ANEKS Programy 2-tygodniowych zagranicznych praktyk w przedsiębiorstwach branży HoReCa w zawodzie kucharz i kelner

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS Programy 2-tygodniowych zagranicznych praktyk w przedsiębiorstwach branży HoReCa w zawodzie kucharz i kelner"

Transkrypt

1 ł ś ł Człowiek - najlepsza inwestycja ANEKS Programy 2-tygodniowych zagranicznych praktyk w przedsiębiorstwach branży HoReCa w zawodzie kucharz i kelner Autorzy: Przedstawiciele szkół zawodowych gastronomicznych, Przedstawiciele przedsiębiorstw branży HoReCa, Uczestnicy i uczestniczki konferencji, która odbyła się w dniach czerwca 2011 r. w Lidzbarku Warmińskim. Eksperci: Hanna Szymanderska, Grażyna Uścińska, Renata Gut, Małgorzata Świech- Twarowska Ewaluacja Programu: Krzysztof Lendzion Wprowadzenie rekomendacji i korekta pilotażowego programu: Edyta Borys Recenzja: Ewa Olejniczak EUROPEJSKI PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ż Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej 248

2 1. PROGRAM PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK UCZĄCYCH W ZAWODZIE KUCHARZ I W ZAWODACH POKREWNYCH Działy WPROWADZENIE KUCHNIA ZIMNA KUCHNIA GORĄCA KUCHNIA DESE- ROWA/CUKIERNIA IMPREZY OKOLICZNO- ŚCIOWE PROGRAM (minimalny zakres) - Wprowadzenie - Zapoznanie się z załogą - Zapoznanie się z logistyką restauracji - Organizacja pracy w kuchni zimnej - Przygotowanie mise-en-place - Zapoznanie się z produktami lokalnymi - Obróbka wstępna surowca - Poznawanie receptur i menu - Udział w przygotowywaniu potraw - Aranżacja potraw - Organizacja pracy w kuchni gorącej - Przygotowanie mise-en-place - Zapoznanie się z produktami lokalnymi (owoce morza, mięsa i sery) - Bazy do zup i sosów - Obróbka wstępna surowca - Poznawanie receptur i menu - Udział w przygotowywaniu potraw - Aranżacja potraw, dodatki do potraw - Organizacja pracy w cukierni - Przygotowanie mise-en-place - Poznanie bazy produktów lokalnych używanych w kuchni deserowej - Poznawanie receptur i menu - Udział w przygotowywaniu deserów i ich aranżacja - Organizacja pracy przy imprezach okolicznościowych - Uczestnictwo w przygotowaniu potraw Liczba godzin (łącznie: 88 godz.) w zakresie od 2 do 8 od 16 do 30 Od 24 do 46 od 8 do 16 od 8 do 24 Rekomendacje dla programu: Praktyki powinny się odbywać w kuchniach restauracyjnych lub hotelowych, w których istnieją wymienione w programie praktyk działy. Praca w działach: KUCHNIA ZIMNA, KUCHNIA GORĄCA, KUCHNIA DESEROWA/CUKI- ERNIA oraz organizacja IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH nie musi być wykonywana w kolejności wskazanej w programie. Przed wykonywaniem w praktyce określonych czynności opiekun praktyk powinien 249

3 przeprowadzić z nauczycielkami/nauczycielami szczegółowy praktyczny instruktarz ich wykonywania w sugerowanej formie aktywnych warsztatów. Na początku każdego dnia praktyk należy przedstawić nauczycielom/nauczycielkom szczegółowy plan dnia praktyk i wykonywanych czynności. W miarę możliwości należy zaopatrzyć praktykantów i praktykantki w materiały drukowane zawierające opis kolejnych etapów wykonywanych potraw/czynności ze wskazaniem ich celu. Pod koniec dnia praktyk powinno odbyć się podsumowanie dnia praktyk przez opiekuna 2. PROGRAM PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK UCZĄCYCH W ZAWODZIE KELNER I W ZAWODACH POKREWNYCH Działy: WPROWADZENIE ŚNIADANIA OD A DO Z LUNCH/ TARAS (tu inny set up, obsługa) PROGRAM (minimalny zakres) - Zapoznanie z miejscem praktyki, opis punktu gastronomicznego, poznanie oferty danej restauracji, uzyskanie podstawowych danych o funkcjonowaniu restauracji (dni, godz. otwarcia itp.) - Menadżer - objaśnia ankietę zadowolenia gości np. miesięczne zestawienie wyników ankiet + skargi, specjalne życzenia (jeśli restauracja stosuje) - Poznanie podziału obowiązków w restauracji - (kelner, barman, hostessa) - Poznanie organizacji baru (lub/i wózka z alkoholami), - Zapoznanie się z organizacją zaplecza (mise - en - place, sprzęt na jakim się pracuje, sztućce, warniki, ekspresy do kawy, bielizna stołowa, porcelana, szkło, ekspresy) - Poznanie: bufetu, a la carte, brunchu, life cookingu - Poznanie procedury manual - jeśli funkcjonuje, procedura otwarcia i zamknięcia - Oferta - Nakrycie stołu - Sprzęt używany (jaki?) - Przykrycie - Pomocniki kelnerskie (co zawierają?) - Hostessa - (plan stołów, książka rezerwacji i zasady ich przyjmowania, stali goście i zasady ich traktowania) - Kelner (organizacja pracy) - Hostessa - (plan stołów, książka rezerwacji i zasady ich przyjmowania, stali goście i zasady ich traktowania) Liczba godzin (łącznie: 88 godz.) od 4 do 8 od 8 do 20 od 8 do

4 Działy: KOLACJA KOLACJA/BAR PODSUMOWANIE PROGRAM (minimalny zakres) - Pomocnik (organizacja pracy) - Hostessa - (plan stołów, książka rezerwacji i zasady ich przyjmowania, stali goście i zasady ich traktowania) serwis na najwyższym poziomie -Praca na barze - Czas dla osoby, która się uczy - tu pytania, wątpliwości itp. Sytuacje konfliktowe - jakie mają miejsce lub mogą się zdarzyć - jak się zachować?, procedury regulujące postępowanie w takich sytuacjach; jak rozwiązywać problem, by gość konfliktowy wyszedł z restauracji zadowolony? - studium przypadku Liczba godzin (łącznie: 88 godz.) od 16 do 36 Od 8 do 16 od 4 do 8 Rekomendacje: Praktyki powinny odbywać się w restauracjach, które zawierają wymienione w programie praktyk okresy serwisu Praca w działach: ŚNIADANIA OD A DO Z, LUNCH/TARAS, KOLACJA, KOLACJA/BAR nie musi być wykonywana w kolejności wskazanej w programie Przed wykonywaniem w praktyce określonych czynności opiekun praktyk powinien przeprowadzić z nauczycielkami/nauczycielami szczegółowy praktyczny instruktarz ich wykonywania w sugerowanej formie aktywnych warsztatów Na początku każdego dnia praktyk należy przedstawić nauczycielom/nauczycielkom szczegółowy plan dnia praktyk i wykonywanych czynności. W miarę możliwości należy zaopatrzyć praktykantów i praktykantki w materiały drukowane zawierające opis kolejnych etapów wykonywanych czynności ze wskazaniem ich celu. Pod koniec dnia praktyk powinno odbyć się podsumowanie dnia praktyk przez opiekuna 251

5 Rekomendacje ogólne dla obu programów praktyk 1. Wymagania dla uczestników i uczestniczek praktyk znajomość podstawowego międzynarodowego słownictwa kuchni europejskiej dobra znajomość podstawowych technik i technologii kulinarnych/obsługi konsumenta podstawowa znajomość języka angielskiego (lub języka ojczystego kraju, w którym realizowana ma być praktyka) Spełnienie powyższych podstawowych wymagań pozwoli na zrealizowanie doskonalenia w sposób najbardziej optymalny i efektywny. Kontrola znajomości uniwersalnego podstawowego słownictwa kuchni europejskiej oraz podstaw języka obcego niezbędnego do podstawowego komunikowania się może nastąpić poprzez platformę CAVI lub techniką wywiadu CATI. Kontrola znajomości podstawowych technik i technologii może zostać przeprowadzona poprzez: osobiste spotkanie z kandydatami, w czasie którego zaprezentują umiejętność posługiwania się nożem (nauczyciele zawodu kucharz) czy podstawową znajomość serwisu (nauczyciele zawodu kelner) oraz odpowiedzą na pytania przygotowane przez ekspertów zdalne spotkanie, kontakt za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. skype), w czasie których będą wykonywali opisane powyżej zadania, a ekspert (z drugiej strony łącza) będzie oceniał wzrokiem i słuchem wykonywane zadania 2. Wymagania dla przedsiębiorstw organizujących praktykę: Doświadczenie w organizacji międzynarodowych projektów szkoleniowych dla przedstawicieli branży HoReCa; Posiadanie co najmniej 2 rekomendacji od organizacji branżowych w środowisku HoReCa; Posiadanie kontaktów z organizacjami szkoleniowymi w co najmniej 1 kraju, w którym przedmiotem działalności jest organizacja praktyk zagranicznych; Przynależność do międzynarodowych organizacji branżowych skupiających przedstawicieli branży HoReCa. 2.1 Na etapie wyboru oprócz dokumentów potwierdzających spełnianie ww wymagań potencjalny wykonawca powinien: Przedstawić pisemne zobowiązanie wybranych opiekunów praktyk do realizacji opracowanego programu praktyk Przedstawić pisemną zgodę osób reprezentujących przyjmujące przedsiębiorstwa branży HoReCa wraz z pisemnym oświadczeniem o możliwości zrealizowania praktyki 252

6 i zobowiązaniem do realizacji praktyki według ustalonego scenariusza 2.2. Na etapie podpisywania umowy w celu zapewnienia poprawnej realizacji warunków umowy rekomendujemy wprowadzenie instrumentu akredytywy lub/i weksla 3. Organizacja czasu wolnego Dzień wolny powinien być poświęcony m.in na zwiedzanie lokalnego targowiska lub lokalnych producentów. 4. Opieka tłumacza Tłumacze powinni być obeznani z językiem właściwym dla branży HoReCa. 253

7 Wzór dzienniczka praktyk DZIENNIK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAJWAŻNIEJSZE DANE Imię i nazwisko... Miejsce praktyki... Imię i nazwisko opiekuna praktyk... Organizator praktyk... Imię i nazwisko opiekuna ze strony organizatora... Telefon... Adres hotelu/restauracji... PRZYDATNE KONTAKTY Imię i nazwisko, numer telefonu, 254

8 DZIEŃ... Data: Godziny trwania zajęć: Temat... Czas Praktyki:... h OPIS CZYNNOŚCI PRAKTYKI NOTATKI UCZESTNIKA Opiekun praktyk Czytelny Podpis Uczestnik Czytelny Podpis

9 PODSUMOWANIE NOWA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, POZNANE ZASADY I CIEKAWOSTKI POMYSŁ NA SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM ZDOBYTEJ WIEDZY CELE LEKCJI PLANOWANE METODY 256

10 Opinia opiekuna praktyk Podpis opiekuna... Tłumaczenie Podpis tłumacza

11 POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYK (przykład włoski) Confermo di avere fatto prawica presso... nel periodo dal... al... sotto direzione di... compreso quanto scritto nel diario. Luogo, data None e cognome del tutor POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYK Potwierdza się odbycie praktyki przez... w okresie od dnia... do dnia... pod... obejmującej czynności opisane w dzienniku praktyki miejscowość i data imię i nazwisko oraz podpis opiekuna 258

12 Małgorzata Świech-Twarowska Ekspertka dydaktyczna projektu, Dyrektorka Zespołu Szkół Gastronomiczno- Spożywczych w Olsztynie Wybrane instrukcje dydaktyczne odbywania praktyk zagranicznych w przedsiębiorstwach HoReCa Niezbędnym jest prowadzenie dzienniczka praktyk, podobnego do tego, jaki obowiązuje wszystkich uczniów. Ponieważ ludzka pamięć jest ulotna, warto w nim umieścić krótką charakterystykę miejsca praktyk z uwzględnieniem kontaktów, które mogą okazać się przydatne w przyszłości. Konieczne są uwagi dotyczące instruktażu ogólnego (zasady poruszania się po zakładzie, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym, czy postępowanie w razie pożaru) oraz instruktażu stanowiskowego (przygotowanie do wykonywania określonej pracy). Bezcenne mogą okazać się notatki dotyczące realizacji programu praktyki. Przede wszystkim będzie to zapis wykonywanych czynności. Ważne jest przy tym, aby robić notatki w formie scenariuszy zajęć. Ująć w nim zamierzone cele i zastosowane metody nauczania. Jeśli do tego dopiszemy tok zajęć to mamy gotowe autorskie pomoce dydaktyczne. Nie wszystkie zakłady będą chciały udostępnić swoje receptury, tym bardziej polecam wypełnianie dzienniczka na bieżąco. Na zakończenie zajęć warto poprosić opiekuna o jego spostrzeżenia odnośnie naszych wiadomości, umiejętności i ewentualnych predyspozycji. Zupełnie inaczej należy przygotować się do odbywania praktyk z punktu widzenia nauczyciela. Biorąc aktywny udział w zajęciach praktykant cały czas powinien brać pod uwagę możliwość przeniesienia tych zagadnień na grunt szkolny. W każdym momencie odbywania praktyki jej uczestnicy powinni pamiętać, że przede wszystkim są nauczycielami a praktyki - niczym innym, jak doskonaleniem zawodowym mającym na celu wzrost kompetencji - tak samo jak studia podyplomowe czy kursy. I tak samo, jak odpowiednio przeformułowane dobre notatki z wykładów będą świetnym materiałem dydaktycznym, dobrze prowadzony dzienniczek praktyk może być bazą dla bardzo interesującego konspektu zajęć. Nie powinni jednak przy tym zapominać, że już zdobyta wiedza wymusza na nich krytyczne podejście do przyswajanych zagadnień i konieczność formułowania własnych wniosków, nie zaś tylko odtwarzanie przedstawionej treści. Tym właśnie różni się zapamiętanie od zrozumienia. Poza tym dobrze prowadzony dzienniczek praktyki może być doskonałym portfolio prezentującym własne dokonania. Uczniowie pewnie też z przyjemnością dowiedzą się, w jaki sposób ich mistrzowie się doskonalą. To właśnie uczestnicy praktyk zagranicznych mają być autorytetami dla swoich wychowanków. Dyrektor każdej szkoły, który wyraził zgodę na udział w takim projekcie będzie oczekiwał określonych efektów. Może to być rozwój kompetencji w zakresie nauczanego przedmiotu, ale również zaktualizowanie dotychczasowych i poznanie nowych umiejętności w zakresie metod i technik pracy na lekcji. Niewątpliwie pozycja szkoły, której nauczyciele dowodzą, że zależy im na podnoszeniu własnej wiedzy i jakości pracy, może tylko rosnąć. 259

13

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej Program skonalenia zawowego oparty na praktykach w przedsiębiorstwach gastronomicznych dla nauczycieli przedmiotów zawowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zawodów z zakresu obsługi konsumenta

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 6 różnych regionach geograficznych Europy- wnioski i rekomendacje

Raport z wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 6 różnych regionach geograficznych Europy- wnioski i rekomendacje ł ś ł Krzysztof Lendzion Specjalista monitoringu i ewaluacji projektu Raport z wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 6 różnych regionach geograficznych Europy- wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela. - wyniki ewaluacji. Wartość projektu. 1. Informacje o Projekcie. Ewaluatorka Projektu

Projekt Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela. - wyniki ewaluacji. Wartość projektu. 1. Informacje o Projekcie. Ewaluatorka Projektu Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Edyta Borys Ewaluatorka Projektu Wartość projektu Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2011 roku przez polską

Bardziej szczegółowo

Obsługa konsumenta w hotelarstwie

Obsługa konsumenta w hotelarstwie Joanna Duda Sebastian Krzywda Obsługa konsumenta w hotelarstwie PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej Program praktyki nauczycieli branży hotelarskiej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Anna Kielech

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Sebastian Krzywda Luiza Wosik Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu

Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK Wola Osowińska 2010 SPIS TREŚCI 1. Cele i zadania praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy,

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[04]/T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Sebastian

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Program Leonardo da Vinci Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Tekst: Anna Kowalczyk, Ewa Machelska Anna Kowalczyk, główny specjalista w zespole

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo