Nr 2 (51) LUTY 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 (51) LUTY 2011 r."

Transkrypt

1 Nr 2 (51) LUTY 2011 r.

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Joanna Drzeniek Portal gazety: Edyta Budnik Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: M&Z Druk Radlin Druk: M&Z Druk Radlin tel Okładka: Akcja Zima w WCK 2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II. Śmierć papieża Polaka była ogromnym wstrząsem dla całego świata, nie tylko chrześcijańskiego. Pogrzeb, 8 kwietnia, zgromadził prawie wszystkich wyznawców największych religii i przywódców współczesnego świata. I to właśnie uczestnicy pogrzebu, którzy przybyli do Rzymu w liczbie prawie trzech milionów, okrzyknęli papieża świętym, domagając się na licznie wznoszonych transparentach: Santo Subito Natychmiast Święty. Wszyscy byliśmy przekonani, że proces beatyfikacyjny zostanie przeprowadzony szybko. I tak też się stało. 14 stycznia tego roku ogłoszono dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem polskiego papieża. Tym samym zakończył się najkrótszy w dziejach Kościoła proces beatyfikacyjny. Teraz możemy czekać na kolejny cud, który pozwoli na kanonizację Jana Pawła II? Główne uroczystości odbędą się 1 maja w Rzymie. Być może z tej okazji przypomnimy sobie te dni marcowe i kwietniowe 2005 roku. Zjednoczenia we wspólnej modlitwie, przebaczenia, solidarności i tolerancji, obietnic wspólnej pracy dla dobra ojczyzny. Co dzisiaj z doświadczeń tych dni zostało co zostało z nauki błogosławionego papieża Jana Pawła II. Zbliża się 90 rocznica Plebiscytu i III Powstania Śląskiego. 20 marca 1921 roku, zgodnie z postanowieniami traktatu pokojowego, na Górnym Śląsku został przeprowadzony plebiscyt, który miał rozstrzygnąć o przynależności tych ziem. Wzięło w nim 1191 tys. osób, z czego za Polską głosowało 479 tys., a za Niemcami 708 tys. Niekorzystny wynik skutkował propozycją, aby Polsce przyznać jedynie powiaty: rybnicki, pszczyński i część katowickiego i tarnogórskiego. Jak wiemy odpowiedzią na to było III Powstanie Śląskie. Należy też przypomnieć, że rok wcześniej 28 lipca Rada Ambasadorów państw Ententy przyznała arbitralnie większość spornych terenów Śląska Cieszyńskiego, Czechosłowacji. A chodziło o ziemie tzw. Zaolzia, Spiszu i Orawy, gdzie pozostało ok. 120 tys. Polaków. Co prawda kopalnia 1 Maja już nie istnieje, ale to między innymi z jej powstaniem związana jest rozbudowa i rozwój Wodzisławia Śląskiego. Dlatego przypomnijmy, że w 1951 roku wykonano pierwsze wykopy pod budynki i budowle urządzeń powierzchni kopalni jak wówczas nazywano Mszana. Nazwa Kopalnia Węgla Kamiennego 1 Maja została nadana na początku 1961 roku W tym roku mija dziesiąta rocznica powstania dwóch największych obecnie partii politycznych: Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości. 24 stycznia 2001 roku w hali Oliwia powstaje PO, które jako partia zostaje zarejestrowana 5 marca 2002 roku. Pierwszy komitet lokalny PiS powstaje w Białymstoku 22 marca. Jako partia polityczna zostaje zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 roku. Jako ciekawostkę, bo nie jest to przecież żadne ważne wydarzenie historyczne, przypomnijmy początek życia na kartki. 28 lutego 1981 roku wprowadzone zostały kartki na mięso i wędliny a potem zakres reglamentacji zostaje rozszerzony na: masło, kaszę, mąkę, olej, mydło, proszek, papierosy, alkohol itd. Na cukier kartki wprowadzono już w 1976 roku. Najdłużej kartki obowiązywały na mięso. Zniesiono je w lipcu 1989 roku. Maciej Meisel Piszą dla Was Maciej Meisel Joanna Drzeniek Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Luty 2011 r. Wieści z sesji 28 stycznia br. zebrała się Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, aby rozważyć najpilniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania naszego miasta. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego tejże Rady, Jana Grabowieckiego, głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który poinformował zebranych o działaniach, podejmowanych pomiędzy sesjami oraz o sposobie realizacji interpelacji radnych. Następnie rajcy zadali pytania skierowane do prezydenta miasta, na które odpowiedziano pod koniec sesji. Dotyczyły one przede wszystkim planowanej racjonalizacji sieci szkół, a także inwestycji w dzielnicy Zawada. Za i przeciw Podczas styczniowej sesji radni głosowali w kwestii zmiany uchwały budżetowej miasta oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, którego granicę opracowania przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Dariusz Szymczak, wiceprezydent miasta odpowiadał na dociekliwe pytania radnych dotyczące ustalenia zakresu działań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez miasto w 2011 roku. Ostatecznie większość rajców zagłosowała za przyjęciem uchwały. W kwestii zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata głosy rozłożyły się następująco: 17 za przy 1 wstrzymującym się. Następnie podjęto uchwałę w sprawie reprezentowania miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju. Uchwalono, że oprócz Dariusza Szymczaka miasto reprezentować będzie Rafał Połednik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Podczas styczniowej sesji podjęto również uchwałę w sprawie reprezentowania miasta w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Głosami radnych na dodatkowych przedstawicieli miasta w MZWK wyznaczono: Adama Króliczka, Romana Szamatowicza oraz Janusza Wyleżycha. Członkowie Rady podjęli także uchwałę dotyczącą uchylenia uchwały Nr XIV/153/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego z siedzibą w Rybniku. Uchylenie tejże uchwały jest konieczne w związku z wykreśleniem w dniu 7 marca 2008 roku Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego z siedzibą w Rybniku z rejestru związków oraz upływem kadencji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na lata wyjaśnia Wojciech Mitko, sekretarz miasta. Anna Łasocha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej referowała w sprawie zmiany Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na lata W uchwale przyjmującej Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na lata zaistniała omyłka pisarska mająca wpływ na realizację przyjętego programu. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały zmieniającej jest koniecznością tłumaczy Łasocha. Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem tejże uchwały. Podczas obrad podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 roku. Następnie Grażyna Pietyra, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej referowała w kwestii rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim. Po zapoznaniu z całością dokumentów Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną, a większość radnych zagłosowała za przyjęciem tejże uchwały. W kolejnej części sesji przyjęto plan prac Komisji Rady Miejskiej oraz Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na okres luty-czerwiec Następnie 17 głosami za, przy 4 wstrzymujących się przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia 2010 roku. Dodatkowo podczas sesji prezydent miasta Mieczysław Kieca przedstawił zebranym plan reorganizacji w wodzisławskim magistracie, który pozwoli zmniejszyć zatrudnienie w UM od kilkunastu do dwudziestu procent, co da oszczędności około 1 mln złotych w cyklu dwuletnim (więcej na ten temat na st. 6). Wolne głosy i wnioski były ostatnim punktem styczniowych obrad. (Asia) Radni podczas obrad. 4

5 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Racjonalizacja w toku Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół prezydent miasta Mieczysław Kieca złożył 27 stycznia na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, która zadecyduje ostatecznie o losach wodzisławskiej oświaty. Projekt zakłada rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136, tj. Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Przedszkola Publicznego nr 8. Uczniowie z Wilchw będą mogli się przenieść do SP nr 9 i częściowo do SP nr 3, przedszkolaki zaś do SP nr 9. Rozwiązaniu ulegnie Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej 7, czyli SP nr 4 oraz PP nr 4. Dzieciom tym zaproponowano kontynuację nauki w SP nr 28 i częściowo w SP nr 2, a przedszkolakom PP nr 1 lub 2. Zmiany w tych dwóch zespołach mają obowiązywać od 31 sierpnia tego roku. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 mieszczącym się przy ul. Bolesława Chrobrego 308 zlikwidowane zostaną SP nr 21 i PP nr 11. Całość przeniesiona zostanie do ZSP nr 3. Tu zmiany zostaną wprowadzone od 31 sierpnia 2012 roku, z uwagi na trwające prace remontowe w SP nr 17, która ma przejąć uczniów z Radlina. Od roku szkolnego 2011/12 nie będzie przyjęć do SP nr 1 przy ul. Wałowej 5. Dotychczasowi uczniowie mogą uczęszczać do placówki, jednak 31 sierpnia 2016 nastąpi rozwiązanie Zespołu Szkół nr 2. Zaproponowany im zostanie obwód SP nr 3. Zmiany obejmą także gimnazja, które docelowo będą mieścić się w trzech obiektach. Dzieci z Gimnazjum nr 4 będą mogły kontynuować naukę w obiekcie, jednak od roku szkolnego 2011/12 nabór do szkoły zostanie wstrzymany, by ostatecznie w 2013 roku zlikwidować placówkę. Uczniom tym zostanie zaproponowany obwód Gimnazjum nr 1. Postanowiono o zwolnieniu z rejonizacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów klas pierwszych w poszczególnych gimnazjach. Rodzice będą mogli sami podjąć decyzję o uczęszczaniu przez ich dzieci do wybranej placówki. Jeśli przy proponowanych zmianach obwodów odległość od szkoły do miejsca zamieszkania przekroczy w ramach obwodów 3 km przy podstawówkach, a 4 km przy gimnazjach, Urząd Miasta sfinansuje dzieciom bilety. W Przedszkolu nr 18 ma zostać otwarty żłobek publiczny. Będzie w nim miejsce dla 60.maluchów. Poza nim w każdym z nowych obwodów mają powstać oddziały żłobkowe. Nie chodzi nam o likwidację szkół, a o zamiar przekształcenia ich w placówki oświatowe zarządzane przez inny organ. Będą to placówki publiczne, bądź na prawach Prezydent miasta wraz z zastępcą podczas konferencji prasowej dotyczącej rejonizacji placówek oświatowych. publicznych, a więc bezpłatne. Powstaną tam szkoły i przedszkola prowadzone przez inne organy mówi Eugeniusz Ogrodnik, zastępca prezydenta. Miasto, które jest dysponentem budynku, będzie je użyczać bądź dzierżawić zainteresowanym podmiotom. Do Urzędu Miasta wpłynęły już listy intencyjne w tej sprawie. Już teraz zainteresowanych prowadzeniem tego typu działalności jest siedem organizacji. Losy nauczycieli z likwidowanych placówek nie są jeszcze do końca znane. Jeśli do wskazanych w projekcie uchwały szkół przejdą całe oddziały, nauczyciele przejdą razem z nimi. Może się zdarzyć tak, że część kadry zostanie w nowych placówkach. Weryfikując ofertę zainteresowanych otwarciem placówki organów, na pewno będziemy brać pod uwagę fakt, która z nich zapewni najlepsze warunki kadrze nauczycielskiej. Ale najważniejsze są dla nas dzieci tłumaczy zastępca prezydenta. Przygotowując projekt uchwały zwrócono uwagę na kilka czynników m.in. sytuację demograficzną na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. W ciągu tego okresu liczba uczniów w szkołach podstawowych zmalała o około 260 dzieci, zaś w gimnazjach o 845. Od 1997roku rodzi się średnio od 450 do 500 noworodków na rok. Biorąc pod uwagę te liczby można założyć, że przez najbliższe sześć lat liczba dzieci rozpoczynających naukę w szkołach nie ulegnie istotnej zmianie tłumaczy prezydent miasta. Kolejnym czynnikiem stanowiącym o koniecznościpodjęcia działań w zakresie racjonalizacji sieci szkół są wydatki na oświatę. W 2010 roku na ten cel przeznaczono około 43 mln zł, a więc 43 proc. budżetu miasta. Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa tylko około 72 proc. wydatków z budżetu miasta na objęte dofinansowaniem szkoły, zaś wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli pokrywane są z miejskiej kasy w 100 proc. Ważnym aspektem w tej sprawie jest również zmiana ustawy zakładająca obowiązek zrównoważenia bieżących wydatków aktualnymi dochodami bez możliwości zaciągania kredytów, co było możliwe do tej pory. (ak) 5

6 Z ratusza Szukanie oszczędności zaczynają od siebie Luty 2011 r. Reorganizacja w Urzędzie Miasta podzielona została na dwa etapy. Pierwszy ruszy od 1 marca. Po obserwacjach okazało się, że część kompetencji pracowników urzędu powiela się z zadaniami jednostek. Z tego powodu usystematyzowaliśmy te działania i na nowo podzieliliśmy mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. I tak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejmie obowiązek wypłacania zasiłków i świadczeń rodzinnych, czyli spraw, którymi do tej pory m.in. zajmowało się Biuro Spraw Społecznych. Do tej jednostki trafią także stypendia z Wydziału Edukacji oraz dodatki mieszkaniowe z Wydziału Spraw Obywatelskich. W miejsce Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, w ramach którego funkcjonowały trzy referaty, powstaną dwa biura: Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Informacji i Promocji. Kierownikiem pierwszego pozostanie Joanna Stolarska. Drugiemu szefować będzie dotychczasowy asystent prezydenta, Marcin Sieniawski. Jego obowiązki przejmie z kolei Łukasz Kożuchowski, wodzisławianin pracujący obecnie w biurze poselskim posła Ryszarda Zawadzkiego. Asystent nie będzie pracował na stanowisku urzędniczym, zatrudniony zostanie z powołania, a więc na czas kadencji obecnego prezydenta. To jednak nie koniec zmian. Dotychczasowe trzy oddzielne wydziały: geodezji, architektury oraz inwestycji połączone zostaną w jeden, wstępnie nazwany Wydział Infrastruktury, którego naczelnikiem zostanie Janina Szymecka-Pysz, dotychczasowa szefowa Wydziału Inwestycji. Zmiana ta ma usprawnić wszelkie procesy inwestycyjne i ułatwić obsługę klienta. Z uwagi na podobny zakres pracy połączone zostaną również dwie komórki: audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. Drugi etap reorganizacji prezydent zapowiada na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Planuję powołać firmę zewnętrzną audytorską, która przeanalizuje szczegółowo nową strukturę pod kątem ponoszonej odpowiedzialności, zakresów obowiązków i kompetencji. Zostanie również wykonane mierzenie pracochłonności wykonywanych czynności. Wtedy możliwe będą dalsze zmiany zapowiada Dowody z 2001 roku tracą ważność Osoby, które w 2001 roku odebrały dowód osobisty, powinny złożyć wnioski o wydanie nowego dokumentu w związku z upływającym terminem ważności, który wynosi 10 lat. Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). Czas oczekiwania na nowy dowód wynosi około miesiąca, dlatego też z takim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek. W celu wymiany dowodu do Urzędu Miasta należy zgłosić się osobiście. Obecność obowiązkowa jest także przy odbiorze dokumentu mówi Joanna Wiśniewska, kierownik referatu dowodów osobistych. Do wypełnionego wniosku powinniśmy dołączyć dwie aktualne fotografie oraz posiadany dowód osobisty dodaje. Dowody wydawane są nieodpłatnie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Referacie Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, pod numerem telefonu lub na stronie internetowej w zakładce BIP. (ak) Nowa linia autobusowa Już wkrótce uruchomione zostanie nowe połączenie na trasie Wodzisław Śląski Żory. Do tej pory, aby dojechać do Żor, należy najpierw linią 212 udać się do Świerklan. Tam czeka nas przesiadka w autobus 301. Mając na uwadze czas i komfort jazdy podróżujących liniami Miejskiego Związku Komunikacyjnego, Urząd Miasta wyszedł z inicjatywą, aby połączyć oba kursy i na ich bazie uruchomić linię autobusową do Żor przez Marklowice. Władze gminne Świerklan i Żor już zaakceptowały zmiany i przystały na propozycję Urzędu Miasta. Dokument z wytycznymi co do nowej linii skierowany został do MZK. Tam rozkład prezydent. Zmniejszenie liczby etatów spowoduje oszczędności w wysokości od 800 tys. do miliona złotych. W dwuletnim cyklu nawet 20 proc. urzędników może zostać zwolnionych. Już od pewnego czasu nie przedłużane są umowy, które zawarte zostały na czas określony. (ak) jazdy wkrótce uruchamianej linii dopracowany zostanie w taki sposób, by utrzymać wcześniejsze połączenia i dopisać nowe, ułatwiające podróżnym przejazdy. Nowa linia powinna ruszyć na początku przyszłego kwartału mówi Barbara Chrobok, rzecznik Urzędu Miasta. Dla korzystających z miejskiej komunikacji jest to z pewnością dobra wiadomość. Do tej pory dojazd chociażby do Katowic spędza podróżnym sen z powiek. Po uruchomieniu nowej linii bez żadnej przesiadki dojedziemy do Żor. A stamtąd o połączenie do miast położonych nieco dalej będzie już łatwiej. (ak) 6

7 Gazeta Wodzisławska Z RATUSZA Otwarcie z pompą Długie lata czekali uczniowie i mieszkańcy Wodzisławia na halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Nowy obiekt przy Gimnazjum nr 2 oficjalnie otwarto 14 stycznia. Uroczystości otwarcia hali przygotowali nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 i trzeba przyznać, zrobili to imponująco, wszyscy wodzisławscy sportowcy podkreśla prezydent miasta Mieczysław Kieca. Nowy obiekt spełnia wszelkie wymogi, by tak jak imponująco prezentuje się nowy obiekt. Hala powstała praktycznie w jeden rok, zaś całkowity koszt budowy to około 4 mln zł. Pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki oraz bogate zaplecze socjalne to główne zalety obiektu. Naszej szkole taka hala była bardzo potrzebna. W tej chwili prowadzimy 24 klasy uczniów. Wśród nich są cztery klasy sportowe. Hala powstała przede wszystkim dla ich dobra. Lepszego prezentu nie mogliśmy sobie wszyscy wymarzyć mówi Gabriela Niemiec, dyrektor Gimnazjum nr 2. Warto zauważyć, że wcześniej do dyspozycji uczniów była jedynie maleńka sala gimnastyczna, a wiele lekcji odbywało się na szkolnym korytarzu. Bardzo często też uczniowie klas sportowych jeździli na treningi popołudniowe do innych szkół. Nowy obiekt zdecydowanie poprawi komfort wszystkich sportowych zajęć odbywających się w placówce. Oczywiście oprócz uczniów Gimnazjum nr 2, z hali mogą korzystać stać się miejscem oficjalnych rozgrywek sportowych. Pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki, profesjonalna wykładzina sportowa, składane kosze zapewnią komfort gry uczniom oraz wszystkim innym korzystającym z obiektu. Z myślą o lekcjach wychowania fizycznego halę wyposażono w kotarę, która pozwoli podzielić pomieszczenie na dwie niezależne części. Rozgrywki uatrakcyjni rozbudowana elektroniczna tablica wyników oraz, co najważniejsze, doping kibiców, dla których przygotowano 2 składane trybuny na około 80 miejsc. Poza ogromną salą do ćwiczeń hala wyposażona jest także we wszystko, czego trzeba młodym sportowcom, czyli w drabinki, materace, kozły i piłki. Poza tym do dyspozycji są jeszcze szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, osobne pokoje dla sędziów i trenerów. Nowo powstała hala gimnastyczna ma wymiary areny, czyli 19 m na 36 m, co daje łączną powierzchnię użytkową 795 m kw. Co istotne, z obiektu mogą korzystać również osoby niepełnosprawne, gdyż przy budynku zainstalowano windę, a dodatkowo we- Przecięcie wstęgi. wnątrz znajdują się pomocnicze poręcze. Nie chcę popadać w megalomanię, ale myślę, że budowa pełnowymiarowej hali sportowej to inwestycja znacząca dla całego miasta, gdyż jesteśmy w tej chwili na terenie centrum Wodzisławia jedyną szkołą posiadającą segment sportowy i salę gimnastyczną o takich wymiarach przyznaje dyrektor Niemiec. Zachęcam do wynajmowania sali wieczorami. W tej sprawie proszę dzwonić do sekretariatu szkoły pod numer dodaje. Przypomnijmy, że prace przy budowie pełnowymiarowej hali rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku, a inwestycję realizowało wyłonione w przetargu konsorcjum Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Marcinek Artur i Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Spółka z o.o. Budowę obiektu dofinansowało Ministerstwo Sportu i Rekreacji. Wysokość ministerialnej dotacji wyniosła 980 tysięcy. (Asia) 7

8 Z RATUSZA Luty 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Studium uwarunkowań to opracowanie urbanistyczne obejmujące całe miasto w jego granicach administracyjnych. Studium uwarunkowań nie jest aktem prawa miejscowego tzn. na jego podstawie nie można wydawać decyzji administracyjnych (np. decyzji o pozwoleniu na budowę), lecz sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium uwarunkowań staje się więc materiałem wyjściowym do sporządzania konkretnych planów miejscowych. Miasto Wodzisław Śląski posiada studium uwarunkowań od grudnia 1999 roku. Po upływie ponad 10 lat studium doczekało się pełnej aktualizacji. W roku ubiegłym rozpoczęło się wykonanie kompleksowej zmiany tego opracowania. Aktualnie przystępujemy do etapu zapoznania zainteresowanych mieszkańców miasta z tym przygotowanym już opracowaniem. Informujemy, że w dniach od 23 luty 2011r. do 6 kwietnia 2011r. (w godz. od 9.00 do 13.00) odbędzie się wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta do publicznego wglądu. Opracowanie Spotkanie przedsiebiorców będzie dostępne w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta, budynek 4a pokój 207. Wszystkich zainteresowanych, szczególnie tych, którzy planują inwestycje budowlane na terenie naszego miasta, zapraszamy do Wydziału Architektury i Urbanistyki. Zalecane jest posiadanie mapy geodezyjnej przedmiotowego terenu. Jeszcze przez 21 dni po zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu tj. do dnia 28 kwietnia będzie można składać uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Wodzisławscy przedsiębiorcy chcą stać się alternatywą dla galerii handlowych, które zabierają im klientów. Postanowili połączyć siły i wspólnie stworzyć ciekawą ofertę handlowo-usługową. W związku z tym prezydent Mieczysław Kieca zaprosił lokalnych przedsiębiorców na spotkanie, podczas którego debatowano jak przyciągnąć potencjalnych kupujących do naszego miasta. 27 stycznia padło wiele propozycji, zarówno ze strony władz miasta jak i gości. Przybyli zgodnie twierdzili, że jest źle, ale nie spotkali się po to, by narzekać, lecz po to, by działać. Marcin Sieniawski, kierownik Biura Informacji i Promocji UM, przedstawił propozycję kampanii promocyjnej Wodzisław Śląski tu kupuj. Zakłada ona wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez kampanię promocyjną na billboardach oraz w mediach, rozważa też bezpłatne parkingi dla kupujących. Jednak by zrealizować to przedsięwzięcie, chęć udziału w nim musi zdeklarować znaczna ilość osób. Na spotkaniu wszyscy byli zgodni, że należy działać wspólnie. Krzysztof Dybiec, właściciel Zoolandii zaproponował, by utworzyć folder, w którym oprócz mapki znalazły by się pogrupowane sklepy i punkty usługowe. Zaproponowano wydłużenie godzin otwarcia sklepów bądź otwarcie ich w sobotę. Także pomysł kart lojalnościowych, które swym zasięgiem obejmą wszystkie sklepy biorące udział w akcji, wydaje się ciekawy. Proponowano też udostępnienie rynku i przyległych ulic artystom, którzy mogliby tam wystawiać swoje prace. Prezydent obiecał też, że zorientuje się czy na ten pomysł można pozyskać środki zewnętrzne, np. z Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie, na którym mają zapaść konkretne decyzje, odbędzie się 7 lutego o godz w sali nr 23 w Urzędzie Miasta. Drugim tematem spotkania był plan zagospodarowania przestrzennego. Więcej na ten temat na stronie powyżej. (Iza H.) 8

9 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Kolejna rocznica Marszu Śmierci W tegorocznych obchodach Marszu Śmierci, które odbyły się 31 stycznia, wziął udział m.in. prezydent miasta Mieczysław Kieca, zastępca prezydenta miasta Dariusz Szymczak, starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Roman Juzek, radni Rady Miejskiej, a także więźniowie i uczestnicy marszu, którzy szczęśliwie ocaleli. Miejskie obchody 66 rocznicy Marszu Śmierci rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo w intencji poległych mieszkańców powiatu wodzisławskiego w obozach zagłady w okresie II wojny światowej i czasach stalinizmu sprawował ks. prałat Bogusław Płonka. W południe uczestnicy obchodów zebrali się na Cmentarzu Ofiar Oświęcimskich. Danuta Koneczna, prezes Zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu Katowice, odczytała wzruszającą modlitwę, autorstwa jednego z uczestników marszu. Następnie zaproszeni goście, delegacje i byli więźniowie obozów zagłady uhonorowali poległych kwiatami złożonymi pod pomnikiem. 66 lat temu 27 stycznia wojska sowieckie wyzwoliły obóz KL Auschwitz. Wyzwolenia doczekało około 7 tys. więźniów. Po rozpoczęciu przez Armię Czerwoną ofensywy wiślańsko odrzańskiej, Niemcy przystąpili do ostatecznej ewakuacji i likwidacji obozu. W dniach od 17 do 21 stycznia z KL Auschwitz i podobozów wyprowadzono ok. 56 tys. więźniów, których formowano w piesze kolumny. Główne trasy ewakuacji wiodły do Gliwic i Wodzisławia Śląskiego, gdzie więźniów ładowano w wagony. 18 stycznia w 63 kilometrową trasę do Wodzisławia wyruszyło około 25 tys. więźniów. Marsz odbywał się w warunkach dużego mrozu i śniegu, utrudniającego poruszanie się przy równoczesnej brutalności esesmańskich konwojentów strzelających do usiłujących zbiec jak i do nienadążających z powodu wyczerpania. Do Wodzisławia więźniowie dotarli 21 stycznia. Do 23 stycznia z wodzisławskiej stacji kolejowej wywieziono około 25 tys. więźniów stłoczonych w tzw. węglarkach. Więźniowie, którzy zostali zamordowani na terenie naszego miasta, zostali pochowani na Piaskowej Górze, gdzie obecnie mieści się pomnik. Obowiązkiem nas współczesnych jest nie tylko pamięć o tragicznych ofiarach, ale również przekazywanie młodemu pokoleniu zapisów kart historii. 14 stycznia Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił, iż w ostatnią niedzielę stycznia będziemy co roku obchodzili Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. (M.M, Asia) Uczestnicy pochodu w drodze na cmentarz. 9

10 TWARZĄ W TWARZ Luty 2011 r. Ludzie oceniają nas według wody Wywiad z Wiesławem Blutko, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Redakcja: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obchodziło w styczniu 45-lecie swojej działalności. Jak zmieniała się specyfika firmy na przestrzeni tych lat? Wiesław Blutko: Firma formalnie powstała 1 stycznia 1966 roku. Uchwałą ówczesnej Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim zostało powołane Przedsiębiorstwo Wodociągów, które działało na terenie Wodzisławia. Wpływ szkód górniczych spowodował znikanie wody ze studni i w związku z tym rozpoczęto budowę infrastruktury na terenie województwa katowickiego. W Katowicach powstało wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W każdym większym mieście powstały zakłady, które miały nadany numer, nam przypisano numer 5. Przy kolejnej reorganizacji zostaliśmy nazwani Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu. Wtedy przyszedłem do firmy. W 1997 roku ta sama firma została przekształcona w spółkę prawa handlowego, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i tak jest do dziś. Profil firmy się nie zmienił. Od początku podstawową działalnością była dostawa wody i odprowadzanie Wiesław Blutko. ścieków i to stanowi 95 procent naszej działalności. Red.: Jakie gminy obsługuje przedsiębiorstwo? W. B.: Jeżeli chodzi o wodę to wszystkie gminy powiatu wodzisławskiego z wyjątkiem Lubomii, która ma własne ujęcia. Z kolei w Mszanie i Godowie nie świadczymy usług kanalizacyjnych, gdyż ścieki z tych gmin są tłoczone i przetransportowywane do Jastrzębia. Pszów również nie korzysta z naszych usług kanalizacyjnych. Red.: Jakim potencjałem sieciowym dysponuje firma? W. B.: Wodociągów jest około 1300 km. Połowa z nich to przyłącza do budynków, reszta to sieci o średnicy od 60 milimetrów do 400. Kanalizacji zaś mamy około 220 km. Red.: Jakie cele stawia sobie spółka dzisiaj? W. B.: Przede wszystkim chcemy bazować na tym, co już mamy, czyli dostarczać wodę, bo według tego nas ludzie oceniają. Woda ma być dostarczana stale i pod dobrym ciśnieniem, mieć też odpowiednie parametry. Chcemy co najmniej podtrzymać jakość, a wręcz ją poprawiać. Woda, którą czerpiemy z Goczałkowic jest bardzo dobrej jakości. Problem polega na tym, że mamy jeszcze pewne odcinki sieci stalowych. Woda w takich rurach ma to do siebie, że potrafi chłonąć żelazo ze ścianek i staje się ruda. Właśnie te drobne fragmenty musimy jeszcze wymienić. W okresie mojej pracy zawodowej zastąpiliśmy ponad 500 rur stalowych polietylenowymi, które już nie brudzą. Mam nadzieję, że za pięć lat będę mógł powiedzieć, że rury stalowe przeszły już do historii. To jeśli chodzi o wodę. Sprawa ścieków z kolei wygląda tak. Nasze oczyszczalnie przeszły gruntowną modernizację. Teraz czas na budowę kanałów. Skanalizowane są te obszary, gdzie jest największa gęstość zabudowy. Unia Europejska wymaga, aby obszary mniej zaludnione, czyli takie, których wskaźnik wynosi 120 mieszkańców na jeden kilometr wybudowanej rury, też zostały skanalizowane. Przez najbliższe 5,10 lat będziemy mieli co robić. Red.: Od kilku lat istotnym elementem finansowania rozwoju inwestycyjnego w branży wodociągowej są fundusze unijne. PWiK otrzymało dofinansowanie Funduszu Spójności na realizację projektu Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry z zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II. Na jakim etapie są teraz prace? W czerwcu 2010 roku podpisaliśmy umowę dotacyjną na budowę 125 kilometrów kanalizacji sanitarnej plus dziesięciu przepompowni. Uzyskaliśmy prawie 68 procent dofinansowania. 10

11 Gazeta Wodzisławska TWARZĄ W TWARZ Podzieliliśmy całe zadanie na dwa postępowania przetargowe. W pierwszym z nich były przetargi na cztery zadania. Przetarg na pozostałe sześć jest w trakcie postępowania. Prace już trwają. Trudno mówić o ekspansji robót w zimie, chociaż można budować kanalizację nawet przy lekkim mrozie. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2014 roku. Kiedy pewne fragmenty będą już wybudowane, będziemy zachęcali mieszkańców, by na bieżąco się przyłączali. O możliwości włączenia każdego powiadomimy listem poleconym. Warunkiem prawidłowego rozliczenia dotacji jest warunek, aby ci mieszkańcy, którzy są w tych projektach ujęci, się włączyli. Jak tego nie zrobią, będzie duży problem. Jeśli do 2014 roku będziemy budować kanały, to w 2015 roku nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkich przyłączy na raz, bo jest ich grubo ponad trzy tysiące. W ramach głównego projektu mieszkaniec ma zaprojektowane przyłącze, a więc oszczędza około tysiąca złotych. Ci, którzy w międzyczasie wybudowali domy bądź dopiero będą mieć taki zamiar i mają co do tego stosowne pozwolenie, też są w tym uwzględnieni. Jeśli chodzi o same przyłącza to są różne możliwości. Pierwsza z nich zakłada, że mieszkaniec może sam wykonać przyłącze. Jeśli jest silny, krzepki i skory do roboty to chwyta łopatę i kopie. Wiem, że sporo osób jest zainteresowanych taką możliwością. Do tych, którzy nie są w stanie sami wykonać tego typu robót z różnych przyczyn, też wyciągamy pomocną dłoń. Wykonanie przyłącza jest niestety obowiązkiem mieszkańca, ale chcemy mu pomóc. Raz, żeby jemu było lżej, a dwa, żebyśmy my mieli efekt w postaci tego włączenia. Właśnie dlatego chcielibyśmy przeprowadzić konkurs ofert dla wykonawców. Spośród firm, które zaproponują najniższą cenę, mieszkaniec będzie mógł sobie wybrać najbardziej mu odpowiadającą i rozliczenie nastąpi między nim a firmą. Jest jeszcze jedna metoda, ale jej chciałbym uniknąć. Mowa o presji. Rozwiązaniem będzie wtedy pomoc straży miejskiej. Nigdy nie dojdzie do sytuacji, że wszyscy będą zadowoleni. Podłączenie ma te plusy, że nikt nie rozjeździ mi podwórka, nic z beczki się nie wyleje i uniknę nieprzyjemnego zapachu. Minus to oczywiście płatność za ścieki. Ale po to tu jesteśmy, żeby przekonywać ich do przyłączy. Skłonić ma ich do tego również możliwość zakupu u nas rur po preferencyjnych cenach. Jako przedsiębiorstwo mamy większą możliwość negocjowania cen. Mam nadzieję i obserwuję już tą tendencję, że świadomość ludzi się zmienia. Chcą mieć czysto. Red.: Odchodząc już od tych spraw unijnych chciałam Pana zapytać, jak wygląda taki przeciętny dzień prezesa przedsiębiorstwa? W. B.: Od lat stosuję zasadę, że codziennie rano odbywają się tak zwane raporty, czyli krótkie rozmowy z szefami działów. Meldują mi co zrobiono dnia poprzedniego, jakie są problemy, co się udało rozwiązać, a czego nie. Po tym przeważnie przychodzi czas na odbieranie ogromnej ilości poczty. Następnie spotkania. Mam do obsłużenia osiem gmin a staram się dla każdego znaleźć czas. Nie zapominam też o klientach. W pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, a za niedługo w każdy, klient może przyjść z różnorakim problemem. Rolą prezesa jest planowanie i strategia. Nie jestem od tego, żeby mówić, że ty masz dziś kopać, a ty kosić. Skupiam się raczej na tych wyższych szczeblach, kiedy trzeba myśleć co będzie jutro, pojutrze, a nawet i za rok. Przykładowo w maju zmienią się ceny za wodę i my już dziś o tym myślimy. Przyjmujemy założenia i analizujemy. Red.: Pamięta Pan swój pierwszy dzień w pracy? W. B.: Pamiętam dokładnie, mimo, że minęło już 15 lat. Ówczesny dyrektor przedstawiał mnie pracownikom. Pech chciał, że miałem złamany palec u ręki nie wiedząc o tym. Każdy chciał się z nowym dyrektorem przywitać, a co jeden uścisk dłoni, tym bardziej wykrzywiałem się z bólu. Pamiętam, że ludzie patrzyli na mnie dziwnie, bo nawet nie potrafiłem porządnie ręki uścisnąć Red.: Największy sukces i najgorsza porażka w pracy zawodowej to W. B.: Jeśli chodzi o działalność PWiK to na pewno sukcesem jest fakt, że nie ma skarg na jakość i brak wody. A bywało różnie. Pozyskanie środków na kanalizację także zaliczam do sukcesów. Poprawi to docelowo stan środowiska naturalnego i daje miejsca pracy. To dla mnie duża satysfakcję. Trudno mówić o porażkach, ale skoro już zostało zadane takie pytanie, to odpowiem, że nieprzyjemnymi momentami mojej pracy były lata , kiedy to trwały przygotowania do pozyskania dotacji z Unii. Wymogiem było dysponowanie przez wnioskodawcę nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Przez dobre 2 lata nie byłem w stanie przekonać wszystkich gmin, które partycypowały w budowie oczyszczalni Karkoszka, żeby przekazali ją Spółce. Pieniądze nam umykały, inni już budowali kanalizację, a my się kłóciliśmy. To był trudny okres. Red.: Co jest największym atutem przedsiębiorstwa? W. B.: Nie ma miejsca na terenie obsługiwanym przez przedsiębiorstwo, w którym nie byłoby dobrej jakości wody. Gdziekolwiek ktoś chciałby się wybudować, dostawy wody ma zapewnione. Mam nadzieję, że klienci są zadowoleni. To jeden z naszych większych atutów. Kolejnym są bezsprzecznie pracownicy. Podczas mojego szefowania nastąpiła wymiana pokoleniowa. Załoga liczy średnio trzydzieści parę lat, a mimo to świetnie się z nimi dogaduję. Jeśli za cztery lata uda się wybudować kanalizację, będzie się można czym pochwalić. Środowisko polepszy się i mam nadzieję, że stan wód rzeki Leśnicy poprawi się na tyle, że pojawią się w niej znów ryby. Podobno już wracają, ale jeszcze nie pstrągi Red.: Więc oprócz pływających ryb w Leśnicy czego mogę Panu życzyć na kolejne pięć lat? W. B.: Zdrowia i wytrwałości oraz żeby prace postępowały zgodnie z planem, bo to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Czasem człowiek bardzo się stara a dopadają go trudności natury obiektywnej. Oby było ich jak najmniej i by mieszkańcy, którym czasem narobimy bałaganu na podwórku, byli dla nas wyrozumiali. Nie znam takiej dużej inwestycji, którą można by było przeprowadzić bezboleśnie. Red.: Tego więc Panu życzę i dziękuję za rozmowę. W. B.: Dziękuję bardzo. Rozmawiała Agnieszka Kozielska 11

12 LOKALNIE NIEBANALNIE Konkurs Gazety Wodzisławskiej rozstrzygnięty! Gazeta Wodzisławska wspólnie z Wodzisławskim Centrum Kultury ogłosiła konkurs na najciekawszy komiks Komiksowa historia o zimie. Luty 2011 r. Prace należało wykonać dowolną techniką (rysunek, komputer, fotografia itd.) i kolorystyką w formacie A4. Oceniano je w dwóch kategoriach: dzieci oraz młodzież i dorośli. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże W sumie złożono 26 prac. Wśród dzieci najlepszą pracę wykonała Aleksandra Elias. Drugie miejsce zajęła Klaudia Zaręba, trzecie Kalina Zaręba. Gabriela Stępień otrzymała wyróżnienie W kategorii młodzież i dorośli zwyciężył Mateusz Moskala. Monika Sowa zdobyła drugą lokatę. Kinga Derleta była trzecia. W tej kategorii wyróżnienie przyznano Małgorzacie Pawlas. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez księgarnię Luna z Wodzisławia Śląskiego. Wręczono je podczas spektaklu Atak Clownów, który odbył się 30 stycznia w Wodzisławskim Centrum Kultury. (Iza H) VI Bieg Twardziela Mateusz Moskala.I miejsce w kategorii dzieci i młodzieży Klub sportowy Forma Wodzisław Śląski wspólnie z Klubem sportowym Wicher Wilchwy i Urzędem Miasta zaprasza wszystkich chętnych biegaczy i kijkarzy na VI Bieg Twardziela. Dystans: 6,5 km. Bieg odbędzie się 26 lutego 2011 roku na boisku przy ul. Jastrzębskiej. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem:

13 Gazeta Wodzisławska Ferie w Muzeum Szkielet wodzisławskiej czarownicy. Spotkania z historią były bardzo interesujące. LOKALNIE NIEBANALNIE Wzorem ubiegłego roku i tym razem wodzisławskie Muzeum zaprosiło do siebie dzieci i młodzież na ferie. Bardzo atrakcyjne okazały się lekcje z historią. Cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy musieli podzielić zajęcia na dwie grupy. Pierwsze z nich, poświęcone sfragistyce, czyli nauce o pieczęciach, odbyły się 20 i 21 stycznia. Łącznie w tych zajęciach udział wzięło trzydzieścioro dzieci. Zajęcia prowadzone przez pracowników muzeum: Dawida Jęczmionkę i Kingę Kłosińską bardzo spodobały się uczestnikom. Przyszłam tu by dowiedzieć się, jak się robi pieczęcie. Najbardziej interesują mnie te lakowe. Zajęcia bardzo mi się podobały mówi sześcioletnia Julia z Wisły, która ferie spędza u dziadków w Wodzisławiu. Podczas lekcji dzieci dowiedziały się z czego dawniej wykonywano pieczęcie, co na nich widniało i jakie znaczenie miała ich wielkość. Mogły też zobaczyć pieczęcie wchodzące w skład zbiorów muzeum mówi Kinga Kłosińska. Uczestnicy wykonali listy na wzór tych starożytnych i zapieczętowali je. W zajęciach oprócz chętnych uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 z Wodzisławia Śląskiego. Było to spotkanie w ramach warsztatów historyczno-regionalnych, które są częścią projektu Radość uczenia się. W drugim tygodniu ferii, 27 i 28 stycznia, odbyły się zajęcia o życiu w średniowiecznym mieście. Uczestnicy, m.in uczniowie z SP nr 4 i ZS nr 3, dowiedzieli się min jak zakładano wtedy miasta, jak wyglądały zamki. Poznały też gry i zabawy, które były popularne w tamtym okresie, takie jak: gra w kości, piłkę nożną czy tańce. Dzieci poznały też historię średniowiecznego kościoła, etapy jego rozwoju oraz wpływ na życie mieszkańców. Wtedy kościół nieprzychylnie patrzył na wszelkie grupowe gry i zabawy, gdyż według niego były to okazje do grzechu wyjaśnia Dawid Jęczmionka. Chętni rysowali średniowieczny Wodzisław na planie obecnego miasta i porównywali go z rzeczywistym planem średniowiecznym. Plany te pokrywały się, miały wspólne cechy, takie jak: kwadratowy rynek czy szachownicowy układ ulic, kościół na wzniesieniu dodaje. Najciekawsza okazała się dla przybyłych legenda o wodzisławskiej czarownicy, zwanej też wampirzycą. Jej szczątki, pochodzące z połowy XVI wieku, znaleziono na terenie, na którym stał kiedyś drewniany Kościół św. Krzyża. Kobietę po ukamienowaniu wrzucono prawdopodobnie żywcem do grobu i zasypano. Obwiniano ją za liczne powodzie i epidemie, które w tamtym czasie przetoczyły się przez nasze miasto. Z badań antropologicznych wynika, że czaszka kobiety ma cechy mongoitdalne, czyli wywodziła się z Azji. Jej odmienny wygląd stał się przyczyną tragedii wyróżniała się, więc została kozłem ofiarnym. Uznano, że kataklizmy, jakie spotkały mieszkańców Wodzisławia są karą za udzielenie jej schronienia. Szczątki czarownicy można oglądać na wystawie stałej w Muzem. Obecnie wystawa ta jest w remoncie. W spotkaniach z historią oraz przy okazji Nocy w Muzeum pomaga nam wolontariuszka, Anna Szcześniak, która interesuje się archeologią. Korzystając z okazji chcielibyśmy bardzo jej za to podziękować mówi Jęczmionka. Pracownicy muzeum planują przeprowadzać lekcje z historią także podczas roku szkolnego, więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej (Iza H.) Ferie z MOSiRem Z pewnością dzieci, które zdecydowały się spędzić ferie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Centrum, nie nudziły się ani trochę. Już od pierwszego dnia ferii ruszył pierwszy turnus zimy w siodle, w ramach którego dzieci codziennie, od poniedziałku do piątku, spędzały czas na nauce jazdy konno. Na półkolonie w Ośrodku Jazdy Konnej zgłosiło się trzydzieści osób, po piętnaście na turnus. Dzieci mogły też skorzystać z basenu na osiedlu 1 Maja. Chętne osoby mogły bezpłatnie wziąć udział w nauce nurkowania prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów mówi Adam Mokry, pracownik MOSiRu. Dla amatorów piłki nożnej zorganizowano turniej halowy w SP nr 8. Zwieńczeniem ferii z MOSiRem była impreza na lodowisku, w ramach której odbyły się gry, zabawy i konkursy. (Iza H.) 13

14 LOKALNIE NIEBANALNIE Luty 2011 r. Ferie Latino Akcja Zima w mieście z Wodzisławskim Centrum Kultury już od zeszłego roku organizowana jest tematycznie. Po zeszłorocznej przygodzie z Afryką tym razem postawiono na Meksyk. Trochę lata w środku zimy Różnorodny, zajmujący, gorący i ciekawy. Taki właśnie jest Meksyk. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by zajęcia z Wodzisławskim Centrum Kultury również takie były. Ci, którzy w nich uczestniczyli, na pewno nie byli zawiedzeni. Powodów ku temu, aby to właśnie Meksyk był bohaterem tegorocznej akcji, było kilka. Przede wszystkim chodziło nam o ciepły klimat, który moglibyśmy stworzyć w trakcie spotkań z dziećmi. Miało być gorąco tłumaczy Nadia Mechine, dyrektor WCK, która nie ukrywa także, że do tego akurat wyboru skłoniła ją wyprawa Wandy Bukowskiej, założycielki ZPiT Vladislavia. Ujęło mnie, że nasza osiemdziesięciolatka wyrusza do Meksyku i nie wyobrażałam sobie, żeby nie pokazać zdjęć z tej wyprawy dodaje dyrektor WCK. Organizatorzy skorzystali także z propozycji współpracy, która padła ze strony restauracja La Hacienda. Między innymi te czynniki złożyły się na akcję bardzo mile przyjętą przez dzieci. Jak tu się nie cieszyć, skoro poprzez dobrą zabawę można było się jeszcze czegoś nauczyć o innej kulturze. A sposobności ku temu było wiele. Dzieciaki poznały podstawowe zwroty w języku hiszpańskim i chętnie nimi operowały. Wiele frajdy sprawiło im samodzielne przygotowanie tradycyjnych potraw meksykańskich i późniejsza ich degustacja. Zaangażowanie uczestników widać było także podczas wykonywania karnawałowej pinaty i robienia meksykańskich strojów, które zostały wykorzystane podczas baliku przebierańców. Wyjechali, zobaczyli Nie wszystkie dzieciaki miały okazję wyjechać na dłuższy zimowy wypoczynek. Z myślą o nich WCK zorganizowało cztery jednodniowe wycieczki. Każda z nich gwarantowała ogrom wrażeń i dobrą zabawę. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu z pewnością miło będą wspominać wyjazd do Centrum Wspinaczkowego Cechownia w Rybniku. Na brak rozrywki nie narzekali także uczestnicy wycieczki rodzinnej do Parku Leśnego u Kaczyny w Rogowie, gdzie mieli okazję m.in. zwiedzić mini zoo. Seans w planetarium czy zwiedzanie skoczni narciarskiej to tylko niektóre propozycje, z których skorzystali wycieczkowicze wyprawy na Równicę w Ustroniu. Zwieńczeniem ferii była eskapada do Bielska-Białej i Szczyrku, gdzie zwiedzano m.in. Studio Filmów Rysunkowych. Dzieciaki próbowały przygotowane przez siebie meksykańskie dania. Nie tylko Meksyk Meksyk może i zdominował zimową akcję w WCK, jednak pozostałe zajęcia cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem. Mając na uwadze także tych najmłodszych, w WCK przygotowano często odwiedzany Kącik malucha, w którym liczne i kolorowe zabawki cieszyły oczy milusińskich. Mojej córce bardzo się tu podoba a ja cieszę się, że ma kontakt z rówieśnikami tłumaczy Monika Czeczot, mama dwuletniej Julki. Cd. str. 15 Podczas balu meksykańców dzieci zaprezentowały własnoręcznie wykonane stroje. Balik malucha zgromadził wiele chętnych do zabawy dzieciaków. 14

15 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Dla każdego coś ciekawego Tworzenie zimowych witraży i kotylionów, budowanie igloo, a także projektowanie karnawałowych maseczek to tylko niektóre zabawy przygotowane dla najmłodszych na ferie przez wodzisławską bibliotekę. W ramach ferii nie zabrakło atrakcji i to z najróżniejszych dziedzin. Przygoda na Arktyce, Fruwające niedźwiedzie, Śnieżny dom oraz przeróżne gry i zabawy wypełniały dzieciom godziny spotkań. Pod okiem Dok. ze str. 14 Sposobnością do zawiązywania znajomości wśród najmłodszych był także bal malucha. Wróżki, biedronki, księżniczki i wiele innych bajkowych postaci uczestniczyło w konkursach i bawiło się w rytm dziecięcych przebojów. Powodzeniem cieszyły się licznie oglądane przez dzieci projekcje filmowe. Rzeszę odbiorców znalazły także zajęcia taneczne, prowadzone przez instruktorów ARA. Tajniki filcowania odkrywała Julia Adamczyk z Galerii Prowincjonalny Tygiel, z kolei pod czujnym okiem Krzysztofa Wołyńskiego można było nauczyć się gry w szachy. doświadczonych instruktorów, a mianowicie Iwony Czorny, Urszuli Dziura, Ewy Antoniewicz i Anety Żok najmłodsi nie mieli czasu na nudę. Dzieci nie muszą martwić się o miejsce i przybory do malowania, wyklejania czy pisania. Wszystko mają zapewnione mówi Ewa Wrożyna-Chałupska, dyrektor MiPBP w Wodzisławiu Śląskim. Podczas zajęć plastycznych młodzi artyści stworzyli m.in. przepiękne obrazy przedstawiające zimowe wioski. Innym razem najmłodsi wykonywali ozdobne Frekwencja dopisała. Dzieciaki, których zainteresował jakiś temat zajęć, przychodziły już cyklicznie mówi Joanna Stanisz-Cebula, jedna z prowadzących zajęcia. Sami uczestnicy także wydawali się być zadowoleni. Najbardziej podobało mi się gotowanie meksykańskich potraw. Samodzielnie przygotowałem sos salsa chwali się Kamil Fit. Już za rok kolejna porcja wrażeń. Organizatorzy uchylają rąbka tajemnicy, że będzie to prawdopodobnie przygoda z Japonią. (ak) Dzieci podczas robienia kotylionów. pudełeczka. Rokrocznie zaskoczone jesteśmy dziecięcą fantazją i pomysłowością. Podczas zajęć w bibliotece powstały naprawdę prawdziwe cudeńka. Na pewno powstanie z nich wspaniała wystawa mówią instruktorki. Oczywiście jak to na bibliotekę przystało podczas ferii nie zabrakło także zajęć z książką w tle. Dzieci z dużym zainteresowaniem wsłuchiwały się w treść czytanych lektur. Oprócz tego był również czas na intensywne zabawy ruchowe. Dodatkowo instruktorzy przygotowali dla najmłodszych ciekawe quizy i konkursy. W nagrodę wszyscy zwycięzcy otrzymali drobne upominki i słodycze. Różnorodna tematyka, o którą zadbali organizatorzy zajęć, nie pozwoliła gościom biblioteki nawet na chwilową nudę. Program ferii był do tego stopnia przemyślany, że każde dziecko znalazło coś dla siebie, bawiąc się przy tym nieprzeciętnie. A wszystko to zaowocowało sporą frekwencją na zajęciach. Bardzo lubię przychodzić na zajęcia do biblioteki. Najciekawiej było kiedy robiliśmy karnawałowe kotyliony. Nie musiałem nudzić się w domu podsumował dziesięcioletni Kamil Suchy. (Asia) 15

16 LOKALNIE NIEBANALNIE 90 lat minęło 16 Życzenia złożył jubilatowi prezydent miasta. Luty 2011 r. Wspomnienia nade wszystko 91 urodziny obchodził w grudniu ubiegłego roku Alojzy Wija. Rodowity wodzisławianin pochodzi z wielodzietnej rodziny. Urodził się w dzielnicy Wilchwy i do dziś jest z nią emocjonalnie związany. Solenizant jest weteranem wojennym. Miał 17 lat, kiedy zgłosił się do Wojska Polskiego. Był kierowcą, dostarczał żywność i woził W styczniu jubileusz urodzin obchodziła Agnieszka Głąb. Urodziła się w Poznaniu, później mieszkała w Chorzowie. W 1961 roku przeprowadziła się do Wodzisławia Śląskiego. Drobna, uśmiechnięta i energiczna dziewięćdziesięciolatka od 15 lat jest na zasłużonej emeryturze. Już jako mała dziewczynka miała wiele pracy. Plewiłam, kopałam ziemniaki i sprzątałam. Teraz dzieci nie mają tylu obowiązków mówi jubilatka. Pracowała w zakładzie rzeźniczym, następnie przyjęła się do zakładu elektrycznego w Starym Chorzowie. Od momentu przeprowadzki do naszego miasta znalazła zatrudnienie w byłej Szkole Podstawowej nr 6. Tam pracowała jako woźna, a później pełniła obowiązki stróża. Można powiedzieć, że w tej profesji sprawdziła się znakomicie, gdyż uniemożliwiła złodziejowi próbę kradzieży. Rodzina jubilatki śmieje się, że oprócz posady, którą pełniła, stawiano ją uczniom za wzór do naśladowania w zakresie wykonywania dowódców. Podczas wojny przeżył wiele okrucieństw. Widział rzeczy, które w ogóle nie powinny się zdarzyć. Wydarzenia wojenne popychały go w różne miejsca i wplątywały w wiele przejmujących przeżyć. Jego historia nadawałaby się na scenariusz do filmu. Był więziony, musiał się ukrywać, trafił m.in. na Syberię, do Iraku, Palestyny, Egiptu, Anglii. ćwiczeń fizycznych. W szkole pracowała już do momentu przejścia na emeryturę. Kochałam młodzież i miałam z dziećmi zawsze dobry kontakt mówi solenizantka. Jej słowa znajdują odzwierciedlenie w relacjach z wnukami, a tych jubilatka ma niemało. Wychowała dwie córki i doczekała się czworga wnuków. Szeregi trojga dotychczas prawnuków zasili niedługo kolejny członek rodziny. Pani Agnieszka cieszy się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Oprócz leków na serce i nadciśnienie nie bierze żadnych środków farmaceutycznych. Sama sprząta, robi zakupy, pierze, a nawet myje okna. Wolny czas lubi spędzać przy robótkach ręcznych. Jej konikiem jest gra w chińczyka. Mama uwielbia tę grę i bardzo często wygrywa mówi córka solenizantki, która towarzyszy jej w rozgrywkach. Często słucha radia i mimo, że w jej mieszkaniu stoi odbiornik telewizyjny, nie preferuje tej formy rozrywki. Świetne Brał udział w szturmie na Monte Casino. Był dwukrotnie ranny. Z wojny wrócił w stopniu kaprala w 1947 roku, kiedy Wodzisław leżał w gruzach. Po wojnie pracował w Spółdzielni Spożywców Społem. Od 1957 roku kontynuował pracę w transporcie. Jeździł karetką wodzisławskiego Pogotowia Ratunkowego Służby Zdrowia, jednak problemy zdrowotne nie pozwoliły mu na dalsze zatrudnienie. Od 1976 roku przebywa na emeryturze. Wojenny okres szczególnie wbił się w pamięć jubilata. W skrzynce zamkniętej na klucz znajdziemy wszelką dokumentację jego wojennych działań. W szafie natomiast wiszą mundury z odznaczeniami. A tych solenizant ma wiele: Krzyż Walecznych, Pamiątkowy Krzyż Monte Casino, Gwiazda za wojnę , czy Medal Wojska Polskiego. Kombatant od 60 lat, członek Związku Zawodowego Służby Zdrowia Kolumna Transportu Sanitarnego w Rybniku, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych w Wodzisławiu Śl. oraz Związku Sybiraków. Solenizant wraz z żoną Cecylią wychowali jednego syna Władysława. Doczekał się dwojga wnuków i tyle samo prawnuków. (ak) Solenizantkę odwiedzili prezydent miasta i kierownik USC samopoczucie zawdzięcza z pewnością odpowiedniej diecie. Nie piję alkoholu, nawet na moim ślubie go nie było. Unikam także dużych ilości mięsa tłumaczy jubilatka. Za to w jej jadłospisie często pojawia się tradycyjna wodzionka i mleko z owsianymi płatkami. (ak)

17 Gazeta Wodzisławska lokalnie niebanalnie W życiu trzeba dać sobie radę Klara Knura, rodowita wodzisławianka, obchodziła 12 stycznia 90. urodziny. Jubilatka mieszka w domu, który należał jeszcze do jej matki. Los sprawił, że musiała samotnie wychowywać syna i córkę. Nie było łatwo, tym bardziej, że miała na głowie dodatkowo całą gospodarkę. W życiu trzeba dawać sobie radę powtarzała po wielokroć solenizantka, która nigdy nie uginała się przeciwnościom losu. Nigdy nie Dobre geny urodziny obchodziła niedawno Salomea Gowik. Z tej okazji kwiaty 95 oraz życzenia szanownej jubilatce złożyli przedstawiciele władz miasta. Solenizantka przywitała gości w znakomitej formie. Pogodna, optymistycznie nastawiona do otaczającego ją świata, w żadnym wypadku nie wygląda na lata, których niejeden by jej mógł pozazdrościć. Pani Salomea jest rodowitą wodzisławianką przywiązaną niezmiernie do swojego miejsca zamieszkania. Mieszkanie w kamienicy służy jej już od osiemdziesięciu lat. Sam budynek stoi już ponad dziewięćdziesiąt lat. Po wojnie, kiedy Wodzisław był zniszczony, do pokoju wchodziła po drabinie. Aktualnie mieszka sama, jednak najbliżsi często ją odwiedzają i kiedy trzeba pomagają w codziennych Życzenia i kwiaty złożyli jubilatce przedstawiciele władz miasta. dostałam nic od państwa, z pieniędzmi też bywało różnie, jednak wszystko co mam zawdzięczam własnej pracy dodaje. Opieka nad dziećmi i dbanie o ciepło domowego ogniska sprawiły, że nie miała zbyt dużo czasu dla siebie. Gdy wygospodarowała go choć trochę, siadała w wygodnym fotelu i oddawała się lekturze. Od najmłodszych lat uwielbiałam czytać, jednak teraz z powodu pogarszającego się wzroku już czynnościach. Z rozrzewnieniem wspomina czasy młodości, kiedy chodziło się na zabawy karnawałowe i jeździło do Wiednia po suknie balowe i kapelusze. Jednak, jak podkreśla, teraz też niczego jej nie brakuje. Solenizantka od zawsze związana była z handlem. W branży tej pracowała do 65 roku życia. W sklepie usytuowanym tuż pod mieszkaniem sprzedawała m.in. cukierki i galanterię. Po przejściu na emeryturę handel przejęła jej córka i syn, którzy śmieją się, że mama nadal chce rządzić. Obecnie w sklepie tym możemy zaopatrzyć się m. in. w biżuterię i okulary. Jubilatka ma dwoje dzieci i tyle samo wnuków. Recepty na dożycie tak pięknego jubileuszu nie posiada, bo uważa, że takowej nie ma. Myślę, że to kwestia genów. Mama nie tego nie robię mówi dziewięćdziesięciolatka. Równie mocno co czytanie lubiła szycie i szydełkowanie. Solenizantka posiada także nietypową umiejętność. Babcia zawsze potrafi wybrać najlepszy chleb w piekarni śmieje się wnuczka. A to za sprawą tego, że przez 3 lata pracowała w piekarni. Jednak jej największą pasją były podróże po kraju. W niektórych miejscach Polski była tyle razy, że zna je niemal na pamięć. Zwiedziła m.in. Warszawę, Sandomierz, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków. Polska jest piękna. Mój ojciec zawsze powtarzał, że chleb na całym świecie smakuje tak samo i nie ma sensu wyjeżdżać tłumaczy jubilatka. Aktualnie rozrywki dostarcza jej telewizja, a w szczególności seriale. Kiedy pogoda dopisuje chodzi na spacery i odwiedza koleżanki. W domu na brak nudy także nie narzeka. Często odwiedza ją rodzina. Przy dwójce dzieci, pięciorgu wnuków i dziewięciorgu prawnuków urozmaicenie czasu jest gwarantowane. Jak przekonuje solenizantka, nie ma żadnych cudownych diet, które gwarantowałyby długowieczność. Można jeść wszystko, ale z umiarem tłumaczy. (ak) Jubilatka jest rodowitą wodzisławianką. stosuje żadnych specjalnych diet. Domaga się wręcz, aby na wędlinie było trochę tłuszczyku mówi córka solenizantki. (ak) 17

18 LOKALNIE NIEBANALNIE Pary na medal Trzynaście małżeństw w styczniu wyróżniono medalami prezydenckimi za wspólne przeżycie pięćdziesięciu lat. Uroczystość tradycyjnie zorganizowano w wodzisławskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Witając wyróżnionych gości, kierownik tej instytucji, Mirosława Meisel zaznaczyła, że pary te dały przykład prawdziwej miłości, Pary uhonorowane medalami. Prawie jak bliźniacy Regina i Tadeusz Konopko 60 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne tak. Taka rocznica nie zdarza się zbyt często, a jej wyjątkowości dodaje fakt, że każde z małżonków urodziło się w tym samym dniu. Jesteśmy prawie jak bliźniacy śmieje się jubilatka. Oboje pochodzą z powiatu gołdapskiego na Mazurach i znają się praktycznie od dziecka. Razem chodzili do szkoły. W 1950 roku wzięli ślub, a ponad 10 lat później przyjechali do Wodzisławia Śląskiego. Pan Tadeusz pracował na Kopalni Marcel, zaś jego żona jako kucharka w przedszkolu. Następnie znalazła zatrudnienie w wodzisławskich Koncentratach. Swoje obecne mieszkanie przyszli oglądać jak jeszcze było w budowie. Na nogach mieliśmy kalosze i brodziliśmy w błocie wspomina solenizant. Teraz oboje są na emeryturze. Mieszkają sami i mimo, że zdrowie nie zawsze im służy, świetnie sobie radzą. Dzieci i wnukowie bardzo nam pomagają. Kiedy trzeba zawiozą która przetrwała 50 lat i trwa nadal. Dodała także, że udowodnili, że potrafią żyć we dwoje na dobre i na złe. Medale jubilatom wraz z serdecznymi życzeniami i gratulacjami wręczył prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Spotykamy się w niezwykłym miejscu, w którym nikt nigdy nie wypowiedział słowa nie do lekarza, zrobią większe zakupy, są bardzo pomocni chwali ich jubilatka. Diamentowe gody były świetną okazją do świętowania w gronie rodzinnym. Gości było co niemiara, gdyż rodzina jubilatów jest dość liczna. Małżonkowie wychowali Luty 2011 r. powiedział o sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego prezydent. Życzę wam przede wszystkim zdrowia, byśmy mogli wspólnie świętować wasze kolejne rocznice. Szczęść Boże! dodał. Medale prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrali: Kazimiera i Jan Brenk, Róża i Bolesław Chabowscy, Eliza i Edmund Grobelni, Cecylia i Alfred Kindla, Helena i Antonii Klocek, Daniela i Stanisław Kłósek, Teresa i Michał Kozak, Ludwika i Ernest Materzok, Małgorzata i Zenon Mrajca, Maria i Augustyn Pająk, Genowefa i Edward Perdon, Maria i Florian Rybka oraz Stanisława i Wacław Wesołowscy. Miłość i umiejętność pójścia na kompromis to recepta na długi i udany związek małżeński zdradzają państwo Mrajca. Na uroczystości Złotych Godów nie zabrakło grupy Nie dejmy się, która za każdym razem troszczy się o akcent muzyczny tego święta. Podczas imprezy zespół pod kierownictwem Ireny Sauer zaprezentował m.in. takie utwory jak Maciczka syna żynili, Po leguśku (dejże mi pokój ) i Śpiwajonce trombki. Występ grupy został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. (Asia) cztery córki, doczekali się dziesięciorga wnuków i jedenaściorga prawnuków. Wszyscy, którzy pragną wspólnie obchodzić tak wspaniały jubileusz, powinni dostosować się do rady solenizantki, że w związku najważniejsza jest cierpliwość i zrozumienie. W tym szczególnym dniu życzenia jubilatom złożyli prezydent miasta i kierownik USC. (ak) Jubilaci przeżyli wspólnie 60 lat. 18

19 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Lista organizacji pożytku publicznego, na które można przekazywać 1% podatku Towarzystwo charytatywne Rodzina ul. Marklowicka 17, Wodzisław Śląski nr KRS Towarzystwo charytatywne Rodzina pomaga najbardziej zagrożonym grupom społecznym: rodzinom wielodzietnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od nałogów, ofiarom kataklizmów, przewlekle chorym. W ramach pomocy unijnej PEAD prowadzony jest Bank Żywności, który zapewnia podstawowe produkty żywnościowe dla 700 osób. Realizując projekt Inna perspektywa, organizacja udziela wsparcia osobom wykluczonym społecznie, długotrwale bezrobotnym mieszkańcom budynku socjalnego oraz klientom Banku Żywności PEAD.. Towarzystwo prowadzi również schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Zapewnia ono zakwaterowanie, całodobowe utrzymanie oraz opiekę socjalną. Fundacja Wspólnota Dobrej Woli ul. Kardynała Wyszyńskiego 20, Wodzisław Śląski nr KRS Fundacja Wspólnota Dobrej Woli zajmuje się niesieniem pomocy niepełnosprawnym i ich opiekunom. Jeden procent podatku, przekazanego fundacji, trafia do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Głównym celem jest wsparcie, udzielane na wielu płaszczyznach: medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. W placówce leczy i rehabilituje się dzieci od urodzenia do 18 roku życia z całego powiatu, w ilości ponad 460 osób miesięcznie. Opiekunowie mogą również powierzyć pod opiekę wychowawców swoje dzieci w ramach pobytu dziennego. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi ul. Kubsza 15, Wodzisław Śl. nr KRS Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi zajmuje się organizacją zbiórek krwi w naszym mieście, tak potrzebnej do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Środki pozyskane z jednego procenta podatku Klub przekazuje na działalność związaną z popularyzacją i promocją zdrowego stylu życia i zdrowia, w tym również na uświadamianie społeczeństwa o możliwości oddawania organów do przeszczepu. Klub za swoim pośrednictwem przekazuje również pieniądze na dwójkę swoich podopiecznych. MKS ODRA Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 8, Wodzisław Śl. nr KRS Przekazując jeden procent podatku na Miejski Klub Sportowy Odra Wodzisław Śląski można wspomóc szkolenie z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Ruch na Rzecz Praworządności i Rozwoju Ziemi Wodzisławskiej ul. Rodzinna 13, Wodzisław Śląski nr KRS Ruch na rzecz praworządności i rozwoju Ziemi Wodzisławskiej jest organizacją pozarządową działającą na rzecz bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki otrzymaniu Certyfikatu Agencji Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego instytucja tworzy bazę danych pracowników i pracodawców. Agencja obejmuje swym działaniem teren powiatu wodzisławskiego oraz rybnicki, żorski i raciborski. Organizuje akcje Witaj szkoło, w ramach której wspiera finansowo zakup podręczników i zeszytów dla dzieci z ubogich rodzin. Środki z wpłat jednego procenta podatku zostaną przeznaczone na działania statutowe oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, lokalu i biura) a także na wsparcie ubogich. Wodzisławskie towarzystwo sportowe judo Satori ul. Kard. Wyszyńskiego 5, Wodzisław Śląski nr KRS Celem towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności: popularyzowanie judo w środowisku społecznym, współdziałanie w procesie wychowania młodzieży, skupianie sympatyków judo w aktywną i twórczą organizację, integracja działaczy i zawodników judo środowiska wodzisławskiego. Towarzystwo aktywnie współdziała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. Organizuje także systematyczne szkolenia sportowe, treningi, zawody i zgrupowania. Towarzystwo udziela również pomocy wyróżniającym się zawodnikom(nagrody, zasiłki losowe, dożywianie i inne). Jeden procent podatku zostanie przeznaczony na działalność statutową. (red.) Poseł Krzysztof Gadowski twórca obowiązującej ustawy o ekwiwalencie pieniężnym, przewodniczący Podkomisji do spraw rozpatrzenia jej nowelizacji przypomina, że od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku można składać do ZUS WNIOSKI O EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA DEPUTAT WĘGLOWY za lata Jak informuje poseł, planowane zmiany dążą między innymi do usprawnienia procedury wypłaty ekwiwalentu oraz wyeliminowania konieczności corocznego składania wniosków. Po zakończeniu prac Podkomisji projekt trafi pod głosowanie, ale zanim zostanie przyjęty realizacja należnego ekwiwalentu za deputat odbywać się będzie według obowiązujących dotychczas zasad. 19

20 co w trawie piszczy Luty 2011 r Wystawa Międzynarodowy dzień języka ojczystego /MiPBP, Filia nr 5 Radlin Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem Fotoreportaż SP nr 5 w ramach projektu polsko-czeskiego Euroregion Silesia/MiPBP wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży Nad dachami miast wystawa obrazów Anety Żok-Tomala/Galeria Warto Shalom Loslau! o kulturze i historii wodzisławskiej ludności wyznania mojżeszowego/muzeum Jak Feniks z popiołów wystawa dotycząca wieży romantycznej/muzeum Wystawa Wodzisław na łamach Polski Zachodniej /Galeria TMZW Art Wladislavia ul. Rynek Agata Fojcik Malarstwo i kolaż / MiPBP Galeria pod Fikusem 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, Wdzięk i Czar Kobiety warsztaty inspiracji artystycznych projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki godz Koncert dla szkół ponadgimnazjalnych Młodzież dla młodzieży /WCK sala widowiskowa/ godz Wodzisławska Liga Piłkarskich Piątek: Galakticos Heja Banana, Straż Karlik II, Dudek Piwosze, Wicher Bauerdach/Hala Sportowa Gorzyczki godz Mecze wodzisławskiej Ligii siatkówki drużyn amatorskich: Cafe Nova Forma, Novy Team Bebiki. pl/sala Zespołu Szkół Ekonomicznych godz Chcecie bajki? oto bajka zajęcia edukacyjne dla pierwszoklasistów/galeria Warto godz Popołudnie z książką rodzinne czytanie/mipbp Filia nr 5 Radlin Galeria różności wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach akcji Ferie w Bibliotece /MiPBP Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży Głośne czytanie dla PP nr 12/MiPBP Filia nr 5 Radlin godz Wieczorny Cykl Kabaretowy: Grupa MoCarta Koncert dla Elizy bilety 40 zł /WCK sala widowiskowa/ Bo to jest miłość pokonkursowa wystawa kartek i serduszek walentynkowych wychowanków OPP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim/Czerwona Galeria godz Spotkanie autorskie z Hanią Goszyc/MiPBP Filia nr 10 Zawada godz Święty Walenty rozdaje zakochanym prezenty zajęcia plastyczne z cyklu Sobotnie Sztuczki ze Sztuką /MiPBP Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży godz Wodzisławska Liga Piłkarskich Piątek: Handlobud AHE, Heja Banana Karlik I, Viper Galakticos/ Hala Sportowa Gorzyczki godz Mecze wodzisławskiej Ligii siatkówki drużyn amatorskich: Karlik II Forma, Karlik I SSOW/sala Zespołu Szkół Ekonomicznych godz Zawody Pływackie Szkół Podstawowych/Basen kryty MOSiR Os.1 Maja godz Zima w Dolinie Muminków spotkanie dla przedszkolaków w ramach cyklu Magia czytania /MiPBP Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży godz Filharmonia Młodego Melomana. Opowieści, opowiastki i bajki. Niekoniecznie słowami... Muzyka opowiada także bez słów. Audycja dla szkół podstawowych/wck sala widowiskowa/ godz Zwierzęta zimą pamiętaj spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków/mipbp Filia nr 1 Wilchwy godz Franklin i skarb jeziora spotkanie w ramach zajęć Rodzinne czytanie w Bibliotece zapraszamy dzieci w wieku do lat 3 z rodzicami/mipbp Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży godz Tralalińscy z ulicy Wesolińskiej rodzinne czytanie w bibliotece spotkanie Klubu Motyli Książkowych/ Galeria Warto godz. 10:00, 12:00 Spektakl teatralny dla szkół podstawowych ROBINSON CRU- SOE w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina. Bilety: 15 zł/wck sala widowiskowa godz Wodzisławska Liga Piłkarskich Piątek: Karlik II Inter, Piwosze Bauerdach, Dudek Madera/Hala sportowa Gorzyczki godz Mecze wodzisławskiej Ligii siatkówki drużyn amatorskich: Marko Karlik I, Marko Karlik II/sala Zespołu Szkół Ekonomicznych godz Mecze wodzisławskiej Ligii siatkówki drużyn amatorskich: 20

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

POIS.01.01.00-00-128/09

POIS.01.01.00-00-128/09 Projekt pod nazwą: Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r.

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r. BRM.0012.5.52.2015 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opole, 11 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjna na temat Młodzieżowej Rady Miasta i wyborów do niej we wszystkich szkołach w gminie

Kampania informacyjna na temat Młodzieżowej Rady Miasta i wyborów do niej we wszystkich szkołach w gminie Kampania informacyjna na temat Młodzieżowej Rady Miasta i wyborów do niej we wszystkich szkołach w gminie Młodzieżowa Rada Miasta w Wąchocku powstała w 2011 z inicjatywy i w efekcie realizacji wspólnego

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.10.2016.PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 11.10.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA PROJEKT UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Procedura naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 27/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 18 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 27/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 18 stycznia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 27/13 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 18 stycznia 2013 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 15.40 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. im. Władysława Broniewskiego ul. Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Śląskim

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. im. Władysława Broniewskiego ul. Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Śląskim PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego, posiadającego kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2015. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Mariusz Łata

Protokół Nr 9/2015. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Mariusz Łata Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 3 września 2015 r. godz. 15.00 16.00 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Klubów Historycznych - maj 2014

III Konferencja Klubów Historycznych - maj 2014 W dniu 22 maja 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy była organizatorem Konferencji Klubów Historycznych działających przy szkołach należących do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Niezgodzkiego W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach

Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach Oferta najmu pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Dolne Młyny 60 w Bolesławcu Od dnia 1 września 2011 r. jest możliwe wynajmowanie sal w naszym

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Jak sprawić, by szkolny festyn stał się świętem całego sąsiedztwa? Kluczem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Po raz kolejny 3 grudnia 2015 roku w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 25.04.2016 W roku 2015 z usług Aquaparku skorzystało ponad 1500 osób dziennie. Nie ma wątpliwości, że dobrze zarządzane Aquaparki mogą osiągać dobre wyniki. Korzyści z Aquaparku są oczywiste

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku WRZ.0002.5.2016 Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 13.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo