Gazeta Solecka. W numerze m.in.: Nr 21 styczeń-kwiecień z życia stowarzyszeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Solecka. W numerze m.in.: Nr 21 styczeń-kwiecień 2014. z życia stowarzyszeń"

Transkrypt

1 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój 1 W numerze m.in.: Gazeta Solecka KWARTALNIK GMINY SOLEC-ZDRÓJ Nr 21 styczeń-kwiecień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN z życia stowarzyszeń z życia stowarzyszeń ze starego kalendarza czy wiesz co rośnie w soleckim parku palce lizać bez cudów zdarzyło się u nas sadownicze ABC sięgamy do korzeni- Świniary kwartalnikowe ogłoszenia napisali do nas jak wieść gminna niesie co nowego w szkołach sylwetki samorządowców Gminne Centrum Kultury proponuje

2 Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając za innych się kona To z nich spada się, jak grona wyborne- W Matki Bożej otwarte ramiona. (ks. Jan Twardowski Zdjęcie z krzyża ) Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój wiosennego nastroju, radości i rodzinnego ciepła życzą Rada Gminy, Wójt, oraz pracownicy Urzędu Gminy

3 Kwartalnikowe ogłoszenia Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Seminarium w Krasnobrodzie 31 stycznia w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbyło się seminarium podsumowujące wyniki badań marketingowych w trzech uzdrowiskach: Solec-Zdrój, Rymanów Zdrój i Krasnobród. Spotkanie było elementem dużego projektu, w którym te trzy uzdrowiska biorą udział. Chodzi mianowicie o projekt pn. Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych realizowany w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej Umowa partnerska między gminami zawarta została 27 kwietnia 2011 roku, ale pełnego rozpędu projekt nabrał w roku 2012 i Zadanie ma charakter promocyjny. Uzdrowiska prezentowane są w prasie drukowanej o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, nadawane są telewizyjne spoty reklamowe w popularnych kanałach telewizji ogólnopolskiej (TVP1, TVP 2, TVN, Polsat) w dobrym czasie emisyjnym. Wydano już mapki, broszury, katalogi, albumy, wykonano sporo gadżetów, a w lipcu ubiegłego roku zorganizowano w każdej z gmin dużą imprezę jarmark turystyczny. Gości przyjeżdżających do Solca-Zdroju od strony Stopnicy i Szczaworyża witają wykonane w ramach projektu witacze, a w samym Solcu-Zdroju dzięki projektowi powstało 5 nowych tablic informacyjnych ( w tym 3 z planem miejscowości). Można rzec zatem bogato. A cieszyć należy się tym bardziej, że gmina pokrywa zaledwie 10% poniesionych kosztów. Program stypendialny dla uczniów Uchwałą Nr XXVIII/157/2013 z 6 września 2013 r. Rada Gminy Solec-Zdrój utworzyła lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jego celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Program skierowany jest do uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Solec Zdrój, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Efektem tego Programu jest ustanowienie,,stypendium Wójta Gminy Solec Zdrój. Ma ono charakter jednorazowej nagrody i przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i konkursach artystycznych przed zakończeniem każdego roku szkolnego. Uczeń, uczęszczający do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec Zdrój może uzyskać stypendium za wyniki w nauce jeżeli uzyska średnią ocen co najmniej 5,5. Ponadto stypendium mogą uzyskać laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów, laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, laureaci wojewódzkich konkursów artystycznych, sportowcy za zajęcie miejsca od I do III w finałach wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej, medaliści mistrzostw Polski. Kwota przyznanego stypendium nie może być niższa niż 200 zł, a jego wręczenie następuje w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Warto zatem o taką nagrodę powalczyć. (bs) Projekt dobiega końca. Ostatnim zadaniem będzie opracowanie strategii każdej z gmin. Sporo materiałów wyjściowych do strategii już jest. W trakcie projektu przeprowadzono bowiem szereg badań, które doczekały się solidnych opracowań. Właśnie te wyniki były prezentowane na styczniowym seminarium w Krasnobrodzie, a dotyczyły one takich tematów i wyników badań jak: - postrzeganie miejscowości uzdrowiskowych, - atrakcyjność turystyczna - natężenie ruchu turystycznego - profil turysty - klimat inwestycyjny dane zastane i wyniki badań empirycznych. Do końca półrocza prace nad strategią się zakończą, a w czerwcu podsumowanie całego projektu. (bs) Od 2005 roku rokrocznie najlepszym studentom z gminy Solec-Zdrój przyznawane są Stypendia Gminy Solec-Zdrój. Mogą się o nie ubiegać studenci I, II i III roku studiów stacjonarnych publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Stypendia dla studentów To jednak nie jedyne warunki. Trzeba jeszcze osiągać doskonałe wyniki w nauce. Aby bowiem otrzymać stypendium należy wykazać się średnią ocen co najmniej 4,0 na świadectwie ukończenia szkoły średniej i oczywiście zostać wpisanym na I rok studiów lub w przypadku osób już studiujących, uzyskać średni wynik co najmniej 4,0 z zaliczeń i egzaminów w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku. Do chwili obecnej Gmina dochowała się 51 stypendystów. W roku akademickim 2013/ osób spełniło te kryteria. Stypendia otrzymali: Krzysztof Barański Agnieszka Cabaj Izabela Grabda Monika Kaczocha Justyna Kunat Norbert Pieniak. Gratulujemy świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów. (bs) 3

4 4 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Czy wiesz co rośnie w soleckim parku? - Grab pospolity (Carpinus betulus)...drzewa! Do was idę! Uciekam Od targowiska złości! Wasz poryw wzwyż jakże daleko Serce unosi!... (Maryna Cwietajewa, z cyklu Drzewa ) Jedyny spośród około 50 gatunków grabów występujący w Polsce. Grab generalnie należałoby uznać za drzewo klimatu umiarkowanego. Rośnie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Nie sprzyjają mu warunki skrajne tj. ani wyjątkowo ciężkie zimy, ani zbyt upalne lata. Dożywają graby ok. 120 lat ( bardzo rzadkie są przypadki przekroczenia 150 lat) a później obumierają. Drzewa grabowe mogą dorastać do 25 m wysokości i 60 cm pierśnicy. Trudno więc uznać je z olbrzymy. Liście mają około 12 cm długości, z włoskami na spodniej stronie. Na młodych drzewach uschnięte liście ( podobnie jak to jest u dębów, czy buków) często pozostają na gałęziach przez całą zimę. Kwiaty męskie mają postać ok. 4 cm zwisających kotek, a żeńskie wzniesionych kłosków. Owocem graba są ok. 1 cm wielkości orzeszki zebrane w zwisające kiści. Grab (obok buka) to jedno z drzew liściastych, które dobrze znosi ociemnienie. Doskonale też znosi strzyżenie, stąd często stosowany jest w parkach na żywopłoty i szpalery. Taki grabowy żywopłot kilka lat temu rósł w soleckim parku wzdłuż głównej alei. Przycinając żywopłoty grabowe trzeba pamiętać, że nie można tego robić na wiosnę, gdy drzewo już puści soki, bo grab, podobnie jak brzoza, obficie płacze. Kolumnową odmianę graba możemy zobaczyć w nasadzeniach wzdłuż ulicy Magnoliowej w Solcu-Zdroju. A tak o właściwościach graba pisze św. Hildegarda z Bingen: Wióry grabu są lekiem przeciw znamionom przyrodzonym i naczyniowym. Gdy ktoś ma takie plamy na ciele, niech wytnie kawałek świeżego drzewa spod kory, ogrzeje je przy ogniu i ciepłe przykłada często na znamiona lub plamy na skórze tak długo aż znikną. Owoc utwierdza chwiejące się zęby. Ciała dzieci kąpane w wodzie, w której było gotowane drewno, czyni krzepkie. Z takim samym skutkiem jak i liście słane w posłanie dziecinne razem z liśćmi bukowymi. Stanowi także cenną pomoc dla oziębłych i niepłodnych kobiet. (bs) Napisali do nas Przeminęła zima Nadchodzi przedwiośnie Świeci już słoneczko Wesoło, radośnie. Nawet już zza morza ptaki przyleciały, które na jesieni z nami się żegnały. Już zaczyna śpiewać przyjaciel skowronek, a w lesie zakwita bielusieńki dzwonek. Tu czajka krzykliwa, tam lecą łabędzie, a nawet niedługo pan bocian przybędzie. Nad strumykiem w lesie bazie się kłaniają nikogo nie dziwi, bo wiosnę witają (Stefania Nowocień z Żukowa) Wstyd mi jest za ludzi, I lasu mi szkoda, Bo bezgłowa norma, We mnie trwogę budzi. Ta bezmyślna głowa, Swoje gniazdo czyści, Las jest dobrem Świata, Ktoś inaczej myśli. Śmieci z własnej chaty, Które tu zostawia, Zamiast w kosz wyrzucić, On w lesie rozmnaża. Pokaż co potrafisz, Pokaż swą kulturę, Nie niszcz nam natury, Rozwal śmieci góry. Zielone, nie brudne, Oczy me kochają, Czyste otoczenie, Ludziom radość dają. (napisał Jan Wesołowski) Non omnis moriar Odeszli od nas: w grudniu 2013 r.: Kordos Czesława lat 82 - mieszkanka wsi Piestrzec Bławat Wiktor lat 83 - mieszkaniec wsi Świniary Radosz Honorata lat 92 - mieszkanka wsi Świniary Zieliński Tertulian lat 76 - mieszkaniec wsi Wełnin Czarnecka Władysława lat 79 - mieszkanka wsi Zborów Kamińska Bronisława lat 89 - mieszkanka wsi Zborów Olcha Helena lat 68 - mieszkanka wsi Zborów Garbus Zofia lat 88 - mieszkanka wsi Żuków w styczniu 2014 r.: Czaja Janina Barbara lat 88 - mieszkanka wsi Piestrzec Kapa Jan Kazimierz lat 53 - mieszkaniec wsi Piestrzec Obara Zofia lat 78 - mieszkanka wsi Solec-Zdrój Tarapata Józef lat 90 - mieszkaniec wsi Sułkowice Fortuna Stanisław lat 74 - mieszkaniec wsi Włosnowice w lutym 2013 r: Nowak Przemysław Patryk lat 33 - mieszkaniec wsi Kików Satora Weronika lat 92 - mieszkanka wsi Kików Jabłoński Bogdan lat 67 - mieszkaniec wsi Solec-Zdrój Kopeć Teodora lat 86 - mieszkanka wsi Sułkowice Łabądź Eugeniusz lat 79 - mieszkaniec wsi Świniary Pietrzyk Stanisław lat 73 - mieszkaniec wsi Wełnin Dalach Stefania Eugenia lat 74 - mieszkanka wsi Włosnowice Bojdo Irena lat 59 - mieszkanka wsi Zborów Kalita Irena lat 90 - mieszkanka wsi Zborów Sowula Mieczysław lat 75 - mieszkaniec wsi Zborów

5 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój 5 Sylwetki samorządowców Stanisław Piotr Żelazny Rocznik 1980, mieszkaniec Świniar z urodzenia i z wyboru. Ze Świniar pochodził również Jego dziad i ojciec. A mama - Kazimiera z domu Nurek - z pobliskich Włosnowic. Pan Stanisław ze Świniarami związany jest praktycznie przez całe życie. Tu chodził do szkoły (wtedy jeszcze funkcjonowała w Świniarach szkoła filialna 1-3), później do pobliskiego Solca-Zdroju, a edukację szkolną skończył w Szczucinie. Cały czas jednak mieszkał w Świniarach i podpatrywał ojca kowala. Bo ojciec p. Stanisława nb. też Stanisław od 1960 roku prowadził w Świniarach kuźnię. Wcześniej terminował u kowala, a od 1960 roku już na swoim. Oprócz kuźni miał też spore gospodarstwo rolne. Gospodarzył całkiem nieźle. Jako jeden z pierwszych miał we wsi ciągnik, z którego zresztą cała wieś korzystała. Ale oczkiem w głowie była kuźnia. Pierwotnie z miechami (aż do lat siedemdziesiątych ), a później cały czas unowocześniana i doposażana, a to w spawarkę, a to w tokarkę, a to w inne przydatne urządzenia. Kuźnia kojarzyła się przede wszystkim z podkuwaniem koni i robieniem wozów tzw. żeleźniaków (a zrobił ich Stanisław senior blisko 50). Później trochę się przekwalifikowała (głównie z racji braku koni), ale w sumie kowal zawsze miał pełne ręce roboty- świadczył wszak usługi nie tylko dla Świniar, ale i okolicy. Pan Stanisław pomagał. Poza krótkim epizodem pracy na obczyźnie, swoje dorosłe życie też związał z kuźnią. W 2006 roku przejął ją definitywnie i zaczął gospodarzyć po swojemu. Teraz specjalizuje się w produkcji kutych ogrodzeń, bram, balustrad, elementów metaloplastyki- wszystko na życzenie klienta. A klientów ma nie tylko z terenu całej Polski, ale wykonywał też zlecenia poza granicami np.: w Niemczech i Szwecji. Rynek jest trudny. Produkcja masowa wypiera precyzyjną, pracochłonną rzemieślniczą produkcję i wiele trzeba się natrudzić, żeby wyjść na swoje. Od 2003 roku Stanisław Żelazny jest szczęśliwym mężem. Żona Ewa pochodzi z Górnowoli (gm. Nowy Korczyn). Jedenastoletnia córka Natalka jest uczennicą szkoły w Solcu- -Zdroju. Kuźnią specjalnie się nie interesuje. Cóż takie czasy, że komputer ciekawszy. Co będzie dalejczas pokaże. Poza obowiązkami zawodowymi znajduje p. Stanisław czas też na swoje zainteresowania. Jest aktywnym kibicem Wisły Kraków. Co najmniej 10 razy w roku wraz z grupą innych kibiców wybierają się na mecze do Krakowa, żeby dopingować swojej drużynie. Dawniej sam często grał. Teraz trochę mniej czasu, ale i tak stara się co poniedziałek zjawić się na hali sportowej w Solcu i pokopać piłkę z innymi zapaleńcami. Kiedyś lubił też pograć w szachy, ale dziś nie ma z kim. Mógłby online na komputerze, ale to jednak nie to samo co stanąć z przeciwnikiem twarzą w twarz. No i jest jeszcze muzyka. Grywał na harmonii ( uczył się u p. Bielachy z Żółczy) i organach. Ot, takie hobby. Może jeszcze wróci do grania jak czas pozwoli. Na razie jednak poza pilnowaniem interesu pochłaniają go pa pasje społeczne. Po ojcu przejął nie tylko kuźnię, ale i tradycje strażackie. Jest czynnym strażakiem, a ponadto w zarządzie OSP Świniary pełni funkcję sekretarza. Sporo trudu włożyli strażacy w remont remizy i nadania jej też funkcji świetlicy wiejskiej. Tradycyjnie co roku organizują strażacką zabawę, no i jak stary zwyczaj każe, lada moment z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pełnić będą wartę przy grobie Pana Jezusa w świniarskim kościele. Od 2006 roku jest też Pan Stanisław Żelazny radnym gminy Solec- -Zdrój. Jak podkreśla wiele już dla wsi udało się zrobić: jest kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, poprawił się stan dróg, jest plac zabaw, pojawił się pierwszy chodnik, poprawiło się oświetlenie i stan strażackiej remizy. Wizytówką wsi jest niewątpliwie piękny zabytkowy kościół i nowoczesny Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Caritas Kielecką. Pewnie, że potrzeb jest jeszcze dużo. Marzeniem p. Stanisława jest taka poprawa życia mieszkańców, aby młodzi nie tylko chcieli tu pozostać, ale żeby jak najwięcej osób chciało tu przyjechać. A wiadomo, że jak mówimy o poprawie jakości życia to mamy na myśli chodniki - i to oświetlone (wtedy widać, że wieś żyje), dobre, bezpieczne drogi, boisko, odpowiednio wyposażona remiza, ładne zadbane zagrody i oczywiście chlubę Świniar- piękny zabytkowy kościół, który systematycznie jest odnawiany i nabiera splendoru. Jest się czym pochwalić. Zwłaszcza, że od 2008 roku wieś słynie z organizacji, połączonych z piknikiem dożynek parafialnych. Duża w tym zasługa radnego i miejscowych przedsiębiorców- sponsorów. Zarówno wieś Świniary, jak i OSP Świniary maja swoją stronę internetową. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę republika.pl A Panu Radnemu Stanisławowi Żelaznemu życzymy dalszych sukcesów.

6 6 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju XII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Solcu - Zdroju XII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył się 25 stycznia 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy zarówno liczba uczestników jak też licznie zgromadzeni widzowie. W tym roku na naszej scenie zaprezentowało się ponad 100 uczestników, a zgromadzona publiczność nie pomieściła się na sali widowiskowej. Na naszej scenie wystąpili artyści reprezentujący szkoły z Solca - Zdroju, Zborowa, Wełnina, Kikowa, Pacanowa, Wiślicy, Nowego Korczyna i po raz pierwszy z Opatowca oraz przedstawiciele z Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju oraz Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy. Każdy występ był oryginalną prezentacją znanych i mniej znanych lub też całkiem zapomnianych kolęd i pastorałek, jakie dzięki przeglądowi ożyły i utrwaliły się w pamięci widzów a przede wszystkim w wykonaniu młodych ludzi będą trwać jako przedłużenie naszej narodowej tradycji bożonarodzeniowej. Każdego roku na naszej scenie brzmi jakaś nowa kolęda, zapomniana, wcześniej nie wykonywana i mało znana. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje kolęda z 1843r. -,,Kaczka pstra w wykonaniu trzyletniej Oliwii Brody reprezentującej Świetlicę dla Małych Dzieci w Ratajach Słupskich. Zmagania konkursowe odbyły się w siedmiu kategoriach. Wszyscy uczestnicy w kategorii do klas trzecich szkoły podstawowej otrzymali upominki oraz dyplomy. W pozostałych kategoriach nagrodzeni zostali wyłonieni przez komisję konkursową laureaci miejsc premiowych. zabawach integracyjnych a także na słuchaniu bajek czytanych w bibliotece. W czwartek 6 lutego odbyło się przedstawienie pt. Czerwony Kapturek w wykonaniu dzieci klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Zborowie pod opieką Pani Barbary Ratusznik. Pod znakiem dobrej zabawy i sprzyjającej pogodzie do odpoczynku, szybko minął pierwszy tydzień ferii. Jednak i w drugim tygodniu nie zabrakło atrakcji, dzieci chętnie brały udział w organizowanych turniejach w tenisa stołowego oraz bilardu. Podczas ferii zimowych odbyły się dwa bale karnawałowe, kostiumowe. W trakcie trwania ferii zimowych uczestnicy brali udział w różnych zajęciach, konkursach, turniejach sportowych, wykazując się swoimi możliwościami i uzdolnieniami. Wszystkim uczestnikom tegorocznych ferii dopisywał znakomity humor. Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami w sposób aktywny zawsze pozostanie na długo w pamięci dzieci i młodzieży. Bo to był bal nad bale.. Oczywiście, nieco przesady w tym tytule, ale zabawa była przednia. Dnia 21 lutego 2014 roku spotkaliśmy się z dziećmi niepełnosprawnymi w Gminnym Centrum Kultury. Zima nie sprzyja zabawom na ulicach jak w Wenecji czy Rio de Janeiro, niemniej jednak było równie wesoło i zabawnie. Tańce, hulanki, przebieranki, łamańce i wywijańce. Humor dopisywał wszystkim bez wyjątku. Pewnie długi czas będziemy o tym pamiętać. Za rok spotkamy się znowu. PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH 2014 W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ Tegoroczne ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury rozpoczęły się od 4 lutego 2014 r. i trwały do 15 lutego 2014 r. Tradycyjnie w okresie ferii zimowych GCK w Solcu-Zdroju przygotowało urozmaicony program zajęć, by dzieci i młodzież w sposób aktywny spędzili wolny czas od nauki. Już w pierwszych dniach ferii dzieciaki spędzały czas biorąc udział w zajęciach plastycznych, sportowych, grach i Koncert Michała Łanuszki W dniu 8 marca 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Solcu- Zdroju odbył się koncert autorski Michała Łanuszki. Jak sam o sobie mówi: z urodzenia Kielczanin, Krakowianin z zamiłowania, Wieliczanin z wyboru. Czasem śpiewa, czasem mówi do mikrofonu. Wychowany na piosenkach McCartney a i Krajewskiego, czasem układa nuty w melodie wierząc, że nasza słowiańska melodyjność nie jest tylko pustym i przebrzmiałym sloganem. Z wykształcenia aktor i gitarzysta klasyczny. Serce ma rozdarte na pół pomiędzy muzykę i radio na antenie RMF Classic spędził prawie 7 lat prowadząc ponad 1700 programów. Wyznawca Cohena, Gabriela, Zeavona i Bułhakowa.

7 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój 7 Temperatura już całkiem wiosenna. Nikogo zatem nie dziwi, że pojawiły się najważniejsze zwiastuny wiosny- bociany. Już tydzień temu trzy bociany krążyły w Solcu-Zdroju nad budynkiem Urzędu Gminy ( czyżby to jakiś znak?). Pod koniec zeszłego tygodnia, a dokładnie w sobotę, aż osiem widziano (a źródło jest super pewne) w Zborowie. Wczoraj natomiast na własne oczy można było przekonać się, że gniazdo przy drodze do Piasku Małego też spodobało się bocianiemu osobnikowi. A jak gniazdo spasowało to pewnie i partnerka (lub partner) do wspólnego zamieszkania się znajdzie i doczekamy się może przychówku. Przyleciały bociany Bocian to jeden z niewielu gatunków ptaków, który odważył się zamieszkać tak blisko ludzi. Rokrocznie bocianie pary zasiedlają stare gniazda, uzupełniają je nowymi gałązkami, naprawiają szkody wyrządzone przez zimę. A skonstruowanie takiego gniazda, które ważąc nawet kilkaset kilogramów przetrwa lata, to nie lada sztuka. W zeszłym roku naliczyliśmy w gminie 21 gniazd. Trzy z Palce lizać... bez cudów Pascha wielkanocna Dziś zdecydowanie bardziej popularnym od paschy ciastem charakterystycznym dla Świąt Wielkanocnych jest sernik. Ale i teraz w wielu domach sporządza się zdecydowanie bardziej pracochłonną paschę. W Rosji, Ukrainie i na wschodzie Polski często umieszcza się na niej litery XB-Christos Woskresie Chrystus Zmartwychwstał. To najlepszy dowód na ścisłe związki tej potrawy ze Świętami Wielkanocnymi. A oto przepis na ten pyszny deser: Produkty: 1 kg tłustego sera trzykrotnie zmielonego 10 dkg masła 1/2 szklanki śmietany-kremówki 6 żółtek nich niestety nie zostały zasiedlone. A jak jest w tym roku? Czekamy na informacje o bocianach i ich gniazdach. Na szczęście w naszej gminie nie potwierdzają się wieści o malejącej drastycznie populacji bociana białego. Miejmy nadzieję, że i w tym roku bocianie pary zasiedlą gniazda i szczęśliwie wyprowadzą lęgi. (bs) 1,5 szklanki cukru pudru cukier waniliowy 30 dkg bakalii: rodzynków, smażonej skórki z pomarańczy, daktyli, migdałów, orzechów, owoców kandyzowanych. Zaczynamy od przygotowania bakalii, które moczymy i osączamy (rodzynki) sparzamy (migdały, orzechy) i siekamy. Trzykrotnie mielimy twaróg. Ucieramy masło, a następnie dodajemy do niego żółtka utarte z cukrem na puszystą masę, zmielony ser, śmietankę, cukier waniliowy i wszystko dokładnie ucieramy. Na koniec dodajemy bakalie i całość mieszamy. Sitko wyłożone kilkoma warstwami gazy umieszczamy na rondlu i wypełniamy masą serową. Ściśle zawiązujemy gazę przykrywamy i solidnie obciążamy. Po ok. 3 godzinach paschę wyjmujemy i przybieramy np. kolorową galaretką. Podajemy dobrze schłodzoną. Smacznego!

8 8 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Szkoła Podstawowa w Zborowie Co nowego w szkołach RAJD PIESZY ZMARZLACZEK 28 lutego na trasę zimowego rajdu pieszego wyruszyły zuchy i harcerze z naszego buskiego hufca. Były drużyny z Buska - Zdroju, Dobrowody, Zbludowic, Gnojna, Siesławic, Solca - Zdroju i nasza drużyna Słoneczni w składzie: Martyna Chmura, Ola Nowak, Roksana Mazur, Karolina Tarapata, Kacper Bartos, Szczepan Maj, Kaczor Ewelina, Czechowska Julka, Martyna Pietrzyk, Kuba Mazur i Kuba Kasperowicz, która wyruszyła z druhną Janiną Bąk. Trasa Dobrowoda Kików z czterema ciekawymi punktami kontrolnymi liczyła 8 km. Najmłodsza uczestniczka druhna Michalina - miała 4 latka i dzielnie pokonała całą trasę, za co druh komendant uhonorował ją specjalnym dyplomem. Nad całym rajdem czuwała komendantka rajdu harcmistrzyni Teresa Pater, a w Kikowie gorąco powitała rajdowiczów druhna Dorota Dalach. Sponsorem tej fajnej imprezy był wójt gminy Solec Zdrój pan Adam Pałys. (tp) Hufcowy Przeglad przedstawień Jasełkowych Oryginalne spektakle nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych można było obejrzeć podczas XIII Hufcowego Przeglądu Przedstawień Jasełkowych, który w Szkole Podstawowej w Zborowie odbył się już po raz siódmy. 25 stycznia 2014 roku swoje prezentacje przedstawiły drużyny harcerskie i zuchowe z: Wiślicy, Kikowa, Zborowa. Na scenie pojawiły się energetyczne Diabły, spowite w bieli Anioły, chórki, zespoły taneczne, a także kukiełkowe zwierzęta mówiące ludzkim głosem. Szkolna scena i prezentowane na niej spektakle nabierały dodatkowych walorów dzięki scenografii przygotowanej przez zuchów i harcerzy pod okiem drużynowych T. Głowniak i J. Bąk. Wystąpiło na niej około 100 artystów. Uczestników, gości, rodziców powitał Dyrektor Szkoły Z. Szot oraz Komenda Hufca w składzie: hm. A. Gadawski, hm. T.Pater. To także tegoroczny skład jury, który oceniał prezentujące się drużyny. Gratulując wspaniałych występów wszystkim uczestnikom i podsumowując poziom artystyczny przeglądu zdaniem jury wśród młodych wykonawców, odtwórców różnych ról poznaliśmy wiele osób zdolnych, obdarzonych talentem,,żyłką aktorską,, którą warto wspierać. Wszystkie zespoły otrzymały równorzędne nagrody, które ufundował Wójt Gminy Solec-Zdrój mgr inż. A. Pałys. (jb)

9 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój 9 Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju Wiosna, wiosna, wiosna ach, to ty? Szkoła Podstawowa w Solcu- Zdroju stara się o zdobycie tytułu Szkoła w ruchu przyznawanego przez MEN za aktywny udział w akcji Ćwiczyć każdy może. W naszej szkole ruszyli się i najmłodsi, i najstarsi. Najmłodsi mają najmniejsze opory przed aktywnością fizyczną. Co tydzień uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez 93 Buską Drużynę Harcerską "Wędrowcy" ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, tj. w " Aktywnej przerwie pląsów i harców". Niezorientowanym trzeba może wyjaśnić, że pląsy to zabawy ruchowe ze śpiewem. Na słabą frekwencję harcerze raczej nie mogą narzekać. Trudniej było zachęcić do ruchu pracowników szkoły, udało się jednak! 22 stycznia rozegraliśmy poważny mecz w piłkę siatkową: reprezentacja uczniów kontra zespół pracowników szkoły. Bywało śmiesznie, zwłaszcza kłopoty nauczycielek z zagrywką budziły radość widzów. Koniec końców uczniowie wygrali, ale nauczyciele znieśli porażkę z podziwu godnym stoicyzmem. Nawet dziadkom i babciom przyszło poćwiczyć w szkole, w dodatku w dniu swojego święta. Pani Lidia Kłapińska zaproponowała starszemu pokoleniu wspólne zabawy z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Początkowo dziadkowie mieli pewne obawy i pewno wielu przypomniało się, że jakoś do tej pory mieli spokój z nogą, a i kręgosłup jakby się uspokoił, a tu świętować przecież przyszli, a nie narażać się na kontuzje. Zajęcia jednak nie przewidywały niczego karkołomnego, a gdy jeszcze doszedł element rywalizacji, wszyscy się rozkrochmalili. I szło im nieźle, nawet w takich konkurencjach jak strzały hokejem na bramkę czy wyścigi w półpętach. Nie wiemy jak dziadkowie, ale wnuczęta były zachwycone! Wszyscy, niezależnie od wieku, chętnie poruszaliby się na świeżym powietrzu. Toteż nic dziwnego, że rajd Zmar- zlaczek zgromadził wielu wędrowców, i zuchów, i harcerzy. Tym razem jednak nikt nie zmagał się z typowo lutową pogodą, nazwa rajdu nijak się miała do fantastycznej, słonecznej aury. Entuzjazm piechurów przygotowanych na najgorsze, ekstremalne wręcz warunki atmosferyczne wywołała niewielka kupka śniegu, która przycupnęła w przydrożnym rowie, ratując honor zimy- nie zimy Tak czy siak, wolelibyśmy, żeby nadeszła prawdziwa wiosna z wszystkimi swoimi przymiotami, z ptakami, motylami, liśćmi, a nawet z pszczołami. Szkoła przygotowała ciekawy projekt edukacyjny związany właśnie z pszczołami, liczymy, że zdobędziemy grant, pozwalający na przeprowadzenie różnorodnych ciekawych zajęć dla dzieci, ale nawet jeśli nam się nie uda olśnić komisji konkursowej, to i tak na wiosnę bliżej przyjrzymy się pszczołom i postaramy się zaprosić ich większą niż zwykle gromadkę do Solca. M.in. chcemy nasadzić lawendę, dużo lawendy. Nasadzenia jednak muszą poczekać. Na razie różne stworzonka zapełniły pokład łodzi- arki na parterze szkoły. Na wielką wyprawę w nieznane członkowie koła plastycznego zabrali swojskie zwierzątka z wełny - nie jakieś tam słonie czy żyrafy, ale zajączki, owieczki, kotki, motylki, a robaczkami to już napakowali łódź aż po burty. Część tej menażerii rozpełzła się później po żaglach i wantach. Pompony na zwierzątka kręcił w szkole kto żyw, a przy okazji przewietrzono szafy z zapasów włóczkowych i, co gorsza, spruto pamiątkowe szaliki po pradziadziusiach. Jak wieść gminna niesie Trochę statystyki Liczba ludności w gminie na koniec 2012 roku styczeń - listopad 2013 r. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. luty 2014 r. Zdarzenia liczba urodzenia 42 małżeństwa 32 zgony 59 rozwody 6 Zdarzenia liczba urodzenia 1 małżeństwa 0 zgony 8 rozwody 2 Zdarzenia liczba urodzenia 3 małżeństwa 2 zgony 5 rozwody 1 rok 2012 Zdarzenia liczba urodzenia 49 małżeństwa 45 zgony 76 rozwody 8 Zdarzenia liczba urodzenia 1 małżeństwa 3 zgony 10 rozwody 0

10 10 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój SPOTKANIA Z HISTORIĄ Od kwietnia realizujemy zadanie publiczne dotowane przez Województwo Świętokrzyskie pn. Spotkania z historią organizacja cyklu wystaw fotograficznych. Działania projektowe obejmowały przygotowanie trzech ekspozycji: 1. Poszli w boje chłopcy nasi wystawę przedstawianą w lokalnych szkołach poświęconą 150 rocznicy Powstania Styczniowego, 2. Od Solca do Solca-Zdroju. Historia wsi, która kurortem się stała Solec-Zdrój w dawnej fotografii 3. Solec-Zdrój i jego mieszkańcy w okresie wojny i okupacji. Z dwoma ostatnimi ekspozycjami można się jeszcze zapoznać w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 19 ( plotka ) w poniedziałki od godz do lub po uprzednim umówieniu się ( go2.pl). Część kolekcji udostępniamy w naszej galerii na stronie Dziękujemy wszystkim, którzy użyczyli nam fotografii swoich bliskich oraz innych pamiątek rodzinnych. Tych, którzy jeszcze takie posiadają, prosimy o udostępnienie, w najbliższym czasie zamierzamy bowiem podjąć prace związane ze wznowieniem wydania albumu Solec-Zdrój i jego mieszkańcy w dawnej fotografii. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SOLECKIEJ Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej podpisało umowę na realizację otwartych zajęć warsztatowych i edukacyjnych: Świątki, pamiątki Gminy Solec- -Zdrój na tropach dziedzictwa kulturowego i historycznego. Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz umożliwienie poznania ważnych kulturowo miejsc naszej okolicy mieszkańcom Gminy oraz gościom uzdrowiska. Projekt przewiduje 15 wyjść w teren spotkania w kościołach w Świniarach i Solcu-Zdroju, rajdy piesze szlakiem kapliczek, odwiedziny parku w Zborowie oraz parku uzdrowiskowego. W trakcie spotkań uczestnicy zajęć poznają historię obiektów, ich osobliwości, związane z nimi legendy. Dowiedzą się, w jaki sposób nasze świątki, pamiątki wpisują się w historię kraju. Dla młodszych uczestników spotkań przewidzieliśmy też możliwość zdobycia sprawności, tytułu przewodnika po poszczególnych miej-

11 INICJATYWA OBYWATELSKA Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ od 2008 roku uczestniczy w kampanii społecznej Fundacji im. Stefana Batorego Masz Głos, Masz Wybór, która m.in. zachęca mieszkańców i władze samorządowe do współpracy. W bieżącym roku podjęliśmy się zadania dotyczącego inicjatywy lokalnej. Dotychczasowe nasze działania w tym zakresie polegały na zorganizowaniu akcji informacyjno- -promocyjnej, happeningu i ankiety pn. Poradź Radnemu co zrobić, aby w Solcu - Zdroju było lepiej?. Jej wyniki zostały przekazane władzom samorządowym podczas debaty przeprowadzonej 28 października br., przedstawiamy je również poniżej. Inicjatywa lokalna to zapisany w ustawie o wolontariacie i działalności pożytku publicznego sposób wspólnego realizowania działań przez mieszkańców i władze samorządowe. To mechanizm, dzięki któremu mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. By doszło do tej współpracy, między władzami a mieszkańcami musi zostać zawarta umowa, regulująca zobowiązania każdej ze stron. Procedura określająca szczegółowe warunki realizacji inicjatyw na danym terenie winna być opisana w uchwale podjętej przez samorząd. Dlatego też kolejnym naszym krokiem było zwrócenie się do władz samorządowych z propozycją podjęcia prac nad uchwałą dotyczącą inicjatywy lokalnej. Podczas debaty usłyszeliśmy obietnicę, że będzie ona wkrótce rozpatrzona. Wyniki akcji PORADŹ RADNEMU - CO ZROBIĆ, ŻEBY W SOLCU-ZDROJU BYŁO LEPIEJ przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2013r. w ramach kampanii społecznej Fundacji im. Stefana Batorego Masz głos, masz wybór (wypowiedzi oryginalne): 1. Przydałaby się mała, przytulna kawiarenka 2. Ośrodek Zdrowia i jego otoczenie wygląda na zewnątrz obskurnie, nie mówiąc o płytkach chodnikowych, na których można złamać nogę Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Przed Ośrodkiem potrzebny jest parking 4. Brak sklepu obuwniczego 5. Proponuję utworzyć galerię dzieł twórców odpoczywających w Solcu-Zdroju 6. Założyć Kawiarenkę-ogródek w parku zdrojowym 7. Zapraszać na spotkania ciekawych ludzi 8. Poprawić dojście ze starych łazienek nad jezioro soleckie 9. Obniżyć ceny siarki-jako dobra narodowego będącego własnością wszystkich obywateli naszej ojczyzny 10. Uporządkować groby osób zasłużonych dla Solca-Zdroju 11. W porównaniu z Buskiem park solecki jest bardzo zaniedbany 12. Mało jest możliwości do dłuższych spacerów bez udziału samochodów 13. Zainwestować w oczyszczenie zalewu dla dobra przyjezdnych i miejscowej ludności 14. Wykonać chodnik z alei spacerowej na basen 15. Stanowczo podjąć walkę z komarami! 16. Mogłoby być więcej chociaż w sezonie ogródków piwnych, kawiarenek 17. Zlitujcie się nad tymi rybami w kanale! 18. Stworzyć warunki do kąpieli nad zalewem 19. Zrobić oprysk przeciw komarom 20. Stworzyć lepsze połączenia komunikacyjne z większymi miejscowościami 21. Zaangażować się w organizację spędzania wolnego czasu przez kuracjuszy 22. Truć komary! 23. Proszę częściej sprzątać główną ulicę, ponieważ z kasztanów lecą kwiatostany i leżą prawie 2 tygodnie 24. Więcej atrakcji kulturalnych z pokazem potraw regionalnych 25. Ulicę Kościuszki zamienić na deptak (jest możliwość, ponieważ jest w zasadzie obwodnica na Piasek Mały) 26. Przed blokami nr 1 i 2 usytuować ławki z prawdziwego zdarzenia 27. Plac zabaw dla dzieci z w. wym. bloków oraz mini-ogródek 28. Dążyć do sukcesywnego upiększania kurortu, wizytówki naszego województwa 29. Rozwijać turystykę 30. Zadbać o interesujące zajęcia dla młodzieży TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SOLECKIEJ scach. Specjalnie zaprojektowane przypinki przewodnickie już zostały zakupione. Liczymy także na wielu uczestników warsztatów witrażowych- wykonane z papieru witraże nawiązujące do ciekawych przeszkleń w kościele soleckim zostaną zaprezentowane na wystawie w naszym kościele. Dodajmy, że szablony witraży już powstają (z mozołem, nie jest to łatwe zadanie), a na witrażystów oprócz mozołu wyklejania kolorowych szybek czeka także ciekawa przypinka. Informacje o terminach poszczególnych zajęć będziemy podawać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia. Projekt przewiduje także, że uczestnicy zajęć będą uwieczniać odwiedzane obiekty na zdjęciach. Wybierzemy dwadzieścia najlepszych prac, zostaną one powiększone do dużego formatu i zaprezentowane wraz z nazwiskiem autora zdjęcia na wystawie w trakcie dożynek. Pozostaje nam tylko serdecznie Państwa zaprosić do udziału w warsztatach!

12 12 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Zdarzyło się u nas Kościół, Armia, Trzech Króli Znów buty, buty, buty, tupot nóg i ptaków oszalałych czarny wiatr. Kobiety stają u rozstajnych dróg, piechocie odchodzącej patrzą w ślad. Bułat Okudżawa Świniary w styczniu 1945 Od sierpnia 1944 do 12 stycznia 1945 roku Świniary znajdowały się w pasie frontowym, zatem była to jedna z kilku wsi naszej gminy szczególnie dotkliwie poszkodowanych przez wojnę. Wiele zabudowań zostało zniszczonych już w trakcie walk w 1944, reszta spłonęła 12 stycznia 1945 roku. Ocalał kościół, plebania i częściowo jeden z domów w tzw. Nowej Wsi. Z tym kościołem to było tak, że tak zupełnie bez szwanku to nie wyszedł, ściany były uszkodzone, ale że drewniany kościółek nie spłonął, to niektórzy widzą w tym coś więcej. I nawet mówi się, że bomba spadła w kościele tuż przed ołtarzem głównym, ale się nie rozerwała. I czy to święty Stanisław, patron, czy Matka Boska Śnieżna z bocznego ołtarza nad świątynią czuwała to już nie rozstrzygniemy. Gdy weszli Rosjanie, w budynku zrobili swój magazyn żywności, chyba nie ma się powodu na to oburzać, bo i niby gdzie mieli złożyć prowiant w zrównanej z ziemią wsi? Zresztą Rosjanie umieli się podzielić tym, co mieli. Co odważniejsi przynosili od nich torby z sucharami, mąką, makaronem. Było to bardzo potrzebne, ludzie przecież wrócili do wsi, której praktycznie nie było. Pani Genowefa Dupońka (ur. 1929) wspomina, że w tym wcześniej wzmiankowanym, częściowo ocalałym domu jej rodziców i stojącej obok suszarni schroniło się kilkadziesiąt osób, które nie miały co jeść, ludzie w polu znaleźli kopiec z przemarzniętymi ziemniakami, w miarę możliwości pomagali im także mieszkańcy mniej dotkniętych zniszczeniami wsi nadwiślańskich. Niemcy wiedzieli wcześniej, że Rosjanie zbierają się do ofensywy. 11 stycznia 45 zanim wszystko ruszyło uprzedzili mieszkańca wsi, pana Edwarda Dalacha (na podstawie opowieści syna, pana Zdzisława Dalacha), że wkrótce zacznie się ofensywa, toteż w nocy mężczyzna zaczął zakopywać w stodole wóz, przywieziony z Łotwy rower, nawet nie skończył pracy, gdy nad ranem pociski zapaliły stodołę, zaraz zapaliła się i stajnia, pan Dalach wypuścił z niej kobyłę ze źrebięciem, świnię z prosiętami i musiał uciekaćradzieckie katiusze i samoloty czyściły przejście dla wojska i sprzętu, rozwalając wszystko w pył. Niemcy trzymali w wyciętym sadzie Dalachów czołgi, zajęty swoimi próbami ratowania dobytku mężczyzna nie zauważył nawet, kiedy pojazdy odjechały i Niemcy w panice uciekli. Sam pan Dalach też musiał uciekać, w Świniarach nie było szans na przeżycie. Był jednak jeden świadek wejścia Rosjan do wsi, nieżyjący już pan Skałbania opowiadał później, że gdy po raz pierwszy zobaczył żołnierzy Armii Czerwonej z karabinami na sznurkach, w lichych ubraniach nie mógł pojąć, jak takie wojsko mogło zgnieść niemiecką potęgę, ale ta Armia ciągnęła przez wieś przez tydzień: szły czołgi, ciągnęły tabory, jechały działa, moździerze, a końca piechoty nie było widać.* Mieszkańcy Świniar wspominają i inne traumatyczne przeżycia we wsi. 6 stycznia 1945 roku, w Trzech Króli, we wsi Niemcy zorganizowali ogromną łapankę. Najpierw na polach pojawili się zamaskowani na biało żołnierze, później mieszkańców wsi zgromadzono pod kościołem i pognano do Zielonek, tam mężczyzn wepchnięto do samochodu i wywieziono do Niemiec. Zabrano 37 mężczyzn ze Świniar, a kobiety i dzieci pognano do Korczyna, do bóźnicy (synagogi). Pani Genowefa Dupońka szła razem z nimi, kobiety były przerażone, bo wiedziały, że na podłodze synagogi rozsypano wapno i ludzie byli przekonani, że idą na śmierć. Zapamiętała z tego pochodu płacz dzieci i 2 agresywne młode Niemki, jedna z nich spoliczkowała prowadzoną kobietę. Pani Dupońka uciekła w okolicach Ostrowiec, było bardzo zimno, miała na nogach drewniaki, dotarła przez polną grudę do Ludwinowa, a później do Parchocina, do siostry. Do tej pory corocznie w okolicach Trzech Króli odczuwa niepokój i wspomina ten straszny marsz. A wywiezieni do Niemiec mężczyźni wrócili do wsi. Nie wrócił jedynie ojciec pani Ireny Czajkowskiej (ur. 1932), pochodzący z Włosnowic pan Wojciech Duda, zginął w Niemczech w trakcie nalotów alianckich.

13 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój 13 W Świniarach pamiętają i swojego wojennego proboszcza, księdza Jana Olesińskiego, który swoimi prośbami skierowanymi do oficera niemieckiego ocalił życie wielu mieszkańców wsi. Gdy Niemcy schwytali 11 partyzantów, zgromadzili mieszkańców Świniar, w tym kobiety, i ustawili pod murem kościelnym na wprost 2 karabinów maszynowych. Ksiądz najpierw wybłagał u Niemców spowiedź powszechną dla skazanych, aż w końcu uprosił wypuszczenie ich wolno. To już w takim razie trudno powiedzieć, kto czuwał nad nimi: święty Stanisław, Śnieżna, ksiądz Olesiński? I czemu nie udało się też uratować Wojciecha Dudy i jego kilkunastoletniej córki, Feli, która zmarła w buskim szpitalu w styczniu 1945? *Z relacji profesora AGH, urodzonego w 1929 roku, Stanisława Pytko wynika, że na długości frontu od Sandomierza do Przełęczy Dukielskiej po stronie radzieckiej stało: ponad 1, 2 miliona żołnierzy, 1667 czołgów i 529 dział pancernych, ponad 13 tysięcy dział i moździerzy kalibru ponad 76 mm, około 2400 dział przeciwlotniczych ponad 1000 wyrzutni rakietowych typu Katiusza, ponad 3000 samolotów w tym 680 bombowców szturmowych. Dla dostarczenia na front uzbrojenia potrzebne było wagonów kolejowych, a w momencie uderzenia 12 stycznia, 3 razy więcej. rsz. Sięgamy do korzeni Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój. ŚWINIARY Świniary są doskonałym przykładem nadawania nazwy osadom od rodzaju usług jakie ludność świadczyła na rzecz dworu, czy to królewskiego, czy książęcego. Mieszkańcy naszych Świniar jeszcze za czasów piastowskich hodowali i dostarczali na dwór książęcy świnie. Takie służebne pochodzenie nazw było w średniowieczu dość popularne, zwłaszcza w okolicach Krakowa, Sandomierza i Wiślicy a więc na terenach, gdzie działalność dworu była powszechna ( że wspomnę istnienie zamku w Nowym Mieście Korczynie, Stopnicy czy też historię Wiślicy). O tym, że profesja hodowli świń była dość powszechna najlepiej świadczy fakt, iż zgodnie z oficjalnym wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce mamy aż 16 miejscowości o tej nazwie. Żeby jednak nie było tak prosto Świniary składają się z kilku części. Zgodnie z wymienionym wyżej wykazem są to: Nowe Świniary, Świnia- ry Kościelne i Świniary Zielenieckie. Wg map kartograficznych mamy jeszcze takie przysiółki jak: Gozyny, Błonie ( te chyba można utożsamić ze Świniarami Kościelnymi), Stara Wieś, Nowa Wieś i Pojezierze. Zwyczajowo operuje się właśnie tymi ostatnimi nazwami. A całe zamieszanie z podziałem wsi sięga aż wieku XVIII, kiedy to Świniary miały dwóch właścicieli: Świniary Kościelne- Franciszka Wodnickiego, a Zielenieckie rodzinę Tarnowskich. Świniary Zielenieckie niechybnie swą nazwę wywodzą od wsi Zielonki, stąd też chyba poprawniejszą formą była używana na początku XX wieku nazwa Świniary Zieloneckie. Ale dziś, zgodnie ze wspomnianym wyżej oficjalnym wykazem nazw miejscowości nazwa ta brzmi Świniary Zielenieckie. Niestety i jedna i druga nazwa praktycznie zniknęła z użycia. Żeby tak już całkiem nie zapomnieć nazw tych wszystkich przysiółków, kolonii, czy też części miejscowości spróbujemy sięgnąć do zakamarków pamięci i odświeżyć dawno zapomniane nazwy. W tym numerze są to właśnie Świniary. (bs) Przypomnienia robót gospodarskich przez Dra K. Miczyńskiego wg Wielkiego Ilustrowanego Kalendarza Powszechnego Kaspra Wojnara na rok 1928 Wiosna się budzi, rolnik w pole wyjeżdża; pełen nadziei na rok dobry, rozpoczyna uprawy i siewy wiosenne w Imię Boże. Woda na polach ozimin szkodzi jeszcze więcej, trzeba ją odprowadzić i spuścić, bruzdy popoprawiać, wyrównać. Skoro śnieg zejdzie, siać koniczynę w żyto, lub pszenicę ozimą. Siać można także esparcetę, przelot, podsiewać łąki. Gdy rola na tyle obeschnie, że robota możliwa, przygotowuje się rolę pod obsiewy wiosenne. Pola pod owies, bób, groch, bobik i soczewicę. Bobik można przyorać razem z nawozem, który w zimie wywieziono. Zboża jare najlepiej udają się po okopowych albo po zbożu. Siać rzędowo siewnikiem w rzędy 10 do 12 centym. odległe. Do siewu tylko najdorodniejsze brać ziarno. Ziemniaki wybrać do sadzenia i wysypać cienko, aby przez kilkanaście dni przewiędły gdy ziemia sucha, sadzić wcześniejsze ziemniaki, szczególnie w ogrodach. Chmiel oczyścić i zatyczyć. Na łąkach napuścić wody, która chroni od przymrozków marcowych i kwietniowych i pobudza do szybszej wegetacji czyli wzrostu. Zwierzęta robocze dobrze żywić, aby przy ciężkiej wiosennej robocie nie zmarniały, dbać o uprząż, aby była cała i dobra i nie obcierała karków ani boków. Prosięta wiosenne w marcu się rodzą. W chlewie najlepiej prosięta oddzielić od lochy kratą drewnianą i parę razy w dniu przysadzać do ssania- zresztą zabierać za kratę mniej jest szkody przez zduszenie i inne przypadki. Zwykłe prosięta ssać mają najmniej 2 tygodnie, potem powoli się je odsadza. Do chowu i rozpłodu przeznaczone, ssać powinny do 6 tygodni. Grzędy w ogrodzie pod warzywa przygotować, nawozić, wysiać kapustę na rozsadę. Nasienia użyć dobrego z pewnego źródła, własne jest często liche, zwyrodniałe; najlepsza kapusta na krótkich głąbiach, niska, a szeroko głowiasta. W sadzie oglądać drzewa- pozostałe jeszcze suche liście, gniazda gąsienic obierać, palić, suche liście ze ziemi także do reszty wygrabiać i palić, aby się różne choroby drzewne nie rozszerzały. Drzewka owocowe w jesienią kopane doły sadzić. (zachowano oryginalną pisownię)

14 14 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Znajomy sadownik z naszej gminy przekazał naszemu kwartalnikowi garść wskazówek dla osób chcących założyć lub odnowić swój mini sad owocowy na soleckiej, bez obrazy, ale w większości mało urodzajnej ziemi. Niestety, owoców jak ze snu Miczurina nie możecie się tu spodziewać, ale przy zapewnieniu minimalnej ochrony uzyskacie plony. Sadownicze ABC Drzewka kupcie w szkółce. Wybierając sadzonki, zwracamy uwagę, aby system korzeniowy był dobrze rozwinięty, a korzenie nie były uszkodzone mechanicznie. Najlepiej sadzić jesienią, ale zakopcowane w październiku drzewka przyjmą się i wiosną, wiosną z reguły trudno już w szkółce dostać przyzwoite sadzonki odmian, jakie sobie zaplanujemy. Wykopany dół powinien być duży, odpowiedni dla bryły korzeniowej, korzenie mają swobodnie się w nim zmieścićlepiej przyciąć korzenie sekatorem niż je podwinąć. Nie zasypujemy drzewka ziemią powyżej miejsca szczepienia. Należy także pamiętać, żeby wokół pnia nie zadarniać ziemi, najlepiej zniszczyć trawę mechanicznie; dzięki temu zabiegowi trochę utrudnimy życie pędrakom i gryzoniom, które doczekać się już nie mogą naszych sadzonek. Drzewka obowiązkowo nawozimy już w pierwszym roku - wczesną wiosną nawozami azotowymi, a następnie fosforowymi i potasowymi, najpóźniej nawozimy drzewka do końca maja. Nawóz rozsypany w maju poprawi kwitnienie i wzmocni pąki już szykujące się na następny sezon. W suchym sezonie dobrze sprawdza się nawożenie dolistne, ale pamiętajmy, że taki oprysk można wykonać tylko przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem. Nasz ekspert uważa, że posadzone w naszych warunkach glebowych drzewka należy obłożyć obornikiem dopiero w 3-4 roku po posadzeniu i pamiętajmy, że nie wolno kłaść nawozu tuż przy pniu. Jeśli chodzi o jabłonie do przydomowych, działkowych sadków sugeruje się odmiany bezparchowe, co pozwoli uniknąć wielu oprysków. Polecane, dostępne w naszej okolicy i sprawdzone odmiany bezparchowe to topaz i rajka. Jeśli wydaje się Wam, że stare odmiany jabłoni przetrwają wysiewy zarodników parcha, to niestety musimy wyprowadzić Was z błędu, mało prawdopodobne, żeby uszły cało, pewne nadzieje na dochowanie się owoców daje jedynie letnia odmiana, papierówka (Oliwka Inflancka). Kupcie drzewka na podkładce antonówki lub P-14, co prawda w okres owocowania wejdą później, ale mimo słabej gleby dadzą plon, będą też bardziej odporne na mróz. Pieczołowicie wsadzone, podlane, okopane, wynawożone w dodatku bezparchowe, ale bez minimalnej choćby ochrony nie przetrwają, nie przeżyją ataków kwieciaka, inwazji mszyc, przędziorków i mączniaka. Jeśli drzewka jabłoni mają przetrwać, trzeba przeprowadzić kilka niezbędnych zabiegów. Bez chemii chyba niewiele mają szans, zatem mieszkańcy strefy uzdrowiskowej, gdzie pryskać nie wolno, muszą poszukać dalszych porad wśród sadowników- ekologów, stosujących zabiegi np. z wyciągu z pokrzywy. My natomiast podajemy absolutnie minimum zabiegów przy użyciu zalecanych chemicznych środków ochrony roślin. Pierwszy oprysk jabłoni w okresie bezlistnym, wczesną wiosną, jeszcze przed pękaniem pąków powinien osłabić populację kwieciaka. Sadownik stosował w swoim sadzie na kwieciaka Actarę, skuteczną niezależnie od temperatury powietrza, ale obecnie ten preparat jest zalecany tylko na mszyce, programy ochrony roślin sugerują w zwalczaniu kwieciaka np. Decis. Możliwe, że traficie na rok, kiedy kwieciak nie spustoszy wam plonu jabłoni mimo braku tego oprysku, ale jest to spore ryzyko. Później na choroby grzybowe (od okresu bezlistnego do nabrzmiewania pąków) sadownik zaleca zabieg środkiem miedziowym, najpopularniejszy to Miedzian. Nasi dziadkowie nie słyszeli o przędziorkach, ale obecnie te żarłoczne maleństwa osłabią plonowanie w jednym roku, a po kilku latach wykończą też drzewka (atakują różne rośliny, także śliwki, a nawet wiśnie)- pierwszy zabieg na 3 dni przed kwitnieniem, a jeśli zachodzi taka potrzeba to drugi w połowie lipca, środki np. Nissorun. Mszyce wszyscy dobrze znają, a jeśli nawet nie mieli przyjemności do tej pory, to po posadzeniu drzewek błyskawicznie poznają nawet tak niezwykłe i upiorne okazy jak bawełnicę korówkę. Pilnujcie dobrze, pierwszy znak mszyc - mrówki uganiają się po drzewku, tak bez celu to one nie biegają, doglądają swoich mszyc; odłożony na później zabieg może być już nieskuteczny. Obecność mszyc trzeba stale monitorować, zwłaszcza na młodych drzewkach. Najskuteczniejszy od lat w walce z mszycą jest Pirimor. Mączniak z kolei jest nieco łatwiejszy w zwalczaniu, jest to grzyb atakujący młode przyrosty, zapobiegawczo pryskamy przed kwitnieniem (Zato, Nimrod lub inne), następnie, jeśli zachodzi taka potrzebauważamy na mączniaka do aż do czerwca. Znakiem infekcji jest biały nalot na liściach, porażone przyrosty należy wyciąć. Ta minimalna przecież liczba zabiegów może osłabić nieco zapał amatorów własnych jabłek, toteż nawet o zarazie ogniowej lepiej nie wspominać, licząc, że nie zetkniecie się z tą wyjątkowo groźną chorobą jabłoni i grusz. Zresztą nasz doradca sugeruje, żeby o gruszach w ogóle nawet nie pisać, tak nikłe są szanse, że wyhodujecie nadające się do zjedzenia owoce. Nie poleca również czereśni, ponieważ mają duże wymagania glebowe, idealne dla siebie stanowisko mają w Magierowie- brak wód gruntowych, przepuszczalna gleba i wyniesienie, natomiast w okolicy całkiem możliwe jest dochowanie się wiśni, sugerowana odmiana to łutówka. Wiśnie wymagają kilku zabiegów środkami grzybobójczymi, zwłaszcza przy deszczowej pogodzie w trakcie kwitnienia i w czasie wzrostu zawiązków, ale jeśli tego nie zrobicie, to przy sprzyjających warunkach i tak macie szanse na wiśnie. Z tzw. robaczywieniem też można sobie poradzić, pierwszy zabieg środkiem owadobójczym (Calypso załatwia nie tylko owady, ale i jaja muchówki) wykonujemy w momencie kwitnienia robinii (akacja), musimy powtórzyć po 7-10 dniach, czasem po raz trzeci, ale trzeba pamiętać o karencji, najpóźniej pryskamy na14 dni przed zbiorem owoców. Uprawa śliwek też jest całkiem realna dla amatorów. Potrzebują kilku zabiegów środkami grzybobójczymi, ale najważniejszym z zabiegów jest oprysk preparatem owadobójczym pod koniec opadania płatków kwiatowych. Środek Mospilan jest dość bezwzględny wobec właśnie szykującej się do składania jajeczek owocnicy żółtorogiej. Znamy sadownika, który po roku urodzaju i kłopotu ze sprzedażą śliwek, postanowił w sposób naturalny ograniczyć plonowanie w swoim sadzie i dał swobodę działania owocnicy żółtorogiej, skutek był rewelacyjny - w dość dużym sadzie nie ocalała żadna śliwka. Powinniście być zadowoleni po posadzeniu sprawdzonych odmian węgierek- dąbrowickiej, łowickiej i Stanleya. A jak to wszystko już zrobimy, to trzeba poprosić św. Izydora, Antoniego lub innego zaufanego świętego, żeby Zimni Ogrodnicy byli łagodni, grad nie pokaleczył owoców, a pędrakom coś zaszkodziło. Darz sad!

15 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój KRONIKA WYDARZEŃ 15 bawimy się razem ferie zimowe

16 16 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój KRONIKA WYDARZEŃ przegląd kolęd i pastorałek seminarium w Krasnobrodzie Wydawca: Urząd Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja Solec-Zdrój Redakcja: Dział Promocji Urzędu nakład: 500 egzemplarzy

Logo Gminy Grodzisko Dolne

Logo Gminy Grodzisko Dolne Chodaczów Grodzisko Górne Grodzisko Dolne Grodzisko Nowe Laszczyny Opaleniska Podlesie Wólka Grodziska Zmysłówka Logo Gminy Grodzisko Dolne GAZETA BEZPŁATNA W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi

Bardziej szczegółowo

KierOwniK Krus OdpOwiada

KierOwniK Krus OdpOwiada KierOwniK Krus OdpOwiada Od 6 lat podlegam ubezpieczeniu w KRUS. Moja żona natomiast pracuje w sklepie jako sprzedawca, jest więc ubezpieczona w ZUS. Miesiąc temu żona urodziła dziecko, w związku z czym

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Gazeta Solecka. Nr 7 lipiec - wrzesień 2010

Gazeta Solecka. Nr 7 lipiec - wrzesień 2010 Gazeta Solecka KWARTALNIK GMINY SOLEC-ZDRÓJ Nr 7 lipiec - wrzesień 2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2080-3338 W numerze m.in.: kronika wydarzeń w cyklu miejscowości gminne Chinków co nowego w szkołach? Gminne

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

Z mojego życia na Tkaczewskiej

Z mojego życia na Tkaczewskiej Nr 3/2012 maj czerwiec bezpłatne ISSN 2080 1122 Z mojego życia na Tkaczewskiej Małgorzata Synowiec właścicielka gospodarstwa agroturystycznego SYNOWCÓWKA we wsi Tkaczewska Góra w gminie Parzęczew została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie Biuletyn G m i n y W o dy n i e Nr 3/2012 PAŹDZIERNIK 2012 www.wodynie.eu Egzemplarz bezpłatny Święto Plonów Gminy Wodynie rozpoczęło się w niedzielę, 2 września br., od uroczystej Mszy Świętej w kościele

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sierpień 2014 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ Irena Derdoń, wicewójt gminy Stawiguda Jakie znaczenie ma 10 letnia obecność Polski w Unii Europejskiej? Jak zmieniły się warunki życia we

Bardziej szczegółowo

III Otwarte Mistrzostwa Gminy Poniec w Narciarstwie Zjazdowym

III Otwarte Mistrzostwa Gminy Poniec w Narciarstwie Zjazdowym Nr 38 Luty 2014 ISSN 2082-7679 Cena 1,50 zł www.poniec.eu III Otwarte Mistrzostwa Gminy Poniec w Narciarstwie Zjazdowym czytaj str.16 [ 2 ] WIEŚCI Z GMINY PONIEC Urodzili się pierwsi KAJETAN AGATA Wiemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS 3

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS 3 Nr 13 (959) 2 kwietnia 2010 r. SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS 3 Cena detaliczna w tym VAT 7% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 www.tygodniksanocki.eu Przy koszyku ze święconką Wielkanoc. Z jednej strony smutna,

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXI NR 1 /2014 W ZAKOLU RABY I WISŁY 4/2013 1

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXI NR 1 /2014 W ZAKOLU RABY I WISŁY 4/2013 1 ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXI NR 1 /2014 CENA 3,00 ZŁ Pogody ducha, chwil spędzonych w rodzinnym gronie, wzajemnej serdeczności, refleksji nad istotą bytu człowieczego, nadziei oraz wiary w dobrą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

IZERSKIE Kwartalnik Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE Nr 5 (2010) Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gmin Pogórza Izerskiego

IZERSKIE Kwartalnik Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE Nr 5 (2010) Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gmin Pogórza Izerskiego echa IZERSKIE Kwartalnik Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE Nr 5 (2010) Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gmin Pogórza Izerskiego PARTNERSTWO IZERSKIE Stowarzyszenie LGD Wznawiamy na Wasze życzenie

Bardziej szczegółowo

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem nr 2 rok I (2) 17 września 2015 bezpłatne pismo społeczno-kulturalne Hiszpańska impreza w podczęstochowskiej Blachowni W ostatnią sobotę wakacji Blachownia żegnała lato. Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 31 MAJA zapraszamy na:

SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 31 MAJA zapraszamy na: MAJ 2013 NR 226 31 MAJA zapraszamy na: SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA w programie: godz. 15.30 16.30 warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7 10 lat godz. 17.00 18.00 spektakl dla dzieci Karius

Bardziej szczegółowo

Nr 34 Październik 2013 ISSN 2082-7679 Cena 1,50 zł www.poniec.eu. Dzień Zaduszny

Nr 34 Październik 2013 ISSN 2082-7679 Cena 1,50 zł www.poniec.eu. Dzień Zaduszny Nr 34 Październik 2013 ISSN 2082-7679 Cena 1,50 zł www.poniec.eu Dzień Zaduszny Kiedy miedzianą rdzą Pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki, Zgadujemy, czego od nas obłoki chcą, Smutniejące w dali swojej

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Słomkowska

Aleksandra Słomkowska BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 250/15 17 kwietnia 2014 r. (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. Weller 7. str. 16 Dodatek Czytaj Str. 8-9 TYGODNIK Zdrowych, pogodnych i pełnych wiosennego

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228)

PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228) PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228) Fot. Katarzyna Marcinkiewicz Jest już nowy skwer i zdrój! Będzie nowe rondo Polna/Piłsudskiego! Laureaci konkursu na 50-lecie miasta otrzymali bilety na Euro

Bardziej szczegółowo

NR 4 (98) KWIECIEŃ 2014

NR 4 (98) KWIECIEŃ 2014 Powiązania BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-4103 NR 4 (98) KWIECIEŃ 2014 Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna fot. www.vatican.va Fotoreportaż 2 Powiązania kwiecień 2014 Wstęp/Aktualności Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pismo Samorz¹du i Mieszkañców Miasta i Gminy Dobrodzieñ

Pismo Samorz¹du i Mieszkañców Miasta i Gminy Dobrodzieñ Grudzień 2004, nr 56 cena 1,30 zł i Okolic Że, jak mówi wam wszystkim Dawne, odwieczne orędzie, Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie. Sercem Go przyjąć gorącym, Na ścieżaj otworzyć

Bardziej szczegółowo