CNP-WF518. Bezprzewodowa karta USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CNP-WF518. Bezprzewodowa karta USB INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 CNP-WF518 Bezprzewodowa karta USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis Treści WPROWADZENIE...3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...4 WYGLĄD URZĄDZENIA...4 ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA...5 POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM...5 INSTALOWANIE STEROWNIKA URZĄDZENIA...5 PODSTAWOWE OPERACJE...6 KREATOR KONFIGURACJI POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO...7 KONFIGURACJA URZĄDZENIA...9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...19 ZAŁĄCZNIK...20 DANE TECHNICZNE...20

3 Dziękujemy za zakup urządzenia CANYON CNP-WF518. Chcielibyśmy życzyć Ci udanego korzystania z bezprzewodowej karty PCI b/g. Jest to łatwe w instalacji urządzenie, które podłączane jest do PC (w trybie Ad-Hoc dla dzielenia plików peer-to-peer) lub do rutera bezprzewodowego/punktu dostępowego (dla połączenia z internetem). Aby w pełni wykorzystać funkcje i cechy urządzenia CANYON CNP-WF518, prosimy zapoznać się z instrukcją użytkownika, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Wprowadzenie Środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa. Prosimy wykonać wszystkie procedury wymienione w instrukcji obsługi, aby użytkować urządzenie w sposób prawidłowy. Prosimy nie próbować demontować lub zamieniać jakiejkolwiek części urządzenia, która nie została opisana w niniejszej instrukcji. Nie należy umieszczać urządzenia w kontakcie z wodą lub jakimikolwiek innymi płynami. Urządzenie to NIE jest zaprojektowane jako w jakikolwiek sposób wodoodporne. W przypadku dostania się płynów do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie korzystania z urządzenia może mieć skutek w postaci pożaru lub porażenia elektrycznego. Prosimy skonsultować się z Twoim dystrybutorem produktu lub najbliższym centrum wsparcia serwisowego. Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia przy użyciu mokrych rąk. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie narażaj na działanie płomieni. Nie umieszczaj nigdy urządzenia w sąsiedztwie przedmiotów generujących silne pole elektromagnetyczne. Narażenie na silne pole magnetyczne może spowodować awarię lub uszkodzenie i utratę danych. Wszystkie grafiki umieszczone w instrukcji obsługi są jedynie pomocą dla użytkownika. Faktycznie, produkty mogą różnić się w niewielkim stopniu od zdjęć tu opublikowanych.

4 Zawartość Opakowania Wygląd produktu Nazwa elementu Urządzenie Główne CNP-WF518 KARTA GWARANCYJNA Skrócona Instrukcja Użytkowania Płyta CD z sterownikami Wygląd Urządzenia USB Connector LED Indicator Wtyczka USB Wskaźniki LED Podłączanie do komputera PC Podłączenie do modemu kablowego/dsl lub innych urządzeń sieciowych.

5 Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia Przed użyciem urządzenia CANYON CNP-WF518, prosimy upewnić się, że komputer PC oraz urządzenie są w zasięgu punktu dostępowego (802.11b, g lub b/g). Połączenie z urządzeniem 1. Włącz zasilanie PC. 2. Włóż urządzenie do gniazda USB. 3. Włóż płytę CD z sterownikiem do napędu CD-ROM. UWAGA: Zalecane jest zainstalowanie sterownika przy użyciu Driver Installation Wizard (Kreatora instalacji sterownika), który zainstaluje zarówno sterownik urządzenia, jak i program użytkowy. Instalowanie Sterownika Urządzenia 1. Po włożeniu płyty CD z sterownikiem, menu konfiguracji powinno wyświetlić się automatycznie. 2. Wykonuj polecenia Kreatora Instalacji Sterownika, aby zainstalować sterownik. 3. Kliknij na Install

6 Driver &Utility for Wireless USB Adapter (Zainstaluj sterownik i program narzędziowy dla karty USB), aby kontynuować. UWAGA: Kiedy wyświetli się komunikat o Sterowniku Niepodpisanym kliknij Ok. Jest to komunikat ostrzegawczy systemu Windows, który wskazuje że dany sterownik nie został certyfikowany przez Windows. 4. Wybierz preferowany język instalacji. 5. Kliknij Next, aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. 6. Kliknij Next ponownie na stronie Kreatora InstallShield lub Cancel, aby wyjść. 7. Kliknij Install, aby uruchomić proces instalacji, lub Cancel, aby wyjść. 8. Kliknij Finish, aby zakończyć instalację sterownika. Podstawowe Operacje Przed ustawieniem urządzenia, prosimy upewnić się czy sieć bezprzewodowa jest uruchomiona, a punkt dostępowy/ruter bezprzewodowy działa prawidłowo.

7 Kreator Konfiguracji Połączenia Internetowego 1. Kliknij ikonę skrótu na pulpicie 11bg Wireless LAN USB Utility (Program narzędziowy sieci bezprzewodowej), aby uruchomić program narzędziowy. UWAGA: Program narzędziowy będzie dostępny tylko podczas instalacji sterownika z Płyty CD. 2. Wyświetli się główna strona programu narzędziowego. 3. Aby ustawić podstawowe połączenie bezprzewodowe z istniejącym punktem dostępowym lub routerem bezprzewodowym, Kliknij Set Wizard (kreator ustawień) w menu paska narzędziowego.

8 4. Wybierz tryb połączenia. Station (infrastructure) (stały (infrastruktura)), tryb ten jest zalecany dla dostępu do internetu. 5. Kliknij Next aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. UWAGA: Urządzenie zostanie ponownie uruchomione po wybraniu opcji AP. 6. Wybierz oczekiwane połączenie bezprzewodowe, a następnie kliknij Next, aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. 7. Kliknij na przycisk Refresh, aby odświerzyć listę połączeń bezprzewodowych. 8. Sprawdź ustawienia sieci bezprzewodowej. 9. Wprowadź Passphrase (hasło) lub Network Key (klucz sieciowy), jeśli to wymagane. 10. Kliknij Ok, aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść.

9 11. Wybierz Obtain an IP address automatically (pobierz adres IP automatycznie) oraz Obtain DNS server address automatically (pobierz adres serwera DNS automatycznie), jeśli usługa DNS jest nieaktywna w sieci bezprzewodowej. 12. Wybierz Use the following IP address (użyj następującego adresu IP), jeśli jest to wymagane przez administratora sieci. 13. Kliknij Finish, aby zakończyć instalację sterownika. Konfiguracja Urządzenia Kliknij ikonę skrótu na pulpicie 11bg Wireless LAN USB Utility (Program narzędziowy sieci bezprzewodowej), aby uruchomić program narzędziowy. UWAGA: Program narzędziowy będzie dostępny tylko podczas instalacji sterownika z Płyty CD.

10 1. Informacje Ogólne Zakładka General (Informacje ogólne) wyświetla aktualne informacje o połączeniu bezprzewodowym. Kliknij ReNew IP (odnów IP), aby zwolnić i odnowić adres IP. Informacje Ogólne: Status: Tryb sieci bezprzewodowej Associated, tryb AD-HOC lub Not Associated. Jakość Kartonu/Papieru: Współczynnik transferu danych dla aktualnego połączenia. Typ: Typ aktualnego połączenia bezprzewodowego, Infrastructure, AD-HOC Szyfrowanie: Aktualnie używana metoda szyfrowania danych. SSID: Unikalna nazwa sieci bezprzewodowej. Signal Strength: Jakość sygnału aktualnego połączenia bezprzewodowego. Link Quality: Jakość połączenia aktualnego połączenia bezprzewodowego. Internet Protocol (TCP/IP): MAC Address: MAC Address karty sieciowej. IP Address: Adres IP karty sieciowej. Subnet Mask: Maska podsieci dla karty sieciowej. Gateway: Adres bramy domyślnej dla karty sieciowej.

11 Pozostałe: Show Tray Icon: Pokazuj ikonę programu narzędziowego sieci bezprzewodowej w obszarze powiadomień systemu Windows. Disable Adapter: Wyłącza kartę bezprzewodową. Radio off: Wyłącz czynności nadawania/odbierania sygnałów dla bezprzewodowej karty sieciowej. Windows Zero Config: Włącz tę funkcję, jeśli chcesz skonfigurować połączenie bezprzewodowe za pomocą programu konfiguracyjnego systemu Windows. 2. Profile Zakładka Profile (Profil) pozwala dodawać, usuwać, edytować, kopiować oraz ustanawiać domyślne profile sieci bezprzewodowej. Kliknij na każdy przycisk, aby rozpocząć konfigurację profilu. UWAGA: Wykonuj poniższe instrukcje, aby skonfigurować łączenie urządzenia z siecią bezprzewodową zapewniającą dostęp do internetu komputerom PC (tryb Infrastructure)

12 oraz bezpośrednie podłączenie do innego komputera PC (tryb AD-HOC). Proszę pamiętać, że przełączanie się pomiędzy dwoma trybami wymaga ponownego uruchomienia urządzenia, dlatego połączenie urządzenia będzie chwilowo niedostępne. Add: 1. Tworzy nowy profil trybu Infrastruktury. 1. Wpisz Profile Name (nazwa profilu zdefiniowana przez użytkownika) oraz SSID (faktyczna nazwa sieci na podstawie routera bezprzewodowego). 2. Wybierz metodę Network Authentication (uwierzytelniania sieciowego) i wprowadź metodę Data Encryption (szyfrowania danych) z menu rozwijanego. Ustawienia te muszą odpowiadać ustawieniom rutera bezprzewodowego. 3. Wprowadź Passphrase (hasło WEP) lub Network Key (klucz sieciowy WPA/WPA2), jeśli to konieczne. 4. Wybierz i wpisz odpowiednie elementy, jeśli certyfikacja 802.1x będzie włączona. 5. Kliknij OK, aby kontynuować lub Cancel, aby wyjść. Tworzenie nowego profil trybu AD-HOC.

13 1. Kliknij na pokazaną powyżej opcję, aby utworzyć profil AD-HOC. 2. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcjami z poprzedniego punktu. Remove: Wybierz profil i kliknij Remove (Usuń), aby go usunąć Bouxwiller Wybierz profil i kliknij Edit (edytuj), aby go zmodyfikować. Prosimy zapoznać się z częścią dotyczącą komendy Add, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje. Wybierz profil i kliknij Duplicate (powiel), aby go powielić. Wpisz nazwę nowego profilu a następnie kliknij OK, aby utworzyć duplikat. Kliknij Cancel, aby anulować działanie. Set Default: Wybierz profil i kliknij Set Default (ustaw jako domyślny), aby ustawić specyficzny

14 profil jako domyślne połączenie bezprzewodowe. 3. Available Network Zakładka Available Network (dostępne sieci) wyświetla listę sieci typu infrastruktura oraz AD-HOC dostępnych dla połączenia sieciowego. 1. Wybierz połączenie na liście i kliknij Add to Profile (dodaj do profilu), aby dołączyć do sieci. 2. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcjami z poprzedniego punktu.

15 4. Advanced Zakładka Advanced (Zaawansowane) wyświetla różne opcje zaawansowane. 1. Power Save: Wybierz częstotliwość dla czasu reakcji komunikatu. 2. Turbo Mode: Zwiększa wydajność urządzenia Wireless Mode: Wybierz standard działania łącza bezprzewodowego. 5. Preamble Mode: Wybierz zakresy ramowe sygnałów radiowych. 6. Channel Plan: Wybierz kanał w sposób zgodny z standardem bezprzewodowym. 7. PSP XLink Mode: Włącz/Wyłącz tryb Xlink, aby pracować w trybie AD-HOC. 8. WMM Parameter: Umożliwia QoS nadawanie priorytetów ruchowi sieciowemu. Włącz Power Save,aby oszczędzać zużycie enegii. 9. Fragment Threshold/RTS Threshold: Wciśnij i przesuwaj suwaki, aby wyregulować wartości graniczne zgodnie z wymaganiami. 10. Set Default: Kliknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne. 11. Apply: Kliknij Apply (Zastosuj), aby potwierdzić modyfikacje.

16 5. Status Zakładka Status wyświetla szczegółowe informacje dotyczące aktualnego urządzenia oraz połączenia bezprzewodowego.

17 6. Statistics Zakładka Statistics (statystyka) wyświetla szczegółowe informacje dotyczące Tx i Rx aktualnego połączenia bezprzewodowego. Kliknij na przycisk Reset (uruchom ponownie), aby zresetować ustawienia i wyzerować liczniki.

18 7. Wi-Fi Protected Setup (WPS) Zakładka Wi-Fi Protected Setup (Chronione ustawienia Wi-Fi) zapewniają łatwiejszy sposób dla połączenia się z istniejącą siecią bezprzewodową. Pin Input Config (PIN): Kliknij na Pin Input Config (PIN) (konfiguracja wprowadzania PIN), aby utworzyć kod PIN. Wprowadź kod PIN na odpowiednim routerze bezprzewodowym, aby ustanowić sieć bezprzewodową. Push Button: Kliknij Push Button Config (PBC) (konfiguracja przycisku push) poprzez wciśnięcie przycisku fizycznego lub kliknięcie na odpowiedni przycisk wirtualny na routerze bezprzewodowym, aby ustanowić połączenie sieci bezprzewodowej.

19 Rozwiązywanie Problemów Wykonaj poniżej opisane procedury, jeśli urządzenie CNP-WF518 nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Należy pamiętać, że poniższe instrukcje mają na celu zlikwidowanie jedynie prostych błędów. W celu otrzymania dalszego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów innego typu oraz wsparcia technicznego, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lokalnym. Brak możliwości ustanowienia połączenia z innymi komputerami PC połączonymi siecią, przy konfiguracji typu Infrastruktura. 1. Prosimy upewnić się, że komputer PC połączony z bezprzewodową kartą USB jest włączony. 2. Prosimy również upewnić się, że urządzenie jest skonfigurowane, jako pracujące w tym samym kanale oraz przy tych samych opcjach bezpieczeństwa, jak w innych komputerach PC w ramach tego samego połączenia typu Insfrastruktura. Nie można się połączyć z siecią bezprzewodową/uzyskać dostępu do internetu za pośrednictwem zainstalowanego urządzenia. 1. Prosimy sprawdzić modem szerokopasmowy w zakresie normalnego działania poprzez sprawdzenie wskaźników LED. 2. Prosimy również zbadać router bezprzewodowy w zakresie jego poprawnego funkcjonowania. Sprawdź, czy kabel zasilacza oraz przewód sieciowy są dobrze podłączone. 3. Sprawdź czy adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną oraz ustawienia DNS są skonfigurowane w sposób wymagany przez router bezprzewodowy. 4. Upewnij się, że numer SSID (Service Set Identifier) na urządzeniu jest ustawiony w sposób zgodny z ruterem bezprzewodowym w trybie infrastruktury. 5. Upewnij się, że numery SSID są identyczne w urządzeniach w trybie AD-HOC. Zalecane jest ustanowienie BSS(Basic Service Set) i odczekanie kilku chwil przed podłączeniem do innego urządzenia, w celu zapobiegnięcia nałożenia się na siebie różnych pojedyńczych BSS. 6. Prosimy upewnić się, że ustawienia bezpieczeństwa na urządzeniu pasują do ustawień routera bezprzewodowego/punktu dostępowego.

20 Załącznik Dane Techniczne Standardy IEEE g, IEEE802.11b Kanały 13 Kanałów Interfejs Gniazdo USB Protokół Sieciowy TCP/IP, IPX, NDIS 4, NDIS 5, NDIS 5.1, NetBEUI Siła transmisji 15 dbm Czułość -80 dbm Klucze bitowe WEP 64 bit, 128 bit Temperatura Wilgotność Wymiary Robocza: 0 do 40 C Przechowywania: -20 do 70 C Robocza: 10% do 85 % bez kondensacji pary Przechowywania: 5% do 90 % bez kondensacji pary 75mm(L) X 23mm(W) X 10mm(H) Masa 15g Zasilanie 5V

CNP-WF511. Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI

CNP-WF511. Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI CNP-WF511 Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis Treści WPROWADZENIE...3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...4 WYGLĄD URZĄDZENIA...4 ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA...4 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Szybka karta PCI sieci bezprzewodowej 2,4 GHz D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Podstawy sieci bezprzewodowych... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Podręcznik użytkownika PL3813 / Lipiec 2008 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku) Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WUSB-150/WUSB-150A Karta bezprzewodowa USB Lite N / 150Mbps V1.1_20110309 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 Podręcznik użytkownika DSL-N17U Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 PL10140 Wydanie pierwsze Marzec 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM hornet Wi-Fi USB Lite (P 6122-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM hornet Wi-Fi USB Lite (P 6122-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM hornet Wi-Fi USB Lite (P 6122-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania są dostępne pod adresem www.pentagram.pl 2007-08-21 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wspaniała komunikacja, mobilne życie.

Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Witamy w bramie bezprzewodowej 3G Brama bezprzewodowa HUAWEI 3G Podręcznik użytkownika Ważne Copyright 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo