NR 2 (124) ISSN MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na 2007 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok"

Transkrypt

1 NR 2 (124) ISSN MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na rok

2 W numerze 2 Twój podatek dla gminy Wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości XV Powiatowy Konkurs Muzyczny Stare Babice Zwrot pieniędzy za paliwo informacja dla rolników 3 Kolejny budżet kolejną szansą dla gminy rozmowa z Wójtem Krzysztofem Turkiem 5 Z Sesji Rady Gminy 6 Procedura ubiegania się o zwrot podatku za paliwo 7 Uchwała budżetowa 16 W co się bawić, czyli jak minęły ferie w gminie Turniej szachowy w Borzęcinie Małym 17 Przedszkole bez zabawek ciekawa innowacja pedagogiczna 18 Policja w oczach dziecka finał konkursu plastycznego 19 Ogłoszenia Twój podatek dla gminy Apelujemy ponownie do mieszkańców gminy Stare Babice, którzy są zameldowani poza jej terenem, o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B5) miejsca zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów, przyczynimy się 1 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Stare Babice, podczas którego radni zapoznali się z projektem Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy. Do treści projektu regulaminu wniesiono szereg uwag i wniosków. 13 marca br. planowane jest kolejne do rozwoju babickiej ziemi. Wpłacone przez nas pieniądze zostaną wykorzystane na rozbudowę dróg, obiektów użyteczności publicznej, stworzenie nowych linii komunikacyjnych itp. Warto zatroszczyć się o dobro miejsca, w którym na co dzień żyjemy. Już wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości... posiedzenie Komisji w powyższej sprawie. Tymczasem projekt jest już dostępny na stronie internetowej: w dziale aktualności. Mieszkańcy mogą się z nim zapoznać i ewentualnie zgłaszać swoje uwagi do Referatu Ochrony Środowiska UG. Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 marca r. do 31 marca r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września r. do 28 lutego r. W terminie od 1 września r. do 30 września r. należy złożyć XV POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE Rozpoczyna się kolejna 15 edycja Konkursu Muzycznego organizowanego przez Studio Muzyczne w Starych Babicach. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się gry na dowolnych instrumentach muzycznych w ogniskach, szkołach muzycznych lub innych placówkach artystycznych i oświatowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Czytaj str. 19 Zwrot pieniędzy za paliwo Informacja dla rolników odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca r. do 31 sierpnia r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na r. Zwrot podatku w r. wynosić będzie: 47,30 zł x ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2-31 maja r. w przypadku pierwszego wniosku, 2-30 listopada r. w przypadku drugiego wniosku. Rolnicy otrzymają gotówkę w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za paliwo udziela Referat Finansowy Urzędu Gminy Stare Babice pok tel Druki wzoru wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Stare Babice pok. 20 oraz na stronie internetowej gminy: i BIP-ie: O szczegółach czytaj na str. 6. Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Od 15 marca GOPS będzie przyjmował mieszkańców w budynku nowej Poczty przy ul. Rynek 11, a nie jak dotąd w Urzędzie Gminy. Dotychczasowe telefony nie ulegają zmianie: (022) , (022)

3 Z GMINY Z URZĘDÓW Z TERENU Kolejny budżet kolejną szansą dla gminy Uchwalenie budżetu na rok daje naszej gminie kolejną szansę rozwoju. Będziemy aplikować o następne środki unijne, tym razem z Funduszu Spójności. Dzięki nim można będzie wybudować kanalizację na terenie całej gminy. W budżecie przewidziano także środki na inne inwestycje. Aby szerzej przedstawić Czytelnikom zagadnienia dotyczące tegorocznego budżetu, o wypowiedź poprosiliśmy Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka. Budżet uchwalono nieco później niż w ubiegłym roku? Tak 25 stycznia, w ubiegłym roku uchwała budżetowa została podjęta już 22 grudnia. Były jednak ku temu powody. Ustawa o Finansach Publicznych mówi, że jeśli zachodzą jakieś przesłanki obiektywne, budżet można uchwalić po 31 grudnia, jednak nie powinno się przekraczać terminu 31 marca. Nie mogliśmy wcześniej przystąpić do prac nad projektem budżetu, ponieważ jak pamiętamy w listopadzie odbywały się wybory, później trwały czynności z ukonstytuowaniem się Rady Gminy i dopiero po ich zakończeniu można było przystąpić do prac nad budżetem. Trzeba wiedzieć, że procedura budżetowa jest Obecność Polski w Unii Europejskiej dała samorządom możliwości pozyskania funduszy na rozwój infrastruktury. Nie wszystkie z nich skorzystały, również środków finansowych nie wystarczyło dla wszystkich, którzy o nie występowali. Dlatego też analizując działania babickiego samorządu w ubiegłym roku, możemy mówić o sukcesie nasza gmina pozyskała 17,5 mln zł z UE na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz ok. 5 mln zł z Funduszu Norweskiego na projekt Strefy Rekreacji Dziecięcej. Ubiegłoroczny budżet był w dużej części podporządkowany środkom unijnym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, umożliwiającego realizację ogromnej inwestycji. Dzięki niej dziś już ponad połowa mieszkańców gminy ma możliwość korzystania z kanalizacji. długa, projekt uchwały musi uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszystkich komisji Rady Gminy, z których na zakończenie ostateczną opinię wydaje Komisja Gospodarczo-Finansowa. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Gminy z 14 dniowym wyprzedzeniem ogłasza termin sesji budżetowej. Jak Pan Wójt określiłby ten budżet? Jest to budżet kontynuacji. Kilka lat temu weszliśmy na drogę dynamicznego rozwoju gminy i kierunek ten jest utrzymywany. W br. planujemy dochody na ponad 56 mln zł, podczas gdy w ub. r. suma ta wynosiła około 39 mln zł. Jednak wolumen kwoty wydatków jest mniejszy niż w roku ubiegłym. Wydaliśmy wówczas około 63 mln zł, a obecnie planujemy wydatki na ponad 59 mln zł. Wynika to z tego, że rok temu dysponowaliśmy sumą ponad 13 mln zł ze środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Z całej puli pozyskanych na ten cel 17,5 mln zł, na ten rok przechodzi ok. 4 mln zł. Z czego wynika tak duży wzrost dochodów? Jest to efekt konsekwentnie realizowanej polityki dynamicznego rozwoju Ostatki w Domu Parafialnym W niedzielę 11 lutego w Domu Parafialnym w Starych Babicach odbył się bal karnawałowy, którego inicjatorem był ksiądz prałat Jan Szubka. Dla uczestników zabawy zagrał zespół Kiniuwers, zaśpiewała także solistka chóru parafialnego Mirosława Madej, której akompaniował organista Zbigniew Załęski. W balu wzięło udział około 60 osób w różnym wieku. Przeważali wśród nich seniorzy, którzy udowodnili młodszym uczestnikom, że potrafią wspaniale się bawić. Takiej formy, jaką zaprezentowali na parkiecie, można im tylko pozazdrościć! Tydzień później na bal maskowy w Domu Parafialnym zaproszono dzieci z rodzicami. Imprezę poprowadził wodzirej, który zachęcił wszystkich starszych i młodszych do zabawy. Bal zorganizowany w ostatkową niedzielę, był wspaniałą okazją do miłego zakończenia karnawału. fot. Adam Klimek gminy. Wynika głównie z rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co ma związek ze wzrostem liczby mieszkańców. Główną pozycją dochodową budżetu jest bowiem udział w podatku od osób fizycznych PIT. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na ten rok, wpływy z tego tytułu do budżetu gminy mogą wynieść 20 mln zł, podczas gdy w ub. roku uplasowały się na poziomie 14 mln zł. Znacząca dynamika wzrostu dochodów jest efektem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju gminy. Stworzenie dobrych warunków do osiedlania się zachęca nowe osoby do zamieszkania na naszym terenie. Realizacja zadań określonych w tegorocznym budżecie zbieżna jest z okresem finansowym Unii... Oczywiście to nie jest przypadek. O ile ubiegłoroczny budżet skonstruowany był z uwzględnieniem projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dotyczących rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, to w tym roku budżet uwzględnia to, że przygotowujemy się do kolejnego projektu polegającego na wykonaniu kanalizacji w pozostałej części gminy. Rok bieżący jest pierwszym rokiem siedmioletniego okresu budżetowego Unii Europejskiej Przystąpiliśmy już 3

4 Z GMINY Z URZĘDÓW Z TERENU do pierwszego etapu realizacji nowego projektu budowy kanalizacji. Zmiany jakie zaszły w przepisach UE, umożliwiły nam rozpoczęcie prac, mimo że procedury aplikacyjne są jeszcze w toku. Mamy już opracowane Wstępne Studium Wykonalności i przygotowujemy się do opracowania Ostatecznego Studium Wykonalności, które będzie zlecone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatecznie jednak musi go zatwierdzić komisja UE w Brukseli. Prace nad dokumentacją są już zaawansowane i wszystko wskazuje na to, że będzie można wysłać ją do Brukseli w drugiej połowie br. Podstawową różnicą projektów wykonywanych przy pomocy Funduszu Spójności w stosunku do projektów realizowanych ze środków strukturalnych jest to, że można rozpocząć niektóre prace przewidziane w harmonogramie jeszcze przed ich ostatecznym zatwierdzeniem. Wystarczy wstępne przyzwolenie NFOŚiGW. Wiele mówiło się o tym, że procedury ubiegania się o środki unijne są zbyt skomplikowane. Czy obecnie wprowadzono jakieś ułatwienia? Zmiany są właściwie symboliczne i nie dotyczą z reguły procedur aplikacyjnych o środki unijne, a jedynie procedur wykonawczych. Uproszczono np. zagadnienia dotyczące odwołań firm, które brały udział w przetargach. Dzięki temu skrócił się czas wyłonienia wykonawcy i przyśpieszył cały proces inwestycyjny. Wymogiem proceduralnym jest wyodrębnienie inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej z urzędów gmin i przekazanie ich odpowiednim jednostkom. W naszym przypadku jest to Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice. Zagadnienie to budziło wśród radnych w ub. roku pewne obawy. Jednak 10 stycznia br. odbyło się spotkanie naszych samorządowców z przedstawicielami NFOŚiGW i prezesem Kazimierzem Kujdą, na którym oficjalnie potwierdzono, że jedynie taki model postępowania jest właściwy. Radni podjęli dodatkowo uchwałę, że przedsiębiorstwo to nie będzie prywatyzowane, co zdecydowanie uspokoiło nastroje i mam nadzieję, ostatecznie rozwiało obawy dotyczące bezpieczeństwa majątku gminnego. Zanosi się zatem na realizację kolejnego historycznego projektu, który według wstępnych kosztorysów oszacowano na ponad 100 mln zł. Zakres inwestycji dotyczący pierwotnie rozbudowy sieci kanalizacyjnej poszerzono jeszcze o budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Borzęcinie i fragment wodociągu przebiegający od ul. Estrady. Dodatkowe zadania zostały przesunięte z planów zakładających ich realizację w ub. roku, ale dzięki temu mogą być włączone do projektu realizowanego przy pomocy Funduszu Spójności. 4 Zmiany przepisów Unii Europejskiej nie zawsze są korzystne dla wszystkich samorządów? Niestety od tego roku zmienia się stopień dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych. Przedtem, do roku, wynosił on do 85% kosztów kwalifikowanych. Właśnie według tych wytycznych sporządziliśmy wstępne projekty wykonalności dla naszych inwestycji, jednak w nowym okresie budżetowym Unii zasady uległy zmianie i stopień dofinansowania inwestycji będzie obecnie liczony indywidualnie dla każdej gminy. Jego wyznacznikiem stanie się tzw. Wskaźnik G określający dochody w przeliczeniu na mieszkańca gminy (wyliczane przez Ministerstwo Finansów). Dla naszej gminy wyniesie on około 72%. Warto wiedzieć, że maksymalny wskaźnik dofinansowania określany przez UE jest w praktyce nieosiągalny. Zmiana poziomu dofinansowania powoduje, że powstaje duża różnica w koniecznych nakładach na inwestycje, które wykonywane są przy udziale środków własnych. I tak wielkość ta w inwestycjach, które planowaliśmy, wzrosła z 15% do 28%. Inwestycje pochłoną zatem ponaddwukrotnie więcej środków niż zakładano. Zmiany te wymuszają na samorządzie przebudowę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który został już opracowany do 2013 r. W związku z powyższym harmonogram wykonania niektórych inwestycji zostanie zmieniony, co w praktyce oznacza przesunięcie ich poza rok Co roku zmieniają się nie tylko niektóre przepisy unijne, ale również realia gospodarowania w polskiej rzeczywistości. Możliwość pozyskania środków na rozbudowę infrastruktury spowodowała dynamiczny wzrost ilości inwestycji w kraju, zwłaszcza komunalnych. Jednocześnie bardzo wzrosły wartości ofert budowlanych. O ile jeszcze w 2005 roku większość przetargów w gminie rozstrzygało się na kwoty poniżej kosztorysu inwestorskiego (o 10 20%), o tyle już w roku ubiegłym wartość ofert zdecydowanie przekraczała ten kosztorys. Mieliśmy zatem szczęście, że przetarg na naszą największą gminną inwestycję zmieścił się w określonych kwotach. Cały projekt ostatecznie zamknął się kwotą nieco większą niż pierwotnie planowano, ale było to spowodowane powiększeniem zakresu zadania (wybudowano więcej sieci kanalizacyjnej i przykanalików niż zakładał projekt). Przykładem, który dobrze ilustruje zmiany, jakie zaszły w planowanych procesach inwestycyjnych, było otwarcie przetargu na remont Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach. Kosztorys inwestorski określał kwotę 2,5 mln zł. Po otwarciu ofert najniższa opiewała na kwotę... 3 mln 300 tys zł. Przetarg został unieważniony. Ostatecznie radni postanowili zrealizować inne rozwiązanie. Zamiast remontować dawny ośrodek, wybudujemy nowy, a obok znajdą się również pomieszczenia dla Domu Kultury i Gminnej Biblioteki. Jakie jeszcze nowości możemy dostrzec w tegorocznym budżecie? Wchodzimy obecnie w etap inwestycji zaspokajających tzw. potrzeby wyższego rzędu. Do tej pory koncentrowaliśmy się na sprawach technicznych, przeprowadzaliśmy niezbędne remonty i rozbudowy szkół, budowaliśmy wodociągi i kanalizację. Teraz obok kontynuacji tamtych zagadnień przyszedł również czas na elementy uatrakcyjniające naszą gminę. Przykładem takiego działania jest budowa Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie. Będą to nowoczesne boiska i urządzenia sportowe, które powstaną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Inwestycja ta zostanie dofinansowana w kwocie blisko 5 mln z Funduszu Norweskiego. Warto przypomnieć, że jest to niewielki fundusz w skali kraju, na 371 zgłoszonych wniosków, do realizacji zakwalifikowało się 22, nasz był na 5 miejscu. Już niebawem ogłosimy przetargi na wykonawstwo prac budowlanych, mamy nadzieję, że projekt ten będzie wykonany w br. Nowoczesne boiska z nawierzchniami tartanowymi, a także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią pozwolą korzystać z tego obiektu przez cały rok. Nowoczesne obiekty sportowe powstaną w br. także w Zielonkach. Stadion zostanie przeniesiony w nowe miejsce przy ul. Południowej, powstanie tam także ośrodek hippiczny. Jednym z zagadnień, które zawsze interesują mieszkańców gminy, są drogi. Co nowego możemy im przekazać na ten temat? Robimy wszystko, co jest możliwe, aby ułatwiać wykonawcom jak najszybsze zakończenie prac drogowych. Jak wiemy termin zakończenia remontu drogi Warszawskiej (nr 580), która jest drogą wojewódzką, nie został dotrzymany. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich razem z wykonawcą firmą Strabag uzgodnili nowe terminy zakończenia prac: I odcinek Leszno Babice 31 lipca br., a kolejny, który kończy się przy ul. Lazurowej w Warszawie 15 października br. Bardzo poprawiła się sytuacja na ul. Ogrodniczej. Wykonano tam kompletną przebudowę drogi, ostatnia tzw. ścieralna warstwa asfaltu zostanie położona na wiosnę. Chciałbym zapewnić Mieszkańców, że we wszystkich wypadkach występowania nieprawidłowości na remontowanych drogach interweniujemy i mamy do tego moralne prawo, ponieważ nawet jeśli nie jesteśmy zleceniodawcą, prace prowadzone są z dużym

5 Z GMINY Z URZĘDÓW Z TERENU udziałem finansowym i organizacyjnym naszej gminy. W br. planowane jest przeprowadzenie kolejnych remontów dróg przebiegających przez naszą gminę, m.in.: ul. Szkolnej, wzdłuż której powstanie chodnik (droga powiatowa), ul. Sikorskiego (droga wojewódzka), a także przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kresowej (dróg gminnych). Ponadto modernizacja wielu dróg gminnych jest w fazie projektowej. Zachęcam zatem Czytelników do przejrzenia załącznika do Budżetu (str. 13), w którym wyszczególniono zadania inwestycyjne przewidziane na ten rok. Pozostaje nam tylko życzyć sobie i Panu Wójtowi, aby wszystkie plany zostały zrealizowane. Również sobie tego życzę, zwłaszcza że drogą Warszawską jeżdżę kilka razy dziennie i osobiście doświadczam wszystkich niedogodności związanych z jej przebudową. Na zakończenie, analizując tegoroczny budżet, chciałbym stwierdzić, że zwiększające się co roku dochody gminy wskazują na przyjęcie właściwego kierunku rozwoju. To, że większość z Państwa głosowała na mnie w ostatnich wyborach, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, wskazuje że mieszkańcy popierają kierunek przemian, jaki dokonuje się w gminie. Tegoroczny budżet został przyjęty przez członków nowej Rady Gminy jednogłośnie to również daje nadzieję na jego pomyślną realizację. Działanie naszego samorządu i jego zdolność do absorbcji unijnych funduszy zauważyły gremia fachowców. W grudniu ub. roku zostałem zaproszony przez grupę eurodeputowanych do Brukseli. W wyjeździe tym uczestniczyło 10 wójtów i burmistrzów z gmin wokół Warszawy. Zostali oni w ten sposób nagrodzeni za swoją działalność. Podczas spotkania w Brukseli spotkaliśmy się m.in. z Dariuszem Rosati, Czesławem Siekierskim i Janem Olbrychtem. Wspólnie omawialiśmy zagadnienia dotyczące prawa unijnego i możliwości wsparcia finansowego dla Polski. Spotkania na arenie międzynarodowej samorządowców z małych polskich gmin stały się dziś codziennością. Warto podpatrywać mechanizmy działania Unii Europejskiej, aby lepiej je zrozumieć i efektywniej rozwiązywać nasze lokalne problemy. Marcin Łada Samorządowcy w Brukseli Z Sesji Rady Gminy Czwarta sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 25 stycznia roku. Na początku obrad radni wysłuchali sprawozdań Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący poinformował między innymi, że przeprowadził analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i przekazał informację dotyczącą tego zagadnienia Wojewodzie Mazowieckiemu. Wójt Krzysztof Turek w okresie międzysesyjnym odbył m.in. naradę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mieczysławem Wójcikiem w sprawie uszkodzeń kanalizacji, które powstały podczas prac drogowych przy ulicy Ogrodniczej, uczestniczył również w spotkaniu z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Teresą Materek w sprawie remontu drogi nr 580. Wójt brał udział ponadto we wspólnych negocjacjach pomiędzy Gminą, MZDW, firmą Metroprojekt (projektantem remontu drogi 580) i firmą Strabag (wykonawcą projektu), które dotyczyły zaawansowania prac i warunków wprowadzenia korekt w projekcie remontu drogi, głównie w zakresie wjazdów na posesje i lokalizacji niektórych przystanków autobusowych. Z powodu złej jakości wykonywanych robót i ich nieterminowości, a także w związku z tym, że wykonawca przerwał prace na okres zimowy, nie wykorzystując dobrych warunków atmosferycz- nych, Gmina doprowadziła o do wnikliwej kontroli inwestycji i zmiany inżyniera kontraktu. W okresie międzysesyjnym Wójt wziął ponadto udział w spotkaniu grupy radnych, przedstawicieli GPK Eko-Babice i Urzędu Gminy z reprezentantami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poświęconym wdrażaniu projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice w otulinie KPN. Uczestniczył także w negocjacjach z przedstawicielami firm POLAQUA i WARBUD (wykonawcami projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Starych Babicach) w kwestii usuwania usterek na oczyszczalni i w konsultacjach z projektantem remontu ul. Szkolnej w Koczargach Nowych. Ponadto Wójt zorganizował spotkanie w sprawie remontu bądź budowy nowego ośrodka zdrowia w Starych Babicach oraz naradę poświęconą możliwościom wdrożenia systemu obsługi fotoradarów i monitoringu gminy. Jak poinformował zebranych, pierwsze dwa fotoradary zostaną ustawione w Borzęcinie oraz w Janowie, na prostych odcinkach dróg, gdzie kierowcy rozwijają nadmierną prędkość, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców gminy. Pojawiły się również wnioski, aby zainstalować fotoradar na ul. Ogrodniczej. Obecnie przeprowadzane są konsultacje dotyczące różnych rozwiązań technicznych, aby zamontować jak najwięcej fotoradarów i jednocześnie połą- czyć je z monitoringiem o ge gminy. Jak poinformowano, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożył deklarację dotyczącą dofinansowania instalacji fotoradarów w naszej gminie. W styczniu Wójt Krzysztof Turek uczestniczył również w spotkaniu przedstawicieli gmin podwarszawskich z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego Leszkiem Rutą, które było poświęcone sprawom komunikacji zbiorowej na terenie poszczególnych gmin. Wójt poinformował radnych, że w związku z oprotestowaniem przez mieszkańców projektu wprowadzenia linii 730, zostało zlecone opracowanie nowej koncepcji modernizacji komunikacji w gminie, której punktem wyjścia było utrzymanie dotychczasowych tras linii 712 i 714. Nowy układ komunikacyjny nie został jeszcze wprowadzony z powodu ograniczeń technicznych. Należy przebudować do odpowiedniej szerokości drogi i skrzyżowania, aby umożliwić autobusom bezpieczne poruszanie się po naszych terenach. Kiedy problemy te zostaną rozwiązane, będzie można uruchomić nowe linie. Trwają prace nad rozbudową sieci komunikacyjnej rozbudowa ma objąć nie tylko część wschodnią i centrum gminy, ale także część zachodnią. Planuje się między innymi wydłużenie trasy jednej z linii do ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Małym oraz zwiększenie ilości kursów linii 712. Ponieważ w gminie nie ma specjalisty od komunikacji, zatrud- niony został ekspert z zewnątrz, który 5

6 Z GMINY Z URZĘDÓW Z TERENU przygotowuje projekty zmian, z uwzględnieniem uwag wniesionych przez radnych i mieszkańców. Jednym z głównych tematów spotkania z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego były plany podwyższenia odpłatności za świadczenie komunikacji na terenie gmin podwarszawskich. ZTM rozważa możliwość podniesienia stawek o 50% we wszystkich gminach w stosunku do obowiązujących opłat w zamian, być może, wprowadzi jednolitą taryfę na przejazdy na terenie Warszawy i w strefie podmiejskiej. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie poświęcone omówieniu tych kwestii. Wójt wyraził także nadzieję, że uda się wynegocjować z ZTM odpowiednią wysokość dopłaty do świadczeń komunikacyjnych. Najważniejszym punktem IV sesji Rady Gminy było uchwalenie budżetu na rok. Na wstępie Wójt Gminy omówił projekt budżetu. Zasadniczą różnicą w odniesieniu do projektów z lat poprzednich jest przekazanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej GPK Eko-Babice. Warto zauważyć także, że w stosunku do ubiegłego roku nastąpił znaczny wzrost środków przeznaczonych na inwestycje - podczas gdy w r. ich wysokość szacowano na zł, w roku wyniosą one zł. W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały budżetowej na rok. Radni zapoznali się również z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, dotyczącą omawianego projektu. Komisja podczas trzech posiedzeń analizowała projekt budżetu - 23 stycznia r. wydała ostateczną, pozytywną opinię w tej kwestii. Podobną ocenę wystawiły projektowi wszystkie Komisje Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa. W czasie sesji w głosowaniu jawnym projekt budżetu Gminy Stare Babice na rok przyjęto jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. Podczas obrad podjęto ponadto uchwały dotyczące: nadania nazw ulicom położonym we wsi Stare Babice, zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, projektu budowy sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem środków Funduszu Spójności. Przyjęto także plany pracy Rady Gminy, poszczególnych Komisji RG oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok. Radni zadecydowali również o uchyleniu uchwały Rady Gminy z 29 września 2005 roku. Przewodniczący RG poinformował, że Rada Gminy poprzedniej kadencji podjęła uchwałę w sprawie najmu niezabudowanej części działki 617 w Borzęcinie Dużym przez spółkę OSP POLPAGER z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość ta przeznaczona miała być pod budowę przenośnej telefonii stacjonarnej Sferia. Osoby mieszkające w sąsiedztwie działki sprzeciwiły się jednak budowie masztu na tym terenie. Negatywną opinię w tej sprawie wydała również Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniu 9 stycznia r. Podczas czwartej sesji radni RG jednogłośnie uchylili uchwałę Rady Gminy z 29 września 2005 roku. kg. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w roku. 1. W r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na r., w dwóch terminach, tj. od l marca r. do 31 marca r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami V A T potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od l września r. do 28 lutego r., od 1 września r. do 30 września r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami V A T potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od l marca r. do 31 sierpnia r., 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na 6 prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, do wniosku, o którym mowa w pkt l załącza się odpis z tego rejestru. 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur V A T oraz stawki zwrotu do l litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów na r. z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień l kwietnia r. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 9. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 2 maja r. do 31 maja r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 2 listopada r. do 30 listopada r. na wnioski złożone w drugim terminie - gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

7 U C H W A Ł A Nr IV/21/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Babice na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a wydatki majątkowe w roku). 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3b Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie zł. 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki inwestycyjne w kwocie zł, 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 1) z tytułu dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego. 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy (-) Henryk Kuncewicz U C H W A Ł A NR Nr V/31/07 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 22 lutego r. w sprawie zmian do uchwały Nr IV/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Babice na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr IV/21/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Babice na r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 8 ust. 1 wyraz przedmiotowe zastępuje się wyrazem podmiotowe. 2. Skreśla się W uzasadnieniu do budżetu wyraz projekt zastępuje się wyrazem Uchwała budżetowa w całym tekście uzasadnienia. 4. W uzasadnieniu do budżetu zastępuje się wyrazy podniesienie kapitału zakładowego wyrazem dokapitalizowanie. 5. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/07 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy (-) Henryk Kuncewicz 7

8 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia 8 Dz Rozdz Wyszczególnienie dochody ogółem w tym: na zadania zlecone ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki od ludności) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin) powiatówsamorządów województw, pozyskane z innych źródeł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z Tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedonstkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ( zwroty refaktur za rok ub) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renty planistyczne, adiacenckie,) Wpływy z opłat różnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczn. w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z dochodów różnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat (opłaty za ogłoszenia umieszczane na tablicy ogloszeń w Urzędzie Gminy, opłata administracyjna) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług (ksero,ogł.na tabl.oglosz) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (wynagr. dla płatnika z U.Skarb) Pozostała działalność Wpływy z usług (ogłoszenia w Gazecie Babickiej) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 3 300

9 Dz Rozdz Wyszczególnienie dochody ogółem w tym: na zadania zlecone Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorial. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewid. działalności gospodar. i zmiany we wpisie), opłaty za zajęcie pasa drogowego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gimnazja Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. oraz innych umów o podob. charak Wpływy z usług ( za obiady) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Wpływy z dochodów różnych 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Pozostała działalność Wpływy z usług (wpłaty za zajęcia plastyczne i tkackie) Wpływy z dochodów różnych Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 926 Kultura Fizyczna i Sport 0 0 I OGÓŁEM DOCHODY II Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków na rachunku bankowym pochodzących z pożyczek z lat ubiegłych po potrąceniu spłat pożyczek przypadających w danym roku) 957 Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyt, pożyczka z WFOŚiGW III Łącznie przychody i dochody

10 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia Dział Rozdział Nazwa Plan na r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagro dzenia Pochodne od wynagro dzeń z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność Lokalny trasport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi punliczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administaracja Publiczna Urzędy wojewódzkie Rady Gmin Urząd Gminy Promocja Jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki majątkowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Pozostała działalność Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Część rownoważąca subwencji ogólnej dla gmin

11 Dział Rozdział Nazwa 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Program polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytlane i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne rormy wypoczynku dla dzieci Plan na r. (5+11) Wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wynagro dzenia Pochodne od wynagro dzeń z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Ogółem wydatki Spłaty pożyczek Ogółem rozchody i wydatki

12 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia r. w zł Lp. NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO Termin Żródła finansowania Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję Przewidywane Wykonanie do r. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Łącznie wydatki w latach 2009 Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2009) Rozpocz. Zakończ SUMA ogółem, z tego: środki własne gminy środki z funduszy strukturalnych UE środki z EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) 2 Budowa wiat przystankowych na terenie gminy ogółem, z tego: środki własne gminy środki z funduszy strukturalnych UE 2008 ogółem, z tego: środki własne gminy środki z funduszy strukturalnych UE PROGRAM INWESTYCYJNY: SPORT I REKREACJA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWE Budowa Ośrodka Sportowo Edukacyjnego w Zielonkach 2010 ogółem, z tego: środki własne gminy środki z funduszy strukturalnych UE Jednostką realizującą w/w programy inwestycyjne będzie Urząd Gminy Stare Babice 12

13 Lp. Dział Rozdz. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W R Nazwa zadania Terminy rozp. zakoń. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/282/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 22 grudnia 2005r. wzł Przewidywane wykonanie do Planowane wydatki na r. wg. źródeł finansowania Ogółem (9+10) w tym: środki własne gminy Inne (pożyczki) Jednostka Prowadząca OGÓŁEM RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZADANIA INWESTYCYJNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) I. Wodociągi Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy Aktualizacja projektu budowy wodociągu laczącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie II. Kanalizacja Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice RRG Rozbudowa sieci kanalizacyjnej j z udziałem mieszkańców - teren całej gminy Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie 10 Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżka rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyzowania ul. Ekologicznej Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego

14 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. 26 Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalnoinformacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa inwestycyjna yj OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły yp podstawowe Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 30 Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym 31 Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach Gimnazja Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic,,p placów i dróg Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE ZAKUPY INWESTYCYJNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów w tym scalanie RGiGN Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup sprzętu komputrowego SG Zakup samochodu dostawczo-osobowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły yp podstawowe Zakup autobusu szkolnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych RF ŚRODKI DO PRZEKAZANIA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Współfinansowanie: Przebudowy drogi powiatowej nr łaczącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie)

15 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/282/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 22 grudnia 2005r. wzł Lp. Projekt w tym: Planowane wydatki r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: x 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów zadanie pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni scieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice Razem wydatki: z tego: r r r r.*** Wydatki bieżące razem: x 2.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: r r r r.*** Ogółem (1+2) x * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego 15

16 WYDARZENIA W co się bawić? Podczas tegorocznych ferii dzieci z naszej gminy nie mogły narzekać na brak zajęć. Pracownicy szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali dla nich liczne atrakcje i rozrywki. W babickiej podstawówce w pierwszym tygodniu ferii dla uczniów zorganizowano różnorodne zajęcia. Pod opieką siedmiorga nauczycieli pozostawało aż 131 dzieci. Poza licznymi atrakcjami, zapewniono im pełne wyżywienie śniadania i obiady. Dzieci spędzały wolny czas w szkole, uczestnicząc w zajęciach świetlicowych i sportowych, wyjeżdżały także na basen, do kręgielni i do Centrum Zabaw Fit-Miś. Zorganizowano dla nich również wyjazdy do kina na filmy Artur i Minimki, Eragon, Noc w muzeum, Pajęczyna Charlotty. W ostatnim dniu ferii uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą Puszczy Kampinoskiej w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Po wspólnych spacerach i zabawach w lesie, dzieci posiliły się przy ognisku grochówką i pieczonymi kiełbaskami. Uczniowie już dziś zapowiedzieli swój udział w zajęciach, które odbędą się podczas przyszłorocznych ferii. Tradycją ZSP w Borzęcinie Dużym jest organizacja akcji Ferie w szkole. W tym roku uczestniczyło w niej 95 uczniów klas I-VI. Zajęcia odbywały się w pierwszym tygodniu ferii, od 29 stycznia do 2 lutego. Dziećmi opiekowali się nauczyciele: Beata Błaszczak, Renata Chruścińska, Justyna Szczepanik, Beata Smolarek i Jacek Leśniewski. Wspólnie zadbali o to, aby czas spędzony w szkole upłynął uczniom w miłej atmosferze i był pełen niespodzianek. Oprócz zajęć plastycznych, komputerowych i sportowych zorganizowanych w budynku szkolnym, dzieci uczestniczyły w wyjazdach do kina i na pływalnię, zwiedziły także wystawę ryb akwariowych w Pałacu Kultury i Nauki. Dla uczniów wystąpili ponadto artyści cyrkowi, prezentując niezwykłe akrobacje, pokazy tresury psów oraz mrożące krew w żyłach sztuczki z wężem boa. Nie zabrakło również popisów klauna, które rozbawiły zarówno starszych, jak i młodszych widzów. Na zakończenie Ferii w szkole odbyła się dyskoteka, podczas której wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. W przygotowanie zajęć dla dzieci włączył się także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach. W zorganizowanej przez GOPS akcji Zimowy wypoczynek dla dzieci z gminy Stare Babice - ZIMA wzięło udział około 35 osób, głównie podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Borzęcinie Dużym oraz z Grupy dla Dzieci w Zielonkach. Akcja odbyła się w drugim tygodniu ferii i obejmowała bezpłatne wyjazdy na basen, na kręgle, do parku rozrywki Kolorado oraz do kina. Podczas ferii nie zapomniano również o młodzieży. Uczniom gimnazjum w Koczargach zaproponowano między innymi wyjazdy do kina, teatru, wycieczki turystyczne. Do ich dyspozycji była także pracownia komputerowa i sala gimnastyczna. Jednak mimo iż w szkole uczy się kilkaset osób, w zajęciach wzięło udział zaledwie około 40 uczniów. Najwięcej gimnazjalistów uczestniczyło w wyjazdach na kręgielnię i na lodowisko w Warszawie. W związku z niewielkim zainteresowaniem uczniów ofertą Gimnazjum dyrekcja tej placówki zastanawia się nad sensem organizacji zajęć dla młodzieży w przyszłym roku. Daniela Kwiatkowska, Beata Błaszczak, Joanna Matuszczak Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku szkolnym (I-VI klasa szkoły podstawowej) na bezpłatne zajęcia Grupy Dla Dzieci (siedziba Grupy: Klub Naprzód w Zielonkach ul. Białej Góry 4) od poniedziałku do piątku w godz Szachy w szkole Szachy są grą o wielowiekowej tradycji. W czasach inwazji komputerów i wirtualnych rozrywek cieszą się jednak niesłabnącą popularnością. Podczas Pierwszego Zimowego Turnieju Szachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym zmierzyli się najmłodsi miłośnicy szachów w naszej gminie. Nie ma kontynentu ani kraju, w któ- rym szachy nie byłyby y y znane. Gra 16 powstała prawdopodobnie w Indiach około VI wieku naszej ery, a stamtąd dotarła do Persji. Z języka perskiego pochodzi jej nazwa - szach to przecież perski król, a szach mat znaczy król jest martwy. W Europie szachy pojawiły się między VIII i IX wiekiem, a w Polsce były znane już około 1200 roku. Do dziś nie wiadomo, czy dotarły do nas drogą morską, przyjechały z rycerzami wracają- cymi z wypraw krzyżowych, y czy też może przywieziono je z Rosji. Umiejętność gry w szachy uznawana była za wielką zaletę na dworze królewskim. Świadczy o tym fakt, że w herbach nadawanych polskiej szlachcie pod koniec XII wieku i w latach późniejszych niezwykle często pojawiały się elementy szachowe. Wydawałoby się, że w dobie wirtualnych gier szachy nie znajdą zbyt wielu zwolenników, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Okazuje się jednak, że nadal pozo-o

17 WYDARZENIA Przedszkole bez zabawek Ciekawa innowacja pedagogiczna W borzęcińskim przedszkolu wszystkie zabawki wysłano na wakacje. Z półek zniknęły drewniane klocki, plastikowe lalki i pluszowe zwierzątka. Przez cały tydzień przedszkolaki bawiły się świetnie, mając do dyspozycji wyłącznie własną wyobraźnię. Pomysł akcji Przedszkole bez zabawek zrodził się jedenaście lat temu w jednym z przedszkoli w Górnej Bawarii. Wychowawcy postanowili namówić dzieci do tego, aby same wymyślały zabawy dla siebie i swoich rówieśników, posługując się własną wyobraźnią, a nie gotowymi zabawkami. Celem akcji było zapobieganie uzależnieniom. Wprawdzie ten problem nie dotyka zbyt często przedszkolaków, jednak już w tak młodym wieku ogromne znaczenie mają działania profilaktyczne. Okazuje się bowiem, że dzieci w czasie zabaw zdobywają ważne życiowe umiejętności, takie jak zdolność komunikowania się z otoczeniem, asertywność i poczucie własnej wartości, które w późniejszych latach chronią je przed uleganiem nałogom. Akcję Przedszkole bez zabawek przeprowadziły w tym roku nauczycielki z przedszkola w Borzęcinie Dużym. Zorganizowały ją już po raz trzeci. Wychowawczyniom zależało na tym, aby dzieci nauczyły się walczyć z nudą, wykorzystując swoją fantazję. Chodziło im również o to, by maluchy więcej czasu poświęcały na zabawy z rówieśnikami i chętniej ze sobą rozmawiały. W pierwszym dniu akcji (12 lutego) dzieci otrzymały list z wiadomością, że zabawki opuszczają przedszkole i wyjeżdżają na tygodniowy wypoczynek. Pomogły im przygotować się do podróży i wysłały je na ferie. Przez cały tydzień maluchy świetnie radziły sobie bez zabawek. Z dnia na dzień wykazywały się coraz większą pomysłowością: same wymyślały i organizowały zabawy, wykorzystując w tym celu przyrządy gimnastyczne (szarfy, materace, piłki, woreczki), kolorową chustę, instrumenty muzyczne, farby, plastelinę, krepinę, kolorowy papier. W kąciku teatralnym dzieci samodzielnie wykonywały kostiumy, maski i kukiełki, a następnie przebierały się i wystawiały przedstawienia na podstawie popularnych bajek, takich jak Czerwony Kapturek, Kot w butach, Jaś i Małgosia. W kąciku plastycznym malowały farbami, wyklejały z kolorowego papieru i krepiny, lepiły z plasteliny i masy solnej. Do przedszkola przynosiły również z domów papierowe i blaszane pudełka, wykałaczki, patyczki i koraliki. Używały ich do wykonywania zabawek, które znakomicie zastępowały im przedmioty kupowane w sklepach. W czasie trwania akcji maluchy zachowywały się bardzo spokojnie. Dłużej niż zwykle skupiały się na jednej, wymyślonej przez siebie zabawie, chętniej bawiły się w grupach i więcej ze sobą rozmawiały. Tydzień bez zabawek okazał się ciekawym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych wychowawców i rodziców. W tym czasie maluchy rozwinęły swoją pomysłowość i kreatywność. Nauczyły się także, że do dobrej zabawy wystarczy jedynie odrobina fantazji. Jak twierdzą pedagodzy, tego typu akcje dają przedszkolakom wiele radości, nie powinny jednak prowadzić do całkowitego wykluczenia gotowych zabawek z dziecięcej edukacji. Nie można zaprzeczyć ich istotnej roli w rozwoju najmłodszych: dla przykładu dzięki lalkom dzieci opanowują wiele ważnych ról społecznych, gry planszowe pomagają im z kolei radzić sobie z goryczą porażek. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najpiękniejsze zabawki nie zastąpią dzieciom kontaktów z rodzicami i rówieśnikami, nie ugaszą bowiem ich pragnienia miłości i akceptacji ze strony bliskich. Julita Mikołajczak-Mydlak stają jedną z najbardziej popularnych gier strategicznych na świecie. Miłośników szachów nie brakuje również w naszej gminie. Od roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym działa koło szachowe, prowadzone przez wychowawcę świetlicy Jolantę Krasnodębską. Jego członkowie - uczniowie klas 0-VI, przychodzą do świetlicy grać w szachy w każdej wolnej chwili. Młodzi szachiści zmierzyli się ze sobą podczas I Zimowego Turnieju Szachowego, którego rozgrywki odbyły się między 2 a 24 stycznia. Wzięło w nim udział aż 48 graczy. Obok potyczek turniejowych toczyły się liczne partie towarzyskie, zasady gry poznawali również nowicjusze. Turniej cieszył się wielkim zainteresowaniem i wzbudzał ogromne emocje. Wywieszane na bieżąco wyniki gromadziły liczną widownię i wywoływały gorącą dyskusję na temat przewidywanych rezultatów rozgrywek. W czasie turnieju okazało się, że uczniowie ZSP w Borzęcinie pasjonują się nie tylko tenisem stołowym, w którym co rok odnoszą sukcesy - kochają również gry strategiczne, wymagające dużej koncentracji i wysiłku umysłowego. Jolanta Krasnodębska Wyniki Pierwszego Zimowego Turnieju Szachowego: Klasy Młodsze: I miejsce - Albert Kacperski, II miejsce - Daniel Michrowski, III miejsce - Kasia Skibińska, IV miejsce - Michał Bloch, V miejsce - Weronika Krawczyk; Klasy Starsze: I miejsce - Hubert Owczarek, II miejsce - Łukasz Krauze, III miejsce - Bartek Kozłowski, IV miejsce - Kuba Świątek, V miejsce - Maciek Kiełek. 17

18 KULTURA Policja w oczach dziecka finał powiatowego konkursu plastycznego Gdyby nasi policjanci mogli dysponować tak wspaniałym sprzętem, w jaki wyposażyły ich dzieci uczestniczące w konkursie plastycznym, mielibyśmy najskuteczniejszą policję na świecie. Funkcjonariusze w helikopterach, w supersamochodach i na koniach, łapiący przestępców i przeprowadzający dzieci przez pasy - wszyscy uwiecznieni zostali na pracach, które tworzą dziś wystawę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Jest to wystawa pokonkursowa, bowiem 22 stycznia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pt. Policja w oczach dziecka. Młodym artystom przyznano 3 nagrody i 10 wyróżnień. Ale zacznijmy od początku. W ubiegłym roku Komenda Policji Powiatowej z siedzibą w Starych Babicach i Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowały konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III, uczęszczających do szkół podstawowych. Dzieci zwiedzały siedzibę Policji Powiatowej, zapoznawały się z pracą funkcjonariuszy, a następnie wykonywały obrazy i rysunki. Utrwaliły na nich swoje wrażenia ze spotkania, a także twórczo przetworzyły wyobrażenia dotyczące pracy policji. Prace zostały ocenione w szkołach, a najlepsze z nich wysłano do siedziby Starostwa, gdzie specjalna komisja dokonała ostatecznej oceny i przyznała nagrody. W sumie nadesłano 88 prac złożonych przez uczniów klas I III, z 13 szkół podstawowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. W skład jury weszli przedstawiciele policji, Urzędu Starostwa, a także naszej redakcji. Przyznano 3 równorzędne nagrody w 3 grupach wiekowych: dla Maksymiliana Liśkiewicza (I b) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, dla Huberta Plocha (IIa) z Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie i Arka Andrzejczaka (IIIa) z Zespołu Szkół w Izabelinie. Jury podczas obrad Komisja przyznała ponadto 10 wyróżnień. Otrzymali je: Konrad Stanisławski, kl. I z SOSW w Lesznie, Sara Gadzińska, kl. III c z SP nr 1 w Łomiankach, Artur Szóstakowski, kl. II a z ZSPzOI w Kampinosie, Julia Mazurek, kl. II d z ZS w Izabelinie, Patryk Lubański, kl. II c z ZSP w Lesznie, Agnieszka Rusek, kl. II d z SP im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, Patryk Szczerbiński, kl. III a z ZSPzOI w Kampinosie, Magdalena Wołowczyk, kl. III d z SP nr 1 w Błoniu, Ola Leszczyńska, kl. III b z SP w Płochocinie, Krzyś Górecki, kl. III c z ZS w Izabelinie. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały drobne upominki. Szczególnie nagrodzono oczywiście laureatów, którzy oprócz atrakcyjnych nagród zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Zachęcamy do uczestnictwa w następnych konkursach powiatowych. Dzieci z naszej gminy uczestniczące w konkursie pracowały pod kierunkiem Anny Chodary. Ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach do finału zakwalifikowano 9 prac uczniów z 3 grup wiekowych. Zdaniem jury, Agnieszka Rusek wykonała najciekawszą pracę, która oprócz walorów estetycznych zawierała również ciekawe przesłanie. Na jej obrazku napis Policja został rozwinięty i utworzył kilka słów, z których wynika, że policja udziela pomocy, można na nią liczyć i szybko jedzie do interwencji. Gratulujemy! Marcin Łada Na zdjęciu Agnieszka Rusek otrzymuje nagrodę od wicestarosty Leszka Tokarczyka. Laureaci konkursu z organizatorami 18

19 OGŁOSZENIA XV POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE Rozpoczyna się kolejna 15 edycja Konkursu Muzycznego organizowanego przez Studio Muzyczne w Starych Babicach. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się gry na dowolnych instrumentach muzycznych w ogniskach, szkołach muzycznych lub innych placówkach artystycznych i oświatowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. W tym roku konkurs będzie przebiegał w 2 etapach. W pierwszym odbędą się przesłuchania w placówkach, w których uczą się dzieci. Do 12 kwietnia powinni zostać wyłonieni uczestnicy II etapu. Drugi etap - przesłuchanie finałowe odbędzie się w Starych Babicach. Uczniowie grający na fortepianie wystąpią 17 kwietnia od godziny , grający na innych instrumentach i zespoły kameralne - 16 kwietnia od godziny KONCERT LAUREATÓW I UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się 21 kwietnia o godzinie Przesłuchania II etapu oraz koncert laureatów odbędą się w sali koncertowej im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. W środę 18 kwietnia, po przesłuchaniach wyniki konkursu będą ogłoszone w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Studia Muzycznego, na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego - W wyniku przesłuchań komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele placówek biorących udział w konkursie, zadecyduje o przyznaniu następujących nagród głównych: Grand Prix - dla najwybitniejszego uczestnika, I, II i III nagrody oraz występu na koncercie laureatów Poza nagrodami głównymi komisja przyzna wyróżnienia. Aby przystąpić do konkursu, młody artysta musi przygotować 2 dowolne utwory, w których w sposób najpełniejszy przedstawi swoje umiejętności. Utwory powinny zostać wybrane w porozumieniu z pedagogiem z placówki, do której uczęszcza na zajęcia. Imienna lista zawierająca godziny przesłuchań będzie dostępna dwa dni przed przesłuchaniami w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, oraz umieszczona na oficjalnej stronie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a także na stronie Inicjatorem i organizatorem XV POWIATOWEGO KONKURSU MUZY- CZNEGO STARE BABICE jest Studio Muzyczne i Prywatna Szkoła Muzyczna w Starych Babicach. Współorganizatorami: Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gmina Stare Babice. Konkurs stwarza placówkom artystycznym i oświatowym działającym na terenie powiatu warszawskiego zachodniego okazję do zaprezentowania efektów swojej pracy, służy także propagowaniu edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy młodych artystów do licznego udziału w konkursie, a organizacje, firmy i osoby prywatne zachęcamy do ufundowania atrakcyjnych nagród. Dyrektor Studia Muzycznego Ewa Dżyga Dodatkowe informacje: tel , U B E Z P I E C Z E N I A komunikacyjne - OC, AC, NNW, ASSISTANCE transportowe - OCP, CARGO mieszkań, domów firm majątek, OC turystyczne rolnicze wszystkie inne AGENCJA LOBO Longin Bogucki Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 24, Tel Przyjmę fryzjerkę damsko-męską Zakład Fryzjerski Agnieszka Stare Babice, ul. Rynek 13 Tel , Kom Profesjonalne Nauczanie Języków Obcych Angielski Włoski Tel.: (022) , Specjalność: Nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych Wszystkie zakresy Dyslektycy i dysgraficy Najnowocześniejsze podręczniki i metody nauczania 19

20 P.G.B.H. GEOBAKS Ireneusz Siemiątkowski Stare Babice ul. Sienkiewicza 105 tel , BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość bardzo duża baza klientów kupujących profesjonalna obsługa możliwość negocjacji prowizji WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA ZAPRASZAMY! Kamizelki Buty Toczki Siodła Uprzęże tel , godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00-14:00 Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych (zerówek) i klas pierwszych na rok szkolny /2008. Zapisy trwać będą od 1 marca do 31 marca r. w sekretariacie szkoły w godz

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo