II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE ul. Konstytucji 3 Maja 26, Radzymin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin"

Transkrypt

1 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE ul. Konstytucji 3 Maja 26, Radzymin Liczba uczniów w szkole: - w okresie I-VIII w okresie IX-XII 327 Miesięczny koszt utrzymania wynosi: - oddziału zł. - ucznia - 266,65 zł. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida prowadzi w szerokim zakresie działalność kulturotwórczą w środowisku lokalnym. Zorganizowaliśmy następujące imprezy kulturalnooświatowe: - Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Norwidowskich - Młodzieńcze drogi Norwida w kategoriach: literackiej, plastycznej; - Moje zauroczenie Norwidem - konkurs krasomówczy dla uczniów szkół norwidowskich w Polsce; - Koncert z okazji Dnia Wiosny - poezja polska o tematyce młodopolskiej recytowana przez uczniów Liceum oraz muzyka klasyczna w wykonaniu młodzieży Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego z Wołomina dla rodziców i mieszkańców Radzymina; - Sesja popularno-naukowa (styczeń) - Nowy Rok 2004 z Janem Pawłem II z udziałem przedstawicieli środowiska lokalnego, rodziców i młodzieży Liceum oraz uczniów szkół gimnazjalnych w Radzyminie; - Sesja popularno-naukowa (maj) - Norwid - prorok niechciany z udziałem młodzieży i środowiska lokalnego; - Sybirakom i kombatantom w podzięce - Spektakle prezentowane kombatantom Związku Sybiraków w Radzyminie (styczeń, wrzesień); - Koncert norwidowski z okazji Światowego Dnia Poezji w Domu Kultury w Warszawie (kwiecień); - Kawiarenka wita - koncert dla rodziców (październik); - Prezentujemy laureatów konkursów z naszej szkoły - koncert dla rodziców (grudzień); - Jan Twardowski i jego poezja - koncert dla Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Kobyłce (marzec); - Plener malarski w Dębinkach - plener dla młodzieży ze szkół norwidowskich w Polsce oraz dla dzieci z domów dziecka (czerwiec); - Zajęcia warsztatowe dla młodzieży: - Drama tłumi agresję (październik), - Alkohol kradnie wolność (grudzień),

2 - Powrót Euthedemis (listopad). - Wystawy dla młodzieży i środowiska lokalnego: - Jan Paweł II w naszych domach rodzinnych (styczeń), - Kartki z albumów o Norwidzie (wrzesień), - Polska w oczach Polaków z całego świata (październik-grudzień). Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie odniosła szereg sukcesów na forum lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim: - Stypendium Prezesa Rady Ministrów - 1 uczennica - Nagroda Starosty Powiatu Wołomińskiego Talent uczniów - Kierunek Europa - projekt Z ludźmi słabszymi od nas w naszych małych ojczyznach wchodzimy do zjednoczonej Europy - I miejsce w finale ogólnopolskim (październik) oraz wyróżnienie w kategorii Najciekawsze formy pracy z młodzieżą w finale międzynarodowym w Paryżu (grudzień); - Dobre pomysły 4 - nagroda Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundację J&S Pro Bono Poloniae w Warszawie; wyróżnienie - 2 uczennice, - Powiatowy Konkurs Recytatorski Ścieżkami Norwida : - I miejsce w kategorii recytacji szkół średnich (1 uczennica), - II miejsce w kategorii recytacji szkół średnich (1 uczennica), - I miejsce w kategorii poezja śpiewana (2 uczennice), - Ogólnopolski konkurs Bliżej Norwida : - wyróżnienie specjalne w kategorii recytacja, poezja śpiewana i akompaniament. - Parafialny Konkurs Recytatorski Tym, którzy odważyli się być wolni - I i III miejsce (2 uczennice); - wyróżnienia (2 uczennice). - Ogólnopolski konkurs krasomówczy Moje zauroczenie Norwidem - I miejsce (1 uczeń); - 2 wyróżnienia (1 uczeń, 1 uczennica); - Ogólnopolski konkurs Młodzieńcze drogi Norwida : - w kategorii literackiej - 4 uczniów; - w kategorii plastycznej - 6 uczniów. - Międzypowiatowe rozgrywki w piłce ręcznej: - chłopcy - 1 miejsce (marzec), - dziewczęta - I miejsce (marzec). - Lekkoatletyka - zawody powiatowe: - chłopcy - I miejsce (maj), - dziewczęta - I miejsce (maj). - Międzypowiatowe rozgrywki w piłce koszykowej V miejsce chłopcy (listopad).

3 - Międzypowiatowe rozgrywki w piłce siatkowej V miejsce chłopcy (maj). - Ringo - zawody na szczeblu powiatowym: - II miejsce chłopców (wrzesień). - Biegi przełajowe na szczeblu powiatowym: - drużynowo - III miejsce; - indywidualnie - I miejsce chłopców, - indywidualnie - II miejsce dziewcząt. - Finały Biegów Przełajowych w Pomiechówku: III miejsce drużynowo. - Biegi przełajowe na szczeblu gminnym: - I miejsce w kategorii chłopców (październik). Liceum Ogólnokształcące prowadzi intensywną działalność charytatywną. Młodzież Liceum objęła opieką materialną i rzeczową ubogie dzieci ze szkół podstawowych w Radzyminie, dzieci z Domu Dziecka w Dębinkach oraz osoby dorosłe potrzebujące wsparcia w środowisku lokalnym. Od stycznia 2003 roku w szkole działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach współpracy z Rejonowym Zarządem PCK w Wołominie organizujemy corocznie na terenie szkoły punkt krwiodawstwa ( r., 23 kwietnia 2004 r.). W roku 2004 oddaliśmy ml krwi. Członkowie Szkolnego Koła PCK aktywnie działają między innymi na rzecz wolontariatu. Szkoła prowadzi dla młodzieży szeroki wachlarz nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych: - Szkolne Koło Sportowe (zajęcia odbywają się w Hali Sportowej w Radzyminie), - Koło informatyczne, - Szkolne Koło PCK, - Kawiarenka Literacka, - Koło europejskie (koordynuje realizację programu SOCRATES COMENIUS), - Koło teatralne, - Warsztaty dziennikarskie, gazeta szkolna, - Koło geograficzne, języka niemieckiego oraz francuskiego, - Koło plastyczne, - Koło gier logicznych, - RPG - Gry Fabularne. Od stycznia 2003 roku aktywnie realizujemy Program Profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie. Rzetelna realizacja programu poprzez pobudzanie postaw kreatywnych oraz kształtowanie systemu wartości umożliwia młodzieży pełny rozwój intelektualny i psychofizyczny. W szkole funkcjonuje Zespół do Spraw Profilaktyki, który zorganizował wyposażenie dydaktyczne do pracy z młodzieżą. W ramach programu zrealizowano następujące edukacyjne programy profilaktyczne: Korekta, Dezyderia, Stres pod kontrolą oraz kontynuowano realizację programów: Rzuć palenie razem z nami, Siedem kroków, Noe, Nie truj się, Alkohol kradnie wolność.

4 Rok szkolny 2003/2004 został ogłoszony Rokiem Profilaktyki w LO im. C. K. Norwida w Radzyminie. (realizacja programów profilaktycznych, 2 spektakle teatralne, koncert profilaktyczny, Dzień Profilaktyki r). Od października 2004 roku Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie realizuje międzynarodowy program edukacyjny Tożsamość europejska poprzez budynki historyczne. Projekt sponsoruje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa - SOCRATES- COMENIUS. W ramach realizacji programu nastąpi wymiana młodzieży z uczniami szkół z Grecji i Irlandii. W roku 2004 dzięki sponsorom oraz ze środków budżetowych przeprowadzono prace w celu poprawy bezpieczeństwa młodzieży przebywającej na terenie szkoły: - Dzięki środkom budżetowym doposażono budynek szkoły w profesjonalny sprzęt przeciwpożarowy celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i zoptymalizowania warunków BHP; - Przystosowano budynek szkoły do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich); - Wymieniono drzwi ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami BHP; - Z funduszu Rady Rodziców założono alarm w budynku szkoły i wprowadzono całodobowy monitoring (firma Scorpion). W roku 2004 została w szerokim zakresie rozwinięta baza dydaktyczna szkoły dzięki sponsorom oraz ze środków Rady Rodziców: - Z funduszu Rady Rodziców zakupiono komputer serwer do pracowni informatycznej (koszt 5 tys. zł.) oraz doposażono pracownię w drobny sprzęt komputerowy (koszt 1 tys. zł.); - Zakupiliśmy z funduszy Rady Rodziców książki-lektury do biblioteki szkolnej oraz szereg pozycji do czytelni multimedialnej; - Od sponsorów szkoła uzyskała: sprzęt RTV z odtwarzaczami video, odtwarzacze CD; - Doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne do realizacji Programu Profilaktycznego (kasety video, plansze tematyczne). W 2004 roku dzięki sponsorom oraz z funduszu Rady Rodziców przeprowadziliśmy w szkole następujące remonty: - Pokój nauczycielski (całkowity remont z wymianą podłogi-terakota); - Sekretariat szkoły (całkowity remont z wymianą podłogi); - Pomieszczenie administracyjne; - Pomieszczenie na klub dla młodzieży, tzw. Dziupla ; - Renowacja zabytkowych drzwi (2 szt.). - Rozpoczęto remont pomieszczenia na pracownię plastyczną. Środki specjalne: Szkoła nie prowadziła środków specjalnych. Wszystkie pozyskiwane fundusze z czynszu, wynajmu pomieszczenia na barek oraz na prowadzenia kursu prawa jazdy rocznie w kwocie zł. (słownie cztery tysiące siedemset złotych) jako dochody wpłacane były na konto Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Pozyskane darowizny rzeczowe dla szkoły: - Telewizory - 2 szt.;

5 - Magnetowid - 1 szt.; - Odtwarzacz CD - 2 szt.; - Dyktafon; - Odtwarzacz DVD; - Girlandy do dekoracji szkoły. Pozyskane granty dla szkoły: - Grant w wysokości 4 900,00 złotych ufundowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży na realizację programu Dobre pomysły 4 ; - Grant w wysokości 5 430,00 EURO ufundowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa - SOCRATES-COMENIUS na realizację programu Tożsamość europejska poprzez budynki historyczne. Realizacja budżetu 2004 r. Wyszczególnienie wydatków Ogółem Rozdział Ogółem , ,00 Fundusz Płac i Pochodne , ,00 Wydatki Rzeczowe , ,00 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.510, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 W tym: stoliki, krzesła , ,00 Zakup pomocy naukowych 2.000, ,00 Zakup energii , ,00 W tym: - gaz - woda - energia , , , , , ,00 Zakup usług zdrowotnych 385,00 385,00 Zakup usług pozostałych , ,00 Podróże służbowe pracowników 2.900, ,00 Różne opłaty i składki 3.537, ,00 Odpisy na ZFŚS , ,00

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012 Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. K. I. Gałczyński Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku Przasnysz, 17.07.2015 Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku I. Organizacja Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska

Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska "Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo." Charles Kemmons Wilson Kończy się IV kadencja samorządu powiatowego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Starostwo Powiatowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Sylwia Dzidziul, Renata Chomińska PAŹDZIERNIK 2013 r. Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl 2 Gimnazja 1 Wrocław PUBLICZNE GIMNAZJA i cz.mat-przyr.) Gimnazjum nr 1 im.hugona 578, w 8-15.20 programy własne: angielski, zajęcia artystyczne:chór, przy dwie pracownie pielęgniarka, 4 x tyg. bufet duża

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo