Ośrodku Wsparcia w Rzepinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodku Wsparcia w Rzepinie"

Transkrypt

1 33(12)/2014 grudzień Gazeta bezpłatna

2 2 Gwarancje dla młodzieży Ośrodku Wsparcia w Rzepinie Głównym celem tego szkolenia było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich osób wychodzących na rynek pracy. Właśnie zakończył się kurs komputerowy ECDL dla uczestników projektu Gwarancje dla młodzieży organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach. To kolejna forma wsparcia jaką beneficjenci otrzymują biorąc udział w projekcie Równi na rynku pracy. Szkolenie to przybliżył młodzieży m.in. podstawy technik informatycznych, budowy i obsługi komputera. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. na temat tworzenia edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji oraz obsługi sieci informatycznych Głównym celem tego szkolenia było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich osób wy- Andrzejki w Powiatowym chodzących na rynek pracy. Kurs komputerowy ECDL zakończy się egzaminem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu z teorii i praktyki otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten jest jednolitym, uznawanym w całej Europie dokumentem potwierdzającym umiejętność obsługi komputera. Popierany przez Radę Europy, rządy wielu państw i duże korporacje oraz firmy. podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdów. To nie jedyna forma wsparcia realizowana w ramach unijnej Zajęcia odbywać się będą w Inicjatywy. Już niebawem młodzi ludzie spotkają się z psychory w Słubicach, ul. Mickiewicza Młodzieżowym Centrum Karielogiem, a przez cały okres realizacji projektu Równi na rynku 6. pracy mogą liczyć na pomoc AGNIESZKA opiekuna. Ponadto beneficjenci ZWIERZCHACZEWSKA zostali objęci ubezpieczeniem Doradca zawodowy od następstw nieszczęśliwych MCK Słubice wypadków, otrzymują wsparcie socjalne w postaci wyżywienia Andrzejki 2014 w SOSW 28 listopada uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie razem z uczniami II klasy liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie wspólnie bawili się na zabawie andrzejkowej. Uczniowie przygotowali szereg atrakcji dla naszych podopiecznych, m.in. lanie woskiem, wróżby z czarodziejskiej kuli, losowanie przepowiedni. Oprócz wróżb andrzejkowych były zorganizowane także konkursy taneczne i muzyczne oraz karaoke. (POW Rzepin) W Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Słubicach zorganizowano Andrzejki. Jak co roku były wróżby, a nowością była zumba zamiast dyskoteki. Uczniowie i nauczyciele bawili się naprawdę świetnie. Organizatorki pani Magdalena Rycerz i Magdalena Starosta dziękują nauczycielom za przygotowanie wróżb. (MR)

3 3 Nowe władze powiatu 1 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się I sesja Rady Powiatu Słubickiego V kadencji. Otwarcia sesji rady Powiatu dokonał radny Witold Bocheński, który poprowadził sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady. W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie, a następnie w tajnym głosowaniu wybrali oraz podjęli uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego, którym został Wiesław Kołosza. Kolejna uchwała dotyczyła wyboru Wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Maria Palichleb i Witold Bocheński. Starostą Słubickim został wybrany Piotr Łuczyński, natomiast Wicestarostą - Tomasz Stupienko. Członkami społecznymi Zarządu Powiatu Słubickiego zostali: Tomasz Pisarek, Ryszard Chustecki i Leszek Bajon. Starostą Słubickim został Piotr Łuczyński Wybrano Prezydium Rady Powiatu Słubickiego: Przewodniczącym Rady został Wiesław Kołosza, Wiceprzewodniczącą została Maria Palichleb, Wiceprzewodniczącym Witold Bocheński. Profilaktyczny spektakl Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy 5 listopada w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach uczniowie szkół ze Słubic: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Ochotniczego Hufca Pracy, Zespołu Szkół Licealnych, Zespołu Szkół Ekonomiczno Rolniczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nasza Chata w Cybince na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach mogli obejrzeć spektakl profilaktyczny pt. Bella. Ww. spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy (również cyberprzemocy), został wystawiony przez Teatr dla Dzieci i Młodzieży Moralitet z Krakowa, w ramach projektu Działamy profilaktycznie przeciw przemocy, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania przemocy było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (PCPR) Wicestarostą Słubickim został Tomasz Stupienko PRZEPROSINY Przepraszam Zarząd Powiatu Słubickiego za mylnie podaną datę trwania umowy najmu pomieszczeń na Terminalu w Świecku podaną w TVP Informacje Lubuskie z dn r. Umowy są do r. Zależy nam na rozwoju Terminala Celnego w Świecku i jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z obecnym Zarządem. Kierownik biura Emons Czesław Radziwon

4 4 Zajęcia dla rodziców zastępczych To już drugie spotkanie w ramach, którego przedstawiciele instytucji zajmujących się sprawami dziecka i rodziny po stronie polskiej i niemieckiej dążą do wypracowania współpracy na terenie przygranicznym W dniu 6 grudnia 2014r. zakończyły się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach realizowanego projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia psychoedukacyjne trwały od września do grudnia bieżącego roku. Odbyły się 4 spotkania po 4h godziny szkoleniowe, łącznie w wymiarze 16 h. Zajęcia psychoedukacyjne miały na celu: - wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawisk normalnych i dysfunkcyjnych występujących w rozwoju dziecka i w rodzinie, - doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb dziecka i planowania pracy z nim, - wyposażenie w wiedzę i umiejętności interweniowania w sytuacjach problemowych, W trakcie trwania wszystkich warsztatów dla rodziców dla dzieci organizowano dodatkowe zajęcia. Wszystkim towarzyszył Mikołaj! - poszukiwanie sposobów na utrzymywanie więzi dziecka z rodzina biologiczną, - zapoznanie uczestników ze sposobami wsparcia dziecka w budowaniu poprawnych relacji z ludźmi, - poszukiwanie sposobów dbania o potrzeby wszystkich członków rodziny zastępczej, - analiza zmian zachodzących w rodzinie przyjmującej dzieci, - profilaktyka wypalenia zawodowego. W trakcie trwania wszystkich warsztatów dla rodziców dla dzieci organizowano dodatkowe zajęcia. W dniu 6 grudnia 2014r. miały one tematykę świąteczną. Dzieci opowiadały kto to jest święty Mikołaj, jak wygląda, a także napisały do niego list. Pod koniec zajęć ku zdziwieniu dzieci zza okna zaczęły docierać dźwięki dzwoneczków. Dzieci czym prędzej podbiegły do okna, a tam na saniach czekał już Mikołaj, który przybył do dzieci. Każde dziecko po przywitaniu się i powiedzeniu wierszyka dostało drobny upominek. Pomalowali kogucika! Na pomoc rodzinie 6 listopada w siedzibie Caritas we Frankfurcie n/odrą odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji ze strony polskiej i niemieckiej, zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie na terenie przygranicznym. Ze strony polskiej w spotkaniu którego przedstawiciele instytucji uczestniczyła Pani SSR Mariola zajmujących się sprawami dziecka Marczek Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w mieckiej dążą do wypracowania i rodziny po stronie polskiej i nie- SR w Słubicach, Pani Anna Gołębiowska Dyrektor Powiatowenym, aby móc wspólnie podejmo- współpracy na terenie przygraniczgo Centrum Pomocy Rodzinie w wać działania w sytuacjach, gdy Słubicach wraz z pracownikami klientami pomocy po stronie niemieckiej są rodziny z Polski. Centrum. Natomiast, ze strony niemieckiej sędziowie z Sądu we Poprzednie spotkanie odbyło się w Frankfurcie n/odrą, radcy prawni ubiegłym roku. Celem spotkań jest zajmujący się prawem rodzinnym zapoznanie się z charakterem pracy służb społecznych oraz Sądów po stronie niemieckiej, pracownicy Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Rodzinnych po obu stronach Odry, Socjalnych we Frankfurcie n/odrą wymiana doświadczeń, a także (Jungenamt), przedstawiciele Caritas z Frankfurtu n/odrą. wzajemne poznanie. To już drugie spotkanie w ramach, (PCPR) Lekcje z ZUS Lekcje z ZUS to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizowany pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Miejski Kogucik pozostanie w słubickiej bibliotece przez okres jesienno-zimowy Akcja malowania Miejskiego Kogucika zakończona! Wzięło w niej udział około 100 osób, wśród nich słubickie przedszkolaki, dzieci, młodzież oraz dorośli. Efekt końcowy jest rewelacyjny!!! Rzeźba dodatkowo została pokryta lakierem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Miejski Kogucik pozostanie w słubickiej bibliotece przez okres jesienno-zimowy, a na wiosnę stanie w mieście i będzie cieszyć mieszkańców i turystów. Celem projektu jest budowanie świadomości w zakresie obowiązującego w naszym kraju systemu ubezpieczeń społecznych. W naszej szkole projekt był realizowany dwutorowo na Podstawach Przedsiębiorczości. Klasy programowo najwyższe brały udział w zajęciach w czerwcu br. Klasa I Technikum Hotelarskiego zgłębiała zagadnienia w październiku. Tematyka obejmowała: kształtowanie się systemu ubezpieczeń społecznych, rodzajów ubezpieczeń, przysługujących świadczeń, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ubezpieczeń społecznych. Przygotowane przez ZUS materiały dydaktyczne były bardzo bogate i profesjonalne. Nie tylko te w wersji papierowej. Te umieszczone na specjalnie przygotowanym portalu wiedzy uzupełniały ciekawość poznawczą uczniów. Zaproponowane narzędzia i metody pracy z uczniami spełniły założenia pomysłodawców projektu. W poniedziałek, 17 listopada odbył się I etap konkursu wiedzy Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów w całej Polsce. W województwie lubuskim przystąpiły 23 szkoły, w tym nasz Ekonomik (jako jedyny z powiatu słubickiego i sulęcińskiego). I miejsce - Mirosława Gradecka z klasy IV Technikum Ekonomicznego II miejsce ex aequo - Agata Rupala z klasy II Technikum Hotelarskiego Klaudia Tyza z klasy I Technikum Hotelarskiego III miejsce - Joanna Durda z klasy I Technikum Hotelarskiego Gratulujemy wyników! ANNA STEFANIAK KOORDYNATOR SZKOLNY

5 Praktyka na 6 Nowoczesny sprzęt dla szkół 5 Od 2011 roku w szkole realizowane są projekty w ramach programu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Od 2011 roku w szkole realizowane są projekty w ramach programu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, dzięki którym młodzież naszej szkoły ma szansę doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas praktyk zagranicznych. Wyjazd na praktykę zagraniczną traktujemy jako wyróżnienie. Do programu zakwalifikowani zostają ci uczniowie, którzy przeszli pozytywnie rekrutację. Od uczniów wymaga się przede wszystkim komunikatywnego języka niemieckiego, dobrych wyników z przedmiotów zawodowych oraz pozytywnej opinii wychowawcy i nauczycieli. Celem praktyk jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, udoskonalenie umiejętności językowych, nabycie umiejętności pracy w zespole oraz poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Praktykanci będą doskonalić swoje umiejętności w nowocześnie wyposażonym ośrodku BFW we Frankfurcie. Od września 2014 roku kolejne dwie grupy w ramach projektu Praktyka zawodowa na szóstkę (10 osób z technikum architektury krajobrazu i 10 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych) rozpoczęły przygotowania do wyjazdu. W ramach przygotowań do wyjazdu uczestniczą w 40 godzinnym kursie języka niemieckiego zawodowego i 15 godzinnym kursie kompetencji kluczowych z doradcą zawodowym. Odbyta praktyka i zdobyte doświadczenia przyczyniają się do zwiększenia możliwości zatrudnienia w przyszłości oraz wzrostu mobilności na międzynarodowym rynku pracy. Nasi absolwenci, którzy wcześniej uczestniczyli w praktykach zagranicznych, legitymując się Europassem Mobilności łatwiej odnajdują się na rynku pracy i doceniają zdobyte doświadczenia zawodowe, językowe oraz kulturalne. Wraz z zestawami szkoły otrzymały wielofunkcyjne, niezbędne oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu w ramach realizowanego przez Powiat Słubicki projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Młodzież szkół powiatowych będzie miała do dyspozycji najnowszy sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym do nauki oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy w ilości 40 zestawów dostarczany jest również do mieszkańców naszego powiatu, w sumie Starostwo Powiatowe w Słubicach zakupiło 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Celem niniejszego projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla zidentyfikowanej grupy gospodarstw domowych z terenu Powiatu, zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z tytułu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. W ramach projektu 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu wyposażonych będzie w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu, 60 zestawów komputerowych otrzymają również jednostki oświatowe. Realizacja projektu stworzy możliwości uzyskania powszechnego dostępu dla mieszkańców Powiatu do usług cyfrowych dostępnych w sieci, w tym usług typu e-administracja, e edukacja i e-zdrowie. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych. Wycieczka do teatru 18 listopada uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie wraz z terapeutami wybrali się do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na sztukę pt. Królestwo Koralowej Rafy. Był to spektakl przygodowy z piękną oprawą muzyczną i kostiumami oraz dużą dozą humoru sytuacyjnego. Wszyscy uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem tego niezwykle barwnego przedstawienia. Po spektaklu była również okazja na spacer po zielonogórskim deptaku na Starym Mieście oraz zwiedzenie Zielonogórskiej Palmiarni. POW Rzepin Miesięcznik wydawany przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. ADRES: ul. Piłsudskiego Słubice tel.: , fax Redaguje kolegium Redaktor naczelny Daniel Sawicki DRUK: Polskapresse sp. z o. o. Redakcja nie zwraca zamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nie zamówionych materiałów. Kopiowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie bez zgody wydawcy, zawartych w gazecie tekstów, zdjęć, grafik i opracowań, jest zabronione.

6 6 WIADOMOŚCI ZE SZPITALA SŁUBICKI SZPITAL PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU Szpital Powiatowy w Słubicach znalazł się w złotej setce ogólnopolskiego rankingu Bezpieczny Szpital W województwie zajęliśmy zaszczytne trzecie miejsce. Ranking przeprowadzany jest corocznie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. CMJ jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku. Centrum ocenia polskie szpitale publiczne oraz niepubliczne stosując wiele kryteriów, w tym m. in. zarządzanie placówką, jakość usług czy opiekę medyczną. Tak wysoka punktacja naszego Szpitala to zasługa konsekwentnego wdrażania przez Prezesa Zarządu, pana Zygmunta Baś metod nowoczesnego zarządzania placówką zdrowia. Maluszki ze słubickiego szpitala PREZENTY Kajetan Michał Szewczyk r., 3310g., 55cm Nadia Schoepe r., 3150g, 52cm Mikołaj Warzyński 24.10,14r. 3100g, 52cm Paula Złotnik r., 3190g, 53cm DLA OLIWIERA Oliwier to dziesiąty maluszek, który w III edycji akcji Wyprawka dla Noworodka otrzymał od nas fotelik samochodowy - nosidełko oraz akcesoria do pielęgnacji. Prezent odebrała mama, pani Sylwia Koman. Serdecznie dziękujemy za wybór naszej placówki, a sponsorom za cenne za upominki. Naszymi sponsorami są: Państwo Marta i Damian Siemaszko właściciele sklepów BOBAS (w Krośnie Odrzańskim oraz w Słubicach) sponsorzy nosidełka - fotelika samochodowego Firma NUK akcesoria pielęgnacyjne Firma rodzinna SKARB MATKI kosmetyki dla mamy i maluszka Oliwier r., 3030g, 55cm Marcel r., 2900g, 55cm Nadia r., 3050g, 54cm Kacperek r., 2700g, 52cm Hania Furtyk r., 2850g, 49cm Igor r., 3550g, 54cm Wioletta r., 3510g, 57cm Maurycy Stachowski r., 3500g, 59cm Luiza r., 2749g, 49cm Igor Sosnowski r., 3570g, 57cm Maja r., 3770g, 57cm Lena r., 2800g, 53cm

7 RATOWNICY MEDYCZNI U SŁUBICKICH PIERWSZAKÓW Na zdjęciu: Piotr Knap i Zbigniew Bakalarz z pierwszakami 7 SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NIK Piękna październikowa pogoda sprzyjała wizytom naszych Ratowników Medycznych w słubickich podstawówkach. Ratownicy tradycyjnie prezentowali pierwszakom wnętrze karetki pogotowia, zaznajamiali z jej wyposażeniem oraz informowali co należy zrobić w sytuacji nagłego wypadku. Najmłodsi uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali sprzęt medyczny oraz słuchali Ratowników, żywo zadawali pytania i dzielili się swoimi dziecięcymi doświadczeniami ze służbą zdrowia. Na koniec wizyty zawyły i zaświeciły się syreny karetki a pierwszaki ze smakiem zajadały cukierki, które przywieźli ze sobą Ratownicy Medyczni. Uprzejmie informujemy, że od czerwca do połowy września br. w NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o., przeprowadzana była kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła naszą jednostkę, wystawiając najwyższą ocenę, tj. ocenę POZYTYWNA. W trakcie kontroli sprawdzano cały zakres działalności Spółki w okresie jej działania, czyli od kwietnia 2011 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.

8 8 Wicestarosta Tomasz Stupienko rozmawiał z niemieckimi strażakami Spotkanie w sprawie projektu 5 grudnia w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się spotkanie Wicestarosty Słubickiego Tomasza Stupienko z przedstawicielami straży pożarnej ze strony niemieckiej. Spotkanie dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy transgranicznej straży pożarnej z Polski i Niemiec. Dyskutowano również o planowanym projekcie, którego celem będzie trwałe udoskonalenie w kwestiach wspólnych postępowań dotyczących rzeczowych i fachowych standardów wyposażenia w środki transportu, urządzenia i sprzętów, jednostek reagowania kryzysowego oraz współdziałanie dla obrony przed zagrożeniami środowiskowymi. Realizacja projektu będzie miała miejsce w okresie programowania W spotkaniu ponadto udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach st. kpt. Wojciech Śliwiński, Kierownik Urzędu do Spraw Zapobiegania Katastrofom i Ratownictwa we Frankfurcie nad Odrą Helmut Otto, Komendant Frankfurckiej Ochotniczej Straży Pożarnej Wolfgang Welenga, kierownik Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji Soeren Bollmann, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych Sebastian Łukaszewicz oraz główny specjalista ds. rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków finansowych Iwona Karaban. Spotkanie dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy transgranicznej straży pożarnej z Polski i Niemiec. Mikołajki w ośrodku Jubileusz pani naczelnik Starosta Słubicki Piotr Łuczyński miał zaszczyt złożyć serdeczne gratulacje Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Reginie Waszkiewicz. Okazją był Jubileusz 20 lat pracy. Starosta Słubicki podziękował za dotychczasową sumienną i rzetelną pracę, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności oraz realizacji zamierzeń osobistych. 5 grudnia 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbyły się Mikołajki z udziałem zaproszonych i co roku nas odwiedzających uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Rzepina. Młodzież przedstawiła naszym uczniom pouczający występ o zbliżających się Świętach, tradycjach oraz szacunku dla dorosłych i dla siebie wzajemnie. My podziękowaliśmy im słodyczami i drobnymi upominkami. Spotkanie zorganizowała pani Magdalena Rycerz, wspomogła ją pani Magdalena Starosta, a pani Maria Buszczak przygotowała słodki poczęstunek dla młodzieży z Liceum. Uczniowie uczęszczają do II klasy o profilu pedagogiczno- psychologicznym a wychowawcą klasy jest Pani Sylwia Kucharczyk. (MR) Spotkanie z wojewodą W siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie nowo wybranych władz Powiatu Słubickiego Starosty Piotra Łuczyńskiego oraz Wicestarosty Tomasza Stupienko z Wojewodą Lubuskim Jerzym Ostrouchem oraz Dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grzegorzem Dłubkiem. Podczas spotkania zostały omówione sprawy dotyczące m. in. kwestii zadłużenia Powiatu oraz sytuacji prawnej Terminala w Świecku. Starosta Piotr Łuczyński i Wicestarosta Tomasz Stupienko wzięli również udzial w spotkaniu roboczym z dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grzegorzem Dłubkiem.

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA VI EDYCJA PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ 2015 w GMINIE SŁAWNOS Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" jest współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego.

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego. Projekt: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH ZA 2014 ROK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizuje zadania w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37078 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-000547 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w projekcie Polska meblami stoi realizowanym przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

I Informacja o projekcie i postanowienia ogólne

I Informacja o projekcie i postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poznać niepełnosprawność- wyrównać szansę realizowanego w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I Informacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin rekrutacji uczestników projektu MY SAMODZIELNI realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu KIELCE listopad 2013 mgr Jolanta Kowacka kierownik projektu mgr Sebastian Rachwalski specjalista ds. promocji i monitorowania Ogólne informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Mońkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. jest realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu.

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu. REGULAMIN naboru uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO do projektu Europa naszym domem w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu" Realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu Realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu" Realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Zagraniczne praktyki

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Radosna szkoła

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Radosna szkoła Rządowe programy wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach realizowane w 2009 roku: Monitoring wizyjny w szkołach

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Nasza szkoła, podobnie jak większość placówek uzyskała wsparcie finansowe ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy D A Z I A SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG 1 ZGORZELEC 29 STYCZEŃ / JANUAR 2014 Projekt DAZIA (nr projektu 0868.01.J2.2.280813.1.10) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO. Bydgoszcz, 4 listopada 2015 r.

PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO. Bydgoszcz, 4 listopada 2015 r. PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO Bydgoszcz, 4 listopada 2015 r. Rządowy Program na lata 2014 2016 Bezpieczna i Przyjazna Szkoła Cele: kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki;

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2 Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, prowadzonych na etapie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w ramach projektu DiAMEnT Rozdział I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Projekt numer: 2012 1 PL1 LEO01 27554 Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez Fundację Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK do PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

ZAŁĄCZNIK do PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK do PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Wrocław, wrzesień 2015 1 PODSTAWA PRAWNA AKTY PRAWNE Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 25 opisuje w sposób całościowy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2.

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2014r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

centralnej i południowo udniowo- zachodniej

centralnej i południowo udniowo- zachodniej Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ 1 1 Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 1. Projekt "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Europejskie?

Czym są Fundusze Europejskie? Czym są Fundusze Europejskie? Fundusze Europejskie to pieniądze przekazywane z budżetu UE najsłabszym ekonomicznie regionom i grupom społecznym (cel wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej, czyli

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. Włoszczowa 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r.

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r. Informacja za rok 2013 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Kielce, 1 czerwca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZSP Nr 3 mgr Paweł Ciołkosz

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZSP Nr 3 mgr Paweł Ciołkosz Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego na praktyki zawodowe w Internationaler Bund e.v. Verbund Brandenburg Forder- und Integrationszentrum we

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA II semestr roku szkolnego 2012/2013 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 13.03.2013 Promocja

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r.

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.06 Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Wicestarosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014

Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014 Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014 O projekcie Od sierpnia 2012 r. Powiat Bytowski realizuje projekt pn. W zawodzie jak ryba w wodzie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców Programy wieloletnie adresowane

Bardziej szczegółowo