Nr 11 (39) listopad 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 11 (39) listopad 2007"

Transkrypt

1 Nr 11 (39) listopad 2007 ISSN W tym miesiącu: Nowi parlamentarzyści str 4 Jest wędka. Trzeba z niej skorzystać str 5 Zbiornik we Włodzieninie już gotowy str 8 Nagrody dla animatorów kultury str 9 Zakończyły się Dni Kultury Mniejszości Niemieckiej str 12

2 Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 164, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Jolanta Kawecka, kierownik zespołu, Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak. Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28 2

3 Wybory Od razu do pracy Już w kilka dni po zaprzysiężeniu parlamentarzystów nowej kadencji marszałek Józef Sebesta zaprosił opolskich posłów i senatorów na spotkanie, podczas którego złożył im gratulacje w imieniu samorządu województwa opolskiego, życząc jednocześnie dobrej i aktywnej współpracy dla rozwoju regionu. Spotkanie poświęcono przede wszystkim temu, co dla regionu najważniejsze. Dyskutowano o funduszach strukturalnych, jakie może otrzymać województwo opolskie w latach oraz o najważniejszych opolskich projektach w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Wicemarszałek Józef Kotyś przedstawiając krótką historię starań samorządu województwa o uzyskanie jak najlepszego dla województwa algorytmu podziału środków na regionalne programy operacyjne, podkreślał fakt, że mimo naszych wielokrotnych interwencji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nie udało się wywalczyć korzystnego dla nas podziału. W efekcie otrzymamy na realizację opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 427,2 mln euro, co daje przelicznik 407,9 euro na mieszkańca regionu. A zatem jest to duże pole działań dla parlamentarzystów bo choć jest już po podpisaniu programów regionalnych, to nadal można walczyć o umieszczane opolskich projektów na listach priorytetowych w programach krajowych. Na taką pomoc liczymy między innymi w umieszczeniu na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektów związanych z ochroną wód podziemnego zbiornika triasowego, które dziś są na liście rezerwowej. Apel marszałka Józefa Sebesty w tej sprawie spotkał się z natychmiastową odpowiedzią ze strony parlamentarzystów jeszcze podczas spotkania podpisali wspólne pismo w tej sprawie do ministra rozwoju regionalnego. Opolscy parlamentarzyści chcą się spotykać i wspólnie działać dla regionu taką deklarację złożyli zarówno przedstawiciele koalicji, jak i opozycji. Były już także konkretne deklaracje. Senator Ryszard Knosala zaproponował swoją pomoc w przekazywaniu informacji z prac senackiego zespołu ds. wspierania organizacji pozarządowych, który swoją opieką objął marszałek Bogdan Borusewicz, a którego celem jest działanie na rzecz wspierania tego sektora. Senator Piotr Wach mówił, że opolscy parlamentarzyści na pewno będą aktywnie popierać projekt stworzenia Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, przygotowany wspólnie przez opolskie uczelnie. Spotkanie opolskich parlamentarzystów z Zarządem Województwa. Ustalono na zakończenie, że Zarząd Województwa przygotuje listę koniecznych, dla sprawnego i efektywnego działania samorządu województwa, aktów prawnych, które wymagają zmian legislacyjnych. Mówiono np. o konieczności nowelizacji ustawy o dochodach samorządów, która dziś nie przewiduje przeznaczenia ani złotówki z dochodów własnych samorządu województwa i samorządów powiatowych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań dofinansowywanych z pieniędzy unijnych. Aby móc w pełni skorzystać z tego instrumentu, jakim są fundusze strukturalne, dla rozwoju regionu, należy zmienić niektóre przepisy. VR Posłowie Danuta Jazłowiecka i Leszek Korzeniowski. Wybory parlamentarne na Opolszczyźnie 45,53 proc. wyniosła w naszym regionie frekwencja w czasie tegorocznych wyborów parlamentarnych. Opolanie najwięcej głosów, bo , oddali na Platformę Obywatelską (46,58 proc.). Partia ta zdobyła siedem mandatów poselskich i dwa senatorskie. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało wyborców (22,87 proc.). Dało to tej partii trzy mandaty w Sejmie i jeden senatorski. Trzecie miejsce w regionie i jeden mandat zdobyli Lewica i Demokraci głosowało na nich osób (11,19 proc.). Po jednym mandacie zdobyły też Mniejszość Niemiecka, która w tych wyborach uzyskała głosy (8,81 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe głosy (6,62 proc. Progu wyborczego nie przekroczyły Samoobrona (1,7 proc.), LPR (1,3 proc.) oraz PPP 0,7 proc. 3

4 Wybory Będą nas reprezentować w parlamencie SEJM Sławomir Kłosowski (lat 43), PiS, zdobył głosów, poseł V kadencji, ustępujący wiceminister edukacji, wiceszef partii w regionie. Andrzej Buła (lat 42), PO, zdobył głosów, w Sejmie debiutuje. Z zawodu nauczyciel, uczył wf w kluczborskim LO, od 2003 roku dyrektor kluczborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do wyborów parlamentarnych radny sejmiku województwa opolskiego. Leszek Korzeniowski (lat 52), PO, zdobył głosów, lider PO w regionie, poseł IV i V kadencji Sejmu, zajmuje się problematyką rolnictwa oraz gospodarki. Lena Dąbkowska-Cichocka (lat 34), PiS, zdobyła głosy, urzędnik państwowy, do niedawna sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w Sejmie debiutuje. Adam Krupa (lat 53), PO, zdobył głosy, w Sejmie debiutuje, dotychczasowy burmistrz Głubczyc. Ryszard Galla (lat 51), Mniejszość Niemiecka, zdobył głosy, w Sejmie drugą kadencję, były wicemarszałek i marszałek województwa. Stanisław Rakoczy (lat 49), PSL, zdobył głosów, lider partii w regionie, były starosta kluczborski, do wyborów wicemarszałek województwa. Tomasz Garbowski (28 lat) Lewica i Demokracji, zdobył głosów, z zawodu historyk, lider SLD w regionie, były radny sejmiku, poseł V kadencji. Jan Religa (lat 62), PiS, zdobył głosy, z zawodu inżynier chemik, radny w Kędzierzynie-Koźlu od 12 lat, w Sejmie debiutuje. Tadeusz Jarmuziewicz (50 lat), PO, zdobył głosów, poseł z najdłuższym wśród Opolan stażem parlamentarnym (10 lat), z zawodu inżynier elektryk. Łukasz Tusk (lat 22) PO, zdobył głosów, najmłodszy opolski parlamentarzysta, z zawodu technik agrobiznesu. Danuta Jazłowiecka (lat 50), PO, zdobyła głosów, inżynier budownictwa, poseł V kadencji, interesuje się problematyką samorządową i unijną. Robert Węgrzyn (lat 39), PO, zdobył głosy, przedsiębiorca, kończy stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Sejmie debiutuje. SENAT Ryszard Knosala (lat 58), PO, nauczyciel akademicki, od 2001 roku rektor PWSZ w Nysie, w poprzedniej kadencji poseł. Norbert Krajczy (lat 57), PiS, debiutuje w parlamencie, wcześniej był radnym, a także przewodniczącym sejmiku województwa opolskiego, doktor nauk medycznych, lekarz-ginekolog. Piotr Wach (lat 63), PO, były rektor Politechniki Opolskiej, były radny sejmiku województwa opolskiego, drugi raz w Senacie RP. 4

5 Wydarzenia Zdjęcia Jerzy Stemplewski Jest wędka. Trzeba z niej skorzystać Gratuluję Opolszczyźnie wysokiej jakości Regionalnego Programu Operacyjnego. Przed wami duża szansa, ale i duże wyzwanie. Po raz pierwszy odpowiedzialni będziecie za jego przebieg i efekty powiedział Pascal Boijmans, przedstawiciel Komisji Europejskiej na spotkaniu w Izbicku podsumowującym negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Marszałek Józef Sebesta wręcza akt powołania do Komitetu Monitorującego prof. Krystynie Czai, prorektor Uniwersytetu Opolskiego. go komitetu. Został nim wicemarszałek Józef Kotyś. Członkowie Komitetu Monitorującego zapoznali się też z kryteriami, jakie obowiązywać będą przy ocenie projektów zgłoszonych do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. W drugiej części spotkania Zarząd Województwa spotkał się z gronem przedstawicieli nauki, gospodarki, organizacji społecznych i okołobiznesowych, by podziękować za wkład pracy włożony w opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego. Na spotkanie zaproszeni także zostali wszyscy członkowie poprzedniego zarządu województwa, którzy prace nad tym strategicznym dokumentem zainicjowali. - Zaczyna się nowa jakość, bo 25 proc. funduszy europejskich będzie zarządzanych przez regiony powiedział marszałek Józef Sebesta. Opracowaliśmy dobry RPO, teraz trzeba udowodnić, że potrafimy wdrożyć go w życie. Oprócz przyznanych naszemu województwu 427 mln euro jest wiele programów operacyjnych, z których trzeba skorzystać, byśmy nie odstawali od innych regionów. Regionalista doktor Kazimierz Szczygielski przekonywał, że tak jak niegdyś kamienie milowe wskazywały legionom kierunek i ilość pokonanych mil, tak Opolszczyzna ma do czynienia z kamieniem milowym, na którym widnieje napis szansa. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie my, to kto? cytował Kazimierz Szczygielski. I odpowiadał: - My tutaj, i teraz. Jego zdaniem potrzeba co najmniej dwóch siedmiolatek, żebyśmy stali się solidnym europejskim średniakiem. Wicemarszałek Józef Kotyś dziękuje Pascalowi Boijmansowi, przedstawicielowi Komisji Europejskiej za opiekę nad naszym regionem. Doradzał też samorządowcom: - Dobrze mieć dobre projekty, ale też przeszkolonych beneficjentów, by czas od złożenia wniosku do jego realizacji był jak najkrótszy. We wnętrzach zabytkowego pałacu w Izbicku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego. Składać się on będzie z 33 osób, które reprezentują samorząd, stronę rządową oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Członkowie komitetu odebrali akty nominacyjne. Pracom Komitetu Monitorującego przewodniczy marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta. Na inauguracyjnym posiedzeniu wybrano zastępcę przewodniczące- Wierzchołek tortu z napisem RPO zdobił samolot - zapowiedź lotniska w Kamieniu Śląskim. Andrzej Balcerek, prezes Górażdże Cement SA. podkreślał, że aż 37 procent unijnych funduszy przeznaczona zostanie w RPO na wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Jest to wyraz woli ekspertów, którzy pracowali nad tym dokumentem i szansa na danie sobie wędki, która może przynosić dochody zauważył. Grzegorz Kubat, były marszałek województwa, zwracał uwagę na rozbudzone ambicje samorządowe. Nie mam obaw co do braku dobrych projektów mówił. Obawiam się rozczarowania, że będzie zbyt mało funduszy, by zaspokoić nasze oczekiwania. Na zakończenie spotkania na salę wjechał pięciopiętrowy tort, którego wierzchołek zdobił samolot. Zebrani odczytali jego pojawienie się jako zapowiedź otwarcia lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim. Marszałek Józef Sebesta krojąc tort, żartował, że lotnisko na pewno będzie, a lądować na jego płycie będą nie takie małe kukuruźniki, ale nowoczesne boeingi. 5

6 Samorząd Mała retencja na sesji sejmiku Odznakę Za zasługi dla Województwa Opolskiego odbiera Grażyna Węclewska. XII sesja sejmiku województwa rozpoczęła się minutą ciszy. Radni w ten sposób uczcili niedawną śmierć księdza Zdzisława Peszkowskiego ( ), Honorowego Obywatela Opolszczyzny. Przewodniczący sejmiku, Bogusław Wierdak, pogratulował radnym, którzy zdobyli mandaty parlamentarne, życzył im sukcesów i niezapominania, że wywodzą się z samorządu. Do Sejmu RP mandat zdobył Andrzej Buła, dotychczasowy radny PO, a do Senatu RP Norbert Krajczy, dotychczasowy radny PiS. Rezygnację z funkcji wicemarszałka złożył też Stanisław Rakoczy (PSL), który zdobył w wyborach parlamentarnych mandat posła. Odznakę honorową Za zasługi dla Województwa Opolskiego odebrała na sesji Grażyna Węclewska, dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie. Dzięki jej zaangażowaniu gminy i powiaty opolskie mogły skorzystać z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej PHARE. Opolskie samorządy zrealizowały łącznie 97 projektów na kwotę 606 tys. euro. Grażyna Węclewska wspierała także zabiegi naszego regionu w pozyskiwaniu funduszy w ramach Euroregionu Pradziad. Dofinansowanie projektów komunalnych wyniosło 6,7 mln euro. Dzięki tym pieniądzom można było wybudować obwodnice Prudnika, Lubrzy oraz system kanalizacji doliny Złotego Potoku. Jednym z najważniejszych problemów omawianych na sesji był program budowy zbiorników małej retencji na Opolszczyźnie. Jak przypomniał Ryszard Wilczyński, członek Zarządu Województwa, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata nasz region ma na ten cel 11,5 mln złotych. Z kwoty tej budowane będą wały w okolicach Ciska oraz zbiornik małej retencji pod nazwą Kluczbork. W realizacji programu korzystać także będziemy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (9 mln euro). Mamy ograniczone środki, ale wiemy co i gdzie chcemy budować. Nie wiemy tylko za co stwierdził Ryszard Wilczyński. Z przeprowadzanych bilansów zasobów wodnych wynika, że nasz region należy do bogatych pod względem wód podziemnych, natomiast ubogich w zakresie wód powierzchniowych informował radnych Tadeusz Cygan, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ich zasoby są dwukrotnie niższe od średniej krajowej i należą do najniższych w Polsce. Niski poziom opadów atmosferycznych stwarza duże zagrożenie dla świata przyrody ożywionej (ma to wpływ na poziom nawodnienia użytków rolnych i leśnych, duże zagrożenie pożarowe lasów, zagrożenie szkodnikami). Z kolei występujące lokalnie gwałtowne opady są przyczyną zagrożeń powodziowych. Dzieje się tak zwłaszcza w dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w ich dorzeczach (Biała Głuchołaska, Psina, Troja, Opawa). Tę sytuację może poprawić sieć zbiorników małej retencji. Głównie dlatego, że służą one magazynowaniu wody i spowolniają jej odpływ. Najbardziej wydajną formą są zbiorniki na małych ciekach wodnych. Na terenie Opolszczyzny funkcjonuje siedem zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 224 ha i objętości 5,4 mln m sześciennych. Pełnią one funkcje przeciwpowodziowe i rekreacyjne. Ale ponad 80 proc. zmagazynowanej wody mieści się w zbiornikach Turawa, Nysa i Otmuchów. Zarząd Województwa uznał, że spośród 56 zbiorników Liderzy eksportu Trzy opolskie firmy otrzymały nominacje w śląskiej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu. Na liście nominowanych znalazła się w kategorii zyskowność: Spółka Metal-Tech z Praszki, producent pomp wodnych i oleju do polskich samochodów, świadcząca także usługi serwisowe i pogwarancyjne. Spółka zatrudnia 80 pracowników, istnieje od 1986 roku - początkowo jako Ślusarstwo Józef Polak. W kategorii innowacyjność nominację otrzymała Petrochemia Blachownia S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, przedsiębiorstwo specjalizuje się w przerobie benzolu koksowego, produkcji benzenu, toulenu, żywic, produkcji rozpuszczalników organicznych, dystrybucji chemikaliów. W kategorii debiut w eksporcie nominowano PPHU Cuprod z Kluczborka, spółkę działającą od 1988 roku, która specjalizuje się w produkcji ciastek. W ostatnich latach zakład został unowocześniony, powiększyła się jego powierzchnia produkcyjna. Ranking Liderów Eksportu przeprowadza gdyńska firma Word Connect, patronat honorowy nad edycją regionalną sprawowali w tym roku marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta oraz wojewoda opolski, Bogdan Tomaszek. W trakcie uroczystej gali śląskiej listy gratulacyjne opolskim firmom wręczył członek Zarządu Województwa, Andrzej Kasiura. Ogólnopolska gala Liderów Eksportu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu we Wrocławiu. 6

7 Samorząd nego Jana Olbrychta nasz kraj nie wypracował strategii wydawania pieniędzy unijnych. Najważniejsze to wiedzieć czego chcemy. Pieniądze europejskie muszą służyć zmianie kraju, województwa, gminy - mówił. Kolejna sesja zaplanowana jest na 27 listopada. szyl Kobieta w Zarządzie Województwa Radni mogli zobaczyć, jak kluby sportowe promują region. małej retencji, które powinny powstać, budowa pięciu jest pilna. Na tej liście znalazł się zbiornik Kluczbork, który już jest przygotowany do realizacji pod względem formalnoprawnym są wykupione grunty, opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Dobiega końca procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Zbiornik będzie w przyszłości chronił przed powodzią i stanowił rezerwuar mogący zasilić Stobrawę, z której wodę pobiera wiele stawów rybnych. Mieć będzie ok. 56 hektarów, koszt jego budowy, to kwota rzędu mln złotych. Dla skutecznej ochrony przeciwpowodziowej Opolszczyzny, oprócz zbiornika Racibórz niezbędna jest budowa zbiornika Racławice Śląskie na Osobłodze. Jednak ze względu na wielkość przepływów powodziowych rzeki, zbiornik ten powinien mieć pojemność mln metrów sześciennych, a to nie mieści się formule ustalonej dla małej retencji. Ponadto szacunkowy koszt budowy zbiornika, to ok. 100 mln złotych. Zarząd Województwa chce ten zbiornik zgłosić do Ministerstwa Środowiska i prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, aby inwestycja znalazła się w planie zamówień rządowych. Taka też była na ostatniej sesji opinia sejmikowej Komisji Rolnictwa. Tadeusz Cygan mówił, iż zgłosiła się firma, która w niecce przewidzianej pod zbiornik, chciałaby wydobywać kruszywo. To znacznie wpłynęłoby na potanienie kosztów jego budowy. Z budżetu województwa (wspieranego dotacjami celowymi i Programem dla Odry 2006) wykonana będzie dokumentacja dla zbiorników: Ścinawa Nyska, Jasiona, Siedlec, Boguchwałów-Wierzbno. W drugiej części sesji radni województwa spotkali się z eurodeputowanymi Janem Olbrychtem i Stanisławem Jałowieckim. Rozmowa dotyczyła polityki regionalnej i budowania strategii rozwoju. Zdaniem eurodeputowa- Radni spotkali się z eurodeputowanymi Janem Olbrychtem i Stanisławem Jałowieckim. Do Zarządu Województwa Opolskiego dołączy wkrótce nowa osoba. Do objęcia stanowiska wicemarszałka przygotowuje się Teresa Karol, która przejmie funkcję po swoim koledze z PSL, Stanisławie Rakoczym obecnie pośle na Sejm RP. Teresa Karol mieszka w Paczkowie, dotychczas łączyła obowiązki dyrektora gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych oraz radnej województwa. Rodowita rzeszowianka związana jest z naszym województwem od 30 lat. Po ukończeniu Akademii Rolniczej w Lublinie rozpoczęła pracę w Kombinacie Rolnym w Głubczycach. W kolejnych latach kontynuowała zatrudnienie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wilamowa i Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego. Dalszy etap pracy zawodowej Teresy Karol, to praca nauczyciela biologii w Paczkowie. W 1998 roku związała się z samorządem objęła urząd wiceburmistrza Paczkowa i sprawowała go całą kadencję. To w tym czasie gmina wzbogaciła się o takie inwestycje jak: oczyszczalnia ścieków, obwodnica, zapoczątkowany także został program segregacji odpadów. Wspierała powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, działając w stowarzyszeniu powstałym na rzecz jej utworzenia. Teresa Karol dużą wagę przywiązuje do pogłębienia wiedzy i umiejętności. W trakcie pracy zawodowej skończyła studia podyplomowe z zakresu ekologii, pedagogiki, a także prawa gospodarczego i handlowego. Prywatnie jest żoną lekarza weterynarii, matką trojga dzieci, a także babcią półtorarocznej Natalii. Wśród jej zainteresowań szczególne miejsce zajmuje lektura książek o tematyce psychologiczno-społecznej, muzyka klasyczna, ogrodnictwo, turystyka rowerowa oraz narciarstwo biegowe. Do nowych obowiązków pani wicemarszałek podchodzi z dużym zapałem i bez kompleksów. Nowe wyzwania rodzą także pewne obawy, ale jest ona zwolennikiem teorii twórczego niepokoju. 7

8 Wydarzenia Powódź im już nie grozi listopada we Włodzieninie na rzece Troi oddany został 9 nowoczesny zbiornik retencyjny. Ma on 86 hektarów powierzchni. Jego głównym zadaniem jest ochrona od powodzi terenów położonych w dolinie rzeki Troi, poniżej zbiornika. - Trudno sobie wyobrazić, że tak, zdawałoby się, spokojna rzeczka, może dokonać takich spustoszeń mówił Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego, dokonując symbolicznego otwarcia zbiornika. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem powinno być doprowadzenie kanalizacji, tak by Troja prowadziła wody II klasy czystości zapowiedział. Troja ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu ma charakter rzeki podgórskiej. Poniżej zbiornika przebiega przez miejscowości Włodzienin, Wojnowice, Nowa Cerekwia, Kozłówka i Kietrz. Zabudowania w nich zlokalizowane są blisko koryta rzeki. Bywały lata, gdy dochodziło do zalania domostw i ogromnych strat materialnych. Po uruchomieniu zbiornika nastąpi redukcja fali powodziowej o co najmniej 25 procent i przesunięcie fali kulminacyjnej o 16 godzin. Dzięki temu rzeka będzie mogła bezpiecznie przejść korytem przez tereny zabudowane gmin Branice i Kietrz. Symboliczne otwarcie zbiornika. Ale funkcja przeciwpowodziowa, to nie jedyna korzyść z posiadanego zbiornika. Zebranie w nim 4 mln metrów sześciennych wody pozwoli na wykorzystanie jej do nawadniania użytków rolnych. Do dyspozycji rolników będzie około 1,5 mln metrów sześciennych, dzięki którym można nawodnić około 700 hektarów użytków o bardzo dobrych glebach, choć dotąd ubogich okresowo w wodę. Ryszard Wilczyński, członek Zarządu Województwa, zwrócił uwagę, iż teren wokół zbiornika może w krótkim czasie przekształcić się w letnisko. Jest ściernisko, będzie Widok z wieży zasuw na nieckę zbiornika i rzekę Troję wczasowisko żartował parafrazując piosenkę Golców. Przyjadą tu ludzie, którzy zechcą wypocząć, zostawić trochę pieniędzy i wywieźć dobre wspomnienia. Budowa zbiornika trwała niecałe dwa lata. Jak wspominali wykonawcy z firmy Hydromel w Końskich, największą trudność sprawiły warunki glebowe (grunt gliniasty). Trzeba było przygotować 160 tysięcy metrów sześciennych ziemi poprzez jej wymieszanie z piaskiem. Zbiornik będzie miał średnią głębokość 4,7 metra. Jego budowa kosztowała 21,4 mln złotych. Finansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( tys. zł), z WFOŚiGW (1,7 mln złotych) oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (1,7 mln zł) i budżetu samorządu województwa (932 tys. zł). Szyl. Gogolin na medal 6 listopada br. podsumowano II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na medal 2007, który w naszym regionie swoim patronatem honorowym objął marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta. Głównym celem konkursu było zidentyfikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. 16 finalistów ze wszystkich województw odebrało nagrody - okolicznościowe medale i dyplomy. Laureatem konkursu z naszego regionu została tym razem Gmina Gogolin, która - według jurorów najlepiej przygotowała tereny inwestycyjne w Gogolinie przy ul. Kamiennej o pow. 12,01 ha. Zwycięstwo w konkursie oznacza możliwość promocji tego terenu na forum międzynarodowym jako najlepszego miejsca lokalizacji inwestycji produkcyjnych w województwie opolskim, a w konsekwencji - większą szansę na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do gminy. Dodatkowym przywilejem zwycięskiej gminy jest prawo do stosowania logo Konkursu Grunt na medal 2007 w swoich materiałach promocyjnych. Konkurs Grunt na medal 2007 spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony gmin polskich. Przystąpiło do niego 258 gmin z całej Polski, które nadesłały 407 ofert. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 104 oferty, spośród których wyłoniono 16 finalistów - tzw. Złotą 16tkę Warto podkreślić, iż najwięcej ofert przedstawiono z naszego województwa - aż 40 z 20 gmin. Do II etapu zakwalifikowano 5 terenów inwestycyjnych z Opolszczyzny, spośród których zwyciężył ten w Gogolinie. 8

9 Kulturalny listopad Ponad podziałami i stereotypami sobotę, 10 listopada, w Filharmonii Opolskiej odbyła W się doroczna uroczystość wręczenia nagród marszałka województwa twórcom i animatorom kultury z naszego regionu. Nagrody otrzymali zarówno artyści profesjonalni, jak i amatorzy, a także ludzie organizujący życie kulturalne, którzy w znaczący sposób wzbogacają kulturę województwa opolskiego. Zwracając się do twórców kultury marszałek Józef Sebesta powiedział: - Zasługą animatorów kultury jest uczestnictwo w nowych formach działalności artystycznej, integracja społeczeństwa. Kultura dokonuje się ponad podziałami i stereotypami. To jej twórcy tworzą dorobek kulturalny całego regionu i ożywiają jego życie, czynią je lepszym, bogatszym i pełniejszym. W tym roku laureatami marszałka zostali: Laureaci nagród marszałka dla animatorów kultury. Nagroda specjalna: Bolesław Polnar - grafik i malarz, jeden z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych artystów w naszym regionie. Wypowiada się głównie w malarstwie i rysunku, projektuje także plakaty oraz scenografie teatralne. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski. Pedagog Państwowej Placówki Kształcenia Plastycznego w Opolu. Tworzy niezwykle estetyczny obraz rzeczywistości, w której dominują ludzie: kobiety, mężczyźni oraz dzieci. Laureaci: Ojciec Kazimierz Antoni Dudek - gwardian o.o. Franciszkanów w Prudniku Lesie, autor kilkudziesięciu pozycji książkowych na temat Ziemi Prudnickiej. Wspólnie z dominikaninem ojcem Janem Górą był inicjatorem obchodów Roku Jubileuszowego Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Lesie. Współorganizator spotkań modlitewno formacyjnych poświęconych myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inicjator budowy kopii starożytnej łodzi z Ziemi Świętej, odkrytej w jeziorze Genezaret w Palestynie. Autor sali pamięci o Kardynale Stefanie Wyszyńskim w Klasztorze o.o Franciszkanów w Prudniku Lesie. Pomysłodawca i autor bajki o prudnickiej studni. Józef Kaniowski - pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach kierownik ds. artystycznych. Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach, szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Głubczycach. Założyciel dwóch chórów 40-osobowych przy SP oraz gimnazjum w Głubczycach. Prowadzi także trzy grupy estradowe przy MOK w Głubczycach. Autor ponad 40 autorskich programów artystycznych (misteria, przedstawienia teatralne itp.). W latach nagrał z młodzieżą działającą przy MOK w Głubczycach 10 płyt z muzyką własną. Skomponował około 300 utworów do tekstów najwybitniejszych polskich poetów. Edeltrauda Krupop - członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Opolskiego. Współzałożycielka folklorystycznego zespołu muzyczno śpiewaczego, który powstał w 1983 r. w Kamieniu Śląskim. Aktywnie uczestniczy w pielęgnowaniu miejscowych zwyczajów i obrzędów. Drugą wielką pasją pani Krupop jest gawędziarstwo. Przekazuje uczniom umiejętność wykonywania tradycyjnych ozdób ze słomy, koron żniwnych, a przede wszystkim uczy zdobienia jajek wielkanocnych techniką rytowniczą. Halina Nabrdalik - dziennikarka radiowa Radia Opole, prezes Opolskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Teraz Wieś w Łosiowie, szefowa sekcji socjalno-bytowej i kultury wsi działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, inicjatorka oraz organizatorka akcji letniego wypoczynku dla dzieci ze środowisk wiejskich Podaruj mi lato. Wspaniała animatorka życia kulturalnego środowisk wiejskich województwa opolskiego, pomysłodawczyni oraz organizatorka Seminarium dla Animatorów Kultury Środowisk Wiejskich. Ks. Czesław Nowak - proboszcz polskiej parafii w Monachium do roku Były dyrektor Instytutu Badań nad Kulturą Polonijną w Monachium, współpracował z Radiem Wolna Europa. Obecnie proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Lubrzy w powiecie prudnickim. Otwarty na współpracę, pełen pomysłów, posiada szeroką znajomość polskich środowisk twórczych: plastycznych, muzycznych i literackich. Organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych, takich jak: wystawa Polonia Arte Bene, prezentacja zbioru polskiego kolekcjonera Jana Olszówki filatelisty z Hiszpanii pn. Papież Jan Paweł II wizyty w Polsce na znaczkach pocztowych świata. Paweł Mrozek - emerytowany nauczyciel wychowania plastycznego i języka angielskiego. Jego pasją jest regionalizm z akcentem na historię Śląska. Inicjator reaktywacji i prezes Dobrodzieńskiego Towarzystwa Regionalnego, a następnie Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień Zębowice. Utworzył Izbę Regionalną pełniącą funkcję lokalnego muzeum. Jest autorem projektu graficznego i patronatu edytorskiego pierwszej w historii monografii Dobrodzienia opracowanej w języku polskim. Janina Pawlaczyk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, pomysłodawczyni oraz organizatorka Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej, Spotkań Muzyków Jazzowych Południowej Polski oraz Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno kulturalnym gminy Rudniki i całego województwa, jako organizator i współorganizator szeregu imprez kulturalnych i sportowo rekreacyjnych w gminie. Tomasz Różycki - opolski poeta, tłumacz literatury francuskiej, romanista. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, którą otrzymał za poemat Dwanaście stacji (2004). Publikował w licznych czasopismach w Polsce i za granicą. Jego wiersze tłumaczone są 9

10 Święto Niepodległości na wiele języków europejskich m.in. na język angielski, niemiecki, hiszpański, bułgarski, litewski, rosyjski, ukraiński i słoweński. Fragment utworu Dwanaście stacji stał się tematem rozszerzonej matury z języka polskiego w roku Tom Kolonie był nominowany do Literackiej Nagrody Nike w roku 2007 i znalazł się w finałowej siódemce tej nagrody. Tomasz Różycki prowadzi zajęcia z literatury francuskiej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu oraz na Uniwersytecie Opolskim. Ksiądz pastor Henryk Schröder - proboszcz parafii w Kluczborku. Inicjator i organizator Kluczborskich Wieczorów Muzycznych, koncertów organowych, które w 2007 r. odbyły się już po raz dwudziesty drugi. Organizator wieczorów poezji i muzyki kameralnej przy świecach, spotkań świątecznych, współautor spotkań ze znanymi postaciami z dziedziny literatury, poezji, muzyki i malarstwa. Założyciel młodzieżowego zespołu wokalno instrumentalnego Maranatha oraz dziesięcioosobowej orkiestry dętej. Andrzej Weinkopf - pracownik Filharmonii Opolskiej oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Prudniku. Członek Bialskiej Orkiestry Dętej, a od 2002 r. jej kapelmistrz. Dzięki niemu orkiestra stała się jedną z najlepszych amatorskich orkiestr dętych regionu, zdobywając liczne nagrody w przeglądach orkiestr i kapel. Inicjator powstania Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta, które odpowiedzialne było miedzy innymi za oprawę muzyczną uroczystości Beatyfikacji Siostry Marii Luizy Merkert w Nysie. Maria Żmija Glombik - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, kierownik i członkini zespołu folklorystycznego Walczanki. Pomysłodawca i organizator Festiwali Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej Śląska Opolskiego. Dzięki jej staraniom utworzona została Izba Regionalna w Walcach, a następnie Ośrodek Twórczości Ludowej przy Izbie Regionalnej. Twórczyni ludowa, zajmująca się kroszonkarstwem, hafciarstwem i wyplataniem koron żniwnych. Działaczka Towarzystwa Społeczno Kulturalnego MN. Przewodnicząca Związku Śląskich Kobiet Wiejskich we wsi Walce. Inicjatorka powstania Młodzieżowego Zespołu Instrumentalnego Capri. W imieniu nieobecnej na uroczystości Haliny Nabrdalik, nagrodę odebrał jej syn. Zaś także nieobecnemu Tomaszowi Różyckiemu nagroda wręczona zostanie w innym terminie. Wzruszenia nie krył ksiądz Czesław Nowak, któremu towarzyszyła pokaźna liczbowo polonia monachijska. Publiczność zgotowała laureatowi kilkuminutową owację na stojąco. Zaś franciszkanin ojciec Kazimierz Dudek dziękował mieszkańcom Prudnika mówiąc, że warto dla takiej miłości żyć. Oprócz nagród marszałek przyznał także honorowe wyróżnienia, które otrzymali: Zofia Bachrynowska, Sylwia Brzozowska, Eleonora Gędek, Barbara Piechaczek, Elzbieta Wijas Grocholska, Tomasz Fronckiewicz, Waldemar Lankauf, Wojciech Toporowski, Krzysztof Walas, Łukasz Zalewski. W trakcie uroczystości marszałek wręczył też medal Gloria Artis przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Tadeuszowi Chrobakowi, długoletniemu dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, którego zasługą jest między innymi odbudowa zbiorów biblioteki po powodzi oraz odbudowa zamku w Rogowie Opolskim, gdzie przechowywane są zabytkowe zbiory piśmiennictwa. Odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego otrzymała pani Maria Stefańska-Wyspiańska, długoletnia główna księgowa w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Wojewódzkie Obchody na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu Jedenasty listopada to szczególny dzień, który powinien skłaniać Polaków do refleksji nad tym co minęło, co wnieśliśmy do wspólnego dorobku naszej Ojczyzny, do wartości wspólnej Europy. Dzisiejsza rocznica skłania także do refleksji na temat patriotyzmu - mówił marszałek Józef Sebesta podczas Wojewódzkich Obchodów 89 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Zaproszeni goście wzięli udział w mszy świętej celebrowanej przez ks. biskupa dr Edwarda Janiaka. Następnie uroczystości zostały przeniesione na plac przed kościołem p.w. Krzyża, gdzie zebrani uczestniczyli w apelu pamięci oraz złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą bohaterów walk o niepodległość Polski. Tegoroczne obchody stały się także okazją do nadania odznaczeń. Marszałek wręczył Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego pani Chriscie Richter, która od lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno kulturalnym regionu. MM Tegoroczne Święto Niepodległości obywało się w strugach deszczu i śniegu. Moszna laureatką plebiscytu Siedem cudów Opolszczyzny Z amek w Mosznej zwyciężył w plebiscycie 7 cudów Opolszczyzny, zorganizowanym przez redakcję NTO i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Głosowało na ten obiekt czytelników. Drugie miejsce zajęła Góra św. Anny (4.657 głosów), trzecie Zamek Piastów Śląskich w Brzegu (4.524 głosy), a czwarte zamek w Kamieniu Śląskim (3.728 głosów). W sumie w plebiscycie czytelników oddano ponad 7,5 tys. głosów. 10

11 Kulturalny listopad Nie czekamy biernie na czytelnika Z Tadeuszem Chrobakiem, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, rozmawia Maria Szylska Kalendarz imprez w Pańskiej bibliotece pęka w szwach wystawy, spotkania, koncerty. Stali się Państwo liczącym się w mieście centrum kultury - Jeśli rzeczywiście tak jesteśmy postrzegani, to bardzo mnie to cieszy. Już dawno skończyły się czasy, kiedy biblioteki czekały biernie na czytelnika i koncentrowały swoją działalność na wypożyczaniu książek. Uważamy, że większy pożytek czytelnik odniesie z lektury książki, jeśli będzie się mógł spotkać z jej autorem, wysłuchać poezji w profesjonalnej interpretacji czy wzbogaci swoje przeżycia słuchając koncertu lub oglądając wystawę. Wiele organizowanych przez nas przedsięwzięć wynika z kalendarza wydarzeń tam odnajdujemy rocznice urodzin, śmierci, jubileusze ludzi z dorobkiem. Są one pretekstem, by przybliżyć ich szerszej publiczności. Tak było w tym roku z obchodami roku Karola Szymanowskiego, rocznicą śmierci Agnieszki Osieckiej, wystawą poświęconą Gabrieli Zapolskiej. Tego rodzaju przedsięwzięć jest mnóstwo. Poza tym mamy Bibliotekę Austriacką, która wspaniale propaguje współczesną i dawną kulturę austriacką i niemieckojęzyczną. Mamy dział muzyczny, który odnotowuje ciekawe wydarzenia z tej sfery sztuki. Wreszcie jest działalność popularyzatorska związana bezpośrednio z posiadanymi zbiorami. Biblioteka dysponuje zabytkowymi grafikami, starodrukami, rycinami. Dzięki organizowanym wystawom możemy pokazać je szerszemu gronu czytelników. To też okazja, by spotkać się z konserwatorami, pokazać ich żmudną pracę, która sprawiła, że zbiory te nabrały blasku. Przeciętny czytelnik nigdy nie miałby okazji poznać tego rodzaju archiwaliów, gdyby nie organizowane wystawy. - Ilekroć bywam na spotkaniach organizowanych przez WBP, to sala wypełniona jest po brzegi. Jak się zdobywa tylu sympatyków? - My po prostu znamy gusty i zainteresowania swoich czytelników. Wiemy, kogo zainteresuje tematyka kobieca, a kogo spotkanie z podróżnikiem czy autorem fantastyki. Do wielu osób wysyłamy imienne zaproszenia, inni o naszych spotkaniach dowiadują się za pośrednictwem plakatów, informacji medialnych. Każde spotkanie, to początkowo wielka niewiadoma i niepewność przyjdą ludzie, czy sala będzie świeciła pustkami? Często dostawiamy krzesła dla naszych gości i mamy wtedy pewność, że trafiliśmy w ich gusta i zapotrzebowanie. Ludzie mimo rozwiniętych różnego rodzaju środków audiowizualnych spragnieni są kontaktów bezpośrednich, rozmów, wymiany poglądów. Ciekawi ich tematyka i człowiek, który się z nimi spotyka. - Jak się pozyskuje tych ciekawych gości? Biblioteka pieniędzmi ich obsypać przecież nie może? - Pieniądze są chyba najmniej liczącym się warunkiem zaistnienia w Opolu. Gdy idzie o wystawy, wernisaże, to do nas zgłaszają się ich autorzy z prośbą o możliwość ekspozycji. Często mamy kalendarz wypełniony z rocznym wyprzedzeniem. Mamy też ambicję, by trzymać rękę na pulsie i odkrywać nowe twarze, nowe nazwiska, a potem przedstawiać je opolskiej publiczności. Chcemy, by tematyka tych spotkań była bardzo różnorodna niech znajdzie coś dla siebie zarówno wielbiciel przyrody, jak i historyk. XVIII Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu dniach października po raz XVIII odbył się Najazd W Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu połączony z Zaduszkami Poetyckimi Konfraterni Poetów w Krakowie. Głównym organizatorem imprezy był Departament Kultury Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Współorganizatorzy to: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. E. Smolki w Opolu i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Dyrektor Departamentu Kultury Sportu i Turystyki Janusz Wójcik, twórca i wieloletni organizator Najazdów, zaprosił poetów z różnych stron. Przyjechali goście z Ukrainy i Czech, członkowie Konfraterni Poetów w Krakowie oraz literaci z naszego województwa. Uroczyste rozpoczęcie imprezy nastąpiło na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu podczas Misterium chleba. Wypieki, którymi udekorowano olbrzymi zamkowy stół, pochodziły z piekarni mistrza Józefa Kostrzewy. Uczestnicy czytali wiersze i dzielili się chlebem jak opłatkiem. Tego dnia mieli okazję powtórnie zaprezentować swoją twórczość w Domu Kultury w Białej Prudnickiej. W niedzielę udali się do Lubrzy. W Kościele św. Jakuba, Janusz Wójcik dokonał odsłonięcia obrazu Świętej Rodziny, który był poddany renowacji dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Poeci czytali wiersze odpowiadające nastrojowi chwili o dziadkach, rodzicach i rodzinie. Kolejne prezentacje poetyckie odbyły się w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej Moje Łużyce. Na zamku w Brzegu odbył się turniej jednego wiersza. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się przed profesjonalnym gremium. Na koniec uczestnicy Najazdu pojechali do Krakowa, by wziąć udział w XXII Zaduszkach Poetów Konfraterni. Małgorzata Sobolewska Prezentacje poetyckie odbyły się także w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Fot. Jerzy Stemplewski 11

12 Kulturalny listopad Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim Dobiegły końca IV Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim, organizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Impreza z roku na rok jest coraz ciekawsza, bogatsza w imprezy, zdobywa większe grono sympatyków. W czasie tegorocznych Dni Opolanie mieli okazję uczestniczyć w szeregu ciekawych wystaw i ekspozycji, spektakli teatralnych spotkań, koncertów. Odbyła się m. in. wystawa Niemieckie obrazy. Zjednoczone Niemcy w zagranicznej karykaturze, w foyer Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu prezentowali się młodzi artyści Mniejszości Niemieckiej, a w holu opolskiego Ostrówka czynna była ekspozycja pod hasłem: Pozbawiony ojczyzny uciekinier, wypędzony, emigrant i przybysz?. 6 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Aleksandrą Klich, dziennikarką Fot. Jerzy Stemplewski Spotkanie autorskie z Aleksandrą Klich. Gazety Wyborczej, która zaprezentowała swą nową książkę Bez mitów. Portrety ze Śląska. Autorka przedstawiła w niej postaci ludzi związanych ze Śląskiem Korfantego, Kutza, kardynała Kominka, wojewody Ziętka i innych. Postaci barwnych, kontrowersyjnych, często zmuszanych do paradoksalnych zachowań. Ale to z tych paradoksów wyłania się prawda o Śląsku złożona i niejednorodna mówiła autorka. Na kanwie spotkania odbyła się ciekawa dyskusja na temat roli Śląska, poczucia tożsamości jego mieszkańców, wielokulturowości tego regionu. - Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim z roku na rok rozrastają się. Włącza się do ich organizacji coraz więcej instytucji o zasięgu wojewódzkim. Adresujemy je do jak najszerszego grona odbiorców, którym chcemy pokazać bogactwo kultury niemieckiej, a zarazem europejskiej mówi koordynator Dni, Zuzanna Donath-Kasiura. Jednym z najciekawszych przedsięwzięć tegorocznych IV Dni była oryginalna wystawa, zorganizowana przy ulicy Krakowskiej w Opolu, poświęcona 150-leciu przemysłu cementowego w Opolu. - Skąd ten pomysł? Bo cement był jednym z najważniejszych odkryć w historii budownictwa. Dzięki jego produkcji Opole, stało się jednym z największych ośrodków przemysłu cementowego w Europie mówi Zuzanna Donath-Kasiura. Na zakończenie Dni odbył się koncert z okazji 18 rocznicy zburzenia Muru Berlińskiego. Opolscy filharmonicy wraz z występującym po raz pierwszy chórem filharmonii opolskiej zaprezentowali IX Symfonię Ludwika van Beethovena. Patronat nad IV Dniami Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim sprawowali Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego oraz Ludwig Neudorfer, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Szyl Opolscy laureaci Nagrody im. Karola Miarki Prof. dr hab. Adam Suchoński z Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorca ze Strzelec Opolskich, Karol Cebula zostali tegorocznymi opolskimi laureatami Nagrody im. Karola Miarki, przyznawanej przez marszałków województw śląskiego i opolskiego. Nagroda przyznawana jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swej działalności do idei realizowanych przez patrona nagrody oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. Profesor Adam Suchoński, historyk, otrzymał ją za wybitne osiągnięcia i ogromne zaangażowanie w propagowanie prawdy historycznej, dążenie do porozumienia polsko-niemieckiego oraz wpływ na wizerunek Polski w Europie i świecie. Karol Cebula, wieloletni mecenas kultury w naszym regionie, dostał tę nagrodę za całokształt działalności w sferze wspierania i promowania kultury i nauki oraz za zasługi dla rozwoju działalności kulturalnej w województwie opolskim. Laureaci otrzymali wyróżnienia z rąk wicemarszałka Stanisława Rakoczego, podczas uroczystości, która odbyła się 24 października w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Tegorocznymi laureatami zostali także: Krystyna Bochenek, senator RP i dziennikarka z Katowic, zajmująca się m.in. upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia; dr Juliusz Sętkowski, historyk i społecznik, popularyzujący historię Częstochowy i regionu; Jan Szymik, polski działacz na Zaolziu, ludoznawca, poeta i prozaik. Laureatami Nagrody im. Karola Miarki z Opolszczyzny byli m.in. ksiądz arcybiskup Alfons Nossol, profesorowie: Dorota Simonides, Michał Lis, Wiesław Lesiuk, Teresa Smolińska oraz dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Paweł Kozerski. Laureaci tegorocznaj Nagrody im. Karola Miarki Fot. Zbigniew Sawicz 12

13 Fundusze unijne Opolskie - region wielu możliwości Dwudziestego piątego października odbył się XVIII Salon Gospodarczy w Wydziale Handlu i Inwestycji polskiego konsulatu w Kolonii - cykliczna impreza promująca polskie regiony w Niemczech, organizowana od lat przez konsul Danutę Dominiak-Woźniak, kierownika Wydziału Handlu i Inwestycji konsulatu. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane we współpracy z Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Tym razem Salon poświęcony był Opolszczyźnie, a jego motto brzmiało: Opolskie - region wielu możliwości. Opolszczyznę reprezentował wicemarszałek Józef Kotyś, a także przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Josef Mayerhofer, dyrektor Haba-Beton, jako niemiecki inwestor, opowiedział o swoich doświadczeniach w Polsce, a dokładniej w Ujeździe. Prezentacja województwa opolskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem gości, którzy po oficjalnej części imprezy do późnych godzin wieczornych oblegali reprezentantów województwa, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz podyskutować na podjęte na forum tematy. Na przygotowanym stoisku dostępny był duży wybór materiałów promocyjnych o regionie. Nie zabrakło też opolskich specjałów. Goście salonu gospodarczego mieli okazję spróbować odrzańskich słodyczy oraz piwa z Namysłowa. Ponad 70 osób, które zgromadził salon, wskazuje na to, iż temat inwestycji w Polsce jest ciągle interesujący dla przedsiębiorców niemieckich. PŁ Na zdjęciu wicemarszałek Józef Kotyś na spotkaniu z niemieckimi przedsiębiorcami. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedsiębiorców rekrutujących się z małego i średniego biznesu Szansa dla firm Pod patronatem marszałka województwa opolskiego odbyła się 23 października konferencja Fundusze unijne szanse rozwoju przedsiębiorstw. Jej organizatorami byli Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedsiębiorców rekrutujących się z małego i średniego biznesu, zainteresowanych aplikowaniem po fundusze unijne oraz uzyskaniem poręczeń i gwarancji na zaciągane kredyty. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego za najważniejszy priorytet uznał wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Przewidziano na ten cel 158 mln euro. Pod tym hasłem kryje się wsparcie instytucji otoczenia biznesu, a także inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej. Pierwsze nabory wniosków odbędą się na przełomie roku 2007/2008. Wysokość dotacji może wynieść od 20 do 550 tysięcy złotych, zaś dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą od 40 do 80 tys. złotych. Obecny na konferencji wicemarszałek Józef Kotyś zachęcał przedsiębiorców, by aktywnie korzystali z instrumentów dofinansowania unijnego. Spotkanie zakończyła część targowa, w czasie której specjaliści od finansów udzielali informacji i porad związanych z gwarancjami i kredytami. Punkty informacyjne dla beneficjentów RPO Dla osób zainteresowanych skorzystaniem z funduszy unijnych działać będą dwa punkty informacyjne. Są to: I. Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5-7, Opole tel: II. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Oś priorytetowa I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, za wyjątkiem Działania 4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. Punkt Informacyjny: ul. Spychalskiego 13, Opole tel:

14 Kontakty Człowiek najlepsza inwestycja Opolu odbyła się konferencja inaugurująca Program W Operacyjny Kapitał Ludzki. W skali kraju przewidziano na jego realizację 11,4 mld euro. Opolszczyzna może liczyć na 174 mln euro. Kapitał Ludzki jest drugim co do wielkości (po Infrastruktu- rze i środowisku ) programem unijnym i zarazem największym programem społecznym w całej Unii Europejskiej. - Jego fundusze przypomniała Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - wykorzystać można na wzrost zatrudnienia, potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz budowę partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. W województwie opolskim realizacja programu zacznie się od priorytetów: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (3,9 mln zł) oraz VIII: Regionalne kadry gospodarki (5,6 mln zł). Konkurs ogłoszony zostanie już w listopadzie 2007 roku, nabory wniosków potrwają do końca grudnia Wśród adresatów programu Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wymieniał zarówno osoby bezrobotne, jak i przedsiębiorców, osoby pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym. Musimy się wszyscy uczyć i to praktycznie do końca życia stwierdził. Barbara Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, mówiąc o dotychczasowej realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego podkreślała, że na Opolszczyźnie wysoki jest stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych, sporo też osób bezrobotnych podejmuje pracę i nie jest to praca o charakterze subsydiowanym. Te trendy należy utrzymać. Z Czechami o kulturze i gospodarce Na Opolszczyźnie przebywała z dwudniową wizytą delegacja z Kraju Środkowoczeskiego. Przewodniczył jej hetman Petr Bendl. Czescy goście we wtorek, 6 listopada, spotkali się Zarządem Województwa. W trakcie spotkania rozmawiano o wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych i gospodarczych. Planowanych inicjatyw jest sporo. Już na początku grudnia orkiestra Filharmonii Opolskiej da koncert w miejscowości Neveklov, w ramach festiwalu Jesień artystyczna. W roku przyszłym województwo opolskie zaprezentuje się na Targach Turystycznych w Brnie (wspólnie z Krajem Ołomunieckim) oraz Targach Turystycznych w Pradze. W rewanżu nasi partnerzy z Kraju Środkowoczeskiego będą gośćmi Międzynarodowych Targów Turystycznych w Opolu, które zaplanowane są na maj. Także w maju odbędzie się w stolicy regionu (z udziałem czeskich artystów) Festiwal of Arts. 21 maja 2008 roku nasz region będzie gospodarzem uroczystości związanych z V rocznicą podpisania porozumienia czterostronnego (Opolskie, Nadrenia-Palatynat, Burgundia i Kraj Środkowoczeski). Hetman Bendl zaprosił Józefa Sebestę, marszałka województwa opolskiego, do wzięcia udziału w tzw. pochodzie królewskim, organizowanym na pamiątkę przewiezienia klejnotów cesarskich z Pragi do Karlsteinu. Zamek zbudowany został w XIV wieku i jest jednym z lepiej zachowanych obronnych zespołów pałacowych. W roku 2008 planowane są także Dni Kultury Kraju Środkowoczeskiego na Opolszczyźnie. Hetman przywiózł specjalną ofertę dla młodzieży i nauczycieli interesujących się hodowlą winorośli. Dwie osoby będą mogły odbyć praktykę w jednej ze szkół ogrodniczych Kraju Środkowoczeskiego. Czescy goście spotkali się także z przedstawicielami OROT-u, Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Opolskiej Izby Rolniczej. Rozmawiano o możliwościach współpracy turystycznej oraz branżowej głównie w przemyśle drzewnym, rolnospożywczym i motoryzacyjnym. Obie strony podkreślały szanse, jakie daje wykorzystanie funduszy programu europejskiego Interreg III, wymiana doświadczeń oraz ekspertów. Dziennikarze z Polski i Czech na Opolszczyźnie naszym regionie przebywali dziennikarze polscy i czescy zajmujący się problematyką gospodarczą. Przedstawiciele mediów interesowali się programami Opolskie tutaj zostaję oraz Gmina atrakcyjna dla inwestora. Byli w Namysłowie, W gdzie zwiedzili miejscowy browar oraz w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Maryniak, interesowali się przygotowaniem terenów pod inwestycje oraz stosowanymi ulgami dla firm lokujących tam swój kapitał. Dziennikarze spotkali się także z gospodarzami gmin Ujazd, Gogolin i Ozimek. Podziwiali odrestaurowane pałace w Kamieniu Śląskim, Izbicku oraz odrestaurowane kościółki drewniane w gminie Ujazd. Duże wrażenie na przedstawicielach mediów zrobiła wizyta na lotnisku w Kamieniu Śląskim oraz w Górażdżach Cement S.A.. Pytano nie tylko o kwestie produkcyjne, ale i działalność koncernu Heidelberg Cement na rzecz środowiska. Dziennikarze spotkali się też z kierownictwem spółki EMC Instytut Medyczny, która prowadzi szpital w Ozimku. Zdaniem dziennikarzy Opolszczyzna jest atrakcyjnym miejscem na mapie kraju, warto w tym regionie inwestować i wiązać z nim swoje plany życiowe. 14

15 Samorząd Interpelacje radnych Sejmiku Województwa Opolskiego Interpelacja, jak wyjaśniałem w ostatnim artykule, jest żądaniem publicznego zajęcia się i wyjaśnienia określonej w niej sprawy. Jest rozumiana także jako zapytanie w sprawach urzędowych, skierowane do egzekutywy, zobowiązujące do udzielenia odpowiedzi w określonym terminie. Obok wyjaśnienia definicji interpelacji, warto przedstawić jak wygląda praktyczna realizacja tego uprawnienia przez radnych województwa. Chodź statystyki nie odgrywają tutaj najważniejszej roli, to od początku III kadencji Sejmiku Województwa radni złożyli ogółem 23 interpelacje. Do najbardziej aktywnych należy zaliczyć: radnego Andrzeja Mazura oraz radnego Tomasza Kostusia, którzy zgłosili odpowiednio 10 i 6 interpelacji. Dotychczas łącznie 16 radnych skorzystało z tego narzędzia w ramach wykonywania mandatu radnego. Wśród tematów, które najczęściej były przedmiotem interpelacji należy wymienić: pozyskiwanie środków unijnych, dostępność połączeń kolejowych w województwie, przebieg i stan dróg publicznych, działanie samorządowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz powstanie portu lotniczego Opole Kamień Śląski. W tym okresie radni nie pozostawali obojętni również na takie sprawy jak: problemy mieszkańców województwa występujące w procedurze realizacji wniosków oraz wydawania paszportów, organizacji Euro 2012 w wymiarze regionalnym, zapewnienia potrzeb mieszkaniowych dla najuboższych, stanu zasobu mieszkań socjalnych w województwie, stypendiów sportowych dla juniorów w unikatowej dyscyplinie psich zaprzęgów, czy też odnawialnych źródeł energii. Wśród złożonych interpelacji są również takie, których przedmiotem były sprawy mogące wydać się na pierwszy rzut oka sprawami nie spełniającymi kryterium wymienionego w 18 Statutu, tj. o istotnym znaczeniu dla województwa i jego mieszkańców. Jednakże pragnę podkreślić, że to właśnie radni jako reprezentanci wspólnoty samorządowej, posiadają autonomiczne prawo do oceny, jaki charakter ma dana sprawa, a podnosząc określony problem w interpelacji nadają mu rangę sprawy znaczącej. Tym samym wskazują marszałkowi oraz zarządowi województwa zagadnienia ważne i istotne, którym należy się przyglądnąć bliżej celem zbadania i udzielenia odpowiedzi. Przykładem, który może zobrazować postawioną tezę, jest interpelacja radnego Dariusza Byczkowskiego, zgłoszona do rozpatrzenia marszałkowi województwa, dotycząca likwidacji połączeń kolejowych na trasie: Brzeg Nysa oraz ograniczenia połączeń kolejowych na trasie Brzeg Oława. Choć dotyczyła ona swoim zasięgiem określonego obszaru to jednocześnie dotykała aktualnego dla całego województwa problemu, organizacji przewozów regionalnych w taki sposób, aby odpowiadały zarówno oczekiwaniom mieszkańców jak i mieściły się w granicach możliwości finansowych województwa. Damian Cedro dyrektor Biura Sejmiku Spotkanie trójstronne w Moguncji Moguncji października doszło do spotkania W przedstawicieli parlamentu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, Landtagu Południowego Tyrolu oraz województwa opolskiego. W skład delegacji opolskiej wchodził m. in. wicemarszałek Józef Kotyś. Przy okazji spotkania w Moguncji wicemarszałek nawiązał kontakty z przedstawicielami Południowego Tyrolu. - Mamy wiele wspólnego - mówił wicemarszałek. - Możemy współpracować w takich obszarach jak: odnowa wsi, turystyka, ochrona środowiska współpraca szkół. Strona włoska z zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat udanej współpracy naszego regionu z Nadrenią-Palatynatem oraz informacji o Opolszczyźnie. Opolski dom z finałem Wszystko wskazuje na to, że w sierpniu 2008 roku nastąpi otwarcie opolskiego domu. Przypomnijmy: we wrześniu tego roku rozstrzygnięty został zorganizowany i sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego konkurs architektoniczny na koncepcję opolskiego domu. Jego laureatem została Pracownia FRH z Węgrów pod Opolem w składzie: Józef Franczok, Wojciech Robak, Agnieszka Hepner i Tomasz Szenk. W trakcie uroczystości wręczenia nagród prezes Górażdże Cement SA, Andrzej Balcerek, apelował, by na tym nie poprzestawać lecz doprowadzić do budowy domu według zwycięskiego projektu. Zadeklarował też, że spółka dostarczy cement potrzebny do budowy domu. Marszałek Józef Sebesta zadeklarował, iż samorząd województwa podejmie wszelkie możliwe działania, by dom został zrealizowany. Powstać ma spółka, która zbuduje wzorcowy dom. Swój udział w przedsięwzięciu oprócz Górażdży Cement zgłosiły: Cementownia Odra, Filplast (okna), Komandor (systemy zabudowy szaf wnękowych), Marmury Sławniowickie oraz Rynek Śląski. 150 tys. złotych zadeklarował burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala. Gmina przekaże także w centrum Kamienia Śląskiego 30-arową działkę. To na niej stanąłby pierwszy opolski dom. Burmistrz Wojtala chciałby, by jego parter pełnił funkcje wystawiennicze, zaś na piętrze mieściłyby się pokoje gościnne. Budowa ma ruszyć na wiosnę i zakończyć się 17 sierpnia 2008 roku w dniu świętego Jacka. 15

16 Zdjęcia: Ewa Zerych Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu: Kuszenie czytelnika

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO R E L A C J A z obrad I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 27 stycznia 2011 r. Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16 Doceniając

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Gminne Centrum Kultury w Żabnie Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII KONKURSU KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY Im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a

REGULAMIN XII KONKURSU KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY Im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a REGULAMIN XII KONKURSU KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY Im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a I. OPIS KONKURSU Cele Konkursu: Wyróżnić ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Złote Kompasy sukces Bielawy

Złote Kompasy sukces Bielawy Złote Kompasy 2013 - sukces Bielawy, 24/03/2014 11:32, autor: Rzecznik - Łukasz Masyk Bielawa zdobyła dwie statuetki w drugiej edycji Plebiscytu Samorządowy Lider Roku Kompasy 2013. Nasze miasto zostało

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel PARTNERSTWO POWIATÓW Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Współpraca trwa oficjalnie od 2001 roku, kiedy podpisano umowę o partnerstwie między powiatami

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OROT STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OROT STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OROT STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2007 1. Udział w imprezach wystawienniczych w kraju i za granicą: styczeń 2007 r. -,,REGIONTOUR w Brnie luty 2007 r. -,,HOLIDAY WORLD w Pradze luty 2007

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie

KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE. ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie KONKURS DLA PRACODAWCÓW WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE ETAP MAŁOPOLSKO ŚWIĘTOKRZYSKI Podsumowanie Przełam z nami lody obojętności. LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Suchy Bór, Polska TELEFON: Waldemar Pogrzeba - Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU. W III kwartale 2005 r. odbyły się 2 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 19 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. (dalej: Nagrody Gospodarcze ) jest Polskie Radio Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r.

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres 25 sierpnia - 13 października 2011. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta

Informacja Prezydenta Miasta za okres 25 sierpnia - 13 października 2011. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Informacja Prezydenta Miasta za okres 25 sierpnia - 13 października 2011 Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta WAŻNE WYDARZENIA Otwarcie gliwickiego odcinka A1 30 września w godzinach wieczornych udostępniono

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Otwarte konkursy ofert 9 grudzień 2014 W zależności od konkursu Konkursy na rok 2015 dotyczące działań z zakresu: -mediacji, -historii

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Europejski w janikowskim Gimnazjum

Szkolny Klub Europejski w janikowskim Gimnazjum Klub Europejski w janikowskim Gimnazjum rozpoczął działalność w 2000 roku. Cele jakie realizowali jego członkowie odnosiły się początków integracji europejskiej, korzeni polskiego dziedzictwa kulturowego,

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Projekt Młodzież pamięta realizowany w Małopolsce, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości ma

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Suwalska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów Historia Spotkanie seniorów z p. Premier Ewą Kopacz Trzyosobowa reprezentacja Suwalskiej Rady Seniorów 8 czerwca 2015 r. wzięła udział w spotkaniu z Premier RP Ewy Kopacz z seniorami z całej Polski w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) 1 1. Honorowy patronat nad Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek na etapie wojewódzkim w województwie łódzkim,

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne Oceny są dokonywane w grupach samorządów o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatów, miast na prawach powiatu i miast powyżej 50 000 mieszkańców, miast poniżej 50 000 mieszkańców i gmin wiejsko-miejskich

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (MRMB) powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo