Osoba reprezentujaca jednost~(e - Wieslawa Olsza KIEROWNIK ZAKLADU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoba reprezentujaca jednost~(e - Wieslawa Olsza KIEROWNIK ZAKLADU"

Transkrypt

1 \ KONSULTANTWOJEWODZKIW DZIEDZINIE apielegni &l PRZEWLEKLECHORYCH INIEPELNOSPRAWNYCH GDANSK mgr Irena Samson Adres korespondencji Gdansk -7 ul Dabrówki 54 tel. kom. O lub tel (58) KWPCHIN/17/11 GDANSK Przedmiot kontrolowany - Niepubliczny Zaklad Pielegnacyjno -II Zlota Jesien "z siedziba w GDANSKprzy ul. F Hynka 12 Osoba reprezentujaca jednost~(e - Wieslawa Olsza KIEROWNIK ZAKLADU Osoba kontrolujaca placówke - mgr IRENA SAMSON - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielegniarstwa Przewlekle Chorych i Niepelnosprawnych dla województwa pomorskiego Podstawa prawna - art.l0 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz 419 z pózn.zm.) oraz art 30 i art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzadowej w województwie ( Dz. U. Nr 31, poz. 206 ) Kontrole przeprowadzono w obecnosci: Barbara Adamska- KOORDYNUJACA PIELEGNIARKA Kontrola dotyczyla oceny warunków pobytu i jakosci udzielimych swiadczen W trakcie kontroli ustalono, co nastepuje: Rodzaj palcówki : Podmiot, który utworzyl zaklad - STOWARZYSZENIEDOMU OPIEKI "ZLOTA JESIEN" Utworzylo NZOZ w sklad którego wchodzi ZAKLAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZY. Kto wydaje decyzje o przyjeciu do placówki -kierownik zakladu dr Adam Borostowski Wzór decyzji w zalaczeniu tak / zgodny z rozporzadzeniem

2 Imie i nazwisko oraz kwalifikacje I kierownika od kiedy zatrudniony na tym stanowisku WIESLAWA OLSZA -WYZSZE PEDAGOGIKA OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZA -PIELEGNIARKA Data powstania zakladu r Data podpisania umowy z NFZ r Swiadczenia poza kontraktowe z NFZ - zasady odplatnosci -wewnetrzy regulamin i uzgodnienia prawne II. REALIZACJA STANDARDÓW USLUG OKRESLONYCH W DOKUMENCIE" OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW" I W DOKUMENCIE" WARUNKI REALIZACJI SWIADCZEN W ZAKLADACH PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZYCH I A. Struktura zakladu: Opieka calodobowa : liczba lózek etatowych 70 liczba lózek rzeczywistych 70 ZAKLAD PIELEGNACYJNO OPIEKUNCZO Opieka CALODOBOWA Inna forma organizacyjna- Stowarzyszenie II. ORGANIZACJA SWIADCZEr~ I WYPOSAZENIE 1. liczba kondygnacji windy- liczba -1 rodzaj TOWAROWO-OSOBOWA 3. liczba sal chorych Ogólem: - 35 w tym 17 z NFZ W tym: Jednoosobowych z wezlem sanitarnym - BRAK Jednoosobowych bez wezla sanitarnego-brak dwuosobowych z wezlem sanitarnym- 4. dwuosobowych bez wezla sanitarnego -BRAK trzyosobowych -29 cztero i wiecej osobowych BRAK Opis -Zaklad wybudowany spelnia wszelkie wymogi sanitarne i przestrzenne,wyposazony we wszystkie wymogi funkcjonalne Porecze na korytarzach tak 4. lazienki - liczba -KAZDY POKÓJ lposiada LAZIENKE Z WEZLEM SANITARNYM 2

3 wyposazenie: Uchwyty w lazienkach. tak I nie Drzwi - dostosowane I niedostosowane 5. urzadzenia do mycia i dezynfekcji naczyn sanitarnych - tak I nie. 6. system przy lózkowy tak lnie 7. dostep do lózek tak I nie 8. lózka o regulowanej wysokosci - tak I nie (wszystkie 9. materace przeciw I odlezynowe...na KAZDYMLÓZKU tak I nie 10.( ile 47.) 11.sprzet do transportu: wózki lezacy 3-tak I chodziki : tak?nie (ile...31) laski: tak KAZDYCHORYWYPOSAZONY) 12.sprzet do przemieszczania - podnosniki: tak I nie (ile...5) - latwoslizgi: tak TAK - Deski: tak I nie (ile brak) - Wózki transportowe: tak lnie ( ile47) 13.zintegrowany system higieny: tak I nie ( ile...3) 14.koncentratory tlenu 2 ls.ssaki swietlenie Dzienne I Nocne: 17.Podlogi przeciw slizgowe tak 18.Zabezpieczenie leków (szafki na leki) tak ystem dozoru pacjentów opieka calodobowa. 20.pokoje pobytu dziennego: tak I nie Wyposazenie w sprzet jednorazowego uzytku: Opis -zgodnie z zapotrzebowaniem dostepny w pelni ( obiekt dostosowany do realizacji swiadczen)bez zastrzezen III. DOSTEPNOSCDO SWIADCZEN(dane za 20 llrok) liczba osób oczekujacych -10 Czasoczekiwania na swiadczenie - w zwiazku z ustawa która nie ogranicza czasu pobytu trudno okreslic. Dokumentacja osób oczekujacych w kolejce- jest prowadzona liczba zgonów za rok 2011 od 01.06, Sredni czas pobytu - NIE OKRESLONY

4 Czy zaklad posiada dokumentacje w tym zakresie tak historia choroby System Przejsciowy -brak Czy zaklad posiada dokumentacje w tym zakresie tak! nie. opis IV. STANDARDKWALIFIKACJI ZATRUDNIONEGOPERSONELU A. liczba pielegniarek 14 umowa zlecenie -11 wolontariat ( lista z kadr i grafiki za ostatnie 1 miesiace) W tym; Pielegniarek posiadajacych specjalizacje w dziedzinie opieki dlugoterminowej brak W dziedzinie majacej zastosowanie -1 specjalizacja Kurs kwalifikacyjny- 15 Kursy doksztalcajace Rodzaj -majace zastosowanie zgodnie z profilem zatrudnienia Pielegniarek posiadajacych wyzsze wyksztalcenie-1 Pielegniarek posiadajacych licencjat -1 Czy zaklad posiada dokumentacje dotyczaca norm zatrudnienia pielegniarek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia tak! nie Opis stanu zatrudnienia pielegniarek i posiadanych kwalifikacji -zgodnie z rozporzadzeniem... - liczba opiekunek -2 z kwalifikacjami -opiekunki - 4 Pokojowe W tym posiadajacych przygotowanie zawodowe! rodzaj: Posiadajace przeszkolenie -opiekunki -roczna szkola opiekuna medycznego Rodzaj przeszkolenia Opis st.anu zatrudnienia w stosunku do potrzeb brak zapotrzebowania kadrowego LEKARZE Liczba lekarzy...5 W tym W pelnym wymiarze czasu pracy -brak W niepelnym wymiarze czasu pracy -S Specjalizacje! rodzaj -rodzinny,internista-,anestezjolog pracy diabetolog,anestezjolog liczba fizjoterapeutów -2 W tym z wyzszym wyksztalcp.niem-2 Z srednim wyksztalceniem -brak,internista,medycyny

5 W pelnym wymiarze-1 Liczba terapeutów zajeciowych -1 W pelnym wymiarze: brak.. W niepelnym wymiarze: brak... Liczba psychologów W niepelnym wymiarze: Liczba logopedów: 1 W niepelnym wymiarze: Pracownik socjalny: brak Administracja -6 Kuchnia: w obiekcie wydaje sniadania kolacje obiady catering Obsluga ( uslugi prania,-zewnetrzna sprzatania ikuchni )-wlasnf~ zasoby i zewnetrzy catering SYSTEM DOKSZTALCANIA PERSONELU Czy istniej system doksztalcania Tak Plan doskonalenia sie -tak... Potwierdzenie wewnetrznego doskonalenia: w aktach osobowych Potwierdzenie zewnetrznego doskonalenia: w aktach osobowych ORGANIZACJA PRACY PERSONELU: SYSTEM PARCV -- zmiany 12- Qodzinne tak pielegniarki,opiekunki Zmiany 8 - godzinne -terapel..lci Grafiki pracy personelu medycznego 12 godzinne i 8 godzinne Zakresy odpowiedzialnosci tak Stanowiska kierownicze: Rodzaj kierownik zakladu 1 kdordynujaca pielegniarka. Wyksztalcenie kadry kierowniczej -wyzsze INFORMACJE O PACJENTACH Liczba pacjentów z punktacja O w Skali Barthela - 4 Wentylowanych mechc.rjicznie -brak Z odlezynami... 3przyj(~tych do zakladu ze szpitala 3,z domu -brak Z cewnikiem do pecherza -3 Z pegiem-brak Z rurl<a tracheostomijna -brak Calkowicie unieruchomionych - 31

6 Poruszajacych sie samodzielnie-2 Wymagajacych calkowitego karmienia -8 Wymagajacych pomocy przy karmieniu -19 Opis pacjentów il po przebytych udarach i zawalach mózgu,po naglym zatrzymaniu krazenia,,wielonarzadowe urazy,otepienie starcze i miazdzyca PRZYMUS BEZPOSRENI Czy placówl(a posiada dokurl'1entacje unieruchamiania -tak Liczba pacjentów w stosunk"ojdo których zastosowany zostal przymus bezposredni obecnie brak SYSTEM DOZORU NAD LEKA"',U PSYCHOTROPOWYMI Jak przechowywane sa leki : zgodnie z standardem System liczenia leków: wedlug procedury Kontrole: lx w miesiacu. SYSTEM DOZORU NAD LEKAMI NARKOTYCZNYMI Jak przechowywane sa leki - System liczenia leków - Kontrole odpowiedzialny wyznaczony lekarz za plastry p/bólowe morfina Czy istnieje udokumentowany system komunikacji z rodzina! opiekunami adresy telefoniczne w dokumentacji SYSTEM HIGIENY PLACOWK! Uslugi zewnetrzne: tak odpao:~y Usluga wewnetrzna -zewnett'zna -kuchnia czy zaklad posiada rejestr zakazen wewnatrz zakladowych tak SYSTEM DOKUMENTACJI PIELEGNACJI Czy istnieje jednolity system tdokumentacji pielegnacji: Czy przez stosowany system,-jokumentacji pielegnacji mozna ujac wszystkie informacje...tak Wywiad pielegniarski/ zbi(~ranie informacji -tak Potrzeby, problemy i mozliwu~ci, cele i planowane dzialania oraz ewaluacja wyników w trakcie opracowrivania Zalecona pieh~9nacja : wg p01: -zeb Podawanie przepisanych leków wg karty zlecen lekarskich brak prowadzony zeszyt do zlecen Potwierdzenie realizacji: pci'1pispielegniarki, pieczatka,wzór podpisów brak Raport -tak Plan zmiany pozycji ulozeni~j!"tych tak standard drenaz ulozeniowy

7 Plan podawan;a plynów / bi'~l1sowania tak Plan odzywiania -tak Dokumentacja odlezyn / ran-tak Wazenie pacjentów w tra~(cie realizacji. nietrzymanie moczu -,tak Ryzyko upadku -brak w tr?!~d2 opracowania Czy placówka posiada zewnetrzne certyfikaty jakosci Czy placówka posiada stand~rdy tak Jezeli tak - to iakie l-informacja o prawach pacjf~l1ta 2-przyjecie chorego do zaklal1tl 3.usprawnianie chorych 4.zapobiegabnie zakazeniom v/ewnatrz zakladu S.zastosowanie przymusu be;r:posredniego G.przeciw odiezynowy 7.podnoszenia i przernieszczc"",iachorych Drenaz ulozeniowy Po za tymi sta"'ldardami 0pr?cotwane sa procedury : l-ogólne 2.epidem iologiclne Wglad w procedury i standarrl', w zakladzie. -nie Rozpatrywanie skarg i wnio,.tców-brak Plany ewakuacji i postepowania w sytuacjach zagrozenia ocena biezaca ze standardem Inne dzialanie prowadzone n'7ez zaklad: nie WNIOSlO I USTAlEN1A 1.UZUPELNIENIE BRAKUJ AC n DOKUMENTACJI EWALUACJA BIEZACA PRZEZ RODZINY I CHORYCH. 2.PROWADZENIEBMI. 3 UZUPELNIENIE KARTY ZLn:17N LEKARSKICH KONTROLUJACA?AJI,jj..D /{r:"!trolowana REPREZENTUJACA ZAKLAD- 'IZO." - Wies~'!sza _i'

8 ~~ a KONSULTANT WOJEWODZKI W DZIEDZINIE PIELEGNIARSTWA PRZEWLEKLE CHORYCH INIEPELNOSPRAWNYCH GDANSK mqr Irena Samson Adres korespondencji Gdansk -7 ul Dabrówki 54 tel. kom. O SOS lub tel.(58) KWPCHIN/17/11 Gdansk, dnia r Protokól kontroli prawidlowosci i jakosci pielegnowania Lp Nazwa Czas Konsultant Przedmiot O505 Gdansk -7trwania 061 DaneZakres i adres,niepubliczny 770 Opiekunczy Zaklad ZdrowotnejBrak kontroli wydane dotyczaceniepubliczny h Prawidlowosc pielegnowania kontekscie "Zlota Jesien" Gdansk Pielegnacyjnocych Dane Personel opiekunczy Ustalenia Adres pielegniarski mgr Zgodnie Bez Kierownik i zalecenia inne korespondencji Koordynujaca profilaktyki Zespól Irena zastrzezen i wjakosc kontroli z Opieki regulaminem Samson Zakladu i -wbarbara tym-wieslawa Zgodnie ewentualne Adamska ze Olsza standardem anej cje ntrola tel - (58) 309kontrolowanych odlezyn kom. je ów, zielali wyjasnien 63

9 dnosci isem ziennie yjnych) ób mtacji, i kala Standard Warunki Sprzet ZabezpieczenieNormy Bezpieczenstwo Liczba Dokumentacja Kryteria Zgodne pacjentów lokalowe personelu oceny: instrukcje WSystem Szkolenia Stan Oopisy Pielegniarek S-pkt Higiena PrzestrzenLokal trakcie standardem wegetatywny ryzyka wi zatrudnienia dokumentacji Skali skali ciala Standard jest Zgodnie zakladu Zachowane -Raport w4 WOkresowe osobowych Grafiki Brak 13 niepelnosprawnych 18 opracowania rozporzadzeniem z-ksiega swiadczen brak jej zakresu zakladzie trakcie zawodowych ibarthel wypelniania obowiazujaca karty zgodnie w12 glówna oczekujacych pielegniarski uaktach wprowadzony odracowania BHP godzinne izlecen chorych standardem wstepne zfunkcjonuje dostepem zi wymogami przyjec wi stanowiskowe ztrakcie rozliczenie winda zgodnie czynnikami nadla iudzielenie dwojaki wypisów osób opracowania z miesieczne ryzyka sposób do 'Czardasz-Oliwa zmiana zywienia: miejscu 2- personelu ZQodnyz ograniczona PamDersyu l-sniadania obiady pozycji rozporzadzeniem -catering pielegnujacego osób kolacje ciala z NTM 5-40 Odzywianie z-sporzadzane restauracji pktmz wsk. infna Barthel Kwalifikacje Struktura Prawidlowosc organizacyjna prowadzenia 2

10 13 Liczba osób z problemem nietrzymania: Moczu 28 Poziom zuzywania srodków pomocniczych (potwierdzone fakturami) - czy jest zabezpieczenie adekwatne do potrzeb Ilosc jest wystarczajaca Kalu 28 Preparaty pielegnacyjne i ochronne Dostepne 14 Kryteria oceny jakosci pielegnowania Opatrunki specjalistyczne Personel zna obowiazujaca w oddziale koncepcje pielegnowania Dostepne w przypadku chorych z odlezyna zamawiane doraznie Zgodnie ze standardem W oddziale jest wdrozony standard profilaktyki odlezyn, a jego tresc jest dostepna i znana pielegniarkom i personelowi pielegnujacemu Standard Materacy pi odlezynowych -47 Weryfikowanie standardów zakladowych Sukcesywnie sa wprowadzane i uaktualniane Funkcjonowanie zespolów terapeutycznych W trakcie organizacji Potwierdzenia narad sluzbowych Jest potwierdzone lista obecnosci Plan doskonalenia doksztalca nia zawodowego potwierdzenia szkolen wewnatrz- zakladowych Potwierdzenia udzialu pracowników w szkoleniach i kursach zewnetrznych Zasady wdrozenia do obowiazków nowych pracowników i Szkolenia wewnatrz zakladowe wedlug planu Lista obecnosci W trakcie organizacji Opis standardów i I Opracowany w trakcie standard procedur, w tym procedury postepowania w stanach naglych

11 Obecnie Przestrzeganie brak w Pielegniarka Tryb realizowane jest Wystepowanie Odwodnienie, prowadzony Odlezyny i polozna Leczenie ran Stosowanie ciala prowadzona (8MI)- Standard Wczy trakcie zwiazku postepowania zebran zgloszeniami spotkan beda alych zadan zawodowych zebran informacji wogloszen, ikompetencji metod zazaleniami Dostepna dzialan rejestr kontrola zbiorczy masy Tak Brakmiesieczny pozbawiajacych wolnosci literatura wydania medyczne - oienia Tryb intymnosci (przymus chorych zapobiegajace skutkom Biuletyny ksiazki pielegnacyjnych dyzurkach, przekazywania pracowniczych (pisemnie pracowników do wnatrakcie tablicy Oferowane Ustalenie Aktualizacja Dostep nadzoru do opieka bezposredni), i pismiennictwa pielegnacja Niedozywienie, przewlekle czy jest swiadczenia wiedzy- Tak brak Sporadycznie Brak sporadycznie

12 Tryb Inne Wymiana Podsumowanie i ustalenia kryteriawystepowanie dotyczacych zespolów Zalecen postepowania tera chorych, pielegnowania Regularne Rejestracja peutycznego i : korytarzach zapalenie uzupelnic Tak brak Brak terapeutycznych Opracowywane sporadycznie narady ipielegnacji ocena w wzespolach trakcie salach dróg brakujace moczowych, i opracowania w zwiazku dokumenty z przypadkiem dotyczace procesu ów cja zenia nych i, wspólnego z w Wnioski wolaniem wspólnego danej opieki pielegnacyjnych. posiedzeniach zazalen których pacjenci zapachów: iprzedyskutowanie pielegnacyjnego ( Moczu powodów czestotliwosc) lekiem celu osoby przebywaja (jeki, przykrych higienicznych o wymagajacej pomoc, placz) celu sytuacji bólem 19 Inne Omawianie Kalu uzgodnienia konkretnych Brak procedura KONTROLOWANY Niepubliczny Zespól Oplekl Zdrow<inej II Zfoia JtSioi JI 8~65 Gdansk, ul. Hynka 12 Tel. 58 5Wo21-32 NIP Regon ZAIUD Nr ~~ f'lwibucy.ao-opleiujicly!'!fz: 111OO1S361SPp.'11

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Zatwierdzam do wdrożenia Minister Zdrowia Organizacja zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, MZiOS Warszawa, SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania Wersja robocza z dnia 1.06.2011 r. Zespół ekspercki do spraw osób starszych w składzie: Joanna Staręga- Piasek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Księga zintegrowanego Systemu Zarządzania WYMAGANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH DLA POZ

Księga zintegrowanego Systemu Zarządzania WYMAGANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH DLA POZ Strona: 1 z 7 W związku z faktem, że w SZPZLO Warszawa Ochota został wdrożony i jest utrzymywany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowy oraz BHP, a także z uwagi na podobieństwo wymagań

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala Gdańsk, dnia 07

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo