SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Seksting Cel ajęć: poserenie wiedy ucestników na temat sekstingu jednej form niebepiecnych kontaktów seksualnych. Podcas ajęć wskaane ostaną potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, presyłania cy komentowania w sieci materiałów o charaktere seksualnym. Ucestnicy dowiedą się również, jak dokonywać odpowiedialnych wyborów ora gdie można sukać pomocy w trudnych sytuacjach. Cas trwania: 90 minut (wariant 1 wyświetlenie dwóch krótsych filmów) lub 135 minut (wariant 2 wyświetlenie jednego dłużsego filmu). Grupa: ajęcia prenacone są dla młodieży od 13 do 18 roku życia. Można je preprowadać w skole wtedy wielkość grupy uależniona jest od licby ucniów w klasie. Zajęcia mogą być prowadone również poa skołą dla osób, które się nie nają. Wtedy alecane jest, by jednolite wiekowo grupy były nie więkse niż ucestników. Miejsce: klasa skolna, świetlica, sala skoleniowa. Potrebne materiały: płyta DVD filmami (opcjonalnie). Wymagany spręt: laptop, projektor, ekran lub telewior (w prypadku projekcji filmu/filmów). Prowadący: najlepsymi realiatorami proponowanych ajęć będą osoby pracujące na co dień młodieżą, które posiadają umiejętność prowadenia dyskusji sterowanej ora podstawową wiedę na temat sekstingu. Zachęcamy, by ajęcia realiowane były pre dwóch prowadących. Ułatwi to omawianie ucestnikami poscególnych ćwiceń i apewni komfort pracy. Forma ajęć i metody pracy: wykład, preentacja, dyskusja, praca w grupach. Prekaywane podcas ajęć treści i formy pracy mogą być dla ucestników trudne i porusające. Pred ropocęciem ajęć warto się aponać materiałami dotycącymi sekstingu dostępnymi na Prygotowaliśmy try sposoby preentowania historii osób aangażowanych w seksting. Pierwsy nich polega na cytaniu historii, drugi to wyświetlenie dłużsego filmu edukacyjnego Na awse, treci wyświetlenie krótsych filmów Historia Julki i Historia Mateusa. Zgłosenie realiacji ajęć/ewaluacja: prosimy o wypełnienie formulara ewaluacyjnego dotycącego preprowadonych ajęć profilaktycnych. Państwa opinia będie dla nas bardo pomocna w tworeniu kolejnych materiałów edukacyjnych. Po wypełnieniu formulara ewaluacyjnego będą mogli Państwo otrymać aświadcenie o preprowadeniu ajęć. Formular najduje się na stronie I. Wstęp Cas trwania: 5 minut. Prowadący informuje ucestników, że ajęcia będą dotycyły jawiska sekstingu. Proponuje wspólne ustalenie i apisanie kilku podstawowych asad, które wsyscy będą stosować w trakcie ajęć, np.: 1. Kiedy inna osoba mówi, uważnie słucham. 2. Nie oceniam innych osób. 3. W dyskusjach i ćwiceniach odwołuję się do historii apreentowanej w trakcie ajęć. 4. Traktuję sacunkiem i dyskrecją informacje i opinie ujawniane pre innych ucestników. 5. Maksymalnie angażuję się w ajęcia. 1

2 II Wykład: seksualiacja a seksting Metoda pracy: miniwykład. Spręt, materiały: płyta DVD, laptop, projektor, ekran lub telewior. Cas trwania: 5 minut. Prowadący ropocyna miniwykład od omówienia pojęcia seksualiacji. Zjawisko to pocątkowo dotycyło współcesnej kultury masowej i reklamy, a obecnie cora cęściej spotykane jest w innych obsarach życia społecnego. Seksualiacja to ocena osoby pre prymat jej fiycności, sprowadenie wartości osoby do jej wyglądu lub achowania, upredmiotowienie jej. Promowanie i wykorystywanie tego rodaju wierunku w mediach cy reklamie prowadi do tego, że wsyscy, be wględu na wiek, cęściowo mimowolnie odbieramy, porównujemy i oceniamy modyfikowany cęsto wierunek osoby o charaktere seksualnym. Predmiotowe traktowanie siebie i innych jest niebepiecne. Warto wracać na nie uwagę scególnie w dobie błyskawicnego dostępu do informacji, jaki apewniają nowe technologie, ponieważ cęsto prowadi ono do sekstingu, cyli produkowania, presyłania cy odbierania obraów (djęć i filmów) o charaktere seksualnym pry pomocy nowych technologii, np. a, komunikatorów, aplikacji internetowych, MMS-ów, wideocatów itp. Badania pokaują, że co diewiąty nastolatek wysyła tego typu djęcia, a aż jedna trecia młodieży adeklarowała, że otrymała djęcia bądź filmy o charaktere seksualnym. Cora więcej osób prestaje być już tylko odbiorcami tego typu treści mediów cy reklam. Dostaje tego typu djęcia od najomych cy pryjaciół, a także samemu je twory. III. Ćwicenie: intencje 2 Metoda pracy: bura mógów. Spręt, materiały: tablica i kreda lub flipchart i markery. Cas trwania: 15 minut. Prowadący achęca ucestników do dielenia się opiniami na temat powodów, dla których młode osoby robią sobie i wysyłają djęcia bądź filmiki o charaktere seksualnym (pytanie 1) ora dla których młode osoby prosą swoich rówieśników o to, by robili i presyłali takie djęcia bądź filmiki (pytanie 2). Warto, by prowadący podielił tablicę/flipchart na dwie cęści i po lewej stronie apisywał odpowiedi na pytanie 1, a po prawej odpowiedi na pytanie 2. Pytanie 1: Dlacego młode osoby robią sobie i wysyłają komuś djęcia bądź filmy o charaktere seksualnym? Prykładowe odpowiedi: wrócić na siebie cyjąś uwagę, się pocuć docenionymi, atrakcyjnymi, robią to w ramach flirtu, się pochwalić własnym ciałem, okaać komuś swoją miłość, aangażowanie, wywołać napięcie seksualne w drugiej osobie, achęcić kogoś do wajemności (presyłają swoje djęcie, ośmielić drugą osobę), dla abawy, być jak inni, kogoś pry sobie atrymać, ponieważ ktoś o to poprosił (potencjalna/-y lub aktualna/-y partner/-ka), komuś dokucyć. Pytanie 2: Z jakich powodów młode osoby mogą prosić rówieśnika/rówieśnickę o takie djęcie bądź film? Prykładowe odpowiedi: mieć dowód cyjejś miłości, ainteresowania, potreby roładowania napięcia seksualnego, pochwalić się pred innymi, chęci sprawdenia, cy ma się dar prekonywania, sprawdić, do cego się posunie druga osoba (sprawdenie jej granic), się kogoś pośmiać, sydić niego, kogoś santażować, mieć nad nim prewagę, nudy, posukiwania rorywki, chęci eksperymentowania w sfere seksualnej, ciekawości ciała drugiej osoby, ponieważ wsyscy tak robią.

3 Jeśli prykłady te nie pojawią się spontanicnie w trakcie ćwicenia, prowadący prytaca je i prosi ucestników o opinię na ich temat, informując, że pomysły pochodą badania młodieży preprowadonego pre GfK Polonia dla FDN (2014). W podsumowaniu prowadący podkreśla, że seksting dotycy na ogół osób w podobnym wieku. Warto jednak pamiętać, że w internecie nowo ponana osoba może wcale nie być tym, a kogo się podaje. O sekstingowe djęcie może prosić osoba dorosła, która tylko podsywa się pod rówieśnika nastolatka. Nastolatek może też udawać ainteresowanie drugą osobą tylko po to, żeby nakłonić ją do presłania djęć o charaktere seksualnym. W obu prypadkach będie to niebepiecna sytuacja, wiele młodych osób nie myśli jednak o agrożeniu. Prowadący informuje ucestników, że cęsto gdy oceniamy jakąś osobę poytywnie, np. popre jej wygląd, wiek, to jednoceśnie postregamy ją jako osobę dobrą. Podobnie jest sytuacją: gdy jest miło i dobre się cujemy, to oceniamy tę sytuację jako bepiecną. Odpowiada a to psychologicny efekt aureoli, który sprawia, że mamy tendencję do myślenia o tym, że osoba atrakcyjna cy podobna do nas (np. ktoś w podobnym do nas wieku) ma poytywne podobne do nasych intencje. Tak wcale nie musi być osoba dobre wyglądająca lub atrakcyjna (pod jakimkolwiek wględem) niekoniecnie musi mieć dobre intencje wobec nas. Prowadący wraca uwagę ucestników ajęć również na to, że niebepieceństwo danej sytuacji jest ocywiste dla ewnętrnego obserwatora, a nie dla osób, które w niej ucestnicą. Prykładem może być seksting, w który angażują się osoby, mające różne intencje, np. jedna osoba chce wrócić na siebie uwagę, a druga ją do tego achęca, ponieważ np. uważa to a dobry żart, chce się tej osoby pośmiać lub ją santażować. Romowa pre internet lub SMS jednak cęsto nie powala na to, by dokładnie ponać intencje drugiej osoby. Warto pamiętać, że seksting jest niebepiecny nawet wtedy, gdy osoby angażujące się w niego starają się chronić swoją prywatność cy anonimowość. Prykładowo, ktoś chce poeksperymentować, wchodi więc na robierany wideocat, ale podcas pokau dba o to, by nie pokaywać swojej twary. Nigdy jednak nie wiadomo, kto i jakiego powodu jest po drugiej stronie catu. Nie ma gwarancji, że wideocat nie jest rejestrowany, że nie trafi do sieci, gdie nikt nie będie miał nad tym kontroli. Nawet jeśli ustalenie cyjejś tożsamości na nagraniu będie niemożliwe, to już sam fakt, że film powstał wbrew woli i be wiedy jego bohatera, jest prekroceniem granic prywatności i może negatywnie wpływać na samopocucie cy pocucie bepieceństwa. Na akońcenie prowadący podkreśla, że sytuacja może być niebepiecna, nawet jeśli dwie osoby są e sobą w wiąku i wymieniają się djęciami o charaktere seksualnym, bo np. sobie okaać aangażowanie. IV. Preentacja historii Julki i Mateusa Metoda pracy: preentacja. Spręt, materiały: płyta DVD, laptop, projektor, ekran lub telewior (w prypadku projekcji filmu). Cas trwania: minut. Prowadący preentuje historię Julki i Mateusa. Może to robić na try sposoby: 1. cyta historię punktu widenia Julki, a później Mateusa (poniżej), 2. preentuje dwa filmy Historia Julki i Historia Mateusa (ok. 10 minut), 3. preentuje film fabularny Na awse (30 minut). Materiały filmowe można pobrać serwisu Historia Julki: Rok skolny acęłam w nowym miejscu. Preprowadka, bo rodice dostali lepsą pracę. To była miana nowi ludie, nowa skoła. Zostawiłam pryjaciół, wsystko, co nałam Strasnie tęskniłam. Ludie mojej starej klasy siedieli na fejsie. A ja tylko wstawiałam smutne buźki. Gadaliśmy godinami na fejsie, skajpie, ale to nie było już to. No może poa Anitą, moją najlepsą pryjaciółką nią było jak dawniej. Nie wiediałam też, jak to będie Darkiem Moim chłopakiem. Jesce pred wyjadem cepiał się, był adrosny. Niby byliśmy raem, niby wspierał mnie po preprowadce ale cora cęściej preginał, robił mi sceny, fochy. A potem preprasał i prekonywał, że już tak nie będie. Trudno było tak na odległość Moja nowa klasa Była spoko. Naprawdę bałam się, że nie będą się chcieli e mną kumplować, że będą megagrani i ktoś taki jak ja nie będie im do nicego potrebny. Ale oni naprawdę byli w porądku abawni, na luie, otwarci. Polubiliśmy się. Zależało mi, żeby tego nie popsuć. 3

4 Już w drugi weekend miała być domówka. Nie wiediałam, co robić. Wceśniej obiecałam najomym e starej skoły, że pryjadę. Anicie, że będę na jej urodinach No i Darkowi, że spędimy trochę casu raem A tu ta imprea. I jesce wsyscy mnie namawiali... Chciałam o tym pogadać Darkiem, ale on strelił focha. Wtedy decydowałam się, że pójdę na tę domówkę. Imprea była super. Zupełnie coś innego. Integracja na maksa cułam się, jakbym nała ich od lat No i Mateus. Super tańcył Chyba jesce nigdy się tak dobre nie bawiłam. To najwyraźniej nie wsystkim się podobało Poleciało kilka niefajnych komentary, że już mnie wciągnęło wielkie miasto, że nie wracam na stare śmieci No i Darek Darek nic nie roumiał, a potem już nie miałam ochoty mu nic tłumacyć. Skoła, nauka, nowe miejsce Zanim się obejrałam, minęło kilka tygodni, a u mnie mieniło się prawie wsystko... Nowi najomi acęli ajmować miejsce starych, umówiłam się Mateusem kilka ray i staliśmy się oficjalnie parą. Wsystko układało się super, byłam naprawdę scęśliwa. Na święta Mateus pojechał rodicami w góry. Pisał, że tęskni, że nie może się docekać sylwestra Poprosił mnie o djęcie. Ale nie takie wykłe. Napisał, że seksi. Wceśniej prysłał swoje. Nie wiediałam, co robić. Trochę się bałam, że jak nie preślę mu djęcia, to pomyśli, że jestem jakaś nienormalna... ale też nie byłam pewna Zrobiłam to djęcie i wysłałam do Anity pytaniem, cy myśli, że Mateusowi się spodoba. Powiediała, że śmiało... Mateus był achwycony moim djęciem. Długo gadaliśmy, byłam w siódmym niebie. Rano, jak się obudiłam, diwiłam się, że nie mam żadnej wiadomości od Mateusa. Napisałam do niego, ale nic mi nie odpisał. A potem się acęło. Ktoś wrucił na tablicę mojej klasy link do TEGO mojego djęcia. Zanim dążyłam tam wejść, były już pierwse komentare: smata, suka wow, nie wiediałam, że jesteś taka łatwa, no nieźle, ale ciało i tak dalej. I to wsystko, no pisali moi pryjaciele e skoły. Wściekłam się na Mateusa nie wiediałam, jak mógł mi to robić. Do tego dwoniłam, pisałam, a on nic Ktoś mi podpowiediał, żeby tego tak nie ostawiać, żeby się emścić... Nie wiem, co we mnie wstąpiło... wruciłam jego foto. Ludie rucili się na nie natychmiast. Jechali po Matim, po mnie, pisali, że jesteśmy siebie warci Potem na skajpie adwoniła Anita, pytała, co się dieje, co my najlepsego wyprawiamy. Powiediałam jej, że nie wiem, jak Mateus mógł opublikować moje djęcie. A ona była jakaś nieswoja w końcu powiediała, że to robił mój były chłopak. Że dobrał się do jej telefonu I wysłał sobie to djęcie, które jej presłałam. Z adrości kompletnie mu odbiło i wrucił to djęcie do neta. Mateus powiediał, że się na mnie awiódł. Myślałam, że świat mi się awali. Kasowałam te djęcia, ale one cały cas wracały. Ludie wrucali memy, robili fotomontaże. Wyłącyłam telefon i komputer. Chciałam niknąć. W tej historii nie tylko Julka poniosła negatywne konsekwencje obaccie, cego doświadcył Mateus. Historia Mateusa: To miał być spokojny rok. Fajna skoła, superklasa. Myślałem, że nic mnie tu nie askocy. A jednak. W nasej klasie pojawiła się Julka. Jej ojciec dostał pracę u nas w mieście; preprowadili się drugiego końca Polski. Na ropocęciu roku była mocno wystrasona. Obcaiłem ją na fejsie smęciła, że tęskni a starą skołą. I chłopakiem Julka każdym dniem była cora bardiej spoko pocuciem humoru, taka nieśmiała mistryni ciętej riposty. Zupełnie jakby była nami pre cały popredni rok. Chłopaki od rau się do niej ślinili mnie też wpadła w oko, no ale ona miała tego swojego Darka. Jakoś na pocątku wreśnia robiłem domówkę. Było nieźle, my się awse świetnie bawiliśmy. Julka wyglądała jawiskowo Nie mogłem od niej ocu oderwać. Pomyślałem, że co mi skodi nią atańcyć I tak tańcyliśmy całą impreę. Wydawało mi się, że coś międy nami jest. Nie tylko mi połowa djęć imprey to my, a komentare pod nimi No cóż. Dobre się raem bawiliśmy i to było widać. To nie bardo podobało się ludiom e starej klasy Julki, pojawiło się kilka niemiłych komentary I rostała się tym chłopakiem Było mi głupio, bo pomyślałem, że to pree mnie. Zagadnąłem do niej, okaało się, że psuło im się od jakiegoś casu. Pokasowała neta ich wspólne djęcia, ubyło jej trochę najomych. Była smutna, ale w końcu dała się namówić na kino A potem jakoś się potocyło Straciłem dla tej diewcyny głowę; licyła się tylko ona. Spędaliśmy raem każdą wolną chwilę, cały cas byliśmy raem albo na necie, gadaliśmy do późna na skajpie. A jak jakoś na pocątku grudnia rowaliłem sobie telefon, to myślałem, że osaleję. Nie rusałem się od kompa, musiałem odkuryć tablet. Wtedy roumiałem, że się w niej akochałem. Fajne ucucie. Na święta, jak awse, pojechałem rodicami w góry. Śnieg, deska było super. Tylko nie było Julki i tęskniłem. Miałem też chyba a dużo casu wiecorami, bo wpadłem na ten debilny pomysł Poprosiłem ją o fotkę taką odważną. Wysłałem jej swoją na achętę. Podiałało, odesłała mi to, o co prosiłem. Napisała: Na awse. Długo gadaliśmy tego wiecora. Rano posedłem na cały dień na deskę. Zapomniałem wiąć telefonu, bo podłącyłem go do ładowania. Pogoda była super. W sumie udany dień do casu Jak wróciłem, nie mogłem roumieć, co się dieje. Miałem 30 nieodebranych połąceń. Julka wysyłała SMS-y. Pytała: skąd to djęcie, jak mogłem, dawała mi jakieś ostatnie sanse na wytłumacenie. Nic nie roumiałem, ale cułem, że to coś poważnego. 4

5 W necie to samo: ludie pisali do mnie na fb, na skajpie że sobie na to asłużyłem, że jesteśmy Julką siebie warci, że Julka to nieła laska, że powinniśmy się głosić do jakiegoś talk-show nasą historią totalny chaos... W końcu w jednym powiadomień obacyłem fotomontaż e djęć, które wysłaliśmy sobie Julką popredniego wiecora. Myślałem, że apadnę się e wstydu pod iemię. I te cholerne dźwięki powiadomień Zadwoniłem do Julki, a ona coś brediła, że się pomyliła, że jej były ją w coś wkręcił, że preprasa. W życiu się tak na nikim nie awiodłem. Potem adwoniłem do kolegi, on wsystko śledił na bieżąco w necie i mi opowiediał. Okaało się, że ktoś wrucił do sieci to djęcie Julki. Wsyscy się niej śmiali, acęli je udostępniać. Tyle że ona była prekonana, że to ja robiłem. Nie wiem, jak mogła tak pomyśleć, po tym wsystkim co międy nami było. Nawet e mną nie poromawiała, tylko emsty wruciła moje djęcie. Niby na chwilę, ara je skasowała ale wystarcyło, żeby wsyscy obacyli, skopiowali, wiadomo djęcie od rau wróciło do netu preróbki, fotomontaże. Same żarty, hejty. Nie wiem, ile siediałem, gapiąc się w ścianę. A potem wywaliłem Julkę e najomych, acąłem kasować wspólne djęcia i te chamskie komentare. I ludi, który je amiescali. Myślałem, że to moi pryjaciele. Myślałem, że mogę ufać mojej diewcynie V. Ćwicenie: ucucia i myśli Metoda pracy: praca w grupach. Spręt, materiały: kartki A4 i długopisy dla każdej grupy; tablica i kreda lub flipchart i markery. Cas trwania: 20 minut. Prowadący dieli ucestników w grupy pięcio-seścioosobowe. Ważne, by w miarę możliwości grupy były homogenicne płciowo, tj. diewcęta pracowały diewcętami, a chłopcy chłopcami. Zadaniem grup/grupy diewcąt jest odpowiedź na pytanie: Jak może się cuć chłopak, którego djęcie lub filmik o charaktere seksualnym/intymnym ostało opublikowane w sieci wbrew jego woli lub roesłane pre MMS-y, e itp.? Zadaniem grup/grupy chłopców jest odpowiedź na pytanie: Jak może się cuć diewcyna, której djęcie lub filmik o charaktere seksualnym/intymnym ostało opublikowane w sieci wbrew jej woli lub roesłane pre MMS-y, e itp.? Warto, by prowadący achęcał poscególne grupy, podcas pracy odwoływali się do preżyć bohaterów filmików, które pred chwilą obejreli, a także astanowili się, co jesce mogą cuć diewcęta/chłopcy, których intymne djęcia wyciekają do internetu lub są rosyłane bądź pokaywane niepowołanym osobom. Prowadący apisuje na osobnych arkusach ucucia chłopca i diewcyny. Warto, by podcas ajęć pojawiły się następujące ucucia (jeśli nie pojawią się spontanicne, prowadący dopytuje o nie ucestników): wstyd, łość, beradność, wyruty pocucie bycia osukanym, sumienia, obwinianie siebie, upokorenie, drada, awód, rocarowanie, lęk (o to, co się dalej wydary, jak areagują najomi, dorośli itp.), chęć erwania kontaktów ( osobą, która ujawniła djęcie, osobami, które komentują lub ogólna potreba miany środowiska), pocucie bycia osądanym lub niesprawiedliwie potraktowanym, pocucie braku wyjścia sytuacji ( świat mi się awalił, nic się nie da robić itp.), ciągłe pocucie braku bepieceństwa, agrożenia, napięcie, stres, niska samoocena, obawa o prysłość, prerażenie, askocenie, sok, trudności aufaniem innym w prysłości. 5

6 Podsumowując, prowadący podkreśla, że choć poscególne grupy odpowiadały na dwa różne pytania jedno odnosące się do ucuć diewcąt, a drugie odnosące się do ucuć chłopców to odpowiedi są do siebie bardo podobne. Ucucia osób, których intymne djęcia ostały opublikowane wbrew ich woli, mogą być takie same, be wględu na płeć. Chłopcom i diewcętom mogą towarysyć: wstyd, pocucie winy, stres, napięcie, pocucie drady, bycia osukanym. VI. Ćwicenie: reakcje Metoda pracy: praca w grupach. Spręt, materiały: rosypanka (ctery kopie po jednej dla każdej grup). Cas trwania: 30 minut. Prowadący dieli ucestników ajęć na ctery grupy. Każda grup otrymuje rosypankę typowymi reakcjami na opublikowanie djęć lub filmików sekstingowych (lub ich presyłanie, upublicnianie), be gody osób, które są na nich. Zadaniem grup jest wybranie spośród apreentowanych reakcji tych, które mogą się pojawić, jeśli: grupa I: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest chłopiec, a komentują, widą to djęcie/ten filmik diewcęta; grupa II: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest chłopiec, a komentują, widą to djęcie/ten filmik chłopcy; grupa III: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest diewcyna, a komentują, widą to djęcie/ten filmik diewcęta; grupa IV: na opublikowanym djęciu lub filmiku jest diewcyna, a komentują, widą to djęcie/ten filmik chłopcy. Obwinianie osoby e djęcia a to, co ją spotkało Seksualne komentare offline (np. ocenianie wyglądu osoby e djęcia/ filmiku) Zgłosenie djęć/filmików do administratorów strony, na której są opublikowane Zignorowanie sytuacji (np. ktoś nie uważa, że sytuacja jest warta uwagi) Ignorowanie, odrucenie osoby e djęcia (np. wyklucanie grupy, iolowanie) Zignorowanie sytuacji (np. ktoś nie wie, jak się achować w stosunku do osoby e djęcia/filmiku) Seksualne komentare offline (np. składanie osobie e djęcia/filmiku propoycji seksualnych) Prerabianie djęć/filmików, fotomontaże, robienie MEM-ów, amiescanie na kolejnych portalach Brak ainteresowania djęciem/filmikiem Zgłosenie sytuacji osobom dorosłym (np. w skole) Udielenie wsparcia offline (np. pre romowę) Plotkowanie (np. obmawianie osoby e djęcia a jej plecami) Negatywne ocenianie osoby e djęcia (np. jej motywacji, postawy, moralności) Udielenie wsparcia online (np. romowa na cacie, wysłanie wiadomości do osoby e djęcia/filmiku) Zapisanie djęcia/filmiku na dysku i wykorystanie ich w prysłości (np. santaż) Seksualne komentare online (np. ocenianie wyglądu osoby e djęcia/ filmiku) Podsycanie sensacji, udostępnianie, lajkowanie, promowanie djęcia/ filmiku Okaywanie seksualnego ainteresowania osobą e djęcia/filmiku Udielenie wsparcia online (np. poytywne komentare online dotycące osoby e djęcia/filmiku) Lekceważenie, okaywanie braku sacunku osobie e djęcia/filmiku 6

7 Następnie prowadący prosi poscególne grupy, by podieliły wybrane w ćwiceniu reakcje na konstruktywne, pomocne osobie, której djęcie ostało opublikowane, ora na takie, które będą dalsymi, trudnymi konsekwencjami. Po akońceniu pracy grup prowadący prosi o predstawienie jej efektów. W podsumowaniu prowadący podkreśla, że mimo iż ucucia i myśli obu osób, których sekstingowe djęcia lub filmy ostały upublicnione wbrew ich woli, są cęsto takie same (warto odwołać się do ćwicenia: ucucia i myśli ), to reakcje na to mogą się bardo różnić w ależności od tego, kto jest na djęciach i kto je widi. Reakcjami na seksting w wielu sytuacjach rądą tw. podwójne standardy dotycące płci. Chłopcy ucestnicący w sytuacjach określanych mianem sekstingu mogą być usprawiedliwiani, podiwiani, wysoko oceniani (choć mogą się darać również bardo negatywne reakcje). Warto pamiętać o tym, że chłopcy, starając się sprostać ocekiwaniom kulturowym dotycącym swojej aktywności seksualnej (płynącym telewiji, internetu), mogą wymusać na diewcętach angażowanie się w produkowanie filmów/djęć o charaktere seksualnym. Diewcęta ulegające tej presji są cęsto oceniane negatywnie, jeśli ich intymne djęcia są upublicniane. Prowadący prypomina, że w ćwiceniu ucestnicy dielili potencjalne reakcje na ujawnienie djęć sekstingowych na te, które mogą być pomocne dla ofiary sekstingu, ora na te, które mogą być dalsymi negatywnymi konsekwencjami. Następnie podkreśla, że ocenianie, wyśmiewanie cy iolowanie nie pomaga takim osobom w radeniu sobie kłopotami. Prowadący wraca też uwagę ucestników na wskaywane pre nich pomocne reakcje. Metoda pracy: dyskusja. Cas trwania: 15 minut. VII. Dyskusja: Co robić? Prowadący podkreśla, że na co dień ulegamy różnym wpływom społecnym: ocekiwaniom i presji e strony innych osób. Nie awse jest to dla nas dobre cy bepiecne, nie awse dostregamy w nich agrożenia. Warto się astanawiać nad wyborami, jakich dokonujemy i troscyć się o własne bepieceństwo. Prowadący aprasa ucestników do dyskusji na temat tego, co było niebepiecne w historii Julki i Mateusa, co mogli robić, żeby nie doświadcyć negatywnych konsekwencji amiescenia intymnych djęć w internecie. Pytanie do dyskusji na forum: Kiedy sytuacja Julki i Mateusa stała się niebepiecna? Właściwą odpowiedią na to pytanie jest: Od kiedy robili i wysłali sobie djęcia. Chodi jednak o to, by romawiać wymieniać się poglądami, argumentować. Warto pytać ucestników ajęć o ich punkt widenia, sposoby apewnienia bepieceństwa na poscególnych etapach historii Julki i Mateusa. Prowadący może apytać ucestników, cy ich daniem poniżse propoycje achowań mogłyby sprawić, że sytuacja Julki i Mateusa nie wymknęł się spod kontroli: Julka i Mateus mogli więcej casu spędać e sobą, a nie kontaktować się pre komunikatory; mogli nie wysyłać sobie djęć; Julka mogła nie wysyłać swojego djęcia do koleżanki; koleżanka Julki mogła skasować djęcie/nie udostępniać nikomu swojego telefonu. Pytanie do dyskusji na forum: Jak Julka powinna się achować, kiedy dostała djęcie sekstingowe Mateusa wra prośbą o rewanż? Sugerowana odpowiedź: To, co powinna robić Julka, to skasować djęcie Mateusa i poprosić go o to samo (krok 1) jeśli djęcie nie będie istniało, to nikt nie będie mógł go wykorystać, mogła też np. poromawiać nim o bepiecnych sposobach na okaywanie sobie ainteresowania/aangażowania cy ucuć (krok 2). Prowadący podkreśla, że stuprocentową pewność, że sekstingowe materiały nie wyciekną/nie trafią w niepowołane ręce, można mieć tylko wtedy, jeśli takie djęcia/filmiki nie powstaną. 7

8 Cas trwania: 5 minut. VIII. Zakońcenie Dla wielu młodych osób wykonywanie i presyłanie djęć/filmików o charaktere seksualnym jest sposobem na apreentowanie się. W trakcie ajęć ucestnicy ponali historię Julki i Mateusa, których wiąek się skońcył, ponieważ aangażowali się w seksting. Nie dawali sobie sprawy tego, jak niebepiecne jest to jawisko i jak negatywne może mieć konsekwencje. Wiele młodych osób ulega presji, chce wrócić na siebie cyjąś uwagę lub dać komuś dowód swoich ucuć cy aangażowania. Myśli wtedy, że nic łego się precież nie wydary, w sieci jestem anonimowy/ anonimowa. Być może ktoś ucestników ajęć pomyślał: mnie nie spotka to, co prytrafiło się Julce i Mateusowi. To bardo łudne roumowanie, które usypia cujność. Wiele młodych osób, angażując się w seksting, wypiera myśli o agrożeniu, narażając się na jego negatywne konsekwencje, o których ucestnicy romawiali podcas ajęć. Zarówno chłopcy, jak i diewcęta cęsto nie sukają pomocy, ponieważ obawiają się negatywnej oceny e strony najomych lub rodiny. Jednym miejsc, do którego warto się wtedy wrócić o pomoc, jest Telefon Zaufania dla Dieci i Młodieży, diałający pod bepłatnym numerem Z jego konsultantami można poromawiać lub pisać (www pl/napis) o tym, jak nie ulegać presji partnera cy otocenia i nie podejmować niechcianej aktywności seksualnej (a taką jest wykonywanie i presyłanie djęć/nagrań o charaktere seksualnym), ale też jak radić sobie potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami upublicnienia djęć lub filmików sekstingowych. 8 Scenarius prygotowany w ramach projektu Don t lose an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children HOME/ISEC/2012/AG/ , współfinansowanego pre Komisję Europejską w ramach programu Prevention of and Fight against Crime. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedialności a treść niniejsej publikacji.

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Spis Treści Wstęp... 2 Ochrona danych osobowych... 3 Prawo do prywatności w sieci... 5 Serwisy społecznościowe... 6 Cyfrowe ślady mają wpływ na nasz wizerunek w sieci.... 8 Komunikacja w sieci... 10 Działania

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Dr inż. Edward Musiał, Cł. SEP Oddiał Gdański SEP. Wstęp NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Z pocątkiem roku 2000 w trech periodykach technicnych ukaał się artykuł Cy Polska Norma jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE W INTERNECIE

BEZPIECZNIE W INTERNECIE BEZPIECZNIE W INTERNECIE Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie: Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Janina Węgrzecka-Giluń

Bardziej szczegółowo

Pracuję z klasą. Ciemna strona Internetu. Wyloguj depresję! Jak reagować, gdy uczeń ucieka w wirtualny świat? Warsztaty filmowe Psychologia w kinie

Pracuję z klasą. Ciemna strona Internetu. Wyloguj depresję! Jak reagować, gdy uczeń ucieka w wirtualny świat? Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Materiały warsztatowe dla nauczycieli Pracuję z klasą Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Ciemna strona Internetu Wyloguj depresję! Jak reagować, gdy uczeń ucieka w wirtualny świat? Uczeń w Sali samobójców

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Stop cyberprzemocy scenariusz zajęć edukacyjnych. Podręcznik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych

Stop cyberprzemocy scenariusz zajęć edukacyjnych. Podręcznik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych Stop cyberprzemocy scenariusz zajęć edukacyjnych Podręcznik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych Akcja Stop Cyberprzemocy prowadzona jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Dziecko w Sieci przez

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA I PUŁAPKI ŻYCIA MŁODZIEŃCZEGO

ZAGROŻENIA I PUŁAPKI ŻYCIA MŁODZIEŃCZEGO ZAGROŻENIA I PUŁAPKI ŻYCIA MŁODZIEŃCZEGO Prawa i konsekwencje prawne poradnik dla młodzieży Internet to więcej niż zabawa to Twoje życie! ŻYJESZ W ŚWIECIE MEDIÓW! Dowiedz się: co to jest Cyberprzemoc i

Bardziej szczegółowo

Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online rekomendacje dla szkół

Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online rekomendacje dla szkół Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online rekomendacje dla szkół www.fdn.pl www.dzieckowsieci.fdn.pl Wstęp 2 Copyright 2013 Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej Spis treści Wstęp... 3 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej... 7 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła... 11

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016 WNOP odcinek 016 Zarabianie na blogu część 2, czyli jak współpracuję z firmami Opis odcinka: /016 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek szesnasty. Cześć, dzień dobry, witam Cię w szesnastym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE contrastwerkstatt - Fotolia.com BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium dla rodziców i profesjonalistów Główny Partner Projekt współfinansowany przez Unię Europejską BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium

Bardziej szczegółowo

FORUM PEDAGOGIKI WSEI w LUBLINIE. Pedagogika a logika. Tom 1. Wpływ społeczny. Po redakcją Waldemara Pycki. Skład Waldemar Pycka

FORUM PEDAGOGIKI WSEI w LUBLINIE. Pedagogika a logika. Tom 1. Wpływ społeczny. Po redakcją Waldemara Pycki. Skład Waldemar Pycka FORUM PEDAGOGIKI WSEI w LUBLINIE Pedagogika a logika Tom 1 Wpływ społeczny Po redakcją Waldemara Pycki Skład Waldemar Pycka Projekt okładki Radosław Pycka Waldemar Pycka ISBN: 978-83-929628-2-3 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 014

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 014 WNOP odcinek 014 Inwestowanie krok po kroku ze Zbyszkiem z bloga APP Funds Opis odcinka: /014 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek czternasty. Cześć, dzień dobry, witam Cię w czternastym

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych

Dlaczego? Scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych Dlaczego? 1 8027 978 9 116 111 112 5 Scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych Copyright 2009 Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Dzieci

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Marketer

Profesjonalny Marketer Profesjonalny Marketer 2 Profesjonalny Marketer Copyright 2015 Piotr Idzik Profesjonalny Marketer 3 Tytuł Profesjonalny Marketer Autor Piotr Idzik Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwalam na bezpłatne kopiowanie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorczych kobiet.

przedsiębiorczych kobiet. Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae WNOP odcinek 045-23 lutego 2015 r. Wenusjanki, czyli krzyżowy ogień pytań przedsiębiorczych kobiet Opis odcinka: /045 To jest podcast Więcej niż

Bardziej szczegółowo

Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere HAZARD? Nie, dziękuję!

Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere HAZARD? Nie, dziękuję! Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere HAZARD? Nie, dziękuję! Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta Zdunek Projekt graficzny: Marcin Franczak ISBN 978-83-918815-8-3 Egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Jakość obsługi klienta w Polsce

Jakość obsługi klienta w Polsce Jakość obsługi klienta w Polsce Raport z jakościowo-ilościowego projektu badawczego Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści slajd 3 INFORMACJE O BADANIU slajd 5 JAKOŚĆ OBSŁUGI OGÓLNA PERCEPCJA slajd 21 KANAŁY

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE contrastwerkstatt - Fotolia.com BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium dla rodziców i profesjonalistów Główny Partner Projekt współfinansowany przez Unię Europejską BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium

Bardziej szczegółowo