UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Wiślańskiego Centrum Kultury za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Wiślańskiego Centrum Kultury za rok 2014"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Wiślańskiego Centrum Kultury za rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7, ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Wisła uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Wiślańskiego Centrum Kultury za rok Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Wiślańskiego Centrum Kultury za rok 2014 Zatrudnienie w 2014 roku przedstawiało się następująco: Umowy o pracę: W roku 2014 w Wiślańskim Centrum Kultury pracowało 8 osób, w tym: pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pracownicy na stanowiskach robotniczych 2 osoby: pełen etat pracownik gospodarczy i 1/4 etatu konserwator. Dodatkowo jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym do grudnia 2016 roku. Umowy zlecenia, umowy o dzieło: W Domu Kultury pracowało 7 instruktorów prowadzących szeroką ofertę zajęć. 5 instruktorów zatrudnionych było na umowę zlecenie oraz 2 instruktorów pracowników etatowych WCK, którzy prowadzili warsztaty fotograficzne, Kapelę Góralską i Małą Wisełkę. W sumie w roku kalendarzowym 2014 zawarto 33 umowy zlecenia oraz 76 umów o dzieło (umowy z artystami). Umowy zawarte z Urzędem Pracy: W miesiącach od kwietnia do października na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Pracy do prac społecznie użytecznych na rzecz WCK skierowane były 2 osoby. W okresie od kwietnia do maja swoją pracą wspierała nas Praktykantka z Zespołu Szkól Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle. Pomoc nieodpłatna: Wolontariusze: Przy organizacji imprez korzystaliśmy z pomocy dużej liczby osób, które nieodpłatnie wspierali nas swoją pomocą: Nazwa imprezy Liczba wolontariuszy 1. WOŚP 40 osób 2. Dzień Kobiet 1 osoba 3. Prywatka PRL 4 osoby 4. TKB 12 osób 1 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 2

3 5. Wiślaczek Country 4 osoby 6. Dożynki 3 osoby 7. Od Tyrolu po Beskidy 1 osoba 8. Wiślańskie Jendryski 2 osoby 9. Mikołajkowy marsz 2 osoby 10. Dni Pakosławia 2 osoby 11. Sylwester w Wiśle 2 osoby Pomoc Urzędu Miasta: Bardzo często przy promocji oraz organizacji imprez oraz do drobnych prac remontowych korzystaliśmy z pomocy Urzędu Miasta, w szczególności pracowników referatów : Miejskiej Służby Drogowej, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, gońca UM oraz Straży Miejskiej. Finanse Przychody: DOTACJE: - z budżetu Miasta w wysokości ,00 zł. - dotacje z wniosków (łącznie ,90 zł): a) Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości ,90 zł. b) Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Program Nawijaj 4 000,00 zł c) Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Program Wisła w obiektywie 4 500,00 zł PRZYCHODY WŁASNE ,74 zł.; w tym m.in.: przychody uzyskane od sponsorów, z tytułu sprzedaży Echa Wisły i wydawnictw, refakturowania energii, reklamy podczas imprez i w serwisie internetowym. Koszty: - Organizacji imprez kulturalnych ,16 zł. - Wynagrodzeń (pracowników WCK, artystów, umowy o dzieło i umowy zlecenie) ,32 zł. - Media (energia elektryczna, ogrzewanie i wodę) ,82 zł. - Bieżące (czynsze, telefony, artykuły biurowe oraz koszty przekazanych nagród i wydawnictw w postaci darowizn, itp.) ,95 zł. 2 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 3

4 Projekty - Pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych. Nazwa Projektu Instytucja finansująca Wnioskow ana kwota Uwagi Fun Retro Wisła 2014 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zł (7000 eur) - projekt wnioskowany we wrześniu uzyskał dofinansowanie, realizowany w całości w 2014 r. Zakorzenienie Podania i Legendy Śląska Cieszyńskiego Fundacj Kronenberga zł - wniosek na cykl działań animacyjnych kultywujących dziedzictwo kulturowe - nie uzyskał dofinansowania Aleja Podań i Legend Śląska Cieszyńskiego Platforma Polak Potrafi 9000 zł - wniosek oparty na zasadzie finansowania pomysłów przez społeczeństwo (tzw. crowdfunding) - udało się uzyskać dofinansowanie na zrealizowanie pleneru rzeźbiarskiego oraz stworzenie alei rzeźb w Parku Kopczyńskego w Wiśle Nawijaj Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności 4500 zł - wniosek na warsztaty rękodzieła m.in. przędzenia wełny - koordynowany przez Muzeum Beskidzkie - uzyskał dofinansowanie Wisła w obiektywie Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności 4000 zł - wniosek koordynowany przez WOT - uzyskał dofinansowanie Czerpiemy z recyklingu Fundacja Kronenberga 9000 zł - wniosek na serię warsztatów promujących ponowne zużywanie materiałów; m.in. warsztaty grafiki, rękodziała czy uzyskiwania papieru czerpanego - nie uzyskał dofinansowania Młody Talent Projekt Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł - wniosek dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej na organizację festiwalu Nasza Szansa oraz Koncertu Młodych Talentów w 2015 r. - nie uzyskał dofinansowania 3 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 4

5 Działalność Statutowa Organizacja Imprez o charakterze kulturalnym Lp. Data Nazwa imprezy Uwagi Koncert Noworoczny 22. Finał WOŚP Spotkanie Walentynkowe Dzień Kobiet Wiślański Rodzinny Piknik Majowy - Koncert ENEJ - Pierwszomajowy Pochód Kijkowy - Symultana Szachowa - Rowerowy Rajd Retro - Silesia Art.&Science Festival - Wiślanie dla Wisły Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP - zorganizowany w Hotelu Gołębiewski - udział orkiestry PSM Wisła - support Zebrano ponad zł. - występ grupy teatralnej Domu Kultury - OSP Jawornik - kabareton - cztery dni imprez: kulturalnych i rekreacyjnych - współorganizacja z US w Cieszynie (koncerty dla młodzieży) - szereg imprez o różnym przekroju: - impreza ogólnopolska Organizowane z Zarządem Głównym OSP - Wizyta Prezydenta Uroczyste Otwarcie Parku Kopczyńskiego VII Letni Festiwal Tańca Piotra Galińskiego -Piknik Rodzinny Mama, Tata i Ja - Występ Kapeli Pieczarki Uroczysta Gala w Amfiteatrze Wiślańskie Dni Muzyki Organowej Trzy dni w kościele E-A Wisła Centrum 4 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 5

6 Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Finał Retro Zabawy, I Rajd Retro PRL - w ramach projektu Aleja Podań i Legend, - odbywał się w Ogrodzie Sztuk Grzegorza Michałka - współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Uroczyste Wręczenie Numerów Startowych Skoczkom Letniego Grand Prix Tydzień Kultury Beskidzkiej - koncerty zespołów Wisła i Juhas Otwarcie Alei Podań i Legend - sfinansowane z projektu Polak Potrafi Lato z Filharmonią Wiślaczek Country - rekordowa liczba uczestników Śląska Sobota Dni Wisły i Rajd Wisły - 60 Jubileuszowy Rajd Wisły Dożynki oraz Święto Miodu Belferek dla Belfrów Od Tyrolu po Beskidy Jarmark Świąteczny - dożynki powiatowe - kabaret dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - biesiada pod namiotem organizowana po raz pierwszy w Wiśle - jarmark połączony z koncertami na pl. Hoffa Wieczory Kolęd - Kościół Ewangelicko-Augsburski Wisła Centrum, Kościół Katolicki w Wiśle Centrum Sylwester na Rynku - duża frekwencja 5 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 6

7 Wyjazdy, spotkania i biesiady integracyjne dla mieszkańców Lp. Nazwa imprezy Data Uwagi 1. Szkubaczki duże zainteresowanie wśród turystów 2. Z Nepalu do Podlesic prelekcja multimedialna wyprawy do Nepalu 3. Bal Karnawałowy OSP Wisła Centrum 4. Wiślańskie Ostatki Bal przebierańców 5. Występ Grupy Pozytywni w Katowicach Występ podczas IX Biesiady Teatralnej w Katowicach. Nasza młodzież uczestniczyła również w warsztatach prowadzonych przez aktora i animatora Marcina Kozłowskiego. Dni Wisły w Pakosławiu wyjazd do Pakosławia Zespołu Wisła, Grupy Śpiewaczej Grónie, przedstawicieli twórców ludowych, reprezentacji Referatu Promocji oraz WCK 6. Sobotnie Popołudnie z Biesiadą przy muzyce Zorganizowane dla zarządu Osiedla Wisła- Centrum, zespół biesiadny oraz animacje instruktorów WCK 7. Dni Pakosławia w Wiśle występy grup z zaprzyjaźnionej Gminy Pakosław 8. Wiślańskie Jendryski OSP Jawornik 9. Wiślańskie Mikołaje Bal Sylwestrowy Mikołaj Wiślańskiego Centrum Kultury wraz ze swoją ekipą odwiedził w miniony piątek mieszkańców Wisły i sąsiadów z Istebnej, składając życzenia świąteczne i rozdając drobne upominki. Była to forma podziekowania dla osób, które współpracowały w minionym roku z WCK i wspierały organizację imprez w mieście. OSP Jawornik- impreza zorganizowana po raz pierwszy 6 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 7

8 7 imprez o charakterystyce rekreacyjnej: Lp. Data Nazwa imprezy Uwagi Narciarski Bieg Retro Duże zainteresowanie mediów, przekazanie skutera śnieżnego przez UM dla KS Wisła Retro Zjazd na Retro Sprzęcie Wyciąg Narciarski Siglany Pierwszomajowy Pochód Kijkowy Rowerowy Rajd Retro Bardzo duże zainteresowanie, ponad 50-ciu uczestników; impreza majówkowa Impreza majówkowa; ok.50 uczestników. Duże zainteresowani mediów - transmisja w TVS Dzień Sportu Uroczyste otwarcie tras biegowych na Jonidle połączone z dniem sportu dla wiślańskich szkół II Wiślański TOUR DE KIJ Ulice miasta, Soszów i wiślańskie szklaki turystyczne Tenisowy Turniej Retro Korty Jonidło Mikołajkowy Marsz Nordic Walking Plac B. Hoffa Kubalonka Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami: Lp. Nazwa imprezy Data Uwagi dot. współorganizacji - dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego 1. Przegląd Kolędniczy KGW współorganizowane z Rejonowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej 3. Koncert Chóru i Orkiestry Klarnetowej PSM Wadowice Kościół Ewangelicko-Augsburski w Wiśle Centrum 7 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 8

9 4. XXVII Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Impreza zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przy współpracy WCK. Wystąpiły 22 zespoły folklorystyczne i 8 kapel dziecięcych z terenu województwa śląskiego. Łącznie zatańczyło i zagrało aż 800 dzieci. 5. Koncert Zespołu Śląsk współfinansowane z Parafią E-A Wisła Centrum, sprzedaż biletów oraz promocja 7. IV Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pt. "Zabawy naszych przodków" sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków - współorganizowane z Rejonowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej Imprezy dla dzieci i młodzieży Lp. Nazwa imprezy Data Uwagi 1. Czar starych instrumentów wernisaż wystawa marzec 2014 opowiadał i przygrywał właściciel kolekcji p. Roman Krysta były Szkoły Podstawowe z Centrum, Jawronika, malinki, Głębiec, Czarnego i Głębiec. Dodatkowo dla Przedszkoli. 2. Przywitanie wisony i topienie Marzanny z udziałem Przedszkola z Wodnej i Szkoły Podstawowej z Centrum 3. Lekcja regionalizmu w Przedszkolu na Nowej Osadzie Przedstawiono różnice pomiędzy strojem istebniańskim a wiślańskim, nauka tańców regionalnych. 4. Malowanie figurek gipsowych grupa młodzieży niepełnosprawnej z Sosnowca Warsztaty dla zaprzyjaźnionej grupy młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu 5. Prelekcja Michała Pieca: Sztuka Taniego Podróżowania Dwie prelekcje: Godz. 9:30 dla klasy profilu turystycznego ZSGH w Wiśle. godz. 18:00 dla mieszkańców Wisły 8 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 9

10 6. Piknik Rodzinny Mama, Tata i Ja Letnie Etiudy Baletowe Spektakl "Odbić Odyseusza" W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin pod patronatem Pary Prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich. Nie zabrakło dobrej muzyki, barwnych przebierańców oraz konkursów rodzinnych Spektakl podsumowujący rok nauki w grupie baletowej Domu Kultury. Dzieci przedstawiły spektakl w oparciu o baśń Lewisa Carrola Alicja w Krainie Czarów. Działająca przy Domu Kultury Grupa Teatralna "Pozytywni" zaprezentowała spektakl na motywach sztuki "Łysa śpiewaczka" E. Ionesco w reżyserii Joanny Leszczyńskiej. 9. Warsztaty plastyczne dla młodzieży niepełnosprawnej (dla młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych z Warszaw przebywających na turnusie rehabilitacyjnym) 10. Zabawa z Mikołajem oraz z Elfami, Panem Mrozem i Śnieżynkami w OSP Centrum impreza otwarta 11. Wiślański Jarmark Świąteczny (na wiślański rynek zawitał również Mikołaj, który swoimi saniami woził dzieci po Placu Hoffa, a jego anielska świta rozdawała cukierki wszystkim uczestnikom jarmarku). 12. Zimowe Etiudy Baletowe występy dziecięcych grup baletowych wiślańskiego domu kultury w Domu Narodowym w Cieszynie 9 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 10

11 Plenerowe Kino Letnie Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało 5 seansów plenerowego kina letniego w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny Chłopaki nie płaczą E=mc Co jest grane Poranek Kojota :10 do Yumy ( film country) Działalność wystawiennicza - w roku 2014 zorganizowano 16 wystaw Wystawy Plenerowe Styczeń-marzec Lipiec-sierpień Rok w obiektywie WCK wystawa plenerowa Skoki narciarskie w Wiśle i Retro Zabawa - Wystawa plenerowa Wystawy okolicznościowe Park Kopczyńskiego i amfiteatr Wystawy odbyły się w plenerze podczas wiślańskich Dożynek Wystawa dawnego i nowego sprzętu rolniczego Wystawa trofeów myśliwskich Wystawa królików i drobnego inwentarza Wystawa wieńców dożynkowych Wystawa Związku Pszczelarzy 5-7 września Wystawa Okolicznościowa z okazji 90-lecia Automobil Klubu Śląskiego (Hol Domu Zdrojowego) Wystawy w Galeryjce WCK Styczeń marzec Wystawa starego sprzętu narciarskiego Marzec-Kwiecień Wystawa Czar Dawnych instrumentów Marzec Miłość i Wojna w trzech światach 10 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 11

12 Kwiecień-maj 2014 Wystawa prac świątecznych Grupy Twórców Wiślanie Maj-lipiec Wystawa prac uczestników zajęć Domu Kultury Lipiec-sierpień Wystawa prac Grzegorza Michałka i Jarosława Gluzy Lipiec-wrzesień Wrzesień Październik-listopad Grudzień 2014-luty 2015 Wisła pod wodą i 2014 w obiektywie Wiktora Buczka oraz pracowników WCK Cieszyńskie Glinioki wystawa prac Magdaleny Łupinek oraz dzieci z warsztatów ceramicznych w Ustroniu Opowieści Baletowe wystawa prac Marioli Ptak Wystawa prac świątecznych Grupy Twórców Wiślanie i pracowników UM Konkursy Lp. Data Nazwa Miejsce Uwagi III Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch Muzeum Beskidzkie w Wiśle Konkurs na Wielkanocne Wypieki: Baby, murziny i barany WCK - pierwsza edycja III Festiwal Piosenki Młodzieżowej Nasza Szansa Amfiteatr im. St. Hadyny - laureaci zaprezentowali się na letnich koncertach organizowanych przez WCK IV Festiwal Piosenki Europejskiej pod patronatem Burmistrza Miasta Wisła Jana Poloczka Sala OSP Wisła Jawornik - bardzo wysoki poziom Międzyszkolny konkurs recytatorski im. Ludomiry Krop Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 12

13 Warsztaty Lp. Nazwa warsztatów / Termin Rodzaj warsztatów, Uwagi okresie ferii zimowych r. Warsztaty świąteczne w okresie ferii letnich 4. zajęcia w czasie 51. TKB letnie Parady Kolonistów w terminach 9 i r. oraz 6, 13 i r. warsztaty świąteczne wykonywania ozdób Wielkanocnych malowanie figurek gipsowych taniec nowoczesny rzeźba w mydle zumba dla dzieci warsztaty wykonywania ozdób świątecznych: możliowść zapoznania się z tradycyjnymi metodami zdobienia pisanek, wykonania oryginalnych stroików wielkanocnych. warsztaty perkusyjne warsztaty tańca warsztaty sztrykowania warsztaty heklowania tworzenie z modeliny oraz biżuterii gry i zabawy drewnianymi zabawkami malowanie figurek gipsowych malowanie ikon wikliniarstwo warsztaty ceramiki warsztaty haftu krzyżykowego tworzenie konika ze słomy warsztaty z filcowania warsztaty soutache Warsztaty śpiewu i tańca nowoczesnego i góralskiego, prezentacja talentów i układów tanecznych malowanie i zdobienie jajek ozdoby wielkanocne malowanie i zdobienie jajek 12 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 13

14 Zajęcia Domu Kultury - zgodnie z działalnością statutową w salach WCK działają instruktorzy Domu Kultury. W związku z ograniczoną ilością sal do prowadzenia zajęć Nazwa Zajęć Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze grupa dzieci Zumba Kids Spotkania zuchów Balet dla dzieci Klub u Marcina zajęcia plastyczne, językowe, teatralnomuzyczne Warsztaty fotograficzne Zespół Wisełka Grupa Teatralnej Pozytywni Spotkania drużyny harcerskiej dodatkowe zajęcia dla dzieci ze szkoły w Wiśle Centrum ; dzieci dzieci, młodzież młodzież Zespół taneczny JUMP Zespół Regionalny Wisła Zajęcia z gry na trąbicie młodzież, dorośli Wiślańska Kapela Góralska Pilates Grupa Teatralno-Kabaretowa EMOCJA Zajęcia plastyczne dla dorosłych Heklowanie Robótki na drutach dorośli WZK Wiślański Zespół Kameralny Salsa Taniec towarzyski Haft krzyżykowy 13 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 14

15 Echo Wisły: Wiślańskie Centrum Kultury zgodnie z wytycznymi działalności statutowej prowadzi również kolportaż gazety Echo Wisły. Gazety sprzedawane są w kioskach Ruchu jak i w prywatnych i spółdzielczych sklepach gminnych. Przychody związane z wydawaniem Echa Wisły kształtowały się na poziomie niższym w stosunku do ubiegłego roku. Zauważa się spadek zainteresowania gazetą w wersji papierowej. Mieszkańcy Wisły i okolic ze względów ekonomicznych wybierają wersję elektroniczną gazety, dostępną na stronie Wisły. Promocja imprez - Reklama: WCK samodzielnie wykonywało projekty graficzne reklam promujących imprezy (plakaty, ulotki, zaproszenia, podziękowania, banery oraz wszelkie projekty na strony www). Teren miasta plakatowany był przez pracowników WCK, pracowników z prac społecznie użytecznych oraz we współpracy z pracownikami Straży Miejskiej czy gońca UM. Na wszystkie imprezy wysyłane były do mediów, szkół, hoteli i ośrodków wczasowych informacje dotyczące szczegółowego programu oraz zachęcające do uczestnictwa w organizowanych przez WCK wydarzeniach. Dodatkowo bardzo często szkoły i przedszkola były informowane osobiście lub telefonicznie o imprezach skierowanych dla dzieci i młodzieży a plakaty wieszane na miejscu w placówkach. - Współpraca z mediami: Wśród mediów z którymi nawiązaliśmy stałą współpracę można wymienić: Gazetę Wyborczą, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Dziennik Zachodni, portale ox.pl, gazetacodzienna.pl, Info Beskidy, Góry Izerskie, Top Lista Adama Radia: Radio Katowice, Radio CCM, Radio 90, Radio Piekary, Radio Bielsko. Telewizje: TV Silesia i TVP Katowice. W roku 2014 Dyrektor WCK dwa razy reprezentowała Wisłę w programach telewizyjnych (promując TKB w TVP Katowice oraz Od Tyrolu Po Beskidy w TVS). Dodatkowa działalność Każdorazowo WCK samodzielnie przygotowywało i wykonywało dekorację imprez (w Amfiteatrze, Domu Kultury). Ponadto wszystkie imprezy są dokumentowane w prowadzonej przez WCK Kronice. Wpisują się do niej artyści i goście imprez. Współpraca przy organizowaniu wydarzeń na terenie Miasta Wisła WCK w ciągu ubiegłego roku współpracowało z Urzędem Miejskim oraz poszczególnymi jego referatami (min. PTKS, GK, SO, Straż Miejska), Zarządem Głównym OSP, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Rejonowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku Białej, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Nadleśnictwem Wisła, Miejskim Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Wiśle, Muzeum Beskidzkim, Klubem Sportowym Wisła, Śląsko-Beskidzkim Związkiem Narciarskim, wiślańskimi szkołami i przedszkolami, Strażą Miejską w Ustroniu, Policją w Wiśle i Cieszynie, Gimnazjum nr 1 z Cieszyna, ROK w Bielsku-Białej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej, Wiślańskimi Grupami Śpiewaczymi, Zespołem Wisła, Stowarzyszeniem Grupa Twórców Wiślanie, PTTK, 14 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 15

16 Id: 81E9BC22-082E-4B51-99E8-47DF1EC14FE7. Projekt Strona 16

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ Luty 2013 (167) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Bronisław Komorowski, spotkał się w

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011 Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury i rekreacji Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową instytucją kultury, w której

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych

Bardziej szczegółowo

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury...

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury... GMINA WILAMOWICE Codziennie bliżej kultury... Kontakt: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 43-330 Wilamowice, ul. Staszica 2 tel. 33/845-73-45, 515-101-965 e-mail: mgok@wilamowice.pl, gci@wilamowice.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2014 rok. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego Opracowanie materiałów: Jerzy Rochowiak Redakcja: Kamil Hoffmann i Jerzy Rochowiak Projekt okładki: Monika Bojarska Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH ROK 2009 Opracowanie Joanna Figura Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący LIPIEC 2008 Nasza Trójwieœ 1 NR 7 (180) ROK XVI Lipiec 2008 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT W Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący od 22 lat posługę duszpasterską

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str.

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str. Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 11 (208) ROK XVIII Listopad 2010 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 (w tym 22% VAT) 11 listopada Dzień Niepodległości Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk.

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk. 1.1.WPROWADZENIE Budżet Gminy Ustronie Morskie na 25 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 24 r. uchwałą nr XXV/152/24 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU:

2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: fot. Krzysztof Kaczorowski Listopad 2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Na szkle malowane Maria Gatnar Guzy urodziła się 17 sierpnia 1923 roku w Pielgrzymowicach.

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014 I Wstęp Sprawozdanie Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 17-250 Kleszczele 2/2011 Biuletyn informacyjny Grudzień 2011 r. biuletyn bezpłatny W numerze nr strony Inwestycje w naszej gminie 2 Remont cerkwi w Sakach 6 Co

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Bruclik dla Krzysztofa Kukuczki z Istebnej. XI Zawody Furmanów. XIX Bal Góralski w Koniakowie

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Bruclik dla Krzysztofa Kukuczki z Istebnej. XI Zawody Furmanów. XIX Bal Góralski w Koniakowie Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 2 (223) ROK XX Luty 2012 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 (w tym 23% VAT) Bruclik dla Krzysztofa Kukuczki z Istebnej IT w Istebnej

Bardziej szczegółowo

Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. XX Festyn Istebniański. Dożynki Gminne. 21 września 2014

Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. XX Festyn Istebniański. Dożynki Gminne. 21 września 2014 Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 8 (253) ROK XXI Sierpień 2014 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 2,00 zł XX Festyn Istebniański Uroczysta Msza św. na Trójstyku w Jaworzynce

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

śląskie smaki 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653)

śląskie smaki 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653) 15 czerwca 2007 roku ISSN 1234-1746 Nr 12 (653) śląskie smaki W ubiegłą sobotę cieszyńska Starówka stała się najsmaczniejszym miejscem w Polsce. Pośród zabytków Rynku w palącym słońcu trzynaście drużyn

Bardziej szczegółowo