str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna Dotychczas analizę danych osób bezrobotnych prowadzono najczęściej w oparciu o dane pochodzące z badań sondażowych, jak również przy wykorzystaniu statystyki publicznej, czyli danych pochodzących ze sprawozdań generowanych przez poszczególne urzędy pracy. Te pierwsze dostarczają danych szacunkowych, obarczonych pewnym błędem wnioskowania. Pozwalają jednak dotrzeć do zmiennych świadomościowych osób z tej kategorii społecznej. Drugie podejście wiąże się z badaniem faktów, zdarzeń w ich wymiarze ilościowym, bez konieczności indukowania na populację. W tym przypadku sprawozdawczość publiczna staje się nieocenionym źródłem informacji. Jednak oparcie się o dane dostępne w statystyce publicznej nie pozwala spojrzeć na problem bezrobocia głębiej. Publikowane zestawienia są bowiem dość sztywne w swojej strukturze. Głębsze, wielowymiarowe spojrzenie na problematykę bezrobocia wymaga dotarcia do źródeł, którymi dysponują, w tym przypadku, powiatowe urzędy pracy. Mowa tu o systemach informatycznych, obsługujących całość działalności poszczególnych instytucji, ale także gromadzących informacje o klientach, w tym przypadku osobach bezrobotnych czy poszukujących pracy. W powiatowych urzędach pracy wdrożony został w tym celu System Informatyczny Syriusz, w którym gromadzone są dane osób rejestrujących się, jako bezrobotne. System przechowuje informacje o każdym zdarzeniu dotyczącym osób bezrobotnych, dzięki czemu możliwe staje się śledzenie losów od początku rejestracji do momentu opuszczenia bazy danych PUP. Rejestrowane są także powroty do ewidencji i kolejne wyrejestrowania, tworząc zapis fragmentu biografii osoby bezrobotnej. Z tych przyczyn analiza danych pochodzących z systemu pozwala na dotarcie do głębszych i szerszych informacji o zjawisku bezrobocia niż dzieje się to w przypadku analizy danych pochodzących tylko ze sprawozdań. Dlatego właśnie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie we współpracy z powiatowymi urzędami pracy województwa podkarpackiego przystąpił do realizacji badania wykorzystującego pierwotne dane rejestracyjne SI Syriusz, na które składają się dane o osobach bezrobotnych, wykreślonych, absolwentach, zawodach wyuczonych i wykonywanych, stażu pracy, niepełnosprawności, kompetencji językowych, a także o ofertach pracy kierowanych przez urzędy do poszczególnych osób bezrobotnych. Dane te odzwierciedlają stan rejestrów PUP w dniu 31 grudnia 2011 roku a dokonany na koniec tego dnia zrzut bazy danych nie był weryfikowany i uzupełniany o nowe informacje. Analiza tak dużej liczby zmiennych umożliwia lepsze identyfikowanie problemów, odnajdywanie ich zależności przestrzennych, demograficznych czy społecznych. Daje zatem nowe narzędzie, o dużym znaczeniu dla instytucji publicznych, pozwalając lepiej adresować instrumenty rynku pracy w walce ze zjawiskiem bezrobocia. Aby analizy danych z rejestrów można było w prawidłowy sposób interpretować, należy być świadomym pojawiających się ograniczeń. Związane one są z wieloma kwestiami, które poniżej zostaną omówione. Dane wprowadzane do systemu informatycznego są każdorazowo kodowane, a zmiana jednej litery czy cyfry powoduje pojawienie się odmiennej informacji. Problemy pojawiają się także, gdy z różnych powodów do odpowiedniej rubryki str. 1

2 nie zostanie wprowadzona żadna informacja. Mankamenty powstałe w ten sposób powodują, że zawartość bazy danych może odbiegać od zawartości przygotowywanych na potrzeby statystyki publicznej raportów, meldunków i informacji. W trakcie realizacji badania zauważono przede wszystkim różnice w liczbie bezrobotnych wykazywanych w sprawozdaniach z danymi pozyskanymi z PUP. Według danych pochodzących ze statystyki publicznej na koniec 2011 roku w województwie podkarpackim zarejestrowanych zostało osób bezrobotnych. Zrzut z bazy danych SI Syriusz na ostatni dzień tego samego roku ukazuje liczebność mniejszą o 162 osoby, gdyż zawiera rekordów. W zamieszczonej poniżej tabeli zaprezentowano rozkład zarejestrowanych osób bezrobotnych w poszczególnych urzędach według SI Syriusz. Tabela nr 1. Liczba rekordów pochodzących ze zrzutów baz danych Si Syriusz w podziale na urzędy i statusy. Status osoby Bezrobotny Poszukujący pracy Nieokreślony Ogółem Liczebność Liczebność Liczebność Liczebność bieszczadzki brzozowski dębicki jarosławski jasielski kolbuszowski leżajski lubaczowski łańcucki mielecki niżański przeworski ropczycko-sędziszowski sanocki stalowowolski strzyżowski leski m. Krosno m. Przemyśl m. Rzeszów m. Tarnobrzeg Ogółem W bazie danych osób bezrobotnych, według stanu na koniec okresu rozliczeniowego znajdowało się 178 osób posiadających status poszukujących pracy oraz 17 osób nieokreślonych. Zatem pojawiły się nie tylko osoby bezrobotne, ale także te, wobec których wystąpiły wątpliwości, co do przypisania im właściwego statusu. Jest to pierwsza z przyczyn rozbieżności. Usuwając wszystkie wpisy w bazie danych, które nie posiadają w rubryce status osoby zapisu bezrobotny dochodzimy do liczby wynoszącej Oznacza ona, że faktyczna różnica między bazą danych a statystyką publiczną powiększyła się już do 357 osób. Próbując ustalić przyczyny tak dużej różnicy należy przeanalizować zjawisko str. 2

3 przywracania statusów w urzędach. Osoba bezrobotna, która nie potwierdziła swojej gotowości do podjęcia pracy, zostaje wykreślona z rejestru. Po upłynięciu pewnego okresu czasu może jednak dostarczyć dokument usprawiedliwiający chwilowy brak dyspozycyjności. Wystąpienie takiego przypadku zobowiązuje Urząd do przywrócenia statusu osoby bezrobotnej. Jeżeli sprawozdanie urzędu generowane jest po zaistnieniu takiego faktu, osoba ta zostanie ujęta w statystykach. Dokonując zrzutu bazy danych na konkretny dzień, który przypadłby na okres przed przywróceniem statusu, osoby takiej w rejestrze niestety nie będzie. Zmiany statusów osób stają się zatem ważna przyczyną powstałych różnic. W analizie danych z SI Syriusz przyjęto założenie, że analizie nie podlegać będą osoby, których cechy społeczno-demograficzne nie zostały określone. Krótko mówiąc usunięte z bazy danych zostaną osoby, dla których występują braki danych co do płci, zamieszkania itp. Usunięte zostaną także osoby o cechach wzbudzających wątpliwości, co do ich prawdziwości. Przykładowo dotyczy to osób, których data urodzenia świadczy o osiągnięciu wieku emerytalnego. Z tego powodu nie powinny one posiadać statusu osoby bezrobotnej. Analiza wieku osób bezrobotnych spowodowała podjęcie decyzji o usunięciu z bazy danych kolejnych 145 osób. Osobnym zagadnieniem, które wymaga wyjaśnienia jest problem braków danych. Teoretycznie w rejestrach osób bezrobotnych nie powinny się one pojawić. Analiza baz danych pokazała jednak, że występują i to często w dużej liczebności. W bazie zdefiniowano możliwe braki danych, ale dodatkowo pojawiają się puste pole (komórki), bez opisu. Fakt ten dotyczy najczęściej zawodu osoby zarejestrowanej, stażu pracy czy ukończonej szkoły. Niestety wyjaśnienie tego problemu jest procesem długotrwałym i wymaga ścisłej współpracy poszczególnych urzędów z analitykami, którzy problematyczne zapisy pomogliby zidentyfikować. Poszukiwanie przyczyn takiego stanu rzeczy wymaga analizowania całego procesu generowania informacji, od momentu przeprowadzania wywiadu z osobą rejestrującą się, poprzez proces kodowania danych, aż do wykonania kwerendy w bazie danych. Próba poszukiwania przyczyn wszelkich rozbieżności z pewnością w niedługim czasie nastąpi, aby w przyszłości wyeliminować możliwość powstania jakiegokolwiek błędu w prezentowanych analizach. Podsumowując kwestie rozdźwięku pomiędzy ogólną liczbą osób bezrobotnych w statystyce publicznej a danymi pochodzącymi ze zrzutu bazy danych SI Syriusz, należy powiedzieć, że różnica ta sięga 502 osób (0,3%). Nie powinna jednak osłabiać poprawności wyciąganych wniosków, pochodzących z tak przeprowadzonej analizy. Wszelkie tendencje, które można odczytać nie zostaną zniekształcone, tym bardziej, że błąd rozkładał się będzie na mniejsze frakcje, powiaty, gminy itp., dla których różnice będą już tylko wartościami jednostkowymi. str. 3

4 Tabela 1 Płeć zrejestrowanych bezrobotnych 1 N % Kobieta % Mężczyzna % Ogółem % Wykres 1 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie wg płci Tabela 2 Miejsce zamieszkania zarejestrowanych bezrobotnych N % Miasto % Wieś % Ogółem % 1 Przekazane przez Powiatowe Urzędy Pracy bazy danych zawierały informację nt.... osób bezrobotnych, poszukujących pracy, oraz o statusie niezweryfikowanym str. 4

5 Wykres 2 Bezrobotni zarejestrowani wg miejsca zamieszkania Tabela 3 Bezrobotni zarejestrowani wg poziomów wykształcenia N % gimnazjalne i poniżej % zasadnicze zawodowe % średnie ogóln % policealne, średnie zawodowe % wyższe % Ogółem % str. 5

6 Wykres 3 Bezrobotni zarejestrowani wg poziomów wykształcenia Tabela 4 Kategorie wiekowe bezrobotnych N % lat % lat % lat % 45-50lat % 51-55lat % lat % 60 i więcej % Ogółem % Wykres 4 Bezrobotni zarejestrowani wg kategorii wiekowych str. 6

7 Tabela 5 Zarejestrowani bezrobotni wg miejsca zamieszkania (gminy) N % M. Rzeszów % M. Przemyśl % Mielec.m % Stalowa Wola % Jarosław.m % M. Tarnobrzeg % Jasło.m % Brzozów % Dębica.m % M. Krosno % Sanok.m % Ropczyce % Nisko % Strzyżów % Nowa Sarzyna % Sędziszów Małopolski % Leżajsk.w % Ustrzyki Dolne % Kolbuszowa % Dębica.w % Jasło.w % Łańcut.w % Przeworsk.w % Przeworsk.m % Frysztak % Skołyszyn % Lesko % Czudec % Łańcut.m % Nowa Dęba % Jarosław.w % Kańczuga % Sokołów Małopolski % Dukla % Przecław % Żurawica 996 1% str. 7

8 Dydnia 969 1% Niebylec 964 1% Trzebownisko 957 1% Leżajsk.m 955 1% Kołaczyce 941 1% Radomyśl Wielki 940 1% Rudnik nad Sanem 937 1% Głogów Małopolski 930 1% Wiśniowa 926 1% Radymno.w 909 1% Chorkówka 903 1% Wiązownica 899 1% Pilzno 898 1% Sanok.w 889 1% Boguchwała 888 1% Jeżowe 877 1% Mielec.w 877 1% Haczów 874 1% Nozdrzec 871 1% Pruchnik 868 1% Jedlicze 857 1% Lubaczów.m 852 1% Nowy Żmigród 827 1% Czarna 820 1% Lubaczów.w 817 1% Baranów Sandomierski 799 1% Jasienica Rosielna 797 1% Czarna 765 1% Miejsce Piastowe 755 1% Zagórz 743 1% Majdan Królewski 741 1% Gorzyce 739 1% Świlcza 739 1% Ulanów 739 1% Rymanów 728 0% Brzostek 728 0% Dębowiec 725 0% Wielopole Skrzyńskie 716 0% Zaklików 708 0% str. 8

9 Tarnowiec 705 0% Rakszawa 692 0% Przemyśl.w 689 0% Tuszów Narodowy 684 0% Żyraków 684 0% Tryńcza 682 0% Zaleszany 674 0% Domaradz 672 0% Dubiecko 667 0% Korczyna 665 0% Grębów 656 0% Ostrów 629 0% Laszki 628 0% Pawłosiów 626 0% Cieszanów 624 0% Bircza 621 0% Narol 608 0% Harasiuki 605 0% Cmolas 602 0% Żołynia 600 0% Iwonicz-Zdrój 588 0% Solina 578 0% Grodzisko Dolne 573 0% Oleszyce 566 0% Zarzecze 565 0% Tyczyn 562 0% Orły 556 0% Białobrzegi 556 0% Błażowa 551 0% Sieniawa 523 0% Brzyska 522 0% Wojaszówka 515 0% Olszanica 513 0% Roźwienica 508 0% Bojanów 507 0% Dynów.m 502 0% Medyka 498 0% Czermin 497 0% Pysznica 489 0% str. 9

10 Zarszyn 486 0% Krasne 486 0% Kamień 475 0% Radymno.m 469 0% Wadowice Górne 468 0% Fredropol 466 0% Raniżów 465 0% Dynów.w 462 0% Iwierzyce 462 0% Radomyśl nad Sanem 452 0% Lubenia 437 0% Jarocin 436 0% Osiek Jasielski 422 0% Kuryłówka 419 0% Krasiczyn 404 0% Jawornik Polski 395 0% Krzywcza 392 0% Chłopice 381 0% Markowa 375 0% Niwiska 372 0% Dzikowiec 365 0% Gać 364 0% Borowa 356 0% Horyniec-Zdrój 340 0% Adamówka 334 0% Baligród 327 0% Rokietnica 327 0% Hyżne 326 0% Padew Narodowa 323 0% Chmielnik 321 0% Krościenko Wyżne 312 0% Krzeszów 310 0% Stubno 300 0% Bukowsko 299 0% Wielkie Oczy 284 0% Komańcza 283 0% Jodłowa 277 0% Lutowiska 270 0% Cisna 242 0% str. 10

11 Besko 241 0% Czarna 227 0% Stary Dzików 205 0% Gawłuszowice 186 0% Krempna 175 0% Jaśliska 109 0% Tyrawa Wołoska 102 0% Inne 48 0% Ogółem % Tabela 6 Zarejestrowani bezrobotni wg miejsca zamieszkania i płci Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem Miasto % % % Wieś % % % Ogółem % % % str. 11

12 Wykres 5 Zarejestrowani bezrobotni wg miejsca zamieszkania i płci Wykres 6 Odsetek zarejestrowanych kobiet i mężczyzn wg miejsca zamieszkania str. 12

13 Tabela 7 Kategorie wiekowe oraz płeć zarejestrowanych bezrobotnych Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem lat ,5% ,3% ,8% lat ,5% ,4% ,2% lat ,1% ,0% ,6% 45-50lat ,1% ,8% ,4% 51-55lat ,3% ,1% ,2% lat ,4% ,4% ,3% 60 i więcej 0 0,0% ,0% ,4% Ogółem ,0% ,0% ,0% Wykres 7 Kategorie wiekowe oraz płeć zarejestrowanych bezrobotnych str. 13

14 Wykres 8 Udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn wg kategorii wiekowych Tabela 8 Zarejestrowani bezrobotni wg poziomów wykształcenia i płci Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem gimnazjalne i poniżej ,9% ,3% ,8% zasadnicze zawodowe ,9% ,2% ,2% średnie ogóln ,5% ,2% ,5% policealne, średnie zawodowe ,7% ,0% ,6% wyższe ,0% ,2% ,9% Ogółem ,0% ,0% ,0% str. 14

15 Wykres 9 Zarejestrowani bezrobotni wg poziomów wykształcenia i płci Wykres 10 Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i mężczyzn wg poziomów wykształcenia str. 15

16 Tabela 9 Wykształcenie zarejestrowanych bezrobotnych wg miejsca zamieszkania Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem gimnazjalne i poniżej % % % zasadnicze zawodowe % % % średnie ogóln % % % policealne, średnie zawodowe % % % wyższe % % % Ogółem % % % Wykres 11 Wykształcenie zarejestrowanych bezrobotnych wg miejsca zamieszkania str. 16

17 Wykres 12 Udział zarejestrowanych bezrobotnych wg miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia Tabela 10 Kategorie wiekowe zarejestrowanych bezrobotnych a miejsce zamieszkania Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem lat % % % lat % % % lat % % % 45-50lat % % % 51-55lat % % % lat % % % 60 i więcej 972 2% % % Ogółem % % % str. 17

18 Wykres 13 Kategorie wiekowe zarejestrowanych bezrobotnych a miejsce zamieszkania Wykres 14 Udział zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych w mieście i na wsi wg kategorii wiekowych str. 18

19 Tabela 11 Wykształcenie zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych kategoriach wiekowych Wiek skategoryzowany lat lat lat 45-50lat 51-55lat lat 60 i więcej Ogółem gimnazjalne i % % % % % % % % poniżej zasadnicze % % % % % % % % zawodowe średnie ogóln % % % 647 4% 528 5% 479 5% 57 3% % policealne, średnie % % % % % % % % zawodowe wyższe % % % 401 3% 255 2% 285 3% 90 4% % Ogółem % % % % % % % 1 % Wykres 15 Bezrobotni wg poziomów wykształcenia i kategorii wiekowych str. 19

20 Tabela 12 Bezrobotni zarejestrowani wg miejsca zamieszkania (gmina) N % M. Rzeszów % M. Przemyśl % Mielec.m % Stalowa Wola % Jarosław.m % M. Tarnobrzeg % Jasło.m % Brzozów % Dębica.m % M. Krosno % Sanok.m % Ropczyce % Nisko % Strzyżów % Nowa Sarzyna % Sędziszów Małopolski % Leżajsk.w % Ustrzyki Dolne % Kolbuszowa % Dębica.w % Jasło.w % Łańcut.w % Przeworsk.w % Przeworsk.m % Frysztak % Skołyszyn % Lesko % Czudec % Łańcut.m % Nowa Dęba % Jarosław.w % Kańczuga % Sokołów Małopolski % Dukla % Przecław % Żurawica 996 1% Dydnia 969 1% str. 20

21 Niebylec 964 1% Trzebownisko 957 1% Leżajsk.m 955 1% Kołaczyce 941 1% Radomyśl Wielki 940 1% Rudnik nad Sanem 937 1% Głogów Małopolski 930 1% Wiśniowa 926 1% Radymno.w 909 1% Chorkówka 903 1% Wiązownica 899 1% Pilzno 898 1% Sanok.w 889 1% Boguchwała 888 1% Jeżowe 877 1% Mielec.w 877 1% Haczów 874 1% Nozdrzec 871 1% Pruchnik 868 1% Jedlicze 857 1% Lubaczów.m 852 1% Nowy Żmigród 827 1% Czarna 820 1% Lubaczów.w 817 1% Baranów Sandomierski 799 1% Jasienica Rosielna 797 1% Czarna 765 1% Miejsce Piastowe 755 1% Zagórz 743 1% Majdan Królewski 741 1% Gorzyce 739 1% Świlcza 739 1% Ulanów 739 1% Rymanów 728 0% Brzostek 728 0% Dębowiec 725 0% Wielopole Skrzyńskie 716 0% Zaklików 708 0% Tarnowiec 705 0% str. 21

22 Rakszawa 692 0% Przemyśl.w 689 0% Tuszów Narodowy 684 0% Żyraków 684 0% Tryńcza 682 0% Zaleszany 674 0% Domaradz 672 0% Dubiecko 667 0% Korczyna 665 0% Grębów 656 0% Ostrów 629 0% Laszki 628 0% Pawłosiów 626 0% Cieszanów 624 0% Bircza 621 0% Narol 608 0% Harasiuki 605 0% Cmolas 602 0% Żołynia 600 0% Iwonicz-Zdrój 588 0% Solina 578 0% Grodzisko Dolne 573 0% Oleszyce 566 0% Zarzecze 565 0% Tyczyn 562 0% Orły 556 0% Białobrzegi 556 0% Błażowa 551 0% Sieniawa 523 0% Brzyska 522 0% Wojaszówka 515 0% Olszanica 513 0% Roźwienica 508 0% Bojanów 507 0% Dynów.m 502 0% Medyka 498 0% Czermin 497 0% Pysznica 489 0% Zarszyn 486 0% str. 22

23 Krasne 486 0% Kamień 475 0% Radymno.m 469 0% Wadowice Górne 468 0% Fredropol 466 0% Raniżów 465 0% Dynów.w 462 0% Iwierzyce 462 0% Radomyśl nad Sanem 452 0% Lubenia 437 0% Jarocin 436 0% Osiek Jasielski 422 0% Kuryłówka 419 0% Krasiczyn 404 0% Jawornik Polski 395 0% Krzywcza 392 0% Chłopice 381 0% Markowa 375 0% Niwiska 372 0% Dzikowiec 365 0% Gać 364 0% Borowa 356 0% Horyniec-Zdrój 340 0% Adamówka 334 0% Baligród 327 0% Rokietnica 327 0% Hyżne 326 0% Padew Narodowa 323 0% Chmielnik 321 0% Krościenko Wyżne 312 0% Krzeszów 310 0% Stubno 300 0% Bukowsko 299 0% Wielkie Oczy 284 0% Komańcza 283 0% Jodłowa 277 0% Lutowiska 270 0% Cisna 242 0% Besko 241 0% str. 23

24 Czarna 227 0% Stary Dzików 205 0% Gawłuszowice 186 0% Krempna 175 0% Jaśliska 109 0% Tyrawa Wołoska 102 0% Tabela 13 Bezrobotni zarejestrowani wg płci i miejsca zamieszkania (gmina) Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem M. Rzeszów % % % M. Przemyśl % % % Mielec.m % % % Stalowa Wola % % % Jarosław.m % % % M. Tarnobrzeg % % % Jasło.m % % % Brzozów % % % Dębica.m % % % M. Krosno % 991 1% % Sanok.m % 957 1% % Ropczyce % 879 1% % Nisko % 889 1% % Strzyżów 960 1% 935 1% % Nowa Sarzyna % 803 1% % Sędziszów Małopolski 892 1% 805 1% % Leżajsk.w 851 1% 818 1% % Ustrzyki Dolne 856 1% 764 1% % Kolbuszowa 779 1% 787 1% % Dębica.w 860 1% 603 1% % Jasło.w 763 1% 663 1% % Łańcut.w 662 1% 664 1% % Przeworsk.w 686 1% 616 1% % Przeworsk.m 648 1% 648 1% % Frysztak 614 1% 522 1% % Skołyszyn 629 1% 468 1% % Lesko 534 1% 558 1% % Czudec 591 1% 501 1% % str. 24

25 Łańcut.m 559 1% 522 1% % Nowa Dęba 600 1% 474 1% % Jarosław.w 525 1% 532 1% % Kańczuga 563 1% 491 1% % Sokołów Małopolski 463 1% 553 1% % Dukla 525 1% 487 1% % Przecław 558 1% 445 1% % Żurawica 511 1% 485 1% 996 1% Dydnia 554 1% 415 1% 969 1% Niebylec 525 1% 439 1% 964 1% Trzebownisko 486 1% 471 1% 957 1% Leżajsk.m 470 1% 485 1% 955 1% Kołaczyce 506 1% 435 1% 941 1% Radomyśl Wielki 517 1% 423 1% 940 1% Rudnik nad Sanem 495 1% 442 1% 937 1% Głogów Małopolski 443 1% 487 1% 930 1% Wiśniowa 470 1% 456 1% 926 1% Radymno.w 479 1% 430 1% 909 1% Chorkówka 524 1% 379 1% 903 1% Wiązownica 455 1% 444 1% 899 1% Pilzno 512 1% 386 1% 898 1% Sanok.w 446 1% 443 1% 889 1% Boguchwała 478 1% 410 1% 888 1% Jeżowe 432 1% 445 1% 877 1% Mielec.w 471 1% 406 1% 877 1% Haczów 488 1% 386 1% 874 1% Nozdrzec 471 1% 400 1% 871 1% Pruchnik 478 1% 390 1% 868 1% Jedlicze 485 1% 372 1% 857 1% Lubaczów.m 462 1% 390 1% 852 1% Nowy Żmigród 449 1% 378 1% 827 1% Czarna 404 1% 416 1% 820 1% Lubaczów.w 423 1% 394 1% 817 1% Baranów Sandomierski 438 1% 361 1% 799 1% Jasienica Rosielna 436 1% 361 1% 797 1% Czarna 457 1% 308 0% 765 1% Miejsce Piastowe 398 1% 357 1% 755 1% Zagórz 390 1% 353 1% 743 1% Majdan Królewski 369 0% 372 1% 741 1% str. 25

26 Gorzyce 472 1% 267 0% 739 1% Świlcza 388 1% 351 1% 739 1% Ulanów 349 0% 390 1% 739 1% Rymanów 411 1% 317 0% 728 0% Brzostek 408 1% 320 0% 728 0% Dębowiec 417 1% 308 0% 725 0% Wielopole Skrzyńskie 398 1% 318 0% 716 0% Zaklików 391 1% 317 0% 708 0% Tarnowiec 384 0% 321 0% 705 0% Rakszawa 350 0% 342 0% 692 0% Przemyśl.w 364 0% 325 0% 689 0% Tuszów Narodowy 380 0% 304 0% 684 0% Żyraków 402 1% 282 0% 684 0% Tryńcza 350 0% 332 0% 682 0% Zaleszany 376 0% 298 0% 674 0% Domaradz 386 0% 286 0% 672 0% Dubiecko 357 0% 310 0% 667 0% Korczyna 349 0% 316 0% 665 0% Grębów 373 0% 283 0% 656 0% Ostrów 358 0% 271 0% 629 0% Laszki 306 0% 322 0% 628 0% Pawłosiów 316 0% 310 0% 626 0% Cieszanów 313 0% 311 0% 624 0% Bircza 315 0% 306 0% 621 0% Narol 291 0% 317 0% 608 0% Harasiuki 287 0% 318 0% 605 0% Cmolas 318 0% 284 0% 602 0% Żołynia 302 0% 298 0% 600 0% Iwonicz-Zdrój 295 0% 293 0% 588 0% Solina 288 0% 290 0% 578 0% Grodzisko Dolne 264 0% 309 0% 573 0% Oleszyce 293 0% 273 0% 566 0% Zarzecze 282 0% 283 0% 565 0% Tyczyn 285 0% 277 0% 562 0% Orły 305 0% 251 0% 556 0% Białobrzegi 286 0% 270 0% 556 0% Błażowa 260 0% 291 0% 551 0% Sieniawa 264 0% 259 0% 523 0% Brzyska 266 0% 256 0% 522 0% str. 26

27 Wojaszówka 283 0% 232 0% 515 0% Olszanica 275 0% 238 0% 513 0% Roźwienica 260 0% 248 0% 508 0% Bojanów 260 0% 247 0% 507 0% Dynów.m 272 0% 230 0% 502 0% Medyka 237 0% 261 0% 498 0% Czermin 287 0% 210 0% 497 0% Pysznica 221 0% 268 0% 489 0% Zarszyn 266 0% 220 0% 486 0% Krasne 225 0% 261 0% 486 0% Kamień 253 0% 222 0% 475 0% Radymno.m 249 0% 220 0% 469 0% Wadowice Górne 258 0% 210 0% 468 0% Fredropol 243 0% 223 0% 466 0% Raniżów 225 0% 240 0% 465 0% Dynów.w 246 0% 216 0% 462 0% Iwierzyce 235 0% 227 0% 462 0% Radomyśl nad Sanem 241 0% 211 0% 452 0% Lubenia 225 0% 212 0% 437 0% Jarocin 205 0% 231 0% 436 0% Osiek Jasielski 239 0% 183 0% 422 0% Kuryłówka 187 0% 232 0% 419 0% Krasiczyn 200 0% 204 0% 404 0% Jawornik Polski 202 0% 193 0% 395 0% Krzywcza 205 0% 187 0% 392 0% Chłopice 177 0% 204 0% 381 0% Markowa 178 0% 197 0% 375 0% Niwiska 198 0% 174 0% 372 0% Dzikowiec 193 0% 172 0% 365 0% Gać 191 0% 173 0% 364 0% Borowa 199 0% 157 0% 356 0% Horyniec-Zdrój 157 0% 183 0% 340 0% Adamówka 192 0% 142 0% 334 0% Baligród 162 0% 165 0% 327 0% Rokietnica 164 0% 163 0% 327 0% Hyżne 166 0% 160 0% 326 0% Padew Narodowa 178 0% 145 0% 323 0% Chmielnik 192 0% 129 0% 321 0% Krościenko Wyżne 181 0% 131 0% 312 0% str. 27

28 Krzeszów 164 0% 146 0% 310 0% Stubno 146 0% 154 0% 300 0% Bukowsko 157 0% 142 0% 299 0% Wielkie Oczy 134 0% 150 0% 284 0% Komańcza 159 0% 124 0% 283 0% Jodłowa 165 0% 112 0% 277 0% Lutowiska 155 0% 115 0% 270 0% Cisna 118 0% 124 0% 242 0% Besko 133 0% 108 0% 241 0% Czarna 121 0% 106 0% 227 0% Stary Dzików 92 0% 113 0% 205 0% Gawłuszowice 112 0% 74 0% 186 0% Krempna 85 0% 90 0% 175 0% Jaśliska 63 0% 46 0% 109 0% Tyrawa Wołoska 44 0% 58 0% 102 0% Tabela 14 Bezrobotni zarejestrowani wg miejsca zamieszkania oraz kategorii miejscowości (miasto wieś) Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem M. Rzeszów % 0 0% % M. Przemyśl % 0 0% % Mielec.m % 0 0% % Stalowa Wola % 0 0% % Jarosław.m % 0 0% % M. Tarnobrzeg % 0 0% % Jasło.m % 0 0% % Brzozów 644 1% % % Dębica.m % 0 0% % M. Krosno % 0 0% % Sanok.m % 0 0% % Ropczyce % 844 1% % Nisko % 634 1% % Strzyżów 712 1% % % Nowa Sarzyna 449 1% % % Sędziszów Małopolski 434 1% % % Leżajsk.w 0 0% % % Ustrzyki Dolne 844 2% 776 1% % Kolbuszowa 506 1% % % str. 28

29 Dębica.w 0 0% % % Jasło.w 0 0% % % Łańcut.w 0 0% % % Przeworsk.w 0 0% % % Przeworsk.m % 0 0% % Frysztak 0 0% % % Skołyszyn 0 0% % % Lesko 514 1% 578 1% % Czudec 0 0% % % Łańcut.m % 0 0% % Nowa Dęba 609 1% 465 1% % Jarosław.w 0 0% % % Kańczuga 294 1% 760 1% % Sokołów Małopolski 254 0% 762 1% % Dukla 126 0% 886 1% % Przecław 133 0% 870 1% % Żurawica 0 0% 996 1% 996 1% Dydnia 0 0% 969 1% 969 1% Niebylec 0 0% 964 1% 964 1% Trzebownisko 0 0% 957 1% 957 1% Leżajsk.m 955 2% 0 0% 955 1% Kołaczyce 154 0% 787 1% 941 1% Radomyśl Wielki 240 0% 700 1% 940 1% Rudnik nad Sanem 602 1% 335 0% 937 1% Głogów Małopolski 278 1% 652 1% 930 1% Wiśniowa 0 0% 926 1% 926 1% Radymno.w 0 0% 909 1% 909 1% Chorkówka 0 0% 903 1% 903 1% Wiązownica 0 0% 899 1% 899 1% Pilzno 239 0% 659 1% 898 1% Sanok.w 1 0% 888 1% 889 1% Boguchwała 284 1% 604 1% 888 1% Jeżowe 0 0% 877 1% 877 1% Mielec.w 1 0% 876 1% 877 1% Haczów 0 0% 874 1% 874 1% Nozdrzec 0 0% 871 1% 871 1% Pruchnik 329 1% 539 1% 868 1% Jedlicze 278 1% 579 1% 857 1% Lubaczów.m 852 2% 0 0% 852 1% str. 29

30 Nowy Żmigród 0 0% 827 1% 827 1% Czarna 0 0% 820 1% 820 1% Lubaczów.w 0 0% 817 1% 817 1% Baranów Sandomierski 94 0% 705 1% 799 1% Jasienica Rosielna 0 0% 797 1% 797 1% Czarna 0 0% 765 1% 765 1% Miejsce Piastowe 0 0% 755 1% 755 1% Zagórz 313 1% 430 0% 743 1% Majdan Królewski 0 0% 741 1% 741 1% Gorzyce 0 0% 739 1% 739 1% Świlcza 0 0% 739 1% 739 1% Ulanów 121 0% 618 1% 739 1% Rymanów 174 0% 554 1% 728 0% Brzostek 144 0% 584 1% 728 0% Dębowiec 0 0% 725 1% 725 0% Wielopole Skrzyńskie 0 0% 716 1% 716 0% Zaklików 0 0% 708 1% 708 0% Tarnowiec 0 0% 705 1% 705 0% Rakszawa 0 0% 692 1% 692 0% Przemyśl.w 0 0% 689 1% 689 0% Tuszów Narodowy 0 0% 684 1% 684 0% Żyraków 0 0% 684 1% 684 0% Tryńcza 0 0% 682 1% 682 0% Zaleszany 0 0% 674 1% 674 0% Domaradz 0 0% 672 1% 672 0% Dubiecko 0 0% 667 1% 667 0% Korczyna 0 0% 665 1% 665 0% Grębów 0 0% 656 1% 656 0% Ostrów 0 0% 629 1% 629 0% Laszki 0 0% 628 1% 628 0% Pawłosiów 0 0% 626 1% 626 0% Cieszanów 194 0% 430 0% 624 0% Bircza 0 0% 621 1% 621 0% Narol 205 0% 403 0% 608 0% Harasiuki 0 0% 605 1% 605 0% Cmolas 0 0% 602 1% 602 0% Żołynia 0 0% 600 1% 600 0% Iwonicz-Zdrój 68 0% 520 1% 588 0% Solina 0 0% 578 1% 578 0% str. 30

31 Grodzisko Dolne 0 0% 573 1% 573 0% Oleszyce 276 1% 290 0% 566 0% Zarzecze 0 0% 565 1% 565 0% Tyczyn 184 0% 378 0% 562 0% Orły 0 0% 556 1% 556 0% Białobrzegi 0 0% 556 1% 556 0% Błażowa 119 0% 432 0% 551 0% Sieniawa 183 0% 340 0% 523 0% Brzyska 0 0% 522 1% 522 0% Wojaszówka 0 0% 515 1% 515 0% Olszanica 0 0% 513 1% 513 0% Roźwienica 0 0% 508 1% 508 0% Bojanów 0 0% 507 1% 507 0% Dynów.m 502 1% 0 0% 502 0% Medyka 0 0% 498 1% 498 0% Czermin 0 0% 497 1% 497 0% Pysznica 0 0% 489 1% 489 0% Zarszyn 0 0% 486 1% 486 0% Krasne 0 0% 486 1% 486 0% Kamień 0 0% 475 1% 475 0% Radymno.m 469 1% 0 0% 469 0% Wadowice Górne 0 0% 468 1% 468 0% Fredropol 0 0% 466 1% 466 0% Raniżów 0 0% 465 1% 465 0% Dynów.w 0 0% 462 1% 462 0% Iwierzyce 0 0% 462 1% 462 0% Radomyśl nad Sanem 0 0% 452 0% 452 0% Lubenia 0 0% 437 0% 437 0% Jarocin 0 0% 436 0% 436 0% Osiek Jasielski 0 0% 422 0% 422 0% Kuryłówka 0 0% 419 0% 419 0% Krasiczyn 0 0% 404 0% 404 0% Jawornik Polski 0 0% 395 0% 395 0% Krzywcza 0 0% 392 0% 392 0% Chłopice 0 0% 381 0% 381 0% Markowa 0 0% 375 0% 375 0% Niwiska 0 0% 372 0% 372 0% Dzikowiec 0 0% 365 0% 365 0% Gać 0 0% 364 0% 364 0% str. 31

32 Borowa 0 0% 356 0% 356 0% Horyniec-Zdrój 0 0% 340 0% 340 0% Adamówka 0 0% 334 0% 334 0% Baligród 0 0% 327 0% 327 0% Rokietnica 0 0% 327 0% 327 0% Hyżne 0 0% 326 0% 326 0% Padew Narodowa 0 0% 323 0% 323 0% Chmielnik 0 0% 321 0% 321 0% Krościenko Wyżne 0 0% 312 0% 312 0% Krzeszów 0 0% 310 0% 310 0% Stubno 0 0% 300 0% 300 0% Bukowsko 0 0% 299 0% 299 0% Wielkie Oczy 0 0% 284 0% 284 0% Komańcza 0 0% 283 0% 283 0% Jodłowa 0 0% 277 0% 277 0% Lutowiska 0 0% 270 0% 270 0% Cisna 0 0% 242 0% 242 0% Besko 0 0% 241 0% 241 0% Czarna 0 0% 227 0% 227 0% Stary Dzików 0 0% 205 0% 205 0% Gawłuszowice 0 0% 186 0% 186 0% Krempna 0 0% 175 0% 175 0% Jaśliska 0 0% 109 0% 109 0% Tyrawa Wołoska 0 0% 102 0% 102 0% Tabela 15 Bezrobotni zarejestrowani wg zawodów (duże grupy) N % Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy % Pracownicy usług i sprzedawcy % Technicy i inny średni personel % Brak zawodu % Specjaliści % Pracownicy przy pracach prostych % Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń % Pracownicy biurowi % Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy % 2 Ze względu na liczne braki danych w SI Syriusz w odniesieniu do kategorii zawodowej należy przypuszczać, że liczba osób bez zawodu nie odzwierciedla faktycznego stanu rzeczy. Tym bardziej, że zaobserwowano błędy w kodowaniu w kilku powiatach. str. 32

33 Siły zbrojne % Przedstaw. władz publicz., wyżsi urzędnicy i kierownicy, WYŻSI URZĘDNICY I 368 0% KIEROWNICY Ogółem % Wykres 16 Bezrobotni zarejestrowani wg zawodów (duże grupy) Tabela 16 Bezrobotni zarejestrowani wg płci i zawodów (duże grupy) Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem N % N % N % Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy % % % Pracownicy usług i sprzedawcy % % % Technicy i inny średni personel % % % Brak zawodu % % % Specjaliści % % % Pracownicy przy pracach prostych % % % Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń % % % Pracownicy biurowi % % % 3 Ze względu na błędne zakodowanie danych informacja o liczbie osób bezrobotnych w zawodach należących do grupy siły zbrojne nie jest zgodne z faktycznym stanem rzeczy. Najprawdopodobniej zakodowano tu (kod 0 ) osoby, które są bez zawodu (kod ). Uwaga ta odnosi się do wszystkich danych związanych z prezentacją struktury bezrobotnych w oparciu o informacje dotyczące zawodu osoby zarejestrowanej. str. 33

34 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy % % % Siły zbrojne 225 0% 265 0% 490 0% Przedstaw. władz publicz., wyżsi urzędnicy i kierownicy, WYŻSI URZĘDNICY I 126 0% 242 0% 368 0% KIEROWNICY Ogółem % % % Wykres 17 Bezrobotni zarejestrowani wg płci i zawodów (duże grupy) str. 34

35 Wykres 18 Udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach zawodów (duże grupy) Tabela 17 Bezrobotni wg miejsca zamieszkania i zawodu (duże grupy) Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem N % N % N % Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy % % % Pracownicy usług i sprzedawcy % % % Technicy i inny średni personel % % % Brak zawodu % % % Specjaliści % % % Pracownicy przy pracach prostych % % % Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń % % % Pracownicy biurowi % % % Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 586 1% % % Siły zbrojne 211 0% 279 0% 490 0% Przedstaw. władz publicz., wyżsi urzędnicy i kierownicy, WYŻSI URZĘDNICY I 263 1% 105 0% 368 0% KIEROWNICY Ogółem % % % str. 35

36 Wykres 19 Bezrobotni wg miejsca zamieszkania i zawodu (duże grupy) Wykres 20 Udział bezrobotnych zamieszkałych w mieście i na wsi wg zawodu (duże grupy) str. 36

37 Tabela 18 Bezrobotni wg zawodu i kategorii wiekowej Wiek skategoryzowany lat lat lat 45-50lat 51-55lat lat 60 i więcej Ogółem Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Pracownicy usług i sprzedawcy Technicy i inny średni personel Brak zawodu Specjaliści Pracownicy przy pracach prostych N % N % N % N % N % N % N % N % % % % % % % % % % % % % % % 124 6% % % % % % % % % % % % % 797 5% 625 6% 640 7% 183 9% % % % % 483 3% 312 3% 311 3% 83 4% % 697 2% % % % % % % % Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 508 2% % % % 875 9% 847 9% % % Pracownicy biurowi Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Siły zbrojne Przedstaw. władz publicz., wyżsi urzędnicy i kierownicy, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY Ogółem 606 2% % 985 4% 613 4% 509 5% 421 5% 55 3% % 99 0% 650 1% 822 3% 517 3% 304 3% 208 2% 45 2% % 218 1% 172 0% 45 0% 22 0% 15 0% 13 0% 5 0% 490 0% 6 0% 63 0% 66 0% 59 0% 68 1% 75 1% 31 2% 368 0% % % % % % % % % Wykres 21 Zawód zarejestrowanych bezrobotnych (wielkie grupy) a kategoria wiekowa 4 4 Wykres zawiera niepoprawne proporcje osób bezrobotnych wg. grup zawodowych, ze względu na brak danych dotyczących osób bez zawodu oraz błędne przyporządkowanie do wielkiej grupy siły zbronje w jednym z powiatów. str. 37

38 Tabela 19 Bezrobotni wg zawodów (najliczniejsze kategorie zawodowe) N % Brak zawodu % Sprzedawca s % Ślusarz s % Krawiec s % Technik ekonomista s % Kucharz s % Murarz s % Technik mechanik s % Robotnik budowlany % Technik żywienia i gospodarstwa domowego s % Robotnik gospodarczy % Fryzjer s % Cukiernik s % Kucharz małej gastronomii s % Ekonomista % Specjalista administracji publicznej % Technik prac biurowych s % Tokarz w metalu % Mechanik samochodów osobowych % Mechanik pojazdów samochodowych s % Szwaczka % Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym % Piekarz s % Technik budownictwa s % Sprzątaczka biurowa % Kelner s 990 1% Magazynier 951 1% Technik rolnik s 937 1% Technik handlowiec s 919 1% Stolarz s 884 1% Technik technologii odzieży s 851 1% Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 840 1% Malarz budowlany 763 1% Pedagog 715 1% Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych s 699 1% Robotnik placowy 693 1% Technik administracji s 637 0% str. 38

39 Kierowca samochodu ciężarowego 611 0% Posadzkarz s 603 0% Pakowacz 567 0% Hydraulik 556 0% Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych 554 0% Technik informatyk s 542 0% Technik elektronik s 515 0% Specjalista do spraw marketingu i handlu 490 0% Rolnik s 484 0% Technik elektryk s 479 0% Stolarz meblowy 474 0% Dziewiarz 472 0% Pomoc kuchenna 468 0% % Kierowca samochodu osobowego 438 0% Socjolog 436 0% Frezer 397 0% Przedstawiciel handlowy 394 0% Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 381 0% Stolarz budowlany 372 0% Prawnik legislator 372 0% Pielęgniarka 366 0% Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 365 0% Barman 365 0% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie s 360 0% Elektromonter instalacji elektrycznych 357 0% Pozostali ogrodnicy 353 0% Obuwnik przemysłowy 350 0% Księgowy 347 0% Cieśla szalunkowy 333 0% Elektromechanik pojazdów samochodowych s 316 0% Betoniarz 316 0% Robotnik leśny 315 0% Technik hotelarstwa s 315 0% Dozorca 311 0% Elektromonter (elektryk) zakładowy 306 0% Asystent do spraw księgowości 305 0% Nauczyciel języka angielskiego 303 0% 5 Wartość 0 wynika z błędnego zakodowania danych w SI Syriusz w jednym z powiatów. str. 39

40 Inżynier rolnictwa 301 0% Nauczyciel języka polskiego 295 0% Robotnik drogowy 293 0% Technik ogrodnik s 293 0% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 291 0% Rzeźnik-wędliniarz s 290 0% Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 285 0% Specjalista do spraw rachunkowości 285 0% Nauczyciel wychowania fizycznego 279 0% Kasjer handlowy 277 0% Technik mechanizacji rolnictwa s 269 0% Technik technologii drewna s 267 0% Robotnik magazynowy 266 0% Opiekunka domowa 263 0% Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 262 0% Rolnik upraw polowych 261 0% Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju 258 0% Politolog 257 0% Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 249 0% Pozostali rolnicy upraw polowych 246 0% Pozostali pracownicy obsługi biurowej 243 0% Technik ochrony środowiska s 242 0% Fizjoterapeuta 234 0% Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego 229 0% Opiekunka dziecięca s 229 0% Technik masażysta s 223 0% Kierowca ciągnika rolniczego 219 0% Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 218 0% Pozostali technicy technologii żywności 217 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 216 0% Nauczyciel nauczania początkowego 209 0% Plastyk s 206 0% Spawacz ręczny gazowy 203 0% Technik agrobiznesu s 203 0% Technik usług fryzjerskich s 201 0% Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich 196 0% Salowa 194 0% Betoniarz-zbrojarz s 193 0% Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 189 0% str. 40

41 Malarz-tapeciarz s 189 0% Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska 189 0% Specjalista zastosowań informatyki 189 0% Monter sprzętu gospodarstwa domowego 187 0% Pomoc domowa 177 0% Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym 173 0% Mechanik samochodów ciężarowych 169 0% Pozostali ślusarze i pokrewni 169 0% Terapeuta zajęciowy s 166 0% Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych 165 0% Filolog - filologia polska 163 0% Hutnik-dmuchacz szkła 161 0% Ogrodnik - uprawa warzyw polowych 161 0% Kosmetyczka 161 0% Tkacz 160 0% Laborant chemiczny 159 0% Blacharz samochodowy s 158 0% Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 155 0% Zaopatrzeniowiec 155 0% Specjalista do spraw finansów 154 0% Kaletnik s 153 0% Palacz pieców zwykłych 152 0% Technik geodeta s 151 0% Operator urządzeń przetwórstwa mięsa 150 0% Tapicer s 150 0% Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 150 0% Drwal / pilarz drzew 150 0% Sekretarka 150 0% Operator obrabiarek skrawających s 149 0% Technik leśnik s 147 0% Technik usług kosmetycznych s 146 0% Ładowacz 145 0% Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 145 0% Nauczyciel historii 144 0% Pracownik socjalny 141 0% Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 140 0% Specjalista do spraw integracji europejskiej 140 0% Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 139 0% Technik włókiennik s 139 0% str. 41

42 Konfekcjoner wyrobów gumowych 137 0% Technik technologii chemicznej s 137 0% Monter konstrukcji stalowych 136 0% Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń 133 0% Pilarz 132 0% Technik organizacji usług gastronomicznych s 132 0% Nauczyciel przedszkola 132 0% Ogrodnik terenów zieleni 131 0% Filolog - filologia obcojęzyczna 131 0% Sortowacz 130 0% Technik obsługi turystycznej s 127 0% Koszykarz-plecionkarz s 126 0% Biolog 126 0% Brukarz 125 0% Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 124 0% Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 124 0% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych s 123 0% Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 122 0% Kierowca autobusu 121 0% Operator maszyn rolniczych 120 0% Technik farmaceutyczny s 120 0% Kierowca operator wózków jezdniowych 118 0% Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 118 0% Rolnik upraw mieszanych 118 0% Pozostali specjaliści z dziedziny prawa 118 0% Aparatowy procesów chemicznych 117 0% Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 115 0% Technik telekomunikacji s 114 0% Blacharz s 113 0% Górnik eksploatacji podziemnej s 112 0% Monter izolacji budowlanych s 111 0% Meliorant 110 0% Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 110 0% Dietetyk s 107 0% Szlifierz metali 106 0% Dziennikarz 106 0% Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 106 0% Opiekun w domu pomocy społecznej s 105 0% Technik analityk s 104 0% str. 42

43 Formierz odlewnik 102 0% Dekarz s 102 0% Garmażer 101 0% Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) 100 0% Operator centrali telefonicznej 100 0% Asystent usług pocztowych 99 0% Operator maszyn do obróbki skrawaniem 98 0% Lakiernik samochodowy 98 0% Technik urządzeń sanitarnych s 98 0% Fryzjer damski 96 0% Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 95 0% Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 95 0% Zdobnik szkła 94 0% Technik hodowca zwierząt 94 0% Nauczyciel matematyki 93 0% Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 92 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 90 0% Listonosz 90 0% Ratownik medyczny s 90 0% Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych s 89 0% Zbrojarz 89 0% Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 89 0% Pozostali magazynierzy i pokrewni 88 0% Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 88 0% Technik technologii żywności s 88 0% Kulturoznawca 88 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 87 0% Rozbieracz-wykrawacz 87 0% Kierowca samochodu dostawczego 86 0% Recepcjonista 86 0% Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 84 0% Pozostali hodowcy zwierząt 83 0% Woźny 82 0% Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni 81 0% Ślusarz narzędziowy 81 0% Pozostali pracownicy przy pracach prostych 79 0% Pozostali pracownicy obsługi biura 79 0% Pokojowa 78 0% Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych 78 0% str. 43

44 Historyk 78 0% Pozostali spawacze i pokrewni 77 0% Specjalista ochrony środowiska 76 0% Sortowacz-brakarz szkła 75 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne 74 0% Praczka 73 0% Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 73 0% Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle 73 0% elektromaszynowym Pomocniczy robotnik polowy 72 0% Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 72 0% Technik architektury krajobrazu s 72 0% Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna 71 0% Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 71 0% Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 71 0% Prasowaczka ręczna 69 0% Wiertacz w metalu 69 0% Monter rurociągów przemysłowych 68 0% Technik inżynierii środowiska i melioracji s 68 0% Położna 68 0% Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 68 0% Operator pras w produkcji drzewnej 67 0% Plecionkarz 67 0% Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych 67 0% Pozostali technicy mechanicy 67 0% Krojczy 66 0% Monter / składacz okien 65 0% Opiekunka dziecięca domowa 65 0% Filozof 65 0% Nauczyciel języka niemieckiego 65 0% Siostra PCK 64 0% Technik fizjoterapii 64 0% Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego 63 0% Formowacz wyrobów szklanych 63 0% Portier 63 0% Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim s 62 0% Doradca klienta 62 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie 62 0% Inżynier technologii chemicznej 62 0% str. 44

45 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 62 0% Stolarz galanterii drzewnej 61 0% Elektromechanik s 61 0% Operator obrabiarek zespołowych 61 0% Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni 61 0% Palacz kotłów parowych 60 0% Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 60 0% Tynkarz 60 0% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 60 0% Biotechnolog 60 0% Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 59 0% Mechanik silników spalinowych 59 0% Technik mechanik obróbki skrawaniem 59 0% Animator kultury s 58 0% Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 57 0% Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej 57 0% Technik mechatronik s 57 0% Telemarketer 56 0% Specjalista bankowości 56 0% Elektryk s 55 0% Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych s 55 0% Pozostali monterzy 54 0% Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 54 0% Matematyk 54 0% Kamieniarz s 53 0% Ubojowy 52 0% Fakturzystka 52 0% Specjalista pracy socjalnej 52 0% Inżynier systemów i sieci komputerowych 52 0% Chemik 52 0% Operator sprzętu ciężkiego 51 0% Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne 51 0% Agent ubezpieczeniowy 51 0% Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 51 0% Konserwator części 50 0% Sortowacz materiałów drzewnych 50 0% Fotograf s 50 0% Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym 50 0% Asystent prawny 50 0% str. 45

46 Nauczyciel plastyki 50 0% Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 49 0% Pomocniczy robotnik leśny 49 0% Monter konstrukcji budowlanych s 49 0% Konserwator budynków 49 0% Sprzedawca w stacji paliw 49 0% Pozostali kucharze 49 0% Specjalista resocjalizacji 49 0% Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 49 0% Operator koparkoładowarki 48 0% Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych 48 0% Technik turystyki wiejskiej s 48 0% Asystentka stomatologiczna s 48 0% Inżynier technologii żywności 48 0% Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 47 0% Tłoczarz w metalu 47 0% Ogrodnik s 47 0% Technik analityki medycznej 47 0% Specjalista zdrowia publicznego 47 0% Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni 46 0% Elektromonter maszyn elektrycznych 46 0% Cieśla s 46 0% Sanitariusz szpitalny 46 0% Pedagog szkolny 46 0% Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej 46 0% Operator suwnic (suwnicowy) 45 0% Introligator poligraficzny 45 0% Mechanik maszyn rolniczych 45 0% Kowal s 45 0% Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych 45 0% Technik drogownictwa s 45 0% Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami 45 0% Pozostali pośrednicy handlowi 44 0% Doradca finansowy 44 0% Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 43 0% Elektromonter taboru szynowego 43 0% Pozostali drukarze 43 0% Opiekunka środowiskowa s 43 0% Konduktor 42 0% str. 46

47 Pracownik do spraw osobowych 42 0% Referent (asystent) bankowości 42 0% Pozostali inżynierowie mechanicy 42 0% Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 40 0% Archeolog 40 0% Kosmetolog 40 0% Inżynier leśnictwa 40 0% Fizyk 40 0% Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług 40 0% Operator maszyn i urządzeń odlewniczych s 39 0% Technik dentystyczny s 39 0% Inżynier elektronik 39 0% Robotnik torowy 38 0% Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 38 0% Żaglownik 38 0% Przędzarz 38 0% Inżynier ogrodnictwa 38 0% Pomocniczy robotnik szklarniowy 37 0% Ekspedytor 37 0% Technik elektroradiolog s 37 0% Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza 37 0% Nauczyciel biologii 37 0% Inżynier elektryk 36 0% Kopacz 35 0% Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt 35 0% Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 35 0% Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 35 0% Bibliotekarz s 35 0% Psycholog 35 0% Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 34 0% Kasjer w zakładzie pracy 34 0% Technik technologii żywności - cukrownictwo 34 0% Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 34 0% Chemik - technologia chemiczna 34 0% Pozostali rzemieślnicy 33 0% Kasjer biletowy 33 0% Ekspedient pocztowy 33 0% Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 33 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne 33 0% str. 47

48 Technik pojazdów samochodowych s 33 0% Logistyk 33 0% Blacharz budowlany 32 0% Renowator zabytków architektury s 32 0% Właściciel małego sklepu 32 0% Technik weterynarii s 32 0% Specjalista do spraw sprzedaży 32 0% Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu 32 0% Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne 32 0% Pomocnik piekarza 31 0% Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 31 0% Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego 31 0% Pomoc dentystyczna 31 0% Kasjer bankowy 31 0% Operator sprzętu komputerowego 31 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe 31 0% Pozostali technicy chemicy i pokrewni 31 0% Bibliotekoznawca 31 0% Pozostali inżynierowie i pokrewni 31 0% Geograf 31 0% Naczelnik / kierownik wydziału 31 0% Żołnierz szeregowy 31 0% Manewrowy 30 0% Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 30 0% Operator urządzeń do produkcji pieczywa 30 0% Szlifierz materiałów drzewnych 30 0% Tajemniczy klient (mystery shopper) 30 0% Technik mechanik lotniczy s 30 0% Pozostali technicy elektrycy 30 0% Specjalista do spraw public relations 30 0% Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej 30 0% Inżynier organizacji i planowania produkcji 30 0% Monter wyrobów z tworzyw sztucznych 29 0% Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 29 0% Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 29 0% Kierownik sali sprzedaży 29 0% Gospodarz domu 29 0% Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych 29 0% Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż s 28 0% str. 48

49 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 28 0% Mechanik silników lotniczych 28 0% Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 28 0% Technik ochrony fizycznej osób i mienia s 28 0% Dyspozytor transportu samochodowego 28 0% Nauczyciel muzyki 28 0% Nauczyciel fizyki i astronomii 28 0% Monter mebli 27 0% Inwentaryzator 27 0% Rejestratorka medyczna 27 0% Pracownik biura podróży 27 0% Muzyk s 27 0% Higienistka stomatologiczna s 27 0% Technik poligraf s 27 0% Archiwista 27 0% Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej 27 0% Inżynier mechanik - technologia mechaniczna 27 0% Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 26 0% Operator pociągowy 26 0% Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych 26 0% Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek 26 0% Mechanik ciągników 26 0% Malarz lakiernik wyrobów metalowych 26 0% Sprzedawca w branży spożywczej 26 0% Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń 26 0% Administrator sieci informatycznej 26 0% Tester oprogramowania komputerowego 26 0% Specjalista do spraw reklamy 26 0% Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej 26 0% Nastawniczy 25 0% Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych 25 0% Spawacz metodą MAG 25 0% Opiekun medyczny s 25 0% Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 25 0% Pozostali pracownicy do spraw transportu 25 0% Planista produkcyjny 25 0% Kasjer walutowy 25 0% Operator wprowadzania danych 25 0% Nauczyciel religii 25 0% str. 49

50 Inżynier zootechniki 25 0% Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 25 0% Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych 24 0% Karmelarz 24 0% Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 24 0% Agent celny 24 0% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy s 24 0% Wychowawca w jednostkach penitencjarnych 24 0% Inżynier mechanik - środki transportu 24 0% Kierownik działu sprzedaży 24 0% Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy 23 0% Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych 23 0% Wulkanizator 23 0% Maszynista maszyn offsetowych 23 0% Lakiernik wyrobów drzewnych 23 0% Pozostali sadownicy 23 0% Specjalista żywienia człowieka 23 0% Lekarz 23 0% Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami 23 0% Monter sieci telekomunikacyjnych 22 0% Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego 22 0% Galwanizer 22 0% Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 22 0% Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 22 0% Nauczyciel techniki 22 0% Nauczyciel geografii 22 0% Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej s 21 0% Hartownik 21 0% Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 21 0% Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni 21 0% Sprzedawca w branży przemysłowej 21 0% Maszynistka 21 0% Opiekun osoby starszej s 21 0% Technik logistyk s 21 0% Grafik komputerowy multimediów 21 0% Architekt 21 0% Inżynier inżynierii materiałowej 21 0% Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia 21 0% Kierownik działu marketingu 21 0% str. 50

51 Sortowacz surowców wtórnych 20 0% Pomocnik ciastkarza 20 0% Teolog 20 0% Koronkarka 19 0% Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej 19 0% Pozostali mechanicy precyzyjni 19 0% Operator zgrzewarek 19 0% Pozostali malarze i pokrewni 19 0% Monter nawierzchni kolejowej s 19 0% Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu 19 0% Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali 19 0% Pomoc laboratoryjna 18 0% Operator urządzeń przemysłu szklarskiego s 18 0% Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych 18 0% Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 18 0% Cholewkarz 18 0% Przetwórca owoców i warzyw 18 0% Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 18 0% Monter instalacji gazowych s 18 0% Ogrodnik - uprawy pod osłonami 18 0% Pracownik kancelaryjny 18 0% Asystent osoby niepełnosprawnej s 18 0% Sekretarka medyczna 18 0% Technik górnictwa otworowego s 18 0% Artysta rzeźbiarz 18 0% Pozostali kartografowie i geodeci 18 0% Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych 18 0% Wydawca materiałów 17 0% Pomocnik mleczarski 17 0% Operator maszyn leśnych s 17 0% Kierowca mechanik 17 0% Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 17 0% Szlifierz kamienia 17 0% Monter mechatronik s 17 0% Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 17 0% Mechanik pojazdów jednośladowych 17 0% Mechanik taboru kolejowego 17 0% Pozostałe kosmetyczki i pokrewni 17 0% Pracownik informacji turystycznej 17 0% str. 51

52 Funkcjonariusz celny 17 0% Specjalista do spraw kadr 17 0% Koordynator projektów unijnych 17 0% Dyrektor wykonawczy 17 0% Kolporter 16 0% Zamiatacz 16 0% Operator maszyn drogowych 16 0% Dróżnik przejazdowy 16 0% Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego 16 0% Monter płatowców i śmigłowców 16 0% Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych 16 0% Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 16 0% Operator koparki 16 0% Rymarz 16 0% Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym 16 0% Modelarz odlewniczy s 16 0% Pozostali lakiernicy 16 0% Szklarz budowlany 16 0% Wydawca posiłków / bufetowy 16 0% Technik rachunkowości s 16 0% Mistrz produkcji w budownictwie drogowym 16 0% Technik transportu kolejowego s 16 0% Technik hydrolog s 16 0% Programista aplikacji 16 0% Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 16 0% Inżynier automatyki i robotyki 16 0% Inżynier inżynierii chemicznej 16 0% Towaroznawca 16 0% Parkingowy 15 0% Goniec 15 0% Wozak 15 0% Operator myjni 15 0% Czyściciel pojazdów 15 0% Sprzątaczka domowa 15 0% Monter rowerów i wózków 15 0% Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 15 0% Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych 15 0% Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów 15 0% Tartacznik 15 0% str. 52

53 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 15 0% Mechanik precyzyjny s 15 0% Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem 15 0% Monter ociepleń budynków 15 0% Policjant służby prewencji 15 0% Hostessa 15 0% Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 15 0% Pozostali technicy budownictwa 15 0% Specjalista kontroli jakości 15 0% Prezes 15 0% Szatniarz 14 0% Ładowacz nieczystości stałych 14 0% Robotnik na rampie 14 0% Operator maszyny rozlewniczej 14 0% Oczyszczacz konstrukcji stalowych 14 0% Zgrzewacz 14 0% Monter budownictwa wodnego s 14 0% Pomoc apteczna 14 0% Wizażystka / stylistka 14 0% Pracownik punktu skupu 14 0% Inkasent 14 0% Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni 14 0% Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 14 0% Technik geolog s 14 0% Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej 14 0% Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 14 0% Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 14 0% Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 14 0% Kierownik działu produkcji 14 0% Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 13 0% Operator urządzeń pakujących 13 0% Topiarz szkła 13 0% Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt 13 0% Operator urządzeń przygotowania wsadu 13 0% Górnik eksploatacji otworowej s 13 0% Obuwnik s 13 0% Operator kserokopiarek 13 0% Szlifierz polerowacz szkła optycznego 13 0% Formowacz wyrobów ceramicznych 13 0% str. 53

54 Zegarmistrz s 13 0% Monter konstrukcji aluminiowych 13 0% Pozostali monterzy izolacji 13 0% Glazurnik 13 0% Intendent 13 0% Biomasażysta 13 0% Technik technologii szkła s 13 0% Pozostali kreślarze 13 0% Technik wiertnik s 13 0% Lekarz weterynarii 13 0% Geolog 13 0% Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 13 0% Pracownik prac dorywczych 12 0% Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych 12 0% Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 12 0% Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich 12 0% Hafciarka 12 0% Kuśnierz s 12 0% Młynarz 12 0% Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć 12 0% Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej 12 0% Złotnik-jubiler s 12 0% Szlifierz ostrzarz 12 0% Ratownik wodny zawodowy 12 0% Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych s 12 0% Asystent usług telekomunikacyjnych 12 0% Technik spedytor s 12 0% Higienistka szkolna 12 0% Instruktor higieny 12 0% Operator (maszynista) stacji pomp 12 0% Elektroenergetyk elektrowni cieplnych 12 0% Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 12 0% Pozostali artyści plastycy 12 0% Administrator baz danych 12 0% Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 12 0% Doradca zawodowy 12 0% Specjalista do spraw logistyki 12 0% Nauczyciel bibliotekarz 12 0% Inżynier telekomunikacji 12 0% str. 54

55 Pracownik rozkładający towar na półkach 11 0% Robotnik mostowy 11 0% Ustawiacz 11 0% Dyżurny ruchu kolejowego 11 0% Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek 11 0% Operator skrawarek drewna 11 0% Operator urządzeń do produkcji piwa 11 0% Operator urządzeń walcowni 11 0% Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 11 0% Elektromonter sieci trakcyjnej 11 0% Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni 11 0% Lakiernik s 11 0% Układacz nawierzchni drogowych 11 0% Ogrodnik szkółkarz 11 0% Pozostali pracownicy usług ochrony 11 0% Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 11 0% Pozostali opiekunowie dziecięcy 11 0% Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni 11 0% Pozostali pośrednicy usług biznesowych 11 0% Technik górnictwa odkrywkowego s 11 0% Technik mechanik eksploatacji środków transportu 11 0% Artysta muzyk instrumentalista 11 0% Artysta malarz 11 0% Artysta grafik 11 0% Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia 11 0% Grafik komputerowy DTP 11 0% Projektant mody 11 0% Architekt krajobrazu 11 0% Inżynier hutnik 11 0% Inżynier inżynierii środowiska - melioracje 11 0% Doradca rolniczy 11 0% Kierownik działu transportu 11 0% Robotnik przy myciu części i zespołów 10 0% Kierowca ciągnika siodłowego 10 0% Maszynista pojazdu trakcyjnego 10 0% Operator maszyn do formowania szkła płaskiego 10 0% Operator automatów do formowania wyrobów szklanych 10 0% Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu 10 0% Tapicer meblowy 10 0% str. 55

56 Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni 10 0% Pozostali monterzy linii elektrycznych 10 0% Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć 10 0% Elektromechanik urządzeń chłodniczych 10 0% Ekspedient w punkcie usługowym 10 0% Ankieter 10 0% Instruktor rekreacji ruchowej 10 0% Instruktor dyscypliny sportu 10 0% Sekretarz sądowy 10 0% Ekspozytor towarów (merchandiser) 10 0% Technik urządzeń ruchu lotniczego 10 0% Pozostali administratorzy systemów komputerowych 10 0% Doradca personalny 10 0% Promotor zdrowia 10 0% Pozostali inżynierowie elektrycy 10 0% Inżynier odlewnik 10 0% Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni 10 0% Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu 10 0% Dyrektor generalny 10 0% str. 56

57 Tabela 20 Bezrobotni wg kategorii zawodów i płci (najliczniejsze kategorie zawodowe) Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem Brak zawodu % % % Sprzedawca s % % % Ślusarz s 170 0% % % Krawiec s % 23 0% % Technik ekonomista s % 460 1% % Kucharz s % 445 1% % Murarz s 3 0% % % Technik mechanik s 173 0% % % Robotnik budowlany 28 0% % % Technik żywienia i gospodarstwa domowego s % 267 0% % Robotnik gospodarczy 482 1% % % Fryzjer s % 26 0% % Cukiernik s % 243 0% % Kucharz małej gastronomii s 966 1% 447 1% % Ekonomista % 334 1% % Specjalista administracji publicznej % 328 1% % Technik prac biurowych s % 154 0% % Tokarz w metalu 263 0% % % Mechanik samochodów osobowych 3 0% % % Mechanik pojazdów samochodowych s 3 0% % % Szwaczka % 14 0% % Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 636 1% 460 1% % Piekarz s 494 1% 599 1% % Technik budownictwa s 189 0% 884 1% % Sprzątaczka biurowa % 29 0% % Kelner s 867 1% 123 0% 990 1% Magazynier 261 0% 690 1% 951 1% Technik rolnik s 663 1% 274 0% 937 1% Technik handlowiec s 733 1% 186 0% 919 1% Stolarz s 58 0% 826 1% 884 1% Technik technologii odzieży s 840 1% 11 0% 851 1% Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i 606 1% 234 0% 840 1% turystycznych Malarz budowlany 110 0% 653 1% 763 1% Pedagog 669 1% 46 0% 715 1% Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych s 2 0% 697 1% 699 1% str. 57

58 Robotnik placowy 162 0% 531 1% 693 1% Technik administracji s 540 1% 97 0% 637 0% Kierowca samochodu ciężarowego 3 0% 608 1% 611 0% Posadzkarz s 5 0% 598 1% 603 0% Pakowacz 408 1% 159 0% 567 0% Hydraulik 1 0% 555 1% 556 0% Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych 414 1% 140 0% 554 0% Technik informatyk s 145 0% 397 1% 542 0% Technik elektronik s 23 0% 492 1% 515 0% Specjalista do spraw marketingu i handlu 354 0% 136 0% 490 0% Rolnik s 352 0% 132 0% 484 0% Technik elektryk s 17 0% 462 1% 479 0% Stolarz meblowy 73 0% 401 1% 474 0% Dziewiarz 449 1% 23 0% 472 0% Pomoc kuchenna 443 1% 25 0% 468 0% % 232 0% 457 0% Kierowca samochodu osobowego 6 0% 432 1% 438 0% Socjolog 320 0% 116 0% 436 0% Frezer 107 0% 290 0% 397 0% Przedstawiciel handlowy 195 0% 199 0% 394 0% Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 2 0% 379 1% 381 0% Stolarz budowlany 18 0% 354 1% 372 0% Prawnik legislator 212 0% 160 0% 372 0% Pielęgniarka 359 0% 7 0% 366 0% Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 78 0% 287 0% 365 0% Barman 282 0% 83 0% 365 0% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie s 0 0% 360 1% 360 0% Elektromonter instalacji elektrycznych 8 0% 349 1% 357 0% Pozostali ogrodnicy 288 0% 65 0% 353 0% Obuwnik przemysłowy 303 0% 47 0% 350 0% Księgowy 335 0% 12 0% 347 0% Cieśla szalunkowy 11 0% 322 0% 333 0% Elektromechanik pojazdów samochodowych s 2 0% 314 0% 316 0% Betoniarz 0 0% 316 0% 316 0% Robotnik leśny 126 0% 189 0% 315 0% Technik hotelarstwa s 272 0% 43 0% 315 0% Dozorca 56 0% 255 0% 311 0% Elektromonter (elektryk) zakładowy 5 0% 301 0% 306 0% 6 Wartość 0 wynika z błędnego zakodowania danych w SI Syriusz. str. 58

59 Asystent do spraw księgowości 280 0% 25 0% 305 0% Nauczyciel języka angielskiego 259 0% 44 0% 303 0% Inżynier rolnictwa 194 0% 107 0% 301 0% Nauczyciel języka polskiego 272 0% 23 0% 295 0% Robotnik drogowy 4 0% 289 0% 293 0% Technik ogrodnik s 228 0% 65 0% 293 0% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 200 0% 91 0% 291 0% Rzeźnik-wędliniarz s 109 0% 181 0% 290 0% Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 50 0% 235 0% 285 0% Specjalista do spraw rachunkowości 241 0% 44 0% 285 0% Nauczyciel wychowania fizycznego 108 0% 171 0% 279 0% Kasjer handlowy 256 0% 21 0% 277 0% Technik mechanizacji rolnictwa s 2 0% 267 0% 269 0% Technik technologii drewna s 38 0% 229 0% 267 0% Robotnik magazynowy 81 0% 185 0% 266 0% Opiekunka domowa 260 0% 3 0% 263 0% Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 23 0% 239 0% 262 0% Rolnik upraw polowych 188 0% 73 0% 261 0% Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju 195 0% 63 0% 258 0% Politolog 163 0% 94 0% 257 0% Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 50 0% 199 0% 249 0% Pozostali rolnicy upraw polowych 149 0% 97 0% 246 0% Pozostali pracownicy obsługi biurowej 217 0% 26 0% 243 0% Technik ochrony środowiska s 190 0% 52 0% 242 0% Fizjoterapeuta 182 0% 52 0% 234 0% Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego 210 0% 19 0% 229 0% Opiekunka dziecięca s 227 0% 2 0% 229 0% Technik masażysta s 176 0% 47 0% 223 0% Kierowca ciągnika rolniczego 0 0% 219 0% 219 0% Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 69 0% 149 0% 218 0% Pozostali technicy technologii żywności 195 0% 22 0% 217 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 168 0% 48 0% 216 0% Nauczyciel nauczania początkowego 200 0% 9 0% 209 0% Plastyk s 153 0% 53 0% 206 0% Spawacz ręczny gazowy 2 0% 201 0% 203 0% Technik agrobiznesu s 130 0% 73 0% 203 0% Technik usług fryzjerskich s 199 0% 2 0% 201 0% Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich 155 0% 41 0% 196 0% Salowa 180 0% 14 0% 194 0% str. 59

60 Betoniarz-zbrojarz s 0 0% 193 0% 193 0% Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 89 0% 100 0% 189 0% Malarz-tapeciarz s 28 0% 161 0% 189 0% Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska 161 0% 28 0% 189 0% Specjalista zastosowań informatyki 30 0% 159 0% 189 0% Monter sprzętu gospodarstwa domowego 151 0% 36 0% 187 0% Pomoc domowa 168 0% 9 0% 177 0% Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym 16 0% 157 0% 173 0% Mechanik samochodów ciężarowych 0 0% 169 0% 169 0% Pozostali ślusarze i pokrewni 6 0% 163 0% 169 0% Terapeuta zajęciowy s 150 0% 16 0% 166 0% Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych 17 0% 148 0% 165 0% Filolog - filologia polska 142 0% 21 0% 163 0% Hutnik-dmuchacz szkła 9 0% 152 0% 161 0% Ogrodnik - uprawa warzyw polowych 120 0% 41 0% 161 0% Kosmetyczka 161 0% 0 0% 161 0% Tkacz 147 0% 13 0% 160 0% Laborant chemiczny 152 0% 7 0% 159 0% Blacharz samochodowy s 0 0% 158 0% 158 0% Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 0 0% 155 0% 155 0% Zaopatrzeniowiec 38 0% 117 0% 155 0% Specjalista do spraw finansów 123 0% 31 0% 154 0% Kaletnik s 140 0% 13 0% 153 0% Palacz pieców zwykłych 3 0% 149 0% 152 0% Technik geodeta s 63 0% 88 0% 151 0% Operator urządzeń przetwórstwa mięsa 92 0% 58 0% 150 0% Tapicer s 27 0% 123 0% 150 0% Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 1 0% 149 0% 150 0% Drwal / pilarz drzew 0 0% 150 0% 150 0% Sekretarka 150 0% 0 0% 150 0% Operator obrabiarek skrawających s 9 0% 140 0% 149 0% Technik leśnik s 20 0% 127 0% 147 0% Technik usług kosmetycznych s 146 0% 0 0% 146 0% Ładowacz 13 0% 132 0% 145 0% Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 38 0% 107 0% 145 0% Nauczyciel historii 74 0% 70 0% 144 0% Pracownik socjalny 132 0% 9 0% 141 0% Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 42 0% 98 0% 140 0% Specjalista do spraw integracji europejskiej 102 0% 38 0% 140 0% str. 60

61 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 90 0% 49 0% 139 0% Technik włókiennik s 128 0% 11 0% 139 0% Konfekcjoner wyrobów gumowych 113 0% 24 0% 137 0% Technik technologii chemicznej s 120 0% 17 0% 137 0% Monter konstrukcji stalowych 0 0% 136 0% 136 0% Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń 33 0% 100 0% 133 0% Pilarz 22 0% 110 0% 132 0% Technik organizacji usług gastronomicznych s 116 0% 16 0% 132 0% Nauczyciel przedszkola 130 0% 2 0% 132 0% Ogrodnik terenów zieleni 80 0% 51 0% 131 0% Filolog - filologia obcojęzyczna 109 0% 22 0% 131 0% Sortowacz 84 0% 46 0% 130 0% Technik obsługi turystycznej s 108 0% 19 0% 127 0% Koszykarz-plecionkarz s 65 0% 61 0% 126 0% Biolog 108 0% 18 0% 126 0% Brukarz 1 0% 124 0% 125 0% Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 42 0% 82 0% 124 0% Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 81 0% 43 0% 124 0% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych s 0 0% 123 0% 123 0% Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 2 0% 120 0% 122 0% Kierowca autobusu 0 0% 121 0% 121 0% Operator maszyn rolniczych 6 0% 114 0% 120 0% Technik farmaceutyczny s 109 0% 11 0% 120 0% Kierowca operator wózków jezdniowych 3 0% 115 0% 118 0% Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 41 0% 77 0% 118 0% Rolnik upraw mieszanych 78 0% 40 0% 118 0% Pozostali specjaliści z dziedziny prawa 72 0% 46 0% 118 0% Aparatowy procesów chemicznych 66 0% 51 0% 117 0% Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 0 0% 115 0% 115 0% Technik telekomunikacji s 28 0% 86 0% 114 0% Blacharz s 0 0% 113 0% 113 0% Górnik eksploatacji podziemnej s 1 0% 111 0% 112 0% Monter izolacji budowlanych s 1 0% 110 0% 111 0% Meliorant 2 0% 108 0% 110 0% Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 52 0% 58 0% 110 0% Dietetyk s 98 0% 9 0% 107 0% Szlifierz metali 20 0% 86 0% 106 0% Dziennikarz 76 0% 30 0% 106 0% Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 69 0% 37 0% 106 0% str. 61

62 Opiekun w domu pomocy społecznej s 97 0% 8 0% 105 0% Technik analityk s 97 0% 7 0% 104 0% Formierz odlewnik 18 0% 84 0% 102 0% Dekarz s 0 0% 102 0% 102 0% Garmażer 74 0% 27 0% 101 0% Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) 17 0% 83 0% 100 0% Operator centrali telefonicznej 99 0% 1 0% 100 0% Asystent usług pocztowych 88 0% 11 0% 99 0% Operator maszyn do obróbki skrawaniem 19 0% 79 0% 98 0% Lakiernik samochodowy 1 0% 97 0% 98 0% Technik urządzeń sanitarnych s 13 0% 85 0% 98 0% Fryzjer damski 95 0% 1 0% 96 0% Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 2 0% 93 0% 95 0% Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 82 0% 13 0% 95 0% Zdobnik szkła 82 0% 12 0% 94 0% Technik hodowca zwierząt 75 0% 19 0% 94 0% Nauczyciel matematyki 81 0% 12 0% 93 0% Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 3 0% 89 0% 92 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 38 0% 52 0% 90 0% Listonosz 28 0% 62 0% 90 0% Ratownik medyczny s 26 0% 64 0% 90 0% Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych s 1 0% 88 0% 89 0% Zbrojarz 2 0% 87 0% 89 0% Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 61 0% 28 0% 89 0% Pozostali magazynierzy i pokrewni 29 0% 59 0% 88 0% Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 80 0% 8 0% 88 0% Technik technologii żywności s 65 0% 23 0% 88 0% Kulturoznawca 62 0% 26 0% 88 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 34 0% 53 0% 87 0% Rozbieracz-wykrawacz 39 0% 48 0% 87 0% Kierowca samochodu dostawczego 0 0% 86 0% 86 0% Recepcjonista 79 0% 7 0% 86 0% Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 74 0% 10 0% 84 0% Pozostali hodowcy zwierząt 45 0% 38 0% 83 0% Woźny 68 0% 14 0% 82 0% Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni 19 0% 62 0% 81 0% Ślusarz narzędziowy 9 0% 72 0% 81 0% Pozostali pracownicy przy pracach prostych 35 0% 44 0% 79 0% Pozostali pracownicy obsługi biura 65 0% 14 0% 79 0% str. 62

63 Pokojowa 75 0% 3 0% 78 0% Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych 2 0% 76 0% 78 0% Historyk 39 0% 39 0% 78 0% Pozostali spawacze i pokrewni 1 0% 76 0% 77 0% Specjalista ochrony środowiska 52 0% 24 0% 76 0% Sortowacz-brakarz szkła 70 0% 5 0% 75 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne 58 0% 16 0% 74 0% Praczka 69 0% 4 0% 73 0% Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1 0% 72 0% 73 0% Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle 56 0% 17 0% 73 0% elektromaszynowym Pomocniczy robotnik polowy 31 0% 41 0% 72 0% Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 55 0% 17 0% 72 0% Technik architektury krajobrazu s 63 0% 9 0% 72 0% Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna 8 0% 63 0% 71 0% Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 14 0% 57 0% 71 0% Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 20 0% 51 0% 71 0% Prasowaczka ręczna 66 0% 3 0% 69 0% Wiertacz w metalu 35 0% 34 0% 69 0% Monter rurociągów przemysłowych 0 0% 68 0% 68 0% Technik inżynierii środowiska i melioracji s 25 0% 43 0% 68 0% Położna 68 0% 0 0% 68 0% Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 45 0% 23 0% 68 0% Operator pras w produkcji drzewnej 38 0% 29 0% 67 0% Plecionkarz 63 0% 4 0% 67 0% Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych 54 0% 13 0% 67 0% Pozostali technicy mechanicy 13 0% 54 0% 67 0% Krojczy 39 0% 27 0% 66 0% Monter / składacz okien 3 0% 62 0% 65 0% Opiekunka dziecięca domowa 65 0% 0 0% 65 0% Filozof 38 0% 27 0% 65 0% Nauczyciel języka niemieckiego 61 0% 4 0% 65 0% Siostra PCK 64 0% 0 0% 64 0% Technik fizjoterapii 50 0% 14 0% 64 0% Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego 59 0% 4 0% 63 0% Formowacz wyrobów szklanych 25 0% 38 0% 63 0% Portier 9 0% 54 0% 63 0% Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim s 0 0% 62 0% 62 0% Doradca klienta 40 0% 22 0% 62 0% str. 63

64 Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie 50 0% 12 0% 62 0% Inżynier technologii chemicznej 43 0% 19 0% 62 0% Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 9 0% 53 0% 62 0% Stolarz galanterii drzewnej 22 0% 39 0% 61 0% Elektromechanik s 7 0% 54 0% 61 0% Operator obrabiarek zespołowych 10 0% 51 0% 61 0% Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni 52 0% 9 0% 61 0% Palacz kotłów parowych 1 0% 59 0% 60 0% Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 57 0% 3 0% 60 0% Tynkarz 0 0% 60 0% 60 0% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 44 0% 16 0% 60 0% Biotechnolog 45 0% 15 0% 60 0% Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 19 0% 40 0% 59 0% Mechanik silników spalinowych 2 0% 57 0% 59 0% Technik mechanik obróbki skrawaniem 8 0% 51 0% 59 0% Animator kultury s 47 0% 11 0% 58 0% Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 10 0% 47 0% 57 0% Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej 8 0% 49 0% 57 0% Technik mechatronik s 0 0% 57 0% 57 0% Telemarketer 48 0% 8 0% 56 0% Specjalista bankowości 50 0% 6 0% 56 0% Elektryk s 0 0% 55 0% 55 0% Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych s 5 0% 50 0% 55 0% Pozostali monterzy 16 0% 38 0% 54 0% Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 2 0% 52 0% 54 0% Matematyk 37 0% 17 0% 54 0% Kamieniarz s 1 0% 52 0% 53 0% Ubojowy 14 0% 38 0% 52 0% Fakturzystka 50 0% 2 0% 52 0% Specjalista pracy socjalnej 46 0% 6 0% 52 0% Inżynier systemów i sieci komputerowych 8 0% 44 0% 52 0% Chemik 45 0% 7 0% 52 0% Operator sprzętu ciężkiego 1 0% 50 0% 51 0% Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne 4 0% 47 0% 51 0% Agent ubezpieczeniowy 36 0% 15 0% 51 0% Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 19 0% 32 0% 51 0% Konserwator części 0 0% 50 0% 50 0% Sortowacz materiałów drzewnych 27 0% 23 0% 50 0% Fotograf s 30 0% 20 0% 50 0% str. 64

65 Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym 5 0% 45 0% 50 0% Asystent prawny 36 0% 14 0% 50 0% Nauczyciel plastyki 39 0% 11 0% 50 0% Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i 3 0% 46 0% 49 0% pokrewni Pomocniczy robotnik leśny 18 0% 31 0% 49 0% Monter konstrukcji budowlanych s 1 0% 48 0% 49 0% Konserwator budynków 1 0% 48 0% 49 0% Sprzedawca w stacji paliw 9 0% 40 0% 49 0% Pozostali kucharze 40 0% 9 0% 49 0% Specjalista resocjalizacji 38 0% 11 0% 49 0% Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 24 0% 25 0% 49 0% Operator koparkoładowarki 1 0% 47 0% 48 0% Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych 40 0% 8 0% 48 0% Technik turystyki wiejskiej s 44 0% 4 0% 48 0% Asystentka stomatologiczna s 48 0% 0 0% 48 0% Inżynier technologii żywności 41 0% 7 0% 48 0% Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 5 0% 42 0% 47 0% Tłoczarz w metalu 18 0% 29 0% 47 0% Ogrodnik s 26 0% 21 0% 47 0% Technik analityki medycznej 45 0% 2 0% 47 0% Specjalista zdrowia publicznego 44 0% 3 0% 47 0% Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni 33 0% 13 0% 46 0% Elektromonter maszyn elektrycznych 4 0% 42 0% 46 0% Cieśla s 0 0% 46 0% 46 0% Sanitariusz szpitalny 29 0% 17 0% 46 0% Pedagog szkolny 45 0% 1 0% 46 0% Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej 12 0% 34 0% 46 0% Operator suwnic (suwnicowy) 25 0% 20 0% 45 0% Introligator poligraficzny 28 0% 17 0% 45 0% Mechanik maszyn rolniczych 0 0% 45 0% 45 0% Kowal s 0 0% 45 0% 45 0% Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych 40 0% 5 0% 45 0% Technik drogownictwa s 6 0% 39 0% 45 0% Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami 30 0% 15 0% 45 0% Pozostali pośrednicy handlowi 33 0% 11 0% 44 0% Doradca finansowy 31 0% 13 0% 44 0% Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 5 0% 38 0% 43 0% Elektromonter taboru szynowego 0 0% 43 0% 43 0% str. 65

66 Pozostali drukarze 24 0% 19 0% 43 0% Opiekunka środowiskowa s 40 0% 3 0% 43 0% Konduktor 14 0% 28 0% 42 0% Pracownik do spraw osobowych 39 0% 3 0% 42 0% Referent (asystent) bankowości 34 0% 8 0% 42 0% Pozostali inżynierowie mechanicy 5 0% 37 0% 42 0% Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 25 0% 15 0% 40 0% Archeolog 24 0% 16 0% 40 0% Kosmetolog 39 0% 1 0% 40 0% Inżynier leśnictwa 15 0% 25 0% 40 0% Fizyk 23 0% 17 0% 40 0% Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług 18 0% 22 0% 40 0% Operator maszyn i urządzeń odlewniczych s 4 0% 35 0% 39 0% Technik dentystyczny s 23 0% 16 0% 39 0% Inżynier elektronik 3 0% 36 0% 39 0% Robotnik torowy 4 0% 34 0% 38 0% Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 0 0% 38 0% 38 0% Żaglownik 38 0% 0 0% 38 0% Przędzarz 38 0% 0 0% 38 0% Inżynier ogrodnictwa 27 0% 11 0% 38 0% Pomocniczy robotnik szklarniowy 28 0% 9 0% 37 0% Ekspedytor 31 0% 6 0% 37 0% Technik elektroradiolog s 28 0% 9 0% 37 0% Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza 30 0% 7 0% 37 0% Nauczyciel biologii 31 0% 6 0% 37 0% Inżynier elektryk 2 0% 34 0% 36 0% Kopacz 0 0% 35 0% 35 0% Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt 11 0% 24 0% 35 0% Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 19 0% 16 0% 35 0% Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 33 0% 2 0% 35 0% Bibliotekarz s 32 0% 3 0% 35 0% Psycholog 28 0% 7 0% 35 0% Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 11 0% 23 0% 34 0% Kasjer w zakładzie pracy 33 0% 1 0% 34 0% Technik technologii żywności - cukrownictwo 28 0% 6 0% 34 0% Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 15 0% 19 0% 34 0% Chemik - technologia chemiczna 24 0% 10 0% 34 0% Pozostali rzemieślnicy 20 0% 13 0% 33 0% Kasjer biletowy 32 0% 1 0% 33 0% str. 66

67 Ekspedient pocztowy 22 0% 11 0% 33 0% Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 26 0% 7 0% 33 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne 31 0% 2 0% 33 0% Technik pojazdów samochodowych s 0 0% 33 0% 33 0% Logistyk 9 0% 24 0% 33 0% Blacharz budowlany 1 0% 31 0% 32 0% Renowator zabytków architektury s 22 0% 10 0% 32 0% Właściciel małego sklepu 20 0% 12 0% 32 0% Technik weterynarii s 11 0% 21 0% 32 0% Specjalista do spraw sprzedaży 22 0% 10 0% 32 0% Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu 20 0% 12 0% 32 0% Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne 19 0% 13 0% 32 0% Pomocnik piekarza 15 0% 16 0% 31 0% Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 15 0% 16 0% 31 0% Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego 5 0% 26 0% 31 0% Pomoc dentystyczna 30 0% 1 0% 31 0% Kasjer bankowy 30 0% 1 0% 31 0% Operator sprzętu komputerowego 24 0% 7 0% 31 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe 25 0% 6 0% 31 0% Pozostali technicy chemicy i pokrewni 27 0% 4 0% 31 0% Bibliotekoznawca 25 0% 6 0% 31 0% Pozostali inżynierowie i pokrewni 13 0% 18 0% 31 0% Geograf 18 0% 13 0% 31 0% Naczelnik / kierownik wydziału 10 0% 21 0% 31 0% Żołnierz szeregowy 0 0% 31 0% 31 0% Manewrowy 0 0% 30 0% 30 0% Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 18 0% 12 0% 30 0% Operator urządzeń do produkcji pieczywa 22 0% 8 0% 30 0% Szlifierz materiałów drzewnych 23 0% 7 0% 30 0% Tajemniczy klient (mystery shopper) 21 0% 9 0% 30 0% Technik mechanik lotniczy s 5 0% 25 0% 30 0% Pozostali technicy elektrycy 1 0% 29 0% 30 0% Specjalista do spraw public relations 26 0% 4 0% 30 0% Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej 26 0% 4 0% 30 0% Inżynier organizacji i planowania produkcji 18 0% 12 0% 30 0% Monter wyrobów z tworzyw sztucznych 17 0% 12 0% 29 0% Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 0 0% 29 0% 29 0% Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 0 0% 29 0% 29 0% Kierownik sali sprzedaży 18 0% 11 0% 29 0% str. 67

68 Gospodarz domu 24 0% 5 0% 29 0% Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych 0 0% 29 0% 29 0% Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż s 0 0% 28 0% 28 0% Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 11 0% 17 0% 28 0% Mechanik silników lotniczych 3 0% 25 0% 28 0% Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 0 0% 28 0% 28 0% Technik ochrony fizycznej osób i mienia s 10 0% 18 0% 28 0% Dyspozytor transportu samochodowego 8 0% 20 0% 28 0% Nauczyciel muzyki 14 0% 14 0% 28 0% Nauczyciel fizyki i astronomii 14 0% 14 0% 28 0% Monter mebli 3 0% 24 0% 27 0% Inwentaryzator 20 0% 7 0% 27 0% Rejestratorka medyczna 27 0% 0 0% 27 0% Pracownik biura podróży 20 0% 7 0% 27 0% Muzyk s 5 0% 22 0% 27 0% Higienistka stomatologiczna s 26 0% 1 0% 27 0% Technik poligraf s 14 0% 13 0% 27 0% Archiwista 17 0% 10 0% 27 0% Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej 9 0% 18 0% 27 0% Inżynier mechanik - technologia mechaniczna 3 0% 24 0% 27 0% Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 3 0% 23 0% 26 0% Operator pociągowy 14 0% 12 0% 26 0% Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych 9 0% 17 0% 26 0% Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek 5 0% 21 0% 26 0% Mechanik ciągników 0 0% 26 0% 26 0% Malarz lakiernik wyrobów metalowych 6 0% 20 0% 26 0% Sprzedawca w branży spożywczej 25 0% 1 0% 26 0% Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń 1 0% 25 0% 26 0% Administrator sieci informatycznej 1 0% 25 0% 26 0% Tester oprogramowania komputerowego 7 0% 19 0% 26 0% Specjalista do spraw reklamy 16 0% 10 0% 26 0% Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej 20 0% 6 0% 26 0% Nastawniczy 13 0% 12 0% 25 0% Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych 18 0% 7 0% 25 0% Spawacz metodą MAG 0 0% 25 0% 25 0% Opiekun medyczny s 23 0% 2 0% 25 0% Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 21 0% 4 0% 25 0% Pozostali pracownicy do spraw transportu 4 0% 21 0% 25 0% Planista produkcyjny 13 0% 12 0% 25 0% str. 68

69 Kasjer walutowy 18 0% 7 0% 25 0% Operator wprowadzania danych 17 0% 8 0% 25 0% Nauczyciel religii 17 0% 8 0% 25 0% Inżynier zootechniki 15 0% 10 0% 25 0% Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 6 0% 19 0% 25 0% Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych 15 0% 9 0% 24 0% Karmelarz 20 0% 4 0% 24 0% Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 2 0% 22 0% 24 0% Agent celny 15 0% 9 0% 24 0% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy s 10 0% 14 0% 24 0% Wychowawca w jednostkach penitencjarnych 19 0% 5 0% 24 0% Inżynier mechanik - środki transportu 0 0% 24 0% 24 0% Kierownik działu sprzedaży 11 0% 13 0% 24 0% Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy 1 0% 22 0% 23 0% Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych 15 0% 8 0% 23 0% Wulkanizator 0 0% 23 0% 23 0% Maszynista maszyn offsetowych 8 0% 15 0% 23 0% Lakiernik wyrobów drzewnych 6 0% 17 0% 23 0% Pozostali sadownicy 14 0% 9 0% 23 0% Specjalista żywienia człowieka 20 0% 3 0% 23 0% Lekarz 16 0% 7 0% 23 0% Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami 10 0% 13 0% 23 0% Monter sieci telekomunikacyjnych 6 0% 16 0% 22 0% Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego 1 0% 21 0% 22 0% Galwanizer 0 0% 22 0% 22 0% Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 7 0% 15 0% 22 0% Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 11 0% 11 0% 22 0% Nauczyciel techniki 6 0% 16 0% 22 0% Nauczyciel geografii 18 0% 4 0% 22 0% Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej s 1 0% 20 0% 21 0% Hartownik 0 0% 21 0% 21 0% Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 20 0% 1 0% 21 0% Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni 4 0% 17 0% 21 0% Sprzedawca w branży przemysłowej 14 0% 7 0% 21 0% Maszynistka 21 0% 0 0% 21 0% Opiekun osoby starszej s 19 0% 2 0% 21 0% Technik logistyk s 12 0% 9 0% 21 0% Grafik komputerowy multimediów 5 0% 16 0% 21 0% Architekt 14 0% 7 0% 21 0% str. 69

70 Inżynier inżynierii materiałowej 14 0% 7 0% 21 0% Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia 12 0% 9 0% 21 0% Kierownik działu marketingu 7 0% 14 0% 21 0% Sortowacz surowców wtórnych 9 0% 11 0% 20 0% Pomocnik ciastkarza 19 0% 1 0% 20 0% Teolog 8 0% 12 0% 20 0% Koronkarka 19 0% 0 0% 19 0% Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej 1 0% 18 0% 19 0% Pozostali mechanicy precyzyjni 1 0% 18 0% 19 0% Operator zgrzewarek 10 0% 9 0% 19 0% Pozostali malarze i pokrewni 4 0% 15 0% 19 0% Monter nawierzchni kolejowej s 0 0% 19 0% 19 0% Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu 11 0% 8 0% 19 0% Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali 3 0% 16 0% 19 0% Pomoc laboratoryjna 17 0% 1 0% 18 0% Operator urządzeń przemysłu szklarskiego s 3 0% 15 0% 18 0% Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych 13 0% 5 0% 18 0% Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 2 0% 16 0% 18 0% Cholewkarz 17 0% 1 0% 18 0% Przetwórca owoców i warzyw 15 0% 3 0% 18 0% Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 3 0% 15 0% 18 0% Monter instalacji gazowych s 0 0% 18 0% 18 0% Ogrodnik - uprawy pod osłonami 15 0% 3 0% 18 0% Pracownik kancelaryjny 17 0% 1 0% 18 0% Asystent osoby niepełnosprawnej s 13 0% 5 0% 18 0% Sekretarka medyczna 18 0% 0 0% 18 0% Technik górnictwa otworowego s 3 0% 15 0% 18 0% Artysta rzeźbiarz 10 0% 8 0% 18 0% Pozostali kartografowie i geodeci 9 0% 9 0% 18 0% Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych 7 0% 11 0% 18 0% Wydawca materiałów 10 0% 7 0% 17 0% Pomocnik mleczarski 13 0% 4 0% 17 0% Operator maszyn leśnych s 0 0% 17 0% 17 0% Kierowca mechanik 0 0% 17 0% 17 0% Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 1 0% 16 0% 17 0% Szlifierz kamienia 0 0% 17 0% 17 0% Monter mechatronik s 0 0% 17 0% 17 0% Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 13 0% 4 0% 17 0% Mechanik pojazdów jednośladowych 0 0% 17 0% 17 0% str. 70

71 Mechanik taboru kolejowego 0 0% 17 0% 17 0% Pozostałe kosmetyczki i pokrewni 16 0% 1 0% 17 0% Pracownik informacji turystycznej 12 0% 5 0% 17 0% Funkcjonariusz celny 10 0% 7 0% 17 0% Specjalista do spraw kadr 16 0% 1 0% 17 0% Koordynator projektów unijnych 13 0% 4 0% 17 0% Dyrektor wykonawczy 4 0% 13 0% 17 0% Kolporter 8 0% 8 0% 16 0% Zamiatacz 2 0% 14 0% 16 0% Operator maszyn drogowych 0 0% 16 0% 16 0% Dróżnik przejazdowy 11 0% 5 0% 16 0% Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego 7 0% 9 0% 16 0% Monter płatowców i śmigłowców 0 0% 16 0% 16 0% Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych 9 0% 7 0% 16 0% Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i 0 0% 16 0% 16 0% innych surowców Operator koparki 0 0% 16 0% 16 0% Rymarz 14 0% 2 0% 16 0% Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym 1 0% 15 0% 16 0% Modelarz odlewniczy s 0 0% 16 0% 16 0% Pozostali lakiernicy 5 0% 11 0% 16 0% Szklarz budowlany 0 0% 16 0% 16 0% Wydawca posiłków / bufetowy 13 0% 3 0% 16 0% Technik rachunkowości s 15 0% 1 0% 16 0% Mistrz produkcji w budownictwie drogowym 4 0% 12 0% 16 0% Technik transportu kolejowego s 10 0% 6 0% 16 0% Technik hydrolog s 10 0% 6 0% 16 0% Programista aplikacji 1 0% 15 0% 16 0% Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 15 0% 1 0% 16 0% Inżynier automatyki i robotyki 2 0% 14 0% 16 0% Inżynier inżynierii chemicznej 11 0% 5 0% 16 0% Towaroznawca 10 0% 6 0% 16 0% Parkingowy 4 0% 11 0% 15 0% Goniec 11 0% 4 0% 15 0% Wozak 4 0% 11 0% 15 0% Operator myjni 0 0% 15 0% 15 0% Czyściciel pojazdów 9 0% 6 0% 15 0% Sprzątaczka domowa 12 0% 3 0% 15 0% Monter rowerów i wózków 3 0% 12 0% 15 0% str. 71

72 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 2 0% 13 0% 15 0% Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych 12 0% 3 0% 15 0% Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów 0 0% 15 0% 15 0% Tartacznik 2 0% 13 0% 15 0% Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 0 0% 15 0% 15 0% Mechanik precyzyjny s 0 0% 15 0% 15 0% Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem 1 0% 14 0% 15 0% Monter ociepleń budynków 0 0% 15 0% 15 0% Policjant służby prewencji 0 0% 15 0% 15 0% Hostessa 15 0% 0 0% 15 0% Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 11 0% 4 0% 15 0% Pozostali technicy budownictwa 6 0% 9 0% 15 0% Specjalista kontroli jakości 10 0% 5 0% 15 0% Prezes 4 0% 11 0% 15 0% Szatniarz 13 0% 1 0% 14 0% Ładowacz nieczystości stałych 0 0% 14 0% 14 0% Robotnik na rampie 2 0% 12 0% 14 0% Operator maszyny rozlewniczej 9 0% 5 0% 14 0% Oczyszczacz konstrukcji stalowych 2 0% 12 0% 14 0% Zgrzewacz 6 0% 8 0% 14 0% Monter budownictwa wodnego s 1 0% 13 0% 14 0% Pomoc apteczna 14 0% 0 0% 14 0% Wizażystka / stylistka 14 0% 0 0% 14 0% Pracownik punktu skupu 13 0% 1 0% 14 0% Inkasent 5 0% 9 0% 14 0% Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni 11 0% 3 0% 14 0% Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 10 0% 4 0% 14 0% Technik geolog s 11 0% 3 0% 14 0% Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej 11 0% 3 0% 14 0% Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 7 0% 7 0% 14 0% Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 2 0% 12 0% 14 0% Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 6 0% 8 0% 14 0% Kierownik działu produkcji 2 0% 12 0% 14 0% Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych 3 0% 10 0% 13 0% i pokrewni Operator urządzeń pakujących 12 0% 1 0% 13 0% Topiarz szkła 0 0% 13 0% 13 0% Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt 6 0% 7 0% 13 0% Operator urządzeń przygotowania wsadu 3 0% 10 0% 13 0% str. 72

73 Górnik eksploatacji otworowej s 0 0% 13 0% 13 0% Obuwnik s 11 0% 2 0% 13 0% Operator kserokopiarek 9 0% 4 0% 13 0% Szlifierz polerowacz szkła optycznego 9 0% 4 0% 13 0% Formowacz wyrobów ceramicznych 8 0% 5 0% 13 0% Zegarmistrz s 1 0% 12 0% 13 0% Monter konstrukcji aluminiowych 1 0% 12 0% 13 0% Pozostali monterzy izolacji 2 0% 11 0% 13 0% Glazurnik 0 0% 13 0% 13 0% Intendent 12 0% 1 0% 13 0% Biomasażysta 11 0% 2 0% 13 0% Technik technologii szkła s 5 0% 8 0% 13 0% Pozostali kreślarze 12 0% 1 0% 13 0% Technik wiertnik s 0 0% 13 0% 13 0% Lekarz weterynarii 9 0% 4 0% 13 0% Geolog 11 0% 2 0% 13 0% Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 3 0% 10 0% 13 0% Pracownik prac dorywczych 3 0% 9 0% 12 0% Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych 0 0% 12 0% 12 0% Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 0 0% 12 0% 12 0% Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich 0 0% 12 0% 12 0% Hafciarka 12 0% 0 0% 12 0% Kuśnierz s 8 0% 4 0% 12 0% Młynarz 0 0% 12 0% 12 0% Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć 0 0% 12 0% 12 0% Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej 0 0% 12 0% 12 0% Złotnik-jubiler s 4 0% 8 0% 12 0% Szlifierz ostrzarz 2 0% 10 0% 12 0% Ratownik wodny zawodowy 2 0% 10 0% 12 0% Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych s 11 0% 1 0% 12 0% Asystent usług telekomunikacyjnych 6 0% 6 0% 12 0% Technik spedytor s 5 0% 7 0% 12 0% Higienistka szkolna 12 0% 0 0% 12 0% Instruktor higieny 11 0% 1 0% 12 0% Operator (maszynista) stacji pomp 0 0% 12 0% 12 0% Elektroenergetyk elektrowni cieplnych 0 0% 12 0% 12 0% Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 1 0% 11 0% 12 0% Pozostali artyści plastycy 9 0% 3 0% 12 0% Administrator baz danych 4 0% 8 0% 12 0% str. 73

74 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 5 0% 7 0% 12 0% Doradca zawodowy 7 0% 5 0% 12 0% Specjalista do spraw logistyki 6 0% 6 0% 12 0% Nauczyciel bibliotekarz 12 0% 0 0% 12 0% Inżynier telekomunikacji 2 0% 10 0% 12 0% Pracownik rozkładający towar na półkach 7 0% 4 0% 11 0% Robotnik mostowy 0 0% 11 0% 11 0% Ustawiacz 0 0% 11 0% 11 0% Dyżurny ruchu kolejowego 2 0% 9 0% 11 0% Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek 8 0% 3 0% 11 0% Operator skrawarek drewna 0 0% 11 0% 11 0% Operator urządzeń do produkcji piwa 6 0% 5 0% 11 0% Operator urządzeń walcowni 1 0% 10 0% 11 0% Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 6 0% 5 0% 11 0% Elektromonter sieci trakcyjnej 0 0% 11 0% 11 0% Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni 0 0% 11 0% 11 0% Lakiernik s 0 0% 11 0% 11 0% Układacz nawierzchni drogowych 1 0% 10 0% 11 0% Ogrodnik szkółkarz 7 0% 4 0% 11 0% Pozostali pracownicy usług ochrony 2 0% 9 0% 11 0% Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 1 0% 10 0% 11 0% Pozostali opiekunowie dziecięcy 11 0% 0 0% 11 0% Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni 10 0% 1 0% 11 0% Pozostali pośrednicy usług biznesowych 8 0% 3 0% 11 0% Technik górnictwa odkrywkowego s 1 0% 10 0% 11 0% Technik mechanik eksploatacji środków transportu 0 0% 11 0% 11 0% Artysta muzyk instrumentalista 2 0% 9 0% 11 0% Artysta malarz 6 0% 5 0% 11 0% Artysta grafik 8 0% 3 0% 11 0% Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia 10 0% 1 0% 11 0% Grafik komputerowy DTP 4 0% 7 0% 11 0% Projektant mody 11 0% 0 0% 11 0% Architekt krajobrazu 9 0% 2 0% 11 0% Inżynier hutnik 1 0% 10 0% 11 0% Inżynier inżynierii środowiska - melioracje 6 0% 5 0% 11 0% Doradca rolniczy 9 0% 2 0% 11 0% Kierownik działu transportu 2 0% 9 0% 11 0% Robotnik przy myciu części i zespołów 6 0% 4 0% 10 0% Kierowca ciągnika siodłowego 0 0% 10 0% 10 0% str. 74

75 Maszynista pojazdu trakcyjnego 1 0% 9 0% 10 0% Operator maszyn do formowania szkła płaskiego 2 0% 8 0% 10 0% Operator automatów do formowania wyrobów szklanych 0 0% 10 0% 10 0% Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu 1 0% 9 0% 10 0% Tapicer meblowy 2 0% 8 0% 10 0% Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni 7 0% 3 0% 10 0% Pozostali monterzy linii elektrycznych 2 0% 8 0% 10 0% Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć 0 0% 10 0% 10 0% Elektromechanik urządzeń chłodniczych 2 0% 8 0% 10 0% Ekspedient w punkcie usługowym 10 0% 0 0% 10 0% Ankieter 8 0% 2 0% 10 0% Instruktor rekreacji ruchowej 3 0% 7 0% 10 0% Instruktor dyscypliny sportu 4 0% 6 0% 10 0% Sekretarz sądowy 8 0% 2 0% 10 0% Ekspozytor towarów (merchandiser) 7 0% 3 0% 10 0% Technik urządzeń ruchu lotniczego 0 0% 10 0% 10 0% Pozostali administratorzy systemów komputerowych 2 0% 8 0% 10 0% Doradca personalny 9 0% 1 0% 10 0% Promotor zdrowia 10 0% 0 0% 10 0% Pozostali inżynierowie elektrycy 3 0% 7 0% 10 0% Inżynier odlewnik 1 0% 9 0% 10 0% Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni 7 0% 3 0% 10 0% Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu 9 0% 1 0% 10 0% Dyrektor generalny 2 0% 8 0% 10 0% str. 75

76 Tabela 21 Bezrobotni wg kategorii zawodów i miejsca zamieszkania (najliczniejsze kategorie zawodowe) Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem Brak zawodu % % % Sprzedawca s % % % Ślusarz s % % % Krawiec s 993 2% % % Technik ekonomista s % % % Kucharz s 874 2% % % Murarz s 735 1% % % Technik mechanik s % % % Robotnik budowlany 618 1% % % Technik żywienia i gospodarstwa domowego s 463 1% % % Robotnik gospodarczy 513 1% % % Fryzjer s 489 1% 988 1% % Cukiernik s 417 1% % % Kucharz małej gastronomii s 385 1% % % Ekonomista 689 1% 709 1% % Specjalista administracji publicznej 656 1% 721 1% % Technik prac biurowych s 716 1% 614 1% % Tokarz w metalu 472 1% 849 1% % Mechanik samochodów osobowych 427 1% 865 1% % Mechanik pojazdów samochodowych s 364 1% 849 1% % Szwaczka 359 1% 812 1% % Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 316 1% 780 1% % Piekarz s 288 1% 805 1% % Technik budownictwa s 367 1% 706 1% % Sprzątaczka biurowa 482 1% 581 1% % Kelner s 365 1% 625 1% 990 1% Magazynier 496 1% 455 1% 951 1% Technik rolnik s 310 1% 627 1% 937 1% Technik handlowiec s 305 1% 614 1% 919 1% Stolarz s 219 0% 665 1% 884 1% Technik technologii odzieży s 273 1% 578 1% 851 1% Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 402 1% 438 1% 840 1% Malarz budowlany 305 1% 458 1% 763 1% Pedagog 348 1% 367 0% 715 1% Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych s 97 0% 602 1% 699 1% Robotnik placowy 218 0% 475 1% 693 1% str. 76

77 Technik administracji s 265 1% 372 0% 637 0% Kierowca samochodu ciężarowego 247 0% 364 0% 611 0% Posadzkarz s 157 0% 446 1% 603 0% Pakowacz 211 0% 356 0% 567 0% Hydraulik 191 0% 365 0% 556 0% Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych 264 1% 290 0% 554 0% Technik informatyk s 237 0% 305 0% 542 0% Technik elektronik s 197 0% 318 0% 515 0% Specjalista do spraw marketingu i handlu 283 1% 207 0% 490 0% Rolnik s 118 0% 366 0% 484 0% Technik elektryk s 238 0% 241 0% 479 0% Stolarz meblowy 120 0% 354 0% 474 0% Dziewiarz 188 0% 284 0% 472 0% Pomoc kuchenna 182 0% 286 0% 468 0% % 261 0% 457 0% Kierowca samochodu osobowego 237 0% 201 0% 438 0% Socjolog 219 0% 217 0% 436 0% Frezer 155 0% 242 0% 397 0% Przedstawiciel handlowy 227 0% 167 0% 394 0% Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 172 0% 209 0% 381 0% Stolarz budowlany 104 0% 268 0% 372 0% Prawnik legislator 240 0% 132 0% 372 0% Pielęgniarka 165 0% 201 0% 366 0% Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 149 0% 216 0% 365 0% Barman 175 0% 190 0% 365 0% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie s 113 0% 247 0% 360 0% Elektromonter instalacji elektrycznych 135 0% 222 0% 357 0% Pozostali ogrodnicy 102 0% 251 0% 353 0% Obuwnik przemysłowy 73 0% 277 0% 350 0% Księgowy 227 0% 120 0% 347 0% Cieśla szalunkowy 83 0% 250 0% 333 0% Elektromechanik pojazdów samochodowych s 97 0% 219 0% 316 0% Betoniarz 99 0% 217 0% 316 0% Robotnik leśny 26 0% 289 0% 315 0% Technik hotelarstwa s 101 0% 214 0% 315 0% Dozorca 143 0% 168 0% 311 0% Elektromonter (elektryk) zakładowy 143 0% 163 0% 306 0% Asystent do spraw księgowości 121 0% 184 0% 305 0% 7 Jw. str. 77

78 Nauczyciel języka angielskiego 170 0% 133 0% 303 0% Inżynier rolnictwa 106 0% 195 0% 301 0% Nauczyciel języka polskiego 137 0% 158 0% 295 0% Robotnik drogowy 84 0% 209 0% 293 0% Technik ogrodnik s 126 0% 167 0% 293 0% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 139 0% 152 0% 291 0% Rzeźnik-wędliniarz s 56 0% 234 0% 290 0% Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 135 0% 150 0% 285 0% Specjalista do spraw rachunkowości 120 0% 165 0% 285 0% Nauczyciel wychowania fizycznego 181 0% 98 0% 279 0% Kasjer handlowy 158 0% 119 0% 277 0% Technik mechanizacji rolnictwa s 55 0% 214 0% 269 0% Technik technologii drewna s 89 0% 178 0% 267 0% Robotnik magazynowy 118 0% 148 0% 266 0% Opiekunka domowa 106 0% 157 0% 263 0% Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 143 0% 119 0% 262 0% Rolnik upraw polowych 61 0% 200 0% 261 0% Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju 102 0% 156 0% 258 0% Politolog 146 0% 111 0% 257 0% Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 97 0% 152 0% 249 0% Pozostali rolnicy upraw polowych 48 0% 198 0% 246 0% Pozostali pracownicy obsługi biurowej 118 0% 125 0% 243 0% Technik ochrony środowiska s 96 0% 146 0% 242 0% Fizjoterapeuta 134 0% 100 0% 234 0% Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego 61 0% 168 0% 229 0% Opiekunka dziecięca s 70 0% 159 0% 229 0% Technik masażysta s 89 0% 134 0% 223 0% Kierowca ciągnika rolniczego 19 0% 200 0% 219 0% Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 69 0% 149 0% 218 0% Pozostali technicy technologii żywności 79 0% 138 0% 217 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 66 0% 150 0% 216 0% Nauczyciel nauczania początkowego 94 0% 115 0% 209 0% Plastyk s 126 0% 80 0% 206 0% Spawacz ręczny gazowy 62 0% 141 0% 203 0% Technik agrobiznesu s 49 0% 154 0% 203 0% Technik usług fryzjerskich s 41 0% 160 0% 201 0% Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich 76 0% 120 0% 196 0% Salowa 90 0% 104 0% 194 0% Betoniarz-zbrojarz s 72 0% 121 0% 193 0% str. 78

79 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 69 0% 120 0% 189 0% Malarz-tapeciarz s 76 0% 113 0% 189 0% Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska 66 0% 123 0% 189 0% Specjalista zastosowań informatyki 112 0% 77 0% 189 0% Monter sprzętu gospodarstwa domowego 76 0% 111 0% 187 0% Pomoc domowa 73 0% 104 0% 177 0% Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym 97 0% 76 0% 173 0% Mechanik samochodów ciężarowych 60 0% 109 0% 169 0% Pozostali ślusarze i pokrewni 66 0% 103 0% 169 0% Terapeuta zajęciowy s 57 0% 109 0% 166 0% Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych 64 0% 101 0% 165 0% Filolog - filologia polska 65 0% 98 0% 163 0% Hutnik-dmuchacz szkła 31 0% 130 0% 161 0% Ogrodnik - uprawa warzyw polowych 37 0% 124 0% 161 0% Kosmetyczka 83 0% 78 0% 161 0% Tkacz 27 0% 133 0% 160 0% Laborant chemiczny 70 0% 89 0% 159 0% Blacharz samochodowy s 45 0% 113 0% 158 0% Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 57 0% 98 0% 155 0% Zaopatrzeniowiec 92 0% 63 0% 155 0% Specjalista do spraw finansów 78 0% 76 0% 154 0% Kaletnik s 31 0% 122 0% 153 0% Palacz pieców zwykłych 38 0% 114 0% 152 0% Technik geodeta s 60 0% 91 0% 151 0% Operator urządzeń przetwórstwa mięsa 34 0% 116 0% 150 0% Tapicer s 49 0% 101 0% 150 0% Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 47 0% 103 0% 150 0% Drwal / pilarz drzew 11 0% 139 0% 150 0% Sekretarka 88 0% 62 0% 150 0% Operator obrabiarek skrawających s 37 0% 112 0% 149 0% Technik leśnik s 47 0% 100 0% 147 0% Technik usług kosmetycznych s 58 0% 88 0% 146 0% Ładowacz 61 0% 84 0% 145 0% Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 38 0% 107 0% 145 0% Nauczyciel historii 76 0% 68 0% 144 0% Pracownik socjalny 69 0% 72 0% 141 0% Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 42 0% 98 0% 140 0% Specjalista do spraw integracji europejskiej 65 0% 75 0% 140 0% Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 59 0% 80 0% 139 0% str. 79

80 Technik włókiennik s 49 0% 90 0% 139 0% Konfekcjoner wyrobów gumowych 43 0% 94 0% 137 0% Technik technologii chemicznej s 79 0% 58 0% 137 0% Monter konstrukcji stalowych 44 0% 92 0% 136 0% Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń 76 0% 57 0% 133 0% Pilarz 23 0% 109 0% 132 0% Technik organizacji usług gastronomicznych s 43 0% 89 0% 132 0% Nauczyciel przedszkola 68 0% 64 0% 132 0% Ogrodnik terenów zieleni 55 0% 76 0% 131 0% Filolog - filologia obcojęzyczna 64 0% 67 0% 131 0% Sortowacz 37 0% 93 0% 130 0% Technik obsługi turystycznej s 72 0% 55 0% 127 0% Koszykarz-plecionkarz s 30 0% 96 0% 126 0% Biolog 75 0% 51 0% 126 0% Brukarz 45 0% 80 0% 125 0% Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 33 0% 91 0% 124 0% Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 28 0% 96 0% 124 0% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych s 33 0% 90 0% 123 0% Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 36 0% 86 0% 122 0% Kierowca autobusu 44 0% 77 0% 121 0% Operator maszyn rolniczych 20 0% 100 0% 120 0% Technik farmaceutyczny s 48 0% 72 0% 120 0% Kierowca operator wózków jezdniowych 41 0% 77 0% 118 0% Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali 67 0% 51 0% 118 0% Rolnik upraw mieszanych 25 0% 93 0% 118 0% Pozostali specjaliści z dziedziny prawa 71 0% 47 0% 118 0% Aparatowy procesów chemicznych 55 0% 62 0% 117 0% Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 45 0% 70 0% 115 0% Technik telekomunikacji s 56 0% 58 0% 114 0% Blacharz s 34 0% 79 0% 113 0% Górnik eksploatacji podziemnej s 35 0% 77 0% 112 0% Monter izolacji budowlanych s 28 0% 83 0% 111 0% Meliorant 21 0% 89 0% 110 0% Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 39 0% 71 0% 110 0% Dietetyk s 40 0% 67 0% 107 0% Szlifierz metali 49 0% 57 0% 106 0% Dziennikarz 61 0% 45 0% 106 0% Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 50 0% 56 0% 106 0% Opiekun w domu pomocy społecznej s 42 0% 63 0% 105 0% str. 80

81 Technik analityk s 41 0% 63 0% 104 0% Formierz odlewnik 47 0% 55 0% 102 0% Dekarz s 40 0% 62 0% 102 0% Garmażer 35 0% 66 0% 101 0% Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) 51 0% 49 0% 100 0% Operator centrali telefonicznej 58 0% 42 0% 100 0% Asystent usług pocztowych 36 0% 63 0% 99 0% Operator maszyn do obróbki skrawaniem 40 0% 58 0% 98 0% Lakiernik samochodowy 36 0% 62 0% 98 0% Technik urządzeń sanitarnych s 43 0% 55 0% 98 0% Fryzjer damski 34 0% 62 0% 96 0% Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 21 0% 74 0% 95 0% Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 53 0% 42 0% 95 0% Zdobnik szkła 25 0% 69 0% 94 0% Technik hodowca zwierząt 30 0% 64 0% 94 0% Nauczyciel matematyki 41 0% 52 0% 93 0% Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 38 0% 54 0% 92 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 36 0% 54 0% 90 0% Listonosz 34 0% 56 0% 90 0% Ratownik medyczny s 46 0% 44 0% 90 0% Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych s 10 0% 79 0% 89 0% Zbrojarz 38 0% 51 0% 89 0% Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 42 0% 47 0% 89 0% Pozostali magazynierzy i pokrewni 45 0% 43 0% 88 0% Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 40 0% 48 0% 88 0% Technik technologii żywności s 30 0% 58 0% 88 0% Kulturoznawca 48 0% 40 0% 88 0% Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 33 0% 54 0% 87 0% Rozbieracz-wykrawacz 17 0% 70 0% 87 0% Kierowca samochodu dostawczego 34 0% 52 0% 86 0% Recepcjonista 43 0% 43 0% 86 0% Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 42 0% 42 0% 84 0% Pozostali hodowcy zwierząt 8 0% 75 0% 83 0% Woźny 54 0% 28 0% 82 0% Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni 26 0% 55 0% 81 0% Ślusarz narzędziowy 29 0% 52 0% 81 0% Pozostali pracownicy przy pracach prostych 28 0% 51 0% 79 0% Pozostali pracownicy obsługi biura 42 0% 37 0% 79 0% Pokojowa 25 0% 53 0% 78 0% str. 81

82 Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych 24 0% 54 0% 78 0% Historyk 42 0% 36 0% 78 0% Pozostali spawacze i pokrewni 43 0% 34 0% 77 0% Specjalista ochrony środowiska 46 0% 30 0% 76 0% Sortowacz-brakarz szkła 21 0% 54 0% 75 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne 30 0% 44 0% 74 0% Praczka 40 0% 33 0% 73 0% Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 35 0% 38 0% 73 0% Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle 39 0% 34 0% 73 0% elektromaszynowym Pomocniczy robotnik polowy 17 0% 55 0% 72 0% Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 28 0% 44 0% 72 0% Technik architektury krajobrazu s 20 0% 52 0% 72 0% Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna 14 0% 57 0% 71 0% Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 29 0% 42 0% 71 0% Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 37 0% 34 0% 71 0% Prasowaczka ręczna 31 0% 38 0% 69 0% Wiertacz w metalu 24 0% 45 0% 69 0% Monter rurociągów przemysłowych 15 0% 53 0% 68 0% Technik inżynierii środowiska i melioracji s 30 0% 38 0% 68 0% Położna 38 0% 30 0% 68 0% Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 35 0% 33 0% 68 0% Operator pras w produkcji drzewnej 15 0% 52 0% 67 0% Plecionkarz 6 0% 61 0% 67 0% Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych 25 0% 42 0% 67 0% Pozostali technicy mechanicy 33 0% 34 0% 67 0% Krojczy 29 0% 37 0% 66 0% Monter / składacz okien 28 0% 37 0% 65 0% Opiekunka dziecięca domowa 16 0% 49 0% 65 0% Filozof 43 0% 22 0% 65 0% Nauczyciel języka niemieckiego 33 0% 32 0% 65 0% Siostra PCK 22 0% 42 0% 64 0% Technik fizjoterapii 31 0% 33 0% 64 0% Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego 25 0% 38 0% 63 0% Formowacz wyrobów szklanych 16 0% 47 0% 63 0% Portier 35 0% 28 0% 63 0% Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim s 11 0% 51 0% 62 0% Doradca klienta 29 0% 33 0% 62 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie 24 0% 38 0% 62 0% str. 82

83 Inżynier technologii chemicznej 37 0% 25 0% 62 0% Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 26 0% 36 0% 62 0% Stolarz galanterii drzewnej 19 0% 42 0% 61 0% Elektromechanik s 30 0% 31 0% 61 0% Operator obrabiarek zespołowych 28 0% 33 0% 61 0% Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni 36 0% 25 0% 61 0% Palacz kotłów parowych 16 0% 44 0% 60 0% Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 23 0% 37 0% 60 0% Tynkarz 20 0% 40 0% 60 0% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 31 0% 29 0% 60 0% Biotechnolog 22 0% 38 0% 60 0% Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 17 0% 42 0% 59 0% Mechanik silników spalinowych 19 0% 40 0% 59 0% Technik mechanik obróbki skrawaniem 27 0% 32 0% 59 0% Animator kultury s 29 0% 29 0% 58 0% Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 14 0% 43 0% 57 0% Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej 23 0% 34 0% 57 0% Technik mechatronik s 14 0% 43 0% 57 0% Telemarketer 33 0% 23 0% 56 0% Specjalista bankowości 32 0% 24 0% 56 0% Elektryk s 21 0% 34 0% 55 0% Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych s 23 0% 32 0% 55 0% Pozostali monterzy 15 0% 39 0% 54 0% Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 12 0% 42 0% 54 0% Matematyk 22 0% 32 0% 54 0% Kamieniarz s 23 0% 30 0% 53 0% Ubojowy 16 0% 36 0% 52 0% Fakturzystka 26 0% 26 0% 52 0% Specjalista pracy socjalnej 21 0% 31 0% 52 0% Inżynier systemów i sieci komputerowych 23 0% 29 0% 52 0% Chemik 34 0% 18 0% 52 0% Operator sprzętu ciężkiego 14 0% 37 0% 51 0% Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne 27 0% 24 0% 51 0% Agent ubezpieczeniowy 35 0% 16 0% 51 0% Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 25 0% 26 0% 51 0% Konserwator części 25 0% 25 0% 50 0% Sortowacz materiałów drzewnych 7 0% 43 0% 50 0% Fotograf s 35 0% 15 0% 50 0% Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym 25 0% 25 0% 50 0% str. 83

84 Asystent prawny 21 0% 29 0% 50 0% Nauczyciel plastyki 30 0% 20 0% 50 0% Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 12 0% 37 0% 49 0% Pomocniczy robotnik leśny 4 0% 45 0% 49 0% Monter konstrukcji budowlanych s 24 0% 25 0% 49 0% Konserwator budynków 24 0% 25 0% 49 0% Sprzedawca w stacji paliw 14 0% 35 0% 49 0% Pozostali kucharze 20 0% 29 0% 49 0% Specjalista resocjalizacji 28 0% 21 0% 49 0% Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 30 0% 19 0% 49 0% Operator koparkoładowarki 13 0% 35 0% 48 0% Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych 13 0% 35 0% 48 0% Technik turystyki wiejskiej s 20 0% 28 0% 48 0% Asystentka stomatologiczna s 27 0% 21 0% 48 0% Inżynier technologii żywności 31 0% 17 0% 48 0% Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 11 0% 36 0% 47 0% Tłoczarz w metalu 16 0% 31 0% 47 0% Ogrodnik s 16 0% 31 0% 47 0% Technik analityki medycznej 34 0% 13 0% 47 0% Specjalista zdrowia publicznego 24 0% 23 0% 47 0% Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni 14 0% 32 0% 46 0% Elektromonter maszyn elektrycznych 20 0% 26 0% 46 0% Cieśla s 14 0% 32 0% 46 0% Sanitariusz szpitalny 29 0% 17 0% 46 0% Pedagog szkolny 29 0% 17 0% 46 0% Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej 22 0% 24 0% 46 0% Operator suwnic (suwnicowy) 27 0% 18 0% 45 0% Introligator poligraficzny 20 0% 25 0% 45 0% Mechanik maszyn rolniczych 5 0% 40 0% 45 0% Kowal s 17 0% 28 0% 45 0% Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych 14 0% 31 0% 45 0% Technik drogownictwa s 18 0% 27 0% 45 0% Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami 19 0% 26 0% 45 0% Pozostali pośrednicy handlowi 24 0% 20 0% 44 0% Doradca finansowy 23 0% 21 0% 44 0% Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 17 0% 26 0% 43 0% Elektromonter taboru szynowego 21 0% 22 0% 43 0% Pozostali drukarze 27 0% 16 0% 43 0% Opiekunka środowiskowa s 21 0% 22 0% 43 0% str. 84

85 Konduktor 14 0% 28 0% 42 0% Pracownik do spraw osobowych 27 0% 15 0% 42 0% Referent (asystent) bankowości 19 0% 23 0% 42 0% Pozostali inżynierowie mechanicy 28 0% 14 0% 42 0% Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 16 0% 24 0% 40 0% Archeolog 23 0% 17 0% 40 0% Kosmetolog 23 0% 17 0% 40 0% Inżynier leśnictwa 12 0% 28 0% 40 0% Fizyk 16 0% 24 0% 40 0% Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług 29 0% 11 0% 40 0% Operator maszyn i urządzeń odlewniczych s 14 0% 25 0% 39 0% Technik dentystyczny s 29 0% 10 0% 39 0% Inżynier elektronik 28 0% 11 0% 39 0% Robotnik torowy 13 0% 25 0% 38 0% Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 8 0% 30 0% 38 0% Żaglownik 3 0% 35 0% 38 0% Przędzarz 3 0% 35 0% 38 0% Inżynier ogrodnictwa 23 0% 15 0% 38 0% Pomocniczy robotnik szklarniowy 9 0% 28 0% 37 0% Ekspedytor 20 0% 17 0% 37 0% Technik elektroradiolog s 15 0% 22 0% 37 0% Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza 10 0% 27 0% 37 0% Nauczyciel biologii 19 0% 18 0% 37 0% Inżynier elektryk 26 0% 10 0% 36 0% Kopacz 8 0% 27 0% 35 0% Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt 4 0% 31 0% 35 0% Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 15 0% 20 0% 35 0% Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 7 0% 28 0% 35 0% Bibliotekarz s 19 0% 16 0% 35 0% Psycholog 24 0% 11 0% 35 0% Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7 0% 27 0% 34 0% Kasjer w zakładzie pracy 18 0% 16 0% 34 0% Technik technologii żywności - cukrownictwo 9 0% 25 0% 34 0% Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 21 0% 13 0% 34 0% Chemik - technologia chemiczna 21 0% 13 0% 34 0% Pozostali rzemieślnicy 6 0% 27 0% 33 0% Kasjer biletowy 18 0% 15 0% 33 0% Ekspedient pocztowy 20 0% 13 0% 33 0% Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 20 0% 13 0% 33 0% str. 85

86 Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne 15 0% 18 0% 33 0% Technik pojazdów samochodowych s 3 0% 30 0% 33 0% Logistyk 17 0% 16 0% 33 0% Blacharz budowlany 10 0% 22 0% 32 0% Renowator zabytków architektury s 18 0% 14 0% 32 0% Właściciel małego sklepu 17 0% 15 0% 32 0% Technik weterynarii s 13 0% 19 0% 32 0% Specjalista do spraw sprzedaży 17 0% 15 0% 32 0% Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu 21 0% 11 0% 32 0% Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne 16 0% 16 0% 32 0% Pomocnik piekarza 7 0% 24 0% 31 0% Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 12 0% 19 0% 31 0% Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego 5 0% 26 0% 31 0% Pomoc dentystyczna 21 0% 10 0% 31 0% Kasjer bankowy 18 0% 13 0% 31 0% Operator sprzętu komputerowego 20 0% 11 0% 31 0% Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe 14 0% 17 0% 31 0% Pozostali technicy chemicy i pokrewni 19 0% 12 0% 31 0% Bibliotekoznawca 20 0% 11 0% 31 0% Pozostali inżynierowie i pokrewni 23 0% 8 0% 31 0% Geograf 15 0% 16 0% 31 0% Naczelnik / kierownik wydziału 20 0% 11 0% 31 0% Żołnierz szeregowy 14 0% 17 0% 31 0% Manewrowy 6 0% 24 0% 30 0% Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 12 0% 18 0% 30 0% Operator urządzeń do produkcji pieczywa 10 0% 20 0% 30 0% Szlifierz materiałów drzewnych 4 0% 26 0% 30 0% Tajemniczy klient (mystery shopper) 18 0% 12 0% 30 0% Technik mechanik lotniczy s 21 0% 9 0% 30 0% Pozostali technicy elektrycy 21 0% 9 0% 30 0% Specjalista do spraw public relations 22 0% 8 0% 30 0% Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej 7 0% 23 0% 30 0% Inżynier organizacji i planowania produkcji 17 0% 13 0% 30 0% Monter wyrobów z tworzyw sztucznych 11 0% 18 0% 29 0% Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych 10 0% 19 0% 29 0% Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 5 0% 24 0% 29 0% Kierownik sali sprzedaży 19 0% 10 0% 29 0% Gospodarz domu 19 0% 10 0% 29 0% Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych 20 0% 9 0% 29 0% str. 86

87 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż s 13 0% 15 0% 28 0% Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 12 0% 16 0% 28 0% Mechanik silników lotniczych 19 0% 9 0% 28 0% Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 7 0% 21 0% 28 0% Technik ochrony fizycznej osób i mienia s 8 0% 20 0% 28 0% Dyspozytor transportu samochodowego 15 0% 13 0% 28 0% Nauczyciel muzyki 18 0% 10 0% 28 0% Nauczyciel fizyki i astronomii 18 0% 10 0% 28 0% Monter mebli 11 0% 16 0% 27 0% Inwentaryzator 14 0% 13 0% 27 0% Rejestratorka medyczna 19 0% 8 0% 27 0% Pracownik biura podróży 13 0% 14 0% 27 0% Muzyk s 20 0% 7 0% 27 0% Higienistka stomatologiczna s 16 0% 11 0% 27 0% Technik poligraf s 9 0% 18 0% 27 0% Archiwista 17 0% 10 0% 27 0% Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej 12 0% 15 0% 27 0% Inżynier mechanik - technologia mechaniczna 21 0% 6 0% 27 0% Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 9 0% 17 0% 26 0% Operator pociągowy 12 0% 14 0% 26 0% Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych 13 0% 13 0% 26 0% Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek 13 0% 13 0% 26 0% Mechanik ciągników 1 0% 25 0% 26 0% Malarz lakiernik wyrobów metalowych 11 0% 15 0% 26 0% Sprzedawca w branży spożywczej 8 0% 18 0% 26 0% Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń 11 0% 15 0% 26 0% Administrator sieci informatycznej 14 0% 12 0% 26 0% Tester oprogramowania komputerowego 17 0% 9 0% 26 0% Specjalista do spraw reklamy 17 0% 9 0% 26 0% Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej 12 0% 14 0% 26 0% Nastawniczy 5 0% 20 0% 25 0% Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych 7 0% 18 0% 25 0% Spawacz metodą MAG 9 0% 16 0% 25 0% Opiekun medyczny s 18 0% 7 0% 25 0% Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 14 0% 11 0% 25 0% Pozostali pracownicy do spraw transportu 10 0% 15 0% 25 0% Planista produkcyjny 14 0% 11 0% 25 0% Kasjer walutowy 13 0% 12 0% 25 0% Operator wprowadzania danych 15 0% 10 0% 25 0% str. 87

88 Nauczyciel religii 12 0% 13 0% 25 0% Inżynier zootechniki 14 0% 11 0% 25 0% Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 20 0% 5 0% 25 0% Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych 5 0% 19 0% 24 0% Karmelarz 6 0% 18 0% 24 0% Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 8 0% 16 0% 24 0% Agent celny 15 0% 9 0% 24 0% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy s 7 0% 17 0% 24 0% Wychowawca w jednostkach penitencjarnych 10 0% 14 0% 24 0% Inżynier mechanik - środki transportu 19 0% 5 0% 24 0% Kierownik działu sprzedaży 16 0% 8 0% 24 0% Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy 5 0% 18 0% 23 0% Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych 9 0% 14 0% 23 0% Wulkanizator 9 0% 14 0% 23 0% Maszynista maszyn offsetowych 17 0% 6 0% 23 0% Lakiernik wyrobów drzewnych 11 0% 12 0% 23 0% Pozostali sadownicy 10 0% 13 0% 23 0% Specjalista żywienia człowieka 14 0% 9 0% 23 0% Lekarz 16 0% 7 0% 23 0% Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami 16 0% 7 0% 23 0% Monter sieci telekomunikacyjnych 14 0% 8 0% 22 0% Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego 11 0% 11 0% 22 0% Galwanizer 6 0% 16 0% 22 0% Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 7 0% 15 0% 22 0% Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 14 0% 8 0% 22 0% Nauczyciel techniki 16 0% 6 0% 22 0% Nauczyciel geografii 11 0% 11 0% 22 0% Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej s 7 0% 14 0% 21 0% Hartownik 12 0% 9 0% 21 0% Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 3 0% 18 0% 21 0% Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni 3 0% 18 0% 21 0% Sprzedawca w branży przemysłowej 11 0% 10 0% 21 0% Maszynistka 13 0% 8 0% 21 0% Opiekun osoby starszej s 12 0% 9 0% 21 0% Technik logistyk s 9 0% 12 0% 21 0% Grafik komputerowy multimediów 12 0% 9 0% 21 0% Architekt 17 0% 4 0% 21 0% Inżynier inżynierii materiałowej 12 0% 9 0% 21 0% Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia 10 0% 11 0% 21 0% str. 88

89 Kierownik działu marketingu 17 0% 4 0% 21 0% Sortowacz surowców wtórnych 7 0% 13 0% 20 0% Pomocnik ciastkarza 5 0% 15 0% 20 0% Teolog 11 0% 9 0% 20 0% Koronkarka 3 0% 16 0% 19 0% Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej 4 0% 15 0% 19 0% Pozostali mechanicy precyzyjni 8 0% 11 0% 19 0% Operator zgrzewarek 6 0% 13 0% 19 0% Pozostali malarze i pokrewni 11 0% 8 0% 19 0% Monter nawierzchni kolejowej s 5 0% 14 0% 19 0% Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu 13 0% 6 0% 19 0% Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali 12 0% 7 0% 19 0% Pomoc laboratoryjna 11 0% 7 0% 18 0% Operator urządzeń przemysłu szklarskiego s 5 0% 13 0% 18 0% Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych 4 0% 14 0% 18 0% Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 6 0% 12 0% 18 0% Cholewkarz 5 0% 13 0% 18 0% Przetwórca owoców i warzyw 7 0% 11 0% 18 0% Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 14 0% 4 0% 18 0% Monter instalacji gazowych s 4 0% 14 0% 18 0% Ogrodnik - uprawy pod osłonami 5 0% 13 0% 18 0% Pracownik kancelaryjny 7 0% 11 0% 18 0% Asystent osoby niepełnosprawnej s 7 0% 11 0% 18 0% Sekretarka medyczna 13 0% 5 0% 18 0% Technik górnictwa otworowego s 8 0% 10 0% 18 0% Artysta rzeźbiarz 11 0% 7 0% 18 0% Pozostali kartografowie i geodeci 8 0% 10 0% 18 0% Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych 10 0% 8 0% 18 0% Wydawca materiałów 10 0% 7 0% 17 0% Pomocnik mleczarski 8 0% 9 0% 17 0% Operator maszyn leśnych s 1 0% 16 0% 17 0% Kierowca mechanik 10 0% 7 0% 17 0% Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 6 0% 11 0% 17 0% Szlifierz kamienia 8 0% 9 0% 17 0% Monter mechatronik s 7 0% 10 0% 17 0% Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 2 0% 15 0% 17 0% Mechanik pojazdów jednośladowych 4 0% 13 0% 17 0% Mechanik taboru kolejowego 9 0% 8 0% 17 0% Pozostałe kosmetyczki i pokrewni 7 0% 10 0% 17 0% str. 89

90 Pracownik informacji turystycznej 5 0% 12 0% 17 0% Funkcjonariusz celny 9 0% 8 0% 17 0% Specjalista do spraw kadr 9 0% 8 0% 17 0% Koordynator projektów unijnych 10 0% 7 0% 17 0% Dyrektor wykonawczy 16 0% 1 0% 17 0% Kolporter 13 0% 3 0% 16 0% Zamiatacz 10 0% 6 0% 16 0% Operator maszyn drogowych 7 0% 9 0% 16 0% Dróżnik przejazdowy 7 0% 9 0% 16 0% Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego 7 0% 9 0% 16 0% Monter płatowców i śmigłowców 9 0% 7 0% 16 0% Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych 9 0% 7 0% 16 0% Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 3 0% 13 0% 16 0% Operator koparki 8 0% 8 0% 16 0% Rymarz 6 0% 10 0% 16 0% Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym 8 0% 8 0% 16 0% Modelarz odlewniczy s 9 0% 7 0% 16 0% Pozostali lakiernicy 7 0% 9 0% 16 0% Szklarz budowlany 7 0% 9 0% 16 0% Wydawca posiłków / bufetowy 3 0% 13 0% 16 0% Technik rachunkowości s 7 0% 9 0% 16 0% Mistrz produkcji w budownictwie drogowym 10 0% 6 0% 16 0% Technik transportu kolejowego s 5 0% 11 0% 16 0% Technik hydrolog s 13 0% 3 0% 16 0% Programista aplikacji 11 0% 5 0% 16 0% Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 12 0% 4 0% 16 0% Inżynier automatyki i robotyki 8 0% 8 0% 16 0% Inżynier inżynierii chemicznej 13 0% 3 0% 16 0% Towaroznawca 9 0% 7 0% 16 0% Parkingowy 12 0% 3 0% 15 0% Goniec 5 0% 10 0% 15 0% Wozak 1 0% 14 0% 15 0% Operator myjni 4 0% 11 0% 15 0% Czyściciel pojazdów 6 0% 9 0% 15 0% Sprzątaczka domowa 9 0% 6 0% 15 0% Monter rowerów i wózków 4 0% 11 0% 15 0% Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 8 0% 7 0% 15 0% Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych 1 0% 14 0% 15 0% Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów 7 0% 8 0% 15 0% str. 90

91 Tartacznik 8 0% 7 0% 15 0% Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 3 0% 12 0% 15 0% Mechanik precyzyjny s 10 0% 5 0% 15 0% Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem 2 0% 13 0% 15 0% Monter ociepleń budynków 4 0% 11 0% 15 0% Policjant służby prewencji 9 0% 6 0% 15 0% Hostessa 9 0% 6 0% 15 0% Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 9 0% 6 0% 15 0% Pozostali technicy budownictwa 10 0% 5 0% 15 0% Specjalista kontroli jakości 7 0% 8 0% 15 0% Prezes 9 0% 6 0% 15 0% Szatniarz 8 0% 6 0% 14 0% Ładowacz nieczystości stałych 8 0% 6 0% 14 0% Robotnik na rampie 6 0% 8 0% 14 0% Operator maszyny rozlewniczej 3 0% 11 0% 14 0% Oczyszczacz konstrukcji stalowych 8 0% 6 0% 14 0% Zgrzewacz 5 0% 9 0% 14 0% Monter budownictwa wodnego s 1 0% 13 0% 14 0% Pomoc apteczna 7 0% 7 0% 14 0% Wizażystka / stylistka 8 0% 6 0% 14 0% Pracownik punktu skupu 7 0% 7 0% 14 0% Inkasent 10 0% 4 0% 14 0% Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni 6 0% 8 0% 14 0% Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 6 0% 8 0% 14 0% Technik geolog s 5 0% 9 0% 14 0% Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej 7 0% 7 0% 14 0% Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 7 0% 7 0% 14 0% Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 7 0% 7 0% 14 0% Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 6 0% 8 0% 14 0% Kierownik działu produkcji 9 0% 5 0% 14 0% Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 3 0% 10 0% 13 0% Operator urządzeń pakujących 6 0% 7 0% 13 0% Topiarz szkła 3 0% 10 0% 13 0% Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt 7 0% 6 0% 13 0% Operator urządzeń przygotowania wsadu 4 0% 9 0% 13 0% Górnik eksploatacji otworowej s 4 0% 9 0% 13 0% Obuwnik s 2 0% 11 0% 13 0% Operator kserokopiarek 7 0% 6 0% 13 0% Szlifierz polerowacz szkła optycznego 8 0% 5 0% 13 0% str. 91

92 Formowacz wyrobów ceramicznych 4 0% 9 0% 13 0% Zegarmistrz s 6 0% 7 0% 13 0% Monter konstrukcji aluminiowych 5 0% 8 0% 13 0% Pozostali monterzy izolacji 6 0% 7 0% 13 0% Glazurnik 5 0% 8 0% 13 0% Intendent 8 0% 5 0% 13 0% Biomasażysta 2 0% 11 0% 13 0% Technik technologii szkła s 4 0% 9 0% 13 0% Pozostali kreślarze 12 0% 1 0% 13 0% Technik wiertnik s 6 0% 7 0% 13 0% Lekarz weterynarii 7 0% 6 0% 13 0% Geolog 8 0% 5 0% 13 0% Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 7 0% 6 0% 13 0% Pracownik prac dorywczych 4 0% 8 0% 12 0% Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych 0 0% 12 0% 12 0% Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 6 0% 6 0% 12 0% Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich 3 0% 9 0% 12 0% Hafciarka 2 0% 10 0% 12 0% Kuśnierz s 4 0% 8 0% 12 0% Młynarz 1 0% 11 0% 12 0% Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć 4 0% 8 0% 12 0% Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej 9 0% 3 0% 12 0% Złotnik-jubiler s 9 0% 3 0% 12 0% Szlifierz ostrzarz 6 0% 6 0% 12 0% Ratownik wodny zawodowy 8 0% 4 0% 12 0% Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych s 3 0% 9 0% 12 0% Asystent usług telekomunikacyjnych 3 0% 9 0% 12 0% Technik spedytor s 8 0% 4 0% 12 0% Higienistka szkolna 8 0% 4 0% 12 0% Instruktor higieny 10 0% 2 0% 12 0% Operator (maszynista) stacji pomp 5 0% 7 0% 12 0% Elektroenergetyk elektrowni cieplnych 8 0% 4 0% 12 0% Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 9 0% 3 0% 12 0% Pozostali artyści plastycy 6 0% 6 0% 12 0% Administrator baz danych 7 0% 5 0% 12 0% Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 10 0% 2 0% 12 0% Doradca zawodowy 8 0% 4 0% 12 0% Specjalista do spraw logistyki 5 0% 7 0% 12 0% Nauczyciel bibliotekarz 7 0% 5 0% 12 0% str. 92

93 Inżynier telekomunikacji 10 0% 2 0% 12 0% Pracownik rozkładający towar na półkach 7 0% 4 0% 11 0% Robotnik mostowy 5 0% 6 0% 11 0% Ustawiacz 6 0% 5 0% 11 0% Dyżurny ruchu kolejowego 5 0% 6 0% 11 0% Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek 3 0% 8 0% 11 0% Operator skrawarek drewna 4 0% 7 0% 11 0% Operator urządzeń do produkcji piwa 3 0% 8 0% 11 0% Operator urządzeń walcowni 4 0% 7 0% 11 0% Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 8 0% 3 0% 11 0% Elektromonter sieci trakcyjnej 3 0% 8 0% 11 0% Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni 3 0% 8 0% 11 0% Lakiernik s 4 0% 7 0% 11 0% Układacz nawierzchni drogowych 3 0% 8 0% 11 0% Ogrodnik szkółkarz 1 0% 10 0% 11 0% Pozostali pracownicy usług ochrony 5 0% 6 0% 11 0% Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 5 0% 6 0% 11 0% Pozostali opiekunowie dziecięcy 6 0% 5 0% 11 0% Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni 7 0% 4 0% 11 0% Pozostali pośrednicy usług biznesowych 8 0% 3 0% 11 0% Technik górnictwa odkrywkowego s 5 0% 6 0% 11 0% Technik mechanik eksploatacji środków transportu 5 0% 6 0% 11 0% Artysta muzyk instrumentalista 7 0% 4 0% 11 0% Artysta malarz 6 0% 5 0% 11 0% Artysta grafik 8 0% 3 0% 11 0% Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia 4 0% 7 0% 11 0% Grafik komputerowy DTP 8 0% 3 0% 11 0% Projektant mody 5 0% 6 0% 11 0% Architekt krajobrazu 6 0% 5 0% 11 0% Inżynier hutnik 6 0% 5 0% 11 0% Inżynier inżynierii środowiska - melioracje 6 0% 5 0% 11 0% Doradca rolniczy 2 0% 9 0% 11 0% Kierownik działu transportu 7 0% 4 0% 11 0% Robotnik przy myciu części i zespołów 1 0% 9 0% 10 0% Kierowca ciągnika siodłowego 2 0% 8 0% 10 0% Maszynista pojazdu trakcyjnego 4 0% 6 0% 10 0% Operator maszyn do formowania szkła płaskiego 2 0% 8 0% 10 0% Operator automatów do formowania wyrobów szklanych 3 0% 7 0% 10 0% Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu 3 0% 7 0% 10 0% str. 93

94 Tapicer meblowy 5 0% 5 0% 10 0% Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni 3 0% 7 0% 10 0% Pozostali monterzy linii elektrycznych 6 0% 4 0% 10 0% Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć 4 0% 6 0% 10 0% Elektromechanik urządzeń chłodniczych 5 0% 5 0% 10 0% Ekspedient w punkcie usługowym 7 0% 3 0% 10 0% Ankieter 6 0% 4 0% 10 0% Instruktor rekreacji ruchowej 4 0% 6 0% 10 0% Instruktor dyscypliny sportu 9 0% 1 0% 10 0% Sekretarz sądowy 5 0% 5 0% 10 0% Ekspozytor towarów (merchandiser) 8 0% 2 0% 10 0% Technik urządzeń ruchu lotniczego 5 0% 5 0% 10 0% Pozostali administratorzy systemów komputerowych 6 0% 4 0% 10 0% Doradca personalny 10 0% 0 0% 10 0% Promotor zdrowia 5 0% 5 0% 10 0% Pozostali inżynierowie elektrycy 6 0% 4 0% 10 0% Inżynier odlewnik 7 0% 3 0% 10 0% Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni 5 0% 5 0% 10 0% Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu 5 0% 5 0% 10 0% Dyrektor generalny 8 0% 2 0% 10 0% Tabela 22 Liczba bezrobotnych a liczba rejestracji w PUP N % Pierwszy % Drugi % Trzeci % Czwarty % Piąty % Powyżej % Ogółem % str. 94

95 Wykres 22 Liczba bezrobotnych a liczba rejestracji w PUP Tabela 23 Płeć bezrobotnych a liczba rejestracji w PUP Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem Pierwszy % % % Drugi % % % Trzeci % % % Czwarty % % % Piąty % % % Powyżej % % % Ogółem % % % str. 95

96 Wykres 23 Płeć bezrobotnych a liczba rejestracji w PUP Wykres 24 Udział bezrobotnych wg płci a liczba rejestracji w PUP str. 96

97 Tabela 24 Kategoria miejscowości zamieszkania bezrobotnych a liczba rejestracji w PUP Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem Pierwszy % % % Drugi % % % Trzeci % % % Czwarty % % % Piąty % % % Powyżej % % % Ogółem % % % Wykres 25 Kategoria miejscowości zamieszkania bezrobotnych a liczba rejestracji w PUP str. 97

98 Wykres 26 Udział bezrobotnych wg kategorii zamieszkania wśród osób o kolejnej liczbie rejestracji w PUP Tabela 25 Wykształcenie bezrobotnych a liczba rejestracji w PUP Wykształcenie gimnazjalne i zasadnicze średnie ogóln. policealne, średnie wyższe Ogółem poniżej zawodowe zawodowe Pierwszy % % % % % % Drugi % % % % % % Trzeci % % % % % % Czwarty % % % % % % Piąty % % % % % % Powyżej % % % % % % Ogółem % % % % % % str. 98

99 Wykres 27 Udział bezrobotnych wg wykształcenia a liczba rejestracji w PUP Tabela 26 Czas pozostawania bez pracy w rejestrze osób bezrobotnych N % Poniżej 1 m ,0% 1-3 m ,7% 3-6 m ,2% 6-12 m ,4% 1-2 lat ,7% 2-5 lat ,2% Powyżej 5 lat ,9% Ogółem ,0% str. 99

100 Wykres 28 Czas pozostawania bez pracy w rejestrze osób bezrobotnych Tabela 27 Czas pozostawania bez pracy w rejestrze osób bezrobotnych a płeć zarejestrowanych Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem N % N % N % Poniżej 1 m % % % 1-3 m % % % 3-6 m % % % 6-12 m % % % 1-2 lat % % % 2-5 lat % % % Powyżej 5 lat % % % Ogółem % % % str. 100

101 Wykres 29 Czas pozostawania bez pracy w rejestrze osób bezrobotnych Wykres 30 Udział bezrobotnych wg płci a czas pozostawania bez pracy w rejestrze osób bezrobotnych str. 101

102 Tabela 28 Czas pozostawania bez pracy a kategoria miejscowości zamieszkania Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem N % N % N % Poniżej 1 m % % % 1-3 m % % % 3-6 m % % % 6-12 m % % % 1-2 lat % % % 2-5 lat % % % Powyżej 5 lat % % % Ogółem % % % Wykres 31 Czas pozostawania bez pracy a kategoria miejscowości zamieszkania str. 102

103 Wykres 32 Udział bezrobotnych mieszkających w mieście i na wsi a czas pozostawania w rejestrze PUP Tabela 29 Czas pozostawania w rejestrze PUP a wykształcenie osób bezrobotnych Wykształcenie gimnazjalne i zasadnicze średnie ogóln. policealne, średnie wyższe Ogółem poniżej zawodowe zawodowe N % N % N % N % N % N % Poniżej % % % % % % m. 1-3 m % % % % % % 3-6 m % % % % % % 6-12 m % % % % % % 1-2 lat % % % % % % 2-5 lat % % % % % % Powyżej % % 506 3% % 327 2% % 5 lat Ogółem % % % % % % str. 103

104 Wykres 33 Udział bezrobotnych wg wykształcenia a czas pozostawania bez pracy Wykres 34 Udział bezrobotnych wg kategorii wiekowych a czas pozostawania bez pracy str. 104

105 Tabela 30 Bezrobotni wg stażu pracy N % Brak stażu % Do 3 miesięcy % 3-6 miesięcy % 6-12 miesięcy % 1-2 lat % 2-5 lat % 5-10 lat % lat % lat % Powyżej 30 lat % Ogółem % Wykres 35 Bezrobotni wg stażu pracy str. 105

106 Tabela 31 Staż pracy a płeć bezrobotnych Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem Brak stażu % % % Do 3 miesięcy % % % 3-6 miesięcy % % % 6-12 miesięcy % % % 1-2 lat % % % 2-5 lat % % % 5-10 lat % % % lat % % % lat % % % Powyżej 30 lat 852 1% % % Ogółem % % % Wykres 36 Staż pracy a płeć bezrobotnych str. 106

107 Wykres 37 Udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn wg stażu pracy Tabela 32 Staż pracy bezrobotnych a kategoria miejsca zamieszkania Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem Brak stażu % % % Do 3 miesięcy % % % 3-6 miesięcy % % % 6-12 miesięcy % % % 1-2 lat % % % 2-5 lat % % % 5-10 lat % % % lat % % % lat % % % Powyżej 30 lat % % % Ogółem % % % str. 107

108 Wykres 38 Staż pracy bezrobotnych a kategoria miejsca zamieszkania Wykres 39 Kategoria miejsca zamieszkania bezrobotnych a staż pracy str. 108

109 Tabela 33 Staż pracy bezrobotnych a wykształcenie Wykształcenie gimnazjalne i zasadnicze średnie ogóln. policealne, średnie wyższe Ogółem poniżej zawodowe zawodowe Brak stażu % % % % % % Do 3 miesięcy 878 3% 810 2% 594 4% % 826 4% % 3-6 miesięcy 968 3% 949 2% 453 3% % 710 4% % 6-12 miesięcy % % 818 5% % % % 1-2 lat % % % % % % 2-5 lat % % % % % % 5-10 lat % % % % % % lat % % % % 888 5% % lat % % 646 4% % 436 2% % Powyżej 30 lat 720 2% % 153 1% 797 2% 112 1% % Ogółem % % % % % % Wykres 40 Udział bezrobotnych wg poziomu wykształcenia a staż pracy str. 109

110 Tabela 34 Bezrobotni pobierający zasiłek oraz uczestniczący w aktywnych formach N % Pobiera zasiłek % Uczestniczy w aktywnych formach % Nie pobiera zasiłku % Upłynął okres pobierania zasiłku % Ogółem % Wykres 41 Bezrobotni pobierający zasiłek oraz uczestniczący w aktywnych formach Tabela 35 Bezrobotni pobierający zasiłek i uczestniczący w aktywnych formach wg płci Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem Pobiera zasiłek % % % Uczestniczy w aktywnych formach % % % Nie pobiera zasiłku % % % Upłynął okres pobierania zasiłku % % % Ogółem % % % str. 110

111 Wykres 42 Bezrobotni pobierający zasiłek i uczestniczący w aktywnych formach wg płci str. 111

112 Wykres 43 Udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn pobierających zasiłek i uczestniczących w aktywnych formach promocji zatrudnienia Tabela 36 Bezrobotni pobierający zasiłek i uczestniczący w aktywnych formach wg kategorii miejsca zamieszkania Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem Pobiera zasiłek % % % Uczestniczy w aktywnych formach % % % Nie pobiera zasiłku % % % Upłynął okres pobierania zasiłku % % % Ogółem % % % str. 112

113 Wykres 44 Bezrobotni pobierający zasiłek i uczestniczący w aktywnych formach wg kategorii miejsca zamieszkania Wykres 45 Udział bezrobotnych wg kategorii zamieszkania a pobieranie zasiłku i uczestnictwo w aktywnych formach str. 113

114 Tabela 37 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy N % Poniżej 25 roku życia % Powyżej 50 roku życia % Długotrwale bezrobotny % Bez kwalifikacji zawodowych % Bez doświadczenia zawodowego % Bez wykształcenia (wykształcenie poniżej średniego) % Absolwent (do 12 mies. od ukończenia szkoły) % Niepełnosprawny % Samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia % Wykres 46 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy str. 114

115 Tabela 38 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg płci Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem Absolwent (do 12 mies. od ukończenia szkoły) % % % Bez doświadczenia zawodowego % % % Bez kwalifikacji zawodowych % % % Bez wykształcenia (wykształcenie poniżej % % % średniego) Długotrwale bezrobotny % % % Niepełnosprawny % % % Poniżej 25 roku życia % % % Powyżej 50 roku życia % % % Samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia % % % Wykres 47 Udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy str. 115

116 Tabela 39 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg miejsca zamieszkania Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem Absolwent (do 12 mies. od ukończenia szkoły) % % % Bez doświadczenia zawodowego % % % Bez kwalifikacji zawodowych % % % Bez wykształcenia (wykształcenie poniżej % % % średniego) Długotrwale bezrobotny % % % Niepełnosprawny % % % Poniżej 25 roku życia % % % Powyżej 50 roku życia % % % Samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia % % % Wykres 48 Udział bezrobotnych zamieszkałych w mieście i na wsi w poszczególnych kategoriach bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy str. 116

117 Tabela 40 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg poziomów wykształcenia Wykształcenie gimnazjalne i zasadnicze średnie ogóln. policealne, średnie wyższe Ogółem poniżej zawodowe zawodowe Absolwent (do 12 mies. od ukończenia 65 0% % % % % % szkoły) Bez doświadczenia zawodowego % % % % % % Bez kwalifikacji zawodowych % % % % 0 0% % Bez wykształcenia (wykształcenie % % 0 0% 0 0% 0 0% % poniżej średniego) Długotrwale bezrobotny % % % % % % Niepełnosprawny % % 510 0% % 359 0% % Poniżej 25 roku życia % % % % % % Powyżej 50 roku życia % % % % 630 0% % Samotnie wychowujący dziecko do % % % % % % roku życia Wykres 49 Udział bezrobotnych wg poziomu wykształcenia wśród kategorii osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy str. 117

118 Tabela 41 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg kategorii wiekowych Wiek skategoryzowany lat lat lat 45-50lat 51-55lat lat 60 i więcej Ogółem Poniżej 25 roku życia % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % Powyżej 50 roku życia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % Długotrwale bezrobotny % % % % % % % % Bez kwalifikacji zawodowych % % % % % % 698 0% % Bez doświadczenia zawodowego % % % % 785 1% 736 1% 216 0% % Bez wykształcenia (wykształcenie poniżej % % % % % % % % średniego) Absolwent (do 12 mies. od ukończenia szkoły) % % 153 0% 13 0% 4 0% 3 0% 0 0% % Niepełnosprawny 569 0% % % 982 1% 877 1% 856 1% 193 0% % Samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia % % % % 755 1% 405 0% 12 0% % Tabela 42 Zarejestrowani po zakończeniu formy wsparcia N % Po pracach interwencyjnych ,7% Po robotach publicznych ,0% Po szkoleniu ,8% Po przygotowaniu zawodowym 589 0,4% Po stażu ,5% Po pracach społecznie użytecznych ,3% Wykres 50 Zarejestrowani po zakończeniu formy wsparcia str. 118

119 Tabela 43 Zarejestrowani po zakończeniu formy wsparcia wg płci Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem N % N % N % Po pracach interwencyjnych ,5% ,2% ,7% Po pracach społecznie użytecznych 998 0,7% 922 0,6% ,3% Po przygotowaniu zawodowym 484 0,3% 105 0,1% 589 0,4% Po robotach publicznych 955 0,7% ,3% ,0% Po stażu ,4% ,1% ,5% Po szkoleniu ,3% ,5% ,8% Wykres 51 Udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn wśród zarejestrowanych po zakończeniu formy wsparcia str. 119

120 Tabela 44 Zarejestrowani po zakończeniu formy wsparcia wg kategorii miejscowości zamieszkania Zamieszkanie: miasto/wieś Miasto Wieś Ogółem N % N % N % Po pracach interwencyjnych ,1% ,7% ,7% Po pracach społecznie użytecznych 494 0,3% ,0% ,3% Po przygotowaniu zawodowym 255 0,2% 334 0,2% 589 0,4% Po robotach publicznych 633 0,4% ,5% ,0% Po stażu ,1% ,3% ,5% Po szkoleniu ,8% ,0% ,8% Wykres 52 Udział bezrobotnych mieszkających w mieście i na wsi zarejestrowanych po zakończeniu poszczególnych form wsparcia str. 120

121 Tabela 45 Bezrobotni zarejestrowani po uczestnictwie w aktywnej formie a poziom wykształcenia Wykształcenie gimnazjalne i zasadnicze średnie ogóln. policealne, średnie wyższe Ogółem poniżej zawodowe zawodowe N % N % N % N % N % N % Po pracach interwencyjnych 761 0,5% ,9% 362 0,2% ,7% 573 0,4% ,7% Po pracach społecznie 961 0,7% 748 0,5% 59 0,0% 144 0,1% 8 0,0% ,3% użytecznych Po przygotowaniu zawodowym 133 0,1% 171 0,1% 57 0,0% 152 0,1% 76 0,1% 589 0,4% Po robotach publicznych ,8% ,7% 128 0,1% 339 0,2% 182 0,1% ,0% Po stażu 451 0,3% ,7% ,1% ,6% ,8% ,5% Po szkoleniu 947 0,6% ,0% 686 0,5% ,2% 667 0,5% ,8% Wykres 53 Udział bezrobotnych wg poziomu wykształcenia wśród osób zarejestrowanych po uczestnictwie w poszczególnych formach wsparcia str. 121

122 Tabela 46 Bezrobotni zarejestrowani po uczestnictwie w aktywnej formie a kategoria wiekowa Wiek skategoryzowany lat lat lat 45-50lat 51-55lat lat 60 i więcej Ogółem N % N % N % N % N % N % N % N % Po pracach interwencyjnych 425 0,3% ,9% 915 0,6% 450 0,3% 366 0,3% 424 0,3% 106 0,1% ,7% Po pracach społecznie użytecznych 66 0,0% 240 0,2% 553 0,4% 402 0,3% 306 0,2% 276 0,2% 77 0,1% ,3% Po przygotowaniu zawodowym 39 0,0% 217 0,1% 145 0,1% 78 0,1% 61 0,0% 43 0,0% 6 0,0% 589 0,4% Po robotach publicznych 203 0,1% 463 0,3% 685 0,5% 537 0,4% 423 0,3% 445 0,3% 120 0,1% ,0% Po stażu ,5% ,1% 594 0,4% 259 0,2% 209 0,1% 117 0,1% 10 0,0% ,5% Po szkoleniu 819 0,6% ,2% ,0% 773 0,5% 459 0,3% 309 0,2% 35 0,0% ,8% Wykres 54 Udział bezrobotnych w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród osób zarejestrowanych po uczestnictwie w formie wsparcia str. 122

123 Tabela 47 Główne statystyki dot. osób bezrobotnych Wiek w latach Staż pracy (w miesiącach) Czas pozostawania w rejestrze os. bezrobotnych N Ważne Braki danych Średnia 35,02 74,07 19,8190 Mediana 32,00 25,00 9,1006 Odchylenie standardowe 11, ,319 33,29013 Tabela 48 Stan cywilny bezrobotnych N % kawaler/panna % żonaty/mężatka % w separacji/rozwiedziony % wdowa/wdowiec % Ogółem % Wykres 55 Stan cywilny bezrobotnych str. 123

124 Tabela 49 Liczba bezrobotnych a posiadanie potomstwa N % % Jedno % Dwoje % Troje % Czworo % Pięcioro % Powyżej % Wykres 56 Liczba bezrobotnych a posiadanie potomstwa Tabela 50 Liczba osób zarejestrowanych po urodzeniu dziecka (kobiety) N % Nie % Tak % str. 124

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Notka metodyczno-organizacyjna

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Notka metodyczno-organizacyjna Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Powiat: ropczycko-sędziszowski Zakres czasowy raportu: koniec 2011 r. Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna Dotychczas analizę

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 258 6,7 Pracownik

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo