BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAROMETR POPYTU NA PRACĘ"

Transkrypt

1 BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM listopad 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dr Cecylia Sadowska-Snarska Mgr Marta E. Kapica Mgr Urszula Skiepko Raport został przygotowany przez zespół Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w składzie: COPYRIGHT BY WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, BIAŁYSTOK 2009 Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu PO Kapitał Ludzki PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Choroszczańska

3 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM LISTOPAD 2009 ROK STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO-KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW

4 4

5 5 1. WSTĘP Opracowanie prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów, które mogą podjąć skuteczne działania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej pod wpływem procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez diagnozę trendów rozwojowych oraz prognozowanie zmian gospodarczych w województwie podlaskim. Prace badawcze prowadzone w projekcie polegają na cyklicznym (kwartalnym) badaniu i analizie trendów rozwojowych w woj. podlaskim w oparciu o ankietyzację firm, reprezentujących kluczowe sektory gospodarki (przemysł, budownictwo, handel, usługi) oraz gospodarstw domowych, czego efektem są raporty z badań pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, oraz co miesięcznej analizie empirycznej prasowych ofert pracy w województwie podlaskim, efektem której jest, przedkładany raport pt. Podlaski barometr popytu na pracę. Podstawą analizy prasowych ofert pracy są wszystkie numery dzienników regionalnych, a mianowicie: Kuriera Porannego, Gazety Współczesnej oraz Gazety Wyborczej dodatek białostocki, opublikowane w danym miesiącu. Prasowe oferty pracy analizowane są według grup zawodowo-kwalifikacyjnych pogrupowanych zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności, wprowadzoną do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 roku Nr 265, poz. 2644), zmieniony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 728). Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Do analizy prasowych ofert pracy wykorzystane są następujące wskaźniki:

6 6 barometr ofert pracy, jako suma wszystkich ofert opublikowanych w danym miesiącu, wskazujący na zmiany zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, struktura ofert pracy według wielkich grup zawodowych, struktura zawodowa-kwalifikacyjna popytu na pracę, ranking najbardziej poszukiwanych zawodów.

7 7 2. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM LISTOPAD 2009 ROK Barometr popytu na pracę, wskazujący na poziom zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, w analizowanym miesiącu w listopadzie, wykazuje w dalszym ciągu tendencję malejącą (wykres 1). W listopadzie odnotowano ofert pracy i jest to wskaźnik niższy o 30,7 pkt. proc. (o ofert) od zanotowanego w październiku (kiedy to zarejestrowano ofert pracy) oraz o 43,6 pkt. proc. (o ofert pracy) od zanotowanego we wrześniu, kiedy to zarejestrowano ogłoszeń. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ LICZBA PRASOWYCH OFERT PRACY WYKRES Liczba ofert pracy 2501 Z analizy danych zawartych w tabelach 1 3 wynika, iż w miesiącu listopadzie nastąpił ogólny spadek zapotrzebowania na pracowników we wszystkich grupach zawodowych. Największy spadek zapotrzebowania na pracowników odnotowano w trzech grupach, tj. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (spadek ofert pracy o 47,5%), Pracownicy przy pracach prostych spadek ofert pracy o 45,9% (o 163 oferty pracy), a także w grupie Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (spadek ofert pracy o 17,2%). Nieznaczny wzrost ofert pracy odnotowano jedynie w grupie zawodowej Pracownicy biurowi, gdzie liczba ofert pracy zwiększyła się o 12% (o 21 ofert pracy).

8 Wzrost/spadek liczby ofert pracy w lutym w stosunku do stycznia Wzrost/spadek liczby ofert pracy w marcu w stosunku do lutego Wzrost/spadek liczby ofert pracy w kwietniu w stosunku do marca Wzrost/spadek liczby ofert pracy w maju w stosunku do kwietnia Wzrost/spadek liczby ofert pracy w czerwcu w stosunku do maja Wzrost/spadek liczby ofert pracy w lipcu w stosunku do czerwca Wzrost/spadek liczby ofert pracy w sierpniu w stosunku do lipca Wzrost/spadek liczby ofert pracy we wrześniu w stosunku do sierpnia Wzrost/spadek liczby ofert pracy w październiku w stosunku do września Wzrost/spadek liczby ofert pracy w listopadzie w stosunku do października Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad 8 TABELA 1 LICZBA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LISTOPADZIE 2009 R. Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo Pracownicy przy pracach prostych Ogółem TABELA 2 ZMIANA LICZBY PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LISTOPADZIE 2009 R. Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo Pracownicy przy pracach prostych Ogółem

9 Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad 9 TABELA 3 DYNAMIKA ZMIAN LICZBY PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LISTOPADZIE 2009 R. (MIESIĄC POPRZEDNI=100) Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 58,1 316,0 73,4 182,8 51,9 132,7 94,5 226,1 100,0 85,9 2. Specjaliści 116,1 112,1 123,6 85,8 106,0 60,9 149,1 108,2 78,6 87,1 3. Technicy i inny średni personel 79,0 143,1 119,2 113,4 70,4 96,6 114,6 113,7 118,7 80,9 4. Pracownicy biurowi 250,0 53,3 178,6 87,0 193,1 77,4 117,6 100,7 113,6 112,0 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 84,9 100,0 130,8 113,3 100,4 87,1 110,3 94,5 73,5 82,8 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 300,0 250,0 326,7 20,4 100,0 120,0 25,0 133,3 225,0 22,2 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 121,9 146,0 133,9 130,4 85,9 139,9 101,8 109,8 68,8 52,5 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 57,9 185,9 94,0 138,2 104,1 122,9 86,9 91,7 118,4 80,3 9. Pracownicy przy pracach prostych 51,1 116,6 130,8 123,5 86,9 99,5 94,2 124,0 83,7 54,1 Ogółem 88,9 125,8 127,5 118,2 91,4 109,3 104,7 108,7 81,4 69,3

10 10 3. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH W badanym okresie odnotowano ofert pracy. Zdecydowanie najwięcej ofert pracy notuje się w dalszym ciągu w zawodach wymagających głównie średniego i zawodowego wykształcenia. Analiza wykresu 2 i tabeli 4 wykazuje, że pomimo ogólnego spadku ofert pracy, największy popyt na pracę dotyczy w dalszym ciągu pracowników z grupy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (738 ofert pracy), których udział w ogólnej liczbie prasowych ofert pracy w listopadzie wyniósł 29,5% oraz w grupie Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, gdzie odnotowano 462 oferty pracy, co stanowi 18,5% wszystkich ofert pracy. Zdecydowanie najmniejszy wskaźnik ofert pracy dotyczy grupy zawodowej Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (2 oferty pracy, których udział w ogólnej liczbie ofert wynosi 0,1%). STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) Liczba TABELA 4 Struktura (w %) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 134 5,4 2. Specjaliści 189 7,6 3. Technicy i inny średni personel ,2 4. Pracownicy biurowi 196 7,8 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2 0,1 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,5 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 232 9,3 9. Pracownicy przy pracach prostych 192 7,7 Ogółem ,0

11 11 STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W OKRESIE STYCZEŃ - WYKRES 2 9. Pracownicy przy pracach prostych 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 4. Pracownicy biurowi 3. Technicy i inny średni personel 2. Specjaliści 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Listopad Październik Wrzesieo Sierpieo Lipiec Czerwiec Maj Kwiecieo Marzec Luty Styczeo

12 12 4. POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO- KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY W listopadzie 2009 roku odnotowano ofert pracy w 181 zawodach, a wyniki analiz empirycznych wskazują na wysokie zróżnicowanie poziomu zapotrzebowania na pracowników różnych zawodów i specjalności. Przeprowadzona analiza struktury zebranych ofert pracy w zawodach i specjalnościach o największej liczbie występowania w prasie regionalnej wykazała następujące wyniki. W grupie wielkiej Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy w bazie prasowych ofert pracy ogółem zarejestrowano 134 oferty pracy w 19 zawodach (tabela 5). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 5,4%. TABELA 5 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY W GRUPIE ZAWODÓW PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Dyrektor wykonawczy 1 0, Prezes 1 0, Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowoadministracyjnych 1 0, Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów 1 0, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym 1 0, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie 47 35, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym 6 4, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 16 11, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany 10 7, Kierownik działu finansowego i administracyjnego 2 1, Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych 2 1, Kierownik działu marketingu i sprzedaży 9 6, Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji 2 1, Kierownik działu badawczo-rozwojowego 2 1, Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1 0, Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym 25 18, Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 2 1,5

13 Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych 2 1,5 Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany 3 2,2 Razem ,0 Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej wystąpił w zawodzie: Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie (35,1% ofert pracy), Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym (25 ofert pracy) oraz Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce (11,9% ofert pracy). Następną analizowaną grupą zawodową są Specjaliści, w której zanotowano ogółem 189 ofert pracy w 24 zawodach (tabela 6). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 7,6%. Największy popyt na pracę w tej grupie wystąpił w zawodach: Farmaceuta farmacja apteczna, gdzie odnotowano 67 ofert pracy (tj. 35,4% ofert pracy analizowanej grupy), Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 11,6% badanej grupy zawodowej oraz Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), gdzie odnotowano 21 ofert pracy w analizowanym miesiącu. TABELA 6 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW SPECJALIŚCI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Programista 3 1, Projektant stron internetowych (webmaster) 5 2, Specjalista zastosowao informatyki 1 0, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 22 11, Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne 14 7, Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i kanalizacyjne 1 0, Inżynier elektryk 11 5, Inżynier elektronik 2 1, Inżynier transportu (logistyk) 2 1, Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1 0, Lekarz okulistyka 5 2, Lekarz dentysta stomatologia zachowawcza z endodoncją 11 5, Farmaceuta farmacja apteczna 67 35, Pielęgniarka 1 0, Położna 1 0, Lektor języka angielskiego 1 0,5

14 Doradca personalny 9 4, Pośrednik w obrocie nieruchomościami 1 0, Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1 0, Przedstawiciel medyczny 5 2, Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) 21 11, Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu 1 0, Specjalista do spraw projektów/programów unijnych 2 1, Dziennikarz 1 0,5 Razem ,0 Kolejną analizowaną grupą wielką są Technicy i inny średni personel. W tej grupie zebrano 356 ofert pracy w 27 zawodach (tabela 7). Udział ofert pracy tej grupy zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 14,2%. W tej grupie największe zapotrzebowanie wystąpiło na takie zawody, jak: Technik farmaceutyczny oraz Przedstawiciel handlowy, w których odnotowano po 74 oferty pracy, czyli 20,8% analizowanej grupy zawodowej, a także Handlowiec 18,0% ofert pracy w analizowanym miesiącu. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 7 Struktura (w %) Kosztorysant budowlany 1 0, Technik elektronik* 1 0, Grafik komputerowy 1 0, Technik technologii odzieży* 12 3, Inspektor budowlany 4 1, Inspektor budowy dróg 1 0, Inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeostwa i 8 2,2 higieny pracy) Technik technologii żywności przetwórstwo mięsne 5 1, Pozostali technicy technologii żywności 1 0, Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta) 9 2, Technik farmaceutyczny* 74 20, Technik elektroradiolog* 4 1, Ratownik medyczny* 5 1, Doradca inwestycyjny 3 0, Agent ubezpieczeniowy 11 3, Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) 64 18, Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel 74 20,8

15 15 regionalny) Telemarketer 9 2, Rzeczoznawca 1 0, Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1 0, Agent celny 2 0, Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) 11 3, Sekretarz asystent 18 5, Księgowy (samodzielny) 8 2, Muzyk* 7 2, Piosenkarz 5 1, Instruktor rekreacji ruchowej 16 4,5 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy biurowi w której zebrano ogółem 196 ofert pracy w 13 zawodach (tabela 8). Udział ofert pracy tej grupy zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 7,8%. Popyt na pracę w tej grupie zawodowej najliczniej wystąpił w takich zawodach jak: Telefonistka, gdzie odnotowano 87 ofert pracy, a ich udział procentowy wyniósł 44,4%, Magazynier 32 oferty pracy oraz Pracownik biurowy 11,7% ofert analizowanej grupy. TABELA 8 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY BIUROWI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Sekretarka 13 6, Magazynier 32 16, Dyspozytor radio taxi 1 0, Listonosz 1 0, Kurier 7 3, Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni 21 10, Ankieter 1 0, Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) 23 11, Kasjer handlowy 3 1, Kasjer bankowy 3 1, Pracownik biura podróży 3 1, Recepcjonista 1 0, Telefonistka 87 44,4 Razem ,0

16 16 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, w której zebrano ogółem 462 oferty pracy w 17 zawodach (tabela 9). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy wyniósł ogółem 18,5%. Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej odnotowano w trzech grupach zawodów: Hostessa 118 ofert, co stanowi 25,5% ofert pracy w analizowanej grupie; Sprzedawca, gdzie zebrano 99 ofert pracy, a ich udział procentowy w badanej grupie wyniósł 21,4%; Kucharz 57 ofert pracy, co daje nam 12,3% ofert analizowanej grupy zawodowej. TABELA 9 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Gospodyni 17 3, Kucharz* 57 12, Kucharz małej gastronomii* 12 2, Bufetowy (barman) 16 3, Kelner* 34 7, Opiekunka dziecięca* 14 3, Opiekunka domowa 25 5, Pomoc farmaceutyczna 1 0, Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) 29 6, Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) 20 4, Fryzjer damski 1 0, Hostessa , Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia) 13 2, Statysta 1 0, Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej 3 0, Sprzedawca* 99 21, Sprzedawca w stacji paliw 2 0,4 Razem ,0 W grupie wielkiej Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy zebrano dwie oferty pracy w dwóch zawodach tj.: Ogrodnik terenów zieleni (1 oferta pracy) oraz Treser psów (1 oferta pracy). Występowanie niewielkiej liczby ofert pracy w analizowanej grupie na tle innych zawodów w dalszym ciągu uwidacznia znikome zapotrzebowanie na

17 17 pracowników danej grupy zawodowej na regionalnym rynku pracy województwa podlaskiego. Kolejną analizowaną grupą wielką jest grupa Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w której zebrano ogółem 738 ofert pracy w 48 zawodach (tabela 10). Udział ofert pracy tej grupy zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 29,5%. Największą liczbę ofert pracy odnotowano w takich zawodach, jak: Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani, gdzie zebrano 93 oferty pracy, co stanowi 12,6% ofert pracy odnotowanych w badanej grupie w listopadzie; Murarz 63 oferty pracy, co stanowi 8,5% ofert pracy w badanej grupie; Stolarz 55 ofert pracy, czyli 7,6% ofert analizowanej grupy; Cieśla 43 oferty pracy, co stanowi 5,8% ofert pracy odnotowanych w badanym miesiącu. TABELA 10 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Kamieniarz* 4 0, Murarz* 63 8, Zbrojarz 20 2, Cieśla* 43 5, Szkutnik 5 0, Brukarz 5 0, Konserwator budynków 8 1, Monter rusztowao 4 0, Robotnik rozbiórki budowli 2 0, Dekarz* 17 2, Glazurnik 19 2, Posadzkarz* 2 0, Tynkarz 20 2, Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 22 3, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 21 2, Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych 4 0, Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej 93 12,6 niesklasyfikowani Malarz budowlany 16 2, Lakiernik samochodowy 24 3, Pozostali lakiernicy 9 1,2

18 Spawacz ręczny gazowy 12 1, Blacharz samochodowy* 19 2, Pozostali blacharze 10 1, Monter konstrukcji stalowych 9 1, Ślusarz* 11 1, Frezer 4 0, Szlifierz metali 1 0, Tokarz 4 0, Mechanik pojazdów samochodowych 34 4, Mechanik urządzeo dźwignicowych (konserwator) 1 0, Elektromonter linii kablowych 4 0, Monter elektronik - urządzenia radiowotelewizyjne 5 0, Pozostali monterzy elektronicy 2 0, Rozbieracz-wykrawacz 8 1, Rzeźnik wędliniarz* 14 1, Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 1 0, Cukiernik* 18 2, Piekarz* 27 3, Stolarz* 55 7, Stolarz meblowy 11 1, Pozostali stolarze i pokrewni 2 0, Pilarz 7 0, Tartacznik 3 0, Gorseciarka 16 2, Krawiec* 33 4, Krojczy 1 0, Szwaczka 22 3, Tapicer* 3 0,4 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, w której zebrano 232 oferty pracy w 16 zawodach (tabela 11). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 9,3%. Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Kierowca samochodu ciężarowego, gdzie zarejestrowano 143 oferty pracy, a ich procentowy udział w badanej grupie wyniósł 61,6%, Kierowca autobusu 11,6% ofert pracy analizowanej grupy oraz Operator koparek i zwałowarek, gdzie odnotowano 8,6% wszystkich ofert pracy w miesiącu listopadzie.

19 19 TABELA 11 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Operator koparek i zwałowarek 20 8, Pozostali operatorzy urządzeo wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 17 7, Operator maszyn i urządzeo do obróbki plastycznej* 3 1, Pozostali operatorzy pieców i urządzeo do obróbki cieplnej metali 1 0, Wulkanizator 1 0, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 2 0, Monter maszyn i urządzeo przemysłowych 4 1, Pozostali monterzy maszyn i urządzeo mechanicznych 1 0, Monter mebli 1 0, Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 7 3, Kierowca samochodu osobowego 1 0, Kierowca autobusu 27 11, Kierowca ciągnika siodłowego 1 0, Kierowca samochodu ciężarowego , Operator maszyn rolniczych 2 0, Pozostali operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych 1 0,4 Razem ,0 W grupie Pracownicy przy pracach prostych zebrano ogółem 192 ofert pracy w 15 zawodach (tabela 12). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 7,7%. Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych, gdzie zarejestrowano 60 ofert pracy, a ich udział procentowy w badanej grupie wyniósł 31,3%, Robotnik budowlany 27 ofert pracy oraz Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 13,0% ofert pracy badanej grupy w analizowanym miesiącu listopadzie.

20 20 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 12 Struktura (w %) Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 60 31,3% Pomoc domowa 3 1,6% Pokojowa (w hotelu) 2 1,0% Pomoc kuchenna 17 8,9% Salowa 1 0,5% Sprzątaczka 18 9,4% Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej* 1 0,5% Prasowaczka (ręczna) 5 2,6% Portier 3 1,6% Robotnik placowy 1 0,5% Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 25 13,0% Robotnik drogowy 23 12,0% Robotnik budowlany 27 14,1% Sortowacz 3 1,6% Pomoc krawiecka 3 1,6% Razem ,0

21 21 5. RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W listopadzie br. odnotowano ofert pracy w 181 zawodach. Listę rankingową zawodów najbardziej poszukiwanych przedstawia tabela 13. Z analizy rankingu zawodów najbardziej poszukiwanych wynika, iż zdecydowanie najwięcej ofert pracy w badanym miesiącu notuje się w zawodach wymagających głównie średniego i zawodowego wykształcenia. Propozycje zatrudnienia w dużym stopniu dotyczą pracy w: handlu, gdzie najwięcej ofert dotyczy pracowników wykwalifikowanych w zawodach: Przedstawiciel handlowy 74 oferty pracy (6. Pozycja na liście rankingowej), Sprzedawca 3. miejsce na liście rankingowej zawodów najbardziej poszukiwanych 99 ofert pracy oraz Handlowiec 64 oferty pracy (8. Pozycja na liście rankingowej); budownictwie Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 93 oferty pracy (4. pozycja na liście rankingowej), Murarz 63 ofert pracy (9. pozycja na liście rankingowej), Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie 47 ofert pracy (13. pozycja na liście rankingowej), Robotnik budowlany 27 ofert pracy, Cieśla 43 oferty pracy, Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 22 oferty pracy, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 22 oferty pracy, Tynkarz i Zbrojarz po 20 ofert pracy; usługach domowych i gastronomicznych Kucharz 57 ofert pracy (11. pozycja w rankingu), Kelner 34 oferty pracy (15. pozycja na liście rankingowej), Piekarz 27 ofert pracy (19. Pozycja na liście rankingowej), Sprzątaczka 18 ofert pracy, Pomoc kuchenna 17 ofert pracy, Bufetowy (barman) 16 ofert pracy; usługach motoryzacyjnych Kierowca samochodu ciężarowego 143 oferty pracy (1. pozycja na liście rankingowej), Mechanik pojazdów samochodowych 34 oferty pracy, Kierowca samochodu osobowego 27 ofert pracy, Lakiernik samochodowy 24 oferty pracy; usługach osobistych Hostessa 118 ofert pracy (2. pozycja na liście rankingowej), Fryzjer 29 ofert pracy (18. pozycja na liście rankingowej), Kosmetyczka 20 ofert pracy; usługach związanych z opieką osobistą Opiekunka domowa 25 ofert pracy (20. pozycja na liście rankingowej), Opiekunka dziecięca 14 ofert pracy;

22 22 usługach medycznych Technik farmaceutyczny 74 oferty pracy (6. pozycja na liście rankingowej), Farmaceuta farmacja apteczna 67 ofert pracy (7. pozycja na liście rankingowej). Poza tym pokaźna liczba ofert pracy kierowana jest do robotników przemysłowych, a w szczególności w przemyśle: odzieżowym Krawiec 33 oferty pracy, Szwaczka 22 oferty pracy, Pomoc krawiecka 43 ofert pracy, Technik technologii odzieży 12 ofert pracy; spożywczym Piekarz 27 ofert pracy, Cukiernik 18 ofert pracy; drzewnym Stolarz 55 ofert pracy (12. pozycja na liście rankingowej),. Warto też zwrócić uwagę na relatywnie wysokie zapotrzebowanie, sądząc po ilości ofert pracy na zawody, takie jak: Telefonistka 87 ofert pracy (5. pozycja na liście rankingowej); Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 60 ofert pracy (10. Pozycja na liście rankingowej); Magazynier 32 oferty pracy (17. Pozycja na liście rankingowej). Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni oraz Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym po 25 ofert pracy (20. pozycja na liście rankingowej); Robotnik drogowy i Pracownik biurowy po 23 oferty pracy. TABELA 13 LISTA RANKINGOWA ZAWODÓW NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH () Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Kierowca samochodu ciężarowego Hostessa Pozycja Sprzedawca* Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Telefonistka Technik farmaceutyczny* Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Farmaceuta farmacja apteczna Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) Murarz* Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych Kucharz* Stolarz* Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie Cieśla* Kelner*

23 Mechanik pojazdów samochodowych Krawiec* Magazynier Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) Piekarz* Kierowca samochodu osobowego Robotnik budowlany Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym Opiekunka domowa Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Lakiernik samochodowy Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) Robotnik drogowy Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Szwaczka Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) Zbrojarz Tynkarz Operator koparek i zwałowarek Glazurnik Blacharz samochodowy* Sekretarz asystent Cukiernik* Sprzątaczka Gospodyni Dekarz* Operator maszyn urabiających i ładujących Pomoc kuchenna Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Instruktor rekreacji ruchowej Bufetowy (barman) Malarz budowlany Gorseciarka Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne Opiekunka dziecięca* Rzeźnik wędliniarz* Sekretarka Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)

24 Technik technologii odzieży* Kucharz małej gastronomii* Spawacz ręczny gazowy Inżynier elektryk Lekarz dentysta stomatologia zachowawcza z endodoncją Agent ubezpieczeniowy Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) Ślusarz* Stolarz meblowy Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej 10 gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostali blacharze Kierownik działu marketingu i sprzedaży Doradca personalny Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta) Telemarketer Pozostali lakiernicy Monter konstrukcji stalowych Inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeostwa i higieny pracy) Księgowy (samodzielny) Konserwator budynków Rozbieracz-wykrawacz Muzyk* Kurier Pilarz Monter mebli Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym Projektant stron internetowych (webmaster) Lekarz okulistyka Przedstawiciel medyczny Technik technologii żywności przetwórstwo mięsne Ratownik medyczny* Piosenkarz Szkutnik Brukarz Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne Prasowaczka (ręczna) Inspektor budowlany Technik elektroradiolog* Kamieniarz* Monter rusztowao Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych Frezer Tokarz 4

25 Elektromonter linii kablowych Operator agregatów natryskowych Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany Programista Doradca inwestycyjny Kasjer handlowy Kasjer bankowy Pracownik biura podróży Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej Tartacznik Tapicer* Pozostali operatorzy urządzeo wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców Pomoc domowa Portier Sortowacz Pomoc krawiecka Kierownik działu finansowego i administracyjnego Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji Kierownik działu badawczo-rozwojowego Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych Inżynier elektronik Inżynier transportu (logistyk) Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Agent celny Sprzedawca w stacji paliw Robotnik rozbiórki budowli Posadzkarz* Pozostali monterzy elektronicy Pozostali stolarze i pokrewni Wulkanizator Kierowca ciągnika rolniczego Pokojowa (w hotelu) Dyrektor wykonawczy Prezes Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowoadministracyjnych Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany

26 Specjalista zastosowao informatyki Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i kanalizacyjne Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka Położna Lektor języka angielskiego Pośrednik w obrocie nieruchomościami Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Dziennikarz Kosztorysant budowlany Technik elektronik* Grafik komputerowy Inspektor budowy dróg Pozostali technicy technologii żywności Rzeczoznawca Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani Dyspozytor radio taxi Listonosz Ankieter Recepcjonista Pomoc farmaceutyczna Fryzjer damski Statysta Treser psów Ogrodnik terenów zieleni Szlifierz metali Mechanik urządzeo dźwignicowych (konserwator) Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Krojczy Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeo uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni Pozostali operatorzy maszyn i urządzeo do obróbki metali Monter urządzeo chłodniczych i gastronomicznych Pozostali monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów Kierowca autobusu Operator żurawia jezdniowego Salowa Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej* Robotnik placowy 1

27 27 W okresie styczeń listopad 2009 roku odnotowano łącznie oferty pracy w 590 zawodach. Tabela 14 przedstawia listę rankingową 20 najbardziej poszukiwanych zawodów w analizowanym okresie. LISTA RANKINGOWA 20. NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW (STYCZEŃ ) TABELA 14 Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Pozycja Sprzedawca* Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego Kucharz* Krawiec* Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Murarz* Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) Robotnik budowlany Hostessa Tynkarz Farmaceuta farmacja apteczna Stolarz* Szwaczka Mechanik pojazdów samochodowych Piekarz* Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Cieśla* Kelner* Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec)

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Powiat Chodzieski. Powiaty. Czarnkowsko - trzcianecki. Powiat. Gnieźnieński

Powiat Chodzieski. Powiaty. Czarnkowsko - trzcianecki. Powiat. Gnieźnieński Powiaty Powiat Chodzieski Powiat Czarnkowsko - trzcianecki 5.17 Ranking zawodów deficytowych Zawody deficytowe Kierownik działu sprzedaży Nauczyciel przedszkola Specjalista ds. finansów Koordynator projektów

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo