Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu"

Transkrypt

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Gmina Tarnowiec leży w powiecie jasielskim i składa się z 17 sołectw. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. w wyniku dekretu Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK i jest to czwarta ale najlepsza siedziba biblioteki. W 1961 r. powstała filia w Łubnie Szlacheckim, a w 1983 r. w Gliniku Polskim. Wszystkie tworzą sieć GBP w Tarnowcu zintegrowane w jeden, komputerowy system biblioteczny Mateusz, w który wpisano 95 proc. zasobów bibliotecznych. Od stycznia 2010 r. wszystkie procesy biblioteczne zostały skomputeryzowane. Posiada stronę internetową z dostępem do katalogu online biblioteki. W 2011 zarejestrowanych zostało 872 czytelników, prawie 11 tysięcy wypożyczeń w tym ponad połowa to literatura dla dorosłych. Stan księgozbioru wynosił wol. W każdej bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dla czytelników, urządzenia wielofunkcyjne, a w siedzibie głównej ksero, rzutnik i ekran. Jest współorganizatorem konkursu literackiego Nie-szuflada. Posiada kadrę z wykształceniem bibliotekarskim i pedagogicznym. Prowadzimy zajęcia biblioteczne z dziećmi i dorosłymi. Zachęcamy do kontaktu: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Tarnowiec 30, Tarnowiec Wacław Kozdrój Telefon:

3 II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki - dobra lokalizacja biblioteki gminnej, - przestronne wnętrze biblioteki gminnej, - wszechstronnie wykształcona kadra (pracownicy z wyższym wykształceniem, po licznych kursach i szkoleniach), - pomysłowi i kreatywni pracownicy tworzący zgrany zespół, - księgozbiór bogaty w nowości, - miła obsługa, - bezpłatny dostęp do Internetu, - dobra opinia wśród czytelników, - dostępne godziny otwarcia, - odnowione wnętrza, - aktywna współpraca z GOK, - komputeryzacja księgozbioru - biblioteki zaopatrzone w sprzęt multimedialny. - zła infrastruktura filii, - niskie środki finansowe na zakup nowości w filiach, - księgozbiór ubogi w czasopisma, - braki w wyposażeniu: stare nieestetyczne meble, - braki kadrowe, - zbyt niskie pensje pracowników. - niewystarczająca współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi - brak działań biblioteki związanych z upowszechnianiem lokalnego dziedzictwa kulturowego - brak przestrzeni dla dzieci w bibliotekach - niewystarcząjąca ilość działań rozwijających pasje twórcze kierowanych do dzieci w bibliotece Szanse Zagrożenia - zewnętrzne dotacje finansowe na rozwój działań biblioteki, - dobre kontakty z organizacjami społecznymi i instytucjami edukacyjnymi (m.in. szkoły), - przychylność władz samorządowych (m.in. wójta), - organizowanie lub współorganizowanie lokalnych imprez kulturowych, - uczestnictwo biblioteki w promocji - konkurencja: biblioteki szkolne blisko publicznych, świetlice wiejskie, - złe warunki lokalowe w filiach uniemożliwiają prowadzenie działalności kulturalnej, - Internet jako konkurencyjna forma spędzania czasu, - emigracja edukacyjna i zarobkowa, - polityka władz samorządowych.

4 regionu, - propagowanie historii regionu, - dbałość o pozytywny wizerunek placówki. Potencjał biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu wraz z filiami w Gliniku Polskim i Łubnie Szlacheckim posiada status prawny samorządowej instytucji kultury. Wpisana jest do rejestru prowadzonego przez organizatora - Gminę Tarnowiec. Podstawę ich finansowania zapewniają dotacje Urzędu Gminy. Biblioteki tworzą sieć lokalną o dużym potencjale instytucjonalnym w wymiarze majątkowym, kadrowym, zasobów wiedzy i doświadczeń, także pozycji, jaką zajmują w swoich środowiskach wiejskich. Biblioteki posiadają w miarę nowe zbiory biblioteczne, bogate w nowości i w aktualne kanony lektur szkolnych. Selekcje księgozbioru prowadzone są na bieżąco raz w roku. Biblioteka i filie zajmują ładnie urządzone chociaż niewielkie, pomieszczenia dla czytelników. Lokale biblioteczne znajdują się w centrach wsi, w niewielkiej odległości od sklepów, placówek oświaty i świątyń. Remonty pomieszczeń przeprowadzono w latach 2010 i Są bibliotekami skomputeryzowanymi z bezpłatnym dostępem do internetu dla czytelników. Cieszą się dobrą opinią wśród czytelników. Do dyspozycji czytelników każda z bibliotek w Gminie Tarnowiec ma ksero, skaner oraz możliwość wydruku na drukarce. Mocną stroną biblioteki w Tarnowcu i jej filii jest wykształcona kadra biblioteczna. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie bibliotekarskie, a dwie osoby dodatkowo wykształcenie pedagogiczne. GBP w Tarnowcu posiada skomputeryzowane wszystkie procesy biblioteczne tj.: katalogowanie księgozbioru, udostępnianie, rejestrację czytelników, katalog w internecie, możliwość rezerwacji książek przez internet, statystykę, skontrum. Dobrze rozwija się współpraca władzami gminy, dyrekcją i pracownika GOK, twórcami ludowymi, i społecznością wiejską. Wraz z GOK biblioteka jest organizatorem cyklicznych konkursów poetyckich.

5 III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie Sołtys Tarnowca - emeryt - Pasjonat historii Tarnowca Sołtysi innych wsi - w większości zainteresowani promocją swoich miejscowości. Ksiądz -emeryt - wiedza na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji ludowych, legend, gwary i historii regionu Wolontariusze dyr. GOK Koła Gospodyń Wiejskich Szkoły z terenu naszej gminy Zasoby materialne materiały biurowe, materiały promocyjne, baza lokalowa (Domy Ludowe), dostęp do Internetu (także mobilny), aparat fotograficzny, kamera, sprzęt audiowizualny. Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Rada Gminy Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Tarnowiec Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Brzezówce OSP GOK Szkoły Zasoby globalne

6 Internet - zewnętrzne dotacje finansowe na rozwój działań biblioteki, - dobre kontakty z organizacjami społecznymi i instytucjami edukacyjnymi (m.in. szkoły), - przychylność władz samorządowych (m.in. wójta), - organizowanie lub współorganizowanie lokalnych imprez kulturowych, - uczestnictwo biblioteki w promocji regionu, - propagowanie historii regionu, - dbałość o pozytywny wizerunek placówki. Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu przeprowadziła badania dotyczące potrzeby współpracy i jakości współpracy Biblioteki z trzema grupami, w tym dwoma korzystającymi z usług biblioteki i jedną nie korzystająca. Pierwszą grupą korzystająca z usług biblioteki były dzieci do lat 10. Przeprowadziliśmy 15 wywiadów z dziećmi i ich mamami. Z badań jednoznacznie wynika, iż ta grupa oczekuje zwiększenie oferty kierowanej do nich ze strony biblioteki. Oferta ta dotyczy zarówno przestrzeni bibliotecznej jak też działań kierowanych do najmłodszych czytelników i użytkowników. Aż 13 pytanych mam zauważyło, iż nie ma w naszej bibliotece miejsca/kącika dla dzieci, gdzie mogłyby obejrzeć książeczki i miło spędzić czas. Taki kącik jak przyznają mamy byłby również pomocny dla nich mogłyby zostawić dzieci w przyjemnym i bezpiecznym miejscu i spokojnie poszukać książek dla siebie. Badane osoby zawracają też uwagę, iż biblioteka nie oferuje dzieciom niczego poza pożyczaniem książek, tymczasem mamy i dzieci oczekują np. zajęć rozwijających zainteresowania i pasje twórcze, które można rozwijać w oparciu o literaturę. Stąd też narodził się pomysł organizacji zajęć teatralnych dla najmłodszych dzieci. Drugą badaną grupą były osoby dorosłe w wieku od 18 do 65 lat. Przebadaliśmy je za pomocą wywiadów, łącznie zrealizowaliśmy ponad 30 rozmów. Jest to grupa która korzysta z usług biblioteki ale niestety nie do końca jest z nich zadowolona. Pytani podkreślali, iż biblioteka powinna realizować również inne działania poza udostępnianiem księgozbioru takie których nie wdrażają inne podmioty na terenie gminy. Usługi jakich brakuje badanym na terenie gminy to usługi informacyjne. Kilka lat temu na terenie gminy była wydawana lokalna gazeta gdy jej wydawanie zawieszono mieszkańcom zabrakło dostępu do informacji. Jeden z badanych powiedział wszystko już w Internecie jest a co się dzieje w Tarnowcu nie ma się jak dowiedzieć. Zgodnie z opinią badanych usługi

7 informacyjne dla mieszkańców powinna świadczyć biblioteka. Trzecią badaną grupą było lokalni liderzy, w tym prezesi stowarzyszeń, sołtysi i inne aktywne osoby. Jest to grupa która do biblioteki przychodzi w charakterze czytelników ale nie współpracuje z nami jako partner w realizacji działań na rzecz społeczności. Zaprosiliśmy 10 takich osób na spotkanie aby dowiedzieć się czego oczekują od biblioteki. Zadania takie uważają iż powinniśmy pełnić wiążą się przede wszystkim z gromadzeniem i archiwizacją dokumentów życia społecznego, historii i kultury Tarnowca. W opinii liderów za mało również angażujemy się w działania na rzecz społeczności, powinnyśmy częściej wychodzić do ludzi i realizować działania na ich rzecz. W naszej opinii aby sprostać zapotrzebowaniu badanych grup powinniśmy rozpocząć współprace z wolontariuszami tak aby delegować część zadań poza pracowników biblioteki i wesprzeć się doświadczeniem i chęcią do działania innych ludzi. IV. Misja i wizja biblioteki Misja Misją GBP w Tarnowcu jest: - pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów - równe traktowanie osób korzystających z oferty biblioteki - upowszechnianie wiedzy o regionie - wspieramy twórców ludowych - otwarcie na nowe formy pracy - angażowanie społ. do współpracy Wizja Wizja oparta na funkcjach, które pełni w środowisku Informacyjna: - bogaty księgozbioru podręczny - komputeryzacja - dostęp do Internetu Naukowa: - warsztat pracy dla nauczycieli i uczniów Kulturalna: - centrum życia kulturalnego gminy - bogaty zbiór literatury, płyt i filmów edukacyjnych - organizacja życia kulturalnego - imprezy czytelnicze - wyjazdy do teatru - spotkania z ciekawymi ludźmi

8 Promocyjna: - główne centrum informacji o wsi i regionie - organizowanie imprez kulturalnych promujących osiągnięcia czytelników V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty INFORMACJA Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Tarnowiec do informacji lokalnych zwłaszcza w obszarze kultury i historii Wydanie lokalnej gazety kwartalnika Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w społeczności mieszkańców Gminy Tarnowiec istnieje bardzo duża potrzeba dostępu do informacji lokalnych zgłaszana zarówno przez członków społeczności jak i lokalnych liderów. Dyrektor biblioteki zespół redakcyjny zaangażowany w wydawanie gazety, zasoby sprzętowe i programowe do składu gazety, drukarnia, środki finansowe na wydanie gazety programy komputerowe do składu gazety, informacje o tym jak tworzyć i wydawać gazetę lokalną w internecie, w dłuższe perspektywie czasowej elektroniczne wydanie gazety. pierwszy numer gazety powstanie do VI gazeta lokalna (co najmniej 3 numery rocznie), 1 zespół redakcyjny gazety, wolontariusze pracujący przy wydaniu gazety, zmiana wizerunku biblioteki na

9 podmiot angażujący się w życie wspólnoty lokalnej Działanie 2 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności Warsztaty dziennikarsko - wolontariackie dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Tarnowiec Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w społeczności mieszkańców Gminy Tarnowiec istnieje bardzo duża potrzeba dostępu do informacji lokalnych zgłaszana zarówno przez członków społeczności jak i lokalnych liderów. Aby wydawać gazetę musimy dysponować odpowiednią kadrą która pomoże realizować nam to zadanie. Po zasięgnięciu opinii lokalnych nauczycieli stwierdziliśmy, iż należy zaangażować w realizację tego działania lokalną młodzież (wielu młodych ludzi tworzy własne formy literackie). Aby mogli redagować gazetę konieczne jest wyposażanie ich podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Jako że będzie to praca nieodpłatna chcemy dostarczyć im również informacji na temat wolontariatu i pracy wolontariackiej. Dyrektor biblioteki przy współpracy z dyrektorami szkół z terenu gminy. trenerzy, materiały szkoleniowe, programy komputerowe do redakcji i składu tekstu, sala warsztatowa, dyktafony programy komputerowe do składu gazety, informacje o tym jak tworzyć i wydawać gazetę lokalną w interrnecie warsztaty zostaną zrealizowane III osób w wieku szkolnym które nabędą wiedzę z zakresu wydawania lokalnej gazety i wolontariatu, pozyskanie 10 wolontariuszy współpracujących z biblioteką KULTURA Inwentaryzacja lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego Digitalizacja dokumentów życia społecznego będących w posiadaniu mieszkańców gminy Tarnowiec Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań lokalni liderzy i

10 lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację czytelnicy biblioteki oczekują od naszej biblioteki, iż będzie miejscem gdzie gromadzone będą świadectwa dorobku kulturowego lokalnej społeczności. Z naszych doświadczeń jako bibliotekarzy i kontaktów z czytelnikami również wiemy, iż dokumentacja życia społecznego jest jednym z zadań oczekiwanych przez mieszkańców. Bibliotekarki Sprzęt komputerowy, skaner, zespół wolontariuszy (redaktorzy gazety) programy komputerowe digitalizacji, informacje o tym jak digitalizować zbiory, w przyszłości strona www z digitalizowanymi zbiorami do baza zdigitalizowanych dokumentów życia społecznego mieszkańców Gminy Tarnowiec, 1 strona www ze zgromadzonymi zborami, poprawa wizerunku biblioteki w lokalnej społeczności jako podmiotu dbającego o lokalne dziedzictwo INTEGRACJA SPOŁECZNA Stworzenie przestrzeni dla lokalnych liderów i nawiązane współpracy przez bibliotekę z lokalnymi NGO i grupami nieformalnymi Organizacja cyklicznych spotkań pt. Pogaduchy o gminie na temat spraw lokalnych organizowane w bibliotece Środowisko lokalnych liderów i organizacji pozarządowych z terenu gminy nie współpracuje ze sobą, liderzy nie mają okazji i miejsca żeby się spotkać i porozmawiać o lokalnych sprawach i działaniach na rzecz społeczności. Dlatego chcemy zaproponować takie spotkania w bibliotece miejscu neutralnym dla wszystkich, które dotychczas nie angażowało się w działania społeczne Bibliotekarki, Dyrektor

11 Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Działanie 2 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Działanie 3 Potrzeby społeczności lokalnej, na które Sala, drobny poczęstunek, sprzęt multimedialny, ciekawe osoby jako goście z zewnątrz prezentujący przykłady dobrych praktyk, przekazujący wiedzę. informacje o spotkaniach na lokalnych stronach www, wykorzystanie informacji dostępnych w internecie jako tematów do dyskusji i źródła wiedzy do 2015 co najmniej 2 spotkania w roku, zmiana wizerunku biblioteki jako miejsca otwartego na sprawy społeczne Utworzenie kącika malucha w bibliotece w Gliniku Polskim Analiza potrzeb realizowana za pomocą wywiadów z dziećmi i ich matkami wykazała dużą potrzebę aranżacji przestrzeni bibliotecznej w sposób atrakcyjny dla najmłodszego odbiorcy. Opinię taką wyraziło 13 na 15 osób z którymi rozmawialiśmy Bibliotekarka z Glinika Polskiego meble dla dzieci, zabawki edukacyjne, wykładzina, literatura dla dzieci, przestrzeń w bibliotece informacje na stronie www biblioteki i gminy o utworzeniu kącika i zaproszenie do korzystania z niego, wiedza w zasobach internetu dotycząca zasad aranżacji przestrzeni dla dzieci, sklepy internetowe do miejsce dla dzieci w bibliotece w Gliniku, komplet mebli, zwiększenie liczy czytelników i użytkowników w wieku do 10 lat o co najmniej 10% w stosunku do VI 2012, zwiększenie zadowolenie rodziców dzieci z usług bibliotecznych Utworzenie teatrzyku dziecięcego W badaniu potrzeb oprócz potrzeby aranżacji przestrzeni dla dzieci pojawiała się również potrzeba dostarczenia im oferty zajęć

12 działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty rozwijających zainteresowanie kulturą i rozwijających ich pasje w tym zakresie. Taką potrzebę zgłosiło większość matek z którymi rozmawialiśmy. Dyrektor biblioteki, bibliotekarki osoba prowadząca teatrzyk, materiały do zajęć, przestrzeń do spotkań. strony www ze scenariuszami spektakli, strony www gminy i biblioteki gdzie będziemy informować o powstaniu i działalności teatrzyku XII grupa około 15 dzieci zaangażowanych w działanie teatrzyku, 1 teatrzyk dziecięcy funkcjonujący przy bibliotece, zwiększenie zadowolenia rodziców dzieci z oferty biblioteki kierowanej do dzieci. VI. Zarządzanie realizacją strategii 1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece Realizacja planu nie wymaga dokonania zmian organizacyjnych i formalnych w Bibliotece. Na potrzeby zarządzania wdrażaniem planu zostanie powołany zespół wrażający składający się z dyrektora i pracowników biblioteki oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zespół spotykał się będzie średnio raz w kwartale aby analizować bieżący przebieg wdrażania działań założonych w planie, szczególnie w kontekście ewentualnych trudności związanych z jego wdrażaniem. Wśród członków zespołu zostaną wytypowane osoby odpowiadające za realizację poszczególnych celów i działań zawartych w dokumencie. Wskazówkami dla prac

13 zespołu będą raporty z działań monitoringowych i ewaluacyjnych. Zespół opracuje raz do roku notatkę dotyczącą stanu wdrażania PRB. Również raz do roku planuję się przedstawienie stanu wrażania PRB radzie gminy lub przedstawicielom Komisji Kultury. 2. Monitoring realizacji planu Celem działań monitoringowych będzie analiza zgodności realizacji działań z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w Planie Rozwoju Bibliotek. W pierwszych 3 miesiącach realizacji planu zostaną przygotowane założenia monitoringu i wyznaczona osoba która będzie się zajmować realizacją czynności monitoringowych. Działania monitoringowe polegać będą na zbieraniu ilościowych i jakościowych informacji dotyczących wdrażania planu i porównaniu ich z założeniami zawartymi w PRB. Dane zbierane będą systematycznie, analiza zgodności działań z założeniami planu prowadzona będzie nie rzadziej niż raz na kwartał (w formie notki osoby odpowiedzialnej) i przedstawiana kierownikowi i pracownikom biblioteki. W przypadku rozbieżności między zakładanymi i realizowanymi działaniami oraz efektami zakłada się realizację działań naprawczych. Dane do monitoringu będą pozyskiwane na postawie: dokumentacji własnej biblioteki (zdjęć, statystyk, list obecności, umów itp.) oraz dokumentacji zewnętrznej (dokumentacji gminy itp.) a także obserwacji, wywiadów z pracownikami, uczestnikami działań, przyjaciółmi biblioteki. 3. Ewaluacja Raporty będą podstawą do ewaluacji Planu. Ewaluacji będą podlegać wszystkie cele. Zakładamy dwie ewaluacje: w połowie okresu realizacji strategii, czyli w 2014 roku, oraz na końcu jej realizacji, czyli w 2015 roku. Przez odrębny zespół oceniane będą stany realizacji poszczególnych zadań. Na podstawie wyników raportów okresowych z monitoringu, jak również wniosków z ewaluacji w 2014 roku, zakładamy możliwość ewentualnych zmian i korekty zapisów w Planie. 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

14 Promując Plan Rozwoju, biblioteka napisze na ten temat artykuł do prasy lokalnej. Ponadto będzie informować o planie uczestników podczas imprez czytelniczych. Plakat informujący o planie zostanie umieszczony nie tylko w bibliotece, ale też w innych często odwiedzanych przez mieszkańców miejsc, jak urząd gminy, przychodnie lekarskie, szkoły. Na bibliotecznej gazetce na stałe zostanie umieszczony plakat zawierający wizję i misję biblioteki. Biblioteka będzie na bieżąco informować społeczność lokalną, władze i partnerów o podjętych działaniach i etapach ich realizacji poprzez kolportaż plakatów i ulotek, zamieszczanie informacji i relacji opisowej i fotograficznej na stronie gminy i na Facebooku. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki I. Wizytówka biblioteki Gmina Staszów - miejsko-wiejska, położona w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, zamieszkała przez ponad 26 tys. mieszkańców. Biblioteka Publiczna Miasta działa

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek Warszawa, 2009 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015 Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Wejherowo obejmuje teren o powierzchni 9408 hektarów i liczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach w Krapkowicach Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2017 I. Wizytówka biblioteki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach jest miejscem nowoczesnym i przyjaznym, która wspiera potrzeby edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Uchwała nr 306/2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

więcej niż myślisz SZEŚĆ lat Programu Rozwoju Bibliotek

więcej niż myślisz SZEŚĆ lat Programu Rozwoju Bibliotek BibliotekA! więcej niż myślisz SZEŚĆ lat Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Aleksandra Gołdys, Magdalena Stec lipiec sierpień 2008 Raport powstał w Pracowni Kapitału Społecznego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych

Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych Materiały szkoleniowe Joanna Gotfryd Bożena Janowska Krzysztof Kacuga Przemysław Kozak Przewodnik biblioteczne projekty 02.2014

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Badanie przeprowadzone w ramach projektu Konsultacje społeczne Twój głos w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020

Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020 Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020 Spis treści Wstęp 3 Metodologia 3 Opis biblioteki 3 Baza lokalowa 8 Analiza swot

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Raport z badań społecznych Proszę pana, tu nie ma gdzie wyjść! (z wywiadu z gimnazjalistą) Aspiracje i potrzeby kulturowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo