Ośrodku Wsparcia w Rzepinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodku Wsparcia w Rzepinie"

Transkrypt

1 33(12)/2014 grudzień Gazeta bezpłatna

2 2 Gwarancje dla młodzieży Ośrodku Wsparcia w Rzepinie Głównym celem tego szkolenia było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich osób wychodzących na rynek pracy. Właśnie zakończył się kurs komputerowy ECDL dla uczestników projektu Gwarancje dla młodzieży organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach. To kolejna forma wsparcia jaką beneficjenci otrzymują biorąc udział w projekcie Równi na rynku pracy. Szkolenie to przybliżył młodzieży m.in. podstawy technik informatycznych, budowy i obsługi komputera. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. na temat tworzenia edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji oraz obsługi sieci informatycznych Głównym celem tego szkolenia było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich osób wy- Andrzejki w Powiatowym chodzących na rynek pracy. Kurs komputerowy ECDL zakończy się egzaminem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu z teorii i praktyki otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten jest jednolitym, uznawanym w całej Europie dokumentem potwierdzającym umiejętność obsługi komputera. Popierany przez Radę Europy, rządy wielu państw i duże korporacje oraz firmy. podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdów. To nie jedyna forma wsparcia realizowana w ramach unijnej Zajęcia odbywać się będą w Inicjatywy. Już niebawem młodzi ludzie spotkają się z psychory w Słubicach, ul. Mickiewicza Młodzieżowym Centrum Karielogiem, a przez cały okres realizacji projektu Równi na rynku 6. pracy mogą liczyć na pomoc AGNIESZKA opiekuna. Ponadto beneficjenci ZWIERZCHACZEWSKA zostali objęci ubezpieczeniem Doradca zawodowy od następstw nieszczęśliwych MCK Słubice wypadków, otrzymują wsparcie socjalne w postaci wyżywienia Andrzejki 2014 w SOSW 28 listopada uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie razem z uczniami II klasy liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie wspólnie bawili się na zabawie andrzejkowej. Uczniowie przygotowali szereg atrakcji dla naszych podopiecznych, m.in. lanie woskiem, wróżby z czarodziejskiej kuli, losowanie przepowiedni. Oprócz wróżb andrzejkowych były zorganizowane także konkursy taneczne i muzyczne oraz karaoke. (POW Rzepin) W Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Słubicach zorganizowano Andrzejki. Jak co roku były wróżby, a nowością była zumba zamiast dyskoteki. Uczniowie i nauczyciele bawili się naprawdę świetnie. Organizatorki pani Magdalena Rycerz i Magdalena Starosta dziękują nauczycielom za przygotowanie wróżb. (MR)

3 3 Nowe władze powiatu 1 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się I sesja Rady Powiatu Słubickiego V kadencji. Otwarcia sesji rady Powiatu dokonał radny Witold Bocheński, który poprowadził sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady. W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie, a następnie w tajnym głosowaniu wybrali oraz podjęli uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego, którym został Wiesław Kołosza. Kolejna uchwała dotyczyła wyboru Wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Maria Palichleb i Witold Bocheński. Starostą Słubickim został wybrany Piotr Łuczyński, natomiast Wicestarostą - Tomasz Stupienko. Członkami społecznymi Zarządu Powiatu Słubickiego zostali: Tomasz Pisarek, Ryszard Chustecki i Leszek Bajon. Starostą Słubickim został Piotr Łuczyński Wybrano Prezydium Rady Powiatu Słubickiego: Przewodniczącym Rady został Wiesław Kołosza, Wiceprzewodniczącą została Maria Palichleb, Wiceprzewodniczącym Witold Bocheński. Profilaktyczny spektakl Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy 5 listopada w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach uczniowie szkół ze Słubic: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Ochotniczego Hufca Pracy, Zespołu Szkół Licealnych, Zespołu Szkół Ekonomiczno Rolniczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nasza Chata w Cybince na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach mogli obejrzeć spektakl profilaktyczny pt. Bella. Ww. spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy (również cyberprzemocy), został wystawiony przez Teatr dla Dzieci i Młodzieży Moralitet z Krakowa, w ramach projektu Działamy profilaktycznie przeciw przemocy, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania przemocy było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (PCPR) Wicestarostą Słubickim został Tomasz Stupienko PRZEPROSINY Przepraszam Zarząd Powiatu Słubickiego za mylnie podaną datę trwania umowy najmu pomieszczeń na Terminalu w Świecku podaną w TVP Informacje Lubuskie z dn r. Umowy są do r. Zależy nam na rozwoju Terminala Celnego w Świecku i jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z obecnym Zarządem. Kierownik biura Emons Czesław Radziwon

4 4 Zajęcia dla rodziców zastępczych To już drugie spotkanie w ramach, którego przedstawiciele instytucji zajmujących się sprawami dziecka i rodziny po stronie polskiej i niemieckiej dążą do wypracowania współpracy na terenie przygranicznym W dniu 6 grudnia 2014r. zakończyły się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach realizowanego projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia psychoedukacyjne trwały od września do grudnia bieżącego roku. Odbyły się 4 spotkania po 4h godziny szkoleniowe, łącznie w wymiarze 16 h. Zajęcia psychoedukacyjne miały na celu: - wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawisk normalnych i dysfunkcyjnych występujących w rozwoju dziecka i w rodzinie, - doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb dziecka i planowania pracy z nim, - wyposażenie w wiedzę i umiejętności interweniowania w sytuacjach problemowych, W trakcie trwania wszystkich warsztatów dla rodziców dla dzieci organizowano dodatkowe zajęcia. Wszystkim towarzyszył Mikołaj! - poszukiwanie sposobów na utrzymywanie więzi dziecka z rodzina biologiczną, - zapoznanie uczestników ze sposobami wsparcia dziecka w budowaniu poprawnych relacji z ludźmi, - poszukiwanie sposobów dbania o potrzeby wszystkich członków rodziny zastępczej, - analiza zmian zachodzących w rodzinie przyjmującej dzieci, - profilaktyka wypalenia zawodowego. W trakcie trwania wszystkich warsztatów dla rodziców dla dzieci organizowano dodatkowe zajęcia. W dniu 6 grudnia 2014r. miały one tematykę świąteczną. Dzieci opowiadały kto to jest święty Mikołaj, jak wygląda, a także napisały do niego list. Pod koniec zajęć ku zdziwieniu dzieci zza okna zaczęły docierać dźwięki dzwoneczków. Dzieci czym prędzej podbiegły do okna, a tam na saniach czekał już Mikołaj, który przybył do dzieci. Każde dziecko po przywitaniu się i powiedzeniu wierszyka dostało drobny upominek. Pomalowali kogucika! Na pomoc rodzinie 6 listopada w siedzibie Caritas we Frankfurcie n/odrą odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji ze strony polskiej i niemieckiej, zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie na terenie przygranicznym. Ze strony polskiej w spotkaniu którego przedstawiciele instytucji uczestniczyła Pani SSR Mariola zajmujących się sprawami dziecka Marczek Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w mieckiej dążą do wypracowania i rodziny po stronie polskiej i nie- SR w Słubicach, Pani Anna Gołębiowska Dyrektor Powiatowenym, aby móc wspólnie podejmo- współpracy na terenie przygraniczgo Centrum Pomocy Rodzinie w wać działania w sytuacjach, gdy Słubicach wraz z pracownikami klientami pomocy po stronie niemieckiej są rodziny z Polski. Centrum. Natomiast, ze strony niemieckiej sędziowie z Sądu we Poprzednie spotkanie odbyło się w Frankfurcie n/odrą, radcy prawni ubiegłym roku. Celem spotkań jest zajmujący się prawem rodzinnym zapoznanie się z charakterem pracy służb społecznych oraz Sądów po stronie niemieckiej, pracownicy Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Rodzinnych po obu stronach Odry, Socjalnych we Frankfurcie n/odrą wymiana doświadczeń, a także (Jungenamt), przedstawiciele Caritas z Frankfurtu n/odrą. wzajemne poznanie. To już drugie spotkanie w ramach, (PCPR) Lekcje z ZUS Lekcje z ZUS to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizowany pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Miejski Kogucik pozostanie w słubickiej bibliotece przez okres jesienno-zimowy Akcja malowania Miejskiego Kogucika zakończona! Wzięło w niej udział około 100 osób, wśród nich słubickie przedszkolaki, dzieci, młodzież oraz dorośli. Efekt końcowy jest rewelacyjny!!! Rzeźba dodatkowo została pokryta lakierem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Miejski Kogucik pozostanie w słubickiej bibliotece przez okres jesienno-zimowy, a na wiosnę stanie w mieście i będzie cieszyć mieszkańców i turystów. Celem projektu jest budowanie świadomości w zakresie obowiązującego w naszym kraju systemu ubezpieczeń społecznych. W naszej szkole projekt był realizowany dwutorowo na Podstawach Przedsiębiorczości. Klasy programowo najwyższe brały udział w zajęciach w czerwcu br. Klasa I Technikum Hotelarskiego zgłębiała zagadnienia w październiku. Tematyka obejmowała: kształtowanie się systemu ubezpieczeń społecznych, rodzajów ubezpieczeń, przysługujących świadczeń, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ubezpieczeń społecznych. Przygotowane przez ZUS materiały dydaktyczne były bardzo bogate i profesjonalne. Nie tylko te w wersji papierowej. Te umieszczone na specjalnie przygotowanym portalu wiedzy uzupełniały ciekawość poznawczą uczniów. Zaproponowane narzędzia i metody pracy z uczniami spełniły założenia pomysłodawców projektu. W poniedziałek, 17 listopada odbył się I etap konkursu wiedzy Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów w całej Polsce. W województwie lubuskim przystąpiły 23 szkoły, w tym nasz Ekonomik (jako jedyny z powiatu słubickiego i sulęcińskiego). I miejsce - Mirosława Gradecka z klasy IV Technikum Ekonomicznego II miejsce ex aequo - Agata Rupala z klasy II Technikum Hotelarskiego Klaudia Tyza z klasy I Technikum Hotelarskiego III miejsce - Joanna Durda z klasy I Technikum Hotelarskiego Gratulujemy wyników! ANNA STEFANIAK KOORDYNATOR SZKOLNY

5 Praktyka na 6 Nowoczesny sprzęt dla szkół 5 Od 2011 roku w szkole realizowane są projekty w ramach programu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Od 2011 roku w szkole realizowane są projekty w ramach programu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, dzięki którym młodzież naszej szkoły ma szansę doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas praktyk zagranicznych. Wyjazd na praktykę zagraniczną traktujemy jako wyróżnienie. Do programu zakwalifikowani zostają ci uczniowie, którzy przeszli pozytywnie rekrutację. Od uczniów wymaga się przede wszystkim komunikatywnego języka niemieckiego, dobrych wyników z przedmiotów zawodowych oraz pozytywnej opinii wychowawcy i nauczycieli. Celem praktyk jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, udoskonalenie umiejętności językowych, nabycie umiejętności pracy w zespole oraz poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Praktykanci będą doskonalić swoje umiejętności w nowocześnie wyposażonym ośrodku BFW we Frankfurcie. Od września 2014 roku kolejne dwie grupy w ramach projektu Praktyka zawodowa na szóstkę (10 osób z technikum architektury krajobrazu i 10 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych) rozpoczęły przygotowania do wyjazdu. W ramach przygotowań do wyjazdu uczestniczą w 40 godzinnym kursie języka niemieckiego zawodowego i 15 godzinnym kursie kompetencji kluczowych z doradcą zawodowym. Odbyta praktyka i zdobyte doświadczenia przyczyniają się do zwiększenia możliwości zatrudnienia w przyszłości oraz wzrostu mobilności na międzynarodowym rynku pracy. Nasi absolwenci, którzy wcześniej uczestniczyli w praktykach zagranicznych, legitymując się Europassem Mobilności łatwiej odnajdują się na rynku pracy i doceniają zdobyte doświadczenia zawodowe, językowe oraz kulturalne. Wraz z zestawami szkoły otrzymały wielofunkcyjne, niezbędne oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu w ramach realizowanego przez Powiat Słubicki projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Młodzież szkół powiatowych będzie miała do dyspozycji najnowszy sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym do nauki oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy w ilości 40 zestawów dostarczany jest również do mieszkańców naszego powiatu, w sumie Starostwo Powiatowe w Słubicach zakupiło 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Celem niniejszego projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla zidentyfikowanej grupy gospodarstw domowych z terenu Powiatu, zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z tytułu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. W ramach projektu 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu wyposażonych będzie w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu, 60 zestawów komputerowych otrzymają również jednostki oświatowe. Realizacja projektu stworzy możliwości uzyskania powszechnego dostępu dla mieszkańców Powiatu do usług cyfrowych dostępnych w sieci, w tym usług typu e-administracja, e edukacja i e-zdrowie. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych. Wycieczka do teatru 18 listopada uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie wraz z terapeutami wybrali się do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na sztukę pt. Królestwo Koralowej Rafy. Był to spektakl przygodowy z piękną oprawą muzyczną i kostiumami oraz dużą dozą humoru sytuacyjnego. Wszyscy uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem tego niezwykle barwnego przedstawienia. Po spektaklu była również okazja na spacer po zielonogórskim deptaku na Starym Mieście oraz zwiedzenie Zielonogórskiej Palmiarni. POW Rzepin Miesięcznik wydawany przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. ADRES: ul. Piłsudskiego Słubice tel.: , fax Redaguje kolegium Redaktor naczelny Daniel Sawicki DRUK: Polskapresse sp. z o. o. Redakcja nie zwraca zamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nie zamówionych materiałów. Kopiowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie bez zgody wydawcy, zawartych w gazecie tekstów, zdjęć, grafik i opracowań, jest zabronione.

6 6 WIADOMOŚCI ZE SZPITALA SŁUBICKI SZPITAL PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU Szpital Powiatowy w Słubicach znalazł się w złotej setce ogólnopolskiego rankingu Bezpieczny Szpital W województwie zajęliśmy zaszczytne trzecie miejsce. Ranking przeprowadzany jest corocznie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. CMJ jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku. Centrum ocenia polskie szpitale publiczne oraz niepubliczne stosując wiele kryteriów, w tym m. in. zarządzanie placówką, jakość usług czy opiekę medyczną. Tak wysoka punktacja naszego Szpitala to zasługa konsekwentnego wdrażania przez Prezesa Zarządu, pana Zygmunta Baś metod nowoczesnego zarządzania placówką zdrowia. Maluszki ze słubickiego szpitala PREZENTY Kajetan Michał Szewczyk r., 3310g., 55cm Nadia Schoepe r., 3150g, 52cm Mikołaj Warzyński 24.10,14r. 3100g, 52cm Paula Złotnik r., 3190g, 53cm DLA OLIWIERA Oliwier to dziesiąty maluszek, który w III edycji akcji Wyprawka dla Noworodka otrzymał od nas fotelik samochodowy - nosidełko oraz akcesoria do pielęgnacji. Prezent odebrała mama, pani Sylwia Koman. Serdecznie dziękujemy za wybór naszej placówki, a sponsorom za cenne za upominki. Naszymi sponsorami są: Państwo Marta i Damian Siemaszko właściciele sklepów BOBAS (w Krośnie Odrzańskim oraz w Słubicach) sponsorzy nosidełka - fotelika samochodowego Firma NUK akcesoria pielęgnacyjne Firma rodzinna SKARB MATKI kosmetyki dla mamy i maluszka Oliwier r., 3030g, 55cm Marcel r., 2900g, 55cm Nadia r., 3050g, 54cm Kacperek r., 2700g, 52cm Hania Furtyk r., 2850g, 49cm Igor r., 3550g, 54cm Wioletta r., 3510g, 57cm Maurycy Stachowski r., 3500g, 59cm Luiza r., 2749g, 49cm Igor Sosnowski r., 3570g, 57cm Maja r., 3770g, 57cm Lena r., 2800g, 53cm

7 RATOWNICY MEDYCZNI U SŁUBICKICH PIERWSZAKÓW Na zdjęciu: Piotr Knap i Zbigniew Bakalarz z pierwszakami 7 SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NIK Piękna październikowa pogoda sprzyjała wizytom naszych Ratowników Medycznych w słubickich podstawówkach. Ratownicy tradycyjnie prezentowali pierwszakom wnętrze karetki pogotowia, zaznajamiali z jej wyposażeniem oraz informowali co należy zrobić w sytuacji nagłego wypadku. Najmłodsi uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali sprzęt medyczny oraz słuchali Ratowników, żywo zadawali pytania i dzielili się swoimi dziecięcymi doświadczeniami ze służbą zdrowia. Na koniec wizyty zawyły i zaświeciły się syreny karetki a pierwszaki ze smakiem zajadały cukierki, które przywieźli ze sobą Ratownicy Medyczni. Uprzejmie informujemy, że od czerwca do połowy września br. w NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o., przeprowadzana była kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła naszą jednostkę, wystawiając najwyższą ocenę, tj. ocenę POZYTYWNA. W trakcie kontroli sprawdzano cały zakres działalności Spółki w okresie jej działania, czyli od kwietnia 2011 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.

8 8 Wicestarosta Tomasz Stupienko rozmawiał z niemieckimi strażakami Spotkanie w sprawie projektu 5 grudnia w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się spotkanie Wicestarosty Słubickiego Tomasza Stupienko z przedstawicielami straży pożarnej ze strony niemieckiej. Spotkanie dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy transgranicznej straży pożarnej z Polski i Niemiec. Dyskutowano również o planowanym projekcie, którego celem będzie trwałe udoskonalenie w kwestiach wspólnych postępowań dotyczących rzeczowych i fachowych standardów wyposażenia w środki transportu, urządzenia i sprzętów, jednostek reagowania kryzysowego oraz współdziałanie dla obrony przed zagrożeniami środowiskowymi. Realizacja projektu będzie miała miejsce w okresie programowania W spotkaniu ponadto udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach st. kpt. Wojciech Śliwiński, Kierownik Urzędu do Spraw Zapobiegania Katastrofom i Ratownictwa we Frankfurcie nad Odrą Helmut Otto, Komendant Frankfurckiej Ochotniczej Straży Pożarnej Wolfgang Welenga, kierownik Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji Soeren Bollmann, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych Sebastian Łukaszewicz oraz główny specjalista ds. rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków finansowych Iwona Karaban. Spotkanie dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy transgranicznej straży pożarnej z Polski i Niemiec. Mikołajki w ośrodku Jubileusz pani naczelnik Starosta Słubicki Piotr Łuczyński miał zaszczyt złożyć serdeczne gratulacje Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Reginie Waszkiewicz. Okazją był Jubileusz 20 lat pracy. Starosta Słubicki podziękował za dotychczasową sumienną i rzetelną pracę, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności oraz realizacji zamierzeń osobistych. 5 grudnia 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbyły się Mikołajki z udziałem zaproszonych i co roku nas odwiedzających uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Rzepina. Młodzież przedstawiła naszym uczniom pouczający występ o zbliżających się Świętach, tradycjach oraz szacunku dla dorosłych i dla siebie wzajemnie. My podziękowaliśmy im słodyczami i drobnymi upominkami. Spotkanie zorganizowała pani Magdalena Rycerz, wspomogła ją pani Magdalena Starosta, a pani Maria Buszczak przygotowała słodki poczęstunek dla młodzieży z Liceum. Uczniowie uczęszczają do II klasy o profilu pedagogiczno- psychologicznym a wychowawcą klasy jest Pani Sylwia Kucharczyk. (MR) Spotkanie z wojewodą W siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie nowo wybranych władz Powiatu Słubickiego Starosty Piotra Łuczyńskiego oraz Wicestarosty Tomasza Stupienko z Wojewodą Lubuskim Jerzym Ostrouchem oraz Dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grzegorzem Dłubkiem. Podczas spotkania zostały omówione sprawy dotyczące m. in. kwestii zadłużenia Powiatu oraz sytuacji prawnej Terminala w Świecku. Starosta Piotr Łuczyński i Wicestarosta Tomasz Stupienko wzięli również udzial w spotkaniu roboczym z dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grzegorzem Dłubkiem.

Nowy szef policji str. 5 Cybinka * Górzyca * Ośno Lubuskie * Rzepin * Słubice

Nowy szef policji str. 5 Cybinka * Górzyca * Ośno Lubuskie * Rzepin * Słubice Nowy szef policji str. 5 ISSN 2299-1921 Gazeta bezpłatna Cybinka * Górzyca * Ośno Lubuskie * Rzepin * Słubice Absolutorium 13 (5)/2013 maj 2013 bez głosu sprzeciwu czytaj na str. 3 Strażackie Święto Str.

Bardziej szczegółowo

25(4)/2014 kwiecień 2014. Gazeta bezpłatna

25(4)/2014 kwiecień 2014. Gazeta bezpłatna 25(4)/2014 kwiecień 2014 Gazeta bezpłatna 2 Z BIEGIEM ODRY Nadeszła upragniona wiosna. Wspaniała pogoda sprawiła, że miłośnicy grillowania mogą wreszcie ze spokojem oddać się swojej pasji. Wiosna zawsze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wp.pl www.wolowpce.pl Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Anna Stańczuk Szkolny Dzień Kariery w Siedlcach Czyt. str. 6 Dni Otwartych Drzwi w OHP str. 3 Wojewódzkie Rady Programowe

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; Trzeci na Mazowszu Dobiegła końca tegoroczna edycja Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat sochaczewski w kategorii powiaty w rankingu ogólnopolskim na 269 powiatów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje Informacje Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : BOGUCHWAŁA 1. Pawilon Handlowy 2. Sklep nr 4 (GS) 3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12) 4. Sklep ogrodniczy Agrokop 5. Sklep Chemia-prasa

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne N r 3/84 marzec 2014 1 - rozstrzygnięcie konkursu Narodowy Dzień Życia Nauka drogą do sukcesu Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska

Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska "Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo." Charles Kemmons Wilson Kończy się IV kadencja samorządu powiatowego.

Bardziej szczegółowo

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Nr 6 / 165 / 2014 Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Za dwa lata Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego będzie obchodzić 70-lecie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Zima nie odpuszcza str. 3

Zima nie odpuszcza str. 3 ISSN 2080-1831 Nr 1 (11) Styczeń 2010 Moja firma, moja przyszłość str. 4 Nasze pieniądze w 2010 roku str. 6 Cenni studenci str. 7 Zima nie odpuszcza str. 3 Sportowy plebiscyt str. 13 INFORMATOR Telefony

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo