SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Seksting Cel ajęć: poserenie wiedy ucestników na temat sekstingu jednej form niebepiecnych kontaktów seksualnych. Podcas ajęć wskaane ostaną potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, presyłania cy komentowania w sieci materiałów o charaktere seksualnym. Ucestnicy dowiedą się również, jak dokonywać odpowiedialnych wyborów ora gdie można sukać pomocy w trudnych sytuacjach. Cas trwania: 90 minut (wariant 1 wyświetlenie dwóch krótsych filmów) lub 135 minut (wariant 2 wyświetlenie jednego dłużsego filmu). Grupa: ajęcia prenacone są dla młodieży od 13 do 18 roku życia. Można je preprowadać w skole wtedy wielkość grupy uależniona jest od licby ucniów w klasie. Zajęcia mogą być prowadone również poa skołą dla osób, które się nie nają. Wtedy alecane jest, by jednolite wiekowo grupy były nie więkse niż ucestników. Miejsce: klasa skolna, świetlica, sala skoleniowa. Potrebne materiały: płyta DVD filmami (opcjonalnie). Wymagany spręt: laptop, projektor, ekran lub telewior (w prypadku projekcji filmu/filmów). Prowadący: najlepsymi realiatorami proponowanych ajęć będą osoby pracujące na co dień młodieżą, które posiadają umiejętność prowadenia dyskusji sterowanej ora podstawową wiedę na temat sekstingu. Zachęcamy, by ajęcia realiowane były pre dwóch prowadących. Ułatwi to omawianie ucestnikami poscególnych ćwiceń i apewni komfort pracy. Forma ajęć i metody pracy: wykład, preentacja, dyskusja, praca w grupach. Prekaywane podcas ajęć treści i formy pracy mogą być dla ucestników trudne i porusające. Pred ropocęciem ajęć warto się aponać materiałami dotycącymi sekstingu dostępnymi na Prygotowaliśmy try sposoby preentowania historii osób aangażowanych w seksting. Pierwsy nich polega na cytaniu historii, drugi to wyświetlenie dłużsego filmu edukacyjnego Na awse, treci wyświetlenie krótsych filmów Historia Julki i Historia Mateusa. Zgłosenie realiacji ajęć/ewaluacja: prosimy o wypełnienie formulara ewaluacyjnego dotycącego preprowadonych ajęć profilaktycnych. Państwa opinia będie dla nas bardo pomocna w tworeniu kolejnych materiałów edukacyjnych. Po wypełnieniu formulara ewaluacyjnego będą mogli Państwo otrymać aświadcenie o preprowadeniu ajęć. Formular najduje się na stronie I. Wstęp Cas trwania: 5 minut. Prowadący informuje ucestników, że ajęcia będą dotycyły jawiska sekstingu. Proponuje wspólne ustalenie i apisanie kilku podstawowych asad, które wsyscy będą stosować w trakcie ajęć, np.: 1. Kiedy inna osoba mówi, uważnie słucham. 2. Nie oceniam innych osób. 3. W dyskusjach i ćwiceniach odwołuję się do historii apreentowanej w trakcie ajęć. 4. Traktuję sacunkiem i dyskrecją informacje i opinie ujawniane pre innych ucestników. 5. Maksymalnie angażuję się w ajęcia. 1

2 II Wykład: seksualiacja a seksting Metoda pracy: miniwykład. Spręt, materiały: płyta DVD, laptop, projektor, ekran lub telewior. Cas trwania: 5 minut. Prowadący ropocyna miniwykład od omówienia pojęcia seksualiacji. Zjawisko to pocątkowo dotycyło współcesnej kultury masowej i reklamy, a obecnie cora cęściej spotykane jest w innych obsarach życia społecnego. Seksualiacja to ocena osoby pre prymat jej fiycności, sprowadenie wartości osoby do jej wyglądu lub achowania, upredmiotowienie jej. Promowanie i wykorystywanie tego rodaju wierunku w mediach cy reklamie prowadi do tego, że wsyscy, be wględu na wiek, cęściowo mimowolnie odbieramy, porównujemy i oceniamy modyfikowany cęsto wierunek osoby o charaktere seksualnym. Predmiotowe traktowanie siebie i innych jest niebepiecne. Warto wracać na nie uwagę scególnie w dobie błyskawicnego dostępu do informacji, jaki apewniają nowe technologie, ponieważ cęsto prowadi ono do sekstingu, cyli produkowania, presyłania cy odbierania obraów (djęć i filmów) o charaktere seksualnym pry pomocy nowych technologii, np. a, komunikatorów, aplikacji internetowych, MMS-ów, wideocatów itp. Badania pokaują, że co diewiąty nastolatek wysyła tego typu djęcia, a aż jedna trecia młodieży adeklarowała, że otrymała djęcia bądź filmy o charaktere seksualnym. Cora więcej osób prestaje być już tylko odbiorcami tego typu treści mediów cy reklam. Dostaje tego typu djęcia od najomych cy pryjaciół, a także samemu je twory. III. Ćwicenie: intencje 2 Metoda pracy: bura mógów. Spręt, materiały: tablica i kreda lub flipchart i markery. Cas trwania: 15 minut. Prowadący achęca ucestników do dielenia się opiniami na temat powodów, dla których młode osoby robią sobie i wysyłają djęcia bądź filmiki o charaktere seksualnym (pytanie 1) ora dla których młode osoby prosą swoich rówieśników o to, by robili i presyłali takie djęcia bądź filmiki (pytanie 2). Warto, by prowadący podielił tablicę/flipchart na dwie cęści i po lewej stronie apisywał odpowiedi na pytanie 1, a po prawej odpowiedi na pytanie 2. Pytanie 1: Dlacego młode osoby robią sobie i wysyłają komuś djęcia bądź filmy o charaktere seksualnym? Prykładowe odpowiedi: wrócić na siebie cyjąś uwagę, się pocuć docenionymi, atrakcyjnymi, robią to w ramach flirtu, się pochwalić własnym ciałem, okaać komuś swoją miłość, aangażowanie, wywołać napięcie seksualne w drugiej osobie, achęcić kogoś do wajemności (presyłają swoje djęcie, ośmielić drugą osobę), dla abawy, być jak inni, kogoś pry sobie atrymać, ponieważ ktoś o to poprosił (potencjalna/-y lub aktualna/-y partner/-ka), komuś dokucyć. Pytanie 2: Z jakich powodów młode osoby mogą prosić rówieśnika/rówieśnickę o takie djęcie bądź film? Prykładowe odpowiedi: mieć dowód cyjejś miłości, ainteresowania, potreby roładowania napięcia seksualnego, pochwalić się pred innymi, chęci sprawdenia, cy ma się dar prekonywania, sprawdić, do cego się posunie druga osoba (sprawdenie jej granic), się kogoś pośmiać, sydić niego, kogoś santażować, mieć nad nim prewagę, nudy, posukiwania rorywki, chęci eksperymentowania w sfere seksualnej, ciekawości ciała drugiej osoby, ponieważ wsyscy tak robią.

3 Jeśli prykłady te nie pojawią się spontanicnie w trakcie ćwicenia, prowadący prytaca je i prosi ucestników o opinię na ich temat, informując, że pomysły pochodą badania młodieży preprowadonego pre GfK Polonia dla FDN (2014). W podsumowaniu prowadący podkreśla, że seksting dotycy na ogół osób w podobnym wieku. Warto jednak pamiętać, że w internecie nowo ponana osoba może wcale nie być tym, a kogo się podaje. O sekstingowe djęcie może prosić osoba dorosła, która tylko podsywa się pod rówieśnika nastolatka. Nastolatek może też udawać ainteresowanie drugą osobą tylko po to, żeby nakłonić ją do presłania djęć o charaktere seksualnym. W obu prypadkach będie to niebepiecna sytuacja, wiele młodych osób nie myśli jednak o agrożeniu. Prowadący informuje ucestników, że cęsto gdy oceniamy jakąś osobę poytywnie, np. popre jej wygląd, wiek, to jednoceśnie postregamy ją jako osobę dobrą. Podobnie jest sytuacją: gdy jest miło i dobre się cujemy, to oceniamy tę sytuację jako bepiecną. Odpowiada a to psychologicny efekt aureoli, który sprawia, że mamy tendencję do myślenia o tym, że osoba atrakcyjna cy podobna do nas (np. ktoś w podobnym do nas wieku) ma poytywne podobne do nasych intencje. Tak wcale nie musi być osoba dobre wyglądająca lub atrakcyjna (pod jakimkolwiek wględem) niekoniecnie musi mieć dobre intencje wobec nas. Prowadący wraca uwagę ucestników ajęć również na to, że niebepieceństwo danej sytuacji jest ocywiste dla ewnętrnego obserwatora, a nie dla osób, które w niej ucestnicą. Prykładem może być seksting, w który angażują się osoby, mające różne intencje, np. jedna osoba chce wrócić na siebie uwagę, a druga ją do tego achęca, ponieważ np. uważa to a dobry żart, chce się tej osoby pośmiać lub ją santażować. Romowa pre internet lub SMS jednak cęsto nie powala na to, by dokładnie ponać intencje drugiej osoby. Warto pamiętać, że seksting jest niebepiecny nawet wtedy, gdy osoby angażujące się w niego starają się chronić swoją prywatność cy anonimowość. Prykładowo, ktoś chce poeksperymentować, wchodi więc na robierany wideocat, ale podcas pokau dba o to, by nie pokaywać swojej twary. Nigdy jednak nie wiadomo, kto i jakiego powodu jest po drugiej stronie catu. Nie ma gwarancji, że wideocat nie jest rejestrowany, że nie trafi do sieci, gdie nikt nie będie miał nad tym kontroli. Nawet jeśli ustalenie cyjejś tożsamości na nagraniu będie niemożliwe, to już sam fakt, że film powstał wbrew woli i be wiedy jego bohatera, jest prekroceniem granic prywatności i może negatywnie wpływać na samopocucie cy pocucie bepieceństwa. Na akońcenie prowadący podkreśla, że sytuacja może być niebepiecna, nawet jeśli dwie osoby są e sobą w wiąku i wymieniają się djęciami o charaktere seksualnym, bo np. sobie okaać aangażowanie. IV. Preentacja historii Julki i Mateusa Metoda pracy: preentacja. Spręt, materiały: płyta DVD, laptop, projektor, ekran lub telewior (w prypadku projekcji filmu). Cas trwania: minut. Prowadący preentuje historię Julki i Mateusa. Może to robić na try sposoby: 1. cyta historię punktu widenia Julki, a później Mateusa (poniżej), 2. preentuje dwa filmy Historia Julki i Historia Mateusa (ok. 10 minut), 3. preentuje film fabularny Na awse (30 minut). Materiały filmowe można pobrać serwisu Historia Julki: Rok skolny acęłam w nowym miejscu. Preprowadka, bo rodice dostali lepsą pracę. To była miana nowi ludie, nowa skoła. Zostawiłam pryjaciół, wsystko, co nałam Strasnie tęskniłam. Ludie mojej starej klasy siedieli na fejsie. A ja tylko wstawiałam smutne buźki. Gadaliśmy godinami na fejsie, skajpie, ale to nie było już to. No może poa Anitą, moją najlepsą pryjaciółką nią było jak dawniej. Nie wiediałam też, jak to będie Darkiem Moim chłopakiem. Jesce pred wyjadem cepiał się, był adrosny. Niby byliśmy raem, niby wspierał mnie po preprowadce ale cora cęściej preginał, robił mi sceny, fochy. A potem preprasał i prekonywał, że już tak nie będie. Trudno było tak na odległość Moja nowa klasa Była spoko. Naprawdę bałam się, że nie będą się chcieli e mną kumplować, że będą megagrani i ktoś taki jak ja nie będie im do nicego potrebny. Ale oni naprawdę byli w porądku abawni, na luie, otwarci. Polubiliśmy się. Zależało mi, żeby tego nie popsuć. 3

4 Już w drugi weekend miała być domówka. Nie wiediałam, co robić. Wceśniej obiecałam najomym e starej skoły, że pryjadę. Anicie, że będę na jej urodinach No i Darkowi, że spędimy trochę casu raem A tu ta imprea. I jesce wsyscy mnie namawiali... Chciałam o tym pogadać Darkiem, ale on strelił focha. Wtedy decydowałam się, że pójdę na tę domówkę. Imprea była super. Zupełnie coś innego. Integracja na maksa cułam się, jakbym nała ich od lat No i Mateus. Super tańcył Chyba jesce nigdy się tak dobre nie bawiłam. To najwyraźniej nie wsystkim się podobało Poleciało kilka niefajnych komentary, że już mnie wciągnęło wielkie miasto, że nie wracam na stare śmieci No i Darek Darek nic nie roumiał, a potem już nie miałam ochoty mu nic tłumacyć. Skoła, nauka, nowe miejsce Zanim się obejrałam, minęło kilka tygodni, a u mnie mieniło się prawie wsystko... Nowi najomi acęli ajmować miejsce starych, umówiłam się Mateusem kilka ray i staliśmy się oficjalnie parą. Wsystko układało się super, byłam naprawdę scęśliwa. Na święta Mateus pojechał rodicami w góry. Pisał, że tęskni, że nie może się docekać sylwestra Poprosił mnie o djęcie. Ale nie takie wykłe. Napisał, że seksi. Wceśniej prysłał swoje. Nie wiediałam, co robić. Trochę się bałam, że jak nie preślę mu djęcia, to pomyśli, że jestem jakaś nienormalna... ale też nie byłam pewna Zrobiłam to djęcie i wysłałam do Anity pytaniem, cy myśli, że Mateusowi się spodoba. Powiediała, że śmiało... Mateus był achwycony moim djęciem. Długo gadaliśmy, byłam w siódmym niebie. Rano, jak się obudiłam, diwiłam się, że nie mam żadnej wiadomości od Mateusa. Napisałam do niego, ale nic mi nie odpisał. A potem się acęło. Ktoś wrucił na tablicę mojej klasy link do TEGO mojego djęcia. Zanim dążyłam tam wejść, były już pierwse komentare: smata, suka wow, nie wiediałam, że jesteś taka łatwa, no nieźle, ale ciało i tak dalej. I to wsystko, no pisali moi pryjaciele e skoły. Wściekłam się na Mateusa nie wiediałam, jak mógł mi to robić. Do tego dwoniłam, pisałam, a on nic Ktoś mi podpowiediał, żeby tego tak nie ostawiać, żeby się emścić... Nie wiem, co we mnie wstąpiło... wruciłam jego foto. Ludie rucili się na nie natychmiast. Jechali po Matim, po mnie, pisali, że jesteśmy siebie warci Potem na skajpie adwoniła Anita, pytała, co się dieje, co my najlepsego wyprawiamy. Powiediałam jej, że nie wiem, jak Mateus mógł opublikować moje djęcie. A ona była jakaś nieswoja w końcu powiediała, że to robił mój były chłopak. Że dobrał się do jej telefonu I wysłał sobie to djęcie, które jej presłałam. Z adrości kompletnie mu odbiło i wrucił to djęcie do neta. Mateus powiediał, że się na mnie awiódł. Myślałam, że świat mi się awali. Kasowałam te djęcia, ale one cały cas wracały. Ludie wrucali memy, robili fotomontaże. Wyłącyłam telefon i komputer. Chciałam niknąć. W tej historii nie tylko Julka poniosła negatywne konsekwencje obaccie, cego doświadcył Mateus. Historia Mateusa: To miał być spokojny rok. Fajna skoła, superklasa. Myślałem, że nic mnie tu nie askocy. A jednak. W nasej klasie pojawiła się Julka. Jej ojciec dostał pracę u nas w mieście; preprowadili się drugiego końca Polski. Na ropocęciu roku była mocno wystrasona. Obcaiłem ją na fejsie smęciła, że tęskni a starą skołą. I chłopakiem Julka każdym dniem była cora bardiej spoko pocuciem humoru, taka nieśmiała mistryni ciętej riposty. Zupełnie jakby była nami pre cały popredni rok. Chłopaki od rau się do niej ślinili mnie też wpadła w oko, no ale ona miała tego swojego Darka. Jakoś na pocątku wreśnia robiłem domówkę. Było nieźle, my się awse świetnie bawiliśmy. Julka wyglądała jawiskowo Nie mogłem od niej ocu oderwać. Pomyślałem, że co mi skodi nią atańcyć I tak tańcyliśmy całą impreę. Wydawało mi się, że coś międy nami jest. Nie tylko mi połowa djęć imprey to my, a komentare pod nimi No cóż. Dobre się raem bawiliśmy i to było widać. To nie bardo podobało się ludiom e starej klasy Julki, pojawiło się kilka niemiłych komentary I rostała się tym chłopakiem Było mi głupio, bo pomyślałem, że to pree mnie. Zagadnąłem do niej, okaało się, że psuło im się od jakiegoś casu. Pokasowała neta ich wspólne djęcia, ubyło jej trochę najomych. Była smutna, ale w końcu dała się namówić na kino A potem jakoś się potocyło Straciłem dla tej diewcyny głowę; licyła się tylko ona. Spędaliśmy raem każdą wolną chwilę, cały cas byliśmy raem albo na necie, gadaliśmy do późna na skajpie. A jak jakoś na pocątku grudnia rowaliłem sobie telefon, to myślałem, że osaleję. Nie rusałem się od kompa, musiałem odkuryć tablet. Wtedy roumiałem, że się w niej akochałem. Fajne ucucie. Na święta, jak awse, pojechałem rodicami w góry. Śnieg, deska było super. Tylko nie było Julki i tęskniłem. Miałem też chyba a dużo casu wiecorami, bo wpadłem na ten debilny pomysł Poprosiłem ją o fotkę taką odważną. Wysłałem jej swoją na achętę. Podiałało, odesłała mi to, o co prosiłem. Napisała: Na awse. Długo gadaliśmy tego wiecora. Rano posedłem na cały dień na deskę. Zapomniałem wiąć telefonu, bo podłącyłem go do ładowania. Pogoda była super. W sumie udany dień do casu Jak wróciłem, nie mogłem roumieć, co się dieje. Miałem 30 nieodebranych połąceń. Julka wysyłała SMS-y. Pytała: skąd to djęcie, jak mogłem, dawała mi jakieś ostatnie sanse na wytłumacenie. Nic nie roumiałem, ale cułem, że to coś poważnego. 4

5 W necie to samo: ludie pisali do mnie na fb, na skajpie że sobie na to asłużyłem, że jesteśmy Julką siebie warci, że Julka to nieła laska, że powinniśmy się głosić do jakiegoś talk-show nasą historią totalny chaos... W końcu w jednym powiadomień obacyłem fotomontaż e djęć, które wysłaliśmy sobie Julką popredniego wiecora. Myślałem, że apadnę się e wstydu pod iemię. I te cholerne dźwięki powiadomień Zadwoniłem do Julki, a ona coś brediła, że się pomyliła, że jej były ją w coś wkręcił, że preprasa. W życiu się tak na nikim nie awiodłem. Potem adwoniłem do kolegi, on wsystko śledił na bieżąco w necie i mi opowiediał. Okaało się, że ktoś wrucił do sieci to djęcie Julki. Wsyscy się niej śmiali, acęli je udostępniać. Tyle że ona była prekonana, że to ja robiłem. Nie wiem, jak mogła tak pomyśleć, po tym wsystkim co międy nami było. Nawet e mną nie poromawiała, tylko emsty wruciła moje djęcie. Niby na chwilę, ara je skasowała ale wystarcyło, żeby wsyscy obacyli, skopiowali, wiadomo djęcie od rau wróciło do netu preróbki, fotomontaże. Same żarty, hejty. Nie wiem, ile siediałem, gapiąc się w ścianę. A potem wywaliłem Julkę e najomych, acąłem kasować wspólne djęcia i te chamskie komentare. I ludi, który je amiescali. Myślałem, że to moi pryjaciele. Myślałem, że mogę ufać mojej diewcynie V. Ćwicenie: ucucia i myśli Metoda pracy: praca w grupach. Spręt, materiały: kartki A4 i długopisy dla każdej grupy; tablica i kreda lub flipchart i markery. Cas trwania: 20 minut. Prowadący dieli ucestników w grupy pięcio-seścioosobowe. Ważne, by w miarę możliwości grupy były homogenicne płciowo, tj. diewcęta pracowały diewcętami, a chłopcy chłopcami. Zadaniem grup/grupy diewcąt jest odpowiedź na pytanie: Jak może się cuć chłopak, którego djęcie lub filmik o charaktere seksualnym/intymnym ostało opublikowane w sieci wbrew jego woli lub roesłane pre MMS-y, e itp.? Zadaniem grup/grupy chłopców jest odpowiedź na pytanie: Jak może się cuć diewcyna, której djęcie lub filmik o charaktere seksualnym/intymnym ostało opublikowane w sieci wbrew jej woli lub roesłane pre MMS-y, e itp.? Warto, by prowadący achęcał poscególne grupy, podcas pracy odwoływali się do preżyć bohaterów filmików, które pred chwilą obejreli, a także astanowili się, co jesce mogą cuć diewcęta/chłopcy, których intymne djęcia wyciekają do internetu lub są rosyłane bądź pokaywane niepowołanym osobom. Prowadący apisuje na osobnych arkusach ucucia chłopca i diewcyny. Warto, by podcas ajęć pojawiły się następujące ucucia (jeśli nie pojawią się spontanicne, prowadący dopytuje o nie ucestników): wstyd, łość, beradność, wyruty pocucie bycia osukanym, sumienia, obwinianie siebie, upokorenie, drada, awód, rocarowanie, lęk (o to, co się dalej wydary, jak areagują najomi, dorośli itp.), chęć erwania kontaktów ( osobą, która ujawniła djęcie, osobami, które komentują lub ogólna potreba miany środowiska), pocucie bycia osądanym lub niesprawiedliwie potraktowanym, pocucie braku wyjścia sytuacji ( świat mi się awalił, nic się nie da robić itp.), ciągłe pocucie braku bepieceństwa, agrożenia, napięcie, stres, niska samoocena, obawa o prysłość, prerażenie, askocenie, sok, trudności aufaniem innym w prysłości. 5

6 Podsumowując, prowadący podkreśla, że choć poscególne grupy odpowiadały na dwa różne pytania jedno odnosące się do ucuć diewcąt, a drugie odnosące się do ucuć chłopców to odpowiedi są do siebie bardo podobne. Ucucia osób, których intymne djęcia ostały opublikowane wbrew ich woli, mogą być takie same, be wględu na płeć. Chłopcom i diewcętom mogą towarysyć: wstyd, pocucie winy, stres, napięcie, pocucie drady, bycia osukanym. VI. Ćwicenie: reakcje Metoda pracy: praca w grupach. Spręt, materiały: rosypanka (ctery kopie po jednej dla każdej grup). Cas trwania: 30 minut. Prowadący dieli ucestników ajęć na ctery grupy. Każda grup otrymuje rosypankę typowymi reakcjami na opublikowanie djęć lub filmików sekstingowych (lub ich presyłanie, upublicnianie), be gody osób, które są na nich. Zadaniem grup jest wybranie spośród apreentowanych reakcji tych, które mogą się pojawić, jeśli: grupa I: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest chłopiec, a komentują, widą to djęcie/ten filmik diewcęta; grupa II: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest chłopiec, a komentują, widą to djęcie/ten filmik chłopcy; grupa III: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest diewcyna, a komentują, widą to djęcie/ten filmik diewcęta; grupa IV: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest diewcyna, a komentują, widą to djęcie/ten filmik chłopcy. Obwinianie osoby e djęcia a to, co ją spotkało Seksualne komentare offline (np. ocenianie wyglądu osoby e djęcia/ filmiku) Zgłosenie djęć/filmików do administratorów strony, na której są opublikowane Zignorowanie sytuacji (np. ktoś nie uważa, że sytuacja jest warta uwagi) Ignorowanie, odrucenie osoby e djęcia (np. wyklucanie grupy, iolowanie) Zignorowanie sytuacji (np. ktoś nie wie, jak się achować w stosunku do osoby e djęcia/filmiku) Seksualne komentare offline (np. składanie osobie e djęcia/filmiku propoycji seksualnych) Prerabianie djęć/filmików, fotomontaże, robienie MEM-ów, amiescanie na kolejnych portalach Brak ainteresowania djęciem/filmikiem Zgłosenie sytuacji osobom dorosłym (np. w skole) Udielenie wsparcia offline (np. pre romowę) Plotkowanie (np. obmawianie osoby e djęcia a jej plecami) Negatywne ocenianie osoby e djęcia (np. jej motywacji, postawy, moralności) Udielenie wsparcia online (np. romowa na cacie, wysłanie wiadomości do osoby e djęcia/filmiku) Zapisanie djęcia/filmiku na dysku i wykorystanie ich w prysłości (np. santaż) Seksualne komentare online (np. ocenianie wyglądu osoby e djęcia/ filmiku) Podsycanie sensacji, udostępnianie, lajkowanie, promowanie djęcia/ filmiku Okaywanie seksualnego ainteresowania osobą e djęcia/filmiku Udielenie wsparcia online (np. poytywne komentare online dotycące osoby e djęcia/filmiku) Lekceważenie, okaywanie braku sacunku osobie e djęcia/filmiku 6

7 Następnie prowadący prosi poscególne grupy, by podieliły wybrane w ćwiceniu reakcje na konstruktywne, pomocne osobie, której djęcie ostało opublikowane, ora na takie, które będą dalsymi, trudnymi konsekwencjami. Po akońceniu pracy grup prowadący prosi o predstawienie jej efektów. W podsumowaniu prowadący podkreśla, że mimo iż ucucia i myśli obu osób, których sekstingowe djęcia lub filmy ostały upublicnione wbrew ich woli, są cęsto takie same (warto odwołać się do ćwicenia: ucucia i myśli ), to reakcje na to mogą się bardo różnić w ależności od tego, kto jest na djęciach i kto je widi. Reakcjami na seksting w wielu sytuacjach rądą tw. podwójne standardy dotycące płci. Chłopcy ucestnicący w sytuacjach określanych mianem sekstingu mogą być usprawiedliwiani, podiwiani, wysoko oceniani (choć mogą się darać również bardo negatywne reakcje). Warto pamiętać o tym, że chłopcy, starając się sprostać ocekiwaniom kulturowym dotycącym swojej aktywności seksualnej (płynącym telewiji, internetu), mogą wymusać na diewcętach angażowanie się w produkowanie filmów/djęć o charaktere seksualnym. Diewcęta ulegające tej presji są cęsto oceniane negatywnie, jeśli ich intymne djęcia są upublicniane. Prowadący prypomina, że w ćwiceniu ucestnicy dielili potencjalne reakcje na ujawnienie djęć sekstingowych na te, które mogą być pomocne dla ofiary sekstingu, ora na te, które mogą być dalsymi negatywnymi konsekwencjami. Następnie podkreśla, że ocenianie, wyśmiewanie cy iolowanie nie pomaga takim osobom w radeniu sobie kłopotami. Prowadący wraca też uwagę ucestników na wskaywane pre nich pomocne reakcje. Metoda pracy: dyskusja. Cas trwania: 15 minut. VII. Dyskusja: Co robić? Prowadący podkreśla, że na co dień ulegamy różnym wpływom społecnym: ocekiwaniom i presji e strony innych osób. Nie awse jest to dla nas dobre cy bepiecne, nie awse dostregamy w nich agrożenia. Warto się astanawiać nad wyborami, jakich dokonujemy i troscyć się o własne bepieceństwo. Prowadący aprasa ucestników do dyskusji na temat tego, co było niebepiecne w historii Julki i Mateusa, co mogli robić, żeby nie doświadcyć negatywnych konsekwencji amiescenia intymnych djęć w internecie. Pytanie do dyskusji na forum: Kiedy sytuacja Julki i Mateusa stała się niebepiecna? Właściwą odpowiedią na to pytanie jest: Od kiedy robili i wysłali sobie djęcia. Chodi jednak o to, by romawiać wymieniać się poglądami, argumentować. Warto pytać ucestników ajęć o ich punkt widenia, sposoby apewnienia bepieceństwa na poscególnych etapach historii Julki i Mateusa. Prowadący może apytać ucestników, cy ich daniem poniżse propoycje achowań mogłyby sprawić, że sytuacja Julki i Mateusa nie wymknęł się spod kontroli: Julka i Mateus mogli więcej casu spędać e sobą, a nie kontaktować się pre komunikatory; mogli nie wysyłać sobie djęć; Julka mogła nie wysyłać swojego djęcia do koleżanki; koleżanka Julki mogła skasować djęcie/nie udostępniać nikomu swojego telefonu. Pytanie do dyskusji na forum: Jak Julka powinna się achować, kiedy dostała djęcie sekstingowe Mateusa wra prośbą o rewanż? Sugerowana odpowiedź: To, co powinna robić Julka, to skasować djęcie Mateusa i poprosić go o to samo (krok 1) jeśli djęcie nie będie istniało, to nikt nie będie mógł go wykorystać, mogła też np. poromawiać nim o bepiecnych sposobach na okaywanie sobie ainteresowania/aangażowania cy ucuć (krok 2). Prowadący podkreśla, że stuprocentową pewność, że sekstingowe materiały nie wyciekną/nie trafią w niepowołane ręce, można mieć tylko wtedy, jeśli takie djęcia/filmiki nie powstaną. 7

8 Cas trwania: 5 minut. VIII. Zakońcenie Dla wielu młodych osób wykonywanie i presyłanie djęć/filmików o charaktere seksualnym jest sposobem na apreentowanie się. W trakcie ajęć ucestnicy ponali historię Julki i Mateusa, których wiąek się skońcył, ponieważ aangażowali się w seksting. Nie dawali sobie sprawy tego, jak niebepiecne jest to jawisko i jak negatywne może mieć konsekwencje. Wiele młodych osób ulega presji, chce wrócić na siebie cyjąś uwagę lub dać komuś dowód swoich ucuć cy aangażowania. Myśli wtedy, że nic łego się precież nie wydary, w sieci jestem anonimowy/ anonimowa. Być może ktoś ucestników ajęć pomyślał: mnie nie spotka to, co prytrafiło się Julce i Mateusowi. To bardo łudne roumowanie, które usypia cujność. Wiele młodych osób, angażując się w seksting, wypiera myśli o agrożeniu, narażając się na jego negatywne konsekwencje, o których ucestnicy romawiali podcas ajęć. Zarówno chłopcy, jak i diewcęta cęsto nie sukają pomocy, ponieważ obawiają się negatywnej oceny e strony najomych lub rodiny. Jednym miejsc, do którego warto się wtedy wrócić o pomoc, jest Telefon Zaufania dla Dieci i Młodieży, diałający pod bepłatnym numerem Z jego konsultantami można poromawiać lub pisać (www pl/napis) o tym, jak nie ulegać presji partnera cy otocenia i nie podejmować niechcianej aktywności seksualnej (a taką jest wykonywanie i presyłanie djęć/nagrań o charaktere seksualnym), ale też jak radić sobie potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami upublicnienia djęć lub filmików sekstingowych. 8 Scenarius prygotowany w ramach projektu Don t lose an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children HOME/ISEC/2012/AG/ , współfinansowanego pre Komisję Europejską w ramach programu Prevention of and Fight against Crime. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedialności a treść niniejsej publikacji.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. Seksting

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. Seksting SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Seksting Cel ajęć: poserenie wiedy ucestników na temat sekstingu jednej form niebepiecnych kontaktów seksualnych. Podcas ajęć wskaane ostaną potencjalne

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU BEZPIECZEŃSTWA NA LATA

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU BEZPIECZEŃSTWA NA LATA PUBLICZE GIMNAZJUM IM. ADAMA CHMIELOWSKIEGO W ŻABNICY PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU BEZPIECZEŃSTWA NA LATA 2014-2017 Opracował espół ds. bepieceństwa w składie: mgr Barbara, mgr Anna Grygny Cel główny: Angażowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Sprawodanie realiacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikisowcu w r. (Program pryjęty uchwałą Nr.: XXV/516/08 dnia -04-25) Katowice 2009 Sprawodanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej dr Ewa Krzyżak-Szymańska 1 Zachowania w sieci dot. seksualności grooming Jakie zachowania z analizowanego obszaru sama

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Predmiot: informatyka akres podstawowy Klasy: pierwse LO i TE Program naucania: Informatyka nie tylko dla ucniów. Podręcnik. Zakres podstawowy Realiowany w Zespole Skół Ekonomicnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW KRAKÓW UL. ŻABIA 20 Podstawa prawna Konstytucja Recpospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu Materiał skoleniowy 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Folejewska Skoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu ORTOGRAFFITI: Aleksandra Bućko Skolny dieciom rowojową Program Edukacyjno-Terapeutycny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Przygody Fejsmena PRYWATNOŚĆ W SIECI SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-II SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Fundacja

Przygody Fejsmena PRYWATNOŚĆ W SIECI SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-II SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Fundacja SCENARIUSZ ZAJĘĆ Przygody Fejsmena PRYWATNOŚĆ W SIECI SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-II SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Główny Partner Publikacja powstała w ramach projektu Trening kompetencji cyfrowych Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Zjawisko to określa się też mianem cyberprzemocy jest to przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Mobbing w sieci to zjawisko nowe, przybierające na sile szczególnie ostro w ostatnich latach a polega ono na znęcaniu się psychicznym z użyciem nowoczesnych mediów takich jak: telefony komórkowe oraz komputery

Bardziej szczegółowo

Uśmiechnij się! Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! MIESIĘCZNIK

Uśmiechnij się! Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! MIESIĘCZNIK Uśmiechnij się! W średniowiecu było wiele gangów, na prykład Wolfgang. Kwas solny ma silne właściwości rżące. Alkohol nie ma blasku, ale jak ktoś się go napije to mu się ocy świecą. (a ) skołą podstawowa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Lekcja bezpieczeństwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Lekcja bezpieczeństwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską SCENARIUSZ ZAJĘĆ Lekcja bezpieczeństwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Lekcja bezpieczeństwa scenariusz zajęć Wstęp: Już praktycznie wszyscy młodzi ludzie w Polsce mają dostęp do internetu.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Uwaga organizacyjna: wskazane żeby uzgodnić z rodzicami i otrzymać zgodę rodziców, niepełnoletnich

Uwaga organizacyjna: wskazane żeby uzgodnić z rodzicami i otrzymać zgodę rodziców, niepełnoletnich TEMAT : SEKSTING Uwaga organizacyjna: wskazane żeby uzgodnić z rodzicami i otrzymać zgodę rodziców, niepełnoletnich dzieci czy uczniowie mogą uczestniczyć w tych zajęciach). Może na spotkaniu z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Realizując zadania konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń w dniach od 11 lutego do 15 lutego 2013 roku wszyscy nauczyciele wychowawcy

Realizując zadania konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń w dniach od 11 lutego do 15 lutego 2013 roku wszyscy nauczyciele wychowawcy Realizując zadania konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń w dniach od 11 lutego do 15 lutego 2013 roku wszyscy nauczyciele wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach zajęcia dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mój wizerunek online SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ. olly - Fotolia.com

Mój wizerunek online SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ. olly - Fotolia.com SCENARIUSZ ZAJĘĆ olly - Fotolia.com Mój wizerunek online SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Główny Partner Publikacja powstała w ramach projektu Trening kompetencji cyfrowych współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA SCENARIUSZ LEKCJI opracowanie: Małgorzata Bazan, Iwona Złotnicka-Brzózka

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA SCENARIUSZ LEKCJI opracowanie: Małgorzata Bazan, Iwona Złotnicka-Brzózka Dział Edukacji Stowarzyszenie Nowe Horyzonty www.nhef.pl facebook.com/nowehoryzontyedukacjifilmowej CYKL KINO WSPÓŁCZESNE GRUPA WIEKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 6 PRZEDMIOT GODZINA WYCHOWAWCZA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

RADY DLA SZÓSTOKLASISTÓW! INNI RÓWNIEŻ MOGĄ Z NICH SKORZYSTAĆ

RADY DLA SZÓSTOKLASISTÓW! INNI RÓWNIEŻ MOGĄ Z NICH SKORZYSTAĆ 218 / III / 2014 r. RADY DLA SZÓSTOKLASISTÓW! INNI RÓWNIEŻ MOGĄ Z NICH SKORZYSTAĆ Podcas sprawdianu (nie tylko1 kwietnia 2014 r.) - Cytaj uważnie polecenia. - Używaj carno pisącego długopisu. Prace pisane

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ryzykowne zachowania

Ryzykowne zachowania Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci dr Bartosz Hordecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 5 grudnia 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Ryzykowne

Bardziej szczegółowo

czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca

czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca Uporządkujcie czynności i urządzenia techniczne według tego, co pozwala zaoszczędzić czas, i wypiszcie je na otrzymanym arkuszu zielonym pisakiem. telefon komórkowy smartfon gry komputerowe Internet portale

Bardziej szczegółowo

Przygody Fejsmena PRYWATNOŚĆ W SIECI SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-II SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Przygody Fejsmena PRYWATNOŚĆ W SIECI SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-II SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ SCENARIUSZ ZAJĘĆ Przygody Fejsmena PRYWATNOŚĆ W SIECI SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-II SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Główny Partner Publikacja powstała w ramach projektu Trening kompetencji cyfrowych współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROF. BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE NR II CHRONISZ SWOJE DANE CHRONISZ SIEBIE

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROF. BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE NR II CHRONISZ SWOJE DANE CHRONISZ SIEBIE LOKATKA GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROF. BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE NR II CHRONISZ SWOJE DANE CHRONISZ SIEBIE 1 Drodzy Czytelnicy! Wszyscy wiemy jak szybko rozwijają się nowe technologie.

Bardziej szczegółowo

Sztuka Uwodzenia. Efekt Zakochania. (c)2013 F. & J.J.

Sztuka Uwodzenia. Efekt Zakochania. (c)2013 F. & J.J. Stuka Uwodenia Efekt Zakochania (c)2013 F. & J.J. 1 Fakt tego, ż fiycn ie), e on a ch ce Ciebie bli sk fa on a ma oc kt tego że jesteś w je o siebie (men taln ie / jm ho kobieta cu tę n a seks Tobą, yślach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM w ZS nr 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM w ZS nr 4 Publicne Gimnajum Sportowe Nr 11 im. Janusa Kusocińskiego w Wałbrychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM w ZS nr 4 I. Postanowienia ogólne Predmiotowy system oceniania (w skrócie PSO)

Bardziej szczegółowo

W p rzy g o to w a n i u k o l ej n e to my. Ilustrowała AGATA RACZYŃS KA

W p rzy g o to w a n i u k o l ej n e to my. Ilustrowała AGATA RACZYŃS KA W serii: Kociej Kociej. Kociej. Kociej. Kociej. Kociej. Kociej. Na tropie Na wakacjach Na imę Na wiosnę Na wyciecce Wielkie miany W p ry g o to w a n i u k o l ej n e to my Ilustrowała AGATA RACZYŃS KA

Bardziej szczegółowo

Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów. Kraków 08.06.2016

Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów. Kraków 08.06.2016 Cyberzagrożenia jakie w sieci mogą napotkać młodych internautów Kraków 08.06.2016 Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie Nie prowadzimy postępowań przygotowawczych Udzielamy wsparcia jednostkom

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Śmieciuch Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

temat lekcji: Ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Śmieciuch Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. temat lekcji: Ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Śmieciuch Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. kl. I-VI SP 90 minut (2 x 4) cel zajęć Poszerzenie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk

Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry e scególnym uwględnieniem skóry rąk Łatwo wsyscy, gdy jesteśmy drowi, dajemy dobre rady chorym. (-) Terencjus Higiena i mycie rąk Aneta Klimberg, Jery T. Marcinkowski

Bardziej szczegółowo

SZÓSTOKLASIŚCI WYBRALI

SZÓSTOKLASIŚCI WYBRALI 211 / IV / 2013 r. SZÓSTOKLASIŚCI WYBRALI Na pewno już wiedą, w którym płońskim gimnajum wkrótce podejmą naukę. Mają try różne propoycje: Gimnajum nr 1 w Płońsku im. Papieża Jana Pawła II, ul. Ks. R. Jaworskiego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROFILAKTYCZNYCH ZAJĘĆ O CYBERPRZEMOCY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

SCENARIUSZ PROFILAKTYCZNYCH ZAJĘĆ O CYBERPRZEMOCY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM SCENARIUSZ PROFILKTYCZNYCH ZAJĘĆ NA TEMAT CYBERPRZEMOCY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Cel: celem zajęć jest zwrócenie uwagi Uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz zwiększenie ich świadomości na temat tego problemu.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Po. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udielania i rolicania

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić?

Cyberprzemoc. Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Cyberprzemoc Co rodzice powinni wiedzieć? Co mogą zrobić? Definicja cyberprzemocy Cyberprzemoc - to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych Podstawowe formy cyberprzemocy nękanie,

Bardziej szczegółowo

Karta pracy 9. Multimedia i korzystanie z nowych technologii

Karta pracy 9. Multimedia i korzystanie z nowych technologii Karta pracy 9 Multimedia i korzystanie z nowych technologii Mini rozmowy 1 D: - Możesz mi pomóc znaleźć w Internecie materiały do prezentacji? R:- A o czym ma być prezentacja? D: - Historia książki. R:

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Temat: BYĆ ASERTYWNYM Cel ogólny: - kształtowanie postaw asertywnych; Cele szczegółowe: - kształcenie umiejętności odróżniania zachowań asertywnych od agresywnych i uległych

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urąd Pracy w Prasnysu Sprawodanie o rynku pracy Wysłać do 5. dnia robocego a popredni miesiąc Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Warsztaty gitarowe

Harmonogram zajęć Warsztaty gitarowe Harmonogram ajęć Warstaty gitarowe Zajęcia odbywać się będą w każdy poniediałek i wybrane wtorki w sali nr 9 Gr I. w god. 1.50 15.50 Gr II w god. 16.00 17.00 Prowadący ajęcia: Piotr Skolimowski Lp. Data

Bardziej szczegółowo

co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować?

co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować? co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować? Dostępu do internetu i urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci, adresu internetowego czatu, dobrego nastroju do rozmów; Tworząc konto

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców.

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców. Cyberprzemoc Spotkanie dla rodziców. Co to jest cyberprzemoc? Jest to rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej z użyciem telefonu komórkowego i internetu. Do

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DLA KLAS IV VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SCENARIUSZ DLA KLAS IV VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ Internet bez hejtu SCENARIUSZ DLA KLAS IV VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Projekt Internet bez nienawiści realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Bardziej szczegółowo

Style komunikacji w organizacji

Style komunikacji w organizacji Style komunikacji w organizacji Czym dla Ciebie jest komunikacja? 2 Modele komunikacji Komunikacja jako transfer informacji Komunikacja jako interakcja Komunikacja jako uzgadnianie znaczenia Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym Zaprosenie do współpracy pry organiacji wydareń społecnych (CSR) w akresie warstatów edukacyjnych na m WSTĘP Na podstawie Umowy dierżawy i powierenia arądania Stadionem m w Warsawie awartej pre PL.202+

Bardziej szczegółowo

- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, - robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,

- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, - robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad

Bardziej szczegółowo

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie INTERNET Ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu,

Bardziej szczegółowo

Klienci (opcjonalnie)

Klienci (opcjonalnie) CO TO JEST MYVIEW 360 LIDER I CZEMU SŁUŻY? To narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej z wielu źródeł, zwanej oceną 360 stopni. Zostało zaprojektowane, aby wspierać rozwój menedżerów. Zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA

PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA Nr 229 / IX / 2015 r. Tadeus Karasiewic Pokochaj jesień (fragment) Spróbuj pokochać jesień niesamowitymi urokami. Spójr ile piękna niesie, obdarając cię nowymi dniami. Gaetka ścienna

Bardziej szczegółowo

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011 Wyniki monitorowania rekrutacji młodieży niepełnosprawnej i prewlekle chorej do publicnych skół ponadgimnajalnych dla młodieży w wojewódtwie podlaskim. Badaniem objęto 18 skół ponadgimnajalnych wojewódtwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Informacje ogólne strona 2 Krok 1: Szukaj partnera strona 3 1) Szukanie automatyczne strona 3 2) Szukanie zaawansowane strona 4 3) Szukanie według

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA

PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA Nr 230 / X / 15 r. 23 paźdiernika do nasej skoły awitali siatkare Politechniki Warsawskiej, który jechali na turniej Mega Siata do Nidicy udiałem cterech drużyn Plus Ligi, jednej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych Temat: Niebezpieczeństwo w internecie. Adresat: Uczniowie klas III. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

ZASADY KTÓRE POWINIENEŚ PRZESTRZEGAĆ

ZASADY KTÓRE POWINIENEŚ PRZESTRZEGAĆ ZASADY KTÓRE POWINIENEŚ PRZESTRZEGAĆ CHROŃSWOJĄPRYWATNOŚĆW SIECI Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek forum publicznym w Internecie, nie podawaj swojego nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA

PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA PRYMUSEK GAZETKA SZKOLNA Nr 225 / I,II / 2015 r. Redaktory nasej skolnej gaetki interesują się nowocesnością, ale też sanują tradycję. Powyżej, Drody Cytelnicy, widicie nowe logo skoły (praca konkursowa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Handel dziećmi Cel zajęć: przedstawienie mechanizmów stosowanych przez osoby zajmujące się handlem dziećmi w celu komercyjnego wykorzystania. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł III - Substancje psychoaktywne Alkohol Autor scenariusza: Agnieszka Czerkawska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł III - Substancje psychoaktywne Alkohol Autor scenariusza: Agnieszka Czerkawska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł III - Substancje psychoaktywne Alkohol Autor scenariusza: Agnieszka Czerkawska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł III - Substancje psychoaktywne Alkohol Autor scenariusza: Agnieszka Czerkawska

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat KIDSCREEN-52 Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat Page 1 of 8 Cześć, Data: Miesiąc Rok Co u ciebie słychać? Jak się czujesz? To są pytania, na które

Bardziej szczegółowo

Dla Nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dla Nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 206 / X / 2012 r. Dla Naucycieli okaji Dnia Edukacji Narodowej Zdrowia, scęścia, pomyślności I niech radość awse gości Na twarach naucycieli, Każdy nich dobrem się dieli, Żeby uśmiechnięci byli, Chętnie

Bardziej szczegółowo

Fragmenty mojej tożsamości

Fragmenty mojej tożsamości Fragmenty mojej tożsamości Cele: -wzajemne poznanie się -refleksja na temat własnej identyfikacji z różnymi grupami i postrzegania samego siebie -wyjaśnienie czym jest tożsamość i co się na nią składa

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1) Zagrożenia w Sieci są zdefiniowane i można je rozpoznać. 2) Istnieje wsparcie instytucji pomocowych. 3)

Bardziej szczegółowo

Jan z księżyca reż. Stephen Schesch

Jan z księżyca reż. Stephen Schesch Jan z księżyca reż. Stephen Schesch MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jan z Księżyca najeźdźca czy poszukiwacz przyjaźni? 2. Karta pracy. (str. 5)

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Sylwia Kuc Straż Miejska Miasta Lublin

Cyberprzemoc. Sylwia Kuc Straż Miejska Miasta Lublin Cyberprzemoc Sylwia Kuc Straż Miejska Miasta Lublin Trójkąt Cyberprzemocy OFIARA ŚWIADEK SPRAWCA Kto może stać się ofiarą cyberprzemocy: Osoba już wcześniej krzywdzona; Stygmatyzowana przez grupę; Nie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH DZIECKO POWINNO BYĆ ASERTYWNE

100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH DZIECKO POWINNO BYĆ ASERTYWNE 100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH DZIECKO POWINNO BYĆ ASERTYWNE 1. Żeby wiedziało, gdzie się kończy a gdzie zaczyna 2. Żeby wiedziało, co mu służy, a co szkodzi 3. Żeby potrafiło rozpoznać i nazwać swoje uczucia

Bardziej szczegółowo

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA dr Barbara Trzcińska 10 marca 2009 PODSTAWOWE PYTANIA Jak wspomagać rozwój osobisty dziecka? Jak przygotować je do dalszej edukacji? Jak doradzać oraz budować

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl Przeglądarka BeSt BeSt to bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. BeSt-przeglądarka dla dzieci-funkcje programu: Program pełni funkcję kontroli rodzicielskiej

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodzieży. Wersja dla rodziców

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodzieży. Wersja dla rodziców KIDSCREEN-52 Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodzieży Wersja dla rodziców Page 1 of 8 Data: Miesiąc Rok Drodzy Rodzice! Jak się czuje Pani/Pana dziecko? Czy ma jakieś problemy i zmartwienia? Na

Bardziej szczegółowo

3. Czy osoby, które Ciebie zatrzymywały prosiły o pieniądze? TAK, prosiły o pieniądze (jakie kwoty)...

3. Czy osoby, które Ciebie zatrzymywały prosiły o pieniądze? TAK, prosiły o pieniądze (jakie kwoty)... MARZENA ŁUKASZUK Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Sucha 2 Białystok Ankieta Szkoła jest miejscem, w którym spędzasz wiele godzin. Spotykasz się z nowymi koleżankami i kolegami. Wspólnie bawicie się, rozmawiacie,

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Niebezpieczne treści

temat lekcji: Niebezpieczne treści temat lekcji: Niebezpieczne treści Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniem internetowym, jakim są niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

VIII Skalmierzycki Konkurs Interdyscyplinarny Z matematyka w XXI wieku

VIII Skalmierzycki Konkurs Interdyscyplinarny Z matematyka w XXI wieku Zadanie 3 Zad. 1 Skreśli licby, które są jednoceśnie podielne pre 2 i 3. Odcytaj litery, które najdją się pod skreślonymi licbami, tworą one bardo ważne słowa, o których wsyscy powinni pamiętać na co dień.

Bardziej szczegółowo

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań Nastolatki a alkohol 1. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych. 2. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. temat lekcji: Zasady bezpieczeństwa i Netykieta w sieci Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP 90 minut (2 x 4), c, cel zajęć Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Treciego Wieku pry Akademii im. Jana Długosa w Cęstochowie Rok akademicki 2012/2013 C Cele UTW - upowsechnianie inicjatyw edukacyjnych, kstałcenia ustawicnego - aktywiacja intelektualna, psychicna,

Bardziej szczegółowo

Nagroda grudniowego numeru gazetki! Helikopter zdalnie sterowany!

Nagroda grudniowego numeru gazetki! Helikopter zdalnie sterowany! 207 / XI / 2012 r. Nagroda grudniowego numeru gaetki! Helikopter dalnie sterowany! W numere: - Pasowanie na ucnia - Książka na pogodę i niepogodę - Wyciecki kstałcą - Kącik kulturalny - Wywiad - English

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia seksualne w Internecie wobec dzieci i młodzieży

Zagrożenia seksualne w Internecie wobec dzieci i młodzieży Zagrożenia seksualne w Internecie wobec dzieci i młodzieży Trudności Przestępstwo bez dowodów Sprawca w wieku 15-17 Ofiara w wieku 15-18 Seksting dziecko 15-18 Sponsoring dziecko 15-18 Rozmowy prowadzone

Bardziej szczegółowo