Uczestnicy postępowania / strona internetowa /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnicy postępowania / strona internetowa /"

Transkrypt

1 Z VII 11/04/2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana Świdnik REGON NIP Tel. (0-81) fax. (081 ) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr konta ISO 9001:2008 Certyfikat Nr 9122.SAMZ Świdnik, dn Uczestnicy postępowania / strona internetowa / dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i modernizację sieci informatycznej, dostawę i wdrożenie oprogramowania SP ZOZ Świdnik wraz z ucyfrowieniem aparatów RTG - numer sprawy ZVII ZP 05/02/2011 W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku uprzejmie odpowiada : Ad Pyt. 1 W pkt. II.10 Załącznika nr 1 część C Zamawiający określa maksymalną powierzchnię podstawy skanera na 0,3 m 2. Czy Zamawiający dopuści skaner o powierzchni zabudowy 0,49 m 2? Ad. Pyt. 2 W pkt. II.13 Załącznika nr 1 część C Zamawiający określa maksymalny czas obróbki płyty obrazowej 35x43 cm na mniej niż 60 s. Stanowisko pracy techników tworzą skaner wraz ze stacją roboczą a wydajność stanowiska jest uzależniona od wydajności obu tych elementów oraz od sprawności pracy techników. Typowa maksymalna wydajność doświadczonego technika pracującego na typowej stacji roboczej nie przekracza 50-ciu zdjęć na godzinę, przez co wyższa wydajność samego skanera nie może zostać wykorzystana. Z kolei wykorzystanie skanera wielosplotowego nie ma uzasadnienia wynikającego z ilości zamawianych przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych i stacji technika. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera, którego czas obróbki płyty obrazowej 35x43 cm wynosi 60 s? Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 3 W pkt. II.15 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga, aby wielkość plamki lasera odczytującego była mniejsza niż 90µm. Z uwagi na fakt, że jedynym producentem spełniającym powyższy wymóg jest firma prosimy o ujednolicenie specyfikacji w zakresie rozdzielczości skanowania ( 10 pikseli/mm) i dopuszczenie skanerów o wielkości plamki lasera 100µm, co odpowiada wymaganej rozdzielczości 10 pikseli/mm. 1

2 Ad. Pyt. 4 W pkt. II.16 i pkt. II.17 Załącznika nr 1 część C Zamawiający określa maksymalną rozdzielczość skanowanego obrazu dla płyty 35x43 cm na min. 4000x4500 pikseli. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera o rozdzielczości obrazu dla płyty 35x43 cm wynoszącej 3480x4248 pikseli? Zgodnie z wymaganą rozdzielczością 10px/mm macierz skanowania płyty 35x43 cm może wynosić maksymalnie ( dla tej rozdzielczości ) 3500x4300 pikseli. Ad. Pyt. 5 W pkt. III.28 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga współpracy z każdej z konsol z oboma czytnikami płyt obrazowych. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia jednego czytnika i jednej konsoli technika prosimy o usunięcie tego wymogu. Ad. Pyt. 6 W pkt. V, V.59 i V.60 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga wydruku typu laserowego. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku. W związku z tym prosimy o dopuszczenie technologii termicznej druku. Dodatkowo informujemy, że posiadamy wyrok Urzędu Zamówień Publicznych mówiący, że opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię ( wydruk laserowy ) jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Ad. Pyt. 7 W pkt. V.67 Załącznika nr 1 cześć C Zamawiający określa maksymalną powierzchnię podstawy kamery na 0,5 m 2. Czy Zamawiający dopuści kamerę o powierzchni zabudowy 0,52m 2? Różnica 0,02 m 2 czyli 4% - nie powinna mieć dla Zamawiającego krytycznego znaczenia. Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 8 W pkt. V.69 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga, aby wydajność druku błon 35x43 wynosiła minimum 80 arkuszy /godz. Czy Zamawiający dopuści kamerę o wydajności dla błon 35x43 cm 75 arkuszy/godz.? Należy przyjąć, że Zamawiający docelowo będzie starał się ograniczyć ilość wydrukowanych obrazów badań wydając pacjentom wyniki na płytach CD/DVD i wykorzystywać dla dystrybucji wewnętrznej obrazy badań w wersji cyfrowej zarchiwizowane w systemie PACS Ad. Pyt. 9 W pkt. V.75 Załącznika nr 1 cześć C Zamawiający wymaga dźwiękowej sygnalizacji braku błon w szufladzie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie sygnalizujące brak błon w szufladzie w sposób wizualny? Dźwiękowa sygnalizacja może być dla Użytkownika irytująca w przypadku czasowego braku błon przez Zamawiającego. 2

3 Ad. Pyt. 10 Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku wdrażającą Dyrektywę 2007/47/EC wszelkie systemy zapisu ( urządzenia, oprogramowanie) przeznaczone do rejestrowania ( zapisywania, utrwalania) diagnostycznych obrazów rentgenowskich winny być rejestrowane w klasie IIa. Czy Zamawiający zamierza wykorzystywać oferowany czytnik płyt obrazowych, kasety z płytami obrazowymi, konsolę technika, stację diagnostyczno opisową i system PACS do wykonywania i zapisywania badan radiologicznych? Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany czytnik płyt obrazowych, kaset z płytami obrazowymi, oprogramowanie medyczne konsoli technika, oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej i oprogramowanie PACS były zarejestrowane w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. II a lub posiadały certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. II a? Ad. Pyt Dotyczy SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW ORAZ REJESTRACJI PACJENTÓW System operacyjny Windows 2008 x64 Server lub odpowiednik Zgodnie z wytycznymi UZP oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie może używać nazw i znaków handlowych. Powyższy zapis nie dopuszcza również systemów PACS opartych na darmowym systemie operacyjnym z rodziny Linux co wiąże się z większymi kosztami zakupu i może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego wymogu. Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 12 Dotyczy 112 System archiwizacji i dystrybucji obrazów zarejestrowany jako produkt medyczny klasy II b ( do oferty należy dołączyć deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC oraz wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Zgodnie z polskim prawem System archiwizacji i dystrybucji obrazów może być zarejestrowany jako wyrób medyczny najwyżej w klasie II a. Nie istnieje możliwość rejestracji tego typu systemów w wyższej klasie ponieważ jest to niezgodne z ustawą o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia punktu na: System archiwizacji i dystrybucji obrazów zarejestrowany jako produkt medyczny klasy II a ( do oferty należy dołączyć deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych). Ad. Pyt. 13 Dotyczy 113 System archiwizacji i dystrybucji obrazów o komunikatywności potwierdzonej certyfikatem IHE ( do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane nie może wymagać powyższego dokumentu. IHE nie jest instytucją certyfikującą oraz w żaden sposób nie jest umiejscowiona w prawie zarówno polskim jak i europejskim. Prosimy zatem o wykreślenie powyższego punktu. 3

4 Ad. Pyt Komputer dedykowany do pracy jako stacja rejestracyjna, o parametrach minimalnych: - niewielka obudowa - procesor czterordzeniowy Intel Quad - pamięć RAM 2 GB - karta sieciowa - karta dźwiękowa - karta graficzna z wyjściem DVI - napęd DVD/RW - 2 dyski twarde 500 GB w systemie RAID1 - system operacyjny Microsoft Windows XP PL - monitor LCD 19" - klawiatura, mysz - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 750 VA) Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez zapis niewielka obudowa Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli obudowę typu mini Tower lub desktop. Ad. Pyt. 15 Dotyczy: Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. Zamawiający wymaga dwóch portów komunikacji z UPS tj. RS323 i USB. Ponieważ można jednocześnie korzystać tylko z jednego z nich oraz fakt posiadania przez UPS dwóch portów komunikacji nie wpływa znacząco na komfort i wydajność pracy prosimy o zmianę brzmienia punktu na: Porty komunikacji RS323 lub USB Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 16 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 1, Zamawiający wymaga: Wszystkie moduły systemu informacyjnego zarówno w części administracyjnej oraz szpitalnej muszą pracować na jednym silniku bazy danych typu Open Source Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie komercyjne ze względu na gwarancję rozwoju i profesjonalne wsparcie produktu i jeśli nie jakie są techniczne lub inne uwarunkowania tego wymogu? Wskazujemy, że koszt bazy danych i wsparcie jest ułamkiem w wartości całego zamówienia, biorąc zaś pod uwagę obecne posterowanie należy uznać, że: a. Zamawiający niekonsekwentnie stosuje ten wymóg, ponieważ w części PACS i RIS nie wymaga tego, jak również w zakresie systemu antywirusowego b. Element kosztowy nie ma znaczenia dla całości zamówienia ponieważ Zamawiający jako kryterium nie określił TCO więc nie będzie w stanie zweryfikować czy system oparty na open source owej bazie danych będzie tańszy w eksploatacji od tego z komercyjną bazą danych c. Wskazywanie open source w zakresie tylko bazy danych jest nieuzasadnione ponieważ w wielu miejscach Zamawiający wymaga typowych rozwiązań komercyjnych pomimo istnienia równoważników open source ( np. system MS Windows Server gdy dostępne na rynku są systemy LINUX) d. Oferowane na rynku polskim systemy HIS działające na bazie open source stanowią nie więcej niż 2% całego rynku tych systemów, co wskazuje na ich niszowość i brak popularności. Dodatkowo są domeną niewielkich firm, nie gwarantuje stabilności produktu w przyszłości co powinno być kluczowym dla Zamawiającego. Systemy takie w głównej mierze sprzedaje firma.., która po pierwsze nie jest nawet producentem tego oprogramowania a znaczna część wdrożeń realizowana była na potrzeby lecznictwa otwartego 4

5 e. Oprogramowanie open source nie gwarantuje Zamawiającemu w przyszłości powstawania nowych wersji, co może się wiązać z tym, że zaoferowane rozwiązanie w zakresie bazy danych pozostanie bez jakichkolwiek zmian, w tym napraw błędów. Po kilku latach użytkowania Zamawiający będzie zmuszony płacić zewnętrznym podmiotom za rozwijanie bazy danych co sprowadzi się do podwyższenia kosztów i de facto do tego samego czym jest komercyjne wsparcie bazy danych f. Większość licencji open source określa, że używa się je wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Akceptując to, Zamawiający powinien potwierdzić, że takie ryzyko akceptuje Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ad. Pyt. 17 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 5 Zamawiający wymaga: Wszystkie komponenty użyte do budowy systemy informatycznego zarówno części liczenia kosztów oraz szpitalnej ( baza danych, compilatory/interpreter, serwer aplikacji itp.) są dostępne w wersji otwartego oprogramowania open source za darmo freeware W ofercie wykonawca wymieni wszystkie komponenty z podaniem sposobu i miejsca ( strona WWW) ich dostępności Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie komercyjne ze względu na gwarancje rozwoju i profesjonalne wsparcie produktu? Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza instalację na Windows lub Linux? Odpowiedź: Patrz modyfikacja specyfikacji SIWZ zgodnie z zapisami. Ad. Pyt. 18 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 27 Zamawiający wymaga: Przeniesienie danych do systemu HIS z systemów pracujących w SP ZOZ: część administracyjna pracuje na HExie ( Dos, Płace, kadry firebird) część szpitalna rozliczenie szpitala SOMED Prosimy o wyjaśnienie: a) czy Zamawiający wyeksportuje dane w podanym przez Wykonawcę formacie zgodnym z obowiązującym prawem? b) czy i jakiego rodzaju dane są gromadzone w systemie dane osobowe pacjentów, hospitalizacje, porady, rezerwacje wizyt, kolejki oczekujących, wyniki badań, inne? Odpowiedź: Zamawiający nie wyeksportuje danych. Wykonawca jest zobowiązany dokonać takiego eksportu samodzielnie. Zakres danych dotyczy wszystkich danych znajdujących się w wymienionych systemach. Ad. Pyt. 19 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 28 Zamawiający wymaga: Integracja systemu informatycznego z oprogramowaniem firmy Roche w części laboratoryjnej umożliwiająca wymianę danych poprzez moduł HL7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wymianę oprogramowania w części laboratoryjnej lub czy w obecnej umowie serwisowej ma zagwarantowaną współpracę firmy Roche z zakresie integracji z oprogramowaniem firm trzecich? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wymiany oprogramowania firmy Roche. Koszt integracji z oprogramowaniem jest po stronie wykonawcy. 5

6 Ad. Pyt. 20 technicznych, Wymagania związane z administrowaniem systemu w części liczenia kosztów, pkt. 4, Zamawiający wymaga: Prowadzenie dziennika operacji związanych z obsługą dokumentów księgowych Prosimy o wskazanie jakie operacje związane z obsługą dokumentów księgowych Zamawiający ma na myśli w tym punkcie? Odpowiedź: Prowadzenie dziennika jest wymagane w celu identyfikacji dokumentów. Ad. Pyt. 21 technicznych, Sprawozdania NFZ, pkt Zamawiający wymaga: W/w zestawienie musi posiadać dodatkowo możliwość filtrowania ( pobierania lub nie pobierania do zestawienia): Pokazywać pozycje umów nieaktywnych, Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez umowę nie aktywną? Odpowiedź: Chodzi o umowy nieobowiązujące. Ad. Pyt. 22 technicznych, Sprawozdania NFZ, pkt Zamawiający wymaga: System musi umożliwiać zestawienie wykonania dla wszystkich oddziału w dowolnie wybranym okresie ( dokładność miesiąc + rok), wraz z podsumowaniem całego zestawienia. Zestawienie musi zawierać: ( ) Limit w wybranym okresie, Limit jest przyporządkowany od produktu kontraktowego ( zakresu). W jaki sposób Zamawiający zamierza przypisać limit do oddziału? Odpowiedź: Zgodnie z umową z NFZ. Ad. Pyt. 23 technicznych, część C Dostawa i wdrożenie systemu ucyfrowienia zakładu RTG, System Archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz rejestracji pacjentów pkt. 113, Zamawiający wymaga: System archiwizacji i dystrybucji obrazów o komunikatywności potwierdzonej certyfikatem IHE ( do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Organizacja IHE nie prowadzi żadnej działalności w Polsce. Tworzone przez tą organizację profile integracji w żadnej sposób nie są umiejscowione prawnie. IHE jest organizacją, która wspiera promowanie standardów DICOM oraz HL7 które są niezbędne do integracji systemów medycznych. IHE nie jest również instytucją certyfikującą systemy PACS / RIS. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tych wymogów i zastąpienie ich oświadczeniem producenta o pełnej zgodności ze standardami DICOM oraz HL7. Ad. Pyt. 24 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Monitor, Powłoka powierzchni ekranu, Zamawiający wymaga: Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści powłokę przeciwodblaskową z utwardzeniem innym niż 3H, jeśli nie prosimy o wskazanie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 6

7 Ad. Pyt. 25 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Monitor, Podświetlenie Zamawiający wymaga: System podświetlenia 2 lampy CCFL Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści system podświetlania inną ( większą ) ilością lamp, z zachowaniem równomiernego podświetlenia całej powierzchni matrycy? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie motywacji z jakiej wynika taki a nie inny parametr. Odpowiedź : W specyfikacji zostały podane parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza większą ilość katod w obrębie tego samego systemu podświetlania. Ad. Pyt. 26 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Monitor, Zakres pochylenia monitora, Zamawiający wymaga: Od -4 do +21 Czy intencją zamawiającego poprzez ten zapis jest zaoferowanie monitorów niezgodnych z polskim prawem? Czy Zamawiający poprawi ten zapis i zastąpi go co najmniej stwierdzeniem, że monitor musi być zgodny z polskim prawem? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał zakres pochylenia od -4 do +21. Ad. Pyt. 27 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, Dyski twarde, Zamawiający wymaga: Zainstalowane 3 dyski 500GB typu HotPlug SATA 3,5 Możliwość instalacji 1 dodatkowego dysku twardego Hot-Plug Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści dyski 500 GB typu HotPlug SATA 2,5 lub zastosowanie rozwiązania równoważnego w stosunku do SATA 3,5? Pragniemy nadmienić, że wymagana obudowa to 1U, stąd domniemanie, że minimalizacja zajmowanego miejsca jest priorytetem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Ad. Pyt. 28 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, Gniazda PCI, Zamawiający wymaga: Minimum 1 złącza PCIe x16 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści aby serwer posiadał 2 złącza PCIe x8 dzięki czemu ilość złączy będzie większa niż wymagana? Pragniemy zaznaczyć, że wykorzystanie złącza PCIe x16 w obudowie 1U jest znacząco utrudnione a dodatkowo x16 dedykowane jest dla bardzo wydajnych kart graficznych co trudno zastosować w serwerze przeznaczonym do czegoś innego niż gry lub obróbka obrazów Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 złącza PCIe x8 zgodnie ze zmienionymi zapisami Załącznika Nr 1 do SIWZ. 7

8 Ad. Pyt. 29 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1,RAM, Zamawiający wymaga: 4GB LV RDIMM DDR3, płyta musi umożliwiać obsługę minimum 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza skrót LV. Odpowiedź: Low Voltage. Ad. Pyt. 30 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, Karta Zarządzania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kartę zarządzająca zintegrowaną na płycie głównej serwera, oraz rozszerzenie jej funkcjonalności poprzez wpisanie kodu? Odpowiedź: Tak o ile spełnia wszystkie zapisane w SIWZ wymagania. Ad. Pyt. 31 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 2, Zasilacz, Zamawiający wymaga: Zasilacz o mocy max. 250W. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy większej niż 250W? Wskazujemy, że serwery o tych parametrach oferuje jedna firma, i nie wiedzieć czemu Zamawiający w innych serwerach dopuszcza większe zasilacze a w tym jednym wymaga tak małego. Nie można uznać, że oszczędzanie energii jest priorytetem Zamawiającego akurat w przypadku tylko jednego serwera gdy w pozostałych wartości te są znacząco wyższe i opisane na zasadzie wartości minimalnej a nie maksymalnej. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad. Pyt. 32 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, 2 i 3, Karta Zarządzania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kartę zarządzającą zintegrowaną na płycie głównej serwera, oraz rozszerzenie jej funkcjonalności poprzez wpisanie kodu? Wskazujemy, że położenie karty zarządzającej w osobnej karcie czy na płycie głównej nie ma znaczenia ze względu na funkcje a pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Dodatkowo takie karty oferuje tylko jeden producent serwerów, pozostali oferują to na płycie głównej i tak zapisany wymóg ogranicza konkurencję. Odpowiedź: Tak o ile spełnia wszystkie zapisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ wymagania. Ad. Pyt. 33 W Zał. nr 2 do SIWZ Ogólne warunki umowy projekt, 6 ust. 3c, Zamawiający wymaga: c/ dokonywanie modyfikacji związanych z dopasowaniem oprogramowania do wymagań Zamawiającego Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeniesienia praw własności do ofertowanego oprogramowania? Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga przeniesienia praw własności. 8

9 Ad. Pyt. 34 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VI, ppkt.112: Zamawiający wymaga zaoferowanie Systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów, który jest zarejestrowany jako produkt medyczny klasy IIb ( do oferty należy dołączyć deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC oraz wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych). Taki wymóg Zamawiającego nie jest zasadny, ponieważ rejestracja produktu medycznego w klasie II b jest wymagana tylko w przypadku gdy oprogramowanie służy bezpośrednio do sterowania urządzeniem medycznym. Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza wykorzystywać system archiwizacji i dystrybucji obrazów do sterowania urządzeniem medycznym? Jeśli tak to jakim i w jaki sposób? Jeśli nie, prosimy o zmianę wymagania rejestracji systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów z klasy II B na klasę II A. Ad. Pyt. 35 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VI, ppkt. 80: Zamawiający wymaga serwera obrazowego o parametrach minimalnych m.in. System operacyjny Windows 2008 x64 Server lub odpowiednik Prosimy o sprecyzowanie jakimi parametrami ma cechować się system będący odpowiednikiem systemu operacyjnego Windows 2008 x64 Server, jeżeli Zamawiający takiego systemu nie jest w stanie precyzyjnie określić, to prosimy o modyfikacje w/w zapisu na: System operacyjny Windows 2008 x64 lub równoważny Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 36 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VII, ppkt. 118: Zamawiający wymaga aby oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadało możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia. Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z dostarczenia powyższej funkcjonalności lub zrezygnował z wymogu aby oprogramowanie diagnostyczne pochodziło od tego samego producenta co system archiwizacji i dystrybucji obrazów. Te zapisy są dla nas krzywdzące ponieważ nie są istotne dla Zamawiającego a uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty, ograniczając tym samym konkurencyjny tryb niniejszego postępowania. Ad. Pyt. 37 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VII, ppkt. 118: Zamawiający wymaga aby oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadało możliwość Wprowadzenie przysłony o kształcie prostokątnym i kołowym. Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z dostarczenia powyższej funkcjonalności lub zrezygnował z wymogu aby oprogramowanie diagnostyczne pochodziło od tego samego producenta co system archiwizacji i dystrybucji obrazów. Te zapisy są dla nas krzywdzące ponieważ nie są istotne dla Zamawiającego a uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty, ograniczając tym samym konkurencyjny tryb niniejszego postępowania. Ad. Pyt. 38 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 9 Zamawiający określa w punkcie wagę urządzenia 120 kg, uniemożliwiając nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 136 kg? 9

10 Ad. Pyt. 39 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 11 Zamawiający wymaga w tym punkcie ilość ekspozycji na lub bez ilościowego limitu ekspozycji jednocześnie wskazując na dane rozwiązanie danej jednej firmy, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uniemożliwia nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści płyty obrazowe z gwarantowana liczbą ilości cykli odczytu i kasowania wynoszącą ? Ad. Pyt. 40 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 15 Zamawiający określa w tym punkcie wielkość plamki lasera na poziomie <90 µm, uniemożliwiając nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o minimalnej wielkości plamki lasera odczytującego dla płyty 35x43 cm na poziomie 97 µm? Ad. Pyt. 41 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 16 Zamawiający wymaga w tym punkcie rozdzielczość obrazu na poziomie 4000 px, jednoczenie dopuszczając w ppkt. 13 i ppkt. 14 rozdzielczość minimum 10 pikseli/mm. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści maksymalną rozdzielczość obrazu ( bok 35 cm) na płyty 35x43 cm na poziomie 3500 px? Ad. Pyt. 42 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 17 Zamawiający wymaga w tym punkcie rozdzielczość obrazu na poziomie 4500 px, jednoczenie dopuszczając w ppkt. 13 i ppkt. 14 rozdzielczość minimum 10 pikseli/mm. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści maksymalną rozdzielczość obrazu ( bok 43 cm) dla płyty 35x43 cm na poziomie 4300 px? Ad. Pyt. 43 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 18 Zamawiający określa w tym punkcie możliwość wyboru dokładności kasowania płyty z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) jako parametr wymagany. Jest to rozwiązanie i funkcjonalność nieprzydatna i nie praktyczna, ponieważ zawsze trzeba dokładnie i całkowicie wykasować płytę, aby przygotować ją do następnej ekspozycji. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na jednakowym-zawsze całkowitym i dokładnym kasowaniu płyty z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu)? 10

11 Ad. Pyt. 44 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 28 Zwracamy się z zapytaniem, co znaczy zapis w tym punkcie współpraca jakich konsol ( skoro w SIWZ jest jedna) z jakimi oboma czytnikami płyt obrazowych ( skoro w SIWZ jest jeden) Odpowiedź: Zapis ten oznacza, że w przypadku rozbudowy systemu zaoferowana konsola będzie współpracowała z dodatkowym czytnikiem. Ad. Pyt. 45 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 34 Zamawiający wymaga w tym punkcie możliwość wpisywania parametrów ekspozycji do nagłówków wysyłanych plików DICOM. Lepszym rozwiązaniem jest możliwość wpisywania parametrów ekspozycji w dowolnym miejscu na obrazie. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? Ad. Pyt. 46 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 35 Zamawiający wymaga w tym punkcie możliwość zapisu na nośniku wymiennym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z poziomu technika z wyborem rozmiaru i stopnia kompresji. Obraz w formacie JPEG nie jest obrazem diagnostycznym w związku z czym nie posiada właściwości diagnostycznych. Do oceny mogą służyć jedynie obrazy w formacie Dicom. W związku z powyższym prosimy o rezygnacje z powyższego wymagania lub zmianę na Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG lub w formacie Dicom. Ad. Pyt. 47 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 44 Zamawiający określa w tym punkcie podgląd skanowanego obrazu w czasie rzeczywistym ( podczas skanowania płyty). Jako, że powyższe rozwiązanie wskazuje jednocześnie na daną jedną firmę, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uniemożliwia nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści funkcjonalność polegającą na podgląd skanowanego obrazu po całkowitym zeskanowaniu i obróbce obrazu? Ad. Pyt. 48 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 46 Zamawiający określa w tym punkcie podgląd skanowanego obrazu w czasie rzeczywistym ( podczas skanowania płyty). Jako, że powyższe rozwiązanie wskazuje jednocześnie na daną jedną firmę, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uniemożliwia nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści funkcjonalność polegającą na podgląd skanowanego obrazu po całkowitym zeskanowaniu i obróbce obrazu? 11

12 Ad. Pyt. 49 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III Stacja technika Czy Zamawiający wymaga od oferenta dostarczenia podstawy/stolika pod komputer, monitor, kasety? Ad. Pyt. 50 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. IV Zestaw kaset do radiografii cyfrowej Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przez niedopatrzenie czy przez omyłkę nie zamawia kaset formatu 35x35 cm ( jako głównych kaset do zdjęć płuc) oraz kaset 18x24 cm ( jako głównych kaset do zdjęć drobnych)? Ad. Pyt. 51 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 64 Zamawiający określa w tym punkcie możliwość ładowania wymienionych powyżej formatów w dowolnej konfiguracji, w każdej z szuflad. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne możliwość ładowania danego formatu filmu do szuflady o danych formacie? Ad. Pyt. 52 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 69 Zamawiający wymaga wydajność dla błon 35x43 cm 80 arkuszy/h Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego wydajność dla błon 35x43 cm wynosi 75 arkuszy /h? Ad. Pyt. 53 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 70 Zamawiający wymaga czas pierwszego wydruku (35x43 cm) 60s Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas wydruku pierwszego zdjęcia 35x43 cm wynosi 80 sekund od wydania polecenia? Jest to czas nieznacznie dłuższy od wymaganego i nieporównywalny do czasu potrzebnego do przygotowania pacjenta do badania. Ad. Pyt. 54 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 75 Zamawiający wymaga : dźwiękowa sygnalizacja braku błon w szufladzie Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne: Świetlna sygnalizacja braku błon w szufladzie? 12

13 Ad. Pyt. 55 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy: 5 Gwarancja jakości, reklamacje ust.13: Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwierania obudów sprzętu w celu montażu dodatkowych komponentów, bez utraty praw do pełnej gwarancji na sprzęt objęty niniejszym zamówieniem przez Informatyka SP ZOZ lub przy udziale serwisu Wykonawcy Prosimy o wykreślenie w/w podpunktu. Żaden producent nie udzieli pełnej gwarancji na sprzęt, w którym montowane są komponenty, które mogą okazać się niekompatybilne, przez osoby do tego nieuprawnione. Dodatkowe komponenty mogą być montowane tylko przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i po przetestowaniu rozwiązania i pewności, że dodatkowy komponent nie wpłynie negatywnie na pracę całego urządzenia. Ad. Pyt. 56 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy 10 Kary umowne, opóźnienia Wykonawcy ust.1 1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne : ( ) - w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu sprzętu, kompletnego i gotowego do użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto całości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający potrąci naliczoną karę znaleźności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy lub innej, dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. Prosimy o modyfikację wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%. Ad. Pyt. 57 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy 10 Kary umowne, opóźnienia Wykonawcy ust. 4: Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. Za szkody powstałe z innych przyczyn, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. Prosimy o modyfikacje tego zapisu przez dodanie: (..) do wartości rzeczywiście poniesionej szkody. Ad. Pyt. 58 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy 10 Kary umowne, opóźnienia wykonawcy ust. 4: Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. Za szkody powstałe z innych przyczyn, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. Oraz o dodanie ust. o treści: Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny brutto wartości przedmiotu umowy. 13

14 Ad. Pyt. 59 Czy Zmawiający dopuszcza zmiany treści umowy w stosunku do złożonej oferty przetargowej w następujących przypadkach: 1. zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działa siły wyższej, 2. zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości brutto, 3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu zamówienia, 4. zmiany numeru katalogowego producenta, 5. zmiany warunków płatności: terminu płatności, na system ratalny, 6. zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego, 7. zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy ( np. w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu - modelu/ typu), 8. zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa, 9. zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, 10. wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy. Odpowiedź: Dopuszczalne zmiany zgodnie z projektem umowy- 11. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Ad. Pyt. 60 Załącznik nr 2 do SIWZ, ogólne warunki umowy, 6 ust. 3 c/ dokonywanie modyfikacji związanych z dostosowaniem oprogramowania do wymagań Zamawiającego oraz d/ zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian, jak i usuwania fragmentów bądź całości tekstu klauzul poświadczających prawa autorskie w kodach źródłowych, a wprowadzone tam przez Wykonawcę w postaci komentarzy. Czy w związku z zapisami SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ, ogólne warunki umowy, 6 ust. 3 c/ oraz d/ Zamawiający oczekuje uprawnienia do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania we własnym zakresie ( z ograniczeniem dotyczącym wyłącznie zmian jak i usuwania ( ) tekstu klauzul poświadczających prawa autorskie w kodach źródłowych )? Jeśli tak, to na jakich zasadach kod źródłowy miałby być Zamawiającemu udostępniony? Odpowiedź: Zgodnie z definicją oprogramowania Open Source. Ad. Pyt. 61 Załącznik nr 1 do SIWZ część B- IX. Moduł Sprawozdawczość i analizy finansowe, punkt 14 Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów. Prośba o uszczegółowienie podkreślonego fragmentu zapisu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Sposób ich realizacji zależy od Wykonawcy. Ad. Pyt. 62 Załącznik nr 1 do SIWZ część B Wymagania ogólne, punkt 15 Przeniesienie danych do systemu HIS z systemów pracujących w SP ZOZ: część administracyjna pracuje na HExie ( Dos, płace, kadry firebird) część szpitalna rozliczenia szpitala SOMED. Czy Zamawiający udostępni dokumentacje techniczną dotychczasowych programów? Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni dokumentacji. Ad. Pyt. 63 Załącznik nr 1 do SIWZ część B VI. Moduł Personel szpitalny, punkt 1.5 Przeniesienie danych z systemu obecnie pracującego w szpitalu Magic. Czy Zamawiający dostępni dokumentacje techniczną, czy przygotuje dane w określonych formatach; jeżeli tak to w jakich? Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni dokumentacji ani nie przygotuje danych. 14

15 Ad. Pyt. 64 Załącznik nr 1 do SIWZ część B VI. Moduł Personel szpitalny, punkt 6 Ewidencja informacji o zatrudnieniu pracownika na postawie różnych stosunków pracy ( różne typy umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa).w przypadku umów dodatkowych program musi uwzględniać czy umowa dotyczy własnego czy obcego pracodawcy. Czy Zamawiający zamierza wprowadzić umowy własnego pracownika z innymi pracodawcami? W jakim celu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ad. Pyt. 65 Załącznik nr 1 do SIWZ część B VI. Moduł Personel szpitalny, punkt 6.1 Możliwość grupowania umów. Prośba o uszczegółowienie. Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ad. Pyt. 66.., działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dotyczącym Załącznika Nr 10, zapisu w kosztorysie inwestorskim pozycji 2 i 3, ponieważ są jednakowe. Proszę podać także ilości gniazd natynkowych RJ45, które należy uwzględnić w kosztorysie, ponieważ podana wartość różni się od zawartych w rzutach budynków. Odpowiedź : W pozycji 2 należy wpisać kabel UTP kat 5e długość 4722,5 m W pozycji 3 należy wpisać kabel UTP kat. 6 długość 300 m Liczba gniazd RJ45 powinna zostać odczytana z rzutów ( łącznie gniazd RJ45 kat 5e winno być 209 ). Poprawiony w tym zakresie Załącznik Nr 10 do SIWZ Kosztorys ślepy załączono na stronie internetowej Zamawiającego. MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY Ogólne warunki umowy Nr. W Paragrafie 2 projektu umowy SPRAWDZENIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY wykreśla się punkt 2 : 2. Warunkiem rozpoczęcia procedury odbioru jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów świadczących o całkowitym uregulowaniu zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców zamówienia ( np. oświadczeń podwykonawców, że ich należności z tyt. realizacji prac przy niniejszym zamówieniu zostały w całości uregulowane ). Z poważaniem Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku lek. med. Jacek Kamiński 15

A.ZP/22/10 Zakopane 2010-12-20

A.ZP/22/10 Zakopane 2010-12-20 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (018) 20 150 45, fax. (018) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r.

14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r. 14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r....... Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i uruchomienie modułu radiologicznego systemu informatycznego (RIS/PACS) wraz z ucyfrowieniem pracowni rtg oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 24 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznych systemów

Bardziej szczegółowo

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J Załącznik nr 2 do SIWZ NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 18.08.2015 r.

Pytania z dnia 18.08.2015 r. Toszek, 07.09.2015 r. dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AS/2015 na zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Szczecin, dnia 9 października 2013r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Znak sprawy: Dotyczy: SPZOZSzW/PN/3/2013 przetargu nieograniczonego pt. DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO PŁUCNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo