ZXHN F660 GPON ONT Optical Network Unit Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZXHN F660 GPON ONT Optical Network Unit Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 ZXHN F660 GPON ONT Optical Network Unit Instrukcja Obsługi ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: Tel: Fax: URL: 1

2 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Treści zawarte w tym dokumencie są chronione przez prawa autorskie oraz umowy międzynarodowe. Jakiekolwiek odtwarzanie lub dystrybucja niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek jego części, w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków bez uprzedniej pisemnej zgody ZTE CORPORATION jest zabroniona. Ponadto, treści zawarte w niniejszym dokumencie chronione są przez zobowiązania kontraktowe. Wszystkie nazwy produktów, nazwy handlowe albo nazwy usług, lub zastrzeżone nazwy handlowe albo usług są nazwami handlowymi lub nazwami usług ZTE CORPORATION albo odpowiednio ich właścicieli. Niniejszy dokument dostarczony jest w stanie "jak jest" i wyłączone są wszelkie jawne, domyślne lub statutowe gwarancje, reprezentacje lub warunki, włączając w to bez ograniczeń jakiekolwiek domyślne gwarancje wartości handlowej do określonego celu, prawa, czy braku naruszenia. ZTE CORPORATION i jej licencjodawcy nie mogą być odpowiedzialni za szkody wynikłe z używania lub polegania na informacji tu zawartej. ZTE CORPORATION lub jej licencjodawcy mogą posiadać aktualne lub oczekiwane prawa własności intelektualnej albo aplikacje pokrywające przedmiot niniejszego dokumentu. Za wyjątkiem, gdy jest to wyraźnie określone w pisemnej licencji pomiędzy ZTE CORPORATION i jej licencjobiorcą, użytkownik niniejszego dokumentu nie może uzyskać jakiejkolwiek licencji do przedmiotu tego dokumentu. ZTE CORPORATION rezerwuje sobie prawo do uaktualniania lub wprowadzania zmian technicznych do tego produktu bez dalszego powiadamiania. Użytkownicy mogą odwiedzić witrynę pomocy technicznej ZTE w celu zamówienia odpowiedniej informacji. Ostateczne prawo do interpretacji tego produktu posiada ZTE CORPORATION. 2

3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Rekomendacje użytkowania Wymagania środowiskowe Wymagania dotyczące czyszczenia Ochrona środowiska Zawartość zestawu Dane Techniczne Wskaźniki Zdjęcie pokazuje wskaźniki na płycie czołowej urządzenia ZXHN F Poniższa tabela opisuje wskaźniki na płycie czołowej urządzenia ZXHN F Interfejs Zdjęcie pokazuje interfejsy i przyciski urządzenia ZXHN F Tabela opisuje interfejsy i przyciski na urządzeniu ZXHN F Cechy produktu Interfejsy Charakterystyki techniczne Diagnozowanie uszkodzeń Zmiana ustawień połączenia bezprzewodowego WIFI Konfiguracja parametrów WLAN IEEE b Jedna konfiguracja Mixed (802.11b g) Konfiguracja Mixed(802.11b g n) Konfiguracja Konfiguracja ustawień Multi-SSID Bezpieczeństwo WPA-PSK

4 Wprowadzenie F660 jest wysokiej klasy bramą w systemie ZTE FTTH. Dzięki zastosowanej technologii GPON, to urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla domu i małych biur, potrzebujących dostępu do szybkiej sieci szerokopasmowej F660 oferuje dwa porty POTS (do podłączenia światłowodu), cztery porty GigaEthernet (do podłączenia urządzeń klienta), jeden port USB oraz wbudowany router Wi-Fi. F660 posiada wbudowaną technologię WIFI, posiada wbudowaną antenę oraz jest kompatybilny ze standardem n co pozwala uzyskać prędkość transmisji danych do 300Mbps. F660 oferuje VoIP (telefonię internetową), za pomocą dwóch portów FXS (Port do którego podłączamy telefon). Użytkownik może mieć aż do dwóch numerów telefonicznych, jeden prywatny i jeden publiczny. Opcja jest dostępna dla posiadaczy kont SIP. 4

5 1 Bezpieczeństwo 1.1 Rekomendacje użytkowania Przed użyciem urządzenia starannie zapoznaj się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu, jak na przykład zasilacz. Nie przedłużaj kabla zasilającego, w przeciwnym razie urządzenie przestanie działać. Napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu wejściowemu urządzenia (Wahania napięcia powinny być niższe niż 10%) Utrzymuj wtyczkę zasilania czystą i suchą, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku porażenia prądem lub innym niebezpieczeństwom. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, podczas burzy z piorunami odłącz wszystkie kable. Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilania, jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Nie próbuj otwierać pokryw urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone, jest to niebezpieczne. Nie patrz wprost w interfejs optyczny, aby uniknąć wszelkich zranień oka. Wyłącz urządzenie i zaprzestań jego używania w warunkach takich, jak nienormalny dźwięk, dym i/lub dziwny zapach. Jeżeli urządzenie działa niepoprawnie, skontaktuj się z serwisem. Uwaga: Użytkownicy powinni uważnie przeczytać powyższe ostrzeżenia użytkowania gdyż będą odpowiedzialni za każdy incydent wynikający z nie dostosowania się do powyższych ostrzeżeń. 1.2 Wymagania środowiskowe Zapewnić właściwą wentylację urządzenia. Umieścić urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz nigdy nie rozlewać na urządzenie żadnych cieczy. Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów, aby uniknąć jego deformacji lub uszkodzenia. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu jakiegoś źródła ciepła lub wody. Utrzymywać urządzenie z dala od wszelkich artykułów gospodarstwa domowego o silnych polach elektrycznych lub magnetycznych, takich jak kuchenka mikrofalowa albo lodówka. 1.3 Wymagania dotyczące czyszczenia Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenia i odłączyć wszystkie kable podłączone do urządzenia, jak kabel zasilania, światłowód oraz kabel Ethernet. Do czyszczenia urządzenia nie używać żadnych cieczy ani sprayu. Używać miękkiej suchej szmatki. 1.4 Ochrona środowiska Urządzenie jak i akumulator należy wyrzucać w miejscach przeznaczonych dla takiego sprzętu Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji lub przetwarzania sprzętu. Informacja o ekspozycji na promieniowanie radiowe: Poziom maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MPE) jest obliczony na podstawie odległości d=20 cm pomiędzy urządzeniem i ciałem człowieka. Aby zachować wymaganie dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe, należy zachowywać odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem i człowiekiem. 5

6 2 Zawartość zestawu Upewnij się, że zestaw ZXHN F660 zawiera poniższe przedmioty. Zdjęcie Nazwa Ilość szt. Urządzenie ZXHN F660 1 Zasilacz AC-DC 1 Kabel Ethernet RJ-45 1 Uwaga: Gniazdo sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia oraz powinno być łatwo dostępne. Jeżeli którykolwiek z przedmiotów dostarczanych w zestawie jest niewłaściwy, zagubiony lub uszkodzony skontaktuj się z serwisem. Nie używaj sprzętu jeśli stan jego odbiega od opisu. Jeżeli potrzebujesz wymienić produkt, utrzymuj zestaw i wszystkie wchodzące w jego skład przedmioty w dobrym stanie technicznym. 3 Dane Techniczne Wymiary Prąd znamionowy Napięcie znamionowe 12 V DC Temperatura użytkowania Wilgotność użytkowania 220 mm x 160 mm x 44 mm (szerokość x głębokość x wysokość) 1.5 A 0ºC do +40ºC 5% 85% 6

7 4 Wskaźniki 4.1 Zdjęcie pokazuje wskaźniki na płycie czołowej urządzenia ZXHN F Poniższa tabela opisuje wskaźniki na płycie czołowej urządzenia ZXHN F660. Wskaźnik Status Opis Zasilanie PON LOS Alarm WLAN POTS1- POTS2 LAN1 LAN4 WPS Off (wyłączony) Zielony Off (wyłączony) Zielony Urządzenie jest wyłączone Urządzenie jest włączone Urządzenie nie odnalazło serwera autoryzacji Udana autoryzacja ONU. Połączenie jest aktywne Zielony migający Trwa autoryzacja ONU. Off (wyłączony) Czerwony Czerwony migający Off (wyłączony) Czerwony Czerwony migający Off (wyłączony) Zielony Odbierana optyczna moc ONU jest prawidłowa. Nadajnik optyczny interfejsu PON nie jest zasilany. (skontaktuj się z serwisem) Odbierana moc optyczna ONU jest mniejsza niż czułość optyczna odbiornika. (Skontaktuj się z serwisem) Urządzenie działa poprawnie Urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z serwisem Urządzenie pobiera nowe oprogramowanie, lub instaluje nowe oprogramowanie Urządzenie jest wyłączone lub sieć bezprzewodowa jest wyłączona Interfejs bezprzewodowy jest włączony. Zielony migający Dane są nadawane lub odbierane. Off (wyłączony) Urządzenie nie jest zasilane lub nie może autoryzować się w centrali. Zielony Urządzenie zostało autoryzowane w centrali, ale żadne dane nie są przesyłane Zielony migający Dostarczana jest łączność POTS. Off (wyłączony) Urządzenie jest wyłączone, lub podłączone do portu urządzenie nie działa Zielony Do portu jest podłączone urządzenie, ale dane nie są przesyłane Zielony migający Dane są nadawane lub odbierane. Żółty Zielony Czerwony Trwa negocjacja. Negocjacja zakończyła się sukcesem. Negocjacja nie udała się, lub sesja została zapętlona 7

8 Urządzenie jest wyłączone, podłączone do portu urządzenie nie Off (wyłączony) działa Interfejs USB jest podłączony do urządzenia pamięci masowej USB USB lub do urządzenia drukującego, nie ma jednak żadnej transmisji Zielony danych w danej chwili. 5 Interfejs Zielony migający Urządzenie jest podłączone, dane są nadawane lub odbierane. 5.1 Zdjęcie pokazuje interfejsy i przyciski urządzenia ZXHN F Tabela opisuje interfejsy i przyciski na urządzeniu ZXHN F660. Interfejs/Przycisk On/Off (Włącz/Wyłącz) Zasilanie Opis Przycisk zasilania Gniazdo zasilania 12V DC USB Interfejs USB 2.0. Reset Wi-Fi WPS LAN1 LAN4 Phone1 Phone2 (Tel. 1 - Tel. 2) PON Przycisk reset, gdy zasilanie jest włączone, użyj igły by wcisnąć przycisk, co najmniej przez 5 sekund w celu przywrócenia ustawień domyślnych. Włączenie/Wyłączenie Wi-Fi. Włączenie/Wyłączenie ochrony Wi-Fi. Gdy ochrona Wi-Fi jest włączona, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci bez hasła po wciśnięciu przycisku WPS/ Interfejs Ethernet RJ-45. Interfejs telefoniczny RJ-11, do podłączenia telefonu stacjonarnego kablem RJ-11. Interfejs PON. 8

9 Wymagania systemowe ISP (dostawca usługi internetowej) jest wymagany, aby urządzenie mogło uzyskać dostęp do usług świadczonych przez dostawcę usług internetowych w trybie dostępu PON. Komputer, z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet, kompatybilną z 10 Mbps / 100 Mbps / 1000 Aby użyć bezprzewodowego dostępu, potrzebna jest wbudowana karta g/b/n Komputer powinien mieć zainstalowany system win98/me/2000/xp/vista/7 lub Linux oraz poprawnie zainstalowane sterowniki do karty sieciowej oraz protokół TCP/IP oraz poprawne ustawienia sieciowe. Przeglądarka w komputerze powinna być uaktualniona. Połączenie. Użyj zasilacza, aby podłączyć ZXA10 F660. 9

10 Użyj kabla światłowodowego do połączenia urządzenia ZXA10 F660. Użyj kabel RJ-45 do podłączenia sieci komputer lub IPTVS Z ZXA10 F660 Użyj kabla RJ-11 aby podłączyć telefon z ZXA10 F

11 Użyj specjalnego kabla ( opcjonalny kabel w paczce) aby podłączyć baterię z ZXA10 F660 Podłącz urządzenie zgodne ze standardem USB do interfejsu ZXA10 F660 Naciśnij klawisz ON na ZXA10 F660 11

12 6 Cechy produktu 6.1 Interfejsy Interfejs GPON: Standard GPON, SC/APC, zgodny z normami ITU G G Interfejs Ethernet: Cztery gniazda interfejsów GE, RJ-45, zgodne z normami IEEE oraz IEEE 802.3u Interfejs telefoniczny: RJ-11 Interfejs Wi-Fi: Zgodny z normą IEEE n, antena wewnętrzna Interfejs USB: Standardowy interfejs USB Charakterystyki techniczne Dostęp do usług szerokopasmowych: Połączenie z Internetem poprzez GPON. Dostęp do usług Ethernet: Zapewnia interfejsy GE Ethernet, podłączonych do urządzeń Ethernet, takich, jak PC użytkownika. Zapewnia dostęp do Internetu oraz usługi IPTV. Dostęp do usług telefonicznych: Wspiera protokół SIP, H.248. Dostęp do usług Wi-Fi: Zapewnia użytkownikom usługi internetowe poprzez WLAN. Współdzielenie danych, kopia zapasowa i przywracanie: Interfejs USB 2.0 zapewnia podłączenie pamięci USB w celu współdzielenia plików, szybkiej kopii zapasowej oraz przywracania danych. Bezpieczeństwo: Zapewnia wielopoziomową autoryzację na poziomie urządzenia, użytkownika oraz usługi a także dostarcza szyfrowania kanału danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. QoS: Zapewnia usługi QoS spełniające wymagania różnych usług dla urządzeń lokalnych oraz sieci. Zarządzanie siecią: Zapewnia zarządzanie siecią w wielu trybach. 12

13 7 Diagnozowanie uszkodzeń Wskaźnik zasilania na panelu przednim pozostaje wyłączony pomimo naciśnięcia przycisku zasilania. Zasilacz nie jest poprawnie podłączony do urządzenia. Upewnij się, że używasz zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. Upewnij się w gniazdku do którego jest podłączony zasilacz jest prąd Wskaźnik LOS miga na czerwono lub pozostaje czerwony po włączeniu zasilania. Światłowód nie jest poprawnie podłączony do interfejsu ONU PON. Światłowód jest uszkodzony lub przerwany. Jeżeli wskaźnik jest trwale czerwony lub stale miga, skontaktuj się z serwisem w celu usunięcia usterki Wskaźnik PON na panelu przednim pozostaje wyłączony lub miga po włączeniu zasilania. Łącze GPON nie zostało zestawione. Twoje urządzenie nie jest autoryzowane. Zwróć się o pomoc do dostawcy usługi. Zielony wskaźnik LAN jest wyłączony po włączeniu zasilania. Odpowiadające mu łącze LAN nie zostało poprawnie zestawione. Kabel Ethernet nie jest poprawnie podłączony do interfejsu LAN. Urządzenie sieciowe podłączone do interfejsu LAN nie jest włączone. Wskaźnik Phone jest wyłączony po włączeniu zasilania. Funkcja telefonu nie działa poprawnie. Zwróć się o pomoc do dostawcy usługi. 7.1 Zmiana ustawień połączenia bezprzewodowego WIFI Ustawienia Wifi można modyfikować w sekcji NETWORK->WLAN Podsekcja BASIC Wireless RF Mode Włącza/Wyłącza sieć bezprzewodową Enable Isolation Mode Country/Region Band Width Channel Włącza funkcje izolowania sieci bezprzewodowych, jeśli jest więcej, niż jedna Tryb pracy Kraj / rejon funkcjonowania Szerokość kanału transmisji Wybór kanału nadawania Wifi SSID Settings Choose SSID Lista wyboru SSID

14 Hide SSID Enable SSID Enable SSID Isolation Maximum Clients SSID-Name Priority Ukrywanie rozpowszechniania nazwy sieci SSID Włączanie danego SSID Włącza funkcje izolowania sieci bezprzewodowych Liczba maksymalnie podłączonych urządzeń do danej sieci SSID Nazwa sieci bezprzewodowej Priorytet sieci bezprzewodowej Security Choose SSID Lista wyboru SSID 1-4 Authentication Type WPA Passphrase WPA Encryption Algorithm Lista wyboru autentykacji urządzeń Hasło sieci bezprzewodowej Rodzaj szyfrowania połączenia Konfiguracja parametrów WLAN Tryb sieci WLAN obejmuje następujące elementy: IEEE b Only Mixed(802.11b g) Mixed(802.11b g n) IEEE b Jedna konfiguracja 1) W panelu Network wybieramy WLAN > Basic. 2) Z panelu Wireless RF Mode, wybierz Enable ( włączenie sieci bezprzewodowej) lub Scheduled (zaplanowane). Z listy wybieramy IEEE b. Tak jak przedstawiono na obrazku poniżej. 3) 14

15 Tabela przedstawia wyłącznie parametry dla IEEE b Parametry Bezprzewodowy tryb RF Tryb Kraj/Region - Kanał Interwał sygnału identyfikacji Szybkość TX Moc transmisji Typ QoS Próg RTS DTIM interwał Opis Mamy do wyboru trzy opcje: Enable (włączone) Disable (wyłącz) Scheduled (zaplanowane) Wybierz tryb pracy w zależności od konfiguracji karty sieci bezprzewodowej Domyślnie jest nastawiony na Auto. Przedział czasu dla urządzenia bezprzewodowego na nadawanie SSID. Trzeba zachować wartość domyślną. Szybkość transmisji Wybierz wymaganą siłę transmisji Typ QoS Określ żądanie wysłania progu dla pakietu. Gdy pakiet przekroczy tę wartość, urządzenie wysyła wartość RTS do punktu przeznaczenia do negocjacji. Wartość domyślna to Zakres wartości wynosi od 1 ms do 255 ms. Domyślną wartością jest 1 ms. 4) Kliknij na Submit Mixed (802.11b g) Konfiguracja Konfiguracja dla Mixed(802.11b g) jest identyczna jak dla konfiguracji IEEE b Mixed(802.11b g n) Konfiguracja Aby skonfigurować (802.11b g n), wykonaj następujące czynności. 1. W zakładce Network, wybierz WLAN > Basic 2. W górnym panelu Wireless RF Mode wybierz Enable lub Scheduled, wybierz Mixed(802.11b g n) 15

16 Tabela przedstawia dostępne parametry Parametry Opis Bezprzewodowy tryb RF Mamy do wyboru trzy opcje: Enable (Włączony) Disable (Wyłączony) Scheduled ( zaplanuj) Tryb Wybierz tryb pracy w zależności od konfiguracji karty sieci bezprzewodowej Kraj/Region - Band Width Możesz wybrać 20Mhz albo 40Mhz Kanał Domyślnie jest nastawiony na Auto. SGI Enable Wybierz aby udostępnić funkcję GI Interwał sygnału identyfikacji Przedział czasu dla urządzenia bezprzewodowego na nadawanie SSID. Trzeba zachować wartość domyślną. Szybkość TX Szybkość transmisji Moc tramsmisji Wybierz wymaganą siłę transmisji QoS Type Typ QoS Próg RTS Określ żądanie wysłania progu dla pakietu. Gdy pakiet przekroczy tę wartość, urządzenie wysyła wartość RTS do punktu przeznaczenia do negocjacji. Wartość domyślna to DTIM interwał Zakres wartości wynosi od 1 ms do 255 ms. Domyślną wartością jest 1 ms. 4. kliknij na submit Wynik 16

17 Podstawowe parametry WLAN są skonfigurowane Konfiguracja ustawień Multi-SSID Ustawienia krok po kroku 1) Na zakładce network, wybierz WLAN > SSID Settings 2) W tabeli wybierz SSID z opcji Choose SSID. Tabela przedstawia dostępne parametry Parametry Opcje Ukryj SSID Możesz ukryć SSID aby zabezpieczyć się przed nielegalnymi użytkownikami. Udostępnij SSID - Udostępnij izolację Kiedy jest zaznaczone, abonenci z innymi SSID nie mogą się odwiedzać. Maksymalna liczba klientów Maksymalna liczba od 1 do 32 Nazwa SSID - Priorytet Priorytet SSID od 0 do Bezpieczeństwo 17

18 Kontekst ZXA10 F660 oferuje następujące tryby uwierzytelniania: Open system (System otwarty) uwierzytelnienie nie jest potrzebne. Dowolna osoba z sieci bezprzewodowej może połączyć się. Klucze udostępnione (Shared Key)- Tryb ten opiera się na szyfrowaniu WEP. WPA-PSK WPA-PSK jest wersją WPA. Jest bezpieczniejsza niż WEP, ponieważ jest szyfrowana. WPA2-PSK Druga wersja WPA-PSK posiada mocniejsze szyfrowanie WPA/WPA2-PSK Hybrydowa wersja uwierzytelniana. Otwarty system Aby skonfigurować uwierzytelniony otwarty system, proszę wykonać następujące czynności; 1) W zakładce network wybierz WLAN > Security 2) W tabeli wybierz Otwarty system z pośród Authenticantion Type. I skonfiguruj parametry. Tabela przedstawia parametru uwierzytelniania Otwartego Systemu Parametr Wybierz SSID Typ uwierzytelnienia Szyfrowanie internet Opis Wybierz SSID tak jak jest to wymagane Wybierz Otwarty System Wybierz Disabled lub Enabled. Kliknij na zatwierdź Udostępnione klucze Aby skonfigurować udostępnienie kluczy, musisz wykonać następujące czynności. 18

19 1) W zakładce Network wybierz WLAN > Security 2) Z tabeli wybierz Udostępnianie kluczy I skonfiguruj pozostałe pozycje. Parametr Szyfrowanie WEP Poziom szyfrowania WEP Indeks kluczy WEP Opis Jest ona domyślnie włączona. Wartość może być 64bit lub 128bit WEP generuje cztery klucze, które mogą być skonfigurowane od WEP key 1 aż do WEP key 2. 3) a potem zatwierdź zmiany WPA-PSK Aby skonfigurować WPS-PSK wykonaj następujące czynności 1) W zakładce Network wybierz WLAN > Security. 2) W tabeli wybierz WPA-PSK z pośród Authentication Type I dokonaj konfiguracji. 19

20 Parametr Hasło WPA Uaktualnienie klucza dla WPA Szyfrowanie algorytmu WPA Opis Od 8 do 63 znaków 600 sekund TKIP: tymczasowy protokół na klucz AES: Zaawansowany szyfrowany standard AKIP+AES: Adaptacyjny algorytm szyfrowania 3) Zatwierdź 20

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 Podręcznik użytkownika DSL-N17U Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 PL10140 Wydanie pierwsze Marzec 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WRT-150/WRT-150A Router Bezprzewodowy xdsl 150Mbps V1.1_20110309 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wonderful Communication, Mobile Life.

Wonderful Communication, Mobile Life. Wonderful Communication, Mobile Life. Adapter HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN Adapter Instrukcja obsługi Strona pusta przeznaczona na notatki! Zawiadomienie Prawa autorskie Huawei Technologies

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 5 1.1. Główne cechy 5 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 7130 5 1.3. Opis diod 6 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Wspaniała komunikacja, mobilne życie.

Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Witamy w bramie bezprzewodowej 3G Brama bezprzewodowa HUAWEI 3G Podręcznik użytkownika Ważne Copyright 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu

Instrukcja obsługi modemu Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG870 67 350 90 00 www.asta-net.pl Spis Treści........................... 1 Wstęp.................................... 1 Charakterystyka modemu TWG870........................

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Box Fon WLAN 7140

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! Router Edimax LT-6408n umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Instrukcja obsługi

Asmax BR 704G. Instrukcja obsługi Asmax BR 704G Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi routera VI-3223u

instrukcja obsługi routera VI-3223u instrukcja obsługi routera VI-3223u Wersja A2.03.0, 25 Kwiecień 2013 261099-00211 strona 1 z 90 Wstęp Instrukcja ta zawiera informacje o instalacji i działaniu urządzenia. Aby w pełni skorzystać z instrukcji

Bardziej szczegółowo

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy Router Wireless-N

Szerokopasmowy Router Wireless-N INSTRUKCJA Szerokopasmowy Router Wireless-N Model: WRT160N Informacje o tej instrukcji Opisy ikon Podczas czytania instrukcji użytkownika możesz napotkać różne ikony, zwracające uwagę na istotne tematy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N

Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N Model: WRT610N (EU) Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 1 Informacje o tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo