Uczestnicy postępowania / strona internetowa /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnicy postępowania / strona internetowa /"

Transkrypt

1 Z VII 11/04/2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana Świdnik REGON NIP Tel. (0-81) fax. (081 ) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr konta ISO 9001:2008 Certyfikat Nr 9122.SAMZ Świdnik, dn Uczestnicy postępowania / strona internetowa / dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i modernizację sieci informatycznej, dostawę i wdrożenie oprogramowania SP ZOZ Świdnik wraz z ucyfrowieniem aparatów RTG - numer sprawy ZVII ZP 05/02/2011 W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku uprzejmie odpowiada : Ad Pyt. 1 W pkt. II.10 Załącznika nr 1 część C Zamawiający określa maksymalną powierzchnię podstawy skanera na 0,3 m 2. Czy Zamawiający dopuści skaner o powierzchni zabudowy 0,49 m 2? Ad. Pyt. 2 W pkt. II.13 Załącznika nr 1 część C Zamawiający określa maksymalny czas obróbki płyty obrazowej 35x43 cm na mniej niż 60 s. Stanowisko pracy techników tworzą skaner wraz ze stacją roboczą a wydajność stanowiska jest uzależniona od wydajności obu tych elementów oraz od sprawności pracy techników. Typowa maksymalna wydajność doświadczonego technika pracującego na typowej stacji roboczej nie przekracza 50-ciu zdjęć na godzinę, przez co wyższa wydajność samego skanera nie może zostać wykorzystana. Z kolei wykorzystanie skanera wielosplotowego nie ma uzasadnienia wynikającego z ilości zamawianych przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych i stacji technika. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera, którego czas obróbki płyty obrazowej 35x43 cm wynosi 60 s? Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 3 W pkt. II.15 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga, aby wielkość plamki lasera odczytującego była mniejsza niż 90µm. Z uwagi na fakt, że jedynym producentem spełniającym powyższy wymóg jest firma prosimy o ujednolicenie specyfikacji w zakresie rozdzielczości skanowania ( 10 pikseli/mm) i dopuszczenie skanerów o wielkości plamki lasera 100µm, co odpowiada wymaganej rozdzielczości 10 pikseli/mm. 1

2 Ad. Pyt. 4 W pkt. II.16 i pkt. II.17 Załącznika nr 1 część C Zamawiający określa maksymalną rozdzielczość skanowanego obrazu dla płyty 35x43 cm na min. 4000x4500 pikseli. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera o rozdzielczości obrazu dla płyty 35x43 cm wynoszącej 3480x4248 pikseli? Zgodnie z wymaganą rozdzielczością 10px/mm macierz skanowania płyty 35x43 cm może wynosić maksymalnie ( dla tej rozdzielczości ) 3500x4300 pikseli. Ad. Pyt. 5 W pkt. III.28 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga współpracy z każdej z konsol z oboma czytnikami płyt obrazowych. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia jednego czytnika i jednej konsoli technika prosimy o usunięcie tego wymogu. Ad. Pyt. 6 W pkt. V, V.59 i V.60 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga wydruku typu laserowego. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku. W związku z tym prosimy o dopuszczenie technologii termicznej druku. Dodatkowo informujemy, że posiadamy wyrok Urzędu Zamówień Publicznych mówiący, że opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię ( wydruk laserowy ) jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Ad. Pyt. 7 W pkt. V.67 Załącznika nr 1 cześć C Zamawiający określa maksymalną powierzchnię podstawy kamery na 0,5 m 2. Czy Zamawiający dopuści kamerę o powierzchni zabudowy 0,52m 2? Różnica 0,02 m 2 czyli 4% - nie powinna mieć dla Zamawiającego krytycznego znaczenia. Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 8 W pkt. V.69 Załącznika nr 1 część C Zamawiający wymaga, aby wydajność druku błon 35x43 wynosiła minimum 80 arkuszy /godz. Czy Zamawiający dopuści kamerę o wydajności dla błon 35x43 cm 75 arkuszy/godz.? Należy przyjąć, że Zamawiający docelowo będzie starał się ograniczyć ilość wydrukowanych obrazów badań wydając pacjentom wyniki na płytach CD/DVD i wykorzystywać dla dystrybucji wewnętrznej obrazy badań w wersji cyfrowej zarchiwizowane w systemie PACS Ad. Pyt. 9 W pkt. V.75 Załącznika nr 1 cześć C Zamawiający wymaga dźwiękowej sygnalizacji braku błon w szufladzie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie sygnalizujące brak błon w szufladzie w sposób wizualny? Dźwiękowa sygnalizacja może być dla Użytkownika irytująca w przypadku czasowego braku błon przez Zamawiającego. 2

3 Ad. Pyt. 10 Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku wdrażającą Dyrektywę 2007/47/EC wszelkie systemy zapisu ( urządzenia, oprogramowanie) przeznaczone do rejestrowania ( zapisywania, utrwalania) diagnostycznych obrazów rentgenowskich winny być rejestrowane w klasie IIa. Czy Zamawiający zamierza wykorzystywać oferowany czytnik płyt obrazowych, kasety z płytami obrazowymi, konsolę technika, stację diagnostyczno opisową i system PACS do wykonywania i zapisywania badan radiologicznych? Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany czytnik płyt obrazowych, kaset z płytami obrazowymi, oprogramowanie medyczne konsoli technika, oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej i oprogramowanie PACS były zarejestrowane w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. II a lub posiadały certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. II a? Ad. Pyt Dotyczy SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW ORAZ REJESTRACJI PACJENTÓW System operacyjny Windows 2008 x64 Server lub odpowiednik Zgodnie z wytycznymi UZP oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie może używać nazw i znaków handlowych. Powyższy zapis nie dopuszcza również systemów PACS opartych na darmowym systemie operacyjnym z rodziny Linux co wiąże się z większymi kosztami zakupu i może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego wymogu. Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 12 Dotyczy 112 System archiwizacji i dystrybucji obrazów zarejestrowany jako produkt medyczny klasy II b ( do oferty należy dołączyć deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC oraz wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Zgodnie z polskim prawem System archiwizacji i dystrybucji obrazów może być zarejestrowany jako wyrób medyczny najwyżej w klasie II a. Nie istnieje możliwość rejestracji tego typu systemów w wyższej klasie ponieważ jest to niezgodne z ustawą o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia punktu na: System archiwizacji i dystrybucji obrazów zarejestrowany jako produkt medyczny klasy II a ( do oferty należy dołączyć deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych). Ad. Pyt. 13 Dotyczy 113 System archiwizacji i dystrybucji obrazów o komunikatywności potwierdzonej certyfikatem IHE ( do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane nie może wymagać powyższego dokumentu. IHE nie jest instytucją certyfikującą oraz w żaden sposób nie jest umiejscowiona w prawie zarówno polskim jak i europejskim. Prosimy zatem o wykreślenie powyższego punktu. 3

4 Ad. Pyt Komputer dedykowany do pracy jako stacja rejestracyjna, o parametrach minimalnych: - niewielka obudowa - procesor czterordzeniowy Intel Quad - pamięć RAM 2 GB - karta sieciowa - karta dźwiękowa - karta graficzna z wyjściem DVI - napęd DVD/RW - 2 dyski twarde 500 GB w systemie RAID1 - system operacyjny Microsoft Windows XP PL - monitor LCD 19" - klawiatura, mysz - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 750 VA) Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez zapis niewielka obudowa Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli obudowę typu mini Tower lub desktop. Ad. Pyt. 15 Dotyczy: Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. Zamawiający wymaga dwóch portów komunikacji z UPS tj. RS323 i USB. Ponieważ można jednocześnie korzystać tylko z jednego z nich oraz fakt posiadania przez UPS dwóch portów komunikacji nie wpływa znacząco na komfort i wydajność pracy prosimy o zmianę brzmienia punktu na: Porty komunikacji RS323 lub USB Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 16 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 1, Zamawiający wymaga: Wszystkie moduły systemu informacyjnego zarówno w części administracyjnej oraz szpitalnej muszą pracować na jednym silniku bazy danych typu Open Source Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie komercyjne ze względu na gwarancję rozwoju i profesjonalne wsparcie produktu i jeśli nie jakie są techniczne lub inne uwarunkowania tego wymogu? Wskazujemy, że koszt bazy danych i wsparcie jest ułamkiem w wartości całego zamówienia, biorąc zaś pod uwagę obecne posterowanie należy uznać, że: a. Zamawiający niekonsekwentnie stosuje ten wymóg, ponieważ w części PACS i RIS nie wymaga tego, jak również w zakresie systemu antywirusowego b. Element kosztowy nie ma znaczenia dla całości zamówienia ponieważ Zamawiający jako kryterium nie określił TCO więc nie będzie w stanie zweryfikować czy system oparty na open source owej bazie danych będzie tańszy w eksploatacji od tego z komercyjną bazą danych c. Wskazywanie open source w zakresie tylko bazy danych jest nieuzasadnione ponieważ w wielu miejscach Zamawiający wymaga typowych rozwiązań komercyjnych pomimo istnienia równoważników open source ( np. system MS Windows Server gdy dostępne na rynku są systemy LINUX) d. Oferowane na rynku polskim systemy HIS działające na bazie open source stanowią nie więcej niż 2% całego rynku tych systemów, co wskazuje na ich niszowość i brak popularności. Dodatkowo są domeną niewielkich firm, nie gwarantuje stabilności produktu w przyszłości co powinno być kluczowym dla Zamawiającego. Systemy takie w głównej mierze sprzedaje firma.., która po pierwsze nie jest nawet producentem tego oprogramowania a znaczna część wdrożeń realizowana była na potrzeby lecznictwa otwartego 4

5 e. Oprogramowanie open source nie gwarantuje Zamawiającemu w przyszłości powstawania nowych wersji, co może się wiązać z tym, że zaoferowane rozwiązanie w zakresie bazy danych pozostanie bez jakichkolwiek zmian, w tym napraw błędów. Po kilku latach użytkowania Zamawiający będzie zmuszony płacić zewnętrznym podmiotom za rozwijanie bazy danych co sprowadzi się do podwyższenia kosztów i de facto do tego samego czym jest komercyjne wsparcie bazy danych f. Większość licencji open source określa, że używa się je wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Akceptując to, Zamawiający powinien potwierdzić, że takie ryzyko akceptuje Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ad. Pyt. 17 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 5 Zamawiający wymaga: Wszystkie komponenty użyte do budowy systemy informatycznego zarówno części liczenia kosztów oraz szpitalnej ( baza danych, compilatory/interpreter, serwer aplikacji itp.) są dostępne w wersji otwartego oprogramowania open source za darmo freeware W ofercie wykonawca wymieni wszystkie komponenty z podaniem sposobu i miejsca ( strona WWW) ich dostępności Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie komercyjne ze względu na gwarancje rozwoju i profesjonalne wsparcie produktu? Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza instalację na Windows lub Linux? Odpowiedź: Patrz modyfikacja specyfikacji SIWZ zgodnie z zapisami. Ad. Pyt. 18 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 27 Zamawiający wymaga: Przeniesienie danych do systemu HIS z systemów pracujących w SP ZOZ: część administracyjna pracuje na HExie ( Dos, Płace, kadry firebird) część szpitalna rozliczenie szpitala SOMED Prosimy o wyjaśnienie: a) czy Zamawiający wyeksportuje dane w podanym przez Wykonawcę formacie zgodnym z obowiązującym prawem? b) czy i jakiego rodzaju dane są gromadzone w systemie dane osobowe pacjentów, hospitalizacje, porady, rezerwacje wizyt, kolejki oczekujących, wyniki badań, inne? Odpowiedź: Zamawiający nie wyeksportuje danych. Wykonawca jest zobowiązany dokonać takiego eksportu samodzielnie. Zakres danych dotyczy wszystkich danych znajdujących się w wymienionych systemach. Ad. Pyt. 19 technicznych, Wymagania ogólne systemu, pkt. 28 Zamawiający wymaga: Integracja systemu informatycznego z oprogramowaniem firmy Roche w części laboratoryjnej umożliwiająca wymianę danych poprzez moduł HL7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wymianę oprogramowania w części laboratoryjnej lub czy w obecnej umowie serwisowej ma zagwarantowaną współpracę firmy Roche z zakresie integracji z oprogramowaniem firm trzecich? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wymiany oprogramowania firmy Roche. Koszt integracji z oprogramowaniem jest po stronie wykonawcy. 5

6 Ad. Pyt. 20 technicznych, Wymagania związane z administrowaniem systemu w części liczenia kosztów, pkt. 4, Zamawiający wymaga: Prowadzenie dziennika operacji związanych z obsługą dokumentów księgowych Prosimy o wskazanie jakie operacje związane z obsługą dokumentów księgowych Zamawiający ma na myśli w tym punkcie? Odpowiedź: Prowadzenie dziennika jest wymagane w celu identyfikacji dokumentów. Ad. Pyt. 21 technicznych, Sprawozdania NFZ, pkt Zamawiający wymaga: W/w zestawienie musi posiadać dodatkowo możliwość filtrowania ( pobierania lub nie pobierania do zestawienia): Pokazywać pozycje umów nieaktywnych, Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez umowę nie aktywną? Odpowiedź: Chodzi o umowy nieobowiązujące. Ad. Pyt. 22 technicznych, Sprawozdania NFZ, pkt Zamawiający wymaga: System musi umożliwiać zestawienie wykonania dla wszystkich oddziału w dowolnie wybranym okresie ( dokładność miesiąc + rok), wraz z podsumowaniem całego zestawienia. Zestawienie musi zawierać: ( ) Limit w wybranym okresie, Limit jest przyporządkowany od produktu kontraktowego ( zakresu). W jaki sposób Zamawiający zamierza przypisać limit do oddziału? Odpowiedź: Zgodnie z umową z NFZ. Ad. Pyt. 23 technicznych, część C Dostawa i wdrożenie systemu ucyfrowienia zakładu RTG, System Archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz rejestracji pacjentów pkt. 113, Zamawiający wymaga: System archiwizacji i dystrybucji obrazów o komunikatywności potwierdzonej certyfikatem IHE ( do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Organizacja IHE nie prowadzi żadnej działalności w Polsce. Tworzone przez tą organizację profile integracji w żadnej sposób nie są umiejscowione prawnie. IHE jest organizacją, która wspiera promowanie standardów DICOM oraz HL7 które są niezbędne do integracji systemów medycznych. IHE nie jest również instytucją certyfikującą systemy PACS / RIS. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tych wymogów i zastąpienie ich oświadczeniem producenta o pełnej zgodności ze standardami DICOM oraz HL7. Ad. Pyt. 24 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Monitor, Powłoka powierzchni ekranu, Zamawiający wymaga: Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści powłokę przeciwodblaskową z utwardzeniem innym niż 3H, jeśli nie prosimy o wskazanie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 6

7 Ad. Pyt. 25 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Monitor, Podświetlenie Zamawiający wymaga: System podświetlenia 2 lampy CCFL Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści system podświetlania inną ( większą ) ilością lamp, z zachowaniem równomiernego podświetlenia całej powierzchni matrycy? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie motywacji z jakiej wynika taki a nie inny parametr. Odpowiedź : W specyfikacji zostały podane parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza większą ilość katod w obrębie tego samego systemu podświetlania. Ad. Pyt. 26 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Monitor, Zakres pochylenia monitora, Zamawiający wymaga: Od -4 do +21 Czy intencją zamawiającego poprzez ten zapis jest zaoferowanie monitorów niezgodnych z polskim prawem? Czy Zamawiający poprawi ten zapis i zastąpi go co najmniej stwierdzeniem, że monitor musi być zgodny z polskim prawem? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał zakres pochylenia od -4 do +21. Ad. Pyt. 27 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, Dyski twarde, Zamawiający wymaga: Zainstalowane 3 dyski 500GB typu HotPlug SATA 3,5 Możliwość instalacji 1 dodatkowego dysku twardego Hot-Plug Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści dyski 500 GB typu HotPlug SATA 2,5 lub zastosowanie rozwiązania równoważnego w stosunku do SATA 3,5? Pragniemy nadmienić, że wymagana obudowa to 1U, stąd domniemanie, że minimalizacja zajmowanego miejsca jest priorytetem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Ad. Pyt. 28 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, Gniazda PCI, Zamawiający wymaga: Minimum 1 złącza PCIe x16 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści aby serwer posiadał 2 złącza PCIe x8 dzięki czemu ilość złączy będzie większa niż wymagana? Pragniemy zaznaczyć, że wykorzystanie złącza PCIe x16 w obudowie 1U jest znacząco utrudnione a dodatkowo x16 dedykowane jest dla bardzo wydajnych kart graficznych co trudno zastosować w serwerze przeznaczonym do czegoś innego niż gry lub obróbka obrazów Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 złącza PCIe x8 zgodnie ze zmienionymi zapisami Załącznika Nr 1 do SIWZ. 7

8 Ad. Pyt. 29 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1,RAM, Zamawiający wymaga: 4GB LV RDIMM DDR3, płyta musi umożliwiać obsługę minimum 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza skrót LV. Odpowiedź: Low Voltage. Ad. Pyt. 30 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, Karta Zarządzania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kartę zarządzająca zintegrowaną na płycie głównej serwera, oraz rozszerzenie jej funkcjonalności poprzez wpisanie kodu? Odpowiedź: Tak o ile spełnia wszystkie zapisane w SIWZ wymagania. Ad. Pyt. 31 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 2, Zasilacz, Zamawiający wymaga: Zasilacz o mocy max. 250W. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy większej niż 250W? Wskazujemy, że serwery o tych parametrach oferuje jedna firma, i nie wiedzieć czemu Zamawiający w innych serwerach dopuszcza większe zasilacze a w tym jednym wymaga tak małego. Nie można uznać, że oszczędzanie energii jest priorytetem Zamawiającego akurat w przypadku tylko jednego serwera gdy w pozostałych wartości te są znacząco wyższe i opisane na zasadzie wartości minimalnej a nie maksymalnej. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad. Pyt. 32 technicznych, część A Sprzęt z oprogramowaniem, Serwery, Serwer 1, 2 i 3, Karta Zarządzania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kartę zarządzającą zintegrowaną na płycie głównej serwera, oraz rozszerzenie jej funkcjonalności poprzez wpisanie kodu? Wskazujemy, że położenie karty zarządzającej w osobnej karcie czy na płycie głównej nie ma znaczenia ze względu na funkcje a pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Dodatkowo takie karty oferuje tylko jeden producent serwerów, pozostali oferują to na płycie głównej i tak zapisany wymóg ogranicza konkurencję. Odpowiedź: Tak o ile spełnia wszystkie zapisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ wymagania. Ad. Pyt. 33 W Zał. nr 2 do SIWZ Ogólne warunki umowy projekt, 6 ust. 3c, Zamawiający wymaga: c/ dokonywanie modyfikacji związanych z dopasowaniem oprogramowania do wymagań Zamawiającego Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeniesienia praw własności do ofertowanego oprogramowania? Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga przeniesienia praw własności. 8

9 Ad. Pyt. 34 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VI, ppkt.112: Zamawiający wymaga zaoferowanie Systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów, który jest zarejestrowany jako produkt medyczny klasy IIb ( do oferty należy dołączyć deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC oraz wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych). Taki wymóg Zamawiającego nie jest zasadny, ponieważ rejestracja produktu medycznego w klasie II b jest wymagana tylko w przypadku gdy oprogramowanie służy bezpośrednio do sterowania urządzeniem medycznym. Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza wykorzystywać system archiwizacji i dystrybucji obrazów do sterowania urządzeniem medycznym? Jeśli tak to jakim i w jaki sposób? Jeśli nie, prosimy o zmianę wymagania rejestracji systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów z klasy II B na klasę II A. Ad. Pyt. 35 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VI, ppkt. 80: Zamawiający wymaga serwera obrazowego o parametrach minimalnych m.in. System operacyjny Windows 2008 x64 Server lub odpowiednik Prosimy o sprecyzowanie jakimi parametrami ma cechować się system będący odpowiednikiem systemu operacyjnego Windows 2008 x64 Server, jeżeli Zamawiający takiego systemu nie jest w stanie precyzyjnie określić, to prosimy o modyfikacje w/w zapisu na: System operacyjny Windows 2008 x64 lub równoważny Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ad. Pyt. 36 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VII, ppkt. 118: Zamawiający wymaga aby oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadało możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia. Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z dostarczenia powyższej funkcjonalności lub zrezygnował z wymogu aby oprogramowanie diagnostyczne pochodziło od tego samego producenta co system archiwizacji i dystrybucji obrazów. Te zapisy są dla nas krzywdzące ponieważ nie są istotne dla Zamawiającego a uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty, ograniczając tym samym konkurencyjny tryb niniejszego postępowania. Ad. Pyt. 37 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. VII, ppkt. 118: Zamawiający wymaga aby oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadało możliwość Wprowadzenie przysłony o kształcie prostokątnym i kołowym. Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z dostarczenia powyższej funkcjonalności lub zrezygnował z wymogu aby oprogramowanie diagnostyczne pochodziło od tego samego producenta co system archiwizacji i dystrybucji obrazów. Te zapisy są dla nas krzywdzące ponieważ nie są istotne dla Zamawiającego a uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty, ograniczając tym samym konkurencyjny tryb niniejszego postępowania. Ad. Pyt. 38 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 9 Zamawiający określa w punkcie wagę urządzenia 120 kg, uniemożliwiając nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 136 kg? 9

10 Ad. Pyt. 39 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 11 Zamawiający wymaga w tym punkcie ilość ekspozycji na lub bez ilościowego limitu ekspozycji jednocześnie wskazując na dane rozwiązanie danej jednej firmy, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uniemożliwia nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści płyty obrazowe z gwarantowana liczbą ilości cykli odczytu i kasowania wynoszącą ? Ad. Pyt. 40 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 15 Zamawiający określa w tym punkcie wielkość plamki lasera na poziomie <90 µm, uniemożliwiając nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o minimalnej wielkości plamki lasera odczytującego dla płyty 35x43 cm na poziomie 97 µm? Ad. Pyt. 41 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 16 Zamawiający wymaga w tym punkcie rozdzielczość obrazu na poziomie 4000 px, jednoczenie dopuszczając w ppkt. 13 i ppkt. 14 rozdzielczość minimum 10 pikseli/mm. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści maksymalną rozdzielczość obrazu ( bok 35 cm) na płyty 35x43 cm na poziomie 3500 px? Ad. Pyt. 42 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 17 Zamawiający wymaga w tym punkcie rozdzielczość obrazu na poziomie 4500 px, jednoczenie dopuszczając w ppkt. 13 i ppkt. 14 rozdzielczość minimum 10 pikseli/mm. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści maksymalną rozdzielczość obrazu ( bok 43 cm) dla płyty 35x43 cm na poziomie 4300 px? Ad. Pyt. 43 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. II Czytnik płyt obrazowych, ppkt. 18 Zamawiający określa w tym punkcie możliwość wyboru dokładności kasowania płyty z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) jako parametr wymagany. Jest to rozwiązanie i funkcjonalność nieprzydatna i nie praktyczna, ponieważ zawsze trzeba dokładnie i całkowicie wykasować płytę, aby przygotować ją do następnej ekspozycji. Wobec tego, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na jednakowym-zawsze całkowitym i dokładnym kasowaniu płyty z poziomu technika ( dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu)? 10

11 Ad. Pyt. 44 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 28 Zwracamy się z zapytaniem, co znaczy zapis w tym punkcie współpraca jakich konsol ( skoro w SIWZ jest jedna) z jakimi oboma czytnikami płyt obrazowych ( skoro w SIWZ jest jeden) Odpowiedź: Zapis ten oznacza, że w przypadku rozbudowy systemu zaoferowana konsola będzie współpracowała z dodatkowym czytnikiem. Ad. Pyt. 45 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 34 Zamawiający wymaga w tym punkcie możliwość wpisywania parametrów ekspozycji do nagłówków wysyłanych plików DICOM. Lepszym rozwiązaniem jest możliwość wpisywania parametrów ekspozycji w dowolnym miejscu na obrazie. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? Ad. Pyt. 46 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 35 Zamawiający wymaga w tym punkcie możliwość zapisu na nośniku wymiennym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z poziomu technika z wyborem rozmiaru i stopnia kompresji. Obraz w formacie JPEG nie jest obrazem diagnostycznym w związku z czym nie posiada właściwości diagnostycznych. Do oceny mogą służyć jedynie obrazy w formacie Dicom. W związku z powyższym prosimy o rezygnacje z powyższego wymagania lub zmianę na Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG lub w formacie Dicom. Ad. Pyt. 47 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 44 Zamawiający określa w tym punkcie podgląd skanowanego obrazu w czasie rzeczywistym ( podczas skanowania płyty). Jako, że powyższe rozwiązanie wskazuje jednocześnie na daną jedną firmę, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uniemożliwia nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści funkcjonalność polegającą na podgląd skanowanego obrazu po całkowitym zeskanowaniu i obróbce obrazu? Ad. Pyt. 48 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III: Stacja technika, ppkt. 46 Zamawiający określa w tym punkcie podgląd skanowanego obrazu w czasie rzeczywistym ( podczas skanowania płyty). Jako, że powyższe rozwiązanie wskazuje jednocześnie na daną jedną firmę, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uniemożliwia nam złożenie oferty na urządzenie, które chcemy zaoferować, zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści funkcjonalność polegającą na podgląd skanowanego obrazu po całkowitym zeskanowaniu i obróbce obrazu? 11

12 Ad. Pyt. 49 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. III Stacja technika Czy Zamawiający wymaga od oferenta dostarczenia podstawy/stolika pod komputer, monitor, kasety? Ad. Pyt. 50 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. IV Zestaw kaset do radiografii cyfrowej Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przez niedopatrzenie czy przez omyłkę nie zamawia kaset formatu 35x35 cm ( jako głównych kaset do zdjęć płuc) oraz kaset 18x24 cm ( jako głównych kaset do zdjęć drobnych)? Ad. Pyt. 51 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 64 Zamawiający określa w tym punkcie możliwość ładowania wymienionych powyżej formatów w dowolnej konfiguracji, w każdej z szuflad. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne możliwość ładowania danego formatu filmu do szuflady o danych formacie? Ad. Pyt. 52 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 69 Zamawiający wymaga wydajność dla błon 35x43 cm 80 arkuszy/h Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego wydajność dla błon 35x43 cm wynosi 75 arkuszy /h? Ad. Pyt. 53 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 70 Zamawiający wymaga czas pierwszego wydruku (35x43 cm) 60s Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas wydruku pierwszego zdjęcia 35x43 cm wynosi 80 sekund od wydania polecenia? Jest to czas nieznacznie dłuższy od wymaganego i nieporównywalny do czasu potrzebnego do przygotowania pacjenta do badania. Ad. Pyt. 54 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Część C, Tabela parametrów technicznych pkt. V Kamera laserowa pracująca w technologii suchej, ppkt. 75 Zamawiający wymaga : dźwiękowa sygnalizacja braku błon w szufladzie Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne: Świetlna sygnalizacja braku błon w szufladzie? 12

13 Ad. Pyt. 55 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy: 5 Gwarancja jakości, reklamacje ust.13: Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwierania obudów sprzętu w celu montażu dodatkowych komponentów, bez utraty praw do pełnej gwarancji na sprzęt objęty niniejszym zamówieniem przez Informatyka SP ZOZ lub przy udziale serwisu Wykonawcy Prosimy o wykreślenie w/w podpunktu. Żaden producent nie udzieli pełnej gwarancji na sprzęt, w którym montowane są komponenty, które mogą okazać się niekompatybilne, przez osoby do tego nieuprawnione. Dodatkowe komponenty mogą być montowane tylko przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i po przetestowaniu rozwiązania i pewności, że dodatkowy komponent nie wpłynie negatywnie na pracę całego urządzenia. Ad. Pyt. 56 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy 10 Kary umowne, opóźnienia Wykonawcy ust.1 1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne : ( ) - w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu sprzętu, kompletnego i gotowego do użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto całości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający potrąci naliczoną karę znaleźności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy lub innej, dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. Prosimy o modyfikację wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%. Ad. Pyt. 57 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy 10 Kary umowne, opóźnienia Wykonawcy ust. 4: Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. Za szkody powstałe z innych przyczyn, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. Prosimy o modyfikacje tego zapisu przez dodanie: (..) do wartości rzeczywiście poniesionej szkody. Ad. Pyt. 58 Dotyczy: Ogólnych warunków umowy projekt ( Załącznik nr 2 do SIWZ): Dotyczy 10 Kary umowne, opóźnienia wykonawcy ust. 4: Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. Za szkody powstałe z innych przyczyn, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. Oraz o dodanie ust. o treści: Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny brutto wartości przedmiotu umowy. 13

14 Ad. Pyt. 59 Czy Zmawiający dopuszcza zmiany treści umowy w stosunku do złożonej oferty przetargowej w następujących przypadkach: 1. zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działa siły wyższej, 2. zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości brutto, 3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu zamówienia, 4. zmiany numeru katalogowego producenta, 5. zmiany warunków płatności: terminu płatności, na system ratalny, 6. zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego, 7. zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy ( np. w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu - modelu/ typu), 8. zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa, 9. zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, 10. wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy. Odpowiedź: Dopuszczalne zmiany zgodnie z projektem umowy- 11. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Ad. Pyt. 60 Załącznik nr 2 do SIWZ, ogólne warunki umowy, 6 ust. 3 c/ dokonywanie modyfikacji związanych z dostosowaniem oprogramowania do wymagań Zamawiającego oraz d/ zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian, jak i usuwania fragmentów bądź całości tekstu klauzul poświadczających prawa autorskie w kodach źródłowych, a wprowadzone tam przez Wykonawcę w postaci komentarzy. Czy w związku z zapisami SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ, ogólne warunki umowy, 6 ust. 3 c/ oraz d/ Zamawiający oczekuje uprawnienia do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania we własnym zakresie ( z ograniczeniem dotyczącym wyłącznie zmian jak i usuwania ( ) tekstu klauzul poświadczających prawa autorskie w kodach źródłowych )? Jeśli tak, to na jakich zasadach kod źródłowy miałby być Zamawiającemu udostępniony? Odpowiedź: Zgodnie z definicją oprogramowania Open Source. Ad. Pyt. 61 Załącznik nr 1 do SIWZ część B- IX. Moduł Sprawozdawczość i analizy finansowe, punkt 14 Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów. Prośba o uszczegółowienie podkreślonego fragmentu zapisu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Sposób ich realizacji zależy od Wykonawcy. Ad. Pyt. 62 Załącznik nr 1 do SIWZ część B Wymagania ogólne, punkt 15 Przeniesienie danych do systemu HIS z systemów pracujących w SP ZOZ: część administracyjna pracuje na HExie ( Dos, płace, kadry firebird) część szpitalna rozliczenia szpitala SOMED. Czy Zamawiający udostępni dokumentacje techniczną dotychczasowych programów? Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni dokumentacji. Ad. Pyt. 63 Załącznik nr 1 do SIWZ część B VI. Moduł Personel szpitalny, punkt 1.5 Przeniesienie danych z systemu obecnie pracującego w szpitalu Magic. Czy Zamawiający dostępni dokumentacje techniczną, czy przygotuje dane w określonych formatach; jeżeli tak to w jakich? Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni dokumentacji ani nie przygotuje danych. 14

15 Ad. Pyt. 64 Załącznik nr 1 do SIWZ część B VI. Moduł Personel szpitalny, punkt 6 Ewidencja informacji o zatrudnieniu pracownika na postawie różnych stosunków pracy ( różne typy umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa).w przypadku umów dodatkowych program musi uwzględniać czy umowa dotyczy własnego czy obcego pracodawcy. Czy Zamawiający zamierza wprowadzić umowy własnego pracownika z innymi pracodawcami? W jakim celu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ad. Pyt. 65 Załącznik nr 1 do SIWZ część B VI. Moduł Personel szpitalny, punkt 6.1 Możliwość grupowania umów. Prośba o uszczegółowienie. Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ad. Pyt. 66.., działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dotyczącym Załącznika Nr 10, zapisu w kosztorysie inwestorskim pozycji 2 i 3, ponieważ są jednakowe. Proszę podać także ilości gniazd natynkowych RJ45, które należy uwzględnić w kosztorysie, ponieważ podana wartość różni się od zawartych w rzutach budynków. Odpowiedź : W pozycji 2 należy wpisać kabel UTP kat 5e długość 4722,5 m W pozycji 3 należy wpisać kabel UTP kat. 6 długość 300 m Liczba gniazd RJ45 powinna zostać odczytana z rzutów ( łącznie gniazd RJ45 kat 5e winno być 209 ). Poprawiony w tym zakresie Załącznik Nr 10 do SIWZ Kosztorys ślepy załączono na stronie internetowej Zamawiającego. MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY Ogólne warunki umowy Nr. W Paragrafie 2 projektu umowy SPRAWDZENIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY wykreśla się punkt 2 : 2. Warunkiem rozpoczęcia procedury odbioru jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów świadczących o całkowitym uregulowaniu zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców zamówienia ( np. oświadczeń podwykonawców, że ich należności z tyt. realizacji prac przy niniejszym zamówieniu zostały w całości uregulowane ). Z poważaniem Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku lek. med. Jacek Kamiński 15

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT Sekcja Zamówień Publicznych faks: 18 3372 710 e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl Pismo: NZ/43/D/N/P/2013/244/2013 Limanowa dnia: 2013-09-10 Wszyscy zainteresowani O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość dnia 06 lutego 2013r. AZP3320/78/ /12 Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA - wzór Zawarta w dniu... pomiędzy: Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie Umowa nr.../2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Łęgowie zawarta w dniu. w Łęgowie pomiędzy Zespołem Szkół Łęgowie ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części)

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) Załącznik nr 8 do SIWZ nr 3201.LO2.260.36.2016 (WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016 na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) zawarta w Szczecinie w dniu... 2016 roku w wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta ZOZ/NZP/372/2016 Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ NR 1 dotyczy: dostawy sprzętu informatycznego

ZMIANA SIWZ NR 1 dotyczy: dostawy sprzętu informatycznego Borkowo 15.11.2013r. ZMIANA SIWZ NR 1 dotyczy: dostawy sprzętu informatycznego Zamawiający otrzymał zapytania do siwz. Poniżej treść zapytań oraz odpowiedzi. Pytanie nr 1 W siwz widnieje zapis: Windows

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo