Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s Numer produktu: Strona 1 z 44

2 Rozdział 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu urządzenia Instant Powerline 200M 11n AP. Jest ono idealną opcją do podłączania małej grupy komputerów PC lub małych urządzeń bezprzewodowych (klientów). Urządzenie może znacznie rozszerzyć zasięg i zmniejszyć martwy obszar sieci domowej. 1.1 Przegląd Za pomocą urządzenia Powerline oraz bezprzewodowego 11 b/g/n, można podłączyć komputer do internetu w dowolnym miejscu domu. 1.2 Właściwości Dostęp do Internetu - TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, RARP, przypisywanie statycznych IP Standard - Standardy Ethernet IEEE 802.3, 802.3u - HomePlug AV - Standardy IEEE b/g oraz 11n bezprzewodowe QoS (jakość usługi) - Priorytetowy losowy dostęp, dostęp bez rywalizacji i rozsyłanie pakietów - Osiem poziomów priorytetowego losowego dostępu, dostępu bez rywalizacji i rozsyłania pakietów Modulacja Powerline - OFDM (Ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości) za pomocą opatentowanych technik przetwarzania sygnału dla wysokiej wiarygodności danych w hałaśliwych warunkach medialnych - Obsługuje schematy modulacji QAM 256/64/16, DQPSK, DBPSK oraz ROBO Ochrona - Zapewnia szyfrowanie połączenia 128-bitowego AES dla sieci Powerline Właściwości bezprzewodowe - Obsługuje b/g oraz n Wireless Access Point (Bezprzewodowy Punkt Dostępowy), WDS Strona 2 z 44

3 - Obsługuje kodowanie 128-bitowe i 64-bitowe WEP, 802.1x, WPA, WPA2 oraz WPS Inne - Adapter Powerline o wysokiej prędkości z interfejsem Ethernet dla szybkiego transferu danych przez istniejące zasilanie domowe. - Szybki transfer 200 Mbps umożliwia nawet przesyłanie video w jakości DVD. - Niepotrzebne są nowe przewody; użycie w dowolnym gniazdku w zakresie do 200 metrów. HTTP Web-Based Management - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez interfejs użytkownika - Dostęp chroniony hasłem. 1.3 Wymagania systemowe 1) Komputer PC 2) Minimalnie procesor Pentium II 233 MHz 3) Minimum 32 MB RAM 4) Minimum 20 MB wolnego miejsca na dysku 5) Karta sieciowa (NIC) Ethernet Port RJ45 6) Przeglądarka internetowa Rozdział 2 Instalacja Ten rozdział zawiera informacje na temat instalacji routera użytkownika. Jeśli użytkownik nie jest zaznajomiony z parametrami sprzętu lub oprogramowania, o których mowa poniżej, należy skonsultować się z usługodawcą w celu pozyskania niezbędnych wartości. 2.1 Lista kontrolna Należy uważnie sprawdzić przesyłkę aby upewnić się, że zawiera ona wszystkie elementy, które zostały zamówione. Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Zawartość kartonu może się różnić w zależności od usługodawcy. Strona 3 z 44

4 Opis zawartości 1) Extender Powerline 200M Wireless-N do użytku domowego/biurowego 2) Przewodnik instalacji i instrukcja obsługi (niniejsza publikacja) dla Extendera Powerline 200M Wireless-N 3) Kabel Ethernet kategoria 5 skrętka (6 stóp) Zastosowanie dla tego urządzenia Strona 4 z 44

5 2.2 Przednie diody 2.3 Porty tylne Strona 5 z 44

6 Złącze Port RJ-45 Przycisk bezpieczeństwa Przycisk Reset/WPS Opis Podłączyć do kabla Ethernet Może automatycznie zabezpieczyć i pogrupować urządzenia sieci Powerline. WPS: Naciskać 1 sekundę, aby włączyć funkcję wyszukiwana WPS. Reset: Naciskać 5 sekund, aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Rozdział 3 Konfiguracja 3.1 Określenie ustawień połączenia Przed konfiguracją routera należy pozyskać od usługodawcy informacje na temat połączenia. 3.2 Podłączanie Extendera Powerline do sieci użytkownika W przeciwieństwie do prostego huba lub przełącznika, konfiguracja urządzenia Powerline Extender to więcej niż po prostu spięcie razem wszystkich elementów. 3.3 Konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej Zalecana jest zmiana hasła administratora w celu zabezpieczenia sieci. Aby skonfigurować router należy otworzyć przeglądarkę, wpisać 'http:// ' w pasek adresu i kliknąć Go / Przejdź do, aby przejść na stronę logowania. Zapisać ten adres w Ulubionych do przyszłego użycia. Strona 6 z 44

7 Na żądanie hasła należy wpisać jako nazwę użytkownika (User name) admin, a jako hasło (Password) admin. Login i hasło można później zmienić. Kliknąć OK, aby się zalogować Zarządzanie IP sieci LAN Aby przeprowadzić konfigurację interfejsu sieci LAN, prywatnego IP portu LAN routera użytkownika i maski podsieci dla segmentu LAN użytkownika. IP domyślne to IP Address: IP portu LAN urządzenia (domyślne ) Subnet Mask: Maska podsieci sieci LAN użytkownika (domyślna ). Wszystkie urządzenia w sieci muszą mieć tą samą maskę podsieci, aby komunikować się w niej. LAN2: Enable (Włącz) / Disable (Wyłącz) LAN 2. Strona 7 z 44

8 LAN2 IP: Adres IP LAN2 (domyślny ) Maska podsieci LAN2: Maska podsieci LAN2. DHCP Type: Aby nadać klientowi sieci LAN IP, należy aktywować serwer DHCP. Jeśli się tak nie stanie, konieczne jest ręczne ustawienie IP klienta, jeśli użytkownik chce używać routera jako bramy domyślnej klienta. Start IP Address: (Początek adresacji IP): Określić początkowy adres IP klienta DHCP. End IP Address: (Koniec adresacji P): Określić końcowy adres IP klienta DHCP. Uwaga: Numer End IP musi być większy, niż Start IP i nie może być taki sam, jak adres IP routera. DHCP Lease Time (Czas Dzierżawy DHCP): Wybrać długość czasu dla urządzenia, aby ponownie wprowadzić i wydać adresy IP urządzeniom w sieci (domyślny 86400). Statically Assigned: Można statycznie przypisać klienta MAC i adres IP d Spanning Tree: Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz). Protokół STP jest protokołem OSI Layer 2, który zapewnia bezpętlową topologię dla dowolnego zmostkowanej sieci LAN. LLTD: Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz). Protokół sieciowy LLTD (Link Layer Topology Discovery) jestprotokołem Warstwy Łącza (Link Layer) dla odkrywania topologii sieci i jakości diagnostyki serwisowej. Został rozwinięty przez Microsoft jako część zestawu technologii Windows Rally. Protokół LLTD obsługuje zarówno przewodowe (IEEE Ethernet) jak i bezprzewodowe sieci (IEEE ) Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej - Wireless Basic Settings Strona 8 z 44

9 Radio Off: Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz) sieć bezprzewodową. Network Mode: Są trzy tryby do wyboru, 11/b/g/n tryb mieszany/tylko 11b/tylko 11g. SSID: ustawić ID sieci bezprzewodowej, sieć bezprzewodowa jest domyślna. Multiple SSID 1 ~ 7: Można ustawić do czterech SSID dla tej sieci bezprzewodowej. Broadcast Network Name (SSID): Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz) SSID Broadcast AP Isolation: Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz) tą funkcję. Tworzenie oddzielnej wirtualnej sieci dla sieci bezprzewodowej użytkownika. Kiedy ta funkcja zostanie włączona, każdy z bezprzewodowych klientów użytkownika będzie w swojej własnej wirtualnej sieci i klienci (urządzenia) nie będą mogli komunikować się ze sobą. Użytkownik może chcieć używać tej funkcji, jeśli wielu gości odwiedza jego sieć bezprzewodową. MBSSID AP Isolation: Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz) tą funkcję. BSSID: Wyświetla BSSID tego routera. Ten parametr jest taki sam jak adres MAC portu LAN. Strona 9 z 44

10 WDS (Wireless Distribution System): WDS Mode: Domyślne ustawienie Disable (Wyłącz), są trzy tryby do wyboru, tryb Lazy Mode (Auto), tryb Bridge Mode (Bridge Only) oraz tryb Repeat Mode (AP + Bridge). Phy Mode: Wybrać opcję z rozwijanej listy, aby włączyć tryb CCK, OFDM, HTMIX lub GREENFIELD dla transceiverów warstwy fizycznej. EncrypType: Wybrać tą opcję z rozwijanej listy, aby włączyć tryb szyfrowania WEP, TKIP oraz AES. Jeśli zostanie wybrana opcja None, wszelkie dane będą transmitowane bez szyfrowania i każda stacja może uzyskać dostęp do routera. EncrypKey: Dla rodzaju szyfrowania TKIP oraz AES należy wypełnić klucz szyfrowania WPA. Należy użyć hasła (8~32 bajty) w formacie klucza. AP MAC Address: Dla typu szyfrowania TKIP oraz AES należy wypełnić WDS AP MAC. Można wypełnić do 4 zestawów list WDS AP MAC. Inne: HT TxStream: Ustawić Tx przez 1 lub 2 anteny. HT RxStream: Ustawić Rx przez 1 lub 2 anteny Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej / Advanced Wireless Settings Strona 10 z 44

11 Advaced Wireless: BG Protection Mode: Niektóre bezprzewodowe adaptery g obsługują zabezpieczenia g, które pozwalają na wyszukiwanie adaptera jedynie dla b/g. Wybrać Auto, aby włączać i wyłączać tryb automatycznie; wybrać On, aby obsługiwać zabezpieczenie lub wybrać Off, aby wyłączyć tą funkcję. Beacon Interval: (Czas pomiędzy sygnałami identyfikacji) Beacon pakiety wysyłane przez punkt dostępu w celu zsynchronizowania sieci bezprzewodowej. Należy określić wartość zalecana jest domyślna wartość (100ms). Data Beacon Rate(DTIM): Wprowadzić wartość pomiędzy 1 oraz 255 (domyślna 1) dla DTIM. DTIM jest odliczaniem informującym klientów o następnym oknie do słuchania audycji i komunikatów multicast. Fragment Threshold: Ta wartość powinna zostać na jej ustawieniu domyślnym W razie wystąpienia wysokiego poziomu błędu pakietu, można lekko zwiększyć próg fragmentacji w zakresie wartości Ustawienie za niskiego progu fragmentacji może skutkować niską wydajnością. RTS Threshold: Próg Request To Send. Ta wartość powinna pozostać na jej ustawieniu domyślnym Jeśli użytkownik napotka niespójny przepływ danych, zaleca się jedynie niewielkie modyfikacje do zakresu wartości pomiędzy 1 a Tx Power: Moc nadawania. Można ustawić moc wyjściową radia bezprzewodowego. Ta wartość powinna pozostać na jej ustawieniu domyślnym 100. Short Preamble: Długość bloków CRC w ramkach podczas komunikacji bezprzewodowej. Short Slot: Wskazuje że sieć g używa krótkiej szczeliny czasu, ponieważ nie ma żadnych zapisanych stacji (802.11b). Tx Burst: Wybór pomiędzy włączeniem (enable) lub wyłączeniem (disable) podłączenia do urządzenia obsługiwanego Tx Burst. Strona 11 z 44

12 Pkt_Aggregate: Do gromadzenia wielu pakietów w jeden duży przed transmisją pakietów. To może zredukować obciążenie pakietu kontrolnego. IEEE H Support: Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz). Country Code: Wybrać kod kraju dla sieci bezprzewodowej. Można wybrać spośród sześciu krajów. WMM Configuration: WMM Capable: To poprawi wydajność transferu danych multimedialnych, gdy są one przesyłane za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. APSD Capable: Wybrać enable (włączyć)/disable (wyłączyć) przepływ danych przy użyciu trybu oszczędzania energii podczas transmisji. DLS Cable: Enable (Włączyć)/Disable (Wyłączyć) tą funkcję. WMM Parameters: Można skonfigurować parametry WMM klikając na przycisk. Pojawi się okno konfiguracji (jak poniżej). Należy ręcznie skonfigurować parametry i kliknąć na przycisk Apply, aby wykonać. Strona 12 z 44

13 Multicast-to-Unicast: Może odbierać strumienie Multicast ze szkieletu sieci, przetwarza je na format Unicast i prowadzi je do przystawek STB i użytkowników końcowych przez infrastrukturę ostatniej mili (np. DSL, Ethernet, WiFi) Ochrona sieci bezprzewodowej Wireless Security SSID Choice: należy wybrać SSID, które zostało ustawione dla tego routera w Ustawieniach Sieci Bezprzewodowej (Wireless Settings) > Ustawienia Podstawowe (Basic Settings) z rozwijanej listy. SSID zostanie pokazane na sieci bezprzewodowej dla rozpoznania. Security Mode: Jest 10 trybów do wyboru: Open, Shared, WEP Auto, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2- PSK oraz WPA-PSKWPA2-PSK, WPA1WPA2, 802.1x. Należy zapoznać się z poniższym opisem. Strona 13 z 44

14 Tryb zabezpieczeń (Security Mode) Open /WEP Auto Default Key: wybrać do użytku wartość klucza WEP 1, 2, 3 lub 4, jak w następnych ustawieniach. WEP Keys: Wybrać ASCII lub Hex aby skonfigurować wartość klucza: ASCII jest kodem do reprezentowana angielskich liter jako liczby od Cyfry szesnastkowe składają się z cyfr 0-9 i liter A-F. Access Policy: Policy: Ustawienie domyślne Default jest wyłączone Disable, można zatwierdzić lub odrzucić (Reject) stację bezprzewodową. Strona 14 z 44

15 Add a station Mac: Wypełnić adres MAC stacji bezprzewodowej, którą użytkownik chce dopuścić lub odrzucić. Tryb zabepieczeń Shared Default Key: wybrać do użytku wartość klucza WEP 1, 2, 3 lub 4, jak w następujących ustawieniach. WEP Keys: Wybrać ASCII lub Hex aby skonfigurować wartość klucza: ASCII jest kodem do reprezentowana angielskich liter jako liczby od Cyfry szesnastkowe składają się z cyfr 0-9 i liter A-F. Strona 15 z 44

16 Access Policy: Policy: Ustawienie domyślne Default jest wyłączone Disable, można zatwierdzić lub odrzucić (Reject) stację bezprzewodową. Add a station Mac: Wypełnić adres MAC stacji bezprzewodowej, którą użytkownik chce dopuścić lub odrzucić. Tryb zabezpieczeń WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA-PSK + WPA2-PSK WPA Algorithms: Zaznaczyć opcję, aby włączyć tryby TKIP, AES lub TKIPAES (TKIPAES jest dostępny jedynie w trybach zabezpieczeń WPA2-PSK oraz WPAPSK + WPA2-PSK) Hasło: Wprowadzić format klucza szyfrowania hasła (8~32 bajty) Key Renewal Interval: Wprowadzić wartość aby ustawić interwał odnowienia klucza WPA. Urządzenie ponownie generuje klucz w każdej sekundzie interwału ustawionego bez rozłączenia. Strona 16 z 44

17 Access Policy: Policy: Ustawienie domyślne Default jest wyłączone Disable, można zatwierdzić lub odrzucić (Reject) stację bezprzewodową. Add a station Mac: Wypełnić adres MAC stacji bezprzewodowej, którą użytkownik chce dopuścić lub odrzucić. Tryb zabezpieczeń WPA / WPA2 / WPA1 + WPA2 / 802.1x Strona 17 z 44

18 WPA Algorithms: Zaznaczyć opcję, aby włączyć tryby TKIP, AES lub TKIPAES (TKIPAES jest dostępny jedynie w trybach zabezpieczeń WPA2-PSK oraz WPAPSK + WPA2-PSK) Key Renewal Interval: Wprowadzić wartość aby ustawić interwał odnowienia klucza WPA. Urządzenie ponownie generuje klucz w każdej sekundzie interwału ustawionego bez rozłączenia. Radius server: IP Address: Adres IP serwera Radius. Port: Domyślny numer portu to Shared Secret: Domyślny jest ralink. Session Timeout: domyślne ustawienie - 0. Idle Timeout: Ustawienie czasu bezczynności. Access Policy: Policy: Ustawienie domyślne Default jest wyłączone Disable, można zatwierdzić lub odrzucić (Reject) stację bezprzewodową. Add a station Mac: Wypełnić adres MAC stacji bezprzewodowej, którą użytkownik chce dopuścić lub odrzucić. Strona 18 z 44

19 3.4.4 WPS (Wi-Fi Protected Setup) Głównym celem WPS jest ustawienie zabezpieczeń i zarządzanie sieciami Wi-Fi. Ten router obsługuje ustawienia konfiguracji za pomocą metody konfiguracji PIN lub konfiguracji PBC przez wewnętrzny lub zewnętrzny rejestrator SIP (Registrar). WPS: Enable (Włącz)/ Disable (Wyłącz) WPS. Ustawienie domyślne to disable - wyłącz. WPS Summary: Pokazuje informacje na temat aktualnego statusu WPS, konfiguracji, SSID, trybu uwierzytelniania oraz klucz wstępny. Kliknąć na przycisk Reset OOB aby zresetować WPS AP do konfiguracji OOB. WPS Progress: Pokazuje aktualny status WPS. WPS mode: PIN method (Personal Identification Number): odczytać PIN albo z naklejki na nowym STA lub z wyświetlacza. PBC method (Push Button Communication): metoda w której użytkownik musi po prostu nacisnąć przycisk, albo rzeczywisty lub wirtualny, na AP i nowym STA. PIN: Użytkownicy muszą wypełnić kod PIN do zarejestrowanego urządzenia w przypadku wybrania trybu PIN, jak w metodzie WPS Config. Strona 19 z 44

20 3.4.5 Lista stacji bezprzewodowych Wireless Station List W tym miejscu monitoruj stacje powiązane z tym AP/Routerem Zarządzanie Systemem System Management Language Settings: Można wybrać dowolny język. Admnistrator Settings: Konfiguracja konta i hasła do konfiguracji i zarządzania urządzeniem bezprzewodowym (Wireless Device). Strona 20 z 44

21 3.5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Upgrade Firmware Na tej stronie użytkownik może aktualizować oprogramowanie sprzętowe. Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania podczas procesu aktualizacji Zarządzanie Ustawieniami Settings Management Tutaj użytkownicy mogą eksportować ustawienia (Export Settings) lub importować ustawienia (Import Settings). Jeśli użytkownik chce załadować ustawienia fabryczne, należy kliknąć na przycisk Load Default. Strona 21 z 44

22 3.5.4 Status systemu System Status Na tej stronie można sprawdzić status urządzenia, wersję oprogramowania sprzętowego, konfigurację Internetu i ustawienia sieci LAN Ustawienia TCP/IP dla Systemu Operacyjnego Windows 1. Jak mogę odnaleźć mój adres IP w Windows 95, 98 lub Me? Kliknąć na Start, następnie Run/Uruchom. Pojawi się okno dialogowe uruchamiania Run. W okno należy wpisać winipcfg jak pokazano, następnie kliknąć OK. Pojawi się okno konfiguracji IP - IP Configuration, wyświetlając informacje Ethernet Adapter Information. Wybrać adapter użytkownika z rozwijanego menu. Jeśli w rozwijanym menu nie ma adaptera użytkownika, nie został on odpowiednio zainstalowany. Strona 22 z 44

23 Po wybraniu adaptera wyświetlony zostanie adres IP, maska podsieci oraz domyślny router. Kliknąć OK, aby zamknąć okno konfiguracji IP. 2. Jak mogę znaleźć swój adres IP w Windows 2000/XP? Kliknąć na Start i wybrać opcję Run. Wpisać cmd i kliknąć OK. Z wiersza polecenia (Command Prompt) wprowadzić ipconfig. Zwróci adres IP użytkownika, maskę podsieci i domyślny router. Strona 23 z 44

24 Wpisać exit, aby zamknąć wiersz polecenia. Należy pamiętać o zanotowaniu adresu IP domyślnego routera (Default Router IP Address) komputera. Default Router jest adresem IP routera. Domyślny powinien być Jak mogę przypisać statyczny adres IP w Windows 98/Me? Z pulpitu kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Otoczenie sieciowe/network Neighborhood (Win ME My Network Places) i wybrać Właściwości/Properties. Podświetlić TCP/IP i kliknąć przycisk Właściwości/Properties. Jeśli użytkownik ma więcej niż 1 adapter, będzie tam powiązanie TCP/IP dla każdego adaptera. Podświetlić TCP/IP > (your network adapter), a następnie kliknąć Właściwości/Properties. Strona 24 z 44

25 Kliknąć na opcję Specify and IP Address. Wprowadzić adres IP który jest na tej samej podsieci jak adres IP sieci LAN na routerze użytkownika. Przykład: Jeśli adres IP sieci LAN to , adres IP powinien być X, gdzie X jest pomiędzy Należy upewnić się, że liczba wybrana przez użytkownika nie jest w użyciu w sieci. Strona 25 z 44

26 Dwukrotnie kliknąć OK. Gdy pojawi się polecenie ponownego uruchomienia komputera, należy kliknąć Yes/Tak. Po zrestartowaniu komputer będzie posiadać statyczny, prywatny adres IP. Strona 26 z 44

27 4. Jak mogę przypisać statyczny adres IP w Windows 2000? Kliknąć prawym przyciskiem myszy na Moje Miejsca sieciowe/my Network Places i wybrać Właściwości/Properties. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na Połączenie lokalne/local Area Connection, które reprezentuje sieć użytkownika i wybrać Właściwości/Properties. Podświetlić Protokół Internetowy/Internet Protocol (TCP/IP) i kliknąć Właściwości/Properties. Strona 27 z 44

28 Kliknąć opcję Use the following IP Address i wprowadzić adres IP, który jest w tej samej podsieci jak adres IP sieci LAN na routerze użytkownika. Przykładowo: jeśli adres IP sieci LAN użytkownika to , adres IP powinien być X, gdzie X = Należy upewnić się, że liczba wybrana przez użytkownika nie jest stosowana w sieci. Dwukrotnie kliknąć OK. Użytkownik może zostać poproszony o zrestartowanie komputera. Należy kliknąć Tak/Yes. Strona 28 z 44

29 5. Jak mogę przypisać statyczny adres IP w Windows XP? Kliknąć na Start > Panel Sterowania/Control Panel > Sieć i połączenia internetowe/network and Internet Connections > Połączenia sieciowe/network connections. Zob. kroki dla przypisywania statycznego adresu IP w Windows 2000 i kontynuuj z tamtego miejsca. Wejść w opcję Zarządzanie siecią/web management. Otworzyć przeglądarkę internetową i wprowadzić adres IP routera użytkownika w pasek adresowy. To powinno otworzyć stronę logowania dla zarządzania siecią. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się i ukończyć konfigurację. Strona 29 z 44

30 Rozdział 4. Narzędzie sieciowe Powerline Uwaga: Urządzenie Powerline może automatycznie wykrywać inne karty sieciowe wpięte do tego samego obwodu zasilania, nie trzeba używać tego narzędzia, chyba że użytkownik chce zaszyfrować wszystkie urządzenia powerline jako należące do tej samej grupy lub nie może wejść do innych komputerów. Wprowadzenie do Narzędzia Konfiguracji /Konfiguration Utility Narzędzie Konfiguracji dla Systemu Operacyjnego Windows umożliwia użytkownikowi odnalezienie kart sieciowych w sieci Powerline; mierzy wydajność szybkości transmisji danych, wykonuje diagnostykę i zabezpiecza sieci Powerline. Przed instalacją narzędzia należy sprawdzić wersję systemu Windows komputera. Dla Vista 64 należy zainstalować narzędzie Vista 64; można je łatwo dostrzec na automatycznym ekranie płyty CD. Należy wybrać prawidłowe narzędzie do instalacji; w przeciwnym razie może nie działać prawidłowo. 4.1 Ustawienia Narzędzia Konfiguracji Instalacja Narzędzia (Configuration Utility) Należy sprawdzić, czy żadne inne narzędzia zarządzania Powerline (Powerline Management Utilities) nie zostały zainstalowane przed zainstalowaniem tego produktu. Jeśli zostały zainstalowane inne narzędzia, należy je odinstalować i zrestartować komputer przed instalacją tego oprogramowania. Aby zainstalować należy włożyć CD-ROM z Windows OS Configuration Utility Setup do napędu DC- ROM komputera. Narzędzie konfiguracji (Setup utility) powinno uruchomić się automatycznie. Wybrać prawidłowe narzędzie, aby je zainstalować; użytkownik może także dokonać instalacji ręcznie podwójnie klikając na plik setup.exe podczas przeglądania folderu. CD uruchomi narzędzie instalacyjne podobne do tego pokazanego na rys. 1. Narzędzie zostało stworzone dla mostków Powerline 85M/200M Ethernet. Kliknąć przycisk Next, aby kontynuować. Strona 30 z 44

31 Rys. 1: Okno instalacji Strona 31 z 44

32 4.2 Narzędzie konfiguracji systemu Windows Aby uruchomić narzędzie należy dwukrotnie kliknąć na ikonę narzędzia. Rys.2 pokazuje ekran główny narzędzia konfiguracji. Ten zrzut ekranu pokazuje urządzenie Powerline Ethernet podłączone do lokalnego urządzenia i inne urządzenia Powerline Ethernet jako urządzenia zdalne. Rys.2: Ekran główny z szybkim urządzeniem lokalnym Powerline Ethernet 4.3 Interfejs użytkownika Ekran główny Ekran główny zasadniczo zapewnia listę wszystkich urządzeń Powerline Ethernet logicznie podłączonych do komputera w którym narzędzie. Jest uruchomione. Górny panel pokazuje wszystkie lokalne urządzenia Powerline Ethernet znalezione podłączone do karty sieciowej (NIC) komputera. W większości przypadków będzie widoczne tylko jedno urządzenie. W sytuacjach, gdzie podłączonych jest więcej urządzeń niż jedno, takich jaki USB lub także urządzenie Ethernet, użytkownik może klikając wybrać jedno do zarządzania, a następnie kliknąć przycisk Connect po jego prawej. Obszar statusu powyżej przycisku wskazuje że komputer użytkownika jest podłączony z tym samym urządzeniem. Po podłączeniu do wybranego urządzenia lokalnego, urządzenie będzie automatycznie skanowało sieć powerline w poszukiwaniu innych urządzeń Powerline Ethernet. Jeśli nie zostaną wykryte żadne lokalne urządzenia Powerline Ethernet, obszar statusu powyżej przycisku Connect także będzie to wskazywać. Strona 32 z 44

33 Rys. 3 przedstawia obecność dwóch urządzeń lokalnych w komputerze Rys. 3: Podłączenie kilku urządzeń lokalnych. Panel dolny wyświetla wszystkie urządzenia Powerline Ethernet, wykryte w aktualnej sieci logicznej (urządzenia zdalne). Bezpośrednio nad tym panelem wyświetlona jest liczba odnalezionych urządzeń zdalnych, rodzaj sieci logicznej (publiczna lub prywatna) oraz obszar komunikatu, który informuje o łączności i statusie skanowania. Dla każdego wykrytego urządzenia, które pojawia się w dolnym panelu pojawiają się następujące informacje: Kolumna Device Name (Nazwa Urządzenia) pokazuje domyślną nazwę urządzenia, która może zostać zmieniona przez użytkownika. Użytkownik może ją zmienić klikając na nazwę i edytując ją, lub używając przycisku rename (przemianuj). Ikona jest opcjonalnie wyświetlana z tą nazwą. Rozróżnienie występuje pomiędzy urządzeniami o niskiej prędkości i o wysokiej prędkości. Domyślnie, ikona wyświetlana jest z nazwą. Kolumna MAC Address pokazuje adres MAC urządzenia. Kolumna hasła Password pokazuje hasło urządzenia nadane przez użytkownika (początkowo pozostawiona pusta). Użytkownik może wprowadzić hasło używając przycisk Enter Password (Wprowadź hasło). Aby ustawić hasło (Password) urządzenia (wymagane przy tworzeniu sieci prywatnej), należy najpierw wybrać urządzenie klikając na jego nazwę w dolnym panelu, a następnie kliknąć na przycisk Enter Password (Wprowadź hasło). Strona 33 z 44

34 Pokaże się okno dialogowe takie jak na rys. 4, w które należy wpisać hasło. Nazwa wybranego urządzenia jest pokazana powyżej pola, w które należy wprowadzić hasło. Po wprowadzeniu nowego hasła należy nacisnąć OK. Jeśli hasło zostanie wprowadzone poprawnie, pojawi się okno potwierdzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie odnalezione, użytkownik zostanie powiadomiony i zostaną przedstawione propozycje rozwiązania problemów. Rys.4 Ustawianie hasła urządzenia Przycisk Add (Dodaj) służy do dodawania zdalnego urządzenia do sieci użytkownika nie wyświetlanego na liście w dolnym panelu, przykładowo, urządzenie jest aktualnie w innej sieci logicznej. Użytkownikom zaleca się zlokalizowanie hasła dla wszystkich urządzeń, którymi chcą zarządzać i dodać je do lokalnej sieci logicznej klikając na przycisk Add. Pojawi się okno dialogowe, jak poniżej. Pozwoli ono użytkownikowi wprowadzić nazwę urządzenia oraz hasło. Jeśli hasło zostanie wprowadzone prawidłowo i jeśli urządzenie zostanie odnalezione pojawi się okno potwierdzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie odnalezione użytkownik zostanie poinformowany i zostaną zaprezentowane propozycje rozwiązania problemów. Strona 34 z 44

35 Rys.5 : Dodawanie zdalnego urządzenia Uwaga: Urządzenie musi być obecne na urządzeniu power line (wpięte), aby hasło mogło zostać potwierdzone i dodane do sieci. Jeśli urządzenia nie można zlokalizować zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Przycisk Scan służy do natychmiastowego wyszukiwania urządzeń Powerline Ethernet podłączonych do komputera. Domyślnie narzędzie automatycznie skanuje co kilka sekund i aktualizuje wyświetlacz. Typowy ekran po nadaniu haseł może wyglądać jak na rys. 6. Strona 35 z 44

36 Rys. 6: Główny ekran narzędzia konfiguracji. Strona 36 z 44

37 4.3.2 Ekran prywatności (Privacy Screen) Okno dialogowe prywatności zapewnia środki do zarządzania siecią lokalną i zapewniania dodatkowego zabezpieczenia. Wszystkie urządzenia Powerline Ethernet są dostarczane z ustawieniem domyślnej sieci logicznej (nazwa sieci), którą jest zazwyczaj HomePlug. Okno dialogowe prywatności (Privacy) pozwala użytkownikowi na uczynienie sieci prywatną przez zmianę nazwy sieci (hasło sieci) urządzeń. Użytkownik zawsze może zresetować sieć Powerline Network do jednej uniwersalnej (publicznej) wprowadzając HomePlug jako nazwę sieci lub klikając na przycisk Use Default. Uwaga: Zmiana nazwy sieci na nazwę inną niż HomePlug pokaże typ sieci na ekranie głównym jako Private (prywatna). Rys. 7: Ekran prywatności Strona 37 z 44

38 Przycisk Set Local Device Only służy do zmiany nazwy sieci (hasło sieci) tylko dla lokalnego urządzenia. Po wykonaniu tej czynności wszystkie urządzenia widziane w panelu głównym widziane wcześniej nie będą dłużej mogły komunikować się z lub odpowiadać komputerowi, ponieważ będą one w innej sieci logicznej. Urządzenia wcześniej ustawione z tą samą siecią logiczną (taka sama nazwa sieci) pojawią się na liście urządzenia po wybraniu tej opcji. Przycisk Set All Devices służy do zmiany sieci logicznej wszystkich urządzeń, które pojawiają się w panelu głównym. Użytkownik musi wprowadzić hasło urządzenia aby ustawić je dla nowej sieci logicznej. Pojawi się komunikat notyfikacji, aby poinformować o sukcesie operacji. 4.4 Ekran diagnostyczny Ekran Diagnostics pokazuje informacje systemowe i historię wszystkich widzianych urządzeń. Wygląd jest pokazany na rys. 8. Górny panel pokazuje dane techniczne dotyczące oprogramowania i oprogramowania sprzętowego na komputerze głównym, stosowane do komunikowania się w sieci Powerline Ethernet. Powinien zawierać: Rodzaj/wersja Systemu Operacyjnego. Nazwa sieci hosta Nazwa użytkownika Adres MAC wszystkich kart sieciowych (NIC) Identyfikacja wersji wszystkich używanych sterowników DLL i Bibliotek (NDIS) i opcjonalnie Wersja oprogramowania sprzętowego MAC Strona 38 z 44

39 Rys. 8: Ekran Diagnostics Dolny panel zawiera historię wszystkich zdalnych urządzeń widzianych w komputerze. Urządzenia są tutaj pokazywane niezależnie od tego czy są, czy nie są w tej samej sieci logicznej. Urządzenia, które są aktywne w aktualnej sieci logicznej pokażą szybkość transferu w kolumnie Rate Column; urządzenia w innych sieciach lub urządzenia które mogą już nie istnieć są pokazywane z? w kolumnie Rate Column. Z ekranu dostępne są następujące informacje na temat zdalnych urządzeń. Adapter Alias Name Adres Adaptera MAC Hasło Adaptera Ostatnia znana prędkość adaptera Ostatnia znana sieć adaptera Data, kiedy urządzenie było skanowane po raz ostatni Wersja oprogramowania sprzętowego MAC Strona 39 z 44

40 Wyświetlane informacje diagnostyczne mogą zostać zapisane do pliku tekstowego do późniejszego przesłania droga mailową do obsługi technicznej lub producenta, lub wydrukowane. Urządzenia nie będące dłużej częścią sieci mogą zostać usunięte za pomocą przycisku Delete Ekran About Ekran pokazuje datę wydania oprogramowania. Rys. 9: Ekran dialogowy About Preferencje Dolna część panelu może wyświetlać opcje dla preferencji użytkownika (takich jak włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego skanowania), jak pokazano na rys. 9 powyżej. Strona 40 z 44

41 5. Ustawienie naciskanego przycisku (Push Button) Urządzenie posiada 2 przyciski przycisk Reset i przycisk Secure. Reset: Wciśnięcie tego przycisku może zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Uważaj przy naciskaniu przycisku Reset, najpierw należy wypiąć (usunąć) kabel Ethernet (kabel RJ-45), następnie nacisnąć przycisk Reset. Po naciśnięciu przycisku reset (wymagany czas <3 sek.) odczekać ponownie na światło PWR LED. Nie odłączać zasilania kiedy urządzenie jest w trakcie procesu resetowania. Przycisk Secure może automatycznie zabezpieczyć i grupować urządzenia Powerline, poniżej scenariusz dla przycisku Secure. Dwa warunki stanu wyzwalania przycisku Stan Adder state dla urządzenia zapewniającego NMK dla istniejącego AVLN Stan Joiner state dla urządzenia, które dołączy do AVLN Naciśnięcie przycisków na którychkolwiek dwóch urządzeniach skutkuje tym, że jedno z nich staje się urządzeniem adder, a inne urządzeniem joiner. Trzy możliwe scenariusze Niepowiązane urządzenie dołączające do istniejącej AVLN - Dwa niepowiązane urządzenia łączą się aby utworzyć nową AVLN - Przypadek specjalny: jedno urządzenie jest CCo, drugie jest STA Dwa powiązane urządzenia łączą się, aby utworzyć AVLN z nowym NMK Strona 41 z 44

42 Założena: 1) Powiązana sieć składa się z co najmniej dwóch powiązanych urządzeń 2) Wszystkie urządzenia są dostarczane w dopasowanych grupach (preinstalowany NMK) 3) NMK urządzenia klienta jest inny od Powiązanego NMK. Strona 42 z 44

43 2 możliwy przypadek użycia: Dwa urządzenia łączą się do utworzenia nowego AVLN Przed rozpoczęciem tego scenariusza należy pamiętać o naciśnięciu przycisku Secure każdego urządzenia > 10 sek. dopóki nie zaświecą się wszystkie diody, aby najpierw wygenerować losowy klucz hasła sieci. Założenia 1) Co najmniej jedno urządzenie posiada wcześniejszy [oryginalny] NMK (CCo) 2) Wszystkie urządzenia są w dopasowanych grupach (preinstalowany NMK) 3) NMK urządzenia klienta jest inne od oryginalnego NMK Strona 43 z 44

44 3 możliwy scenariusz użycia: Reset Założenia: 1) Powiązana sieć składa się z co najmniej dwóch Powiązanych urządzeń 2) Wszystkie urządzenia są dopasowane w grupy (preinstalowany NMK) 3) Dwa różne i odrębne NMK istnieją dla AVLN. Strona 44 z 44

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

WR150N. Bezprzewodowy router Wi-Fi z wbudowanym switchem 4-portowym. Instrukcja obsługi

WR150N. Bezprzewodowy router Wi-Fi z wbudowanym switchem 4-portowym. Instrukcja obsługi WR150N Bezprzewodowy router Wi-Fi z wbudowanym switchem 4-portowym Instrukcja obsługi 1. PODZIĘKOWANIE Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego bezprzewodowego routera EVOLVE WR150N. 2. WPROWADZENIE 2. 1.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 Podręcznik użytkownika DSL-N17U Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 PL10140 Wydanie pierwsze Marzec 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Szybka karta PCI sieci bezprzewodowej 2,4 GHz D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Podstawy sieci bezprzewodowych... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy Router Wireless-N

Szerokopasmowy Router Wireless-N INSTRUKCJA Szerokopasmowy Router Wireless-N Model: WRT160N Informacje o tej instrukcji Opisy ikon Podczas czytania instrukcji użytkownika możesz napotkać różne ikony, zwracające uwagę na istotne tematy.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WRT-150/WRT-150A Router Bezprzewodowy xdsl 150Mbps V1.1_20110309 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! Router Edimax LT-6408n umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo