Nagie i ubrane. Jak media wytwarzają ciała Kobiet i Dziewcząt? ZAJĘCIA 2. MEDIA I WIZERUNKI PŁCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nagie i ubrane. Jak media wytwarzają ciała Kobiet i Dziewcząt? ZAJĘCIA 2. MEDIA I WIZERUNKI PŁCI"

Transkrypt

1 MODUŁ V. Nagie i ubrane. Jak media wytwarzają ciała Kobiet i Dziewcząt? ZAJĘCIA 2. MEDIA I WIZERUNKI PŁCI ĆWICZENIE OTWIERAJĄCE Tworzymy kobietę, tworzymy mężczyznę (około 20 minut) Do ćwiczenia potrzebna jest spora ilość gazet kolorowych i czarnobiałych, najlepiej możliwie urozmaiconych np 3 4 dzienniki, 4 pisma dla kobiet oraz 2 3 tygodniki; nożyczki (w takiej ilości, by młodzież mogła wykonać kolaż, najlepiej jedne na 5 osób); klej, arkusze brystolu lub papieru formatu A3 I większe. Ćwiczenie można potraktować jako pracę na rzecz wystroju szkoły kolaże mogą następnie zostać wykorzystane jako dekoracja sali lekcyjnej etc. W grupach po 5 osób (ilość brystoli/ innych dużych arkuszy papieru powinna być taka, jak ilość grup) młodzież przygotowuje kolaż przedstawiający kobietę/ mężczyznę lub kilka postaci. Prosimy, by uczestniczki I uczestnicy wykonując zadanie starali się wykonać postać możliwie różnorodną niech różne części ciała będą w różnym wieku, niech mają różne kolory skóry, pochodzenie etniczne etc. Dyskusja Po wykonaniu kolaży analizujemy je. Staramy się określić, czy udało się wykonać urozmaiconą postać, oraz rozmawiamy z uczniami i uczennicami o tym, jaki kolor skóry ma większość postaci pokazywanych w mediach, w jakim jest wieku, jaki może uprawiać zawód, czy jest bogata etc. Nasze spostrzeżenia zapisujemy na tablicy lub filipcharcie. Następnie staramy się podsumować nasze obserwacje, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, zawodu, potencjalnego dochodu, ubioru etc. Staramy się zwrócić uwagę młodzieży na rzadkość wizerunków kobiet starszych oraz kobiet pełniących funkcje autorytetu. Zbieramy obserwacje młodzieży. Na koniec pytamy, co uczniowie I uczennice myślą o tej sytuacji. 2 A. STATYSTYKI (analiza statystyk odnośnie udziału kobiet i mężczyzn w mediach, około 15 minut) Dzielimy uczestniczki i uczestników zajęć na 3 grupy. Rozdajemy młodzieży statystyki odnośnie udziału kobiet i mężczyzn w mediach. Prosimy, by młodzież przygotowała w grupach samodzielne interpretacje tych statystyk. Prosimy, by po jednej osobie z grupy zgłosiło się do prezentacji tych interpretacji dla pozostałych. Podczas dyskusji zastanawiamy się nad możliwymi przyczynami dysproporcji kobiet I mężczyzn w 1 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

2 mediach, analizujemy przyczyny niedoreprezentowania kobiet I ich możliwe skutki (jak np. brak wyraźnej zachęty dla dziewcząt do bycia dziennikarkami, brak opisów poglądów kobiet na kwestie polityczne czy sportowe etc). 2 B. O nas bez nas. (analiza wizerunków dziewcząt i chłopców w mediach, około 10 minut) Materiały: na zajęcia warto przynieść gazety dla młodzieży, minimum 10sztuk, najlepiej różnych ) Wizerunki dziewcząt i chłopców w prasie młodzieżowej i młodzieżowych stronach internetowych są od wielu lat kształtowane przez dorosłych. Punktem wyjścia do analizy norm płciowych proponowanych w kulturze popularnej może być dyskusja dotycząca naszego stosunku do wizerunków dziewcząt i chłopców w mediach. Podziel młodzież na dwie grupy jedna niech analizuje wizerunki dziewcząt, a druga chłopców w popularnych mediach. Poproś, by grupy notowały podstawowe wnioski ze swoich dyskusji I by zaprezentowały je sobie nawzajem. Zaproponuj, by młodzież zwróciła uwagę na to, ile dziewcząt/ chłopców występuje w roli: autorytetu; sportowca; osoby, która odniosła sukces; osoby, która poniosła porażkę; osoby, która prosi o poradę; osoby pokrzywdzonej/ ofiary; modelki/modela; modelki/modela w reklamie; bohaterki/bohatera artykułów o kosmetykach; gwiazdy filmu lub muzyki. Podczas dyskusji zapytaj dziewczęta, czy podobają im się wizerunki dziewcząt. Zapytaj, co by zmieniły, czego by unikały etc. Następnie zapytaj chłopców o popularne wizerunki chłopców. Postarajcie się wspólnie wygenerować rekomendacje dla redaktorek i redaktorów prasy młodzieżowej odnośnie tego, jaki wizerunek płci by nam odpowiadał. Możecie te rekomendacje wysłać do redakcji wybranego czasopisma jako sugestię dla jej dalszej praktyki. Warto wytłumaczyć młodzieży, że media to również ich odbiorcy w wielu krajach to oni mają przeważający wpływ na media. Wysłanie wspólnych rekomendacji do mediów może stać się świetną okazją do współpracy całej klasy, jest też doskonałym przykładem praktyki typowej dla społeczeństwa obywatelskiego, którego członkinie I członkowie sami organizują się, by działać na rzecz wspólnego celu. 2C. Co to jest stereotyp? czy przekaz medialny jest stereotypowy? dlaczego? (dyskusja, około 10 minut) Rozdaj młodzieży definicję stereotypu (znajduje się w materiale 2C). Poproś, by przeczytali ją po cichu, a następnie poproś. by odpowiedzieli na pytanie, czy przekaz medialny jest ich zdaniem stereotypowy. Jeśli w grupie wyraźnie prezentują się dwa rozbieżne stanowiska, poproś młodzież, by podzieliła się na dwie grupy, i opracowała w grupach argumenty za/ przeciw tezie o tym, że media wspierają stereotypy. Następnie poproś, by po jednym przedstawicielu/ przedstawicielce grupy przedstawiło zebrane argumenty pozostałym. 2D. Ćwiczenie. Horoskop antydyskryminacyjny. (około minut) Materiały do wykorzystania: opisy znaków zodiaku (materiał 2D) 2 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

3 Dzielimy uczestniczki i uczestników na 12 grup (optymalne byłyby pary). Rozdajemy opisy znaków zodiaku. Prosimy, by młodzież napisała horoskop na nadchodzący tydzień, który nie powiela stereotypów odnośnie płci. Po zakończeniu pisania grupy wymieniają się horoskopami, czytają otrzymane teksty i badają, czy tekst zawiera niepotwierdzone uogólnienia na temat płci lub sugestie na ten temat. Prosimy, by młodzież zwróciła szczególną uwagę na: to, czy autorzy horoskopu kierowali osobne komunikaty do mężczyzn, a inne do kobiet. Zastanówcie się wspólnie, czy było to konieczne; obecność stereotypowych ze względu na płeć skojarzeń z planetami i cechami charakteru(wenus uważana za planetę kobiet; łagodność uważana za cechę kobiecą; Mars jako parton mężczyzn etc). Czy można było uniknąć stereotypu? jak proponujecie napisać horoskop tak, by nie powielał nieuzasadnionych uogólnień na temat kobiet i mężczyzn? PROPOZYCJA ROZSZERZENIA TEMATU To my jesteśmy mediami W związku z upowszechnieniem się internetu możesz zaproponować klasie/ grupie prowadzenie bloga o medialnych wizerunkach płci. Popularne i darmowe medium, jakim jest internet może stać się okazją do wymiany zdań I dyskusji ulubionych wzorców płci. Młodzież może prowadzić bloga całą klasą lub stworzyć kilka blogów o tym, jak media wpływają na kształtowanie się postaw, zachowań i myślenia stereotypowego. Taki blog może mieć również nieco szerszą tematykę na przykład dotyczyć problematyki płci. Jeśli chcesz, prowadzenie blogów może stać się formą zaliczenia przedmiotu, można również ogłosić szkolny konkurs na najlepszego bloga o problematyce płci, mediów, stereotypów etc. Zaproponuj ucznennicom I uczniom skorzystanie z bibliografii tematu. MATERIAŁY POMOCNICZE DO SCENARIUSZY LEKCJI MATERIAŁ 2A Kobiety i mężczyźni w mediach statystyki. (opr. Ewa Majewska, na podstawie raportu Krajowy system monitorowania równego statusu kobiet i mężczyzn, opr. Bogdan Baran, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2006) We wszystkich badanych mediach przewaga mężczyzn (w sensie: prezentowanych postaci) jest znacząca. Wynosi ona: 87% mężczyzn do 13 % kobiet w prasie codziennej (chodzi o prezentowane postaci) i 66% mężczyzn do 34 % kobiet w telewizji (łącznie w mediach dysproporcja płci wynosi: 71% mężczyzn wobec 29% kobiet); 3 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

4 W programach informacyjnych występuje tylko 20% kobiet, w sportowych tylko 16%. W reklamach kobiet jest 39%, w programach rozrywkowych 39%, w filmach i serialach 36%. Nie ma takiego typu programu, w którym dominowałyby kobiety. Kobiety są bohaterkami 12% artykułów prasowych i 16% programów radiowych; kobiety są autorkami 19% artykułów prasowych i 20% gości w programach telewizyjnych i radiowych. Najwięcej kobiet pojawia się w mediach w roli: wykonawczyń piosenek (41%) i bohaterek programów telewizyjnych (39%). Kobiety 2 razy częściej, niż mężczyźni, przedstawiane są w przestrzeni domowej (40% kobiet i 19% mężczyzn pokazywanych jest w domu). Tylko 38% kobiet i aż 60% mężczyzn jest przedstawianych w rolach zawodowych. W mediach występuje znaczna dysproporcja między ilością mężczyzn i kobiet młodych prezentowanych w programach lub artykułach, 66% prezentowanych w mediach kobiet to osoby młode, zaś wśród prezentowanych w mediach mężczyzn odsetek ten wynosi 42%. Z kolei znacznie więcej mężczyzn niż kobiet to osoby dorosłe i dojrzałe 34% mężczyzn i tylko 17% kobiet to osoby w wieku lata). MATERIAŁ 2C stereotyp szablon, uproszczony, tradycyjny, zazwyczaj irracjonalny obraz rzeczy, osób, instytucji itd., złożony z cech poczytywanych za charakterystyczne dla nich, wpojony przez środowisko w świadomość członków jakiejś grupy, warstwy społecznej lub klasy. (Słownik wyrazów obcych W. Kopalińskiego, dostępny on line). MATERIAŁ 2D (Opr. Ewa Majewska, na podstawie książki L. Weresa Homo zodiacus, Poznań, 1991 oraz portalu onet.pl) Baran najmłodszy, pierwszy znak zodiaku, patronuje mu planeta Mars, jest pierwszym ze znaków ognistych. Osoby urodzone pod tym znakiem lubią inicjować nowe przedsięwzięcia, czasem nie bardzo przejmując się konsekwencjami. Główne cechy osób urodzonych w tym znaku to odwaga I aktywność. Nie są pamiętliwe, ich ulubiony dzień to wtorek, kolor czerwony, kamienie diament I rubin. Archetypową dla tego znaku postacią literacką jest Basia Wołodyjowska, kobieta, o której Zagłoba wyraził się w te słowa: Mając taką żonę nie potrzebujesz w razie wojny w domu jej ostawiać, ale możesz ją w pole wziąć i przy boku mieć. Znane postaci urodzone pod tym znakiem to między innymi Charlie Chaplin I Włodzimierz Majakowski. Byk znak uważany za ziemski, matronuje mu planeta Wenus, czasem kojarzony z Matką Ziemią. Często opisywane jako koneserzy przyjemności, byki posiadają swoje sympatyczne wcielenia, takie, jak na przykład znany z literatury Byczek Fernando oraz te mniej urocze, związane z uporem, jaki budzi się w nich w niesprzyjających okolicznościach. Znane byki to aktorzy Gary Cooper I Gustaw Holoubek, pod tym znakiem urodziło się również sporo polityków, w tym: Donald Tusk, Włodzimierz Lenin, Robespierre, Karol Marks, Ho Szi Min, Cromwell I Jan Paweł II. Ulubiony kolor niebieski, dzień środa. Bliźnięta pierwszy w horoskopie znak powietrzny, patronuje mu planeta Merkury. Uważany za patrona kupców I złodziei grecki bóg Hermes jest również odpowiedzialny za komunikację i podróże. Bliźnięta lubią się uczyć oraz błyszczeć wiedzą, ich wadą bywa niekonsekwencja i brak precyzji. Uwielbiają robić mnóstwo rzeczy jednocześnie. Znaną literacką postacią uważaną za wzorcowego bliźniaka jest Piotruś Pan wieczny wędrownik, przynoszący czasem wolność, a czasem rozczarowanie. W tym znaku urodzili się znani polscy politycy Lech I Jarosław 4 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

5 Kaczyńscy, a także Ernesto Che Guevara. W tym znaku urodziło się wielu pisarzy i filozofów, jak na przykład Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Irena Krzywicka, Aleksander Fredro; twórca Sherlocka Holmesa, Artur Doyle, czy filozof egzystencjalista Jean Paul Sartre. Rak to pierwszy w horoskopie znak żywiołu wody, patronuje mu Księżyc. Osoby urodzone pod tym znakiem uważane są za wrażliwe i rodzinne. Zwracają uwagę na przeszłość i historię, w tym często historię rodzinną. Świetnym przykładem takiej postawy jest działalność urodzonego w znaku raka polskiego poety i pisarza Czesława Miłosza, którego Dolina Issy stanowi powrót do korzeni twórcy. Ulubionym literackim modelem raków jest oczywiście Mały Książę, stworzony przez urodzonego w znaku raka Antoniego de Saint Exupery. Raki chętnie odpoczywają nad wodą, bardzo lubią gotować. Lew drugi ognisty znak zodiaku, patronuje mu Słońce. O lwach twierdzi się, że lubią przywództwo, są dominujące i czasem także nadmiernie zadufane w sobie. Lwy są dumne, i czasem harde, ale posiadają też dużo odwagi, uroku osobistego, i na ogół nie są pamiętliwe. Pod tym znakiem urodziło się sporo twardych przywódców (jak na przykład J. Stalin czy F. Castro), ale także wielu pisarzy (B. Shaw, Aldous Huxley). Postacią literacką ucieleśniającą cechy lwa jest Józef Papkin z Zemsty Aleksandra Fredry. Oddajmy głos poecie: Jestem Papkin, lew Północy, rotmistrz sławny i kawaler(...). Panna drugi ziemski znak zodiaku, opiekuje się nim Merkury. Uważane za skupione na sprawach prozaicznych, osoby urodzone pod znakiem panny potrafią często zaskoczyć swoją wyobraźnią, jak na przykład autorka kryminałów Agatha Christie. Cechy typowe dla Pann to skrupulatność i precyzja, przywiązanie do reguł, pracowitość i cierpliwość. Przy tym wszystkim jednak panny pozostają wizjonerami zadziwiająca ilość urodzonych w tym znaku pisarek i pisarzy wydaje się to potwierdzać, należą do nich Stanisław Lem, Lew Tołstoj i Julian Tuwim. Panny lubią rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki, zupełnie jak Alicja z Krainy Czarów, uznawana za wzór tego znaku w literaturze. Waga to kolejny powietrzny znak zodiaku, matronuje mu Wenus. Ten znak kojarzony jest na ogół z harmonią, równowagą i wdziękiem, niemniej osoby w nim urodzone mogą również celować w tworzeniu pozorów dobrego zbalansowania sytuacji. Wagi posiadają silne zainteresowanie współpracą z otoczeniem oraz tworzeniem pokoju na świecie. W tym znaku urodzili się liczni poeci i pisarze: Maria Dąbrowska, Oskar Wilde, C. K. Norwid, T. Różewicz, G. Grass oraz aktorzy: Brigitte Bardot i Marcello Mastroiani. Skorpion znak zodiaku utożsamiany z wodą, patronuje mu Pluton. Bóg rzymski o tej samej nazwie był opiekunem świata umarłych. Uważane za najbardziej pamiętliwe ze wszystkich znaków zodiaku, są Skorpiony również niezwykle namiętne. Ta namiętność okazuje się czasem autodestrukcyjna, jak w przypadku Marii Skłodowskiej Curie, która choć wynalazła polon i wydestylowała rad, zdobyła dwie nagrody Nobla i wychowała wspaniałe córki, była też osobą niezmiernie depresyjną. Skorpiony, wbrew pozorom, niezmiernie często działają na rzecz ludzkości, są niestrudzonymi reformatorami i działaczami społecznymi, jak pokazują losy pisarzy: Stefana Żeromskiego i Alberta Camus oraz polityków: Indiry Gandhi, Lwa Trockiego i Josepha Goebbelsa. Literackie wcielenia skorpionów to między innymi Konrad Wallenrod i Cezary Baryka. Strzelec ognisty znak zodiaku, któremu patronuje Jowisz ze względu na swe rozmiary uważany za symbol obfitości. Osoby urodzone w znaku Strzelca często uważa się za szczodre, pogodne i błyskotliwe, twórców wielkich planów i marzeń dla całej ludzkości. W tym znaku urodziło się wiele postaci słynnych ze swoich wybitnych zdolności i zarazem temperamentu, jak np. Ludwig van Beethoven, Maria Callas, Józef Piłsudski czy Winston 5 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

6 Churchill. Wśród pisarzy i poetów strzelce to Władysław Broniewski, Rainer Maria Rilke i Joseph Conrad. Postacią literacką wcielającą cechy strzelca jest Jacek Soplica z Pana Tadeusza, którego optymizm powiązany z doświadczeniem, wiedzą, przenikliwością, a także szczęściem (często uważa się strzelców za urodzonych szczęściarzy) doprowadza ostatecznie do przełomu i zmiany. Koziorożec to ziemski znak zodiaku, patronuje mu Saturn, planeta melancholii i osamotnienia. Koziorożce są uznawane za pracowite i samotne, wydają się realizować zamierzenie Prometeusza przynosić światło, ale też płacić za to ogromną cenę w postaci pracy i osamotnienia. Bywają wizjonerami i potrafią planować nowy, lepszy świat, co w kontekście filozofii pokazują przykłady dwóch feministek Simone de Beauvoir, autorki Drugiej płci oraz etyczki i polityczki Magdaleny Środy. Wizjonerski charakter dokonań koziorożców świetnie egzemplifikuje twórczość polskiej badaczki literatury Marii Janion, która niestrudzenie objaśnia polską historię wzorcami literatury i kultury, jak choćby w Niesamowitej słowiańszczyźnie. Literackim przykładem osoby urodzonej w tym znaku jest Robinson Crusoe oraz Martin Eden, bohater książki urodzonego jako koziorożec Jacka Londona. Wodnik znak powietrzny, któremu patronuje Uran planeta wynalazców i wizjonerów. Osoby z tego znaku uważane są za przenikliwe i bystre, wprawne w tworzeniu nowych wyobrażeń i ideałów, które zmieniają całe epoki. Wodnikiem jest Władysław Bartoszewski, pod tym znakiem urodziła się też Wirginia Woolf, autorka powieści Własny pokój, w której wyraziła potrzeby i problemy milionów kobiet. W odniesieniu do wodników mówi się często o talentach artystycznych w tym znaku urodziło się wielu kompozytorów (Mozart, Lutosławski), aktorów (Bogart, Dean, Gable i Dean) oraz reżyserów (Fellini, Eisenstein, Forman). Postacią literacką oddającą cechy wodników jest kapitan Nemo z mil podwodnej żeglugi. Ryby znak wodny, któremu patronuje Neptun. Osoby urodzone w tym znaku uważa się za delikatne i wrażliwe, niezwykle twórcze i skłonne do samopoświęcenia. Niczym dziewczynka z zapałkami, uważana za jeden z literackich modeli ryb, osoby te kreślą swoje wzruszające wizje, niemniej nie zawsze udaje im się podjąć ich realizację. Czasem działania ryb kończą się tragedią, jak pokazuje przykład zamordowanego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza. W tym znaku urodzili się reżyserzy: Andrzej Wajda, Louis Bunuel; aktorzy: Lisa Minelli, i Daniel Olbrychski oraz kosmonauci: Walentyna Tiereszkowa i Jurij Gagarin. Spośród polityków warto wymienić Jacka Kuronia i Bronisława Geremka, wśród wynalazców zaś: Mikołaja Kopernika, Galileusza i Alberta Einsteina. 6 Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt Jej portret ;

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk portal autorski: www.lech-tkaczyk.pl www.napiszehit.pl

Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk portal autorski: www.lech-tkaczyk.pl www.napiszehit.pl ZAPRASZAMY DO PORTALI: Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk portal autorski: www.lech-tkaczyk.pl www.napiszehit.pl www.wydawnictwo-astrum.pl www.podrecznikiakademickie.eu www.sluchowiska.com www.zdrowe-diety.eu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Borgman. Dieta dla Byka. Byk Jedz zgodnie ze swoim znakiem zodiaku WROCŁAW

Małgorzata Borgman. Dieta dla Byka. Byk Jedz zgodnie ze swoim znakiem zodiaku WROCŁAW Małgorzata Borgman Dieta dla Byka Byk 21.04 21.05 Jedz zgodnie ze swoim znakiem zodiaku WROCŁAW Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk.

Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk. Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk Redakcja Anna Miecznikowska Redakcja techniczna Elżbieta Bursztynowicz Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk.

Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk. Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk Redakcja Anna Miecznikowska Redakcja techniczna Elżbieta Bursztynowicz Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Stereotypy. Autor: CEO. Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Data publikacji: Cele: Uczniowie zrozumieją, że:

Tytuł: Stereotypy. Autor: CEO. Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Data publikacji: Cele: Uczniowie zrozumieją, że: Tytuł: Stereotypy Autor: CEO Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Data publikacji: 2005-05-10 Cele: Uczniowie zrozumieją, że: Zakładanie, jaki ktoś jest może prowadzić do stereotypów i ferowania niesprawiedliwych

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk.

Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk. Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Autor aneksu i uzupełnienia o ziołach Lech Tkaczyk Redakcja Anna Miecznikowska Redakcja techniczna Elżbieta Bursztynowicz Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania

Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania Licencja CC BY-NC http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ Konspekt zajęć Ja drużynowy 11-20.02.2011

Bardziej szczegółowo

Słynny malarz polski Jan Matejko

Słynny malarz polski Jan Matejko Słynny malarz polski Jan Matejko 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki i dzieł Jana Matejki. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Jan Matejko. Uczeń zna najważniejsze dzieła Jana Matejki. b) Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska

Cena 24,90 zł. K U R S DZIENNIKARSTWA DLA SAMOUKÓW Małgorzata Karolina Piekarska MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA Z zawodu dziennikarka prasowa i telewizyjna oraz pisarka, autorka powieści dla młodzieży. Z zamiłowania blogerka, której blog W świecie absurdów zyskał ponad 3 mln odsłon.

Bardziej szczegółowo

Jan z księżyca reż. Stephen Schesch

Jan z księżyca reż. Stephen Schesch Jan z księżyca reż. Stephen Schesch MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jan z Księżyca najeźdźca czy poszukiwacz przyjaźni? 2. Karta pracy. (str. 5)

Bardziej szczegółowo

Znaki zodiaku i rośliny

Znaki zodiaku i rośliny kalendarz 2009-druk dwa kolory kopia.qxd 8/28/2008 2:49 PM Page 10 Znaki zodiaku i rośliny Powietrze: roœliny kwiatowe, jak wszystkie kwiaty, rzepak, len, kalafior, broku³y, karczochy Woda: roœliny liœciowe,

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy "Prezentacja" skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy

Materiał pomocniczy Prezentacja skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy Prezentacje Pomysł na lekcję Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ja samodzielnie przygotować.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt

Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str.2) Temat: Kolega opiekun tata: rozmawiamy o historii Aminy i Johana.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz: Róża(ne życie) Małego Księcia czy płcie mają względem siebie zobowiązania? Na podstawie Mały książę A. de Saint-Exupéry ego

Scenariusz: Róża(ne życie) Małego Księcia czy płcie mają względem siebie zobowiązania? Na podstawie Mały książę A. de Saint-Exupéry ego Scenariusz: Róża(ne życie) Małego Księcia czy płcie mają względem siebie zobowiązania? Na podstawie Mały książę A. de Saint-Exupéry ego 1. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą. Uczeń zna znaczenie pojęcie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE!

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE! Wraz ze swoimi uczniami będącymi aktywnymi członkami kółka literackiego Lekcje twórczości dla klas I-III wydaję czasopismo Alfabet. W tym roku szkolnym 2010/11 tworzą je uczniowie klasy 2b, a ostatnio

Bardziej szczegółowo

1. Czas trwania (45-60 min. w zależności od tempa pracy grupy)

1. Czas trwania (45-60 min. w zależności od tempa pracy grupy) Temat: Opowiem Wam historię mojej okolicy. 1. Czas trwania (45-60 min. w zależności od tempa pracy grupy) 2. Liczba osób prowadzących (2-5). Nie traktujcie liczby osób prowadzących jako ograniczenia. To

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Cele operacyjne Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Bardziej szczegółowo

Czy to jest reklama? Zadanie 3

Czy to jest reklama? Zadanie 3 Czy to jest reklama? Zadanie 3 Pomysł na lekcję Dociera do nas codziennie wiele komunikatów. Mają one różne cele, treść i formę. Warto wiedzieć, które z nich zostały stworzone, aby przekazać nam pewną

Bardziej szczegółowo

Wielki astronom Mikołaj Kopernik

Wielki astronom Mikołaj Kopernik Wielki astronom Mikołaj Kopernik 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Mikołaj Kopernik. b) Umiejętności Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

Temat: Kim jest jednostka wybitna? Rozważania na temat roli wielkich osobowości i ich wpływu na postrzeganie świata oraz bieg historii.

Temat: Kim jest jednostka wybitna? Rozważania na temat roli wielkich osobowości i ich wpływu na postrzeganie świata oraz bieg historii. Opracowały: Izabela Jach-Rahib, Aleksandra Czetwertyńska Temat: Kim jest jednostka wybitna? Rozważania na temat roli wielkich osobowości i ich wpływu na postrzeganie świata oraz bieg historii. Cele lekcji:

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, Stereotyp

Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, Stereotyp 1.4.2 Stereotypy Stereotypy Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, a typos wzorzec, odcisk. Początkowo pojęciem tym określano kopię pierwotnej formy

Bardziej szczegółowo

Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KLASA V TEMAT: GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ.

Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KLASA V TEMAT: GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ. Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KLASA V TEMAT: GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ. REALIZOWANE ZAGADNIENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: - realizacja szkolnego programu profilaktyki:

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Paradygmat ryzyka Właściwie od początku badań internetu (por. Kraut)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Spotkania z ciekawymi ludźmi. Scenariusz nr 2

Autor scenariusza: Olga Lech. Blok tematyczny: Spotkania z ciekawymi ludźmi. Scenariusz nr 2 Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Spotkania z ciekawymi ludźmi Scenariusz nr 2 I. Tytuł scenariusza zajęć: Zdolne dziecko, które wyrosło na wielkiego człowieka Stanisław Wyspiański II. Czas

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Mikołajkowe niespodzianki Scenariusz zajęć nr 8 I. Tytuł scenariusza zajęć : " Dowody na istnienie Świętego Mikołaja ". II. Czas realizacji: 2 jednostki

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Lekcja 1. Jak wyrażać emocje w sieci? 19 września Dzień emotikona Tematyka lekcji: Internet jest cudownym wynalazkiem. Wykorzystujemy go w zabawie, nauce, kontaktowaniu się z koleżankami i kolegami. Musimy

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Wyniki ankiety ewaluacyjnej Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach projektu Niewidomy uczeń w naszej szkole finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej Informacje

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz - bohater naszych czasów

Wolontariusz - bohater naszych czasów Joanna Żepielska Wolontariusz - bohater naszych czasów Scenariusz zajęć z edukacji humanitarnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu: Lekcja dotyczy takich pojęć, jak: wolontariusz, praca społeczna,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji

Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji Kordian Kochanowicz Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji Scenariusz zajęć z edukacji globalnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu W Polsce od kilku lat można zauważyć ogólnoświatową

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowawczej zawierającej elementy genderowe

Konspekt lekcji wychowawczej zawierającej elementy genderowe Konspekt lekcji wychowawczej zawierającej elementy genderowe Temat: Stop! stereotypom płci w społeczeństwie Grupa docelowa: młodzież ponadgimnazjalana pierwsza klasa technikum Cele: -zwiększenie wśród

Bardziej szczegółowo

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata Temat: Poznajemy świat F. Fogga Czas 2 x 45 minut Cele: Uczeń potrafi: sformułować kilkuzdaniową wypowiedź

Bardziej szczegółowo

Tweet. Prezes fundacji Mimo Wszystko zauważyła też:

Tweet. Prezes fundacji Mimo Wszystko zauważyła też: Źródło: http://mimowszystko.org/pl/aktualnosci/biezace/4059,swiateczne-malowanie-w-radiowej-jedynce.html Wygenerowano: Środa, 4 stycznia 2017, 00:45 Świąteczne malowanie w radiowej Jedynce W niedzielę,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Świat staje się w ostatnich latach coraz mniejszy, ale też coraz bardziej skomplikowany. Cały czas stawia przed ludźmi, także młodymi, nowe wyzwania. Lekcje

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

1. Co oznacza słowo niby? Uczniowie sprawdzają znaczenie tego słowa w słowniku języka polskiego.

1. Co oznacza słowo niby? Uczniowie sprawdzają znaczenie tego słowa w słowniku języka polskiego. Jolanta Samojluk Scenariusz zajęć języka polskiego lub godziny wychowawczej dla uczniów gimnazjum TEMAT: Dlaczego Wendy nie pozostała na zawsze w Nibylandii? CELE: Uczeń: - potrafi wyrazić własną opinię

Bardziej szczegółowo

1. Oportunizm a altruizm czy istnieją obecnie?

1. Oportunizm a altruizm czy istnieją obecnie? 1. Oportunizm a altruizm czy istnieją obecnie? Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna postaci: Herhor, Paweł Obarecki, Ebenezer Scrooge, Jan Paweł II, Stanisława Bozowska, żona modna, Maksymilian

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Grupa Kapitałowa KRUK Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Wrocław, 06.03.2012 Rynek windykacji w Polsce Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu z dnia 04-05

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 1 i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 2 i n

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem!

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Scenariusz lekcji wychowawczej stanowi kontynuację projektu Ja- Młody Obywatel realizowanego przez Stowarzyszenie Q Zmianom. 1. Cele dydaktyczno wychowawcze:

Bardziej szczegółowo

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie!

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Autor: Urszula Depczyk Dla kogo: szkoła podstawowa, klasa VI Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Cele lekcji: Kształcenie umiejętności dostrzegania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi

Bardziej szczegółowo

Praca w domu Jak ją przedstawiają polskie media?

Praca w domu Jak ją przedstawiają polskie media? Praca w domu Jak ją przedstawiają polskie media? Warszawa, 18.09.2014 Karolina Goś-Wójcicka Instytut Spraw Obywatelskich Jak wygląda nasze życie? PRACA W DOMU DOM PRACA W PRACY PRACA ODPOCZYNEK Praca domowa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Świat wokół nas Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Zabawy matematyką. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed lekcyjne: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny. Listopad 2016 K.067/16

Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny. Listopad 2016 K.067/16 Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny Listopad 16 K.067/16 Informacje o badaniu W polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy, a postać polskiego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Projekt, ćwiczenie pisemne, ilustracja, prezentacja, praca z klasą, praca w zespołach.

Projekt, ćwiczenie pisemne, ilustracja, prezentacja, praca z klasą, praca w zespołach. 1. 2. Polscy nobliści a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń zna dorobek polskich noblistów oraz zasady przyznawania Nagrody Nobla. ii. b) Umiejętności Uczeń potrafi: samodzielnie wyszukać informacje,

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4 Temat: Pozory często mylą czy wszystkie czarownice są złe?

Scenariusz zajęć nr 4 Temat: Pozory często mylą czy wszystkie czarownice są złe? Scenariusz zajęć nr 4 Temat: Pozory często mylą czy wszystkie czarownice są złe? Cele operacyjne: Uczeń: czyta baśń M. Strzałkowskiej Plaster Czarownicy z podziałem na role, określa czas i miejsce akcji

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Autor: Monika Babisz Spis treści

Autor: Monika Babisz Spis treści Autor: Monika Babisz Spis treści Spis treści 1 Czym jest gwiazda?... 3 2 Czym jest gwiazdozbiór?... 3 3 Gwiazdozbiór Ryby... 4 4 Co to jest znak zodiaku?... 5 4.1 Zapach dla ryb... 7 4.2 Cytaty dla ryb...

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Małgorzata Rusiłowicz Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut) Cele

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych Temat: Niebezpieczeństwo w internecie. Adresat: Uczniowie klas III. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiega realizacja projektu od 1 stycznia 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy

Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy Scenariusz 12 Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy Cele: Uczeń: uświadamia sobie wpływ środków uzależniających na nasze życie, czuje się przygotowany do świadomych wyborów,

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne)

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne) POZNAJEMY ZJAWISKO MAGNETYZMU Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu Poziom nauczania: klasa VI Czas trwania zajęć: 2 x po 45 minut Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum:

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Opracowała: mgr Anna Wojtkowiak Gimnazjum Gorzyce Wielkie. Temat : Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rola matki i ojca w rodzinie. Treść

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku;

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; "Dżuma" Camusa jako powieść paraboliczna Albert Camus (1913 1960) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; był wybitnym pisarzem (otrzymał Nagrodę

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Temat: Wizerunek ojca i rodziny na podstawie ballady A. Mickiewicza Powrót

Bardziej szczegółowo

Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza

Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza Cele lekcji wyszukiwanie informacji w tekście poetyckim i ich wykorzystywanie dostrzeganie różnych środków tworzenia

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Lekcja 5. Razem bezpieczni w internecie. 7 lutego Dzień bezpiecznego Internetu Tematyka lekcji: Dyskusja na temat szkodliwych treści w internecie a także miejsc, które w sieci warto odwiedzać. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Temat: Sztuka to przede wszystkim myślenie ( ) reagowanie na problemy społeczności - Oni Artura Żmijewskiego. Opracowanie: Katarzyna Zabłocka

Temat: Sztuka to przede wszystkim myślenie ( ) reagowanie na problemy społeczności - Oni Artura Żmijewskiego. Opracowanie: Katarzyna Zabłocka Temat: Sztuka to przede wszystkim myślenie ( ) reagowanie na problemy społeczności - Oni Artura Żmijewskiego. Opracowanie: Katarzyna Zabłocka Czas: 2 godz. lekcyjne (w tym projekcja filmu) Treści nauczania:

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Janusz Korczak i nasz świat Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Struktura WebQuestu Wprowadzenie Zadania Zadanie dla wszystkich Zadanie do wykonywania w parach Zadania dla grup Zadania dla

Bardziej szczegółowo

Wolontariat dlaczego warto się zaangażować?

Wolontariat dlaczego warto się zaangażować? Wolontariat dlaczego warto się zaangażować? Scenariusz lekcji wychowawczej lub wiedzy o społeczeństwie Autorka: Małgorzata Wojnarowska Poziom edukacyjny: gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna III lub IV

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 1 ZAPOZNANIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CO ROZUMIEMY PRZEZ INTEGRACJĘ?

Scenariusz lekcji wychowawczej nr 1 ZAPOZNANIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CO ROZUMIEMY PRZEZ INTEGRACJĘ? Scenariusz lekcji wychowawczej nr 1 ZAPOZNANIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CO ROZUMIEMY PRZEZ INTEGRACJĘ? CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: Po przeprowadzonej lekcji uczniowie i uczennice: umieją określić pojęcie

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna.

Metody i techniki: pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia ruchowe, praca plastyczna. Scenariusz zajęć Temat: Wakacyjne podróże. Cele operacyjne: Uczeń: wskazuje elementy krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego, tworzy zbiory elementów o takich samych cechach, porównuje wielkości

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2: Co może Prezydent?

Lekcja 2: Co może Prezydent? Lekcja 2: Co może Prezydent? Cele lekcji w języku ucznia/uczennicy i kryteria sukcesu CEL 1. Określę, czym jest system parlamentarnogabinetowy. 2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje w polskim systemie politycznym

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony przez uczestników projektu Dyskryminacja? Działam przeciw! w ich środowiskach lokalnych. W badaniu ankietowym

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motywy patriotyczne

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motywy patriotyczne Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motywy patriotyczne Na podstawie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. OKROPNIE WYCZERPUJĄCE TESTY MAGICZNE WRÓŻBIARSTWO GRUDZIEŃ 2012 Instrukcja dla zdających:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza?

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? 1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji zna cechy wywiadu, i. a) Wiadomości rozumie pojęcie wartości uniwersalnych, rozumie rolę analizowanych wartości

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. EGZAMIN STANDARDOWYCH UMIEJĘTNOŚCI MAGICZNYCH WIEDZA O MAGICZNYCH MIEJSCACH I RYTUAŁACH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo