PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 09.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:"

Transkrypt

1 ZBiLK R Szczecin ul Kadłubka 24a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Boguchwały 4 m 4 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. MARIACKA 25 BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont mieszkania 1 KNR Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł kuchnia i łazienka z w c RAZEM KNR Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni do 2 m2( drzwi wewnetrzne i wejściowe jako dodotkowe) RAZEM KNR 2-02 OścieŜnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych bez wejściowych RAZEM KNR 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o powierzchni do m2 malowane z zamkiem i klamką Uwaga w drzwiach do łazienki z w-c i kuchni zamontować standartową kratkę nawiewną (0.85*2.05)*2+(0.75*2.02)+(0.65*2.02) RAZEM KNR Rozebranie zabudowy - pawlacze w przedpokoju i zabudowa w kuchni i drzwi analogia wejściowe (0.95*2.90)+(0.42*2.90)*2+(1.42*0.90)*2+(0.93*1.96) KNR-W KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W RAZEM Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 w kuchni płytki glazura i w łazience z w-c całe ściany (3.33*1.40)+{(1.95*2)+(1.50*2)}* RAZEM Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŝu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w kuchni 3.33* RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŝu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 w łazience z w-c {(1.95*2)+(1.50*2)}* RAZEM Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia- nach w całym lokalu bez w-c i części kuchni {(3.25*2)+(3.0*2)+( )}*2.92+{(4.95*2)+(3.50*2)+( )} *2.92+{(2.50*2)+(3.00*2)+(1.80*2)}*2.92+{(4.20*2)+(1.40*2)}* RAZEM Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, w wszystkich pomieszczeniach (3.2*3.0)+(0.90*0.40)+(4.95*3.50)+(1.70*0.60)+(0.30*1.40)+(2.50*3.0)+(1.0* )+(4.20*1.40)+(1.95*1.50) RAZEM Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności w całym lokalu RAZEM Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian bez gruntowania( zminusowano lamperię w pomieszczeniu kuchni i łazience z w-c) RAZEM Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperia w kuchni i łazience z w-c do wysokości 1,50 m {(2.50*2)+(3.00*2)+(1.70*2)}*1.50+{(1.95*2)+(1.50*2)}* RAZEM Rozebranie posadzek odspojony nie nadający sie do dalszej eksploatacji parkiet w przedpokoju 4.20* RAZEM Rozebranie posadzek z płytek przyborskich 15*5 na zaprawie w łazience z w-c 1.95* RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko pod terakote w łazience i przedpokoju RAZEM Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej w przedpokoju i łazience z w-c - 2 -

3 OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych jedna warstwa ułoŝonej na płycie pilśniowej jedna warstwa kuchnia analogia (2.50*3.0)+(1.0*0.80) RAZEM KNR Przybicie do podłóg płyt twardych OSB gr 12 mm na pióro i wkrety w pokoju II( na parkiet) i kuchni (2.50*3.00)+(1.0*0.80)+(4.95*3.50)+(1.70*0.60)+(0.30*1.40) RAZEM KNR 2-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w pomieszczeniach j.w RAZEM KNR Wymiana elementów podłóg z desek -likwidacja progów ułoŝyć listwy aluminiowe łączące wykładzinę analogia KNR KNR-W KNR-W analogia 25 wycena własna 26 KNR-W KNR-W KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR KNR RAZEM Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne DREWNIANE w całym lokalu m bez łazienki z w-c i przedpokoju m RAZEM Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 parkiet w pokoju I (3.25*3.00)+(0.90*0.40) RAZEM Dwukrotne lakierowanie oszlifowanego parkietu w pokoju I z zabezpieczeniem kaponem (3.25*3.00)+(0.90*0.40) RAZEM MontaŜ w istniejacym oknie pcv w kuchni nawietrzaka higrosterowanego RAZEM Rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych naświetla miedzy kuchnią a łazienką z w-c 0.75* RAZEM Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych stałych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 naświetla jw. 0.75* RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 naświetle kuchnia-łazienka 0.94* RAZEM Wymiana wkładki i istniejacym zamku wpuszczanym w drzwiach wejściowych RAZEM Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych w drzwiach wejściowych RAZEM Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - wejściowych do lokalu RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych Ŝeliwnych m m RAZEM Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych i co o średnicy m do 50 mm m RAZEM Mycie po robotach malarskich okien RAZEM

4 OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 35 KNR Mycie po robotach malarskich drzwi RAZEM KNR Mycie po robotach malarskich podłóg RAZEM KNR Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m ceglanych na odległość do 1 km m RAZEM KNR Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m kaŝdy następny 1 km m RAZEM

5 Lp. Podstawa Remont mieszkania 1 KNR Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł kuchnia i łazienka z w-c obmiar = r-g/ 2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15' 2szt/ 3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work''' t/ 4* Piasek uszlachetniony' 0.005m 3 / 5* Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z Ŝaluzją 1szt/ 6* materiały pomocnicze 2 KNR r-g/ 3 KNR r-g/ Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni do 2 m2( drzwi wewnetrzne i wejściowe jako dodotkowe) obmiar = 5 OścieŜnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych bez wejściowych obmiar = 4 2* Farba ftal. nawierzch. og. stos dm 3 / 3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.' 0.094dm 3 / 4* Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.' 0.042dm 3 / 5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark. 0.06ark/ 6* materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5) 7* OścieŜnice drzwiowe stalowe 1szt/ r-g szt t m szt r-g r-g dm dm dm ark szt * Wyciąg jednoma elektr.0.5t' 0.03m-g/ 9* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'''''' 0.02m-g/ 4 KNR Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 malowane z zamkiem i klamką Uwaga w drzwiach do łazienki z w-c i kuchni zamontować standartową kratkę nawiewną obmiar = (0.85*2.05)*2+(0.75*2.02)+(0.65* 2.02) = m-g m-g r-g/ r-g

6 Lp. Podstawa 2* Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała 0.192dm 3 / 3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała 0.218dm 3 / 4* Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.'' 0.096dm 3 / 5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark. 0.13ark/ 6* materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5) 7* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne / m-g m-g * Wyciąg jednoma elektr.0.5t'' 0.01m-g/ 9* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)''''''' 0.02m-g/ 5 KNR analogia Rozebranie zabudowy - pawlacze w przedpokoju i zabudowa w kuchni i drzwi wejściowe obmiar = (0.95*2.90)+(0.42*2.90)*2+(1.42* 0.90)*2+(0.93*1.96) = r-g r-g/ 6 KNR-W Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 w kuchni płytki glazura i w łazience z w-c całe ściany obmiar = (3.33*1.40)+{(1.95*2)+(1.50*2)}*2.92 = r-g r-g/ 7 KNR Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŝu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w kuchni obmiar = 3.33*1.40 = r-g/ r-g t m m szt * Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t/ 3* Ciasto wapienne m 3 / 4* Piasek natur.do zapr.odm.ii,uziar.do 1,0mm m 3 / 5* naroŝniki ochronne typ 'Wema' 0.03szt/ 6* materiały pomocnicze m-g m-g * Wyciąg jednoma elektr.0.5t''' 0.04m-g/ 8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' 0.04m-g/ - 6 -

7 Lp. Podstawa 8 KNR-W Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŝu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 w łazience z w-c obmiar = {(1.95*2)+(1.50*2)}*2.92 = r-g/ r-g t t m * Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t/ 3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t/ 4* Piasek natur.do zapr.odm.ii,uziar.do 1,0mm' m 3 / 5* naroŝniki ochronne typu "Wema" 0.04/ 6* materiały pomocnicze m-g m-g * wyciąg 0.04m-g/ 8* betoniarka 150 dm3 0.04m-g/ 9 KNR Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach w całym lokalu bez w-c i części kuchni obmiar = {(3.25*2)+(3.0*2)+( )}*2.92+ {(4.95*2)+(3.50*2)+( )}* 2.92+{(2.50*2)+(3.00*2)+(1.80*2)}*2.92+{(4.20* 2)+(1.40*2)}* = r-g/ r-g t t m * Wapno hydratyzowane workowane, gat. I' t/ 3* Gips budowlany szpachlowy' t/ 4* Piasek natur.do zapr.odm.ii,uziar.do 1,0mm' 0.005m 3 / 5* materiały pomocnicze m-g * Wyciąg jednoma elektr.0.5t'''' 0.01m-g/ 10 KNR Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, w wszystkich pomieszczeniach obmiar = (3.2*3.0)+(0.90*0.40)+(4.95*3.50)+ (1.70*0.60)+(0.30*1.40)+(2.50*3.0)+(1.0*0.80)+ (4.20*1.40)+(1.95*1.50) = r-g/ r-g * Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t t/ 3* Gips budowlany szpachlowy'' t t/ 4* Piasek natur.do zapr.odm.ii,uziar.do 1,0mm'' m m 3 / - 7 -

8 Lp. Podstawa 5* materiały pomocnicze m-g * Wyciąg jednoma elektr.0.5t''''' 0.01m-g/ 11 KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności w całym lokalu obmiar = = r-g/ r-g t * Gips budowlany szpachlowy t/ 3* materiały pomocnicze 12 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian bez gruntowania( zminusowano lamperię w pomieszczeniu kuchni i łazience z w-c) obmiar = = r-g/ r-g dm * Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm 3 / 3* materiały pomocnicze m-g * Samochód skrzyn.do 5.0t (1)''' m-g/ 13 KNR Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperia w kuchni i łazience z w-c do wysokości 1,50 m obmiar = {(2.50*2)+(3.00*2)+(1.70*2)}*1.50+ {(1.95*2)+(1.50*2)}*1.50 = r-g/ r-g dm dm dm dm * Farba ftal. do grunt. og. stos.' 0.149dm 3 / 3* Farba ftal. nawierzch. og. stos 0.111dm 3 / 4* Pokost syntetyczny'' 0.18dm 3 / 5* Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st dm 3 / 6* materiały pomocnicze m-g * Samochód skrzyn.do 5.0t (1)''''' m-g/ - 8 -

9 Lp. Podstawa 14 KNR-W Rozebranie posadzek odspojony nie nadający sie do dalszej eksploatacji parkiet w przedpokoju obmiar = 4.20*1.40 = r-g/ r-g * materiały pomocnicze 15 KNR-W Rozebranie posadzek z płytek przyborskich 15* 5 na zaprawie w łazience z w-c obmiar = 1.95*1.50 = r-g r-g/ 16 KNR-W Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko pod terakote w łazience i przedpokoju obmiar = = r-g/ r-g m t * Zaprawa cementowa M m 3 / 3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t/ 4* materiały pomocnicze m-g m-g * Wyciąg jednoma elektr.0.5t'''''' m-g/ 6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)' 0.007m-g/ 17 KNR-W Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej w przedpokoju i łazience z w-c obmiar = r-g/ r-g kg kg * Płytki terakota.szkliw. 30x30cm,gr.1cm 1.04 / 3* Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.atlas+ 3kg/ 4* Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor 0.25kg/ 5* materiały pomocnicze m-g m-g * Wyciąg jednoma elektr.0.5t''''''' m-g/ 7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'''''''' m-g/ - 9 -

10 Lp. Podstawa 18 KNR analogia Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych jedna warstwa ułoŝonej na płycie pilśniowej jedna warstwa kuchnia obmiar = (2.50*3.0)+(1.0*0.80) = r-g r-g/ 19 KNR Przybicie do podłóg płyt twardych OSB gr 12 mm na pióro i wkrety w pokoju II( na parkiet) i kuchni obmiar = (2.50*3.00)+(1.0*0.80)+(4.95*3.50)+ (1.70*0.60)+(0.30*1.40) = r-g/ r-g kg * płyty OSB gr 10 mm na pióro 1.05 / 3* wkrety 0.1kg/ 4* materiały pomocnicze 20 KNR Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w pomieszczeniach j.w. obmiar = r-g/ r-g kg * Wykładziny podłogowe -pcv 1.09 / 3* Klej winyl-emuls. do wykł.pvc "Osakrylowy" 0.5kg/ 4* materiały pomocnicze m-g m-g * Wyciąg jednoma elektr.0.5t'''''''' m-g/ 6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)''''''''' m-g/ 21 KNR analogia Wymiana elementów podłóg z desek -likwidacja progów ułoŝyć listwy aluminiowe łączące wykładzinę obmiar = r-g/ 2* Listwy aluminiowe 1szt/ 3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/ 4* materiały pomocnicze 22 KNR Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne DREWNIANE w całym lokalu bez łazienki z w-c i przedpokoju obmiar = m r-g szt kg m

11 Lp. Podstawa r-g/m 2* Listwy przyścienne z drew.igl.wym.40x23mm 1.16m/m 3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m 4* materiały pomocnicze r-g m kg * Wyciąg jednoma elektr.0.5t m-g/m 6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'' m-g/m 23 KNR-W Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 parkiet w pokoju I obmiar = (3.25*3.00)+(0.90*0.40) = m-g m-g r-g/ r-g * materiał ścierny(na papierze lub tekturze) / 3* materiały pomocnicze m-g * szlifierka do parkietów 0.26m-g/ 24 KNR-W analogia Dwukrotne lakierowanie oszlifowanego parkietu w pokoju I z zabezpieczeniem kaponem obmiar = (3.25*3.00)+(0.90*0.40) = *2=0.66r-g/ r-g * Lakier nitrocelulozowy do drewna typu Kapon SUPERLAK, opak. 5,0 dm dm 3 / 3* Lakier nitrocelulozowy do drewna NITRO EX- TRA bezbarwny (połysk), opak. 10 dm dm 3 / 4* Lakier nitrocelulozowy NITRO EXTRA bezbarwny (matowy), opak. 10 dm3 0.13dm 3 / dm dm dm * rozcieńczalnik do lakierów dm dm 3 / 6* szpachlówka olejno-ŝywiczna do parkietów dm dm 3 / 7* papier ścierny / 8* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/

12 Lp. Podstawa 25 wycena własna MontaŜ w istniejacym oknie pcv w kuchni nawietrzaka higrosterowanego obmiar = 1 szt * Nawietrzak higrosterowany 1szt/ 26 KNR-W Rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych naświetla miedzy kuchnią a łazienką z w-c obmiar = 0.75*0.75 = r-g *2.76=1.0212r-g/ 27 KNR-W Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych stałych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 naświetla jw. obmiar = 0.75*0.75 = *2.76=1.4076r-g/ r-g kg * szkło płaskie ciągnione 1.21 / 3* kit szklarski pokostowy 0.55kg/ 4* materiały pomocnicze % KNR-W Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 naświetle kuchnia-łazienka obmiar = 0.94*0.94 = *2=2.12r-g/ r-g dm dm ark dm dm * szpachlówka celulozowa na tynki 0.092dm 3 / 3* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała 0.092dm 3 / 4* papier ścierny w arkuszach 0.54ark./ 5* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała 0.099dm 3 / 6* benzyna do lakierów 0.043dm 3 / 7* materiały pomocnicze 29 KNR Wymiana wkładki i istniejacym zamku wpuszczanym w drzwiach wejściowych obmiar = r-g/ 2* wkładka patentowa 1szt/ 3* materiały pomocnicze 8%(od M) r-g szt %

13 Lp. Podstawa 30 KNR Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych w drzwiach wejściowych obmiar = r-g/ 2* zamek do drzwi 1/ 3* materiały pomocnicze 8%(od M) 31 KNR r-g/ 32 KNR r-g/m Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - wejściowych do lokalu obmiar = 1 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych Ŝeliwnych obmiar = = m 2* Farba ftal. nawierzch. og. stos 0.049dm 3 /m 3* Farba ftal. do grunt. og. stos.'' 0.052dm 3 /m 4* Pokost syntetyczny 0.059dm 3 /m 5* Benzyny do lakierów' 0.023dm 3 /m 6* Papier ścieny elektrokorundowy w ark. 0.35ark/m 7* materiały pomocnicze 33 KNR r-g/m Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych i co o średnicy do 50 mm obmiar = = m r-g % r-g m r-g dm dm dm dm ark m r-g * Farba ftal. nawierzch. og. stos dm 3 /m 3* Farba ftal. do grunt. og. stos dm 3 /m 4* Benzyny do lakierów 0.006dm 3 /m 5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark. 0.2ark/m 6* materiały pomocnicze 34 KNR Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 7.00 dm dm dm ark r-g/ r-g

14 Lp. Podstawa 2* materiały pomocnicze 25%(od R) 35 KNR Mycie po robotach malarskich drzwi obmiar = 8.17 % r-g r-g/ 36 KNR Mycie po robotach malarskich podłóg obmiar = r-g r-g/ 37 KNR Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km obmiar = = m r-g/m 3 r-g * talon - wysypisko 1m 3 /m 3 m m-g * Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.93m-g/m 3 38 KNR Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy następny 1 km obmiar = m 3 m-g * Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.04*19=0.76m-g/m 3 m 3 m 3 Słownie: RAZEM Koszty pośrednie [Kp] RAZEM Zysk [Z] RAZEM VAT [V] RAZEM PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych" ADRES INWESTYCJI : Pakosław INWESTOR : Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Izolacje ścian fundamentowych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.górczewska 8 INWESTOR : Instytut Badań Edukacyjnych ADRES INWESTORA : Warszawa ul.górczewska

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PETRONOVA 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88 PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 ADRES INWESTYCJI : 70-434 SZCZECIN, UL. ŚLĄSKA 20 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Inwestor MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200 Słupsk Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRAC. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR PRAC. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy 85-133 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20 PRAC 45113000-2 Roboty na placu budowy 45410000-4 Tynkowanie 45431200-9 Kładzenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH:

OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH: OPIS PRAC REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH: REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ŁODZI PRZY UL. LUBECKIEGO 5 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 OPIS PRAC REMONTOWYCH. SANITARIATY WYMIANA PIONÓW

Bardziej szczegółowo

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu - - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont węzła sanitarnego w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu - X piętro ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 07.10.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.10.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 07.10.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.10.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w budynku przy ul. Batorego 5 INWESTOR : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Adinistracji ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Barorego 5 BRANŻA : budowlana DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY USŁUGI BUDOWLANE COR CAD PIOTR KOROBLEWSKI 14 400 Pasłęk ul. Limanowskiego 19 tel./fax. (055)-248-01-64 e-mail:corcad@wp.pl kom.: 602-227-607 NIP:578-286-45-84 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OBIEKT: SZATNIA

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorysowanie, Projektowanie, Nadzory Budowlane Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka Wspólnota Marina Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Sporządził Artur

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo