Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej"

Transkrypt

1 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 1 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej Jeden z uŝytkowników serwisu BDB z Wrocławia przesłał projekt segmentu w zabudowie szeregowej z takim oto komentarzem: Kupiłem dom w zabudowie szeregowej na razie jest stan surowy zamknięty a ściany ocieplone styropianem grubości 10 cm. Chciałbym osiągnąć moŝliwie najniŝszy współczynnik przenikania ciepła - tak aby zapotrzebowanie na energię spadło do 30 kwh/m 2 rok (obecnie wg deklaracji developera jest ponoć 75). Chciałbym docieplić istniejącą ścianę ale raczej od wewnątrz, chyba Ŝe to w ogóle niemoŝliwe lub bardzo szkodliwe dla ściany to wtedy od zewnątrz. Proszę więc o wykonanie analizy c-w dla tego budynku (z naciskiem na 30 kwh, jeśli to moŝliwe). Z izolacją dachu i posadzki nie ma problemu. Mogę dać tyle izolacji ile będzie trzeba. Fundamenty ocieplone 1m w głąb grubość styropianu 5 cm. Przesyłam równieŝ fotografie projektów oraz podaję link strony developera tam są podane dane stolarki okiennej. Jeśli wyniki będą zadowalające to zamierzam namówić kilku sąsiadów tej szeregówki na takie docieplenie. Tak więc, inwestor słysząc zewsząd nawoływania do tworzenia domów energooszczędnych, postanowił (i słusznie) swój segment przenieść do grupy domów o super niskim zapotrzebowaniu na energię. Trzeba przyznać, Ŝe segment mający zuŝycie energii 75 kwh/m 2 rok, pod tym względem juŝ daje powody do zadowolenia. Stan istniejący Za stan istniejący przyjmuję zakres i rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym oraz zastosowane juŝ przy budowie materiały, o których pisze pytający. W pierwszej kolejności naleŝy obliczyć wartości współczynników przenikania ciepła w warunkach obliczeniowych. 1. Po obliczeniach współczynniki przenikania ciepła U wynoszą: ściany zewnętrzne: tynk gipsowy 15 mm, beton komórkowy 500 grub. 24 cm, styropian 10 cm, warstwa zbrojona szpachlowa mineralna, wyprawa mineralna 2 mm firmy KABE, farba akrylowa firmy SELENA, U = 0,24 W/m 2 K podłogi na gruncie: beton podkładowy 5 cm, folia, styropian FS-20 grub. 8 cm, beton posadzki 10 cm, posadzka, U = 0,43 W/m 2 K

2 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 2 dach nad poddaszem uŝytkowym: płyta G-K, paroizolacja folia, wełna mineralna grub. 20 cm, U = 0,20 W/m 2 K okna i drzwi zewnętrzne z drewna klejonego 2-szybowe, U = 1,2 W/m 2 K drzwi wejściowe drewniane, U = 2 W/m 2 K 2. Ilość zamieszkałych osób: 3 3. Instalacja c.o.: kocioł 2-funkcyjny co/cwu gazowy kondensacyjny sterowanie programatorem tygodniowym ogrzewanie podłogowe 4. Instalacja c.w.u.: z zasobnikiem 150 l, temp. maksymalna wody uŝytkowej +60 o C temp. wody zimnej +10 o C 5. Poddasze: uŝytkowe 6. Ocieplenie fundamentów: od zewnątrz styropian XPS grub. 6 cm do ław od wewnątrz - brak. Po obliczeniach energetycznych (wariant A), struktura strat ciepła segmentu przedstawia się następująco: ściany zewnętrzne 2,02 % okna 14,19 % podłoga 11,09 % dach 9,19 % okno dachowe 0,64 % wentylacja 38,89 % c.w.u. 23,99 % Emisja CO 2 wynosi 26,63 kg/m 2 rok. Uzyskany wskaźnik energetyczny EP tego segmentu w stanie projektowym wynosi 0,77 w stosunku do domu modelowego wynikającego z aktualnych norm w Polsce. Daje to klasę energetyczną D o zapotrzebowaniu energii wynoszącym 93 kwh/m 2 rok, tj. w dolnym zakresie klasy D.

3 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 3 Poprawa własności energetycznych przez docieplenie podłogi i dachu Spróbujmy poprawić charakterystykę energetyczną tego segmentu, zmieniając strukturę warstw podłogi na gruncie na następujący układ warstw (od spodu): - beton podkładowy 10 cm, - hydroizolacja polimerowo-bitumiczna grubości 2 mm, - styropian EPS-200 grubości 15 cm, - beton posadzki 7 cm, oraz zmieniając strukturę warstw dachu na (od wewnątrz): - płyta G-K, - folia paroizolacyjna, - wełna mineralna grubości 25 cm. W przypadku podłogi uzyskuje się nową wartość U = 0,26 W/m 2 K, tj. niŝszą o 40 %, zaś w przypadku dachu uzyskuje się nową wartość U = 0,16 W/m 2 K, tj. niŝszą o 20 %. Zwiększamy takŝe rodzaj i grubość ocieplenia fundamentów na: od zewnątrz styropian XPS grub. 10 cm do ław, od wewnątrz styropian EPS-200 grub. 5 cm. Pozostałe rozwiązania pozostawiamy bez zmian. Po obliczeniach energetycznych (wariant B), struktura strat ciepła segmentu tym razem przedstawia się następująco: ściany zewnętrzne 2,15 % okna 15,13 % podłoga 7,15 % dach 7,84 % okno dachowe 0,68 % wentylacja 41,47 % c.w.u. 25,59 % Emisja CO 2 wynosi 24,17 kg/m 2 rok (zmalała o 4 %). Uzyskany lepszy wskaźnik energetyczny EP tego segmentu wynoszący 0,72 w stosunku do domu modelowego wynikającego z aktualnych norm w Polsce. Daje to klasę energetyczną C o zapotrzebowaniu energii wynoszącym 86 kwh/m 2 rok, tj. w górnym zakresie klasy C. Poprawa własności energetycznych przez docieplenie podłogi i ścian Spróbujmy teraz dalej poprawić charakterystykę energetyczną tego segmentu, zmieniając na podłodze grubość styropianu EPS-200 na 20 cm, utrzymując ostatnie rozwiązanie dachu oraz zmieniając strukturę warstw ściany zewnętrznej na (od wewnątrz):

4 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 4 - tynk gipsowy 15 mm, - beton komórkowy 500 grub. 24 cm, - styropian 10 cm, - warstwa zbrojona szpachlowa mineralna, - wyprawa mineralna 2 mm firmy KABE, - farba akrylowa firmy SELENA, - dodatkowo styropian 10 cm, - warstwa zbrojona szpachlowa mineralna, - wyprawa mineralna 2 mm, - farba silikonowa. Utrzymujemy takŝe ostatnie rozwiązanie ocieplenia fundamentów. Pozostałe rozwiązania pozostawiamy bez zmian. W przypadku podłogi uzyskuje się nową wartość U = 0,20 W/m 2 K, tj. niŝszą o 54 % od stanu istniejącego (0,43), zaś w przypadku ścian zewnętrznych uzyskuje się nową wartość U = 0,16 W/m 2 K, tj. niŝszą o 33 % od stanu istniejącego (0,24). Po obliczeniach energetycznych (wariant C), struktura strat ciepła segmentu tym razem przedstawia się następująco: ściany zewnętrzne 1,41 % okna 15,50 % podłoga 5,64 % dach 8,03 % okno dachowe 0,70 % wentylacja 42,50 % c.w.u. 26,22 % Emisja CO 2 wynosi 23,27 kg/m 2 rok i zmalała o 13 % w stosunku do stanu istniejącego (26,63). Uzyskany wskaźnik energetyczny EP tego segmentu niewiele się poprawił i wynosi teraz 0,71 w stosunku do domu modelowego wynikającego z aktualnych norm w Polsce. Daje to nadal klasę energetyczną C o zapotrzebowaniu energii wynoszącym 85 kwh/m 2 rok, tj. w tym samym zakresie klasy C. Wnioski z badania charakterystyki energetycznej 1. Analizowany segment budynku po dodatkowych termoizolacjach, najwięcej ciepła potrzebuje na wentylację (42 %), ciepłą wodę uŝytkową (ponad 26 %) oraz na pokrycie strat ciepła przez stolarkę okienno-drzwiową (ponad 15 %). Straty ciepła przez ściany zewnętrzne stanowią tylko ok. 2 %, podłogi na gruncie tylko ok. 5 % i dach 8 %.

5 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str W stanie projektowym (wariant A) segment uzyskuje klasę energetyczną D o wskaźniku 0,77. Daje to zmniejszenie zapotrzebowania energii o 23 % w stosunku do domu o klasie odniesienia 1,0 i pozwala uzyskać zapotrzebowanie energii w wysokości 93 kwh/m 2 rok. 3. Zastosowane w wariancie B zwiększenie ocieplenia podłogi styropianem do grubości 15 cm, ocieplenia fundamentu od zewnątrz styropianem grub. 10 cm i od wewnątrz grub. 5 cm oraz dachu wełną mineralną do grubości 25 cm, pozwala uzyskać klasę energetyczną C o wskaźniku 0,72. Daje to zmniejszenie zapotrzebowania energii o kolejne 5 % i pozwala uzyskać zapotrzebowanie energii w wysokości 86 kwh/m 2 rok. 4. Dalsza poprawa własności energetycznych domu poprzez zwiększenie grubości ocieplenia ścian styropianem o kolejne 10 cm z wyprawą mineralną oraz farbą silikonową, praktycznie nie zmienia klasy energetycznej segmentu i daje wskaźnik 0,71 (dalsze zmniejszenie zapotrzebowania energii o zaledwie 1 %). Zapotrzebowanie energii wynosi 85 kwh/m 2 rok. Wyklucza to celowość wprowadzania dodatkowego docieplania ścian w segmencie w stosunku do stanu zrealizowanego. Wniosek ten wynika z niskiego udziału strat ciepła przez przenikanie ścian (ok. 1,5 %) w całości strat ciepła. Dalsze docieplanie podłóg oraz dachu takŝe jest niecelowe - z tego samego powodu. 5. W przyszłości - jeśli będzie taka moŝliwość - celowa będzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na lepszą (o niŝszych współczynnikach przenikania ciepła U). 6. W celu uzyskania oszczędności w potrzebach energetycznych domu, celowe będzie oszczędne gospodarowanie zuŝyciem ciepłej wody uŝytkowej, gdyŝ zapotrzebowanie ciepła na jej cele wynosi aŝ ponad 26 % w całym zapotrzebowaniu energii dla budynku. Celowe jest rozpatrzenie zastosowania instalacji solarnej do uzyskiwania c.w.u., a nakłady inwestycyjne szybko się zwrócą uŝytkownikowi. 7. Z uwagi na najwyŝszy udział zapotrzebowania energii na cele wentylacji, wskazane jest zastosowanie wentylacji mechanicznej w segmencie z uŝyciem rekuperatora ciepła. Zastosowanie GWC moŝe mieć miejsce, ale pod warunkiem moŝliwie najniŝszych kosztów inwestycyjnych oraz posiadania warunków terenowych przed segmentem. Długość i średnica GWC musi być dobrana stosownie do potrzeb energetycznych domu na cele wentylacji (V = 185 m 3 /h). 8. Całość niniejszej analizy została wykonana przy załoŝeniu, Ŝe system ociepleń ścian zewnętrznych, podłóg oraz dachu został dobrany poprawnie, tj. z wykluczeniem zawilgoceń przegród tracących ciepło z powodu skraplającej się wewnątrz nich pary wodnej. Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian zewnętrznych Podkreślić trzeba, Ŝe do obliczeń energetycznych segmentu przyjąłem załoŝenie, iŝ wszystkie współczynniki przenikania ciepła przegród tracących ciepło mają niezmienioną wartość przez cały rok. Stąd powstało zastrzeŝenie zawarte w p. 8, bowiem w rzeczywistości tak nie jest i potrzebne jest sprawdzenie stanu wilgotnościowego tych przegród. Przyjrzyjmy się ścianom zewnętrznym. Jak wynika z obliczeń cieplno-wilgotnościowych w stanie stacjonarnym (obliczeniowym) dla miasta Wrocławia, dla ścian segmentu ocieplonych styropianem grub. 10 cm, z mineralną warstwą szpachlową zbrojoną siatką szklaną, z wyprawą mineralną 2 mm firmy KABE, farbą akrylową firmy SELENA, uzyskuje się następujące wartości fizyczne: - wsp. przenikania ciepła U = 0,243 W/m 2 K - gęstość strumienia ciepła q = 8,740 W/m 2 - gęstość strumienia pary wodnej q v = 0,117 g/m 2 h Jak wynika z interpretacji geometrycznej tych wyników obliczeń, występuje zagroŝenie kondensacją pary wodnej w strefie SKs = 164 mm - obejmującej całą grubość styropianu oraz ponad 6 cm muru z betonu komórkowego. Wskazuje to, iŝ nie jest to rozwiązanie poprawne, bowiem kondensacja pary wodnej moŝe doprowadzić do powstania korozji biologicznej ścian (szczególnie od strony północnej) oraz moŝe wpływać na pogorszenie własności cieplnych styropianu oraz bloczków betonu komórkowego - w rezultacie zwiększenia rzeczywistych strat ciepła przez ściany. Linie ciśnień cząstkowych pary wodnej

6 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 6 przecinają się pod małym kątem, co oznacza znaczną niestabilność warunków wilgotnościowych w ścianie - szczególnie w pomieszczeniach o większym zawilgoceniu powietrza lub przy przeciągających się zimach. Dla określenia istnienia zagroŝenia procesami biologicznymi, konieczne jest wykonanie symulacji zachowania się tych ścian w warunkach rzeczywistych. Wykorzystując program WUFI uzyskuje się potwierdzenie, iŝ kondensacja pary wodnej występuje głównie w warstwie styropianu i trwa w okresie od początku listopada do końca kwietnia. W okresie letnim zachodzi tylko częściowe odparowanie wilgoci i w rezultacie w kolejnej zimie bilans wilgoci rośnie - z zagroŝeniem kumulacji wilgoci w ścianie. Wilgotność styropianu wynosi od 2 do 5,5 kg/m 2 co odpowiada masowej zawartości wilgoci od 13 do 36 %. ZagroŜenie korozją biologiczną na elewacji jest duŝe - szczególnie od strony północnej. Jeśli jednak,

7 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 7 za jakiś czas elewacja byłaby malowana ponownie farbą akrylową, stan zagroŝenia korozją biologiczną silnie wzrośnie. Widać, Ŝe podczas projektowania nie wykonywano analizy cieplno-wilgotnościowej, gdyŝ do malowania tej elewacji powinna być zastosowana farba silikonowa i w przyszłości wyłącznie taka moŝe być zastosowana do renowacji elewacji! Trzeba zastrzec, Ŝe wobec braku danych fizycznych zarówno wyprawy mineralnej firmy KABE jak i farby akrylowej SELENA (brak danych na stronach internetowych tych firm), do analizy przyjąłem uśrednione wartości oporów dyfuzyjnych wyprawy i farby, co w rzeczywistości moŝe dać nieco inne wyniki analizy, jednakŝe nie zmieni to generalnych wniosków. Dla celów porównawczych identyczne obliczenia wykonałem dla wersji ocieplenia wełną mineralną tej samej grubości. Z obliczeń w stanie stacjonarnym tej wersji wynika, iŝ kondensacja pary wodnej jest znacznie mniejsza i znajduje się w skrajnej strefie wełny mineralnej na szerokości połowy jej grubości tj. 50 mm - rozpoczynając się tuŝ pod warstwą wyprawy elewacyjnej. Wnioski z analizy cieplno-wilgotnościowej Analizowana ściana zewnętrzna moŝe podczas eksploatacji stwarzać problemy z utrzymaniem nienagannego stanu - szczególnie od strony północnej (glony, wykwity). Zwiększenie wilgotności warstwy styropianu na skutek kondensacji pary wodnej będzie zwiększać rzeczywistą wartość wsp. przenikania ciepła U i tym samym zwiększy rzeczywiste straty ciepła przez ściany zewnętrzne. Jedynym pozytywnym wnioskiem jest fakt, iŝ udział strat ciepła ścian zewnętrznych jest na szczęście niewielki, co nie będzie

8 Energooszczędny segment w zabudowie szeregowej str. 8 wyraźnie odczuwalne na kosztach eksploatacji i charakterystyka energetyczna segmentu pozostanie niemal taka jak obliczyłem wcześniej. Na koniec kilka spostrzeŝeń. Wielu osobom wydaje się, Ŝe jeśli nie jedynym to podstawowym kryterium tworzenia domów energooszczędnych jest zadbanie o jak najniŝsze wartości współczynników przenikania ciepła. Co najgorsze, podobne myślenia spotyka się takŝe wśród niektórych projektantów. Jest to niewątpliwie spowodowane nachalną i wprowadzającą w błąd reklamą wielu producentów materiałów termoizolacyjnych, którą rynek jest faszerowany niemal codziennie. Jak wynika z przedstawionej analizy energetycznej, owszem niska wartość współczynników przenikania ciepła U ścian, dachu i podłogi ma znaczenie w obniŝeniu sumarycznego zapotrzebowania na energię. JednakŜe są pozycje, które niweczą efekty obniŝania strat ciepła przez te elementy segmentu. Taką pozycją jest stolarka okienna i drzwiowa. Wysokie jej współczynniki przenikania ciepła dają takie rezultaty, jakby w termoizolacji ścian czy dachu istniały przerwy! PrzecieŜ sama stolarka traci tyle samo ciepła co ściany, podłogi i dach razem wzięte! Dalsze ocieplanie zarówno ścian, dachu jaki i podłóg nie ma juŝ uzasadnienia! Inną pozycją nie do ugryzienia w bilansie energetycznym jest ciepła woda uŝytkowa. Zapotrzebowanie ciepła na jej przygotowanie stanowi aŝ ponad 26 %. W tej sytuacji, chcąc dalej zmniejszyć zapotrzebowanie energii do segmentu, naleŝałoby zastosować podgrzewanie wody wodociągowej z wykorzystaniem taniej energii cieplnej, np. instalacji solarnej - najlepiej wspólnej dla kilku sąsiednich segmentów. No i ostatnia niezwykle energochłonna pozycja: wentylacja. Na cele wentylacyjne potrzeba aŝ 43 % energii. Chcąc spełnić marzenie pytającego i doprowadzić do uzyskania charakterystyki energetycznej na poziomie kwh/m 2 rok, naleŝy zastosować nie tylko rekuperację ciepła wentylacyjnego, ale takŝe wstępne podgrzanie powietrza czerpanego do wentylacji w gruntowym wymienniku ciepła. NiezaleŜnie od tego, zajdzie potrzeba dostarczenia taniej energii cieplnej do nagrzewnic powietrza, np. z grupowej pompy cieplnej - wspólnej dla kilku segmentów. Oczywiście, w takim przypadku nie będzie nic za darmo, gdyŝ tworząc segment o tak niskim zapotrzebowaniu energii, trzeba będzie liczyć się ze zwiększonymi kosztami budowy związanymi z eliminacją wentylacji grawitacyjnej i zastosowaniem wentylacji mechanicznej (rurociągi, izolacje, stropy podwieszone, czerpnia, wyrzutnia, filtry, automatyka i sterowanie, projekt instalacji skojarzonej itd.). Inaczej mówiąc, domy energooszczędne wymagają zupełnie innego niŝ dotychczas podejścia do projektowania i wykonawstwa, aby moŝna było osiągać zamierzone cele: domy energooszczędne za rozsądne wydatki. mgr inŝ. Jerzy Zembrowski Biuro Doradztwa Budowlanego Białystok r. rysunki autora

Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa

Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa strona 1 Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 3 Analiza cieplno-wilgotnościowa 15. Ocena zagrożenia pleśnią na powierzchni wewnętrznej przegród Dla obliczonych w p. 7 wartości współczynników przenikania

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru Plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii w Choroszczy, w całym budynku nie osiągano wymaganych temperatur powietrza

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra Plebanii w Choroszczy strona 1 Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1. Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy

Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1. Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy strona 1 Analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w Choroszczy Jak opisałem w raporcie Problemy z elewacją zabytkowej Plebanii

Bardziej szczegółowo

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne?

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? W Polsce wiele zakładów produkcyjnych powstało na terenach fabryk i zakładów pracy utworzonych jeszcze za byłego ustroju. Zaplecze budynków w takich miejscach

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny?

Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny? Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny? Opublikowany 16 sierpnia 2016 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna Adaptacja starego domu na energooszczędny Czy warto zbudować dom energooszczędny?

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE 94 Załącznik nr 2 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE Temat: Obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla przegród zewnętrznych Obiekt: Przyszkolna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 2 Charakterystyki energetyczne

Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 2 Charakterystyki energetyczne strona 1 Dom KORNELIA - studium energooszczędności cz. 2 Charakterystyki energetyczne Do oceny charakterystyki energetycznej domu należy głównie obliczyć następujące wskaźniki rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny

Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny Przedmiot: Wykorzystanie dostępnych na rynku materiałów i rozwiązań do wykonania obiektu pasywnego do zamieszkania przez indywidualną rodzinę

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE? 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Dom jednorodzinny od Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński

Dom jednorodzinny od Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński Dom jednorodzinny od 2017. Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński Zmiany prawne dotyczące ochrony cieplnej budynków współczynnik przenikania ciepła U

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 ru 30% nowobudowanych

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE DANYCH OGÓLNYCH Zakładka Dane ogólne wymaga wprowadzenia następujących informacji:

1. WPROWADZENIE DANYCH OGÓLNYCH Zakładka Dane ogólne wymaga wprowadzenia następujących informacji: BUDYNEK JEDNORODZINNY PIĘTROWY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek nowobudowany Opis technologii Ściana murowana cegłą silikatową drążoną o grubości 25[cm]. Budynek piętrowy z wznoszenia

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Budynek pasywny w Wólce pod Warszawą nowoczesne rozwiązania instalacyjne i budowlane.

Budynek pasywny w Wólce pod Warszawą nowoczesne rozwiązania instalacyjne i budowlane. Budynek pasywny w Wólce pod Warszawą nowoczesne rozwiązania instalacyjne i budowlane. Cezary Sankowski Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Sp z o.o Gdańsk ul. Homera 57 pibp@pibp.pl Budynek pasywny w

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD

BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD BUDYNEK JEDNORODZINNY PARTEROWY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek nowobudowany Opis technologii Ściana murowana cegłą silikatową drążoną o grubości 25[cm]. Budynek parterowy, kryty

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON Pani Patrycjo myślę że na potrzeby katalogu powinniśmy to zrobić w formie ogólnego opisu, a nie takiej tabeli?! Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ELEMENTÓW BUDYNKU PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZYSTE: ŚCAINY, DACH,. PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE : SZYBY, OKNA WENTYLACAJ ENERGOOSZCZĘDNA MIEJSCOWA EFEKTYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

Date: 31 Dec :41 Topic: Jeszcze o Energii Pierwotnej - rozważania na konkretnym przykładzie

Date: 31 Dec :41 Topic: Jeszcze o Energii Pierwotnej - rozważania na konkretnym przykładzie Date: 31 Dec 2016 13:41 Topic: Jeszcze o Energii Pierwotnej - rozważania na konkretnym przykładzie Projektanci i inwestorzy decydując na inwestycję w nowy dom od stycznia 2017 roku będą musieli zmierzyć

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Standardowy dom energooszczędny Termoizolacja

Standardowy dom energooszczędny Termoizolacja Standardowy dom Termoizolacja Fundament styrodur pionowa (dookoła płyty fundamentowej) 20 cm Dach styropian 20 cm styropian 30 cm Ściana Tylko jedna (zewnętrzna) warstwa izolacji 15 cm Mostki termiczne

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? CIEPŁY MONTAŻ OKIEN CZY TO SIĘ OPŁACA? DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? Izolacja okien jest niezwykle ważną kwestią w energooszczędnym budownictwie. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w ścianie

Pozycja okna w ścianie Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych cz. 4 Włodzimierz Matusiak mgr inż. inżynierii środowiska audytor energetyczny. Pozycja okna w ścianie W poprzednich artykułach tego cyklu (Twój Filar

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ku zrównoważonej przyszłości

Konferencja Ku zrównoważonej przyszłości Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji - Aspekty ekonomiczne związane z termomodernizacją i eksploatacją kotłów o niskiej jakości technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych - Opłacalność

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej

Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej E KS P LO ATA C J A M O D E N I Z A C J A Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej Dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Czesław Byrdy, Politechnika Krakowska Zgodnie z zaleceniami fizyki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej Dolnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Poznań 28.01.2010 r. 1/22 2,50 2,15 6,50 6,00 1,80 1,50 5,50 3,50 3,15 Programy wspomagające projektowanie 1. Parametry budynku: Zadanie: Wykonaj świadectwo charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU gotowe projekty hal sportowych ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 24x53 LOKALIZACJA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji Termomodernizacja budynków Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Termomodernizacja w Polsce Termomodernizacja budynków w Polsce przy finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projekt typowy - Galilea 2M

Projekt typowy - Galilea 2M Projekt typowy - Galilea 2M Zakres oferty: Kompleksowa budowa domu do stanu Deweloperskiego. Kontakt: Roman Dyduch 602-450-342 Adrian Dyduch 728-369-047 Łukasz Kopel 603-974-964 E-Mail: dachbud@dachbud.slask.pl

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY PORÓWNANIE POPULARNYCH SYSTEMÓW Z SYSTEMEM GREMAGOR Warszawa, Styczeń 2016 Różnice systemu GreMagor - charakterystyka System kanadyjski Ściana dyfuzyjnie zamknięta. Od strony

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo