Drodzy Państwo! nr 2 /sierpnień Na dobry początek...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Państwo! nr 2 /sierpnień 2009. Na dobry początek..."

Transkrypt

1 nr 2 /sierpnień 2009 Na dobry początek... Drodzy Państwo! Jak zapewne Państwo wiecie, 6 sierpnia 2009 roku wprowadziliśmy do Tesco Program Lojalnościowy CLUBCARD. Obejmuje on zasięgiem wszystkie sklepy Tesco na terenie kraju. Jako jedyny w Polsce dociera więc do Klientów w ponad 290 hiper- i supermarketach. Mechanizm Programu CLUBCARD jest bardzo prosty i niesłychanie skuteczny w budowaniu długoterminowej lojalności Klientów. W numerze: CLUBCARD program lojalnościowy dla Klientów Tesco Grypa wyzwania dla biznesu w czasie pandemii Nowy standard produkcji Ŝywności Podczas zakupów w Tesco gromadzą oni punkty, za które raz na kwartał otrzymają bony pienięŝne CLUBCARD oraz kupony rabatowe na produkty naszych Dostawców, które mogą realizować podczas kolejnych zakupów. CLUBCARD oznacza równieŝ niespotykaną do tej pory proaktywną i indywidualną komunikację z kaŝdym Klientem. Pozwala czerpać wiedzę o zwyczajach zakupowych, by jak najlepiej dopasowywać nagrody do potrzeb Klientów. Program CLUBCARD to znakomita okazja, aby zaprosić Państwa naszych kontrahentów - do skorzystania wraz z nami z długoterminowych moŝliwości, jakie on oferuje. Pozwala docierać bezpośrednio do najbardziej zainteresowanych Klientów, rozwijać sprzedaŝ i promować Państwa produkty. Gorąco zachęcam do bliskiej współpracy z naszym działem zakupów oraz z zespołem odpowiedzialnym za Program CLUBCARD w Tesco. Z pozdrowieniami, Jerzy Glinka Dyrektor Działu Zakupów Tesco Polska

2 Z CLUBCARD wydajesz mniej! Wprowadzenie CLUBCARD to waŝna chwila w Ŝyciu Tesco Polska. Zarząd Firmy, z prezesem Ryszardem Tomaszewskim (w środku) na czele odebrał swoje Karty CLUBCARD i podczas zakupów zebrał pierwsze punkty na swoje konta. W sklepach Tesco stanęły specjalne stoiska, przy których hostessy codziennie opowiadają Klientom o korzyściach płynących z udziału w Programie CLUBCARD. Klienci ochoczo odbierają swoje karty CLUBCARD. Tylko pierwszego dnia wydaliśmy ponad 56 tysięcy zestawów Kart + kartbreloków. Karty-breloki to zresztą jedno z bardzo uŝytecznych rozwiązań, punkty na jedno konto mogą zbierać aŝ 3 osoby jednocześnie. Drodzy Czytelnicy! Nasz biuletyn tworzymy dla Was. Dlatego zaleŝy nam na Waszej opinii. Czekamy na uwagi i sugestie chcemy pisać o tym, co dla Państwa jest interesujące, dlatego liczymy na propozycje tematów, którymi zajmiemy się w kolejnych numerach. Piszcie do nas równieŝ, jeśli chcecie otrzymywać Biuletyn bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową.

3 AngaŜujemy się! Dołącz do akcji społecznej Tesco PomóŜ oddaj krew Co roku, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, media i szpitale alarmują, Ŝe Polsce brakuje krwi, która ratuje Ŝycie. Dlatego w tym roku w ramach Planu dla Społeczności Tesco wspiera honorowe krwiodawstwo. Pod hasłem PomóŜ oddaj krew zorganizujemy ponad 100 zbiórek krwi i akcji informacyjnych przy naszych sklepach w całej Polsce. Akcje odbywają się na parkingach w specjalnych namiotach albo w ambulansach przystosowanych do poboru krwi. Patronat nad akcją Tesco objęło Narodowe Centrum Krwi. Fachową obsługą zbiórek krwi zajmują się Regionalne Centra Krwiodawstwa. Na półmetku akcji do magazynów centrów krwiodawstwa trafiło ponad pół tysiąca litrów krwi. Akcja potrwa do końca października. *** Pamiętajmy nasza krew ratuje Ŝycie zachęcamy do zgłaszania się do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i honorowego oddawania krwi potrzebującym. *** Szczegóły na Nowa, konkursowa formuła Tesco dla Szkół przyciągnęła ponad pół tysiąca szkół i zespołów uczniowskich. Prace oceniało jury eksperckie, na czele z profesorem Pawłem Rowińskim z Polskiej Akademii Nauk oraz Agnieszką Olszówską z Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska. Najlepsze szkoły, które zajęły I miejsca w swoich województwach i swoich kategoriach wiekowych, pojadą na Wielki Finał (26 września w Pałacu Kultury i Nauki). Czy wiesz, Ŝe... Tesco najbardziej odpowiedzialne wśród firm handlowych w rankingu Gazety Prawnej. Tesco zdobyło 1. miejsce wśród przedsiębiorstw handlowych oraz 5. pozycję w kwalifikacji generalnej. Pieczę nad wiarygodnością raportu sprawował PricewaterhouseCoopers. To kolejna z nagród, jakie Tesco dostało w tym roku za działania społeczne (obok finału europejskiej nagrody CSR, dobrej praktyki w raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce oraz nagrody za ekodziałania European Trusted Brand 2009).

4 Wyzwania dla biznesu w czasie pandemii grypy W czerwcu br. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 6 stopień zagroŝenia grypą wywołaną przez wirus A/H1N1 (tzw. świńska grypa). Oznacza to, Ŝe mamy do czynienia ze światową pandemią tej choroby. W większości przypadków przebiega ona łagodnie i chorzy szybko wracają do zdrowia. W Polsce nie mamy jak do tej pory zbyt wielu przypadków zachorowania na tę grypę. Eksperci przewidują jednak, Ŝe w okresie jesiennym moŝe nastąpić znaczne nasilenie zachorowań, co moŝe spowodować wysoki poziom absencji pracowników. Szacuje się, Ŝe w niektórych krajach moŝe zachorować do 30% ludzi, a absencja chorobowa w szczytowym okresie zachorowań moŝe osiągnąć nawet 12%. Plan działania W Tesco mamy doświadczony zespół i solidny plan działania w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy on równieŝ zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania biznesu podczas pandemii grypy. Wśród rozwiązań, o których myślimy, jest np. czasowe wstrzymanie urlopów, przesunięcia personelu pomiędzy działami/sklepami w danym mieście czy stały kontakt z dostawcami w sprawie moŝliwości utrzymania regularnych dostaw. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest jak najlepsza współpraca Tesco z dostawcami, abyśmy niezaleŝnie od sytuacji mogli zaoferować naszym Klientom odpowiednią dostępność produktów i właściwy poziom usług. Bądź EKO z Tesco Mnóstwo przydatnych informacji dotyczących ekologii, zaangaŝowania Tesco w sprawy ochrony środowiska, podpowiedzi i wskazówki dla kaŝdego, kto na co dzień chce być EKO to i wiele więcej znajdzie od16 lipca kaŝdy internauta na - Nowy serwis eko to dawka przydatnych i przyjaznych informacji, dzięki którym łatwiej będzie oszczędzać energię w domu i w pracy oraz Biznes Pomocne informacje: zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla zakładów pracy na stronie internetowej Państwowego Zakładu Higieny: zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie grypy A/H1N1, w Internecie pod adresem: Z pewnością i Państwo macie świadomość, jak waŝne jest przygotowanie planów działania, które pozwolą Waszym firmom funkcjonować bez większych problemów w sytuacji, gdyby nastąpiło znaczne nasilenie zachorowań na grypę w naszym kraju. Bardzo pomocne moŝe być bieŝące śledzenie wszelkich zaleceń władz państwowych i samorządowych. DuŜą rolę odgrywa takŝe komunikacja z pracownikami, dzięki któej rozpowszechniamy i, w zaleŝności od potrzeb, odświeŝamy juŝ posiadaną przez nich wiedzę na temat znaczenia dobrych praktyk w zakresie higieny osobistej i higieny produktów. dbać o recykling - wyjaśnia Agnieszka Suszko, kierownik Planu dla Społeczności Tesco. Ciekawostką tego serwisu jest EKOLOGICZNY DOM (start we wrześniu). - To wirtualny symulator, dzięki któremu moŝna sprawdzić, ile zuŝywa się energii i emituje dwutlenku węgla w domu przeciętnego Kowalskiego - opowiada Wojciech Korchowiec, kierownik projektu. Do współpracy przy ekoprojekcie Tesco zaangaŝowali się teŝ partnerzy Whirlpool, Phillips oraz Biosystem, Tetra Pak i Reba.

5 Marki własne Jakość przede wszystkim Chcąc zapewnić naszym Klientom jak najlepszą ofertę, Tesco szczególną uwagę przykłada do dobrej jakości produktów naszej marki własnej. W tym celu stworzony został system kontroli, który pozwala nam na weryfikację jakości na kaŝdym etapie - zarówno przy projektowaniu nowego wyrobu, przy jego dystrybucji, jak i wówczas, gdy produkt jest juŝ na naszych półkach. Nadzór nad jakością sprawują Techniczni MenadŜerowie, Kontrolerzy Jakości w Centrum Dystrybucji oraz Specjaliści w Centrach Oceny Jakości (tzw. Kuchnie Smaków) w naszych hipermarketach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni. Ocena produktu na podstawie specyfikacji technicznej, która określa równieŝ parametry jakościowe - obywa się w czasie wizyt przedstawicieli Tesco u dostawców, przy przyjęciu dostaw do magazynu oraz w trakcie kontroli towarów w sklepach. Bezpieczeństwo produktów marki własnej Tesco kontrolują cyklicznie niezaleŝne, akredytowane laboratoria. Badane są równieŝ opinie kupujących kaŝdy produkt jest poddawany testom z udziałem naszych Klientów. Dane za ostatni rok pokazują, Ŝe aŝ 90% badanych wyrobów zostało pozytywnie ocenionych przez Klientów. Starania Tesco o wysoką jakość produktów marki własnej potwierdzają wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej. W swoim raporcie (za IV kwartał 2008) PIH wskazuje, Ŝe produkty pod markami Tesco były jednymi z tych, co do których zastrzeŝeń jakościowych było najmniej (w porównaniu do konkurencji). Pozytywne oceny, które produkty marki własnej Tesco otrzymują od Klientów i Inspekcji, to efekt dobrej współpracy Tesco z dostawcami, za którą dziękujemy. Badanie Opinii Dostawców 2009 Niemal trzy czwarte z zaproszonych dostawców wzięło udział w dorocznym Badaniu Opinii Dostawców, jakie od 5 lat przeprowadza Grupa Tesco. Osiągnięcie ogólnej ocena zadowolenia partnerów handlowych ze współpracy na poziomie 73% nie byłoby moŝliwe bez sprawnej, dwustronnej komunikacji oraz wspólnej pracy na rzecz osiągania wspólnych sukcesów. Więcej działań proaktywnych, wprowadzenie w Ŝycie wniosków z poprzedniego badania oraz mocniejsze oparcie współpracy na wartościach Tesco sprawiły, Ŝe część obszarów zostało ocenionych nawet 2 razy lepiej niŝ w roku ubiegłym. 83% respondentów uwaŝa, Ŝe Tesco traktuje swoich partnerów z szacunkiem, 80% docenia profesjonalizm zespołu Tesco, a dla 92% z nich współpraca z Tesco jest satysfakcjonująca. Ponad połowa respondentów potwierdziła, Ŝe dzięki współpracy z Tesco mogą się rozwijać i prowadzić coraz bardziej efektywny biznes. Dziękujemy Państwu za udział w badaniu. Chcę podkreślić, Ŝe daje nam to dodatkową motywację do dalszej pracy na rzecz budowania trwałych relacji biznesowych, korzystnych dla obu stron mówi Jerzy Glinka, Dyrektor Działu Zakupów Tesco Polska.

6 Rozwijajmy się razem Etyka w handlu JuŜ od 2005 roku Tesco Polska wspólnie z dostawcami produktów marki własnej Tesco realizuje Politykę Handlu Etycznego, która promuje wysokie standardy zatrudnienia w zakresie przestrzegania prawa pracy i praw człowieka. Polityka Handlu Etycznego obejmuje m.in. ocenę poziomu ryzyka zakładów oraz audyty weryfikujące tę ocenę. Dotychczas ocena ta była wykonywana przede wszystkim w oparciu o wiedzę Technicznego MenadŜera Tesco, nadzorującego dany zakład dostawcy. Nowy system oceny poziomu ryzyka, którego załoŝenia Tesco zaprezentuje dostawcom produktów marki własnej Tesco jesienią, przewiduje bardziej precyzyjne, a jednocześnie przejrzyste i jasne zasady oceny zakładów dostawców. Przygotowaliśmy nowy Kod Praktyk dla dostawców, nowy Formularz Samooceny oraz instrukcję wyjaśniającą, jak go wypełnić. Formularz jest narzędziem przejściowym, które będzie stosowane do czasu wdroŝenia docelowego systemu Sedex, czyli internetowej bazy danych o standardach przestrzegania prawa pracy. Szczegóły dotyczące nowego systemu przekazane będą przez Technicznych MenadŜerów Tesco, nadzorujących zakłady dostawców produkujące dla Tesco produkty marki własnej. WARTO WIEDZIEĆ Oparty jest na międzynarodowym standardzie BRC, Tesco Food Manufacturing Standard pozwala wyeliminować ryzyko wystąpienia problemów z wyprodukowaniem towarów niebezpiecznych, niezgodnych z wymogami prawa, czy oczekiwaniami Klienta. Zawiera równieŝ wiele zaleceń, które pozwalają zakładom stale podnosić standardy. Dzięki temu dostawcy stają się coraz bardziej konkurencyjni na rynku. Nowy standard produkcji Ŝywności dla Tesco Zdobycie i utrzymanie zaufania Klientów moŝna osiągnąć jedynie poprzez stałe zapewnianie, Ŝe produkty oferowane do sprzedaŝy pod markami Tesco są bezpieczne, spełniają wymagania określone przepisami prawa oraz prezentują jakość zgodną z ustaleniami Tesco oraz dostawców. Aby to osiągnąć, Tesco wspólnie ze swoimi partnerami chce dbać, by zakłady, w których produkowane są produkty marek Tesco, spełniały odpowiednie standardy produkcyjne i stale je podnosiły. W tym celu opracowaliśmy nowe wymagania dla producentów Ŝywności Standard Produkcji śywności Tesco ( Tesco Food Manufacturing Standard, TFMS). Wymagania te mają zastosowanie do wszystkich zakładów produkcji i paczkowania Ŝywności dla Tesco na całym świecie. Standard Produkcji śywności Tesco został przekazany do dostawców marek Tesco w grudniu W sierpniu rozpoczęliśmy audytowanie według nowego Standardu.

7 Produkty regionalne na półkach Tesco Rozwijajmy się razem Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Tesco - oprócz szerokiej gamy polskich produktów - wprowadziło do swojej oferty takŝe produkty regionalne, charakterystyczne dla danej części kraju. We wszystkich sklepach Tesco w Polsce oferowanych jest łącznie kilka tysięcy linii regionalnych, czyli produktów znanych i popularnych w danym regionie, lubianych przez Klientów danego sklepu. Z badań wynika, Ŝe Klienci poszukują produktów regionalnych zwłaszcza w takich kategoriach jak nabiał, pieczywo, wędliny, wyroby garmaŝeryjne, napoje, piwa, słodycze, pikle. W Tesco mogą je z łatwością odnaleźć na półce, dzięki specjalnemu oznaczeniu logo Produkty regionalne Szerszy asortyment produktów regionalnych w sklepach Tesco to sposób na pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej Ŝywności i polskiego dziedzictwa kulinarnego, a co za tym idzie - równieŝ zwiększenia ich zainteresowania tego typu produktami. Zapraszamy wszystkich dostawców regionalnych do współpracy z Tesco. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z odpowiednim kupcem. Napoje: Krzysztof Smalcerz - Piwa: Tomasz Szczęsny - Słodycze: Łukasz Jazowski - Ciastka: Grzegorz Postolski- Pikle: Joanna Achtel - Majonezy / ketchupy: Wojciech Tadla - Mąki/makarony: Paweł Jabłoński: Kawy/herbaty: Maciej Bednarz - Wędliny: Teresa Jeger - Nabiał: Wiesława Nalepa - Pieczywo: Adrian Dziura - Radosław Słodkowski GarmaŜ: Leszek Tymoniewicz -

8 Wiadomości z Centrum Dystrybucji Dodatkowa powierzchnia Magazynu ŚwieŜej śywności w Teresinie W czerwcu 2009 nowodobudowana część magazynu T2 w Teresinie rozpoczęła realizację dostaw świeŝej Ŝywności do wszystkich sklepów TESCO w Polsce. Dotychczas produkty z tych kategorii dowoŝone były do sklepów z dwóch magazynów: w Strykowie i w Teresinie. Przeniesienie całości tych operacji do jednego magazynu to część planów rozwoju sieci dystrybucji TESCO, jak i efekt optymalizacji kosztów. Aktualnie w magazynie w Teresinie na m2 kompletuje się zamówienia dla niemal 300 sklepów TESCO. Zmiana ta oznacza teŝ optymalizację transportu, efektywne planowanie tras i wypełnianie naczep dla wszystkich dostawców świeŝej Ŝywności. Wynajem skrzynek Skrzynki na świeŝą Ŝywność są przykładem rozwiązania WIN-WIN - z jednej strony pozwalają na ograniczenie kosztów zakupu opakowań (kartonów) przez dostawców, z drugiej - pozwalają na ograniczenie poziomu strat w transporcie do sklepów. Zachęcamy zatem dostawców ŚwieŜej śywności do kontaktu z działu dystrybucji (Marcin Hoffman; ) po szczegółowe informacje dotyczące moŝliwości, warunków i opłat za najem. W kilku zdaniach: -- Weryfikacja jakości opakowań Dział Dystrybucji rozpoczyna szczegółową analizę jakości opakowań (kartony, tray packi), które w procesach kompletacji i transportu ulegają zniszczeniu i generują straty i braki towarowe. Liczymy na duŝy wkład wszystkich dostawców w te rozmowy, abyśmy wspólnie mogli poprawić dostępność i jakość artykułów w sklepach. -- Warunki logistyczne Dział Dystrybucji kontynuuje takŝe rozmowy z dostawcami w kwestii przekształcenia warunków logistycznych z procentu od wartości towarów na koszt per opakowanie. Na spotkaniach specjaliści działu łańcucha dostaw będą wyjaśniać korzyści nowych form warunków logistycznych /7 Aby sprawniej zaopatrywać w świeŝą Ŝywność wszystkie sklepy Tesco, od września 2009 roku magazyn T2 w Teresinie będzie pracował przez 7 dni w tygodniu. Oznacza to równieŝ, Ŝe transporty od dostawców do magazynu będą równieŝ mogły być realizowane 7 dni w tygodniu.

9

nr 7/ grudzień 2010 Na dobry początek... Szanowni Państwo,

nr 7/ grudzień 2010 Na dobry początek... Szanowni Państwo, nr 7/ grudzień 2010 Szanowni Państwo, Na dobry początek... W tym roku obchodzimy 15-lecie Tesco w Polsce. Piętnaście lat naszej firmy to nie tylko ponad 350 sklepów i 4 miliony klientów tygodniowo, ale

Bardziej szczegółowo

nr 6/ wrzesień 2010 Na dobry początek... = extra oferta + extra obsługa + extra usługi Szanowni Państwo,

nr 6/ wrzesień 2010 Na dobry początek... = extra oferta + extra obsługa + extra usługi Szanowni Państwo, nr 6/ wrzesień 2010 Na dobry początek... Szanowni Państwo, Jedna z podstawowych wartości Tesco mówi, że dla Klientów staramy się bardziej niż ktokolwiek inny. Chcemy być wyjątkowi dla naszych Klientów,

Bardziej szczegółowo

nr 8 / marzec 2011 Na dobry początek...

nr 8 / marzec 2011 Na dobry początek... nr 8 / marzec 2011 Na dobry początek... Szanowni Państwo, Często patrzymy na Tesco przez pryzmat hipermarketów. Jednak z łącznej liczby prawie 370 sklepów w Polsce, aŝ 250 to małe osiedlowe placówki -

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW. Listopad 2010. To już 15 lat Tesco w Polsce Ambasadorzy Marek Własnych. Historyczna pasja i nowoczesny handel

MAGAZYN PRACOWNIKÓW. Listopad 2010. To już 15 lat Tesco w Polsce Ambasadorzy Marek Własnych. Historyczna pasja i nowoczesny handel nr 5 Listopad 2010 MAGAZYN PRACOWNIKÓW Grupy TESCO To już 15 lat Tesco w Polsce Ambasadorzy Marek Własnych Historyczna pasja i nowoczesny handel aktualności redakcja tym żyje tesco aktualności aktualności

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Ekologistyka na co dzień Szansa dla kolei towarowych Zmiany prawne w 2015 roku

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Ekologistyka na co dzień Szansa dla kolei towarowych Zmiany prawne w 2015 roku grudzień 12/2014 (53) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka sieci handlowych Ekologistyka na co dzień Szansa

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ROCZNY 2013 KILKA SŁÓW OD PREZESA s. 3 KILKA SŁÓW NA TEMAT RAPORTU s. 4 GRUPA ATLAS W 2013 ROKU s. 7 W ROLI PRACODAWCY s. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA s. 22

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Z LABIRYNTU PROGRAMÓW WSPARCIA SPRZEDA Y JEST WIELE WYJŚĆ FMCG NIE OSZCZĘDZA NA LOJALNOŚCI GRA DO JEDNEJ BRAMKI ZWANEJ LOJALNOŚĆ

Z LABIRYNTU PROGRAMÓW WSPARCIA SPRZEDA Y JEST WIELE WYJŚĆ FMCG NIE OSZCZĘDZA NA LOJALNOŚCI GRA DO JEDNEJ BRAMKI ZWANEJ LOJALNOŚĆ PORADNIK PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE Z LABIRYNTU PROGRAMÓW WSPARCIA SPRZEDA Y JEST WIELE WYJŚĆ FMCG NIE OSZCZĘDZA NA LOJALNOŚCI GRA DO JEDNEJ BRAMKI ZWANEJ LOJALNOŚĆ CIĄGŁY PROCES DOSKONALENIA LOJALNOŚCI WSPACIE

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 23 29 listopada 2012 r. 19 Partner honorowy Partnerzy raportu XV EDYCJA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W XV edycji Raportu wyróżnieni zostali: Grupa Ferrero za wyznaczanie nowych standardów. Dowodem

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

GWIAZDY JAKOŚCI OBSŁUGI 2014

GWIAZDY JAKOŚCI OBSŁUGI 2014 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej lll GWAZDY JAKOŚC OBSŁUG 2014 RAPORT SPECJALNY: JAKOŚĆ OBSŁUG W POLSCE Już po raz siódmy Polski Program Jakość Obsługi przedstawia coroczny raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Już XV lat razem! W tym numerze: TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o.

Już XV lat razem! W tym numerze: TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club W tym numerze: Już XV lat razem! Szanowni Państwo, Drodzy Klienci! Słowem wstępu Prof.

Bardziej szczegółowo