Ośrodku Wsparcia w Rzepinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodku Wsparcia w Rzepinie"

Transkrypt

1 33(12)/2014 grudzień Gazeta bezpłatna

2 2 Gwarancje dla młodzieży Ośrodku Wsparcia w Rzepinie Głównym celem tego szkolenia było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich osób wychodzących na rynek pracy. Właśnie zakończył się kurs komputerowy ECDL dla uczestników projektu Gwarancje dla młodzieży organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach. To kolejna forma wsparcia jaką beneficjenci otrzymują biorąc udział w projekcie Równi na rynku pracy. Szkolenie to przybliżył młodzieży m.in. podstawy technik informatycznych, budowy i obsługi komputera. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. na temat tworzenia edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji oraz obsługi sieci informatycznych Głównym celem tego szkolenia było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich osób wy- Andrzejki w Powiatowym chodzących na rynek pracy. Kurs komputerowy ECDL zakończy się egzaminem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu z teorii i praktyki otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten jest jednolitym, uznawanym w całej Europie dokumentem potwierdzającym umiejętność obsługi komputera. Popierany przez Radę Europy, rządy wielu państw i duże korporacje oraz firmy. podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdów. To nie jedyna forma wsparcia realizowana w ramach unijnej Zajęcia odbywać się będą w Inicjatywy. Już niebawem młodzi ludzie spotkają się z psychory w Słubicach, ul. Mickiewicza Młodzieżowym Centrum Karielogiem, a przez cały okres realizacji projektu Równi na rynku 6. pracy mogą liczyć na pomoc AGNIESZKA opiekuna. Ponadto beneficjenci ZWIERZCHACZEWSKA zostali objęci ubezpieczeniem Doradca zawodowy od następstw nieszczęśliwych MCK Słubice wypadków, otrzymują wsparcie socjalne w postaci wyżywienia Andrzejki 2014 w SOSW 28 listopada uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie razem z uczniami II klasy liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie wspólnie bawili się na zabawie andrzejkowej. Uczniowie przygotowali szereg atrakcji dla naszych podopiecznych, m.in. lanie woskiem, wróżby z czarodziejskiej kuli, losowanie przepowiedni. Oprócz wróżb andrzejkowych były zorganizowane także konkursy taneczne i muzyczne oraz karaoke. (POW Rzepin) W Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Słubicach zorganizowano Andrzejki. Jak co roku były wróżby, a nowością była zumba zamiast dyskoteki. Uczniowie i nauczyciele bawili się naprawdę świetnie. Organizatorki pani Magdalena Rycerz i Magdalena Starosta dziękują nauczycielom za przygotowanie wróżb. (MR)

3 3 Nowe władze powiatu 1 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się I sesja Rady Powiatu Słubickiego V kadencji. Otwarcia sesji rady Powiatu dokonał radny Witold Bocheński, który poprowadził sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady. W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie, a następnie w tajnym głosowaniu wybrali oraz podjęli uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego, którym został Wiesław Kołosza. Kolejna uchwała dotyczyła wyboru Wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Maria Palichleb i Witold Bocheński. Starostą Słubickim został wybrany Piotr Łuczyński, natomiast Wicestarostą - Tomasz Stupienko. Członkami społecznymi Zarządu Powiatu Słubickiego zostali: Tomasz Pisarek, Ryszard Chustecki i Leszek Bajon. Starostą Słubickim został Piotr Łuczyński Wybrano Prezydium Rady Powiatu Słubickiego: Przewodniczącym Rady został Wiesław Kołosza, Wiceprzewodniczącą została Maria Palichleb, Wiceprzewodniczącym Witold Bocheński. Profilaktyczny spektakl Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy 5 listopada w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach uczniowie szkół ze Słubic: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Ochotniczego Hufca Pracy, Zespołu Szkół Licealnych, Zespołu Szkół Ekonomiczno Rolniczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nasza Chata w Cybince na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach mogli obejrzeć spektakl profilaktyczny pt. Bella. Ww. spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy (również cyberprzemocy), został wystawiony przez Teatr dla Dzieci i Młodzieży Moralitet z Krakowa, w ramach projektu Działamy profilaktycznie przeciw przemocy, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania przemocy było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (PCPR) Wicestarostą Słubickim został Tomasz Stupienko PRZEPROSINY Przepraszam Zarząd Powiatu Słubickiego za mylnie podaną datę trwania umowy najmu pomieszczeń na Terminalu w Świecku podaną w TVP Informacje Lubuskie z dn r. Umowy są do r. Zależy nam na rozwoju Terminala Celnego w Świecku i jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z obecnym Zarządem. Kierownik biura Emons Czesław Radziwon

4 4 Zajęcia dla rodziców zastępczych To już drugie spotkanie w ramach, którego przedstawiciele instytucji zajmujących się sprawami dziecka i rodziny po stronie polskiej i niemieckiej dążą do wypracowania współpracy na terenie przygranicznym W dniu 6 grudnia 2014r. zakończyły się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach realizowanego projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia psychoedukacyjne trwały od września do grudnia bieżącego roku. Odbyły się 4 spotkania po 4h godziny szkoleniowe, łącznie w wymiarze 16 h. Zajęcia psychoedukacyjne miały na celu: - wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawisk normalnych i dysfunkcyjnych występujących w rozwoju dziecka i w rodzinie, - doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb dziecka i planowania pracy z nim, - wyposażenie w wiedzę i umiejętności interweniowania w sytuacjach problemowych, W trakcie trwania wszystkich warsztatów dla rodziców dla dzieci organizowano dodatkowe zajęcia. Wszystkim towarzyszył Mikołaj! - poszukiwanie sposobów na utrzymywanie więzi dziecka z rodzina biologiczną, - zapoznanie uczestników ze sposobami wsparcia dziecka w budowaniu poprawnych relacji z ludźmi, - poszukiwanie sposobów dbania o potrzeby wszystkich członków rodziny zastępczej, - analiza zmian zachodzących w rodzinie przyjmującej dzieci, - profilaktyka wypalenia zawodowego. W trakcie trwania wszystkich warsztatów dla rodziców dla dzieci organizowano dodatkowe zajęcia. W dniu 6 grudnia 2014r. miały one tematykę świąteczną. Dzieci opowiadały kto to jest święty Mikołaj, jak wygląda, a także napisały do niego list. Pod koniec zajęć ku zdziwieniu dzieci zza okna zaczęły docierać dźwięki dzwoneczków. Dzieci czym prędzej podbiegły do okna, a tam na saniach czekał już Mikołaj, który przybył do dzieci. Każde dziecko po przywitaniu się i powiedzeniu wierszyka dostało drobny upominek. Pomalowali kogucika! Na pomoc rodzinie 6 listopada w siedzibie Caritas we Frankfurcie n/odrą odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji ze strony polskiej i niemieckiej, zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie na terenie przygranicznym. Ze strony polskiej w spotkaniu którego przedstawiciele instytucji uczestniczyła Pani SSR Mariola zajmujących się sprawami dziecka Marczek Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w mieckiej dążą do wypracowania i rodziny po stronie polskiej i nie- SR w Słubicach, Pani Anna Gołębiowska Dyrektor Powiatowenym, aby móc wspólnie podejmo- współpracy na terenie przygraniczgo Centrum Pomocy Rodzinie w wać działania w sytuacjach, gdy Słubicach wraz z pracownikami klientami pomocy po stronie niemieckiej są rodziny z Polski. Centrum. Natomiast, ze strony niemieckiej sędziowie z Sądu we Poprzednie spotkanie odbyło się w Frankfurcie n/odrą, radcy prawni ubiegłym roku. Celem spotkań jest zajmujący się prawem rodzinnym zapoznanie się z charakterem pracy służb społecznych oraz Sądów po stronie niemieckiej, pracownicy Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Rodzinnych po obu stronach Odry, Socjalnych we Frankfurcie n/odrą wymiana doświadczeń, a także (Jungenamt), przedstawiciele Caritas z Frankfurtu n/odrą. wzajemne poznanie. To już drugie spotkanie w ramach, (PCPR) Lekcje z ZUS Lekcje z ZUS to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizowany pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Miejski Kogucik pozostanie w słubickiej bibliotece przez okres jesienno-zimowy Akcja malowania Miejskiego Kogucika zakończona! Wzięło w niej udział około 100 osób, wśród nich słubickie przedszkolaki, dzieci, młodzież oraz dorośli. Efekt końcowy jest rewelacyjny!!! Rzeźba dodatkowo została pokryta lakierem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Miejski Kogucik pozostanie w słubickiej bibliotece przez okres jesienno-zimowy, a na wiosnę stanie w mieście i będzie cieszyć mieszkańców i turystów. Celem projektu jest budowanie świadomości w zakresie obowiązującego w naszym kraju systemu ubezpieczeń społecznych. W naszej szkole projekt był realizowany dwutorowo na Podstawach Przedsiębiorczości. Klasy programowo najwyższe brały udział w zajęciach w czerwcu br. Klasa I Technikum Hotelarskiego zgłębiała zagadnienia w październiku. Tematyka obejmowała: kształtowanie się systemu ubezpieczeń społecznych, rodzajów ubezpieczeń, przysługujących świadczeń, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ubezpieczeń społecznych. Przygotowane przez ZUS materiały dydaktyczne były bardzo bogate i profesjonalne. Nie tylko te w wersji papierowej. Te umieszczone na specjalnie przygotowanym portalu wiedzy uzupełniały ciekawość poznawczą uczniów. Zaproponowane narzędzia i metody pracy z uczniami spełniły założenia pomysłodawców projektu. W poniedziałek, 17 listopada odbył się I etap konkursu wiedzy Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów w całej Polsce. W województwie lubuskim przystąpiły 23 szkoły, w tym nasz Ekonomik (jako jedyny z powiatu słubickiego i sulęcińskiego). I miejsce - Mirosława Gradecka z klasy IV Technikum Ekonomicznego II miejsce ex aequo - Agata Rupala z klasy II Technikum Hotelarskiego Klaudia Tyza z klasy I Technikum Hotelarskiego III miejsce - Joanna Durda z klasy I Technikum Hotelarskiego Gratulujemy wyników! ANNA STEFANIAK KOORDYNATOR SZKOLNY

5 Praktyka na 6 Nowoczesny sprzęt dla szkół 5 Od 2011 roku w szkole realizowane są projekty w ramach programu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Od 2011 roku w szkole realizowane są projekty w ramach programu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, dzięki którym młodzież naszej szkoły ma szansę doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas praktyk zagranicznych. Wyjazd na praktykę zagraniczną traktujemy jako wyróżnienie. Do programu zakwalifikowani zostają ci uczniowie, którzy przeszli pozytywnie rekrutację. Od uczniów wymaga się przede wszystkim komunikatywnego języka niemieckiego, dobrych wyników z przedmiotów zawodowych oraz pozytywnej opinii wychowawcy i nauczycieli. Celem praktyk jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, udoskonalenie umiejętności językowych, nabycie umiejętności pracy w zespole oraz poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Praktykanci będą doskonalić swoje umiejętności w nowocześnie wyposażonym ośrodku BFW we Frankfurcie. Od września 2014 roku kolejne dwie grupy w ramach projektu Praktyka zawodowa na szóstkę (10 osób z technikum architektury krajobrazu i 10 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych) rozpoczęły przygotowania do wyjazdu. W ramach przygotowań do wyjazdu uczestniczą w 40 godzinnym kursie języka niemieckiego zawodowego i 15 godzinnym kursie kompetencji kluczowych z doradcą zawodowym. Odbyta praktyka i zdobyte doświadczenia przyczyniają się do zwiększenia możliwości zatrudnienia w przyszłości oraz wzrostu mobilności na międzynarodowym rynku pracy. Nasi absolwenci, którzy wcześniej uczestniczyli w praktykach zagranicznych, legitymując się Europassem Mobilności łatwiej odnajdują się na rynku pracy i doceniają zdobyte doświadczenia zawodowe, językowe oraz kulturalne. Wraz z zestawami szkoły otrzymały wielofunkcyjne, niezbędne oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu w ramach realizowanego przez Powiat Słubicki projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Młodzież szkół powiatowych będzie miała do dyspozycji najnowszy sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym do nauki oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy w ilości 40 zestawów dostarczany jest również do mieszkańców naszego powiatu, w sumie Starostwo Powiatowe w Słubicach zakupiło 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Celem niniejszego projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla zidentyfikowanej grupy gospodarstw domowych z terenu Powiatu, zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z tytułu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. W ramach projektu 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu wyposażonych będzie w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu, 60 zestawów komputerowych otrzymają również jednostki oświatowe. Realizacja projektu stworzy możliwości uzyskania powszechnego dostępu dla mieszkańców Powiatu do usług cyfrowych dostępnych w sieci, w tym usług typu e-administracja, e edukacja i e-zdrowie. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych. Wycieczka do teatru 18 listopada uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie wraz z terapeutami wybrali się do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na sztukę pt. Królestwo Koralowej Rafy. Był to spektakl przygodowy z piękną oprawą muzyczną i kostiumami oraz dużą dozą humoru sytuacyjnego. Wszyscy uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem tego niezwykle barwnego przedstawienia. Po spektaklu była również okazja na spacer po zielonogórskim deptaku na Starym Mieście oraz zwiedzenie Zielonogórskiej Palmiarni. POW Rzepin Miesięcznik wydawany przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. ADRES: ul. Piłsudskiego Słubice tel.: , fax Redaguje kolegium Redaktor naczelny Daniel Sawicki DRUK: Polskapresse sp. z o. o. Redakcja nie zwraca zamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nie zamówionych materiałów. Kopiowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie bez zgody wydawcy, zawartych w gazecie tekstów, zdjęć, grafik i opracowań, jest zabronione.

6 6 WIADOMOŚCI ZE SZPITALA SŁUBICKI SZPITAL PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU Szpital Powiatowy w Słubicach znalazł się w złotej setce ogólnopolskiego rankingu Bezpieczny Szpital W województwie zajęliśmy zaszczytne trzecie miejsce. Ranking przeprowadzany jest corocznie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. CMJ jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku. Centrum ocenia polskie szpitale publiczne oraz niepubliczne stosując wiele kryteriów, w tym m. in. zarządzanie placówką, jakość usług czy opiekę medyczną. Tak wysoka punktacja naszego Szpitala to zasługa konsekwentnego wdrażania przez Prezesa Zarządu, pana Zygmunta Baś metod nowoczesnego zarządzania placówką zdrowia. Maluszki ze słubickiego szpitala PREZENTY Kajetan Michał Szewczyk r., 3310g., 55cm Nadia Schoepe r., 3150g, 52cm Mikołaj Warzyński 24.10,14r. 3100g, 52cm Paula Złotnik r., 3190g, 53cm DLA OLIWIERA Oliwier to dziesiąty maluszek, który w III edycji akcji Wyprawka dla Noworodka otrzymał od nas fotelik samochodowy - nosidełko oraz akcesoria do pielęgnacji. Prezent odebrała mama, pani Sylwia Koman. Serdecznie dziękujemy za wybór naszej placówki, a sponsorom za cenne za upominki. Naszymi sponsorami są: Państwo Marta i Damian Siemaszko właściciele sklepów BOBAS (w Krośnie Odrzańskim oraz w Słubicach) sponsorzy nosidełka - fotelika samochodowego Firma NUK akcesoria pielęgnacyjne Firma rodzinna SKARB MATKI kosmetyki dla mamy i maluszka Oliwier r., 3030g, 55cm Marcel r., 2900g, 55cm Nadia r., 3050g, 54cm Kacperek r., 2700g, 52cm Hania Furtyk r., 2850g, 49cm Igor r., 3550g, 54cm Wioletta r., 3510g, 57cm Maurycy Stachowski r., 3500g, 59cm Luiza r., 2749g, 49cm Igor Sosnowski r., 3570g, 57cm Maja r., 3770g, 57cm Lena r., 2800g, 53cm

7 RATOWNICY MEDYCZNI U SŁUBICKICH PIERWSZAKÓW Na zdjęciu: Piotr Knap i Zbigniew Bakalarz z pierwszakami 7 SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NIK Piękna październikowa pogoda sprzyjała wizytom naszych Ratowników Medycznych w słubickich podstawówkach. Ratownicy tradycyjnie prezentowali pierwszakom wnętrze karetki pogotowia, zaznajamiali z jej wyposażeniem oraz informowali co należy zrobić w sytuacji nagłego wypadku. Najmłodsi uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali sprzęt medyczny oraz słuchali Ratowników, żywo zadawali pytania i dzielili się swoimi dziecięcymi doświadczeniami ze służbą zdrowia. Na koniec wizyty zawyły i zaświeciły się syreny karetki a pierwszaki ze smakiem zajadały cukierki, które przywieźli ze sobą Ratownicy Medyczni. Uprzejmie informujemy, że od czerwca do połowy września br. w NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o. o., przeprowadzana była kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła naszą jednostkę, wystawiając najwyższą ocenę, tj. ocenę POZYTYWNA. W trakcie kontroli sprawdzano cały zakres działalności Spółki w okresie jej działania, czyli od kwietnia 2011 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.

8 8 Wicestarosta Tomasz Stupienko rozmawiał z niemieckimi strażakami Spotkanie w sprawie projektu 5 grudnia w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach odbyło się spotkanie Wicestarosty Słubickiego Tomasza Stupienko z przedstawicielami straży pożarnej ze strony niemieckiej. Spotkanie dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy transgranicznej straży pożarnej z Polski i Niemiec. Dyskutowano również o planowanym projekcie, którego celem będzie trwałe udoskonalenie w kwestiach wspólnych postępowań dotyczących rzeczowych i fachowych standardów wyposażenia w środki transportu, urządzenia i sprzętów, jednostek reagowania kryzysowego oraz współdziałanie dla obrony przed zagrożeniami środowiskowymi. Realizacja projektu będzie miała miejsce w okresie programowania W spotkaniu ponadto udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach st. kpt. Wojciech Śliwiński, Kierownik Urzędu do Spraw Zapobiegania Katastrofom i Ratownictwa we Frankfurcie nad Odrą Helmut Otto, Komendant Frankfurckiej Ochotniczej Straży Pożarnej Wolfgang Welenga, kierownik Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji Soeren Bollmann, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych Sebastian Łukaszewicz oraz główny specjalista ds. rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków finansowych Iwona Karaban. Spotkanie dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy transgranicznej straży pożarnej z Polski i Niemiec. Mikołajki w ośrodku Jubileusz pani naczelnik Starosta Słubicki Piotr Łuczyński miał zaszczyt złożyć serdeczne gratulacje Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Reginie Waszkiewicz. Okazją był Jubileusz 20 lat pracy. Starosta Słubicki podziękował za dotychczasową sumienną i rzetelną pracę, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności oraz realizacji zamierzeń osobistych. 5 grudnia 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbyły się Mikołajki z udziałem zaproszonych i co roku nas odwiedzających uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Rzepina. Młodzież przedstawiła naszym uczniom pouczający występ o zbliżających się Świętach, tradycjach oraz szacunku dla dorosłych i dla siebie wzajemnie. My podziękowaliśmy im słodyczami i drobnymi upominkami. Spotkanie zorganizowała pani Magdalena Rycerz, wspomogła ją pani Magdalena Starosta, a pani Maria Buszczak przygotowała słodki poczęstunek dla młodzieży z Liceum. Uczniowie uczęszczają do II klasy o profilu pedagogiczno- psychologicznym a wychowawcą klasy jest Pani Sylwia Kucharczyk. (MR) Spotkanie z wojewodą W siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie nowo wybranych władz Powiatu Słubickiego Starosty Piotra Łuczyńskiego oraz Wicestarosty Tomasza Stupienko z Wojewodą Lubuskim Jerzym Ostrouchem oraz Dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grzegorzem Dłubkiem. Podczas spotkania zostały omówione sprawy dotyczące m. in. kwestii zadłużenia Powiatu oraz sytuacji prawnej Terminala w Świecku. Starosta Piotr Łuczyński i Wicestarosta Tomasz Stupienko wzięli również udzial w spotkaniu roboczym z dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grzegorzem Dłubkiem.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA VI EDYCJA PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ 2015 w GMINIE SŁAWNOS Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" jest współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i

Bardziej szczegółowo

Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

IX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się

IX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze ma zaszczyt zaprosić na IX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH ZA 2014 ROK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizuje zadania w zakresie:

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy 1. Informacje o projekcie: 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego.

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego. Projekt: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-000547 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w projekcie Polska meblami stoi realizowanym przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. 2 Informacje o dofinansowaniu projektu.

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. 2 Informacje o dofinansowaniu projektu. Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego Nr../2013 z dnia..2013 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

X POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się

X POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze ma zaszczyt zaprosić na X POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się 23

Bardziej szczegółowo

PL01-KA

PL01-KA Regulamin projektu Technik Przyszłości- projekt stażowy dla elektryków i elektroników" realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ o numerze 2015-1-PL01-KA102-014637.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37078 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia 29 marca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1497 UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia 29 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

I Informacja o projekcie i postanowienia ogólne

I Informacja o projekcie i postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poznać niepełnosprawność- wyrównać szansę realizowanego w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I Informacja

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZWINĄĆ SKRZYDŁA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZWINĄĆ SKRZYDŁA Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Rozwinąć Skrzydła, Nr projektu: PO KL.09.01.02-06-123/10 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014

Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014 Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014 O projekcie Od sierpnia 2012 r. Powiat Bytowski realizuje projekt pn. W zawodzie jak ryba w wodzie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Nasza szkoła, podobnie jak większość placówek uzyskała wsparcie finansowe ze

Bardziej szczegółowo

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2.

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2014r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu Witamy na spotkaniu promocyjno-informacyjnym projektu KIELCE listopad 2013 mgr Jolanta Kowacka kierownik projektu mgr Sebastian Rachwalski specjalista ds. promocji i monitorowania Ogólne informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepszy w zawodzie realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu.

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu. REGULAMIN naboru uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO do projektu Europa naszym domem w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE 30/11/2011PROJEKT SYSTEMOWY AKTYWNE WĄSEWO

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE 30/11/2011PROJEKT SYSTEMOWY AKTYWNE WĄSEWO SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE 30/11/2011PROJEKT SYSTEMOWY AKTYWNE WĄSEWO Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin rekrutacji uczestników projektu MY SAMODZIELNI realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO. L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO. L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO I. ORGANIZACYJNA L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI Sformułowanie wniosku 1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne przyszłych techników- nowe doświadczenie szansą na sukces zawodowy

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne przyszłych techników- nowe doświadczenie szansą na sukces zawodowy REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne przyszłych techników- nowe doświadczenie szansą na sukces zawodowy Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024639 1 Informacje o projekcie 1. Poniższy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2 Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, prowadzonych na etapie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w ramach projektu DiAMEnT Rozdział I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. jest realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

W obu przypadkach proces ten dotyczy klas technikum mechanizacji rolnictwa, technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarskiego.

W obu przypadkach proces ten dotyczy klas technikum mechanizacji rolnictwa, technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarskiego. Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Rusocinie w ramach projektu "Praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Regulamin rekrutacji uczestników na kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: ''Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym Realizator: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU Okres wdrażania

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZSP Nr 3 mgr Paweł Ciołkosz

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZSP Nr 3 mgr Paweł Ciołkosz Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego na praktyki zawodowe w Internationaler Bund e.v. Verbund Brandenburg Forder- und Integrationszentrum we

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo