Do Uczestników postępowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do Uczestników postępowania"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG Warszawa Tel Al. Solidarności 77 Fax Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych i modemów do transmisji internetu bezprzewodowego poniżej przedstawiam treść pytań wraz ze zmianą SIWZ i odpowiedziami Zamawiającego: PYTANIE NR 1 Dot. BR-2, Str 24, pkt 1 Wnosimy o doprecyzowanie - jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy? czy umowy są związane umową lojalnościową - jeżeli tak to prosimy o podanie dat zakończenia umów u obecnego operatora. Jednocześnie informujemy iż w przypadku gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemożliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób aby odbyło się to bezkosztowo. W związku z tym jeżeli Zamawiający podpisał umowę z jednym Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich należności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku iż pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyż koszty takie musiałby ująć w swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP. Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią w pytaniu nr 5 poniżej. Jedynie 65 sztuk kart do transmisji głosowej to umowy zawarte na czas określony (24 miesiące od dnia aktywacji kart) przy czym okres zakończenia zobowiązania przypada na okres trzeciego tygodnia czerwca 2014 roku. Szczegółowe daty zakończenia poszczególnych umów zostaną przekazane po podpisaniu umowy. Pozostałe karty SIM zarówno do transmisji głosowej jak i transmisji danych to nowe aktywacje. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w przypadku dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego dostarczenie aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych

2 tylko w zakresie nowych aktywacji głosowych. W pozostałym zakresie dopuszcza możliwość pozostawienia dotychczasowych kart po spełnieniu warunków przetargowych. Jednak w przypadku wyboru sprzętu niekompatybilnego z dotychczasowymi kartami SIM Wykonawca dostarczy w ramach realizacji zamówienia właściwe kompatybilne dla danego sprzętu karty SIM. Wymiana kart niekompatybilnych i dostawa nowych oraz ich aktywacja zgodnie z SIWZ jest bezpłatna. PYTANIE NR 2 Str 32. Dotyczy terminali Prosimy o zgodę na zaproponowanie dla Grupy 1, dwóch terminali do wyboru tj: Sony Z1 lub Z1 Compact i propozycji Wykonawcy Prosimy o zgodę na zaproponowanie dla Grupy 2, dwóch terminali do wyboru tj: Sony Z2 lub Iphona 5S Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania w zakresie pierwszej grupy telefonów minimum 2 telefonów do wyboru w tym co najmniej Sony Xperia Z1 Compact i Sony Xperia Z1. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga zaoferowania w zakresie drugiej grupy telefonów minimum 2 telefonów do wyboru w tym co najmniej Sony Xperia Z2 i Apple Iphone 5s. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. PYTANIE NR 3 Str 33 Dotyczy modemów Prosimy o zgodę na zaproponowanie po jednym modemie dla każdej z grup o standardach podanych przez Zamawiającego Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy trzeciej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych co najmniej jak HUAWEI E3272 LTE. Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy czwartej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych co najmniej jak Huawei E5372 LTE. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 33 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) 2

3 Było: Zamawiający wymaga zaoferowania z tej grupy minimum 1 modemu do wyboru w tym co najmniej Modem HUAWEI E3272 LTE. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. Jest: Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy trzeciej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych wskazanych w opisie. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 33 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) Było: Zamawiający wymaga zaoferowania z tej grupy minimum 1 modemu do wyboru w tym co najmniej Huawei E5372 LTE. Wybór zostanie dokonany po podpisaniu umowy. Jest: Zamawiający wymaga zaoferowania z grupy czwartej minimum 1 modemu o minimalnych standardach technicznych wskazanych w opisie. PYTANIE NR 4 W odniesieniu do zapisów umowy 2 Czy Zamawiający dopuszcza płatności w formie Polecenia Zapłaty. Nie. Zgodnie z SIWZ PYTANIE NR 5 Prosimy o doprecyzowanie SIWZ iż dostawa nastąpi w 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca informuje, że do zostało już tylko 10 dni a Wykonawca potrzebuje 7 dni na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) Było: 3

4 Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 21 czerwca 2016 roku przy czym w zakresie: 1. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 77 sztuk kart SIM do taryfy głosowej od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (telefonów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 22 czerwca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 2. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 23 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 22 czerwca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 3. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 22 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 10 lipca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 4. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 10 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 6 września 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 6 września 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o: a) Umowę obejmującą świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i nowych modemów zaopatrzonych w aktywne i skonfigurowane karty SIM zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. b) Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierającej co najmniej dane wskazane w art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz z późn.zm.), które zostaną zawarte odrębnie na każdą posiadaną kartę SIM. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest przesłanie podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem. 4

5 W przypadku opóźnienia w dostawie termin rozpoczęcia świadczenia usług rozpocznie się w dniu aktywacji danych kart SIM. Data zakończenia świadczenia wszystkich usług nie ulegnie zmianie, tj. do 21 czerwca 2016 roku. Jest: Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 21 czerwca 2016 roku przy czym w zakresie: 1. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 77 sztuk kart SIM do taryfy głosowej od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (telefonów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 2. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 23 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 22 czerwca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 3. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 22 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 10 lipca 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 4. Świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy wraz z dostawą 10 sztuk kart SIM do taryfy transmisji danych (przez kartę modemową) od dnia 6 września 2014 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku w tym: a) dostawa aktywnego i skonfigurowanego sprzętu (modemów) oraz aktywnych i skonfigurowanych kart SIM niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż w dniu 6 września 2014 roku (dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o: 5

6 a) Umowę obejmującą świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i nowych modemów zaopatrzonych w aktywne i skonfigurowane karty SIM zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. b) Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierającej co najmniej dane wskazane w art. 56 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz z późn.zm.), które zostaną zawarte odrębnie na każdą posiadaną kartę SIM. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest przesłanie podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem. W przypadku opóźnienia w dostawie kart SIM termin rozpoczęcia świadczenia usług rozpocznie się w dniu aktywacji danych kart SIM w związku z terminami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych (nie później niż 7 dni od daty popisania umowy). Data zakończenia świadczenia wszystkich usług nie ulegnie zmianie, tj. do 21 czerwca 2016 roku. PYTANIE NR 6 Dot. zapisu: Zamawiający wymaga /warunek konieczny/ zaoferowania przez Wykonawcę, w ramach opłaty abonamentowej dla aktywacji głosowych, bezpłatnych połączeń telefonicznych, SMS i MMS ze wszystkimi numerami w sieci Wykonawcy oraz bezpłatnych połączeń telefonicznych z numerami wszystkich krajowych operatorów telefonii stacjonarnej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że zapis mówiący o bezpłatnych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na te numery jest bardzo zróżnicowana. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowane w postaci jednej opłaty za cały czas połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty albo jeszcze w inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanej w Polsce. Podobne zróżnicowanie taryfikacji połączeń dotyczy numerów premium oraz SMS i MMS Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 37 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) poprzez dodanie zapisu: Bezpłatne połączeniach w kraju nie dotyczą połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. 6

7 PYTANIE NR 7 Dot. zapisu: Wymagania w stosunku do taryfy głosowej/telefony komórkowe. Abonament brutto bezpłatne połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y do wszystkich numerów w sieci Wykonawcy oraz bezpłatne połączenia telefoniczne z numerami wszystkich krajowych operatorów telefonii stacjonarnej. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że zapis mówiący o bezpłatnych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na te numery jest bardzo zróżnicowana. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowane w postaci jednej opłaty za cały czas połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty albo jeszcze w inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanej w Polsce. Podobne zróżnicowanie taryfikacji połączeń dotyczy numerów premium oraz SMS i MMS premium. - Zamawiający posługuje się stawkami brutto czy zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie takiego sposobu rozliczania zdarzeń (np. sms), że zdarzenia taryfikowane są według cen jednostkowych netto, a po podsumowaniu doliczany jest podatek VAT? Zgodnie z SIWZ. Odpowiedź w pytaniu powyżej. W zakresie drugiego członu pytania Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie takiego sposobu rozliczania zdarzeń (np. sms), że zdarzenia taryfikowane są według cen jednostkowych netto, a po podsumowaniu doliczany jest podatek VAT. PYTANIE NR 8 Dot. zapisu: Wymagania w stosunku do taryfy oraz urządzeń do transmisji danych (przez kartę modemową). Możliwość włączenia pakietu ryczałtowej transmisji danych 100MB miesięcznie dla kart dostępu do Internetu na terenie UE z możliwością włączenia kolejnego pakietu po wysłaniu sms, mail lub wykonaniu połączenia telefonicznego Czy zamawiający zgodzi się aby dodatkowy pakiet był aktywny od nowego okresu rozliczeniowego? Zgodnie z SIWZ. 7

8 PYTANIE NR 9 Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać blokady SIMLOCK. Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczeni telefonów z aktywnymi blokadami SIMLOCK i następnie zdjęcie ich w siedzibie Zamawiającego? Zgodnie z SIWZ. Dostarczone telefonu nie mogą posiadać wskazanych blokad w momencie dostawy. Miejsce zdjęcia ewentualnych blokad przez Wykonawcę przed ich dostarczeniem nie jest doprecyzowane. PYTANIE NR 10 Dot. zapisu: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany numeru telefonu w trakcie trwania umowy. Nowy, zmieniony numer musi być aktywny od godz. 24:00 w dniu zgłoszenia konieczności zmiany o ile dyspozycja została złożona do godziny 14:00 tego dnia. Jeśli dyspozycja była zgłoszona po godzinie 14:00 to numer musi być aktywny do godziny 12:00 dnia następnego. Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów SIWZ i zmianę godziny 14:00 na określenie 24 godziny robocze od złożenia dyspozycji telefonicznej? Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 36 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia) poprzez zmianę zapisu: Było: Pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany numeru telefonu w trakcie trwania umowy. Nowy, zmieniony numer musi być aktywny od godz. 24:00 w dniu zgłoszenia konieczności zmiany o ile dyspozycja została złożona do godziny 14:00 tego dnia. Jeśli dyspozycja była zgłoszona po godzinie 14:00 to numer musi być aktywny do godziny 12:00 dnia następnego. Jest: Pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany numeru telefonu w trakcie trwania umowy. Nowy, zmieniony numer musi być aktywny 24 godziny robocze od złożenia dyspozycji telefonicznej 8

9 PYTANIE NR 11 Dot. Umowy 3.3 Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Umowy i nadzoru nad realizacją Umowy (w tym m.in. postępowań reklamacyjnych i podpisania protokołu odbioru) jest: w zakresie technicznym. tel. nr.., fax. nr, Prosimy o rezygnację z wysyłania zgłoszeń na fax. Doradcy dedykowania obsługują pod nr telefonów lub mailem. Zgłoszenia wysłane na fax mogą mieć dłuższy czas realizacji. Zgodnie z SIWZ. Zapis dopuszcza możliwość ewentualnego nie podawania numeru faxu PYTANIE NR 12 Dot. Umowy 3 ust. 11 Zamawiający wymaga by rozpoczęcie świadczenia usług odbyło się bez przerw w dostępie do usług. Wnosimy o wyrażenie zgody na doprecyzowanie wszystkich zapisu dotyczącego procesu przeniesienia numeracji zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, a więc w następujący sposób: Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 171, poz z późniejszymi zmianami). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy godziną 0:00 a godziną 3:00, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.? Przepisy dotyczące przeniesienia numerów obowiązują wszystkich operatorów w Polsce. Nawet gdyby jeden z operatorów chciał przenosić numery do swojej sieci w odmienny sposób, to operatordawca może nie wyrazić zgody na zmianę sposobu przeniesienia i trwać przy obowiązujących przepisach i aktualnej procedurze. Stąd prośba o zgodę Zamawiającego na stosowanie w tym zakresie przepisów obowiązujących wszystkich operatorów. Zgodnie z SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 9

10 PYTANIE NR 13 Dot. umowy 5 ust. 3 i 4 W związku z ww.zapisem, wyjaśniamy, że Wykonawca nie udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? Zamawiający dokonuje zmiany na stronie SIWZ /BR-5/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /BR-5/ poprzez zmianę zapisu: Było: 5. Warunki gwarancji 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe aparaty telefoniczne i modemy do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż wskazany przez producenta danego sprzętu sprzęt z czasem naprawy nieprzekraczającym 21 dni kalendarzowych od chwili dokonania zgłoszenia. Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór i zwrot naprawianego sprzętu z/do siedziby Zamawiającego. 4. W przypadku gdy w okresie trwania gwarancji zostanie wykryta wada/usterka, której nie można usunąć, dokonano trzech napraw lub czas oczekiwania na naprawę przekroczy 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad/usterek, o nie gorszych parametrach technicznych niż dotychczas używany, w terminie do 7 dni kalendarzowych. 5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem pisemnego przekazania urządzeń Zamawiającemu. 6. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o wadzie lub usterce najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wykrycia faksem na numer, telefonicznie na numer..lub pisemnie na adres.. 10

11 7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o termin usuwania wady/usterki, który rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie/usterce, a kończy się z dniem przekazania urządzenia wolnego od wad/usterek upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 8. Fakt skutecznego usunięcia wady/usterki każdorazowo Strony stwierdzają na piśmie. 9. Wykonawca zapewni w ramach świadczonej usługi serwis sprzętu w ramach realizacji Umowy. 10. W trakcie trwania Umowy, każda naprawa sprzętu nieobjęta gwarancją będzie poprzedzona przez Wykonawcę wstępną analizą kosztów ewentualnej naprawy. Realizacja naprawy zależna będzie od decyzji Zamawiającego po zapoznaniu się ze wstępną analizą kosztów. Koszty ewentualnych napraw sprzętu nieobjętego gwarancją ponosi Zamawiający w ramach odrębnego zobowiązania, do którego nie stosuje się Umowy. 11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę/usterkę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 12. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże dostępny dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej oraz numer faksu. Zgłoszenia będą dokonywane faksem lub drogą elektroniczną. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie lub faksem, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku oraz dokonania najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia zlecenia potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia (telefonicznego, faksowego lub elektronicznie) na numer faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby wskazanej w 3 ust. 4 umowy. 14. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numerów faksów Strony zobowiązane są powiadomić osoby wskazane w 3 ust. 3 umowy - po stronie Wykonawcy, oraz osoby wskazane w 3 ust. 4 umowy po stronie Zamawiającego. 15. Powiadomienie o zmianach wskazanych w ust. 14 nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 11

12 Jest: 5. Warunki gwarancji 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe aparaty telefoniczne i modemy do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych. 3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem pisemnego przekazania urządzeń Zamawiającemu. 4. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o termin usuwania wady/usterki, który rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Gwaranta o wadzie/usterce, a kończy się z dniem przekazania urządzenia wolnego od wad/usterek upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę/usterkę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 6. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże dostępny dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej. Zgłoszenia będą dokonywane drogą elektroniczną. PYTANIE NR 14 Dot. umowy 5 ust. 3 Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór i zwrot naprawianego sprzętu z/do siedziby Zamawiającego. Czy zamawiający zgodzi się na przekazywanie uszkodzonego sprzętu do serwisu producenta lub do Salonów sprzedaży Wykonawcy? Zgodnie z SIWZ. Patrz zmiana w pytaniu nr 13 12

13 PYTANIE NR 15 Dot. umowy 5 ust.4. Prosimy o doprecyzowanie SIWZ, że nie chodzi tu o wady/usterki, które wyniknęły z winy Użytkownika lub których naprawy nie obejmuje gwarancja. Zgodnie z SIWZ. Patrz zmiana w pytaniu nr 13 PYTANIE NR 16 Dot. umowy 5 ust. 6. i 7. Czy zamawiający zgodzi się na przekazywanie uszkodzonego sprzętu do serwisu producenata lub do Salonów sprzedaży Wykonawcy? Zgodnie z SIWZ. Patrz zmiana w pytaniu nr 13 PYTANIE NR 17 Dot. umowy 5 ust.12. Czy zamawiający zgodzi się na zgłaszanie awarii sieci Wykonawcy telefonicznie na wskazany numer Infolinii? Wykonawca argumentuje, że zgłoszenia przyjęte na Infolinii mają najkrótszy czas reakcji służb technicznych oraz najkrótszy czas wysłania informacji zwrotnej do Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 18 Dot. umowy 5 ust. 13. Czy zamawiający zgodzi się na zgłaszanie awarii sieci Wykonawcy telefonicznie na wskazany numer Infolinii? Wykonawca argumentuje, że zgłoszenia przyjęte na Infolinii mają najkrótszy czas reakcji służb technicznych oraz najkrótszy czas wysłania informacji zwrotnej do Zamawiającego. 13

14 Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 19 Dot. umowy 6 Kary umowne Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się Zgodnie z SIWZ bez zmian. Zapisy SIWZ są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. PYTANIE NR 20 Dot. umowy 9 Siła wyższa ust.3 i 4 Zwracamy się z prośbą o usunięcie ustępów 3 i 4 ze względu na brak możliwości realizacji przez Wykonawcę. Wykonawca o wystąpieniu siły wyższej dowiaduje się post factum przy analizie zleceń uszkodzeniach lub reklamacji i nie ma możliwości przekazywać takich informacji Zamawiającemu. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 21 Wykonawca zwraca się zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego)? 14

15 Zgodnie z SIWZ i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. PYTANIE NR 22 Dot. BR-2 Specyfikacja Techniczna, OPZ, załącznik nr 1 do wniosku, SOPZ, pkt 7, str. 26 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że to nie wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne producenta. Zwracamy się z prośbą, aby wymagana była gwarancja producenta i aby proces naprawy w oparciu o gwarancję przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 26 pkt. 7 SIWZ /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis Przedmiotu Zamówienia): Było: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Wykonawcy. Jest: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów do transmisji danych wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Producenta danego sprzętu. PYTANIE NR 23 Dot. BR-2 Specyfikacja Techniczna, OPZ, załącznik nr 1 do wniosku, SOPZ, pkt 9, str. 33 Zwracamy się z prośbą, aby w Grupa III Modemy do bezprzewodowego odstępu do Internetu, możliwe było zaproponowanie innego modemu o podobnych parametrach jak HUAWEI E3272 LTE, bez konieczności proponowania modemu HUAWEI E3272 LTE. W innym wypadku warunki te będzie w stanie spełnić zapewne jedynie jeden Operator. Zgodnie z SIWZ. Odpowiedź w pytaniu nr 3 powyżej. 15

16 PYTANIE NR 24 Dot. BR-2 Specyfikacja Techniczna, OPZ, załącznik nr 1 do wniosku, SOPZ, pkt 9, str. 33 Zwracamy się z prośbą, aby w Grupa III Modemy do bezprzewodowego odstępu do Internetu, możliwe było zaproponowanie innego modemu o podobnych parametrach jak HUAWEI E5372 LTE, bez konieczności proponowania modemu HUAWEI E5372 LTE. W innym wypadku warunki te będzie w stanie spełnić zapewne jedynie jeden Operator. Zgodnie z SIWZ. Odpowiedź w pytaniu nr 3 powyżej. PYTANIE NR 25 Dot. 1 ust 2 Umowy, str. 37 Czy ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest by sprzęt dostarczony był bez aktywnych kart SIM, a następnie karty zostały aktywowane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego? Prosimy o stosowną modyfikację. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu i kart SIM w wymaganych przez SIWZ terminach. Zamawiający pod pojęciem aktywne rozumie pojęcie gotowe do aktywacji i aktywowane zgodnie z procedurami Wykonawcy pod warunkiem przesłania podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem przez Zamawiającego. PYTANIE NR 26 Dot. 2 ust 11 Umowy, str. 39 Czy jest możliwość by symbol i numer Umowy został umieszczony jedynie w adresie korespondencyjnym a nie na samej fakturze? Czy dopuszczalne jest, aby każda strona faktury została oznaczona numerem klienta, bez dodatkowych oznaczeń? Zgodnie z SIWZ. 16

17 PYTANIE NR 27 Dot. 2 ust 13 Umowy, str. 39 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminu nieprawidłowo wystawiona, czy chodzi o fakturę, która została zakwestionowana w procesie reklamacji? Zgodnie z SIWZ. Faktura nieprawidłowo wystawiona to faktura obarczona wadą uniemożliwiająca właściwą identyfikację wystawcy i podstaw jej płatności z powodu/wskutek niezgodnego z wymaganiami SIWZ jej wystawienia. PYTANIE NR 28 Dot. 2 ust 14 Umowy, str. 39 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o jakich kosztach jest mowa we wskazanym ustępie. Chodzi o koszty powstałe poza bankiem Zamawiającego, a leżące po stronie banku odbiorcy (opłaty za przyjęcie przelewu lub inne). Koszt przelewu wyjściowego w swoim banku pokrywa Zamawiający PYTANIE NR 29 Dot. 4 ust 1 Umowy, str. 42 Podobnie jak w 1 ust 2 Umowy czy ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest by sprzęt dostarczony był bez aktywnych kart SIM, a następnie karty zostały aktywowane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego? Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu i kart SIM w wymaganych przez SIWZ terminach. Zamawiający pod pojęciem aktywne rozumie pojęcie gotowe do aktywacji i aktywowane zgodnie z procedurami Wykonawcy pod warunkiem przesłania podpisanej UoŚUT do operatora w formie elektronicznej lub telefaksem przez Zamawiającego. 17

18 PYTANIE NR 30 Dot. 5 ust 12 Umowy, str. 44 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem całodobowy adres poczty elektronicznej? Zgodnie z SIWZ. Zamawiający rozumie przyjmowanie przez serwer odbiorcy wiadomości Zamawiającego przez 24 godziny na dobę bez opcji odrzucania wiadomości np. po godzinach pracy. PYTANIE NR 31 Dot. 7 ust 1 pkt f Umowy, str. 47 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu wskazanego ustępu, poprzez dopisanie słowa istotnych obowiązków umownych. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 32 Dot. 7 ust 1 pkt h Umowy, str. 47 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu wskazanego ustępu, poprzez dopisanie słowa istotnych obowiązków umownych. Zgodnie z SIWZ bez zmian. PYTANIE NR 33 Dot. 8 ust 1 pkt d Umowy, str. 48 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu: - Zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej z zastrzeżeniem iż maksymalny termin płatności nie może przekroczyć 60 dni. Zgodnie z SIWZ bez zmian. 18

19 UWAGA: Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Załącznik nr 1 Aktualna (zmieniona) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY /-/ MARIA MUSKAŁA 19

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta dnia 2012 roku w Warszawie, dalej Umowa pomiędzy:

UMOWA. zawarta dnia 2012 roku w Warszawie, dalej Umowa pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA zawarta dnia 2012 roku w Warszawie, dalej Umowa pomiędzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, NIP: 526-025-12-85, REGON:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy IG.271.53.1.2014.MA. Ustka, dnia 07 stycznia 2015 r. Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka NIP: 839 00 30 153 Tel. (059) 814 60 44 do 46 Fax.: (059) 814 42 57 Wykonawcy Zapytania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu roku

Wzór umowy. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu roku Wzór umowy Załącznik E UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu...2017 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - omorskim z siedzibą w Toruniu l. Teatralny 2, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZPZ / 333 / 44 PN / 2011 Olsztyn, dnia 8 grudnia 2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

DZPZ / 333 / 44 PN / 2011 Olsztyn, dnia 8 grudnia 2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Istotne postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne.

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne. Poznań, dn. 16.10.2015r EZ/350/86/2015/1165 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/86/2015 na: Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016 Minikowo, 11.04.2016r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-2-947/2016 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

( w przypadku spółki cywilnej ) .zam. legitymującym się

( w przypadku spółki cywilnej ) .zam. legitymującym się ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE Nr sprawy: A-232-Zp-11/12 Warszawa, 2012-07-18 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym, firmą: została zawarta umowa o następującej treści:

zwaną dalej Zamawiającym, firmą: została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr... w sprawie świadczenie usługi telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i mobilnych routerów. W dniu.2017 r. w Warszawie pomiędzy: Polską

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: Pani Magdalena Mach Surowiec Dyrektor PCEiKZ przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez: zawarta w dniu... pomiędzy: Umowa Wzór zwanym dalej Zamawiającym a. (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy,, Wykonawcą" 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI-350-02/16 Dotyczy postępowania konkursowego na Wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie z Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Łódź, dnia 16 września 2015 roku Ld-2251-27-3/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dn. 08.09.2009 r. PZ-341/409/14425/09 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy ZP.341-11/PW/16 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 08.11.2016 r. Istotne postanowienia umowy Zawarta dnia r. w Lublinie, pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera, 20-029 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 24.09.2013r. DZPi Z 271-261/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 53 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie. ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012.

Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie. ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012. Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 upzp Zamawiający przekazuje odpowiedzi do pytań zemieszczonych na stronie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo