Nagie i ubrane. Jak media wytwarzają ciała Kobiet i Dziewcząt? ZAJĘCIA 2. MEDIA I WIZERUNKI PŁCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nagie i ubrane. Jak media wytwarzają ciała Kobiet i Dziewcząt? ZAJĘCIA 2. MEDIA I WIZERUNKI PŁCI"

Transkrypt

1 MODUŁ V. Nagie i ubrane. Jak media wytwarzają ciała Kobiet i Dziewcząt? ZAJĘCIA 2. MEDIA I WIZERUNKI PŁCI ĆWICZENIE OTWIERAJĄCE Tworzymy kobietę, tworzymy mężczyznę (około 20 minut) Do ćwiczenia potrzebna jest spora ilość gazet kolorowych i czarnobiałych, najlepiej możliwie urozmaiconych np 3 4 dzienniki, 4 pisma dla kobiet oraz 2 3 tygodniki; nożyczki (w takiej ilości, by młodzież mogła wykonać kolaż, najlepiej jedne na 5 osób); klej, arkusze brystolu lub papieru formatu A3 I większe. Ćwiczenie można potraktować jako pracę na rzecz wystroju szkoły kolaże mogą następnie zostać wykorzystane jako dekoracja sali lekcyjnej etc. W grupach po 5 osób (ilość brystoli/ innych dużych arkuszy papieru powinna być taka, jak ilość grup) młodzież przygotowuje kolaż przedstawiający kobietę/ mężczyznę lub kilka postaci. Prosimy, by uczestniczki I uczestnicy wykonując zadanie starali się wykonać postać możliwie różnorodną niech różne części ciała będą w różnym wieku, niech mają różne kolory skóry, pochodzenie etniczne etc. Dyskusja Po wykonaniu kolaży analizujemy je. Staramy się określić, czy udało się wykonać urozmaiconą postać, oraz rozmawiamy z uczniami i uczennicami o tym, jaki kolor skóry ma większość postaci pokazywanych w mediach, w jakim jest wieku, jaki może uprawiać zawód, czy jest bogata etc. Nasze spostrzeżenia zapisujemy na tablicy lub filipcharcie. Następnie staramy się podsumować nasze obserwacje, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, zawodu, potencjalnego dochodu, ubioru etc. Staramy się zwrócić uwagę młodzieży na rzadkość wizerunków kobiet starszych oraz kobiet pełniących funkcje autorytetu. Zbieramy obserwacje młodzieży. Na koniec pytamy, co uczniowie I uczennice myślą o tej sytuacji. 2 A. STATYSTYKI (analiza statystyk odnośnie udziału kobiet i mężczyzn w mediach, około 15 minut) Dzielimy uczestniczki i uczestników zajęć na 3 grupy. Rozdajemy młodzieży statystyki odnośnie udziału kobiet i mężczyzn w mediach. Prosimy, by młodzież przygotowała w grupach samodzielne interpretacje tych statystyk. Prosimy, by po jednej osobie z grupy zgłosiło się do prezentacji tych interpretacji dla pozostałych. Podczas dyskusji zastanawiamy się nad możliwymi przyczynami dysproporcji kobiet I mężczyzn w 1 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

2 mediach, analizujemy przyczyny niedoreprezentowania kobiet I ich możliwe skutki (jak np. brak wyraźnej zachęty dla dziewcząt do bycia dziennikarkami, brak opisów poglądów kobiet na kwestie polityczne czy sportowe etc). 2 B. O nas bez nas. (analiza wizerunków dziewcząt i chłopców w mediach, około 10 minut) Materiały: na zajęcia warto przynieść gazety dla młodzieży, minimum 10sztuk, najlepiej różnych ) Wizerunki dziewcząt i chłopców w prasie młodzieżowej i młodzieżowych stronach internetowych są od wielu lat kształtowane przez dorosłych. Punktem wyjścia do analizy norm płciowych proponowanych w kulturze popularnej może być dyskusja dotycząca naszego stosunku do wizerunków dziewcząt i chłopców w mediach. Podziel młodzież na dwie grupy jedna niech analizuje wizerunki dziewcząt, a druga chłopców w popularnych mediach. Poproś, by grupy notowały podstawowe wnioski ze swoich dyskusji I by zaprezentowały je sobie nawzajem. Zaproponuj, by młodzież zwróciła uwagę na to, ile dziewcząt/ chłopców występuje w roli: autorytetu; sportowca; osoby, która odniosła sukces; osoby, która poniosła porażkę; osoby, która prosi o poradę; osoby pokrzywdzonej/ ofiary; modelki/modela; modelki/modela w reklamie; bohaterki/bohatera artykułów o kosmetykach; gwiazdy filmu lub muzyki. Podczas dyskusji zapytaj dziewczęta, czy podobają im się wizerunki dziewcząt. Zapytaj, co by zmieniły, czego by unikały etc. Następnie zapytaj chłopców o popularne wizerunki chłopców. Postarajcie się wspólnie wygenerować rekomendacje dla redaktorek i redaktorów prasy młodzieżowej odnośnie tego, jaki wizerunek płci by nam odpowiadał. Możecie te rekomendacje wysłać do redakcji wybranego czasopisma jako sugestię dla jej dalszej praktyki. Warto wytłumaczyć młodzieży, że media to również ich odbiorcy w wielu krajach to oni mają przeważający wpływ na media. Wysłanie wspólnych rekomendacji do mediów może stać się świetną okazją do współpracy całej klasy, jest też doskonałym przykładem praktyki typowej dla społeczeństwa obywatelskiego, którego członkinie I członkowie sami organizują się, by działać na rzecz wspólnego celu. 2C. Co to jest stereotyp? czy przekaz medialny jest stereotypowy? dlaczego? (dyskusja, około 10 minut) Rozdaj młodzieży definicję stereotypu (znajduje się w materiale 2C). Poproś, by przeczytali ją po cichu, a następnie poproś. by odpowiedzieli na pytanie, czy przekaz medialny jest ich zdaniem stereotypowy. Jeśli w grupie wyraźnie prezentują się dwa rozbieżne stanowiska, poproś młodzież, by podzieliła się na dwie grupy, i opracowała w grupach argumenty za/ przeciw tezie o tym, że media wspierają stereotypy. Następnie poproś, by po jednym przedstawicielu/ przedstawicielce grupy przedstawiło zebrane argumenty pozostałym. 2D. Ćwiczenie. Horoskop antydyskryminacyjny. (około minut) Materiały do wykorzystania: opisy znaków zodiaku (materiał 2D) 2 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

3 Dzielimy uczestniczki i uczestników na 12 grup (optymalne byłyby pary). Rozdajemy opisy znaków zodiaku. Prosimy, by młodzież napisała horoskop na nadchodzący tydzień, który nie powiela stereotypów odnośnie płci. Po zakończeniu pisania grupy wymieniają się horoskopami, czytają otrzymane teksty i badają, czy tekst zawiera niepotwierdzone uogólnienia na temat płci lub sugestie na ten temat. Prosimy, by młodzież zwróciła szczególną uwagę na: to, czy autorzy horoskopu kierowali osobne komunikaty do mężczyzn, a inne do kobiet. Zastanówcie się wspólnie, czy było to konieczne; obecność stereotypowych ze względu na płeć skojarzeń z planetami i cechami charakteru(wenus uważana za planetę kobiet; łagodność uważana za cechę kobiecą; Mars jako parton mężczyzn etc). Czy można było uniknąć stereotypu? jak proponujecie napisać horoskop tak, by nie powielał nieuzasadnionych uogólnień na temat kobiet i mężczyzn? PROPOZYCJA ROZSZERZENIA TEMATU To my jesteśmy mediami W związku z upowszechnieniem się internetu możesz zaproponować klasie/ grupie prowadzenie bloga o medialnych wizerunkach płci. Popularne i darmowe medium, jakim jest internet może stać się okazją do wymiany zdań I dyskusji ulubionych wzorców płci. Młodzież może prowadzić bloga całą klasą lub stworzyć kilka blogów o tym, jak media wpływają na kształtowanie się postaw, zachowań i myślenia stereotypowego. Taki blog może mieć również nieco szerszą tematykę na przykład dotyczyć problematyki płci. Jeśli chcesz, prowadzenie blogów może stać się formą zaliczenia przedmiotu, można również ogłosić szkolny konkurs na najlepszego bloga o problematyce płci, mediów, stereotypów etc. Zaproponuj ucznennicom I uczniom skorzystanie z bibliografii tematu. MATERIAŁY POMOCNICZE DO SCENARIUSZY LEKCJI MATERIAŁ 2A Kobiety i mężczyźni w mediach statystyki. (opr. Ewa Majewska, na podstawie raportu Krajowy system monitorowania równego statusu kobiet i mężczyzn, opr. Bogdan Baran, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2006) We wszystkich badanych mediach przewaga mężczyzn (w sensie: prezentowanych postaci) jest znacząca. Wynosi ona: 87% mężczyzn do 13 % kobiet w prasie codziennej (chodzi o prezentowane postaci) i 66% mężczyzn do 34 % kobiet w telewizji (łącznie w mediach dysproporcja płci wynosi: 71% mężczyzn wobec 29% kobiet); 3 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

4 W programach informacyjnych występuje tylko 20% kobiet, w sportowych tylko 16%. W reklamach kobiet jest 39%, w programach rozrywkowych 39%, w filmach i serialach 36%. Nie ma takiego typu programu, w którym dominowałyby kobiety. Kobiety są bohaterkami 12% artykułów prasowych i 16% programów radiowych; kobiety są autorkami 19% artykułów prasowych i 20% gości w programach telewizyjnych i radiowych. Najwięcej kobiet pojawia się w mediach w roli: wykonawczyń piosenek (41%) i bohaterek programów telewizyjnych (39%). Kobiety 2 razy częściej, niż mężczyźni, przedstawiane są w przestrzeni domowej (40% kobiet i 19% mężczyzn pokazywanych jest w domu). Tylko 38% kobiet i aż 60% mężczyzn jest przedstawianych w rolach zawodowych. W mediach występuje znaczna dysproporcja między ilością mężczyzn i kobiet młodych prezentowanych w programach lub artykułach, 66% prezentowanych w mediach kobiet to osoby młode, zaś wśród prezentowanych w mediach mężczyzn odsetek ten wynosi 42%. Z kolei znacznie więcej mężczyzn niż kobiet to osoby dorosłe i dojrzałe 34% mężczyzn i tylko 17% kobiet to osoby w wieku lata). MATERIAŁ 2C stereotyp szablon, uproszczony, tradycyjny, zazwyczaj irracjonalny obraz rzeczy, osób, instytucji itd., złożony z cech poczytywanych za charakterystyczne dla nich, wpojony przez środowisko w świadomość członków jakiejś grupy, warstwy społecznej lub klasy. (Słownik wyrazów obcych W. Kopalińskiego, dostępny on line). MATERIAŁ 2D (Opr. Ewa Majewska, na podstawie książki L. Weresa Homo zodiacus, Poznań, 1991 oraz portalu onet.pl) Baran najmłodszy, pierwszy znak zodiaku, patronuje mu planeta Mars, jest pierwszym ze znaków ognistych. Osoby urodzone pod tym znakiem lubią inicjować nowe przedsięwzięcia, czasem nie bardzo przejmując się konsekwencjami. Główne cechy osób urodzonych w tym znaku to odwaga I aktywność. Nie są pamiętliwe, ich ulubiony dzień to wtorek, kolor czerwony, kamienie diament I rubin. Archetypową dla tego znaku postacią literacką jest Basia Wołodyjowska, kobieta, o której Zagłoba wyraził się w te słowa: Mając taką żonę nie potrzebujesz w razie wojny w domu jej ostawiać, ale możesz ją w pole wziąć i przy boku mieć. Znane postaci urodzone pod tym znakiem to między innymi Charlie Chaplin I Włodzimierz Majakowski. Byk znak uważany za ziemski, matronuje mu planeta Wenus, czasem kojarzony z Matką Ziemią. Często opisywane jako koneserzy przyjemności, byki posiadają swoje sympatyczne wcielenia, takie, jak na przykład znany z literatury Byczek Fernando oraz te mniej urocze, związane z uporem, jaki budzi się w nich w niesprzyjających okolicznościach. Znane byki to aktorzy Gary Cooper I Gustaw Holoubek, pod tym znakiem urodziło się również sporo polityków, w tym: Donald Tusk, Włodzimierz Lenin, Robespierre, Karol Marks, Ho Szi Min, Cromwell I Jan Paweł II. Ulubiony kolor niebieski, dzień środa. Bliźnięta pierwszy w horoskopie znak powietrzny, patronuje mu planeta Merkury. Uważany za patrona kupców I złodziei grecki bóg Hermes jest również odpowiedzialny za komunikację i podróże. Bliźnięta lubią się uczyć oraz błyszczeć wiedzą, ich wadą bywa niekonsekwencja i brak precyzji. Uwielbiają robić mnóstwo rzeczy jednocześnie. Znaną literacką postacią uważaną za wzorcowego bliźniaka jest Piotruś Pan wieczny wędrownik, przynoszący czasem wolność, a czasem rozczarowanie. W tym znaku urodzili się znani polscy politycy Lech I Jarosław 4 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

5 Kaczyńscy, a także Ernesto Che Guevara. W tym znaku urodziło się wielu pisarzy i filozofów, jak na przykład Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Irena Krzywicka, Aleksander Fredro; twórca Sherlocka Holmesa, Artur Doyle, czy filozof egzystencjalista Jean Paul Sartre. Rak to pierwszy w horoskopie znak żywiołu wody, patronuje mu Księżyc. Osoby urodzone pod tym znakiem uważane są za wrażliwe i rodzinne. Zwracają uwagę na przeszłość i historię, w tym często historię rodzinną. Świetnym przykładem takiej postawy jest działalność urodzonego w znaku raka polskiego poety i pisarza Czesława Miłosza, którego Dolina Issy stanowi powrót do korzeni twórcy. Ulubionym literackim modelem raków jest oczywiście Mały Książę, stworzony przez urodzonego w znaku raka Antoniego de Saint Exupery. Raki chętnie odpoczywają nad wodą, bardzo lubią gotować. Lew drugi ognisty znak zodiaku, patronuje mu Słońce. O lwach twierdzi się, że lubią przywództwo, są dominujące i czasem także nadmiernie zadufane w sobie. Lwy są dumne, i czasem harde, ale posiadają też dużo odwagi, uroku osobistego, i na ogół nie są pamiętliwe. Pod tym znakiem urodziło się sporo twardych przywódców (jak na przykład J. Stalin czy F. Castro), ale także wielu pisarzy (B. Shaw, Aldous Huxley). Postacią literacką ucieleśniającą cechy lwa jest Józef Papkin z Zemsty Aleksandra Fredry. Oddajmy głos poecie: Jestem Papkin, lew Północy, rotmistrz sławny i kawaler(...). Panna drugi ziemski znak zodiaku, opiekuje się nim Merkury. Uważane za skupione na sprawach prozaicznych, osoby urodzone pod znakiem panny potrafią często zaskoczyć swoją wyobraźnią, jak na przykład autorka kryminałów Agatha Christie. Cechy typowe dla Pann to skrupulatność i precyzja, przywiązanie do reguł, pracowitość i cierpliwość. Przy tym wszystkim jednak panny pozostają wizjonerami zadziwiająca ilość urodzonych w tym znaku pisarek i pisarzy wydaje się to potwierdzać, należą do nich Stanisław Lem, Lew Tołstoj i Julian Tuwim. Panny lubią rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki, zupełnie jak Alicja z Krainy Czarów, uznawana za wzór tego znaku w literaturze. Waga to kolejny powietrzny znak zodiaku, matronuje mu Wenus. Ten znak kojarzony jest na ogół z harmonią, równowagą i wdziękiem, niemniej osoby w nim urodzone mogą również celować w tworzeniu pozorów dobrego zbalansowania sytuacji. Wagi posiadają silne zainteresowanie współpracą z otoczeniem oraz tworzeniem pokoju na świecie. W tym znaku urodzili się liczni poeci i pisarze: Maria Dąbrowska, Oskar Wilde, C. K. Norwid, T. Różewicz, G. Grass oraz aktorzy: Brigitte Bardot i Marcello Mastroiani. Skorpion znak zodiaku utożsamiany z wodą, patronuje mu Pluton. Bóg rzymski o tej samej nazwie był opiekunem świata umarłych. Uważane za najbardziej pamiętliwe ze wszystkich znaków zodiaku, są Skorpiony również niezwykle namiętne. Ta namiętność okazuje się czasem autodestrukcyjna, jak w przypadku Marii Skłodowskiej Curie, która choć wynalazła polon i wydestylowała rad, zdobyła dwie nagrody Nobla i wychowała wspaniałe córki, była też osobą niezmiernie depresyjną. Skorpiony, wbrew pozorom, niezmiernie często działają na rzecz ludzkości, są niestrudzonymi reformatorami i działaczami społecznymi, jak pokazują losy pisarzy: Stefana Żeromskiego i Alberta Camus oraz polityków: Indiry Gandhi, Lwa Trockiego i Josepha Goebbelsa. Literackie wcielenia skorpionów to między innymi Konrad Wallenrod i Cezary Baryka. Strzelec ognisty znak zodiaku, któremu patronuje Jowisz ze względu na swe rozmiary uważany za symbol obfitości. Osoby urodzone w znaku Strzelca często uważa się za szczodre, pogodne i błyskotliwe, twórców wielkich planów i marzeń dla całej ludzkości. W tym znaku urodziło się wiele postaci słynnych ze swoich wybitnych zdolności i zarazem temperamentu, jak np. Ludwig van Beethoven, Maria Callas, Józef Piłsudski czy Winston 5 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

6 Churchill. Wśród pisarzy i poetów strzelce to Władysław Broniewski, Rainer Maria Rilke i Joseph Conrad. Postacią literacką wcielającą cechy strzelca jest Jacek Soplica z Pana Tadeusza, którego optymizm powiązany z doświadczeniem, wiedzą, przenikliwością, a także szczęściem (często uważa się strzelców za urodzonych szczęściarzy) doprowadza ostatecznie do przełomu i zmiany. Koziorożec to ziemski znak zodiaku, patronuje mu Saturn, planeta melancholii i osamotnienia. Koziorożce są uznawane za pracowite i samotne, wydają się realizować zamierzenie Prometeusza przynosić światło, ale też płacić za to ogromną cenę w postaci pracy i osamotnienia. Bywają wizjonerami i potrafią planować nowy, lepszy świat, co w kontekście filozofii pokazują przykłady dwóch feministek Simone de Beauvoir, autorki Drugiej płci oraz etyczki i polityczki Magdaleny Środy. Wizjonerski charakter dokonań koziorożców świetnie egzemplifikuje twórczość polskiej badaczki literatury Marii Janion, która niestrudzenie objaśnia polską historię wzorcami literatury i kultury, jak choćby w Niesamowitej słowiańszczyźnie. Literackim przykładem osoby urodzonej w tym znaku jest Robinson Crusoe oraz Martin Eden, bohater książki urodzonego jako koziorożec Jacka Londona. Wodnik znak powietrzny, któremu patronuje Uran planeta wynalazców i wizjonerów. Osoby z tego znaku uważane są za przenikliwe i bystre, wprawne w tworzeniu nowych wyobrażeń i ideałów, które zmieniają całe epoki. Wodnikiem jest Władysław Bartoszewski, pod tym znakiem urodziła się też Wirginia Woolf, autorka powieści Własny pokój, w której wyraziła potrzeby i problemy milionów kobiet. W odniesieniu do wodników mówi się często o talentach artystycznych w tym znaku urodziło się wielu kompozytorów (Mozart, Lutosławski), aktorów (Bogart, Dean, Gable i Dean) oraz reżyserów (Fellini, Eisenstein, Forman). Postacią literacką oddającą cechy wodników jest kapitan Nemo z mil podwodnej żeglugi. Ryby znak wodny, któremu patronuje Neptun. Osoby urodzone w tym znaku uważa się za delikatne i wrażliwe, niezwykle twórcze i skłonne do samopoświęcenia. Niczym dziewczynka z zapałkami, uważana za jeden z literackich modeli ryb, osoby te kreślą swoje wzruszające wizje, niemniej nie zawsze udaje im się podjąć ich realizację. Czasem działania ryb kończą się tragedią, jak pokazuje przykład zamordowanego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza. W tym znaku urodzili się reżyserzy: Andrzej Wajda, Louis Bunuel; aktorzy: Lisa Minelli, i Daniel Olbrychski oraz kosmonauci: Walentyna Tiereszkowa i Jurij Gagarin. Spośród polityków warto wymienić Jacka Kuronia i Bronisława Geremka, wśród wynalazców zaś: Mikołaja Kopernika, Galileusza i Alberta Einsteina. 6 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk portal autorski: www.lech-tkaczyk.pl www.napiszehit.pl

Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk portal autorski: www.lech-tkaczyk.pl www.napiszehit.pl ZAPRASZAMY DO PORTALI: Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk portal autorski: www.lech-tkaczyk.pl www.napiszehit.pl www.wydawnictwo-astrum.pl www.podrecznikiakademickie.eu www.sluchowiska.com www.zdrowe-diety.eu

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

Znaki zodiaku i rośliny

Znaki zodiaku i rośliny kalendarz 2009-druk dwa kolory kopia.qxd 8/28/2008 2:49 PM Page 10 Znaki zodiaku i rośliny Powietrze: roœliny kwiatowe, jak wszystkie kwiaty, rzepak, len, kalafior, broku³y, karczochy Woda: roœliny liœciowe,

Bardziej szczegółowo

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA Z zawodu dziennikarka prasowa i telewizyjna oraz pisarka, autorka powieści dla młodzieży. Z zamiłowania blogerka, której blog W świecie absurdów zyskał ponad 3 mln odsłon.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz: Róża(ne życie) Małego Księcia czy płcie mają względem siebie zobowiązania? Na podstawie Mały książę A. de Saint-Exupéry ego

Scenariusz: Róża(ne życie) Małego Księcia czy płcie mają względem siebie zobowiązania? Na podstawie Mały książę A. de Saint-Exupéry ego Scenariusz: Róża(ne życie) Małego Księcia czy płcie mają względem siebie zobowiązania? Na podstawie Mały książę A. de Saint-Exupéry ego 1. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą. Uczeń zna znaczenie pojęcie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy "Prezentacja" skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy

Materiał pomocniczy Prezentacja skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy Prezentacje Pomysł na lekcję Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ja samodzielnie przygotować.

Bardziej szczegółowo

Wielki astronom Mikołaj Kopernik

Wielki astronom Mikołaj Kopernik Wielki astronom Mikołaj Kopernik 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Mikołaj Kopernik. b) Umiejętności Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt

Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str.2) Temat: Kolega opiekun tata: rozmawiamy o historii Aminy i Johana.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Cele operacyjne Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji

Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji Kordian Kochanowicz Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji Scenariusz zajęć z edukacji globalnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu W Polsce od kilku lat można zauważyć ogólnoświatową

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Świat staje się w ostatnich latach coraz mniejszy, ale też coraz bardziej skomplikowany. Cały czas stawia przed ludźmi, także młodymi, nowe wyzwania. Lekcje

Bardziej szczegółowo

Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KLASA V TEMAT: GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ.

Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KLASA V TEMAT: GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ. Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KLASA V TEMAT: GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ. REALIZOWANE ZAGADNIENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: - realizacja szkolnego programu profilaktyki:

Bardziej szczegółowo

Autor: Monika Babisz Spis treści

Autor: Monika Babisz Spis treści Autor: Monika Babisz Spis treści Spis treści 1 Czym jest gwiazda?... 3 2 Czym jest gwiazdozbiór?... 3 3 Gwiazdozbiór Ryby... 4 4 Co to jest znak zodiaku?... 5 4.1 Zapach dla ryb... 7 4.2 Cytaty dla ryb...

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Świat wokół nas Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Zabawy matematyką. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed lekcyjne: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Wyniki ankiety ewaluacyjnej Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach projektu Niewidomy uczeń w naszej szkole finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej Informacje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Grupa Kapitałowa KRUK Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Wrocław, 06.03.2012 Rynek windykacji w Polsce Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu z dnia 04-05

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy

Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy Scenariusz 12 Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy Cele: Uczeń: uświadamia sobie wpływ środków uzależniających na nasze życie, czuje się przygotowany do świadomych wyborów,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej Scenariusz lekcji wychowawczej Temat: Cele zajęć: Pomoce: Miejsce zajęć: Media zagrożenie czy błogosławieństwo? Dostarczenie wiedzy na temat mediów i regulacji ustawowych w tej dziedzinie w Polsce Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie!

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Autor: Urszula Depczyk Dla kogo: szkoła podstawowa, klasa VI Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Cele lekcji: Kształcenie umiejętności dostrzegania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony przez uczestników projektu Dyskryminacja? Działam przeciw! w ich środowiskach lokalnych. W badaniu ankietowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne)

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne) POZNAJEMY ZJAWISKO MAGNETYZMU Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu Poziom nauczania: klasa VI Czas trwania zajęć: 2 x po 45 minut Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt, ćwiczenie pisemne, ilustracja, prezentacja, praca z klasą, praca w zespołach.

Projekt, ćwiczenie pisemne, ilustracja, prezentacja, praca z klasą, praca w zespołach. 1. 2. Polscy nobliści a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń zna dorobek polskich noblistów oraz zasady przyznawania Nagrody Nobla. ii. b) Umiejętności Uczeń potrafi: samodzielnie wyszukać informacje,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiega realizacja projektu od 1 stycznia 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Wolontariat dlaczego warto się zaangażować?

Wolontariat dlaczego warto się zaangażować? Wolontariat dlaczego warto się zaangażować? Scenariusz lekcji wychowawczej lub wiedzy o społeczeństwie Autorka: Małgorzata Wojnarowska Poziom edukacyjny: gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna III lub IV

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 1 i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 2 i n

Bardziej szczegółowo

Scenariusz tygodnia walki z agresją SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY w Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku

Scenariusz tygodnia walki z agresją SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY w Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku Scenariusz tygodnia walki z agresją SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY w Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku opracowanie: Beata Pokrzywniak Katarzyna Maciejewska Przemoc jest straszna. Przemoc to choroba. Okrutne

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

I MIEJSCE Jestem spod znaku Słowa, które najlepiej mnie określają: Lubię słuchać Lubię czytać Lubię oglądać W wolnym czasie

I MIEJSCE Jestem spod znaku Słowa, które najlepiej mnie określają: Lubię słuchać Lubię czytać Lubię oglądać W wolnym czasie I MIEJSCE Jestem spod znaku bliźniąt. określają: Ciężko mi napisać słowa, które mnie najlepiej określają, ale poniekąd uważam siebie za osobę rzetelną, przyjacielską i odpowiedzialną. Powierzasz mi cokolwiek,

Bardziej szczegółowo

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Paradygmat ryzyka Właściwie od początku badań internetu (por. Kraut)

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć przedszkolnych zawierający elementy Genderowe

Konspekt zajęć przedszkolnych zawierający elementy Genderowe Konspekt zajęć przedszkolnych zawierający elementy Genderowe Temat: Zapobieganie stereotypom. Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym Cele: - rozpoznanie stereotypowych ról płciowych i cech w historii

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Konspekt na zaliczenie przedmiotu: Warsztaty gender :

Konspekt na zaliczenie przedmiotu: Warsztaty gender : Anna Baj Studia podyplomowe Kierunek: DORADZTWO ZAWODOWE ZE SPECJALNOŚCIĄ NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W WW. ZAKRESIE Konspekt na zaliczenie przedmiotu: Warsztaty gender : Temat: TOLERANCJA MODA,

Bardziej szczegółowo

www.filmotekaszkolna.pl

www.filmotekaszkolna.pl Temat: Jak zbudować dobre relacje z rodzicami? Rozważania na podstawie filmu Ojciec Jerzego Hoffmana Opracowanie: Lidia Banaszek Etap edukacyjny: ponadgimnazjalny Przedmiot: godzina wychowawcza Czas: 2

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Małgorzata Rusiłowicz Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut) Cele

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych Temat: Niebezpieczeństwo w internecie. Adresat: Uczniowie klas III. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu www.ceo.org.pl/aktywni Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski F1 F2 Aeroskop Pierwsza na świecie ręczna kamera filmowa skonstruowana w przez Kazimierza Prószyoskiego. Wynalazca ten zbudował też pierwsze urządzenie do nagrywania i wyświetlania filmów. Następna karta

Bardziej szczegółowo

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz Plan pracy kółka dziennikarskiego rok szkolny 2007/2008 opiekun mgr Urszula Warmuz Cele główne: tworzenie gazetki szkolnej WOJKO redagowanej przez uczniów, współpraca z redakcją gazety lokalnej Kurier

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji matematyki w klasie I

Konspekt do lekcji matematyki w klasie I Konspekt do lekcji matematyki w klasie I Prowadzący: Edyta Pikor Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Jacie Temat lekcji: O ile procent więcej, o ile procent mniej. Punkty procentowe. Cel główny: Poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz - bohater naszych czasów

Wolontariusz - bohater naszych czasów Joanna Żepielska Wolontariusz - bohater naszych czasów Scenariusz zajęć z edukacji humanitarnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu: Lekcja dotyczy takich pojęć, jak: wolontariusz, praca społeczna,

Bardziej szczegółowo

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Opracowanie: Anna Twardowska Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum Czas:

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne uczestnicy: -analizują uwarunkowania społeczno przestrzenne i kulturowe w miejscu swojego zamieszkania i przebywania,

Cele operacyjne uczestnicy: -analizują uwarunkowania społeczno przestrzenne i kulturowe w miejscu swojego zamieszkania i przebywania, Róża Połeć Scenariusz zajęć dla grupy seniorów Jak użytkować i kształtować przestrzeń publiczną? Czas trwania zajęć: 2 spotkania x 4h Cel ogólny zrozumienie, czym jest przestrzeń publiczna jako dobro wspólne;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Temat: Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan Uwagi ogólne dla prowadzącego Przygotowanie do zajęć zapoznaj się z prezentacją Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie energii przyjaznej ludziom i środowisku

Poszukiwanie energii przyjaznej ludziom i środowisku TEMAT LEKCJI: Poszukiwanie energii przyjaznej ludziom i środowisku AUTOR: PRZEDMIOT: Fizyka CZAS TRWANIA: 90 minut CELE EDUKACYJNE: 0 Zapoznanie się z problema tyką źródeł energii elektrycznej, wpływu

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Warsztat 1 Odwaga cywilna dla młodzieży w wieku 15-18 lat (10-15 osób w grupie)

Warsztat 1 Odwaga cywilna dla młodzieży w wieku 15-18 lat (10-15 osób w grupie) Warsztat 1 Odwaga cywilna dla młodzieży w wieku 15-18 lat (10-15 osób w grupie) Cel warsztatu: Umożliwienie uczniom i uczennicom porozmawianie na temat odwagi cywilnej oraz poznanie kobiet polskich i indyjskich,

Bardziej szczegółowo

Zaróbmy na swoje. Autor: Maria Białasz

Zaróbmy na swoje. Autor: Maria Białasz Autor: Maria Białasz Scenariusz powstał na zajęciach warsztatowych "Jak uczyć ekonomii?" Skrócony opis lekcji Zajęcia zaplanowano dla uczniów gimnazjum realizujących moduł przygotowanie do aktywnego udziału

Bardziej szczegółowo

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych.

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. 4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. CELE ZAJĘĆ WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻEŃ PROGRAMU: 1. Uczniowie uczą się rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej. PO ZAJĘCIACH UCZEŃ POWINIEN:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut Konspekt lekcji Poziom: Szkoła Podstawowa Klasa: 3 Liczebność klasy: 6-8 uczniów Wiek uczniów: 6-8 lat Ilość nauczycieli: 1 nauczyciel-wychowawca, 3 nauczycieli wspomagających Przedmiot: język angielski

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas II III szkoły podstawowej

Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas II III szkoły podstawowej Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas II III szkoły podstawowej Temat: Co wiemy o owadach? rozmowa z uczniami na temat podziału królestwa zwierząt na typy, gromady, wyodrębnienie cech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Janusz Korczak i nasz świat Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Struktura WebQuestu Wprowadzenie Zadania Zadanie dla wszystkich Zadanie do wykonywania w parach Zadania dla grup Zadania dla

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego Temat: Czym kierować się w życiu? Miejsce zajęć: Cele:

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego Temat: Czym kierować się w życiu? Miejsce zajęć: Cele: Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego (do wykorzystania na języku polskim, lekcji wychowawczej lub innych zajęciach z młodzieżą) Temat: Czym kierować

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IX w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA 1. Zebranie organizacyjne 1. Powitanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Program warsztatu powstał jako element projektu Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku.

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

El Cid legenda o mężnym rycerzu reż. Jose Poso

El Cid legenda o mężnym rycerzu reż. Jose Poso El Cid legenda o mężnym rycerzu reż. Jose Poso MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Hiszpania ojczyzna Cyda. 2. Karta pracy. (str. 5) stowarzyszenie nowe horyzonty

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe chmury. Animowany świat. Błysk i lśnienie. Instrukcję, jak ze zdjęć zrobić film, oraz dodatkowe wskazówki znajdziesz na kolejnych stronach

Niezwykłe chmury. Animowany świat. Błysk i lśnienie. Instrukcję, jak ze zdjęć zrobić film, oraz dodatkowe wskazówki znajdziesz na kolejnych stronach Niezwykłe chmury 1. Opisz swoimi słowami obieg wody w przyrodzie. Wykorzystaj do tego rysunek, który znajdziesz w listopadowym numerze National Geographic Odkrywca i informacje z tekstu. (7 Gwiazdek Odkrywcy)

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

1. Roland rycerz średniowieczny

1. Roland rycerz średniowieczny 1. Roland rycerz średniowieczny Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie, zna podstawowe wiadomości o zwyczajach i tradycjach rycerzy średniowiecznych, rozumie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 1 ZAPOZNANIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CO ROZUMIEMY PRZEZ INTEGRACJĘ?

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 1 ZAPOZNANIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CO ROZUMIEMY PRZEZ INTEGRACJĘ? Scenariusz lekcji wychowawczej nr 1 ZAPOZNANIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CO ROZUMIEMY PRZEZ INTEGRACJĘ? CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: Po przeprowadzonej lekcji uczniowie i uczennice: umieją określić pojęcie

Bardziej szczegółowo

Afryki Subsaharyjskiej

Afryki Subsaharyjskiej Dostęp do edukacji w krajach Abstrakt Afryki Subsaharyjskiej Dostęp do edukacji jest podstawowym warunkiem rozwoju wszystkich państw. Szczególnie istotne jest nauczanie najmłodszych obywateli, bo to oni

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Klasa III/ Scenariusz nr 23 PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Kształtowane umiejętności ucznia w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 3 MAŁA KONWENCJA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 3 MAŁA KONWENCJA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Scenariusz lekcji wychowawczej nr 3 MAŁA KONWENCJA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Cele: zapoznanie z pojęciem prawa człowieka/osób z niepełnosprawnością zapoznanie z podstawowymi prawami osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM W wielu szkołach trwają obecnie dyskusje na temat muzyki słuchanej przez naszą młodzież. Częściej młodzi chodzą na koncerty zespołów, do dyskoteki, niż na

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji:doskonalenie prowadzenia piłki oraz uderzania zewnętrznym podbiciem.

Temat lekcji:doskonalenie prowadzenia piłki oraz uderzania zewnętrznym podbiciem. Scenariusz lekcyjny Temat lekcji:doskonalenie prowadzenia piłki oraz uderzania zewnętrznym podbiciem. Cele lekcji: Celem lekcji jest problematyka płci,równouprawnienia,przeciwdziałanie dyskryminacji, sprawiedliwe

Bardziej szczegółowo