Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu"

Transkrypt

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Gmina Tarnowiec leży w powiecie jasielskim i składa się z 17 sołectw. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. w wyniku dekretu Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK i jest to czwarta ale najlepsza siedziba biblioteki. W 1961 r. powstała filia w Łubnie Szlacheckim, a w 1983 r. w Gliniku Polskim. Wszystkie tworzą sieć GBP w Tarnowcu zintegrowane w jeden, komputerowy system biblioteczny Mateusz, w który wpisano 95 proc. zasobów bibliotecznych. Od stycznia 2010 r. wszystkie procesy biblioteczne zostały skomputeryzowane. Posiada stronę internetową z dostępem do katalogu online biblioteki. W 2011 zarejestrowanych zostało 872 czytelników, prawie 11 tysięcy wypożyczeń w tym ponad połowa to literatura dla dorosłych. Stan księgozbioru wynosił wol. W każdej bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dla czytelników, urządzenia wielofunkcyjne, a w siedzibie głównej ksero, rzutnik i ekran. Jest współorganizatorem konkursu literackiego Nie-szuflada. Posiada kadrę z wykształceniem bibliotekarskim i pedagogicznym. Prowadzimy zajęcia biblioteczne z dziećmi i dorosłymi. Zachęcamy do kontaktu: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Tarnowiec 30, Tarnowiec Wacław Kozdrój Telefon:

3 II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki - dobra lokalizacja biblioteki gminnej, - przestronne wnętrze biblioteki gminnej, - wszechstronnie wykształcona kadra (pracownicy z wyższym wykształceniem, po licznych kursach i szkoleniach), - pomysłowi i kreatywni pracownicy tworzący zgrany zespół, - księgozbiór bogaty w nowości, - miła obsługa, - bezpłatny dostęp do Internetu, - dobra opinia wśród czytelników, - dostępne godziny otwarcia, - odnowione wnętrza, - aktywna współpraca z GOK, - komputeryzacja księgozbioru - biblioteki zaopatrzone w sprzęt multimedialny. - zła infrastruktura filii, - niskie środki finansowe na zakup nowości w filiach, - księgozbiór ubogi w czasopisma, - braki w wyposażeniu: stare nieestetyczne meble, - braki kadrowe, - zbyt niskie pensje pracowników. - niewystarczająca współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi - brak działań biblioteki związanych z upowszechnianiem lokalnego dziedzictwa kulturowego - brak przestrzeni dla dzieci w bibliotekach - niewystarcząjąca ilość działań rozwijających pasje twórcze kierowanych do dzieci w bibliotece Szanse Zagrożenia - zewnętrzne dotacje finansowe na rozwój działań biblioteki, - dobre kontakty z organizacjami społecznymi i instytucjami edukacyjnymi (m.in. szkoły), - przychylność władz samorządowych (m.in. wójta), - organizowanie lub współorganizowanie lokalnych imprez kulturowych, - uczestnictwo biblioteki w promocji - konkurencja: biblioteki szkolne blisko publicznych, świetlice wiejskie, - złe warunki lokalowe w filiach uniemożliwiają prowadzenie działalności kulturalnej, - Internet jako konkurencyjna forma spędzania czasu, - emigracja edukacyjna i zarobkowa, - polityka władz samorządowych.

4 regionu, - propagowanie historii regionu, - dbałość o pozytywny wizerunek placówki. Potencjał biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu wraz z filiami w Gliniku Polskim i Łubnie Szlacheckim posiada status prawny samorządowej instytucji kultury. Wpisana jest do rejestru prowadzonego przez organizatora - Gminę Tarnowiec. Podstawę ich finansowania zapewniają dotacje Urzędu Gminy. Biblioteki tworzą sieć lokalną o dużym potencjale instytucjonalnym w wymiarze majątkowym, kadrowym, zasobów wiedzy i doświadczeń, także pozycji, jaką zajmują w swoich środowiskach wiejskich. Biblioteki posiadają w miarę nowe zbiory biblioteczne, bogate w nowości i w aktualne kanony lektur szkolnych. Selekcje księgozbioru prowadzone są na bieżąco raz w roku. Biblioteka i filie zajmują ładnie urządzone chociaż niewielkie, pomieszczenia dla czytelników. Lokale biblioteczne znajdują się w centrach wsi, w niewielkiej odległości od sklepów, placówek oświaty i świątyń. Remonty pomieszczeń przeprowadzono w latach 2010 i Są bibliotekami skomputeryzowanymi z bezpłatnym dostępem do internetu dla czytelników. Cieszą się dobrą opinią wśród czytelników. Do dyspozycji czytelników każda z bibliotek w Gminie Tarnowiec ma ksero, skaner oraz możliwość wydruku na drukarce. Mocną stroną biblioteki w Tarnowcu i jej filii jest wykształcona kadra biblioteczna. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie bibliotekarskie, a dwie osoby dodatkowo wykształcenie pedagogiczne. GBP w Tarnowcu posiada skomputeryzowane wszystkie procesy biblioteczne tj.: katalogowanie księgozbioru, udostępnianie, rejestrację czytelników, katalog w internecie, możliwość rezerwacji książek przez internet, statystykę, skontrum. Dobrze rozwija się współpraca władzami gminy, dyrekcją i pracownika GOK, twórcami ludowymi, i społecznością wiejską. Wraz z GOK biblioteka jest organizatorem cyklicznych konkursów poetyckich.

5 III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie Sołtys Tarnowca - emeryt - Pasjonat historii Tarnowca Sołtysi innych wsi - w większości zainteresowani promocją swoich miejscowości. Ksiądz -emeryt - wiedza na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji ludowych, legend, gwary i historii regionu Wolontariusze dyr. GOK Koła Gospodyń Wiejskich Szkoły z terenu naszej gminy Zasoby materialne materiały biurowe, materiały promocyjne, baza lokalowa (Domy Ludowe), dostęp do Internetu (także mobilny), aparat fotograficzny, kamera, sprzęt audiowizualny. Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Rada Gminy Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Tarnowiec Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Brzezówce OSP GOK Szkoły Zasoby globalne

6 Internet - zewnętrzne dotacje finansowe na rozwój działań biblioteki, - dobre kontakty z organizacjami społecznymi i instytucjami edukacyjnymi (m.in. szkoły), - przychylność władz samorządowych (m.in. wójta), - organizowanie lub współorganizowanie lokalnych imprez kulturowych, - uczestnictwo biblioteki w promocji regionu, - propagowanie historii regionu, - dbałość o pozytywny wizerunek placówki. Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu przeprowadziła badania dotyczące potrzeby współpracy i jakości współpracy Biblioteki z trzema grupami, w tym dwoma korzystającymi z usług biblioteki i jedną nie korzystająca. Pierwszą grupą korzystająca z usług biblioteki były dzieci do lat 10. Przeprowadziliśmy 15 wywiadów z dziećmi i ich mamami. Z badań jednoznacznie wynika, iż ta grupa oczekuje zwiększenie oferty kierowanej do nich ze strony biblioteki. Oferta ta dotyczy zarówno przestrzeni bibliotecznej jak też działań kierowanych do najmłodszych czytelników i użytkowników. Aż 13 pytanych mam zauważyło, iż nie ma w naszej bibliotece miejsca/kącika dla dzieci, gdzie mogłyby obejrzeć książeczki i miło spędzić czas. Taki kącik jak przyznają mamy byłby również pomocny dla nich mogłyby zostawić dzieci w przyjemnym i bezpiecznym miejscu i spokojnie poszukać książek dla siebie. Badane osoby zawracają też uwagę, iż biblioteka nie oferuje dzieciom niczego poza pożyczaniem książek, tymczasem mamy i dzieci oczekują np. zajęć rozwijających zainteresowania i pasje twórcze, które można rozwijać w oparciu o literaturę. Stąd też narodził się pomysł organizacji zajęć teatralnych dla najmłodszych dzieci. Drugą badaną grupą były osoby dorosłe w wieku od 18 do 65 lat. Przebadaliśmy je za pomocą wywiadów, łącznie zrealizowaliśmy ponad 30 rozmów. Jest to grupa która korzysta z usług biblioteki ale niestety nie do końca jest z nich zadowolona. Pytani podkreślali, iż biblioteka powinna realizować również inne działania poza udostępnianiem księgozbioru takie których nie wdrażają inne podmioty na terenie gminy. Usługi jakich brakuje badanym na terenie gminy to usługi informacyjne. Kilka lat temu na terenie gminy była wydawana lokalna gazeta gdy jej wydawanie zawieszono mieszkańcom zabrakło dostępu do informacji. Jeden z badanych powiedział wszystko już w Internecie jest a co się dzieje w Tarnowcu nie ma się jak dowiedzieć. Zgodnie z opinią badanych usługi

7 informacyjne dla mieszkańców powinna świadczyć biblioteka. Trzecią badaną grupą było lokalni liderzy, w tym prezesi stowarzyszeń, sołtysi i inne aktywne osoby. Jest to grupa która do biblioteki przychodzi w charakterze czytelników ale nie współpracuje z nami jako partner w realizacji działań na rzecz społeczności. Zaprosiliśmy 10 takich osób na spotkanie aby dowiedzieć się czego oczekują od biblioteki. Zadania takie uważają iż powinniśmy pełnić wiążą się przede wszystkim z gromadzeniem i archiwizacją dokumentów życia społecznego, historii i kultury Tarnowca. W opinii liderów za mało również angażujemy się w działania na rzecz społeczności, powinnyśmy częściej wychodzić do ludzi i realizować działania na ich rzecz. W naszej opinii aby sprostać zapotrzebowaniu badanych grup powinniśmy rozpocząć współprace z wolontariuszami tak aby delegować część zadań poza pracowników biblioteki i wesprzeć się doświadczeniem i chęcią do działania innych ludzi. IV. Misja i wizja biblioteki Misja Misją GBP w Tarnowcu jest: - pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów - równe traktowanie osób korzystających z oferty biblioteki - upowszechnianie wiedzy o regionie - wspieramy twórców ludowych - otwarcie na nowe formy pracy - angażowanie społ. do współpracy Wizja Wizja oparta na funkcjach, które pełni w środowisku Informacyjna: - bogaty księgozbioru podręczny - komputeryzacja - dostęp do Internetu Naukowa: - warsztat pracy dla nauczycieli i uczniów Kulturalna: - centrum życia kulturalnego gminy - bogaty zbiór literatury, płyt i filmów edukacyjnych - organizacja życia kulturalnego - imprezy czytelnicze - wyjazdy do teatru - spotkania z ciekawymi ludźmi

8 Promocyjna: - główne centrum informacji o wsi i regionie - organizowanie imprez kulturalnych promujących osiągnięcia czytelników V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty INFORMACJA Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Tarnowiec do informacji lokalnych zwłaszcza w obszarze kultury i historii Wydanie lokalnej gazety kwartalnika Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w społeczności mieszkańców Gminy Tarnowiec istnieje bardzo duża potrzeba dostępu do informacji lokalnych zgłaszana zarówno przez członków społeczności jak i lokalnych liderów. Dyrektor biblioteki zespół redakcyjny zaangażowany w wydawanie gazety, zasoby sprzętowe i programowe do składu gazety, drukarnia, środki finansowe na wydanie gazety programy komputerowe do składu gazety, informacje o tym jak tworzyć i wydawać gazetę lokalną w internecie, w dłuższe perspektywie czasowej elektroniczne wydanie gazety. pierwszy numer gazety powstanie do VI gazeta lokalna (co najmniej 3 numery rocznie), 1 zespół redakcyjny gazety, wolontariusze pracujący przy wydaniu gazety, zmiana wizerunku biblioteki na

9 podmiot angażujący się w życie wspólnoty lokalnej Działanie 2 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności Warsztaty dziennikarsko - wolontariackie dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Tarnowiec Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w społeczności mieszkańców Gminy Tarnowiec istnieje bardzo duża potrzeba dostępu do informacji lokalnych zgłaszana zarówno przez członków społeczności jak i lokalnych liderów. Aby wydawać gazetę musimy dysponować odpowiednią kadrą która pomoże realizować nam to zadanie. Po zasięgnięciu opinii lokalnych nauczycieli stwierdziliśmy, iż należy zaangażować w realizację tego działania lokalną młodzież (wielu młodych ludzi tworzy własne formy literackie). Aby mogli redagować gazetę konieczne jest wyposażanie ich podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Jako że będzie to praca nieodpłatna chcemy dostarczyć im również informacji na temat wolontariatu i pracy wolontariackiej. Dyrektor biblioteki przy współpracy z dyrektorami szkół z terenu gminy. trenerzy, materiały szkoleniowe, programy komputerowe do redakcji i składu tekstu, sala warsztatowa, dyktafony programy komputerowe do składu gazety, informacje o tym jak tworzyć i wydawać gazetę lokalną w interrnecie warsztaty zostaną zrealizowane III osób w wieku szkolnym które nabędą wiedzę z zakresu wydawania lokalnej gazety i wolontariatu, pozyskanie 10 wolontariuszy współpracujących z biblioteką KULTURA Inwentaryzacja lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego Digitalizacja dokumentów życia społecznego będących w posiadaniu mieszkańców gminy Tarnowiec Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań lokalni liderzy i

10 lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację czytelnicy biblioteki oczekują od naszej biblioteki, iż będzie miejscem gdzie gromadzone będą świadectwa dorobku kulturowego lokalnej społeczności. Z naszych doświadczeń jako bibliotekarzy i kontaktów z czytelnikami również wiemy, iż dokumentacja życia społecznego jest jednym z zadań oczekiwanych przez mieszkańców. Bibliotekarki Sprzęt komputerowy, skaner, zespół wolontariuszy (redaktorzy gazety) programy komputerowe digitalizacji, informacje o tym jak digitalizować zbiory, w przyszłości strona www z digitalizowanymi zbiorami do baza zdigitalizowanych dokumentów życia społecznego mieszkańców Gminy Tarnowiec, 1 strona www ze zgromadzonymi zborami, poprawa wizerunku biblioteki w lokalnej społeczności jako podmiotu dbającego o lokalne dziedzictwo INTEGRACJA SPOŁECZNA Stworzenie przestrzeni dla lokalnych liderów i nawiązane współpracy przez bibliotekę z lokalnymi NGO i grupami nieformalnymi Organizacja cyklicznych spotkań pt. Pogaduchy o gminie na temat spraw lokalnych organizowane w bibliotece Środowisko lokalnych liderów i organizacji pozarządowych z terenu gminy nie współpracuje ze sobą, liderzy nie mają okazji i miejsca żeby się spotkać i porozmawiać o lokalnych sprawach i działaniach na rzecz społeczności. Dlatego chcemy zaproponować takie spotkania w bibliotece miejscu neutralnym dla wszystkich, które dotychczas nie angażowało się w działania społeczne Bibliotekarki, Dyrektor

11 Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Działanie 2 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Działanie 3 Potrzeby społeczności lokalnej, na które Sala, drobny poczęstunek, sprzęt multimedialny, ciekawe osoby jako goście z zewnątrz prezentujący przykłady dobrych praktyk, przekazujący wiedzę. informacje o spotkaniach na lokalnych stronach www, wykorzystanie informacji dostępnych w internecie jako tematów do dyskusji i źródła wiedzy do 2015 co najmniej 2 spotkania w roku, zmiana wizerunku biblioteki jako miejsca otwartego na sprawy społeczne Utworzenie kącika malucha w bibliotece w Gliniku Polskim Analiza potrzeb realizowana za pomocą wywiadów z dziećmi i ich matkami wykazała dużą potrzebę aranżacji przestrzeni bibliotecznej w sposób atrakcyjny dla najmłodszego odbiorcy. Opinię taką wyraziło 13 na 15 osób z którymi rozmawialiśmy Bibliotekarka z Glinika Polskiego meble dla dzieci, zabawki edukacyjne, wykładzina, literatura dla dzieci, przestrzeń w bibliotece informacje na stronie www biblioteki i gminy o utworzeniu kącika i zaproszenie do korzystania z niego, wiedza w zasobach internetu dotycząca zasad aranżacji przestrzeni dla dzieci, sklepy internetowe do miejsce dla dzieci w bibliotece w Gliniku, komplet mebli, zwiększenie liczy czytelników i użytkowników w wieku do 10 lat o co najmniej 10% w stosunku do VI 2012, zwiększenie zadowolenie rodziców dzieci z usług bibliotecznych Utworzenie teatrzyku dziecięcego W badaniu potrzeb oprócz potrzeby aranżacji przestrzeni dla dzieci pojawiała się również potrzeba dostarczenia im oferty zajęć

12 działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty rozwijających zainteresowanie kulturą i rozwijających ich pasje w tym zakresie. Taką potrzebę zgłosiło większość matek z którymi rozmawialiśmy. Dyrektor biblioteki, bibliotekarki osoba prowadząca teatrzyk, materiały do zajęć, przestrzeń do spotkań. strony www ze scenariuszami spektakli, strony www gminy i biblioteki gdzie będziemy informować o powstaniu i działalności teatrzyku XII grupa około 15 dzieci zaangażowanych w działanie teatrzyku, 1 teatrzyk dziecięcy funkcjonujący przy bibliotece, zwiększenie zadowolenia rodziców dzieci z oferty biblioteki kierowanej do dzieci. VI. Zarządzanie realizacją strategii 1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece Realizacja planu nie wymaga dokonania zmian organizacyjnych i formalnych w Bibliotece. Na potrzeby zarządzania wdrażaniem planu zostanie powołany zespół wrażający składający się z dyrektora i pracowników biblioteki oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zespół spotykał się będzie średnio raz w kwartale aby analizować bieżący przebieg wdrażania działań założonych w planie, szczególnie w kontekście ewentualnych trudności związanych z jego wdrażaniem. Wśród członków zespołu zostaną wytypowane osoby odpowiadające za realizację poszczególnych celów i działań zawartych w dokumencie. Wskazówkami dla prac

13 zespołu będą raporty z działań monitoringowych i ewaluacyjnych. Zespół opracuje raz do roku notatkę dotyczącą stanu wdrażania PRB. Również raz do roku planuję się przedstawienie stanu wrażania PRB radzie gminy lub przedstawicielom Komisji Kultury. 2. Monitoring realizacji planu Celem działań monitoringowych będzie analiza zgodności realizacji działań z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w Planie Rozwoju Bibliotek. W pierwszych 3 miesiącach realizacji planu zostaną przygotowane założenia monitoringu i wyznaczona osoba która będzie się zajmować realizacją czynności monitoringowych. Działania monitoringowe polegać będą na zbieraniu ilościowych i jakościowych informacji dotyczących wdrażania planu i porównaniu ich z założeniami zawartymi w PRB. Dane zbierane będą systematycznie, analiza zgodności działań z założeniami planu prowadzona będzie nie rzadziej niż raz na kwartał (w formie notki osoby odpowiedzialnej) i przedstawiana kierownikowi i pracownikom biblioteki. W przypadku rozbieżności między zakładanymi i realizowanymi działaniami oraz efektami zakłada się realizację działań naprawczych. Dane do monitoringu będą pozyskiwane na postawie: dokumentacji własnej biblioteki (zdjęć, statystyk, list obecności, umów itp.) oraz dokumentacji zewnętrznej (dokumentacji gminy itp.) a także obserwacji, wywiadów z pracownikami, uczestnikami działań, przyjaciółmi biblioteki. 3. Ewaluacja Raporty będą podstawą do ewaluacji Planu. Ewaluacji będą podlegać wszystkie cele. Zakładamy dwie ewaluacje: w połowie okresu realizacji strategii, czyli w 2014 roku, oraz na końcu jej realizacji, czyli w 2015 roku. Przez odrębny zespół oceniane będą stany realizacji poszczególnych zadań. Na podstawie wyników raportów okresowych z monitoringu, jak również wniosków z ewaluacji w 2014 roku, zakładamy możliwość ewentualnych zmian i korekty zapisów w Planie. 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

14 Promując Plan Rozwoju, biblioteka napisze na ten temat artykuł do prasy lokalnej. Ponadto będzie informować o planie uczestników podczas imprez czytelniczych. Plakat informujący o planie zostanie umieszczony nie tylko w bibliotece, ale też w innych często odwiedzanych przez mieszkańców miejsc, jak urząd gminy, przychodnie lekarskie, szkoły. Na bibliotecznej gazetce na stałe zostanie umieszczony plakat zawierający wizję i misję biblioteki. Biblioteka będzie na bieżąco informować społeczność lokalną, władze i partnerów o podjętych działaniach i etapach ich realizacji poprzez kolportaż plakatów i ulotek, zamieszczanie informacji i relacji opisowej i fotograficznej na stronie gminy i na Facebooku. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2014-2018 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Plan rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Czernice Borowe jest niespełna 4 tys. gminą wiejską położoną w północnej części

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Lesznowola położona jest na terenie powiatu piaseczyńskiego. Biblioteka w Lesznowoli została powołana w 1950 roku przez Gromadzką

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Biblioteki szkolne w liczbach 30.09.2012r. Modele bibliotek szkolnych w literaturze Modele bibliotek szkolnych w środowisku

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego I. Potrzeba adekwatności oferty do oczekiwań młodych ludzi. Poniżej wymieniono przykłady działań będących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI/14 z dnia 26 marca 2014 r. I. Wizytówka biblioteki

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI/14 z dnia 26 marca 2014 r. I. Wizytówka biblioteki Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXI/14 z dnia 26 marca 2014 r. I. Wizytówka biblioteki Gmina Jabłoń położona jest w województwie lubelskim, na południowo-zachodnim krańcu Polesia. Na terenie mieszka około

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Ferie z filmem w bibliotece oraz Filmowe pogwarki

Opis zasobu: Ferie z filmem w bibliotece oraz Filmowe pogwarki Opis zasobu: Ferie z filmem w bibliotece oraz Filmowe pogwarki Projekt Ferie z filmem w bibliotece realizowany był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty w ramach programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Nazwa pola Ośrodek akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inne niż powyżej) Dane kontaktowe osoby

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020 PROJEKT Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020 Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne ZBIÓR ZASAD dotyczących udziału w projekcie Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach 1. Informacje ogólne 1.1 Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez 1.2 Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej! Strategia rozwoju na lata 2015-2025 !!! !!!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej! Strategia rozwoju na lata 2015-2025 !!! !!! Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej Strategia rozwoju na lata 2015-2025 I. Wizytówka biblioteki Podkowa Leśna leży na terenie woj. maz., w powiecie grodziskim. Biblioteka powstała 1.01.1950

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec Aktualizacja 2010r 1. Adres gminy Nazwa Gminy URZĄD GMINY SAMBORZEC Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE Miejscowość SAMBORZEC Ulica Nr domu 43 Kod pocztowy 27-650 Samborzec 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Nowy Targ należy do największych pod względem ludności gmin podhalańskich.

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie Straty powojenne spowodowały, że ówczesny Resort Oświaty zaraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna udostępnianie stanowisk

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy

Opis zasobu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy Opis zasobu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy, prowadzony był przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej Tutaj proponujemy wklejenie logo - jesli biblioteka nie posiada logo można wkleić np. zdjęcie zespołu Plan rozwoju na lata... Tutaj wpisz pełną nazwę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok 1. Sieć biblioteczna. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne w Podklasztorzu, Przygłowie,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy: Klaudia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU. NA 2010r.

PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU. NA 2010r. PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU NA 2010r. I. GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW Analiza rynku wydawniczego, systematyczne przeglądanie napływających od wydawców ofert wydawniczych.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA na lata 2008-2009

PLAN DZIAŁANIA na lata 2008-2009 PLAN DZIAŁANIA na lata 2008-2009 1. Adres gminy Województwo Warmińsko mazurskie Miejscowość Grodziczno Ulica -------------------------------------------------------------------------- Nr domu 17A Nr lokalu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE BIBLIOTEKA -PUBLICZNA. 66-132 TRZEBIECHÓW, ul. SulechowsUd 2 tel. 068 351 40 12 NIP973-088n!>6-18 REGON 080160190 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Gródku Gródek, styczeń lipiec 2012 r. NASZ ŚWIAT - poznaję sztukę dziennikarską projekt prowadzony był w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

za l półrocze 2014 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

za l półrocze 2014 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ., tel. Oóa ao*. ; -j INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 2014 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie informuje

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 /2014 z dnia 03.04.2014 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w sprawie wprowadzenia Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2014-2018 Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Ruszaj się z biblioteką! IV KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWA 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Ruszaj się z biblioteką! IV KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWA 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU Ruszaj się z biblioteką! IV KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWA 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU Na początek warto się przedstawić Beata Rogalska pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie, pomysłodawca

Bardziej szczegółowo

ROLA BIBLIOTEK W ZDOBYWANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI KWALIFIKACJAMI/UMIEJĘTNOŚCIAMI

ROLA BIBLIOTEK W ZDOBYWANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI KWALIFIKACJAMI/UMIEJĘTNOŚCIAMI ROLA BIBLIOTEK W ZDOBYWANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI KWALIFIKACJAMI/UMIEJĘTNOŚCIAMI dr MARIA JEDLIŃSKA Specjalista ds. Integracji Społecznej Dział Edukacji, Nauki i Badań WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Główne zagadnienia: oceny zasobów i potencjału wsi i gminy pod kątem atrakcji oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja)

PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja) 1. Adres gminy Gmina Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1 83-242 Osieczna powiat: starogardzki województwo: pomorskie PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja) 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem. Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem. Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Wysokie położona jest w centralnej części Wyżyny Lubelskiej, jest to gmina typowo rolnicza

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Cele programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB: a) rozwinięcie funkcjonującej w środowiskach

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI. notatnik

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI. notatnik PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI notatnik 1 WSTĘP: DO CZEGO SŁUŻY NOTATNIK? Notatnik służy do zapisywania Twoich indywidualnych refleksji (myśli, pomysłów) związanych z pracą nad planem rozwoju biblioteki w trakcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I RUNDY

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I RUNDY INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I RUNDY Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Małgorzata Nawara Biblioteka w SP4 w Rabce-Zdroju Galeria Regulamin działalności biblioteki szkolnej 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

PLAN DZIAŁANIA. 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Mazowieckie Miejscowość Myszyniec Ulica Plac Wolności Nr domu 60 Nr lokalu - Kod pocztowy 07-430 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

"Niech się święci cud pamięci"

Niech się święci cud pamięci wspólnym przedsięwzieciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Pomysł zebrania i wydania wspomnień ze zwykłego, codziennego życia osób mieszkających na ziemi kolneńskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok w roku 2006

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok w roku 2006 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok w roku 2006 PROJEKTY realizowane W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej - punkt

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 2019 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski 1. OPIS MIEJSCA REALIZACJI PLANU Gmina Ostrów

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Stan bibliotek w Polsce 2013 r. Wybrane dane i wskaźniki

Stan bibliotek w Polsce 2013 r. Wybrane dane i wskaźniki Stan bibliotek w Polsce 2013 r. Wybrane dane i wskaźniki Przyjmując jako element podziału mieszane kryterium odbiorcy usług bibliotecznych i profilu zbiorów można wyodrębnić biblioteki: publiczne 8 112,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów i szkoły. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie.

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo