BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAROMETR POPYTU NA PRACĘ"

Transkrypt

1 BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM listopad 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dr Cecylia Sadowska-Snarska Mgr Marta E. Kapica Mgr Urszula Skiepko Raport został przygotowany przez zespół Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w składzie: COPYRIGHT BY WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, BIAŁYSTOK 2009 Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu PO Kapitał Ludzki PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Choroszczańska

3 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM LISTOPAD 2009 ROK STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO-KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW

4 4

5 5 1. WSTĘP Opracowanie prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów, które mogą podjąć skuteczne działania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej pod wpływem procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez diagnozę trendów rozwojowych oraz prognozowanie zmian gospodarczych w województwie podlaskim. Prace badawcze prowadzone w projekcie polegają na cyklicznym (kwartalnym) badaniu i analizie trendów rozwojowych w woj. podlaskim w oparciu o ankietyzację firm, reprezentujących kluczowe sektory gospodarki (przemysł, budownictwo, handel, usługi) oraz gospodarstw domowych, czego efektem są raporty z badań pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, oraz co miesięcznej analizie empirycznej prasowych ofert pracy w województwie podlaskim, efektem której jest, przedkładany raport pt. Podlaski barometr popytu na pracę. Podstawą analizy prasowych ofert pracy są wszystkie numery dzienników regionalnych, a mianowicie: Kuriera Porannego, Gazety Współczesnej oraz Gazety Wyborczej dodatek białostocki, opublikowane w danym miesiącu. Prasowe oferty pracy analizowane są według grup zawodowo-kwalifikacyjnych pogrupowanych zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności, wprowadzoną do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 roku Nr 265, poz. 2644), zmieniony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 728). Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Do analizy prasowych ofert pracy wykorzystane są następujące wskaźniki:

6 6 barometr ofert pracy, jako suma wszystkich ofert opublikowanych w danym miesiącu, wskazujący na zmiany zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, struktura ofert pracy według wielkich grup zawodowych, struktura zawodowa-kwalifikacyjna popytu na pracę, ranking najbardziej poszukiwanych zawodów.

7 7 2. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM LISTOPAD 2009 ROK Barometr popytu na pracę, wskazujący na poziom zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, w analizowanym miesiącu w listopadzie, wykazuje w dalszym ciągu tendencję malejącą (wykres 1). W listopadzie odnotowano ofert pracy i jest to wskaźnik niższy o 30,7 pkt. proc. (o ofert) od zanotowanego w październiku (kiedy to zarejestrowano ofert pracy) oraz o 43,6 pkt. proc. (o ofert pracy) od zanotowanego we wrześniu, kiedy to zarejestrowano ogłoszeń. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ LICZBA PRASOWYCH OFERT PRACY WYKRES Liczba ofert pracy 2501 Z analizy danych zawartych w tabelach 1 3 wynika, iż w miesiącu listopadzie nastąpił ogólny spadek zapotrzebowania na pracowników we wszystkich grupach zawodowych. Największy spadek zapotrzebowania na pracowników odnotowano w trzech grupach, tj. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (spadek ofert pracy o 47,5%), Pracownicy przy pracach prostych spadek ofert pracy o 45,9% (o 163 oferty pracy), a także w grupie Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (spadek ofert pracy o 17,2%). Nieznaczny wzrost ofert pracy odnotowano jedynie w grupie zawodowej Pracownicy biurowi, gdzie liczba ofert pracy zwiększyła się o 12% (o 21 ofert pracy).

8 Wzrost/spadek liczby ofert pracy w lutym w stosunku do stycznia Wzrost/spadek liczby ofert pracy w marcu w stosunku do lutego Wzrost/spadek liczby ofert pracy w kwietniu w stosunku do marca Wzrost/spadek liczby ofert pracy w maju w stosunku do kwietnia Wzrost/spadek liczby ofert pracy w czerwcu w stosunku do maja Wzrost/spadek liczby ofert pracy w lipcu w stosunku do czerwca Wzrost/spadek liczby ofert pracy w sierpniu w stosunku do lipca Wzrost/spadek liczby ofert pracy we wrześniu w stosunku do sierpnia Wzrost/spadek liczby ofert pracy w październiku w stosunku do września Wzrost/spadek liczby ofert pracy w listopadzie w stosunku do października Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad 8 TABELA 1 LICZBA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LISTOPADZIE 2009 R. Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo Pracownicy przy pracach prostych Ogółem TABELA 2 ZMIANA LICZBY PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LISTOPADZIE 2009 R. Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo Pracownicy przy pracach prostych Ogółem

9 Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad 9 TABELA 3 DYNAMIKA ZMIAN LICZBY PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LISTOPADZIE 2009 R. (MIESIĄC POPRZEDNI=100) Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 58,1 316,0 73,4 182,8 51,9 132,7 94,5 226,1 100,0 85,9 2. Specjaliści 116,1 112,1 123,6 85,8 106,0 60,9 149,1 108,2 78,6 87,1 3. Technicy i inny średni personel 79,0 143,1 119,2 113,4 70,4 96,6 114,6 113,7 118,7 80,9 4. Pracownicy biurowi 250,0 53,3 178,6 87,0 193,1 77,4 117,6 100,7 113,6 112,0 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 84,9 100,0 130,8 113,3 100,4 87,1 110,3 94,5 73,5 82,8 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 300,0 250,0 326,7 20,4 100,0 120,0 25,0 133,3 225,0 22,2 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 121,9 146,0 133,9 130,4 85,9 139,9 101,8 109,8 68,8 52,5 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 57,9 185,9 94,0 138,2 104,1 122,9 86,9 91,7 118,4 80,3 9. Pracownicy przy pracach prostych 51,1 116,6 130,8 123,5 86,9 99,5 94,2 124,0 83,7 54,1 Ogółem 88,9 125,8 127,5 118,2 91,4 109,3 104,7 108,7 81,4 69,3

10 10 3. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH W badanym okresie odnotowano ofert pracy. Zdecydowanie najwięcej ofert pracy notuje się w dalszym ciągu w zawodach wymagających głównie średniego i zawodowego wykształcenia. Analiza wykresu 2 i tabeli 4 wykazuje, że pomimo ogólnego spadku ofert pracy, największy popyt na pracę dotyczy w dalszym ciągu pracowników z grupy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (738 ofert pracy), których udział w ogólnej liczbie prasowych ofert pracy w listopadzie wyniósł 29,5% oraz w grupie Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, gdzie odnotowano 462 oferty pracy, co stanowi 18,5% wszystkich ofert pracy. Zdecydowanie najmniejszy wskaźnik ofert pracy dotyczy grupy zawodowej Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (2 oferty pracy, których udział w ogólnej liczbie ofert wynosi 0,1%). STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) Liczba TABELA 4 Struktura (w %) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 134 5,4 2. Specjaliści 189 7,6 3. Technicy i inny średni personel ,2 4. Pracownicy biurowi 196 7,8 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2 0,1 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,5 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 232 9,3 9. Pracownicy przy pracach prostych 192 7,7 Ogółem ,0

11 11 STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W OKRESIE STYCZEŃ - WYKRES 2 9. Pracownicy przy pracach prostych 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 4. Pracownicy biurowi 3. Technicy i inny średni personel 2. Specjaliści 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Listopad Październik Wrzesieo Sierpieo Lipiec Czerwiec Maj Kwiecieo Marzec Luty Styczeo

12 12 4. POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO- KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY W listopadzie 2009 roku odnotowano ofert pracy w 181 zawodach, a wyniki analiz empirycznych wskazują na wysokie zróżnicowanie poziomu zapotrzebowania na pracowników różnych zawodów i specjalności. Przeprowadzona analiza struktury zebranych ofert pracy w zawodach i specjalnościach o największej liczbie występowania w prasie regionalnej wykazała następujące wyniki. W grupie wielkiej Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy w bazie prasowych ofert pracy ogółem zarejestrowano 134 oferty pracy w 19 zawodach (tabela 5). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 5,4%. TABELA 5 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY W GRUPIE ZAWODÓW PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Dyrektor wykonawczy 1 0, Prezes 1 0, Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowoadministracyjnych 1 0, Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów 1 0, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym 1 0, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie 47 35, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym 6 4, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 16 11, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany 10 7, Kierownik działu finansowego i administracyjnego 2 1, Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych 2 1, Kierownik działu marketingu i sprzedaży 9 6, Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji 2 1, Kierownik działu badawczo-rozwojowego 2 1, Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1 0, Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym 25 18, Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 2 1,5

13 Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych 2 1,5 Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany 3 2,2 Razem ,0 Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej wystąpił w zawodzie: Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie (35,1% ofert pracy), Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym (25 ofert pracy) oraz Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce (11,9% ofert pracy). Następną analizowaną grupą zawodową są Specjaliści, w której zanotowano ogółem 189 ofert pracy w 24 zawodach (tabela 6). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 7,6%. Największy popyt na pracę w tej grupie wystąpił w zawodach: Farmaceuta farmacja apteczna, gdzie odnotowano 67 ofert pracy (tj. 35,4% ofert pracy analizowanej grupy), Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 11,6% badanej grupy zawodowej oraz Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), gdzie odnotowano 21 ofert pracy w analizowanym miesiącu. TABELA 6 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW SPECJALIŚCI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Programista 3 1, Projektant stron internetowych (webmaster) 5 2, Specjalista zastosowao informatyki 1 0, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 22 11, Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne 14 7, Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i kanalizacyjne 1 0, Inżynier elektryk 11 5, Inżynier elektronik 2 1, Inżynier transportu (logistyk) 2 1, Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1 0, Lekarz okulistyka 5 2, Lekarz dentysta stomatologia zachowawcza z endodoncją 11 5, Farmaceuta farmacja apteczna 67 35, Pielęgniarka 1 0, Położna 1 0, Lektor języka angielskiego 1 0,5

14 Doradca personalny 9 4, Pośrednik w obrocie nieruchomościami 1 0, Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1 0, Przedstawiciel medyczny 5 2, Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) 21 11, Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu 1 0, Specjalista do spraw projektów/programów unijnych 2 1, Dziennikarz 1 0,5 Razem ,0 Kolejną analizowaną grupą wielką są Technicy i inny średni personel. W tej grupie zebrano 356 ofert pracy w 27 zawodach (tabela 7). Udział ofert pracy tej grupy zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 14,2%. W tej grupie największe zapotrzebowanie wystąpiło na takie zawody, jak: Technik farmaceutyczny oraz Przedstawiciel handlowy, w których odnotowano po 74 oferty pracy, czyli 20,8% analizowanej grupy zawodowej, a także Handlowiec 18,0% ofert pracy w analizowanym miesiącu. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 7 Struktura (w %) Kosztorysant budowlany 1 0, Technik elektronik* 1 0, Grafik komputerowy 1 0, Technik technologii odzieży* 12 3, Inspektor budowlany 4 1, Inspektor budowy dróg 1 0, Inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeostwa i 8 2,2 higieny pracy) Technik technologii żywności przetwórstwo mięsne 5 1, Pozostali technicy technologii żywności 1 0, Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta) 9 2, Technik farmaceutyczny* 74 20, Technik elektroradiolog* 4 1, Ratownik medyczny* 5 1, Doradca inwestycyjny 3 0, Agent ubezpieczeniowy 11 3, Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) 64 18, Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel 74 20,8

15 15 regionalny) Telemarketer 9 2, Rzeczoznawca 1 0, Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1 0, Agent celny 2 0, Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) 11 3, Sekretarz asystent 18 5, Księgowy (samodzielny) 8 2, Muzyk* 7 2, Piosenkarz 5 1, Instruktor rekreacji ruchowej 16 4,5 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy biurowi w której zebrano ogółem 196 ofert pracy w 13 zawodach (tabela 8). Udział ofert pracy tej grupy zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 7,8%. Popyt na pracę w tej grupie zawodowej najliczniej wystąpił w takich zawodach jak: Telefonistka, gdzie odnotowano 87 ofert pracy, a ich udział procentowy wyniósł 44,4%, Magazynier 32 oferty pracy oraz Pracownik biurowy 11,7% ofert analizowanej grupy. TABELA 8 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY BIUROWI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Sekretarka 13 6, Magazynier 32 16, Dyspozytor radio taxi 1 0, Listonosz 1 0, Kurier 7 3, Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni 21 10, Ankieter 1 0, Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) 23 11, Kasjer handlowy 3 1, Kasjer bankowy 3 1, Pracownik biura podróży 3 1, Recepcjonista 1 0, Telefonistka 87 44,4 Razem ,0

16 16 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, w której zebrano ogółem 462 oferty pracy w 17 zawodach (tabela 9). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy wyniósł ogółem 18,5%. Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej odnotowano w trzech grupach zawodów: Hostessa 118 ofert, co stanowi 25,5% ofert pracy w analizowanej grupie; Sprzedawca, gdzie zebrano 99 ofert pracy, a ich udział procentowy w badanej grupie wyniósł 21,4%; Kucharz 57 ofert pracy, co daje nam 12,3% ofert analizowanej grupy zawodowej. TABELA 9 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Gospodyni 17 3, Kucharz* 57 12, Kucharz małej gastronomii* 12 2, Bufetowy (barman) 16 3, Kelner* 34 7, Opiekunka dziecięca* 14 3, Opiekunka domowa 25 5, Pomoc farmaceutyczna 1 0, Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) 29 6, Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) 20 4, Fryzjer damski 1 0, Hostessa , Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia) 13 2, Statysta 1 0, Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej 3 0, Sprzedawca* 99 21, Sprzedawca w stacji paliw 2 0,4 Razem ,0 W grupie wielkiej Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy zebrano dwie oferty pracy w dwóch zawodach tj.: Ogrodnik terenów zieleni (1 oferta pracy) oraz Treser psów (1 oferta pracy). Występowanie niewielkiej liczby ofert pracy w analizowanej grupie na tle innych zawodów w dalszym ciągu uwidacznia znikome zapotrzebowanie na

17 17 pracowników danej grupy zawodowej na regionalnym rynku pracy województwa podlaskiego. Kolejną analizowaną grupą wielką jest grupa Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w której zebrano ogółem 738 ofert pracy w 48 zawodach (tabela 10). Udział ofert pracy tej grupy zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 29,5%. Największą liczbę ofert pracy odnotowano w takich zawodach, jak: Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani, gdzie zebrano 93 oferty pracy, co stanowi 12,6% ofert pracy odnotowanych w badanej grupie w listopadzie; Murarz 63 oferty pracy, co stanowi 8,5% ofert pracy w badanej grupie; Stolarz 55 ofert pracy, czyli 7,6% ofert analizowanej grupy; Cieśla 43 oferty pracy, co stanowi 5,8% ofert pracy odnotowanych w badanym miesiącu. TABELA 10 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Kamieniarz* 4 0, Murarz* 63 8, Zbrojarz 20 2, Cieśla* 43 5, Szkutnik 5 0, Brukarz 5 0, Konserwator budynków 8 1, Monter rusztowao 4 0, Robotnik rozbiórki budowli 2 0, Dekarz* 17 2, Glazurnik 19 2, Posadzkarz* 2 0, Tynkarz 20 2, Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 22 3, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 21 2, Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych 4 0, Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej 93 12,6 niesklasyfikowani Malarz budowlany 16 2, Lakiernik samochodowy 24 3, Pozostali lakiernicy 9 1,2

18 Spawacz ręczny gazowy 12 1, Blacharz samochodowy* 19 2, Pozostali blacharze 10 1, Monter konstrukcji stalowych 9 1, Ślusarz* 11 1, Frezer 4 0, Szlifierz metali 1 0, Tokarz 4 0, Mechanik pojazdów samochodowych 34 4, Mechanik urządzeo dźwignicowych (konserwator) 1 0, Elektromonter linii kablowych 4 0, Monter elektronik - urządzenia radiowotelewizyjne 5 0, Pozostali monterzy elektronicy 2 0, Rozbieracz-wykrawacz 8 1, Rzeźnik wędliniarz* 14 1, Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 1 0, Cukiernik* 18 2, Piekarz* 27 3, Stolarz* 55 7, Stolarz meblowy 11 1, Pozostali stolarze i pokrewni 2 0, Pilarz 7 0, Tartacznik 3 0, Gorseciarka 16 2, Krawiec* 33 4, Krojczy 1 0, Szwaczka 22 3, Tapicer* 3 0,4 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, w której zebrano 232 oferty pracy w 16 zawodach (tabela 11). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 9,3%. Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Kierowca samochodu ciężarowego, gdzie zarejestrowano 143 oferty pracy, a ich procentowy udział w badanej grupie wyniósł 61,6%, Kierowca autobusu 11,6% ofert pracy analizowanej grupy oraz Operator koparek i zwałowarek, gdzie odnotowano 8,6% wszystkich ofert pracy w miesiącu listopadzie.

19 19 TABELA 11 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (w %) Operator koparek i zwałowarek 20 8, Pozostali operatorzy urządzeo wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 17 7, Operator maszyn i urządzeo do obróbki plastycznej* 3 1, Pozostali operatorzy pieców i urządzeo do obróbki cieplnej metali 1 0, Wulkanizator 1 0, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 2 0, Monter maszyn i urządzeo przemysłowych 4 1, Pozostali monterzy maszyn i urządzeo mechanicznych 1 0, Monter mebli 1 0, Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 7 3, Kierowca samochodu osobowego 1 0, Kierowca autobusu 27 11, Kierowca ciągnika siodłowego 1 0, Kierowca samochodu ciężarowego , Operator maszyn rolniczych 2 0, Pozostali operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych 1 0,4 Razem ,0 W grupie Pracownicy przy pracach prostych zebrano ogółem 192 ofert pracy w 15 zawodach (tabela 12). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 7,7%. Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych, gdzie zarejestrowano 60 ofert pracy, a ich udział procentowy w badanej grupie wyniósł 31,3%, Robotnik budowlany 27 ofert pracy oraz Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 13,0% ofert pracy badanej grupy w analizowanym miesiącu listopadzie.

20 20 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 12 Struktura (w %) Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 60 31,3% Pomoc domowa 3 1,6% Pokojowa (w hotelu) 2 1,0% Pomoc kuchenna 17 8,9% Salowa 1 0,5% Sprzątaczka 18 9,4% Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej* 1 0,5% Prasowaczka (ręczna) 5 2,6% Portier 3 1,6% Robotnik placowy 1 0,5% Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 25 13,0% Robotnik drogowy 23 12,0% Robotnik budowlany 27 14,1% Sortowacz 3 1,6% Pomoc krawiecka 3 1,6% Razem ,0

21 21 5. RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W listopadzie br. odnotowano ofert pracy w 181 zawodach. Listę rankingową zawodów najbardziej poszukiwanych przedstawia tabela 13. Z analizy rankingu zawodów najbardziej poszukiwanych wynika, iż zdecydowanie najwięcej ofert pracy w badanym miesiącu notuje się w zawodach wymagających głównie średniego i zawodowego wykształcenia. Propozycje zatrudnienia w dużym stopniu dotyczą pracy w: handlu, gdzie najwięcej ofert dotyczy pracowników wykwalifikowanych w zawodach: Przedstawiciel handlowy 74 oferty pracy (6. Pozycja na liście rankingowej), Sprzedawca 3. miejsce na liście rankingowej zawodów najbardziej poszukiwanych 99 ofert pracy oraz Handlowiec 64 oferty pracy (8. Pozycja na liście rankingowej); budownictwie Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 93 oferty pracy (4. pozycja na liście rankingowej), Murarz 63 ofert pracy (9. pozycja na liście rankingowej), Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie 47 ofert pracy (13. pozycja na liście rankingowej), Robotnik budowlany 27 ofert pracy, Cieśla 43 oferty pracy, Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 22 oferty pracy, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 22 oferty pracy, Tynkarz i Zbrojarz po 20 ofert pracy; usługach domowych i gastronomicznych Kucharz 57 ofert pracy (11. pozycja w rankingu), Kelner 34 oferty pracy (15. pozycja na liście rankingowej), Piekarz 27 ofert pracy (19. Pozycja na liście rankingowej), Sprzątaczka 18 ofert pracy, Pomoc kuchenna 17 ofert pracy, Bufetowy (barman) 16 ofert pracy; usługach motoryzacyjnych Kierowca samochodu ciężarowego 143 oferty pracy (1. pozycja na liście rankingowej), Mechanik pojazdów samochodowych 34 oferty pracy, Kierowca samochodu osobowego 27 ofert pracy, Lakiernik samochodowy 24 oferty pracy; usługach osobistych Hostessa 118 ofert pracy (2. pozycja na liście rankingowej), Fryzjer 29 ofert pracy (18. pozycja na liście rankingowej), Kosmetyczka 20 ofert pracy; usługach związanych z opieką osobistą Opiekunka domowa 25 ofert pracy (20. pozycja na liście rankingowej), Opiekunka dziecięca 14 ofert pracy;

22 22 usługach medycznych Technik farmaceutyczny 74 oferty pracy (6. pozycja na liście rankingowej), Farmaceuta farmacja apteczna 67 ofert pracy (7. pozycja na liście rankingowej). Poza tym pokaźna liczba ofert pracy kierowana jest do robotników przemysłowych, a w szczególności w przemyśle: odzieżowym Krawiec 33 oferty pracy, Szwaczka 22 oferty pracy, Pomoc krawiecka 43 ofert pracy, Technik technologii odzieży 12 ofert pracy; spożywczym Piekarz 27 ofert pracy, Cukiernik 18 ofert pracy; drzewnym Stolarz 55 ofert pracy (12. pozycja na liście rankingowej),. Warto też zwrócić uwagę na relatywnie wysokie zapotrzebowanie, sądząc po ilości ofert pracy na zawody, takie jak: Telefonistka 87 ofert pracy (5. pozycja na liście rankingowej); Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 60 ofert pracy (10. Pozycja na liście rankingowej); Magazynier 32 oferty pracy (17. Pozycja na liście rankingowej). Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni oraz Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym po 25 ofert pracy (20. pozycja na liście rankingowej); Robotnik drogowy i Pracownik biurowy po 23 oferty pracy. TABELA 13 LISTA RANKINGOWA ZAWODÓW NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH () Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Kierowca samochodu ciężarowego Hostessa Pozycja Sprzedawca* Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Telefonistka Technik farmaceutyczny* Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Farmaceuta farmacja apteczna Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) Murarz* Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych Kucharz* Stolarz* Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie Cieśla* Kelner*

23 Mechanik pojazdów samochodowych Krawiec* Magazynier Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) Piekarz* Kierowca samochodu osobowego Robotnik budowlany Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym Opiekunka domowa Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Lakiernik samochodowy Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) Robotnik drogowy Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Szwaczka Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) Zbrojarz Tynkarz Operator koparek i zwałowarek Glazurnik Blacharz samochodowy* Sekretarz asystent Cukiernik* Sprzątaczka Gospodyni Dekarz* Operator maszyn urabiających i ładujących Pomoc kuchenna Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Instruktor rekreacji ruchowej Bufetowy (barman) Malarz budowlany Gorseciarka Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne Opiekunka dziecięca* Rzeźnik wędliniarz* Sekretarka Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)

24 Technik technologii odzieży* Kucharz małej gastronomii* Spawacz ręczny gazowy Inżynier elektryk Lekarz dentysta stomatologia zachowawcza z endodoncją Agent ubezpieczeniowy Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) Ślusarz* Stolarz meblowy Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej 10 gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostali blacharze Kierownik działu marketingu i sprzedaży Doradca personalny Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta) Telemarketer Pozostali lakiernicy Monter konstrukcji stalowych Inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeostwa i higieny pracy) Księgowy (samodzielny) Konserwator budynków Rozbieracz-wykrawacz Muzyk* Kurier Pilarz Monter mebli Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym Projektant stron internetowych (webmaster) Lekarz okulistyka Przedstawiciel medyczny Technik technologii żywności przetwórstwo mięsne Ratownik medyczny* Piosenkarz Szkutnik Brukarz Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne Prasowaczka (ręczna) Inspektor budowlany Technik elektroradiolog* Kamieniarz* Monter rusztowao Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych Frezer Tokarz 4

25 Elektromonter linii kablowych Operator agregatów natryskowych Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany Programista Doradca inwestycyjny Kasjer handlowy Kasjer bankowy Pracownik biura podróży Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej Tartacznik Tapicer* Pozostali operatorzy urządzeo wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców Pomoc domowa Portier Sortowacz Pomoc krawiecka Kierownik działu finansowego i administracyjnego Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji Kierownik działu badawczo-rozwojowego Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych Inżynier elektronik Inżynier transportu (logistyk) Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Agent celny Sprzedawca w stacji paliw Robotnik rozbiórki budowli Posadzkarz* Pozostali monterzy elektronicy Pozostali stolarze i pokrewni Wulkanizator Kierowca ciągnika rolniczego Pokojowa (w hotelu) Dyrektor wykonawczy Prezes Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowoadministracyjnych Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany

26 Specjalista zastosowao informatyki Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i kanalizacyjne Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka Położna Lektor języka angielskiego Pośrednik w obrocie nieruchomościami Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Dziennikarz Kosztorysant budowlany Technik elektronik* Grafik komputerowy Inspektor budowy dróg Pozostali technicy technologii żywności Rzeczoznawca Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani Dyspozytor radio taxi Listonosz Ankieter Recepcjonista Pomoc farmaceutyczna Fryzjer damski Statysta Treser psów Ogrodnik terenów zieleni Szlifierz metali Mechanik urządzeo dźwignicowych (konserwator) Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Krojczy Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeo uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni Pozostali operatorzy maszyn i urządzeo do obróbki metali Monter urządzeo chłodniczych i gastronomicznych Pozostali monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów Kierowca autobusu Operator żurawia jezdniowego Salowa Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej* Robotnik placowy 1

27 27 W okresie styczeń listopad 2009 roku odnotowano łącznie oferty pracy w 590 zawodach. Tabela 14 przedstawia listę rankingową 20 najbardziej poszukiwanych zawodów w analizowanym okresie. LISTA RANKINGOWA 20. NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW (STYCZEŃ ) TABELA 14 Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Pozycja Sprzedawca* Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego Kucharz* Krawiec* Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Murarz* Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) Robotnik budowlany Hostessa Tynkarz Farmaceuta farmacja apteczna Stolarz* Szwaczka Mechanik pojazdów samochodowych Piekarz* Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Cieśla* Kelner* Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec)

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM maj 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM styczeń 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM sierpień 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM kwiecieo 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM marzec 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Luty 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM grudzień 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM wrzesień 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM październik 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM grudzień 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM lipiec 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM sierpień 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM wrzesień 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM listopad 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. W SPRAWIE: określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 258 6,7 Pracownik

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Kod Białogardzki 821990 Zawód deficytowy monterzy gdzie indziej Wskaźnik intensywności deficytu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo