Do Uczestników postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do Uczestników postępowania"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG Warszawa Tel Al. Solidarności 77 Fax Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych i modemów do transmisji internetu bezprzewodowego poniżej przedstawiam treść pytań wraz ze zmianą SIWZ i odpowiedziami Zamawiającego: PYTANIE NR 1 Dot. BR-2, Str 24, pkt 1 Wnosimy o doprecyzowanie - jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy? czy umowy są związane umową lojalnościową - jeżeli tak to prosimy o podanie dat zakończenia umów u obecnego operatora. Jednocześnie informujemy iż w przypadku gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemożliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób aby odbyło się to bezkosztowo. W związku z tym jeżeli Zamawiający podpisał umowę z jednym Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich należności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku iż pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyż koszty takie musiałby ująć w swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP. Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią w pytaniu nr 5 poniżej. Jedynie 65 sztuk kart do transmisji głosowej to umowy zawarte na czas określony (24 miesiące od dnia aktywacji kart) przy czym okres zakończenia zobowiązania przypada na okres trzeciego tygodnia czerwca 2014 roku. Szczegółowe daty zakończenia poszczególnych umów zostaną przekazane po podpisaniu umowy. Pozostałe karty SIM zarówno do transmisji głosowej jak i transmisji danych to nowe aktywacje. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w przypadku dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego dostarczenie aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych

2 tylko w zakresie nowych aktywacji głosowych. W pozostałym zakresie dopuszcza możliwość pozostawienia dotychczasowych kart po spełnieniu warunków przetargowych. Jednak w przypadku wyboru sprzętu niekompatybilnego z dotychczasowymi kartami SIM Wykonawca dostarczy w ramach realizacji zamówienia właściwe kompatybilne dla danego sprzętu karty SIM. Wymiana kart niekompatybilnych i dostawa nowych oraz ich aktywacja zgodnie z SIWZ jest bezpłatna. PYTANIE NR 2 Str 32. Dotyczy terminali Prosimy o zgodę na zaproponowanie dla Grupy 1, dwóch terminali do wyboru tj: Sony Z1 lub Z1 Compact i propozycji Wykonawcy Prosimy o zgodę na zaproponowanie dla Grupy 2, dwóch terminali do wyboru tj: Sony Z2 lub Iphona 5S Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania w zakresie pierwszej grupy telefonów minimum 2 telefonów do wyboru w tym co najmniej Sony Xperia Z1 Compact i Sony Xperia Z1. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga zaoferowania w zakresie drugiej grupy telefonów minimum 2 telefonów do wyboru w tym co najmniej Sony Xperia Z2 i Apple Iphone 5s. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. PYTANIE NR 3 Str 33 Dotyczy modemów Prosimy o zgodę na zaproponowanie po jednym modemie dla każdej z grup o standardach podanych przez Zamawiającego Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy trzeciej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych co najmniej jak HUAWEI E3272 LTE. Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy czwartej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych co najmniej jak Huawei E5372 LTE. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 33 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) 2

3 Było: Zamawiający wymaga zaoferowania z tej grupy minimum 1 modemu do wyboru w tym co najmniej Modem HUAWEI E3272 LTE. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. Jest: Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy trzeciej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych wskazanych w opisie. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 33 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) Było: Zamawiający wymaga zaoferowania z tej grupy minimum 1 modemu do wyboru w tym co najmniej Huawei E5372 LTE. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. Jest: Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy czwartej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych wskazanych w opisie. PYTANIE NR 4 W odniesieniu do zapisów umowy 2 Czy Zamawiający dopuszcza płatności w formie Polecenia Zapłaty. Nie. Zgodnie z SIWZ PYTANIE NR 5 Prosimy o doprecyzowanie SIWZ iż dostawa nastąpi w 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca informuje, że do zostało już tylko 10 dni a Wykonawca potrzebuje 7 dni na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) Było: 3

4 Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 21 czerwca 2016 roku przy czym w zakresie: 1. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 77 sztuk kart SIM do taryfy głosowej od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (telefonów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 22 czerwca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 2. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 23 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 22 czerwca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 3. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 22 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 10 lipca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 4. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 10 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 6 września 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 6 września 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o: a) Umowę obejmującą świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i nowych modemów zaopatrzonych w aktywne i skonfigurowane karty SIM zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. b) Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierającej co najmniej dane wskazane w art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz z późn.zm.), które zostaną zawarte odrębnie na każdą posiadaną kartę SIM. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest przesłanie podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem. 4

5 W przypadku opóźnienia w dostawie termin rozpoczęcia świadczenia usług rozpocznie się w dniu aktywacji danych kart SIM. Data zakończenia świadczenia wszystkich usług nie ulegnie zmianie, tj. do 21 czerwca 2016 roku. Jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 21 czerwca 2016 roku przy czym w zakresie: 1. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 77 sztuk kart SIM do taryfy głosowej od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (telefonów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 2. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 23 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 3. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 22 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 10 lipca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 4. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 10 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 6 września 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 6 września 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o: 5

6 a) Umowę obejmującą świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i nowych modemów zaopatrzonych w aktywne i skonfigurowane karty SIM zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. b) Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierającej co najmniej dane wskazane w art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz z późn.zm.), które zostaną zawarte odrębnie na każdą posiadaną kartę SIM. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest przesłanie podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem. W przypadku opóźnienia w dostawie kart SIM termin rozpoczęcia świadczenia usług rozpocznie się w dniu aktywacji danych kart SIM w związku z terminami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych (nie później niż 7 dni od daty popisania umowy). Data zakończenia świadczenia wszystkich usług nie ulegnie zmianie, tj. do 21 czerwca 2016 roku. PYTANIE NR 6 Dot. zapisu: Zamawiający wymaga /warunek konieczny/ zaoferowania przez Wykonawcę, w ramach opłaty abonamentowej dla aktywacji głosowych, bezpłatnych połączeń telefonicznych, SMS i MMS ze wszystkimi numerami w sieci Wykonawcy oraz bezpłatnych połączeń telefonicznych z numerami wszystkich krajowych operatorów telefonii stacjonarnej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że zapis mówiący o bezpłatnych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na te numery jest bardzo zróżnicowana. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowane w postaci jednej opłaty za cały czas połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty albo jeszcze w inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanej w Polsce. Podobne zróżnicowanie taryfikacji połączeń dotyczy numerów premium oraz SMS i MMS Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 37 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) poprzez dodanie zapisu: Bezpłatne połączeniach w kraju nie dotyczą połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. 6

7 PYTANIE NR 7 Dot. zapisu: Wymagania w stosunku do taryfy głosowej/telefony komórkowe. Abonament brutto bezpłatne połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y do wszystkich numerów w sieci Wykonawcy oraz bezpłatne połączenia telefoniczne z numerami wszystkich krajowych operatorów telefonii stacjonarnej. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że zapis mówiący o bezpłatnych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na te numery jest bardzo zróżnicowana. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowane w postaci jednej opłaty za cały czas połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty albo jeszcze w inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanej w Polsce. Podobne zróżnicowanie taryfikacji połączeń dotyczy numerów premium oraz SMS i MMS premium. - Zamawiający posługuje się stawkami brutto czy zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie takiego sposobu rozliczania zdarzeń (np. sms), że zdarzenia taryfikowane są według cen jednostkowych netto, a po podsumowaniu doliczany jest podatek VAT? Zgodnie z SIWZ. Odpowiedź w pytaniu powyżej. W zakresie drugiego członu pytania Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie takiego sposobu rozliczania zdarzeń (np. sms), że zdarzenia taryfikowane są według cen jednostkowych netto, a po podsumowaniu doliczany jest podatek VAT. PYTANIE NR 8 Dot. zapisu: Wymagania w stosunku do taryfy oraz urządzeń do transmisji danych (przez kartę modemową). Możliwość włączenia pakietu ryczałtowej transmisji danych 100MB miesięcznie dla kart dostępu do Internetu na terenie UE z możliwością włączenia kolejnego pakietu po wysłaniu sms, mail lub wykonaniu połączenia telefonicznego Czy zamawiający zgodzi się aby dodatkowy pakiet był aktywny od nowego okresu rozliczeniowego? Zgodnie z SIWZ. 7

8 PYTANIE NR 9 Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać blokady SIMLOCK. Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczeni telefonów z aktywnymi blokadami SIMLOCK i następnie zdjęcie ich w siedzibie Zamawiającego? Zgodnie z SIWZ. Dostarczone telefonu nie mogą posiadać wskazanych blokad w momencie dostawy. Miejsce zdjęcia ewentualnych blokad przez Wykonawcę przed ich dostarczeniem nie jest doprecyzowane. PYTANIE NR 10 Dot. zapisu: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany numeru telefonu w trakcie trwania umowy. Nowy, zmieniony numer musi być aktywny od godz. 24:00 w dniu zgłoszenia konieczności zmiany o ile dyspozycja została złożona do godziny 14:00 tego dnia. Jeśli dyspozycja była zgłoszona po godzinie 14:00 to numer musi być aktywny do godziny 12:00 dnia następnego. Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów SIWZ i zmianę godziny 14:00 na określenie 24 godziny robocze od złożenia dyspozycji telefonicznej? Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 36 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) poprzez zmianę zapisu: Było: Pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany numeru telefonu w trakcie trwania umowy. Nowy, zmieniony numer musi być aktywny od godz. 24:00 w dniu zgłoszenia konieczności zmiany o ile dyspozycja została złożona do godziny 14:00 tego dnia. Jeśli dyspozycja była zgłoszona po godzinie 14:00 to numer musi być aktywny do godziny 12:00 dnia następnego. Jest: Pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany numeru telefonu w trakcie trwania umowy. Nowy, zmieniony numer musi być aktywny 24 godziny robocze od złożenia dyspozycji telefonicznej 8

9 PYTANIE NR 11 Dot. Umowy 3.3 Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Umowy i nadzoru nad realizacją Umowy (w tym m.in. postępowań reklamacyjnych i podpisania protokołu odbioru) jest: w zakresie technicznym. tel. nr.., fax. nr, Prosimy o rezygnację z wysyłania zgłoszeń na fax. Doradcy dedykowania obsługują pod nr telefonów lub mailem. Zgłoszenia wysłane na fax mogą mieć dłuższy czas realizacji. Zgodnie z SIWZ. Zapis dopuszcza możliwość ewentualnego nie podawania numeru faxu PYTANIE NR 12 Dot. Umowy 3 ust. 11 Zamawiający wymaga by rozpoczęcie świadczenia usług odbyło się bez przerw w dostępie do usług. Wnosimy o wyrażenie zgody na doprecyzowanie wszystkich zapisu dotyczącego procesu przeniesienia numeracji zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, a więc w następujący sposób: Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 171, poz z późniejszymi zmianami). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy godziną 0:00 a godziną 3:00, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.? Przepisy dotyczące przeniesienia numerów obowiązują wszystkich operatorów w Polsce. Nawet gdyby jeden z operatorów chciał przenosić numery do swojej sieci w odmienny sposób, to operatordawca może nie wyrazić zgody na zmianę sposobu przeniesienia i trwać przy obowiązujących przepisach i aktualnej procedurze. Stąd prośba o zgodę Zamawiającego na stosowanie w tym zakresie przepisów obowiązujących wszystkich operatorów. Zgodnie z SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 9

10 PYTANIE NR 13 Dot. umowy 5 ust. 3 i 4 W związku z ww.zapisem, wyjaśniamy, że Wykonawca nie udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? Zamawiający dokonuje zmiany na stronie SIWZ /BR-5/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /BR-5/ poprzez zmianę zapisu: Było: 5. Warunki gwarancji 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe aparaty telefoniczne i modemy do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż wskazany przez producenta danego sprzętu sprzęt z czasem naprawy nieprzekraczającym 21 dni kalendarzowych od chwili dokonania zgłoszenia. Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór i zwrot naprawianego sprzętu z/do siedziby Zamawiającego. 4. W przypadku gdy w okresie trwania gwarancji zostanie wykryta wada/usterka, której nie można usunąć, dokonano trzech napraw lub czas oczekiwania na naprawę przekroczy 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad/usterek, o nie gorszych parametrach technicznych niż dotychczas używany, w terminie do 7 dni kalendarzowych. 5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem pisemnego przekazania urządzeń Zamawiającemu. 6. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o wadzie lub usterce najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wykrycia faksem na numer, telefonicznie na numer..lub pisemnie na adres.. 10

11 7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o termin usuwania wady/usterki, który rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie/usterce, a kończy się z dniem przekazania urządzenia wolnego od wad/usterek upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 8. Fakt skutecznego usunięcia wady/usterki każdorazowo Strony stwierdzają na piśmie. 9. Wykonawca zapewni w ramach świadczonej usługi serwis sprzętu w ramach realizacji Umowy. 10. W trakcie trwania Umowy, każda naprawa sprzętu nieobjęta gwarancją będzie poprzedzona przez Wykonawcę wstępną analizą kosztów ewentualnej naprawy. Realizacja naprawy zależna będzie od decyzji Zamawiającego po zapoznaniu się ze wstępną analizą kosztów. Koszty ewentualnych napraw sprzętu nieobjętego gwarancją ponosi Zamawiający w ramach odrębnego zobowiązania, do którego nie stosuje się Umowy. 11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę/usterkę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 12. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże dostępny dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej oraz numer faksu. Zgłoszenia będą dokonywane faksem lub drogą elektroniczną. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie lub faksem, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku oraz dokonania najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia zlecenia potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia (telefonicznego, faksowego lub elektronicznie) na numer faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby wskazanej w 3 ust. 4 umowy. 14. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numerów faksów Strony zobowiązane są powiadomić osoby wskazane w 3 ust. 3 umowy - po stronie Wykonawcy, oraz osoby wskazane w 3 ust. 4 umowy po stronie Zamawiającego. 15. Powiadomienie o zmianach wskazanych w ust. 14 nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 11

12 Jest: 5. Warunki gwarancji 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe aparaty telefoniczne i modemy do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych. 3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem pisemnego przekazania urządzeń Zamawiającemu. 4. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o termin usuwania wady/usterki, który rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Gwaranta o wadzie/usterce, a kończy się z dniem przekazania urządzenia wolnego od wad/usterek upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę/usterkę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 6. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże dostępny dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej. Zgłoszenia będą dokonywane drogą elektroniczną. PYTANIE NR 14 Dot. umowy 5 ust. 3 Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór i zwrot naprawianego sprzętu z/do siedziby Zamawiającego. Czy zamawiający zgodzi się na przekazywanie uszkodzonego sprzętu do serwisu producenta lub do Salonów sprzedaży Wykonawcy? Zgodnie z SIWZ. Patrz zmiana w pytaniu nr 13 12

13 PYTANIE NR 15 Dot. umowy 5 ust.4. Prosimy o doprecyzowanie SIWZ, że nie chodzi tu o wady/usterki, które wyniknęły z winy Użytkownika lub których naprawy nie obejmuje gwarancja. Zgodnie z SIWZ. Patrz zmiana w pytaniu nr 13 PYTANIE NR 16 Dot. umowy 5 ust. 6. i 7. Czy zamawiający zgodzi się na przekazywanie uszkodzonego sprzętu do serwisu producenata lub do Salonów sprzedaży Wykonawcy? Zgodnie z SIWZ. Patrz zmiana w pytaniu nr 13 PYTANIE NR 17 Dot. umowy 5 ust.12. Czy zamawiający zgodzi się na zgłaszanie awarii sieci Wykonawcy telefonicznie na wskazany numer Infolinii? Wykonawca argumentuje, że zgłoszenia przyjęte na Infolinii mają najkrótszy czas reakcji służb technicznych oraz najkrótszy czas wysłania informacji zwrotnej do Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 18 Dot. umowy 5 ust. 13. Czy zamawiający zgodzi się na zgłaszanie awarii sieci Wykonawcy telefonicznie na wskazany numer Infolinii? Wykonawca argumentuje, że zgłoszenia przyjęte na Infolinii mają najkrótszy czas reakcji służb technicznych oraz najkrótszy czas wysłania informacji zwrotnej do Zamawiającego. 13

14 Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 19 Dot. umowy 6 Kary umowne Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się Zgodnie z SIWZ bez zmian. Zapisy SIWZ są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. PYTANIE NR 20 Dot. umowy 9 Siła wyższa ust.3 i 4 Zwracamy się z prośbą o usunięcie ustępów 3 i 4 ze względu na brak możliwości realizacji przez Wykonawcę. Wykonawca o wystąpieniu siły wyższej dowiaduje się post factum przy analizie zleceń uszkodzeniach lub reklamacji i nie ma możliwości przekazywać takich informacji Zamawiającemu. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 21 Wykonawca zwraca się zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego)? 14

15 Zgodnie z SIWZ i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. PYTANIE NR 22 Dot. BR-2 Specyfikacja Techniczna, OPZ, załącznik nr 1 do wniosku, SOPZ, pkt 7, str. 26 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że to nie wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne producenta. Zwracamy się z prośbą, aby wymagana była gwarancja producenta i aby proces naprawy w oparciu o gwarancję przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 26 pkt. 7 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia): Było: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Wykonawcy. Jest: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Producenta danego sprzętu. PYTANIE NR 23 Dot. BR-2 Specyfikacja Techniczna, OPZ, załącznik nr 1 do wniosku, SOPZ, pkt 9, str. 33 Zwracamy się z prośbą, aby w Grupa III Modemy do bezprzewodowego odstępu do Internetu, możliwe było zaproponowanie innego modemu o podobnych parametrach jak HUAWEI E3272 LTE, bez konieczności proponowania modemu HUAWEI E3272 LTE. W innym wypadku warunki te będzie w stanie spełnić zapewne jedynie jeden Operator. Zgodnie z SIWZ. Odpowiedź w pytaniu nr 3 powyżej. 15

16 PYTANIE NR 24 Dot. BR-2 Specyfikacja Techniczna, OPZ, załącznik nr 1 do wniosku, SOPZ, pkt 9, str. 33 Zwracamy się z prośbą, aby w Grupa III Modemy do bezprzewodowego odstępu do Internetu, możliwe było zaproponowanie innego modemu o podobnych parametrach jak HUAWEI E5372 LTE, bez konieczności proponowania modemu HUAWEI E5372 LTE. W innym wypadku warunki te będzie w stanie spełnić zapewne jedynie jeden Operator. Zgodnie z SIWZ. Odpowiedź w pytaniu nr 3 powyżej. PYTANIE NR 25 Dot. 1 ust 2 Umowy, str. 37 Czy ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest by sprzęt dostarczony był bez aktywnych kart SIM, a następnie karty zostały aktywowane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego? Prosimy o stosowną modyfikację. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu i kart SIM w wymaganych przez SIWZ terminach. Zamawiający pod pojęciem aktywne rozumie pojęcie gotowe do aktywacji i aktywowane zgodnie z procedurami Wykonawcy pod warunkiem przesłania podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem przez Zamawiającego. PYTANIE NR 26 Dot. 2 ust 11 Umowy, str. 39 Czy jest możliwość by symbol i numer Umowy został umieszczony jedynie w adresie korespondencyjnym a nie na samej fakturze? Czy dopuszczalne jest, aby każda strona faktury została oznaczona numerem klienta, bez dodatkowych oznaczeń? Zgodnie z SIWZ. 16

17 PYTANIE NR 27 Dot. 2 ust 13 Umowy, str. 39 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminu nieprawidłowo wystawiona, czy chodzi o fakturę, która została zakwestionowana w procesie reklamacji? Zgodnie z SIWZ. Faktura nieprawidłowo wystawiona to faktura obarczona wadą uniemożliwiająca właściwą identyfikację wystawcy i podstaw jej płatności z powodu/wskutek niezgodnego z wymaganiami SIWZ jej wystawienia. PYTANIE NR 28 Dot. 2 ust 14 Umowy, str. 39 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o jakich kosztach jest mowa we wskazanym ustępie. Chodzi o koszty powstałe poza bankiem Zamawiającego, a leżące po stronie banku odbiorcy (opłaty za przyjęcie przelewu lub inne). Koszt przelewu wyjściowego w swoim banku pokrywa Zamawiający PYTANIE NR 29 Dot. 4 ust 1 Umowy, str. 42 Podobnie jak w 1 ust 2 Umowy czy ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest by sprzęt dostarczony był bez aktywnych kart SIM, a następnie karty zostały aktywowane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego? Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu i kart SIM w wymaganych przez SIWZ terminach. Zamawiający pod pojęciem aktywne rozumie pojęcie gotowe do aktywacji i aktywowane zgodnie z procedurami Wykonawcy pod warunkiem przesłania podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem przez Zamawiającego. 17

18 PYTANIE NR 30 Dot. 5 ust 12 Umowy, str. 44 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem całodobowy adres poczty elektronicznej? Zgodnie z SIWZ. Zamawiający rozumie przyjmowanie przez serwer odbiorcy wiadomości Zamawiającego przez 24 godziny na dobę bez opcji odrzucania wiadomości np. po godzinach pracy. PYTANIE NR 31 Dot. 7 ust 1 pkt f Umowy, str. 47 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu wskazanego ustępu, poprzez dopisanie słowa istotnych obowiązków umownych. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 32 Dot. 7 ust 1 pkt h Umowy, str. 47 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu wskazanego ustępu, poprzez dopisanie słowa istotnych obowiązków umownych. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 33 Dot. 8 ust 1 pkt d Umowy, str. 48 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu: - Zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej z zastrzeżeniem iż maksymalny termin płatności nie może przekroczyć 60 dni. Zgodnie z SIWZ bez zmian. 18

19 UWAGA: Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Załącznik nr 1 Aktualna (zmieniona) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY /-/ MARIA MUSKAŁA 19

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 74 38 401 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/59/2009

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo