Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO"

Transkrypt

1 Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 2 (36) Kwiecień - Maj 2013 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO W NUMERZE Na totolotka Pan Bóg by się obraził Reportaż z podjanowskiej wsi więcej str. 7 W 150. rocznicę Powstania Styczniowego... Montażem słowno-muzycznym, pn.: W hołdzie powstańcom styczniowym w Janowskim Ośrodku Kultury zainaugurowano 11. kwietnia br. obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego na terenie powiatu janowskiego. O tragicznych losach powstańców styczniowych na Ziemi Janowskiej o p o w i e d z i a ł a m ł o d z i e ż L i c e u m Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Wspominano losy powstańców, s p o c z y w a j ą c y c h n a c m e n t a r z a c h w Modliborzycach, Batorzu, Potoku Wielkim..., poległych w bitwie pod Polichną (tych z oddziału Tomasza Wierzbickiego pochowano w Rzeczycy Księżej, Kolonii Stróża i Brzozówce - w zbiorowej mogile...). WIĘCEJ na str. 5 W Święto 3 Maja, pamiętali o mogiłach powstańców styczniowych - Dwa wieki temu nasi przodkowie - ci, którym zawdzięczamy dzieło Konstytucji 3 Maja, przynieśli owoc swych prac do warszawskiej katedry. W taki sposób dali wyraz przeświadczeniu, że Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, winna być odniesiona do Boga. WI ĘCEJ na str. 4 Polki i oberki w Janowie Tablicę Pamięci odsłania Jerzy Bielecki - Starosta Janowski Około 150. wykonawców przewinęło się 5. maja br. przez plenerową scenę Janowskiego Festiwalu Folkloru. W niedzielne popołudnie dopisała i pogoda, i publiczność, i uczestnicy. Wśród wykonawców, byli starsi i młodsi, z powiatu janowskiego i spoza. WIĘCEJ na str. 16 Na bębenku gra Bronisław Rawski a na skrzypcach - Stanisław Głaz Powiat janowski. Kolejne drogi do przebudowy więcej str. 3 Brąz dla Wojtka Todysa więcej str. 13 Powstaje nowy Ośrodek dla dzieci W Janowie Lubelskim, w remontowanym budynku starego szpitala na ul. Zamoyskiego, powstaje Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy z dzienną opieką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. WIĘCEJ na str. 3 Wawrzynkowe dzieci posadziły brzozy Drzewka pomaga sadzić dzieciom Daniel Wieleba - aktor i prezenter z Janowa Lubelskiego Prawie 50 brzózek posadziły 30. kwietnia br. w Lasach Janowskich dzieci ze Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Wawrzynek. WIĘCEJ na str. 7 Lewa w górę - pozdrawiają się motocykliści Polową mszą świętą w intencji motocyklistów oraz poświęceniem jednośladów na rynku miasta rozpoczął się 11. maja br. drugi dzień trzydniowego Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Janów Lubelski WIĘCEJ na str. 6

2 Regranting. Przekażą pieniądze, ale za pośrednictwem operatora Od września ub. roku trwa testowanie modelowego działania regrantingu w powiecie janowskim. Przypomnijmy, że to właśnie współpraca samorządu powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi została zauważona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. - Spośród 25 % przebadanych jednostek samorządu terytorialnego w kraju, wybraliśmy 8 najlepszych, w tym powiat janowski - mówi Dorota Stronkowska przedstawiciel Akademii Rozwoju Filantropii. - W 2014 roku (po zakończeniu projektu w grudniu br.) o regrantingu w powiecie janowskim powstanie film informacyjno - edukacyjny oraz książka, będąca poradnikiem w tym zakresie. Obydwie pozycje, będące odzwierciedleniem zastosowania regrantingu w praktyce samorządowej powiatu janowskiego, zostaną rozesłane w celach edukacyjnych do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w całej Polsce - tłumaczy pani Dorota. Dodajmy, że regranting to sposób przekazywania środków finansowych nie bezpośrednio przez samorząd, ale za pośrednictwem wybranej organizacji, która pełni rolę operatora. W przypadku powiatu janowskiego operatorem została Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg, która ogłosiła konkurs na 3 granty w wysokości 2,5 tys. zł każdy (5 tys. zł to środki finansowe powiatu, 2,5 tys. zł - LGD). I to właśnie LGD, a nie urząd, dokona wyboru realizatorów działania i rozliczy dotacje na zaplanowane przez samorząd zadania publiczne, m.in. na ochronę i promocję zdrowia. - Trzeba szukać nowych rozwiązań, aby jak najlepiej współpracować z organizacjami pozarządowymi i aby aktywizować lokalne społeczności wokół różnych spraw o charakterze dobra wspólnego - tłumaczy Artur Pizoń - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego janowskiego Starostwa. I to właśnie dlatego, pracownicy Starostwa, jak również przedstawiciele różnych ZS. Stu stażystów zł dla każdego W Technikum Zawodowym im. Wincentego Witosa rozpoczęła się organizacja wakacyjnych staży dla uczniów w ramach projektu Młodzi, zdolni zawodowcy. Projekt zakłada realizację miesięcznych staży wakacyjnych dla 100. uczniów, z których 50. ma możliwość wyjazdu na staż po całej Polsce. Uczniowie wybierają najatrakcyjniejsze hotele, restauracje, przedsiębiorstwa logistyczne i nadleśnictwa. W wyborach uczniów pojawiają się często najpiękniejsze miasta, m.in. Wrocław, Sopot, Kraków czy Rzeszów. Staże uczniów z technikum gastronomicznego i hotelarskiego odbędą się w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych, m.in. w Sheraton Krakow Hotel, Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa, Hotel Jasek we Wrocławiu, ProVita w Kołobrzegu. Dla uczniów będzie to wielka szansa podniesienia poziomu praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu, jak również niezapomniana przygoda. Dodajmy, że 3. czerwca br., na szkolnym spotkaniu informacyjnym uczniowie zostali zapoznani z regulaminem przyznawania stypendium stażowego. 50 z nich zdecydowało się na staże poza powiatem janowskim, a 50 wybrało staż w Janowie i okolicach. Okazuje się, że w wypadku staży wyjazdowych, młodzieży przysługuje dodatkowe dofinansowanie, m.in. na pokrycie kosztów dojazdu oraz pobytu (zakwaterowania i wyżywienia). Zaznaczmy, że każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł, natomiast opiekun stażystów otrzyma dodatek w kwocie 1000 zł (za 3 stażystów). Przypomnijmy, że projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Kinga Jargiło - kierownik projektu; foto: Łukasz Spryszak Ogłoszenie Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim, informuje, iż posiada lokal (salę konferencyjną) o powierzchni użytkowej 80 m2 z przeznaczeniem na organizację szkoleń, konferencji oraz innego rodzaju spotkań okolicznościowych. Lokal posiada klimatyzację, pełne zaplecze sanitarne oraz możliwość korzystania z utwardzonego parkingu. Przedmiotowy lokal znajduje się na III piętrze w budynku administracyjnym, stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, położonym w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59. Szczegółowe informacje do uzyskania pod nr tel Uroczyste chwile Walnego Zgromadzenia Członków Cechu W dniu 20. maja br. w sali konferencyjnej Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Janowie Lub. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m. in.: Teresa Komisarczuk - Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Czesław Krzysztoń - Wiceburmistrz, Mariusz Wieleba i Wiesława Dyjach - Dyrektor i Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim oraz licznie zebrani członkowie Cechu. Miłym i ważnym punktem Walnego Zgromadzenia było wręczenie odznaczeń rzemieślniczych, przyznanych na wniosek Zarządu Cechu przez Zarząd Izby Rzemieślniczej oraz Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego. Odznaczenia nadawane są działaczom rzemieślniczym za szczególnie aktywną działalność w okresie pełnienia funkcji samorządowych organizacji rzemieślniczych, osobom ściśle współpracującym z tymi organizacjami, pracownikom zatrudnionym w organizacjach rzemieślniczych oraz rzemieślnikom za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła. I tak, srebrny medal im. Jana Kilińskiego Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego otrzymała Genowefa Jarosz - fryzjer, Honorową Odznakę Rzemiosła przyznano Barbarze Podporze - fryzjerowi, Janinie Różyckiej - księgowej Cechu oraz Mariuszowi Wielebie - strona 2 Na spotkaniu (od lewej): Dorota Stronkowska z Akademii Rozwoju Filantropii, Mariusz Kowalczuk z Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Bartosz Piech - Wicestarosta, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Artur Pizoń - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego janowskiego Starostwa. organizacji pozarządowych uczestniczyli lub będą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach regionalnych i ogólnokrajowych. Tekst; foto: A. Boś Środki w PUP na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że posiada środki dla osób bezrobotnych, chcących założyć spółdzielnię socjalną. Do założenia spółdzielni socjalnej potrzeba co najmniej 5 osób. Członkami spółdzielni mogą być także osoby prawne. Każdy z bezrobotnych może otrzymać z Funduszu Pracy wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 4- krotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. w chwili obecnej dotacja dla każdego z założycieli może być przyznana do wysokości ,20 zł. Przyznane środki można przeznaczyć, m.in. na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń itp. Założenie spółdzielni socjalnej jest szansą na lepszy byt dla osób bezrobotnych, którzy pomimo chęci do pracy i zapału nie potrafili dotychczas odnaleźć się na rynku pracy i którzy wspólnie i w oparciu o osobistą pracę chcą prowadzić przedsiębiorstwo, osiągać zyski osobiste i materialne oraz poprawić swój status społeczny. Spółdzielnie mogą prowadzić rozmaitą działalność, jednakże osoby zakładające spółdzielnie muszą oczywiście wiedzieć, co chcą robić - jaki mają pomysł na działalność. Oceniają przy tym swoje umiejętności oraz lokalne potrzeby (czy i komu uda się sprzedać oferowane usługi lub produkty). Spółdzielnie socjalne to możliwość wspólnej pracy dla osób, które w pojedynkę miałyby trudności z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat pozyskania środków na założenie spółdzielni socjalnej można uzyskać w siedzibie PUP (pokój nr 1) lub pod tel wew. 15. Tomasz Ciupak Ogłoszenie Realizując decyzję Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim, podjętą na posiedzeniu nr 127/13 w dniu 24 kwietnia 2013 roku, niniejszym BARKA Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II informuje, iż posiada na terenie placówki przy ul. Wiejskiej nr 12 w Janowie Lubelskim możliwe do wydzierżawienia i zagospodarowania dwie szklarnie połączone budynkiem gospodarczym oraz grunt rolny o powierzchni 0,30ha. Pisemne oferty zawierające proponowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego wraz z uproszczoną koncepcją zagospodarowania gruntu rolnego oraz szklarni prosimy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku do godz (decyduje data wpływu, a nie data nadania pisma), w sekretariacie BARKA Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wiejska nr 12, Janów Lubelski. Szczegółowych informacji, w tym dotyczących terminów oględzin w/w składników majątkowych, udzielają następujące osoby: 1) ze strony Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim p. Zbigniew Mucha tel ) ze strony BARKA DPS im. JP II w Janowie Lubelskim p. Józef Mazur, tel Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem BARKA Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty cenowej. BARKA Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyny. Od lewej: Genowefa Jarosz, Mariusz Wieleba, Barbara Podpora, Teresa Komisarczuk, Wiesława Dyjach, Bożena Łata, Janina Różycka, Bolesław Jakubiec dyrektorowi ZSZ, natomiast odznaką Zasłużonemu Izba Rzemieślnicza odznaczono Wiesławę Dyjach - wicedyrektor ZSZ oraz Bożenę Łatę - cukiernika. Wręczenia odznaczeń dokonali: Teresa Komisarczuk - Dyrektor Izby oraz Starszy Cechu - Bolesław Jakubiec. Były słowa uznania i podziękowania. Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i życzymy dalszego rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości w regionie (oby uroczystości Walnego Zgromadzenia Członków Cechu miały jak najczęściej tak doniosły charakter). Bożena Dębiec - kierownik Biura Cechu

3 Widoki na remont sali gimnastycznej w ZSZ Na ponad 50 tys. zł liczy janowskie Starostwo z puli finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. By ubiegać się o dofinansowanie w Warszawie, powiat zabezpieczył pieniądze we własnym budżecie, a przede wszystkim zadbał o to, by planowane zadanie zostało ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim P r o g r a m i e R o z w o j u B a z y S p o r t o w e j Wo j e w ó d z t w a Lubelskiego na rok 2013 i lata następne. Uchwałę w tej sprawie Sejmik Województwa Lubelskiego podjął 22. kwietnia br., natomiast Starostwo na złożenie stosownego wniosku ma czas do końca maja br. Inwestycja dotyczy Modernizacji i przebudowy dolnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych na ul. Ogrodowej. Realizację zadania zaplanowano na rok Alina Boś; foto: Łukasz Spryszak Powstaje nowy Ośrodek dla dzieci Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cd. ze str 1 Na dzień dzisiejszy, w Ośrodku planuje się utworzenie 5 grup kilkuosobowych, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności (na każdą grupę przypada jeden nauczyciel i jeden opiekun). Dodajmy, że w Ośrodku dla dzieci i młodzieży w wieku od 3. do 25. lat, prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne, wychowawcze oraz rehabilitacyjne. - Będzie też specjalistyczna Sala Doświadczania Świata, czyli pracownia terapeutyczna, w której dziecko będzie miało wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje - mówi Agnieszka Banasiak - Wiśniewska - Dyrektor Ośrodka. Dla niektórych dzieci przewidziano też nauczanie indywidualne w domu. Obecnie, do placówki rodzice zgłosili około 20. dzieci, ale nabór trwa nadal. Ośrodek ruszy we wrześniu i będzie aktywny przez cały rok (oprócz wakacji). Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie (o tym, czy to będzie w godz. od 7. do 15, czy od 8. do 16 zadecyduje Dyrekcja Ośrodka, biorąc pod uwagę sugestie rodziców). Dla dzieci przewidziany jest też catering. Przypomnijmy, że na adaptację budynku starego szpitala powiat pozyskał około 600 tys. zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz ponad milion zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przy wkładzie własnym w wysokości 800 tys. zł). Obecnie, na ukończeniu są prace remontowo - adaptacyjne, m.in. montaż windy za prawie 200 tys. zł, z czego 40% środków pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostała kwota to wkład własny Starostwa. Szacuje Powiat janowski. Kolejne drogi do przebudowy Panorama Powiatu Janowskiego Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dniu 27 marca 2013 r. zakończyła się realizacja projektu pt.,,termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego w ramach Programu Priorytetowego,,System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową termomodernizację czterech budynków oświatowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Janowski: budynku Zespołu Szkół przy ul. Wyszyńskiego 33, budynku dydaktycznego i internatu Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Ogrodowej 20 oraz budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jana Pawła II 1. Pierwszy etap prac wykonano w 2010 r. W ramach etapu II w roku 2012 wykonano m.in.. docieplenia stropów, ocieplenia ścian fundamentowych, wymianę centralnego ogrzewania, nową kotłownię gazową wraz z przyłączem gazu. Całkowita wartość projektu wyniosła zł, z tego: środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, środki własne Powiatu zł. W marcu 2013 r. złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania uzupełniającego do realizacji projektu w wysokości zł. Aneta Kuźnicka - pinsp. ds. promocji, rozwoju i programów pomocowych Foto: Łukasz Spryszak się, że inwestycja pochłonie około 2,5 mln zł. Dodajmy, że oprócz Ośrodka (na drugim piętrze), w budynku będzie funkcjonować Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Nowy sprzęt do porządkowania poboczy Ponad 60 tys. zł wydał Powiat Janowski na zakup kosiarki bijakowej do koszenia i rozdrabniania roślinności na poboczach dróg powiatowych. Sprzęt lada dzień znajdzie się na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych. - W pierwszej kolejności zostanie wykorzystany do porządkowania poboczy przy drodze powiatowej Rataj - Zdziłowice - zapowiada Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP. Najpierw droga, potem białe niedziele Prace drogowe w Batorzu; foto: Łukasz Spryszak Ponad 2,6 mln zł wyniesie modernizacja prawie 8. km dróg powiatowych na terenie 7 gmin powiatu janowskiego. Około 1,6 mln zł na inwestycje drogowe wyda janowskie Starostwo, reszta to środki własne poszczególnych gmin. Dodajmy, że z końcem maja zostały rozstrzygnięte ostatnie przetargi, z których wynika, że inwestycje drogowe będą realizować firmy z Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego i Starachowic. Najwcześniej, fragment kilometrowego odcinka drogi powiatowej zmodernizowano w Batorzu Pierwszym, obecnie trwają prace końcowe przy remoncie chodnika. Wartość zadania ogółem to kwota rzędu 270 tys. zł, z czego 130 tys. zł dołożył powiat, pozostała kwota w wysokości 140 tys. zł to środki własne gminy Batorz. Utrudnień, związanych z modernizacją 2,3 km dróg powiatowych kierowcy mogą się spodziewać na drodze w Godziszowie Pierwszym oraz w okolicach Bilska, koło Andrzejowa. Tutaj, realizacja zadania pochłonie ponad milion zł, z czego 900 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu, a 180 tys. zł - z budżetu gminy Godziszów. W gminie Modliborzyce polepszy się stan drogi na prawie kilometrowym odcinku w Wegliskach. Wartość zadania to kwota rzędu 220 tys. zł, z czego powiat dołoży około 85 tys. zł, a około 135 tys. zł - gmina Modliborzyce. Przebudowę prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej zaplanowano również na Ładzie w gminie Chrzanów. Koszt inwestycji to kwota rzędu 290 tys. zł, z czego 130 tys. zł zapewni powiat, a 160 tys. zł - gmina Chrzanów. W gminie Dzwola pojawi się w tym roku nowa nawierzchnia na 1,3 - kilometrowym odcinku drogi od mostu w Krzemieniu Pierwszym w stronę Branewki. Na ten cel, powiat zabezpieczył środki finansowe w wysokości 130 tys. zł, zaś gmina Dzwola - około 150 tys. zł. Ponad 300 tys. zł wyniesie modernizacja prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Dąbrowicy w gminie Potok Wielki. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków powiatu (130 tys. zł) oraz gminy Potok Wielki (ponad 170 tys. zł). Jeśli chodzi o Janów Lubelski... Tutaj zaplanowano przebudowę drogi na ulicy Skorupki oraz budowę chodnika od ul. Okopowej do Białej Pierwszej. Wartość Tekst; foto: Alina Boś Foto: Tomasz Pastuszak Około 90 tys. zł wyniesie remont drogi dojazdowej do szpitala w Janowie Lubelskim. Odcinek 220 metrów zostanie wyremontowany ze środków powiatu oraz gmin. Powiat na ten cel wyda 10 tys. zł, pozostałe gminy będą partycypować w kosztach w zależności od liczby mieszkańców. W tym celu, lada dzień zostanie podpisane stosowne porozumienie miedzy powiatem i poszczególnymi gminami. Porozumienie to rezultat ustaleń członków Janowskiego Konwentu Samorządowego, a więc efekt współpracy włodarzy powiatu z wójtami gmin oraz burmistrzem Janowa. - Efektem porozumienia są też białe niedziele, które będą przeprowadzone w każdej gminie powiatu janowskiego - zapowiada Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. Dodajmy, że dokumentację przetargową przygotował Zarząd Dróg Powiatowych, natomiast postępowanie przetargowe poprowadzi janowski szpital. Nowa nawierzchnia asfaltowa o ponad 6-metrowej szerokości zostanie położona na odcinku od drogi krajowej do zakrętu (w stronę pogotowia). W ramach zadania zostaną też wykonane zjazdy. Zadanie zostanie zrealizowane w najbliższych miesiącach. zadania to kwota rzędu 260 tys. zł (130 tys. zł daje powiat, 130 tys. - gmina Janów Lubelski). Oprócz tego, materiałem kamiennym zostanie utwardzony 200-metrowy odcinek na trasie Momoty - Łążek oraz 400-metrowy odcinek na trasie Zofianka Dolna - Zofianka Górna. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w tym roku. strona 3

4 W Święto 3 Maja, pamiętali o mogiłach powstańców styczniowych Cd. ze str. 1 Trzeba, aby prawo, ustanowione przez człowieka, odzwierciedlało w sobie najwyższą Prawdę i odwieczną Sprawiedliwość, którą jest Bóg. Dzisiaj, przychodzimy do świątyni nie tylko po to, aby przypomnieć tamto wydarzenie. Przychodzimy również po to, aby przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która nurtowała twórców 3-majowej Konstytucji (troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej) i tę samą odpowiedzialność. Dlatego nasze dzisiejsze świętowanie, ten hymn uwielbienia dla Boga przechodzi w żarliwą modlitwę, dziękczynienie oraz błaganie: Dziękujemy ci Boże za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię - daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha i naucz nas być wolnymi - mówił w janowskim Sanktuarium, cytując Ojca Świętego Jana Pawła II, ks. kan. dr Jacek Staszak. Od lewej: ks. Piotr Cecuła, ks. kan. dr Jacek Staszak, ks. Michał Majecki, ks. dr Mariusz Telega Tego dnia, w święto narodowe i maryjne, odnowiono Jasnogórskie Śluby Narodu, modląc się za Ojczyznę i druhów strażaków. - W imię hołdu dla dziedzictwa 3 Maja, starajmy się szukać drogi do wzajemnego zrozumienia swoich racji i pracujmy tak, by - mówiąc słowami Konstytucji 3 Maja - Na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć - mówił przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa. Dodajmy, że tegoroczne obchody święta narodowego stały się nie tylko okazją do uczczenia 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale i do zbierania pieniędzy na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na janowskim cmentarzu. Tego dnia, prawie 50 delegacji - zamiast okazałych wieńców, złożyło przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego symboliczne róże, a zaoszczędzone pieniądze przekazało na rzecz odnowienia starej mogiły powstańca styczniowego, rodem z Kijowa - Wacława Ołtarzewskiego. W taki oto sposób, mieszkańcy Janowa i okolic oraz członkowie Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego chcą się wpisać w obchody 150-lecia Powstania Styczniowego na terenie powiatu janowskiego. - Grób Wacława Ołtarzewskiego to jedna z pięciu mogił powstańczych, która czeka na odnowienie. Nagrobek Ołtarzewskiego chcemy odrestaurować przed końcem czerwca. O jego kształcie i wyglądzie zadecyduje konserwator zabytków - mówi Radosław Czuba - członek Stowarzyszenia. Dodajmy, że w akcję zaangażowały się też władze powiatu i gminy. Pierwsza zbiórka pieniędzy miała miejsce w ub. roku, podczas Święta Niepodległości, którego organizatorem rok rocznie jest janowskie Starostwo. Akcję pochwala też proboszcz janowskiego Sanktuarium ks. kan. dr Jacek Staszak. - Dobra, mądra i pożyteczna inicjatywa, tym bardziej, że janowski cmentarz bogaty jest w różnego rodzaju nagrobki, cenne ze względu na wiek czy artyzm wykonania - mówi janowski kapłan. Inicjatorem działania jest miejscowy historyk regionalista Józef Łukasiewicz, zaś organizatorem akcji - Janowskie Stowarzyszenie Regionalne. - W imieniu członków Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim ofiarodawcom - mówi Jolanta Dąbek. - Pragniemy poinformować, że pieniądze w wysokości 1372 zł, razem z zebranymi w Dniu Niepodległości zostaną Mija ósma rocznica śmierci Jana Pawła II Choć od śmierci naszego Papieża Jana Pawła II mija 8 lat, wspomnienia o Nim wracają z niezmienną siłą. Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem, miał charyzmę i niezwykłą osobowość. Tryskał radością życia i - mimo swojej pozycji i wielu problemów, był człowiekiem pogodnym, otwartym, lubił rozmawiać z ludźmi, śmiać się. Gdy o Nim myślimy, staje nam przed oczami Jego twarz, Jego subtelne żarty, ciepło, które jak magnez przyciągały rzesze ludzi, oraz słowa... A mówił tak, że - zwracając się do tysięcy ludzi, mówił do każdego z nas z osobna... Przypomnijmy, 8 lat temu, 2. kwietnia 2005 roku wiadomość o śmierci 85-letniego Jana Pawła II podał arcybiskup Leonardo Sandri, mówiąc że o godz Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Jan Paweł II zmarł po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w dniu Foto: Internet swojego pontyfikatu. Hołd zmarłemu papieżowi w Bazylice Św. Piotra składało tysiące osób z całego świata, w tym również niektórzy mieszkańcy powiatu janowskiego. Pogrzeb odbył się 8. kwietnia 2005 roku - tego dnia żegnały Go miliony ludzi na całym świecie. Mszy Św. przewodniczył strona 4 Tekst; foto: Alina Boś przeznaczone na wybudowanie pomnika - Wacława Ołtarzewskiego (o którym więcej w Sztafecie Pokoleń Ziemi Janowskiej ). Symboliczny krzyż w imieniu mieszkańców powiatu zostanie postawiony w miejscu jego pochówku jako wotum dla wszystkich uczestników tego niepodległościowego zrywu w 150-tą rocznicę powstania. Jesteśmy także bardzo wdzięczni p. burmistrzom miasta za podjęcie inicjatywy i sfinansowanie renowacji grobu wieloletniego burmistrza Janowa - Józefa Odelskiego. Mamy nadzieję, ze wkrótce będzie można oglądać efekty tych prac na naszym cmentarzu oraz, że jak dotąd spotkamy sie z dobrą wolą innych członków naszej społeczności do aktywnego włączenia się w ochronę naszego lokalnego dziedzictwa. Ze swej strony jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy i wskazówki - tłumaczy pani Jolanta. Foto - galeria: Członkowie Stowarzyszenia (od lewej): Grzegorz Krzysztoń, Jolanta Dąbek, Radosław Czuba, Jolanta Zezulińska - Sowa Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień flagi narodowej przypada na 2 maja. Wtedy obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą. W symbolice polskiej biel flagi pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski. Godło znajduje się na czerwonym tle tarczy herbowej. Na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Do laski marszałkowskiej, 15 października 2003 r., wpłynął poselski projekt (autorstwa grupy posłów PO) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP. Wybór 2 maja nie był przypadkowy chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego czasu pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Dzień Polonii i Polaków za granicą - jest to święto ustanowione w 2001r. przez Senat w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w 2010r. janowskie koło PO przeprowadziło akcję rozdawania flag. Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem. Z przyjemnością zauważamy, że podczas świąt narodowych, na coraz większej liczbie domów w naszym mieście, powiewają flagi białoczerwone. To jedna z tych spraw, które łączą Polaków i o które powinniśmy w sposób szczególny dbać. W nawiązaniu do tych pozytywnych doświadczeń, w tym roku również były rozdawane flagi narodowe. W czwartek 2 maja ponad 100 flag narodowych zostało rozdanych przez działaczy janowskiej Platformy Obywatelskiej w przeciągu zaledwie minut. Ogromne zainteresowanie akcją potwierdziło, że w Janowie ludzie mają duży szacunek i sentyment do symboli narodowych. Sądzimy, że taka akcja stanie się coroczną tradycją Janowa. Z całą pewnością na przyszły rok musimy zamówić więcej flag biało-czerwonych. Mirosław Gąska Foto: Internet dziekan kolegium - kardynał Joseph Ratzinger, który 11 dni później został następcą zmarłego Papieża. Żałoba narodowa w Polsce trwała od 3. do 8 kwietnia. Na czas żałoby zaprzestano emisji reklam, a stacje radiowe i telewizyjne większość czasu antenowego poświęcały aktualnym wydarzeniom z Watykanu, wspomnieniom o zmarłym papieżu, jak również warszawskim uroczystościom żałobnym, którym patronował ówczesny prezydent miasta - Lech Kaczyński. Jan Paweł II na Stolicy Piotrowej zasiadał prawie 27 lat (od 16. października 1978 roku). Nazywany Papieżem Apostołem, Papieżem Pielgrzymem odbył ponad 1000 podróży zagranicznych po prawie 130 krajach różnych kontynentów (w tym 8 razy odwiedził Polskę). Nasz Papież wyniósł na ołtarze ponad 1300 Sług Bożych (w tym ponad 160. Polaków) oraz mianował ponad 230 kardynałów, w tym Jorge Mario Bergoglio - obecnego Papieża Franciszka. Jan Paweł II przez całe swoje życie okazywał oblicze zwykłego człowieka, a jego postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla wielu osób. Dnia 13. maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w Rzymie, został postrzelony przez tureckiego zamachowca. W klinice Gemelli przeszedł ciężką operację, jednakże do pełni zdrowia już nigdy nie wrócił. Dnia 13. maja 1992 roku - w 11. rocznicę zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego. Ojca Świętego pamiętamy ze zwyczaju całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką, jak również z nabożeństw, organizowanych dla tłumów wiernych na stadionach czy lotniskach. Pamiętamy też Jego homilie lub krótkie sentencje, które zawsze wygłaszał w języku kraju, w którym gościł. Znany też był ze spotkań z młodymi ludźmi (Światowe Dni Młodzieży) oraz wyznawcami innych religii.pierwszego maja 2011 roku, Papież Benedykt XVI dokonał jego beatyfikacji. W materiale wykorzystano informacje książkowe, encyklopedyczne i internetowe.

5 W 150. rocznicę Powstania Styczniowego... Cd. ze str. 1 W Potoku Stanach na łące też jest zbiorowa mogiła letni Adam Rążewski z Krakowa - adiutant Wierzbickiego ginie w bitwie pod Polichną... W 1863 roku Ignacy Solman z Wolicy organizuje 50-osobowy oddział powstańczy. W trakcie marszu na Janów, dochodzi do potyczki - wskutek zdrady, oddział zostaje rozbity, a 35-letni Solman kilka dni później ginie z rąk kozackich. Kolejny bohater - Marcin Borelowski Lelewel... Po bitwie pod Panasówką, Borelowski wraz z oddziałem wyrusza w kierunku Goraja. W Otroczu zostaje zaatakowany przez Kozaków i zmuszony do wycofania w kierunku Batorza. W bitwie na Sowiej Górze oddział zostaje rozbity - ginie 30. powstańców wraz z dowódcą, 47. zostaje rannych. Powstańcy zostają pochowani na cmentarzu w Batorzu. Panorama Powiatu Janowskiego więzienia, zesłanych na Syberię. Odsłonięcia tablicy dokonał Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. Tablicę poświęcił ks. kan. dr Jacek Staszak, a list intencyjny Krzysztofa Hetmana - Marszałka Województwa Lubelskiego odczytał Jan Frania - radny wojewódzki. Ostatnim elementem patriotycznych uroczystości była wystawa na temat Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie. Kolejne tego typu obchody odbyły się 28. kwietnia br. w gminie Potok Wielki. Foto - galeria: Ci, co przeżyli walkę, zsyłani są na Syberię - przykładem jest Paweł Porada z Branwi, który - skazany na 8 lat syberyjskiej katorgi, ucieka z lubelskiego więzienia do Galicji. Niestety, inni, przetrzymywani w janowskim więzieniu, nie mają tyle szczęścia - Józefa Flisa i Jakuba Prężynę - dowódców powstańców w Krzemieniu stracono. Innych, osadzonych w janowskim więzieniu, Kozacy zbierają w osobowe grupy i pędzą pieszo, często w kajdanach, za Ural... Wracają tylko niektórzy... Powstanie styczniowe kończy się klęską, jednakże dowodzi patriotycznego zaangażowania narodu polskiego, którego marzenia o odzyskaniu wolności zaczną się spełniać dopiero później.... Przypomnijmy, scenariusz inscenizacji przygotowała wicedyrektor Beata Góra i Alicja Głaz - nauczyciele LO. Swoją wiedzą historyczną służył Józef Łukasiewicz - znawca historii lokalnej, autor opracowań monograficznych o Ziemi Janowskiej. Złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał ks. kan. Jan Sobczak, a srebrny - Marianna Florek. Tego dnia, przed budynkiem Muzeum Regionalnego została odsłonięta tablica, dedykowana Pamięci uczestników Powstania Styczniowego, więźniów janowskiego W trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej... Dnia 10. kwietnia br. ofiary katastrofy smoleńskiej wspominano również podczas Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim. - Dzisiaj, powracamy myślami do dnia katastrofy smoleńskiej..., modlimy się za ofiary katastrofy, na czele z panem Prezydentem i jego Małżonką... Skutki tej tragedii dotykają każdego z nas..., a pośród różnego rodzaju dyskusji winniśmy zadbać o modlitewne wsparcie dla ofiar i ich bliskich... Pamięć jest zobowiązaniem, jest pewnym etosem, w którym winniśmy żyć, abyśmy mogli mówić o polskiej rzeczywistości - mówił podczas homilii ks. kan. dr Jacek Staszak. Dalej cytował słowa Ojca Św. Benedykta XVI, który łączył się z nami w tej narodowej modlitwie, który przypominał o obowiązku modlitwy w 1. rocznicę katastrofy. W 1. rocznicę katastrofy smoleńskiej głos zabrali także polscy biskupi.... Niech ta refleksja stanie się dla każdego początkiem nawrócenia i zaczynem lepszego życia... Niech pozwoli głębiej wnikać w zasady, rządzące naszym życiem... Niech zmobilizuje do tego, by nie postępować jak wszyscy, ale tak, jak pragnie tego nasz Zbawiciel Chrystus Pan... Niech wyznacza drogę ku sprawiedliwości i miłosierdziu w naszym życiu osobistym i społecznym, ku komunii, jaka winna nas wszystkich łączyć My jesteśmy powołani do tego, aby spojrzeć na tę katastrofę w perspektywie zbawczej. To od nas w dużej mierze zależy, jak będziemy na to patrzeć, jakie z tej katastrofy wyciągniemy wnioski, czy ona nas czegoś nauczy, czy pozwoli zespolić serca, ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki... - mówił kapłan. - Cała Polska boleje nad wielką dla kraju stratą... - deklamowała po Mszy Św. Janina Oleszek z Białej, po czym przedstawiciele władz samorządowych i szkół złożyli przy tablicy pamiątkowej autorstwa Józefa Łukasiewicza kwiaty i znicze. Wśród składających wieńce był Jan Frania - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski oraz Czesław Krzysztoń - Wiceburmistrz. wyborem pokazują nam, jak być Polakami, patriotami... Żołnierzy, których propaganda Uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych komunistyczna nazywała zdrajcami i szpiegami na żołdzie amerykańskim... Żołnierzy, nie godzących się na sowiecką niewolę, uważanych za coś gorszego, tracących mieszkania, ale Z ł o ż e n i e m podążających za sprawiedliwością, wiarą, pobożnością... Dzisiaj, oddając im cześć, chcemy, wieńców i zapaleniem aby odrobina ich osobowości przeniknęła do naszego pokolenia i pokoleń następnych... zniczy przy Kamieniu Chcemy - wzorem naszych ojców i dziadów - odkrywać i piastować w sobie polskość..., i jej Żołnierzy Wyklętych bronić... Patrzymy na nasze ręce... Zajrzyjmy do sumień... - mówił kapłan. w Janowie Lubelskim -... Im pamięć odebrano. Cześć, szacunek, nadzieję wolności jak śmieć zdeptano - z a k o ń c z y ł y s i ę deklamowała pod koniec nabożeństwa Teresa Duda. uroczystości, związane - Sprawiedliwość domaga się, abyśmy uszanowali dar poświęcenia i zastanowili się z Narodowym Dniem nad ceną męczeńskiej krwi naszych rodaków, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Pamięci Żołnierzy ojczyźnie - mówił na rynku, przed Kamieniem Żołnierzy Wyklętych ks. kan. dr Jacek Staszak. Wyklętych. Wcześniej, O 1. marca, który upamiętnia zamordowanie przez funkcjonariuszy Urzędu poczty sztandarowe Bezpieczeństwa przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, mówił Jan Frania - radny oraz przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego. Przytoczył też dane statystyczne z archiwów IPN. - Po l o k a l n y c h w ł a d z zakończeniu wojny, na żołnierzy podziemia antykomunistycznego wydano ponad 5 tys. s a m o r z ą d o w y c h, wyroków śmierci, zginęło ponad 20 tys. osób - tłumaczył. Na koniec - w imieniu organizatorów instytucji, szkół i uroczystości - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jemioła Koło Janów Lubelski o r g a n i z a c j i oraz Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Janowie Lubelskim podziękował kombatanckich, a wszystkim za obecność. także mieszkańcy Heroiczną postawę Żołnierzy Wyklętych bardzo dobrze odzwierciedlają grypsy J a n o w a i o k o l i c ppłk Łukasza Cieplińskiego - Prezesa IV Zarządu WiN, który - na kilka tygodni przed śmiercią, s p o t k a l i s i ę n a tak pisał do syna: Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę uroczystej mszy św. w zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako i n t e n c j i człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea p o m o r d o w a n y c h Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie żołnierzy w janowskim przywrócona. sanktuarium. Oddając Kamień, poświecony Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych I-ego Pułku Legii hołd bohaterom tamtych lat, polecano Bogu sprawy narodowe naszego kraju. - Czym jest dzisiaj Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej, poległym w walce o wolną Polskę na Ziemi Janowskiej w patriotyzm? Czym jest zawołanie: Bóg, Honor, Ojczyzna - pytał w homilii ks. dr Mariusz latach ufundowało w 1994 roku społeczeństwo Ziemi Janowskiej. Telega. - Odpowiedź znajdujemy podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Foto - galeria: Wyklętych - żołnierzy niepodległościowego podziemia, którzy swoją postawą i Tekst; foto: Alina Boś strona 5

6 Lewa w górę - pozdrawiają się motocykliści Cd. ze str. 1 - Motocykle służą nie tylko do parady. Jeździmy nimi do pracy, na spotkania, pielgrzymki, zloty - docieramy do miejsc, w których dzieje się coś ciekawego. Jesteśmy wielką rodziną, która miłość do jednośladów łączy z miłością do drugiego człowieka - mówił podczas homilii ks. Piotr Cecuła, życząc motocyklistom i ich rodzinom bezpiecznego podróżowania z Bogiem w sercu. Tego dnia, pamiątkową blaszkę janowskiego Zlotu z rąk Antoniego Florczaka - Prezesa Janowskiej Grupy Motocyklowej otrzymał ks. kan. dr Jacek Staszak, ks. Piotr Cecuła oraz Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa. Warto dodać, że jednym z elementów Zlotu była parada motocyklistów przez Janów i Szklarnię w stronę Porytowego Wzgórza. Przy ryku silników, włączonych klaksonach i wyciu syren na placu przed pomnikiem stanęło prawie 500 maszyn. Nowoczesnym ścigaczom towarzyszyły dawne motocykle, a nawet trójkołowce. Wspólną fotografię poprzedził moment złożenia kwiatów przed Pomnikiem Bohaterów Porytowego Wzgórza w Lasach Janowskich. Dodajmy, że impreza, odbywająca się na terenie Parku Rekreacji - Zoomu Natury nad Zalewem Janowskim, bogata była w różnorakie atrakcje, m.in. Studio Aeografu Szymona Chwalisza oraz koncerty. - Przez 3 dni, przez Janów przewinęło się ponad 1000 motorów. Byli ludzie z Płocka, Warszawy, Katowic, Krakowa, Tarnowa, ale najwięcej było z województwa lubelskiego i rzeszowskiego. Byli nawet Węgrzy - cieszy się Antoni Florczak - jeden z organizatorów Zlotu. - Wśród kierujących, około 5 % stanowiły kobiety, które całkiem nieźle sobie radzą z takim 300- Dodajmy, że prezentacji motocykli na rynku towarzyszył pomiar ciśnienia i poziomu czy 400-kilogramowym sprzętem - żartuje rozmówca. cukru we krwi oraz pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy tytoniu. Przypomnijmy, że Janowska Grupa Motocyklowa powstała w 2009 roku. Zrzesza Akcję - w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta oraz Programu Profilaktyki i około 20 osób. - W drugiej połowie września planujemy zakończenie sezonu w formie 2- Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - dniowego zlotu, natomiast w następnym roku chcielibyśmy zorganizować imprezę na wzór przeprowadziła wespół z pracownikami janowskiego szpitala, Krystyna Łukasik z Powiatowej zlotów amerykańskich, czyli Moto-piknik z muzyką country - zapowiada pan Antoni. - Tą Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tego dnia, niektórzy uczestnicy Zlotu uczestniczyli drogą chciałbym też podziękować za pomoc w organizacji Zlotu Burmistrzowi Janowa, również w akcji honorowego krwiodawstwa. Tekst; foto: Alina Boś pracownikom Janowskiego Ośrodka Kultury i ZOOM-u Natury, uczniom Zespołu Szkół im. Foto - galeria: Wincentego Witosa, firmie TRANSPORTEX Krzysztofa Biernata, ABAX - SYSTEM Lublin, przedsiębiorstwu STARE DREWNO Rafała Taracha oraz przedstawicielom Sanepidu i janowskiego szpitala. Niebieskie opaski na rękach, tzw. wjazdówki, blaszki z różnych zlotów motocyklowych na klapach skórzanych kamizelek, apaszki pod szyją, buty z długimi nosami, naklejki na szybach motocyklowych, biało-czerwone flagi na maszynach - tego typu atrybuty charakteryzują środowisko motocyklistów. Środowisko - jak mówi Andrzej Krasowki z Janowa - z różnych grup społecznych, których łączy pasja... Środowisko - jak mówi Andrzej Bubkiewicz ze Stalowej Woli - których łączy bezinteresowna przyjaźń. Dla nas, motocykl to sposób na odreagowanie. My stanowimy jedną wspólnotę, i chociaż się nie znamy, to pozdrawiamy na drodze, mówimy sobie na ty. Ja jeżdżę ostrożnie, młodsi koledzy nie zawsze - nieraz jeden czy drugi chce się popisać, próbuje możliwości maszyny (co może się skończyć źle), ale ja też kiedyś byłem młody i wiem, jak to jest.... Brąz dla Wojtka Todysa Foto: Arch. Sanepidu Kamil Pizoń na podium Pucharu Polski Kamil Pizoń - zawodnik JLKS Olimp Janów Lubelski wywalczył III miejsce w kategorii wagowej 63 kg na Pucharze Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny w Poznaniu. Kategoria ta była najbardziej obsadzona - startowało 46. zawodników z całego kraju. Kamil wywalczył awans do Finałów XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. JLKS Olimp Pierwszy od prawej: Wojtek Todys W dniach r. w Kostrzynie nad Odrą odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny. W Mistrzostwach startowała cała czołówka krajowa oraz reprezentacje Białorusi, Czech, Danii, Ukrainy i Litwy. Zawodnik Olimpu Todys Wojciech wywalczył brązowy medal w kat. wag. 63kg, wygrywając III miejsce z zawodnikiem z Litwy. Medal wywalczony jest 3 medalem zdobytym przez Wojtka w zawodach mistrzowskich. Następnym startem najważniejszym w 2013r. będzie start w finałach XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, gdzie nasz zawodnik jest jednym z faworytów mistrzostw. JLKS Olimp Janowscy sportowcy w czołówce województwa Trzeci od lewej: Kamil Pizoń Miło nam poinformować, że uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami zakwalifikowano 20 najlepszych szkół na Lubelszczyźnie. Integracyjnymi w Janowie Lubelskim znowu znaleźli się w czołówce sportowej lekkiej atletyki Dodajmy, że dziewczęta w składzie Miazga Karolina, Zielińska Oliwia, Kierepka województwa lubelskiego. Dnia 16. maja 2013 roku w Lublinie, na stadionie lekkoatletycznym Julia, Grzegórska Katarzyna oraz rezerwowa Siczek Klaudia zajęły IV miejsce w sztafecie przy Al. Zygmuntowskich odbyły się Finały Wojewódzkie w sztafetach 4x100 m oraz 4x100, natomiast VII miejsce w sztafecie szwedzkiej zajęła drużyna w składzie: Gnat Emilia, szwedzkich 100x200x300x400. Chłopcy w składzie: Jaskowski Wojciech, Dąbek Gajór Natalia, Kamińska Aleksandra i Kulpa Izabela (trener drużyny - Boryński Ryszard). Sebastian, Marcin Ciepły, Flis Kacper (rezerwowy Oleszko Tomasz) zajęli po Wszystkim zawodnikom gratulujemy, mając cichą nadzieję, że oprócz piłki nożnej ciężkiej walce III miejsce w województwie. Niestety, do finału krajowego zabrakło 4. sekund władze Janowa dostrzegą Królową Sportu - Lekką Atletykę i pomogą w zbudowaniu (tj. ok. 12 metrów). Przypomnijmy, że do walki o finał na szczeblu wojewódzkim prawdziwej bieżni lekkoatletycznej. Tekst; foto: Zbigniew Czajkowski - trener drużyny strona 6

7 Wawrzynkowe dzieci posadziły brzozy Cd. ze str. 1 Każde drzewko zostało opatrzone tabliczką z nazwą oraz imieniem i Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół nazwiskiem opiekuna. Drzewka zyskały różne imiona, m.in. Andzia, Alex oraz Pudzian Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Wawrzynek, natomiast współorganizatorem imprezy - (tak na cześć Mariusza Pudzianowskiego swoje drzewko nazwał Paweł Kuliński). janowskie Nadleśnictwo. Patronat medialny nad imprezą sprawowała Panorama Powiatu W sadzeniu brzózek aktywnie uczestniczył Daniel Wieleba, aktor i prezenter, rodem z Janowskiego. I na koniec słów kilka o samej akcji, a właściwie... reakcji dzieci. - Ten piknik, Janowa, mianowany Ambasadorem Stowarzyszenia. Drzewka wawrzynkowym dzieciom - połączony z sadzeniem drzewek, to był bardzo dobry pomysł. Dzieci przeżywały, a instruując co i jak, pomagali sadzić również rodzice oraz ludzie lasu : Henryk Rążewski, Jakub jednocześnie cieszyły się, że każde z nich będzie miało swoje drzewko, które będzie można co Rążewski oraz Zdzisław Kucia. O edukację ekologiczną i konkursy z nagrodami zadbał roku odwiedzić i zobaczyć, jak rośnie. Ta akcja przyniosła dużo dobrego, dużo radości nam i Nadleśniczy Henryk Rążewski - Honorowy Członek Wawrzynka. Tytuł Honorowego naszym dzieciom, za co serdecznie dziękujemy panu Rążewskiemu i jego załodze - mówi Członka Stowarzyszenia przyznano również Krystynie Ćwiek - Dyrektor Publicznej Szkoły Agnieszka Kulińska - szefowa Wawrzynka. Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, Andrzejowi Tomczykowi - Dyrektorowi O Wawrzynkowym Dniu Dziecka napiszemy w kolejnym wydaniu janowskiego gimnazjum oraz Panoramie Powiatu Janowskiego. Panoramy. Alina Boś Na totolotka Pan Bóg by się obraził. Reportaż z podjanowskiej wsi - Jak się skończy wieś, za ostatnią chałupą z czerwonej cegły skręci pan w lewo i polną co ją jeszcze w Radecznicy urwałam i wysuszyłam, i tak: tu krzyżyk, tu krzyżyk i wszędzie drogą dojdzie do Wądołu*, tam mieszkają Przybyły - wskazała mi drogę napotkana kobieta. krzyżyki tą lilią robiłam. l co pan powiesz - jak świętą ręką odjął! Trafiłem bez pudła. Ciche obejście, niewiarygodnie ciche, jakby tu wszyscy wymarli. Oddalone - To pani też może odczyniać uroki? od gościńca, osłonięte z wszystkich stron łanami pól - jest oazą spokoju. Słychać tylko - A pewnie, że mogę, czego by nie. Na przykład idę kiedyś z kościoła, różaniec musi przechodzący w miękki świst poszum zboża. Niekiedy na trzecim planie odezwie się pies albo wtedy był. Deszcz jeden leje z nieba, to sobie płaszcz na głowę naciągnęłam. Ale się bałam, to se ludzkie łagodne wołanie z odległych tu gospodarstw. Podwórze jest rozlegle, ogrodzone pieśni do Matki Boskiej śpiewam - na cały głos. Idę środkiem szosy, bo mniejsze kałuże, a tu wysokim płotem. Metalowa brama, pomalowana jaskrawo w kilka kolorów. Dom nowy, ale słyszę kroki za mną. Ja prędzej, to i kroki prędzej. Stanę - myślę sobie - niech mnie minie, to będę budowany na dawną chłopską modlę, trzyma się mocno, budzi zaufanie. wiedziała kto to jest. A ono też stanęło. To ja do furtki Osłów, że to niby tu skręcam. l jak Pies szarpnął się na mnie nerwowym szczekaniem. Dobrze, że łańcuch wytrzymał przeszło, to bym se dała głowę uciąć, że to chłopak Matysków, bo go po kurtce poznałam, ale ich rozpęd jego złości. Pojawienie się w drzwiach gospodyni uspokoiło zadziornego kundla. chałupę już minęłam i zresztą wieś się skończyła, a to szło, a potem stanęło na drodze i na mnie Poznała mnie i niewątpliwie ucieszyła: - Myślałam, że pan nie przyjedzie... czeka. No to ja do niego: Jezu Chryste, odgoń zło nieczyste"! Ja patrzę i nie ma nic już na W izbie przytulnie, choć niezbyt czysto. Okna całe w kwiatach. Kredens z drodze. No to co to mogło być? wzorzystymi szybkami. Cerata na stole. Kaflowy piec z kuchnią, tapczan przy nim. Potok słów, - No, może ktoś ze wsi, tylko że nie poznał pani - sugeruję coś racjonalnego. jakimi od początku mnie zarzuca, zdradza niezwykłą gadatliwość, ale na to byłem - Ale już się wieś skończyła, a to szło! przygotowany. Wstaje, podchodzi do pieca. Za chwilę poda mi dwa jajka na twardo, ser, miód, Wobec niezbitych" argumentów rezygnuję i proszę o opowieść związaną ze Stefką. chleb i mleko. - Niech pan zje, wszystko swoje, kur chmara, a i niosą się dobrze. - Ten las na Przymiarkach znam jak swoje podwórko. A bo to raz się chodziło na - Dziękuję, poczęstuję się mlekiem, a pani niech zacznie opowiadać jak to z Beatką jagody czy grzyby? Ale wtedy, mówię panu, inny by nie wszedł do tego lasu przez tę Stefkę. Nie było. wiem skąd się tam wzięła, ledwie kwaterkę jagód nazbierałam, patrzę, a na drugim jagodzińcu - To się zaczęło na drugi dzień po Zaduszkach, pamiętam jakby to wczoraj było. Moja Stefka. To ja kawałek w jedną stronę - ona za mną, ja na pagór, ona - patrzę - już blisko. l tak mi Beacia wcześniej przyszła ze szkoły, tak gdzieś na południe. Widzę - blada, poci się, a serduszko się zrobiło, że ja już nie wiem jak do domu! Słońce mi się zrobiło tak, że na zachodzie jest teraz u niej jak u gołębia kołacze. Dałam jej rosołu, ale zaraz wszystko zwymiotowała. l tak do wschód! Co było robić? Wzięłam gałązkę świerka i tak, żeby ona nie widziała, trzy razy w wieczora nic nie jadła i na drugi dzień też. Dałam jej i kotków" z palmy wielkanocnej i powietrzu ją przeżegnałam i za każdym razem mówiłam: Ja się ciebie nie zlękła, idź złe do okadziłam zielem z wianków święconych, ale tu widać trzeba było jeszcze innych, co ja się nie piekła". l zaraz wyszła ja na łąki, już nawet na jagody nie patrzyłam. znałam. Mówią: jedź do szpitala, bo zagubisz dziecko. No to pojechałam do Janowa, ale - A co ze Stefką? doktorka mówi, że to tylko zatrucie i jakieś leki zapisała. Nawet nie kupowałam, bo gdzie tam - A bo ja wiem? Musi została, ale o! Właśnie, przypomniałam sobie, jak mi później pomoże. A dziecku coraz gorzej. Pojechałam do jednego wróża aż pod Zawichost; poznał się, jeszcze gadzinę zamorzyć chciała. Ale się prędko poznałam i jak mi tylko pierwsza kura padła, mówi, że to urok rzucony, ale nie może powiedzieć przez kogo. Dał jakieś ziela do okurzenia - zaraz łeb jej w gnojówce umoczyłam i podrzuciłam Stefce na próg. Już mi inne nie zdychały. Ma nie pomogły. Zaczął się już Adwent, a ja widzę, że Beatka w oczach ginie. To mówią mi, żeby do pan kury? Nie ma pan, to by pan sprawdził. Pomogło, a jakże! Jak się umie, to na wszystko jest Nowej Dęby, że tam jest dobry doktor. Pojechałam, kazali zostawić dziecko w szpitalu. Wypisali rada - na urok rzucony na świnie, albo jak kto mleko krowie odbierze... przed świętami, ale ona dalej była słaba. W Nowy Rok to było, Beatka jak nigdy dotąd długo - To i numery totolotka mogłaby pani mi przewidzieć? spała, potem wstała, ubrała się w białą sukienkę, położyła na tapczanie, o - na tym, i mówi: - - Wam, miastowym, to aby takie rzeczy w głowie, aby się pieniędzy nabrać, samochód Mamusiu, ja już umrę. Wtedy położyłam jej rękę na czole - a takie rozpalone było jak piec - i kupić... Na wsi jest inne życie. Mogłabym, czego nie, ale za to chyba Pan Bóg by się na mnie mówię do niej: - Córciu, opowiedz od początku jak to się zaczęło. A ona mówi, że na lekcji obraził. nauczycielka na nią się spojrzała takim ostrym wzrokiem i wtedy coś ją przeszyło. Dostała Miałem ochotę pociągnąć ten temat, ale właśnie na podwórko wjechał furmanką dreszczy, na przerwie przytuliła się do pieca, ale dalej ją trzęsło. Wytrzymała jeszcze jedną gospodarz. Był spocony, jak na lato wyraźnie za grubo ubrany. Przywitał się: - Pan z urzędu godzinę i się zwolniła. - No i czegoś ty mi od razu tego nie powiedziała? - mówię do niej. l zaraz jakiego? staremu każę jechać do Graba pod Zawichost, niech go tu przywiezie. Pojechał, ale się okazało, - Nie, tak pogadać o duchach i upiorach przyjechałem. że Grab jakiejś kolki dostał i leży w szpitalu w Sandomierzu. - Jedźta do Stachyry w Ruczaju - Eee, babskie gadanie takie. Człowiek jest do roboty stworzony, a nie do gadania. doradziła mi Witczyna. No to stary konia zaprzągł, pierzyny na sanie, opatuliliśmy Beacię, bo Żeby tak człowiek siedział i nic nie robił to jest ciężki grzech, głupstwo takie, że patrzeć się nie mróz był siarczysty, i wio na przełaj przez pola. Stachyra obejrzał dziecko i mówi, że będzie da jak te ludzie w mieście godzinami mogą tak siedzieć i gadać nie wiadomo o czym. I ma być dobrze. Wyjął szufelką parę węgielków z pieca, nasypał na to jakichś ziół i okadził dziecko - o dobrze na świecie? tak, i tak i jeszcze z boku i spod spodu... Potem kazał jej splunąć na te węgle i jeszcze się schylić, - No, w mieście jest inny rytm pracy, inne zajęcia... - próbuję bronić tych wtedy ją trzy razy okroczył - raz jedną a raz drugą nogą. l patrz pan, dziecko za dwa dni do szkoły miastowych". poszło, a dzisiaj jaka pannica wyrosła!... - Wiem, wiem, bo tu krewne czasem przyjeżdżają. Tylko by jedli, pili i gadali, jakby tu Na chwilę zamilkła, zsunęła chustkę na tył głowy. Białe czoło, nagle obnażone, kontrastuje z jeszcze mniej robić a więcej jeść i pić. resztą ogorzałej od słońca i wiatru twarzy. Wykorzystuję ten moment, by podziękować za Poczułem zażenowanie, że zakłóciłem porządek dnia w gospodarstwie. Pożegnałem smaczne, gęste mleko. się nie czekając już na dziewczynki, z którymi chciałem porozmawiać o rzekomo - Ja waszego jedzenia z miasta to bym nie mogła zjeść - podchwytuje - jakieś oszukane niesamowitych przeżyciach. Przyglądały mi się niemo kury, fantazyjnie krzywiąc główki. Na takie. Najzdrowsze swoje, wsiowe. polnej drodze - sielski pejzaż. Kołysały się łany zbóż, popołudniowe słońce oblało okolicę. Zaciska dłoń za dłoń, układa je zaciśnięte na podołku, chyli się raptem do przodu. Usiłowałem uporządkować myśli i wrażenia. Kto z nich jest dalej XXI wieku - on, - A z Tereską znowuż było tak. Pojechała do szkoły do Lublina. Mieszkała na stancji feudalnie przywiązany do pracy i ziemi, czy ona, zanurzona w średniowiecznych praktykach niedaleko, na króla Leszczyńskiego. Ale gdzieś tak za miesiąc przyjeżdża i mówi, żeby jej guślarskich? A może moje myślenie jest nazbyt racjonalne, wyjałowione z romantyzmu, drugie mieszkanie znaleźć, bo tam straszy. Straszy? To ja już wiem, co robić. Nie bój się - obrzędowości? Niepokoiło mnie jeszcze to zagadkowe zachowanie kur. Może takiego mówię. Pojechałam do Lublina i mówię: pokaż, co się robi. Dziewczynki, co tam z nią dziwaka" jak ja jeszcze nie widziały, albo pomyślały żem zwariował? mieszkały trochę się śmiały, ale Tereska pokazała: o tak, szuflada w nocy się ruszała w te i we * Niektóre imiona, nazwiska i realia zostały w reportażu zmienione. wte. l jeszcze kapeć w nocy latał, na ścianie nawet był znak. Wzięłam lilię świętego Antoniego, Józef Łukasiewicz strona 7

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 3(31) Kwiecień - Maj 2012 W NUMERZE BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo

Powiatu Janowskiego. Panorama. Ikona św. Mikołaja odnowiona

Powiatu Janowskiego. Panorama. Ikona św. Mikołaja odnowiona Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 5(39) Grudzień 2013 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO www.powiatjanowski.pl

Bardziej szczegółowo

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO Nr 10 (34) Maj 2012 FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO W Urzędzie Miejskim dn. 23 kwietnia br. podpisano umowę z janowską firmą FLISBUD Stanisław Flis, która będzie wykonywała roboty budowlane dla zadania pn.

Bardziej szczegółowo

KierOwniK Krus OdpOwiada

KierOwniK Krus OdpOwiada KierOwniK Krus OdpOwiada Od 6 lat podlegam ubezpieczeniu w KRUS. Moja żona natomiast pracuje w sklepie jako sprzedawca, jest więc ubezpieczona w ZUS. Miesiąc temu żona urodziła dziecko, w związku z czym

Bardziej szczegółowo

Panorama Powiatu Janowskiego

Panorama Powiatu Janowskiego Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 2(2) Luty 2009 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO www.powiatjanowski.pl

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Przyklękną, gdy dobiegną

Przyklękną, gdy dobiegną aktualności KNURÓW, WILCZA. MARATOŃCZYCY UDALI SIĘ DO WATYKANU Przyklękną, gdy dobiegną Wśród milionów uczestników uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie będą knurowianie. Niektórzy z nich udali się

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Ołtarz Chrystusa Frasobliwego z XVIII w., Turobin, Kościół św. Dominika

Ołtarz Chrystusa Frasobliwego z XVIII w., Turobin, Kościół św. Dominika Rok założenia 2000 Nr 47 lipiec/sierpień 2012 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Ołtarz Chrystusa Frasobliwego z XVIII w., Turobin, Kościół św. Dominika 2 Fotoreportaż I Turobin Odpust ku czci Trójcy

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Jest absolutorium, które nie cieszy Wykonanie inwestycji w roku 2004 tylko 64,33%

Jest absolutorium, które nie cieszy Wykonanie inwestycji w roku 2004 tylko 64,33% Nr 5 (28) maj 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Jest absolutorium, które nie cieszy Wykonanie inwestycji w roku 2004 tylko 64,33% Na sesji Rady Gminy 29 kwietnia 2005 r. radni

Bardziej szczegółowo

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 17, 04.06.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 18.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Super prezent dla grafficiarzy Jest kolejne kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11

Cross w Wojcieszynie. Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami. str. 8. Nowe wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych str. 10-11 Numer 10 (207) PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Cross w Wojcieszynie Młodzi zawodnicy z dużymi sukcesami str. 8 Ulica Mościckiego po modernizacji

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (265) Maj 2013 rok XXIII

Nr 5 (265) Maj 2013 rok XXIII Nr 5 (265) Maj 2013 rok XXIII www.dukla.pl/dps dps@dukla.pl Cena 2,80 zł (5% VAT) Dukla.pl nr 265 str. 1 Dzień Matki 26 maja Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek obchodzone w wielu krajach świata.

Bardziej szczegółowo

Strzały o poranku. Obchody Hubertusa str. 8. Pierwszy mecz na powiatowym lodowisku str. 3. Ostatnie pożegnanie ks. A. Sawickiego str.

Strzały o poranku. Obchody Hubertusa str. 8. Pierwszy mecz na powiatowym lodowisku str. 3. Ostatnie pożegnanie ks. A. Sawickiego str. ISSN 2080-1831 Nr 11 (21) Listopad 2010 Pierwszy mecz na powiatowym lodowisku str. 3 Ostatnie pożegnanie ks. A. Sawickiego str. 4 CAZ na finał 20 lat pośredniaka str. 6 Strzały o poranku. Obchody Hubertusa

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych Nr 8 (127) sierpień 2014 Gazeta bezpłatna Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki, niezapomniane walki rycerskie, koncerty i pokazy, a wszystko to pod osłoną

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! * W biznesie potrzebna jest pokoleniowa

Drodzy Czytelnicy! * W biznesie potrzebna jest pokoleniowa Drodzy Czytelnicy! O szacunku do historii i przeszłości chcę dzisiaj opowiedzieć. Rzecz jasna, nie o naszym, polskim szacunku, bo ten pojawia się nader rzadko, na ogół w okresie tylko ważnych wyzwań politycznych.

Bardziej szczegółowo

Bulwar 1000 - lecia osią rozwoju

Bulwar 1000 - lecia osią rozwoju Bulwar 1000 - lecia osią rozwoju Do końca kwietnia chełmżyńscy radni zobaczą koncepcję przebudowy Bulwaru 1000 lecia. Jest to jeden z pierwszych etapów gruntownej modernizacji terenu wzdłuż brzegów Jeziora

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA PRZYSUSKA. Święty Jan Paweł II 27.04.2014 r. Informator Samorządowy. Więcej strona 2. Nr 28 kwiecień 2014

ZIEMIA PRZYSUSKA. Święty Jan Paweł II 27.04.2014 r. Informator Samorządowy. Więcej strona 2. Nr 28 kwiecień 2014 Nr 28 kwiecień 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 2299-4343 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa I Ns Rej.

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo