Ty też możesz zostać przedsiębiorcą. strona 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ty też możesz zostać przedsiębiorcą. strona 6"

Transkrypt

1 XII 2011 Zatrudnij nianię Zatrudnienie niani jest idealnym rozwiązaniem dla pracujących rodziców. strona 17 Vivat Akademia... strona 5 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Ty też możesz zostać przedsiębiorcą strona 6 Wstąp do akademii AS-ów strona 7 Egzemplarz bezpłatny Gala Biznesu strona 12 Koszmar Historia szansą na pracę strona 14 młodych Ponad połowa młodzieży po skończeniu edukacji ucieka z powiatu nyskiego w poszukiwaniu lepszego życia. Permanentny brak miejsc pracy powoduje, że jedynym marzeniem młodych mieszkańców Nysy i okolic jest wyjazd gdziekolwiek w poszukiwaniu pracy strona 3 Spółdzielnia socjalna strona Ogólnopolski Tydzień Kariery w Nysie Do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery zostały zaproszone szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne z powiatu nyskiego i powiatów ościennych Prudnika i Brzegu. Przedsiębiorcy oraz instytucje związane z planowaniem kariery prezentowały swoje oferty. Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. strona 11 Statystyka z analizą strona 21

2 Szanowni Państwo Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazety poświęconej rynkowi pracy w powiecie nyskim. W dzisiejszych, trudnych czasach, dostęp do dobrej i pożytecznej informacji jest szczególnie ważny. Wszyscy obecnie ulegamy swoistemu bombardowaniu medialnymi i szeptanymi newsami, plotkami i wydarzeniami, których weryfikacja jest niezmiernie trudna. Zaczynamy tworzyć dla Państwa gazetę, której misją jest docieranie z dobrą, sprawdzoną i rzetelną informacją do każdego, kto szuka pracy. Utrzymywani z Państwa podatków chcemy być przydatni i pomocni wszędzie tam, gdzie jest to możliwe tam gdzie wydaje się to niemożliwe, również postaramy się pomóc Głównym celem naszych comiesięcznych publikacji będzie informowanie i wskazywanie rozwiązań, dzięki którym (taką mamy nadzieję) coraz większa liczba mieszkańców powiatu nyskiego będzie miała dobrą pracę. Zamierzamy być miesięcznikiem docierającym do najdalszych zakątków powiatu. Tematem przewodnim dzisiejszego numeru jest bezrobocie wśród młodzieży powiatu nyskiego. Temat ten powinien spędzać sen z powiek wszystkim, którzy mają jakikolwiek wpływ na gospodarkę naszego regionu. Dane statystyczne i wypowiedzi samej młodzieży są zatrważające. Tempo opuszczania przez młodzież powiatu nyskiego można porównać jedynie z masowym eksodusem sprzed 7 lat, kiedy zostały otworzone rynki pracy w Irlandii i Wlk. Brytanii. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo wiele innych, użytecznych artykułów, z którymi warto się zapoznać. Ta gazeta jest dla Was i traktując ten zwrot dosłownie, bardzo prosimy o wszelkie opinie i propozycje ulepszeń. Redakcja Imię i nazwisko W zawodzie Potrafię SZUKAM PRACY Akademia czeka Szkolenia organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości /PARP/ pozwalają podnosić kwalifikacje pracodawcom i ich pracownikom. Kontakt Wytnij i wyślij na adres: PUP Nysa, ul. Słowiańska 19, Nysa Gwarancja oferty pracy w ciągu 30 dni. Ankieta dla osób poszukujących pracy za granicą zainteresowanych otrzymywaniem powiadomieć o nowych ofertach w sieci EURES na adres . Imię i nazwisko Adres Telefon W związku z ubieganiem się o pracę za granicą wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów pośrednictwa pracy i umieszczenia ich w bazie danych osób poszukujących pracy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź.zm.). data... podpis... Po podpisaniu proszę odesłać górną część na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25 C, Opole Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła specjalny portal internetowy pod nazwą - AKADAEMIA PARP, który daje możliwość skorzystania z 30 szkoleń oferowanych w formule e-learning. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda chętna osoba dysponująca dostępem do Internetu i czasem wolnym, ma szanse na podnoszenie swoich kwalifikacji. W ramach AKADEMII PARP można skorzystać ze szkoleń w zakresie: finansów i prawa, zarządzania strategicznego i operacyjnego, umiejętności menadżerskich i osobistych, marketingu i sprzedaży, wiedzy ogólnej i otoczenia biznesu. Nad zawartością merytoryczną szkoleń czuwają eksperci PARP. Większość interaktywnych ćwiczeń doskonalących odnosi się do aspektów praktycznych. Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową: NYSKI RYNEK PRACY miesięcznik - nakład egz. Kolportaż Własny Zasięg Powiat Nyski Wydawca Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska Nysa tel , fax Bezpłatna infolinia: Redagują Zespół pracowników PUP Nysa DTP Studio Piksel ul. Reymonta 30, Opole tel Druk Presspublica Sp. z o.o. Drukarnia w Koninku ul. Drukarska Gądki 2 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

3 Koszmar młodych Ponad połowa młodzieży po skończeniu edukacji ucieka z powiatu nyskiego w poszukiwaniu lepszego życia. Permanentny brak miejsc pracy powoduje, że jedynym marzeniem młodych mieszkańców Nysy i okolic jest wyjazd gdziekolwiek w poszukiwaniu pracy Najgorsze jest jednak to, że nasza młodzież ma rację W całym bieżącym roku liczba miejsc pracy pozyskanych od rodzimych przedsiębiorców adresowanych do młodzieży stanowiła [sic!] 5 % ogółu wolnych miejsc pracy, tj. 50 wakatów. Gdyby nie oferta edukacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej już dawno moglibyśmy obwieścić światu społeczne i gospodarcze bankructwo Nysy. Nasza młodzież pytana o to co pomaga w znalezieniu pracy w Nysie, odpowiada, że po pierwsze znajomości i po drugie znajomości. Młodzi ludzie już na starcie swojej kariery zawodowej wiedzą (czują?), że przepustką do normalności są nieformalne kontakty i układy. Ta diagnoza przeraża, ale jednocześnie stanowi bodziec do działania dla nas wszystkich, zwłaszcza tych, którzy mogą, a raczej muszą zmieniać rynek pracy. Mitem jest stwierdzenie, że o sytuacji na rynku pracy decyduje wyłącznie państwo. Decydują wszyscy... W czasach kryzysu gospodarczego w USA B. Clinton, ówczesny prezydent, napisał na ścianie swojego gabinetu - po pierwsze gospodarka głupcze. I wszystko co robił, podporządkował tworzeniu nowych miejsc pracy. Powiat nyski jest na pierwszym miejscu w województwie opolskim pod względem liczby osób, które w poszukiwaniu pracy uciekają z miejsca zamieszkania Przyczyna ucieczki jest jedna brak jakichkolwiek szans na pracę w Nysie. Z ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży z powiatu nyskiego wynika jednoznacznie, że młodzi ludzie swoje szanse na znalezienie pracy widzą wszędzie - tylko nie w naszym regionie. Taka sytuacja ma obecnie miejsce u nas wszyscy, począwszy od urzędu pracy, poprzez wójtów, burmistrzów i władze regionalne, powinni podporządkować swoje działania tworzeniu nowych miejsc pracy. Od tego zależy przyszłość naszego regionu Wielka ucieczka Blisko 500 tegorocznych absolwentów szkół ponagimnazjalnych z powiatu nyskiego w badaniu przeprowadzonym przez PUP Nysa opowiadało o swoich planach po skończeniu nauki. Spośród uczniów, którzy ukończyli naukę w br., badaniem ankietowym objęto 484 osoby (próba ponad 30%). Informacje pozyskane od naszej młodzieży, która w tym roku opuściła szkolne mury są okrutne - 76,6% z nich zamierza poszukiwać zatrudnienia poza Polską Z kolei 36,6% młodych ludzi zamierza wyjechać za granicę tuż po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Jedynie co 8 uczeń pytany o swe plany odpowiada: chcę zostać w Polsce Obecnie jedynym realnym czynnikiem wpływającym na tymczasowe utrzymywanie młodzieży w naszym powiecie jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Niestety w kontekście stale zmniejszającej się liczby miejsc pracy to może być za mało na powstrzymanie gospodarczej i społecznej degradacji regionu. 76% Tylu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nyskim chce poszukiwać pracy za granicami kraju. Gdzie jest... praca? Mieszkańców powiatu nyskiego spytaliśmy o to co powinna zrobić bezrobotna młodzież z powiatu nyskiego? Wyniki ankiety: Szukać pracy na miejscu. (~19%) Szukać pracy w innej części Polski? (~9%) Kontynuować naukę. (~ 9%) Wyjechać do pracy za granicę. (~63%) Bez komentarza 3

4 Będzie łatwiej Optymistyczne informacje dotyczące zawodów regulowanych ukazały się na łamach Rzeczpospolitej. Rząd zapowiada, że korporacje zawodowe nie będą mogły blokować dostępu do zawodu absolwentom, którzy ukończą odpowiednie kierunki studiów i zdadzą egzamin państwowy. Sprawa dotyczy blisko połowy zawodów regulowanych w Polsce. Obecnie w naszym kraju nad Wisłą mamy najwięcej zawodów regulowanych w całej Europie. Jest ich 380, podczas gdy w Szwecji tylko 91. Na dzień dzisiejszy absolwenci szkół wyższych muszą odbyć specjalną aplikację. Dopiero jej zakończenie daje tym młodym ludziom prawo samodzielnego wykonywania zawodu. Nie wszyscy jednak mają taką możliwość /ogromne znaczenie ma tut. sytuacja rodzinna lub finansowa/. W konsekwencji życie zmusza wielu z nich do podejmowania pracy poza wyuczonym zawodem, pracy, która nie daje im satysfakcji. W założeniach ministerialnych droga do spełnienia marzeń zawodowych młodych ludzi znacznie się skróci. Absolwenci szkół wyższych będą mogli wykonywać zawód regulowany zaraz po tym, jak ukończą odpowiedni kierunek studiów i zdadzą egzamin państwowy, który automatycznie da im uprawnienia do wykonywania zawodu. Z takiego rozwiązania skorzystają miedzy innymi architekci czy inżynierowie. W przypadku takich zawodów jak np.: pośrednicy nieruchomości, przewodnicy - będą określone jedynie wymagania formalne bez konieczności komisyjnej weryfikacji wiedzy. To drugie rozwiązanie ma dotyczyć około 70 zawodów. młodych 380 Tyle jest zawodów regulowanych w Polsce, do których dostępu strzegą korporacje zawodowe Planowane rozwiązania mają szanse uelastycznić rynek pracy i pozwolić absolwentom na szybszy i łatwiejszy start w satysfakcjonujące życie zawodowe. Nie tylko odhaczanie, zasiłki i ubezpieczenia. Głównym celem pracowników urzędu pracy jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Znacznej części osób bezrobotnych, tzw. pośredniak, kojarzy się z instytucją, która zajmuje się wyłącznie wypłatą zasiłków dla osób bezrobotnych i opłacaniem składek na ubezpieczenie. Tymczasem nic bardziej mylnego Głównym zadaniem pracowników Urzędu jest pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy poprzez tzw. instrumenty i usługi rynku pracy, czyli: szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, częściowe finansowanie kosztów zatrudnienia /prace interwencyjne, roboty publiczne/, pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy /doposażenia miejsca pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności/. Osoby bezrobotne oraz pracodawcy mogą starać się o uczestnictwo w poszczególnych formach pomocy praktycznie przez cały rok. Należy pamiętać jednak, iż udział w programie uzależniony jest od spełnienia kilku warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Informację o tym, czy dana osoba bezrobotna kwalifikuje się do udziału w poszczególnych programach, można uzyskać m.in. u pośrednika pracy lub przez infolinię. Do efektywnej pomocy naszym bezrobotnym potrzebne są środki finansowe, dzięki którym możemy realizować wszystkie wcześniej wymienione formy wsparcia. Większość środków finansowych, którymi dysponuje Urząd pochodzi ze środków Funduszu Pracy, przyznawanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poszczególnym urzędom pracy na początku każdego roku kalendarzowego (styczeń/luty). Ich wielkość zależy głównie od tego, ile pieniędzy Ministerstwo przeznaczyło na walkę z bezrobociem w całym kraju oraz od wielkości bezrobocia w danym powiecie. Każdy Powiatowy Urząd Pracy może również wnioskować o przyznanie dodatkowych środków w drodze konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo. Na początku 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie otrzymał z Ministerstwa 5,6 mln złotych na walkę z bezrobociem, natomiast w drodze konkursów pozyskał dodatkowo aż 3,1 mln złotych. Kończący się rok, był okresem bardzo trudnym. Pieniądze, którymi dysponowaliśmy, były trzykrotnie niższe od środków w roku poprzednim. Pomimo tego z naszej pomocy skorzystało wiele osób /ponad 400 os. roboty publiczne, 150 os. prace interwencyjne, ponad 600 os. zostało skierowanych na staże, udzieliliśmy blisko 40 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zrefundowaliśmy koszty utworzenia 50 stanowisk pracy, ponad 500 os. zostało objętych szkoleniami, a blisko 150 os. skorzystało ze zwrotu kosztów dojazdu do pracy/. Programy, które napisaliśmy, były skierowane do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, ale również do osób młodych do 25 roku życia, bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych. Obecnie Urząd Pracy przygotowuje się do napisania trzech programów specjalnych, które chcielibyśmy realizować w 2012 roku. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy Urzędu, zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej na której zamieszczane są informacje dotyczące posiadanych przez Urząd środków i realizowanych programów. Do Państwa dyspozycji są również pracownicy Urzędu, chętni i gotowi do pomocy. Pomimo kryzysu ponad milion miejsc pracy w Europie!!! ofert pracy w całej Europie (dane na 28 listopada 2011 roku, serwis: eures.praca.gov.pl). To imponująca liczba. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na naszym rynku pracy oraz chcąc ułatwić osobom bezrobotnym poszukiwanie zatrudnienia poza granicami Polski - w krajach Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wyszedł naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i od początku grudnia br. uruchomił tzw. Infokiosk. Infokiosk daje możliwość poszukiwania pracy za granicą w ramach Europejskiej Sieci Ofert Pracy EURES. W serwisie można znaleźć informacje na temat możliwości kontynuowania nauki oraz warunków pracy i płacy w krajach Unii Europejskiej. Klienci naszego urzędu mają możliwość utworzenia swojego profilu zawodowego na portalu. Daje im to realną szansę na znalezienie pracy, ponieważ pracodawcy często korzystają z serwisu w celu znalezienia pracowników. Infokiosk dostępny jest w Strefie Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Nysie. 4 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

5 Vivat Akademia Już od początku nowego roku przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie rusza Akademia Nauki Zawodu. Tylko rok nauki, wysokie stypendium oraz gwarancja pracy po zdanym egzaminie to główne atuty uruchamianego systemu. Do udziału w Akademii Nauki Zawodu zapraszamy przede wszystkim osoby bezrobotne z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym oraz bez kwalifikacji zawodowych. Wszyscy chętni mogą liczyć na: brak wpisowego, stypendium (w wysokości ponad 900 zł miesięcznie przez cały okres nauki), zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów zamieszkania (całkowity zwrot nakładów finansowych za zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania), zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, 2 dni urlopu w trakcie miesiąca nauki, gwarancja pracy po zdanym egzaminie. Każda osoba biorąca udział w programie może uzyskać tytuł zawodowy bądź czeladniczy w wybranym przez siebie zawodzie. Najpopularniejsze zawody do wyboru to: cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, fryzjer, krawiec, stolarz, florysta, ślusarz, elektryk, ślusarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, cieśla i wiele innych. Zapraszamy ucz się i pracuj w zawodzie, który lubisz Szczegóły: Anna Orlińska, Jolanta Woźniak tel: 77/ Staż za granicą jako uzupełnienie kwalifikacji Kelner w Tyrolu, recepcjonista w Alpach, kucharz w Pirenejach - to tylko niektóre przykłady staży dla osób uczestniczących w programie Leonardo da Vinci. Program w komponencie mobilność pozwala tworzyć projekty dające możliwość zdobywania kompetencji poza granicami kraju. Leonardo da Vinci to program, który ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera on rozwiązania zwiększające uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Program promuje innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, absolwentom i pracownikom daje możliwość zdobywania nowych kwalifikacji w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalenia swoich umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Kto może realizować projekty? Projekty mogą realizować wszystkie podmioty - publiczne, niepubliczne, a także komercyjne, a więc: przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie); stowarzyszenia branżowe i związki pracodawców; izby rzemieślnicze, izby przemysłowo - handlowe; związki zawodowe; szkoły zawodowe i techniczne wszystkich szczebli; centra kształcenia praktycznego i ustawicznego; instytucje i firmy szkoleniowe; placówki doskonalenia nauczycieli; szkoły wyższe; instytuty badawcze i naukowe; podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego; władze oświatowe; jednostki administracji publicznej; organizacje pozarządowe; wszelkie inne podmioty, które w swojej działalności znajdują wspólną przestrzeń z programem. Kto może być uczestnikiem projektu? Do projektu Leonardo da Vinci kwalifikują się: uczniowie szkół zawodowych, czeladnicy, absolwenci, pracownicy różnych branż i zawodów, osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, bądź możliwości przekwalifikowania się. Kwota maksymalnego grantu na 2012 roku to euro. Priorytety w polskim konkursie są następujące: wsparcie dla nowych wnioskodawców, którzy nie realizowali dotychczas projektu w programie Leonardo da Vinci, wsparcie projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub zaopiniowanych przez środowiska pracodawców (opracowanie we współpracy z pracodawcami programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy). Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamierza aplikować o środki z programu Leonardo da Vinci w ramach przyszłorocznego konkursu. Zachęcamy też pozostałe instytucje do składania wniosków. Wspólnie damy mieszkańcom naszego powiatu możliwie największe szanse na skorzystanie z zagranicznych staży zawodowych. Uwaga: termin składania wniosków upływa 3 lutego 2012 roku! 5

6 Ty też możesz zostać przedsiębiorcą! Już od początku przyszłego roku PUP Nysa rozpocznie realizację programu, dzięki któremu osoby bezrobotne będą mogły otrzymać zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Kwota zł na początek zł przez pierwsze pól roku w ramach wsparcia pomostowego to pieniądze o które będą mogły starać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w ramach programu Ty też możesz zostać przedsiębiorcą. Preferowane będą działalności związane z usługami, produkcją i innowacjami. Pewną nowością będzie sposób naboru wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń. W pierwszej turze udzielonych zostanie 60 dotacji (w latach planowane są 3 tury naborów wniosków każda po 60). Szczegółowe informacje na temat założeń projektu będą znane na początku przyszłego roku. Jednak już dziś chcemy zachęcić do uczestnictwa w planowanym przedsięwzięciu i przedstawiamy sylwetki i opinie przedsiębiorców, którzy otrzymali podobne wsparcie w ramach projektu Nysa miasto budzi się realizowanego w latach Roman Prusko oraz Mateusz Grobelny to osoby, które w latach skorzystały ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Nysa miasto budzi się. Przedsiębiorcy ci zgodzili się na przedstawienie nam swoich spostrzeżeń dotyczących realizacji wspomnianego projektu. Ich historie i subiektywne opinie zamieszczamy poniżej: Roman Prusko - Pracownia Projektowa 3KONCEPT.PL Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej zawsze było moim marzeniem. Już jako dziecko, nie można było mnie oderwać od klocków lego, z których powstawały przeróżne budowle. Nie musiałem się długo zastanawiać jeśli chodziło o wybór szkoły średniej. Ukończyłem z bardzo dobrymi wynikami Technikum Budowlane, po którym rozpocząłem studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. Niezbędne doświadczenie zawodowe zdobywałem już w trakcie studiów. Wiedzę teoretyczną uzupełniałem aktywną działalnością w Studenckich Kołach Naukowych, a od 5 roku studiów pracowałem dla dwóch pracowni projektowych, w których przez okres 2 lat zdobyłem niezbędne doświadczenie zawodowe. Studia ukończyłem w marcu 2008 r. obroną pracy dyplomowej, którą już wtedy traktowałem jako pierwsze własne poważne zlecenie. Przyczyniła się ona do remontu zabytkowego kościoła drewnianego w Olszowej i uzyskała w 2008r. wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków, a w 2009 r. - wyróżnienie Ministra Infrastruktury. Wszystkie te wcześniejsze działania, osiągnięcia, nie tylko pozwoliły mi zdobyć niezbędne doświadczenie, ale przede wszystkim, w sposób naturalny, przygotowały mnie do prowadzenia działalności gospodarczej. Dowiedziawszy się więc o projekcie Nysa miasto budzi się... - umożliwiającym pozyskanie dofinansowania na moje już od dawna planowane przedsięwzięcie - bez wahania podjąłem decyzję o uczestniczeniu w nim. Dzięki finansowemu wsparciu zakupiłem najnowsze specjalistyczne oprogramowanie (ArchiCAD, AutoCAD, Konstruktor, Arcadia TERMO), a także urządzenia (zestaw komputerowy, komputer przenośny oraz drukarkę wielkoformatową), które pozwalają mi obecnie kompleksowo obsłużyć klienta i świadczyć usługi wysokiej jakości w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego. W ofercie mojej pracowni znajduje się: wykonywanie indywidualnych projektów domów jednorodzinnych, projektów związanych z przebudową i remontem domów istniejących. W zakres usług wchodzi również wykonywanie inwentaryzacji budynków oraz sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Od momentu rejestracji działalności gospodarczej uczestniczyłem w wykonaniu kilku indywidualnych projektów domów jednorodzinnych oraz obiektów usługowo - handlowych. Wykonałem jednocześnie kilkanaście Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Do największych sukcesów zaliczam wykonanie koncepcji budynku biurowo - usługowego, który otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mateusz Grobelny GAR /Otwarta Pracownia Ceramiczna/ Projekt Otwartej Pracowni Ceramicznej powstał już na pierwszych latach studiów, lecz dopiero w 2009 roku tu, w powiecie nyskim, dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, udaje się go zrealizować - poprzez założenie firmy - pracowni GAR. Uzyskane środki otrzymane w ramach projektu Nysa miasto budzi się, pochodzące z Unii Europejskiej, pozwoliły na wyposażenie pracowni, a także na realizację projektu mobilnego pieca ceramicznego. Firma na rynku zaistniała w czerwcu 2009 roku. Podstawą działalności jest wytwarzanie ceramiki artystycznej o unikatowym charakterze poprzez własną technikę zdobienia oraz utrwalanie czerepu w żywym ogniu. Dodatkowym celem firmy jest dydaktyczne ukazywanie technologii wytwarzania i utrwalania ceramiki poprzez pokazy wypałów w piecach opalanych drewnem oraz pokazy wytwarzania ceramiki ręcznie i na kole garncarskim. Otwarta Pracownia Ceramiczna zaczęła funkcjonować w sierpniu 2009 r. w Paczkowie. Projekt Mobilny Piec Ceramiczny MPC (sierpień - październik 2009) - podstawowym założeniem była budowa konstrukcji do utrwalania ceramiki na tyle mobilnej, aby jedna osoba mogła przewieźć, ustawić, załadować i wypalić piec ceramiczny opalany drewnem i gazem w dowolnym miejscu (cały proces trwa 5 dni). Ograniczeniem może być tylko brak drogi. Drugim założeniem jest dydaktyczne uświadamianie odbiorców o ginącym zawodzie garncarz, poprzez ukazywanie jak kiedyś wytwarzano i utrwalano ceramikę, ile należy włożyć pracy podczas całego procesu, aby uzyskać tak unikatowy charakter ceramiki malowanej ogniem. Realizacja projektu odbywała się w trzech etapach: 1. wykonanie przyczepki samochodowej o odpowiednich parametrach - specjalne podwozie - platforma pod konstrukcje MPC (sierpień 2009), 2. wykonanie konstrukcji pieca, wyłożenie pieca materiami izolującymi i montaż na podwoziu (wrzesień, październik), 3. przygotowanie pieca i pierwszy wypał pieca (listopad). Sprzęt łączy w sobie niespotykane właściwości wypałowe pieca ceramicznego z pełną mobilnością lekkiej i praktycznej konstrukcji. Pozwala to na organizację niezwykłych plenerowych pokazów wytwarzania ceramiki na oczach widzów / dotarcie do odbiorców w niekonwencjonalny sposób/. Dzięki temu istnieje możliwość wyjścia ze stałej pracowni ceramicznej i z całym garncarskim osprzętem, tworzenia w różnych miejscach Polski, a nawet Europy. 6 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

7 Potwierdź swój zawód razem z PUP Nysa i zarabiaj więcej Wielu pracodawców, poza konkretnymi umiejętnościami kandydatów do pracy, oczekuje także dokumentu, który może je potwierdzić. Urząd Pracy w Nysie pomaga taki dokument zdobyć Od początku września 2011 r. do końca sierpnia 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizuje projekt Tęcza kompetencji zawodowych w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólnym celem projektu jest umożliwienie 50 osobom w wieku lata, zamieszkałym na terenie powiatu nyskiego, potwierdzenia /w postaci dokumentu/ kwalifikacji zawodowych w zawodach: ślusarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, rolnik oraz mechanik pojazdów samochodowych lub innych, uzyskanych w drodze nieformalnej lub pozaformalnej. W ramach projektu przewidujemy doradztwo zawodowe obejmujące udział jego uczestników w indywidualnych oraz grupowych sesjach doradczych. W trakcie sesji indywidualnych uczestnicy projektu zapoznają się m.in. z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznają zasady konstruowania życiorysów zawodowych (CV), listów motywacyjnych oraz poznają podstawowy skutecznej autoprezentacji. Podczas sesji grupowych natomiast, będą mieli możliwość wyboru uczestnictwa w jednym z modułów poradnictwa grupowego tj.: Moduł I aktywne poszukiwanie pracy (4 godz. warsztat), Moduł II gotowość do zmian (2 godz. warsztat), Moduł III wstęp do skutecznej komunikacji (4 godz. warsztat), Moduł IV planowanie życia zawodowego /przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet/ (4 godz. warsztat), Moduł V Bądź asertywnym pracownikiem (3 godz. warsztat). Osoby noszące się z zamiarem przystąpienia do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje, wezmą udział w zajęciach przygotowawczych do egzaminów - 40 godzin. Zajęcia te mają służyć przygotowaniu do egzaminu poprzez zapoznanie się ze strukturą i formą tego egzaminu, wymaganymi zagadnieniami. Dla osób, które ukończą powyższe zajęcia przygotowawcze, zorganizujemy egzaminy zawodowe lub na tyt. mistrza, a wszystkim, którzy pomyślnie je przejdą, wskażemy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób z takimi właśnie kwalifikacjami... TĘCZA KOMPETENC JI ZAWODOWYCH Wstąp do akademii AS-ów Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia z kompetencji kluczowych, szkolenia zawodowe, 12-miesięczne staże u pracodawcy oraz wsparcie w adaptacji w miejscu stażu taki pakiet wsparcia czeka na uczestników projektu. Na ten cel PUP w Nysie pozyskał blisko 750 tys. złotych. Już w grudniu 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie rusza projekt Akademia Aktywności Społecznej. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zarejestrowane jako długotrwale bezrobotne, zamieszkujące w powiecie nyskim na terenie jednej z gmin: Kamiennik, Paczków, Otmuchów, Pakosławice, Korfantów. Docelowo w projekcie weźmie udział 30 osób, w tym 15 osób po 50 roku życia. Celem głównym projektu jest uzyskanie przez jego uczestników zatrudnienia min. do końca 2014 roku. Wszystkim biorącym udział w projekcie zapewniamy: Poradnictwo zawodowe połączone z poradnictwem psychologicznym, w ramach którego przewidziane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Doradca zaplanuje odpowiednią drogę rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika - Indywidualny Plan Rozwoju (IPR). Udział w Akademii Aktywności Społecznej (Akademia AS) - w ramach której oferujemy cykl szkoleń rozwijających kompetencje społeczne: Szkolenie Szukam pracy uczestnicy zapoznają się z aktualną sytuacją na rynku pracy, będą oceniali swój potencjał, zainteresowania i kwalifikacje w stosunku do potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne, nabędą umiejętności związane z autoprezentacją oraz odpowiednim zachowaniem podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Poznają źródła, z których mogą korzystać szukając pracy; Szkolenie savoir vivre i kreowania wizerunku (w tym usługi fryzjerskie, wizażu i stylizacji) uczestnicy zapoznają się z zasadami savoir vivre, dobrych manier i ogłady oraz poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Nauczą się jak zadbać o odpowiedni wizerunek zewnętrzny w trakcie rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z potencjalnym pracodawcą; Szkolenie z kompetencji informatycznych - ma na celu nabycie odpowiednich umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych. Szkolenia z obsługi komputera połączone z wykorzystaniem Internetu oraz obsługą standardowych programów wykorzystywanych w pracy, pomoże uczestnikom programu w dotarciu do większej liczby pracodawców i wykonywaniu pracy z wykorzystaniem komputera. Szkolenia zawodowe - szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zgodnie z określoną w IPR ścieżką. 12-miesięczne staże u pracodawcy - uczestnicy projektu zostaną skierowani na staże do pracodawców zgodnie z kierunkami ukończonych szkoleń zawodowych. Podczas staży zawodowych wypracują nawyki związane z wykonywaniem pracy. W trakcie stażu zarówno pośrednicy pracy jak i doradcy zawodowi będą wspierać klienta: w przystosowaniu do miejsca pracy, we wzmocnieniu jego motywacji i skuteczności w wykonywaniu obowiązków, w budowaniu prawidłowych relacji z pracodawcą i współpracownikami. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania PO KL. Okres realizacji projektu: r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

8 Euro dla Opolszczyzny Na jakie dotacje lub pożyczki udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w najbliższym czasie może liczyć przedsiębiorca? bieżącym roku, w ramach tzw.: W Krajowej Rezerwy Wykonania, tj.: pieniędzy odłożonych kilka lat temu z przeznaczeniem dla województw najsprawniej wydających środki unijne dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, nasze województwo otrzymało ponad 54 mln euro. Część tych środków trafi również do przedsiębiorców m.in. w formie dotacji oraz pożyczek. NA INNOWACJE Jednym z poddziałań realizowanych w ramach pierwszej osi priorytetowej, które najbardziej interesuje naszych przedsiębiorców, jest poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach z ogólną kwotą 8,5 mln euro. Celem powyższego poddziałania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa opolskiego poprzez dofinansowanie inwestycji prowadzących do wzrostu innowacyjności. Pomoc mogą uzyskać tutaj mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiedni potencjał i wykorzystują nowoczesne techniki oraz technologie. Wzrost innowacyjności ma dotyczyć wprowadzania istotnych zmian m.in. w procesie produkcji lub produkcie np.: poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług lub zasadniczych zmian dotyczących procesu produkcyjnego i może polegać na nabyciu niezbędnych do tego celu patentów, licencji, maszyn, urządzeń. Gdy mówimy o dotacjach dla przedsiębiorców, nie możemy zapomnieć o dodatkowych środkach z przeznaczeniem na Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości (łączna kwota 12,5 mln euro). FUNDUSZE POŻYCZKOWE W bieżącym roku wciąż mamy aktualną ofertę funduszy pożyczkowych oraz doręczeniowych, współfinansowanych w ramach dotacji unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W naszym województwie, w ramach środków unijnych pochodzących z Programu Regionalnego działają dwa fundusze pożyczkowe. Pierwszy z nich to fundusz prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Udziela on pożyczek przedsiębiorcom na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne m.in. na zakup samochodów, maszyn i urządzeń, a także na rozbudowę i modernizację przedsiębiorstwa, w tym na termomodernizację. Starając się o pożyczkę możemy liczyć na oprocentowanie zaczynające się od 3,5% oraz brak opłat i prowizji. Drugi fundusz prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. W tym przypadku pożyczki udzielane są przedsiębiorcom, rolnikom oraz osobom zamierzającym uruchomić działalność gospodarczą, także na zakup materiałów do produkcji (środków obrotowych). Maksymalna kwota pożyczki w obydwu przypadkach to 500 tys. zł. W przypadku pożyczek nie możemy zapomnieć o ich zabezpieczeniu. Tu z pomocą przychodzi nam Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. Fundusz ten poręcza zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, a nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. Oczywiście pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego nie są jedynymi środkami unijnymi, z których może korzystać przedsiębiorca, ale o tym napiszemy w następnym numerze. Przydatne adresy: Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska nr Nysa tel.: fax Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul. Spychalskiego 1 a Opole tel.: , fax: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska Opole tel.: fax: Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu ul. Słowackiego 10 tel.: , fax: Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu ul. Kołłątaja 11/ Opole tel.: fax: Sprawdź swój pomysł na biznes! Chcesz się przekonać jak to jest być swoim własnym szefem? Masz pomysł na własną firmę? Tylko obawa przed formalnościami i konkurencją powstrzymuje Cię przed realizacją marzenia? Już teraz możesz wypróbować swój pomysł na biznes: wejdź na stronę i kliknij, aby zagrać w darmową grę internetową. Biorąc udział w grze rozwiejesz wątpliwości, sprawdzisz czy będziesz dobrym szefem i czy masz nosa do inwestycji. Chcesz wiedzieć więcej na temat zakładania własnej działalności gospodarczej? Darmowa platforma e-learningowa dostępna będzie już wkrótce także na stronie Internetowa gra strategiczna oraz platforma e-learningowa powstały w ramach partnerskiego projektu up. wypróbuj swój pomysł na biznes, który realizują: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Związek Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny Lewiatan. e-punkt Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt Punkt kontaktowy pełni funkcję doradczo - informacyjną oraz popularyzuje wykorzystywanie e-umiejętności w obrocie gospodarczym, w którym biorą udział mali i średni przedsiębiorcy oraz usługobiorcy prywatni użytkownicy Internetu. Zapraszamy na PORTAL: pl/e-punkt Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska nr 19, Nysa tel.: , fax Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

9 Znamy szczegóły Erasmusa dla wszystkich Nawet 5 milionów Europejczyków czyli prawie dwa razy więcej niż obecnie będzie miało szanse na zagraniczne studia lub szkolenia w ramach programu UE Erasmus dla wszystkich. Nowa inicjatywa poświęcona edukacji, szkoleniom, młodzieży i sportowi została właśnie zaprezentowana w Brukseli. Według planów Komisji Europejskiej Erasmus dla wszystkich ma od 2014 r. zastąpić istniejące obecnie programy Młodzież w działaniu i Uczenie się przez całe życie. Wśród pięciu milionów potencjalnych beneficjentów prawie 3 miliony stanowić mają uczniowie szkół wyższych i zawodowych. Studenci studiów II stopnia (magisterskich) będą mogli korzystać z nowego systemu gwarancji pożyczkowych, uruchomionego we współpracy z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W sumie siedmioletni budżet programu Erasmus dla wszystkich sięgnąć ma 19 miliardów euro. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada m.in. że: 2,2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło otrzymać dofinansowanie, dzięki któremu część swojej nauki lub szkoleń będzie mogło spędzić za granicą (obecnie grantów starcza dla 1,5 mln studentów); wśród wspomnianych wyżej studentów aż 135 tys. będzie miało szansę na uzyskanie grantów na studia w krajach dopiero wchodzących do UE; 735 tys. uczniów szkół zawodowych będzie mogło spędzić część swojej nauki lub szkoleń za granicą (dotychczasowe programy obejmowały 350 tys. beneficjentów); dofinansowanie zagranicznych wyjazdów poświęconych nauczaniu lub szkoleniu uzyska milion nauczycieli i pracowników młodzieżowych (dotychczas: 600 tysięcy); 330 tys. studentów studiów magisterskich będzie mogło skorzystać z pożyczek gwarantowanych przez EBI, służących finansowaniu nauki za granicą; szanse udziału w akcjach wolontariackich lub wymianach młodzieżowych otrzyma 540 tys. młodych ludzi (w dotychczasowych programach: 374 tysiące); 115 tysięcy instytucji i organizacji związanych z edukacją, szkoleniami oraz działalnością młodzieżową będzie miało szansę na uzyskanie dofinansowania dla tworzenia w sumie 20 tysięcy strategicznych partnerstw, służących realizacji wspólnych inicjatyw, promowaniu wymian młodzieżowych i wymiany doświadczeń; 4 tysiące instytucji edukacyjnych i firm będzie mogło wziąć udział w 400 porozumieniach na rzecz wiedzy (knowledge alliances) oraz porozumieniach na rzecz umiejętności branżowych (sector skills alliances) - tak by zwiększać atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy, wspierać innowacyjność i ducha przedsiębiorczości. Propozycja Komisji Europejskiej będzie teraz dyskutowana w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim. Instytucje te podejmą ostateczne decyzje w sprawie ram budżetowych na lata Komunikat Komisji i dodatkowe dokumenty dostępny jest na stronie ec.europa.eu/education/erasmus-for-all Co Ty wiesz o USA? Staże w Ambasadzie USA i American Chamber of Commerce to główne nagrody w konkursie dla uczniów szkół średnich Know America. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, odpowiadają w internecie na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społecznogospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, słynne cytaty i sport. Liczbę prawidłowych odpowiedzi liczy komputer. 60 uczestników pierwszego etapu z największą liczbą punktów zakwalifikuje się do drugiego części konkursu. Zadaniem w niej będzie napisanie eseju w języku polskim na jeden z 15 zadanych tematów. 15 autorów najlepszych esejów przejdzie do III etapu. Odbędzie się on w Collegium Civitas w Warszawie i będzie składał się z części pisemnej (testu) i części ustnej w języku angielskim. Część ustna będzie rozmową na jeden z tematów podanych na liście, która zostanie opublikowana w połowie stycznia. 30 autorów najlepiej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt Fundacji do Warszawy na trzydniowe spotkanie z amerykańskimi dyplomatami. Głównymi nagrodami będą jednak staże w dziale kulturalno-prasowym Ambasady Amerykańskiej i w American Chamber of Commerce w Warszawie oraz granty finansowe. Wszyscy laureaci otrzymają także dyplomy i książki. Więcej szczegółów na stronie Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego 2012 Młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich krajów członkowskich UE mogą wziąć udział w konkursie dotyczącym rozwoju i integracji Unii oraz europejskiej tożsamości. Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego otrzymają młodzieżowe projekty promujące europejskie i międzynarodowe zrozumienie, wspierające jednakowe pojmowanie europejskiej tożsamości i integrację, służące za wzór dla młodych ludzi w Europie oraz ukazujące praktyczne przykłady funkcjonowania Europejczyków w jednej wspólnocie. Chętni do udziału w konkursie mogą zgłaszać się indywidualnie lub w grupach. Przedstawiciele wybranych projektów z 27 krajów UE zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród do niemieckiego Akwizgranu 15 maja 2012 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 stycznia 2012 r. Więcej szczegółów na stronie adagio4.eu/view/en/introduction.html Strona opracowana na podstawie 9

10 Jak w czeskim filmie Od kilku lat teren po byłej fabryce samochodów dostawczych straszy sypiącymi się budynkami i zachwaszczonymi placami. Otoczony walącym się ogrodzeniem, obwieszonym paskudnie wyglądającymi reklamami, przypomina zdechłego wieloryba z przyssanymi doń pożeraczami glonów. Niemal wszyscy milczą na temat realnej przyszłości terenu po byłym molochu. Tymczasem dopóki na terenie po byłym FSD nie powstaną jakiekolwiek miejsca pracy, dopóty Nysa tkwić będzie w biedzie. Tłumaczenie, że zakład jest własnością prywatną i formalnie władzom nic do tego, to tylko część prawdy kryzys europejski, który obecnie trawi sporą część naszego kontynentu, pokazał, że w sytuacji ważnego problemu społecznego możliwa, potrzebna i skuteczna jest ingerencja władz każdego szczebla. Opowieści warszawskiej centrali FSO o szukaniu inwestora z branży motoryzacyjnej można włożyć między bajki. Jest to mydlenie oczu i swoista gra na zwłokę. Niestety stawką w tej grze są ludzie i miejsca pracy, których Nysa bardzo potrzebuje. Możemy czekać i patrzeć jak kolejno wyburzane są budynki, możemy też próbować to zmienić Włoska robota Włoska firma Advantech zaczyna prace związane z budową Centrum Badawczo - Rozwojowego. Włosi obiecują też budowę fabryki produkującej materiały izolacyjne (wełna mineralna i wata szklana). Do rozpoczęcia inwestycji przymierzali się blisko 2 lata. Docelowo pracę ma uzyskać ponad 100 osób. Praca przy produkcji wody Woda z Łąki taką nazwę ma nosić woda mineralna, którą otmuchowska gmina zamierza produkować wykorzystując źródła w miejscowości Łąka. Inwestycja, poza walorami promującymi gminę Otmuchów, ma dać także min. 20 nowych miejsc pracy. teren po byłej fabryce samochodów dostawczych - obraz nędzy i rozpaczy... Strefa Pracy, czyli wszystko dla aktywnie poszukujących zatrudnienia Wraz z rozpoczęciem działalności naszego Centrum Aktywizacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie stworzył STREFĘ PRACY dla osób poszukujących zatrudnienia. Przy głównym wejściu do CAZ znajdują się: 2 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, profesjonalnym oprogramowaniem MSOffice oraz kamerami internetowymi do przeprowadzania videokonferencji, drukarka, na której klienci mogą drukować dokumenty aplikacyjne stworzone przy pomocy kreatora cv znajdującego się na naszej stornie internetowej: profesjonalna niszczarka dokumentów. Chętni mogą skorzystać z Infokiosku, dzięki któremu mają możliwość przeglądania ofert pracy publikowanych na portalu EURES oraz z telefonu w celu skontaktowania się z potencjalnym pracodawcą i umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. W STREFIE PRACY dostępna jest także prasa, w której publikowane są ogłoszenia pracodawców poszukujących pracowników. W każdy poniedziałek udostępniamy dodatek Praca do Nowej Trybuny Opolskiej i Gazety Wyborczej. Ponadto wśród czasopism znajdują się tytuły poświęcone ofertom pracy w krajach Unii Europejskiej. Na tablicach Szukam pracy i Szukam pracownika pracodawcy jak i osoby poszukujące pracy mogą pozostawić swoje ogłoszenia. Zapraszamy do STREFY PRACY!!! 10 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

11 Ogólnopolski Tydzień Kariery w Nysie Impreza, która spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony młodzieży w tegorocznej edycji udział wzięło blisko tysiąc uczniów. Do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery zostały zaproszone szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne z Powiatu Nyskiego i powiatów ościennych Prudnika i Brzegu. Przedsiębiorcy oraz instytucje związane z planowaniem kariery prezentowały swoje oferty. multimedialne, ulotki, foldery, informatory. Największym zainteresowaniem, wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz podnagimnazjalnych, spotkał się konkurs multimedialny pod nazwą: Moja kariera zawodowa. Do Powiatowego Urzędu SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: I miejsce Marcin Glinka - ZS RCKU Nysa II miejsce Łukasz Noga - Zespół Szkół Ekonomicznych Nysa III miejsce Łukasz Kozak - ZS RCKU Nysa IV miejsce Krystian Rzycha - Zespół Szkół Zawodowych Kamiennik V miejsce Dawid Kozera Zespół Szkół Ekonomicznych Nysa VI miejsce Agnieszka Wykocka Zespół Szkół Ekonomicznych Nysa VII miejsce Michał Opiełka Zespół Szkół Głuchołazy VIII miejsce Damian Krzemień Zespół Szkół Głuchołazy Blisko 200 uczniów szkół Powiatu Nyskiego skorzystało z warsztatów przygotowanych przez liderów klubu pracy i doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, mających na celu ustalanie predyspozycji zawodowych, naukę pisania CV oraz listów motywacyjnych. Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanistyczno Teologiczną w Nysie, Młodzieżowym Biurem Pracy OWK OHP w Nysie i Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Nysie. Była to już trzecia edycja imprezy - kolejna za rok... Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Ma ona na celu inspirowanie działań na rzecz edukacji, pracy i kariery każdego człowieka. W trakcie imprezy setki uczniów miało możliwość zapoznania się z ofertami szkół średnich z powiatu nyskiego oraz opolskich uczelni wyższych. Organizatorzy wraz ze sponsorami przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in.: został zorganizowany konkurs na wykonanie i wypiek chałki pod okiem wykwalifikowanych mistrzów z firmy PHU Grześ z Nysy oraz konkurs na najlepszą pizzę. Obie konkurencje spotkały się ze sporym zainteresowaniem młodzieży. Pierwszy dzień Tygodnia Kariery uświetniły występy nyskich formacji tanecznych oraz muzycznych: TANERO, FLAME oraz PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYKI ROZRYWKOWEJ Z NYSY. Zorganizowano również pokazy sztuk walki w wykonaniu zespołu LUTADORES z NYSY. W ramach Tygodnia Kariery zorganizowane zostały stanowiska, na których wystawcy, w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, prezentowali własne firmy lub szkoły. Przygotowano prezentacje Pracy w Nysie wpłynęło łącznie 30 prac. Komisja konkursowa w 7 osobowym składzie dokonała oceny nadesłanych prac. Oceniano estetykę i efekt wizualny, wartość techniczną prezentacji, kreatywność pracy, zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu oraz znajomość tematu, a także przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. W wyniku konkursu wyłoniono następujących laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: SZKOŁY GIMNAZJALNE: I miejsce Grzegorz Łagocki Gimnazjum nr 2 w Nysie II miejsce Emilia Dźwigała Gimnazjum nr 2 w Nysie III miejsce Angela Taramina Gimnazjum nr 1 w Nysie IV miejsce Małgorzata Pryga Gimnazjum nr 2 w Nysie V miejsce Agata Panasiewicz Gimnazjum nr 2 w Nysie VI miejsce Agnieszka Janek Gimnazjum Biała Prudnicka VII miejsce Klaudia Chodakowska Gimnazjum Otmuchów VII miejsce Michał Pietraszek Gimnazjum nr 2 w Nysie Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie: aparaty fotograficzne wraz z kartami pamięci, słuchawki bezprzewodowe, MP4, dysk twardy przenośny, pendrive 4GB i 8 GB, głośniki bezprzewodowe, plecaki, bezprzewodowe myszki komputerowe. Ponadto gro nagród, m.in. rower górski, zostało ufundowanych przez sponsorów: NTG Gaworski, PSB Mrówka Jakub Sordyl, Pizzeria Grześ, Fitness Klub Viola, Solarium Sun Faktory, Studio Parys, Centrum Edukacji Zawodowej Cargo. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia oraz upominki. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę. Drugi dzień Tygodnia Kariery to szereg wykładów przeprowadzonych w salach Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Nysie przy ul. Poznańskiej 1, skierowanych do uczniów i nauczycieli. 11

12 Gala Biznesu W nyskim muzeum odbyła się Gala Biznesu. To już III odsłona tego przedsięwzięcia. Głównym punktem imprezy był wybór Firmy Roku Tegoroczną galę zorganizował Starosta Nyski i Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w partnerstwie z Nyską Regionalną Izbą Gospodarczą. W konkursie na tytuł Firma Roku 2011 brały udział firmy zrzeszone w Klubie 100, działającym przy PUP w Nysie oraz firmy zgłoszone przez czytelników Nowin Nyskich /w gazecie zamieszczone były kupony konkursowe, na których czytelnicy mogli typować firmy zasługujące ich zdaniem na to zaszczytne miano/. Następnie kapituła w składzie: Adam Fujarczuk - Starosta Nyski, Kordian Kolbiarz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Tomasz Malczyk - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Piotr Liniewski - Prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej, Bożena Polakowska - właścicielka Firmy Handlowej Łasuch ubiegłoroczny laureat Gali Biznesu, Antoni Hasenbeck - Prezes Ruchu Rozwoju Regionu, Bogdan Wyczałkowski - Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia dokonała wyboru 5 firm. Do pierwszej piątki wytypowano: Alsecco sp. z o.o. Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o. o. MAGMOD Moda męska i ślubna Migra s.j. FAMAD sp. z o.o. Statuetka Nyskiego Syzyfa i tytuł Firma Roku 2011 powędrowały do firmy Migra z Trzeboszowic, zajmującej się wykonywaniem spawanych konstrukcji stalowych m.in.: dla przemysłu górniczego, kolejowego, a także okrętownictwa i budownictwa. Nagrodę odebrał Pan Józef Grabowski - współwłaściciel firmy. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie stale współpracuje z blisko pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu nyskiego. Najlepsi z najlepszych są zrzeszeni w elitarnym klubie pracodawców Klubie 100. Podczas gali do grona Klubu 100 zostały zaproszone kolejne firmy: Alpha Personal - Service GmbH, AS - TECH s.c., Bank Zachodni WBK SA, Castorama Polska sp. z o.o., FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych sp. z o.o., Firma Handlowo - Usługowa Apek, ING Bank Śląski SA, MRM Małgorzata Sawicka. Certyfikaty potwierdzające przynależność do klubu odebrali właściciele i przedstawiciele zaproszonych firm z rąk Starosty Nyskiego. Ważnym punktem imprezy był wykład wybitnego ekonomisty Ryszarda Petru - Firma w dobie kryzysu. Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich w latach był doradcą Leszka Balcerowicza, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. W latach pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, tam zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi: reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Imprezę uświetnił też występ Ukraińskiego Zespołu Ludowego Kobza duetu bandurzystek działającego przy Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym, Weterynaryjnym i Biotechnologii we Lwowie. Panie Halina Shyniajewa i Uliana Teslia przeniosły wszystkich na dalekie, ukraińskie stepy dźwiękami swoich instrumentów, wywołując wśród widzów ogromne wzruszenie. Podsumowując, można stwierdzić, że cel tegorocznej Gali Biznesu, jakim było promowanie lokalnych przedsiębiorców, kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz zaangażowanie mieszkańców powiatu nyskiego w życie gospodarcze został osiągnięty. Zwycięzcy gratulujemy!!! Starosta Nyski Adam Fujarczuk wręcza statuetkę Syzyfa Nyskiego Józefowi Grabowskiemu - współwłaścicielowi firmy Migra w Trzeboszowicach. fot.: K. Branisz, portal: 12 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

13 Święta z prezydencją na opolskim rynku Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wziął udział w imprezie Święta z prezydencją, która odbyła się na opolskim rynku i była zakończeniem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w województwie opolskim. programie znalazło się także m.in. W symboliczne przekazanie prezydencji delegacji duńskiej młodym karatekom, którzy z rąk marszałka Józefa Sebesty i prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego odebrali koło sterowe. W ramach Świąt z prezydencją odbył się także jarmark świąteczny, w którym wzięli udział Beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którzy prezentowali m.in. wyroby powstałe w ramach projektów PO KL. Stoisko naszego urzędu zostało wzbogacone przez produkty regionalne wytworzone w ramach projektów realizowanych przez PUP Nysa dla mieszkańców Wójcic i Kopernik. Mieszkanki Wójcic, które uczestniczyły w projekcie Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic zrealizowanego w ramach Działania 6.3 PO KL przygotowały dla mieszkańców Opolszczyzny pyszny poczęstunek w postaci łopatyńskich pierogów z kaszą gryczaną i serem oraz kryżałek. Z kolei mieszkanki Kopernik, które uczestniczyły w projekcie Septem Sidera realizowanym w ramach Działania 9.5 PO KL uświetniły nasze stoisko świątecznymi piernikami z wróżbą. Łącznie do degustacji dla mieszkańców Opolszczyzny przekazano prawie tysiąc pierogów oraz ponad siedemset pierników. W ramach projektu Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic 15 mieszkanek Wójcic nabyło kwalifikacje w zakresie kulinariów, florystyki oraz zarządzania gospodarstwem agroturystycznym. Dzięki projektowi powstało Koło Nowoczesnej Gospodyni. Projekt Septem Sidera oparty na legendzie, iż ród Mikołaja Kopernika pochodzi z Kopernik przyczynił się do powstania produktu regionalnego pierników z Kopernik wytwarzanych według starej receptury. Dodatkowo dzięki zakupowi teleskopu w świetlicy wiejskiej powstanie małe obserwatorium astronomiczne. 13

14 źródło: galeria.forum.nysa.pl Historia szansą na pracę Zagospodarowanie dawnych obiektów przemysłowych powinno być sposobem na powstawanie nowych miejsc pracy. Niestety w powiecie nyskim brak tego typu działań. N a naszych oczach perełki minionej epoki, budynki powstałe na przełomie XIX i XX wieku, świadczące o potędze przemysłowej tych terenów, popadają w ruinę. Zamiast tętnić życiem i gwarem pracujących tam ludzi są obecnie obrazem nędzy i rozpaczy. ruiny byłego nyskiego browaru wnętrznego. Następnie cały teren kilka razy zmieniał właściciela, a mieściły się tam m.in. hurtownie. Prywatne przedsiębiorstwo z Głubczyc planowało utworzenie tam mieszkań i lokali usługowych, jednak pomysł nie wypalił, a firma nie ma pieniędzy na doprowadzenie zabytku do stanu używalności. Obecnie budynki wystawione są na sprzedaż. Wystarczy wskazać tu rozebrane nie tak dawno unikalne wachlarzowe parowozownie na terenie stacji kolejowej, niszczejący i powoli rozpadający się zabytkowy budynek rzeźni, kompleks zabudowań słodowni przy ul. Słowiańskiej, a także Dwór Biskupi. Na początek słodownia Historia Zabudowania powstały prawdopodobnie ok roku. Do 1945 roku mieściła się w nich Neisser Malzfabrik Hans Apfeld. Słodownia produkowała swoje wyroby (barwiony słód, karmel oraz kawę zbożową) m.in. dla jednego z największych nyskich browarów Löwenbrauerei Paul Ronge. Browar ten produkował kilka gatunków piwa i likierów, np. Caramel-Malzbier. Od właściciela tegoż browaru wzięła nazwę bezpośrednio sąsiadująca ze słodownią Villa Ronge, czyli obecna siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Udziały w słodowni posiadał także wrocławski browar Kipke-Bier. Ostatnim przedwojennym dyrektorem nyskiej słodowni był Emil Skoruppa. 14 Podobne inicjatywy realizowane są w całej Polsce, wystarczy wskazać tu chociażby galerię Stary Browar w Poznaniu, hotel Browar Centrum w Strzelcach Opolskich lub kompleks Stary Browar Gliwice. Okazuje się, że przy odrobinie chęci można ratować i przywracać do życia tego typu zabytki. Niestety stan techniczny obiektów pozostawia wiele do życzenia, większość metalowych części została rozkradziona i wywieziona na złom. Część budynków jest rozbierana przez właściciela, część nieubłaganie rozbiera czas Jaka przyszłość? źródło: galeria.forum.nysa.pl Po wojnie zakład przejął Browar Głubczyce i do 1989 roku prowadzona była tam produkcja słodu. W części budynków funkcjonowała także baza Przedsiębiorstwa Transportu Handlu We- Pomysłów na zagospodaro- tętniący życiem i pracą Stary Browar w Strzelcach Op. wanie tych terenów może być mnóstwo. Począwszy od budowy miesz- Oby także w Nysie udało się zrewitalizokań np.: tzw: loftów (metoda z wielkim wać teren byłej słodowni i tym samym sukcesem praktykowana w innych mia- uratować przed zniszczeniem zabytek stach), galerii, hotelu, inkubatora rzemio- poprzedniej epoki dając przy okazji prace sła czy wreszcie uruchomienie małego naszym mieszkańcom. lokalnego browaru. Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

15 Aktywność jako conditio sine qua non rozwoju jednostki Dla młodego człowieka przyszłość zawodowa jest kluczową, życiową decyzją, poważną inwestycją, za podjęciem której nie powinien stać sam, ponieważ wiedza to nie tylko bogactwo jednostki, ale także regionu, województwa, państwa i unii państw. Nie dopuśćmy do uprzedmiotowienia siebie Często powtarzane słowa powszednieją, co może doprowadzić do uśpienia czujności w zakresie, który one egzemplifikują. Sprawdza się to szczególnie, gdy jest mowa, np. o: ekologii, potrzebie uczenia się, dopasowania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy czy innowacji. Nie oznacza to jednak, że wskazane potrzeby straciły na swojej aktualności. Wręcz przeciwnie, wszystko dzieje się i realizuje, a uśpiona czujność sprawia, że po chwilowym zatrzymaniu się spostrzegamy, jak daleko rzeczywistość poszła do przodu. Nagle stajemy przed nowymi wyzwaniami, które wyewoluowały na tyle daleko rzeczywistość, że musimy ją ponownie doganiać, dokształcać się, wyrównywać poziom itd. Te swoiste i nie zawsze miłe turbulencje dotyczą każdego obszaru naszego życia. Kreślą zindywidualizowaną trajektorię postępowania dotychczasowego, obecnego i przyszłego, która na bieżąco jest modyfikowana i poprawiana. Nie można w żadnym razie dopuścić do uprzedmiotowienia siebie, a wręcz przeciwnie dążyć do upodmiotowienia, jako warunek conditio sine qua non rozwoju jednostki. W przeciwnym razie wspomnianą, osobistą trajektorię będzie za nas wyznaczał podmiot zewnętrzny, a nie my sami. Należy sobie życzyć, aby wykonana przez nas kompleksowa ocena aktualnego stanu, wzbogacona o empiryczną stronę życia, umożliwiła w miarę trafną prognozę trendów rozwoju, w tym przede wszystkim społecznego i gospodarczego. Tylko dzięki temu możemy zminimalizować, a w wielu przypadkach uniknąć, dokuczliwych i pejoratywnie rozumianych zawirowań. stabilności rozwoju, szczególnie ważnych i pewnych obszarów życia gospodarczego. Wyznacza to pożądane kierunki rozwoju regionu, a w konsekwencji ułatwia młodzieży wybór przyszłości zawodowej w oparciu o te indykatywne i stabilne kierunki. Dla młodego człowieka przyszłość zawodowa jest kluczową, życiową decyzją, poważną inwestycją, za podjęciem której nie powinien stać sam, ponieważ wiedza to nie tylko bogactwo jednostki, ale także regionu, województwa, państwa i unii państw. Droga od poziomu realizacyjnego (rzetelnie wykonywany wyuczony zawód), do poziomu rozwojowego (innowacje i wdrożenia), trwa wiele lat i nie nadaje się na wprowadzenie jej na giełdę. Proces dochodzenia do czytelnych wartości długo się kształtuje, stanowi jednak wymierny interes i najlepszą inwestycję społeczno-gospodarczą każdego regionu. Dzisiejsza obserwacja rynku pracy nie mówi o niczym pewnym w przyszłości, szybkie zmiany potrzeb rozwojowych rynku z łatwością rozchwieją najlepszą nawet strukturę, jeżeli zabraknie długofalowego i systematycznie realizowanego planowania i stawiania na zawody pewne i zawody giełdowe. Te pierwsze cechuje odpowiedzialność za fundamentalne obszary życia każdej struktury społecznej jak: medycyna, produkcja żywności, budownictwo (mieszkaniowe, drogowe, usługowe itd.), produkcja energii i wiele innych. Natomiast po stworzeniu stabilnego fundamentu można skonstatować, w jakich zakresach należy się wyspecjalizować (np. jako region) i postawić na rozwój naukowy, innowacyjny i koniecznie wdrożeniowy. W sposób immanentny nadejdzie wówczas czas na eksperymentowanie z wiedzą dynamicznie się zmieniającą, która może lub nie generować nowe zawody, a ich stabilność (szczególnie w początkowym okresie) nie jest zagwarantowana. Ta specyficzna giełda zawodowa jest dla graczy z dużym doświadczeniem, wiedzą i kapitałem, a nie dla kruchej, wrażliwej i niestabilnej kapitałowo struktury rozwijającego się danego regionu. Stabilność regionu przytrzyma zainteresowanie nim młodzieży Opisane postępowanie jest znakiem przyjęcia wyjątkowej odpowiedzialności za losy regionu, szczególnie w aspekcie stworzenia i ukształtowania własnego rezerwuaru wiedzy, który będzie stale użyźniał pole inwestycji, generował nowe miejsca pracy i stanowił bezcenne źródło zwane kapitałem wiedzy jawnej i ukrytej. Stabilność regionu przytrzyma zainteresowanie nim, nie tylko ze strony inwestorów, ale przede wszystkim młodzieży, która będzie planowała swój dalszy rozwój w oparciu o miejsce jej znane i w większości dobrze się kojarzące. Ta sentymentalna strona wzmacnia odpowiedzialność w działaniu, kształtuje tożsamość osoby i miejsca oraz sprawia, że czujemy się zobowiązani do angażowania się (swoją pracą, wiedzą i umiejętnościami) w utrzymanie i rozwój tożsamości miasta, powiatu, czy województwa. Z czasem będzie to stanowiło cel życia danej osoby, co z kolei jest najwyższą wartością, jaką może ona obdarować swój region. Wiedza to niekwestionowany kapitał, a posługiwanie się nią w celu wytworzenia działania innowacyjnego, to wartość dodana procesu konwergencji wielu zdarzeń, w tym: celu, kierunku i możliwości rozwoju regionu, systemu edukacji (na każdym poziomie kształcenia), inwestycji, a także budowania tożsamości społeczeństwa i miejsca. Wykształcenie buduje fundament pod solidną i trwałą przyszłość Z punktu widzenia systemu aksjologicznego, zmierzającego do zdefiniowania określonych wartości i wprowadzenia ich hierarchizacji, kształtują się priorytety działania, ułatwiające podjęcie każdej decyzji. Ujawniają się liczne dogmaty wyznaczające niekwestionowane wzorce postępowania. Do takich należy bez wątpienia rzetelne wykształcenie w określonym zawodzie, w skład którego wchodzi właściwa i kierunkowa praktyka. Buduje to stabilny fundament do zdefiniowania siebie i swoich umiejętności, na którym bez wahania można stworzyć solidną i trwałą przyszłość. Pochodną wykształcenia jest twórcze myślenie, które skutkuje innowacyjnymi pomysłami, a te z kolei są jedyną drogą do wdrożeń. Tak zdefiniowany aksjomat jest sprawdzonym instrumentem procesu budowania kapitału wiedzy danej osoby, czego pochodną jest społeczeństwo oparte na wiedzy, a to z kolei wymiernie wpływa na rozwoju regionu, którego zdefiniowany cel i strategia rozwoju, generują zapotrzebowanie na określone zawody skutkujące min: powstawaniem miejsc pracy. Dr inż. Tomasz Malczyk Prorektor ds. ogólnych prof. PWSZ w Nysie Dzisiejsza obserwacja rynku pracy nie mówi o niczym pewnym w przyszłości Tak postawiona kwestia umożliwia odświeżenie spojrzenia i wzbudzenie motywacji do większej aktywności. Ma to konstytutywne znaczenie dla każdego, a w szczególności dla młodzieży, która jest gwarantem podtrzymania i rozwoju społeczeństwa, co nie jest przecież niczym odkrywczym. Struktura strategii rozwoju danego regionu powinna emitować jasne i zhierarchizowane cele, pogrupowane w interwałach krótko i długoterminowych. Przewidywalność planu wzrasta z merytorycznym poziomem jego analizy, co nie jest ani łatwe ani szybkie, ale przynosi wymierne korzyści w postaci utrzymania 15

16 Spółdzielnia socjalna nowy sposób na aktywne działanie Masz pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, ale brakuje Ci kapitału? W Twoim środowisku jest kilka osób myślących podobnie jak Ty? Możesz skorzystać ze wspaniałego narzędzia jakim jest spółdzielnia socjalna. Dzięki temu będziesz mógł prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym zakresie zaczynając od produkcji i kończąc na usługach. Dlaczego spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą działalności. Łączy ona w sobie tradycyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej z działalnością społeczną, którą mogą prowadzić np. stowarzyszenia. W ramach spółdzielni możemy, oprócz działalności dochodowej, prowadzić działalność oświatowo - kulturową na rzecz jej członków np. kupując dla nich bilety do teatru czy kina. Możemy również zorganizować plenerową imprezę dla społeczności lokalnej. Koszty poniesione na ten cel (co jest bardzo istotne) pomniejszają nam wysokość podatku dochodowego. Spółdzielnia socjalna może również uczestniczyć w realizacji zadań publicznych ogłaszanych przez samorządy w formie otwartych konkursów. Spółdzielnie mają możliwość angażowania wolontariuszy, mogą także zatrudniać osoby skazane na karę pozbawienia wolności. Oprócz wspomnianych zalet ustawodawca wprowadził wiele innych preferencji: założyciele spółdzielni zwolnieni są z ponoszenia opłaty rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, członkowie założyciele posiadający status osoby bezrobotnej mogą otrzymać dofinansowanie w początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni, które wypłaci Powiatowy Urząd Pracy (podobnie jest w przypadku osób niepełnosprawnych wówczas wsparcia udziela PFRON), spółdzielnie socjalne, zatrudniając pracowników, mogą skorzystać z refundacji składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe przez okres do 24 miesięcy (wsparcie udzielane jest również przez Powiatowy Urząd Pracy po podpisaniu stosowanej umowy). Od dobrego pomysłu do realizacji Wspomniane zalety i uprawnienia spółdzielni socjalnych z pewnością ułatwiają start i pomagają w zderzeniu z twardymi regułami rynkowymi. Jednak, by spółdzielnia miała szanse zaistnienia na rynku potrzebny jest pomysł. Spółdzielnia może prowadzić każdą działalność, począwszy od produkcji jakiegoś konkretnego produktu, a skończywszy na różnego rodzaju usługach. Podstawą sukcesu jest rozeznanie rynku oraz rozpoznanie potencjału drzemiącego w przyszłych członkach spółdzielni. Ważny jest biznesplan, który ma niewątpliwy wpływ na przyszłe losy spółdzielni i powodzenie całego przedsięwzięcia. Należy wspomnieć, że przy konstruowaniu biznesplanu warto skorzystać z pomocy fachowca. Bezpłatną pomoc można uzyskać w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach (np. w Ośrodku Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie - byczyna.pl lub w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu - Osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej mogą tam skorzystać z usług doradczych w zakresie: planowania profilu przyszłej działalności, opracowania biznesplanu, doradztwa prawnego, doradztwa księgowego (prowadzenia pełnej księgowości, sporządzanie sprawozdań merytoryczno - finansowych wymaganych przez Urząd Skarbowy, stosowania podatku VAT oraz innych pojęć i procedur księgowych związanych z prowadzeniem spółdzielni socjalnej), różnego rodzaju pożyczek na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia swojej działalności, poręczeń, uczestnictwa w konkursach, przetargach ogłaszanych przez lokalne samorządy na wykonanie danego zadania publicznego, grantów dla nowoutworzonych spółdzielni socjalnych oraz dla działających spółdzielni socjalnych na restrukturyzację profilu ich działalności gospodarczo-społecznej, na przygotowanie do lustracji. W grupie siła Spółdzielnia indywidualna to spółdzielnia, której członkowie założyciele będą nie tylko jej przyszłymi pracownikami, ale również jej właścicielami. Gdy mamy już pomysł na naszą działalność, musimy zebrać grupę min. 5 a max 50 osób, które zechcą wspólnie podjąć wyzwanie. Osób, które podobnie myślą i dzięki temu będą dążyć do realizacji wspólnie wyznaczonego celu. Przy doborze członków warto brać pod uwagę osoby nam znane, do których mamy zaufanie, a co ważne, posiadają umiejętności wzajemnie uzupełniające się. Należy też pamiętać, że gdy ilość członków spółdzielni przekroczy 15 osób konieczne staje się powołanie tzw. rady nadzorczej. Organu, który w spółdzielni pełni funkcję zarządczą. Spółdzielnia może również powstać poprzez przekształcenie spółdzielni inwalidów lub niewidomych. Wówczas mówimy o tzw. spółdzielni zinstytucjonalizowanej. Członkami spółdzielni mogą zostać osoby zagrożone marginalizacją czy wykluczeniem społecznym. Ustawa o spółdzielniach socjalnych precyzuje, kto może tworzyć spółdzielnie i są to: osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, chore psychicznie, zwolnione z zakładów karnych, uchodźcy oraz osoby niepełnosprawne. Zrzeszanie się osób dla wspólnej inicjatywy ma wiele plusów. W przypadku prowadzenia spółdzielni socjalnej nie musisz sam myśleć o stworzeniu produktu, o jego przyszłej sprzedaży, o wszelkiego rodzaju opłatach, składkach, podatkach, które ma na głowie jednoosobowy przedsiębiorca. W grupie osób tworzącej spółdzielnię socjalną każdy ponosi taką samą odpowiedzialność, obowiązki rozkładają się na wszystkich. Członkowie spółdzielni wspierają się wzajemnie w realizacji wspólnego celu. Byczyna - Spółdzielnia Socjalna GRÓD W 2003 roku w małym miasteczku na Opolszczyźnie Byczynie, powstał pomysł wybudowania epokowego, starego grodu rycerskiego. Miejsca, w którym mogłyby spotykać się bractwa rycerskie z całego świata. Inspiracją dla tego przedsięwzięcia była bogata historia miasta i okolicy, ale również chęć stworzenia takiej atrakcji, która jednocześnie przyciągnie rzesze turystów i stanie się wizytówką miasta. Realizacja całego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach działalności transgranicznej. Projekt odniósł sukces dzięki zaangażowaniu czterech partnerów: prowadzącej projekt - gminy Byczyna, czeskiej gminy Złote Hory oraz bractw rycerskich: Opolskiego Bractwa Rycerskiego i Grupy Szermierczej z Jesenika. Obecnie Spółdzielnia Socjalna GRÓD znacznie przyczynia się do poprawy sytuacji materialnej osób w niej zatrudnionych. Szczególną troską otacza osoby wykluczone społecznie oraz osoby, które są tym wykluczeniem zagrożone, tworząc im jednocześnie warunki do readaptacji społecznej. Działalność spółdzielni zapełniła niszę turystyczną gminy poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez historycznych, obozów i turniejów rycerskich oraz średniowiecznych. Odbiorcami usług świadczonych przez spółdzielnię są nie tylko przyjezdni turyści z kraju i zagranicy, ale również uczniowie szkół. Spółdzielnia oferuje usługi hotelowe (około 60 miejsc noclegowych), gastronomiczne (obsługa imprez okolicznościowych, wesel czy spotkań integracyjnych). Członkowie spółdzielni specjalizują się we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, stolarstwie, sprzedaży balii szwedzkich oraz montażu kolektorów słonecznych. Spółdzielnia dynamicznie się rozwija zwiększając zakres świadczonych usług. W planach spółdzielni jest rozwój i budowa podgrodzia oraz stworzenie mini ZOO. Jak twierdzi Prezes spółdzielni pomysłów jest wiele. Kontakt: Spółdzielnia Socjalna GRÓD Biskupce 58, Byczyna źródło: tel Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

17 Praca łączy pokolenia - program, który daje szanse i zadowolenie! W realizowanym przez nyski PUP programie specjalnym Praca łączy pokolenia uczestniczyło 345 osób bezrobotnych, które od ponad roku nie mogły znaleźć pracy. Większość z nich teraz pracuje Program ten skierowany był do osób w teoretycznie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 oraz do 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Indywidualne podejście Wszystkie te osoby skorzystały z porady doradcy zawodowego, który ustalił każdej z nich indywidualny plan rozwoju /IPR/. Pozwoliło to na trafny dobór odpowiedniej formy wsparcia /prace interwencyjne, szkolenia, staże zawodowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, zatrudnienie niesubsydiowane/. Starsi i młodsi Kolejnym etapem były zajęcia i warsztaty grupowe, tzw. akademie, gdzie konieczny był podział wszystkich uczestników na dwie grupy wiekowe. Grupa bezrobotnych powyżej 50 roku życia uczestniczyła w Akademii w ramach której wszyscy mogli skorzystać m.in. z warsztatów kreowania wizerunku /usługi fryzjera i kosmetyczki/ oraz warsztatów informatycznych /m.in. szkolenia z obsługi komputera i innych urządzeń biurowych/. Grupa do 25 roku życia brała udział w warsztatach z zakresu savoir vivre, czyli zasad poprawnego zachowania, dobrych manier i ogłady. Warsztaty te odbyły się w ramach tzw. Akademii Młodych MAKS. Przykład pana Michała Jednym z pracodawców biorących udział w programie jest pan Michał, który działalność gospodarczą prowadzi od 2002 roku. Od 2010 r. jest ajentem jednej z większych stacji benzynowych w centrum Nysy. W firmie zatrudnia 11 osób. Pierwszymi osobami, które pośrednicy skierowali panu Michałowi do pracy na stację benzynową byli: 22 - letnia Julita oraz 54 - letni Krzysztof. Jeszcze tego samego dnia otrzymali telefoniczne potwierdzenie zatrudnienia obu osób. Po kilku tygodniach od tej chwili urzędnicy zajmujący się realizacją prac interwencyjnych postanowili odwiedzić panią Julitę i Michał Koziar - przedsiębiorca pana Krzysztofa w miejscu ich pracy. Celem wizyty była również chęć poznania opinii pracodawcy jego zadowolenia i zastrzeżeń do programu. Pan Michał zapytany o to jak ocenia projekt po tych kilku tygodniach stwierdził, że pozytywnie, a pracę zatrudnionych osób ocenia bardzo wysoko. Fakt, że długo pozostawali bez pracy, zdaniem pana Michała, to ich dodatkowy atut. Osoby, które wcześniej przez dłuższy czas pozostawały bez zatrudnienia, bardziej się starają i mocniej potrafią tę pracę docenić. Zatrudnieni, już w pierwszym kontakcie, wzbudzili sympatię i zdobyli zaufanie pracodawcy. Jedną z nich jest osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności, który utrudniał jej znalezienie pracy. Powodem tej trudności było negatywne podejście Pracodawców do osób niepełnosprawnych, prawdopodobnie wynikające ze stereotypów. Pan Michał okazał się jednak osobą bardzo otwartą, trudności młodej dziewczyny nie stanowiły dla niego żadnego problemu. Nie ukrywał, że praca na stacji benzynowej nie należy do lekkich, dlatego też ostateczną decyzję dotyczącą zatrudnienia pozostawił jej samej. W rezultacie obie strony są zadowolone ze współpracy. Pracodawca zapytany o dalsze losy naszych byłych bezrobotnych uśmiechnął się i odpowiedział, że wszystko w ich rękach. Obie osoby mają duże szanse na kontynuację zatrudnienia po zakończeniu programu.. Zatrudnij nianię Zatrudnienie niani jest idealnym rozwiązaniem dla pracujących rodziców. Teraz jest to łatwiejsze, gdyż zostało uregulowane przez prawodawcę ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tzw. ustawą żłobkową. Oznacza to, że niania za swoją pracę, oprócz wynagrodzenia, będzie miała odprowadzane składki ZUS, może to w perspektywie przyczynić się do ograniczenia zatrudniania w tzw. szarej strefie. Do tej pory nianie przede wszystkim pracowały na czarno, głównie na podstawie ustnej umowy z rodzicami, bez opłacania składek ZUS i podatków. Teraz niania będzie miała możliwość pracy z ubezpieczeniem. Ustawa żłobkowa przewiduje zatrudnienie niani przez rodziców dziecka opłacających wynagrodzenie, natomiast ZUS opłaci za nią składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia * Umowa aktywizacyjna jest cywilnoprawną umową o świadczenie usług. Polega na pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, tj. wykonywania na rzecz osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w takim gospodarstwie, czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego za pracę, które wynosi obecnie 1386 zł. Jeśli pensja niani będzie wyższa od minimalnej, rodzice sami dopłacą różnicę w składkach. W przypadku, gdy niania dobrowolnie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego - składki na to ubezpieczenie będzie opłacał rodzic dziecka. Z możliwości zatrudnienia niani na zasadach przewidzianych w ustawie żłobkowej mogą skorzystać jedynie rodzice lub opieką nad osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym. W ramach takiej umowy może być zatrudniona m.in. opiekunka do dzieci. ** Rodzina zastępcza zawodowa jest to rodzina, która otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Osoby pracujący, bądź prowadzący własną działalność gospodarczą. W przypadku utraty przez nich zatrudnienia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej - ZUS opłaca składki jeszcze przez 3 miesiące. Warto wiedzieć, że ZUS nie opłaci składek, jeśli rodzic dziecka korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej* albo umowę z nianią podpisze rodzina zastępcza zawodowa**. WAŻNE!!! Nianią może zostać każda osoba fizyczna /babcia, kuzynka, siostra, jak również sąsiadka/. Dziecko musi być w wieku pomiędzy 20 tygodniem a 3 rokiem życia i nie może uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego oraz nie może być objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. takie muszą przejść cykl szkoleń zakończony zaświadczeniem o kwalifikacji oraz uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata bądź kandydatów, wydanej na podstawie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. CO NALEŻY ZROBIĆ BY ZGODNIE Z PRAWEM ZATRUDNIĆ NIANIĘ? Krok I Rodzice zawierają z nianią tzw. umowę uaktywniającą. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej i powinna określać między innymi: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy. Krok II Rodzice zgłaszają nianię do rejestru prowadzonego przez ZUS. Mają też obowiązek niezwłocznego informowania ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, a w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy uaktywniającej lub o podwyższeniu wynagrodzenia niani. Krok III Nianie muszą pamiętać, że w związku z wykazaniem przychodów będą musiały jak każda inna osoba pracująca zapłacić podatek dochodowy. Można go płacić w formie zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc albo jednorazowo w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. 17

18 Jak szukać, żeby znaleźć pracę? Zanim rozpoczniesz samodzielne i aktywne poszukiwanie pracy, spróbuj podsumować swoje dotychczasowe działania. W takim bilansie powinny znaleźć się pytania dotyczące Twoich zachowań i działań na rynku pracy. Chcesz pracować? Jeśli tak, to te pytania pomogą Ci dobrze przygotować się do skutecznego jej szukania: Czy rzeczywiście szukasz pracy, czy tylko stwarzasz pozory przed rodziną i znajomymi? Czy wiesz, co masz zrobić, aby podjąć dobrą decyzję zawodową? Czy potrafisz samodzielnie określić swoje umiejętności i mocne strony pod kątem ofert pracy dostępnych na rynku? Jak oceniasz umiejętność prezentacji swojej osoby podczas spotkania z pracodawcą, biorąc pod uwagę wiek i czynności, które potrafisz wykonać? Czy potrafisz samodzielnie sporządzić swoje dokumenty aplikacyjne? Czy za swoje porażki obwiniasz innych? Jeśli szczerze odpowiedziałeś sobie na powyższe pytania, przed Tobą następny krok - dobór odpowiedniego formatu dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zwane potocznie aplikacją, składają się najczęściej z: Curriculum Vitae (CV), czyli życiorysu zawierającego najważniejsze wydarzenia dotyczące naszego życia zawodowego, a także listu motywacyjnego, którego zadaniem jest potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności, zareklamowanie siebie, przedstawienie swojej osoby w jak najlepszym świetle. Musisz pamiętać, że przed przystąpieniem do tworzenia tych bardzo osobistych dokumentów, konieczne jest wykonanie autoanalizy, czyli zestawienia własnych umiejętności i mocnych stron, pod kątem stanowiska, o które właśnie się ubiegasz. Curriculum Vitae (CV) Sam dokonaj wyboru odpowiedniego dla Ciebie wzoru CV w zależności od tego, czy posiadasz już doświadczenie zawodowe, czy też jesteś świeżo upieczonym absolwentem z jasno wytyczonym celem zawodowym. Masz do wyboru dwie wersje: życiorys chronologiczny lub życiorys ukierunkowany. Najpopularniejszym wzorem CV jest życiorys chronologiczny, właściwy dla osób posiadających dorobek zawodowy, który stanowi ich największy atut. We wspomnianym dokumencie doświadczenie przedstawiane jest w odwrotnej sekwencji czasu od ostatniego miejsca pracy wstecz. Tytuły stanowisk i nazwy organizacji są uwypuklone, a obowiązki i osiągnięcia na tych stanowiskach dokładnie opisane. Życiorys w tej formie jest czytelny, pozwala na łatwe śledzenie przebiegu kariery zawodowej - przede wszystkim jej ciągłości. Drugi rodzaj CV to życiorys ukierunkowany. Cechą takiego życiorysu jest to, że zawiera on szczegółowe informacje dotyczące jedynie pewnej dziedziny doświadczeń zawodowych, pomijając przy tym pozostałe. Użycie tej formy może świadczyć o przyszłościowym, strategicznym myśleniu kandydata o własnej karierze. Kandydat przedstawia swoją ofertę mając na względzie jasny, ściśle sprecyzowany cel zawodowy. Wymienia w nim jedynie te zdolności, umiejętności, które świadczą o jego dopasowaniu do danego stanowiska i pozostają w ścisłym związku z celem zawodowym. List motywacyjny W nim właśnie masz możliwość poinformowania pracodawcy o stanowisku, na które aplikujesz. List motywacyjny to także miejsce na Twoją osobistą reklamę, a także na umotywowanie wyboru tego właśnie miejsca pracy. Jest on dokumentem osobistym, powinien być stworzony samodzielnie, jego treść oddaje przecież Twoje umiejętności i wartości, twoje JA. Nie popełniaj błędu nie staraj się brzmieć zbyt formalnie. Nie obawiaj się, że bycie mniej formalnym oznacza bycie mniej profesjonalnym wprost przeciwnie. Czytając bezpośredni, niekonwencjonalny list, potencjalny pracodawca prawdopodobnie odniesie wrażenie, że zna Cię lepiej niż innych kandydatów. Zapewne uważniej go przeczyta i prawdopodobnie będzie miał ochotę poznać Cię osobiście, a jeżeli żadne z tych prawdopodobieństw nie okaże się realne, zawsze pozostanie Ci świadomość, że nie byłeś nudny. List motywacyjny powinien mieć formę podania: wprowadzenie, które służy do wskazania pracodawcy stanowisk, na które aplikujesz i skąd dowiedziałeś się o ofercie, prezentację kwalifikacji w tym miejscu należy przekonać pracodawcę do swoich umiejętności, oczywiście popartych przykładami z przebiegu kariery zawodowej, tutaj też możesz przekonać pracodawcę, że to właśnie Ciebie warto zatrudnić. zakończenie - kończąc list, koniecznie podziękuj za poświęcony ci czas (czytanie też go zajmuje) i zasugeruj konkretne działania, możesz zaproponować rozmowę telefoniczną, spotkanie lub jakąkolwiek inną, skuteczną formę kontaktu - ważne, żeby finałem kontaktu była rozmowa kwalifikacyjna, zachęć pracodawcę i wyraź gotowość spotkania, pamiętaj - inicjatywa musi być po Twojej stronie. Pisząc list motywacyjny nie zapominaj o tym, że posiadane przez Ciebie umiejętności oraz cechy osobowości, wpływają na Twoją wysoką samoocenę. Staraj się tak dobierać użyte w liście motywacyjnym sformułowania, by nie pomylić uprzejmości z brakiem pewności siebie, nawet wtedy, gdy jesteś absolwentem - wówczas Twoimi głównymi hasłami powinny zostać stwierdzenia potwierdzające np.: szybkość uczenia się i brak złych nawyków. Pamiętaj! Dokumenty aplikacyjne to Twoja wizytówka! Postaraj się, by świadczyły o Tobie jak najlepiej. Piotr Nowak Poznań ul. Deszczowa 18 tel Poznań, dnia rok Pan Eugeniusz Kowalski Właściciel Sklepu Meblowego ZORRO ul. Krótka Poznań Pamiętaj o zamieszczeniu na dole listu poniższej formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Staraj się imiennie kierować listy do osób zajmujących jak najwyższe stanowisko w firmie. Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pana ogłoszenie prasowe zamieszczone w Wiadomościach Dnia z dnia 30 grudnia 2010 roku chciałbym przedstawić swoją ofertę na stanowisko magazyniera-sprzedawcy. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło mi nabyć umiejętności koniecznych do pracy w Pana firmie. Dodatkowo także pragnę nadmienić, że posiadam niezbędną do wykonywania pracy magazyniera wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z obsługą wózka widłowego i prowadzenia magazynu. Jako osoba sumienna, uczciwa i samodzielna cieszę się dużym zaufaniem wśród znajomych i klientów. Moje profesjonalne podejście do obsługi klienta pozwoli Pana firmie na pozyskanie szerokiego grona nowych klientów zarówno detalicznych, jak i hurtowych. W przypadku zainteresowania się Pana moją kandydaturą wyrażam gotowość spotkania się celem przedyskutowania innych kwestii zawodowych. Z poważaniem Piotr Nowak Pierwszy akapit to informacja o tym na jakie stanowisko aplikujesz. W kolejnych akapitach zaprezentuj swoją przydatność do stanowiska na które się starasz. Ostatni akapit to zakończenie i wyrażenie gotowości do spotkania się na bezpośredniej rozmowie. Pamiętaj, aby podpisać odręcznie list motywacyjny. 18 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

19 19

20 Wolontariat czy to dla mnie? Blisko 2 tys. osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie to osoby bez doświadczenia zawodowego. Stanowią one 25% ogółu bezrobotnych. Zdecydowana większość z nich to ludzie młodzi, którzy często podkreślają, że nie mogą podjąć pracy, bowiem pracodawcy nie chcą zatrudniać kandydatów bez doświadczenia. Sposobem na zmianę tej patowej sytuacji może być wolontariat. Dla zainteresowanych wolontariatem dajemy kilka prostych podpowiedzi. Sprawdź czy dysponujesz czasem wolnym Odpowiedz sobie na pytanie, czy swój wolny czas chcesz poświęcić innym? Jeśli tak - sprecyzuj ile masz tego czasu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. Pamiętaj, by podejść do tego poważnie i wyliczyć precyzyjnie, to z pewnością ułatwi dalszy kontakt z potencjalną organizacją. Zdecyduj, czym właściwie chcesz się zajmować Pomyśl! Czym się interesujesz? Co cię cieszy? W czym jesteś najlepszy? Którymi z posiadanych umiejętności możesz wesprzeć organizacje pozarządowe? Może wolisz zająć się zupełnie czymś innym? Zastanów się, czy chcesz pracować bezpośrednio z ludźmi - np. pomagać osobie starszej, czytać osobie niewidomej, uczestniczyć w terapii dziecka autystycznego, czy pracować z osobami niepełnosprawnymi? A może wolisz pracę w biurze tu możesz pomóc w realizacji projektów, w pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowaniu materiałów promocyjnych, organizowaniu uroczystości, itd. Znajdź sobie miejsce gdzie najlepiej wykorzystasz swoje umiejętności Wiedząc ile masz czasu i co chcesz robić, możesz zacząć szukać sobie miejsca gdzie będziesz przydatny. Na początku warto rozejrzeć się wokół siebie. Może obok Twojego domu, w drodze do szkoły lub pracy, znajdują się placówki lub organizacje pozarządowe, które mogłyby być zainteresowane Twoją pomocą, np. miejski dom kultury, klub seniora, świetlica dla dzieci, stowarzyszenie ochrony ptaków, fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym itp. Czytając nazwę organizacji możesz już wstępnie wywnioskować, czym ona się zajmuje. Jeśli ta tematyka czy dziedzina Cię interesuje - zrób następny krok. Zajrzyj na ich stronę internetową i sprawdź, czy o to właśnie Ci chodzi, potem zadzwoń, albo jeszcze lepiej, pójdź tam osobiście i zapytaj czy potrzebna jest pomoc wolontariusza. Najpopularniejsze obowiązki wolontariuszy ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INSTYTUCJE PUBLICZNE Wolontariusz może pracować w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Przede wszystkim przydatny jest w pracach biurowych przepisywaniu tekstów na komputer, wysyłaniu faxów, kserowaniu, segregowaniu dokumentów itp. Może też tłumaczyć teksty z języków obcych, czy administrować stroną internetową organizacji. Jeśli posiada odpowiednią wiedzę, może udzielać porad specjalistycznych (prawnych, księgowych, PR). Może też zająć się koordynacją projektów czy pisaniem wniosków. Częstym zajęciem wolontariuszy w organizacjach pozarządowych lub instytucjach publicznych jest czuwanie przy telefonie zaufania lub dyżury w recepcji. Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości, festynów, konferencji. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji. Mogą także brać udział w kampaniach społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami, kwestowaniu. Właściwie to, co można robić w organizacji zależy od tego, czym organizacja się zajmuje, w jakiej dziedzinie działa, a także od tego, w czym wolontariusz jest dobry, na czym się zna. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Główną grupą odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Pomoc tym osobom to przede wszystkim bycie z nimi, wspieranie i motywowanie do aktywności, a także spacery, wyjścia do kina, czy zwyczajna rozmowa. Często osoby te są samotne, otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drugą osobą. Wolontariusze mogą również uczestniczyć w rehabilitacji lub terapii swoich niepełnosprawnych podopiecznych, oczywiście pod okiem osób przeszkolonych. Wielu wolontariuszy pomaga osobom niewidomym. Wspólnie spędzają czas np. czytując prasę czy książkę. Niosą również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. OSOBY STARSZE - SENIORZY Równie dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Tak samo jak w przypadku osób niepełnosprawnych, pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie i rozmowie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy. DZIECI Pomoc w opiece nad dziećmi /np. w domu dziecka/ polega w zasadzie na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Wolontariusz może organizować różnego rodzaju zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów. ZWIERZĘTA, ROŚLINY, KSIĄŻKI, itd Każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli tylko chce pomagać - może to być praca w schronisku dla psów czy w stajni podczas hipoterapii, praca w ogrodzie botanicznym, muzeum, galerii czy bibliotece. W przyszłym roku MY też pomożemy Widać, że pole do działania jest bardzo obszerne, dlatego też w przyszłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamierza otworzyć Punkt Pracy Wolontarystycznej. Będzie miał on na celu koordynowanie działań z zakresu wolontariatu. Dostrzegamy znaczny potencjał drzemiący w tej formie aktywizacji. Wolontariat może okazać się kluczem do sukcesu na rynku pracy. Opracowano na podstawie 20 Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

01 styczeń 2009 r. 01 listopad 2010 r. Raport podsumowujący projekt. Nysa. dajemy ludziom to czego potrzebują

01 styczeń 2009 r. 01 listopad 2010 r. Raport podsumowujący projekt. Nysa. dajemy ludziom to czego potrzebują 01 styczeń 2009 r. 01 listopad 2010 r. Raport podsumowujący projekt Nysa dajemy ludziom to czego potrzebują Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów RYNEK PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE POŚREDNICTWO PRACY FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2011 KURS NA PRACĘ Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów 1 ISSN 2082-0267

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e styczeń - luty 2011 NUMER 1 (39) 2011 rok (VIII) ISSN 2082-856X Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III SPIS TREŚCI NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 Wstęp PKB rośnie,

Bardziej szczegółowo