biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X"

Transkrypt

1 Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość i szczęście na stałe zagości w naszych sercach a Zmartwychwstały Chrystus obudzi nadzieję na lepsze jutro i wzmocni w dążeniu ku dobremu Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Czyżewa Witold Sienicki Anna Bogucka W numerze: Rada Miejska uchwaliła Wybory sołeckie zakończone Sezon inwestycyjny już rozpoczęty Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Czyżewie Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Spotkanie Kabaretowe w Czyżewie VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa Mocne otwarcie półrocza w Rosochatem Konkurs na Palmę Wielkanocną

2 2 Gazeta Czyżewska Szanowni Państwo Po wyjątkowo łagodnej zimie mamy już coraz cieplejsze wiosenne dni. Rolnicy w tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już w marcu rozpoczęli pierwsze prace polowe, które z każdym tygodniem nabierały tempa. Pamiętajmy, by podczas wszelkich prac polowych dbać należycie o drogi nie dopuszczać do ich niszczenia i nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa nie można zawracać na drogach, zaorywać rowów odwadniających drogę, doprowadzać do zanieczyszczeń a jeżeli już do tego dojdzie należy to niezwłocznie uprzątnąć. Na budowę i remonty dróg gmina ponosi co roku duże nakłady finansowe i naszą wspólną troską powinno być należyte dbanie o nie, tak by służyły wszystkim jak najdłużej. Z większą odpowiedzialnością powinniśmy też korzystać z dróg gruntowych, nieutwardzonych, na które w miarę możliwości powinniśmy wstrzymać się z wyjeżdżaniem ciężkim sprzętem rolniczym przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych np. przy wczesnych pozimowych roztopach, podczas zlewnych opadów. Oczywiste jest, że takie drogi przy dużym i ciężkim sprzęcie w w/w warunkach będą natychmiast rozjechane i tylko od użytkowników zależy czy będą przejezdne. Gmina nie jest w stanie utrzymać na bieżąco setek kilometrów dróg polnych. Szanowni Państwo, my też rozpoczęliśmy już sezon prac w terenie sprzątamy, remontujemy, itp. Oprócz remontów w tym roku planujemy budowę kolejnych dróg o wartości szacunkowej ponad 2 mln. zł., przygotowujemy też różne projekty na drogi i inne inwestycje, by móc ubiegać się o kolejne środki finansowe z nowej perspektywy unijnej. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Wesołego Alleluja Anna Bogucka W dniu 22 grudnia 2014 r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie na II sesji. Głównym punktem było uchwalenie budżetu na 2015 rok. Budżet Gminy na 2015 rok zakłada plan dochodów w wysokości ,00 zł, zaś plan wydatków w kwocie ,00 zł. Zaproponowany przez Burmistrz Czyżewa Panią Annę Bogucką budżet gminy podobnie jak w latach ubiegłych ukierunkowany jest na rozwój gminy bowiem, aż ,45 zł (co stanowi 23,12% planowanych wydatków) planuje przeznaczyć na inwestycje w gminie. 1. Po stronie dochodów na kwotę ,00 zł, składają się: dochody bieżące ,40 zł, dochody majątkowe ,60 zł, II sesja Rady Miejskiej w Czyżewie W strukturze dochodów w budżecie gminy planuje się: dochody własne ,91 zł, co stanowi 28,56% planowanych dochodów, subwencja ogólna i wyrównawcza ,00 zł, co stanowi 36,41% planowanych dochodów, udziały w podatku PIT, CIT ,00 zł co stanowi 16,22% planowanych dochodów, dotacje ,49 zł, co stanowi 7,92% planowanych dochodów, dochody majątkowe ,60 zł, co stanowi 10,89% planowanych dochodów 2. Po stronie wydatków w kwocie ,00 zł, planowane są: wydatki bieżące: ,55 zł, wydatki majątkowe: ,45 zł, są to wydatki inwestycyjne i stanowią 23,12% ogólnego planu wydatków Zadania inwestycyjne to: dalsza budowa dróg gminnych m.in. ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, drogi gminnej B Godlewo Kolonia Dmochy Wypychy oraz Siennica Klawy Siennica Pierce, które będą realizowane w ramach programu Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych ; przygotowanie do rewitalizacji zabytkowego parku podworskiego w Czyżewie; docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą poszycia dachowego i przebudowa wjazdu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy szkole w Rosochatem Kościelnem zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Wielkiej remont Urzędu Miejskiego dokumentacja przebudowy remizy w Czyżewie i inne. Plan budżetu został przed jego uchwaleniem pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku oraz komisje Rady Miejskiej. Zgodnie z ustalonym przebiegiem sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie planu pracy rady miejskiej na 2015 r., w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej rady miejskiej na 2015 r.,

3 Nr 33/15 Kwiecień w sprawie planów pracy komisji stałych rady miejskiej na 2015 r., w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Czyżewie do Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin, w sprawie zarządzenia wyborów do rad sołeckich w sołectwach Gminy Czyżew, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata , w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czyżew na rok budżetowy 2015, W dniu 2 lutego 2015 r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie na III nadzwyczajnej sesji. Zgodnie z ustalonym przebiegiem sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty w związku ze zmianą ustawy na nową podjęto uchwałę W dniu 11 marca 2015 r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie na IV sesji. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie międzysesyjnym od dnia 21 grudnia 2014 r. do dnia 10 marca 2015 r. Zebrani zostali poinformowani o wyniku przetargu na obsługę finansową gminy, którą będzie pełnił Bank Spółdzielczy w Czyżewie a także na budowę dróg z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wysłuchali również informacji o ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem na wykonanie których gmina ubiega się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiono także działania, które po uzyskaniu dofinansowania mogą być realizowane takie jak: budowa parku podworskiego w Czyżewie, przebudowa remizy OSP w Czyżewie. W roku bieżącym wykonany będzie remont Urzędu Miejskiego. Pani Burmistrz w dalszej części przedstawiła wyniki wyborów do rad sołeckich przeprowadzonych w gminie Czyżew od 21 stycznia do 23 marca 2015 r. Podziękowania za pełnioną funkcję oraz za duże zaangażowanie na rzecz rozwoju sołectwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, III nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej nie zmieniając dotychczas obowiązujących zasad w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Po podjęciu uchwał Pani Burmistrz poinformowała radnych, że ogłoszony został przetarg na tzw. schetynówkę, który dotyczy przebudowy dróg gminnych: Siennica Pierce Siennica Klawy, Godlewo Kolonia Dmochy Wypychy oraz ul. Cichej w Czyżewie. Podjęte zostały także prace przygotowawcze IV Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie i gminy Czyżew w postaci pamiątkowych dyplomów zostały wręczone ustępującym sołtysom: Pani Jadwidze Saniewskiej Zaręby Święchy, Panu Andrzejowi Góralczykowi Czyżew Ruś Wieś, Panu Krzysztofowi Krasowskiemu Siennica Święchy, Panu Zdzisławowi Kuropatwie Święck Strumiany, Panu Stanisławowi Szulborskiemu Zaręby Skórki oraz Pani Dorocie Laskowskiej Brulino Koski i Piwki, Wiesławowi Żochowskiemu Dmochy Mrozy, Wojciechowi Ryszewskiemu Ołdaki Magna Brok. Gratulacje zostały skierowane do wszystkich sołtysów wybranych na kolejną kadencję, a szczególnie przywitano tych, którzy będą pełnili funkcję sołtysa po raz pierwszy. Zgromadzeni ponadto wysłuchali sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w gminie przedstawionego przez Przewodniczącego zespołu Panią Marię Marciniak, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały: w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, w sprawie zmiany uchwały o powołaniu inkasentów podatków lokalnych, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Po podjęciu uchwał Rada wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie międzysesyjnym od dnia 1 grudnia do dnia 21 grudnia 2014 r., którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. Pani Burmistrz złożyła podziękowania sołtysom za pracę w minionej kadencji życząc, aby zostali ponownie powołani do pełnienia powierzonej im dotychczas funkcji. Po sesji wszyscy zebrali się na uroczystym spotkaniu opłatkowym. Wśród zgromadzonych byli księża, kierownicy jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście, radni, sołtysi oraz pracownicy. Była to okazja nie tylko dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, dyskusji o minionym czasie, ale również wspólnego kolędowania. Podczas wigilijnej uroczystości można było podziwiać występ grupy kolędniczej Herody z Gminy Czyżew. do wniosku na rok następny, gdzie brane są pod uwagę drogi we wsi Dmochy Mrozy. Jest pozwolenie na budowę dla zadania Rewitalizacja parku podworskiego w Czyżewie i obecnie jest stan oczekiwania na ogłoszenie naboru wniosków o wsparcie ze środków unijnych. Jest przygotowywany projekt na przebudowę remizy OSP w Czyżewie. Gmina ubiega się o 50% dofinansowania na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu inkasentów opłaty śmieciowej, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyżew w 2015 r., w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Czyżew jest organem prowadzącym, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Urząd Miejski w Czyżewie

4 4 Gazeta Czyżewska Na terenie Gminy Czyżew zakończyły się wybory do rad sołeckich. Wybory do rad sołeckich zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz zarządzenia Nr 9/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 7 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 20 stycznia do 23 lutego 2015 r. we wszystkich 46 sołectwach. Najwyższa frekwencja na zebraniach wiejskich miała miejsce w sołectwie: Dmochy Mrozy głosowało 26 osób na 46 uprawnionych 56% Najniższa frekwencja miała miejsce w sołectwach: Lp. Sołectwo Sołtys 1. Brulino-Koski i Brulino Piwki Dmochowski Tadeusz 2. Czyżew-Chrapki Kuczewski Franciszek 3. Czyżew-Ruś-Kolonia Ryszewska Iwona 4. Czyżew Ruś-Wieś Góralczyk Dariusz 5. Czyżew-Siedliska Wróblewski Sławomir 6. Czyżew-Sutki Kujawa Włodzimierz 7. Dąbrowa-Cherubiny Włostowski Mirosław 8. Dąbrowa-Kity Mościcki Andrzej 9. Dąbrowa-Michałki Dąbrowski Edward 10. Dąbrowa-Nowa Wieś Kutyłowski Jarosław 11. Dąbrowa-Szatanki Sienicki Sławomir 12. Dąbrowa Wielka Biały Zbigniew 13. Dmochy-Glinki Tomczuk Stanisław 14. Dmochy-Mrozy Malinowski Bogdan 15. Dmochy-Rodzonki Kietliński Eugeniusz 16. Dmochy-Wochy Dmochowski Grzegorz 17. Dmochy-Wypychy Gnatowski Stanisław 18. Godlewo-Kolonia Pawełczuk Anna 19. Godlewo-Piętaki Kossykowski Jan 20. Jaźwiny-Koczoty Bogucki Stanisław 21. Kaczyn-Herbasy Szepietowski Sławomir 22. Kaczyn Stary Kaczyński Stanisław 23. Krzeczkowo-Gromadzyn Zawistowska Barbara 24. Krzeczkowo-Mianowskie Podbielski Zdzisław Wybory do rad sołeckich Brulino Koski i Brulino Piwki głosowało 13 osób na 122 uprawnionych 10% Największa liczba kandydatów na sołtysa została zgłoszona w sołectwach: 3 kandydatów: Rosochate Kościelne 2 kandydatów: Kaczyn Stary, Dmochy Mrozy, Dmochy Rodzonki, Zaręby Skórki oraz Zaręby Święchy. W pozostałych sołectwach zgłoszono tylko po jednym kandydacie. W ośmiu sołectwach wybrani zostali nowi sołtysi: Dmochowski Tadeusz Brulino-Koski i Brulino Piwki Góralczyk Dariusz Czyżew Ruś Wieś Wykaz sołtysów VII kadencji Malinowski Bogdan Dmochy Mrozy Murawska Alicja Ołdaki Magna Brok Truszkowski Piotr Siennica Święchy Kalinowska Marzena Święck Strumiany Zaręba Krzysztof Zaręby Skórki Saniewski Zbigniew Zaręby Święchy Wśród wybranych sołtysów jest 6 kobiet i 40 mężczyzn. Najstarszy wiekiem wśród sołtysów jest Pan Stanisław Kamianowski Rosochate Kościelne. Najmłodszy wiekiem jest sołtys Tomasz Walczuk Krzeczkowo Nowe Bieńki. Poniżej prezentujemy aktualny wykaz sołectw i sołtysów. Lp. Sołectwo Sołtys 25. Krzeczkowo-Nowe Bieńki Walczuk Tomasz 26. Krzeczkowo-Stare Bieńki Popławska Maryla 27. Krzeczkowo-Szepielaki Drewnowski Józef 28. Michałowo Wielkie Leśniewski Jerzy 29. Ołdaki-Magna Brok Murawska Alicja 30. Rosochate Kościelne Kamianowski Stanisław 31. Rosochate Nartołty Jaźwiński Zenon 32. Siennica-Klawy Jaźwiński Marek 33. Siennica-Lipusy Godlewski Zdzisław 34. Siennica-Pietrasze Godlewski Stanisław 35. Siennica-Puziki Bogucki Józef 36. Siennica-Szymanki Gnatowski Andrzej 37. Siennica-Święchy Truszkowski Piotr 38. Stokowo-Szerszenie Kossykowski Stanisław 39. Szulborze-Kozy Piętka Henryk 40. Święck-Strumiany Kalinowska Marzena 41. Zalesie Stare Sapiński Jan 42. Zalesie-Stefanowo Kaczyński Tadeusz 43. Zaręby-Bindugi Zaręba Jerzy 44. Zaręby-Góry Leśne Rawa Leonard 45. Zaręby-Skórki Zaręba Krzysztof 46. Zaręby-Święchy Saniewski Zbigniew UM Czyżew Jak co roku z nadejściem wiosny, przychodzi czas na porządki, nie tylko naszych domów ale także posesji. Dlatego przypominamy i apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, by pamiętali o uporządkowaniu własnych działek, ogródków oraz chodników przylegających do posesji. W myśl starego przysłowia jak nas widzą tak nas piszą, starajmy się by nasza posesja była naszą wizytówką. Pamiętajmy również o tym by zgromadzone podczas wykonywania porządków odpady nie trafiały na tzw. dzikie wysypiska ponieważ jest to niedozwolone i karalne a ponadto degradujące otaczającą WIOSENNE PORZĄDKI. nas przyrodę. Wszelkie nieczystości należy gromadzić w pojemnikach bądź w workach do czasu odbioru przez firmę zbierającą odpady obsługującą naszą gminę. Odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe i inne można także przywieść do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w każdą środę w godz przy ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. Mieszkańców Czyżewa prosimy o nie wynoszenie odpadów ze sklepów i innych zakładów, czy gospodarstw domowych do koszy na śmieci umieszczonych przy ulicach, przepełnione kosze nie wyglądają estetycznie a wypadające śmieci zanieczyszczają chodniki i trawniki. Przypominamy również, że obowiązkiem każdego właściciela sklepu jest zapewnienie odbioru odpadów pochodzących z jego działalności. Mieszkańców wsi uczulamy, by podczas prac polowych, nie zanieczyszczali dróg publicznych, gdyż stwarza to zagrożenie na drodze, jeżeli taka sytuacja nastąpi, należy niezwłocznie uporządkować drogę. Niedozwolone jest także zawracanie na drogach podczas prac polowych, co oprócz zagrożenia doprowadza także do niszczenia mienia publicznego. Starajmy się dbać o nasze otoczenie, by wszystkim żyło się dobrze i bezpiecznie. UM Czyżew

5 Nr 33/15 Kwiecień Sezon inwestycyjny już rozpoczęty Rozpoczynają się prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2015 roku. Przystąpiono do procedur przeprowadzenia przetargów na inwestycje, na które przygotowano niezbędną dokumentację. Rozstrzygnięty został przetarg na duże zadanie inwestycyjne o łącznej wartości ,25 zł brutto pod nazwą,, Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem W ramach programu zostanie dokonana przebudowa następujących dróg: Drogi gminnej Nr B Siennica Klawy Siennica Pierce, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie Drogi gminnej Nr B Godlewo Kolonia Dmochy Wypychy, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej położonych w Czyżewie, wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych MIKST z Węgrowa Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój tzw. Schetynówki. To już kolejny rok z rzędu kiedy przygotowany wniosek Gminy Czyżew został pozytywnie zweryfikowany i będzie dofinansowany kwotą do 50% wartości zadania. Odbył się również przetarg publiczny na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego gminy. Zainteresowani mogli nabyć ciągnik C-360, koparko-ładowarkę Ostrówek MF, ciągnik gąsienicowy DT-75 lub koparkę gąsienicową K-408. Rozstrzygnięto przetarg na następujące maszyny: Ciągnik C-360 za kwotę 8.666,66 zł Ciągnik gąsienicowy DT-75 za kwotę 5.275,00 zł Koparkę K-408 za kwotę 7.050,00 zł Na koparko-ładowarkę Ostrówek MF zostanie ponownie rozpisany przetarg. UM Czyżew ZAGOSPODAROWANIE PARKU PODWORSKIEGO W CZYŻEWIE Posiadamy już pełną dokumentację projektową oraz prawomocne pozwolenie na budowę na Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Czyżewie. Projekt przewiduje rewaloryzację parku czyli odnowienie z zachowaniem historycznego wyglądu i wprowadzeniem funkcji użytkowych, co umożliwi mieszkańcom gminy korzystanie z obiektu. Park zrealizowany zostanie w celach rekreacyjnych i dydaktycznych, a także w celu ochrony wartościowego zespołu przyrodniczo-kulturowego. Obecny stan parku wymaga wielu działań by przywrócić dawną jego świetność i uatrakcyjnić obiekt by był interesujący nie tylko dla mieszkańców gminy ale również dla turystów i osób przejeżdżających przez Czyżew. W ramach projektu wykonana zostanie; sieć alejek spacerowych o urozmaiconym przebiegu z otwarciami widokowymi, częściowo oświetlonych; obiekty małej architektury ogrodowej nawiązujące stylem do epoki tj. altana widokowa, pergola, mostki; ścieżka zdrowia wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz ścieżki przyrodnicze; wyposażenie parku w ławki, kosze, stojaki dla rowerów, system oświetlenia parku co umożliwi bezpieczne korzystanie z obiektu wieczorami, zieleń (uzupełnienie nasadzeń alejowych, odtworzenie runa, trawników i łąk parkowych, odtworzenie stref kwiatowych i klombów w miejscach reprezentacyjnych), naturalny układ wodny powiązany z układem komunikacyjnym i zielenią. Projekt zakłada zachowanie układu wodnego w istniejącej formie z uregulowaniem i ułagodzeniem linii brzegowej stawu oraz cieku wodnego, a także oczyszczenie, odmulenie i wzmocnienie linii brzegowej. Całkowity koszt realizacji tego zadania oszacowano na ok ,0 zł. To duża i kosztowna inwestycja, na którą będziemy starać się uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych, które ruszą niebawem. Dopiero po uzyskaniu dofinansowania będziemy mogli przystępować do dalszych etapów realizacji. Zrewitalizowany Park w połączeniu z istniejącym już Zalewem stworzą piękny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, który stanie się wizytówką Czyżewa i całej gminy. Obok zamieszczamy projekt zagospodarowania Parku Podworskiego w Czyżewie oraz przykładowe elementy małej architektury, by pokazać rozmiar planowanych prac. Urząd Miejski w Czyżewie

6 6 Gazeta Czyżewska W 2014 roku urodziło się 75 dzieci natomiast zmarło 70 osób. W ubiegłym roku 82 par zawarło związek małżeński (w tym 57 małżeństw zarejestrowano w naszej księdze stanu cywilnego). Wydano 630 odpisów aktów stanu cywilnego. Rozwiodło się 8 małżeństw. Wydano 567 dokumentów tożsamości rok w USC Stan mieszkańców miasta Czyżew na dzień r. wynosi 2651 osób natomiast stan mieszkańców pozostałych miejscowości gminy Czyżew na ostatni dzień roku 2014 wynosi 4020 osób; stan mieszkańców gminy 6671 (na koniec ubiegłego 2013 roku było 6694 mieszkańców gminy). Na pobyt stały zameldowało się 149 osób, na pobyt czasowy 53 osób. Wymeldowało się z pobytu stałego 170. USC w Czyżewie Konkurs Produkt lokalny Burmistrz Czyżewa zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy produkt lokalny oferowany na targowisku w Czyżewie zmodernizowanym w ramach programu Mój Rynek. W konkursie mogą brać udział producenci produktów lokalnych, przeznaczonych do spożycia, oferowanych na targowiskach. Produkty objęte konkursem muszą spełniać ogólne warunki wprowadzania do obrotu, w szczególności wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie produktu i produkt, a w przypadku producentów, będących osobami fizycznymi również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Dla uczestników przewidziane atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel UM w Czyżewie Podsumowanie inwestycji w Rosochatem Kościelnem W dniu mieszkańcy Rosochatego Kościelnego na czele z sołtysem Panem Stanisławem Kamianowskim zorganizowali uroczyste podsumowanie wykonanych w ostatnim czasie inwestycji: budowę Kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem- łączny koszt ,00 zł z czego ,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę w ramach PROW przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Poświętne wartość ,34 zł przebudowę drogi dojazdowej we wsi Rosochate Kościelne ,15 zł Wśród gości nie mogło zabraknąć władz gminy Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej z pracownikami, Rady Miejskiej w Czyżewie, ks. Kanonika Parafii w Rosochate Kościelnem, Dyrektora Szkoły Pani Bogusławy Kossakowskiej. W spotkaniu udział wzięli także Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Elżbieta Filipowicz, Kierownik Referatu Wdrażania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Katarzyna Tarachanowicz, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i oczywiście mieszkańcy wsi. Wykonanie tak wielu zadań w tak krótkim czasie wymagało nie tylko dużych nakładów finansowych ale również wiele pracy i zaangażowania ze strony władz Gminy. Jednakże wykonane prace cieszą wszystkich mieszkańców, dzięki realizacji wymienionych inwestycji Rosochate Kościelne staje się rozwojową miejscowością, uzbrojoną w kanalizację, chodniki i miejsca spędzania wolnego czasu i rekreacji. Szczególne słowa podziękowania Pani Burmistrz skierowała do Zarządu Województwa Podlaskiego i Pani Dyrektor Elżbiety

7 Nr 33/15 Kwiecień 2015 Filipowicz za otrzymane dofinansowanie. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia gości: Pani Elżbiety Filipowicz która w swoim krótkim przemówieniu podkreślała iż dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami Gmina Czyżew jest jedną z przodujących gmin pod względem pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głos zabrał również Pan Starosta Bogdan Zieliński w swoim przemówieniu gratulując mieszkańcom wykonanych inwestycji i dbałości o wspólne dobro. Po przemówieniach zebrani wspólnie odmówili modlitwę której przewodniczył ks. Antonii Loro. Na zakończenie głos zabrał Radny i Sołtys Rosochatego Kościelnego Pan Stanisław Kamianowski który podziękował w imieniu mieszkańców Pani Burmistrz za trud włożony w realizację inwestycji i zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczysty obiad. Urząd Miejski w Czyżewie 7 Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2014/15 w Zespole Szkół w Czyżewie połączone z oficjalnym oddaniem do użytku windy dla osób niepełnosprawnych Dzień 23 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół w Czyżewie był uroczysty i bogaty w wydarzenia. Młodzież w formie Teleexpresu przypomniała najważniejsze wydarzenia pierwszego semestru połączone z prezentacją multimedialną, występami muzycznymi i pokazem mody. Jednym z ważniejszych zadań w minionym semestrze było dostosowanie naszej placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowę budynku i prace remontowe części sanitarnej wykonał zakład budowlany Pana Stanisława Mączyńskiego. Zakresem prac dyrektor Zespołu Szkół pani Anna Sienicka, przewodniczący Rady Miejskiej pan Witold Sienicki, przewodnicząca Rady Rodziców SP Anna Uścińska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Eliza Mariankowska. Winda została również poświęcona przez ks. Proboszcza Eugeniusza Sochackiego. Z funduszy Gminy Czyżew powstała także nowa pracownia informatyczna, sala językowa wyposażona w najnowszy sprzęt audiowizualny i tablicę interaktywną. Rada Rodziców poprzedniej kadencji zakupiła do pracowni matematycznej tablicę interaktywną. objęto budowę dźwigu osobowego oraz przebudowę pomieszczeń sanitarnych uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Budynek zyskał nowy wygląd, dobudowany został szyb zewnętrzny windy przeszklony w konstrukcji stalowej. Szkoła w Czyżewie jako jedna z nielicznych w regionie jest w pełni przyjazna dla osób niepełnosprawnych, które mogą swobodnie poruszać się po budynku. Zadanie było dofinansowane ze środków PFRON. Oficjalnego otwarcia windy dokonali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP pan Jacek Bogucki, burmistrz Czyżewa pani Anna Bogucka, Tego dnia odbył się w naszej szkole Dzień Wzorowego Ucznia. Uczniowie ze średnią ocen 4, 75 i wyżej otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Uroczystości w szkole zakończyły się piosenką i wręczeniem kwiatów dla gości. Wszyscy chętni mogli obejrzeć nowopowstałe pracownie i przejechać się windą. Aneta Zaremba ZS Czyżew

8 8 Gazeta Czyżewska Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom 27 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. W turnieju uczestniczyli zaproszeni goście: pani Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Komendant Gminny OSP w Czyżewie Dariusz Sienicki i Prezes OSP w Dąbrowie Wielkiej Arkadiusz Dąbrowski. W tym roku w konkursie wzięło udział 25 uczniów: 15 ze szkół podstawowych i 10 z gimnazjów z całej naszej gminy. Turniej składał się z dwóch etapów: części pisemnej (test) i części ustnej. Po dokonaniu oceny prac pisemnych miały miejsce rozgrywki finałowe, w wyniku których wyłonieni zostali zwycięzcy turnieju. Oto wyniki: I kategoria szkoły podstawowe: I miejsca Sylwia Łubnicka ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej Weronika Kalinowska z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem III miejsce Sebastian Parzych z Zespołu Szkół w Czyżewie II kategoria gimnazja: I miejsce Monika Podbielska z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem II miejsce Magdalena Podbielska z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem III miejsce Martyna Sienicka z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem Nagrody dla uczestników konkursu zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Czyżewie, zaś słodki poczęstunek przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrowie Wielkiej. Elżbieta Krajewska VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa 22 lutego br. W Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie już po raz ósmy szachiści z całego regionu walczyli o Puchar Burmistrza Czyżewa. Bezkonkurencyjny okazał się pan Andrzej Choiński z Ciechanowca. W turnieju wzięło udział 69 osób z Gminy Czyżew, Szepietowo, Andrzejewo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Klukowo, Mały Płock, Łomża. Gratulacje wszystkim szachistom i ich instruktorom oraz podziękowania Panu Krzysztofowi Kupniewskiem- sędziemu turnieju, złożyła w imieniu Burmistrza Czyżewa Pani Anny Boguckiej, Dyrektor GOK-u w Czyżewie Pani Katarzyna Kostro. Pan Krzysztof Kupniewski, który prowadzi koło szachowe w czyżewskim GOK-u, wręczał laureatom rozgrywek szachowych pamiątkowe dyplomy, Pani Dyrektor zaś statuetki, puchar oraz upominki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok! Poniżej prezentujemy wyniki konkursu: II miejsce Kamil Tymiński, Łuniewo Małe III miejsce Jakub Kaczyński, Czyżew Kategoria męska lat: I miejsce Jakub Śmiarowski, Gmina Mały Płock II miejsce Patryk Wrzosek, Ciechanowiec III miejsce Albert Kryński, Ciechanowiec Kategoria męska powyżej lat 16: I miejsce (Puchar Burmistrza Czyżewa) Andrzej Choiński, Ciechanowiec II miejsce Mateusz Janowicz, (Maraton Łomża) III miejsce Tomasz Wyszyński, Wysokie Mazowieckie GOK Czyżew Kategoria żeńska do lat 13: I miejsce Małgorzata Gralik, Stara Ruskołęka II miejsce Kinga Brulińska, Łuniewo Małe III miejsce Katarzyna Wardaszka, Stara Ruskołęka Kategoria żeńska powyżej lat 13: I miejsce Weronika Deniziak, Ciechanowiec II miejsce Kamila Cieśluk, Ciechanowiec III miejsce Paulina Tryniszewska, Czyżew Kategoria męska do lat 13: I miejsce Seweryn Lipski, Ciechanowiec

9 Nr 33/15 Kwiecień Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Czyżewa r. w Zespole Szkół w Czyżewie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Czyżewa, zorganizowany przez Klub Sportowy Orlęta Czyżew. W turnieju uczestniczyło sześć drużyn: KS Sokoły, Grupa Biznes Polska Wysokie Mazowieckie, Kalinowo, COKiS Ciechanowiec, Orlęta Czyżew I, Orlęta Czyżew II. Otwarcia turnieju dokonał prezes KS Orlęta Czyżew Pan Jerzy Pakieła, witając wszystkich życzył sportowej walki i wspaniałych emocji. Najlepszą drużyną okazała się Grupa Biznes Polska z Wysokiego Mazowieckiego, a tym samym zdobyła puchar Burmistrza Czyżewa. II miejsce zajęła drużyna KS Sokoły, III miejsce drużyna Orlęta Czyżew I, IV Orlęta Czyżew II, V Kalinowo, VI COKiS Ciechanowiec. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Patryk Pasko Grupa Biznes Polska. Najlepszym strzelcem Damian Polowczyk z KS Sokoły, najlepszym bramkarzem Mateusz Konopka Orlęta Czyżew II. Wręczenia statuetek oraz pucharów i dyplomów dokonali poseł na sejm RP Pan Jacek Bogucki, Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka oraz prezes KS Orlęta Czyżew Jerzy Pakieła. Pani burmistrz na zakończenie turnieju podziękowała wszystkim za udział oraz pogratulowała zwycięzcom. Prezes KS Orlęta Czyżew III Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Halowej 8 lutego 2015 roku na Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Czyżewie odbył się III Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Halowej. Inicjatorem turnieju był trener drużyny Juniorów Młodszych z Czyżewa Kamiński Łukasz. Patronat nad tegoroczną edycją objęła Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka. W turnieju wzięło udział 6 drużyn, które grały systemem każdy z każdym po 15 min. bez zmiany stron. Najlepszą drużyną okazała się ekipa z juniora starszego KS KOSOVIA Kosów Lacki, na drugim miejscu uplasowała się drużyna COKiS Ciechanowiec. Natomiast gospodarze KS ORLĘTA Czyżew I (rocznik 1998/99) wywalczyli trzecią lokatę, czwarte miejsce zajęła drużyna KS ORLĘTA Czyżew II (rocznik 1999 i młodsi). Na piątym miejscu zmagania zakończyła drużyna GKS MAXROL Andrzejewo. W ostatniej chwili wycofała się drużyna MKS Małkinia dlatego wystąpiła również trzecia ekipa z KS ORLĘTA Czyżew i zajęła szóste miejsce. Najlepszym Strzelcem Turnieju został zawodnik KS ORLĘTA I Perkowski Łukasz z 7 bramkami, Najlepszym Bramkarzem został wybrany zawodnik KS ORLĘTA II Popławski Przemysław, natomiast Najlepszy Zawodnik turnieju to Kamiński Oktawian z KS KOSOVIA Kosów Lacki. Każdy z wyróżnionych zawodników dostał statuetkę oraz nagrody rzeczowe. Zawody prowadziła dwójka arbitrów z Zambrowa Pan Leszek Bielicki oraz Pan Dariusz Groszfeld. Nagrody rzeczowe ufundowały przedsiębiorstwa PHU Aluś, PHU ANNA, PHU Rolwit oraz Nauka Jazdy Lider. Łukasz Kamiński Sukcesy czyżewskich szachistów w Szepietowie i Łomży. W XI Sylwestrowym Turnieju Szachowym, który odbył się 21 grudnia 2014 r. w Szepietowie, startowało ośmioro szachistów z koła działającego w czyżewskim Gminnym Ośrodku Kultury pod opieką Pana Krzysztofa Kupniewskiego. II MIEJSCE w turnieju zajął Karol Płocha. W poszczególnych kategoriach wiekowych sukces odnieśli: Jakub Kaczyński I miejsce (do lat 13) Katarzyna Gronostajska II miejsce (do lat 13) Magda Kalupa- III miejsce (do lat 13) Paulina Tryniszewska II miejsce (powyżej 16 lat). W dniu 21 lutego 2015 r. odbył się w Łomży turniej klasyfikacyjny na IV i V kategorię szachową. W turnieju startowali również członkowie koła szachowego z naszego ośrodka kultury. I MIEJSCE w turnieju zajął KAROL PŁOCHA, III MIEJSCE zaś Miłosz Korsak. Kategorie szachowe uzyskały Weronika Skupiewska i Katarzyna Gronostajska. Gratulujemy! Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie Artystyczna współpraca GOK-u z Gminą Boguty Z inicjatywy Pani Ewy Załuskiej Stpiczyńskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawistach Dworakach, szkoła nawiązała współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie. Okazją do tego była realizacja projektu z EFS pt. Moja przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Pierwszy etap współpracy polegał na wizycie w szkole instruktorki GOK-u Pani Ani Kazimierczuk, która przeprowadziła z dziećmi wesołe i jednocześnie budujące odwagę, zajęcia teatralne. Rewizyta uczniów miała miejsce na początku lutego br. Dzieci wraz z nauczycielką Panią Renatą Kuleszą wzięły w zajęciach plastycznych, podczas których Pani Agnieszka Zaniewska zapoznała ich z techniką quillingu (technika z rodzaju papieroplastyki służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.) Uczniowie, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, wykonali piękne, kolorowe kwiaty. Na zakończenie na scenie widowiskowej wszyscy bawili się wspólnie podczas zajęć integracyjnych z Panią Anią Kazimierczuk. Dziękujemy za owocną współpracę. Agnieszka Zaniewska, Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie Renata Kulesza Szkoła Podstawowa w Zawistach Dworakach.

10 10 Gazeta Czyżewska Ferie zimowe 2015 w ośrodku kultury w Czyżewie Tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy Was do GOK-u. Ferie zimowe spędźcie z nami, bo tak szaro za oknami. Artystyczna, na wesoło, czeka Was zabawa w koło. Przybywajcie do nas licznie, czas spędzimy sympatycznie. Humorystycznym wierszykiem zaprosił w tym roku GOK w Czyżewie chętne dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych z czasie ferii zimowych. W ciągu dwóch tygodni codziennie odbywały się warsztaty plastyczne i teatralne od lat najbardziej lubiane formy spotkań artystycznych w czasie przerwy zimowej. Dzieci i młodzież brały chętnie udział w rozwijających zajęciach plastycznych, podczas których poznawały nowe techniki ekspresji artystycznej (np. trójwymiar, quilling) oraz realizowały ciekawe tematy np. Pingwiny z Czyżewa. Liczne grono fanów miały też zajęcia integracyjno- teatralne, w ramach których tworzyliśmy oryginalne, własne scenariusze polskich legend, projektowaliśmy stroje sceniczne oraz odgrywaliśmy humorystyczne scenki. Główną atrakcją naszych ferii zimowych był wyjazd do Łomży, który mogliśmy zrealizować dzięki przychylności i życzliwości Burmistrz Czyżewa Pani Anny Boguckiej. Uczniowie odwiedzili Kościół Ojców Kapucynów, gdzie podziwiali zabytkową ruchomą szopkę oraz nieśmiało próbowali swoich sił wokalnych nucąc kolędy. Następnie obejrzeli wspaniały spektakl Calineczka w Teatrze Lalki i Aktora. Na zakończenie, podczas spotkania z Panią Mariolą Kamińską, poznali tajemnice i zakamarki pracowni lalkarskiej. Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie Ogólnopolski sukces młodej saksofonistki z orkiestry dętej GOK-u w Czyżewie Weronika Kalupa, podopieczna Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, od samego początku gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej na saksofonie. Ćwiczy pod czujnym okiem kapelmistrza orkiestry, Pana Krzysztofa Witkowskiego. Jest jednocześnie uczennicą klasy saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Weronika Kalupa uczennica II klasy saksofonu cyklu 4 letniego w PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych I stopnia. Przesłuchania, które odbywają się na zasadach konkursu, organizowane są przez CEA organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami artystycznymi w Polsce, w cyklu co dwa lata. Mają na celu badanie poziomu nauczania w szkołach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przesłuchania były dwuetapowe, finał ogólnopolski poprzedziły przesłuchania makroregionalne w których przypadku PSM I st. w Zambrowie wzięli udział uczniowie ze szkół muzycznych z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W finale ogólnopolskim, który odbył się w Radomiu w dniach stycznia 2015 r. uczestniczyło 94 uczniów ze szkół muzycznych z całej Polski- laureatów przesłuchań makroregionalnych. Weronika wykonała następujący program: 1. George Bizet Solo de L arlesienne 2. Ferrer Ferran Baghira Uczennicy akompaniowała na fortepianie Jolanta C. Terlecka Porębska. Weronika jest uczennicą klasy saksofonu prowadzonej przez Pana Krzysztofa Witkowskiego. Serdecznie gratulujemy Weronice oraz Panu Krzysztofowi. Życzymy Im dalszych sukcesów! GOK w Czyżewie Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności 17 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbyła się VII edycja międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Młodzież miała za zadanie: rozwiązać test wiedzy, wykonać plakat pod hasłem Woda źródłem życia, przygotować dekorację stołu Morskie inspiracje i wykonać prostą potrawę. Uczennice naszego gimnazjum: Dominika Laskowska, Marta Kot i Izabela Wajszczyk okazały się najlepsze zdobywając pierwsze miejsce. Jadwiga Skłodowska, opiekun drużyny ZS w Czyżewie

11 Nr 33/15 Kwiecień Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka Mama, Tata i ja 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odbył się XIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka,, Mama, Tata i ja. W konkursie brały udział przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Czyżewie, Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, łącznie 19 uczestników. Dzieci Jaki wspaniały Internet wspierały całe rodziny, a także opiekunowie i dyrektorzy. Konkurs przebiegł w bardzo miłej i radosnej atmosferze, było dużo uśmiechów i gromkich braw. Komisja w składzie: przewodnicząca Agnieszka Zaniewska oraz członkowie: Tadeusz Szyl i Zbigniew Biały po przesłuchaniu wszystkich utworów postanowiła nagrodzić: I miejsce Szymon Pawlak II miejsce Wioletta Krasowska III miejsce Blanka Gniazdowska WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Blanka Cygan z mamą Katarzyną Cygan Wyróżnienia: Gabriel Zabudowski Gabriela Podbielska Katarzyna Godlewska Anita Wdzieńkońska Patrycja Kamińska Zosia Ołdakowska Agnieszka Zaniewska GOK Czyżew Województwo podlaskie zaprosiło uczniów do udziału w konkursie plastycznym na temat Internetu. Wzięło w nim udział 488 uczestników. Oceniający przyznali, że mieli bardzo duży problem z wyborem najlepszych prac. W gronie laureatów konkursu znalazło się dwóch naszych uczniów szkoły podstawowej: Maciej Godlewski (kl. IV) i Kinga Szulborska (kl. VI) zostali nagrodzeni m. in. nowoczesnymi tabletami. To jednak nie koniec sukcesów, bo nagrodami rzeczowymi zostali wyróżnieni również: Igor Żanowski (kl. IV) oraz Julia Olszak (kl. VI). Gratulujemy! Radosław Sienicki SP Czyżew Podlasie nauka tolerancji dla wielokulturowości 12 marca 2015 roku w ramach realizacji projektu edukacyjnego Podlasie nauka tolerancji dla wielokulturowości gościliśmy zespół RADA DANCE ART, który przybliżył dzieciom nie tylko kulturę romską, ale również pani Radosława Bogusławska opowiedziała o historii, tradycji i zwyczajach romskich. Uczniowie klas I-IV mieli okazję spotkać się z prawdziwymi Romami zamieszkującymi Podlasie, poznać ich stroje, piosenki i tańce. Małgorzata Kaczyńska SP w Czyżewie 12 lutego 2015 roku uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem zaprosili do szkoły Kochane Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Frekwencja była wspaniała, przybyło około 40 osób. Babcie i Dziadkowie zjeżdżali do nas z bliska i z daleka. Można sądzić, że jest to dla nich bardzo ważne święto oraz że ich miłość do wnuków jest ogromna. Dla kochanych gości pierwszacy z wielkim przejęciem recytowały wiersze, przedstawiały scenki, śpiewały piosenki i tańczyły. Widowisko zapewniło dziadków, o tym, że ich wnuczęta mają wiele zdolności, które w naszej szkole mogą rozwijać. Po części artystycznej każda Babcia i Dziadek otrzymał odznakę Babcia jest super lub Dziadek jest super. Rodzice pierwszoklasistów zadbali też o słodki poczęstunek, którym był piękny, smaczny czekoladowy tort z dedykacją Kochanym Babciom i Dziadkom. Czas spędzony był dobrym momentem do okazania serdeczności i miłości tym, którzy w dzieciństwie poświęcali nam dużo czasu i cierpliwości. Warto wspomnieć, że podczas spotkania nie zabrakło też chwil wzruszeń. Uczniowie klasy I SP w ZS w Rosochatem Kościelnem z wychowawczynią Katarzyną Cybulską Święto Babci i Dziadka

12 12 Gazeta Czyżewska Stypendium Prezesa Rady Ministrów We wtorek 16 grudnia 2014 r. dwoje uczniów ZSOiZ w Czyżewie: Mariusz Zalewski kl.iv Technikum i Joanna Krajewska kl.iii LO wzięło udział w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Uroczystość odbywała się w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku. Była prowadzona przez młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Najpierw zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Zespołu Kameralnego Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. Następnie głos zabrał Podlaski Kurator Oświaty- Pan Jerzy Kiszkiel. Po nim kilka słów do młodzieży skierował Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski. Kandydat do stypendium musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium PRM może otrzymywać tylko jeden uczeń w danej szkole. Gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów! ZSOiZ Czyżew Stypendium Starosty dla najlepszej uczennicy w szkole W czwartek 12 lutego 2015 roku o godz W Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się wręczenie Stypendiów Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego. Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Głównym wymogiem otrzymania tego stypendium była średnia ocen co najmniej 5,0. Jest ono przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W tym roku stypendystów było 28. W ZSOiZ w Czyżewie, wymogi spełniła tylko jedna osoba, uczennica trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego Joanna Krajewska. Całej uroczystości przewodniczył Pan Starosta Bogdan Zieliński, który skierował kilka słów do uczniów, rodziców, nauczycieli a także dyrektorów szkół. Podziękował za wysiłek wkładany w naukę, edukację i wychowanie młodzieży. Następnie przystąpił do wręczenia stypendiów uczniom oraz listów gratulacyjnych rodzicom. Po uroczystości wszyscy zostali zaproszenie na słodki poczęstunek i kawę. ZSOiZ Czyżew Młodzież z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem odkrywa kolejne piękne zakątki naszego kraju! W dniach r r. podczas ferii zimowych młodzież z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem wypoczywała na zimowisku w Wiśle w Ośrodku MITUR. Uczniowie nasi spędzali czas bardzo intensywnie, zwiedzając piękne okolice zaśnieżonego miasta Adama Małysza. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, m. in.: zwiedzanie Wisły z piękną skocznią im. Adama Małysza, letnią i zimową Rezydencję Prezydenta RP, wycieczkę do Koniakowa i Muzeum słynnych koronek, wycieczkę do Istebnej i spotkanie z rodowitymi góralami, kuligi, itp. Największą jednak atrakcją dla dzieci było korzystanie ze sportów zimowych oraz z wyjątkowych uroków zimy. Młodzież nasza spędziła tam niezapomniane chwile! Edyta Dołkowska Nauczyciel ZS w Rosochtem Kościelnem

13 Nr 33/15 Kwiecień 2015 Mocne otwarcie półrocza Nowe, odmłodzone drużyny strzeleckie dziewcząt i chłopców z gimnazjum w Rosochatem Kościelnem godnie zastąpiły swoich starszych kolegów. W półfinałach wojewódzkich Podlaskiej Gimnazjady Strzeleckiej, która odbyła się 11 lutego 2015 roku na fortach w Piątnicy, drużyna dziewcząt w składzie: Jaworowska Natalia, Dąbrowska Aleksandra i Krajewska Karolina, zajęły II miejsce. Natomiast drużyna chłopców w składzie: Kaczyński Bartłomiej, Łojek Daniel, Jaworowski Sebastian i Krajewski Maciej uplasowała się na III miejscu. Na biegówkach z mistrzem olimpijskim W Wojewódzkim Ośrodku Sportów Zimowych w Szelmencie 19 lutego 2015 roku nasze drużyny narciarskie wzięły udział w Wojewódzkich Igrzyskach w Narciarstwie Biegowym. Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej w składzie: Dabrowski Kamil, Jastrzębski Rafał, Bauer Michał, Sadowski Paweł, Saniewski Maciej, Gawrychowski Krystian była tuż za podium, zajmując IV miejsce-najlepsze w historii pięcioletnich startów. Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej: Jaworowska Natalia, Kempista Dominika, Gosk Natalia, Rogalska Anna i Kamińska Zuzanna zajęła VI miejsce. Chłopcy z gimnazjum: Kaczyński Bartłomiej, Łojek Daniel, Mioduszewski Paweł i Jaworowski 13 Sebastian uplasowali się na wysokim V miejscu, zaś dziewczęta: Łojek Agnieszka, Pruszkowska Paulina, Gąsowska Klaudia, Choromańska Anna wywalczyły VI miejsce w województwie. Miłym akcentem na zakończenie igrzysk było spotkanie z mistrzem olimpijskim z Sapporo Wojciechem Fortuną. Najlepsi w powiecie Męska drużyna z gimnazjum w Rosochatem Kościelnem wygrała eliminacje powiatowe w unihokeju w Czyżewie i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Po zaciętej rywalizacji nasi chłopcy uplasowali się tuż za podium, zajmując IV miejsce. To już kolejny rok kiedy nasi unihokeiści osiągają tak wysoką lokatę. Wszystkim naszym sportowcom gratulujemy wysokich wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów. Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycznego. Edyta Dołkowska i Robert Krakówko Świętość to miłość, wolność i prawda To słowa przewodnie apelu zorganizowanego w 10 rocznicę śmierci Patrona czyżewskiego gimnazjum. W ten sposób pragniemy oddać cześć naszemu drogiemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Papież kochał wszystkich ludzi, ale pierwszeństwo dawał najmłodszym, którzy są nadzieją Kościoła. My, jego uczniowie, chcemy wypełnić jego wolę próbując na co dzień kroczyć ścieżką wiary, nadziei i miłości. Adam Pieńkowski Tomasz Kućmierowski ZS w Czyżewie MAM PRAWO DO SWOICH PRAW Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. To w wieku przedszkolnym kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowania własnego i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole dba aby wychowankowie mieli świadomość istnienia własnych praw, dlatego wyposażamy dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności. W miesiącu marcu w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie w grupie Biedronek, Słoneczek i Jagódek zostały przeprowadzone zajęcia otwarte z udziałem rodziców, które podsumowywały tygodniowy cykl zajęć ukierunkowanych na uświadamianie dzieciom jakie mają prawa. Zajęcia miały też na celu przypomnienie dorosłym o konieczności ich przestrzegania. Informacje przekazane dzieciom podczas zajęć uświadomiły najmłodszym, że każde z nich ma między innymi prawo do życia w rodzinie, do życia bez przemocy, prawo do zabawy, do nauki, do tajemnicy, a obowiązkiem dorosłych jest chronić dzieci i opiekować się nimi. Przedszkolaki dowiedziały się do kogo mogą się zwrócić o pomoc w przypadku łamania ich praw. Zajęcia przebiegały w atmosferze życzliwości, radości, rodzice aktywnie włączali się do wspólnych zabaw z dziećmi. Serdecznie dziękujemy rodzicom za liczne uczestnictwo w zajęciach otwartych. Jesteśmy wdzięczni za poświęcenie swojego czasu. Jesteśmy przekonani, że spotkania w formie zajęć otwartych mają szczególną wartość. Rodzice mają okazję przekonać się jak ważny jest okres przedszkolny w życiu ich dziecka. Mogą też obserwować swoje dziecko na tle grupy. Udział rodziców mobilizuje je do zwiększenia swojej aktywności a także daje dziecku poczucie, iż jego sprawy są ważne; czuje się kochane i akceptowane. Maria Krystosiak

14 14 Gazeta Czyżewska Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną 16 marca 2015 r. powołano komisję w celu rozstrzygnięcia VIII Gminnego Konkursu na Palmę Wielkanocną, pod patronatem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Czyżew. Skład komisji: Piech Krystyna przewodnicząca Lipińska Bożena członek Kostro Katarzyna członek. Należy podkreślić, że w tym roku było bardzo duże zainteresowanie konkursem. Na konkurs wpłynęło aż 151 palm, 71 w kategorii I (klasy 0-3 palma rodzinna), 29 w kategorii II (klasy 4-6), 51 w kat. III (gimnazjum, szkoła średnia, dorośli). Po wnikliwych dyskusjach komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby: Kategoria I I miejsce Kacper i Kamil Pawłowicz z mamą SP w Dąbrowie Wielkiej II miejsce Lilianna Grzeszczuk z mamą ZS Czyżew III miejsce Jakub Wołosiewicz z mamą ZS w Rosochatem Koscielnem Wyróżnienia: Szymon Radomski z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Tomasz Godlewski z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Julia i Kacper Dmochowski z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Malwina Sienicka z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Blanka Cygan z mamą Gminne Przedszkole w Czyżewie Wiktoria Pietruczuk z mamą ZS Czyżew Jakub Laskowski ZS Czyżew Kategoria II I miejsce Zuzanna i Bartłomiej Gnatowski ZS Czyżew II miejsce Rafał Jastrzębski ZS w Rosochatem Kościelnem III miejsce Jakub Ślepowroński ZS Czyżew. Wyróżnienia: Karolina Sienicka SP w Dąbrowie Wielkiej. Wiktoria Sosnowska SP w Dąbrowie Wielkiej Julita i Krzysztof Wajszczyk ZS w Czyżew Kategoria III I miejsce Kamil Kossykowski ZS Czyżew II miejsce Magdalena Wajszczyk ZS Czyżew III miejsce Zuzannna Ślepowrońska ZS Czyżew Wyróżnienia: Natalia Jaworowska ZS Rosochate Kościelne Aleksandra Dąbrowska Z.S. Rosochate Kościelne Karolina Helcberger ZS Czyżew Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Niedzielę Palmową w GOK-u w z udziałem Burmistrza Czyżewa i księdza Dziekana. Po uroczystościach w GOK-u wszyscy z palmami w uroczystej procesji przeszli do Kościoła na Mszę Świętą. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. Zapraszamy za rok. Biblioteka Publiczna w Czyżewie

15 Nr 33/15 Kwiecień Artur Barciś i Cezary Żak Spotkanie Kabaretowe w Czyżewie W niedzielny wieczór 15 lutego na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie gościliśmy Artura Barcisia i Cezarego Żaka aktorów znanych ze wspólnych ról w m.in. serialach Miodowe lata oraz Ranczo. Gości powitała Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka, która z żartem podkreśliła, że zaprosiła do Czyżewa swoich dobrych znajomych po fachu Wójta i Sekretarza z Wilkowyj. Program artystyczny w wykonaniu aktorów był różnorodny, a dzięki temu ciekawy. Dialogi i skecze oparte na tekstach polskich satyryków oraz piosenki przerywane były śmiechem i gromkimi brawami publiczności. Wiersz Miłość w Czyżewie dedykowany przez Artura Barcisia zgromadzonej publiczności rozpoczął występ kabaretowy. Program nawiązywał także do szalenie popularnego serialu pt. Ranczo, w którym aktorzy dali absolutny popis swojego kunsztu aktorskiego Cezary Żak jako Senator Kozioł, Artur Barciś jako Czerepach. Na koniec obaj aktorzy zaprezentowali a swoją sympatią stworzyli niezapomnianą atmosferę podczas występu. Program kabaretowy w wykonaniu Artura Barcisia i Cezarego Żaka na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Gminy Czyżew oraz gości. Katarzyna Kostro GOK w Czyżewie humorystyczny dialog między Karolem Krawczykiem, a Tadziem Norkiem, postaciami z serialu Miodowe lata. Gromkie brawa publiczności zachęciły aktorów do ponownego występu. Tym razem aktorzy, przy akompaniamencie rytmicznych oklasków, zaśpiewali piosenkę o reniferze, znaną z serialu Miodowe lata. Publiczność czyżewska poznała premierową czwartą zwrotkę tej piosenki. Aktorzy z łatwością nawiązali kontakt z publicznością, ZSOiZ Zakończona została realizacja projektu Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL programu Leonardo da Vinci. Projekt realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, a otrzymał na nie dofinansowanie w wysokości ,95 zł. Skierowany był do uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Jego zasadniczym celem było wyposażenie uczniów w umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy, a więc doskonalenie znajomości języka niemieckiego, podwyższenie kompetencji zawodowych gastronomicznych oraz rozwój umiejętności społecznych. Cele te realizowane były w trakcie odbywania staży za granicą kraju, w niemieckiej Turyngii. Miejscami stażu dla dwóch grup były hotele, w których w kuchniach oraz na salach restauracyjnych pracowało przez 4 tygodnie ogółem 21 uczniów ZSOiZ w Czyżewie. Po powrocie młodzież podsumowała swoje doświadczenia, wypełniając ankiety ewaluacyjne oraz raporty. Wynika z nich, że staże były dla uczniów ważnym doświadczeniem, a umiejętności wyniesione z pracy w Niemczech wykorzystają w nauce i przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie podkreślali też, jak ważne jest otwarcie na inne kultury oraz znajomość języka, które zwiększają mobilność na rynku pracy. Potwierdzeniem korzyści wyniesionych ze stażu są certyfikaty dla każdego ucznia wystawione przez instytucję przyjmującą oraz międzynarodowy dokument Europass Mobility, wydany przez szkołę w j. polskim, j. niemieckim i j. angielskim. Uroczyste podsumowanie projektu nastąpi niebawem. ZSOiZ Czyżew

16 16 Gazeta Czyżewska W nocy z 27 na 28 stycznia 2015 r. w ZSOiZ w Czyżewie odbyła się coroczna impreza o nazwie Noc z językiem angielskim. Jej celem jest popularyzacja znajomości języków obcych oraz zachęcenie gimnazjalistów do poznania oferty edukacyjnej naszej szkoły. Uczestnicy zgromadzili się o tej nietypowej porze, aby pokazać młodzieży, że uczenie się języka angielskiego może być wspaniałą zabawą i przygodą. Uczniów nie trzeba przekonywać jak ważny w dzisiejszym świecie jest język angielski, dlatego też chętnie wzięli udział w imprezie. Jej inicjatorami byli: pan Jerzy Lisicki i pan Sebastian Tyszko. Wśród uczestników byli uczniowie z gimnazjum w Czyżewie. Na początku imprezy wszystkich miłośników języka angielskiego przywitała pani dyrektor Alicja Bańkowska, która mówiła jak ważną rolę współcześnie odgrywa znajomość języków obcych. Następnie gimnazjaliści zostali podzieleni na 3 grupy, które rywalizowały ze sobą w rożnych ciekawych konkurencjach i zabawach przygotowanych przez naszych uczniów. Grupy zmierzyły się ze sobą m.in. Noc z językiem angielskim w łamańcach językowych, angielskiej wersji Jakiej to melodii?, kalamburach i podchodach. Uczniowie mieli także okazję wykazać się umiejętnościami wokalnymi, gdyż zorganizowane zostało karaoke. W przerwie między konkurencjami został wyświetlony film w angielskiej wersji językowej. Po jego obejrzeniu zrobiono wszystkim pobudkę Serdecznie zapraszamy na: i odbyła się niespodziewana dyskoteka. Gdy emocje i wrażenia nieco opadły uczestnicy spotkania odprężali się przy muzyce relaksacyjnej i współczesnej, nucąc słowa piosenek. Mimo oznak senności wszyscy wytrwali do końca spotkania. Dorota Gierałtowska Święto Konstytucji 3 Maja Burmistrz Czyżewa zaprasza na gminne obchody Święta Narodowego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w dniu 3 maja 2015 roku. Program uroczystości: godz Msza Święta w Kościele p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła Uroczystość przy Pomniku Niepodległości złożenie kwiatów Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie przemówienia część artystyczna w wykonaniu uczniów z ZS w Rosochatem Kościelnem ok. godz bieg uliczny 3 Maja o puchar Burmistrza Czyżewa 5 lat od katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia br. mija 5 lat od tragicznego wydarzenia w dziejach współczesnej Polski, jakim była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Zginął w niej Honorowy Obywatel Gminy Czyżew- Pan Prezydent Lech Kaczyński wraz z Małżonką Marią. Państwo polskie straciło tego dnia wiele wybitnych postaci polskiej sceny politycznej i wojskowej, które kształtowały w nas wartości moralne i postawę obywatelską. Zapraszamy mieszkańców gminy do uczczenia pamięci ofiar w dniu r. W tym dniu: o godz (godzina katastrofy włączone zostaną syreny alarmowe) o tej samej godzinie w Urzędzie Miejskim zostaną złożone symboliczne kwiaty i zapalone zostaną znicze pod tablicą Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Honorowego Obywatela Gminy i Dębami Pamięci poświęconym ofiarom katastrofy. o godz w Kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta w intencji ofiar. Po Mszy przedstawiona będzie prezentacja multimedialna przygotowana przez Zespół Szkół w Czyżewie. Ponadto w GOK-u można będzie obejrzeć przygotowaną wystawę tematyczną. Rok 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu Świętego Jana Pawła II patronem roku Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury zaprasza serdecznie do obejrzenia wystawy prezentującej życie Naszego Świętego w fotografiach, tekstach oraz rysunkach wykonanych przez dzieci z koła plastycznego. Głównym punktem obchodów 10-tej rocznicy śmierci Papieża Polaka, będzie koncert Przychodzimy do Ciebie, na który zapraszamy do kościoła parafialnego w Czyżewie w niedzielę 12 kwietnia po wieczornej mszy świętej. Dzieci i młodzież z zespołów wokalnych do występu przygotowała pani Agnieszka Zaniewska, instruktor GOK-u w Czyżewie. GOK serdecznie zaprasza 24 kwietnia w piątek zapraszamy wyjątkowo do Szkółki Leśnej w Korycinach, gdzie we współpracy z Nadleśnictwem Rudka rozstrzygniemy XI Regionalny Konkurs Plastyczno- Ekologiczny pn. Dary lasów, łąk, pól. Podopieczni pani Ani Kazimierczuk z Teatru Marzeń, na specjalne zaproszenie Nadleśniczego pana Grzegorza M. Godlewskiego, zaprezentują spektakl Podróż z Małym Księciem. Z okazji kwietniowego Święta Ziemi w ośrodku kultury zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa pt. Dary lasów, łąk, pól. 26 kwietnia w niedzielę zapraszamy na Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych Wesoły Pląs. Początek imprezy o godz maja w niedzielę zapraszamy na Powiatowy Konkurs Piosenki. Początek imprezy o godz W niedzielę 31 maja, na stadionie miejskim przy ul. Zarzecze, odbędzie się festyn rekreacyjny Święto Rodziny Piknik nad Zalewem W dniach lipca 2015 r. odbędą się Dni Czyżewa. Gwiazdą w tym roku będzie zespół Akcent, w programie również koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcz oraz zespołu Vocart. W tym roku motywem przewodnim festynu będzie 25-lecie Samorządu Gminnego. Serdecznie zapraszamy. Do Zobaczenia.

17 Nr 33/15 Kwiecień Zaczęliśmy od ferii, dzieci miały do wyboru: zajęcia plastyczne, komputerowe, gry planszowe, puzzle a także oglądanie bajek. Ponad 200 dzieci obejrzało spektakl p.t Doktor Dolittle i przyjaciele w wykonaniu aktorów teatru ART.-RE z Krakowa. Na przedstawieniu bawiły się przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Czyżewie, z Oddziału Przedszkolnego w Dąbrowie Wielkiej i uczniowie kl. I III nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie. Ciekawe spotkanie miało miejsce 3 marca, uczestniczyli w nim uczniowie kl. VI i kl. I gimnazjum. Naszym gościem był Tomasz Jastrun poeta, prozaik, eseista, reporter i krytyk literacki. Syn poety Mieczysława Jastruna i poetki Mieczysławy Buczkówny. Obecnie pracuje w redakcji Zwierciadła, gdzie publikuje felietony Czułym okiem oraz współpracuje z tygodnikiem Newsweek. Pan Tomasz opowiadał o swojej twórczości o gatunkach literackich jakie tworzy, bo pisze przecież wiersze, opowiadania, felietony. Jest niezwykle uważnym obserwatorem otaczającego go świata i te spostrzeżenia mają odzwierciedlenie w jego utworach. Naszą sympatię zdobył swoją otwartością i szczerością z jaką odpowiadał na pytania uczniów a te nie kiedy dotyczyły życia prywatnego. Co w Bibliotece piszczy Letnia zmienność krajobrazu To tytuł wystawy fotografii, którą można oglądać jeszcze do końca kwietnia w Bibliotece. Prace są wypożyczone z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Wiosenny Kiermasz W nowe książki można zaopatrzyć się na zorganizowanym w Bibliotece kiermaszu. Wśród 111 tytułów każdy znajdzie coś dla siebie, w ofercie są: bajki, wiersze, słowniki, malowanki, przepisy kulinarne, tablice szkolne, literatura piękna dla młodzieży i dorosłych. Kiermasz będzie czynny do 31 marca. Serdecznie zapraszamy. Zostań Najlepszym Czytelnikiem Przypominamy, że na początku roku ogłoszony został konkurs na Najlepszego Czytelnika 2015 r. konkurs trwa cały 2015 rok i przeznaczony jest dla wszystkich czytelników naszej Biblioteki. Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: Najlepszy czytelnik dziecięcy Najlepszy czytelnik młodzieżowy Najlepszy czytelnik dorosły Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnej karty czytelnika a ocenie konkursowej podlegać będzie liczba wypożyczonych książek, terminowość zwrotu i dbałość o wypożyczone egzemplarze. Szkolenie w Bibliotece 10 marca zakończyło się trwające tydzień szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie finansowane w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Szkolenie przeznaczone było dla osób w wieku 45+ i skorzystało z niego w naszej Gminie 11 osób. Każdy z uczestników dostał bezpłatne materiały szkoleniowe a po zdaniu egzaminu otrzymał Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Kazimierczuk Katarzyna Noworoczny Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 11 stycznia 2015 r. 11 stycznia w sali widowiskowej po raz kolejny odbył się noworoczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GOK-u w Czyżewie pod batutą Cezarego Witkowskiego. Koncert rozpoczęto kolędami Przybieżeli do Betlejem i Anioł Pasterzom Mówił oraz świątecznym przebojem z repertuaru Georga Michaela Last Christmas. Kolejnymi utworami w wykonaniu orkiestry była muzyka rozrywkowa i taneczna; Y.M.C.A, Just a Gigolo, Quando-Quando. Wiele znanych utworów młodzież dedykowała swoim rodzicom, mecenasom i sponsorom dzięki, którym orkiestra istnieje i rozwija swoje umiejętności muzyczne. Dodatkową atrakcją koncertu był występ mażoretek Emko, podopiecznych pani Justyny Jakubczyk, który wykonał układ marszowo- taneczny przy akompaniamencie orkiestry. Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro w imieniu młodzieży podziękowała osobom i instytucjom, które wspierają działalność orkiestry oraz wszelkie inicjatywy kulturalne w Gminie Czyżew. W pierwszej kolejności podziękowania zostały złożone Burmistrzowi Czyżewa Pani Annie Boguckiej i Radzie Miejskiej. Następnie wyrazy wdzięczności zostały skierowane do Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie Pana Krzysztofa Grzywny oraz Rady Nadzorczej BS. Burmistrz Czyżewa złożyła gratulacje młodzieży i instruktorom za wysoki poziom arystyczny koncertu, który przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń. Popisy młodych muzyków czyżewska publiczność przyjęła niezwykle entuzjastycznie. GOK Czyżew

18 18 Gazeta Czyżewska Czar studniówkowej nocy Taka noc zdarza się tylko raz w życiu, noc wypełniona tańcem, wspaniałą zabawą i cudowną atmosferą. W tę magiczną noc 24 stycznia 2014 roku równo 100 dni przed maturą- młodzież ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie bawiła się na balu studniówkowym w restauracji Arkadia. Zgodnie z coroczną tradycją bal otworzyła pani dyrektor Alicja Bańkowska, która po powitaniu przybyłych gości, wymówiła oczekiwane przez wszystkich słowa: Poloneza czas zacząć i zaprosiła nimi tegorocznych maturzystów do staropolskiego tańca. W rytm melodii ruszył elegancki korowód. Piękne panie i eleganccy panowie podążali po parkiecie wprowadzając zgromadzonych w uroczysty nastrój balu, który był już ostatnim przystankiem przed maturą. Ostatnią chwilą beztroski i zabawy przed czekającym maturzystów wysiłkiem. Po tańcu przyszedł czas na przemówienia- głos zabrali przybyli goście. Niezapomnianej zabawy studniówkowej i sukcesów na maturze życzyli młodzieży m.in. Wicestarosta Wysokomazowiecki Pan Leszek Gruchała, Pan Jacek Bogucki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i długoletni dyrektor ZSOiZ w Czyżewie, a obecnie Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka. Po przemówieniach przedstawiciele maturzystów podziękowali zaproszonym gościom za życzliwość i wsparcie udzielane szkole. Zaś dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie. Obok ciepłych słów pojawiły się także piękne kwiaty dowód wdzięczności i szacunku. Następnie głos zabrał przedstawiciel tych, dzięki którym odbyła się ta wspaniała uroczystość, rodziców Pan Jarosław Zalewski Przewodniczący Rady Rodziców. Podziękował nauczycielom za kształtowanie tych młodych ludzi, za cierpliwość i wyrozumiałość a młodzieży życzył niezapomnianych wrażeń. Tak zakończyła się część oficjalna uroczystości. A potem już tylko szalone pląsy do samego rana. Ach, co to był za bal! teraz pozostały nam tylko wspomnienia. ZSOiZ Czyżew Pomoc chorej Magdzie We wtorek 17 lutego w ZSOiZ w Czyżewie odbyła się dyskoteka charytatywna. Głównym celem wspólnej zabawy była zbiórka pieniędzy dla chorej na białaczkę Magdy, pochodzącej z Czyżewa. Dziewczyna ma 24 lata i jest matką 5-letniej dziewczynki. Niedawno dowiedziała się, że choruje na białaczkę. Ta szokująca wiadomość wywróciła jej życie do góry nogami. Niestety dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Magda musi być poddana specjalistycznemu leczeniu w klinice protonowej w Czechach. Koszt takiej terapii jest bardzo duży. Zbiórki pieniędzy na terapię były prowadzone na terenie całej Polski. My jako społeczność szkolna również postanowiliśmy przyłączyć się do tej akcji. Głównym inicjatorem zbiórki był pan Sebastian Tyszko. Młodzież z naszej szkoły chętnie zaangażowała się w akcję i wspólnie udało się nam zebrać 1.120zł. Podczas dyskoteki wszyscy wspaniale się bawili. Udało się nam połączyć przyjemne z pożytecznym. Klaudia Szulborska ILO Urząd Miejski zachęca do pomocy chorej na białaczkę Magdzie. Pieniądze można wpłacać wchodząc na link: https://zrzutka.pl/pomagamy-madzi-zyj-z-calych-sil. Minimalna kwota to 5 złotych. Dodatkową formą wsparcia jest zakup koszulek wyprodukowanych na ten cel. Cena koszulki to 75 zł + koszty wysyłki 8 zł. Za okazaną pomoc i wsparcie Magdy w ciężkiej chorobie dziękujemy. Urząd Miejski w Czyżewie

19 Nr 33/15 Kwiecień Tradycyjnie w niedzielne popołudnie 18 stycznia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odbyły się Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych. Sala widowiskowa ośrodka kultury dosłownie pękała w szwach : mieszkańcy gminy oraz licznie przybyli goście podziwiali bożonarodzeniowe występy grup wokalnych i teatralnych z terenu Gminy Czyżew oraz z Wąsosza (pow. grajewski). Podczas prezentacji gościliśmy m.in. Z-cę Burmistrza Czyżewa Pana Andrzeja Molendę, Radnego Powiatowego Pana Jerzego Pakiełę, Z-cę Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Bogdana Sienickiego oraz Radnych Rady Miejskiej. Prowadząca imprezę Pani Ania Kazimierczuk powitała zgromadzoną publiczność, a następnie w imieniu Pani Burmistrz Anny Boguckiej oraz Dyrektor GOK-u Pani Katarzyny Kostro, złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne Zdrowia, szczęścia oraz błogosławieństwa bożego każdego dnia Nowego Roku Jako pierwszy na scenie zaprezentował kolędy i pastorałki Chór Klubu Seniora, którego instruktorem i opiekunem jest Pan Zdzisław Bieranowski z Dąbrowy Wielkiej. Kolejnym punktem programu była inscenizacja pt. Cud Nocy Betlejemskiej w wykonaniu wesołych diabełków i sympatycznych aniołków dzieci z koła teatralnego Teatru Marzeń, Kolędowanie w czyżewskim GOK-u Wojewódzki sukces Herodów Gminy Czyżew W niedzielę 1 lutego w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się XXVIII edycja Wojewódzkiego Spotkania Zespołów Kolędniczych, współorganizowanego przez WOAK w Białymstoku. Komisja w składzie: Zygmunt Ciesielski- etnograf, Teresa Pardo- folklorystka, Stanisław Wiesław Dąbrowski- choreograf i Jerzy Kruszewski- muzyk, przyznała reprezentującym Powiat Wysokomazowiecki, Herodom Gminy Czyżew, zaszczytne I MIEJSCE. Komisja zwracała uwagę na wysoki poziom wykonawczy przy zachowaniu tradycyjnego repertuaru i formy. Gratulujemy!!! Warto przy tym nadmienić, iż Herody Gminy Czyżew zaprezentowały się również podczas Świętego Wieczoru dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogutach. Anna Kazimierczuk, GOK w Czyżewie prowadzonego przez Panią Anię Kazimierczuk. Następnie popis sztuki aktorskiej dały Herody Gminy Czyżew pod wodzą Króla Pana Stanisława Kamianowskiego. Magiczną opowieść o Bożym Narodzeniu zaprezentował również Pan Jacek Nowak z córką Anią i synem Patrykiem. Rodzina zaprezentowała charakterystyczne i tradycyjne dla okolic Wąsosza, Kolędowanie z szopką. Zespół kolędniczy z szopką z Wąsosza istnieje od 35 lat i od tylu lat kiedyś występował w nim jako mały chłopiec prowadzi go Pan Jacek Nowak. Ta sama szopka towarzyszy kolędnikom od początku, znajdują się w niej oryginalne, wykonane przed laty lalki. Kolędowanie w Czyżewie zakończył koncert wesołych, jak też nastrojowych utworów i kolęd bożonarodzeniowych w wykonaniu grup wokalnych: dziecięcej B-moll i młodzieżowej Nova Noota (grupy prowadzi Pani Agnieszka Zaniewska). Wszyscy z żalem, ale i ogromną satysfakcją opuszczali po niemalże dwóch godzinach Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. Agnieszka Zaniewska, Anna Kazimierczuk GOK w Czyżewie.

20 W dniu 22 marca bieżącego roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się zorganizowany przez Posła na Sejm RP Pana Jacka Boguckiego I Kongres Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Celem Kongresu było przedstawienie mieszkańcom terenów wiejskich i podmiotom funkcjonującym w obszarze rolnictwa, problemów dotyczących bieżącej polityki rolnej prowadzonej przez Rząd. Głównymi tematami omawianymi przez ekspertów zabierających głos w dyskusji były: dopłaty bezpośrednie i PROW w latach , naliczanie kar za przekroczenie kwoty mlecznej, szkody w uprawach powodowane przez dziki, wiek emerytalny i wcześniejsza emerytura dla rolników czy zagrożenie wyprzedaży ziemi polskiej. W poszczególnych punktach dyskusyjnych udział wzięli m.in. Senator RP Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Poseł Krzysztof Jurgiel Przewodniczący Sejmowej Andrzej Duda na I Kongresie Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł Jacek Bogucki członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi, Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, Dariusz Sapiński Prezes SM Mlekovita, dr Karol Krajewski pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej czy Adam Niebrzydowski Przewodniczący Izby Rolniczej w Łomży. Wszyscy uczestnicy Kongresu byli żywo zainteresowani przedstawianą tematyką. Gościem głównym kongresu był Eurodeputowany kandydat na Prezydenta RP w nadchodzących wyborach dr Andrzej Duda, który został niezwykle ciepło przyjęty przez tłumnie zebranych mieszkańców powiatu. Przed licznie zgromadzoną widownią (uczestników Kongresu) przedstawił swój program wyborczy i podpisał zobowiązanie dla rolnictwa, które będzie realizował jako Prezydent RP wybrany przez naród. W treści zobowiązania zawarte są działania m.in.; Uchwalenie jak najszybciej ustawy przeciwdziałającej spekulacyjnemu wykupowi polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców, Pełne wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich do poziomu europejskiego, Wspieranie gospodarstw rodzinnych jako podstawy polskiego rolnictwa, Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i bezpieczeństwa ekonomicznego polskiej wsi, Przywrócenie poprzedniego systemu emerytur na polskiej wsi, Wystąpienie Pana Andrzeja Dudy zostało bardzo dobrze przyjęte i nagrodzone owacjami na stojąco. Wydawca: Gmina Czyżew; Nakład: 1500 Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk Białystok; Adres redakcji: Urząd Miejski w Czyżewie; ul. Mazowiecka 34, Czyżew tel ; fax: ; Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych materiałach

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 średnia ocen klasa średnia ocen miejsce w szkole I 4,32 I IIa 3,61 IV IIb 3,74 III III 3,78 II Średnia ocen w szkole wyniosła: 3,86 puchar

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9 RAPORT 7 17. XII. 2012 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie pod hasłem Poznaj Mojego Pupila. Wytypowani uczniowie przynieśli do szkoły swoje domowe pupile i przygotowali na ich temat interesujące

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10704,stypendia-prezesa-rady-ministrow-wreczon e.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 00:58 Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Orły Targówka 2016 wyłonione!

Orły Targówka 2016 wyłonione! Orły Targówka 2016 wyłonione! Konkurs Orzeł Targówka skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych. Nominowani do nagrody Orzeł Targówka to młodzież wyjątkowo uzdolniona, osiągająca najwyższe

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali:

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali: 12 X 2012 12 października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Już od początku roku dzieci bardzo solidnie się

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Zawsze Kocham Cię, Mamo

Zawsze Kocham Cię, Mamo Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-05-28 10:47:37 Zawsze Kocham Cię, Mamo Dzień Matki w Siewierzu obchodzony był w sposób szczególny. W Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się koncert galowy VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16 Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 1. V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA w kategorii dziwecząt 2003 rocznik Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 Organizator Termin Laureaci i nagrody konkursu konkursu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010.

PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010. PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010. W dniu 2 czerwca 2010 roku w hali Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 15. 06. 2011r.

Mrągowo, 15. 06. 2011r. Mrągowo, 15. 06. 2011r. Podsumowanie działalności ekologicznej w Zespole Szkól nr 4 w Mrągowie Opiekun Klubu Młodego Ekologa Mirosław Kleczkowski i Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody - Anna Stadnicka przygotowali

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU KOMUNIKAT KOŃCOWY

FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU KOMUNIKAT KOŃCOWY Białystok, 7.06.2015 FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU KOMUNIKAT KOŃCOWY Treść komunikatu: 1. Metryczka zawodów 2. Klasyfikacja końcowa

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 29 września 2015 roku

UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 29 września 2015 roku UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI ROK 2013/2014 SKO - START! We wrześniu Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego wznowiła swoją działalność. Każdy członek SKO otrzymał nową książeczkę,

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, już po raz siódmy na zakończenie roku szkolnego wręczono statuetki najlepszym uczniom z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom ,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom Jest taki dzień, tylko raz w roku, Niepowtarzalny i pełen uroku, W tym dniu Nauczyciele wypoczywają I od swych uczniów prezenty dostają. Uczniowie są mili, nie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Efektem pracy z uczniem zdolnym w ramach kół przedmiotowych i zajęć sportowych w roku szkolnym 2012/2013 są liczne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/96/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/96/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/96/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni oraz świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Lp. ucznia Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Klasa Osiągnięcia nauczyciela, który przygotował ucznia do Agnieszka Zaremba 1 Wojciech Czajkowski II Laureat Konkursu

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK sesja zimowa 2014 W dniu 08.01.2014 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Marysieńka. Biuletyn Informacyjny dla Dzieci z SOSW w Świnoujściu

Marysieńka. Biuletyn Informacyjny dla Dzieci z SOSW w Świnoujściu Marysieńka wrzesień październik 2000 Biuletyn Informacyjny dla Dzieci z SOSW w Świnoujściu Witamy Młodzież i Pracowników Ośrodka u progu Nowego Roku Szkolnego! My się szkoły nie boimy!!! Witaj! Dzień dobry!

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA

III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA DRUŻYNA OSP CHELMEK OSP Chełmek (województwo małopolskie): Szymon Zamarlik,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo