Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku, ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku, ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku, ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm, dalej zwany Cennikiem, obowiązuje od dnia r. do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub innymi podmiotami zarejestrowanym w rejestrze REGON, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 20 lipca 2010 roku. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN, nr NIP (dalej zwana PTKCentertel ). Pojęcie sieć Orange nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. Opłaty za wysłanie SMSa, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego SMSa. Długość pojedynczego SMSa wysłanego z telefonu GSM lub UMTS, zgodnie z normami technologicznymi ETSI (European Telecommunications Standards Institute), została określona na nie więcej niż 160 znaków oraz nie więcej niż 140 bajtów. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków lub więcej niż 140 bajtów, tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę SMSów, z których każdy obciążany jest indywidualnie opłatą, zgodnie z niniejszym Cennikiem. W przypadku używania przez Abonenta w SMSie znaków niestandardowych według trybu UNICODE, tj. na przykład polskich znaków diakrytycznych (m.in. ą, ę, ź), jeden SMS o wielkości 140 bajtów będzie zawierać mniej niż 160 znaków. Wszystkie ceny w złotych. Podatek za usługi telekomunikacyjne wynosi 23%. A. Wykaz opłat za połączenia w planach taryfowych i z Internetem. okres rozliczeniowy: jeden miesiąc plan taryfowy z Internetem z Internetem z Internetem 30 abonament miesięczny, 1, 13 płatny z góry zł (36,90 zł z 60 zł (73,80 zł z 99 zł (121,77 zł z 114 zł (140,22 zł z 180 zł (22 z 195 zł (239,85 zł z 324 zł (398,52 zł z 339 zł (416,97 zł z usługa Business Everywhere Mini 13 w ramach abonamentu w ramach abonamentu w ramach abonamentu usługa Orange Hotspot 13 w ramach abonamentu w ramach abonamentu w ramach abonamentu RP1001_C_010111_1_ Strona 1 z 16 maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia do PTK Centertel, Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia do P4 Sp. z o.o. (Play) ay), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz 100 min 250 min 450 min 450 min 900 min 900 min 1800 min 1800 min 50 min 100 min 165 min 165 min 300 min 300 min 540 min 540 min Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

2 dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia do Centernet S.A., Mobyland Sp. z o.o., a także do pozostałych operatorów infrastrukturalnych oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia do krajowych operatorów sieci stacjonarnych połączenia w ramach abonamentu do PTK Centertel, Polkomtel omtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 2 połączenia po wykorzystaniu abonamentu do PTK Centertel, Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 3 połączenia w ramach abonamentu oraz po wykorzystaniu abonamentu do P4 Sp. z o.o. (Play), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 2, 3 RP1001_C_010111_1_ Strona 2 z min 86 min 141 min 141 min 257 min 257 min 463 min 463 min 100 min 250 min 450 min 450 min 900 min 900 min 1800 min 1800 min 0,24 zł ( z 0,22 zł (0,27 zł z 0,22 zł (0,27 zł z 0,20 zł (0,25 zł z 0,20 zł (0,25 zł z Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

3 RP1001_C_010111_1_ Strona 3 z 16 połączenia w ramach abonamentu oraz po wykorzystaniu abonamentu do Centernet S.A., Mobyland Sp. S z o.o., a także do pozostałych operatorów infrastrukturalnych oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 2, 3 połączenia w ramach abonamentu do krajowych sieci stacjonarnych 2 połączenia po wykorzystaniu abonamentu do krajowych sieci stacjonarnych 3 opłata za wysłanie wiadomości SMS do krajowych operatorów komórkowych opłata za wysłanie wiadomości SMS do zagranicznych operatorów komórkowych opłata za wysłanie wiadomości SMS na telefon stacjonarny opłata za wysłanie wiadomości MMS do krajowych operatorów komórkowych opłata za wysłanie MMS na adres opłata za wysłanie wiadomości MMS do zagranicznych operatorów komórkowych połączenia Wideo Rozmowy w ramach abonamentu do PTK Centertel, Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 4, 5 0,70 zł (0,86 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,70 zł (0,86 zł z 0,24 zł ( z (0,60zł z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,48 zł (0,59 zł z 0,70 zł (0,86 zł z 0,22 zł (0,27 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,44 zł (0,54 zł z 0,70 zł (0,86 zł z 0,22 zł (0,27 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,44 zł (0,54 zł z 0,70 zł (0,86 zł z 0,20 zł (0,25 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,40 zł ( z 0,70 zł (0,86 zł z 0,20 zł (0,25 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,40 zł ( z 0,70 zł (0,86 zł z (0,60zł z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,36 zł (0,44 zł z 0,70 zł (0,86 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,36 zł (0,44 zł z Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

4 połączenia Wideo Rozmowy po wykorzystaniu abonamentu do PTK Centertel, Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 4, 5 połączenia Wideo Rozmowy w ramach abonamentu oraz po wykorzystaniu abonamentu do P4 Sp. z o.o. (Play), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 4, 5 połączenia Wideo Rozmowy w ramach abonamentu oraz po wykorzystaniu abonamentu do Centernet S.A., Mobyland Sp. z o.o., a także do pozostałych operatorów infrastrukturalnych oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 4, 5 (1,72 zł z (1,72 zł z (1,72 zł z (1,72 zł z (1,72 zł z (1,72 zł z (1,72 zł z (1,72 zł z Kapitał Złotówek 6 w abonamencie miesięcznym opłata za włączenie do sieci Orange (aktywacja) zł (369 zł z RP1001_C_010111_1_ Strona 4 z 16 połączenie z Orange Pocztą Głosową Gold (numer *501) połączenia międzynarodowe 8, 9 bezpłatnie stawka z cennika połączeń międzynarodowych + stawka jak za połączenia do operatora sieci Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., PTK Centertel oraz za połączenia do dostawców świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem sieci operatorów Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., PTK Centertel Naliczanie Sekundowe 10, 11, 12 w abonamencie miesięcznym 1. Abonament zawiera pakiet jednostek taryfowych (podstawowy pakiet kwotowy) do wykorzystania wyłącznie na krajowe: a) połączenia głosowe, SMSy i MMSy do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych oraz na krajowe połączenia głosowe, SMSy i MMSy do dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne wyłącznie z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz b) połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów sieci stacjonarnych, oraz c) połączenia Wideo Rozmowy do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych, z wyłączeniem połączeń z numerami specjalnymi i bezpłatnymi, o których mowa w niniejszym Cenniku. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

5 2. Opłata za pełną minutę połączenia w ramach podstawowego pakietu kwotowego. Połączenia są rozliczane z dokładnością do 1 sekundy i pomniejszają liczbę jednostek taryfowych o wartość określoną dla danego połączenia. Po wyczerpaniu pakietu jednostek taryfowych za połączenie będzie pobierana opłata właściwa dla danego połączenia. 3. Opłata za pełną minutę połączenia głosowego po wykorzystaniu podstawowego pakietu kwotowego. 4. W celu nawiązania Wideo Rozmowy niezbędne jest jednoczesne spełnienie następujących warunków: wykonywanie połączeń z telefonu zgodnego ze standardem UMTS, pozostawanie w zasięgu sieci UMTS potwierdzone odpowiednim symbolem na wyświetlaczu telefonu. 5. Opłata za minutę połączenia Wideo Rozmowy jest iloczynem liczby 2 oraz opłaty za minutę połączenia głosowego. 6. Kapitał Złotówek jest usługą wliczoną w cenę opłaty abonamentowej za wybrany plan taryfowy i oznacza, że niewykorzystane jednostki taryfowe z poprzedniego okresu rozliczeniowego są do wykorzystania wyłącznie w następnym okresie rozliczeniowym po uprzednim wykorzystaniu środków zawartych w bieżącym abonamencie. Niewykorzystane jednostki taryfowe przepadają, a ich wartość nie podlega zwrotowi. 7. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem za usługi telekomunikacyjne. 8. Za połączenia międzynarodowe pobierana jest dodatkowa opłata wg cennika połączeń międzynarodowych w sieci Orange. Połączenia międzynarodowe rozliczane są poza podstawowym pakietem kwotowym. Cena jednostkowa połączenia międzynarodowego zależy od strefy taryfowej zaszeregowania kraju, do którego wykonywane jest połączenie. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia. 9. Połączenie nie podlega usłudze Naliczanie Sekundowe. 10. Naliczanie Sekundowe, od pierwszej sekundy połączenia, włączane jest automatycznie. 11. Abonent, korzystający z Naliczania Sekundowego, rozliczany będzie za połączenia proporcjonalnie do liczby faktycznie wykorzystanych sekund, zarówno przy rozliczaniu podstawowego pakietu kwotowego, jak i przy rozliczaniu połączeń głosowych poza podstawowym pakietem kwotowym. 12. W przypadku połączenia głosowego w podstawowym pakiecie kwotowym, jak i w przypadku połączenia głosowego po wykorzystaniu podstawowego pakietu kwotowego, opłata za połączenie zaokrąglana jest arytmetycznie z dokładnością do jednego grosza. 13. W skład opłaty abonamentowej za wybrany przez Abonenta plan taryfowy 450 z Internetem, 900 z Internetem lub 1800 z Internetem wchodzą odpowiednio: a) podstawowa opłata za abonament miesięczny za plan taryfowy 450, 900 lub 1800 oraz b) obniżona miesięczna opłata abonamentowa za usługę Business Everywhere Mini do wysokości 15 zł (18,45 zł. W pozostałym zakresie do usługi Business Everywhere Mini stosuje się obowiązujący w dniu zawarcia Umowy regulamin usługi "Business Everywhere w Orange dla Firm". c) obniżona miesięczna opłata abonamentowa za usługę Orange Hotspot do wysokości 0 zł. W pozostałym zakresie do usługi Orange Hotspot stosuje się obowiązujący w dniu zawarcia Umowy regulamin promocyjnej usługi Orange Hotspot. B. Wykaz opłat za połączenia w planach taryfowych Mix okres rozliczeniowy: jeden miesiąc plan taryfowy Mix 10 Mix 20 Mix 50 Mix 100 RP1001_C_010111_1_ Strona 5 z 16 abonament miesięczny (wartość pakietu jednostek taryfowych), płatny z góry 1 maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia głosowe do PTKCentertel Centertel, Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 2 maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia głosowe do P4 Sp. z o.o. (Play), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 2 maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia głosowe do Centernet S.A., Mobyland Sp. z o.o., a także do pozostałych operatorów infrastrukturalnych oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych 10 zł (12,30 zł z 20 zł (24,60 zł z 50 zł (61,50 zł z Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP ) 100 zł (123 zł z 33 min 67 min 200 min 455 min 17 min 33 min 83 min 167 min 14 min 29 min 71 min 143 min

6 operatorów 2 maksymalna liczba minut w ramach abonamentu do wykorzystania na połączenia głosowe do krajowych 33 min 67 min 200 min 455 min operatorów sieci stacjonarnych 2 połączenia głosowego do PTK Centertel,, Polkomtel S.A., Polska Telefonii Cyfrowej Sp. z 0,25 zł 0,22 zł o.o. oraz dostawców świadczących usługi (0,3 z (0,27 zł z telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 3 połączenia głosowego do P4 Sp. z o.o. (Play), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 3 połączenia głosowego do Centernet S.A., Mobyland Sp. z o.o., a także do pozostałych 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł operatorów infrastrukturalnych oraz dostawców (0,86 zł z (0,86 zł z (0,86 zł z (0,86 zł z świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 3 połączenia głosowego do krajowych sieci stacjonarnych 3 0,25 zł (0,3 z 0,22 zł (0,27 zł z RP1001_C_010111_1_ Strona 6 z 16 opłata za wysłanie wiadomości SMS do krajowych operatorów komórkowych opłata za wysłanie wiadomości SMS do zagranicznych operatorów komórkowych opłata za wysłanie wiadomości SMS na numer stacjonarny opłata za wysłanie wiadomości MMS do krajowych operatorów komórkowych opłata za wysłanie MMS na adres opłata za wysłanie wiadomości MMS do zagranicznych operatorów komórkowych połączenia Wideo Rozmowy do PTK Centertel,, Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 4 połączenia Wideo Rozmowy do P4 Sp. z o.o. (Play), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 4 połączenia Wideo Rozmowy do Centernet S.A., Mobyland Sp. z o.o., a także do pozostałych operatorów infrastrukturalnych oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 4 Kapitał Złotówek 5 opłata za włączenie do sieci Orange (aktywacja) 6 ( z (1,23 zł z (3,02 zł z (1,72 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z (1,72 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,50 zł (0,62 zł z (1,72 zł z w abonamencie miesięcznym 300 zł (369 zł z ( z (1,23 zł z (3,02 zł z 0,44 zł (0,54 zł z (1,72 zł z połączenie z Orange Pocztą Głosową Gold (numer *501) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

7 połączenia międzynarodowe 7, 8 Naliczanie Sekundowe 9, 10, 11 w stawka z cennika połączeń międzynarodowych + stawka jak za połączenia do operatora sieci Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., PTKCentertel oraz za połączenia do dostawców świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem sieci operatorów Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., PTKCentertel Sp. z o.o. abonamencie miesięcznym RP1001_C_010111_1_ Strona 7 z Abonament zawiera pakiet jednostek taryfowych (podstawowy pakiet kwotowy) do wykorzystania w całości na połączenia głosowe, SMSy i MMSy oraz inne usługi dostępne w sieci Orange, zgodnie z Cennikiem. 2. Liczba minut zaokrąglona z dokładnością do pełnej minuty. 3. Opłata za pełną minutę. Połączenia są rozliczane z dokładnością do 1 sekundy. Ceny za usługi są stałe zarówno w ramach podstawowego pakietu kwotowego, jak i po jego wyczerpaniu, i dodatkowym doładowaniu karty SIM. 4. W celu nawiązania Wideo Rozmowy niezbędne jest jednoczesne spełnienie następujących warunków: wykonywanie połączeń z telefonu zgodnego ze standardem UMTS, pozostawanie w zasięgu sieci UMTS potwierdzone odpowiednim symbolem na wyświetlaczu telefonu. Opłata za minutę połączenia Wideo Rozmowy jest iloczynem liczby 2 oraz opłaty za minutę połączenia głosowego. 5. Kapitał Złotówek jest usługą wliczoną w cenę opłaty abonamentowej za wybrany plan taryfowy i oznacza, że niewykorzystane jednostki taryfowe z poprzedniego okresu rozliczeniowego są do wykorzystania wyłącznie w następnym okresie rozliczeniowym po uprzednim wykorzystaniu środków zawartych w bieżącym abonamencie, z zastrzeżeniem, że w przypadku pakietowego przesyłania danych lub przesyłania danych CSD, w pierwszej kolejności wykorzystywane są środki z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane jednostki taryfowe przepadają, a ich wartość nie podlega zwrotowi. Kolejność wykorzystywania środków w ramach planów taryfowych Mix jest następująca: jednostki taryfowe z bieżącego abonamentu, jednostki taryfowe zaoszczędzone z poprzedniego okresu rozliczeniowego, jednostki taryfowe wynikające z doładowań konta, jednostki taryfowe wynikające z opłaty aktywacyjnej. 6. Opłata aktywacyjna jest płatna wraz z pierwszą fakturą za usługi telekomunikacyjne, a jednostki taryfowe wynikające z opłaty aktywacyjnej są w całości do wykorzystania na połączenia głosowe, SMSy i MMSy oraz inne usługi dostępne w sieci Orange, zgodnie z Cennikiem, przez cały okres trwania Umowy. 7. Za połączenia międzynarodowe pobierana jest dodatkowa opłata wg cennika połączeń międzynarodowych w Orange. Cena jednostkowa połączenia międzynarodowego zależy od strefy taryfowej zaszeregowania kraju, do którego wykonywane jest połączenie. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia. 8. Połączenie nie podlega usłudze Naliczanie Sekundowe. 9. Naliczanie Sekundowe, od pierwszej sekundy połączenia, włączane jest automatycznie. 10. Abonent, korzystający z Naliczania Sekundowego, rozliczany będzie za połączenia proporcjonalnie do liczby faktycznie wykorzystanych sekund zarówno przy rozliczaniu podstawowego pakietu kwotowego, jak i przy rozliczaniu połączeń głosowych po dodatkowym doładowaniu karty SIM. 11. W przypadku połączenia głosowego w podstawowym pakiecie kwotowym, jak i w przypadku połączenia głosowego po dodatkowym doładowaniu karty SIM, opłata za połączenie zaokrąglana jest arytmetycznie z dokładnością do jednego grosza. usługi dodane włączane standardowo w planach taryfowych, z Internetem oraz Mix okres rozliczeniowy: jeden miesiąc abonament miesięczny połączenia opłata za zdarzenie Orange Poczta Głosowa Gold (*501) 1 prezentacja numeru przychodzącego (CLIP) SMS ILE 2 SMS ILE MINUT 2 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

8 SMS przychodzący (otrzymywanie krótkich wiadomości tekstowych) MMS przychodzący przekierowanie połączenia 3 wg planu taryfowego zawieszenie połączenia 4 informacja o połączeniu oczekującym 4 rozmowa konferencyjna wg planu taryfowego Ktoś dzwonił 4, 5 Zadzwoń teraz 6 1. Połączenia z numerami skróconymi możliwe wyłącznie w sieci Orange. 2. Usługa dostępna wyłącznie w planach taryfowych i z Internetem. 3. Dostępne są następujące typy przekierowań: bezwarunkowe (natychmiastowe przekierowanie wszystkich połączeń), w przypadku zajętości (innego wcześniej rozpoczętego połączenia), w przypadku niedostępności Abonenta w sieci Orange, w przypadku nieodbierania połączenia. 4. Dotyczy telefonów komórkowych, w których istnieje możliwość wykonania takiej operacji. 5. Usługa włączana standardowo dla wszystkich Abonentów, którzy mają wyłączoną pocztę głosową. W ramach Usługi, Abonent zostanie poinformowany SMSem o próbach nawiązania połączenia, które następowały, gdy Abonent: znajdował się poza zasięgiem sieci, miał wyłączony telefon, prowadził rozmowę i nie miał włączonej usługi połączenie oczekujące. 5. W przypadku wykonania połączenia na numer z aktywną usługą Ktoś Dzwonił z numeru zastrzeżonego, usługa Ktoś Dzwonił nie działa. 6. Usługa włączana standardowo dla wszystkich Abonentów i polega na wysłaniu informacji w formie wiadomości SMS do Abonenta, który wykonał próbę połączenia do innego użytkownika telefonu w chwili, gdy użytkownik telefonu: prowadził inną rozmowę telefoniczną, miał wyłączony telefon, był poza zasięgiem sieci, do której Abonent próbował wykonać połączenie. Abonent otrzyma informację SMSem, że użytkownik telefonu, do którego próbował wykonać połączenia, jest już dostępny. usługi dodane włączane na życzenie Abonenta w planach taryfowych, z Internetem oraz Mix RP1001_C_010111_1_ Strona 8 z 16 okres rozliczeniowy: jeden miesiąc opłata za udostępnienie abonament miesięczny połączenia rachunek szczegółowy na żądanie w planach taryfowych i z Internetem 1 rachunek szczegółowy na żądanie w planach taryfowych Mix 2 2 (25 zł z opłata za zdarzenie 15 zł (18,45 zł z blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) 3,7 blokada wszystkich połączeń wychodzących 3,7 blokada wszystkich połączeń przychodzących 3,7 blokada połączeń międzynarodowych 3,7 blokada połączeń przychodzących w roamingu 3,7 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

9 blokada połączeń wychodzących w roamingu, z wyjątkiem połączeń lokalnych i do Polski 3,7 zastrzeżenie umieszczenia danych w spisie 4 SMS standard 5 Elektroniczny Billing 6, 7 Rozdzielny Biling 7 50 zł (61,50 zł z 10 zł (12,30 z 0,24 zł ( z 20 zł (24,60 zł z za modyfikację 1. Usługa rachunek szczegółowy na żądanie jest usługą płatną i oznacza, że na żądanie Abonenta może zostać wysłany rachunek szczegółowy za okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym Abonent złożył takie żądanie (o ile Abonent nie ma opcji rachunku szczegółowego). 2. Usługa realizowana pod warunkiem posiadania przez Abonenta na karcie SIM wystarczającej liczby jednostek taryfowych w celu uiszczenia opłaty za usługę. 3. Oferowane blokady indywidualnie wybierane przez Abonenta z klawiatury telefonu. Blokada dotyczy połączeń głosowych. 4. PTKCentertel dokonuje bezpłatnego zastrzeżenia umieszczenia danych w spisie w przypadku, gdy Abonent poinformuje PTKCentertel, że umieszczanie jego danych w spisie mogłoby naruszać jego słuszne interesy. 5. Aktywacja usługi następuje przez wysłanie wiadomości SMS o treści INTERNET pod numer Usługa dostępna na podstawie pisemnego zamówienia Abonenta składanego w salonach Orange lub Orange Biurze Obsługi Klienta Biznesowego. Formularz zamówienia dostępny na stronie 7. Usługa dostępna wyłącznie w planach taryfowych i z Internetem. usługi przesyłania danych w planach taryfowych, z Internetem oraz Mix RP1001_C_010111_1_ Strona 9 z 16 okres rozliczeniowy: jeden miesiąc dostęp do Internetu z publicznym IP (dostęp do APN vpn) 9 dostęp do WAP (poprzez przesyłanie danych CSD) ( ) w planach taryfowych i z Internetem 1, 2 dostęp do WAP (poprzez przesyłanie danych CSD) ( ) w planach taryfowych Mix 2 dostęp do sieci Internet (poprzez przesyłanie danych CSD) (*888 lub ) w planach taryfowych i z Internetem 1, 2 dostęp do sieci Internet (poprzez przesyłanie danych CSD) (*888 lub ) w planach taryfowych Mix 2 abonament miesięczny 5 zł (6,15 zł z opłata za minutę połączenia 0,15 zł ( z 0,20 zł (0,25 zł z 0,50 zł (0,62 zł z 0,20 zł (0,25 zł z przesyłanie danych CSD (bez dodatkowego numeru) 3, 9 wg planu taryfowego opłata za przesyłanie danych poza pakietem zgodnie z wybraną usługą przesyłania danych opłata za udostępnienie 5 zł (6,15 zł z opłata za ilość przesłanych danych Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

10 przesyłanie danych CSD (z dodatkowym numerem) 3, 9 standardowe przesyłanie faksów (z dodatkowym numerem) 4, 9 10 zł (12,30 zł z 10 zł (12,30 zł z wg planu taryfowego wg planu taryfowego pakietowe przesyłanie danych 5, 6, 7, 8 0,10 zł (0,12 zł z 1. Połączenia z numerami dostępu do Internetu oraz WAP nie pomniejszają podstawowego pakietu kwotowego. 2. Opłata za jedną minutę połączenia. 3. Połączenie typu przesyłanie danych CSD nie zawiera się w podstawowym pakiecie kwotowym, z wyjątkiem połączeń na numery: *888, Istnieje możliwość inicjowania i odbierania połączeń przesyłania danych/faksów. Połączenia typu przesyłanie danych/faksów nie zawierają się w podstawowym pakiecie kwotowym. 5. Nie dotyczy planów taryfowych 450 z Internetem, 900 z Internetem oraz 1800 z Internetem, w których, w ramach usługi Business Everywhere Mini, obowiązuje taryfikacja co 1 kb, a opłaty za pakietowe przesyłanie danych nie są pobierane. 6. Opłata za ilość wysłanych i odebranych danych, a nie za czas połączenia. 7. Opłata za każde rozpoczęte 100 kb danych. Dane wysyłane i odbierane taryfikowane są łącznie. 8. Dostęp do Internetu jest realizowany przy połączeniu do APN (Access Point Name) internet. Dostęp do WAP jest realizowany przy połączeniu do APN wap. APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS. 9. Usługa dostępna wyłącznie w planach taryfowych i z Internetem. inne usługi w planach taryfowych, z Internetem oraz Mix RP1001_C_010111_1_ Strona 10 z 16 okres rozliczeniowy: jeden miesiąc opłata za udostępnienie abonament miesięczny wymiana karty SIM 1 wymiana karty SIM na SIM 3G zmiana numeru telefonu ponowne włączenie do sieci po zawieszeniu z tytułu przekroczonego terminu płatności zdjęcie blokady połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności zawieszenie wszelkich usług na życzenie Abonenta (maksymalnie 3 miesiące) 2 opłata za zdarzenie 50 zł (61,50 zł z 2 (25 zł z 100 zł (123 zł z 100 zł (123 zł z 16 zł (19,68 zł z 100 zł (123 zł z wysyłka duplikatu faktury listem zwykłym 3 10 zł (12,30 zł z dopłata za wysyłkę faktury listem poleconym 3 wysyłka duplikatu faktury listem poleconym 3 numer złoty 4,07 zł (5 zł z 15 zł (18,45 zł z 1500 zł (1845 zł z opłata za cesję numer na życzenie 750 zł (922,50 zł z Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

11 zdjęcie blokady SIMlock 4 zmiana planu taryfowego w ramach oferty Optymalnej w Orange dla Firm 5 : z planu taryfowego o niższym pakiecie kwotowym na wyższy zmiana planu taryfowego w ramach oferty Optymalnej w Orange dla Firm 5 : z planu taryfowego o wyższym pakiecie kwotowym na niższy 62,60 zł (77 zł z 50 zł (61,50 zł z cesja z firmy na osobę prywatną 6 cesja z firmy na firmę zł (123 zł z 50 zł (61,50 zł z cesja z osoby prywatnej na firmę 8 udostępnienie kodu PUK 2 10 zł (12,30 zł z 1. Opłata jest pobierana w przypadku, gdy karta SIM jest uszkodzona, zablokowana lub została zgubiona. Gdy karta SIM jest wadliwa z przyczyn niezależnych od Abonenta, opłata nie jest pobierana. 2. Usługa dostępna wyłącznie po zakończeniu okresu promocyjnego, tj. okresu, na jaki została zawarta Umowa. 3. W przypadku planów taryfowych Mix usługa realizowana pod warunkiem posiadania przez Abonenta na karcie SIM środków wystarczających na pokrycie opłaty za usługę. Usługa obejmuje ostatnie trzy pełne okresy rozliczeniowe. 4. Usługa dostępna tylko w salonach Orange (własnych PTKCentertel). Opłata pobierana jest na miejscu. Dotyczy telefonów komórkowych, w których istnieje techniczna możliwość wykonania takiej operacji. 5. Dotyczy zmiany każdego planu taryfowego w ramach oferty Optymalnej w Orange dla Firm z zastrzeżeniem, iż regulaminy promocji mogą przewidywać dodatkowe opłaty za zmianę planu taryfowego. 6. Opłata za każdy numer abonencki w przypadku dokonania cesji z Abonenta będącego przedsiębiorcą (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub innym podmiotem zarejestrowanym w rejestrze REGON na innego Abonenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub zawodowej. 7. Opłata za każdy numer abonencki w przypadku dokonania cesji z Abonenta będącego przedsiębiorcą (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub innym podmiotem zarejestrowanym w rejestrze REGON na innego Abonenta będącego przedsiębiorcą lub innym podmiotem zarejestrowanym w rejestrze REGON. 8. Opłata za każdy numer abonencki w przypadku dokonania cesji z Abonenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub zawodowej na Abonenta będącego przedsiębiorcą (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub innym podmiotem zarejestrowanym w rejestrze REGON. RP1001_C_010111_1_ Strona 11 z 16 numery bezpłatne i specjalne w planach taryfowych, z Internetem oraz Mix okres rozliczeniowy: jeden miesiąc Numery alarmowe: 112, 984, 985, 986, 991, 992, 993, 994, 997, 998, 999, Informacja o Twoim Numerze (*555) 2 Orange Poczta Głosowa Gold (*501) 2 Infolinia Banku Zachodniego WBK S.A. ( ) Numery bezpłatne bezpłatne na terenie Polski Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

12 okres rozliczeniowy: jeden miesiąc Numery specjalne kierunek połączenia nr telefonu opłata 1 Powiedz ILE 9 2 *200 za połączenie 4 Propozycja dla Firm *400 2 lub Orange Automatyczne Biuro Obsługi Klienta Orange Biuro Obsługi Klienta Biznesowego 1,22 zł (1,50 zł z za połączenie 4 2,3 0,4 *500 (0,50 zł z za połączenie 4 *600 2, Business Everywhere Pomoc *800 2 lub SMS ILE SMS ILE MINUT bezpośrednie pozostawianie wiadomości w poczcie głosowej innego Abonenta 5XX 88 XXX XXX 1,22 zł (1,50 zł z za połączenie 4 1,22 zł (1,50 zł z za połączenie 4 0,15 zł ( z za SMS 0,15 zł ( z za SMS wg planu taryfowego Serwis internetowy wg planu taryfowego RP1001_C_010111_1_ Strona 12 z 16 SMS specjalny 0 5 SMS specjalny 1 5 SMS specjalny 2 5 SMS specjalny 3 5 SMS specjalny 4 5 SMS specjalny 5 5 SMS specjalny 6 5 SMS specjalny 7 5 SMS specjalny 8 5 SMS specjalny 9 5 NUMER specjalny 0 5 NUMER specjalny 1 5 NUMER specjalny 2 5 NUMER specjalny 3 5 NUMER specjalny 4 5 NUMER specjalny 5 5 NUMER specjalny 6 5 od 7000 do 7099 oraz od do od 7100 do 7199 oraz od do od 7200 do 7299 oraz od do od 7300 do 7399 oraz od do od 7400 do 7499 oraz od do od 7500 do 7599 oraz od do od 7600 do 7699 oraz od do od 7700 do 7799 oraz od do od 7800 do 7899 oraz od do od 7900 do 7999 oraz od do od *7000 do * od *7100 do * od *7200 do * od *7300 do * od *7400 do * od *7500 do * od *7600 do * ,50 zł (0,62 zł z za SMS 6 (1,23 zł z za SMS 6 2 zł ( z za SMS 6 3 zł (3,69 zł z za SMS 6 4 zł (4,92 zł z za SMS 6 5 zł (6,15 zł z za SMS 6 6 zł (7,38 zł z za SMS 6 7 zł (8,6 z za SMS 6 8 zł (9,84 zł z za SMS 6 9 zł (11,07 zł z za SMS 6 0,50 zł (0,62 zł z za SMS 7 (1,23 zł z za SMS 7 2 zł ( z za SMS 7 3 zł (3,69 zł z za SMS 7 4 zł (4,92 zł z za SMS 7 5 zł (6,15 zł z za SMS 7 6 zł (7,38 zł z za SMS 7 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

13 NUMER specjalny 7 5 NUMER specjalny 8 5 NUMER specjalny 9 5 MMS specjalny 0 5 MMS specjalny 1 5 MMS specjalny 2 5 MMS specjalny 3 5 MMS specjalny 4 5 MMS specjalny 5 5 MMS specjalny 6 5 MMS specjalny 7 5 MMS specjalny 8 5 MMS specjalny 9 5 MMS specjalny 0 5 MMS specjalny 1 5 MMS specjalny 2 5 MMS specjalny 3 5 MMS specjalny 4 5 MMS specjalny 5 5 od *7700 do * od *7800 do * od *7900 do * od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do zł (8,6 z za SMS 7 8 zł (9,84 zł z za SMS 7 9 zł (11,07 zł z za SMS 7 0,50 zł (0,62 zł z za MMS 8 (1,23 zł z za MMS 8 2 zł ( z za MMS 8 3 zł (3,69 zł z za MMS 8 4 zł (4,92 zł z za MMS 8 5 zł (6,15 zł z za MMS 8 6 zł (7,38 zł z za MMS 8 7 zł (8,6 z za MMS 8 8 zł (9,84 zł z za MMS 8 9 zł (11,07 zł z za MMS 8 0,50 zł (0,62 zł z za MMS 8 (1,23 zł z za MMS 8 2 zł ( z za MMS 8 3 zł (3,69 zł z za MMS 8 4 zł (4,92 zł z za MMS 8 5 zł (6,15 zł z za MMS 8 MMS specjalny 6 5 od do zł (7,38 zł z za MMS 8 MMS specjalny 7 5 od do zł (8,6 z za MMS 8 RP1001_C_010111_1_ Strona 13 z 16 MMS specjalny 8 5 MMS specjalny 9 5 MMS specjalny 11 5 MMS specjalny 12 5 MMS specjalny 13 5 MMS specjalny 14 5 MMS specjalny 15 5 od do od do Od do Od do Od do Od do Od do zł (9,84 zł z za MMS 8 9 zł (11,07 zł z za MMS 8 1 (13,53 zł z za MMS 8 12 zł (14,76 zł z za MMS 8 13 zł (15,99 zł z za MMS 8 14 zł (17,22 zł z za MMS 8 15 zł (18,45 zł z za MMS 8 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

14 MMS specjalny 16 5 MMS specjalny 17 5 MMS specjalny 18 5 MMS specjalny 19 5 Od do Od do Od do Od do Orange Biuro Numerów *123 2 lub Biuro Numerów TP S.A Wirtualny serwis ekonomiczny Orange i money.pl 16 zł (19,68 zł z za MMS 8 17 zł (20,9 z za MMS 8 18 zł (22,14 zł z za MMS 8 19 zł (23,37 zł z za MMS 8 1,22 zł (1,50 zł z za połączenie 4 1,22 zł (1,50 zł z za połączenie wg planu taryfowego Teleserwis Pekao S.A wg planu taryfowego Horoskop Agnieszki wg planu taryfowego informacja turystyczna dla gości zagranicznych dostęp do poczty głosowej w roamingu *201 2 wg planu taryfowego wg planu taryfowego 1. Przy połączeniach z numerami specjalnymi obowiązuje naliczanie opłaty za każdą rozpoczętą minutę połączenia. 2. Połączenia z numerami skróconymi możliwe wyłącznie w sieci Orange. 3. Orange Automatyczne Biuro Obsługi Klienta umożliwia uzyskiwanie informacji o obrotach konta oraz zarządzanie wybranymi usługami (tj. zlecanie ich włączenia, modyfikacji i wyłączenia). 4. Opłata za połączenie obowiązuje bez względu na jego długość. 5. Format numerów specjalnych w ramach podanych zakresów może ulec rozszerzeniu o kolejną cyfrę. 6. Opłata naliczona za wysłaną wiadomość SMS w ramach podanego zakresu numerów. Opłata jest pobierana niezależnie od treści wysłanego SMSa oraz od tego, czy do danego numeru specjalnego jest przypisana jakakolwiek usługa. 7. Opłata za minutę połączenia w ramach podanego zakresu numerów. 8. Opłata naliczona za wysłaną wiadomość MMS w ramach podanego zakresu numerów. Opłata jest pobierana niezależnie od treści wysłanego MMSa oraz od tego, czy do danego numeru specjalnego jest przypisana jakakolwiek usługa. 9. Usługa dostępna wyłącznie w planach taryfowych i z Internetem. RP1001_C_010111_1_ Strona 14 z 16 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

15 cennik połączeń międzynarodowych w sieci Orange dla planów taryfowych, z Internetem oraz Mix okres rozliczeniowy: jeden miesiąc strefa opłata dodatkowa za minutę połączenia 1,39 zł (1,7 z 1,55 zł (1,9 z 1,69 zł (2,08 zł z 1,87 zł (2,30 zł z 2 zł ( z 2,10 zł (2,58 zł z 3,46 zł (4,26 zł z 6,25 zł (7,69 zł z RP1001_C_010111_1_ Strona 15 z 16 kierunek połączenia do sieci stacjonarnych (numery strefy) połączenia do sieci komórkowych (numery strefy) kierunek Połączenia do sieci stacjonarnych (numery strefy) Połączenia do sieci komórkowych (numery strefy) Alaska 8 8 Emiraty Arabskie 8 8 Albania 5 5 Estonia 4 4 Algieria 7 7 Finlandia 1 4 Andora 1 4 Francja 1 4 Armenia 5 5 Gabon 8 8 Australia 6 6 Gibraltar 1 7 Austria 1 3 Grecja 1 4 Azerbejdżan 5 5 Gruzja 5 5 Belgia 1 3 Gujana Francuska 8 8 Białoruś 2 2 Gwadelupa 8 8 Bośnia i Hercegowina 4 4 Gwatemala 8 8 Bułgaria 2 2 Hawaje 8 8 Chorwacja 4 4 Hiszpania 1 5 Cypr 1 5 Holandia 1 3 Czechy 1 2 Irlandia 1 5 Dania 1 3 Islandia 1 7 Dziewicze Wyspy USA 8 8 Kanada 6 6 Ekwador 8 8 Rumunia 2 2 Kanaryjskie Wyspy 5 5 San Marino 1 4 Kazachstan 5 5 Słowacja 1 2 Kirgistan 5 5 Słowenia 4 4 Libia 5 5 Somalia 8 8 Liechtenstein 1 3 Szwajcaria 1 3 Litwa 2 2 Szwecja 1 3 Łotwa 4 4 Tadżykistan 5 5 Luksemburg 1 4 Tunezja 5 5 Macedonia 4 4 Turcja 5 5 Malta 1 5 Turkmenistan 5 5 Maroko 7 7 Ukraina 2 2 Martynika 8 8 USA 6 6 Mołdawia 4 4 Uzbekistan 5 5 Monako 1 4 Watykan 1 4 Niemcy 1 3 Węgry 1 3 Norwegia 1 4 Wenezuela 8 8 Owcze Wyspy 1 3 Wielka Brytania 1 4 Portugalia 1 7 Włochy 1 4 Puerto Rico 8 8 Rosja 4 4 pozostałe kierunki 9 9 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

16 mapa zasięgu GSM 900/1800 i UMTS/HSDPA Stan na r. Zasięg GSM 900/1800 dla telefonów dwuzakresowych i UMTS na zewnątrz budynków. Prezentowane dane mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. RP1001_C_010111_1_ Strona 16 z 16 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w zakładowym ,00 PLN, (NIP )

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma Cennik taryf Przy wyborze taryfy wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Opłata Abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny Przy wyborze taryfy Pakiet korporacyjny wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Korporacyjny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu Opłaty Abonamentowe za usługi dodatkowe Cennik taryf Biznesu Przy wyborze taryfy Biznesu wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Biznesu, jeżeli prowadzi

Bardziej szczegółowo

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma Cennik Firma Przy wyborze taryfy Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Firma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Oferta podstawowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę

Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę Usługi na terenie kraju Poczta głosowa 602 950* Poczta głosowa dzwoni do Użytkownika Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Przy wyborze taryfy Nowy Pakiet Biznes Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Nowy Pakiet

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Firmowa

Cennik Oferty Firmowa Cennik Oferty Firmowa Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 04.02.2011 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Cennik Oferty Firmowa jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfy Hot w systemie T-Mobile na kartę

Cennik Taryfy Hot w systemie T-Mobile na kartę Cennik Taryfy Hot w systemie T-Mobile na kartę Usługi krajowe Minuta połączenia do: Abonentów lub Użytkowników Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich () i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 września 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług mobilnych

Cennik usług mobilnych 1 GB Internet mobilny Pakiety z limitem transmisji danych opłaty abonamentowe 24,99 zł 2 GB 29,00 zł 4 GB 34,00 zł Opłaty jednorazowe Wydanie duplikatu karty SIM Zmiana numeru telefonu w zakresie usług

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 5, 7, 8, 9, 10), dotyczą długości pojedynczej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament (post-paid)

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament (post-paid) Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament (post-paid) ważny od 03.12.2013 r. Spis treści: Rodzaje abonamentów Numery VIP Międzynarodowe głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

3. Strefa Biurowa 10, 11 Plus MAX 30 Plus MAX 50 Plus MAX 100 Plus MAX 200 Plus MAX 300

3. Strefa Biurowa 10, 11 Plus MAX 30 Plus MAX 50 Plus MAX 100 Plus MAX 200 Plus MAX 300 4. Taryfa Telemetryczna Plus MAX 21 Opłaty Plus MAX 30 Plus MAX 50 Plus MAX 100 Plus MAX 200 Plus MAX 300 Pakiet Kwotowy 2, 3 30 zł 50 zł 100 zł 200 zł 300 zł 36,90 zł z VAT 61,50 zł z VAT 123,00 zł z

Bardziej szczegółowo

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe: Połączenia krajowe SMS-y krajowe Połączenia w Heyah 0,60 PLN Wysłanie w Heyah 0,03

Bardziej szczegółowo

Cennik dla taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix

Cennik dla taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix Cennik dla taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix Cennik ważny od 01.07. 2014 1. Opłaty podstawowe Krajowe połączenia głosowe za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel Sp. z o.o. oraz do abonentów dostawców

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf NowyPlus

Cennik taryf NowyPlus Cennik taryf Oferta ważna od 01.07.2011 r. 1. Oferta podstawowa 25 45 55 85 165 Abonament 1 25,20 zł 45,37 zł 55,45 zł 85,70 zł 166,35 zł Liczba minut wliczonych w abonament 2, 5 lub liczba SMS-ów wliczonych

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Oferta ważna od 01.07.2013 r. 1. OPŁATY PODSTAWOWE W TARYFACH OMG Taryfy OMG 19,90 29,90 44,90 54,90 64,90 84,90 299 Abonament 19,90 zł 29,90 zł

Bardziej szczegółowo