biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X"

Transkrypt

1 Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość i szczęście na stałe zagości w naszych sercach a Zmartwychwstały Chrystus obudzi nadzieję na lepsze jutro i wzmocni w dążeniu ku dobremu Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Czyżewa Witold Sienicki Anna Bogucka W numerze: Rada Miejska uchwaliła Wybory sołeckie zakończone Sezon inwestycyjny już rozpoczęty Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Czyżewie Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Spotkanie Kabaretowe w Czyżewie VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa Mocne otwarcie półrocza w Rosochatem Konkurs na Palmę Wielkanocną

2 2 Gazeta Czyżewska Szanowni Państwo Po wyjątkowo łagodnej zimie mamy już coraz cieplejsze wiosenne dni. Rolnicy w tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już w marcu rozpoczęli pierwsze prace polowe, które z każdym tygodniem nabierały tempa. Pamiętajmy, by podczas wszelkich prac polowych dbać należycie o drogi nie dopuszczać do ich niszczenia i nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa nie można zawracać na drogach, zaorywać rowów odwadniających drogę, doprowadzać do zanieczyszczeń a jeżeli już do tego dojdzie należy to niezwłocznie uprzątnąć. Na budowę i remonty dróg gmina ponosi co roku duże nakłady finansowe i naszą wspólną troską powinno być należyte dbanie o nie, tak by służyły wszystkim jak najdłużej. Z większą odpowiedzialnością powinniśmy też korzystać z dróg gruntowych, nieutwardzonych, na które w miarę możliwości powinniśmy wstrzymać się z wyjeżdżaniem ciężkim sprzętem rolniczym przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych np. przy wczesnych pozimowych roztopach, podczas zlewnych opadów. Oczywiste jest, że takie drogi przy dużym i ciężkim sprzęcie w w/w warunkach będą natychmiast rozjechane i tylko od użytkowników zależy czy będą przejezdne. Gmina nie jest w stanie utrzymać na bieżąco setek kilometrów dróg polnych. Szanowni Państwo, my też rozpoczęliśmy już sezon prac w terenie sprzątamy, remontujemy, itp. Oprócz remontów w tym roku planujemy budowę kolejnych dróg o wartości szacunkowej ponad 2 mln. zł., przygotowujemy też różne projekty na drogi i inne inwestycje, by móc ubiegać się o kolejne środki finansowe z nowej perspektywy unijnej. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Wesołego Alleluja Anna Bogucka W dniu 22 grudnia 2014 r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie na II sesji. Głównym punktem było uchwalenie budżetu na 2015 rok. Budżet Gminy na 2015 rok zakłada plan dochodów w wysokości ,00 zł, zaś plan wydatków w kwocie ,00 zł. Zaproponowany przez Burmistrz Czyżewa Panią Annę Bogucką budżet gminy podobnie jak w latach ubiegłych ukierunkowany jest na rozwój gminy bowiem, aż ,45 zł (co stanowi 23,12% planowanych wydatków) planuje przeznaczyć na inwestycje w gminie. 1. Po stronie dochodów na kwotę ,00 zł, składają się: dochody bieżące ,40 zł, dochody majątkowe ,60 zł, II sesja Rady Miejskiej w Czyżewie W strukturze dochodów w budżecie gminy planuje się: dochody własne ,91 zł, co stanowi 28,56% planowanych dochodów, subwencja ogólna i wyrównawcza ,00 zł, co stanowi 36,41% planowanych dochodów, udziały w podatku PIT, CIT ,00 zł co stanowi 16,22% planowanych dochodów, dotacje ,49 zł, co stanowi 7,92% planowanych dochodów, dochody majątkowe ,60 zł, co stanowi 10,89% planowanych dochodów 2. Po stronie wydatków w kwocie ,00 zł, planowane są: wydatki bieżące: ,55 zł, wydatki majątkowe: ,45 zł, są to wydatki inwestycyjne i stanowią 23,12% ogólnego planu wydatków Zadania inwestycyjne to: dalsza budowa dróg gminnych m.in. ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, drogi gminnej B Godlewo Kolonia Dmochy Wypychy oraz Siennica Klawy Siennica Pierce, które będą realizowane w ramach programu Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych ; przygotowanie do rewitalizacji zabytkowego parku podworskiego w Czyżewie; docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą poszycia dachowego i przebudowa wjazdu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy szkole w Rosochatem Kościelnem zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Wielkiej remont Urzędu Miejskiego dokumentacja przebudowy remizy w Czyżewie i inne. Plan budżetu został przed jego uchwaleniem pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku oraz komisje Rady Miejskiej. Zgodnie z ustalonym przebiegiem sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie planu pracy rady miejskiej na 2015 r., w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej rady miejskiej na 2015 r.,

3 Nr 33/15 Kwiecień w sprawie planów pracy komisji stałych rady miejskiej na 2015 r., w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Czyżewie do Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin, w sprawie zarządzenia wyborów do rad sołeckich w sołectwach Gminy Czyżew, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata , w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czyżew na rok budżetowy 2015, W dniu 2 lutego 2015 r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie na III nadzwyczajnej sesji. Zgodnie z ustalonym przebiegiem sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty w związku ze zmianą ustawy na nową podjęto uchwałę W dniu 11 marca 2015 r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie na IV sesji. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie międzysesyjnym od dnia 21 grudnia 2014 r. do dnia 10 marca 2015 r. Zebrani zostali poinformowani o wyniku przetargu na obsługę finansową gminy, którą będzie pełnił Bank Spółdzielczy w Czyżewie a także na budowę dróg z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wysłuchali również informacji o ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem na wykonanie których gmina ubiega się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiono także działania, które po uzyskaniu dofinansowania mogą być realizowane takie jak: budowa parku podworskiego w Czyżewie, przebudowa remizy OSP w Czyżewie. W roku bieżącym wykonany będzie remont Urzędu Miejskiego. Pani Burmistrz w dalszej części przedstawiła wyniki wyborów do rad sołeckich przeprowadzonych w gminie Czyżew od 21 stycznia do 23 marca 2015 r. Podziękowania za pełnioną funkcję oraz za duże zaangażowanie na rzecz rozwoju sołectwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, III nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej nie zmieniając dotychczas obowiązujących zasad w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Po podjęciu uchwał Pani Burmistrz poinformowała radnych, że ogłoszony został przetarg na tzw. schetynówkę, który dotyczy przebudowy dróg gminnych: Siennica Pierce Siennica Klawy, Godlewo Kolonia Dmochy Wypychy oraz ul. Cichej w Czyżewie. Podjęte zostały także prace przygotowawcze IV Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie i gminy Czyżew w postaci pamiątkowych dyplomów zostały wręczone ustępującym sołtysom: Pani Jadwidze Saniewskiej Zaręby Święchy, Panu Andrzejowi Góralczykowi Czyżew Ruś Wieś, Panu Krzysztofowi Krasowskiemu Siennica Święchy, Panu Zdzisławowi Kuropatwie Święck Strumiany, Panu Stanisławowi Szulborskiemu Zaręby Skórki oraz Pani Dorocie Laskowskiej Brulino Koski i Piwki, Wiesławowi Żochowskiemu Dmochy Mrozy, Wojciechowi Ryszewskiemu Ołdaki Magna Brok. Gratulacje zostały skierowane do wszystkich sołtysów wybranych na kolejną kadencję, a szczególnie przywitano tych, którzy będą pełnili funkcję sołtysa po raz pierwszy. Zgromadzeni ponadto wysłuchali sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w gminie przedstawionego przez Przewodniczącego zespołu Panią Marię Marciniak, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały: w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, w sprawie zmiany uchwały o powołaniu inkasentów podatków lokalnych, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Po podjęciu uchwał Rada wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie międzysesyjnym od dnia 1 grudnia do dnia 21 grudnia 2014 r., którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. Pani Burmistrz złożyła podziękowania sołtysom za pracę w minionej kadencji życząc, aby zostali ponownie powołani do pełnienia powierzonej im dotychczas funkcji. Po sesji wszyscy zebrali się na uroczystym spotkaniu opłatkowym. Wśród zgromadzonych byli księża, kierownicy jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście, radni, sołtysi oraz pracownicy. Była to okazja nie tylko dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, dyskusji o minionym czasie, ale również wspólnego kolędowania. Podczas wigilijnej uroczystości można było podziwiać występ grupy kolędniczej Herody z Gminy Czyżew. do wniosku na rok następny, gdzie brane są pod uwagę drogi we wsi Dmochy Mrozy. Jest pozwolenie na budowę dla zadania Rewitalizacja parku podworskiego w Czyżewie i obecnie jest stan oczekiwania na ogłoszenie naboru wniosków o wsparcie ze środków unijnych. Jest przygotowywany projekt na przebudowę remizy OSP w Czyżewie. Gmina ubiega się o 50% dofinansowania na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu inkasentów opłaty śmieciowej, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyżew w 2015 r., w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Czyżew jest organem prowadzącym, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Urząd Miejski w Czyżewie

4 4 Gazeta Czyżewska Na terenie Gminy Czyżew zakończyły się wybory do rad sołeckich. Wybory do rad sołeckich zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz zarządzenia Nr 9/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 7 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 20 stycznia do 23 lutego 2015 r. we wszystkich 46 sołectwach. Najwyższa frekwencja na zebraniach wiejskich miała miejsce w sołectwie: Dmochy Mrozy głosowało 26 osób na 46 uprawnionych 56% Najniższa frekwencja miała miejsce w sołectwach: Lp. Sołectwo Sołtys 1. Brulino-Koski i Brulino Piwki Dmochowski Tadeusz 2. Czyżew-Chrapki Kuczewski Franciszek 3. Czyżew-Ruś-Kolonia Ryszewska Iwona 4. Czyżew Ruś-Wieś Góralczyk Dariusz 5. Czyżew-Siedliska Wróblewski Sławomir 6. Czyżew-Sutki Kujawa Włodzimierz 7. Dąbrowa-Cherubiny Włostowski Mirosław 8. Dąbrowa-Kity Mościcki Andrzej 9. Dąbrowa-Michałki Dąbrowski Edward 10. Dąbrowa-Nowa Wieś Kutyłowski Jarosław 11. Dąbrowa-Szatanki Sienicki Sławomir 12. Dąbrowa Wielka Biały Zbigniew 13. Dmochy-Glinki Tomczuk Stanisław 14. Dmochy-Mrozy Malinowski Bogdan 15. Dmochy-Rodzonki Kietliński Eugeniusz 16. Dmochy-Wochy Dmochowski Grzegorz 17. Dmochy-Wypychy Gnatowski Stanisław 18. Godlewo-Kolonia Pawełczuk Anna 19. Godlewo-Piętaki Kossykowski Jan 20. Jaźwiny-Koczoty Bogucki Stanisław 21. Kaczyn-Herbasy Szepietowski Sławomir 22. Kaczyn Stary Kaczyński Stanisław 23. Krzeczkowo-Gromadzyn Zawistowska Barbara 24. Krzeczkowo-Mianowskie Podbielski Zdzisław Wybory do rad sołeckich Brulino Koski i Brulino Piwki głosowało 13 osób na 122 uprawnionych 10% Największa liczba kandydatów na sołtysa została zgłoszona w sołectwach: 3 kandydatów: Rosochate Kościelne 2 kandydatów: Kaczyn Stary, Dmochy Mrozy, Dmochy Rodzonki, Zaręby Skórki oraz Zaręby Święchy. W pozostałych sołectwach zgłoszono tylko po jednym kandydacie. W ośmiu sołectwach wybrani zostali nowi sołtysi: Dmochowski Tadeusz Brulino-Koski i Brulino Piwki Góralczyk Dariusz Czyżew Ruś Wieś Wykaz sołtysów VII kadencji Malinowski Bogdan Dmochy Mrozy Murawska Alicja Ołdaki Magna Brok Truszkowski Piotr Siennica Święchy Kalinowska Marzena Święck Strumiany Zaręba Krzysztof Zaręby Skórki Saniewski Zbigniew Zaręby Święchy Wśród wybranych sołtysów jest 6 kobiet i 40 mężczyzn. Najstarszy wiekiem wśród sołtysów jest Pan Stanisław Kamianowski Rosochate Kościelne. Najmłodszy wiekiem jest sołtys Tomasz Walczuk Krzeczkowo Nowe Bieńki. Poniżej prezentujemy aktualny wykaz sołectw i sołtysów. Lp. Sołectwo Sołtys 25. Krzeczkowo-Nowe Bieńki Walczuk Tomasz 26. Krzeczkowo-Stare Bieńki Popławska Maryla 27. Krzeczkowo-Szepielaki Drewnowski Józef 28. Michałowo Wielkie Leśniewski Jerzy 29. Ołdaki-Magna Brok Murawska Alicja 30. Rosochate Kościelne Kamianowski Stanisław 31. Rosochate Nartołty Jaźwiński Zenon 32. Siennica-Klawy Jaźwiński Marek 33. Siennica-Lipusy Godlewski Zdzisław 34. Siennica-Pietrasze Godlewski Stanisław 35. Siennica-Puziki Bogucki Józef 36. Siennica-Szymanki Gnatowski Andrzej 37. Siennica-Święchy Truszkowski Piotr 38. Stokowo-Szerszenie Kossykowski Stanisław 39. Szulborze-Kozy Piętka Henryk 40. Święck-Strumiany Kalinowska Marzena 41. Zalesie Stare Sapiński Jan 42. Zalesie-Stefanowo Kaczyński Tadeusz 43. Zaręby-Bindugi Zaręba Jerzy 44. Zaręby-Góry Leśne Rawa Leonard 45. Zaręby-Skórki Zaręba Krzysztof 46. Zaręby-Święchy Saniewski Zbigniew UM Czyżew Jak co roku z nadejściem wiosny, przychodzi czas na porządki, nie tylko naszych domów ale także posesji. Dlatego przypominamy i apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, by pamiętali o uporządkowaniu własnych działek, ogródków oraz chodników przylegających do posesji. W myśl starego przysłowia jak nas widzą tak nas piszą, starajmy się by nasza posesja była naszą wizytówką. Pamiętajmy również o tym by zgromadzone podczas wykonywania porządków odpady nie trafiały na tzw. dzikie wysypiska ponieważ jest to niedozwolone i karalne a ponadto degradujące otaczającą WIOSENNE PORZĄDKI. nas przyrodę. Wszelkie nieczystości należy gromadzić w pojemnikach bądź w workach do czasu odbioru przez firmę zbierającą odpady obsługującą naszą gminę. Odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe i inne można także przywieść do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w każdą środę w godz przy ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. Mieszkańców Czyżewa prosimy o nie wynoszenie odpadów ze sklepów i innych zakładów, czy gospodarstw domowych do koszy na śmieci umieszczonych przy ulicach, przepełnione kosze nie wyglądają estetycznie a wypadające śmieci zanieczyszczają chodniki i trawniki. Przypominamy również, że obowiązkiem każdego właściciela sklepu jest zapewnienie odbioru odpadów pochodzących z jego działalności. Mieszkańców wsi uczulamy, by podczas prac polowych, nie zanieczyszczali dróg publicznych, gdyż stwarza to zagrożenie na drodze, jeżeli taka sytuacja nastąpi, należy niezwłocznie uporządkować drogę. Niedozwolone jest także zawracanie na drogach podczas prac polowych, co oprócz zagrożenia doprowadza także do niszczenia mienia publicznego. Starajmy się dbać o nasze otoczenie, by wszystkim żyło się dobrze i bezpiecznie. UM Czyżew

5 Nr 33/15 Kwiecień Sezon inwestycyjny już rozpoczęty Rozpoczynają się prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2015 roku. Przystąpiono do procedur przeprowadzenia przetargów na inwestycje, na które przygotowano niezbędną dokumentację. Rozstrzygnięty został przetarg na duże zadanie inwestycyjne o łącznej wartości ,25 zł brutto pod nazwą,, Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem W ramach programu zostanie dokonana przebudowa następujących dróg: Drogi gminnej Nr B Siennica Klawy Siennica Pierce, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie Drogi gminnej Nr B Godlewo Kolonia Dmochy Wypychy, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej położonych w Czyżewie, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych MIKST z Węgrowa Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój tzw. Schetynówki. To już kolejny rok z rzędu kiedy przygotowany wniosek Gminy Czyżew został pozytywnie zweryfikowany i będzie dofinansowany kwotą do 50% wartości zadania. Odbył się również przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego gminy. Zainteresowani mogli nabyć ciągnik C-360, koparko-ładowarkę Ostrówek MF, ciągnik gąsienicowy DT-75 lub koparkę gąsienicową K-408. Rozstrzygnięto przetarg na następujące maszyny: Ciągnik C-360 za kwotę 8.666,66 zł Ciągnik gąsienicowy DT-75 za kwotę 5.275,00 zł Koparkę K-408 za kwotę 7.050,00 zł Na koparko-ładowarkę Ostrówek MF zostanie ponownie rozpisany przetarg. UM Czyżew ZAGOSPODAROWANIE PARKU PODWORSKIEGO W CZYŻEWIE Posiadamy już pełną dokumentację projektową oraz prawomocne pozwolenie na budowę na Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Czyżewie. Projekt przewiduje rewaloryzację parku czyli odnowienie z zachowaniem historycznego wyglądu i wprowadzeniem funkcji użytkowych, co umożliwi mieszkańcom gminy korzystanie z obiektu. Park zrealizowany zostanie w celach rekreacyjnych i dydaktycznych, a także w celu ochrony wartościowego zespołu przyrodniczo-kulturowego. Obecny stan parku wymaga wielu działań by przywrócić dawną jego świetność i uatrakcyjnić obiekt by był interesujący nie tylko dla mieszkańców gminy ale również dla turystów i osób przejeżdżających przez Czyżew. W ramach projektu wykonana zostanie; sieć alejek spacerowych o urozmaiconym przebiegu z otwarciami widokowymi, częściowo oświetlonych; obiekty małej architektury ogrodowej nawiązujące stylem do epoki tj. altana widokowa, pergola, mostki; ścieżka zdrowia wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz ścieżki przyrodnicze; wyposażenie parku w ławki, kosze, stojaki dla rowerów, system oświetlenia parku co umożliwi bezpieczne korzystanie z obiektu wieczorami, zieleń (uzupełnienie nasadzeń alejowych, odtworzenie runa, trawników i łąk parkowych, odtworzenie stref kwiatowych i klombów w miejscach reprezentacyjnych), naturalny układ wodny powiązany z układem komunikacyjnym i zielenią. Projekt zakłada zachowanie układu wodnego w istniejącej formie z uregulowaniem i ułagodzeniem linii brzegowej stawu oraz cieku wodnego, a także oczyszczenie, odmulenie i wzmocnienie linii brzegowej. Całkowity koszt realizacji tego zadania oszacowano na ok ,0 zł. To duża i kosztowna inwestycja, na którą będziemy starać się uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych, które ruszą niebawem. Dopiero po uzyskaniu dofinansowania będziemy mogli przystępować do dalszych etapów realizacji. Zrewitalizowany Park w połączeniu z istniejącym już Zalewem stworzą piękny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, który stanie się wizytówką Czyżewa i całej gminy. Obok zamieszczamy projekt zagospodarowania Parku Podworskiego w Czyżewie oraz przykładowe elementy małej architektury, by pokazać rozmiar planowanych prac. Urząd Miejski w Czyżewie

6 6 Gazeta Czyżewska W 2014 roku urodziło się 75 dzieci natomiast zmarło 70 osób. W ubiegłym roku 82 par zawarło związek małżeński (w tym 57 małżeństw zarejestrowano w naszej księdze stanu cywilnego). Wydano 630 odpisów aktów stanu cywilnego. Rozwiodło się 8 małżeństw. Wydano 567 dokumentów tożsamości rok w USC Stan mieszkańców miasta Czyżew na dzień r. wynosi 2651 osób natomiast stan mieszkańców pozostałych miejscowości gminy Czyżew na ostatni dzień roku 2014 wynosi 4020 osób; stan mieszkańców gminy 6671 (na koniec ubiegłego 2013 roku było 6694 mieszkańców gminy). Na pobyt stały zameldowało się 149 osób, na pobyt czasowy 53 osób. Wymeldowało się z pobytu stałego 170. USC w Czyżewie Konkurs Produkt lokalny Burmistrz Czyżewa zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy produkt lokalny oferowany na targowisku w Czyżewie zmodernizowanym w ramach programu Mój Rynek. W konkursie mogą brać udział producenci produktów lokalnych, przeznaczonych do spożycia, oferowanych na targowiskach. Produkty objęte konkursem muszą spełniać ogólne warunki wprowadzania do obrotu, w szczególności wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie produktu i produkt, a w przypadku producentów, będących osobami fizycznymi również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Dla uczestników przewidziane atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel UM w Czyżewie Podsumowanie inwestycji w Rosochatem Kościelnem W dniu mieszkańcy Rosochatego Kościelnego na czele z sołtysem Panem Stanisławem Kamianowskim zorganizowali uroczyste podsumowanie wykonanych w ostatnim czasie inwestycji: budowę Kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem- łączny koszt ,00 zł z czego ,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę w ramach PROW przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Poświętne wartość ,34 zł przebudowę drogi dojazdowej we wsi Rosochate Kościelne ,15 zł Wśród gości nie mogło zabraknąć władz gminy Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej z pracownikami, Rady Miejskiej w Czyżewie, ks. Kanonika Parafii w Rosochate Kościelnem, Dyrektora Szkoły Pani Bogusławy Kossakowskiej. W spotkaniu udział wzięli także Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Elżbieta Filipowicz, Kierownik Referatu Wdrażania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Katarzyna Tarachanowicz, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i oczywiście mieszkańcy wsi. Wykonanie tak wielu zadań w tak krótkim czasie wymagało nie tylko dużych nakładów finansowych ale również wiele pracy i zaangażowania ze strony władz Gminy. Jednakże wykonane prace cieszą wszystkich mieszkańców, dzięki realizacji wymienionych inwestycji Rosochate Kościelne staje się rozwojową miejscowością, uzbrojoną w kanalizację, chodniki i miejsca spędzania wolnego czasu i rekreacji. Szczególne słowa podziękowania Pani Burmistrz skierowała do Zarządu Województwa Podlaskiego i Pani Dyrektor Elżbiety

7 Nr 33/15 Kwiecień 2015 Filipowicz za otrzymane dofinansowanie. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia gości: Pani Elżbiety Filipowicz która w swoim krótkim przemówieniu podkreślała iż dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami Gmina Czyżew jest jedną z przodujących gmin pod względem pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głos zabrał również Pan Starosta Bogdan Zieliński w swoim przemówieniu gratulując mieszkańcom wykonanych inwestycji i dbałości o wspólne dobro. Po przemówieniach zebrani wspólnie odmówili modlitwę której przewodniczył ks. Antonii Loro. Na zakończenie głos zabrał Radny i Sołtys Rosochatego Kościelnego Pan Stanisław Kamianowski który podziękował w imieniu mieszkańców Pani Burmistrz za trud włożony w realizację inwestycji i zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczysty obiad. Urząd Miejski w Czyżewie 7 Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2014/15 w Zespole Szkół w Czyżewie połączone z oficjalnym oddaniem do użytku windy dla osób niepełnosprawnych Dzień 23 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół w Czyżewie był uroczysty i bogaty w wydarzenia. Młodzież w formie Teleexpresu przypomniała najważniejsze wydarzenia pierwszego semestru połączone z prezentacją multimedialną, występami muzycznymi i pokazem mody. Jednym z ważniejszych zadań w minionym semestrze było dostosowanie naszej placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowę budynku i prace remontowe części sanitarnej wykonał zakład budowlany Pana Stanisława Mączyńskiego. Zakresem prac dyrektor Zespołu Szkół pani Anna Sienicka, przewodniczący Rady Miejskiej pan Witold Sienicki, przewodnicząca Rady Rodziców SP Anna Uścińska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Eliza Mariankowska. Winda została również poświęcona przez ks. Proboszcza Eugeniusza Sochackiego. Z funduszy Gminy Czyżew powstała także nowa pracownia informatyczna, sala językowa wyposażona w najnowszy sprzęt audiowizualny i tablicę interaktywną. Rada Rodziców poprzedniej kadencji zakupiła do pracowni matematycznej tablicę interaktywną. objęto budowę dźwigu osobowego oraz przebudowę pomieszczeń sanitarnych uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Budynek zyskał nowy wygląd, dobudowany został szyb zewnętrzny windy przeszklony w konstrukcji stalowej. Szkoła w Czyżewie jako jedna z nielicznych w regionie jest w pełni przyjazna dla osób niepełnosprawnych, które mogą swobodnie poruszać się po budynku. Zadanie było dofinansowane ze środków PFRON. Oficjalnego otwarcia windy dokonali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP pan Jacek Bogucki, burmistrz Czyżewa pani Anna Bogucka, Tego dnia odbył się w naszej szkole Dzień Wzorowego Ucznia. Uczniowie ze średnią ocen 4, 75 i wyżej otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Uroczystości w szkole zakończyły się piosenką i wręczeniem kwiatów dla gości. Wszyscy chętni mogli obejrzeć nowopowstałe pracownie i przejechać się windą. Aneta Zaremba ZS Czyżew

8 8 Gazeta Czyżewska Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom 27 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. W turnieju uczestniczyli zaproszeni goście: pani Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Komendant Gminny OSP w Czyżewie Dariusz Sienicki i Prezes OSP w Dąbrowie Wielkiej Arkadiusz Dąbrowski. W tym roku w konkursie wzięło udział 25 uczniów: 15 ze szkół podstawowych i 10 z gimnazjów z całej naszej gminy. Turniej składał się z dwóch etapów: części pisemnej (test) i części ustnej. Po dokonaniu oceny prac pisemnych miały miejsce rozgrywki finałowe, w wyniku których wyłonieni zostali zwycięzcy turnieju. Oto wyniki: I kategoria szkoły podstawowe: I miejsca Sylwia Łubnicka ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej Weronika Kalinowska z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem III miejsce Sebastian Parzych z Zespołu Szkół w Czyżewie II kategoria gimnazja: I miejsce Monika Podbielska z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem II miejsce Magdalena Podbielska z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem III miejsce Martyna Sienicka z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem Nagrody dla uczestników konkursu zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Czyżewie, zaś słodki poczęstunek przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrowie Wielkiej. Elżbieta Krajewska VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa 22 lutego br. W Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie już po raz ósmy szachiści z całego regionu walczyli o Puchar Burmistrza Czyżewa. Bezkonkurencyjny okazał się pan Andrzej Choiński z Ciechanowca. W turnieju wzięło udział 69 osób z Gminy Czyżew, Szepietowo, Andrzejewo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Klukowo, Mały Płock, Łomża. Gratulacje wszystkim szachistom i ich instruktorom oraz podziękowania Panu Krzysztofowi Kupniewskiem- sędziemu turnieju, złożyła w imieniu Burmistrza Czyżewa Pani Anny Boguckiej, Dyrektor GOK-u w Czyżewie Pani Katarzyna Kostro. Pan Krzysztof Kupniewski, który prowadzi koło szachowe w czyżewskim GOK-u, wręczał laureatom rozgrywek szachowych pamiątkowe dyplomy, Pani Dyrektor zaś statuetki, puchar oraz upominki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok! Poniżej prezentujemy wyniki konkursu: II miejsce Kamil Tymiński, Łuniewo Małe III miejsce Jakub Kaczyński, Czyżew Kategoria męska lat: I miejsce Jakub Śmiarowski, Gmina Mały Płock II miejsce Patryk Wrzosek, Ciechanowiec III miejsce Albert Kryński, Ciechanowiec Kategoria męska powyżej lat 16: I miejsce (Puchar Burmistrza Czyżewa) Andrzej Choiński, Ciechanowiec II miejsce Mateusz Janowicz, (Maraton Łomża) III miejsce Tomasz Wyszyński, Wysokie Mazowieckie GOK Czyżew Kategoria żeńska do lat 13: I miejsce Małgorzata Gralik, Stara Ruskołęka II miejsce Kinga Brulińska, Łuniewo Małe III miejsce Katarzyna Wardaszka, Stara Ruskołęka Kategoria żeńska powyżej lat 13: I miejsce Weronika Deniziak, Ciechanowiec II miejsce Kamila Cieśluk, Ciechanowiec III miejsce Paulina Tryniszewska, Czyżew Kategoria męska do lat 13: I miejsce Seweryn Lipski, Ciechanowiec

9 Nr 33/15 Kwiecień Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Czyżewa r. w Zespole Szkół w Czyżewie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Czyżewa, zorganizowany przez Klub Sportowy Orlęta Czyżew. W turnieju uczestniczyło sześć drużyn: KS Sokoły, Grupa Biznes Polska Wysokie Mazowieckie, Kalinowo, COKiS Ciechanowiec, Orlęta Czyżew I, Orlęta Czyżew II. Otwarcia turnieju dokonał prezes KS Orlęta Czyżew Pan Jerzy Pakieła, witając wszystkich życzył sportowej walki i wspaniałych emocji. Najlepszą drużyną okazała się Grupa Biznes Polska z Wysokiego Mazowieckiego, a tym samym zdobyła puchar Burmistrza Czyżewa. II miejsce zajęła drużyna KS Sokoły, III miejsce drużyna Orlęta Czyżew I, IV Orlęta Czyżew II, V Kalinowo, VI COKiS Ciechanowiec. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Patryk Pasko Grupa Biznes Polska. Najlepszym strzelcem Damian Polowczyk z KS Sokoły, najlepszym bramkarzem Mateusz Konopka Orlęta Czyżew II. Wręczenia statuetek oraz pucharów i dyplomów dokonali poseł na sejm RP Pan Jacek Bogucki, Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka oraz prezes KS Orlęta Czyżew Jerzy Pakieła. Pani burmistrz na zakończenie turnieju podziękowała wszystkim za udział oraz pogratulowała zwycięzcom. Prezes KS Orlęta Czyżew III Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Halowej 8 lutego 2015 roku na Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Czyżewie odbył się III Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Halowej. Inicjatorem turnieju był trener drużyny Juniorów Młodszych z Czyżewa Kamiński Łukasz. Patronat nad tegoroczną edycją objęła Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka. W turnieju wzięło udział 6 drużyn, które grały systemem każdy z każdym po 15 min. bez zmiany stron. Najlepszą drużyną okazała się ekipa z juniora starszego KS KOSOVIA Kosów Lacki, na drugim miejscu uplasowała się drużyna COKiS Ciechanowiec. Natomiast gospodarze KS ORLĘTA Czyżew I (rocznik 1998/99) wywalczyli trzecią lokatę, czwarte miejsce zajęła drużyna KS ORLĘTA Czyżew II (rocznik 1999 i młodsi). Na piątym miejscu zmagania zakończyła drużyna GKS MAXROL Andrzejewo. W ostatniej chwili wycofała się drużyna MKS Małkinia dlatego wystąpiła również trzecia ekipa z KS ORLĘTA Czyżew i zajęła szóste miejsce. Najlepszym Strzelcem Turnieju został zawodnik KS ORLĘTA I Perkowski Łukasz z 7 bramkami, Najlepszym Bramkarzem został wybrany zawodnik KS ORLĘTA II Popławski Przemysław, natomiast Najlepszy Zawodnik turnieju to Kamiński Oktawian z KS KOSOVIA Kosów Lacki. Każdy z wyróżnionych zawodników dostał statuetkę oraz nagrody rzeczowe. Zawody prowadziła dwójka arbitrów z Zambrowa Pan Leszek Bielicki oraz Pan Dariusz Groszfeld. Nagrody rzeczowe ufundowały przedsiębiorstwa PHU Aluś, PHU ANNA, PHU Rolwit oraz Nauka Jazdy Lider. Łukasz Kamiński Sukcesy czyżewskich szachistów w Szepietowie i Łomży. W XI Sylwestrowym Turnieju Szachowym, który odbył się 21 grudnia 2014 r. w Szepietowie, startowało ośmioro szachistów z koła działającego w czyżewskim Gminnym Ośrodku Kultury pod opieką Pana Krzysztofa Kupniewskiego. II MIEJSCE w turnieju zajął Karol Płocha. W poszczególnych kategoriach wiekowych sukces odnieśli: Jakub Kaczyński I miejsce (do lat 13) Katarzyna Gronostajska II miejsce (do lat 13) Magda Kalupa- III miejsce (do lat 13) Paulina Tryniszewska II miejsce (powyżej 16 lat). W dniu 21 lutego 2015 r. odbył się w Łomży turniej klasyfikacyjny na IV i V kategorię szachową. W turnieju startowali również członkowie koła szachowego z naszego ośrodka kultury. I MIEJSCE w turnieju zajął KAROL PŁOCHA, III MIEJSCE zaś Miłosz Korsak. Kategorie szachowe uzyskały Weronika Skupiewska i Katarzyna Gronostajska. Gratulujemy! Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie Artystyczna współpraca GOK-u z Gminą Boguty Z inicjatywy Pani Ewy Załuskiej Stpiczyńskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawistach Dworakach, szkoła nawiązała współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie. Okazją do tego była realizacja projektu z EFS pt. Moja przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Pierwszy etap współpracy polegał na wizycie w szkole instruktorki GOK-u Pani Ani Kazimierczuk, która przeprowadziła z dziećmi wesołe i jednocześnie budujące odwagę, zajęcia teatralne. Rewizyta uczniów miała miejsce na początku lutego br. Dzieci wraz z nauczycielką Panią Renatą Kuleszą wzięły w zajęciach plastycznych, podczas których Pani Agnieszka Zaniewska zapoznała ich z techniką quillingu (technika z rodzaju papieroplastyki służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.) Uczniowie, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, wykonali piękne, kolorowe kwiaty. Na zakończenie na scenie widowiskowej wszyscy bawili się wspólnie podczas zajęć integracyjnych z Panią Anią Kazimierczuk. Dziękujemy za owocną współpracę. Agnieszka Zaniewska, Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie Renata Kulesza Szkoła Podstawowa w Zawistach Dworakach.

10 10 Gazeta Czyżewska Ferie zimowe 2015 w ośrodku kultury w Czyżewie Tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy Was do GOK-u. Ferie zimowe spędźcie z nami, bo tak szaro za oknami. Artystyczna, na wesoło, czeka Was zabawa w koło. Przybywajcie do nas licznie, czas spędzimy sympatycznie. Humorystycznym wierszykiem zaprosił w tym roku GOK w Czyżewie chętne dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych z czasie ferii zimowych. W ciągu dwóch tygodni codziennie odbywały się warsztaty plastyczne i teatralne od lat najbardziej lubiane formy spotkań artystycznych w czasie przerwy zimowej. Dzieci i młodzież brały chętnie udział w rozwijających zajęciach plastycznych, podczas których poznawały nowe techniki ekspresji artystycznej (np. trójwymiar, quilling) oraz realizowały ciekawe tematy np. Pingwiny z Czyżewa. Liczne grono fanów miały też zajęcia integracyjno- teatralne, w ramach których tworzyliśmy oryginalne, własne scenariusze polskich legend, projektowaliśmy stroje sceniczne oraz odgrywaliśmy humorystyczne scenki. Główną atrakcją naszych ferii zimowych był wyjazd do Łomży, który mogliśmy zrealizować dzięki przychylności i życzliwości Burmistrz Czyżewa Pani Anny Boguckiej. Uczniowie odwiedzili Kościół Ojców Kapucynów, gdzie podziwiali zabytkową ruchomą szopkę oraz nieśmiało próbowali swoich sił wokalnych nucąc kolędy. Następnie obejrzeli wspaniały spektakl Calineczka w Teatrze Lalki i Aktora. Na zakończenie, podczas spotkania z Panią Mariolą Kamińską, poznali tajemnice i zakamarki pracowni lalkarskiej. Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie Ogólnopolski sukces młodej saksofonistki z orkiestry dętej GOK-u w Czyżewie Weronika Kalupa, podopieczna Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, od samego początku gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej na saksofonie. Ćwiczy pod czujnym okiem kapelmistrza orkiestry, Pana Krzysztofa Witkowskiego. Jest jednocześnie uczennicą klasy saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Weronika Kalupa uczennica II klasy saksofonu cyklu 4 letniego w PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych I stopnia. Przesłuchania, które odbywają się na zasadach konkursu, organizowane są przez CEA organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami artystycznymi w Polsce, w cyklu co dwa lata. Mają na celu badanie poziomu nauczania w szkołach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przesłuchania były dwuetapowe, finał ogólnopolski poprzedziły przesłuchania makroregionalne w których przypadku PSM I st. w Zambrowie wzięli udział uczniowie ze szkół muzycznych z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W finale ogólnopolskim, który odbył się w Radomiu w dniach stycznia 2015 r. uczestniczyło 94 uczniów ze szkół muzycznych z całej Polski- laureatów przesłuchań makroregionalnych. Weronika wykonała następujący program: 1. George Bizet Solo de L arlesienne 2. Ferrer Ferran Baghira Uczennicy akompaniowała na fortepianie Jolanta C. Terlecka Porębska. Weronika jest uczennicą klasy saksofonu prowadzonej przez Pana Krzysztofa Witkowskiego. Serdecznie gratulujemy Weronice oraz Panu Krzysztofowi. Życzymy Im dalszych sukcesów! GOK w Czyżewie Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności 17 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbyła się VII edycja międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Młodzież miała za zadanie: rozwiązać test wiedzy, wykonać plakat pod hasłem Woda źródłem życia, przygotować dekorację stołu Morskie inspiracje i wykonać prostą potrawę. Uczennice naszego gimnazjum: Dominika Laskowska, Marta Kot i Izabela Wajszczyk okazały się najlepsze zdobywając pierwsze miejsce. Jadwiga Skłodowska, opiekun drużyny ZS w Czyżewie

11 Nr 33/15 Kwiecień Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka Mama, Tata i ja 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odbył się XIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka,, Mama, Tata i ja. W konkursie brały udział przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Czyżewie, Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, łącznie 19 uczestników. Dzieci Jaki wspaniały Internet wspierały całe rodziny, a także opiekunowie i dyrektorzy. Konkurs przebiegł w bardzo miłej i radosnej atmosferze, było dużo uśmiechów i gromkich braw. Komisja w składzie: przewodnicząca Agnieszka Zaniewska oraz członkowie: Tadeusz Szyl i Zbigniew Biały po przesłuchaniu wszystkich utworów postanowiła nagrodzić: I miejsce Szymon Pawlak II miejsce Wioletta Krasowska III miejsce Blanka Gniazdowska WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Blanka Cygan z mamą Katarzyną Cygan Wyróżnienia: Gabriel Zabudowski Gabriela Podbielska Katarzyna Godlewska Anita Wdzieńkońska Patrycja Kamińska Zosia Ołdakowska Agnieszka Zaniewska GOK Czyżew Województwo podlaskie zaprosiło uczniów do udziału w konkursie plastycznym na temat Internetu. Wzięło w nim udział 488 uczestników. Oceniający przyznali, że mieli bardzo duży problem z wyborem najlepszych prac. W gronie laureatów konkursu znalazło się dwóch naszych uczniów szkoły podstawowej: Maciej Godlewski (kl. IV) i Kinga Szulborska (kl. VI) zostali nagrodzeni m. in. nowoczesnymi tabletami. To jednak nie koniec sukcesów, bo nagrodami rzeczowymi zostali wyróżnieni również: Igor Żanowski (kl. IV) oraz Julia Olszak (kl. VI). Gratulujemy! Radosław Sienicki SP Czyżew Podlasie nauka tolerancji dla wielokulturowości 12 marca 2015 roku w ramach realizacji projektu edukacyjnego Podlasie nauka tolerancji dla wielokulturowości gościliśmy zespół RADA DANCE ART, który przybliżył dzieciom nie tylko kulturę romską, ale również pani Radosława Bogusławska opowiedziała o historii, tradycji i zwyczajach romskich. Uczniowie klas I-IV mieli okazję spotkać się z prawdziwymi Romami zamieszkującymi Podlasie, poznać ich stroje, piosenki i tańce. Małgorzata Kaczyńska SP w Czyżewie 12 lutego 2015 roku uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem zaprosili do szkoły Kochane Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Frekwencja była wspaniała, przybyło około 40 osób. Babcie i Dziadkowie zjeżdżali do nas z bliska i z daleka. Można sądzić, że jest to dla nich bardzo ważne święto oraz że ich miłość do wnuków jest ogromna. Dla kochanych gości pierwszacy z wielkim przejęciem recytowały wiersze, przedstawiały scenki, śpiewały piosenki i tańczyły. Widowisko zapewniło dziadków, o tym, że ich wnuczęta mają wiele zdolności, które w naszej szkole mogą rozwijać. Po części artystycznej każda Babcia i Dziadek otrzymał odznakę Babcia jest super lub Dziadek jest super. Rodzice pierwszoklasistów zadbali też o słodki poczęstunek, którym był piękny, smaczny czekoladowy tort z dedykacją Kochanym Babciom i Dziadkom. Czas spędzony był dobrym momentem do okazania serdeczności i miłości tym, którzy w dzieciństwie poświęcali nam dużo czasu i cierpliwości. Warto wspomnieć, że podczas spotkania nie zabrakło też chwil wzruszeń. Uczniowie klasy I SP w ZS w Rosochatem Kościelnem z wychowawczynią Katarzyną Cybulską Święto Babci i Dziadka

12 12 Gazeta Czyżewska Stypendium Prezesa Rady Ministrów We wtorek 16 grudnia 2014 r. dwoje uczniów ZSOiZ w Czyżewie: Mariusz Zalewski kl.iv Technikum i Joanna Krajewska kl.iii LO wzięło udział w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Uroczystość odbywała się w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku. Była prowadzona przez młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Najpierw zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Zespołu Kameralnego Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. Następnie głos zabrał Podlaski Kurator Oświaty- Pan Jerzy Kiszkiel. Po nim kilka słów do młodzieży skierował Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski. Kandydat do stypendium musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium PRM może otrzymywać tylko jeden uczeń w danej szkole. Gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów! ZSOiZ Czyżew Stypendium Starosty dla najlepszej uczennicy w szkole W czwartek 12 lutego 2015 roku o godz W Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się wręczenie Stypendiów Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego. Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Głównym wymogiem otrzymania tego stypendium była średnia ocen co najmniej 5,0. Jest ono przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W tym roku stypendystów było 28. W ZSOiZ w Czyżewie, wymogi spełniła tylko jedna osoba, uczennica trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego Joanna Krajewska. Całej uroczystości przewodniczył Pan Starosta Bogdan Zieliński, który skierował kilka słów do uczniów, rodziców, nauczycieli a także dyrektorów szkół. Podziękował za wysiłek wkładany w naukę, edukację i wychowanie młodzieży. Następnie przystąpił do wręczenia stypendiów uczniom oraz listów gratulacyjnych rodzicom. Po uroczystości wszyscy zostali zaproszenie na słodki poczęstunek i kawę. ZSOiZ Czyżew Młodzież z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem odkrywa kolejne piękne zakątki naszego kraju! W dniach r r. podczas ferii zimowych młodzież z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem wypoczywała na zimowisku w Wiśle w Ośrodku MITUR. Uczniowie nasi spędzali czas bardzo intensywnie, zwiedzając piękne okolice zaśnieżonego miasta Adama Małysza. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, m. in.: zwiedzanie Wisły z piękną skocznią im. Adama Małysza, letnią i zimową Rezydencję Prezydenta RP, wycieczkę do Koniakowa i Muzeum słynnych koronek, wycieczkę do Istebnej i spotkanie z rodowitymi góralami, kuligi, itp. Największą jednak atrakcją dla dzieci było korzystanie ze sportów zimowych oraz z wyjątkowych uroków zimy. Młodzież nasza spędziła tam niezapomniane chwile! Edyta Dołkowska Nauczyciel ZS w Rosochtem Kościelnem

13 Nr 33/15 Kwiecień 2015 Mocne otwarcie półrocza Nowe, odmłodzone drużyny strzeleckie dziewcząt i chłopców z gimnazjum w Rosochatem Kościelnem godnie zastąpiły swoich starszych kolegów. W półfinałach wojewódzkich Podlaskiej Gimnazjady Strzeleckiej, która odbyła się 11 lutego 2015 roku na fortach w Piątnicy, drużyna dziewcząt w składzie: Jaworowska Natalia, Dąbrowska Aleksandra i Krajewska Karolina, zajęły II miejsce. Natomiast drużyna chłopców w składzie: Kaczyński Bartłomiej, Łojek Daniel, Jaworowski Sebastian i Krajewski Maciej uplasowała się na III miejscu. Na biegówkach z mistrzem olimpijskim W Wojewódzkim Ośrodku Sportów Zimowych w Szelmencie 19 lutego 2015 roku nasze drużyny narciarskie wzięły udział w Wojewódzkich Igrzyskach w Narciarstwie Biegowym. Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej w składzie: Dabrowski Kamil, Jastrzębski Rafał, Bauer Michał, Sadowski Paweł, Saniewski Maciej, Gawrychowski Krystian była tuż za podium, zajmując IV miejsce-najlepsze w historii pięcioletnich startów. Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej: Jaworowska Natalia, Kempista Dominika, Gosk Natalia, Rogalska Anna i Kamińska Zuzanna zajęła VI miejsce. Chłopcy z gimnazjum: Kaczyński Bartłomiej, Łojek Daniel, Mioduszewski Paweł i Jaworowski 13 Sebastian uplasowali się na wysokim V miejscu, zaś dziewczęta: Łojek Agnieszka, Pruszkowska Paulina, Gąsowska Klaudia, Choromańska Anna wywalczyły VI miejsce w województwie. Miłym akcentem na zakończenie igrzysk było spotkanie z mistrzem olimpijskim z Sapporo Wojciechem Fortuną. Najlepsi w powiecie Męska drużyna z gimnazjum w Rosochatem Kościelnem wygrała eliminacje powiatowe w unihokeju w Czyżewie i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Po zaciętej rywalizacji nasi chłopcy uplasowali się tuż za podium, zajmując IV miejsce. To już kolejny rok kiedy nasi unihokeiści osiągają tak wysoką lokatę. Wszystkim naszym sportowcom gratulujemy wysokich wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów. Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycznego. Edyta Dołkowska i Robert Krakówko Świętość to miłość, wolność i prawda To słowa przewodnie apelu zorganizowanego w 10 rocznicę śmierci Patrona czyżewskiego gimnazjum. W ten sposób pragniemy oddać cześć naszemu drogiemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Papież kochał wszystkich ludzi, ale pierwszeństwo dawał najmłodszym, którzy są nadzieją Kościoła. My, jego uczniowie, chcemy wypełnić jego wolę próbując na co dzień kroczyć ścieżką wiary, nadziei i miłości. Adam Pieńkowski Tomasz Kućmierowski ZS w Czyżewie MAM PRAWO DO SWOICH PRAW Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. To w wieku przedszkolnym kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowania własnego i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole dba aby wychowankowie mieli świadomość istnienia własnych praw, dlatego wyposażamy dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności. W miesiącu marcu w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie w grupie Biedronek, Słoneczek i Jagódek zostały przeprowadzone zajęcia otwarte z udziałem rodziców, które podsumowywały tygodniowy cykl zajęć ukierunkowanych na uświadamianie dzieciom jakie mają prawa. Zajęcia miały też na celu przypomnienie dorosłym o konieczności ich przestrzegania. Informacje przekazane dzieciom podczas zajęć uświadomiły najmłodszym, że każde z nich ma między innymi prawo do życia w rodzinie, do życia bez przemocy, prawo do zabawy, do nauki, do tajemnicy, a obowiązkiem dorosłych jest chronić dzieci i opiekować się nimi. Przedszkolaki dowiedziały się do kogo mogą się zwrócić o pomoc w przypadku łamania ich praw. Zajęcia przebiegały w atmosferze życzliwości, radości, rodzice aktywnie włączali się do wspólnych zabaw z dziećmi. Serdecznie dziękujemy rodzicom za liczne uczestnictwo w zajęciach otwartych. Jesteśmy wdzięczni za poświęcenie swojego czasu. Jesteśmy przekonani, że spotkania w formie zajęć otwartych mają szczególną wartość. Rodzice mają okazję przekonać się jak ważny jest okres przedszkolny w życiu ich dziecka. Mogą też obserwować swoje dziecko na tle grupy. Udział rodziców mobilizuje je do zwiększenia swojej aktywności a także daje dziecku poczucie, iż jego sprawy są ważne; czuje się kochane i akceptowane. Maria Krystosiak

14 14 Gazeta Czyżewska Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną 16 marca 2015 r. powołano komisję w celu rozstrzygnięcia VIII Gminnego Konkursu na Palmę Wielkanocną, pod patronatem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Czyżew. Skład komisji: Piech Krystyna przewodnicząca Lipińska Bożena członek Kostro Katarzyna członek. Należy podkreślić, że w tym roku było bardzo duże zainteresowanie konkursem. Na konkurs wpłynęło aż 151 palm, 71 w kategorii I (klasy 0-3 palma rodzinna), 29 w kategorii II (klasy 4-6), 51 w kat. III (gimnazjum, szkoła średnia, dorośli). Po wnikliwych dyskusjach komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby: Kategoria I I miejsce Kacper i Kamil Pawłowicz z mamą SP w Dąbrowie Wielkiej II miejsce Lilianna Grzeszczuk z mamą ZS Czyżew III miejsce Jakub Wołosiewicz z mamą ZS w Rosochatem Koscielnem Wyróżnienia: Szymon Radomski z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Tomasz Godlewski z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Julia i Kacper Dmochowski z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Malwina Sienicka z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Blanka Cygan z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Wiktoria Pietruczuk z mamą ZS Czyżew Jakub Laskowski ZS Czyżew Kategoria II I miejsce Zuzanna i Bartłomiej Gnatowski ZS Czyżew II miejsce Rafał Jastrzębski ZS w Rosochatem Kościelnem III miejsce Jakub Ślepowroński ZS Czyżew. Wyróżnienia: Karolina Sienicka SP w Dąbrowie Wielkiej. Wiktoria Sosnowska SP w Dąbrowie Wielkiej Julita i Krzysztof Wajszczyk ZS w Czyżew Kategoria III I miejsce Kamil Kossykowski ZS Czyżew II miejsce Magdalena Wajszczyk ZS Czyżew III miejsce Zuzannna Ślepowrońska ZS Czyżew Wyróżnienia: Natalia Jaworowska ZS Rosochate Kościelne Aleksandra Dąbrowska Z.S. Rosochate Kościelne Karolina Helcberger ZS Czyżew Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Niedzielę Palmową w GOK-u w z udziałem Burmistrza Czyżewa i księdza Dziekana. Po uroczystościach w GOK-u wszyscy z palmami w uroczystej procesji przeszli do Kościoła na Mszę Świętą. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. Zapraszamy za rok. Biblioteka Publiczna w Czyżewie

15 Nr 33/15 Kwiecień Artur Barciś i Cezary Żak Spotkanie Kabaretowe w Czyżewie W niedzielny wieczór 15 lutego na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie gościliśmy Artura Barcisia i Cezarego Żaka aktorów znanych ze wspólnych ról w m.in. serialach Miodowe lata oraz Ranczo. Gości powitała Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka, która z żartem podkreśliła, że zaprosiła do Czyżewa swoich dobrych znajomych po fachu Wójta i Sekretarza z Wilkowyj. Program artystyczny w wykonaniu aktorów był różnorodny, a dzięki temu ciekawy. Dialogi i skecze oparte na tekstach polskich satyryków oraz piosenki przerywane były śmiechem i gromkimi brawami publiczności. Wiersz Miłość w Czyżewie dedykowany przez Artura Barcisia zgromadzonej publiczności rozpoczął występ kabaretowy. Program nawiązywał także do szalenie popularnego serialu pt. Ranczo, w którym aktorzy dali absolutny popis swojego kunsztu aktorskiego Cezary Żak jako Senator Kozioł, Artur Barciś jako Czerepach. Na koniec obaj aktorzy zaprezentowali a swoją sympatią stworzyli niezapomnianą atmosferę podczas występu. Program kabaretowy w wykonaniu Artura Barcisia i Cezarego Żaka na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Gminy Czyżew oraz gości. Katarzyna Kostro GOK w Czyżewie humorystyczny dialog między Karolem Krawczykiem, a Tadziem Norkiem, postaciami z serialu Miodowe lata. Gromkie brawa publiczności zachęciły aktorów do ponownego występu. Tym razem aktorzy, przy akompaniamencie rytmicznych oklasków, zaśpiewali piosenkę o reniferze, znaną z serialu Miodowe lata. Publiczność czyżewska poznała premierową czwartą zwrotkę tej piosenki. Aktorzy z łatwością nawiązali kontakt z publicznością, ZSOiZ Zakończona została realizacja projektu Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL programu Leonardo da Vinci. Projekt realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, a otrzymał na nie dofinansowanie w wysokości ,95 zł. Skierowany był do uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Jego zasadniczym celem było wyposażenie uczniów w umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy, a więc doskonalenie znajomości języka niemieckiego, podwyższenie kompetencji zawodowych gastronomicznych oraz rozwój umiejętności społecznych. Cele te realizowane były w trakcie odbywania staży za granicą kraju, w niemieckiej Turyngii. Miejscami stażu dla dwóch grup były hotele, w których w kuchniach oraz na salach restauracyjnych pracowało przez 4 tygodnie ogółem 21 uczniów ZSOiZ w Czyżewie. Po powrocie młodzież podsumowała swoje doświadczenia, wypełniając ankiety ewaluacyjne oraz raporty. Wynika z nich, że staże były dla uczniów ważnym doświadczeniem, a umiejętności wyniesione z pracy w Niemczech wykorzystają w nauce i przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie podkreślali też, jak ważne jest otwarcie na inne kultury oraz znajomość języka, które zwiększają mobilność na rynku pracy. Potwierdzeniem korzyści wyniesionych ze stażu są certyfikaty dla każdego ucznia wystawione przez instytucję przyjmującą oraz międzynarodowy dokument Europass Mobility, wydany przez szkołę w j. polskim, j. niemieckim i j. angielskim. Uroczyste podsumowanie projektu nastąpi niebawem. ZSOiZ Czyżew

16 16 Gazeta Czyżewska W nocy z 27 na 28 stycznia 2015 r. w ZSOiZ w Czyżewie odbyła się coroczna impreza o nazwie Noc z językiem angielskim. Jej celem jest popularyzacja znajomości języków obcych oraz zachęcenie gimnazjalistów do poznania oferty edukacyjnej naszej szkoły. Uczestnicy zgromadzili się o tej nietypowej porze, aby pokazać młodzieży, że uczenie się języka angielskiego może być wspaniałą zabawą i przygodą. Uczniów nie trzeba przekonywać jak ważny w dzisiejszym świecie jest język angielski, dlatego też chętnie wzięli udział w imprezie. Jej inicjatorami byli: pan Jerzy Lisicki i pan Sebastian Tyszko. Wśród uczestników byli uczniowie z gimnazjum w Czyżewie. Na początku imprezy wszystkich miłośników języka angielskiego przywitała pani dyrektor Alicja Bańkowska, która mówiła jak ważną rolę współcześnie odgrywa znajomość języków obcych. Następnie gimnazjaliści zostali podzieleni na 3 grupy, które rywalizowały ze sobą w rożnych ciekawych konkurencjach i zabawach przygotowanych przez naszych uczniów. Grupy zmierzyły się ze sobą m.in. Noc z językiem angielskim w łamańcach językowych, angielskiej wersji Jakiej to melodii?, kalamburach i podchodach. Uczniowie mieli także okazję wykazać się umiejętnościami wokalnymi, gdyż zorganizowane zostało karaoke. W przerwie między konkurencjami został wyświetlony film w angielskiej wersji językowej. Po jego obejrzeniu zrobiono wszystkim pobudkę Serdecznie zapraszamy na: i odbyła się niespodziewana dyskoteka. Gdy emocje i wrażenia nieco opadły uczestnicy spotkania odprężali się przy muzyce relaksacyjnej i współczesnej, nucąc słowa piosenek. Mimo oznak senności wszyscy wytrwali do końca spotkania. Dorota Gierałtowska Święto Konstytucji 3 Maja Burmistrz Czyżewa zaprasza na gminne obchody Święta Narodowego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w dniu 3 maja 2015 roku. Program uroczystości: godz Msza Święta w Kościele p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła Uroczystość przy Pomniku Niepodległości złożenie kwiatów Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie przemówienia część artystyczna w wykonaniu uczniów z ZS w Rosochatem Kościelnem ok. godz bieg uliczny 3 Maja o puchar Burmistrza Czyżewa 5 lat od katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia br. mija 5 lat od tragicznego wydarzenia w dziejach współczesnej Polski, jakim była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Zginął w niej Honorowy Obywatel Gminy Czyżew- Pan Prezydent Lech Kaczyński wraz z Małżonką Marią. Państwo polskie straciło tego dnia wiele wybitnych postaci polskiej sceny politycznej i wojskowej, które kształtowały w nas wartości moralne i postawę obywatelską. Zapraszamy mieszkańców gminy do uczczenia pamięci ofiar w dniu r. W tym dniu: o godz (godzina katastrofy włączone zostaną syreny alarmowe) o tej samej godzinie w Urzędzie Miejskim zostaną złożone symboliczne kwiaty i zapalone zostaną znicze pod tablicą Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Honorowego Obywatela Gminy i Dębami Pamięci poświęconym ofiarom katastrofy. o godz w Kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta w intencji ofiar. Po Mszy przedstawiona będzie prezentacja multimedialna przygotowana przez Zespół Szkół w Czyżewie. Ponadto w GOK-u można będzie obejrzeć przygotowaną wystawę tematyczną. Rok 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu Świętego Jana Pawła II patronem roku Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury zaprasza serdecznie do obejrzenia wystawy prezentującej życie Naszego Świętego w fotografiach, tekstach oraz rysunkach wykonanych przez dzieci z koła plastycznego. Głównym punktem obchodów 10-tej rocznicy śmierci Papieża Polaka, będzie koncert Przychodzimy do Ciebie, na który zapraszamy do kościoła parafialnego w Czyżewie w niedzielę 12 kwietnia po wieczornej mszy świętej. Dzieci i młodzież z zespołów wokalnych do występu przygotowała pani Agnieszka Zaniewska, instruktor GOK-u w Czyżewie. GOK serdecznie zaprasza 24 kwietnia w piątek zapraszamy wyjątkowo do Szkółki Leśnej w Korycinach, gdzie we współpracy z Nadleśnictwem Rudka rozstrzygniemy XI Regionalny Konkurs Plastyczno- Ekologiczny pn. Dary lasów, łąk, pól. Podopieczni pani Ani Kazimierczuk z Teatru Marzeń, na specjalne zaproszenie Nadleśniczego pana Grzegorza M. Godlewskiego, zaprezentują spektakl Podróż z Małym Księciem. Z okazji kwietniowego Święta Ziemi w ośrodku kultury zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa pt. Dary lasów, łąk, pól. 26 kwietnia w niedzielę zapraszamy na Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych Wesoły Pląs. Początek imprezy o godz maja w niedzielę zapraszamy na Powiatowy Konkurs Piosenki. Początek imprezy o godz W niedzielę 31 maja, na stadionie miejskim przy ul. Zarzecze, odbędzie się festyn rekreacyjny Święto Rodziny Piknik nad Zalewem W dniach lipca 2015 r. odbędą się Dni Czyżewa. Gwiazdą w tym roku będzie zespół Akcent, w programie również koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcz oraz zespołu Vocart. W tym roku motywem przewodnim festynu będzie 25-lecie Samorządu Gminnego. Serdecznie zapraszamy. Do Zobaczenia.

17 Nr 33/15 Kwiecień Zaczęliśmy od ferii, dzieci miały do wyboru: zajęcia plastyczne, komputerowe, gry planszowe, puzzle a także oglądanie bajek. Ponad 200 dzieci obejrzało spektakl p.t Doktor Dolittle i przyjaciele w wykonaniu aktorów teatru ART.-RE z Krakowa. Na przedstawieniu bawiły się przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Czyżewie, z Oddziału Przedszkolnego w Dąbrowie Wielkiej i uczniowie kl. I III nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie. Ciekawe spotkanie miało miejsce 3 marca, uczestniczyli w nim uczniowie kl. VI i kl. I gimnazjum. Naszym gościem był Tomasz Jastrun poeta, prozaik, eseista, reporter i krytyk literacki. Syn poety Mieczysława Jastruna i poetki Mieczysławy Buczkówny. Obecnie pracuje w redakcji Zwierciadła, gdzie publikuje felietony Czułym okiem oraz współpracuje z tygodnikiem Newsweek. Pan Tomasz opowiadał o swojej twórczości o gatunkach literackich jakie tworzy, bo pisze przecież wiersze, opowiadania, felietony. Jest niezwykle uważnym obserwatorem otaczającego go świata i te spostrzeżenia mają odzwierciedlenie w jego utworach. Naszą sympatię zdobył swoją otwartością i szczerością z jaką odpowiadał na pytania uczniów a te nie kiedy dotyczyły życia prywatnego. Co w Bibliotece piszczy Letnia zmienność krajobrazu To tytuł wystawy fotografii, którą można oglądać jeszcze do końca kwietnia w Bibliotece. Prace są wypożyczone z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Wiosenny Kiermasz W nowe książki można zaopatrzyć się na zorganizowanym w Bibliotece kiermaszu. Wśród 111 tytułów każdy znajdzie coś dla siebie, w ofercie są: bajki, wiersze, słowniki, malowanki, przepisy kulinarne, tablice szkolne, literatura piękna dla młodzieży i dorosłych. Kiermasz będzie czynny do 31 marca. Serdecznie zapraszamy. Zostań Najlepszym Czytelnikiem Przypominamy, że na początku roku ogłoszony został konkurs na Najlepszego Czytelnika 2015 r. konkurs trwa cały 2015 rok i przeznaczony jest dla wszystkich czytelników naszej Biblioteki. Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: Najlepszy czytelnik dziecięcy Najlepszy czytelnik młodzieżowy Najlepszy czytelnik dorosły Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnej karty czytelnika a ocenie konkursowej podlegać będzie liczba wypożyczonych książek, terminowość zwrotu i dbałość o wypożyczone egzemplarze. Szkolenie w Bibliotece 10 marca zakończyło się trwające tydzień szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie finansowane w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Szkolenie przeznaczone było dla osób w wieku 45+ i skorzystało z niego w naszej Gminie 11 osób. Każdy z uczestników dostał bezpłatne materiały szkoleniowe a po zdaniu egzaminu otrzymał Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Kazimierczuk Katarzyna Noworoczny Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 11 stycznia 2015 r. 11 stycznia w sali widowiskowej po raz kolejny odbył się noworoczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GOK-u w Czyżewie pod batutą Cezarego Witkowskiego. Koncert rozpoczęto kolędami Przybieżeli do Betlejem i Anioł Pasterzom Mówił oraz świątecznym przebojem z repertuaru Georga Michaela Last Christmas. Kolejnymi utworami w wykonaniu orkiestry była muzyka rozrywkowa i taneczna; Y.M.C.A, Just a Gigolo, Quando-Quando. Wiele znanych utworów młodzież dedykowała swoim rodzicom, mecenasom i sponsorom dzięki, którym orkiestra istnieje i rozwija swoje umiejętności muzyczne. Dodatkową atrakcją koncertu był występ mażoretek Emko, podopiecznych pani Justyny Jakubczyk, który wykonał układ marszowo- taneczny przy akompaniamencie orkiestry. Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro w imieniu młodzieży podziękowała osobom i instytucjom, które wspierają działalność orkiestry oraz wszelkie inicjatywy kulturalne w Gminie Czyżew. W pierwszej kolejności podziękowania zostały złożone Burmistrzowi Czyżewa Pani Annie Boguckiej i Radzie Miejskiej. Następnie wyrazy wdzięczności zostały skierowane do Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie Pana Krzysztofa Grzywny oraz Rady Nadzorczej BS. Burmistrz Czyżewa złożyła gratulacje młodzieży i instruktorom za wysoki poziom arystyczny koncertu, który przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń. Popisy młodych muzyków czyżewska publiczność przyjęła niezwykle entuzjastycznie. GOK Czyżew

18 18 Gazeta Czyżewska Czar studniówkowej nocy Taka noc zdarza się tylko raz w życiu, noc wypełniona tańcem, wspaniałą zabawą i cudowną atmosferą. W tę magiczną noc 24 stycznia 2014 roku równo 100 dni przed maturą- młodzież ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie bawiła się na balu studniówkowym w restauracji Arkadia. Zgodnie z coroczną tradycją bal otworzyła pani dyrektor Alicja Bańkowska, która po powitaniu przybyłych gości, wymówiła oczekiwane przez wszystkich słowa: Poloneza czas zacząć i zaprosiła nimi tegorocznych maturzystów do staropolskiego tańca. W rytm melodii ruszył elegancki korowód. Piękne panie i eleganccy panowie podążali po parkiecie wprowadzając zgromadzonych w uroczysty nastrój balu, który był już ostatnim przystankiem przed maturą. Ostatnią chwilą beztroski i zabawy przed czekającym maturzystów wysiłkiem. Po tańcu przyszedł czas na przemówienia- głos zabrali przybyli goście. Niezapomnianej zabawy studniówkowej i sukcesów na maturze życzyli młodzieży m.in. Wicestarosta Wysokomazowiecki Pan Leszek Gruchała, Pan Jacek Bogucki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i długoletni dyrektor ZSOiZ w Czyżewie, a obecnie Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka. Po przemówieniach przedstawiciele maturzystów podziękowali zaproszonym gościom za życzliwość i wsparcie udzielane szkole. Zaś dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie. Obok ciepłych słów pojawiły się także piękne kwiaty dowód wdzięczności i szacunku. Następnie głos zabrał przedstawiciel tych, dzięki którym odbyła się ta wspaniała uroczystość, rodziców Pan Jarosław Zalewski Przewodniczący Rady Rodziców. Podziękował nauczycielom za kształtowanie tych młodych ludzi, za cierpliwość i wyrozumiałość a młodzieży życzył niezapomnianych wrażeń. Tak zakończyła się część oficjalna uroczystości. A potem już tylko szalone pląsy do samego rana. Ach, co to był za bal! teraz pozostały nam tylko wspomnienia. ZSOiZ Czyżew Pomoc chorej Magdzie We wtorek 17 lutego w ZSOiZ w Czyżewie odbyła się dyskoteka charytatywna. Głównym celem wspólnej zabawy była zbiórka pieniędzy dla chorej na białaczkę Magdy, pochodzącej z Czyżewa. Dziewczyna ma 24 lata i jest matką 5-letniej dziewczynki. Niedawno dowiedziała się, że choruje na białaczkę. Ta szokująca wiadomość wywróciła jej życie do góry nogami. Niestety dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Magda musi być poddana specjalistycznemu leczeniu w klinice protonowej w Czechach. Koszt takiej terapii jest bardzo duży. Zbiórki pieniędzy na terapię były prowadzone na terenie całej Polski. My jako społeczność szkolna również postanowiliśmy przyłączyć się do tej akcji. Głównym inicjatorem zbiórki był pan Sebastian Tyszko. Młodzież z naszej szkoły chętnie zaangażowała się w akcję i wspólnie udało się nam zebrać 1.120zł. Podczas dyskoteki wszyscy wspaniale się bawili. Udało się nam połączyć przyjemne z pożytecznym. Klaudia Szulborska ILO Urząd Miejski zachęca do pomocy chorej na białaczkę Magdzie. Pieniądze można wpłacać wchodząc na link: https://zrzutka.pl/pomagamy-madzi-zyj-z-calych-sil. Minimalna kwota to 5 złotych. Dodatkową formą wsparcia jest zakup koszulek wyprodukowanych na ten cel. Cena koszulki to 75 zł + koszty wysyłki 8 zł. Za okazaną pomoc i wsparcie Magdy w ciężkiej chorobie dziękujemy. Urząd Miejski w Czyżewie

19 Nr 33/15 Kwiecień Tradycyjnie w niedzielne popołudnie 18 stycznia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odbyły się Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych. Sala widowiskowa ośrodka kultury dosłownie pękała w szwach : mieszkańcy gminy oraz licznie przybyli goście podziwiali bożonarodzeniowe występy grup wokalnych i teatralnych z terenu Gminy Czyżew oraz z Wąsosza (pow. grajewski). Podczas prezentacji gościliśmy m.in. Z-cę Burmistrza Czyżewa Pana Andrzeja Molendę, Radnego Powiatowego Pana Jerzego Pakiełę, Z-cę Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Bogdana Sienickiego oraz Radnych Rady Miejskiej. Prowadząca imprezę Pani Ania Kazimierczuk powitała zgromadzoną publiczność, a następnie w imieniu Pani Burmistrz Anny Boguckiej oraz Dyrektor GOK-u Pani Katarzyny Kostro, złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne Zdrowia, szczęścia oraz błogosławieństwa bożego każdego dnia Nowego Roku Jako pierwszy na scenie zaprezentował kolędy i pastorałki Chór Klubu Seniora, którego instruktorem i opiekunem jest Pan Zdzisław Bieranowski z Dąbrowy Wielkiej. Kolejnym punktem programu była inscenizacja pt. Cud Nocy Betlejemskiej w wykonaniu wesołych diabełków i sympatycznych aniołków dzieci z koła teatralnego Teatru Marzeń, Kolędowanie w czyżewskim GOK-u Wojewódzki sukces Herodów Gminy Czyżew W niedzielę 1 lutego w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się XXVIII edycja Wojewódzkiego Spotkania Zespołów Kolędniczych, współorganizowanego przez WOAK w Białymstoku. Komisja w składzie: Zygmunt Ciesielski- etnograf, Teresa Pardo- folklorystka, Stanisław Wiesław Dąbrowski- choreograf i Jerzy Kruszewski- muzyk, przyznała reprezentującym Powiat Wysokomazowiecki, Herodom Gminy Czyżew, zaszczytne I MIEJSCE. Komisja zwracała uwagę na wysoki poziom wykonawczy przy zachowaniu tradycyjnego repertuaru i formy. Gratulujemy!!! Warto przy tym nadmienić, iż Herody Gminy Czyżew zaprezentowały się również podczas Świętego Wieczoru dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogutach. Anna Kazimierczuk, GOK w Czyżewie prowadzonego przez Panią Anię Kazimierczuk. Następnie popis sztuki aktorskiej dały Herody Gminy Czyżew pod wodzą Króla Pana Stanisława Kamianowskiego. Magiczną opowieść o Bożym Narodzeniu zaprezentował również Pan Jacek Nowak z córką Anią i synem Patrykiem. Rodzina zaprezentowała charakterystyczne i tradycyjne dla okolic Wąsosza, Kolędowanie z szopką. Zespół kolędniczy z szopką z Wąsosza istnieje od 35 lat i od tylu lat kiedyś występował w nim jako mały chłopiec prowadzi go Pan Jacek Nowak. Ta sama szopka towarzyszy kolędnikom od początku, znajdują się w niej oryginalne, wykonane przed laty lalki. Kolędowanie w Czyżewie zakończył koncert wesołych, jak też nastrojowych utworów i kolęd bożonarodzeniowych w wykonaniu grup wokalnych: dziecięcej B-moll i młodzieżowej Nova Noota (grupy prowadzi Pani Agnieszka Zaniewska). Wszyscy z żalem, ale i ogromną satysfakcją opuszczali po niemalże dwóch godzinach Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. Agnieszka Zaniewska, Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie.

20 W dniu 22 marca bieżącego roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się zorganizowany przez Posła na Sejm RP Pana Jacka Boguckiego I Kongres Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Celem Kongresu było przedstawienie mieszkańcom terenów wiejskich i podmiotom funkcjonującym w obszarze rolnictwa, problemów dotyczących bieżącej polityki rolnej prowadzonej przez Rząd. Głównymi tematami omawianymi przez ekspertów zabierających głos w dyskusji były: dopłaty bezpośrednie i PROW w latach , naliczanie kar za przekroczenie kwoty mlecznej, szkody w uprawach powodowane przez dziki, wiek emerytalny i wcześniejsza emerytura dla rolników czy zagrożenie wyprzedaży ziemi polskiej. W poszczególnych punktach dyskusyjnych udział wzięli m.in. Senator RP Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Poseł Krzysztof Jurgiel Przewodniczący Sejmowej Andrzej Duda na I Kongresie Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł Jacek Bogucki członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi, Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, Dariusz Sapiński Prezes SM Mlekovita, dr Karol Krajewski pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej czy Adam Niebrzydowski Przewodniczący Izby Rolniczej w Łomży. Wszyscy uczestnicy Kongresu byli żywo zainteresowani przedstawianą tematyką. Gościem głównym kongresu był Eurodeputowany kandydat na Prezydenta RP w nadchodzących wyborach dr Andrzej Duda, który został niezwykle ciepło przyjęty przez tłumnie zebranych mieszkańców powiatu. Przed licznie zgromadzoną widownią (uczestników Kongresu) przedstawił swój program wyborczy i podpisał zobowiązanie dla rolnictwa, które będzie realizował jako Prezydent RP wybrany przez naród. W treści zobowiązania zawarte są działania m.in.; Uchwalenie jak najszybciej ustawy przeciwdziałającej spekulacyjnemu wykupowi polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców, Pełne wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich do poziomu europejskiego, Wspieranie gospodarstw rodzinnych jako podstawy polskiego rolnictwa, Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i bezpieczeństwa ekonomicznego polskiej wsi, Przywrócenie poprzedniego systemu emerytur na polskiej wsi, Wystąpienie Pana Andrzeja Dudy zostało bardzo dobrze przyjęte i nagrodzone owacjami na stojąco. Wydawca: Gmina Czyżew; Nakład: 1500 Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk Białystok; Adres redakcji: Urząd Miejski w Czyżewie; ul. Mazowiecka 34, Czyżew tel ; fax: ; Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych materiałach

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W :

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W : Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej Czyżew wśród laureatów konkursu Grunt na medal W

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

FESTYN ZE STRONGMENAMI

FESTYN ZE STRONGMENAMI Czerwiec 2011/06 (136) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL FESTYN ZE STRONGMENAMI KOLNEŃSKI nr. 6(136)2011 1 IMPREZY KULTURALNE Imieniny Jana z Kolna 2011 W dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Rusza remont ul. Wojska Polskiego

Rusza remont ul. Wojska Polskiego KWIECIEŃ 2012/04 (146) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Rusza remont ul. Wojska Polskiego 1 Jeszcze w maju ruszy długo wyczekiwany, gruntowny remont ulicy Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA. czas czchowa

OKŁADKA. czas czchowa 1 OKŁADKA 2 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.)

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) Któż był ode mnie bliżej ciebie z miłością większą brał do rąk Nasycam piersi wonią ziemi i się zielenię trawą łąk. ( ) Schylam się schylam

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo