejsza dziura Sejmik podsumował I półrocze w wojewódzkich finansach, dokonał odpowiednich korekt, w rezultacie których planowany na

Bardziej szczegółowo

W numerze: Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Drodzy Czytelnicy! Drodzy Czytelnicy! Bardzo udanym okazał się lipcowy wyjazd delegacji powiatu słupskiego do zaprzyjaźnionego powiatu Hercegtum Lauenburg w Niemczech. Pojechaliśmy tam na zaproszenie władz samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Listopad czas zadumy dzień za dniem dzień za dniem Najpiękniejsze posesje

Bardziej szczegółowo

7. Forum Samorządowe Nie bójmy się ryzyka Inwestuj w centrum Europy Kryzys śmiechu wart

7. Forum Samorządowe Nie bójmy się ryzyka Inwestuj w centrum Europy Kryzys śmiechu wart Maj - Czerwiec 2011 nr 5-6 [114-115] 7. Forum Samorządowe Nie bójmy się ryzyka Inwestuj w centrum Europy Kryzys śmiechu wart maj-czerwiec 2011 1 2 maj-czerwiec 2011 Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 11(15) listopad 2009 Będą pieniądze na drogi Prawie 6 km drogi powiatowej odnowione zostanie w gminie Turobin. Zadanie znajduje

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (101 102) ISSN 1427 7506 wrzesień październik 2009 Cena 3 z³ W tym roku naukę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęło 36 studentów z zagranicy (z Portugalii, Francji,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu

Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu ISSN 1899-3443 Cena 5 zł (w tym 7 proc. VAT) M I E S I Ę C Z N I K N I E Z A L E Ż N Y 6 (18)/2009, Rok II Przeżyjmy to jeszcze raz Jan Paweł ii w starym sączu str.30 słowacy w handlowym raju str. 18 650

Bardziej szczegółowo