Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1"

Transkrypt

1 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1

2 2 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

3 Wójt O kolektorach słonecznych zdań kilka W roku 2006 media masowo donosiły o możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych zakupu i montażu na dachach orywatnych budynków kolektorów słonecznych. Informacja ta wywołała olbrzymie zainteresowanie wśród mieszkańców okolic Krakowa. Sytuację znakomicie wy-korzystał Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach, który za-prosił gminy do wstąpienia w swe szeregi i zbierania ankiet od mieszkańców gmin, w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Przynależność do Związku wiąże się oczywiście z płatnością składek, które wynoszą kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Mieszkańcom zaś obiecywano kolektory, za które mieliby zapłacić jedynie 2700 zł. Gmina Michałowice nie przystąpiła do Związku ds. Gazyfikacji i nie zbierała ankiet od mieszkańców, za co spotkaliśmy się z dużą krytyką ze strony wielu mieszkańców, którzy zarzucali nam, że wszędzie się robi, a u nas nie. Nasz sceptycyzm wynikał jednak nie z lenistwa i braku inicjatywy, ale gruntownej wiedzy na temat funkcjonowania funduszy europejskich. Nie ma bowiem programu, który finansowałby inwestycje w prywatne budownictwo mieszkaniowe (poza remontem elewacji zabytkowych kamienic). Można uzyskać dofinansowanie jedynie na budowę kolektorów na obiektach publicznych, których właścicielem jest Gmina. Przykłady przytaczane przez media i pokazujące zrealizowane inwestycje dotyczyły okresu przed wstąpieniem Polski do UE, kiedy to z programu SAPARD udało się zrealizować zakup i montaż kolektorów na prywatnych dachach w okolicach Miechowa. Zasady obowiązujące od 2004 roku nie pozwalają już jednak na takie inwestycje. Niektórzy pokazują również przykład Krakowa, jednak tam dofinansowanie uzyskuje się wprost z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Kraków ze swoim budżetem może sobie pozwolić na wyodrębnienie części GFOŚ na kolektory, małe wiejskie gminy już nie. W ubiegłym tygodniu widząc, że kolektorów raczej nie będzie, ze Związku ds. Gazyfikacji wystąpiła Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, która płaciła 19,5 tys. zł rocznej składki. Sam Związek przyznaje teraz, że nie ma możliwości uzyskania środków na kolektory z funduszy europejskich. Obecnie trwają starania o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Udział finansowy mieszkańców ma jednak wzrosnąć do 5000 zł za kolektor. Zasadą panującą w Urzędzie Gminy Michałowice jest nie obiecywanie mieszkańcom rzeczy niemożliwych do osiągnięcia, co najczęściej wiąże się niestety z krytyką. A przecież bardzo łatwo było w roku 2006 (przypominam, że był to rok wyborczy) wstąpić do Związku, wydać na składki kilkanaście tysięcy złotych i zebrać ankiety od mieszkańców. Wiedząc jednak, że dofinansowanie nie było możliwe w ówczesnym systemie prawnym, nie obiecywaliśmy gruszek na wierzbie. Oczywiście, jeśli w przyszłości pojawi się realna szansa dofinansowania montażu kolektorów, a udział pieniężny mieszkańców będzie na atrakcyjnym poziomie, Gmina Michałowice przystąpi do takiej inicjatywy. Póki co, by sfinansować inwestycje w kolektory słoneczne, osoby prywatne mogą uzyskać jedynie kredyty lub pożyczki na preferencyjnych warunkach, m.in. w Banku Ochrony Środowiska lub Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska w Krakowie. Jarosław Sadowski Zastępca Wójta Gminy Michałowice Michałowice w serwisie POLSKANIEZWYKLA.PL Poznaj fascynujące historie, odkryj tajemnice, zobacz miejsca z klimatem tylko w serwisie ciekawe opisy, atrakcyjne zdjęcia, dokładne mapy. Serdecznie zapraszamy! Redakcja Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1

4 SŁÓW KILKA O BUDŻECIE Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice! Minęło już I półrocze 2008 r., w zwiazku z tym pozwólcie Państwo, że zaprezentuję skróconą informację o realizacji budżetu Gminy Michałowice w tym okresie. Ze względu na ograniczenia narzucone przez format naszej Gazetki nie mogę zaprezentować jego pełnej wersji zatem soby zainteresowane zapraszam do zapoznania sie z informacją, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzedu Gminy Michałowice lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy. Z wyrazami szacunku Jacek Kopeć Skarbnik Gminy INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 30 CZERWCA 2008 R. DANE OGÓLNE Budżet Gminy Michałowice został ustalony na podstawie uchwały Budżetowej Gminy Michałowice nr XIII/98/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 lutego 2008 r. i wyniósł: Wyszczególnienie Kwota Dochody ogółem ,00 zł Wydatki ogółem ,00 zł Wynik nadwyżka/deficyt ,00 zł I. PRZYCHODY ,00 zł w tym : zaciągane kredyty bankowe ,00 zł zaciągane pożyczki ,00 zł wolne środki pochodzące z lat poprzednich ,00 zł spłaty udzielonyh pożyczek ,00 zł II. ROZCHODY ,00 zł w tym : spłata zaciągniętych kredytów ,00 zł spłata zaciągniętych pożyczek - zł III. DOCHODY + PRZYCHODY ,00 zł IV. WYDATKI + ROZCHODY ,00 zł W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. zostało podjętych 6 uchwał Rady Gminy Michałowice, 16 zarządzeń Wójta Gminy Michałowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice. 2 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

5 Budżet po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Kwota Dochody ogółem ,64 zł Wydatki ogółem ,64 zł Wynik nadwyżka/deficyt ,00 zł I. PRZYCHODY ,00 zł w tym : zaciągane kredyty bankowe ,00 zł zaciągane pożyczki ,00 zł wolne środki pochodzace z lat poprzednich ,00 zł spłaty udzielonyh pożyczek ,00 zł II. ROZCHODY ,00 zł w tym : spłata zaciągniętych kredytów ,00 zł spłata zaciągniętych pożyczek ,00 zł udzielone pożyczki i kredyty ,00 zł III. DOCHODY + PRZYCHODY ,64 zł IV. WYDATKI + ROZCHODY ,64 zł Globalne wykonanie budżetu Gminy Michałowice za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan na dzień 1 stycznia 2008 Plan na dzień 30 czerwca 2008 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 % WYKO- NANIA Dochody ogółem ,00 zł ,64 zł ,99 zł 56,55% Wydatki ogółem ,00 zł ,64 zł ,41 zł 43,36% Wynik nadwyżka/deficyt ,00 zł ,00 zł ,58 zł -37,72% I. PRZYCHODY ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% w tym : zaciągane kredyty bankowe ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% zaciągane pożyczki ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% wolne środki z lat ubiegłych ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 3

6 II. ROZCHODY ,00 zł ,00 zł ,25 zł 46,71% w tym : spłata zaciągniętych kredytów ,00 zł ,00 zł ,76 zł 50,72% spłata zaciągniętych pożyczek - zł ,00 zł - zł 0,00% pożyczki - zł ,00 zł ,49 zł 0,00% Nadwyżka operacyjna - zł - zł ,33 zł 0,00% III. DOCHODY + PRZYCHODY ,00 zł ,64 zł ,99 zł 47,44% IV. WYDATKI + ROZCHODY ,00 zł ,64 zł ,66 zł 43,44% ,33 zł W załączeniu przedstawiam wykonanie dochodów budżetu Gminy Michałowice wg żródeł pochodzenia oraz ogólne zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Michałowice z I półrocze 2008 r. Jak starać się o otrzymanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. Stypendium szkolne Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach publicznych; dorosłym do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24. roku życia; uczniom szkół niepublicznych bez uprawnień do ukończenia obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia; słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24. roku życia. Stypendium może otrzymać uczeń, słuchacz będący mieszkańcem Gminy Michałowice (przez zamieszkanie rozumiemy w tym wypadku zameldowanie na stałe). Wnioski o przyznanie powyższego świadczenia mogą składać rodzice lub opiekunowie prawni uczniów oraz sami uczniowie, jeśli ukończyli 18. rok życia. Dochód na jednego członka rodziny ucznia lub słuchacza nie może przekraczać 351,00 zł ne o (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych). Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2008/2009 można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Michałowice lub w pokoju nr 7 od dnia 20 sierpnia 2008 roku. Wnioski należy składać do dnia 15 września również na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Michałowice lub w pokoju nr 7. Do wniosku należy dołączyć: Zaświadczenie o uzyskanych dochodach ne o za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku; zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej; oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem z banku) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy; zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu; zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł podane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny. Jeżeli występuje to: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie lekarskie o ciężkiej i długotrwałej chorobie. Iwona Latowska-Downar Dyrektor GZEAS w Michałowicach 4 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

7 Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie Gminy Michałowice Od dłuższego czasu Urząd Gminy Michałowice czynił starania w celu poprawy rozwiązań komunikacji publicznej na terenie naszej Gminy. Działania te doprowadziły do wprowadzenia dwóch zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego. Pierwsza to uruchomienie nowej linii prywatnego przewoźnika firmy Stefan, obsługującej wschodnią części Gminy, która do tej pory w znacznej mierze była pozbawiona dostępu do transportu publicznego, a druga to zmiana numeru i trasy linii 267 obsługiwanej przez MPK Kraków. Poniżej przedstawiamy szczegóły powyższych zmian: 1. Nowa linia Stefan kursować będzie z Zagórzyc Dworskich (remiza) poprzez następujące miejscowości: Sieborowice, Pielgrzymowice, Więcławice Stare, Zdzięsławice, Prawdę, Raciborowice, Batowice, Kraków (os. Piastów, Mistrzejowice, Rondo Barei, Pilotów). Końcowym przystankiem na terenie Krakowa będzie parking na ul. Rakowickiej (naprzeciwko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Trasę linii przedstawia mapa na str. 6. Busy firmy Stefan będą na razie jeździły tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku), a start linii planowany jest na 25 sierpnia 2008 r. W przypadku gdy nowa linia będzie się cieszyła popularnością wśród mieszkańców, przewiduje się uruchomienie późniejszych kursów w tygodniu oraz kilku przejazdów w soboty i niedziele. Rozkład jazdy nowej linii: KIERUNEK: Kraków - Batowice - Raciborowice - Zdzięsławice - Zagórzyce Dworskie LP. NAZWA PRZYSTANKU Kursy K-ów parking ul. Rakowicka 06:40 09:00 11:00 13:20 15:00 16:50 18:40 2. K-ów Rondo Młyńskie 06:45 09:05 11:05 13:25 15:05 16:55 18:45 3. K-ów Rondo Barei 06:49 09:09 11:09 13:29 15:09 16:59 18:49 4. K-ów Rondo Piastowskie 06:53 09:13 11:13 13:33 15:13 17:03 18:53 5. Batowice I 06:58 09:18 11:18 13:38 15:18 17:08 18:58 6. Batowice Kapliczka 06:59 09:19 11:19 13:39 15:19 17:09 18:59 7. Batowice - Dłubnia 07:01 09:21 11:21 13:41 15:21 17:11 19:01 8. Raciborowice 07:03 09:23 11:23 13:43 15:23 17:13 19:03 9. Raciborowice Prawda 07:06 09:26 11:26 13:46 15:26 17:16 19: Zdzięsławice Nowakówka 07:08 09:28 11:28 13:48 15:28 17:18 19: Zdzięsławice II 07:09 09:29 11:29 13:49 15:29 17:19 19: Zdzięsławice I 07:11 09:31 11:31 13:51 15:31 17:21 19: Więcławice Stare 07:13 09:33 11:33 13:53 15:33 17:23 19: Wysyłek 07:14 09:34 11:34 13:54 15:34 17:24 19: Pielgrzymowice II 07:15 09:35 11:35 13:55 15:35 17:25 19: Pielgrzymowice I 07:16 09:36 11:36 13:56 15:36 17:26 19: Sieborowice Sosnowiec 07:17 09:37 11:37 13:57 15:37 17:27 19: Sieborowice Dom Dziecka 07:19 09:39 11:39 13:59 15:39 17:29 19: Sieborowice Jaworek 07:20 09:40 11:40 14:00 15:40 17:30 19: Sieborowice 07:21 09:41 11:41 14:01 15:41 17:31 19: Zagórzyce Dworskie Pętla 07:23 09:43 11:43 14:03 15:43 17:33 19:23 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 5

8 6 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

9 KIERUNEK: Zagórzyce Dworskie - Zdzięsławice - Raciborowice - Batowice-Kraków LP. NAZWA PRZYSTANKU Kursy Zagórzyce Dworskie Pętla 05:40 07:25 10:00 12:10 14:15 15:45 17:35 2. Sieborowice 05:42 07:27 10:02 12:12 14:17 15:47 17:37 3. Sieborowice Jaworek 05:43 07:28 10:03 12:13 14:18 15:48 17:38 4. Sieborowice Dom Dziecka 05:44 07:29 10:04 12:14 14:19 15:49 17:39 5. Sieborowice Sosnowiec 05:46 07:31 10:06 12:16 14:21 15:51 17:41 6. Pielgrzymowice I 05:47 07:32 10:07 12:17 14:22 15:52 17:42 7. Pielgrzymowice II 05:48 07:33 10:08 12:18 14:23 15:53 17:43 8. Wysyłek 05:49 07:34 10:09 12:19 14:24 15:54 17:44 9. Wieclawice Stare 05:50 07:35 10:10 12:20 14:25 15:55 17: Zdzięsławice I 05:52 07:37 10:12 12:22 14:27 15:57 17: Zdzięsławice II 05:54 07:39 10:14 12:24 14:29 15:59 17: Zdzięsławice Nowakówka 05:55 07:40 10:15 12:25 14:30 16:00 17: Raciborowice Prawda 05:57 07:42 10:17 12:27 14:32 16:02 17: Raciborowice Prawda 06:00 07:45 10:20 12:30 14:35 16:05 17: Batowice - Dłubnia 06:02 07:47 10:22 12:32 14:37 16:07 17: Batowice Kapliczka 06:04 07:49 10:24 12:34 14:39 16:09 17: K-ów Rondo Piastowskie 06:10 07:55 10:30 12:40 14:45 16:15 18: K-ów Rondo Barei 06:14 07:59 10:34 12:44 14:49 16:19 18: K-ów Rondo Młyńskie 06:18 08:03 10:38 12:48 14:53 16:23 18: K-ów parking ul. Rakowicka 06:23 08:08 10:43 12:53 14:58 16:28 18:18 2. Druga z wprowadzanych zmian dotyczy numeru i trasy kursowania linii 267 na odcinku Kraków Michałowice. Linia, która zmieni oznaczenie na 260, od 23 sierpnia br., będzie kursować na trasie: Pielgrzymowice, Kraków, Batowice, Raciborowice, Kończyce, Książniczki, Młodziejowice, Michałowice, Masomiąca, Więcławice, Zagórzyce, Pielgrzymowice (patrz mapa na str. 8). Zmiana ta podyktowana była faktem, iż na odcinku od Michałowic, poprzez drogę nr 7 do Krakowa trasa linii 267 pokrywała się z linią 277, a od Komory z linią 257. Z Michałowic można też dojechać do Krakowa jednym z licznych busów. Tymczasem mieszkańcy Młodziejowic, Kończyc i Książniczek byli skazani tylko na linię prywatną z Zagórzyc, na której solidność i punktualność wielokrotnie narzekali. Zmiana przebiegu trasy tylko nieznacznie wydłuży czas dojazdu do Krakowa, a pozwoli na obsługę przez linię 260 (dawna 267) głównie mieszkańców naszej Gminy, a nie Gminy Zielonki (Bibice, Węgrzce), jak było to poprzednio. Z powodu wydłużonej trasy zmieni się rozkład linii 260. Będzie on już wkrótce dostępny na stronie MPK krakow.pl oraz na przystankach. Na wniosek mieszkańców, dodatkowo w rozkładzie linii 260 wprowadzono dwa dodatkowe kursy w soboty i święta. Poranny do Krakowa o 4.33 i wieczorny z Krakowa o Łukasz Strona Inspektor ds. gospodarki komunalnej Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 7

10 8 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

11 Nowy okres zasiłkowy 2008/2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia o konieczności pobierania i składania nowych druków na zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny lub świadczenie pielęgnacyjne na okres zasiłkowy od 1 IX 2008 do 31 VIII 2009 r. W przypadku nowych świadczeniobiorców konieczne jest dostarczenie pełnej dokumentacji: zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2007 r. obojga małżonków; nakaz płatniczy z 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego); zaświadczeń ze szkół dzieci uczęszczających do nich poza miejscem zamieszkania; - ksero aktów urodzenia dzieci; - ksero dowodu osobistego osoby wypełniającej wniosek; - numer rachunku bankowego. Pełny wniosek musi zawierać oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Natomiast osoby pobierające wcześniej świadczenie w GOPS-ie dostarczają jedynie: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2007 r. obojga małżonków; nakaz płatniczy z 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego); zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do nich poza miejscem zamieszkania. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działa jako Lokalna Grupa Działania na obszarze siedmiu graniczących z Krakowem gmin. Impulsem, który zainicjował proces tworzenia LGD było uruchomienie I Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Od momentu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia wiele się zmieniło. W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny do wniosku należy dołączyć: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; ksero dowodu osobistego osoby wypełniającej wniosek; numer rachunku bankowego. Natomiast do wniosku o świadczenia pielęgnacyjnego dołączyć należy: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2007 r. obojga małżonków; nakaz płatniczy z 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego); ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie z ZUS/KRUS o odprowadzanych składkach z tytułu ubezpieczenia społecznego; oświadczenie dotyczące rezygnacji z pracy celem wychowywania dziecka niepełnosprawnego; numer rachunku bankowego. Druki nowych wniosków na zasiłki są do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 5. Przypominamy, że nieterminowe złożenie wniosku skutkuje późniejszym przyznaniem świadczenia. Informujemy, że w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (Dz.U r. nr 228, poz z późniejszymi zmianami) nie wypłaca się zasiłku rodzinnego wstecz. Jadwiga Małek Kierownik GOPS LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Z grupy kilkunastu osób, które były członkami-założycielami, Stowarzyszenie zmieniło się w prężnie działającą organizację, liczącą obecnie 75 członków. Obszar, jaki swoim działaniem obejmuje stowarzyszenie to blisko 416,58 km² zamieszkiwanych przez około osób. Konsekwentnie, od początku istnienia stowarzyszenia, prowadzono działania mające na celu rozwój oraz integrację społeczności lokalnych gmin, które wchodzą w skład Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 9

12 LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Priorytetowym przedsięwzięciem jakie stowarzyszenie prowadziło od kwietnia 2007 roku do maja bieżącego roku był udział w II Schemacie Pilotażowego Programu Leader+, realizowanego jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach ww. II schematu Stowarzyszenie zrealizowało projekt pod nazwą Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość. W ramach działań podejmowanych przy realizacji tego projektu został zorganizowany i przeprowadzony m.in. bezpłatny cykl szkoleniowy pod nazwą Akademia nowoczesnego sadownika i warzywnika, podejmujący tematykę rozwoju sadownictwa i warzywnictwa na terenie gmin: Michałowice, Kocmyrzów Luborzyca oraz Igołomia Wawrzeńczyce. Przeprowadzony został także cykl kursów grafiki komputerowej dla młodzieży szkolnej oraz cykl turniejów piłki nożnej dla młodzieży. Kolejnym ważnym elementem projektu Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, było opublikowanie książki autorstwa członka-założyciela Stowarzyszenia Mateusza Wyżgi pt. Sercu najbliższa. Książka ta stanowi inwentaryzację zasobów kulturowo-przyrodniczych Małej Korony Północnego Krakowa (tj. gmin: Michałowice, Kocmyrzów- Luborzyca oraz Igołomia Wawrzeńczyce). Istotnym elementem działań projektowych podejmowanych przez stowarzyszenie było także wytyczenie i oznakowanie Rowerowego Szlaku Kościuszkowskiego, którego fragment przebiega przez teren działania LGD Korona Północnego Krakowa. Trasa szlaku nawiązuje do marszu naczelnika Tadeusza Kościuszki i jego wojsk pod Racławice oraz powrotu pod Kraków po zwycięskiej bitwie. Szlak ukazuje przy tym najciekawsze miejsca północnych i północno-wschodnich okolic Krakowa. Dodatkowo została stworzona i opublikowana mapa przedstawiająca trasę Szlaku Kościuszkowskiego oraz zawierająca opisy wartych odwiedzenia zabytków i ciekawych miejsc znajdujących się w tych okolicach. Kluczowym przedsięwzięciem projektu Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość było stworzenie rozbudowanej informatycznej platformy internetowej, na której zgromadzono i przedstawiono szereg informacji, w tym danych przestrzennych, dotyczących obszaru działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa W serwisie zaprezentowano najistotniejsze informacje o gminach tzw. Małej Korony, czyli Igołomii Wawrzeńczyce, Kocmyrzowie Luborzycy i Michałowicach. Ograniczenie do 3 spośród 7 gmin, na obszarze których działa stowarzyszenie, spowodowane było wymogami realizowanego projektu, który ze względów na limit gęstości zaludnienia mógł być realizowany tylko na obszarze 3 wymienionych powyżej gmin. System informacji przestrzennej jest pionierskim przedsięwzięciem w Małopolsce. Dotychczas nikomu nie udało się zgromadzić i udostępnić takiej ilości danych przestrzennych w jednym serwisie. W chwili obecnej można już powiedzieć, że Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość, trwają jeszcze ostatnie działania związane z uzupełnieniem wniosku o końcowe rozliczenie realizacji projektu. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do udziału stowarzyszenia w kolejnym Schemacie Programu Leader+. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru, na którym działa LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Jednak podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie ograniczyły się tylko do udziału w II Schemacie Programu Leader+. W 2007 roku na terenie Gminy Michałowice w ramach projektów FIO był realizowany projekt Szlakiem dążeń ku wolności. Równocześnie Stowarzyszenie pozyskało środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację konkursu PO KL działanie 9.5. W ramach realizacji tego projektu trwa obecnie cykl szkoleń pod na wsi, który obejmuje ustawiczne kształcenie dla dorosłej części społeczności lokalnej w zakresie możliwości użytkowania komputerów i korzystania z podstawowych programów użytkowych, jak również wsparcie doradcze w zakresie źródeł pozyskiwania funduszy na kształcenie i informatyzację obszarów wiejskich. Realizacja wszystkich wymienionych powyżej przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez wsparcia jakie Stowarzyszenie otrzymuje od gminnych władz samorządowych obszaru, na którym funkcjonuje Stowarzyszenie. Wsparcie to ma zarówno charakter merytoryczny, jak i finansowy. Przychylność i bardzo pozytywne nastawienie włodarzy gmin do działań po- 10 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

13 /Reklama dejmowanych przez Stowarzyszenie jest niezwykle istotne i bardzo ważne dla skutecznej realizacji projektów, w które się angażujemy. Tak dobrze układająca się współpraca pomiędzy sektorem samorządowym a organizacjami pozarządowymi nie jest zjawiskiem częstym w zakresie realizacji Schematu II może się tak dobrą współpracą pochwalić jedynie 10 Lokalnych Grup Działania z terenu całego kraju. Szereg działań jakie podejmuje Stowarzyszenie spowodowało również konieczność zmiany lokalizacji biura Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, które obecnie mieści się w Raciborowicach, pod adresem Raciborowice 126 (budynek Zespołu Szkół), Michałowice. W celu uzyskania bliższych informacji o Stowarzyszeniu i podejmowanych działaniach projektowych prosimy o odwiedzanie strony internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem . Piotr Adamczuk Prezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Wakacje z kulturą 2008 Czy tego chcemy czy nie, najwyższy czas przyjąć do wiadomości, że tegoroczne wakacje dobiegają końca! No cóż nie jesteśmy w stanie zatrzymać upływającego nieuchronnie czasu, jednak na to w jaki sposób spędziliśmy te dwa letnie miesiące, przyznajmy szczerze, mieliśmy większy lub mniejszy, ale zawsze wpływ. A możliwości było wiele, choćby w ramach II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Właśnie z tych środków dofinansowany został m.in.: Obóz wędrowny po wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Michałowice), w ramach którego przez przeszło dwa tygodnie wypoczywała ponad 80-tka dzieciaków. Innym realizowanym przy wsparciu Gminy Michałowice zadaniem był Obóz harcerski w Wisełce organizowany przez ZHP Żółty Szczep Michałowice, a skupiający na trwającym dwa tygodnie wypoczynku, ale i podnoszeniu kwalifikacji, i zdobywaniu nowych umiejętności około 90 zuchów, harcerek i harcerzy. GPPiRPAoPN na rok 2008 to również Wakacje z kulturą cykl jednodniowych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji wycieczek, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży z terenu Gminy pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania, do których to kierowane było wspomniane zadanie. Wśród atrakcji oferowanych w ramach projektu znalazły się wyjazdy nad wodę (do Siamoszyc, Sosiny, kompleksu Aqua Planet w Trzebini oraz na krytą pływalnię w Jaworznie), do Multikina, jak również do Śląskiego Wesołego Miasteczka, jednak bodaj największym zainteresowaniem cieszyła się tradycyjnie wycieczka do Kąpielisk Termalnych na Słowacji, która odbywając się w ostania środę sierpnia, podsumowała w bardzo przyjemny sposób tegoroczny wakacyjny wypoczynek z CKiP. Redakcja Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

14 Piknik Wolności w Michałowicach oj działo się, działo W pierwszy sierpniowy weekend dla mieszkańców naszej Gminy, ale i licznie przybyłych gości, wydarzeniem numer jeden był Piknik Wolności, największa impreza w regionie. Jeśli ktoś zdecydował się spędzić te dwa dni na terenach rekreacyjnych Baseny, na pewno się nie nudził, bo i nie sposób było się nudzić. Bogaty program można określić w skrócie dla każdego coś dobrego. Sobota tradycyjnie upłynęła pod znakiem sportowych zmagań w ramach V już Maratonu Rowerowego, w którym wystartowało niemal 200 zawodników. Wieczorem natomiast na scenie królował hip-hop, a to dzięki koncertowi duetu Doniu i Liber, który zgromadził przed sceną tłumy fanów w różnym wieku, podobnie zresztą jak niedzielne koncerty Małgorzaty Ostrowskiej oraz Renaty Przemyk. Wysoki poziom artystyczny koncertów, jak również bogaty repertuar naszych tegorocznych gwiazd sprawił, że publiczność chciała jak najbardziej przedłużyć spotkanie z artystami, prosząc o kolejne bisy, na co wokaliści nie pozostawali obojętni. Sobotni wieczór swoimi akrobatycznymi, utrzymanymi jak zwykle na wysokim poziomie występami niewątpliwie wzbogaciły również Arribabki, zespół Iskra oraz Kamil Zakrzewski (pokaz wu shu). Na finał organizatorzy przygotowali widowiskowy spektakl teatru ognia w wykonaniu grupy Salamandra, która chwilę wcześniej prezentowała swoje umiejętności na krakowskich Błoniach w ramach Międzynarodowej Gali Sztuk Pirotechnicznych Pyromachina. Niedzielny program Pikniku Wolności był nie mniej bogaty. Oprócz wspominanych koncertów, zgromadzoną w Michałowicach publiczność bawił niemal do łez znany krakowski kabaret Kwartet Okazjonalny. Natomiast w ramach Koncertu Pieśni Legionowej popis swoich muzycznych umiejętności dali artyści z wszystkich trzech orkiestr dętych działających pod patronatem Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, a więc: Echo, Hejnał oraz Wieniawa; Wola z Woli Zachariaszowskiej oraz dzieci i młodzież chóru Primavera z Poskwitowa, którą ćwiczy pod czujnym okiem i uchem dyrygenta Ryszarda Pluteckiego. Najmłodszych wraz z rodzicami zgromadził przed sceną spektakl dziecięcej grupy teatralnej a KuKu, działającej pod patronatem CKiP w Michałowicach. Całość zgodnie z tradycją podsumował widowiskowy pokaz ogni sztucznych z inspirującą muzyką w tle. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę po koncertach i pokazach, zgromadzona publika mogła bawić się do późnych godzin nocnych przy dźwiękach serwowanych przez DJ Klejora. W ramach Pikniku Wolności organizatorzy przygotowali również mnóstwo atrakcji towarzyszących, a wśród nich m.in.: wesołe miasteczko, pokaz jeździecki (dzięki uprzejmości Państwa Nowaków właścicieli Stadnina Nowakówka), zawody strzeleckie zorganizowane przez Żółty Szczep Michałowice, ściankę wspinaczkową, jak również możliwość wzięcia udziału w castingu do produkcji telewizyjnych prowadzony przez dwa dni Pikniku przez Agencję STARS. Piknik, którego organizatorem była Gmina Michałowice, odbywał się również przy wsparciu Województwa Małopolskiego. W tym miejscu chcielibyśmy również skierować słowa podziękowania za wsparcie rzeczowe lub finansowe firmie: Colfarm, Luskar, BSR o/michałowice, Technika Warsztatowa TECHWA, Janbud, Joannie i Markowi Żurek (Centrum Ubezpieczeń), Tadeuszowi Filipkowi (Firma EKLER), Andrzejowi Koterba (Meble Venge), Pizzeri GAWĘDA, Firmie Siudek i Szydłowski, Władysławowi 12 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

15 Piwowarczyk, Halinie i Józefowi Dymek, Kazimierze Orzechowskiej, Combi- Hand-2. Szczególne słowa podziękowania należą się naszym dzielnym strażakom z jednostek OSP Gminy Michałowice, którzy jak co roku czuwali nad bezpieczeństwem uczestników Maratonu Rowerowego oraz dwudniowego Pikniku Wolności. Ogromną wdzięczność organizatorzy pragną również wyrazić niezawodnym harcerzom z Żółtego Szczepu Michałowice, którzy zabezpieczali punkty żywieniowe na trasie Maratonu, zorganizowali i przeprowadzili zawody strzeleckie, jak również koordynowali zaplecze gastronomiczne dla artystów oraz zaproszonych gości. Słowa wdzięczności kierujemy także do Małgorzaty oraz Seweryna Nowak właścicieli Stadniny Nowakówka, którzy przygotowali dla uczestników Pikniku widowiskowy pokaz jeździecki, jak również zapewnili najmłodszym możliwość konnych przejażdżek. Organizatorzy Wielkie Święto Teatrów Amatorskich Podczas tegorocznego finału programu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie dile ante teatr w ruchu, mającego na celu upowszechnianie edukacji teatralnej, naszą Gminę reprezentowała grupa teatralna aku- Ku działająca przy Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, która zaprezentowała podczas festiwalu utrzymany w bajkowej konwencji spektakl pn. Przygody Królewny Hulajnóżki. Aktorzy amatorzy w różnym wieku przygotowywali etiudy pod czujnym okiem instruktorów teatralnych ( akuku pracowało w tym roku z Grażyną Tabor aktorką, pedagogiem, reżyserem teatru dzieci i młodzieży, cenionym instruktorem teatralnym w Raciborskim Domu Kultury), czego efektem była wielka akcja plenerowa. Szczegóły na Redakcja Gościnna Gmina Michałowice W tym roku (6. lipca) już po raz trzeci obiekty turystyczne Naszej Gminy otworzyły swe bramy dla wszystkich pragnących poznać michałowickie perełki, a wśród nich: młyny wodne w Młodziejowicach i na terenie Osady Jurajskiej w Wilczkowicach, Stara Apteka w Zerwanej, Stadnina Koni Nowakówka, Kościół w Raciborowicach oraz Kościół w Więcławicach. W ramach tegorocznego Dnia Otwartego Gminy Michałowice odbył się również Piknik Rodzinny na boisku w Raciborowicach, w programie którego znalazł się m.in. mecz LKS Galicja kontra LKS Dojazdów, występy uroczych cheerleaderek z zespołów AFRO oraz ARRIBA; koncert OD Wieniawa z Raciborowic, konkurs Przeciągania liny, karaoke oraz tradycyjnie już plenerowy pokaz kina letniego. Pragniemy podziękować jednostce OSP Raciborowice, szczególnie Komendantowi Gminnemu OSP Januszowi Wójcikowi, działaczom LKS Galicja za fantastyczną atmosferę współpracy, właścicielom i gospodarzom, dzięki uprzejmości których mogliśmy podziwiać obiekty turystyczne na trasie szlaku Dolina Dłubni oraz zespołom zapewniającym oprawę artystyczną projektu. Redakcja Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

16 /Reklama Otwarcie I odcinka Małopolskiej Drogi Św. Jakuba W dniach lipca odbyła się I Piesza Pielgrzymka Małopolską Drogą św. Jakuba z Pałecznicy do Więcławic, która rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy. W ramach uroczystości, w których brali udział m.in. Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł oraz Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian, miało miejsce uroczyste wmurowanie słupa z muszlą św. Jakuba, którą oznakowany będzie szlak. Po czym grupa około 30 pielgrzymów przemierzyła trasę z Zielenic przez Niegardów aż do Więcławic, gdzie na skrzyżowaniu dróg Antoni Rumian Wójt Gminy i ks. Ryszard Honkisz proboszcz więcławickiej parafii wmurowali muszlę św. Jakuba. Szlak św. Jakuba jest jednym z europejskich szlaków kulturowych. Jego najbardziej znany odcinek wiedzie z Pirenejów francuskich przez całą północną Hiszpanię, aż do Santiago de Compostela, gdzie według tradycji znajduje się grób św. Jakuba. W Średniowieczu Santiago było obok Jerozolimy i Rzymu, jednym z trzech najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Dzięki inicjatywie Rady Europy szlak został odtworzony w latach 80-tych XX wieku. Od tamtej pory jest coraz bardziej popularny wśród pielgrzymów i turystów z całego świata. Oprócz odcinków hiszpańskich w całej Europie wytyczone są szlaki wiodące w kierunku Santiago. Małopolski odcinek szlaku św. Jakuba, którego oficjalne otwarcie odbędzie się we wrześniu na zakończenie Konferencji poświęconej Drodze św. Jakuba, powstaje z inicjatywy Bractwa św. Jakuba oddział w Więcławicach. Szczegóły na stronie parafii w Więcławicach Marek Słowiński Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO W związku z sugestiami mieszkańców, przedłuża się termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny pn. Gmina Michałowice w obiektywie (w dwu kategoriach: Krajobraz, zabytki Gminy Michałowice oraz Życie codzienne Gminy Michałowice ) do 30 września 2008 r. Konkurs ten ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących. Szczegółowy regulamin dostępny na lub w Centrum Kultury i Promocji (Plac Józefa Piłsudskiego 1, Michałowice telefon: (012) , pod którym to adresem należy składać prace konkursowe. Na zwycięzców czekają cenne nagrody! 14 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

17 Reklama Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

18 Reklama 16 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

19 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

20 18 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Data złożenia wniosku. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją, która

Bardziej szczegółowo

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń .... Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia zamieszkałego na terenie miasta/gminy Dane wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

Kiełczygłów K U R E N D A

Kiełczygłów K U R E N D A Kiełczygłów 2009.09.09 K U R E N D A Urząd Gminy w Kiełczygłowie p r o s i osoby zainteresowane przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 STYPENDIA SZKOLNE Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014 Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA Wójt... miejscowość i data Gminy Kobyla Góra WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 20.../20... 1. Dane osobowe ucznia/rodziców. Nazwisko ucznia Tel. Kontaktowy... Imię/Imiona ucznia Wiek ucznia ojca lub prawnego opiekuna matki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ... imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły...... adres zamieszkania wraz z numerem telefonu (w przypadku dyrektora szkoły adresu nie podaje się)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadlinki Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 1. Dane osoby

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Tekst jednolity opracowany na podstawie: 1) Uchwały Nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku (opublikowano w Dz. U. Województwa Małopolskiego nr 313 poz. 2290 z dnia 10 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

OPS Pysznica ul. Wolności Pysznica. W N I O S E K o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym I.

OPS Pysznica ul. Wolności Pysznica. W N I O S E K o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym I. Nr wniosku OPS Pysznica ul. Wolności 277 37403 Pysznica Data wpływu i podpis W N I O S E K o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym I. DANE WNIOSKODAWCY 4. Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

2015/2016 3 4. / Nr PESEL 2015/2016

2015/2016 3 4. / Nr PESEL 2015/2016 2015/2016 3 4 ( / Nr PESEL 2015/2016 182 163, 693, 1045) 2015 r. poz. Rodzaj zasiłku (stały, okresowy) Informacja o pobieranych świadczeniach pomocy społecznej: Czasokres przyznania Kwota Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 października 2012 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXV/181/2012 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r. Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Pułtusk Na

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moja rodzina składa się z.. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W skład rodziny wchodzą następujące osoby:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z.. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W skład rodziny wchodzą następujące osoby: ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO- BIZNESOWYCH W TARCACH WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W 2013/2014r. WYPRAWKA SZKOLNA Wnioskodawca: ojciec/matka/prawny opiekun

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. BURMISTRZ Nr decyzji (Wypełnia FN) BLACHOWNI WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego)* na okres od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc?

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc? STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Do kogo kierowana jest pomoc? Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać: - uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I. Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec I.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Goworowie informuje Rodziców, że istnieje

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły)..

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły).. ...dnia Do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym. dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Radziechowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI/168/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 lipca 011 roku......,... imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, miejscowość data opiekuna, pełnoletniego ucznia)... adres wnioskodawcy...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Zgodnie z ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR V/28/15 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Gdańsk, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR V/28/15 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR V/28/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły) Data wpływu wniosku Nr ewidencyjny Podpis pracownika przyjmującego wniosek Adnotacje urzędowe BURMISTRZ OLECKA Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Do Wójta Gminy Baranów. Nazwa szkoły:

W N I O S E K. Do Wójta Gminy Baranów. Nazwa szkoły: W N I O S E K... Data wpływu o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Krasocin

Pan Wójt Gminy Krasocin Pan Wójt Gminy Krasocin Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego) Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) lub pełnoletniego ucznia (słuchacza): Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie Nr ewidencyjny wniosku: Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy socjalnej o charakterze materialnym 8127/.../... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.../

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ORNECIE

URZĄD MIEJSKI W ORNECIE Podajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018: Termin i miejsce składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 5845 UCHWAŁA NR XX/134/2012 RADY GMINY KONIUSZA. z dnia 18 października 2012 r.

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 5845 UCHWAŁA NR XX/134/2012 RADY GMINY KONIUSZA. z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 5845 UCHWAŁA NR XX/134/2012 RADY GMINY KONIUSZA regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR VI/35/2015. RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r.

U C H W A Ł A NR VI/35/2015. RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r. U C H W A Ł A NR VI/35/2015 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca Wniosek o przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego * w roku szkolnym 2012/2013 na zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia/słuchacza, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /...

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /... Wągrowiec, dnia... WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /... WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./. Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Dębno Adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 Załącznik do uchwały Nr V/271/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 października 2014r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 4 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) W ROKU

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku. Informacja dla rodziców i uczniów Wyprawka szkolna 2013-2014. Kto może skorzystać z programu? Uczniowie: - szkoła podstawowa klasa I - szkoła podstawowa klasa II-III - szkoła podstawowa klasa V - uczniowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO Wniosek można złożyć w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub w szkole do której dziecko uczęszcza, w terminie od 01.09.2010 r. do 15.09.2010

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 /data wpływu wniosku/ Wójt Gminy w Rakszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania..

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania.. .. (Nazwisko i imię wnioskodawcy ) miejscowość data.. adres Telefon. WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015. WYPRAWKA SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 4252 UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0152/60 /2006 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2006 roku 1. Dane osobowe wnioskodawcy Nazwisko... Imię... Imię ojca...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. Stoszowice, dnia...-...-... Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. Wnioskodawca Nazwisko ucznia Imię/Imiona ucznia Dane

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża.

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (dotacja celowa w dz. 854, rozdz. 85415 2030 zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty jako zadanie własne gminy)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM w roku szkolnym /

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM w roku szkolnym / ... ( miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM w roku szkolnym / I - STYPENDIUM SZKOLNE II- ZASIŁEK SZKOLNY 1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Wnioskodawca: (należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych UMiG Pilica na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego 2015 /2016

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego 2015 /2016 . (miejscowość, data) WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego 2015 /2016 I. DANE OSOBOWE UCZNIA: 1. Imię i nazwisko...... 2. Imiona rodziców...... 3. Data i miejsce urodzenia... 4. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn... WNIOSEK

Kraków, dn... WNIOSEK WNIOSEK Kraków, dn... o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna dotyczy ucznia z klasy III szkoły podstawowej, ucznia z klasy III ogólnokształcącej szkoły

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ... dnia... DO DYREKTORA.... (nazwa i adres szkoły).. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 1. Dane osoby ubiegającej się o pomoc: Imię i nazwisko:... Adres stałego zamieszkania....

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile WNIOSKODAWCA (ojciec, matka, prawny opiekun, rodzic zastępczy, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Adnotacje Urzędowe Wypełnia Urząd Gminy Data wpływu wniosku: Numer wniosku:...

Adnotacje Urzędowe Wypełnia Urząd Gminy Data wpływu wniosku: Numer wniosku:... ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 0050.86.2016 Wójta Gminy Drużbice z dnia 2 sierpnia 2016 r. Adnotacje Urzędowe Wypełnia Urząd Gminy Data wpływu wniosku: Numer wniosku:... Wójt Gminy Drużbice WNIOSEK Rodzica*,

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Wodzierady. z dnia 22 lipca 2015r.

Wójta Gminy Wodzierady. z dnia 22 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne

1. Stypendium szkolne Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1. stypendium szkolne 2. zasiłek szkolny 1. Stypendium szkolne Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium Wniosek nr 91202 /. / imię i nazwisko wnioskodawcy / Załącznik Nr1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 164/2009 z dnia 12.08.2009 Data przyjęcia wniosku przez UMC WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO *

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO * WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO * Dane wnioskodawcy Nazwisko Imię Pokrewieństwo/funkcja (rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, z urzędu) Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy, zgodnie z projektem rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice. z dnia 14 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice. z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ustaleniu terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: Imię i nazwisko: ucznia/słuchacza/wychowanka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA UCHWAŁA Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych Gminy Wieruszów na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 1. Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię i nazwisko ojca:... Imię i nazwisko matki:... Data i miejsce urodzenia:...... PESEL:......

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200...

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200... Numer wniosku Data i pieczęć wpływu Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200... CZĘŚĆ I wypełnia wnioskodawca. Informacja o uczniu/słuchaczu

Bardziej szczegółowo

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Mogilany. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Krasnystaw. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego * (zasiłku szkolnego ** )

Burmistrz Miasta Krasnystaw. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego * (zasiłku szkolnego ** ) Załącznik do uchwały Nr II/10/2006 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 listopada 2006 r. Wnioskodawca........., (miejscowość data) (imię i nazwisko rodzica. opiekuna, pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM ... Data wpływu i podpis osoby przyjmującej wniosek WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 1. Imię i nazwisko ucznia : Data urodzenia ucznia:.. Imię i nazwisko matki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 12 sierpnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 12 sierpnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 12 sierpnia 2013 roku dotyczące ustalenia terminu składania wniosków oraz ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym...

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym... Nr ewidencyjny wniosku Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Burmistrza MiG Koźmin Wlkp. Nr 37.2013 z dnia 13.08.2013r. (wypełnia RO UMiG w Koźminie Wlkp.) WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna. Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna. Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nr ewidencyjny wniosku.../.../... 1. Dane osobowe ucznia /słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię ojca... Imię matki:... PESEL ucznia /słuchacza:... Data i miejsce urodzenia:... Telefon kontaktowy:... 2.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 Wyprawka szkolna

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 Wyprawka szkolna ... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Rzeplino, dn.......... ( adres zamieszkania ) (numer telefonu) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie W N I O S E K o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. ... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia(słuchacza), dyrektora szkoły) ... (adres składającego wniosek)

WNIOSEK. ... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia(słuchacza), dyrektora szkoły) ... (adres składającego wniosek) WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie GMINY KŁODAWA. Dane wnioskodawcy:......

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R.

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. w sprawie UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY DOŁHOBYCZÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20.../20... 1

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY DOŁHOBYCZÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20.../20... 1 WNIOSEK DO WÓJTA GMINY DOŁHOBYCZÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20.../20... 1 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I. Wnioskodawca (Właściwe zaznaczyć) o Rodzic ucznia o Pełnoletni uczeń

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 5897 UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo