We Love Cars. - Ciechanów 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "We Love Cars. - Ciechanów 2015"

Transkrypt

1 bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 25/ LIPCA 2015 R. NAKŁAD: EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: JAK ZAPLANOWAĆ WAKACJE Z BIUREM PODRÓŻY? We Love Cars - Ciechanów 2015 Znajdź nas na Jest nas już ponad Dziękujemy! W rocznicę śmierci Puszczyka Bił się z Niemcami, Sowietami i wysługującymi się im funkcjonariuszami UB, KBW, MO. Zginął 62. lata temu w powiecie mławskim. Padł w nierównym boju, bo przeciwko jego ośmioosobowemu oddziałowi komuniści rzucili 1,3 tys. ubeków, milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. str. 5 Suchy weekend Nawet 25 tys. mieszkańców Ciechanowa i okolic miało w miniony weekend problemy z dostępem do wody pitnej. Susza sprawiła, że zapotrzebowanie na wodę z ciechanowskiej stacji sięgało 600 m sześc. na godz, podczas gdy możliwości stacji to 400 m sześc. Do tego doszła awaria jednego z 10 filtrów. W sieci spadło ciśnienie. Pojawiły się apele o oszczędzanie wody i nie podlewanie trawników, ogródków, itp. Tam gdzie wody nie było pojawił się beczkowóz. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zapewniają, że po zakończeniu modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Gostkowskiej jej zdolność produkcyjna wyniesie 650 m sześc. na godzinę. ZWiK planuje też budowę nowych ujęć. Nowy dyrektor o ciechanowskim szpitalu Czy ta sytuacja jest aż tak zła, że szpital może przestać przyjmować pacjentów? Nie, aż tak złej sytuacji nie ma i ja nie chcę takiego zagrożenia swoimi informacjami wprowadzać. Sytuacja jest trudna ze względu na takie bieżące zarządzanie szczególnie w kontaktach z dostawcami i bieżącym regulowaniem płatności. str. 5 reklama Prawie pół tysiąca aut różnych marek z całej Polski można było podziwiać w niedzielę 5 lipca podczas drugiej edycji We Love Cars - Ciechanów str. 16 RELACJA Z IMPREZY NA BRJTV.PL Msz więcej - str nr Tygodnika str. 7-10

2 2 TEMAT NUMERU 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY JAK ZAPLANOWAĆ WAKACJE Z BIUREM PODRÓŻY? Za nami pierwsze dni wakacji. Wiele osób już dawno zaplanowało letni wypoczynek i wykupiło wycieczki w biurach podróży. Tym, którzy tego jeszcze nie zrobili, a mają takie plany podpowiadamy o czym warto pamiętać decydując się na wyjazd organizowany przez biuro podróży. Sprawdzenie legalności działania biura, jego zabezpieczenia finansowego oraz informacja o tym, gdzie i jak składać reklamacje to podstawy bezpiecznego wyjazdu. Warto także zwrócić uwagę na inne ważne kwestie. Obecnie na Mazowszu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wpisanych jest 772 przedsiębiorców, w tym 87 organizatorów turystyki, 2 pośredników turystycznych i 683 przedsiębiorców wykonujących zadania zarówno organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego. WYBIERAMY BIURO PODRÓŻY Zanim zdecydujemy się na określone biuro podróży powinniśmy sprawdzić, czy działa ono legalnie. Jeśli tak jest, będzie ono wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Można go znaleźć na stronie Aby firma uzyskała wpis do rejestru, musi przede wszystkim zapewnić klientom na wypadek niewypłacalności pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej, a także zwrot wpłat w przypadku jej niezrealizowania lub przerwania. Zabezpieczenie finansowe może mieć formę umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub w przypadku imprez krajowych wpłat na rachunek powierniczy. To właśnie z tego zabezpieczenia pokrywane są koszty powrotu turystów do kraju, a także zwracane są pieniądze za skróconą lub odwołaną wycieczkę. A może lepiej i bezpieczniej wypocząć jednak w kraju? Na północnym Mazowszu mamy wiele propozycji atrakcyjnego spędzania urlopu - nawet helleńską kulturę można podziwiać bez konieczności wyjazdu do Grecji - tak jak było to np. na ostatniej Kupalnocce Sprawdzając biuro podróży w rejestrze, warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny prowadzonej działalności, czyli kraje, do których biuro może organizować wyjazdy, rodzaj transportu (czy wykorzystywane są loty rejsowe lub czarterowe), a także terminy i wysokość przyjmowanych od klientów przedpłat. Od tych czynników zależy wysokość zabezpieczenia finansowego. Od wysokości zabezpieczenia uzależnione są również terminy oraz kwoty przedpłat pobieranych od klientów. Są one określone w umowie. W tym przypadku warto się ich trzymać i nie wpłacać więcej niż przewiduje umowa. Jeśli zapłacimy więcej, w przypadku problemów biura możemy nie otrzymać pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli zapłacimy za całą wycieczkę lub wpłacimy co najmniej 10-procentową zaliczkę, informację o zabezpieczeniu finansowym i sposobie ubiegania się o wypłatę środków powinniśmy otrzymać na piśmie od samego biura podróży. Zwróćmy uwagę na jego datę ważności roszczeń z tytułu zabezpieczenia możemy dochodzić w ciągu roku od ostatniego dnia obowiązywania zabezpieczenia. ZANIM PODPISZEMY UMOWĘ Przed zawarciem umowy organizator powinien poinformować nas o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, a także o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki oraz o zakresie ubezpieczenia. Przed wyjazdem powinniśmy otrzymać także dane osoby lub lokalnego przedstawiciela firmy, z którą możemy się kontaktować w razie problemów już na miejscu. Zanim podpiszemy umowę, sprawdźmy, czy zawiera ona takie dane jak: nazwa i siedziba organizatora naszego wyjazdu, numer NIP oraz wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych, a także miejsce pobytu, termin wyjazdu i czas trwania pobytu, rodzaj transportu, godziny wyjazdu i planowanego powrotu, rodzaj i kategorię hotelu, w którym będziemy mieszkać, liczbę i rodzaj posiłków, cenę imprezy oraz sposób zapłaty i zakres ubezpieczenia. Uważnie przeczytajmy całą umowę, zwłaszcza to, co zapisane jest drobnym drukiem. Sprawdźmy, czy zawiera ona wszystko to, co ustaliliśmy z przedstawicielem biura podróży. Pamiętajmy, że w umowie zapisane będą takie ważne kwestie jak: zasady podwyższenia ceny, sposób składania reklamacji, możliwości odwołania imprezy, dokonania zmian w umowie, naliczania kosztów rezygnacji, świadczeń zastępczych itp. Warto się z nimi zapoznać. Uważnie przeczytajmy także warunki ubezpieczenia NNW i KL, które biuro podróży musi zapewnić klientom wyjeżdżającym za granicę. KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ CENĘ Jeszcze jedna istotna wiadomość. Cena ustalona w umowie nie może zostać podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje taką możliwość, a przedsiębiorca udowodni wzrost kosztów transportu, podatków, opłat urzędowych, kursów walut lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe bądź przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Jednak w ciągu 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może już ulec zmianie, nawet z wcześniej wymienionych powodów. Pamiętajmy, że nie musimy zgodzić się na zmianę umowy, gdy biuro podróży przed wyjazdem, z przyczyn od siebie niezależnych, zmienia istotne warunki umowy hotel, cenę czy termin wyjazdu. W takim przypadku możemy odstąpić od umowy i przysługuje nam natychmiastowy zwrot wszystkich wpłaconych już pieniędzy. GDY NA MIEJSCU NIE WSZYSTKO SIĘ ZGADZA Fot. Marek Szyperski Jeżeli podczas pobytu zauważymy, że nie wszystkie warunki określone w umowie są spełniane, możemy jeszcze w trakcie wyjazdu składać reklamacje u osoby reprezentującej organizatora, np. u pilota wycieczek. Reklamację można złożyć także po powrocie z imprezy, u organizatora wyjazdu, jednak nie później niż 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacja powinna zawierać opis nieprawidłowości oraz określenie żądania, w innym przypadku zostanie potraktowana jako zawiadomienie. Biuro musi rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od jej złożenia, a jeśli reklamacja została złożona w trakcie wyjazdu, termin ten liczony jest od dnia zakończenia wyjazdu. Jeśli nie uda nam się porozumieć z biurem podróży, swoich praw możemy dochodzić w sądzie. Z POMOCĄ TURYSTOM Jeżeli biuro, z którym wyjechaliśmy na wakacje, ogłosi niewypłacalność, beneficjentem posiadanego przez nie zabezpieczenia finansowego jest marszałek województwa, na terenie którego biuro jest zarejestrowane. Marszałek, w porozumieniu z polskim placówkami dyplomatycznymi i ubezpieczycielem, organizuje powrót turystów do kraju oraz informuje o procedurze składania roszczeń przez poszkodowanych klientów. Co ważne, marszałek dysponuje środkami jedynie do wysokości sumy gwarancji lub ubezpieczenia. Należy pamiętać, że w razie nagle organizowanych powrotów powinniśmy pozostawać w stałym kontakcie z rezydentem bądź pilotem, nie oddalać się od grupy i mieć możliwość kontaktowania się z pracownikami konsulatów i ambasad. O CZYM JESZCZE WARTO PAMIĘTAĆ? Przede wszystkim o zabraniu ze sobą ważnych numerów telefonów do: ambasady Rzeczypospolitej Polskiej (wykaz na stronie konsulatu (wykaz na stronie www. msz.gov.pl) oraz urzędu marszałkowskiego województwa, na terenie którego zrejestrowane jest biuro podróży. Przed wyjazdem warto także sprawdzić, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało komunikatów o zagrożeniach występujących na terenie, na który wyjeżdżamy. A także zapoznać się z zagrożeniami epidemiologicznymi występującymi w rejonie planowanego pobytu. Informacje te można znaleźć na stronie www. gis.gov.pl. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

3 TEMAT NUMERU 3 TYGODNIK ILUSTROWANY 7 lipca 2015 Płońsk Mława Pierwszy wiadukt dla kierowców Czyściej, cieplej i bez brzydkich zapachów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - oraz pracowników spółki i współpracowników powiedział w trakcie otwarcia burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. To pierwsza w Polsce taka przebudowa. Unikalność rozwiązania Fot. plonsk.pl Biogazownia w Płońsku oficjalnie otwarta. Projekt pod nazwą: Przebudowa gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem, gm. Płońsk kosztował netto 4,3 mln zł. Wstęgę przecina burmistrz Andrzej Pietrasik - Biogazownia powstała na podstawie autorskiego projektu inżyniera Dariusza Matuszewskiego - prezesa polega na tym, że wyeliminowano konieczność kosztownej budowy nowych basenów ściekowych. Wy- Dobra wiadomość dla mławian, ale chyba nie tylko. Od 1 lipca można jeździć przez kolejowy wiadukt łączący ulice Turystyczną i Działdowską. korzystano istniejące zbiorniki osadowe, które przykryto specjalną kopułą, pod która gromadzi się biogaz i następnie jest odprowadzany do zbiorników. Uzupełnieniem instalacji jest kotłownia na biogaz. Powstający nadmiar ciepła jest wykorzystywany do ogrzewania obiektów administracyjnych, warsztatowych i laboratorium związanych z Oczyszczalnią Ścieków oraz Hali Segregacji Odpadów wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych. Walorem inwestycji jest znaczne ograniczenie odorów naturalnie powstających w oczyszczalniach ścieków. Źródła dofinansowania: 70 proc. z preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 30 proc. ze środków własnych PGK w Płońsku. Kierowcy na ten moment oczekiwali od dawna. 1 lipca ekipa pracowników PKP z LCS Działdowo usunęła blokady dróg dojazdowych do wiaduktu i odsłoniła znaki drogowe stojące po obu jego stronach. W ten sposób nastą- piło otwarcie pierwszego z trzech wiaduktów budowanych przez PKP PLK w ramach modernizacji linii kolejowej E-65 Warszawa Gdynia w granicach Mławy. - Pozostałe dwa wiadukty leżą w obszarze LCS Ciechanów. Na razie PKP PLK nie podaje informacji na temat konkretnych terminów oddania tych obiektów do użytku informuje rzeczniczka Urzędu Miasta w Mławie Magdalena Grzywacz. reklama Red/plonsk.pl Powiat przasnyski Arsenał prywatny. Nielegalny Broń i amunicję bez wymaganego zezwolenia posiadał 29-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego zatrzymany przez policjantów z Jednorożca. Teraz grozi mu od pół roku do ośmiu lat więzienia. złożenia broni palnej (zamki, lufy i spusty) - informuje oficer prasowy KPP Przasnysz st.asp. Ewa Śniadowska.- 29latek został zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśnienia. Znaleziona broń zostanie przesłana do analizy, celem ustalenia czy nie została użyta do przestępstwa. Red reklama Fot. KPP Przasnysz Najpierw był sygnał na posterunek w Jednorożcu. Potem rewizja w domu i pomieszczeniach gospodarczych delikwenta, której efektem było znalezienie broni i amunicji. Łącznie funkcjonariusze ujawnili: jedną sztukę broni samodziałowej ze składaną rękojeścią, 20 sztuk amunicji myśliwskiej i wojskowej, około 2,5 grama prochu strzelniczego oraz elementy do Mława Mławscy policjanci ustalają przyczyny pożaru, który zniszczył trzy samochody osobowe. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na niestrzeżonym parkingu, w pobliżu jednego z bloków przy ul. Sienkiewicza w Mławie. Fot. KPP Mława Płoną auta - Mieszkańcy bloku zauważyli pożar o godz rano i powiadomili służby ratunkowe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ogień pojawił się w samochodzie marki volvo, prawdopodobnie pod maską auta. Następnie przeniósł się na dwa zaparkowane w pobliżu samochody - ford focus i honda civic. W wyniku pożaru straty poniosło dwoje mieszkańców Mławy oraz podwarszawska firma, do której należało volvo. Trwa ustalanie przyczyn pożaru informuje rzeczniczka mławskiej asp. Anna Gorczewska Red Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Ford Fiesta MCA 1.25 Duratec 60 KM; 5,2 l/100 km, 122 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany). Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym. Oferta detaliczna ograniczona w czasie i ilości. * Dla Forda Fiesta Ambiente z pakietem Silver X 1.25 Duratec, 60 KM w promocyjnej cenie zł, okres kredytowania 48 miesięcy, oprocentowanie 6,25%, wpłata własna zł, miesięczna rata 330,76 zł brutto (47 rat oraz ostatnia 48-a rata równa gwarantowanej kwocie odkupu samochodu przez Dealera zł, przy rocznym przebiegu samochodu km), całkowita kwota kredytu zł. Całkowita kwota do zapłaty ,07 zł i RRSO 9,30% zawierają szacunkowy koszt ubezpieczenia AC. Wyliczenia stanowią przykład reprezentatywny i obowiązują dla konsumentów. Budmat Auto 2 Sp. z o.o., ul. Sońska 2, Ciechanów tel Red

4 4 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY W REGIONIE W rocznicę śmierci Puszczyka Bił się z Niemcami, Sowietami i wysługującymi się im funkcjonariuszami UB, KBW, MO. Zginął 62. lata temu w powiecie mławskim. Padł w nierównym boju, bo przeciwko jego ośmioosobowemu oddziałowi komuniści rzucili 1,3 tys. ubeków, milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ppor. Wacław Grabowski, ps. Puszczyk, bo o nim mowa, i jego żołnierze zginęli 5 lipca 1953 r. - zadenuncjowani przez zdrajcę, który za swój haniebny czyn otrzymał 5 tys. zł. Ukrywali się w gospodarstwie na tzw. kolonii wsi Niedziałki w powiecie mławskim. W ostatnią niedzielę (5 lipca) przy pomniku upamiętniającym ich bohaterską śmierć odbyły się okolicznościowe uroczystości, była m.in. msza św., złożenie kwiatów i koncert pieśni patriotycznych. Miejsca pochówku partyzantów szuka ekipa z Instytutu Pamięci Narodowej kierowana przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Red Publikujemy fragment pracy Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej pt. Wacław Grabowski Puszczyk - mówiący o ostatniej walce Mariana Grabowskiego i jego podkomendnych. - Jednostki uczestniczące w operacji zostały ustawione w kilku liniach, tak by partyzanci nawet w przypadku przedarcia się przez pierwszą tyralierę obławy, nie zdołali się wymknąć z kotła. Wartę pełnił wówczas Henryk Barwiński August i to on pierwszy zaalarmował oddział. Puszczyk zarządził zajęcie stanowisk i przygotowanie się do walki na wypadek, gdyby obława ogarnęła także partyzancką kwaterę. Nie znał rozmiarów operacji i nie wiedział jeszcze, że jest dokładnie zlokalizowany. Wojciech Jeziorski zapamiętał, iż z treści wydawanych przez partyzanckiego dowódcę rozkazów wynika, że zamierzał on ostrzelać grupę podchodzącą do gospodarstwa i błyskawicznie oderwać się od przeciwnika. Jednak gdy jak wspomina Jeziorski dochodziła godzina 16.00, kiedy jak za pociągnięciem różdżki czarodziejskiej, zboża zafalowały na całym przedpolu, ale zamiast kłosów żyta ukazały się obserwującemu żołnierskie hełmy. Była ich masa wokół zabudowań i ta masa hełmów szła ze wszystkich stron w stronę naszej kwatery, a więc byliśmy otoczeni. Wtedy «Puszczyk» zrozumiał, że ich godzina wybiła. [...] Mają dwa wyjścia, poddać się lub śmierć. Ponieważ już dawno zespołowo wybrali drugą alternatywę, wobec tego W Imię Ojca i Syna i Ducha niech się dzieje wola Pana. Tyraliery zbli- żały się, a z gardeł atakujących dobiegło wezwanie poddajcie się, jesteście otoczeni! Na to diktum «Puszczyk» krzyknął w stronę swoich kolegów chłopcy, podpuszczać blisko! Ognia! Strzelać celnie, nie marnować naboi; sam skokami dotarł pod najbliższe wielkie drzewa, lipę i jesion, i stamtąd rozpoczął krótkimi seriami z empi ostrzeliwać idących od strony wschodniej żołnierzy. W odezwie strona atakująca przykryła ich zmasowanym ogniem ze wszystkich stron. Dziwne, że się nawzajem, w tej pierwszej fazie wymiany ognia, nie wystrzelali. Pomimo wezwań do złożenia broni, żaden z żołnierzy Puszczyka nie podniósł rąk do góry. Pomimo tak wielkiej dysproporcji sił partyzanci podjęli obronę, a nawet próbę przebicia, podczas której wszyscy padli w krzyżowym ogniu broni maszynowej. Zginęli: Antoni Tomczak Malutki, Henryk Barwiński August, Kazimierz Żmijewski Jan, 216 Feliks Gutkowski Gutek, Piotr Grzybowski Jastrząb i Lucjan Krępski Rekin. Ostatni poległ ppor. Puszczyk, który mimo dwukrotnego zranienia zdołał przedrzeć się kilkaset metrów, aż do drogi Kęczewo Sarnowo. Ranny, ostrzeliwał się do końca. Wezwany przez funkcjonariuszy UB do poddania się, miał odkrzyknąć komunistom Oficer Wojska Polskiego nie poddaje się wrogom Polski. Po wystrzelaniu amunicji do MP rzucił jeszcze w stronę nacierających dwa granaty i kilkakrotnie strzelił z pistoletu, po czym ostatni nabój przeznaczył dla siebie. Walka trwała około godziny o ucichły strzały. Ciężko rannych, konających Augusta i Janka ubowcy zabrali do szpitala w Mławie, gdzie zmarli na stole operacyjnym. Całość publikacji na: download/gfx/prezydent/pl/ defaultopisy/4678/1/1/ pdf OGŁOSZENIE

5 TYGODNIK ILUSTROWANY 7 lipca 2015 SPOŁECZEŃSTWO 5 Nie będzie: zamknięcia szpitala, zwolnień, podwyżek Rozmowa z Tadeuszem Bochnią, pełniącym obowiązki dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Marek Szyperski. Dlaczego podjął się Pan tego, nie da się ukryć, bardzo trudnego zadania jakim jest kierowanie Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie? Tadeusz Bochnia. Dwie prozaiczne sprawy o tym zdecydowały. Po pierwsze, jak zapewne pan redaktor wie straciłem pracę. Pracowałem do 2 czerwca w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Ciechanowie. Zostałem bez pracy, więc propozycja którą otrzymałem wydawała się z tego punktu widzenia atrakcyjna. Natomiast sam fakt zatrudnienia jako pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Wojewódzkiego wiąże się z pewnymi działaniami i oczekiwaniami jakie władze województwa mazowieckiego stawiają przede mną. Sytuacja szpitala pod względem finansowym jest delikatnie mówiąc bardzo trudna. Praktycznie brak płynności finansowej szpitala powoduje problemy w bieżącym, prawidłowym funkcjonowaniu placówki, choć oczywiście podstawowa funkcja leczenia i pomocy ludziom jest wykonywana na bieżąco i bez zakłóceń. Moim zadaniem będzie tę sytuację poprawić. Czy ta sytuacja jest aż tak zła, że szpital może przestać przyjmować pacjentów? Nie, aż tak złej sytuacji nie ma i ja nie chcę takiego zagrożenia swoimi informacjami wprowadzać. Sytuacja jest trudna ze względu na takie bieżące zarządzanie szczególnie w kontaktach z dostawcami i bieżącym regulowaniem płatności. Tadeusz Bochnia, p.o. dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie No właśnie: czy może np. zabraknąć leków? Nie, takiej sytuacji nie było w szpitalu, i nie przewidujemy by była. Prowadzimy rozmowy z dostawcami, umawiamy się na rozłożenie płatności na dogodnych warunkach, jakie szpital w tej sytuacji może zaoferować. Takiego zagrożenia nie ma. Kontrakt podpisany na bieżący rok z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala na bieżąco realizować te podstawowe zadania w zakresie usług medycznych i tutaj ja nie widzę problemów. Natomiast rolą dyrekcji szpitala jest spróbować tę trudną sytuację finansową łagodzić, przygotować program, który pozwoli rozwiązać problemy. A problemy z personelem: z pielęgniarkami, z lekarzami? Jeśli chodzi o spór zbiorowy z pielęgniarkami trwają rozmowy, to nie jest temat zamknięty. Mogę powiedzieć jedno: oczekiwania finansowe, które są zgłaszane ze względu na sytuację finansową szpitala na pewno nie będą mogły być spełnione, bo to jeszcze bardziej pogorszyłoby sytuację. Oczywiście: możemy rozmawiać. Ja do rozmów jestem otwarty i gotowy, spróbujemy znaleźć jakiś kompromis i rozwiązać ten spór zbiorowy. Powtórzę: rolą dyrekcji jest Fot. Marek Szyperski przygotowanie programu, który pozwoli poprawić złą sytuację finansową szpitala. Lekarze też mają żądania finansowe. Nie demonizowałbym tej sprawy. Ale chodzi o sporą kwotę. Tak, to sprawa niedużej grupy lekarzy, którzy mają takie roszczenia i te sprawy trwają, dlatego dziś nie chcę mówić jakie to mogą być konsekwencje finansowe. Sprawy są w sądzie. Jaki czas dał Panu marszałek województwa na uporządkowanie sytuacji finansowej szpitala? Nie mam terminowego określenia do jakiego poziomu ta sytuacja finansowa będzie zadowalająca dla władz województwa, natomiast jest to na pewno dla mnie wyzwanie żeby zmniejszyć stratę bieżącą szpitala w roku, bo w ostatnich latach ta strata przyrastała i poprawić płynność finansową. Oczywiście tej sytuacji się nie poprawi w rok, nie ma takiej możliwości. Jesteśmy przede wszystkim ograniczeni kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia i musimy się dostosować do tych wielkości przychodów, które mamy w kontrakcie zapisane. Jak duże jest obecnie zadłużenie szpitala? Zobowiązania wymagalne - to jest ok. 30 mln zł. Staramy się z dostawcami, bo to nich przede wszystkim chodzi, podpisywać uzgodnienia, rozkładać na raty. Tak by w sposób łagodny regulować te płatności. Kiedy przedstawi Pan swój program działań naprawczych? Obowiązuje program restrukturyzacji szpitala i myślę, że będzie on wymagał zmiany i rozszerzenia na kolejne lata, bo on obowiązuje do końca 2015 r. To jest zadanie, które z Urzędem Marszałkowskim będę wkrótce konsultował. Ewentualne zwolnienia? Nie zakładam zwolnień. Choć oczywiście mogą być zmiany kadrowe wynikające np. z przechodzenia na emeryturę. Na tym etapie nie mogę mówić o innych ruchach niż te naturalne. Podjął już Pan pierwsze decyzje jako dyrektor Szpitala? Kierunkowych, strategicznych jeszcze nie. Tylko takie wynikające po prostu z bieżącego funkcjonowania szpitala. Dopiero drugi dzień jestem na tym stanowisku. Będzie Pan współpracował z dotychczasowymi zastępcami? Tak. Wygląda na to, że nie będzie tu żadnych zmian. reklama reklama reklama A jak Pan skomentuje takie opinie, pojawiające się po Pańskiej nominacji, że nie zna się Pan na zarządzaniu szpitalem? Ja co prawda nie pracowałem w służbie zdrowia, natomiast Marszałek Województwa wskazywał mi cele, na których myślę, że się znam. Cele związane z poprawą sytuacji ekonomicznej szpitala. I to można zrobić nawet nie pracując wcześniej w służbie zdrowia. W dużej grupie szpitali dyrektorami nie są lekarze i w wielu przypadkach to może lepiej. Dziękuję za rozmowę. Czekamy w redakcji na pytania od Czytelników, które w Państwa imieniu zadamy Dyrektorowi ciechanowskiego Szpitala. Adres:

6 6 OPINIE 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY LENISTWO NIECHAJ TRWA... Z racji moich związków ze szkolnictwem, co roku w porze letniej wysłuchuję od znajomych, jak to mi dobrze i ileż to mam teraz czasu wolnego dla siebie. Ponieważ dość już mam tłumaczenia, że moja sytuacja jest zupełnie inna niż reszty tzw. ciała pedagogicznego i okres wakacji jest dla mnie niemal tak samo twórczy, jak reszta roku niech im już będzie jak chcą, jak lubią i jak się przyzwyczaili Tak! Mam wakacje i a jakże byczę się!... Ktoś podobny do mnie skonkludował nawet, że w zawodzie nauczycielskim trzymają go dwie rzeczy pierwsza to lipiec, a druga sierpień. OGŁOSZENIE Lenistwo to w definicji ogólnej apatyczny stan ducha, powodujący zaniechanie jakiegoś wymaganego działania lub działań i przedłużający czasu wypoczynku pasywnego ponad uznane w danej chwili i dziedzinie normy. Ale co mi tam normy?!... Są podobno względne i przecież zbudowane jedynie na statystyce, opisującej zaledwie pewien stereotyp. Bardziej trafia do mnie definicja filozoficzna, podająca lenistwo jako pogodę ducha, uspokojenie duszy i myśli. A przecież w życiu doczesnym by zasłużyć na wieczne dusza jest najważniejsza, a myśli na ziemskiej drodze mają ponoć ją kształtować. Owszem może ono (lenistwo) prowadzić do ubóstwa i jest jako tzw.acedia, zaliczane przez Kościół do siedmiu grzechów głównych, bo przecie krytykowane w Piśmie Świętym (List do Hebrajczyków, Ewangelia Św. Mateusza, Księga Koheleta i Księga Przysłów). Nawet ze społecznego punktu widzenia indywidualne lenistwo może mieć jednak swoje pozytywne strony. Bertrand Russell twierdził w Pochwale lenistwa (1932), że gdyby wszyscy ludzie byli leniwi i nieskorzy do działania, to na świecie byłoby mniej konfliktów i wojen, ponieważ nikomu nie chciałoby się walczyć. Twierdził także, że ludzie pracują zawodowo za dużo i nie mają w związku z tym czasu na rozwój swoich pozazawodowych talentów, pogłębianie zainteresowań i przez to nie są szczęśliwi. Leniąc się tłumię zatem agresję, mając tym sposobem drobny acz potrzebny wkład w pokój na Ziemi, jestem bardziej dostępny dla przyjaciół i rodziny, mogę nieść szczęście i być szczęśliwszy, a przez to odporniejszy na choroby i bardziej żywotny w przyszłości (jako lepiej zakonserwowany...). Zapobiegam też przy okazji groźnej chorobie społecznej, zwanej pracoholizmem. Zresztą człowiek z natury leniwy, starając się czynić swoje życie wygodniejszym, dążył do jego racjonalizacji, wcielając w czyn różne wynalazki zatem bez lenistwa nie byłoby postępu. A wszakże tylko człowiek, który może wyrwać się z owczego pędu, zatrzymać i wyciszyć ma szansę odkryć i wnieść coś nowego. Oskar Wilde mawiał nigdy nie odkładam na jutro tego, co mogę zrobić pojutrze... Tomasz Ulatowski Tomasz Janusz Ulatowski inżynier, ekonomista, zwolennik austriackiej szkoły ekonomii, bezpartyjny wolnościowiec, niezależny publicysta i bloger współpracował z prasą ogólnopolską i lokalną północnego Mazowsza, obecnie publikuje m.in. na portalach: prokapitalizm.pl, prawica.net, neon24.pl, prowadzi własną stronę autorską: e-ulatowski.pl, jest szefem Ciechanowskiego Klubu Tygodnika Najwyższy Czas!, koordynatorem klubu austriackiej szkoły ekonomii przy Instytucie Ludwiga von Misesa. Wszyscy powszechnie wiemy, że czas to pieniądz, a przecież chcemy mieć pieniędzy jak najwięcej... Johann Wolfgang Goethe pytał Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? Bezczynność! Goethe tym sposobem złamał być może tajemnicę kamienia filozoficznego. Lenistwo jak wynika pomnażając czas, przyczynia się zarazem do mnożenia pieniędzy... Henry David Thoreau o czasie pisał następująco; Czas to jedynie strumień, w którym łowię ryby. Czerpię z niego, lecz pijąc, dostrzegam piaszczyste dno. Płytka woda toczy się leniwym nurtem, wieczność jednak nie przemija. Napiłbym się, czerpiąc głębiej, łowiłbym ryby w niebiosach, których dno usiano gwiazdami. Nie potrafię zliczyć do jednego. Nie znam pierwszej litery alfabetu. Zawsze żałuję, że nie jestem tak mądry, jak w dzień narodzin. Intelekt to topór wie, jak wyrąbać sobie drogę do tajemnic poznania. Zaś Agata Christie mądra baba zauważyła w Zatrutym piórze, że: Większość naszych wielkich wynalazków i genialnych osiągnięć zawdzięczamy lenistwu, czy to narzuconemu, czy dobrowolnemu. Umysł nasz lubi być karmiony, jak łyżeczką, pomysłami innych ludzi, jeśli się go jednak pozbawi tej pożywki zaczyna, zrazu niechętnie, myśleć samodzielnie, a tego rodzaju myślenie, proszę pamiętać, jest myśleniem oryginalnym i może przynieść bardzo cenne rezultaty. Tak więc jak już tam chcecie moje wakacje trwają, a ja bycząc się z nadmiaru czasu dojrzewam dla świata do wielkości... Przynajmniej w odróżnieniu od Was nie udaję, że pracuję... Tomasz J. Ulatowski

7 TYGODNIK ILUSTROWANY 7 lipca 2015 EXTRA WYDARZENIA 7 EXTRA CIECHANÓW Tygodnik Były zarzuty jest akt oskarżenia Stanisław K. - były komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Ciechanowie został oskarżony o popełnienie 25 komunistycznych zbrodni przeciwko ludzkości. W chwilę po tym, gdy na jednym z portali społecznościowych zobaczyłem informację o uruchomieniu na pl. Jana Pawła II tzw. kurtyny wodnej byłem pewien: za moment będę miał sucho w kranach. Nie byłem więc specjalnie zdziwiony, gdy tak się stało. 30 czerwca akt oskarżenia został skierowany do sądu. - Aktem oskarżenia zarzucono Stanisławowi Fryderykowi K. popełnienie 25 komunistycznych zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na przekroczeniu uprawnień poprzez bezprawne internowanie działaczy opozycyjnych w okresie od r. do r. w Ciechanowie, na mocy decyzji o internowaniach, wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego, co było poważnym prześladowaniem tych pokrzywdzonych z powodów politycznych, czym działał na szkodę osób represjonowanych informuje prokurator Janusz Romańczuk, Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. - Oskarżony Stanisław Fryderyk K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Wyjaśnił, że w jego ocenie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanisław K. liczy obecnie 77 lat, nie był dotychczas karany sądownie. nr 526 rok XII 7 LIPCA 2015 nakład egz. ISSN: MSz Z katalogów Instytutu Pamięci Narodowej Sylwetki kilku działaczy S ówczesnego województwa ciechanowskiego internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego. Mieczysław Węglewicz, Ciechanów - Internowany od do w ramach akcji Jodła na wniosek Wydziału III KWMO w Ciechanowie jako działacz NSZZ Solidarność. Osadzony najpierw w Zakładzie Karnym w Iławie, od w Kwidzynie. A że ostatnie dni mijały mi właśnie pod znakiem charczących wieczorem kranów, a woda wracała gdzieś ok. północy, więc zbytnio się nie przejąłem, ale na wszelki wypadek zapytałem: Przepraszam, a kiedy woda będzie? 994: Trudno powiedzieć, może uda się późnym wieczorem. Nie udało się. - Bądź dzielny - teraz nie ma żadnych świąt, Ktoś musi cierpieć aby pławili się inni. Panie Marku - pan wykopie sobie studnię takie rady dostałem na początku na FB. - Jeden z znajomych radził by brać wzór z Niemców, którzy mają duże podziemne zbiorniki na tzw. deszczówkę. Dobra, zbiorniki zbuduję, a susza potrwa z rok i zostanę z tymi zbiornikami jak ś.p. Jan Himilsbach z angielskim... Piątek przetrzymaliśmy dzięki pewnej portugalskiej firmie. W sobotę wody wciąż nie było, ale za to pojawił się beczkowóz. Dzięki temu przekonałem się do idei segregowania odpadów: zbierane pieczołowicie butelki wypełniły się życiodajnym płynem. Sławomir Latek, Pułtusk - Zatrzymany na 48 godzin jako podejrzany o próbę zorganizowania w Fabryce Sprzętu Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych Polam w Pułtusku strajku protestacyjnego przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Pod formalnym zarzutem nawoływania do niepokojów społecznych internowany od na wniosek Wydz. V KWMO w Ciechanowie decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO i przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. W trakcie internowania nie zgodził się na podpisanie deklaracji lojalności. Zwolniony Stanisław Adamczyk, Ciechanów - Poddany inwigilacji poprzez SOS krypt. Rzemieślnik z powodu kontaktów z przedstawicielami opozycji w Warszawie, kolportowania w Ciechanowie i gminie Grudusk publikacji bezdebitowych oraz zaangażowania w tworzenie i działalność NSZZ RI Solidarność, a potem NSZZR Solidarność Wiejska. SOS został przekształcony na KE, a następnie na SOR. Wedle zapisu z dziennika archiwalnego przedmiotem sprawy było prowadzenie wrogiej działalności w środowisku opozycji rolniczej. Akta sprawy zachowane w stanie szczątkowym (24 karty), Dyskusja na FB zaczęła przyjmować formę relacji frontowej. - Melduję że na Powstańców Wielkopolskich ciśnienie tak słabe, że słów brak. Teraz już w ogóle nie leci z kranu woda! - to z kolei meldunek ze Śmiecina. W nocy z soboty na niedzielę woda zaczęła cieknąć, ale w takiej ilości, że napełniła zaledwie sedesową spłuczkę. Znów przyjechał beczkowóz, prawie pod sam dom, bo akurat... zepsuł mi się samochód. ponieważ 4 tomy zostały zniszczone (protokół brakowania nr 01/90). Po wprowadzeniu stanu wojennego miał być internowany z racji podejrzenia, że może kolportować bezdebitowe publikacje i zorganizować grupę, która dopuści się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych albo znieważenia organu państwowego lub organizacji politycznej. Zatrzymany w Warszawie po ogłoszeniu poszukiwań ogólnokrajowych, nadzwyczajnych. Osadzony w Iławie, potem w Kwidzynie. Zwolniony z internowania Franciszek Pogorzelski, Ciechanów - Objęty inwigilacją jako członek międzyzakładowego komitetu założycielskiego, a potem działacz NSZZ Solidarność i organizator strajków w Ciechanowie. Internowany od do na wniosek Wydz. II KWMO Ciechanów. Osadzony w ZK Iława. Dzień dobry panu, dzwonię z Gąsek, co się dzieje z wodą? 994: Proszę pana, nie mamy wody... Fot. Marek Szyperski Oczywiście cały czas słyszeliśmy, że brak wody jest spowodowany upałami i podlewaniem rozlicznych trawników, warzywników, skwerków, itp. Przyznam się, że w sobotę nawet zrobiłem rekonesans po dwóch pobliskich ogródkach działkowych, ale albo wodni skrytożercy doskonale maskowali się, albo to były tylko wstrętne pomówienia. Beczkowóz znów jest. Rozwija się życie towarzyskie, poznaję innych mieszkańców Gąsek. W niedzielę po południu woda powoli, nieśmiało, kropla za kroplą zaczęła z kranów wypływać. Czy całą rodziną rzuciliśmy się pić, myć, prać, gotować? Ależ skąd - napełniliśmy najpierw wszystkie puste butelki. Marek Szyperski P.S. Specjalne podziękowania dla sympatycznego, a przede wszystkim niesłychanie uprzejmego i cierpliwego pana ze ZWiK-u, który w sobotę i niedzielę przyjeżdżał do Gąsek beczkowozem.

8 8 REKLAMA EXTRA FIRMA 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY

9 TYGODNIK ILUSTROWANY 7 lipca 2015 REKLAMA 9 EXTRA USŁUGI OGŁOSZENIA DROBNE BUDOWLANE Kierownik budowy, świadectwa energetyczne, kosztorysy, inwentaryzacje. Tel Kierownik budowy, projekty, kosztorysy. Tel Usługo dekarskie, remonty, docieplenia. tel NIERUCHOMOŚCI Sprzedam mieszkanie 39 m2, ul Sikorskiego. Tel Lokal do wynajęcia przy Placu Jana Pawła II 4 tel KOMOROWSKI Biuro Pośrednictwa i Zarządzania Nieruchomościami Ciechanów, Pl. T. Kościuszki 13 (I piętro) tel , POLECAMY USŁUGI ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Na sprzedaż: - Dom w Władysławowie na działce 0,67 ha Dom Podzamcze tys. zł - Dom 150 mkw., os. Zachód Dom dwurodzinny na Podzamczu Budynek warsztatowo-mieszkalny w rejonie ul. Płońskiej Dom za pływalnią Dom przy Płońskiej Nowy dom k/gąsocina KAMIENICA w Pułtusku, - Dom w środku Ciechanowa Dom ze sklepem LUKSUSOWY NOWY DOM k/ciechanowa, - Dom z lokalami handlowymi, Gąsocin, - Dom126 m2, działka 1814 m Dwurodzinny dom Dom Szczurzynek tys. zł - Dom z lokalem na Kargoszynie Dom na działce 2042 m Dom + 3,5 ha Śródborze gm. Glinojeck tyś, zł, - Dom 250 m2 w Ciechanowie - świetna lokalizacja - Dom w Konopkach, - Dom stan surowy otwarty 16 km od Ciechanowa, 169 tyś., - Dom piętrowy z budynkiem mag-prod. i garażem w Mławie Mały dom + 0,84 ha na wsi PRZYCHODNIA Z APTEKĄ W KONOP- KACH, - NOWY dom na działce 0,87 ha, ładny staw, gm. Krasne, - Dom, stan surowy, Chruszczewo Dom w stanie surowym zamkniętym 2 km od Ciechanowa, - Dom drewniany, 13 km od C-nowa Dom wypoczynkowy na Mazurach Dom w Sinogórze tyś. zł, - Pawilon - Aleksandrówka Pawilon handlowy C-nów Centrum 95 - Pawilon handlowo - usługowy M-3/4 47mkw., III p. Pułtuska M-4 47 mkw., II p. Centrum M-4 92,6 mkw., I p. Sienkiewicza M-3 35,2 mkw. II p., ul. Ułanów M-3 32,3 mkw. po remoncie, winda M-4, 47 mkw. Aleksandrówka NOWE mieszkania w CENTRUM C-nowa, - M-4 65,0 m2 - Armii Krajowej, M-2, 37,0 mkw. I p. Przasnysz M-5, 73,1 mkw. II p. z windą 210 tys. zł, - M-3 przy ulicy Warszawskiej M-5 68,7 m2, Okrzei, parter tys. zł lub zamiana, - M-3, 44,2 mkw. I piętro M-4 62,3 m2, os. 40-lecia tys. zł, - M-5, 134,5 m2, ul. Sienkiewicza Kawalerka w Toruniu Działka z warunkami zabudowy Działka Rutki 2000 mkw tys. zł - Działki budowlane w Ciechanowie oraz wokół Ciechanowa, - Działka pod bud. wielorodzinne, - Działka ul. Wojska Polskiego Działka 0,8 ha, Pniewo-Czeruchy Działka z rozpoczętą budową domu, 9 km od Ciechanowa Działka C-ów ul. Kosynierów 822m Działka budowlana 760 m2, okolice Warszawy Działka 1,38 ha (z podziałem na 7 działek) ze stajnią i stawem, 5 km od Ciechanowa, - Działka 900 m2. Gąsocin Centrum Działka 5 km od Ciechanowa 1000m2-40 tyś. zł, - Działka w Gołotczyźnie, budowlana 3323 m2, - Działka rolno-leśna 1,58 ha gm. Glinojeck Działka pod budownictwo wielorodzinne 1,1 ha, - Grunty rolnicze 3,7 ha, Rydzewo, LAS 2,7 ha - 96 tys. zł - Siedlisko - dom, bud. gosp, Rydzewo Siedlisko, Komory k/sońska Gospodarstwo 3,2 ha, budynki, gm. Krasne, - DUŻE siedlisko 12 km od C-nowa tys. zł - Lokal użytkowy Armii Krajowej Baza magazynowo - produkcyjna Zakład magazynowo biurowy 1300 mkw Zakład produkcyjno-magazynowy tys. zł - Baza z dwoma budynkami w Unierzyżu tyś. zł, - Lokal handlowo-usług, Działdowo Lokal usługowy 65 mkw., Mława - 93 Do wynajęcia: - Magazyn wysokiego składowania, - Hale produkcyjne 7700 mkw., - Mieszkanie czteropokojowe 1480 zł/m-c, - Mieszkanie 73 mkw zł/m-c, - M-4 (dla firmy) 1100 zł/m-c, - Magazyn - hala produkcyjna - pow. 750 kw zł/m-c, - Magazyn 143 m2, Centrum, 2440 zł + VAT/m-c, - Mieszkania o pow. od 35 do 90 m2, - Zakład biurowo-magazynowy 1328 mkw. 8,5 tys. zł/m-c - Pomieszczenia handlowe i biurowe w Centrum Ciechanowa od 20 do 250 m2, cena: zł/m2 netto SPRZEDAM Sprzedam drewno kominkowe, więźbę dachowa, łaty, kontrłaty tel USŁUGI Najtańsze opłaty rachunków, pożyczki, kredyty, ubezpieczenia komnunikacyjne, majątkowe i na życie, nawet do 75% na OC/AC ZAPRASZAMY!!! ARIVA BMB Ciechanów, ul. Warszawska 68, tel Mława, ul. Spichrzowa 3, tel Usługi BHP i PPOŻ. Szkolenia, doradztwo, ocena ryzyka zawodowego. Tel Usługi koparką JCB 4 CX, kruszywa, żwir, czarnoziem. Ciechanów. Tel POŻYCZKA DLA KAŻDEGO OD RĘKI. Bez zaświadczeń, bez BIK. Zadzwoń: Pożyczki chwilówki od ręki. Ciechanów Mława Zmiękczacze wody sprzedaż, montaż. Mycie ciśnieniowe. Tel PRACA Restauracja zatrudni kucharza. Tel MOTORYZACJA Nissan Primera 2003r., 1.8 benzyna zł tel Seicento 1998r zł tel Vito 1999r., 3 osoby zł tel Lanos 2005r., gaz zł tel Toyoty: Auris 1.4 diesel, 2008r. Aygo z gazem, 2011r. Tel ZDROWIE Medycyna naturalna, masaże, świecowanie uszu, wróżbiarstwo. Tel UWAGA! ogłoszenia drobne zamieścisz również na portalu

10 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY Fot. Marek Szyperski 10 EXTRA WYDARZENIA O G ŁOSZ E N I E W Ł A SN E WYDA WCY Podczas upałów najlepsza muzyka Ciechanowianie, którzy w sobotę, 4 lipca, przed obezwładniającym upałem schronili się (oczywiście przyszli tu przede wszystkim dla muzyki) do chłodnych sal Muzeum Szlachty Mazowieckiej, mieli okazję wysłuchać ciekawego koncertu olsztyńskiego zespołu kameralnego Pro Musica Antiqua. Ten istniejący już 23 lata nieduży, kilkuosobowy zespół, odbywający w lipcu i sierpniu trasę koncertową ( koncerty letnie ) po 19 miastach Warmii i Mazur, zawitał gościnnie do Ciechanowa. Grupa jest nietypowa: wyróżnia się tym, że występuje również w zamkach, pałacach, kościołach, a jej koncerty połączone są często z prelekcjami o historii, architekturze, postaciach związanych z miejscem występu. Zespół koncertował też za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii. To świetni muzycy, będący solistami orkiestr symfo- Fot. Muzeum Szlachty Mazowieckiej Letni koncert Pro Musica Antiqua nicznych i profesorami akademii muzycznych. W Ciechanowie Pro Musica Antiqua wystąpiła z interesującym zestawem instrumentów dętych, wiolonczeli i fortepianu. Zaprezentowała najwartościowsze utwory kameralne od baroku i wczesnego klasycyzmu po kompozycje współczesne, a więc: od A. Jarzębskiego, F. Haendla czy Telemannaa, po J. Haydna,W. Glucka czy G. Foure a. Zakończyła koncert brawurowo zagranym Tańcem norweskim E. Griega. Artyści wystąpili w składzie: Leszek Szarzyński flet, Jerzy Szafrański obój, rożek angielski, Wojciech Orawiec fagot, Paweł Panasiuk wiolonczela, Agnieszka Dziewulska-Pawłowska mezzosopran oraz gościnnie Kaori Okuzumi fortepian. Ich koncert świetnie komponował się z wiszącymi na ścianach od dwóch tygodni świetnymi obrazami i kopiami Krzysztofa Sowińskiego. TWo Adres Redakcji Tygodnika Extra Ciechanów: Ciechanów, ul. Kilińskiego 8, tel Redaktor naczelny Marek Szyperski Wydawca Gambrynus Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 5, Ciechanów

11 TYGODNIK ILUSTROWANY 7 lipca HISTORIA Jeszcze jedna miejscowość z odległych czasów wchłonięta przez dzisiejszy Ciechanów, a dzięki przemyślanej polityce kolejnych władz miasta materialnie całkowicie wyniszczona. Dlatego też informuję, że Szczurzyn był, mniej więcej, na wschód od przystanku Ciechanów Przemysłowy, blisko Łydyni. Przyjmuje się, że wieś istniała tu w pierwszej ćwierci XV w., aczkolwiek osobiście mam pewne rozterki gdyż niepokoi mnie możliwość mylenia średniowiecznych przekazów o naszym Szczurzynie ze Szczurowem koło Zakroczymia. Przekazy te (1418? i 1429 r.) stwierdzają, że wieś należała do rycerstwa i była już dzielona, a więc winna powstać znacznie wcześniej. W roku 1437 wzmiankowano Ścibora ze Scurzino, a około 1470 r. Andrzej ze Szczurzyna miał dostać przywilej na zastosowanie w swej wsi (jej części?) prawa chełmińskiego, co jednak nie musiało skutkować spodziewanymi zmianami przestrzennymi. Należy wspomnieć, że od nazwy wsi urobiono nazwisko Szczurzyński. Najbardziej znanym z nich jest Stanisław, zmarły w 1556 r., a wiemy o nim za sprawą zachowanej do dziś w ciechanowskiej farze płycie nagrobnej. Nawiasem mówiąc rodzina musiała być dość zamożna, skoro zdobyła się na kamienny pomnik; już mniejsza o to że dziwadło to niesłychane. Może ten Stanisław miał syna Stanisława, wzmiankowanego w roku Cztery lata później powstał wykaz, z którego wiemy, że Scurzyno składało się z dwóch działów liczących łącznie 2,5 włóki pól i dwóch ogrodników w sumie niewiele. Tutejszy młyn wodny powstać musiał później; najstarsza znana mi wzmianka pochodzi z 1717 r. Położony był w pewnej odległości od wsi, w górę Łydyni a jego ważność (poza gospodarczą) polegała na tym, że młyńską groblą można było wygodniej dostać się do Ciechanowa niż jakimś brodem czy jadąc przez Ostatni Grosz. Warto wiedzieć, że dzisiejsza ul. Augustiańska to pozostałość po wiejskiej drodze od Ciechanowa do młyna. W roku 1726 właścicielem Szczurzyna był Jan Kukliński, wcześniej stolnik ciechanowski. Zapewne to jego córka wyszła za Stanisława Ciemniewskiego i tą drogą nasza wieś przeszła w ręce tego rodu (tak w 1756 r.). Kolejnym dziedzicem był, w roku 1775, miecznik ciechanowski Adam Ciemniewski, a po nim syn Aleksander. Ten zmarł około roku pozostawiając dwóch synów i pięć córek. Wcześniej, około 1800 r., Prusacy wykonali mapę, na której uwidoczniono położenie wsi oraz młyna wodnego. Zaznaczono też, że Sczuzin składał się z 6 domów. Niedługo potem wykazano, że młynarzem był tu Niemiec, a wspomina się o tym dla uświadomienia iż w pierwszej tercji XIX w. większość prowadzących młyny wodne na północnym Mazowszu była właśnie tej nacji, a w każdym razie protestantami. Dość nieoczekiwanie w 1813 r. jako właściciela odnotowano Kacpra Ciemniewskiego z Kraszewa może sprawował kuratelę po śmierci Aleksandra? Spis kościelny z 1817 r. podał iż we wsi były 4 dymy oraz 38 mieszkańców. Zaiste, dziedzictwo nie imponujące, zwłaszcza dla kilkorga spadkobierców. Jakimiś kontraktami rodzinnymi doprowadzono do tego, że od roku 1818 Szczurzynem władał Franciszek Ciemniewski, brat Kacpra. Dodać tu trzeba, że później wziął też w wieczystą dzierżawę ciechanowskie Wójtostwo. Mimo tego dzieci Aleksandra (a co najmniej Michał) zachowały tu jakieś prawa. Jako pewną ciekawostkę odnotować można zamieszkanie (w 1823 r.) w Szczurzynie żydowskiej rodziny, a tylko domniemywać można że ewentualnie prowadzili karczmę. Wedle publikacji z 1827 r. omawiana miejscowość miała 5 domów i 51 mieszkańców. Nadal nie była więc znaczna i taką ukazuje, niedługo później powstała, mapa. Franciszek Ciemniewski miał większe dobra gdzie indziej i w Szczurzynie wyręczał się ekonomami i dzierżawcami (np. Józef Brzozowski, Ignacy Gumowski). Musieli być oni na tyle aktywni, że pojawia się kuźnia (kowal w 1848 r.) oraz karczma notowana rok później. Po Franciszku Szczurzyn otrzymuje córka Zofia, żona Macieja Smolińskiego (pisanego też jako Smoleński) tego w 1856 r. określono, niezasadnie, jako właściciela. Wcześniej władał w Załużu Patorach koło Opinogóry. Być może z powodu zmiany własności wykonano rok później mapę majątku. W roku 1859 zmarł Michał Ciemniewski (syn Aleksandra), były kapitan korpusu weteranów Wojska Polskiego, zapisany jako współwłaściciel. Michał Smoleński był politycznie aktywny i w 1861 r. znalazł się w radzie powiatu przasnyskiego, Ciechanowskie historie SZCZURZYN a podczas Powstania Styczniowego został naczelnikiem cywilnym powiatu przasnyskiego. W konsekwencji skazano go na dożywotnią pracę w syberyjskich kopalniach w rejonie Tobolska. Wtrącić tu należy, że został zwolniony i w 1875 r. był w Warszawie, gdzie zmarł 23 stycznia roku następnego. Żona postanowiła udać się za mężem i administracji majątkiem podjął się Juliusz Bronisław Żórawski dla nas to o tyle ważne, że w roku 1866 urodził się tu jego syn Kazimierz, pierwsza miłość Marii Skłodowskiej, a po latach profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Folwark zapisano iż własność Zofii z Ciemniewskich Smoleńskiej podległ uwłaszczeniu w roku 1866 i wtedy wydzielono na ten cel 16 mórg i 125 pręty kwadratowe. Majątek dzierżawił Jan Jaroszewski, ale nadal zarządcą dóbr był Juliusz Żórawski. W 1875 r. (chyba w związku z powrotem Macieja Smoleńskiego z zesłania) folwark został sprzedany, a nabywcą został ciechanowski lekarz Franciszek Rajkowski. Za rubli przejął 14 włók nowopolskich, 8 mórg i 158 prętów kwadratowych na dzisiejsze byłoby to 240 hektarów. Rok później Kolej Nadwiślańska pod swe tory wykupiła 17 mórg i 260 prętów kwadr. (niemal dokładnie 10 ha), a sądząc po analogiach to transakcja dla Fr. Rajkowskiego była opłacalna. Z linią kolejową wiązały się działania (uzdrowisko, cukrownia) opisywane już przy Osadzie Fabrycznej. W roku 1878 folwark miał mieć 396 mórg, a więc prawie 222 ha. nie był jeszcze wydzielony obszar Osady Fabrycznej. Stwierdzono istnienie dwóch budynków murowanych, 15 drewnianych oraz młyna wodnego (ten jeszcze w 1891 r.). Dzierżawcą był Kazimierz Szalla, ale dwa lata później jako takich wykazano Piotra Więckowskiego oraz Ignacego Rajkowskiego, co z kolei wygląda na jakąś fikcję, albowiem Ignacy był ojcem Franciszka, a Więckowski bodaj bratem matki w sumie sądzić można, że transakcja ze Szczurzynem była działaniem rodzinnym, a Franciszek stał się prawnym reprezentantem, jako mieszkający na miejscu. W 1879 r. sprzedano Kolei jeszcze około jednego hektara. Za 9,5 udziałów (wartości aż rubli) Franciszek Rajkowski oddał w roku 1883 folwark spółce udziałowej fabryki cukru wydzielając odpowiednia przestrzeń pod budowę cukrowni. W późniejszy latach mamy pewne zamieszanie z ustaleniem gdzie mieszkali budowniczowie i pracownicy cukrowni raz podawano Szczurzyn, a raz Cukrownię. To pierwsze było o tyle możliwe, że sam folwark (zabudowa) istniał. To w nim najpewniej był mały browar, notowany w katach 1885,1900. Na mapie z około 1886 r. zaznaczono miejsce folwarku (i cukrowni), ale wieś Szczurzyn ukazano tam gdzie później Szczurzynek. W słowniku, wydanym w 1890 r., opublikowano iż w Szczurzynie jest folwark, młyn wodny, cegielnia oraz Szczurzyn dworek przed rozbiorką Szczurzyn Folwark ok.1916 r. Fot. archiwum Autora karczma. Cegielnia istniała w znacznej odległości, blisko dzisiejszej ul.płockiej, a lokalizacja karczmy nieznana. W 1898 r. folwark opisywany był jako gospodarstwo rolne cukrowni, zarządzane przez Felicjana Makomaskiego (była tuczarnia i rozwijano hodowlę zarodowych kur), później np. w 1907 r. wykazywanego jako właściciel (?). Około 1916 r. wykonano piękny plan całości założenia cukrowni oraz folwarku i stąd mamy wiedzę o dokładnym zagospodarowaniu i zabudowie. Księga adresowa z roku 1929 wprowadza niezrozumiałe zamieszanie podano że folwark Szczurzynek (!) ma 206 ha i należy do Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni w Ciechanowie, ale też że folwark Szczurzyn jest własnością Mieczysława Waliszewskiego, na 107 ha. Nie było dwóch folwarków i nie wiadomo o co chodziło. Mapa z około 1935 r. wyraźnie ukazuje tylko Folwark Szczurzyn, mający trzy domy. Podczas II wojny światowej prowadzenie folwarku przejęli Niemcy, włączając go w granice miasta. Po ich ucieczce majątek cukrowni upaństwowiono i folwark Towarzystwa Akcyjnego przeznaczono dla Państwowego Gospodarstwa Rolnego (tak też w 1952 r.) miało to być 146 ha (?). W kwietniu 1945 r. spisano iż w dworze nie ma, i nie było, nic cennego, a zamiast parku istniał ogród. Około 1960 r. była jeszcze kompletna zabudowa folwarczna, a rozległy ogród ciągnął się od dworu aż do torów. W późniejszych latach podjęto sensowną decyzję (były takie w komunizmie ) o deglomeracji warszawskiego przemysłu, a w jej ramach o stworzeniu w Ciechanowie dzielnicy przemysłowej. Zbudować ją miano na obszarach pól Szczurzyna, a więc gospodarstwo rolne zostało skasowane. Wcześniejszą pierwociną takiego zagospodarowania była wielka strategiczna (magazyny żywności Warszawy na wypadek wojny) chłodnia, przy której wzniesiono nieduży blok mieszkalny. Oba obiekty socrealistyczne, a z tej racji już zabytkowe, są w stanie przeciętnym jak nasz dzisiejszy poziom (?) dbania o dziedzictwo kulturowe. Pomysł deglomeracji był zasadny, ale wykonanie już nasze. Powstały zakłady, do których wszystko trzeba było sprowadzać z daleka (poza mleczarnią), co sensu gospodarczego nie miało. W dodatku były to zakłady dla mężczyzn. Gdy pewien absolwent ciechanowskiej handlówki, mający niejakie możliwości decyzyjne, a wiedziony sentymentem, zaoferował powstanie zakładu odzieżowego ( dla kobiet ) to lokalny decydent zadał typowe dla Ciechanowa pytanie a po co? Powstała więc fabryka w Jarosławiu, a z nią masa towarzyszących inwestycji, bo tak było w socjalizmie. Przy tworzeniu dzielnicy przemysłowej wykonano ulicę Mleczarską, przecinającą skrawek obszaru dawnego folwarku, ale zabudowy nie ruszano. Pozostawiono ją, niestety, samej sobie, bez remontów do śmierci technicznej. Od około 1980 r. rozpadały się murowane budynki gospodarcze, a mieszkalne, w tym dworek, w praktyce nie interesowały kolejnych władz miasta. Ukoronowaniem była rozbiórka zabytkowego dworku przez poprzednie władze miasta, albowiem był w złym stanie. A w jakim miał być skoro zawsze padało po co? Tak więc historyczne założenie dworskie, które mogło (a raczej powinno) być sensownie zagospodarowane wymazano z krajobrazu Ciechanowa jako ilustrację potencjału intelektualnego kolejnych miejscowych władz. Powstały za to nowe obiekty, w tym nieco zaskakujący niby fabryczny - budynek firmy od gazu oraz dość ciekawy (zwłaszcza w skali Ciechanowa) nieznanej mi instytucji. Ostatnio zbudowano w ulicy Mleczarskiej wiadukt nad torami, który chyba jeszcze poczeka na otwarcie. Teraz Szczurzyna nie ma bo po co miałby być? Ryszard Małowiecki Na podstawie archiwum Autora

12 12 SPOŁECZEŃSTWO 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY Janusz Zalewski Powroty poza Nadrzeczną (14) Odbieram w kwiaciarni róże owinięte w folię i zastanawiam się, jak się czuje osoba, której przyniesiono bukiet kwiatów? Sam naprawdę nigdy kwiatów nie dostałem, więc tego nie wiem i zapewne się nie dowiem. Przepraszam, bo to nie mój interes, ale zapytam z ciekawości, dla kogo pan kupuje takie piękne kwiatki? pyta pani kwiaciarka. Dla swojej najwierniejszej czytelniczki odpowiadam. A to pan pisze? dialog jest kontynuowany. Nie, to za dużo powiedziane, po prostu przelewam myśli na papier. Żegnam się grzecznie życząc udanych klientów i wychodzę, kierując się w stronę najwierniejszej czytelniczki, co powiedziałem tylko w połowie żartem, bo jest tak faktycznie, że osoba do której się udaję, otrzymuje T.I. w prenumeracie, jak mówimy, a zanosi jej nowy egzemplarz co tydzień Tycha. Naprawdę, jednak, powodem odwiedzin jest co innego. Dawna przyjaźń zaowocowała ofertą, abym zamiast włóczyć się po obcych spróbował podłączyć się do Internetu w kawiarni Qbatura. Żeby oferta była pełna, właścicielka, jak przystało na kobietę biznesu, wzbogaciła ją o darmową herbatkę, do wyboru. Tak więc, zmierzam z kwiatkami do Qbatury i rozmyślam, że wśród tylu usług i zawodów w otoczeniu, od Nadrzecznej do placu Kościuszki, wśród szewców, krawców, fryzjerek, księgarzy, zegarmistrzów, fotografów, waluciarzy, aptekarzy, cukierników, elektroników, kwiaciarek i taksówkarzy, którzy tworzą substancję i tkankę tego miasta, są przecież także restauratorzy. Chyba nie zdawałem sobie dokładnie sprawy z istnienia tego zawodu, a przyczyna może być taka, że restauratorów nie spotykamy na codzień pobierając usługi, tak jak spotykamy fryzjera, krawcową czy kwiaciarkę. Restauratorzy działają jakby ukryci za kulisami, doglądając spraw w sposób niewidoczny dla klienta, aby wszystko w ich biznesie funkcjonowało, jak należy. Z panią Bogusią, restauratorką, właścicielką Qbatury, znamy się od pierwszej klasy podstawówki, co mam uwiecznione na klasowych fotografiach z tamtych lat. Oboje w pierwszym rzędzie, ale ja zawsze z boku, jak najdalej od nauczycieli, zabijaka z rozwianą czupryną, a ona w centralnym punkcie, z uśmiechem, zaraz przy wychowawczyni. Jej przyjazna postawa nie zmieniła się w ogóle. Ciągle uśmiechnięta i łagodna dla otoczenia, a jednocześnie wymagająca, podchodzi do klienta z respektem, wiedząc o tym że klient nie musi na nic zasłużyć, żeby być traktowanym jak przystało. Czego się napijesz? pyta mnie p. Bogusia na początek. Obniżam ton głosu i basem, naśladując zachrypnięty wokal Janka Himilsbacha, odpowiadam: A co to tak trudno zgadnąć? Śmiejemy się oboje i uprzedzając próbę zgadnięcia ciągnę dalej, jak czasami latam służbowo samolotem pierwszą klasą i wtedy stewardessa również podchodzi i pyta, czego się napiję, i na ogół nie trafia, błędnie zgadując że to wódka absolut z lodem, ale czasami zgaduje poprawnie, że to musi być piwo i do tego europejskie, nie amerykańskie, i wtedy słyszę: Mamy Becks i Heineken, jakie pan sobie życzy? a ja odpowiadam, że oba i za minutę dostaję dwie butelki. Ale dwa piwa na raz, to nie wszystko, ciągnę temat dalej, i zaciekawiona Bogusia chwilowo się poddaje, jak opowiadam że kiedyś, z powodu anulowania porannego lotu, musiałem spędzić pół soboty w centrum Atlanty, co nie należy do największych przyjemności, gdyż miasto jest wtedy kompletnie wymarłe. Wyszedłem więc na ulicę z hotelu obok uniwersytetu, przeszedłem pod autostradą w poszukiwaniu czegoś ciekawego, a była godzina 11-ta rano, i widzę knajpę o nazwie Veni Vidi Vici, na pierwszy rzut oka włoska. Jest otwarta, i rzeczywiście, w środku wystrój włoski, więc wchodzę, siadam przy barze i na wszelki wypadek pytam, bo w Ameryce z nazwy może niewiele wynikać, czy mają włoskie piwo? Ależ tak, proszę pana, mamy Peroni, Moretti i Menabrea, jakie pan sobie życzy? słyszę w odpowiedzi i sam odpowiadam: Wszystkie trzy! Na co barman bez zmrużenia oka pyta dalej: A w jakiej kolejności panu podać? Na co ja, również bez zmrużenia oka odpowiadam: W alfabetycznej. Proszę bardzo odparł barman oddalając się, ale w knajpie, o godzinie jedenastej rano, nie było żywego ducha i nawet szeptem wypowiadane kwestie było słychać na odległość, więc z drugiego końca baru dobiega mnie sceniczny szept barmana, który informuje swojego kolegę docierającego już i tak czyste szklanki. Ty, słuchaj, ten gość z końca baru, prosi o wszystkie trzy gatunki włoskiego piwa, a jak go zapytałem w jakiej kolejności, to odpowiedział, że w alfabetycznej. Kolega po fachu spojrzał na mnie, spojrzał na barmana i odrzekł: No i co w tym dziwnego? Facet ma system! Pani Bogusia uśmiecha się pobłażliwie i ponawia pytanie: No więc, czego się napijesz? Ale ja, z upartością maniaka, kontynuuję opowieść, tym razem przenosząc się na Florydę. W miejscowości, gdzie mieszkam, jest knajpa o nazwie Cigar Bar, w której można palić, ponieważ sprzedają w niej cygara, i właściciel ma odpowiednią licencję. Dziewczyny za barem są ubrane w bardzo kuse mini-spódniczki i przy barze, a szczególnie na jego rogach, nigdy nie ma miejsca. Będąc tam pierwszy raz, wzbudziłem salwę śmiechu, gdy na pytanie barmanki: Czego pan się napije? popatrzyłem na nią i odpowiedziałem dostatecznie głośno, żeby wszyscy przy barze słyszeli: Wszystko jedno co, byle z najniższej półki. I tu przypomina mi się historia z mniej ekstrawaganckiej restauracji i już nie o piwie. Rzecz działa się w Orlando, gdzie miałem kiedyś trzech studentów z Indii, którzy pisali u mnie w tym samym czasie prace magisterskie. Hinduscy studenci, w przeciwieństwie do niektórych innych narodowości, są bardzo dobrze wychowani i wiedzieli, że prowadzenie magistranta jest dla wykładowcy dość kłopotliwym zajęciem, bo nie ma z tego żadnych pieniędzy, tylko satysfakcja, a najwyżej jakaś publikacja. Tak więc po obronach prac, które odbyły się jednego dnia przed południem i zakończyły się pomyślnie, studenci postanowili odwdzięczyć mi się, choć częściowo, i zaprosili mnie na lunch do średniej klasy restauracji. Hostessa przywitała nas w drzwiach, wzięła tyle egzemplarzy menu, ilu nas było, tzn. cztery, i prowadzi nas do stolika, idąc przodem i kołysząc biodrami. Popatrzyliśmy po sobie, a ja zażartowałem, tak aby nie urazić hostessy, że nie lubię iść z tyłu, za kobietą, na co studenci subtelnie się roześmieli i sądzili że można zmienić temat, gdy przechodzący obok przygodny klient dodał: Tak, ja też wolę za nią stać. Twarze moich studentów z Indii zrobiły się purpurowe. Gdy tę opowieść kończyłem, wszedł Tycha i zameldował, że niepotrzebnie Fot. archiwum Autora tłukę się z Warszawy pociągiem, bo gdybym go zawiadomił dzień wcześniej, to on z przyjemnością pojechałby po mnie samochodem. Na co odpowiadam, że jak mu dobrze wiadomo ja mam skłonność do interakcji z koleją, z pociągami, z parowozami, z dworcami, z poczekalniami, z bocznicami i z innymi obiektami związanymi z kolejnictwem i z kolejarstwem. I Tycha skwapliwie potwierdza, przypominając sobie nasz triumfalny pobyt któregoś roku na Juwenaliach w Krakowie, gdzie w silnej konkurencji krakowskich kabareciarzy wygraliśmy pierwszą nagrodę na Dworcu Głównym za jednozdaniowe ogłoszenie odjazdu pociągu, które brzmiało mniej więcej tak: Uwaga, uwaga! Pociąg osobowy przez Odrę, Wisłę, Kara Kum, do Gdańska, odjedzie z peronu pierwszego na peron czwarty. Zresztą, początkowo nie chciano nas w ogóle dopuścić do konkursu, ale gdy przedstawiliśmy nasz sztandarowy skecz z wyimaginowaną postacią profesora Szajera, u którego zdawaliśmy egzamin z ruchu kolejowego, a on nas bez litości oblewał, bo nie umieliśmy odpowiedzieć na proste pytanie: Co powinna mić kazda stacja? tak mówił profesor: mić nie mieć wtedy nas dopuszczono do udziału. No ale u profesora znajomość poprawnej wymowy w niczym nam nie pomogła, bo nie mogliśmy tego argumentu użyć, więc profesor niemożebnie się denerwował naszą niewiedzą o kolejnictwie, aż wreszcie się poddał i wyjawił odpowiedź: Zapamintajcie to sobie, kolego, zapamintajcie, zapamintajcie na zawsze! Kaaazda stacja, kaaaazda stacja przeciągle intonował profesor, po czym szybko dodawał powinna mić dobre połącenie z drugom stacjom! Po odebraniu głównej nagrody na dworcu w Krakowie, natychmiast zamówiliśmy w barze dworcowym po secie, ale zrobiło nam się trochę smutno, bo siedząc nad kieliszkami patrzyliśmy przez zaropiałe szyby na nietęgie miny przemęczonych pasażerów na peronie, czekających na swoje pociągi, i dopiero dzięki Wojtkowi, którego z racji nonszalanckiej postawy nazywaliśmy Playboyem, trochę odżyliśmy, jak śladem Ireneusza Iredyńskiego, który po raz pierwszy wzniósł ten toast ustami bohatera w opowiadaniu Armelle z książki Związki uczuciowe, Playboy podniósł kieliszek i zaintonował: Za tych co na stacji! Wtedy Tycha się ożywił i zagadnął do barmanki: Przepraszam panią, a gdzie tu jest toaleta? na co barmanka z uprzejmością odpowiedziała: Widzi pan

13 TYGODNIK ILUSTROWANY 7 lipca 2015 KULTURA 13 to światełko, tam na samym końcu poczekalni, pod ścianą? Tycha przytakuje głową, że widzi, a barmanka kontynuuje: Więc skręci pan za światełkiem w prawo i drugie drzwi po lewej stronie, to toaleta. Na to Tycha zakłada przeciwsłoneczne okulary i pyta: A czy mogłaby pani mnie tam zaprowadzić, bo jestem niewidomy? Roześmieliśmy się w głos, aż pasażerowie zaczęli nas dopytywać o co chodzi? Poszedłem z Tychą w kierunku kibli i gdy wszedłem do swojej kabiny, moją uwagę zwrócił ciąg jakichś dziwnych liczb wydrapanych na drzwiach, podejrzewałem że są to daty: dwudziesty piąty - szósty, dwudziesty szósty - szósty, dwudziesty siódmy - szósty, dwudziesty ósmy - szósty, itd. Zainteresowany próbowałem dociec źródła tych rzekomych dat i po dokładniejszej inspekcji drzwi dojrzałem w prawym górnym rogu koślawo wydrapany tekst: Tu biłem konia. Zawołałem Tychę i z ciekawości zajrzeliśmy do sąsiedniej kabiny, mając nadzieję, że znajdziemy tam jakieś inne ważne napisy, i rzeczywiście, Tycha natychmiast wypatrzył tekst wypisany niebieskim długopisem na szarej, poplamionej ścianie: Jeszcze 293 dni do cywila i podpisane: Małgorzata Fornalska. Niestety, musieliśmy te opowieści przerwać, bo wreszcie pani Bogusia się obruszyła: Wiesz, Janusz, gdyby to opowiedział ktoś inny, to byłabym zniesmaczona, ale tobie tę gruboskórność mogę wybaczyć podciągnę to pod dążenie do męskości. Wtedy na stoliku pojawiło się piwo, ale musiałem przemiłej pani kelnerce wyjaśnić, że przed podaniem należy zapytać: Czy woli pan piwo w szklance czy w butelce? Więc po krótkiej chwili staje przede mną piwo już w butelce, wraz z towarzyszącym pytaniem kelnerki: Czy życzy pan sobie coś jeszcze? a ja właśnie na to pytanie czekałem, żeby odpowiedzieć: Tak, poproszę o jeszcze jeden uśmiech. Wtedy pani Bogusia, żegnając nas, bo śpieszyła się, aby zająć się sprawami biznesu, zapytała: Janusz, powiedz mi, ty tak pozytywnie i z takim uznaniem piszesz o tym Ciechanowie, ale czy jest coś w tym mieście czego nie lubisz, oczywiście poza Ciechanówkiem? Tak, naturalnie że jest. odpowiadam i patrzę na zaciekawiony wyraz oczu u Bogusi. Jest to piwo Ciechan. I śmiejemy się wszyscy razem pociągając łyk Ciechana z butelki. PS. Podobieństwo osób i zdarzeń do rzeczywistości jest całkowicie przypadkowe. Copyright 2015 by Janusz Zalewski Kontakt z autorem: Fot. Muzeum Szlachty Mazowieckiej Jak w galeriach europejskich Malarstwo Krzysztofa Sowińskiego Takiej wystawy malarstwa już dawno w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie nie było. Dwa piętra zajęły obrazy Krzysztofa Sowińskiego. Autor zgromadził tu 103 swoich prac olejnych, w tym większość niezwykle ciekawych kopii. Krzysztof Sowiński urodził się w 1955 r. w Ciechanowie. Ukończył studia podyplomowe na wydziale Malarstwa i Grafiki w Łodzi specjalizacja malarstwo i rysunek. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Kępińskiego. Z wykształcenia jest również kulturoznawcą, w latach pracował w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Malarstwo olejne, akwarele i rysunek pastelami uprawie ponad 40 lat. Fascynują go dzieła starych mistrzów, szczególnie malarstwo holenderskie XVII wieku oraz epoka impresjonizmu. Podążając za impresjonistami wiele czasu spędza w plenerze. Maluje przede wszystkim zalane słońcem pejzaże. Obecnie artysta pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, Oddział w Warszawie. Otwarta 15 czerwca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej wystawa została nazwana: Malarstwo Krzysztofa Sowińskiego według starych mistrzów. Bo też jak powiedzieliśmy wśród wystawionych obrazów zdecydowanie najwięcej jest kopii dzieł wybitnych malarzy z dawnych lat. Aż roi się tu od wybitnych nazwisk. Fot. Muzeum Szlachty Mazowieckiej Oto niektóre z nich: Aert van Der Neer - Kanał w Amsterdamie, Jan Verneer - Widok Delf, Artur Aschembach - Stary młyn wodny, Jan van de Cappelle - Żaglowce, Jacob van Ruisdael - Młyn nad wodą itd. Ale uwaga: są i Vincent van Gogh - Droga z cyprysem i gwiazdą (jeden z najsłynniejszych obrazów tego malarza) i Pole pszenicy z cyprysem i Paul Cezanne - Martwa natura z brzoskwiniami i Edouard Manet - Akt i Pablo Picasso - Chłopiec z psem, jest i słynna Dama z łasiczką - Leonarda da Vinci. Są i Polacy. Duże wrażenie robi ogromna kopia słynnego Dziwnego ogrodu Józefa Mehoffera (oryginał jest o 30 proc. większy, ale taki obraz... nie zmieściłby się do sali wystawowej). Dalej obrazy Józefa Chełmońskiego - Wyjazd na polowanie, Staw w Radziejowicach, Leona Wyczółkowskiego, Wacława Ślewińskiego, Jana Stanisławskiego, Józefa Pankiewicza. Artysta tak zaprojektował swą wystawę, że w dolnych salach jest stare malarstwo, a na piętrze XIX i XX wiek. Czujemy się na tej wystawie chwilami, jak w Muzeum Narodowym, więcej jak w znanych galeriach zagranicznych. Trzeba by odwiedzić wiele miast Europy, żeby obejrzeć obrazy, których doskonałe kopie mamy na wyciągnięcie ręki w Ciechanowie. Warto też oczywiście zatrzymać się przed oryginalnymi pracami ZAPROSZENIE Krzysztof Sowiński - pierwszy z prawej Krzysztofa Sowińskiego. Oto piękne obrazy: Pole makowe, Panorama z Orlego Gniazda w Szczyrku, Kościół w Szczyrku, Kościół w Koziczynku, Pułtusk łodzie rybackie, Sochocin, a także martwe natury i wiele innych. Zachęcamy mieszkańców Ciechanowa. Naprawdę warto odwiedzić w wakacje Muzeum Szlachty Mazowieckiej i podziwiać obrazy Krzysztofa Sowińskiego. Tadeusz Wo icki

14 14 HISTORIA 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY Goniliśmy Tatarów bijąc po przeprawach, gdyż orda tak sromotnie uciekała, aż kulbaki spod siebie wyrzucali uciekając. Goniliśmy ich aż pod Skibińce, miasteczko nad Bohem leżące, bo przez Boh uciekali i my wpław za niemi... Europa pocięta rzekami Dla kawalerii umiejętność forsowania rzek wpław była niezwykle przydatna. Europę przecina gęsta sieć rzeczna. Szacuje się, że w centralnej, zachodniej i północnej jej części, przemieszczające się wojsko napotyka przeszkody wodne o szerokości ponad 6 metrów średnio co 20 kilometrów. Co km napotyka na rzekę o szerokości do 100 m. Co km staje mu w poprzek rzeka o szerokości m. A co km wojsko to trafia na przeszkodę o szerokości ponad 300 m. Luigi Marsigli, będąc w 1683 roku jeńcem tatarskim, naszkicował sposób w jaki ci przeprawili się z jasyrem przez rzekę. Sam znajdował się w grupie oznaczonej literą C. OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY Przez rzeki i morze, czyli jak kawaleria radziła sobie w wodzie Jazda staropolska Choć Tatarzy bez wątpienia byli mistrzami w przepływaniu rzek, to i Polacy w XVI i XVII wieku umiejętność tę opanowali w stopniu co najmniej zadowalającym. Celowała w tym lekka kawaleria, a wśród niej lisowczycy. 31 lipca 1622 roku, nad Renem, popisywali się przed sojusznikami. Wówczas to, jak pisał ich kapelan Wojciech Dembołęcki: niemało wpław się od wyspy do wyspy puszczając przebywało [rzekę], a niemal wszystkie konie (wyborniejsze tylko wyjąwszy) podle promów pławiono. Między którymi wpław przebywającymi znalazł się jeden, który stojąc na koniu Ren przepłynął. A drugi konia, za którym płynął (ogona się wedle zwyczaju trzymając) chcący, w pół Renu upuściwszy, a sam nurkiem za nim aż blisko brzegu płynąwszy naprzód żal i wzdychanie z mniemanego utopienia, a potym wielki śmiech ukazaniem się pobudził. Różni różnych kunsztów dokazywali, ale między inszemi i to piękna była, że się ich kilka obrało, którzy z pół Renu wystrzeliwali się z łuków po kilka razy wprzód i w zad do dwu celów po obudwu brzegach ukazanych. Trudno opisać z jakim afektem arcyksiążę co raz wracał się do Renu patrzyć na one nigdy nie widane obyczaje [...] Lisowczycy nie byli wyjątkiem. Wiele polskich pamiętników wspominało o przeprawach wpław przez mniejsze i większe rzeki. Na przykład Aleksander Dionizy Skorobohaty pisał: wpław pod Gołębiem [wojsko] feliciter [szcześliwie] przepłynęło. Czy też: Wojsko szło wpław przez Dniestr rzekę. U Jakuba Łosia, który był towarzyszem chorągwi pancernej, czytamy: przyszliśmy pod Warkę; tam zastawszy most na Pilicy zrzucony, wpław wszystko wojsko poszło Mikołaj Jemiołowski również wspominał o przeprawie wpław przez Pilicę rzekę dość nieszeroką, ale głęboką i klijowatą. Z kolei Jan Florian Drobysz Tuszyński opisał pogoń za Tatarami podczas której przebyto wpław Boh: goniliśmy Tatarów bijąc po przeprawach, gdyż orda tak sromotnie uciekała, aż kulbaki spod siebie wyrzucali uciekając. Goniliśmy ich aż pod Skibińce, miasteczko nad Bohem leżące, mil dwie za Ładyżynem, dziedzictwo panów Horaimów, bo przez Boh uciekali i my wpław za niemi Innym razem opisał przejście przez Prut: bośmy Prut rzykę prześli w bród nie bez szkody. Kto miał konia słabego, to się napił tej wody, bo rzyka okrutnie bystra i to ma do siebie, kto się napił wody z Prutu, nie trzeba gdańskich pigułek do purgowania [na przeczyszczenie] Samuel Maskiewicz pisał o wielokrotnym przepływaniu rzeki Moskwy: Pod te trzy zamki rzeka Moskwa idzie, ma miejscami brody, ale jednak lgnąca bardzo i przetoż woleli nasi płynąć niż Lisowczycy nad Renem - Juliusz Kossak brodem iść. Ci jako przyjechali nad rzekę się pławić, z malusieńkiej chmurki deszcz tak okrutny spadł, że człowieka przed sobą nie widać było i w tym zaburzeniu Powiedali zaś więźniowie, żeśmy rozumieli na was, żeście dyjabli, nie ludzie. przeprawiwszy się 9, bo jeden koń nie chciał iść wpław żadną miarą. wpław zaraz do nas przez rzekę się puścili Powyższe przykłady to tylko niewielka próbka umiejętności polskiego rycerstwa w XVII wieku. Przepływało ono nie tylko rzeki. Przeprawa kawalerii Stefana Czarnieckiego przez morską odnogę w Dani, na zajętą przez Szwedów wyspę Alsen, stała się tak sławna, że uwieczniono ją w naszym hymnie. Jan Chryzostom Pasek, uczestnik wyprawy do Danii, tak ją opisał: Było pływać jako na Pragę z Warszawy, ale w pojśrodku tej odnogi [morskiej] było miejsce takie, gdzie koń zgruntował i mógł odpocząć, bo było takiego miejsca z pół stajania. Sam tedy, przeżegnawszy się, Wojewoda [Stefan Czarniecki] wprzód w wodę, pułki za nim, bo jeno trzy były, nie całe wojsko, kożdy za kołnierzem zatchnąwszy pistolety, a ładownicę uwiązawszy u szyje. Skoro przepłynął na środek, stanął i kazał kożdej chorągwi odpocząć, a potem dalej [płynąć]. Konie już były do pływania próbowane; który źle pływał, to go między dwóch dobrych mieszano, nie dali mu tonąć. Dzień na to szczęście był cichy, ciepły i bez mrozu; już była trochę i rezolucyja [śmiałość] poczęła następować, ale zaś potem zima tęgo ujęła. Żadna tedy chorągiew nie była jeszcze u lądu, kiedy Szwedzi przypadli. Strzelać tedy poczęli; chorągiew też, która wyszła z wody, to zaraz na nieprzyjaciela skoczy. Szwedzi widząc, że choć dopiero z wody, a przecie strzelba nie zmokła, ale strzela i zabija, w nogi; owych też, co ich przybywało na pomoc, przerznęli końmi, a dopieroż w nich jak w dym. Powiedali zaś więźniowie, żeśmy rozumieli na was, żeście dyjabli, nie ludzie. Inny przypadek, również z wyprawy do Danii, opisał Jakub Łoś: Tamże pod Harusen towarzysz pan Krzysztof Szepeliwski w poście przed Wielką Nocą kanał przepłynął na koniu tak daleko, jako by z działka trzechfuntowego donieść może, a mieli prawie za cud jeden duńscy [Duńczycy] i w kroniki to wpisano. Moim zdaniem najciekawsze jednak było to, czego dokonali noszący pełne zbroje polscy rycerze w w bitwie pod Orszą 1514 roku. Gdy artylerię przeprawiano mostem pontonowym, to oni rzucili się wpław przez Dniepr! I przebyli go w obliczu gotowego do walki nieprzyjaciela! dr Radosław Sikora OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

15 TYGODNIK ILUSTROWANY 7 lipca 2015 KULTURA 15 Z ciechanowskiej dzielnicy fabrycznej do nowojorskiego Queens Zapewne część z osób interesujących się ciechanowską sceną muzyczną początku lat dziewięćdziesiątych pamięta Marka Marchoffa. Człowieka, który całymi dniami potrafił rozmawiać o muzyce, a swoją pasją do niej zarażać innych. To on powołał do istnienia jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych w kraju jak i również na świecie zespołów, wywodzących się z naszego rodzinnego miasta Different State. Jednak nie o Different State będzie tu mowa. W tym tygodniu nie chciałbym pisać ani o historii, ani o kinematografii, lecz o muzyce. Mojej największej pasji. Pasji, która towarzyszy mi odkąd tylko pamiętam. Ciechanów początku lat dziewięćdziesiątych pod względem muzycznym był zupełnie innym miastem niż teraz. Mieliśmy S`thrash`ydło (z którego byliśmy dumni jak pawie), później dzięki takim ludziom jak Stasiu Antośkiewicz mieliśmy co piątek BWA (pamiętacie co to były za koncerty!!! tam grał nawet i Stasio Soyka!!!), mieliśmy w końcu legendarną salę prób w WDK-u. Nic więc dziwnego, że obok tak uznanych firm ciechanowskiej sceny muzycznej jak Smirnoff czy T.O.B. jak grzyby po deszczu powstawały kolejne zespoły Eviscerate, Psycho Power Full OK czy w końcu wywołany Different State. W połowie lat dziewięćdziesiątych Marchoff wraz ze swoją ówczesna partnerką Dorotą oraz kilkoma sesyjnymi muzykami, nagrali materiał Magija, a swój projekt nazwali 23 Threads. Na Magiję składało się dziewięć kompozycji utrzymanych w stylistyce makabrycznego folku. Muzyka ta opierała się na żywej gitarze, wzbogaconej lekko zindustrializowanym zimnym tłem podkładów oraz recytacjami Marka oraz Doroty. Materiał ten bardzo długi Adres Redakcji Ciechanów, ul. Kilińskiego 8 (Browar Ciechan) tel czas przeleżał w przysłowiowej szufladzie i dostęp do niego miało jedynie ograniczone grono osób zaprzyjaźnionych z jego twórcami. Dopiero na początku dwudziestego pierwszego wieku jedna z niezależnych podziemnych wytwórni wydała go w formie limitowanego CD. Zasadniczo po nagraniu debiutanckiego materiału 23T przestał istnieć a Marchoff z swoja partnerka opuścili Ciechanów i zamieszkali w Nowym Jorku. Tam po pewnym czasie ich drogi życiowe rozeszły się. Decyzja ta ostatecznie przypieczętowała rozwiązanie projektu. Z d z i - wiłem się i to bardzo gdy w połowie 2014 roku zaczęły docierać do mnie ze Stanów informacje, że Marek postanowił wraz z nowymi muzykami wznowić działalność 23T. Po pewnym czasie otrzymałem, nawet Redaktor naczelny Marek Szyperski Wydawca Gambrynus Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 5, Ciechanów Dominującą siła jest muzyka, która przejmuje władzę nad słuchaczami od pierwszych dźwięków płynących z głośników. Jest ona mocna, gitarowa. Słuchacz nie pozostaje obojętny na jej uwodzący urok. od niego bardzo entuzjastycznego maila, z potwierdzeniem informacji oraz przedstawieniem nowego składu projektu, a także z lekkim zarysem tego czego mogę się spodziewać na drugim albumie 23T. Atmosferę powrotu zespołu na scenę zespołu, podsycały dodatkowo filmiki ze studia czy też sali prób zamieszczane przez zespół w internecie. Redaktor graficzny Dorota Pogorzelska Biuro reklamy Anna Dąbrowska tel Fot. archiwum Autora Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Poglądy wyrażane w publikowanych materiałach są osobistymi opiniami ich autorów i niekoniecznie muszą odzwierciedlać poglądy Redakcji i Wydawcy. Tak nadszedł dzień premiery najnowszego materiału 23 Threads zatytułowanego Conspicuous Unobstructed Path, którego wydawca jest Zoharum Records. Materiał ten został nagrany w Nowym Jorku w trzyosobowym składzie: Marek Marchoff gitara, głos; Ingrid Dawn Swen głos; Rafał Janus bass. Jak zawsze w przypadku materiału rejestrowanego przez Marchoffa zespół w studiu wspomagało szerokie grono zaprzyjaźnionych muzyków sesyjnych. Muzycznie drugi krążek jest dziesięcioutworową podróżą w świecie muzyki macabre folk, ubraną w warstwie tekstowej w ezoteryczną opowieść o kobiecym poszukiwaniu samej siebie. Jednak jak dla mnie na tym materiale, słowo schodzi na drugi plan. Dominującą siła jest muzyka, która przejmuje władzę nad słuchaczami od pierwszych dźwięków płynących z głośników. Jest ona mocna, gitarowa. Słuchacz nie pozostaje obojętny na jej uwodzący urok. Muzyka ta jest pełna nawiązań do klasycznego neo-folku, dark wave czy też progresywnego krautrocka. Tak charakterystyczne dla muzyki Marchoffa elementy nawiązujące do industrial, alchemicznego illbientu na tym krążku są prawie nie wyczuwalne. Podczas każdego kolejnego kontaktu z tym materiałem odkrywam go na nowo, muzyka 23T jest wielopłaszczyznowa, nie sposób jednoznacznie jej określić. Z drugiej strony jest ona bardzo autentyczna, już podczas pierwszego słuchania stwierdziłem, że chyba przeważająca cześć programu płyty została nagrana w studio na przysłowiowa setkę. Dzięki temu zabiegowi czuć, że zespół bardzo dobrze wszedł w ten materiał i czuje go. Słuchacz także to słyszy w każdym dźwięku wypływającym z instrumentów. Conspicuous Unobstructed Path pokazuje w doskonały sposób, że Polacy w znakomity sposób czują się takich szeroko rozumia- Na podstawie art 25. ust. 1 pkt 1b prawa autorskiego Wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Tygodniku Ilustrowanym bez uzyskania zgody Wydawcy jest zabronione. Rafał Wróblewski rdzenny ciechanowianin, obecnie Kierownik Działu Historii w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wcześniej prawie dekadę spędził w Trójmieście, tam studiował, smażył hamburgery i frytki, sprzedawał usługi bankowe, w końcu nadzorował funkcjonowanie pierwszego kompleksu kinowego w Gdyni. Po powrocie do Ciechanowa tułał się po różnych urzędach oraz firmach, w końcu osiadł w opinogórskim Muzeum. Pasjonat historii wojskowości, a szczególnie epoki napoleońskiej, malarstwa batalistycznego. W wolnym czasie lubi posłuchać ciężkich brzmień zabarwionych o folkową nutę. Gdy czas mu pozwoli lubi pojechać na koncert lub odwiedzić przyjaciół, nałogowo uzależniony od zwiedzania muzeów. nych folkowych klimatach, nasz romantyzmu w duszy sprawia, że potrafimy tworzyć znakomite kompozycje utrzymane w takiej atmosferze. Nie musimy wstydzić się naszych emocji towarzyszących nam podczas odbierania tej muzyki, są one tak samo prawdziwe jak i muzyka płynąca do nas z głośników. Wszystkich zainteresowanych twórczością Marka zachęcam do sięgnięcia po ten materiał. Muzykę możecie zamówić wprost ze sklepu internetowego wydawcy tego krążka a ci którzy chcą najpierw bardziej się wsłuchać w twórczość 23T zachęcam do poszukania filmików promocyjnych oraz wybranych kompozycji w internecie. Na sam koniec pragnę zawiadomić wszystkich znajomych, kolegów oraz przyjaciół Marka, że pod koniec października planuje on odwiedzić Polskę, być może jeden z zaplanowanych na ten czas koncertów zagra w swoim rodzinnym mieście. Poczekajmy, więc może dane nam będzie za kilka miesięcy na żywo usłyszeć kompozycje z Conspicuous Unobstructed Path. Rafał Wróblewski reklama

16 16 WYDARZENIE 7 lipca TYGODNIK ILUSTROWANY Fot. BRJ TV We Love Cars - Ciechanów 2015 reklama

w prawodawstwie ilość wypadków się zmniejszy? Czy na drogach będzie bezpieczniej?

w prawodawstwie ilość wypadków się zmniejszy? Czy na drogach będzie bezpieczniej? bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 18/2015. 19 MAJA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Kierowco, pamiętaj: ostrzejsze sankcje już obowiązują www.tygodnikilustrowany.pl

Bardziej szczegółowo

Nie żyje, bo się nie bał?

Nie żyje, bo się nie bał? bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 22/2015. 16 CZERWCA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Mazowieckie Święto Ludowe Opinogóra 2015 Mława: ZGINĄŁ lokalny

Bardziej szczegółowo

Marta najpiękniejszą na Mazowszu

Marta najpiękniejszą na Mazowszu bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 21/2015. 9 CZERWCA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Jak zostać Miss? Marta najpiękniejszą na Mazowszu www.tygodnikilustrowany.pl

Bardziej szczegółowo

Burze, grad, trąby powietrzne...

Burze, grad, trąby powietrzne... bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 27/2015. 21 LIPCA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: BURZE I NAWAŁNICE www.tygodnikilustrowany.pl www.facebook.com/tygodnikilustrowanypl

Bardziej szczegółowo

Tunezja? Nieprędko! bezpłatny tygodnik. TEMAT NUMERU: Rodzicu przeczytaj: dobre rady na wakacje

Tunezja? Nieprędko! bezpłatny tygodnik. TEMAT NUMERU: Rodzicu przeczytaj: dobre rady na wakacje bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 24/2015. 30 CZERWCA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Rodzicu przeczytaj: dobre rady na wakacje Zjazd Piotrów przed

Bardziej szczegółowo

Bolszewika goń, goń, goń...

Bolszewika goń, goń, goń... bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 30/2015. 18 SIERPNIA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Lance do boju, szable w dłoń www.tygodnikilustrowany.pl www.facebook.com/tygodnikilustrowanypl

Bardziej szczegółowo

Spłonął w aucie. bezpłatny tygodnik TEMAT NUMERU: 80. rocznica śmierci Marszałka. Z Mławy do Płocka

Spłonął w aucie. bezpłatny tygodnik TEMAT NUMERU: 80. rocznica śmierci Marszałka. Z Mławy do Płocka bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 17/2015. 12 MAJA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: 80. rocznica śmierci Marszałka Spłonął w aucie www.tygodnikilustrowany.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: Ciechanowski Budżet Obywatelski 2016 Czarny weekend na mazowieckich drogach. Według ocen specjalistów z Mazowieckiego

TEMAT NUMERU: Ciechanowski Budżet Obywatelski 2016 Czarny weekend na mazowieckich drogach. Według ocen specjalistów z Mazowieckiego bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 33/2015. 8 WRZEŚNIA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Ciechanowski Budżet Obywatelski 2016 Czarny weekend na mazowieckich

Bardziej szczegółowo

75. ROCZNICA STRASZLIWEJ ZBRODNI NIEMIECKICH OKUPANTÓW

75. ROCZNICA STRASZLIWEJ ZBRODNI NIEMIECKICH OKUPANTÓW bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 6/2015. 17 LUTEGO 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Ciechanowscy kupcy protestują www.tygodnikilustrowany.pl www.facebook.com/tygodnikilustrowanypl

Bardziej szczegółowo

16-letni Kamil zginął rażony piorunem

16-letni Kamil zginął rażony piorunem Kańczuga: 16-letni Kamil zginął rażony piorunem 16-letni Kamil, członek młodzieżowej ochotniczej drużyny pożarniczej z Kańczugi, zginął porażony piorunem. NR 32 (933) 12-18.08.2015 cena 2,30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

GWIAZDY PIŁKI ZAGRAJÑ DLA SZYMKA

GWIAZDY PIŁKI ZAGRAJÑ DLA SZYMKA Grodzisk Maz., ul. Żwirki i Wigury 1A Tel: (022) 729 00 33, www.meritum.waw.pl BRWINÓW GRODZISK MAZ. JANKI KOMORÓW MICHAŁOWICE MILANÓWEK NADARZYN OŻARÓW MAZ. PIASTÓW PRUSZKÓW PODKOWA LEŚNA RASZYN URSUS

Bardziej szczegółowo

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 19 (426) 23 maja 2013 Deweloper

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo

Mroczne tajemnice schroniska

Mroczne tajemnice schroniska NOWA, NIŻSZA CENA! W NUMERZE: Spór o drogę Chrcynno Siennica W ślepej uliczce POW str. 3 str. 5 Sąsiad ministrem Przedszkole ma 55 lat MOSQITOO WŚRÓD NAJLEPSZYCH str. 7 str. 8 str. 9 Cmentarzysko zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy!

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy! Tygodnik bezpłatny nr 44 11.09.2013 ISSN 2299-7393 tel. 32 494 33 57 Drodzy Czytelnicy! łamach Ekobarier publikować będziemy artykuły Na Katarzyny Ludwichowskiej, radcy prawnego Kancelarii Prawniczej Koprowski

Bardziej szczegółowo

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet. 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Jak oceniasz służbę zdrowia w naszym mieście? A. Stoi na wysokości zadania B. Kompletnie się nie sprawdza C. Robi, co

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

Referendum po świętach

Referendum po świętach DODATEK TV DBAMY O ŚRODOWISKO EKOROBERT SKUP Surowców wtórnych MAKULATURA - 0,20 zł/kg FOLIA BIAŁA - 0,60 zł/kg Pieścirogi Nowe ul. Sikorskiego 14 TEL. 502 788 333 23 693 19 45 Jest nadzieja dla Sikorskiego?

Bardziej szczegółowo

KURIER. GAZETA BEZPŁATNA Nr 8 (10) listopad 2012

KURIER. GAZETA BEZPŁATNA Nr 8 (10) listopad 2012 ISSN 2084-2716 GAZETA BEZPŁATNA Nakład: 10 000 egz. www.kurier-marecki.pl Gazeta Wspólnoty Samorządowej Święto Niepodległości 11 listopada świętujemy odzyskanie przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego.

Bardziej szczegółowo

Targi Mieszkaniowe coraz bliżej

Targi Mieszkaniowe coraz bliżej PIĄTEK 28 Września 2012 (nr 186) WWW.WPR24.PL PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Finał konkursu Talent i praca już 1 września. O skażeniu w Hutniku rozstrzygnie prokurator

Finał konkursu Talent i praca już 1 września. O skażeniu w Hutniku rozstrzygnie prokurator Szkoła pod żaglami, relacja już za tydzień Finał konkursu Talent i praca już 1 września od 2 lipca telewizja lokalna nadaje na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Życie NAKŁAD 25 000. nr 22 (121) 2013 ISSN 1734-7076. Olsztyna (18.11-02.12. 2013) REKLAMA

REKLAMA. Życie NAKŁAD 25 000. nr 22 (121) 2013 ISSN 1734-7076. Olsztyna (18.11-02.12. 2013) REKLAMA nr 22 (121) 2013 ISSN 1734-7076 N Życie O W E (18.11-02.12. 2013) NAKŁAD 25 000 Olsztyna N O W E Nowe Życie Olsztyna nr 22 (121) 2013 Życie Olsztyna Bezpieczny szpital chorób płuc W rankingu Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Po wielkiej wodzie Czytaj na str. 8 DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl. www.noknasielsk.

Po wielkiej wodzie Czytaj na str. 8 DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl www.noknasielsk.pl Po wielkiej wodzie Czytaj na str. 8 fot. M. Stamirowski Dotrzymana obietnica Z MIASTA Groziło

Bardziej szczegółowo

DOŚĆ NOWE SĄ JUŻ GOTOWI. ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3. Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 30% AUTO NAPRAWA

DOŚĆ NOWE SĄ JUŻ GOTOWI. ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3. Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 30% AUTO NAPRAWA ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3 Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 9 771730 734015 Nr 37 (553) 24.09.2010 CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT) ISSN 1730-734 Redaktor prowadzący: Paweł Drąg

Bardziej szczegółowo