Wymagania pozafunkcjonalne dla systemów EAM w branży farmaceutycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania pozafunkcjonalne dla systemów EAM w branży farmaceutycznej"

Transkrypt

1 Wymagania pozafunkcjonalne dla systemów EAM w branży farmaceutycznej Decydując się na wdrożenie systemu komputerowego klasy Enterprise Asset Management (EAM) do zarządzania majątkiem, należy wziąć pod uwagę wiele czynników oceny: funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Ponieważ w literaturze przedmiotu wymagania funkcjonalne są obszernie opisane, w niniejszej publikacji omówiono pozostałe czynniki. Słowo wyjaśnienia co oznacza podział wymagań na funkcjonalne i pozafunkcjonalne. Inżynieria systemów i oprogramowania określa opis tego, co system informatyczny powinien realizować jako wymaganie funkcjonalne. Wymagania niefunkcjonalne (lub pozafunkcjonalne) opisują sam system i to jak dobrze wypełnia on swoje funkcje. Wymagania niefunkcjonalne obejmują m.in. dostępność, wydajność, wygląd, niezawodność, bezpieczeństwo, możliwości utrzymania. Poniżej znajduje się lista wybranych wymagań pozafunkcjonalnych, które są istotne z punktu widzenia branży farmaceutycznej: Kompetencje i rzetelność firmy dostarczającej system EAM Dostępność wsparcia technicznego Możliwość współpracy z różnymi platformami sprzętowymi i programowymi Dostępność różnych form zakupu i utrzymania systemu Nowoczesna technologia Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi Ciągłość działania i skalowalność Możliwości modyfikacji systemu Rozwiązanie mobilne Wsparcie dla wielu wersji językowych Bezpieczeństwo danych Kontrola poprawności wprowadzanych danych Kryteria te zostały wybrane ze względu na specyfikę branży: rozbudowany park maszynowy, nowoczesną infrastrukturę, regulowany charakter produkcji, innowacyjność oraz konieczność ciągłego rozwoju. Część z powyższych wymagań wynika z obowiązującego prawa (m.in. Dyrektywy Komisji Europejskiej 2003/94/EEC, Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z z późn. zmianami, 21 CFR Part 11), inne z zaleceń stricte informatycznych. Kompetencje i rzetelność firmy dostarczającej system EAM Znalezienie właściwego partnera (producenta i/lub dostawcy systemu) jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dalsze prace. Cena wdrożenia nie może być jedynym kryterium oceny, należy również wziąć pod uwagę historię i plany rozwojowe producenta programu, a także wiedzę i doświadczenie personelu wdrażającego rozwiązania. Warto zapytać o doświadczenia z projektów o większej skali, międzynarodowych zamawiający może tylko skorzystać na wiedzy z innych wdrożeń.

2 Istotną kwestią są także możliwości wytwórcze firmy (liczba programistów zaangażowanych w produkcję oprogramowania), plany rozwojowe produktu. Wszystkie ww. czynniki warunkują możliwości rozwoju systemu w przyszłości oraz zapewniają ciągłość jego działania. Niekiedy istotna jest także marka producenta w kontaktach międzynarodowych wiarygodność partnera korzystającego ze znanych na świecie rozwiązań jest większa, ponieważ oznacza poważne podejście do tematyki utrzymania najwyższej jakości produkcji. Dostępność wsparcia technicznego Wybierając system EAM warto zwrócić uwagę na dostępność wiedzy związanej z danym produktem: czy jest oferowany tylko przez jedną firmę, która posiada kompletną wiedzę na ten temat? Czy na rynku (polskim i międzynarodowym) działają inne firmy posiadające kompetencje w konfiguracji systemu? Jaki jest dostęp do wiedzy technicznej na temat produktu czy można ją znaleźć za darmo w Internecie, czy funkcjonują fora i grupy użytkowników? Im szersza baza użytkowników, tym łatwiejsze znalezienie rozwiązania problemu, ale istotna jest także możliwość zmiany partnera (np. gdy firma wdrażająca kończy swoją działalność). Firma farmaceutyczna, która wprowadzi tysiące rekordów o swoich maszynach do programu, który nagle przestaje działać i nie można znaleźć nigdzie pomocy, może mieć poważne kłopoty z dalszym utrzymaniem majątku, a co za tym idzie nie spełnić wymagań formalnych z tym związanych. Możliwość współpracy z różnymi platformami sprzętowymi i programowymi Wspomniana wcześniej ciągłość działania polega m.in. na tym, że zamawiający może wymieniać sprzęt i oprogramowanie systemowe i bazodanowe na nowsze wersje lub zmieniać platformy ze względu na wygaszanie pewnych technologii (np. producent systemu operacyjnego przestaje oferować wsparcie techniczne dla starszych wersji). Wskazane jest, aby system EAM nadążał za zmianami technologii oraz wspierał różne platformy, umożliwiając np. zmianę bazy danych np. z MS SQL Server na Oracle bez potrzeby większych nakładów. Również kupując nowy system, Zamawiający może mieć także swoje preferencje, co do systemu operacyjnego i bazy danych, na którym ma działać system (aby zminimalizować koszty obsługi wielu platform), dlatego system EAM powinien dopasować się do istniejącej infrastruktury. Z uwagi na rosnące od kilku lat wykorzystywanie środowisk wirtualnych w informatyce, wskazane jest, aby system EAM potrafił działać również w takim otoczeniu. Pozwala ono lepiej wykorzystać fizyczne zasoby sprzętowe w firmie. Dostępność różnych form zakupu i utrzymania systemu Do niedawna podstawową formą zakupu systemu EAM był wydatek inwestycyjny (Capex) pokrywający zakup licencji oraz koszty wdrożenia. Pojawiła się jednak nowa opcja polegająca na opłatach miesięcznych za korzystanie z systemu udostępnianego przez producenta/dostawcę w ramach modelu: oprogramowanie jako usługa (Software As A Service SaaS). Model ten pozwala na księgowanie opłat za korzystanie z systemu po stronie kosztów operacyjnych (Opex). Model, w którym zamawiający dokonuje zakupu licencji oraz instaluje je na sprzęcie we własnej serwerowni, oznacza konieczność zaangażowania zasobów lokalnego działu informatyki do obsługi nowego systemu. Jednocześnie model ten pozwala na zaawansowaną konfigurację oraz wprowadzenie integracji z innymi systemami komputerowymi. W przypadku modelu SaaS, zamawiający nie musi delegować własnego personelu do utrzymywania systemu EAM, ponieważ tym zajmuje się producent/dostawca. Z drugiej strony oprogramowanie jako usługa ogranicza możliwości konfiguracyjne oraz integracyjne systemu. Dostępne są też modele

3 hybrydowe (np. zamawiający płaci za zakup licencji, ale system jest udostępniany w postaci oprogramowania jako usługa). Różnica między powyższymi opcjami leży w wysokości kosztów zakupu, utrzymania oraz otrzymywanej funkcjonalności. Wybór określonego modelu powinien być uzależniony od potrzeb i możliwości zamawiającego, ale także liczby użytkowników systemu EAM. Model zakupu ponownie wiąże się z zagadnieniem doboru partnera warto znaleźć firmę, która może zaproponować odpowiedni do potrzeb zamawiającego model, ale także pomoże zmienić go w przyszłości (jeśli potrzeby firmy się zmienią). Nowoczesna technologia Należy zadbać, aby system EAM był napisany z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Żywotność takiego systemu liczy się w latach, dlatego powinien być przygotowany z wykorzystaniem najlepszych dostępnych obecnie technologii, aby uniknąć szybkiego moralnego starzenia. Wracając do przykładu, w którym firma farmaceutyczna prowadzi w przestarzałym programie utrzymanie swojego sprzętu, koszt wymiany systemu na nowy będzie znaczący. Obejmie on nie tylko koszt zakupu, ale również migrację danych, a także czasem konieczność pogodzenia się z utratą danych, których nie da się przenieść (ponieważ na przykład nie jest dostępna dokumentacja starego systemu). Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi Systemy EAM zawsze stanowią część większej całości: wielu systemów informatycznych zamawiającego. Żeby uniknąć kopiowania danych, system EAM integruje się np. z systemem kadrowym, systemami monitorowania maszyn, systemem finansowoksięgowym. W przypadku firmy farmaceutycznej istotna jest szybkość usuwania usterek, dlatego integracja z systemami typu SCADA pozwala zarejestrować ją bezpośrednio po wykryciu i rozpocząć prace zmierzające do jej usunięcia. Dlatego dokonując wyboru systemu EAM, należy sprawdzić czy i jakie mechanizmy integracyjne posiada. Czy są to mechanizmy otwarte (pozwalające na integrację praktycznie z dowolnymi programami), czy też dedykowane (opracowane tylko dla konkretnych systemów)? Należy również sprawdzić czy mechanizmy integracyjne korzystają z nowoczesnych technologii np. Web Services. Idealny system zapewni możliwość korzystania także z szyny danych (Enterprise Service Bus). Ciągłość działania i skalowalność Wiele wdrożeń systemów EAM zaczyna się od niewielkiej liczby użytkowników. Stopniowo system może obejmować swoim zasięgiem kolejnych pracowników, kolejne obszary utrzymania oraz kolejne lokalizacje (fabryki). System EAM powinien zapewniać możliwość rozbudowy, aby nadążyć za rozwojem przedsiębiorstwa. Należy także pamiętać o tym, że ważność systemu będzie rosła (w branży farmaceutycznej system EAM powinien gromadzić informacje o pochodzeniu części zamiennych, co pozwala odtworzyć przyczyny potencjalnych awarii wpływających na produkcję leków) i dlatego musi on wspierać rozwiązania zapewniające wysoką dostępność np. klastry serwerów, aby zapobiec utracie danych lub brakowi dostępu do systemu. Możliwości modyfikacji systemu Czy cena zakupu i wdrożenia systemu EAM to jedyne koszty z nim związane? Oczywiście nie, podobnie jak w przypadku maszyn i urządzeń, zamawiający będzie ponosił koszty utrzymania systemu komputerowego. Obejmują one m.in. tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, utrzymanie serwerów, zarządzanie użytkownikami, ale również

4 opłaty za wsparcie techniczne rozwiązania. Ta ostatnia opłata może być podzielona na koszty wsparcia samego produktu oraz wdrożonego rozwiązania. Może obejmować darmowy dostęp do najnowszych wersji produktu, możliwość zgłaszania błędów, ale także prace rozwojowe np. zmianę funkcjonalności lub dodanie nowych funkcji. Wybierając rozwiązanie należy upewnić się, że produkt może być w ogóle modyfikowany oraz jaki będzie koszt takich modyfikacji. Należy także zadać pytanie o to, kto będzie miał możliwość wprowadzania zmian: czy jest to ograniczone wyłącznie do producenta lub dostawcy oprogramowania? Czy jest możliwość wyboru firmy zewnętrznej, która oferuje takie usługi? (patrz punkt Dostępność wsparcia technicznego). A może zamawiający mógłby je wykonywać własnymi siłami? Wybór rozwiązania zależy od przyjętej polityki utrzymania, ale nie powinien być ograniczany brakiem możliwości po stronie programu. Rozwiązanie mobilne Rozwój technologii teleinformatycznych oraz trend tzw. BYOD (Bring Your Own Device - korzystanie z urządzeń prywatnych do celów służbowych) spowodowały, że pracownicy coraz częściej korzystają w pracy ze smartfonów i tabletów. Praca pracowników utrzymania wymaga dostępu do wielu informacji np. o historii urządzenia. W przypadku branży farmaceutycznej, która posiada tysiące urządzeń, pracownicy nie są w stanie zapamiętać informacji o wszystkich maszynach, wsparcie ze strony aplikacji jest wtedy wskazane. Wydaje się więc naturalne, że system EAM powinien pracować na ww. urządzeniach zapewniając w ten sposób dostęp do potrzebnych danych, ale także dając możliwość szybkiej reakcji na nowe zgłoszenia (pracownik zgłasza usterkę na swoim urządzeniu, ale także otrzymuje powiadomienie o nowych pracach do wykonania). Rozwiązania mobilne dostępne są zwykle w dwóch wersjach: online (z bezpośrednim dostępem do serwera przez WiFi lub sieć komórkową) i offline (czyli potrafią synchronizować dane korzystając z łączności z serwerem, a następnie pracują w trybie bez łączności zapisując dane na urządzeniu). Drugie rozwiązanie jest z reguły bardziej kosztowne. Wybór jednej z tych wersji zależy od wymagań zamawiającego oraz dostępu do sieci w poszczególnych lokalizacjach. Przykładowo, jeżeli siedziba firmy znajduje się w mieście i w większości budynków jest sygnał sieci komórkowej, to nie ma potrzeby zakupu aplikacji do pracy w trybie offline. Wsparcie dla wielu wersji językowych Z uwagi na szerokie powiązania firm farmaceutycznych z zagranicą (produkcja na zlecenie, eksport produktów, powiązania kapitałowe), coraz częściej pojawia się potrzeba, aby można było zaprezentować w systemie EAM wykonane prace konserwacyjne osobom z zagranicy. Aby uniknąć konieczności tłumaczenia zawartości ekranów, należy rozważyć wybór systemu, który pozwala na pracę w kilku językach (przynajmniej polskim i angielskim). Współpraca z kontrahentami zagranicznymi będzie ułatwiona, a wiarygodność polskiego partnera wzrośnie. Bezpieczeństwo danych Przez bezpieczeństwo danych w systemie EAM rozumiana jest z jednej strony możliwość skonfigurowania w programie uprawnień, które ograniczają dostęp do informacji lub blokują możliwość zmiany danych nieuprawnionym użytkownikom. Z drugiej, system powinien rejestrować (w sposób uniemożliwiający dalszą edycję), kto i kiedy zmienił zawartość kluczowych informacji w systemie. W ten sposób zabezpieczane są informacje dla celów dowodowych. Przy okazji dostępnych obecnie technologii (aplikacje wielowarstwowe działające w przeglądarce) warto wspomnieć, że przechowywanie danych w jednym miejscu (na serwerze) zabezpiecza je przed kradzieżą/utratą, z kolei

5 brak danych na komputerach użytkowników zmniejsza prawdopodobieństwo ich wyniesienia na zewnątrz. Kontrola poprawności wprowadzanych danych Tysiące posiadanych urządzeń, wielość procedur utrzymaniowych powodują, że rośnie ryzyko niespójności danych poczynając od różnej pisowni nazw samych urządzeń np. rurociąg, rurociag, ruro ciąg. Utrudnia to wyszukiwanie informacji oraz tworzenie zestawień i analizę danych. Odpowiedzią będzie system, w którym bez programowania, można budować słowniki dozwolonych wartości oraz definiować mechanizmy sprawdzania poprawności danych. Przemysł farmaceutyczny stawia przed utrzymaniem ruchu szczególnie wysokie wymagania. Ich spełnienie wymaga dobrania odpowiednich narzędzi. W przypadku wyboru systemu informatycznego dla utrzymania ruchu należy nie tylko rozważyć wymagania funkcjonalne np. możliwość tworzenia planu konserwacji, ale także wziąć pod uwagę inne czynniki, które zapewnią, że system będzie rozwijał się wraz z firmą oraz będzie działał niezawodnie przez wiele lat. Robert Zientara jest dyrektorem operacyjnym w polskim oddziale firmy Vetasi, specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania majątkiem, usługami informatycznymi oraz nieruchomościami (EAM, ITSM i FM). W trakcie swojej ponad 20-letniej kariery w branży informatycznej pracował jako programista, konsultant oraz szef działu informatyki. Brał udział w dużych, międzynarodowych projektach informatycznych w różnych branżach. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu zasobami produkcyjnymi oraz informatycznymi.

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką:

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką: MAMY SYSTEM ERP. CZY POTRZEBUJEMY EAM? Wdrożenie systemu ERP to dla wielu przedsiębiorstw wieloletni cel strategiczny. Planując dalszy rozwój tego systemu firmy często rozważają uwzględnienie potrzeb działu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń

Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń Webinarium Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń Prelegenci: Dariusz Piotrowski, Dyrektor działu Enterpirse w Microsoft Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager, Microsoft Kamil Zemlak,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański Ocena:

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm.

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm. IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Jak chmura wpływa na ryzyko i TCO

Jak chmura wpływa na ryzyko i TCO Jak chmura wpływa na ryzyko i TCO Dave Michels Główny analityk TalkingPointz Tim Passios Wiceprezes ds. marketingu rozwiązań Interactive Intelligence, Inc. Spis treści Wprowadzenie... 3 Ryzyko... 4 TCO...

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8 UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo