Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu dla potrzeb migracji danych i integracji urządzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu dla potrzeb migracji danych i integracji urządzeń"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ wersja jednolita załącznika uwzględniająca modyfikację z dnia r. Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu dla potrzeb migracji i integracji urządzeń W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 89 ponumerowanych stron... Warszawa, dnia r. (podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego lub osoby której powierzono wykonywanie czynności w postępowaniu)... (akceptacja Wiceprezesa Zarządu) Strona 1 z 89

2 Spis treści Spis treści PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Strona 2 z 89

3 8.1 Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP PP 14 nie udostępnił o systemie do przeniesienia.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 15. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Strona 3 z 89

4 16.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi PP Dane do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi Strona 4 z 89

5 1. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Oracle tabel 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 5,4 GB 11) Sposób migracji PP nie narzuca sposobu przenoszenia. Wykonawca wybiera metodę spełniającą wymogi OPZ, optymalną dla siebie. Proponowaną metodą jest eksport do plików lub pozyskanie za pomocą odpowiednio przygotowanego zapytania SQL. 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne Strona 5 z 89

6 1.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, 2) Słownik personelu 3) Słownik jednostek kierujących, 4) Słownik lekarzy kierujących oracle TAK XML, CSV oracle TAK XML, CSV oracle 1 Ok. 500 TAK XML, CSV oracle TAK XML, CSV 5) dane o płatnikach i umowach, oracle 1 10 umów; płatnik 1 NFZ TAK XML, CSV 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), oracle 1 ok TAK oracle TAK XML, CSV, format eksportu NFZ XML, CSV, format eksportu NFZ Strona 6 z 89

7 1.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi Dla PP 01 nie jest wymagana integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi. Strona 7 z 89

8 2. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Oracle1208 tabel 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 140 GB 11) Sposób migracji Zamawiający udostępni pliki w formacie.dmp 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne 2.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? Strona 8 z 89

9 L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, 2) słownik personelu 3) słownik jednostek kierujących, 4) Słownik lekarzy kierujących 5) dane o płatnikach i umowach, 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), 8) Deklaracje POZ Oracle Tak Xls, xml, html Oracle Tak Xls, xml, html Oracle Tak Xls, xml, html Oracle Tak Xls, xml, html Oracle Tak Xls, xml, html Oracle Tak Xls, xml, html Oracle Tak Xls, xml, html Oracle Tak Xls, xml, html Strona 9 z 89

10 2.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU Przesłanie z SSI 1) Analizator laboratoryjny (własnośd szpitala) SYSMEX K Analizator do badao parametrów hematologicznych krwi Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Standardowy interfejs ASTM E1394 Komunikacja dwukierunkowa Przesłanie z SSI 2) Analizator laboratoryjny (własnośd szpitala) BAYER Rapidlab Analizator do badao gazometrycznych krwi i elektrolitów Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Standardowy interfejs ASTM E1394 Komunikacja dwukierunkowa Przesłanie z SSI 3) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od styczeo 2015 r. do styczeo 2018 r. firma BOR-POL) Helena Biosciences SAS-1, SAS- 2 1 Analizator białek (zestaw do elektroforezy) Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 4) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od lipiec 2014 r. do lipiec 2017 r. firma Johnson&Johnson) Ortho - Clinical Diagnostics VITROS 5.1 FS 1 Analizator do badao biochemicznych krwi Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Strona 10 z 89

11 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU Przesłanie z SSI 5) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od listopad 2012 r. do listopad 2015 r. firma HORIBA) HORIBA Medical PENTRA 120DX 1 Analizator do badao parametrów hematologicznych krwi Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 6) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od r. do r. firma Johnson&Johnson) Ortho - Clinical Diagnostics VITROS Analizator do badao biochemicznych krwi Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 7) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od luty 2015 r. do luty 2015 r. firma BECKMAN COULTER) BECKMANN ACCESS II 1 Analizator do badao immunochemicznych Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 8) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od sierpieo 2014 r. do sierpieo 2015 r. firma Biomerieux) Biomerieux VIDAS 3 1 Analizator do badao immunochemicznych Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Strona 11 z 89

12 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU Przesłanie z SSI 9) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od listopad 2012 r. do listopad 2015 r. firma Bio-Rad) Bio-Rad laboratories Inc. D-10 hemoglobin Testing System 1 Analizator do badao hemoglobiny glikowanej Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 10) Analizator laboratoryjny (dzierżawa od lipiec 2014 r. do lipiec 2017 r. firma WERFEN) Instrumentation Laboratory ACL TOP Aparat do badao koagulologicznych krwi (parametry krzepnięcia) Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 11) Analizator bakteriologiczny (dzierżawa od maj 2014 r. do maj 2015 r. firma BIOMEDICA) DYNEX TECHNOLOGIES DS2 1 Analizator diagnostyczny schorzeo etiologii zakaźnej Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 12) Analizator bakteriologiczny (dzierżawa od maj 2014 r. do maj 2015 r. firma Johnson&Johnson) Ortho - Clinical Diagnostics VITROS ECI 1 Analizator diagnostyczny metodą nieizotopową (HBS, HCV, HIV) Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Strona 12 z 89

13 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU Przesłanie z SSI 13) Analizator bakteriologiczny (dzierżawa od maj 2014 r. do maj 2015 r. firma DIAG-MED) DIAG-MED BACTEC Anlizator do posiewów krwi Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E1394 Przesłanie z SSI 14) Analizator bakteriologiczny (dzierżawa od maj 2014 r. do maj 2015 r. firma Biomerieux) Biomerieux VITEK 2 1 Analizator mikrobiologiczny Zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej Komunikacja dwukierunkowa Standardowy interfejs ASTM E ) Chazon (RIS) Pixel Technology s.c. Chazon (RIS) 1 Obsługa Zakładu Diagnostyki Obrazowej Tabela poniżej HL7 L.P. INTEGRACJI SSI Z ZAKŁADEM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1) Integracja z zewnętrznymi systemami komputerowymi HIS RIS 2) Zintegrowanie systemów RIS i HIS (po stronie obydwu systemów ) 3) Przyjmowanie zleceo drogą elektroniczną wraz z importem zlecenia i pacjenta 4) Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie 5) Udostępnienie dla systemu HIS historii wszystkich badao wykonanych w systemie RIS ( również tych nie zlecanych elektronicznie) 6) Zdefiniowanie przycisku lub linku w systemie HIS pozwalającego wyświetlid graficzną postad wyniku badania diagnostycznego za pomocą przeglądarki obrazów DICOM Strona 13 z 89

14 L.P. INTEGRACJI SSI Z ZAKŁADEM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 7) Eksport informacji o pacjentach: - imię i nazwisko - data i miejsce urodzenia - dane adresowe pacjenta - PESEL oraz NIP pacjenta - płed pacjenta 8) Eksport informacji o kontrahentach: - nazwa - numery PESEL / NIP / REGON - dane adresowe oraz dane kontaktowe - nr konta bankowego - informacja o byciu płatnikiem VAT 9) Eksport zleceo: - informacja o pacjencie oraz płatniku badania (kontrahencie) - zlecone badanie ( kod ICD oraz kod wg umowy) - oddział NFZ pacjenta - jednostka organizacyjna wykonująca badanie - jednostka organizacyjna zlecająca badanie - lekarz zlecający badanie - rozpoznanie - identyfikator umowy - dodatkowe uwagi - proponowany termin 10) Import informacji o wynikach badao: - data wykonania badania lub jego składnika - kod wykonanej procedury - wynik badania, data opisu, lekarz opisujący - lista identyfikatorów graficznych badania Strona 14 z 89

15 3. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą ORACLE 12.01, 3702 tabel cz. szpitalna 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 9,8 GB 11) Sposób migracji Zamawiający udostępni pliki w formacie.pdf lub.csv 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne 3.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? Strona 15 z 89

16 L.P. 1) 2) dane o pacjentach i ich opiekunach, słownik personelu ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) ORACLE Tak.xls ORACLE Tak.xls JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 3) słownik jednostek kierujących, ORACLE Tak.xls 4) Słownik lekarzy kierujących ORACLE Tak.xls 5) dane o płatnikach i umowach, ORACLE Tak.xls 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, ORACLE Tak.xls 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), ORACLE Tak.xls Strona 16 z 89

17 3.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 1) ENDOBASE OLYMPUS IV, Archiwizacja badao endoskopowych, gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia Płytka (zlecenie/wynik) dane pacjenta HL7 ver 2.3 Strona 17 z 89

18 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 2) ORION TMS SOFT serwer + nieograniczona liczba stanowisk RIS (Radiology Information System) - System zarządzający Zakładem Radiologii Synchronizacja słowników pacjentów, lekarzy, instytucji zlecających z systemem SSI, Przekazywanie do RIS zleceo drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta Automatyczne przesyłanie do systemu SSI informacji o terminie umówienia badania. Automatyczne odsyłanie do systemu SSI opisu badania zleconego elektronicznie oraz aktualizacji w przypadku ich modyfikacji. Możliwośd anulowania/odrzucenia zlecenia wysłanego z SSI po stronie RIS. Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie SSI. Możliwośd przesyłania do SSI linków do wyników obrazowych badao w systemie PACS Dostęp z systemu RIS do historii leczenia pacjenta w SSI Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie SSI w celu umówienia na badanie. Możliwośd dopisanie pacjenta po stronie SSI podczas rejestracji pacjenta w systemie RIS Wgląd z systemu RIS do słowników systemów SSI jednostek zlecających, lekarzy kierujących systemu możliwością wprowadzenie, modyfikacji pozycji słownika. Z poziomu RIS dopisanie pacjenta do kolejki oczekujących obsługiwanej w SSI. Z poziomu RIS usuwanie pacjenta z kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie SSI HL7, xml, korzystanie z udostępnionych bezpośrednio w bazie widoków i funkcji Strona 18 z 89

19 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 3) NEUTRINO SoftMed nieograniczona ilośd dostępów WEB/ nieograniczona Pojemnośd PACS, do 16 urządzeo generujących obrazy DlCOM, archiwum NAS 1) PACS (Picture Archiving & Communication System) - System do Archiwizacji i udostępniania obrazów diagnostycznych w formacie DICOM, 2) WEB (Web based interface) - przeglądarka i dystrybucja obrazów diagnostycznych 3) Patient Burner - nagrywanie badao i wyników pacjentów na płytach CD/DVD z zastosowaniem robotów Przekazywanie, odbieranie i udostępnianie za pomocą protokołu DICOM obrazów diagnostycznych. Przesyłanie do SSI umożliwiających wywołanie na stanowisku w SSI przeglądarki WEB z podglądem wskazanych obrazów/badao. DICOM 3.0, HL7, xml 4) CENTRUM MARCEL LIS Odbieranie zleceo na badania laboratoryjne, odsyłanie wyników dla zleconych badao HL7 5) Zestaw do wideoskopii EVIS EXERA II OLYMPUS CV Endoskopia gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia Płytka (zlecenie/wynik) dane pacjenta Zestaw do wideoskopii EVIS EXERA II Strona 19 z 89

20 4. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą : Oracle 10g, 1308 tabel 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 93.2 GB ( bajtów) stan na ) Sposób migracji PP nie narzuca sposobu przenoszenia. Wykonawca wybiera metodę spełniającą wymogi OPZ, optymalną dla siebie. Proponowaną metodą jest eksport do plików lub pozyskanie za pomocą odpowiednio przygotowanego zapytania SQL. 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne Strona 20 z 89

21 4.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, ORACLE 10g 1 Pacjenci: rekordów Pacjenci dane archiwalne: TAK EXCEL, CSV, xml rekordów Opiekun: 28 rekordów 2) słownik personelu 3) słownik jednostek kierujących, 4) Słownik lekarzy kierujących ORACLE 10g TAK EXCEL, CSV,xml ORACLE 10g TAK EXCEL, CSV,xml ORACLE 10g TAK EXCEL, CSV, xml 5) dane o płatnikach i umowach, ORACLE 10g 1 UMOWY: 89 PRODUKTY_JEDN: TAK EXCEL, CSV, xml PRODUKTY_KONTR: 1027 SZABL_RACH: 987 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, ORACLE 10g 1 Dane rozliczeo: Log rozliczeo : Importy rozliczeo: TAK EXCEL, CSV, xml Strona 21 z 89

22 L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), ORACLE 10g 1 Liczba wpisów w kolejkach : Log zmian kolejek: 4827 Ilośd kolejek: 81 TAK EXCEL, CSV, xml 4.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU Strona 22 z 89

23 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 1) PSM Cobas A141 Laboratoryjny System Informacyjny ROCHE B 1 Laboratoryjny System Informacyjny (LIS) Przekazywanie zleceo badao laboratoryjnych w sposób w pełni automatyczny w wersji elektronicznej z SSI (izby przyjęd, oddziały, poradnie, itd.) do LIS, powiązanie materiału ze zleceniem, obsługa zleceo kompleksowych, panelowych, cyklicznych, przekazywanie elektronicznie potwierdzeo do systemu SSI, przekazywanie zwrotnie wyników badao laboratoryjnych Komunikaty HL7 Strona 23 z 89

24 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 2) Centrum MARCEL Wersja systemu Wersja bazy System informacyjny laboratorium mikrobiologicznego Przekazywanie zleceo badao laboratoryjnych w sposób w pełni automatyczny w wersji elektronicznej z SSI (izby przyjęd, oddziały, poradnie, itd.) do LIS, powiązanie materiału ze zleceniem, obsługa zleceo kompleksowych, panelowych, cyklicznych, przekazywanie elektronicznie potwierdzeo do systemu SSI, przekazywanie zwrotnie wyników badao laboratoryjnych Komunikaty HL7 Strona 24 z 89

25 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 3) CATO Cato Softwrae Solution GmbH (Becton Dickinson) pl (rev.2) DB 10238,DN- EXT: System produkcji cytostatyków Przekazywanie demograficznych pacjentów z SSI do CATO, przekazywanie zleceo na produkcję leków cytostatycznych oraz na temat produkcji leku, przekazywanie zwrotne z systemu CATO do systemu SSI pozwalających na automatyczne rozliczenie z NFZ podania leku Komunikaty HL7 Strona 25 z 89

26 5. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel Baza szpitalna: tabele zgodne z bazą Infomedica Asseco Poland S.A.,Oracle 11 R2 baza relacyjna, 1316 tabel. 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz Baza szpitalna: 77,4 GB 11) Sposób migracji PP nie narzuca sposobu przenoszenia. Wykonawca wybiera metodę spełniającą wymogi OPZ, optymalną dla siebie. Proponowaną metodą jest eksport do plików lub pozyskanie za pomocą odpowiednio przygotowanego zapytania SQL. 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne Strona 26 z 89

27 5.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, Oracle 11 R2 1 Tabela PACJENT rekordów Tabela PACJENT_OPIEKUN - 7 rekordów Tak Microsoft Excel 2) słownik personelu Oracle 11 R2 1 Tabela BDAP_UZYTKOWNICY rekordy Tak Microsoft Excel 3) słownik jednostek kierujących, Oracle 11 R2 1 Tabela JOS rekordów Tak Microsoft Excel 4) Słownik lekarzy kierujących Oracle 11 R2 1 Tabela DBAP_UZYTKOWNICY rekordy Tak Microsoft Excel 5) dane o płatnikach i umowach, Oracle 11 R2 1 Tabela INSTYTUCJA rekordy Tabela PS_UMOWY - 44 rekordy Tak Microsoft Excel 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, Oracle 11 R2 1 Tabela PS_ROLICZENIA rekordów Tabela POBYT rekordów Tabela CHOR_ROZP rekordy Tabela WYK_ELECZ rekordy Tak Microsoft Excel 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), Oracle 11 R2 1 Tabela KOLEJKA - 33 rekordy Tabela KOLEJKA_STAT rekordów Tak Microsoft Excel Strona 27 z 89

28 5.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 1) Skaner cyfrowy Agfa CR30X 1 Skaner cyfrowy Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 2) Nagrywarka Rimage RAS 16 1 Nagrywarka płyt CD Rimage Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 3) Aparat RTG Siemens FX 1 Aparat RTG - kostny DR Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 4) Aparat CT Siemens 07734F13 1 Aparat CT - tomograf komputerowy Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 5) Aparat USG Toshiba SSA 770A 2 Aparat USG Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 6) Aparat jezdny RTG Siemens Aparat jezdny RTG Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM Strona 28 z 89

29 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 7) Aparat jezdny RTG General Electric Aparat jezdny RTG Optima XR 220 AMX 15 KW Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 8) Aparat RTG Mecall s.r.l. RF Aparat RTG Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 9) Nagrywarka PrimarX Rebox 50 1 Nagrywarka płyt CD BLUEBOX Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 10) Aparat jezdny CT Neurologica NL Aparat jezdny CT Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 11) Aparaty RTG Philips Pulsera 2 Aparat RTG - Ramie C Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 12) Stacja opisowa Biotronics 3d Biotronics 3d 1 Stacja opisowa Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 13) Stacja do oglądania zdjęd obrazowych Merge Healtcare Merge Healtcare 1 Stacja do oglądania zdjęd obrazowych - 2 monitory 32" Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM Strona 29 z 89

30 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 14) Stacja do planowania operacji OrtoView OrtoView 1 Stacja do planowania operacji Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 15) Stacja do nawigacja Madtronic Navigations Madtronic Navigations 1 Stacja do nawigacji Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 16) Stacja do planowania Madtronic Navigations Madtronic Navigations 1 Stacja do planowania operacji Wymiana obrazowych z SSI w oparciu o Dicom 3.0 DICOM 17) Vidas Biomeriaux Vidas 2 ZDL Imunochemia Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E ) Acon U120 Ultra Acon Laboratories Mission U120 Ultra 1 Analizator pasków do moczu Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E ) Vitros Ortho Clinical Diagnostics a Johnson&Johnson Company Vitros Analizator Biochemiczny Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E ) Vitros Ortho Clinical Diagnostics a Johnson&Johnson Company Vitros Analizator Biochemiczny Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E ) Gazometr Siemens Rapid Lab Gazometr Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E1394 Strona 30 z 89

31 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 22) Sysmex Sysmex XT 2000i 1 Analizator hematologiczny Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E ) Sysmex Sysmex XS-800i 1 Analizator hematologiczny Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E ) Analizator koagulologiczny Intrumentation Laboratory ACL Elite PRO 1 Analizator koagulologiczny Zgodnie z załączonymi materiałami ASTM E1394 Strona 31 z 89

32 6. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 3 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Oracle Release , tabel 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 42 GB 11) Sposób migracji PP nie narzuca sposobu przenoszenia. Wykonawca wybiera metodę spełniającą wymogi OPZ, optymalną dla siebie. Proponowaną metodą jest eksport do plików lub wydobycie za pomocą odpowiednio przygotowanego zapytania SQL.. 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne Strona 32 z 89

33 6.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, 2) słownik personelu 3) słownik jednostek kierujących, 4) Słownik lekarzy kierujących 5) dane o płatnikach i umowach, 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), Oracle Release Oracle Release Oracle Release Oracle Release Oracle Release Oracle Release Oracle Release TAK HTML, XML, Excel TAK HTML, XML, Excel TAK HTML, XML, Excel TAK HTML, XML, Excel TAK HTML, XML, Excel TAK HTML, XML, Excel TAK HTML, XML, Excel Strona 33 z 89

34 6.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 1) ALAB ALAB Aktualizowany na bieżąco do wersji obowiązującej w dniu realizacji integracji 1 Laboratorium Przesyłanie zleceo na badania/odbiór wyników badao HL7 2) ArPACS (RIS/PACS) Synektik S.A. Aktualizowany na bieżąco do wersji obowiązującej w dniu realizacji integracji 1 Pracownia MRI Pełny HL7 3) RIS/PACS KIE Aktualizowany na bieżąco do wersji obowiązującej w dniu realizacji integracji 1 Pracownia TK Pełny HL7 4) KS-PPS Kamsoft KS-PPS Wersja w dniu Aktualizowany na bieżąco do wersji obowiązującej w dniu realizacji integracji 1 Rozliczanie świadczeo ambulatoryjnych pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących SQL, XML Strona 34 z 89

35 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 5) KS-Medis Kamsoft Aktualizowany na bieżąco do wersji obowiązującej w dniu realizacji integracji 1 Izba Przyjęd, oddziały (3), apteczka oddziałowa (3), zakażenia, zlecenia, dokumentacja medyczna PP wymaga rozbudowy systemu SSI zgodnie z OPZ lub dostarczenia kompletnego nowego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ Nie dotyczy 6) KS-ASW Kamsoft Aktualizowany na bieżąco do wersji obowiązującej w dniu realizacji integracji 1 Apteka szpitalna PP wymaga rozbudowy systemu SSI zgodnie z OPZ lub dostarczenia kompletnego nowego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ Nie dotyczy 7) Aparat Holter- USG PHILIPS HD 11 XE 1 Doppler Zlecenia na badanie w systemie, wynik badania wraz z ew. opisem w systemie DICOM 8) Holter/EKG BTL BTL-08 1 Holter/EKG Zlecenia na badanie w systemie, wynik badania wraz z ew. opisem w systemie HL7, DICOM 9) Kardiomonitor Edan Instruments M8B 1 elektrowstrząsy Zlecenia na badanie w systemie, wynik badania wraz z ew. opisem w systemie HL7, DICOM Strona 35 z 89

36 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 10) Rejestrator HolCard Aspekt EKG - oprogramowanie na komputerze Zlecenia na badanie w systemie, wynik badania wraz z ew. opisem w systemie Pliki pdf 11) Rejestrator HolCard Aspekt Holter - oprogramowanie na komputerze Zlecenia na badanie w systemie, wynik badania wraz z ew. opisem w systemie Pliki pdf 12) RTG PHILIPS BuckyDiagnost 1 aparat RTG Zlecenia na badanie w systemie, wynik badania wraz z ew. opisem w systemie DICOM Strona 36 z 89

37 7. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 3 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Firebird oraz Oracle 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 6 GB 11) Sposób migracji PP nie narzuca sposobu przenoszenia. Wykonawca wybiera metodę spełniającą wymogi OPZ, optymalną dla siebie. Proponowaną metodą jest eksport do plików lub pozyskanie za pomocą odpowiednio przygotowanego zapytania SQL. 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne Strona 37 z 89

38 7.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, 2) słownik personelu 3) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), FIREBIRD 3 3 TAK XLS;DBF Firebird 3 6 Nie Zapytanie SQL Firebird 8 19 Tak Xls;dbf 7.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU Strona 38 z 89

39 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 1) Apteka + Apteczka Oddziałowa RightSoft {wcześniej Politechnika Poznaoska} V 326j 2xAPT 12x Apteczka Gospodarka farmakologiczna Dane pacjentów, Zlecenia, ewidencja zużycia. W obszarze szarym księgowanie mag aptecznych w FK Tabele bazodanowe (dotyczy RightSoft i Comarch). Innych brak 2) IMPAX 6.x Agfa Healthcare NV PACS Przekazywanie linku do wynikó obrazowych badania HL7 3) Laboratorium SQL ZELNET System obsługi Laboratorium (LIS) Przyjmowanie zleceo wykonania badao, wysyłanie wyników badao laboratoryjnych HL7 Strona 39 z 89

40 8. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Oracle, 1225 tabel 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 12 GB 11) Sposób migracji Zamawiający udostępni pliki w formacie xls, csv 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne 8.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? Strona 40 z 89

41 L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, Oracle pacjenci szpitala pacjenci poradni TAK (odpowiednie zapytanie SQL) xls 2) słownik personelu 3) słownik jednostek kierujących, Oracle TAK (odpowiednie zapytanie SQL) Oracle TAK (odpowiednie zapytanie SQL) xls xls 4) Słownik lekarzy kierujących Oracle TAK (odpowiednie zapytanie SQL) xls 5) dane o płatnikach i umowach, Oracle 1 1 płatnik 69 umów TAK (odpowiednie zapytanie SQL) xls 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, Oracle Liczba wykonanych świadczeo TAK (odpowiednie zapytanie SQL) xls 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), Oracle sumaryczna liczba osób wpisanych do kolejki TAK (odpowiednie zapytanie SQL) xls Strona 41 z 89

42 8.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 1) Orion TMS-SOFT System radiologiczny, teleradiologia 2) czytnik pasków prod. Bayer Clinitek Status 1 badanie ogolne moczu Integracja polega na odebraniu przez system radiologiczny zlecenia wykonania badania i odesłanie do systemu HIS wyniku badania (opis + link do RTG) Jednokierunkowaodbiór wyników HL7 ASTM E1394 3) koagulometr prod. Bio- Ksel CoagChrom koagulologia Jednokierunkowaodbiór wyników ASTM E1394 4) analizator hematologiczny prod.mindray diff -Mindray BC Morfologia Dwukierunkow odbiór wyników przyjmowanie przez aparat ASTM E1394 5) gazometr prod. Roche Cobas b Gazometria Jednokierunkowaodbiór wyników ASTM E1394 6) analizator prod. BioMerieux MINI BLUE VIDAS 1 hormony tarczycy, Jednokierunkowaodbiór wyników ASTM E1394 PSA, D-dimery, troponina I, CKMB 7) analizator jonoselektywny prod. Medica EasyElectrolytes 1 Elektrolity Jednokierunkowaodbiór wyników ASTM E1394 8) analizator biochemiczny BioSystem S.A. Borpol A25 1 badania biochemiczne Dwukierunkow odbiór wyników przyjmowanie przez aparat ASTM E1394 Strona 42 z 89

43 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI Z SSI RODZAJ INTERFEJSU 9) Aparat do diagnostyki gruźlicy Becton Dickson Bactec 960 Migit 1 Diagnostyka gruźlicy Dwukierunkow odbiór wyników przyjmowanie przez aparat ASTM E1394 Strona 43 z 89

44 9. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Oracle, 50 tabel Odnośnie bazy, plik.dmp struktury bazy zajmuje 11,5MB. Baza Oracle Database 10g Release bit Ilod tabel: ADT = ) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 2 GB 11) Sposób migracji Zamawiający udostępni pliki PDF lub CSV 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne Strona 44 z 89

45 9.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. 1) 2) 3) 4) dane o pacjentach i ich opiekunach, słownik personelu słownik jednostek kierujących, Słownik lekarzy kierujących ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) Oracle 10g TAK XML, CSV Oracle 10g TAK XML, CSV Oracle 10g TAK XML, CSV Oracle 10g TAK XML, CSV JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 9.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi Dla PP 09 nie jest wymagana integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi. Strona 45 z 89

46 10. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 2 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Firebird,Oracle XE 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz Oracle 16GB, Firebird łącznie 15GB 11) Sposób migracji Zamawiający udostępni pliki w formacie XLS, XML, CSV 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne 10.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? Strona 46 z 89

47 L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, 2) słownik personelu 3) słownik jednostek kierujących, 4) Słownik lekarzy kierujących 5) dane o płatnikach i umowach, 6) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, 7) listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od stycznia 2009 roku), Intergraph Statystyka - Oracle KS-PPS Kamsoft- Firebird 2 Tak XML, XLS Oracle, Firebird 2 Tak XML, XLS Oracle, Firebird 2 Tak XML, XLS Oracle, Firebird 2 Tak XML, XLS Oracle, Firebird 2 Tak XML, XLS Oracle, Firebird 2 Tak XML, XLS Oracle, Firebird 2 Tak XML, XLS 8) Deklaracje POZ Oracle, Firebird 2 Tak XML, XLS Strona 47 z 89

48 10.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE RODZAJ INTERFEJSU 1) KS-PPS KAMSOFT Aktualna na dzieo wykonania integracji 2) Statystyka Medyczna Nr. kat. 2153P Program do rozliczeo z NFZ Rozlicza Poradnie, Oddział Szpitalny, Ratownictwo Medyczne Intergraph Intergraph 12 Program na potrzeby wpisywania z kart wyjazdowych ZRM na potrzeby wszystkich statystycznych aspektów pracy działu Statystyki medycznej i rozliczeo z NFZ XML XML Strona 48 z 89

49 11. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI PP 11 nie posiada do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI PP 11 nie posiada do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi Dla PP 11 nie jest wymagana integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi. 12. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI PP 12 nie posiada do przeniesienia do nowego SSI Zakres do przeniesienia do nowego SSI PP 12 nie posiada do przeniesienia do nowego SSI Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi Dla PP 12 nie jest wymagana integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi. Strona 49 z 89

50 Strona 50 z 89

51 13. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. PARAMETR WARTOŚD 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz Relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Firebird 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach pacjenci, słowniki, dane rozliczeniowe, dane statystyczne, kolejki oczekujących 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Istnieją, baza relacyjna 10) Rozmiar baz 0,5 GB 11) Sposób migracji Zamawiający udostępni pliki w formacie.xls 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne 13.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, SQL Tak XLS Strona 51 z 89

52 L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 2) słownik personelu 3) dane statystyczne rozliczonych pacjentów do NFZ, SQL Tak XLS SQL 1 Ok rocznie Tak XLS 13.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi Dla PP 13 nie jest wymagana integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi. Strona 52 z 89

53 14. PP Dane do przeniesienia do nowego SSI L.P. ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ 1) Ilośd baz 1 2) Rodzaj baz złożona relacyjna 3) Struktura poszczególnych baz złożona relacyjna 4) Rodzaje i ilośd tabel tabele zgodne z bazą Oracle, 355 tabel 5) Zakres w tabelach dane medyczne z lat ) Opis w tabelach Dane osobowe pacjentów i opiekunów, słownik personelu medycznego, słownik instytucji kierujących, dane hospitalizacji i wizyt 7) Relacje pomiędzy danymi w podmiocie medycznym przyjęto taką relację między danymi, że nigdy jedna informacja, nie jest zapisywana w bazie dwa razy 8) Zainstalowane procedury po stronie serwera bazy 9) Logiczne powiązania pomiędzy tabelami w bazie procedura bezpieczeostwa, procedura kontroli spójności Brak 10) Rozmiar baz 4, 1 GB 11) Sposób migracji Zamawiający udostępni pliki w formacie CSV lub XLS 12) Dane, które mają pierwszeostwo dane medyczne z lat ) Informacje na temat spójności dane są spójne 14) Dodatkowe informacje Zamawiający udostępni również pliki w formacie CSV lub XLS z danymi medycznymi nie pochodzącymi z eksploatowanego systemu HIS, a mającymi się znaleźd we wdrażanym systemie. Strona 53 z 89

54 14.2 Zakres do przeniesienia do nowego SSI L.P. ŚRODOWISKO BAZODANOWE INSTANCJI POZYCJI, KTÓRYM ODPOWIADA WSKAZANY CZY ISTNIEJE U DO FORMATU ZEWNĘTRZNEGO? (TAK / NIE) JEŚLI ISTNIEJE U, JAKI JEST TO FORMAT EKSPORTU? 1) dane o pacjentach i ich opiekunach, Oracle TAK TXT, XLS 2) słownik personelu medycznego Oracle TAK TXT, XLS 3) słownik jednostek kierujących, Oracle TAK TXT, XLS 4) Słownik lekarzy kierujących Oracle TAK TXT, XLS 5) dane hospitalizacji i wizyt Oracle TAK TXT, XLS 14.3 Integracja z urządzeniami/systemami zewnętrznymi L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI SSI Z RODZAJ INTERFEJSU 1. Analizator biochemiczny Biotecnica Instruments BT Wykonywanie analiz z zakresu Przesłanie z SSI zlecenia badania Standardowy interfejs chemii klinicznej. i odebranie posiadany wyniku w formie przez elektronicznej. urządzenie. Komunikacja dwukierunkowa. Strona 54 z 89

55 L.P. NAZWA URZĄDZENIA / SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO PRODUCENT WERSJA, MODEL TYP, PRZEZNACZENIE INTEGRACJI SSI Z RODZAJ INTERFEJSU 2. Analizator biochemiczny Vital Scientific Flexor Junior 1 Wykonywanie analiz z zakresu chemii klinicznej. Przesłanie z SSI zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej. Komunikacja dwukierunkowa. Standardowy interfejs posiadany przez urządzenie. 3. Analizator elektrolitów Roche Diagnostics Roche Oznaczanie poziomu potasu i litu. sodu, Przesłanie z SSI zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej. Komunikacja dwukierunkowa. Standardowy interfejs posiadany przez urządzenie. 4. Koagulometr KSELMED K 3002 OPTIC 2 Wykonywanie badao z zakresu koagulologii. Przesłanie z SSI zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej. Komunikacja dwukierunkowa. Standardowy interfejs posiadany przez urządzenie. 5. Analizator hematologiczny- 3 diff. AMP Medizintechnik ACCOS Wykonywanie badao morfologicznych krwi. Przesłanie z SSI zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej. Komunikacja dwukierunkowa. Standardowy interfejs posiadany przez urządzenie. 6. Analizator hematologiczny- 3 diff. NIHON KOHDEN MEK Wykonywanie badao morfologicznych krwi. Przesłanie z SSI zlecenia badania i odebranie wyniku w formie elektronicznej. Komunikacja dwukierunkowa. Standardowy interfejs posiadany przez urządzenie. Strona 55 z 89

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.9.SSI DO SIWZ MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6a do SIWZ Wymagania dotyczące Integracji Zintegrowanego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno zarządczej, RIS/PACS, Migracja danych z obecnych systemów do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J Załącznik nr 2 do SIWZ NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2. Załącznik Nr 2 a Utworzenie systemu telemedycznego wraz z konieczną infrastrukturą IT w tym oprogramowaniem w SP ZOZ w Sieradzu oraz przeszkolenie użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS

Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS W czasie prowadzenia prac wdrożeniowych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje o Zamawiającym A. Struktura organizacyjna Projekt obejmuje swoim zakresem wdrożenie Systemu w laboratorium na terenie SP ZOZ NASIELSK. Określenie

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r.

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Załącznik Nr 4 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Dostawa oraz wdroŝenie systemu zarządzania pracą i archiwizacją

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. część II. Moduł Laboratoryjny. Obieg informacji w laboratorium. Funkcje LIS. Funkcje LIS. Funkcje LIS

Wykład 2. część II. Moduł Laboratoryjny. Obieg informacji w laboratorium. Funkcje LIS. Funkcje LIS. Funkcje LIS Moduł Laboratoryjny Wykład 2. część II Szpitalny System Informacyjny (Hospital Information System HIS) Moduł Laboratoryjny (Laboratoryjny System Informacyjny - Laboratory Information System LIS). Wspiera

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 24 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznych systemów

Bardziej szczegółowo