PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie o godzinie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady - 21 radnych Obecnych - radnych ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.) Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście i służby Starosty. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 15 stycznia 2015 r. 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. 5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja o aktualnej sytuacji w BCM. 7. Perspektywy Subregionu Brzeskiego wstępne informacje. 8. Informacje nt. promocji Powiatu Brzeskiego za 2014 r. z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej ( druk nr 1 ). 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 ( druk nr 2). 10. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2014 r. ( druk nr 3). 11. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2014 ( druk nr 4), b) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. Uwierz w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( druk nr 5), c) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu ( druk nr 6), d) dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ( druk nr 7), e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ( druk nr 8), f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2015 r. ( druk nr 9), g) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 10), h) Powiatowego Programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata ( druk nr 11), i) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 12), j) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Budżetowej ( druk nr 13), 1

2 k) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/13/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawi Komisji Zdrowia ( druk nr 14), l) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/15/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rozwoju i Gospodarki ( druk nr 15), m) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr II/25/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rewizyjnej ( druk nr 16). 12. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych. 14. Zamknięcie obrad sesji. Przebieg obrad: Do pkt.1. Przewodniczący Rady S. Kowalczyk otworzył obrady IIV posiedzenia Rady Powiatu Brzeskiego. Przywitał zaproszonych gości i służby Starosty. Stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, a więc kworum, przy którym podejmowanie uchwał jest prawomocne. ( Nieobecny : J. Golonka) Do pkt.2. Starosta M. Stefański wniósł o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie środków PFRON. Radny K. Puszczewicz złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad materiału dotyczącego promocji Powiatu Brzeskiego. Jest to bardzo ważny materiał, ale on jest niedopracowany- brak dat przy imprezach,kwot, kosztów, brakuje kto organizował, przy czyim współudziale. Po poprawkach, uzupełnieniu możemy to omówić na następnej sesji. Starosta M. Stefański jakieś drobne błędy może są, ale merytoryka jest bardzo ważna. Naczelnik B. Jakubowicz materiał jest dosyć szczegółowy, nie zawiera kwot bo na poprzedniej sesji nikt nie zgłosił, aby te kwoty dopisać. Jest również prezentacja multimedialna, gdzie wiele rzeczy jest omówionych. Jeżeli chodzi o święta narodowe to faktycznie są dwa. Radny K. Puszczewicz informacja o promocji powinna być bardzo rzetelna ponieważ jest to informacja publiczna. Proszę o przegłosowanie wniosku. Radny J. Niesłuchowski - poparł wniosek formalny radnego Puszczewicz. Radna C. Zdebik materiał jest obszerny natomiast są w nim pewne braki. Przewodniczący Rady S. Kowalczyk poddał wniosek Starosty pod głosowanie, który Rada przyjęła jednogłośnie. Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego K. Puszczewicza pod głosowanie, w wyniku którego Rada 4 głosami za i 15 przeciw nie przyjęła wniosku. Rada jednogłośnie przyjęła cały porządek obrad w brzmieniu jak niżej: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 15 stycznia 2015 r. 2

3 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. 5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja o aktualnej sytuacji w BCM. 7. Perspektywy Subregionu Brzeskiego wstępne informacje. 8. Informacje nt. promocji Powiatu Brzeskiego za 2014 r. z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej ( druk nr 1 ). 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 ( druk nr 2). 10. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2014 r. ( druk nr 3). 11. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2014 ( druk nr 4), b) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. Uwierz w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( druk nr 5), c) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu ( druk nr 6), d) dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ( druk nr 7), e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ( druk nr 8), f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2015 r. ( druk nr 9), g) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 10), h) Powiatowego Programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata ( druk nr 11), i) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 12), j) Określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu.(druk 13) k) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Budżetowej ( druk nr 14), l) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/13/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawi Komisji Zdrowia ( druk nr 15), m) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/15/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rozwoju i Gospodarki ( druk nr 16), n) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr II/25/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rewizyjnej ( druk nr 17). 12. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych. 14. Zamknięcie obrad sesji. 3

4 Do pkt.3. Rada jednogłośnie przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z obrad z dnia 15 stycznia 2015r. Do pkt.4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego stanowi zał. nr 2 do protokołu. Radny K. Puszczewicz posiedzenie z dn pkt.2. i z dn pkt 2 interesuje mnie to posiedzenie Zarządu z dnia r. w tym dniu mieliśmy sesje. 15 stycznia było posiedzenie Zarządu, na którym osobiście Pan przedstawiał wniosek o przeprowadzenie takiego audytu. Pan uznał śledząc ten protokół i protokół z posiedzenia sesji, że ta firma zewnętrzna generalnie musi być, bo to wszystko co do tej pory było to właściwie złe, bo ludzie tutaj mieszkają. Nie będę cytował słów, były pytania i była dyskusja. Co jest grane Panie Starosto, bo co innego mówi Pan na posiedzeniu Zarządu, a co innego na sesji. Starosta M. Stefański dostaliśmy ofertę, która była nie do przyjęcia, ponieważ była to cena nie do przyjęcia. I Zarząd jej nie przyjął. Powiedzieliśmy sobie, że damy zapytanie ofertowe i będziemy analizowali. To nie było podjęcie decyzji na Zarządzie tylko informacja.firma z Wrocławia dała ofertę i to była cena nie do przyjęcia i dlatego ją odrzuciliśmy. Złożyliśmy zapytanie do trzech firm i z dwóch przyszła odpowiedz i m.in. firma z Wrocławia zeszła do kwoty Radny K. Puszczewicz Pan o tym nie pisze w sprawozdaniu z prac Zarządu, ani nie ma o tym nic w protokole z posiedzenia Zarządu. Te dwa protokoły z Zarządu i z sesji różnią się i to w zasadniczy sposób. Starosta M. Stefański niestety nie przyznam Panu racji. 15 była informacja, decyzja wyboru oferty była w zupełnie innym dniu, na zupełnie innym Zarządzie. Radny K. Puszczewicz czy mam przeczytać protokół z Zarządu z 15 stycznia odczytał zapis. Starosta M. Stefański ale w między czasie była dyskusja i przyszła droga oferta i zrobiliśmy zapytania do firm podobnych. Radny K. Puszczewicz posiedzenie z dn r. pkt. 1a na str.3 Pani sekretarz ma tyle obowiązków w urzędzie, ta osoba powinna być inna osobą a nie sekretarzem. Sekretarz G. Prorok myślę, że podołam. Radny K. Puszczewicz posiedzenie pkt 3 str.4 czy rzeczywiście była to tylko pomyłka, czy w urzędzie panuje bałagan. Starosta M. Stefański proszę nie obrażać urzędników i jeśli jest pomyłka i ktoś chce ją naprawić to jest dobrze. Radny K. Puszczewicz posiedzenie z dn pkt. 12,13,14,15 proszę doprecyzować kiedy były przeprowadzone kontrole. Starosta M. Stefański Dyrektor BCM odpowie, ponieważ naczelnik wydziału jest na chorobowym. 4

5 Radny K. Puszczewicz kontrola opisana w pkt. 15 gdzie brak jest nadzoru nad osobami ubezwłasnowolnionymi i brak nadzoru nad procedurą przymusu bezpośredniego wobec tych osób, to nie wytrzymuje krytyki. Widzę, że Pan to dopiero czyta i nie było to przedmiotem dyskusji komisji zdrowia. Prosiłbym, aby te cztery protokoły z kontroli przesłać do komisji zdrowia. Starosta M. Stefański ja nie czytam, ja to znam. To są kontrole w 80 % rutynowe, bo sanepid sprawdza rutynowo, a co do kontroli to odpowie dyrektor Konik. Radny K. Puszczewicz posiedzenie pkt. 17 ta informacja, którą Pan przekazuje jest niewystarczająca. Naczelnik M. Niedźwiedź udzielił odpowiedzi. Dyrektor K. Konik na Zarządzie była przedstawiona dokładna informacja i tam te dokumenty były prezentowane. Kontrola była przeprowadzona w miesiącu styczniu 2015r. i wcześniej była na SOR przeprowadzona kontrola przez NFZ również na SOR była realizowana w zakresie zabezpieczenia w sprzęt i nie wykazała nieprawidłowości. Wynik był pozytywny. Kontrola przez organy Wojewody Opolskiego dała wyniki takie jak Państwo widzicie zaprezentowane w postaci braku wydzielonego obszaru terapii natychmiastowej, w postaci braku zestawu do trudnej intubacji i ten zestaw został w tej chwili zakupiony. Brak ważnych paszportów technicznych dwóch respiratorów i to było w czasie kiedy zostały przekazane zlecenia na przeprowadzenie aktywizacji tych paszportów,stosownej firmie a jeszcze nie zostały przez tą firmę wykonane w związku z tym był poślizg kilku dni. Brak zatrudnionego ordynatora SOR z tego względu, że my mamy od wielu lat kierownika SOR zgodnie z przepisami prawa jest napisane, że oddziałami szpitalnymi kieruje ordynator ( kierownik oddziału ) i nie tylko w SOR, ale i w innych są kierownicy a nie ordynatorzy. Wniosłem pismo, że z naszego puntu widzenia może być kierownik oddziału a nie koniecznie ordynator i oczekuję na odpowiedz Wojewody Opolskiego co do tego zakresu. Brak wpisu w księdze ruchu chorych stwierdzony brak został uzupełniony i kadra została odpowiednio przeszkolona. Radny K. Puszczewicz pominął Pan kontrolę sanepidu z Opola. Dyrektor K. Konik czy Pani Niesłuchowska ma dokumenty. Było to szczegółowo omawiane na Zarządzie, bo taka jest praktyka. Radny K. Puszczewicz protokoły nie trafiły do komisji zdrowia. Dyrektor K. Konik zdarzenia jakie wystąpiły są wytłumaczalne. Trudno odnieść się i dyskutować. Jeżeli Państwo chcecie dyskutować,to muszę się przygotować i trudno mi jednoznacznie i do końca odpowiedzieć. Radny K. Puszczewicz czy ja pytam o coś innego niż jest w sprawozdaniu. Starosta M. Stefański po to są kontrole,żeby pewne rzeczy poprawiać i dzieje się tak we wszystkich szpitalach. Radny T. Komarnicki posiedzenie czym się zajmuje firma p. Wirgi. Starosta M. Stefański jest to firma porządkowa i nie prowadzi szkoły. 5

6 Radny T. Komarnicki list z Horodenki czy zostały podjęte jakieś kroki i czy coś się dzieje w tym temacie. Starosta M. Stefański jest pewien problem,bo moglibyśmy wyasygnować jakąś sumę i nie wiem na co ona będzie rozdysponowana. Myśleliśmy o sprzęcie, ale on u nas jest bardzo drogi, a używanego nie ma i dodatkowo przejazd przez granicę to cło. Naczelnik promocji analizuje sprawę. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła p. Brygida Jakubowicz. Radny R. Jończyk pkt.6 z posiedzenia r. czy Zarząd będzie indywidulanie traktował każdą jednostkę i jeżeli jednostka się zwróci to zostanie zaakceptowana podwyżka. Czy będzie to globalne. Starosta M. Stefański- będzie kompleksowo. Radny D. Socha- posiedzenie r. pkt. 12 czy Zarząd rozważa utworzenie jednej klasy dla osób bardziej dorosłych. Starosta M. Stefański- tak, są takie rozmowy i prawdopodobnie taki oddział moglibyśmy stworzyć. Radny J. Niesłuchowski- posiedzenie pkt.10 czy została wybrana oferta i ile ofert wpłynęło. Starosta M. Stefański były 2 oferty, jedna została wybrana. Kierownik T. Dudek jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu i do jutra komisja przetargowa wystąpiła w zakresie uszczegółowienia ofert o wyjaśnienia wątpliwości komisji i najprawdopodobniej jeżeli dokumenty będą kompletne w następnym tygodniu przetarg zostanie rozstrzygnięty i będzie podpisana umowa. Na chwilę obecna są badane dokumenty. Radny J. Niesłuchowski jeśli chodzi o posiedzenie r. chcę być jako radny rzetelnie informowany o danym etapie i proszę o szczere odpowiedzi. A jeżeli chodzi o kontrole w BCM. Przy każdej kontroli są nieprawidłowości mniejsze i większe. Czy były ze strony Zarządu jakieś wytyczne dla dyrektora BCM w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych. Chciałbym w dyskusji podjąć temat braku lekarza na SOR. Starosta M. Stefański jeżeli chodzi o audyt ja myślę, że dobrze zrobiłem, że nie przedstawiłem danych firmy. Jeżeli chodzi o szpital,to zaraz będzie punkt i dyrektor wyjaśni. Zarząd cały czas obliguje Pana dyrektora do absolutnego poprawienia stanu i to się odbywa. Radny J. Zeman zwróciliśmy się z wnioskiem o wytłumaczenie kwestii udzielania zamówień przez starostwo i otrzymaliśmy regulamin, który jest stosowany w przypadku zamówień, których kwoty są niższe niż te wskazane w ustawie prawo zamówień publicznych. W chwili obecnej jest to kwota euro. Jest zapis w regulaminie w paragrafie 6 zamówienia, o których mowa w paragrafie 4 mogą być poprzedzone postepowaniem w trybie ofertowym. Kiedy mogą być, kiedy powinny być, a kiedy nie musza być poprzedzone postepowaniem w trybie ofertowym. Czy w związku z tym, że w chwili obecnej prawo zamówień publicznych mówi nam o kwocie euro jako tej,dla której stosowany powinien być regulamin. Czy w związku z tym nie powinien być ten regulamin zmieniony i wprowadzony podział kwot, bo z tego co czytam taka samą procedurę należy stosować dla zamówień o wartości 500 euro i dla zamówień w wysokości euro. Być może się mylę i w takim razie proszę o odpowiedz. 6

7 Starosta M. Stefański samorządowcy w całej Polsce walczyli, aby podnieść ten poziom do euro, bo ten poprzedni był niższy i nic nie mogliśmy zrobić, bo byliśmy cały czas w fazie przetargowej. Teraz mamy taką możliwość i nie chciałbym, żebyśmy sobie komplikowali. Radny T. Zeman pytanie dotyczy sprawozdania posiedzenie z dn r. pkt.6 to zadanie można było znaleźć jako postepowanie, które ukazało się na stronie BIP natomiast postepowanie dotyczące wyboru firmy, która świadczyć będzie audyt BCM to tego postepowania nie można było znaleźć. Kiedy powinno być a kiedy może, a kiedy nie musi być postepowanie. Radca prawny W. Kucypera nie mam przed sobą regulaminu, ale jeżeli są zapisy, że mogą być poprzedzone trybem ofertowym, to znaczy mogą,ale nie muszą i to jest decyzja Zarządu kiedy mogą, a kiedy muszą. Nie róbmy katalogu zamkniętego czy jakiegoś niedookreślonego dokładnie jakie postepowanie ma być, a jakie ma nie być. Radny T. Zeman czyli Zarząd podejmuje decyzje, które z postepowań poprzedzone są trybem ofertowym, które nie są bez względu na wartość postepowania. Do pkt.5. Radny T. Róża- radny przekazał uwagi radnych i sołtysów z posiedzenia Rady Miejskiej w Grodkowie Staroście, które dotyczą głównie dróg powiatowych. Wcześniej dał spis tych problemów kierownikowi Kowalskiemu, ale skupi się na trzech: - dokończenie inwestycji w miejscowości Jędrzejów gdzie była realizowana droga powiatowa Wójtowice Jaszów. Tam zabrakło 40 m chodnika. Myślę, że ten koszt nie je duży. Byłem tam wczoraj, rozmawiałem z Panem sołtysem, może by się jeszcze w ramach 50:50 dołożyła Gmina Grodków i wtedy ten problem w miejscowości Jędrzejów kompleksowo rozwiązać. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodkowie zgłaszała problem przycięcia drzew na drodze powiatowej z Kolnicy do Młodoszowic. To są chyba ostatnie dni, bo przyjdzie wiosna i takich rzeczy nie będzie można robić. Padła również propozycja, tylko niesprecyzowana, czy Gmina Grodków mogłaby przejąć niektóre ulice. Bo tak się dzieje w Grodkowie, że jest ul. Zawadzkiego, która jest ulicą zamkniętą przez dwie drogi gminne i też należałoby się nad tym problemem pochylić. Czy i na jakich warunkach by Powiat Brzeski przekazałby ulice gminie Grodków. Radna C. Zdebik - będąc na sesji Gminy Lubsza - powtórzę wniosek, który już wcześniej mój kolega mówił chodzi o drogę Michałowice- Szydłowice. Jest to bardzo krótki odcinek między kościołem, a sklepem, gdzie ludzie chodzą ubrudzeni do kolan. To jest krótki odcinek, należy do powiatu. Sądzą wszyscy, że to nie są duże wydatki. Bardzo proszę,może można by było w tek kwestii coś zrobić. Radny J. Bort na sesji w Grodkowie gdzie padły takie propozycje droga powiatowa Kopice Żelazna żeby tam chociaż dziury połatać. To jest droga, która nigdy nie była robiona przez powiat. Przejazd kolejowy do Sulisławia z Wójtowic. Te tory, których kolej zrzekła się na rzecz Gminy Grodków i ten przejazd można by było uzupełnić, bo tam są dziury tym bardziej, że jest to droga powiatowa. 7

8 Następna droga to jest droga do Żarowa. Nie chodzi o kapitalny remont, ale chociaż o naprawę dziur. Radny J. Hargot - do p. Kowalskiego chodzi o most do miejscowości Prędocin. Czy jest planowany mocniejsza naprawa tego mostu? W tamtej kadencji jeździłem tam z Panem, widzieliśmy częściowy remont tego mostu, ale Sołtys zgłaszał informację, że stan tego mostu jest delikatnie rzecz mówiąc niezbyt ciekawy. Czy ewentualnie w najbliższej przyszłości, wiadomo to się wiąże z potężnymi kosztami, jest planowana mocniejsza naprawa mostu. Najlepiej jakby wybudować nowy, ale to jest wiadomo abstrakcja. Radny T. Zeman poprosił o odpowiedź, dlaczego Zarząd podjął decyzję, aby zapytanie ofertowe, które dotyczy wyboru firmy świadczącej audyt BCM nie zostało zamieszczone na BIP w trybie ogłoszenia o przyjmowaniu ofert. Radny K. Puszczewicz - dostałem odpowiedź na swoje zapytanie w temacie planowanych środków w dział 750, rozdział 7502 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 2,5 mln zł z groszami. Odpisał mi Pan, jakby pokazując wydatki sumarycznie. Moje pytanie brzmiało rzeczywiście jest początek roku, Pan kwotę tych 2,5 mln na coś zaplanował. Prosiłem, żeby pokazał Pan na co ewentualnie zaplanował w tej chwili chciałbym się dopytać, bo wykonanie pokazuje Pan od 1 stycznia do 31 stycznia zakup usług pozostałych. Wydał Pan kwotę ,87 zł - na co te pieniądze Pan wydał w ciągu miesiąca. Bo nie odpowiedzieliście Państwo na moje pytanie. Mimo, że będziemy dyskutować o BCM to nie chciałbym żeby to pytanie gdzieś w dyskusji zginęło, bo tak i wiele razy bywało. Dlatego zadaję w tym punkcie zapytanie i proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Pani Suzanowicz wicedyrektor, tak jak Pan tutaj odpowiedział na wcześniejsze pytanie, zabezpiecza oddział laryngologiczny od poniedziałku do piątku. Wiem, że jest to na 1/8 etatu. Pani Maria Bujak w ramach umowy cywilno-prawnej zabezpiecza oddział od czwartku do soboty. Jak p. Suzanowicz zabezpiecza na 1/8 etatu Oddział Laryngologiczny pełniąc obowiązki wicedyrektora bo jest to fizyczną niemożliwością. I nie dziwię się z drugiej strony, że do takich rzeczy dochodzi. Też może zginąć gdzieś w trakcie dyskusji, albo zostanie bez odpowiedzi. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi w związku z brakiem zabezpieczenia SOR - u. Tym bardziej jest to,ja uważam że jest to zaniedbanie ze strony dyrekcji i nie wyznaczenie lekarza. Obojętnie czy brak, nie brak tym nie można się tłumaczyć. Ktoś bierze pieniądze, wykonuje funkcję dyrektora czy wicedyrektora. Taki Oddział ma być zabezpieczony tego żądają mieszkańcy i tego żądamy my jako radni. Interpelacja- w ubiegłym roku Panie Starosto Rada Powiatu Brzeskiego podjęła uchwałę o Strategii Rozwoju Powiatu na Jakie kroki poczyniliście Państwo chodzi mi o członków Zarządu. Mamy trzech nowych członków Zarządu. Jakie kroki poczyniliście w celu realizacji tej aktualnej, bieżącej uchwały bo tak jak wszyscy wiemy za realizacje uchwał ktoś odpowiada. W tym wypadku odpowiada Zarząd. Radny K. Puszczewicz złożył również pytanie do przewodniczącego Rady i zwróci się z prośbą o potwierdzenie, czy otrzymał pismo pracowników szpitala skierowane do Rady Powiatu. 8

9 Zapytanie do przewodniczącego Komisji Zdrowia - na ostatniej sesji zatwierdzaliśmy plan prac K. Zdrowia. Zobowiązał się Pan, że w trakcie tego miesiąca czy półtora ten plan Komisji Zdrowia dotrze. Jeśli jest to prosiłbym o przesłanie, czy upublicznienie go. Jest w Radzie? Radny M. Grochowski - coraz więcej takich ciepłych dni, zbliża się wiosna. Wczoraj miałem okazję przejść się po mieście. Chodzi o okolice targowiska. Im bliżej targowiska tym większy bród. Śmieci w niesamowitej ilości. Ponieważ to dotyczy m.in. naszej ulicy Lokietka. Te śmieci są przerzucane w okolice szpitala. Tam panuje straszliwy bałagan. Mam prośbę, żeby odpowiednie służby, bo utrzymanie porządku wokół szpitala należy do szpitala. Ja wiem, że to nie są śmieci spowodowane tą działalnością tylko tym targowiskiem. Może w jakiś sposób interweniować, żeby odpowiednie służby, które zabezpieczają porządek na targowisku zwracały na to uwagę, Teraz doraźnie trzeba by było tam wysprzątać, bo tam jest straszny bród. Radny J. Niesłuchowski radni poruszają kwestie wykonania remontów bieżących na drogach, a ja jako radny powiatu a zarazem brzeżanin też chciałbym się upomnieć o drogi w stolicy powiatu, bo jak wiemy w jakim są stanie nie będę komentował. Czy jest jakiś konkretny plan realizacji tych remontów bieżących.chciałem zwrócić uwagę, na to mieszkańcy zwracali kilka dni temu - droga powiatowa ul. Piastowska taki ciąg komunikacyjny do dworca, a tam wystarczy, że deszcz pada to trudno przejść. Na szczęście kilka razy w roku było trochę śniegu, bo ślizgawica. Zgłaszam wniosek, o ile taki plan jest, to przekazać mi jego ustalenia. O ile takiego planu nie ma, to takki harmonogram stworzyć, a w ramach bieżących remontów proszę o zajęcie się odcinkiem ul. Piastowskiej od dworca kawałek, potem jest trochę dobrze i potem się zaczyna przy poczcie. Róbmy to po kawałku. Jeśli chodzi jeszcze o zupełnie inną kwestię, to ja bardzo bym prosił o przesłanie tych protokołów, o których jest mowa w sprawozdaniu Zarządu jeśli chodzi o BCM. Mogą zostać przesłane elektronicznie. Jako radny pełniący funkcję kontrolną chciałbym się z tym zapoznać. Do Przewodniczącego Rady na poprzedniej sesji Rady Powiatu uchwalono plan pracy. Ja zgłosiłem co najmniej kilka wniosków. Potem te wnioski zostały wszystkie łącznie przegłosowane. W momencie, kiedy zobaczyłem plan pracy, który został nam przekazany zauważyłem, że mimo że zostały one przegłosowane przez radnych, to nie znalazły się w tym planie pracy. Proszę o podanie powodów i uzupełnienie o te tematy. Proszę się wsłuchać nagrania, sięgnąć do protokołu i uzupełnić o te tematy. Radny T. Komarnicki wniosek - w mojej ocenie wydatkowanie 45 tys. na audyt zewnętrzny nie jest zasadny. Jeżeli w przyszłości okaże się, że nie miałem racji to z tego samego miejsca też się przyznam. Ale dlaczego? Zacytuję Pana. Parokrotnie mówił Pan, że żeby szpital mógł się bilansować to koszty osobowe powinny być na poziomie pięćdziesiąt parę %, a u nas są sześćdziesiąt prawie do siedemdziesięciu itd., itd. I to jest prawda. Audyt, który sporządziła ta komisja społeczna parę lat temu pisze w nim, tak: na dzień r. jest 390,0 etatu oraz 60 osób jest na umowach różnych cywilno-prawnych. Daje to razem 455 osób, etatów- nie wiem. W ostatnim sprawozdaniu dyrektora Konika wychodzi na to, że zatrudnienie, umowa o pracę, plus kontrakty, umowa zlecenie daje razem 469 osób. Podejrzewam, że audyt zewnętrzy podobne wnioski wyciągnie, a te 45 tys. może byśmy, nie wiem, wysłali Horodence, może dokończyli te 40 m chodnika, może trzeba by 9

10 było dodać do uposażenia w różnych zakładach bo śmiem wątpić, że dowiemy się to samo co z audytu co był zrobiony już trzy lata temu, z tym że będzie to inaczej ubrane w słowa. Radny T. Róża - wrócę do interpelacji J. Borta z poprzedniej sesji. Chciałem zasygnalizować praktycznie bardzo złą sytuację osób, które czekają na orzecznictwo powiatowej komisji o inwalidztwie i niepełnosprawności. To ściągnęło mnóstwo sygnałów z Gminy Grodków, a to szczególnie dotyka te osoby, które bez tego orzeczenia nie mogą otrzymać świadczeń socjalnych z opieki społecznej, ani nie mogą podjąć pracy. Wniosek jest taki, czy te osoby z tych dwóch powodów, które wymieniłem nie mogą być traktowane przez komisję priorytetowo jako pierwsze osoby na liście, bo zostają bez środków do życia. Radny T. Zeman - pytanie odnośnie przeprowadzonych działań w zakresie przygotowania się do pozyskania środków zewnętrznych, głownie chodzi mi o środki unijne. Odbyło się bardzo ciekawe spotkanie 6 lutego, zresztą na tej sali, które dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego. Czy w związku z tym, któreś z zadań, które będą realizowane przez Powiat Brzeski w tym roku, które mamy uwzględnione w budżecie jak np. te inwestycje związane z rozbudowa BCM, czy chociażby dość kosztowne zadanie jak e-szpital będzie mogło być finansowane z któryś z Osi priorytetowych RPO. Może już została dokonana analiza zatwierdzonych, bo wiemy że już wszystkie programy unijne na lata dla Polski są zatwierdzone. Czy taka analiza tych programów została przeprowadzona. Jeżeli tak, czy są szanse na pozyskanie środków unijnych. Przewodniczący Rady S. Kowalczyk ogłosił 10 min. przerwę. Obrady wznowiono. Do pkt.6. Dyrektor BCM K. Konik odniósł się do sytuacji na SOR faktycznie zdarzył się tak przypadek, że przez pewien czas na SOR nie było lekarza. Jest to rzecz, która nie powinna mieć miejsca i nie powinna się zdarzyć, jednakże zdarzyła się. Lekarz, który powinien być na SOR akurat z przyczyn i z okoliczności typowo ludzkich nie było tego lekarza natomiast w danej chwili w tym zdarzeniu, o którym mówimy wszyscy pacjenci, którzy byli przyjęci na SOR zostali odpowiednio przebadani ii zaopatrzeni i trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że tutaj nie wystąpiło zagrożenie życia żadnego pacjenta i nie można nawet gdybać, co by było gdyby bo SOR nie jest wydzielona odrębną jednostka organizacyjną w BCM tylko funkcjonuje w strukturach BCM i w zasobach szpitalnych mamy w tym czasie kilkudziesięciu lekarzy którzy są odpowiednio dysponowani w razie potrzeby na SOR. Jest lekarz systemu ale również lekarze czy to chirurgii czy to oddziału internistycznego czy też innych oddziałów w razie potrzeby są przywoływani do zaopatrzenia chorego, do zdiagnozowania i do przeprowadzenia właściwych działań. I w tym przypadku akuratnie też była chwila, kiedy na oddziałach odbywały się obchody wśród chorych i lekarz, który był przypisany do tego oddziału po z racji tej, że nie było przypadku wymagającego ratowania życia ten lekarz obchód na oddziale wykonał po czym zszedł na SOR i ten SOR zaopatrywał swoją fachową wiedzą. Ten przypadek nie powinien się wydarzyć, nie powinien mieć miejsca, natomiast ranga temu została nadana taka jakby faktycznie nastąpiło poważne zagrożenie życia jakiegoś pacjenta. Została przeprowadzona przeze mnie odpowiednia analiza tej sytuacji, odpowiednie uszczelnienie tego systemu, przeprowadzone zostały rozmowy dyscyplinujące i wydane odpowiednie dyspozycje tak żeby ta sytuacja, która zaistniała nie powtórzyła się w żadnym przypadku. I mam nadzieje, że w skutek tego właśnie mojego działania sytuacja więcej się nie powtórzy. Ale tak jak powiedziałem zagrożenia życia nie było i gdybanie hipotetyczne to jest tylko czysto teoretyczne gdybanie. Ta sytuacja nie powinna mieć 10

11 miejsca. Co do innych kwestii. Mamy już nowy rok budżetowy i powoli zamykamy rok Do końca marca bilans ma być wykonany i zamknięcie całkowite roku 2014 i z w związku z tym czasie co do grosza będę mógł przedstawić już ostateczne wyniki zamknięcia roku 2014 i jesteśmy na takim etapie zaawansowania bilansowego, że na dzień dzisiejszy już mogę Państwu powiedzieć, że ubiegły rok zamknął się stratą w okolicach zł przy amortyzacji około zł. W związku z tym powyżej amortyzacji ta strata jest w okolicach zł. I jeżeli popatrzymy na rok,który mamy za nami to Państwo mieliście te dane to przypomnę jedynie, że w styczniu strata była zanotowana w wysokości w lutym w marcu 324, kwiecień 95, maj straty, czerwiec straty, lipiec straty, sierpień 26, wrzesień straty.w październiku szpital po raz pierwszy odnotował wynik dodatni na swojej działalności zamknął się kwota na plusie , w listopadzie zł na plusie. Grudzień za względu na uzgadnianie sald z kontrahentami jeszcze nie jest zamknięty. Grudzień raczej na minusie się kończy tak ok na minusie należy szacować. Państwo otrzymaliście zestawienie kontraktów 2015 wobec kontraktu 2014r. i tam Państwo mogliście to przeanalizować. Szpitale za styczeń generalnie nie zrealizowały żadnych procedur onkologicznych w szybkiej ścieżce onkologicznej. Owszem w trybie zwykłym bywają przypadki takie normalnie leczone, natomiast jeżeli idzie o pakiet onkologiczny i zielona kartę onkologiczną to w zasadzie miesiąc styczeń zamknął się kwotą zero. I stad m.in. następuje wystąpienie dyrektorów wszystkich szpitali do NFZ, żeby NFZ płacił 1/12 kontraktu bez pomniejszania o ten pakiet onkologiczny ponieważ szpitale dzięki temu zaliczają po prostu nie tylko nasz ale inne zaliczają straty finansowe już za miesiąc styczeń. Faktycznie m-c styczeń zazwyczaj jest miesiącem kiedy następują straty, bo to jest taki specyficzny miesiąc. I tak w 2015r. zanotowaliśmy ok straty za m-c styczeń. Mnie to przeraziło dosyć mocno, bo tych ostatnich miesiącach dobrych ta strata nastąpiła. I sięgnąłem po dane z lat ubiegłych i strata za styczeń zawsze pojawia się i mam nadzieje,że po analizie wykonania procedur za m-c styczeń to wygląda to nawet zadowalająco z tego względu, że biorąc pod uwagę poszczególne kontrakty w oddziałach to laryngologia, o której była tutaj mowa wykonała swój kontrakt za styczeń w wysokości 138% zakontraktowanej umowy, w ginekologii wykonanie 79% a w zakresie porodów 99%, chirurgia 69%, ortopedia ma pomniejszony kontrakt i w tej chwili zadaniem ortopedii jest odbudowanie tego kontraktu poprzez dosyć sprawne funkcjonowanie. Ortopedia ma za styczeń 118,6% wykonania kontraktu, OIT 130% wykonania kontraktu, dziecięcy 124%, wewnętrzny 117%, neonatologia w hospitalizacji zwykłej 200% w hospitalizacji w procedurach N-20 wykonanie w 86%. Patrząc na całość to wykonanie jest właściwe i będziemy tego pilnować, żeby te pierwsze półrocze były na poziomie nie mniejszym niż 120%.Widać, że jeżeli nic się nie pogorszy to ten poziom zadaniowości szpitala powinien zostać wykonany tak żebyśmy mogli powalczyć o kontrakt wyższy a ta walka musi przede wszystkim wychodzić ze szpitala. W dniu dzisiejszym odbywa się rozprawa przed WSA gdzie BCM wystąpił przeciwko NFZ w zakresie kontraktowania właśnie rehabilitacji neurologicznej, bowiem rehabilitacja neurologiczna w zakresie rehabilitacji dziennej jak i ambulatoryjnej przez NFZ zostaliśmy sklasyfikowani jako pierwsze miejsce w rankingu jeżeli idzie o ambulatoryjną to konkurs był robiony na powiat brzeski i myśmy zajęli pierwsze miejsce niestety na wnioskowane przez nas ponad dostaliśmy ok zł. kontraktu natomiast inne firmy, które w kontrakcie znalazły się na dalszym miejscu dostały kontrakty nawet ponad zł. Nie jesteśmy w stanie z tym się pogodzić, dlatego odwoływaliśmy się od decyzji NFZ. NFZ dwukrotnie nam odmówił i skorzystaliśmy z właściwej procedur odwoławczej do WSA i w dniu dzisiejszym 11

12 pierwsza sprawa się odbywa. Na ambulatoryjna wnioskowaliśmy dokładnie zł. dostaliśmy a na rehabilitacje dzienną gdzie również myśmy wyprzedzili tutaj Korfantów dostaliśmy zł. W związku z tym poniżej naszych możliwości. Ranking do czegoś zobowiązuje, skoro w rankingu spełniamy wszystkie wymagania, jesteśmy tak wysoko postrzegani to za tym oczywiście finansowanie powinno być właściwe. W naszym szpitalu był prezentowany i wypróbowywany endoszkielet, o który dosyć dużo się mówiło i pisało. Ten sprzęt kosztuje dolarów i nas nie stać na to, żebyśmy wyposażyli nasz bardzo dobry oddział rehabilitacji neurologicznej w taki sprzęt. Zwróciła się do nas politechnika opolska, która chciałaby się podjąć wyprodukowania polskiego prototypu egzoszkieletu i chcieli by to zrobić w kooperacji z naszym szpitale. Uczelnia musi mieć partnera z dziedziny medycznej do tego, żeby mogła tego typu zrobić. Oczywiście odpowiedziałem na tak i w związku z tym będzie poszukiwanie odpowiednich grantów, odpowiednich źródeł finansowania tej innowacji. Wracając do ginekologii to te wykonanie porodów za styczeń można powiedzieć 100% napawa optymizmem natomiast za luty nastąpił spadek i szef oddziału próbuje przekonać mnie i przekonał mnie już do tego że należy podnieść rangę tego oddziału. Podnieść rangę oddziału bowiem odejście dr Kalusa jeszcze z dwoma innymi lekarzami jak również tragiczne odejście dr Berezy spowodowało przewidywalny spadek urodzeń. Pragnę przypomnieć, że to są nielimitowane procedury porodowe i każdy to jest ponad 1600 zł i bazując na tym, że mamy bardzo dobrze odbieraną przez pacjentki i ich rodziny szkołę rodzenia to zechciałbym, żeby ci wszyscy, którzy trafiają do szkoły rodzenia trafiają, żeby rodzili w naszym szpitalu. Tak więc zdecydowałem się żebyśmy pod względem infrastrukturalnym bardzo wysoko nasz oddział ginekologiczno położniczy i będzie i już w tej chwili przygotowujemy się do przeprowadzenia remontu porodów rodzinnych, sprzęt tam mamy z wysokiej półki, natomiast musimy zrobić poważny remont bowiem te pomieszczenia które są nie napawają optymizmem. Tak więc kiedy przeprowadzę postepowanie wyłonienia wykonawcy i remont, a ta sprawa już rozpoczęła swój bieg, to zechcę wszystkich radnych zaprosić i pokazać. Dziś na rynku brakuje lekarzy internistów i ten poziom na dzień dzisiejszy jest minimalny. Problem będzie w okresie urlopowym. Mamy 64 łóżka i czasami jest więcej pacjentów niż łóżek. W powiecie brzeskim nie mamy, ani hospicjum, ani nie mamy odpowiedniego domu dziennego pobytu ani ZOL-u, który pomieści wszystkich, którzy się tam nadają i na dzień dzisiejszy interna u nas to jest interna w 30 % natomiast przeważająca większość pacjentów, którzy tam leżą to nie są pacjenci internistyczni do leczenia a raczej do opieki medycznej. I tu jest problem systemowy. Rozmawiałem z ordynatorem, żeby rozwiązać w jakiś sposób i szukaliśmy rozwiązań, żeby ci którzy są zaleczeni i wymagają tylko i wyłącznie opieki, żeby byli wypisywani bo my musimy mieć oczywiście łóżka dla tych którzy wymagają naprawdę leczenia. Ordynator twierdzi i przyznaje mu rację, że wypisując takiego pacjenta starsza osobę to na drugi dzień rodzina przywozi z wysoka gorączką albo z innymi objawami i znowu jest przyjmowany ten sam pacjent. W związku z tym należy ten problem rozwiązywać systemowo tj. stworzyć miejsca gdzie można by tych pacjentów oczywiście przenieść. Stad min. te działania, które ą prowadzone w tej chwili przez powiat przy współudziale BCM, żeby zbudować dodatkowe skrzydło Zol i powiększyć go do 90 łóżek, żeby przy tej okazji być może BCM, a może inny podmiot zewnętrzny utworzył hospicjum, bo przecież na to też są środki finansowe. Prowadzenie hospicjum nie jest proste. W Nysie hospicjum nie jest prowadzone przez szpital, ale przez stowarzyszenie, ale słyszy się o tym, że niestety NFZ tak kiepsko płaci, że to hospicjum robi bokami, żeby mogło się bilansować. Jeżeli chodzi o dom dziennej opieki to Zarząd miał swoje spotkanie wyjazdowe w Zespole Szkół Medycznych, który na dzień dzisiejszy dysponuje infrastruktura 12

13 odpowiednia w postaci nieczynnego internatu, który mógłby być zaadoptowany na dzienny dom pobytu. Z punktu widzenia nie budowlanego, a czysto ludzkiego są wątpliwości, czy ten budynek będzie spełniał warunki czy też nie. Ma się tym zająć fachowiec, który miałby ocenić czy dało by się ten budynek przystosować do warunków DPS i jaki to byłby koszt. Zewnętrzne środki finansowe są na prowadzenie tych działań na rzecz osób starszych. Jeśli chodzi o blok operacyjny to idzie to sprawnie i jesteśmy na etapie dosyć częstych spotkań z projektantami i służby powiatu i służby BCM biorą udział w tym, żeby na bazie projektowej wszystkie rzeczy przewidzieć i idzie to dosyć sprawnie. Pracownia Tomografii komputerowej przystąpiliśmy do wstępnych rozwiązań technicznych, aby do końca roku nastąpiło otwarcie pracowni tg i będzie to bez zasilenia z budżetu powiatu. W tej chwili jest przeprowadzany remont pomieszczeń na pracownię endoskopową, która będzie poszerzona o dodatkowe pomieszczenie, ale są problemy z doposażeniem pracowni. Jeżeli idzie o informatyzację naszego szpitala to w dalszym ciągu jesteśmy na etapie uszczegółowienia zapisów dotyczących informatyzacji w naszym RPO. Ma się ono pojawić w następnym miesiącu, a powiat ma zabezpieczone środki finansowe na tą informatyzację, ale powiat nie tylko chce wydać pieniądze, ale chce te pieniądze odzyskać z naszego RPO. W zakresie m.in. ogólnopolskiego problemu funkcjonowania pielęgniarek, który dotyczy również naszego szpitala. Problem dotyczy tego, że pielęgniarki zarabiają niewspółmiernie mało do pozycji swego zawodu i ja to potwierdzam. Wczoraj zapoznałem się z ofertą, która jest prowadzona przez jedną z firm w Polsce rekrutacji pielęgniarek do szpitali w Szwajcarii. Kiedy na etapie już nauki języka pielęgniarka otrzymuje wynagrodzenie w pierwszym etapie są rozmowy rekrutacyjne w Warszawie, później jest nauka języka również w Polsce, później drugi etap nauki zakończony certyfikatem w Berlinie. Wszystko jest opłacane, a następnie jest staż 12 miesięczny w szpitalach w Szwajcarii i po stażu zatrudnienie. Rocznie jest czterotygodniowy urlop to wynagrodzenie franków szwajcarskich co daje zł na dzień dzisiejszy. Radny J. Niesłuchowski- odnośnie sytuacji nagłośnionej medialnie trudno mi się z Panem zgodzić, że w szpitalu mało prawdopodobny jest przypadek zagrożenia życia. Na szczęście do tego przypadku nie doszło. Chciałem zapytać kto jest osobą w Pana jednostce odpowiedzialną za przygotowanie i nadzorowanie nad realizacją grafiku. Dyrektor K. Konik SOR jest wyposażony w odpowiednie urządzenia ratujące życie i szpital jako taki ma w swoim zasobie lekarzy, którzy w razie potrzeby ratowania życia pojawiają się i służą. Jak również ratownicy medyczni i pielęgniarki, a zwłaszcza ratownicy medyczni, którzy reagują na sytuacje zagrożenia życia. Mamy takie procedury, że to kierownicy tych oddziałów tworzą odpowiednie grafiki i przedkładają dyrektorowi medycznemu do zatwierdzenia i taka jest procedura. Nadzór nad sfera medyczna leży w rękach dyrektora medycznego i jeszcze dodatkowo jest tak instytucja jak lekarz dyżurny szpitala, można powiedzieć szef wszystkich szefów w zakresie lekarzy i w tym grafiku jest zawsze tez lekarz dyżurny szpitala i te nazwiska się zmieniają oczywiście codziennie jest to inny lekarz, który jest głównodowodzącym lekarzem szpitala. Ja odpowiadam za całokształt i moje działanie też już było jak powiedziałem wcześniej. W przyszłości do tego rodzaju zdarzeń nie dojdzie i luki zostały uzupełnione, Radny J. Niesłuchowski mam nadzieje, że działania zaradcze przyniosą efekty i taka sytuacja już nie będzie maiła miejsca. Panie dyrektorze chciałbym się odnieść do dokumentów, które na mój wniosek otrzymaliśmy i o ile faktycznie patrząc na początek ta kwota, o której Pan mówił ta różnica między 13

14 kontraktem 2015 a 2014 ona wynosi te to przyznam, że zręcznie posługuje się Pan liczbami, bo patrząc na realne wykonanie kontraktu 2014r. a planowanym 2015 to ta kwota różni się o ponad no i tutaj to jest sprawa zasadnicza, bo w skali roku to jest dużo większa kwota. I to tym bardziej niepokoi, że to tak wygląda i trzymam kciuki żeby udało się oddziałom wypracować wyniki wpływające na przyszłoroczny kontrakt. Zagospodarowanie budynku przy Ofiar Katynia, który jest własnością samorządu województwa pragnę Panu dyrektorowi wyjaśnić, że jak do tej pory do Zarządu Województwa Opolskiego, która zawiaduje tą nieruchomością, nie wpłynął z Powiatu Brzeskiego żaden pisemny formalny wniosek w tym zakresie. W związku z powyższym taka możliwość nawet nie była rozważana, a aktualnie organizowane są rokowania. Były już dwa przetargi, a teraz są rokowania i 10 marca będzie rozstrzygnięcie rokowań więc jeżeli takie plany naprawdę były to taki wniosek już dawno powinien był wpłynąć,bo nic nie wskazuje dotychczasowych działań. Chyba, że Państwo planujecie stanąć do rokowań, ale nie widzę w budżecie środków na ten cel. Więc jeśli coś chcecie zrobić to proszę formalnie wystąpić w tej sprawie, a nie opowiadać o wizjach. Dyrektor K. Konik- ja może mógłbym być posadzony o grę liczbami gdybym dla dramatyzmu przedstawił to, iż kontrakt na 2015r. wobec kontraktu na rok 2014 mówił Pan a ja przeliczyłem i jest ,59 tyle jest różnicy pomiędzy kontraktem na 2015 a końcówka zakontraktowana na rok Z tym, że to byłby obraz który byłby obrazem mylącym. Z tego względu, że zawsze na początek roku kontrakty są niższe a w trakcie roku one się zwiększają. W związku z tym, jeżeli my chcemy mieć pewien punkt odniesienia to musimy mieć logiczny i spójny, a więc początek roku do początku roku i tak jest to ,29 a jeżeli popatrzymy na koniec roku to jest DPS Zarząd jest w tej wiedzy, że jest to własność w zarządzie mienia Województwa Opolskiego, że odbyły się dwa przetargi, tam cześć działki została sprzedana i w związku z tym o tym się nie mówi, a 10 marca są rokowania to Zarząd o tym wie. Natomiast tak jak powiedziałem na dzień dzisiejszy w ogóle nie wiadomo czy to będzie się nadawało do tego celu. Tak więc przed 10 marca jeżeli Zarząd będzie miał sygnał, że może to być adoptowane na ten cel, no to Zarząd będzie występował,aby na dogodnych warunkach przekazać powiatowi brzeskiemu. Radny J. Niesłuchowski w odniesieniu do tego co powiedział Pan dyrektor jeżeli chodzi o funkcjonowanie ZSM w Brzegu wystarczy spojrzeć,aby stwierdzić, że wyremontowana elewacja świadczy o zainteresowaniu dynamicznym rozwojem placówki przez Zarząd Województwa. Jeśli chodzi o nieruchomość to proponuję podjąć zdecydowane kroki, gdyż tak jak wskazałem dotychczas nie było to przedmiotem obrad i rozważań Zarządu Województwa Polskiego. A czas ucieka. Dyrektor K. Konik - moja ocena wynikała z racji tego, że miałem ogląd jako radny wojewódzki. Radny K. Puszczewicz- ten stan, w którym znajduje się nasz szpital to jest w części i to takiej zdecydowanej z winy tego zarządzającego czy poprzednika, czy dzisiaj te kontrole to za Pańskiego dyrektorowania. Cieszę się, że dostrzegł Pan, że te pomieszczenia ginekologiczne nie napawają radością i o tym mówiliśmy już dużo wcześniej na tej sali i prosiliśmy poprzednika o jakiś remont, harmonogram tego remontu do dzisiaj tego niema. O hospicjum i domu opieki to samo, dobrze, że Pan to dzisiaj widzi i tak jak mówię musimy to widzieli dużo wcześniej. Zmierzam do audytu Pan do tego się nie odnosił i cały ciężar bierze na siebie Pan Starosta, z jakich powodów to widocznie mu zależy, żeby szpital funkcjonował właściwie. Ale moje pytanie Pan był sekretarzem powiatu, Pan przewodniczył komisji restrukturyzacyjnej, Pan pracował nad wnioskami dwa lata i kilka razy na tej 14

15 sali pytałem co z opracowaniem i ujrzało ono światło dzienne. To Pan wypracował kilkanaście czy kilkadziesiąt wniosków, które były nawet akceptowane przez poprzednia Radę i wyrażaliśmy generalnie podgląd po prezentacji tego materiały, że tak w tym kierunku trzeba pójść. To, że Pan wtedy jako przewodniczący tego zespołu poza wypracowaniem wniosków w pewnym momencie powiedział, no nie mam wpływu na realizację tego,bo nie jest dyrektorem. Ale dzisiaj Panie Krzysztofie, Pan określał wnioski naprawcze dla tego szpitala, dziś jest Pan dyrektorem. Dziś minęło 9 m-cy czy więcej nie wprowadził Pan nawet pół wniosku do realizacji czemu drogi dyrektorze. Kto Pana hamuje, co jest powodem nie realizowania opracowanego przez siebie programu restrukturyzacyjnego, naprawczego. Dzisiaj mówił Pan o wokandzie sądowej kto reprezentuje nas tam, dlaczego nie ma tam ani Pana ani dyrektora medycznego, bo to wy jesteście najbardziej zainteresowani, nie jakby a na pewno, bo reprezentujecie szpital. Dyrektor K. Konik nie ma nikogo na sali sądowej z tego względu, że to jest spotkanie pełnomocników tylko i wyłącznie. Chciałem jechać na tą rozprawę, ale kancelaria która nas obsługuje powiedziała, że w zasadzie w ten sposób się to nie odbywa i pełnomocnicy na zasadzie argumentów przytoczonych po prostu przedstawiają sądowi i procedura taka jest. Radny K. Puszczewicz kto nas reprezentuje. Dyrektor K. Konik Pani Joanna Pawłowska Kelm obsługuje szpital i ona jest pełnomocnikiem w ramach wykonywania swojej usługi. Plan restrukturyzacyjny to w zasadzie podstawą i celem tego było rozważenie co do restrukturyzacji własnościowej. Taki był podstawowy i pierwotny cel. On troszeczkę później poszedł w innym kierunku, bo w ostatecznym rozstrzygnięciu są przedstawione dwa warianty co do przekształceń własnościowych i tam m.in. cytowałem, że przekształcenie w spółkę i uratowanie poprzez wprowadzenie w spółkę to jest mit, który nie znajduje swojego umocowania w rzeczywistości, bo na dzień dzisiejszy SP ZOZ radzą sobie dobrze i są takie spółki, które radzą sobie źle w związku z tym to nie jest antidotum, które należałoby przeprowadzić. To jest jedna z konkluzji, która została tam wpisana natomiast zostało wpisanych kilkanaście punktów wpływających na proces organizacyjnofinansowy tego szpitala. Kto wzbrania realizację punktów cześć punktów została zrealizowana podczas funkcjonowania na stanowisku dyrektora Pana Grochowskiego i zostały zrealizowane po części, a po części nie zostały zrealizowane chociażby w skutek działań wzbraniających np. Pana radnego K. Puszczewicza kiedy ja proponowałem tutaj na sali połączenie dwóch oddziałów laryngologii i chirurgii wynikające właśnie z tego programu to były takie czynniki, które mówiły żebym tego nie robił. W związku z tym z jednej strony trzymałem się i nie zrobiłem, no nie zrobiłem to też źle.na dzień dzisiejszy te działania,które zostały zrobione i te działania, które będą zrobione one dają bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że rok 2015 powinien zamknąć się takim wynikiem finansowym, że strata jeżeli nastąpi to ona nie będzie przewyższała amortyzacji szpitala. I to jest cel, który stawiam sobie tutaj zresztą został postawiony przez Zarząd i Przez Starostę, który muszę po prostu zrealizować. Zadanie audytowe, które ma być przeprowadzone w naszym szpitalu rozszerzyłem, bo jeszcze swoje uwagi do umowy wniosłem,aby to nie było tylko przeprowadzenie audytu, możemy to kolokwialnie nazywać audytem,ale docelowo żeby to były kierunki strategicznego rozwoju naszego szpitala. Tak więc audyt jest punktem wyjścia,a więc 15

16 uchwycenie stanu obecnego i tam Panie radny będzie zrobione również i to co przedstawiałem Państwu jeszcze za poprzedniej kadencji a więc benchmarking szpitali. Radny K. Puszczewicz przypomina Pan sobie, że radni w tamtej kadencji proponowali Panu pomoc i nie skorzystał Pan i nie korzysta do dzisiaj także cały ciężar jest na Panu. Czy Pan widział rekomendacje tej firmy, która została wybrana przez Starostę, czy przez Zarząd, bo trudno jednoznacznie ze sprawozdań określić czy to starosta czy to Zarząd dokonał wyboru. Rekomendacje tej firmy w jakich szpitalach ona przeprowadza podobne zlecenia czytał Pan czy rozmawiał z dyrektorem, bo w którymś momencie Starosta określił,że jest to zdanie czy opinia jakiegoś tam starosty,też nie powiedział skąd. Starosta M. Stefański od Pana kolegi z platformy obywatelskiej z Głubczyc. Dyrektor K. Konik po pierwsze to nie BCM przeprowadzało wybór oferty natomiast to leżało w rękach Zarządu Powiatu i Zarząd miał stosowne dokumenty natomiast faktycznie też rozmawiałem z nota bene moim dobrym kolega Panem Józefem Kozimą, który jest starostą Głubczyc i tam właśnie ta firma m.in. przeprowadzała audyt wewnętrzny i zakończył się on sukcesem. Tak więc tutaj mamy nie tylko papierowe rekomendacje,ale i ustne i można powiedzieć namacalne. Radny T. Komarnicki Panie dyrektorze trochę zasmuciło mnie Państwie stwierdzenie, że na Pana wniosek nie będzie to tylko audyt, ale jakieś kierunki działania, bo to tak by wyglądało, że Pan ich nie ma, albo nie miał w czasie startowania w konkursie,a też tak nie było. Dyrektor K. Konik staram się zawsze zoptymalizować i wycisnąć maksymalnie z tego, co jest robione i w tym przypadku kierunki działania moje są : rozeznanie sytuacji wewnętrznej moje jest, tylko bardzo często istnieje tak, że prorok we własnym kraju niestety jest lekceważony. I stad m.in. obiektywizowanie wielu kwestii jest potrzebne. Mam nadzieje, że ci którzy przyjdą i zrobią, stworzą pewnego rodzaju dokument i zaprezentują Państwu również, że on w przeważającej większości będzie spójny z tym co i ja dostrzegłem i te kierunki, które już podjąłem i będę podejmował. Nie mam antidotum na rozum i w związku z tym oczywiście jeżeli coś nowego się pojawi, a będzie coś takiego co trzeba byłoby z korzyścią dla szpitala wprowadzić oczywiści będziemy korzystać z mądrości i doświadczenia tych ludzi. Do pkt.7. Perspektywy Subregionu Brzeskiego prezentacja multimedialna ( zał. nr 3 do protokołu). Radny K. Puszczewicz tematem tego punktu jest temat perspektywy subregionu brzeskiego. Właściwie dowiedzieliśmy się z tego wystąpienia trochę historii i o jednym temacie, który ma być wprowadzony do tego całego programu rozbudowa ZOL i termomodernizacja. Słyszeliśmy, że jest to nierealne i osoby które są zainteresowane albo maja szerszą wiedze to oceniają to realnie i Pan Naczelnik Niedźwiedź tak to ocenił. Tych obszarów jest więcej a jakie są perspektywy subregionu bo ja się właściwie niczego się nie dowiedziałem. Starosta M. Stefański nie zgodzę się, że my coś robimy, a Pan radny podważa, że to nie będzie zrobione itd. Trzeba mieć nutkę optymizmu, jeżeli robimy blok operacyjny to na blok mamy pieniądze, mamy nadzieję, że rozbudowa ZOL też będą pieniądze bo na to jest pakiet senioralny, w RPO na pewno to będzie. Oczywiście nie mamy dokładnych danych, a marszałek powiedział na spotkaniu, że jeszcze nie mają szczegółów. Pan naczelnik mówił, że czeka na 8 marca, Pani Bedrunka będzie i w 16

17 szczegółach pewne sprawy omówi. Proszę nie deprecjonować naszych kierunków, bo te kierunki są bardzo istotne i bardzo ważne. Problem ludzi starszych jest od bardzo wielu lat pakiet senioralny daje na to możliwości. To są pieniądze unijne, to jest ostatnia transza i jeżeli my tego nie wykorzystamy, to nigdy do tego nie wrócimy. Dlatego bardzo mocno naciskamy, żeby optymalnie wykorzystać pieniądze z unii. Oczywiście jeżeli chodzi o blok operacyjny być może, że na samą budowę nie dostaniemy tych pieniędzy, bo nie ma takiego konkursu, ale na urządzenia medyczne, które będą w bloku,a one są bardzo drogie jest szansa, że będziemy mogli w jakimś konkursie uczestniczyć i mam nadzieję, że wygrać. Dla powiatu nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i ten kierunek. Naczelnik M. Niedźwiedź idea tego subregionu i tego projektu polega tylko i wyłącznie w tym zakresie na opracowaniu dokumentacji, bo my tutaj innych pieniędzy nie mamy. Dostaliśmy dużą kwotę. Radny K. Puszczewicz ja myślałem, że dzisiaj się czegoś więcej dowiem, bo hasło jest perspektywy subregionu. Spodziewałem się dyskusji wieloobszarowo tym bardziej, że nie dostaliśmy żadnego materiału. Dobrze słuchałem wystąpienia 6 lutego. Starosta M. Stefański dziś mamy temat perspektywy subregiony brzeskiego podkreślam,wstępne informacje. Radny K. Puszczewicz poprosił o przesłanie prezentacji mailem. Radny J. Niesłuchowski mówiąc o perspektywach myślałem, że temat zostanie przygotowany o wiele szerzej, gdyż jak można było zauważyć na spotkaniu tych osi priorytetowych w RPO jest wiele i szczegółowo przedstawił to Pan K. Handzel na tyle,na ile to jest na tą chwilę możliwe, a ten program jest dostępny powszechnie m.in. dla powiatów,a tutaj mówimy tylko o projekcie, który jest realizowany do czerwca czyli właściwie ta perspektywa jest do czerwca i to co było i w ramach tego sporządziliśmy kilka dokumentacji w tym na ZOL i rzeczywiście na sprawy senioralne będą środki i to cieszy, ale na blok operacyjny tych środków nie widać. Sugerował bym starać się o możliwości aplikowania o środki przez powiat nie tylko z RPO np. na informatyzację, ale również o programy ministerialne, które w ostatnich dniach zostały rozpisane. Trudno mi się doszukać w zaprezentowanym materiale jakiejś takiej wizji subregionu, oprócz tego, że widzimy na mapie ten subregionik, bo na tle innych subregionów jest malutki, a w tym subregionie chodziło również o te powiązania wewnątrz subregionalne miedzy tymi głównymi ośrodkami. A tu mamy główny ośrodek Brzeg i takie widełki na najbliższe gminy, a już jak popatrzymy do góry na Kluczbork to mamy dwa duże ośrodki powiatowe Namysłów i Kluczbork gdzie można mówić o jakiś powiązaniach funkcjonalnych, których u nas trudno się doszukać i podobnie jest w Nysie, gdzie jest oferta uczestnictwa w programach przygranicznych. Jeśli chodzi o formalno - prawne zasady subregionu przypomnę, że dr Handzel wskazywał, że jeżeli chcemy realizować programy subregionalne wspólnie z innymi gminami, to powinno być w tym celu zawiązane stowarzyszenie, którego nie ma. Jesteśmy znowu kilka kroków do tyłu, bo takie stowarzyszenie funkcjonuje jako aglomeracja opolska, jako partnerstwo nyskie. A potem się dzieje taka sytuacja jak dyrektor Konik mówił, że do naszego powiatu nie trafiają środki unijne. No bo po prostu na miejscu nie dopełniamy w mojej ocenie wszystkich tych kroków tak jak należy i skutki są takie jak widzimy. Tak jak wskazałem za zasadne uważam już na tym etapie podjęcie zdecydowanych działań, żeby to stowarzyszenie zostało zawiązane, szczegółową analizę już rozpisanych konkursów, bo już na ten rok znamy działania w 17

18 oparciu o które można aplikować o środki, informacje o tym dla radnych, o które środki chcemy wnioskować oraz uzgodnienia miedzy tymi gminami, tymi podmiotami, które są w subregionie co jeszcze chcemy robić w ramach osi priorytetowych w oparciu o tą strategię, która była konsultowana tylko przez tydzień. Starosta M. Stefański Panie radny był Pan radnym w mieście, być może tam środków RPO bardzo mało pozyskaliście. Jeżeli chodzi o nasz powiat my mamy takie służby i takich urzędników, którzy pozyskali maksimum z RPO. Niech się Pan nie martwi, my to wszystko wykorzystamy i świetnie, że Pan nam podpowiada, tylko że my to wiemy. Nie musimy być w stowarzyszeniu myśmy zrobili wszystko jak należy z tymi przepisami jakie są. Co do potkania Pana z marszałkiem to wiem co było mówione. Dopiero uszczegółowienie jak będzie to będzie 8 marca i uważam, że perspektywy i kierunek powiatu są bardzo dobre. Poszliśmy w dobry kierunek. Naczelnik M. Niedźwiedź- póki co jeszcze trwają konsultacje, nie wszystkie osie zostały już przekonsultowane i te, które nas dotyczą nie zostały jeszcze ogłoszone konsultacje i zgłaszanie do nich uwag. Radna C. Zdebik dwie trzecie naszej dyskusji to dla wielu osób zmarnowany czas z tego względu, że zarówno pytający jak i odpowiadający nie trzymają się pewnych reguł krótkiego sformalizowanego pytania. Wyraźnie jesteśmy na etapie dyskutowania i przeprowadzania rozmów ile Brzeg pozyska. Radny T. Zeman jeżeli chodzi o RPO ja może przesłyszałem się, ale został on zatwierdzony jako jeden z pierwszych w Polsce i został zatwierdzony już w grudniu 2014r. W styczniu ponad miesiąc temu został już ogłoszony przez Zarząd Województwa harmonogram naboru wniosków na rok Konsultacje trwały miedzy 9-20 lutego wiec tez już się zakończyły jeżeli chodzi o szczegółowy opis osi priorytetowych wiec naprawdę jesteśmy już mocno zaawansowani czy Zarząd Województwa Opolskiego, który RPO zarządza jest mocno zaawansowany jeśli chodzi wszelkiego rodzaju informacje, jeżeli chodzi o nabór wniosków na ten rok. Został ogłoszony konkurs jest cos takiego co się nazywa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to instytucja wdrażająca dla programu operacyjnego polska cyfrowa. Tam jest działanie 2.1. które mówi ogólnie o e-usługach w administracji.do rozdysponowania w konkursie jest 900 milionów złotych a dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych. Naczelnik M. Niedźwiedź- nie zgodzę się z Panem, że zostały zakończone konsultacje w poszczególnych osiach natomiast w wielu nie zostały zakończone.jeżeli chodzi o projekty z E to jesteśmy bardzo daleko zaawansowani. Właściwie powinniśmy już ogłaszać przetarg, natomiast jest zawiązany klaster szpitali kilku i ma być wspólny projekt do RPO i te działania w tym kierunku idą. Radny T. Komarnicki jedną z osi jest też szkolnictwo zawodowe i nie możemy mówić, że najważniejsza rzeczą jest nasze zdrowie, ale ten kierunek jest też ważny i chciałbym zwrócić na to uwagę. Starosta M. Stefański nie zapominamy o szkolnictwie zawodowym. Przewodniczący Rady S. Kowalczyk ogłosił 10 min. przerwę w obradach. Obrady wznowiono. Do pkt.8. 18

19 Informacje nt. promocji Powiatu Brzeskiego za 2014r. z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej zał. nr 4 do protokołu. Naczelnik B. Jakubowicz -przytoczone przez Pana radnego K. Puszczewicz zdanie było takie około dwudziestu świat to święta państwowe, ale Pan nie skończył tego zdania i kombatanckie W tym oczywiście się zawierają te wszystkie święta, o których my mówimy. Ja nie jestem nieomylna i może są tam jakieś błędy, natomiast bądźmy uczciwi jeśli się kogoś krytykuje, to trzeba to do końca przeanalizować czy ta krytyka jest słuszna. Radny K. Puszczewicz jeżeli Panią nie razi zdanie, że w 2014r. zorganizowano około dwudziestu świąt narodowych i kombatanckich i ja mam tutaj mylnie to odbieram, no to przepraszam Panią. Natomiast odbiór jest jednoznaczny, pokazanie czegoś takiego na BIP, czy na stronie internetowej z kilkoma innymi jeszcze błędami jest niepotrzebne. Chodziło mi o to, żeby Pani poprawiła i to wszystko. Jeżeli chodzi o kwoty to, rzeczywiście przyjdę do Pani i dowiem się. Naczelnik B. Jakubowicz Panie radny rozumiem, że Pan chciałby, abym ja do każdej z tych imprez przypisała kwotę, za ubiegły rok. Radny K. Puszczewicz Pani Brygido, ja tylko wyraziłem zdanie jak taki materiał informujący nie dla radnych a dla mieszkańców powinien wyglądać. Radny T. Róża czy do kalendarza imprez historycznych można jeszcze jedną dopisać chodzi o upamiętnienie wprowadzenia rocznicy 13 grudnia organizowanej przez gminę Grodków i przez Solidarność grodkowską. Naczelnik B. Jakubowicz oczywiście możemy dopisać. Radny J. Niesłuchowski Panie przewodniczący Pan mi się nie dał wypowiedzieć wcześniej w tym temacie dlaczego zasadnym było by przenieść ten temat na kolejna sesją. Pierwsza sprawa proceduralna komisji rozwoju i gospodarki powiatu brzeskiego,której jestem członkiem, a która wnioskowała o przygotowanie tego materiału i w planie pracy jak czytamy miała go omawiać na posiedzeniu, które odbyło się wczoraj tego tematu nie omawiała. Ten temat nie został przez komisję zrealizowany. Pani Brygida była, Pan Bort zamknął obrad i komisja nie dyskutowała. Ja byłem jednym z wnioskodawców omawiania tego tematu przez Rade. Wskazywałem, że kluczowa w tym materiale będzie informacja o kosztach promocji, kosztach poszczególnych zadań a tak jak widzimy w materiale o tych kosztach nie ma ani słowa, a w mojej ocenie są to istotne informacje, bo chciałbym wiedzieć ile kosztowały nas poszczególne imprezy, ile kosztowały nas delegacje czy to przyjęcia delegacji czy to wyjazdy zagraniczne i taka całościowa analiza kosztów promocji w mojej ocenie pozwoliłaby na kompleksowe omówienie tego tematu. A nie można nie zauważyć, że rzeczywiście w niektórych obszarach jest się czym pochwalić i te działania promocyjne są widoczne. Mam jednak pytania czy funkcjonuje w naszym powiecie taki dokument jak strategia promocji. Bo wiem, że takie typu dokumenty są przyjmowane przez gminy, powiaty w naszym kraju i tam są określone cele oraz kryteria, w oparciu o które dokonuje się pewnej realizacji efektywności tej promocji. Naczelnik B. Jakubowicz nie ma takiej strategii. Ja się opieram na strategii powiatu brzeskiego, która również zawiera elementy promocji.natomiast ponieważ Pan był inicjatorem i chce Pan zbadać te wydatki promocji ja się cieszę dlatego, że niedofinansowanie promocji jest wszystkim znane i radni też powinni się o tym dowiedzieć, że dzięki temu, że ja współpracuję z wszystkimi instytucjami my 19

20 możemy jakiekolwiek imprezy robić. Ja Panu szczegółowo przedstawię koszty, ale dam przykład ile wydaje się pieniędzy na Dni Księstwa Brzeskiego. Radny J. Niesłuchowski chodzi o koszt całościowy imprezy.ile wydajemy miesięcznie na publikacje promocyjnych materiałów w prasie lokalnej w Panoramie powiatu. Naczelnik B. Jakubowicz- nie są to do końca materiały promocyjne, ale są to ogłoszenia o naborze na stanowiska, ogłoszenia geodezyjne. My również na tej stronie powiatowej drukujemy różne rzeczy, które się dzieją w powiecie brzeskim a nie są do końca związane ze starostwem np. informacje o imprezach szkolnych, stowarzyszeniach. Mamy dwie umowy podpisane z gazeta brzeska i z Panoramą po to, żeby mieć ciągłość w ogłaszaniu i mamy dobre umowy. Płacimy 500 zł za stronę gazetową przy jednym wydaniu, kiedy NTO żąda zł. Radny J. Niesłuchowski czy korzystany z innych portali społecznościach. Naczelnik B. Jakubowicz- jest strona na FB, ale nieoficjalna. Radny J. Niesłuchowski- uważam, że taka strona powinna funkcjonować oficjalnie. Naczelnik B. Jakubowicz- ja mam w tej chwili dwóch pracowników i w momencie absencji ja muszę za nich wykonywać wszystkie czynności. Jesteśmy najmniejszym wydziałem promocji w całym województwie opolskim. Radny K. Puszczewicz czy Pani kiedykolwiek zgłaszała potrzebę dodatkowego pół etatu. Naczelnik B. Jakubowicz znam realia,ale wiem, że nie ma środków. Radny K. Puszczewicz proszę wystąpić do Starosty. Do pkt.9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu stanowi zał. nr 5 do protokołu. Radny J. Niesłuchowski jakie jest zapotrzebowanie na miejsce w domu pomocy społecznej w naszym powiecie. Czy znana jest dokładna liczba oczekujących na miejsce. Dyrektor A. Podgórny jest to dom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, bo taka jest definicja z ustawy o pomocy społecznej. Na chwilę obecną DPS w Grodkowie posiada 57 miejsc a w tej chwili oczekuje na umieszczenie dwie osoby. Średni czas oczekiwania to ok. dwóch miesięcy. DPS w Jędrzejowie przeznaczony dla 95 mężczyzn i w tej chwili brakuje nam 5 mieszkańców, co powoduje dosyć duże komplikacje finansowe. Do pkt.10. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2014r. stanowi zał. nr 6 do protokołu. Do pkt.11.a. Starosta M. Stefański przedstawił projekt uchwały. Opinia: Komisja Zdrowia- pozytywna Komisja Budżetowa pozytywna. 20

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. PROTOKÓŁ 20/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Oddział Dziecięcy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Oddział Dziecięcy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Budżetowanie 200% Oddział Dziecięcy 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Leki Sprzęt, materiały medyczne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Część III Powiat Gołdapski jako organ założycielski i problemy z tym związane mgr Ewa Bogdanowicz - Kordjak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński powitał wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu i przedstawił PORZĄDEK OBRAD:

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński powitał wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu i przedstawił PORZĄDEK OBRAD: BRM.0012.20.1.2012 Protokół nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 9:00 Godzina

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00)

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00) BRM.0012.4.31.2012.MG Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 24.08.2012r. (godz. 15:15-17:00) Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2012

Protokół Nr XXXIII/2012 Protokół Nr XXXIII/2012 XXXIII sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 8 maja 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, a

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 9/07

P r o t o k ó ł nr 9/07 P r o t o k ó ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 października 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo