PRELUDIUM WIELKIEGO POSTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRELUDIUM WIELKIEGO POSTU"

Transkrypt

1 Pismo Parafii p.w. NMP z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) marzec 2004 r. PRELUDIUM WIELKIEGO POSTU W tym numerze naszego pisma znajdziemy: Plan rekolekcji dla dorosłych... 2 Plan rekolekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów... 2 Nabożeństwa wielkopostne... 2 Sprawozdanie Ks. Proboszcza.. 3 Grupy działające w parafii, spotkania formacyjne... 5 Kolędowanie we Frankfurcie... 6 Z listów do redakcji... 7 Informacje parafialne Kalendarium duszpasterskie... 8 Czytajmy prasę katolicką Charakterystycznym wyznacznikiem Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy są rekolekcje. Umiejscowienie ich w czasie nie jest obojętne. Można znaleźć wiele argumentów za przeżywaniem rekolekcji w bezpośrednim przygotowaniu do Wielkiego Tygodnia. Znajdą się również argumenty, by rekolekcje odprawić w środku Wielkiego Postu. W naszej parafii jednak będziemy przeżywać je na samym początku. Dla wielu osób może to być szokujące. Już samo wejście w czas Wielkiego Postu przez Środę Popielcową może być wstrząsem. Rekolekcje jednak wydają się gwałtownym wtargnięciem w czas przygotowań do Wielkanocy. Nie tak dawno przecież śpiewaliśmy kolędy. Niektórzy jeszcze nie zdążyli rozebrać choinek, wokoło śnieżnobożonarodzeniowa atmosfera, karnawał, zabawy, a tu nagle mocne uderzenie: wielkopostne rekolekcje. Wcześniej, w Środę Popielcową, na ubrokatowane często włosy, posypał się szary, miałki popiół znak pokuty i nawrócenia. Jakie argumenty przemawiają za tym, by czas Wielkiego Postu rozpocząć rekolekcjami. Posłużę się tu porównaniami ze świata muzyki. Pod względem akustycznym, tym co nadaje barwę dźwiękowi jest jego charakterystyczny początek. Gdyby na przykład w programie komputerowym odciąć dźwiękowi fortepianu sam jego początek, okaże się, że zabrzmi bardzo podobnie do fletu. Rzecz percepcyjnie przedziwna, gdyż wychodzi na to, że ulegamy pewnemu złudzeniu, sugestii. Słysząc zdarzenie akustyczne jesteśmy przekonani, że cały czas brzmi dźwięk fortepianu, zarówno na początku jak i w czasie trwania dźwięku. Tymczasem bez początku, dźwięk fortepianu barwą przypomina flet. Barwa fletu znowu zbliżona jest do, idealnego z punktu widzenia fizycznego kształtu dźwięku, to jest do sinusa. Cóż, dla muzyka czysty sinus nie brzmi zbyt atrakcyjnie. Jest prosty i jakby pusty w środku. Podobnie jest w przeżywaniu czasu (sam dźwięk jest przecież procesem, a więc staje się w czasie). Początek jakiegoś czasu, w tym wypadku Wielkiego Postu jest bardzo ważny, bo to on nadaje barwę wszystkim jego tygodniom. Bez dobrego i charakterystycznego początku, czas ten może się wiele nie wyróżniać spośród innych dni i być po prostu takim samym jak inne: zwykłym, prostym, szarym, nieciekawym. Ważne jest więc, by pobudzić ten czas do drgania, ważne, by przez ten czas trwała charakterystyczna barwa zainicjowana rekolekcjami wielkopostnymi, czyli obfitością przeżyć związanych z docieraniem do głębin naszej wiary. W muzyce istnieje też coś takiego, jak cykl polifoniczny. Składają się na niego, na przykład, preludium i fuga, lub toccata i fuga. Preludium ma swoja rolę do spełnienia, fuga zaś swoją. Pierwsza część cyklu jest nie tyle wprowadzeniem, co tworzy swoistego rodzaju podciśnienie. To tak, jak miech w organach zanim zacznie być użytecznym, musi najpierw sprężyć powietrze. Dopiero wtedy może dobrze spełnić swoje zadanie. W cyklu polifonicznym zasadnicza jednak akcja rozgrywa się w fudze, która oparta jest na ścisłych kontrapunktycznych zasadach i ogólnie mówiąc składa się z tematu (lub tematów), kontrapunktów i łączników. Podobnie jest z rekolekcjami i całą konstrukcją Wielkiego Postu. Rekolekcje rozpoczynające Wielki Post nie tylko weń wprowadzają, ale powinny w nas wytworzyć szczególny stan pełnego napięcia oczekiwania. Zda-

2 2 Z życia Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) 2004 r. rzenia z rekolekcji powinny wytworzyć właściwą atmosferę do przeżywania tematów Wielkiego Postu jakimi są: pokuta, sakrament chrztu i męka Pańska. Tym tematom towarzyszą niemal ścisłe kontrapunkty: nabożeństw pokutnych, spowiedzi, Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej oraz łączniki w postaci różnych liturgicznych wspomnień, uroczystości. Nie przeżyjemy zatem dobrze czasu Wielkiego Postu, nie rozegra się on w nas w pełni, jeżeli nie rozbrzmi w nas preludium, toccata czy fantazja rekolekcyjnych nauk. Ks. Wojciech Kałamarz PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROSŁYCH NIEDZIELA 29 LUTEGO 2004 ROKU godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, i 18.30: Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie rekolekcji PONIEDZIAŁEK 1 MARCA 2004 ROKU godz. 7.00, 9.00, i 18.30: Msza św. z nauką rekolekcyjną WTOREK 2 MARCA 2004 ROKU w godz i : sprawowanie sakramentu pokuty godz. 7.00, 9.00, i 18.30: Msza św. z nauką rekolekcyjną ŚRODA 3 MARCA 2004 ROKU godz. 7.00, 9.00, i 18.30: Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji REKOLEKCJE PROWADZI: Ks. Marcin Stasiowski CM REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NASZEJ PARAFII (Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51) NIEDZIELA 21 MARCA 2004 ROKU: godz : Msza św. z nauką na rozpoczęcie rekolekcji PONIEDZIAŁEK 22 MARCA 2004 ROKU: godz : spotkanie dla klas I, II i III godz : spotkanie dla klas IV, V i VI godz : spotkanie dla klas gimnazjalnych (dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1) WTOREK 23 MARCA 2004 ROKU: godz : nabożeństwo dla klas I, II i III i spowiedź św. dla kl. III godz : nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla klas IV, V i VI godz : nabożeństwo i spowiedź św. dla klas gimnazjalnych (dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1) ŚRODA 24 MARCA 2004 ROKU: godz : spotkanie dla klas I, II i III godz : spotkanie dla klas IV, V i VI godz : spotkanie dla klas gimnazjalnych (zakończenie spotkań przedpołudniowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1) CZWARTEK 25 MARCA 2004 ROKU (UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO): godz : spotkanie dla klas I, II i III godz : spotkanie dla klas IV i V godz : spotkanie dla klas VI oraz gimnazjalnych (dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51) godz : Msza św. świąteczna dla wszystkich PIĄTEK 26 MARCA 2004 ROKU: godz : spotkanie dla klas I, II i III godz : spotkanie dla klas IV i V godz : spotkanie dla klas VI oraz gimnazjalnych (dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51) godz : Droga Krzyżowa dla wszystkich SOBOTA 27 MARCA 2004 ROKU: godz : nabożeństwo dla klas I, II i III i spowiedź św. dla kl. III godz : nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla klas IV iv godz : nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla klas VI oraz gimnazjalnych (zakończenie spotkań przedpołudniowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51) NIEDZIELA 28 MARCA 2004 ROKU: godz : Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji REKOLEKCJE PROWADZĄ: Ks. Janusz Oćwieja CM i Ks. Jacek Kuziel CM NAB OŻEŃSTW O DROG I K RZYŻOWEJ w k aż dy p iąte k Wie lk ie go Po s tu o godz (dla dz ie ci), (dla do ros łych) i (dla s tude n tó w i m ło dz ie ż y s z kół ś rednich). NAB OŻEŃSTW O GORZK ICH ŻAL I w każ d ą n ie dz ie lę W ie lkie go Po s tu o godz (z kaz anie m pas y jnym ).

3 Z życia Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) 2004 r. 3 SPRAWOZDANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA W wielu parafiach przyjął się zwyczaj, że na zakończenie roku proboszcz przedstawia w skrócie dane liczbowe dotyczące życia parafii w minionym okresie, a po zakończeniu kolędy dzieli się w kazaniu refleksjami duszpasterzy z odbytej wizyty w domach. Świadomie odstąpiłem od tego zwyczaju, decydując się na krótkie sprawozdanie w formie pisemnej. Mam nadzieję, że stanie się ono zachętą do refleksji, szerszej dyskusji i braterskiego dialogu, dla dobra całej wspólnoty parafialnej. I. Parafia w statystykach (rok 2003 w porównaniu z rokiem 2002) Liczba mieszkańców ok * Liczba katolików ok Chrzest św. 110** 108** Bierzmowanie Pierwsza Komunia św Liczba rozdanych Komunii św. Sakrament chorych 317*** 413*** Sakrament małżeństwa Zmarli parafianie * Do liczby parafian należy dodać studentów mieszkają cych w akademikach i na stancjach. ** W tym 2 osoby powyżej 14 roku życia. *** Podane liczby nie obejmują chorych przyjmujących ten sakrament w pobliskich szpitalach. Tyle mówią liczby. Oczywiście, statystyka nie oddaje nigdy pełnego obrazu, jednak pokazuje w jakiejś mierze, jakie procesy dotykają parafii. Niewątpliwie nasza parafia się starzeje! Świadczy o tym nie tylko większa liczba pogrzebów w stosunku do chrztów czy ślubów. Trzeba pamiętać, że np. rokrocznie ponad jedna trzecia dzieci, które przystępują do Pierwszej Komunii św., pochodzi spoza parafii uczęszczają jedynie do szkół, które znajdują się na naszym terenie (dotyczy to także bierzmowanych). Stąd nie może dziwić mała liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w nabożeństwach w naszym kościele czy też stosunkowo małe grono ministrantów (do przeszłości należy już, niestety, trzystuosobowe grono ministrantów i lektorów). Sytuację ratują studenci, których w parafii nie brakuje, ale nasz kościół jest dla nich najczęściej przystankiem, niewielu z nich po ukończeniu studiów pozostaje w parafii. Ten proces starzenia się będzie się z pewnością pogłębiał. Z roku na rok podczas kolędy obserwujemy, jak pustoszeją bądź idą pod najem (przeważnie dla studentów) kolejne mieszkania, jak niektóre bloki zmieniają się powoli w akademiki. Ta sytuacja sprawia, że nie jesteśmy w stanie określić, ilu mieszkańców liczy tak naprawdę nasza parafia. Niezmiernie cieszy duża liczba osób przystępujących często do Komunii św., w tym także osób młodych. To na pewno dobrze świadczy o świadomości religijnej i wierze naszych parafian. Komunia św. nie jest przecież nagrodą za dobre sprawowanie, ale spotkaniem z żywym Chrystusem, który stale pragnie nas umacniać, dodawać otuchy, prowadzić drogą świętości, wyzwalać siły tak potrzebne do czynienia dobra. Cieszy także duża liczba osób przyjmujących sakrament chorych. To także świadczy o głębszej świadomości religijnej, skoro sakrament chorych przestał być postrzegany jako ostatnie namaszczenie. Co prawda zdarzają się jeszcze przypadki wzywania kapłana z ostatnią posługą do osoby umierającej czy nawet zmarłej (nie chodzi mi przy tym o sytuacje nagłego odejścia z tego świata), należą one jednak do rzadkości. Bardzo wiele osób chorych i w podeszłym wieku przystępuje do tego sakramentu w dniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, który jest obchodzony jako Światowy Dzień Chorego. W tym roku np. sakrament ten przyjęło około 400 osób. II. Wizyta duszpasterska 2003/2004 Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej kapłani odwiedzili rodzin i osób samotnych (w ubiegłym roku rodziny i osoby samotne). Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za życzliwe przyjęcie, otwartość, dialog, zainteresowanie życiem parafii, konstruktywne uwagi i za ofiary przeznaczone na utrzymanie seminarium Księży Misjonarzy. Wizyta duszpasterska stwarza niepowtarzalną okazję do nawiązania osobistych kontaktów, pozwala duszpasterzom lepiej poznać codzienne bolączki wiernych, właściwiej określić wyzwania, przed jakimi staje parafia. Niejednokrotnie sami parafianie podsuwają konkretne rozwiązania określonych problemów. Jestem wdzięczny tak za liczne pochwały pod naszym adresem, jak i za uwagi krytyczne czy obserwacje, które odbieram jako wyraz troski o dobro wspólne, jakim jest parafia. Jednocześnie pragnę pokrótce przedstawić najważniejsze uwagi dotyczące naszej wspólnoty parafialnej. Z konieczności pominę te głosy, które bądź nie odnoszą się do teraźniejszości, bądź podejmują kwestie o charakterze incydentalnym. Sprawy, które wydają się oczywiste, pozostawię bez komentarza. Ponieważ trudno przedstawić poruszane problemy w jakimś kluczu, z góry przepraszam za niewielki chaos. W naszym kościele przyjął się fatalny zwyczaj: siadający w ławkach zajmują miejsca z brzegu i nie przesuwają się, by zrobić miejsce dla innych. Dotyczy to tak początku Mszy św., jak i momentu po przyjęciu Komunii św. Cóż, wypada tylko zaapelować, by w imię miłości bliźniego pomyśleć czasem też o innych uczestnikach liturgii! Osoby, które korzystają ze składanych krzeseł, proszone są o ich złożenie na czas procesji do Komunii św. Niektórzy księża bardzo cicho mówią, w ogóle nie można ich zrozumieć. Lektorzy powinni czytać wolno, głośno i wyraźnie! Ministranci nie uczestniczą czynnie we Mszy św., nie śpiewają, nie odpowiadają. Czasem wręcz przeszkadzają w skupieniu, rozmawiając lub śmiejąc się podczas nabożeństw! Osobom modlącym się w Kaplicy Pojednania bardzo przeszkadzają głośne rozmowy w zakrystii. W pełni zgadzam się z tą uwagą!!! Czy nie można by organizować specjalnej Mszy św. dla rodzin obchodzących jubileusz małżeństwa w danym roku? Bardzo trafna propozycja, całym sercem jestem za! Taką specjalną Mszę św. będziemy celebrować w święto Świętej Ro-

4 4 Z życia Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) 2004 r. dziny, przypadające w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, zapraszając na nią małżonków wraz z rodzinami. W naszej parafii powinno powstać Koło Biblijne. W parafii jest bardzo wiele propozycji dla studentów, natomiast dla dorosłych jedynie Akcja Katolicka i jej pielgrzymki. Nie do końca jest to uwaga słuszna. W naszej parafii od lat istnieje bardzo wiele grup duszpasterskich, co nie oznacza, oczywiście, że nie mogłyby powstać nowe, ale inicjatywa w tym względzie nie należy jedynie do duszpasterzy! Ostatnio to właśnie od parafian wypłynęła inicjatywa powołania Koła Biblijnego. Czy w parafii są jakieś ruchy młodzieżowe poza oazą? Czy istnieje jakaś alternatywa dla młodzieży nie studiującej? Gdy chodzi o starszą młodzież, zachęcamy do włączenia się w wielopłaszczyznową działalność Duszpasterstwa Akademickiego. Co do młodszych, to rzeczywiście poza Ruchem Światło-Życie (oazą), Liturgiczną Służbą Ołtarza, przygotowaniem do sakramentu bierzmowania, Chórem Mariańskim, w którym śpiewa wielu młodych ludzi, i ośrodkiem U Siemachy nie istnieje w parafii żadna inna grupa formacyjna. Niestety, w zdecydowanej większości nasza młodzież uczęszcza do szkół poza parafią, co nie ułatwia nawiązania bliższych kontaktów. Ale może w najbliższym czasie uda się temu jakoś zaradzić... Przy Klubie Parafialnym w Domu Katolickim powinna działać czytelnia. Czy nie można by powrócić do starej formy rozdawania Komunii św. w nawach kościoła? Przed kilku laty wprowadzono w naszej parafii nową formę przystępowania do Komunii św. Odpowiada ona najnowszym przepisom liturgicznym, które zalecają procesjonalne przystępowanie do Komunii św. Nie chodzi przy tym jedynie o ścisłe trzymanie się litery prawa. Tak gwoli prawdy, nasz kościół jest za mały w stosunku do liczby uczestniczących w niedzielnej liturgii, co sprawia, że każdy sposób rozdawania Komunii św. ma swoje plusy i minusy. Wydaje się jednak, że przystępowanie do Komunii św. w procesji pozwala na bardziej godne przyjęcie Chrystusa. Wtedy, gdy rzeczywiście jest bardzo wielki ścisk, można powracać do poprzedniego sposobu przyjmowania Komunii św. w nawach kościoła. Osoby starsze bardzo prosimy o zajmowanie miejsc bliżej ołtarza, co ułatwi im z pewnością godne przystępowanie do sakramentu. W wąskim przejściu z kościoła na chór stale brakuje światła. Niestety, jak wszyscy wiedzą, kradzieże dotykają także kościołów. W tym wąskim przejściu ktoś notorycznie wykręca żarówki, nie mówiąc już o pojawiających się tam graffiti! Ale spróbujemy jakoś rozwiązać ten problem. Czy nie można by wcześniej otwierać kościoła po sprzątaniu? Postaramy się, by kościół był otwierany najszybciej, jak tylko będzie to możliwe. Czy przed kościołem wokół placyku nie można by zainstalować ławek? Propozycja godna zastanowienia, aczkolwiek doświadczenie pobliskiego parku św. Wincentego uczy, że ławki te byłyby pewnie okupowane w pierwszym rzędzie przez miłośników wysokoprocentowych napojów. Jeżeli zaś miałyby służyć spóźnialskim, to jestem zdecydowanie przeciw! Dlaczego przeniesiono szopkę z kościoła do Kaplicy Pojednania? Zadecydowały o tym względy czysto praktyczne: szopka zajmowała w kościele zbyt dużo miejsca, utrudniała np. przystępowanie do Komunii św. W Kaplicy Pojednania jest zdecydowanie więcej miejsca, także dla wyeksponowania szopki. Dlaczego przy ołtarzu palą się cztery świece? Czy nie powinno być trzech świec, symbolizujących Trzy Osoby Boskie? Przepisy liturgiczne precyzują: Na ołtarzu lub obok niego na czas każdej celebracji stawia się przynajmniej dwa świeczniki z zapalonymi świecami; może ich być więcej: cztery lub sześć, zwłaszcza w niedzielę albo obowiązujące święto lub, gdy celebruje biskup diecezjalny, siedem. Jak już zaznaczyłem, nie są to wszystkie głosy z tegorocznej kolędy, dotyczące kościoła i duszpasterstwa. Stosowne uwagi przekazałem już m.in. Duszpasterzowi Akademickiemu i Panu Organiście. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie uda się wszystkich zadowolić, niemniej cały szereg obserwacji jest godny nie tylko zastanowienia, ale wręcz podjęcia konkretnych działań. Bardzo się cieszę, że także nasza gazeta parafialna stała się w ostatnim czasie miejscem szerszego dialogu i serdecznie zachęcam, by ten dialog nie ustawał. Dla ułatwienia kontaktu z parafią i redakcją podaję adres poczty elektronicznej: III. Wyzwania duszpasterskie Zatytułowałem tę część sprawozdania wyzwania duszpasterskie i chciałbym w świetle pokolędowych uwag i obserwacji przedstawić krótko najważniejsze zadania, przed jakimi staje w najbliższym czasie nasza parafia: 1. Reaktywowanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Bardzo bym chciał, by pierwsze spotkanie reaktywowanej Rady Parafialnej odbyło się w Wielkim Poście. Mam nadzieję, że Rada stanie się miejscem rodzenia się nowych inicjatyw, które ożywią naszą wspólnotę, tak byśmy lepiej potrafili sprostać nowym wyzwaniom. 2. Większe zaangażowanie wiernych w liturgii. Zachęcam osoby czujące się na siłach do czynnego włączenia się w liturgię poprzez czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych. W naszym kościele przyjął się, niestety, niedobry zwyczaj klerykalizowania liturgii, który próbujemy przyznajmy to z małą skutecznością zmieniać. Tymczasem przepisy liturgiczne wyraźnie podkreślają, że do zadań celebransa nie należy odczytywanie lekcji. Powinien to czynić ustanowiony lektor, a w przypadku jego nieobecności "do wykonywania czytań z Pisma świętego winny być upoważnione inne osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane". Ten udział świeckich, płynący z godności królewskiego kapłaństwa, ma ożywiać ich miłość do Biblii. Powyższe wskazanie tym bardziej dotyczy modlitwy wiernych zresztą samo określenie modlitwa wiernych jasno precyzuje, kto powinien odczytywać poszczególne wezwania modlitewne. 3. Pomoc psychologiczna i prawna. Nowa rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, stawia całkiem inne wyzwania. Bardzo wielu ludzi nie potrafi odnaleźć się w tym nowym świecie, przy czym często nie stać ich po prostu na profesjonalną pomoc. Myślę o problemach małżeńskich, uzależnieniach, bezrobociu itp. Przy wielu parafiach istnieją różnego rodzaju poradnie specjalistyczne, do których w razie potrzeby odsyłamy zainteresowanych. Jest oczywiste, że nie w każdej parafii musi istnieć każdy rodzaj poradnictwa, niemniej byłoby rzeczą nader pożądaną, gdyby i u nas mogły znaleźć pomoc osoby potrzebujące wsparcia psychologa czy prawnika. Gdyby znalazł się jakiś profesjonalista, gotowy poświęcić choćby jedną godzinę w miesiącu, bardzo proszę o kontakt! Przy okazji pragnę dodać, że dzieci i młodzież, potrzebujące szczególnego wsparcia i opieki, można kierować do ośrodka U Siemachy, działającego codziennie w Domu Katolickim.

5 Z życia Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) 2004 r Stowarzyszenie Miłosierdzia. Od lat nasza parafia rozwija zakrojoną na szeroką skalę działalność charytatywną (na łamach naszej gazety wielokrotnie o tym informowaliśmy). Dzięki materialnemu wsparciu wiernych możemy pomagać bardzo wielu ludziom. Potrzeba jednak nowych wolontariuszy, którzy zechcieliby poświęcić odrobinę swojego czasu na czynne zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia. IV. Planowane prace remontowe Pragnę również pokrótce przedstawić planowane prace przy naszym kościele. Mieszczą się tu zarówno działania konieczne i pilne, jak i takie, które w dalszej perspektywie mogłyby służyć lepszej organizacji duszpasterstwa. 1. Tabernakulum. Tabernakulum w ołtarzu głównym wymaga gruntownego odczyszczenia i pokrycia warstwą złota i srebra. Chcielibyśmy wykonać te prace przed Wielkim Czwartkiem. 2. Mur przyziemny wokół kościoła. W minionych latach odnowiono fasadę i elewację kościoła, pozostał do ukończenia mur przyziemny, który jest popękany i niszczeje. Dlatego w najbliższym czasie mur zostanie odczyszczony i obłożony płytami z piaskowca. Przy okazji w wejściu głównym zostaną wstawione poręcze, umożliwiające osobom starszym wejście do kościoła, oraz wybudowany zostanie podjazd dla wózków inwalidzkich od strony Kaplicy Pojednania. Rozpoczęcie tych prac przewidujemy na wiosnę. 3. Malowanie kościoła. Wnętrze naszego kościoła pozostawia wiele do życzenia, niestety, brud dotyka także świątyni! Trzeba zatem już dziś myśleć o odświeżeniu ścian kościoła. 4. Konserwacja pięciu zabytkowych witraży w absydzie kościoła. Na skutek działania czynników atmosferycznych witraże te nie są w najlepszym stanie. W niedalekiej przyszłości należałoby zatem podjąć się ich renowacji, zwłaszcza że należą one do dziedzictwa artystycznego (wpisane są do katalogu zabytków). 5. Nowe konfesjonały. Przed kilku laty przeniesiono konfesjonały z kościoła do Kaplicy Pojednania. Doświadczenie tych lat pokazało, że była to decyzja słuszna. Sam doskonale pamiętam, że spowiadanie w kościele było ogromnie uciążliwe, przede wszystkim ze względu na nagłośnienie i grę organów, natomiast spowiedź w Kaplicy Pojednania stwarza odpowiedni klimat wyciszenia i skupienia. Wydaje się, że rzeczą ze wszech miar pożądaną byłoby jednak zapewnienie większej intymności podczas przystępowania do sakramentu pojednania, a zarazem ułatwienie spowiedzi osobom niedosłyszącym, których w naszej parafii nie brakuje. Z pewnością dobrze służyłyby temu celowi konfesjonały zamykane i szczelne akustycznie, stwarzające także odpowiednie warunki do bardziej otwartego dialogu penitenta z kapłanem. Ta inwestycja pozostaje jednak na razie w sferze marzeń! 6. Pomnik św. Wincentego a Paulo. Podjęte prace nad budową pomnika św. Wincentego musimy, niestety, wstrzymać ze względu na trudności ekonomiczne, które dotykają wszystkich. Chyba że znajdzie się jakiś strategiczny sponsor, np. zza oceanu!? 7. Okna na plebani. W najbliższym czasie musimy wymienić przynajmniej część okien, które znajdują się w fatalnym stanie, czego skutkiem są duże utraty ciepła w sezonie grzewczym. Takie przedstawiają się plany na najbliższą przyszłość. Życie zweryfikuje, na ile uda się nam je zrealizować. Jeszcze raz bardzo serdecznie proszę wszystkich o współpracę i zaangażowanie dla dobra parafii. Za wszelką pomoc i wsparcie z góry dziękuję. Ks. Paweł Holc CM GRUPY DZIAŁAJĄCE W PARAFII, SPOTKANIA FORMACYJNE Wspólnota Żywego Różańca. Spotkania w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz w kościele. Apostolat Maryjny i Koło Przyjaciół Misji. Spotkania w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz w sali parafialnej. Koło Przyjaciół Radia Maryja. Spotkania w I poniedziałek miesiąca o godz w sali parafialnej. O głębszą wiarę. Wykłady z teologii na kanwie Katechizmu Kościoła Katolickiego.* Spotkania w poniedziałki po Mszy św. akademickiej około godz w kościele. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Dyżury we wtorki w godz w pokoiku przy zakrystii. Odnowa w Duchu Świętym.* Spotkania modlitewne we wtorki o godz w kaplicy akademickiej. Krąg Biblijny. Spotkania w I i III środę miesiąca o godz w sali parafialnej. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki o godz w kościele. Spotkania formacyjne w II czwartek miesiąca około godz w sali parafialnej. Chór Mariański. Próby dwa razy w tygodniu. Kontakt z p. organistą Janem Rybarskim.

6 6 Z życia Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) 2004 r. Stowarzyszenie Miłosierdzia. Spotkania robocze w II wtorek miesiąca o godz Dyżury Zarządu w poniedziałki w godz w Klubie Parafialnym. Dyżury Siostry Barbary w czwartki w godz w Klubie Parafialnym. Ruch Domowego Kościoła (oaza rodzin). Spotkania raz w miesiącu. Kontakt z ks. Antonim Miciakiem. Wspólnota neokatechumenalna. Kontakt z ks. Antonim Bobakiem. Grupa formacyjno-ewangelizacyjna św. Pawła. Dla młodzieży studiującej, pracującej i młodych małżeństw. Spotkania w I wtorek miesiąca: Msza św. o godz w kościele i spotkanie. Kurs ewangelizacyjny Alfa o fundamentach wiary chrześcijańskiej.* Kontakt z ks. Antonim Miciakiem. Grono ministrantów i lektorów. Kontakt z ks. Bogdanem Markowskim. Krucjata Maryjna dla dziewcząt. Kontakt z ks. Bogdanem Markowskim. Ruch Światło-Życie (oaza dla dzieci i młodzieży). Kontakt z ks. Ryszardem Kowalskim. PONADTO W PARAFII DZIAŁAJĄ: Klub Parafialny. Czynny od wtorku do piątku w godz w Domu Katolickim. Ośrodek dzienny U Siemachy dla dzieci i młodzieży. Kontakt z Dyrektorem ośrodka w Domu Katolickim. * Choć spotkania odbywają się w ramach Duszpasterstwa Akademickiego, mają charakter otwarty, zaproszeni są na nie wszyscy. KOLĘDOWANIE WE FRANKFURCIE Tegoroczne kolędowe śpiewanie rozpoczęliśmy we Frankfurcie nad Menem, gdzie zaproszeni przez urząd miasta Frankfurt i Towarzystwo Przyjaźni Niemiecko Polskiej udaliśmy się na wieczór kolęd, który odbył się w dniu 14 grudnia 2003 roku. Był to wieczór niezwykły, pełen wzruszeń i uniesień, których dostarczyła również występująca z nami p. Lora Szafran. Jakże pięknie brzmiały tradycyjne polskie kolędy, jak i te nowe, wykonywane przez Solistkę. Zaproszeni goście w Sali Jedności gromkimi oklaskami przyjmowali każdy utwór, jednak największe wrażenie wywarło na nich Bóg się rodzi. Tym właśnie pożegnaliśmy się, wspólnie śpiewając Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą W oku niejednego słuchacza można było dostrzec łzę, łzę zadumania, ale i radości. Boże Narodzenie to piękny czas, szkoda tylko, że dla społeczności Frankfurtu chyba trochę zatracił znaczenie: w mieście tym jest jedyne 30% katolików. Pan Klaus Sturmfels prezes Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko Polskiej oprowadzał nas po najpiękniejszych zabytkach frankfurckiej starówki. Zobaczyliśmy ratusz i salę elekcyjną, przepiękną cesarską katedrę a w tym kaplicę elekcyjną królów i przyszłych cesarzy. Kościół ten był prawie całkowicie zniszczony, ale dzięki pieczołowitej rekonstrukcji teraz jest jedną z atrakcji tej części miasta. Historię katedry opowiedział nam przypadkowo spotkany tam Polak, od lat mieszkający we Frankfurcie. Mile spędziliśmy czas z p. Klausem, który na koniec zaprosił wszystkich na kubek grzanego wina. W niedzielny poranek śpiewaliśmy podczas Mszy św. w kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi, w polskiej parafii katolickiej w dzielnicy Sachsenhausen. Ks. proboszcz Jan Gogolin niezwykle ciepło wypowiadał się o Chórze Mariańskim. Sam był bardzo poruszony naszą obecnością i mówił, że parafia nie gościła do tej pory tak dużego chóru, i serdecznie zapraszał nas ponownie. Kto wie? Może kiedyś los pośle nas w to miejsce, wszak niezbadane są wyroki boskie. Aneta Kozak Na zdjęciu: Chór Mariański podczas dorocznej Cecylianki - w dniu 22 listopada 2003 roku.

7 Z życia Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) 2004 r. 7 Z LISTÓW DO REDAKCJI Droga Redakcjo! Z życia Parafii... czytam od samego początku. Cieszę się, że w mojej parafii jest wydawana gazeta. Parafia jest bardzo duża i parafianie nie znają księży nawet z imienia, dlatego bardzo dobrze, że jest rubryka Kto jest kim w parafii...", informacje parafialne, kalendarium duszpasterskie, tygodniowy plan nabożeństw. Te rubryki są potrzebne. Bardzo podobają mi się: rozważania z pierwszej strony, wyjaśnienia znaczenia symboli i świąt, pytania i odpowiedzi, wiersze. Co do jednej rzeczy mam zastrzeżenie: za dużo miejsca jest poświęcane pielgrzymkom i działalności Akcji Katolickiej. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to niech przystąpi do Akcji Katolickiej. Czasem odnoszę wrażenie, że nie jest to gazeta dla wszystkich parafian, tylko biuletyn Akcji Katolickiej. Sprawozdania z pielgrzymek i działalności Akcji Katolickiej nic nie wnoszą w życie duchowe czytelnika (...). Proszę o więcej artykułów takich, jak: Głupota weszła nam w krew? [nr 3 (11) 2001], Ostrzeżenie dotyczące zabawy Pokemon [nr 4 (12) 2001], Rozważania o wierze [nr l (13) 2002], Dać albo nie dać: przed kolejną edycją WOŚP [nr 5 (20) 2003]. Te artykuły zmuszają do refleksji i chrześcijańskiego, krytycznego spojrzenia na otaczający nas świat a o to przecież chodzi (tak myślę) w gazecie parafialnej. Denerwuje mnie, że podczas adoracji Najświętszego Sakramentu nie ma ciszy, tylko starsze panie odmawiają różne modlitwy (różaniec, koronkę). Gdy przychodzę adorować Najświętszy Sakrament, to chciałabym to robić w ciszy, w głębi serca, a nie w dewocyjnym hałasie, który nie pozwala na skupienie. Każdy może odmówić sobie różaniec indywidualnie, w ciszy, nie przeszkadzając przy tym sąsiadowi, który chce modlić się w ciszy. Poza tym: jeśli ktoś chce się modlić wspólnotowo to ma ku temu wiele okazji (w środy modlitwę różańcową i nowennę do NMP Nieustającej Pomocy, w piątki nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, w niedziele wypominki i nieszpory). Myślę, że adoracja jest szczególnym czasem spotkania Boga w ciszy (dla mnie osobiście adoracja ma sens tylko w ciszy). Uważam, że w polskich kościołach jest za mało ciszy; ludzie nie wiedzą co robić, gdy czasami zapada w kościele cisza; umieją tylko odklepywać (przepraszam za to wyrażenie) modlitwy bez nawiązania osobistego kontaktu z Bogiem. Po tych dewocyjnych modlitwach nie zmieniają swojego życia, bo Boga zamknęli w murach kościoła i nie wpuszczają Go do swojego codziennego życia. Byłam na Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé tam po rozważaniu wygłoszonym przez głośniki jest czas na osobistą modlitwę w ciszy (proszę sobie wyobrazić kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi modlących się w absolutnej ciszy!!!). Młodych ludzi, i nie tylko młodych, odstrasza dewocyjny klimat adoracji, który jest w naszej parafii (starzy wiary nie stracą, a młodzież łatwo odchodzi od Kościoła, bo zraża ich dewocja). Przepraszam za ostre sformułowania, ale zależy mi na mojej parafii. Z szacunkiem Parafianka Droga Redakcjo! Bardzo się cieszę, że w naszej parafii jest biblioteka. Mam jednak jedną uwagę (w dobrej intencji): napis na jej drzwiach (Biblioteka Żywego Różańca) odstrasza ludzi. Sugeruje on, że z jej zasobów mogą korzystać tylko członkowie Żywego Różańca, a ufam, że tak nie jest. Moim zdaniem lepszy byłby napis: BIBLIOTEKA DLA PARAFIAN. Myślę, że: 1. powinny się zmienić godziny jej otwarcia (zamiast w środę w niedzielę po Mszach świętych); 2. informacja o bibliotece powinna być podana w czasie ogłoszeń parafialnych po Mszach świętych niedzielnych (podejrzewam, że wielu parafian chętnych do skorzystania z biblioteki nie wie o jej istnieniu!); 3. informacja o niej powinna być drukowana w Informacjach Parafialnych na ostatniej stronie Z życia Parafii... ; 4. w piśmie parafialnym powinny być drukowane krótkie informacje o różnych książkach (znajdujących się w zasobach biblioteki), które warto przeczytać. Ks. Mieczysław Maliński w książce pt. A gdy się modlić będziecie..." pisze: Jaką książkę czytasz? A może w ogóle nie czytasz i tylko oglądasz telewizję i zaglądasz do prasy codziennej. Pytam, bo znasz już trochę siebie i wiesz, jak łatwo zrażasz się, przygasasz, zamykasz się w sobie, przywierasz do swojego miejsca, kurczysz się; bo wiesz, jak cię łatwo przestraszyć, speszyć, że odniechce ci się żyć. Chcesz nadal tkwić w swoim kurniku? Pytam, bo znasz już trochę siebie i wiesz, jak łatwo wpadasz w schematy myślowe, nie jesteś w stanie oderwać się od swojego punktu widzenia, od swoich przyzwyczajeń, od swojej pewności siebie czy wręcz arogancji półinteligenta. Chcesz nadal trwać w strachu, że ktoś ma inne zdanie niż ty, że może się okazać mądrzejszy niż ty? I dlatego, proszę cię, czytaj! Słuchaj, co woła ktoś do ciebie - może spoza granic, może spoza dzisiejszego czasu człowiek podobny do ciebie. Który chce ci coś powiedzieć. Jego zdaniem bardzo ważnego. Żeby ci pomóc. Bywa, że nie widziałeś go, nie znasz go. Nie wiesz, jak wygląda, a przecież może zaistnieje dla ciebie i okaże się dla ciebie bardzo ważny. Bo dostarczy nowych informacji. Bo da ci do myślenia. Bo dokona już nie korektur, ale nawet przewartościowań w twojej hierarchii wartości. Któryś otępiał, któryś przygasnął. Żebyś znowu zapłonął. Refleksje nad tym felietonem pozostawiani każdemu z osobna. Od siebie tylko dodam, że lektura religijna nie jest nudna to tylko stereotyp! (Często mówią tak ludzie, który nie przeczytali ani jednej książki religijnej!) Anna OD REDAKCJI Dziękujemy za życzliwe zainteresowanie naszym pismem i wszystkie listy kierowane do redakcji. Na niektóre poruszone kwestie postaramy się udzielić odpowiedzi w następnych numerach naszego pisma. Jednocześnie prosimy Piszących do redakcji o podawanie swoich adresów i, ewentualnie, numerów telefonów (do wiadomości redakcji). Nada to korespondencji znamię stuprocentowej wiarygodności, a nadto co jest najważniejsze umożliwi kontakt redakcji z nadawcą listu, gdyby odpowiedź na łamach pisma była niemożliwa lub bardzo się opóźniała.

8 8 Z życia Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie nr 3 (23) 2004 r. INFORMACJE PARAFIALNE Kalendarium duszpasterskie MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 6 30, 8 00, 9 30, (dzieci), 12 30, 15 00, 16 30, 18 30, (studenci) W kaplicy akademickiej: przedszkolaki młodzież MSZE ŚW. W TYGODNIU: 6 00, 7 00, 8 00, 9 00, 15 00, 18 30, (w soboty nie ma Mszy św. o g ) SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: W tygodniu: , i (oprócz sobót) W niedziele: pół godziny przed Mszą św. (nie spowiadamy w czasie Mszy św.) Sakrament chrztu św. jest udzielany w każdą I i III niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz Kancelaria parafialna czynna: od poniedziałku do piątku: w godz i w soboty: w godz Kursy Przedmałżeńskie: Poniedziałki, godz (z wyjątkiem V poniedziałku m-ca) Poradnia Przedmałżeńska: Poniedziałki, godz Środy, godz Spotkanie Apostolatu Maryjnego i Koła Przyjaciół Misji: Ostatnia niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja: I poniedziałek m-ca, godz Dyżur członków POAK: Wtorki, godz Zmiana Tajemnic Żywego Różańca: I niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz Wypominki za zmarłych: w niedziele o godz MARZEC 1 (poniedziałek): Parafialne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych (patrz: s. 2) i wielkopostne rekolekcje akademickie (o godz ). 2 (wtorek): Parafialne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych (patrz: s. 2) i wielkopostne rekolekcje akademickie (o godz ). 3 (środa): Parafialne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych (patrz: s. 2) i wielkopostne rekolekcje akademickie (o godz ). 4 (czwartek): Święto św. Kazimierza Królewicza, Patrona Archidiecezji Krakowskiej. Msza św. z udzieleniem wyższych posług liturgicznych ministrantom o godz (piątek): Pierwszy piątek miesiąca. Dodatkowa Msza św. o godz (dla dzieci). Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz , i (patrz: s. 2). 7 (niedziela): II niedziela Wielkiego Postu. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz (patrz: s. 2). 14 (niedziela): III niedziela Wielkiego Postu. Kiermasz strojów pierwszokomunijnych o godz w sali akademickiej. 15 (poniedziałek): Uroczystość św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 19 (piątek): Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, i Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dzień imienin Ks. Józefa Mazurka i Ks. Bogdana Markowskiego. 21 (niedziela): IV niedziela Wielkiego Postu. Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w czasie Mszy św. o godz (patrz: s. 2). 25 (czwartek): Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia: inauguracja Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, (dla dzieci), i Uroczystość przyjęcia nowych dziewcząt do Krucjaty Matki Bożej Niepokalanej w czasie Mszy św. o godz Spotkanie dla rodziców dzieci z klas II (przed I Komunią świętą) w sali akademickiej o godz CZYTAJMY PRASĘ KATOLICKĄ Codziennie w zakrystii można nabywać prasę katolicką: tygodniki Niedziela, Gość Niedzielny, Źródło ; Drogę dla młodzieży i Jasia dla najmłodszych; miesięczniki L Osservatore Romano, List, Żywe Słowo, Naszą Arkę, Mały Gość Niedzielny dla dzieci; dwumiesięcznik Miłujcie się dla młodzieży; ostatnio pojawił się nowy miesięcznik: Cuda i Łaski Boże. W niedziele prasę katolicką możemy też nabywać przed kościołem po Mszy św. o godz i Redakcja: Ks. Bogdan Markowski CM (red. naczelny), Ks. Wojciech Kałamarz CM (red. techniczny), Ewa Markowska, Stanisław Kuta. Adres parafii: ul. Misjonarska 37, Kraków, tel.: ; ; adres owy: Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, Liszki, tel.:

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

Plan rekolekcji. s. 12

Plan rekolekcji. s. 12 Plan rekolekcji s. 24 w n u m e r z e : s. 12 od redakcji Czas biegnie do przodu. Rozpoczynamy nowy okres liturgiczny - Wielki Post. Etap, w którym szczególnie mamy zaglądać w swoje serce i duszę, po to,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014.

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. Wierzę w Syna Bożego W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się w naszej parafii - podobnie jak w całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego

Bardziej szczegółowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach:

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Msza św. w niedziele i święta o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie Msza Święta o godzinie 16.00. W okresie Adwentu:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Życie parafialne we wrześniu 2011

Życie parafialne we wrześniu 2011 Życie parafialne we wrześniu 2011 Kochani! Witam po wakacyjnej przerwie. Mędrzec Pański pisał: Wszystko ma swój czas jest czas odpoczynku i czas pracy. Dla części spośród nas zakończył się czas wakacji,

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 8:00 Für + Maria Paar 9:00 Za + Jozefa Gryboś (nauka ogolna) KS.KRZYSZTOF 18:00 Za + Natalię i Henryka Zegarek, +Mariannę,Jozefa i Gienka Mroz O błogosławieństwo

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK STYCZEŃ 02 04 Dzień skupienia dla mężczyzn Być i mieć prowadzący: ks. dr Adam Rybicki, profesor KUL 31 I 02 II Szkoła Modlitwy dla dzieci Maryjo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne Rekolekcje wielkopostne Czas wielkiego postu to okres pokuty i wyrzeczeń, ale także nauki i rozwoju. Pamiętając o duchowym przygotowaniu do Wielkanocy przedstawiamy spis dni skupienia i rekolekcji wielkopostnych

Bardziej szczegółowo

swpawel.rudasl.wiara.pl GRUPY PARAFIALNE I ICH OPIEKUNOWIE W PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. PAWŁAW NOWYM BYTOMIU W ROKU 2014/2015: GRUPY DZIECIĘCE:

swpawel.rudasl.wiara.pl GRUPY PARAFIALNE I ICH OPIEKUNOWIE W PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. PAWŁAW NOWYM BYTOMIU W ROKU 2014/2015: GRUPY DZIECIĘCE: Wspólnoty parafialne GRUPY PARAFIALNE I ICH OPIEKUNOWIE W PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. PAWŁAW NOWYM BYTOMIU W ROKU 2014/2015: GRUPY DZIECIĘCE: Nazwa Opiekun Termin spotkania Ministranci Sobota 10,00 w domu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

Parafia Św. Alberta Wielkiego Burbank, IL - Lektorzy i Komentatorzy PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA.

Parafia Św. Alberta Wielkiego Burbank, IL - Lektorzy i Komentatorzy PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA. Marzec 2013 1 Pierwszy Piątek 6:30 pm Droga Krzyżowa oraz Msza Św. 2 3 III Niedziela Wielkiego Postu 6:15 am K:. Kwak B L: Rusin R. L: Gromska M. K: Kupiec L. L:. Ciesla S. 4:30 pm Gorzkie Żale K: Maturlak

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz LSO Marzec 2014

Kalendarz LSO Marzec 2014 Kalendarz LSO Marzec 2014 1 S Turniej CS i Fifa13 g. 10:00 2 N VIII Niedziela Zwykła 3 P Zbiórka Gimnazjum 4 W Zbiórka Animatorzy 5 Ś Środa popielcowa początek Wielkiego Postu 6 Cz I Czwartek Msza św.

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIAZ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Dyrektorium Kościoła

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE,

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, D O M S Ł O W A - KOŚCIÓŁ to temat przewodni rejonowego WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, który odbył się12.03.11r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia P o l s k a M i s j a K a t o l i c k a F r e i b u r g i. B r., Filie: Offenburg, Konstanz, Lörrach, Villingen, Singen, Stockach, Endingen, Hausach, Sigmaringen, Feldkirch, Nußbach, Waldshut-Tiengen.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. RENNWEG ROK 2014/2015 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. RENNWEG ROK 2014/2015 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. RENNWEG ROK 2014/2015 WRZESIEŃ Poniedziałek 22. 09. 2014 r. Godz. 20 00 Kościół Spotkanie z rodzicami: Zadania rodziców w przygotowaniu dziecka do I Komunii Świętej;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Misje. Być przyjacielem... czas pojednania czas nawrócenia

Misje. Być przyjacielem... czas pojednania czas nawrócenia Misje Czasopismo Parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy nr 16, maj 2015 ISSN 2084-0861 Być przyjacielem... czas pojednania czas nawrócenia 10-17 maja 2015 2 Ogólny plan nabożeństw

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

ks. prob. Dariusz Madejczyk

ks. prob. Dariusz Madejczyk Drodzy Parafianie, Zapraszam Was wszystkich do wspólnego przeżycia Misji Świętych. Są one szczególnym rodzajem rekolekcji, które przeprowadza się zazwyczaj co dziesięć lat z myślą o odnowie życia religijnego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Parafii Pod Wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach

Kalendarz Parafii Pod Wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach 2015 Kalendarz Parafii Pod Wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach Kiedyś tereny te należały do parafii katedralnej. Starania o erygowanie parafii i budowę nowej świątyni podjął w 1950 roku

Bardziej szczegółowo

List Arcybiskupów diecezji warszawskich na Wielki Post 2015 r.

List Arcybiskupów diecezji warszawskich na Wielki Post 2015 r. List Arcybiskupów diecezji warszawskich na Wielki Post 2015 r. Umiłowani Siostry i Bracia, W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post czas przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Jak co roku, wraz z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015 PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015 Rozpoczęcie Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po przywiezieniu

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę nr 2 (2) maj czerwiec 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę Wtorek 15 kwietnia 2014 Pierwsze spotkanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 3.01.2016 3 stycznia 2016 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 3 stycznia 2016 r. Straż Honorowa. 5. Spotkanie opłatkowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 Spotkanie PRD rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem w nieszporach, by dalej omawiać

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji

Program peregrynacji Program peregrynacji Dekanat Ciechanowiecki 25 26 lipiec 2015r. 25 lipiec 21.00 Ciechanowiec par. Trójcy Przenajświętszej Apel Jasnogórski i czuwanie z Matką Boską Ciechanowiecką w oczekiwaniu na przybycie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r.

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r. Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 1 2014r. Dzień Miejsce Godzina Wydarzenie 3 maja 3 maja 3 maja 3 maja Jarocin, parafia Chrystusa Króla 20.00 Powitanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo