Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku"

Transkrypt

1 Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem in the treatment of a dental implant. A case report KATARZYNA BŁĄDEK GRZELCZAK, STANISŁAW SPORNY Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Streszczenie W artykule opisano leczenie implantoprotetyczne pacjenta z jednostronnym brakiem skrzydłowym w żuchwie. Plan leczenia obejmował wykonanie mostu wspartego na wszczepach śródkostnych. Pacjent cierpiał na cukrzycę typu II, nadciśnienie oraz palił duże ilości papierosów, co powodowało pogorszenie rokowania. W opisywanym przypadku osiągnięto sukces terapeutyczny mimo istniejących czynników ryzyka ograniczających pozytywne prognozy. Słowa kluczowe: implant, most wsparty na implantach, ogólnoustrojowe czynniki ryzyka. Abstract The aim of this article is to present the case of restoring unilateral missing posterior teeth in the mandible using implants supported bridges. The patient smoked cigarettes, suffered from diabetes and hypertension. These systemic factors increase the risk of implant loss. In the shown case the success has been achieved despite the existing risk factors. Key words: implant, implant supported bridges, systemic risk factors Adres do korespondencji: Katarzyna Błądek Grzelczak Łódź, ul. Bema 60b; tel

2 72 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny Wstęp Implantologia jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin stomatologii spowodowała zmianę spojrzenia na konwencjonalną protetykę. Użytkowanie ruchomych uzupełnień protetycznych wiąże się nierzadko z szeregiem ograniczeń i niedogodności. Upowszechnienie się stosowania wszczepów śródkostnych powoduje, że obecnie najlepszym sposobem uzupełnienia jednostronnego braku skrzydłowego w żuchwie jest most wsparty na wszczepach [1]. Główne zalety tego typu rozwiązania protetycznego to trwałe umocowanie w kości, duża możliwość dopasowania estetycznego, a także podkreślane przez pacjentów, wysoki komfort użytkowania i poprawa jakości życia. Planując wykorzystanie wszczepów zębowych należy przeprowadzić dokładną analizę kliniczną biorąc pod uwagę przeciwwskazania, zarówno ogólne, jak i miejscowe [2, 3]. Przeciwskazania według Zarb'a i Levisa dzielimy na ogólnoustrojowe - psychozy, nadużywanie narkotyków i nierealne oczekiwania pacjenta oraz miejscowe - niedostateczna ilość i jakość kości oraz wady zgryzu. W nomenklaturze medycznej istnieją określenia czynniki ryzyka i czynniki wysokiego ryzyka zaproponowane przez Koeck a i Wahl a [4]. Nie są tak kategoryczne jak przeciwskazania, dopuszczają wyjątki w kwalifikacji do zabiegu implantologicznego. W 2000 roku International Team of Implantology [5] zaproponował następujący podział na: czynniki ryzyka: nieuregulowana cukrzyca, nałogowe palenie papierosów, skazy krwotoczne oraz uprzednie napromieniowanie okolicy planowanego zabiegu; czynniki wysokiego ryzyka: obniżona odporność organizmu, nadużywanie narkotyków, choroby układowe o ciężkim przebiegu oraz negatywne nastawienie pacjenta.

3 K. Błądek Grzelczak, St. Sporny 73 Obecnie coraz doskonalsze systemy implantologiczne i dokładne procedury chirurgiczne pozwalają rozszerzyć zakres stosowania implantów [1-3, 6, 7]. Celem pracy jest prezentacja przypadku odbudowy protetycznej jednostronnego braku skrzydłowego przy pomocy mostu wspartego na dwóch wszczepach zębowych. Opisywany pacjent cierpiał na choroby ogólnoustrojowe - cukrzycę i nadciśnienie oraz palił duże ilości papierosów co jest uznawane za czynniki ryzyka mogące pogorszyć rokowanie. Opis przypadku Do gabinetu zgłosił się mężczyzna lat 52 z prośbą o uzupełnienie braku skrzydłowego w żuchwie po stronie prawej. W wywiadzie ogólnolekarskim stwierdzono: cukrzycę typu II zdiagnozowaną 11 lat temu, leczoną insuliną z występującymi okresowo problemami z wyrównaniem poziomu cukru we krwi, umiarkowane nadciśnienie tętnicze ustabilizowane lekami na poziomie 120/80, otyłość BMI (Body Mass Index) 41 kg/m 2 oraz nałogowe palenie papierosów (ok. 20 sztuk dziennie od 20 roku życia czyli od 32 lat). Badaniem wewnątrzustnym stwierdzono następujące braki w uzębieniu: brak zębów 17, 15, 14, 24, 25, 44, 45, 46, 47 (17 - drugi trzonowiec górny prawy, 15 - drugi przedtrzonowiec górny prawy, 14 - pierwszy przedtrzonowiec górny prawy, 24 - pierwszy przedtrzonowiec górny lewy, 25 - drugi przedtrzonowiec górny lewy, 44 - pierwszy przedtrzonowiec dolny prawy, 45 - drugi przedtrzonowiec dolny prawy, 46 - pierwszy trzonowiec dolny prawy, 47 - drugi trzonowiec dolny prawy). Brakujące zęby uzupełnione były mostami opartymi na zębach (16 - pierwszy trzonowiec górny prawy, 13 - kieł górny prawy) oraz (23 - kieł górny lewy, 26 - pierwszy trzonowiec górny lewy). Stan mostów oceniono jako zadowalający. Na zębach 34 - pierwszy

4 74 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny przedtrzonowiec dolny lewy i 35 - drugi przedtrzonowiec dolny lewy stwierdzono pojedyncze korony. Korony wykonane ok. 2 lata temu nie wymagały wymiany. W pozostałym uzębieniu występowały liczne wypełnienia, szczególnie w okolicach przyszyjkowych i okrężne. W większości wypełnienia wymagały wymiany z powodu nieszczelności. Dodatkowo stwierdzono problemy z utrzymaniem prawidłowego poziomu higieny, co manifestowało się zaleganiem na zębach płytki nazębnej, szczególnie w okolicach przydziąsłowych. PI (Plaque Index) - 2. Zanik kości w żuchwie po stronie prawej w okolicy usuniętego przedtrzonowca spowodował obnażenie dystalnej powierzchni korzenia zęba 43 (kieł dolny prawy). Prawostronny brak skrzydłowy zaplanowano uzupełnić mostem wspartym na dwóch wszczepach śródkostnych umiejscowionych w okolicy drugiego przedtrzonowa i pierwszego trzonowca. Takie umiejscowienie wszczepów spowodowane było dużym zanikiem kości w okolicy pierwszego przedtrzonowa. Odstąpiono od uzupełnienia braku drugiego trzonowca dolnego ze względu na brak zęba przeciwstawnego i niemożność jego uzupełnienia. Przygotowując pacjenta do zabiegu implantacji wykonano skaling nad- i poddziąsłowy, a także piaskowanie zębów. Wypolerowano część wypełnień i wymieniono te, które były nieszczelne. Przeprowadzono naukę szczotkowania i nitkowania. Ponadto zlecono pacjentowi wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, konsultację kardiologiczną i diabetologiczną w celu ustalenia obecnego ogólnego stanu zdrowia. Przeprowadzenie zabiegu uzależniono także od zaprzestania palenia papierosów przez pacjenta. Pacjent zastosował się do zaleceń - zaprzestał palenia papierosów, a stan higieniczny uległ zdecydowanej poprawie (PI - 0 i GI 0). Zalecone konsultacje nie wykazały przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu stomatologicznego

5 K. Błądek Grzelczak, St. Sporny 75 w warunkach ambulatoryjnych. Łącznie etap przygotowawczy trwał trzy miesiące. W marcu 2008 roku wykonano zabieg chirurgiczny. Po wykonaniu znieczulenia miejscowego 4% artykainą (Ubistezin forte) założono dwa wszczepy firmy Dyna o długości 13 mm i średnicy 3,8 mm każdy. Wszczepy ulokowano zgodnie z planem w okolicy drugiego przedtrzonowca i pierwszego trzonowca. Zabieg przebiegł bez powikłań. Założono sześć szwów nieresorbowalną nicią chirurgiczną (Dafilon 5/0). Pozabiegowe zdjęcie RTG potwierdziło prawidłowe umieszczenie wszczepów (Ryc. 1). Ryc. 1. Pacjent A.S. lat 52. Zdjęcie RTG wykonane po zabiegu potwierdzające prawidłowe umieszczenie wszczepów. Zlecono antybiotykoterapię klindamycynę (Dalacin C 300 mg, jedna kapsułka co osiem godzin przez pięć dni) oraz przekazano w formie pisemnej standardowe zalecenia pozabiegowe (należy zażywać antybiotyk według wskazań lekarza, w razie konieczności środki przeciwbólowe, w dniu zabiegu

6 76 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny schładzać operowaną okolicę, nie nagrzewać całego organizmu, zabronione są kąpiele słoneczne, korzystanie z solarium i sauny; należy szczotkować dokładnie zęby z pominięciem okolicy operowanej, gdzie zabiegi higieniczne należy wykonywać bardzo delikatnie; nie można spożywać pokarmów bardzo gorących i wymagających długiego żucia; należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego). Wizyty kontrolne wyznaczono 2, 4, 7 dni po zabiegu, by kontrolować przebieg procesu gojenia. Szwy zdjęto w 14 dniu po założeniu wszczepów. Zwrócono uwagę pacjenta na konieczność ciągłego utrzymania idealnej higieny. Proces gojenia trwający trzy miesiące przebiegł w niezaburzony sposób. W lipcu 2008 przystąpiono do drugiej fazy leczenia implantoprotetycznego według klasycznego protokołu Branemarka, czyli odsłonięcia wszczepu, wykręcenia śruby zamykającej i wkręcenia śruby gojącej. W znieczuleniu miejscowym 4% artykainą (Ubistezin forte) wkręcono dwie wąskie śruby gojące. Wymiany na szerokie dokonano po pięciu dniach. Dziąsło goiło się bez przeszkód. Wyciski protetyczne wykonano po 14 dniach masą Impregum firmy 3M. Dwa filary protetyczne zostały doszlifowane indywidualnie przez technika dentystycznego. Ostateczne uzupełnienie protetyczne w postaci trzypunktowego mostu osadzono na cement tymczasowy. Wizytę kontrolną wyznaczono za 10 dni. Niestety pacjent się na nią nie zgłosił i mimo kolejnych licznych monitów oraz powiadomień telefonicznych nie przychodził na kontrolę stomatologiczną. Po czterech latach, w wyniku przypadkowego spotkania, pacjenta nakłoniono do badania kontrolnego. Stan higieniczny jamy ustnej oceniono tym razem jako zły z dużą ilością osadu i płytki nazębnej, szczególnie w przestrzeniach międzyzębowych PI - 2, GI 2 (Ryc. 2).

7 K. Błądek Grzelczak, St. Sporny 77 Ryc. 2. Pacjent A.S. lat 56. Widok jamy ustnej po zdjęciu mostu. Pacjent przed zabiegiem usunięcia osadu z zębów. Pacjent wrócił do palenia papierosów. Utrzymywały się problemy z kontrolą stężenia glukozy we krwi. Ogólny stan jego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Na skutek retinopatii cukrzycowej chory nie widział na jedno oko. Skarżył się też na problemy z chodzeniem z powodu dolegliwości bólowych kolan. Jednakże zdjęcie RTG wykonane w dniu odzwierciedliło bardzo dobry stan kości w okolicy wszczepów (Ryc. 3). Stwierdzono jedynie dwumilimetrowy zanik kości, co mieściło się w granicach normy.

8 78 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny Ryc. 3. Pacjent A.S. lat 56. Kontrolne zdjęcie RTG po 4 latach. Widoczny jest bardzo dobry stan kości wokół wszczepów. Po dokonaniu ponownej sanacji jamy ustnej (m.in. zabiegów usunięcia osadu, piaskowania, polerowania) dokręcono śruby na filarach i zacementowano most na cement ostateczny. Pouczono pacjenta o konieczności odbywania wizyt kontrolnych przynajmniej dwa razy w roku, nawet gdy pacjent nie zauważy niepokojących objawów. Konieczność wizyt kontrolnych jest uzasadniona występowaniem zmian w podłożu związanych z upływem czasu i wiekiem pacjenta. W następstwie tych procesów pojawia się konieczność korekty uzupełnienia protetycznego, a czasem, gdy zmiany są bardzo nasilone, wymiany tegoż uzupełnienia na nowe [3, 8]. Podkreślono również konieczność przestrzegania zasad higieny. Występujące u pacjenta choroby ogólne oraz niemożność monitorowania w pełni procesu terapeutycznego nie wywarły niekorzystnego wpływu na przebieg leczenia a obraz RTG oraz stan kliniczny okazał się zaskakująco dobry.

9 K. Błądek Grzelczak, St. Sporny 79 Dyskusja Jednostronny brak skrzydłowy to problem, z którym spotykamy się stosunkowo często. Według piśmiennictwa, braki zębowe I i II klasy wg klasyfikacji Kennedy'ego, czyli jedno i obustronne braki skrzydłowe, stanowią 72% braków częściowych [9]. Utrata zębów w strefie podparcia, w przeważającej liczbie przypadków, wiąże się z współistniejącymi zaburzeniami okluzji, powodującymi zmniejszenie wydolności żucia, a co za tym idzie, zaburzony zostaje wstępny proces trawienia. Do powstawania zaburzeń okluzji przyczyniają się również patologiczne starcie zębów, zmiana ustawienia nachylenie i przesunięcie sąsiadujących zębów. Może to prowadzić do zmiany powierzchni zwarciowej i w konsekwencji do przedwczesnych kontaktów oraz zgryzu urazowego. U ludzi, którzy utracili zęby dochodzi do zaburzeń w wykonywaniu codziennych czynności takich jak mówienie czy jedzenie. Pojawiają się również niekorzystne zmiany w wyglądzie twarzy. Planując uzupełnienie protetyczne jednostronnego braku skrzydłowego mamy do wyboru kilka rozwiązań technicznych takich jak: ruchoma proteza częściowa, uzupełnienie ruchome kombinowane z elementami retencyjnymi umieszczonymi na zębach własnych pacjenta czy też most jednobrzeżny (możliwy do zastosowania w wyjątkowych przypadkach) albo most wsparty na wszczepach śródkostnych. Protezę ruchomą - najprostszą i najszybszą do wykonania - z wielu powodów uważa się za rozwiązanie najmniej korzystne dla pacjenta. Uzupełnienia kombinowane wiążą się z koniecznością nieodwracalnego uszkodzenia koron zębów własnych w wyniku szlifowania [1]. Obecnie, gdy tylko pozwalają na to warunki, odstępuje się od stosowania protez ruchomych na korzyść uzupełnień stałych, jako bardziej zbliżonych do warunków naturalnych. Trwałe umocowanie, możliwość idealnego dopasowania kosmetycznego, zarówno pod względem

10 80 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny barwy jak i kształtu zębów, a także komfort użytkowania i wysoki odsetek przeżycia implantów oraz bezpieczeństwo stosowania to walory, które decydują o tym, że most na bazie wszczepów stanowi obecnie najlepszą propozycję [3]. Mając na względzie powyżej wymienione czynniki należy dążyć do wykonania mostu wspartego na implantach jako najlepszego rozwiązania w danej sytuacji klinicznej. Jednakże podejmując decyzję o leczeniu protetyczno-chirurgicznym z zastosowaniem wszczepów trzeba wziąć pod uwagę czynniki zwiększające ryzyko niepowodzenia, zarówno ogólne, jak i miejscowe [6,10,11]. Sukces w leczeniu jest uwarunkowany całkowitą osteointegracją wszczepu [12]. Istnieje wiele chorób ogólnych i sytuacji klinicznych, które mogą wpływać na proces osteointegracji. Z ogólnych czynników ryzyka wymienia się: nieuregulowaną cukrzycę typu II, choroby przyzębia, palenie papierosów, nadciśnienie, osteoporozę, radio- i chemoterapię w obrębie jamy ustnej wraz z ich następstwa (kserostomia, stany zapalne błony śluzowej, zwłóknienie tkanek, upośledzone odżywienie i martwica kości), zły stan ogólny organizmu, nadużywanie narkotyków [2, 6, 7, 13, 14]. Do miejscowych czynników zwiększających ryzyko niepowodzeń zabiegów stomatologicznych należą: niedostateczna higiena, brak wystarczającej ilości kości, słaba jakość kości, wysoki przebieg kanału nerwu żuchwowego, niekorzystne usytuowanie sąsiadujących zębów (przechylenie bądź ekstruzja przeciwstawnych, co skutkuje brakiem miejsca dla elementów protetycznych), zgryz krzyżowy bądź przewieszony (niekorzystny rozkład sił w okluzji) [6, 10, 15, 16]. Po zakończeniu okresu wzrostowego szczęk nie ma ograniczeń wiekowych do zakładania wszczepów, ale należy brać pod uwagę ogólnoustrojowe uwarunkowania osób starszych, które wpływają na procesy gojenia i osteointegracji oraz często gorszą strukturę kości. Wszystko to może powodować wydłużenie czasu gojenia [2, 7, 10, 12, 14].

11 K. Błądek Grzelczak, St. Sporny 81 Długoletnie obserwacje pozwoliły na lepsze poznanie wpływu chorób ogólnych na wyniki leczenia implantologicznego. W opisywanym przypadku mieliśmy do czynienia z obciążeniem cukrzycą typu II, nadciśnieniem, otyłością, problemami z utrzymaniem prawidłowej higieny oraz paleniem papierosów. Wpływ cukrzycy na przebieg procesu gojenia oraz na stan kości wokół wszczepu, w kilkuletnim okresie obserwacji, jest stosunkowo dobrze udokumentowany. U pacjentów z cukrzycą obserwuje się wydłużenie czasu gojenia się ran, choroby przyzębia, duży zanik kości, stany zapalne tkanek i zaburzenia metaboliczne, co może wpływać niekorzystnie na osteointegrację. Mimo tych potencjalnych zagrożeń wielu badaczy osiąga satysfakcjonujące wyniki długoletniego przeżycia implantów, nieodbiegające znacznie od wskaźników u pacjentów bez cukrzycy [6, 7, 13, 15, 17, 18]. Warunkiem niezbędnym sukcesu terapeutycznego jest prawidłowa i ścisła kontrola poziomu glikemii [19]. Aktualnie uważa się, że bardziej istotnym czynnikiem jest czas trwania choroby niż sam fakt jej wystąpienia [20]. W piśmiennictwie, palenie dużej ilości papierosów podaje się jako klasyczny czynnik ryzyka ograniczający pozytywną prognozę. Nikotynizm sprzyja wystąpieniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, wydłuża czas gojenia oraz pogarsza jakość kości - poprzez rozluźnienie beleczek kostnych. Znajduje się również na liście czynników powodujących zwiększony zanik kości wokół implantu. [2, 6, 7, 13, 15, 21-23]. Niekorzystnym zjawiskiem występującym przy większości funkcjonujących wszczepów jest zanik kości wokół szyjki wszczepu. Największy notowany jest w pierwszym roku i wynosi średnio 1,2 mm do 1,6 mm. W kolejnych latach zanik 0,1-0,2 mm na rok uznawany jest za normę fizjologiczną. [2, 6, 15, 17, 22, 24]. Czynniki ryzyka takie jak cukrzyca, osteoporoza, nałogowe palenie papierosów mogą wpływać niekorzystnie zarówno na wczesnym etapie,

12 82 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny zaburzając osteointegrację, jak i na późniejszym, powodując zwiększony zanik kości wokół wszczepu. Jednoczesne nagromadzenie wielu czynników (cukrzyca, osteoporoza, palenie papierosów, parafunkcje), zwane w literaturze the cluster phenomen, nakazuje dokładną analizę możliwych opcji terapeutycznych na etapie planowania i ostrożność w podejmowaniu decyzji klinicznych [25]. Wnioski Ciągłe udoskonalanie wszczepów zębowych, bezpieczeństwo procedur stosowania oraz długoterminowe obserwacje kliniczne pozwalają rozszerzać wskazania do stosowania tej najlepszej obecnie metody leczenia protetycznego i gwarantują większej liczbie pacjentów korzystanie z zalet stałych uzupełnień protetycznych. Mimo nagromadzenia czynników ryzyka ograniczających pozytywne prognozy u opisywanego pacjenta udało się osiągnąć sukces terapeutyczny. Implantologia daje ogromne możliwości skutecznej pomocy coraz większej grupie osób. Piśmiennictwo 1. Majewski S, Wiśniewska G, Majewski P. Zakres wskazań, planowanie i etapowość leczenia protetycznego z uwzględnieniem zaopatrzenia implantologicznego. Impantoprotet. 2011; 1-2: Majewski P. Ograniczenia w implantologii stomatologicznej przeciwwskazania i czynniki ryzyka. Implantoprotet. 2011; 3-4: Majewski P, Gronkiewicz K, Majewski S. Postępowanie przedimplantacyjne i opieka pozabiegowa, jako istotne elementy wpływające na wynik leczenia implantoprotetycznego. Implantoprotet. 2011; 3-4: Zarb GA, Lewis DW. Dental implants and decision making. J Dent Educ. 5. Buser D, Arx T, Weingart D. Basis surgical principles with ITI Implants. Clin Oral Impl Res. 2000; 7 ;

13 K. Błądek Grzelczak, St. Sporny Alsaadi G, Quirynen M, Komarek A, van Steenberghe D. Impact of local and systemic factors on the incidence of late oral implant loss. Clin Oral Implants Res. 2008; 6: Mierzwińska-Nastalska E, Jaworska M, Łomżyński Ł. Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego. Protet Stomatol. 2007; 6: Majewski S. Podstawowe wiadomości na temat badania, diagnostyki i kwalifikowania pacjentów do leczenia implantoprotetycznego. Implantoprotet. 2005; 2: Koczorowski R, Koczorowski M. Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne. Prot Stom. 2005;6: Majewski P, Gronkiewicz K, Majewski S. Praktyczne aspekty tkankowej integracji tytanowych wszczepów dentystycznych. Implantoprotet. 2011; 3-4: Levin L, Ofec R, Grossman Y, Anner R. Periodontal disease as a risk for dental implant failure over time; a long-term historical cohort study. J Clin Periodontol. 2011; 38: Maciejewska I, Nowakowska J, Bereznowski Z. Osteointegracja wszczepów zębowych etapy gojenia kości. Protet Stomatol. 2006; 3: Klokkevold PR, Han TJ. How do smoking, diabetes, and periodontitis affect outcomes of implant treatment? Int J Oral Maxillofac Implants. 2008; 1-2: Majewski S, Wiśniewska G, Majewski P. Zmiany w strukturach kostnych szczęki i żuchwy związane z wiekiem, utratą zębów i osteoporozą w świetle diagnostyki i planowania leczenia implantologicznego. Implantoprotet. 2011; 1-2: Anner R, Grossman Y, Anner Y, Levin L. Smoking, diabetes mellitus, periodontitis, and supportive periodontal treatment as factors associated with dental implant survival: a long-term retrospective evaluation of patients followed for up to 10 years. Implant Dent. 2010; 19: Majewski S, Majewski P. Okluzja jako kluczowy problem w implantologii dentystycznej. Implantoprotet, 2009;4: Marchand F, Raskin A, Dionnes-Hornes A, Barry T, Dubois N, Valero R i wsp. Dental implants and diabetes; Conditions for success. Diabets Metab. 2012; 38: Courtney MW, Snider TN, Cottrell DA. Dental implant placement in type II diabetics. J of the Massachusetts Dental Soc. 2010;1:12-14.

14 84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny 19. Fiorellini J, Chen PK, Nevis M. A retrospective study of dental implants in diabetic patients. Int J Periodontics Restorative Dent. 2000; 20: Olson JW, Shernoff AF, Tarloff J. Dental endosseous implant assessments in a type II diabetic population: a priospective study. Int J Oral maxillofac Implants. 2000;15: Baig MR, Rajan M. Effects of smoking on the outcome of implant treatment: a literature review. Indian J Dent Res. 2007; 11-12: Vervaeke S, Collaert B, Vandeweghe S, Cosyn J, Deschepper E, De Bruyn H. The effects of smoking on survival and bone loss of implants with a fluoridemodified surface; a 2-year retrospective analysis of 1106 placed in daily practice. Clin Oral Implants Res. 2012; 23: Vercruyssen M, Marcelis K, Coucke W, Naert I, Quirynen M. Long-term, retrospective evaluation (implant and patient-centred outcome) of the twoimplants-supported overdenture in mandible. Part 1: survival rate. Clin Oral Implants Res ;21: Wennstrom JL, Ekestubbe A, Grondahl K, Karlsson S, Lindhe J. Implant supported single-tooth restorations: a 5-year prospective study. J Clin Periodontol. 2005; 32: Ekfeldt A, Christiansson U, Eriksson T, Lindén U, Lundqvist S, Rundcrantz T. A retrospective analysis of factor associated with multiple implant failures in maxillae. Clin Oral Implants Res. 2001; 12:

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Skanowanie z poziomu implantu część 1

Skanowanie z poziomu implantu część 1 Skanowanie z poziomu implantu część 1 Scanning from implant level Autor_ Bogdan Dmochowski Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera 3Shape Trios w rejestracji pola

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW WYBIELANIE ZĘBÓW bezpieczna metoda pełna opieka PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW Stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin Przedawkowanie fluoru Niektóre choroby ogólnoustrojowe (choroby endokrynologiczne,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego

Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 6, 391-396 Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego The influence of systemic factors on the implanto-prosthetic treatment Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 7-8/2017 t e m at numeru dr n. med. Artur Wituła, Daniel Gola Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem w zaniku kości szczęki

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj swój naturalny uśmiech

Odzyskaj swój naturalny uśmiech Odzyskaj swój naturalny uśmiech Genesis - geniusz natury Odzyskaj swój uśmiech z GENESIS Ciesz się ze swojego uśmiechu, wybierając implanty Genesis Implanty dentystyczne stanowią najlepsze rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie?

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? W jaki sposób... IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie protetyczne. Implant Implant to kilkumilimetrowy element w kształcie stożka,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Informacja dla pacjenta na temat leczenia chorób przyzębia Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Ponad 2 miliony leczonych pacjentów Co wiesz na temat choroby dziąseł i przyzębia? Choroby

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Terapia vectorowa bezbolesny powrót przyzębia do zdrowia W terapii tej wykorzystujemy najlepszą dostępną technologię Vector Paro, która gwarantuje delikatne i bezbolesne leczenie przyczynowe oraz podtrzymujące,

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Implanty stomatologiczne. Paszport implantacji. Bezpieczeństwo, estetyka i komfort

Implanty stomatologiczne. Paszport implantacji. Bezpieczeństwo, estetyka i komfort Implanty stomatologiczne Paszport implantacji Bezpieczeństwo, estetyka i komfort Ważne! Spis treści Szanowna Pacjentko! Szanowny Pacjencie! Prosimy o przechowywanie Waszego paszportu implantacji oraz zabieranie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na implantację wszczepów stomatologicznych

Zgoda pacjenta na implantację wszczepów stomatologicznych Centrum Zdrowia MEDISTICA MEDISTICA stomatologia Ul. Dworcowa 4, 48-316 Łambinowice Łambinowice Lek. dent. : Dane Pacjenta: Imię: Nazwisko: PESEL: Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: Zgoda pacjenta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona R E G U L A M I N Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona Gabinet Stomatologiczny Doktor Wrona jest Prywatną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Single-implant retained mandibular overdenture case report Autorzy_

Bardziej szczegółowo

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody).

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Pacjent: Imię i nazwisko Adres zamieszkania: PESEL Tel. e-mail Informacje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia Zakład Ortodoncji WUM 1 Rys historyczny 636 r. Paweł z Eginy, 994r. Hali Abbas zalecali usuwanie zębów nadliczbowych i zębów stojących poza

Bardziej szczegółowo

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE , Imię i nazwisko pacjenta nr PESEL ZGODA PACJENTA NA LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE Dane lekarza prowadzącego... Imię i nazwisko Dane lekarza implantologa: Imię i nazwisko Rekomendowany zakres zabiegu: Rekomendowana

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Możliwości _ Diagnostyka i planowanie Tomograia komputerowa i możliwości w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Autor_ Tomasz Śmigiel _Czasami traiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej

Bardziej szczegółowo

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Krótko o implantologii *

Krótko o implantologii * Implantoprotetyka Paweł Frączak Krótko o implantologii * A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y Streszczenie W pracy skrótowo opisano istotne zdaniem autora zagadnienia z implantologii oraz przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

CENNIK GABINETU. an-kadent

CENNIK GABINETU. an-kadent CENNIK ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH GABINETU an-kadent BADANIE Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie) Przegląd uzębienia- kolejna, regularna wizyta kontrolna (co 6 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo