Regulamin portalu Holly Model Look

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin portalu Holly Model Look"

Transkrypt

1 Regulamin portalu Holly Model Look I. Definicje: Centrum Filmowym ATV- Centrum Filmowym ATV Jerzy Dworczyk z siedzibą ul. Piotrkowska 68 lok.32, Łódź wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr... Casting On Line portal,serwis, katalog branżowy w szczególności: statystów, epizodystów, aktorów, modelek, modeli, hostess i hostmanów, fotografów, stylistów, fryzjerów, wizażystów, którego właścicielem i administratorem jest Centrum Filmowe ATV Film z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 68 lok. 32. Casting On Line jest znakiem opatentowanym i chronionym na podstawie świadectwa ochronnego o numerze Z Użytkownik osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora do zamieszczania swojego zdjęcia-portfolio, na zawarcie umowy casting on line i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania pisemnej zgody, o której mowa powyżej na każde żądanie Centrum Filmowego ATV. Nick zindywidualizowana nazwa Użytkownika Portalu, przybrana na etapie rejestracji Konta na Portalu. Konto Użytkownika pamięć w przestrzeni teleinformatycznej Portalu określona Nickiem i hasłem dostępna przez Internet wraz z możliwością korzystanie z Usługi. Kod użytkownika indywidualny kod Użytkownika, nadany przez Casting On Line w celu identyfikacji, a obowiązujący w portalu Casting On Line. Treści oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika a udostępniane w Serwisie poprzez Wizytówkę Użytkownika. Portal internetowa platforma znajdująca się pod adresem internetowym będąca własnością Centrum Filmowego ATV Umowa umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Centrum Filmowym ATV na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie lub dokument upoważniający Centrum Filmowe ATV Film do reprezentowania interesów Uczestnika w negocjacjach z kontrahentami i promowania jego wizerunku w katalogu Galeria Twarzy. Holly Model Look Z Copyright

2 Ustawa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z późn. zm.). Usługa pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika Portalu. Regulamin niniejszy regulamin. Wpis wątek główny dodany przez Użytkownika. Komentarz każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych na Portalu. Formularz osobowy dokument opisujący cechy fizyczne, cechy charakterystyczne, predyspozycje, zainteresowania i osiągnięcia Uczestnika. II. Postanowienia ogólne: 1. Portal Holly Model Look umożliwia Użytkownikom stworzenie własnej galerii zdjęć - portfolio oraz bezpłatną ich prezentację i promocję w działach ZGŁOSZENIA, NAJ oraz podpisania bezpłatnej Karty Kariery HML i umieszczenie wybranych użytkowników portalu HML w kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujące filmy, reklamy,inne) 2. Użytkownik rejestruje się na portalu w kategoriach: modelka, model, fotomodelka, fotomodel, hostessa, hostmen, statyści, na czas nieokreślony 3. Użytkownik będący przedstawicielem ustawowym publikujący zdjęcia osoby niepełnoletniej, z chwilą dodania do Profilu zdjęć swojego dziecka oświadcza, że: przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich, lub działa wspólnie i w porozumieniu z osobą z którą sprawuje władzę rodzicielską. 4. Użytkownik Internetu posiada opcję przeglądania Portalu. 5. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW oraz adresu niezbędne jest do pełnego korzystania z Portalu. 6. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.5 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest zabronione. Holly Model Look Z Copyright

3 III. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy 1. W ciągu 10 dni od daty podpisania współpracy Karty Karier HML Użytkownikowi przysługuje prawo jej odstąpienia. 2. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawu rozwiązania współpracy Karty Karier HML, w szczególności w przypadku: cesji praw i zobowiązań Holly Model Look Centrum Filmowe, złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu współpracy Karty Karier w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian. 3. Ze skutkiem natychmiastowym Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy Karty Karier HML jeżeli: Użytkownik w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał logowania na Portalu, w każdym czasie. 4. Zablokowaniem konta skutkować będzie sprzedaż Konta przez Użytkownika, gdyż rażąco narusza to niniejszy Regulamin IV. Rejestracja 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest: rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Holly Model Look Centrum Filmowe, które dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 7 poniżej. 2. W ramach procesu rejestracji Konta Użytkownik podaje informacje zgodne z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie Użytkownik stosuje, korzystajac z portalu,otrzymany w wyniku rejestracji Swój kod klienta Użytkownik może podmieniać,kasować,uzupełniać zamieszczone Treści. Holly Model Look Z Copyright

4 3. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do: odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika, zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna). 4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Portalu w tym także informacji reklamowych i marketingowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce na Portalu. 5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że: dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na Portalu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich; w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Holly Model Look Centrum Filmowe, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich,holly Model Look Centrum Filmowe dokona na podstawie obowiązującego prawa zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemną odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego; samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Portalu; wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce Użytkownika w celach informacyjno-promocyjnym Portalu oraz mediach internetowych. 1. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji wyraża zgodę na: przetwarzanie przez Holly Model Look Centrum Filmowdę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce Użytkownika w celach informacyjnopromocyjnym Portalu oraz mediach internetowych. e wszelkich przekazanych podczas rejestracji danyce wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone Holly Model look centrum Filmowe na wykorzystywanie powyższych danych, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. z poz. zm.(dz. U. nr 133 Holly Model Look Z Copyright

5 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Holly Model Look Centrum Filmowe na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z nadesłanymi zdjęciami - portfolio na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na portalu przetwarzanie zebranych danych osobowych oraz nadesłanych zdjęć portfolio w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, statystycznych oraz przedstawianie i zlecanie wizerunków dla współpracy z podmiotami gospodarczymi a w szczególności z Holly Model Look Centrum Filmowe gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, gg, skype, nr telefonów przez serwis Casting On Line w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług, świadczonych przez portal Holly Model Look. weryfikację casting przeprowadzony On Line przez specjalistów HML w celu zamieszczenia wybranych wizerunków w dziale NAJ. (weryfikacja casting odbywa się na podstawie nadesłanego zgłoszenia wraz ze zdjęciami portfolia) propozycję podpisania Karty Karier HML co umożliwia uczestnikowi dodatkowa promocję i umieszczenie w kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujące filmy,reklamy,inne). Weryfikacji i umieszczenia wizerunków z działu NAJ do w/w kategorii dokonują specjaliści z HML 1. Współpraca Holly Model look Centrum Filmowe a) Użytkownicy nadsyłający swoje zdjęcia portfolio wraz z opisem są promowane i tworzą społeczność portalu Holly Model Look. b) Użytkownicy tworzący społeczność portalu Holly Model Look będą wybierani ON LINE przez specjalistów HML w celu zamieszczenia ich wizerunków w dziale NAJ. c) Użytkownicy działu NAJ otrzymają propozycję podpisania współpracy Karty Karier HML w Kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujace filmy, reklamy,inne). Ibędą zamieszczeni w katalogach ww kategoriach. d) Użytkownicy posiadajacy podpisane Karty Karier HML otrzymują informacje i zaproszenia na aktualne zlecenia,castingi,pokazy,reklamy,filmy eventy firmowe itp. e) Współpraca uczestnika posiadajacego Kartę Karier HML umożliwia promocję wizerunku i uczestnictwo w castingach i zleceniach. Holly Model Look Z Copyright

6 f) Współpraca uczestnika posiadającego Karte Karier HML nie jest określona czasowo. g) Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie Swoich zdjęć wykonanych w trakcie castingów zleceń imprez, eliminacji, wyborów, sesji zdjęciowych na stronach i materiałach reklamowych Holly Model Look Centrum Filmowe. h) Warunkiem skutecznego zawarcia współpracy Karty Karier HML jest przesłanie na adres Firmy: Holly Model Look Centrum Filmowe w Łodzi ul Piotrkowska 68 lok 32 podpisanej Karty Karier HML wraz z Oświadczeniem o przekazaniu zgody przez Uczestnika na korzystanie z wizerunku dla realizacji w celu współpracy z portalem Holly Model Look. Uwaga! Weryfikacji castingowej Uczestnika nadanie kodu klienta, zamieszczenie w dziale NAJ i po podpisaniu Karty Karier umieszczenie użytkownika w wybranych kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujące filmy, reklamy, inne) dokonują wyłącznie przedstawiciele i specjaliści Portalu Holly Model Look Centrum Filmowego Weryfikacja zamieszczenia użytkowników w/w kategoriach nadawana jest przez specjalistów HML na podstawie Karty Karier i formularza Portfolia Uczestnika. V. Ograniczenia techniczne i merytoryczne 1. Holly Model Look Centrum Filmowe nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 2. Holly Model Look Centrum Filmowe nie ponosi odpowiedzialności za: informacje o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom oraz autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników na Portalu, szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników zewnętrznych, innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) od Centrum Filmowego ATV oraz ingerencji osób trzecich niezależnych treści przekazywane i publikowane na Portalu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim, wydarzenia i zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Portalu i to z jakichkolwiek przyczyn, udostępnienie danych osobom upoważnionym i haseł, na podstawie właściwych przepisów prawa, szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Holly Model Look Centrum Filmowe, Holly Model Look Z Copyright

7 szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym odczytem lub zapisem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych, przerwy w działaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Holly Model Look Centrum Filmowe, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Holly Model Look Centrum Filmowe, 3. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zarażenie wirusami systemu Użytkownika. 4. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego konserwacji lub rozbudowy do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Portalu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Portalu lub korzystania z niego innym Użytkownikom. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie, sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn, zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Portalu, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Portalu, po opublikowaniu odpowiedniej informacji usunięcia: Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, pomówień firm branżowych i uczestników portalu HML. Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.). Holly Model Look Z Copyright

8 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Portalu oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etyki oraz sprzeczne z obowiązującym prawem 6. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Portalu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam). 7. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Portalu do prowadzenia działalności komercyjnej, ogłoszeniowe, reklamowejj wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich. 8. Zważywszy na charakter Portalu jako usługi związanej z fotomodelingiem, Holly Model Look Centrum Filmowe oświadcza, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: 9. zamieszczane zdjęcia niepełnoletnich uczestników nie mogą nosić znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta Użytkownika a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania. 10. Portal Holly Model Look Centrum Filmowe nie ponosi odpowiedzialności za nadsyłanie formularzy osobowych zdjęć portfolio od osób niepełnoletnich bez zgody rodziców i opiekunów prawnych. VI. Obowiązki Użytkownika 1. Wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciami i filmami na portal Użytkownik oświadcza, że zdjęcia,filmy przedstawiają Jego aktualny wizerunek i nie naruszają w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. Tym samym Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie jego w/w materiałów na portalu 7. W razie jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe w związku z publikacją, zdjęć, filmów, treści przekazanych przez uczestnika, ponosi on wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za ewentualne odszkodowania i koszty związane z roszczeniem jakie poniesie Holly Model Look Centrum Filmowe. 2. Zabrania sie przesyłanie nie swoich materiałów (zdjęć, filmów) oraz materiałów dotyczących innych osób niż zgłaszający (zdjęć, filmów, formularzy, textów,które mogą naruszyć dobra osobiste innych osób) 3. Zabrania się przesyłania zdjęć, filmów, opisów bez zgody autora na publikacje w/w materiałów na portalu Holly Model Look Z Copyright

9 4. W razie jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe w związku z publikacją, zdjęć, filmów, treści przekazanych przez uczestnika, ponosi on wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za ewentualne odszkodowania i koszty związane z roszczeniem jakie poniesie Holly Model Look Centrum Filmowe. 5. Użytkownik zobowiązany jest do: informowania Holly Model Look Centrum Filmowe o wszelkich zmianach a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości wysyłanych na adresy nie zaktualizowane, przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na Portalu, w przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych Użytkowników, zawiadomienia Holly Model Look Centrum Filmowe o tym fakcie, poprzez kliknięcie w przycisk zgłoś naruszenie. przestrzegania Regulaminu. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa przestrzegania powszechnie uznanych i akceptowanych zasad etyki, nie naruszania praw osób trzecich, w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, HollyModel Look dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego i jest zobowiazany do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Holly Model Look Centrum Filmowe przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Holly Model Look Centrum Filmowe lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Holly Model Look Centrum Filmowe do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Holly Model Look Z Copyright

10 VII. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Holly Model Look Centrum Filmowe w formie pisemnej na adres siedziby Holly Model Look Centrum Filmowe i określać: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika, rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, zarzuty Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. 3. Holly Model Look Centrum Filmowe obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Holly Model Look Centrum Filmowe przez podmioty, za które Holly Model Look Centrum Filmowe nie ponosi odpowiedzialności, Holly Model Look Centrum Filmowe przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. 4. Wszelkie reklamacje, związane z wysyłaniem swoich zgłoszeń na panel administracyjny, formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanych zdjęć należy zgłaszać pisemnie na adres: serwis Holly Model Look Centrum Filmowe, ul. Piotrkowska 68 lok. 32, Łódź lub drogą Ten adres jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć adres jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć 5. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń do projektu Holly Model Look Centrum Filmowe następuje przez wysłanie do serwisu formularzy osobowych wraz z dołączonymi min 3 zdjęciami (twarz, sylwetka, dowolne). 6. Po akceptacji i weryfikacji zgłoszeń przez administratora Użytkownik zostanie zamieszczony w dziale Zgłoszenia tworząc społecznosć Holly Model Look Centrum Filmowe Holly Model Look Z Copyright

11 VIII. Poufność 1. Osobiste dane oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa. 2. Holly Model Look Centrum Filmowe może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Holly Model Look Centrum Filmowe, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Holly Model Look Centrum Filmowe lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Holly Model Look Centrum Filmowe Każdy Użytkownik ma prawo: wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, do poprawiania tych danych, do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników. 4. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie. IX. Charakterystyka portalu 1. Zdjęcia, nadesłane przez Użytkownika, biorą udział w konkursie sms Star&Stars i Look Stars przez okres nieokreślony od daty umieszczenia ich na serwerze. 2. Portal Holly Model Look ma prawo zmniejszania/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie. 3. Na nadsyłanych do rejestracji zdjęciach powinna znajdować się wyłącznie jedna osoba. Większa ilość osób na fotografii spowoduje brak akceptacji ze strony administratora i będzie skutkowała odmową umieszczenia go w Portalu Holly Model Look. Zdjęcia powinny pokazywać twarz i sylwetkę uczestnika wykorzystywania wizerunków Uczestników na wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych Holly Model Look Centrum Filmowe zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez konieczności każdorazowego informowania 4. Portal Holly Model Look nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim musi zweryfikować zdjęcia, umieszczone przez Użytkownika w zgłoszeniu. Holly Model Look Z Copyright

12 5. Portal Holly Model Look nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnianie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego, poświadczenie nie prawdy (nr telefonów, adres, dane osobowe i inne treści). 6. W rejestracji może wziąć udział każdy (również osoby nieletnie), młodzież oraz osoby dorosłe. 7. Przesyłane formularza osobowego wraz ze zdjęciami portfolio przez osoby niepełnoletnie następuje za zgoda,akceptacja i wiedzą rodziców i opiekunów prawnych. 8. Portal Holly Model Look zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć z portalu X. Postanowienia końcowe 1. Holly Model Look Centrum Filmowe dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 2. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa. 3. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług na Portalu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji. 4. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. 5. Każdy Użytkownik Portalu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu. 6. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzenia portalu 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: 9. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu. Holly Model Look Z Copyright

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu. REGULAMIN Usługi Konta Portalowego I. DEFINICJE: INTERIA.PL - GRUPA INTERIA.PL MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis gdziekupilas.pl udostępniany jest przez IPSOFTWARE Igor Pochyły Eugeniusza Horbaczewskiego 37/6 54-130 Wrocław 2. Serwis gdziekupilas.pl prezentuje informacje, materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu fishki.pl, fisie.pl. I. Definicje:

Regulamin korzystania z serwisu fishki.pl, fisie.pl. I. Definicje: Regulamin korzystania z serwisu fishki.pl, fisie.pl I. Definicje: INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu pokazywarka.pl. I. Definicje:

Regulamin serwisu pokazywarka.pl. I. Definicje: Regulamin serwisu pokazywarka.pl I. Definicje: INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu SMAKER

Regulamin serwisu SMAKER Regulamin serwisu SMAKER I. Definicje: INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Bazy Wiedzy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FORA.PL

REGULAMIN SERWISU FORA.PL REGULAMIN SERWISU FORA.PL 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego fora.pl do którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: Gadu Gadu Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje

Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje Regulamin użytkowników korzystających z portali w projekcie wortale.net 1. Definicje 1. wortale.net oznacza platformę działającą pod adresem www.wortale.net 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.znajdzfoto.pl. Usługodawcą jest spółka Eksadata Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin")

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin") I. Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: (d) (e) (f) (g) (h) "Platforma e-learningowa" platforma

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu www.auto.pl / www.auto.com.pl prowadzonego przez firmę Profit

Regulamin korzystania z portalu www.auto.pl / www.auto.com.pl prowadzonego przez firmę Profit Regulamin korzystania z portalu www.auto.pl / www.auto.com.pl prowadzonego przez firmę Profit 1. Zasady ogólne 1. Korzystanie z serwisów www.auto.pl oraz www.auto.com.pl wiąże się z wcześniejszą akceptacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

2.5. Login prywatna unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

2.5. Login prywatna unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Art. 1 WSTĘP Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE Załącznik do Zarządzenia nr 21/15 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr. 27/2015 z dnia 01-10-2015r. Prezesa Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu poboczem.pl

Regulamin serwisu poboczem.pl Regulamin serwisu poboczem.pl I. Definicje: INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU CENEOLEK.PL 1 Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem portalu www.ceneolek.pl.pl (zwanego dalej: Portalem ) jest Ascellus sp. z o.o., z siedzibą w Woli

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV

REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV Załącznik Nr 1 do REGULAMINU USŁUGI STREFA KIBICA Niniejszy Regulamin Udostępniania amatorskich materiałów filmowych LechTV Online Moje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi PC Format I. DEFINICJE:

Regulamin Usługi PC Format I. DEFINICJE: Regulamin Usługi PC Format I. DEFINICJE: INTERIA.PL - Grupa INTERIA.PL Sp. o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300, (dane rejestrowe znajdują się w stopce

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN PORTALU TWOJABIBLIA.PL 1 Postanowienia wstępne 1. Portal TwojaBiblia.pl jest udostępniany przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

moduł wprowadzania Treści do Serwisu, mechanizmy wyszukiwawcze, forum, Wizytówkę Użytkownika.

moduł wprowadzania Treści do Serwisu, mechanizmy wyszukiwawcze, forum, Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu teksciory.pl Definicje: INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują się

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

dziekuje.pl Regulamin korzystania z usług interaktywnych w serwisie dziekuje.pl

dziekuje.pl Regulamin korzystania z usług interaktywnych w serwisie dziekuje.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. III. IV. DEFINICJE KORZYSTANIE Z USŁUG OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA V. USŁUGI VI. VII. VIII. IX. DANE UZYTKOWNIKA ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA ZMIANY REGULAMINU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FIXMYCAR.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SERWISU FIXMYCAR.PL. 1 Definicje REGULAMIN SERWISU FIXMYCAR.PL 1 Definicje 1. Administrator firma WebSystems Anna Gronostaj z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 12/19 27-200 Starachowice, NIP 6641975187, Regon 260734841. 2. Serwis - zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo