OBRAZ CZYTELNICTWA CZASOPISM WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOŁY ZAWODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBRAZ CZYTELNICTWA CZASOPISM WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOŁY ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 OBRAZ CZYTELNICTWA CZASOPISM WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOŁY ZAWODOWEJ Penetracja współczesnego rynku prasy, w tym także młodzieżowej jest niezwykle skomplikowana. Tak naprawdę trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, ile tytułów czasopism przeznaczonych dla młodzieży znajduje się w sprzedaży. Przebogata oferta czasopism eksponowanych w kioskach, witrynach sklepowych kusi intrygującym tytułem, kolorową okładką, ciekawą winietą. Z różnorodnej oferty tylko wytrawny czytelnik potrafi wyłowić wartościowy tytuł prasowy. Jakie czasopisma czytają uczniowie szkoły średniej? Odpowiedź na to pytanie jest celem niniejszej pracy. Stanowi ona prezentację zainteresowań czytelniczych młodzieży na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy k. Miastka (województwo pomorskie). Po roku 1990 nastąpiły w Polsce duże zmiany w systemie wydawniczo-prasowym. Były one związane z ukazaniem się wielu aktów normatywnych dotyczących prasy a zmieniających kierunek rozwoju wydawnictw i rynku prasowego. W marcu 1990 r. ukazała się ustawa o likwidacji RSW Prasa Książka - Ruch, w ślad za nią powołano Komisję Likwidacyjną, która od kwietnia przystąpiła do pracy 1. Została zniesiona cenzura i cały system kontroli prasy i wydawnictw. Nowa ustawa zachęcała do zakładania spółek wydawniczych prywatnych, cywilnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaczął się tworzyć rynek prasy dziecięco-młodzieżowej. Stare tytuły uległy dużym zmianom w doborze treści, a przede wszystkim szaty graficznej. Wprowadzono kolorowe ilustracje, uatrakcyjniono dobór tematyczny, gdyż zaczęła się ostra walka o utrzymanie na rynku prasowym. Niektóre tytuły zastały zmuszone do obniżenia nakładów, ponieważ dla odpowiadającej im kategorii wieku adresatów pojawiło się wiele nowych tytułów. Ich ilość trudno określić - małe firmy wydawnicze nie składały egzemplarza obowiązkowego w Bibliotece Narodowej. Wiele z nich obecnie już nie istnieje. Załamał się dotychczasowy podział czasopism na poziomy czytelniczo-wiekowe, na rzecz specjalistyczno - rodzajowych. Powstały nowe dotąd nieznane rodzaje czasopism, np. rozrywkowokrzyżówkowe, hobbystyczne, telewizyjne, komiksowe, językowe np. do nauki języka angielskiego. Wprowadzono szereg nowych form dziennikarsko-literackich: reportaż, felieton, wywiad, newsy, dużo materiałów rozrywkowych 2. W roku 1990 ma Polski rynek prasowy zaczął wchodzić nowy, dotąd nieznany rodzaj czasopism polskie wersje czasopism międzynarodowych, które zostały nazwane przez Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego kalkami (w znaczeniu kopii). Ponieważ polski rynek prasy młodzieżowej był dotąd niezagospodarowany stał się atrakcyjny dla obcego kapitału. Przyjęły się i zadomowiły takie czasopisma: Popcorn, Dziewczyna, Bravo, Bravo Girl, Claudia 3. Zajmują one wysokie miejsce w rankingu najpopularniejszych i najchętniej kupowanych czasopism. Kalki przyczyniły się do poprawienia jakości merytorycznej i szaty graficznej polskich czasopism młodzieżowych. Czasopismom tym zarzuca się lansowanie płytkiej kultury masowej, na bardzo niskim poziomie i odmienną obyczajowość, w której nie ma miejsca na prezentację polskiej kultury, narodowych tradycji i wartości estetycznych. Dziennikarze prasy opiniotwórczej bardzo surowo oceniają zagraniczną prasę młodzieżową. Krystyna Kofta twierdzi, że pod wpływem lektury kalek młodzi ludzie kierują się w stronę mieć, a nie być. Natomiast Antonina Gutowska stoi na stanowisku, że z przeprowadzonych wywiadów z gwiazdami muzyki, sceny i filmu wynika, że sukces można osiągnąć bez większego wysiłku twórczego, bez pracy nad rozwojem talenu 4. Młodzieżowa Prasa położyła szczególny nacisk na funkcje poznawczą i rozrywkową. Periodyki zawierają szereg ciekawostek ze współczesnego świata nauki, materiały obyczajowe oraz porady praktyczne: od kulinariów poprzez modę i urodę, aż do porad na temat zdrowia. Prawie każde czasopismo zamieszcza informacje dotyczące istotnych spraw młodzieży. Najwięcej pisze się o muzyce i o wszystkim tym, co łączy się ze światem show-biznesu. Wszystkie czasopisma bez względu na przeznaczenia czytelnicze i wiek odbiorcy, są nastawione na kreowanie samodzielności i zaradności.. Zmuszają

2 czytelników do ciągłego i ustawicznego ćwiczenia umysłu, sięgania do pomocy naukowych - słowników czy encyklopedii. Funkcja rozrywkowa czasopisma realizowana jest dzięki materiałom w postaci gier, zabaw, humoru, horoskopów, krzyżówek, zagadek. Czasopismo współczesne nie stara się już za wszelką cenę wychowywać czytelnika. Wydawca traktuje je jak towar, a więc nadaje mu taki kształt, aby się mogło najlepiej sprzedać. Dominują głownie krótkie wypowiedzi dziennikarskie: notka, podpis pod zamieszczonym zdjęciem, często bardzo zwięzły język artykułu. Tradycyjną funkcję wywoławczą pragną utrzymać wydawnictwa katolickie. Pisma te chcą być alternatywą dla prasy hołdującej zachodnim modom na nihilizm i liberalizm(np. Droga, Być sobą ) 5. Chcąc rozpoznać zainteresowania prasą wśród młodzieży szkoły zawodowej przeprowadziłam badania ankietowe. Do badań wybrałam 6 klas. Wśród nich znalazły się: Klasy II, III i V technikum rybactwa śródlądowego i klasy: II, III, IV technikum rolniczego. Wszyscy uczniowie uczęszczają do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy k. Miastka. Na pytanie ankietowe odpowiedziało 149 osób: 50 dziewcząt i 99 chłopców. Mieszkańców wsi było 69 w tym 27 dziewcząt i 42 chłopców. ANKIETA dotycząca czytelnictwa czasopism miała postać: 1. Podaj tytuły czasopism, które a) czytasz regularnie b) czytasz często c) czytasz rzadko 2. W które czasopisma zaopatrujesz się sam(a)? 3. Czy rodzice dokonują zakupu? Tak - Nie - 4. Podaj tytuł czasopisma, które pożyczasz od koleżanki/kolegi. 5. Które rubryki z ulubionych czasopism najchętniej czytasz? 6. Wskaż tytuły czasopism, które proponowałbyś/proponowałabyś do prenumeraty w bibliotece szkolnej. Ankietowani uczniowie wymienili 42 tytuły czasopism. Wśród nich znalazły się: tygodniki: Świat Wiedzy, Naj, Auto Świat, Pani Domu, Tina, Przyjaciółka dwutygodniki: Bravo, Bravo Girl, Bravo Sport, Cogito, Z życia wzięte

3 miesięczniki: Dziewczyna, Filipinka, Popcorn, Plastik, Olivia, Piłka nożna plus Basketball, Focus, Gracja, Claudia, Cosmopolitan, Twój styl, Poradnik Domowy. Do czasopism czytanych regularnie należą: Cogito - 32 Tele Tydzień - 30 Bravo Sport - 22 Bravo Girl - 18 Dziewczyna ,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 27,60% 25,70% 19% 15,60% 12,10% "Dziewczyna" "Bravo Girl" "Bravo Sport" "Tele Tydzień" "Cogito" Inne tytuły czasopism ankietowani wymienili mniej niż 4 razy. Do prasy czytanej często, obok tytułów już wyżej wymienionych należą: Naj - 32 Pani Domu - 30 Wiadomości Wędkarskie - 27 Claudia - 21 Tina - 17 Fokus - 10 Olivia - 10 Przyjaciółka - 9 Twój Styl ,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% "Twój Styl" "Przyjaciółka" "Olivia" "Focus" "Tina" "Claudia" "Wiadomości Wędkarskie" "Pani Domu" "Naj"

4 Badani twierdzą, że rzadko czytają takie czasopisma, jak: Bravo, Pani domu, Bravo Girl, Bravo Sport, Fokus. Większość ankietowanych, bo aż 116 osób sama dokonuje zakupu czasopism. Według uczniów niektóre tytuły zakupują rodzice, a są to Tina, Pani domu, Przyjaciółka, Naj, Olivia, Twój Styl, Claudia. Największą poczytnością cieszą się: horoskop - 41 krzyżówka ,00% 50,50% 50,00% 49,50% horoskop krzyżówka 49,00% 48,50% 50,61% 49,39% oraz rubryki: muzyczna - 45 sportowa - 37 wywiady z gwiazdami - 36 listy do redakcji % 25% 20% 15% 10% listy od redakcji wywiady z gwiazdami sportowa muzyczna 5% 0% 30% 24,70% 24% 21,30% Modą interesuje się 26 osób, motoryzacją 20, humor czyta 17, recenzje filmowe 9 uczniów. Dalsze miejsca zajmują porady lekarskie, psychotesty, przepisy kulinarne, informatyka. Do biblioteki szkolnej według odpowiedzi młodzieży powinny być prenumerowane: Cogito - 71 CKM - 21 Filipinka - 15 Fokus - 14 Świat Wiedzy - 13 Gazety Wojenne - 8 Dziewczyna - 7

5 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% "Dziewczyna" "Gazety Wojenne" "Świat Wiedzy" "Focus" "Filipinka" "CKM" "Cogito" 10,00% 0,00% 47,6& 14,10% 10,10% 9,40% 8,70% 5,40% 4,70% Wnioski: Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży szkoły średniej dała ciekawy obraz zainteresowań czytelniczych tej grupy. Młodzież bardzo chętnie sięga po czasopisma. Stwierdzić można, że dla czytelnictwa prasy nie ma większego znaczenia środowisko, z jakiego wywodzą się ankietowani. Uczniowie mieszkający w mieście i uczniowie, których miejscem zamieszkania jest wieś, na pytania ankiety odpowiadali podobnie. Różnice wystąpiły tylko w przypadku płci- dziewczęta chętnie czytają pisma kobiece, chłopcy męskie. Rekord popularności bije tygodnik Cogito, szczególnie przydatny maturzystom, którzy przygotowują się do syntezy materiału z poszczególnych epok literackich, pisemnej i ustnej matury z języka polskiego, zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów. Z Cogito korzystają uczniowie od początku swojej edukacji w szkole średniej. Wśród badanych nie było osób, które nie słyszały o istnieniu tak funkcjonalnego czasopisma. Uczniowie czytają rubryki poświęcone: bohaterom literackim, analizie i interpretacji utworów poetyckich, wypracowaniom wraz z załączoną recenzją. Choć dużym powodzeniem cieszą się kalki zachodnich czasopism młodzieżowych ( Bravo, Bravo Sport, Bravo Girl, Dziewczyna ), to do prenumeraty uczniowie proponują rodzinne czasopisma ( Filipinka, Fokus, Świat Wiedzy ). Myślę, że wyniki przeprowadzonej ankiety mogą okazać się szczególnie cenne przy ustalaniu listy tytułów prenumerowanych do bibliotek szkolnych. Ponadto są wskazówką dla przeprowadzającego lekcje biblioteczną dotyczącą czasopism, ponieważ przy znajomości zainteresowań czytelniczych uczniów może przyczynić się do jej uatrakcyjnienia. Przypisy: 1. Zofia Sokół: Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej w latach Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 7/8 s.5 2. tomże s.6,7 i. 3. Zofia Sokół: Międzynarodowe czasopisma dziecięco-młodzieżowe w Polsce (1990- ii. 1995). Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 1 s.8 4. tomże s.6,7 5. Jerzy Kumiega: czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach : Guliwer 1997 s. 50 Bibliografia: Sokół Zofia: Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej w latach Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 7/8 Sokół Zofia czasopisma dla dzieci starszych ( ). poradnik Bibliotekarza 1996 nr 10

6 Sokół Zofia: Międzynarodowe czasopisma dziecięco-młodzieżowe w Polsce ( ). poradnik Bibliotekarza 1997 nr 1 Sokół Zofia: Międzynarodowe czasopisma młodzieżowe w Polsce ( ). Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 2 Kumiega Jerzy: czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach : Guliwer 1997 Kofta Krystyna: Świat trochę lukrowany. Polityka 1991 nr 46 Stomma Ludwik: Dziewczyna, Polityka 1995 nr 9 Maćkowska Elżbieta: Czasopisma wśród uczniów klas starszych szkoły podstawowej. Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 6 Opracowała: Ewa Balcerzak nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Ringier Axel Springer Media AG

Ringier Axel Springer Media AG Grupy medialne Grupy zagraniczne Ringier Axel Springer Media AG Axel Springer Polska istnieje od 1994 roku i należy do grona największych wydawców czasopism w Polsce. Wydawnictwo zatrudnia ponad 500 osób.

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia RAPORT Z BADAŃ ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI CZYTELNIKÓW Z MIESIĘCZNIKA CZAS CZCHOWA ORAZ STRONY INTERNETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3. KONSUMPCJA PRASY W WERSJI CYFFROWEJ

CZĘŚĆ 3. KONSUMPCJA PRASY W WERSJI CYFFROWEJ CZĘŚĆ 3. KONSUMPCJA PRASY W WERSJI CYFFROWEJ 73 8. OPIS PREFERNECJI CZYTELNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ELEKTRONICZNCH PLATFORM DOSTĘPU DO TREŚCI Choć czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej wynosi obecnie 3%,

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym

Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym nr 2/2012

Bardziej szczegółowo

NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU

NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU HEJNAŁ NR 3/131 2014 MIESIĘCZNIK MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ukazuje się od 1992 r. www.mcdn.edu.pl ISSN 1233-7609 Cena 4 zł (VAT 5%) NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej Raport z badania Autorzy: dr hab. Krzysztof Biedrzycki Piotr Bordzoł dr Agata Hącia dr Wioletta Kozak dr Błażej

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Nowe kanały dystrybucji treści wybranych magazynów wysokonakładowych i programów śniadaniowych

Nowe kanały dystrybucji treści wybranych magazynów wysokonakładowych i programów śniadaniowych Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 6/17 Kielce 2014 Olga Dąbrowska-Cendrowska Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK Słowa kluczowe: konwergencja treści, magazyny, telewizja śniadaniowa,

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki I. Wizytówka biblioteki Gmina Staszów - miejsko-wiejska, położona w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, zamieszkała przez ponad 26 tys. mieszkańców. Biblioteka Publiczna Miasta działa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XLIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958-1959) Nr 3-4 (167-168) Nr indeksu 38364 Kraków

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Tytuł kwartalnika w języku angielskim: Media Culture Social Communication

Tytuł kwartalnika w języku angielskim: Media Culture Social Communication Wprowadzenie 1 2 Wprowadzenie Tytuł kwartalnika w języku angielskim: Media Culture Social Communication Rada Naukowa Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Irena B. Czajkowska (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s.

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s. Nr 3/2009 (145) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO FIRM GRUPY KOLPORTER Rozwój w czasach kryzysu, s. 4-7 Ciężkie czasy dla prasy, s. 8-9 Przede wszystkim zaufanie, s. 16-17 Wyrwij - Zachowaj!

Bardziej szczegółowo

Nakład całkowity (w mln egz.)

Nakład całkowity (w mln egz.) 83 III. Strategie marketingowe codziennych gazet ogólnopolskich 1. Rynek prasy codziennej 1.1. Rynek czytelniczy 1.1.1. Kształtowanie rynku czytelniczego w latach 1989-2002 Polski rynek medialny, którego

Bardziej szczegółowo

Zofia Zasacka. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Zofia Zasacka. Czytelnictwo dzieci i młodzieży Zofia Zasacka Czytelnictwo dzieci i młodzieży Autor: dr Zofia Zasacka Analiza statystyczna wyników badania i konsultacje merytoryczne: Krzysztof Bulkowski Pomoc w przygotowaniu zestawień i wykresów: dr

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE... 5 1. Zmiany w środowisku

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 4 (54) R. XIII KRAKOW 1972

KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 4 (54) R. XIII KRAKOW 1972 KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 4 (54) R. XIII KRAKOW 1972 ïiaua KiüDAKCYJNA Tadeusz Galiński (Warszawa), Michał Hofman (Warszawa), Józef Kądzielski (Warszawa),

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia Podyplomowe Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 Uczestnicy II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu (Fot. Beata Śliwińska) W numerze m.in.: Agnieszka Łakomy Działalność bibliotek

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli?

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Spis treści Od redakcji 3 Media w partycypacji: lokalne czy obywatelskie?

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Coolreader Voice Dream Reader więcej niż czytanie książek ReadDesk wady i zalety www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23)

Bardziej szczegółowo