Drodzy Państwo! nr 2 /sierpnień Na dobry początek...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Państwo! nr 2 /sierpnień 2009. Na dobry początek..."

Transkrypt

1 nr 2 /sierpnień 2009 Na dobry początek... Drodzy Państwo! Jak zapewne Państwo wiecie, 6 sierpnia 2009 roku wprowadziliśmy do Tesco Program Lojalnościowy CLUBCARD. Obejmuje on zasięgiem wszystkie sklepy Tesco na terenie kraju. Jako jedyny w Polsce dociera więc do Klientów w ponad 290 hiper- i supermarketach. Mechanizm Programu CLUBCARD jest bardzo prosty i niesłychanie skuteczny w budowaniu długoterminowej lojalności Klientów. W numerze: CLUBCARD program lojalnościowy dla Klientów Tesco Grypa wyzwania dla biznesu w czasie pandemii Nowy standard produkcji Ŝywności Podczas zakupów w Tesco gromadzą oni punkty, za które raz na kwartał otrzymają bony pienięŝne CLUBCARD oraz kupony rabatowe na produkty naszych Dostawców, które mogą realizować podczas kolejnych zakupów. CLUBCARD oznacza równieŝ niespotykaną do tej pory proaktywną i indywidualną komunikację z kaŝdym Klientem. Pozwala czerpać wiedzę o zwyczajach zakupowych, by jak najlepiej dopasowywać nagrody do potrzeb Klientów. Program CLUBCARD to znakomita okazja, aby zaprosić Państwa naszych kontrahentów - do skorzystania wraz z nami z długoterminowych moŝliwości, jakie on oferuje. Pozwala docierać bezpośrednio do najbardziej zainteresowanych Klientów, rozwijać sprzedaŝ i promować Państwa produkty. Gorąco zachęcam do bliskiej współpracy z naszym działem zakupów oraz z zespołem odpowiedzialnym za Program CLUBCARD w Tesco. Z pozdrowieniami, Jerzy Glinka Dyrektor Działu Zakupów Tesco Polska

2 Z CLUBCARD wydajesz mniej! Wprowadzenie CLUBCARD to waŝna chwila w Ŝyciu Tesco Polska. Zarząd Firmy, z prezesem Ryszardem Tomaszewskim (w środku) na czele odebrał swoje Karty CLUBCARD i podczas zakupów zebrał pierwsze punkty na swoje konta. W sklepach Tesco stanęły specjalne stoiska, przy których hostessy codziennie opowiadają Klientom o korzyściach płynących z udziału w Programie CLUBCARD. Klienci ochoczo odbierają swoje karty CLUBCARD. Tylko pierwszego dnia wydaliśmy ponad 56 tysięcy zestawów Kart + kartbreloków. Karty-breloki to zresztą jedno z bardzo uŝytecznych rozwiązań, punkty na jedno konto mogą zbierać aŝ 3 osoby jednocześnie. Drodzy Czytelnicy! Nasz biuletyn tworzymy dla Was. Dlatego zaleŝy nam na Waszej opinii. Czekamy na uwagi i sugestie chcemy pisać o tym, co dla Państwa jest interesujące, dlatego liczymy na propozycje tematów, którymi zajmiemy się w kolejnych numerach. Piszcie do nas równieŝ, jeśli chcecie otrzymywać Biuletyn bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową.

3 AngaŜujemy się! Dołącz do akcji społecznej Tesco PomóŜ oddaj krew Co roku, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, media i szpitale alarmują, Ŝe Polsce brakuje krwi, która ratuje Ŝycie. Dlatego w tym roku w ramach Planu dla Społeczności Tesco wspiera honorowe krwiodawstwo. Pod hasłem PomóŜ oddaj krew zorganizujemy ponad 100 zbiórek krwi i akcji informacyjnych przy naszych sklepach w całej Polsce. Akcje odbywają się na parkingach w specjalnych namiotach albo w ambulansach przystosowanych do poboru krwi. Patronat nad akcją Tesco objęło Narodowe Centrum Krwi. Fachową obsługą zbiórek krwi zajmują się Regionalne Centra Krwiodawstwa. Na półmetku akcji do magazynów centrów krwiodawstwa trafiło ponad pół tysiąca litrów krwi. Akcja potrwa do końca października. *** Pamiętajmy nasza krew ratuje Ŝycie zachęcamy do zgłaszania się do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i honorowego oddawania krwi potrzebującym. *** Szczegóły na Nowa, konkursowa formuła Tesco dla Szkół przyciągnęła ponad pół tysiąca szkół i zespołów uczniowskich. Prace oceniało jury eksperckie, na czele z profesorem Pawłem Rowińskim z Polskiej Akademii Nauk oraz Agnieszką Olszówską z Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska. Najlepsze szkoły, które zajęły I miejsca w swoich województwach i swoich kategoriach wiekowych, pojadą na Wielki Finał (26 września w Pałacu Kultury i Nauki). Czy wiesz, Ŝe... Tesco najbardziej odpowiedzialne wśród firm handlowych w rankingu Gazety Prawnej. Tesco zdobyło 1. miejsce wśród przedsiębiorstw handlowych oraz 5. pozycję w kwalifikacji generalnej. Pieczę nad wiarygodnością raportu sprawował PricewaterhouseCoopers. To kolejna z nagród, jakie Tesco dostało w tym roku za działania społeczne (obok finału europejskiej nagrody CSR, dobrej praktyki w raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce oraz nagrody za ekodziałania European Trusted Brand 2009).

4 Wyzwania dla biznesu w czasie pandemii grypy W czerwcu br. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 6 stopień zagroŝenia grypą wywołaną przez wirus A/H1N1 (tzw. świńska grypa). Oznacza to, Ŝe mamy do czynienia ze światową pandemią tej choroby. W większości przypadków przebiega ona łagodnie i chorzy szybko wracają do zdrowia. W Polsce nie mamy jak do tej pory zbyt wielu przypadków zachorowania na tę grypę. Eksperci przewidują jednak, Ŝe w okresie jesiennym moŝe nastąpić znaczne nasilenie zachorowań, co moŝe spowodować wysoki poziom absencji pracowników. Szacuje się, Ŝe w niektórych krajach moŝe zachorować do 30% ludzi, a absencja chorobowa w szczytowym okresie zachorowań moŝe osiągnąć nawet 12%. Plan działania W Tesco mamy doświadczony zespół i solidny plan działania w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy on równieŝ zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania biznesu podczas pandemii grypy. Wśród rozwiązań, o których myślimy, jest np. czasowe wstrzymanie urlopów, przesunięcia personelu pomiędzy działami/sklepami w danym mieście czy stały kontakt z dostawcami w sprawie moŝliwości utrzymania regularnych dostaw. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest jak najlepsza współpraca Tesco z dostawcami, abyśmy niezaleŝnie od sytuacji mogli zaoferować naszym Klientom odpowiednią dostępność produktów i właściwy poziom usług. Bądź EKO z Tesco Mnóstwo przydatnych informacji dotyczących ekologii, zaangaŝowania Tesco w sprawy ochrony środowiska, podpowiedzi i wskazówki dla kaŝdego, kto na co dzień chce być EKO to i wiele więcej znajdzie od16 lipca kaŝdy internauta na - Nowy serwis eko to dawka przydatnych i przyjaznych informacji, dzięki którym łatwiej będzie oszczędzać energię w domu i w pracy oraz Biznes Pomocne informacje: zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla zakładów pracy na stronie internetowej Państwowego Zakładu Higieny: zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie grypy A/H1N1, w Internecie pod adresem: Z pewnością i Państwo macie świadomość, jak waŝne jest przygotowanie planów działania, które pozwolą Waszym firmom funkcjonować bez większych problemów w sytuacji, gdyby nastąpiło znaczne nasilenie zachorowań na grypę w naszym kraju. Bardzo pomocne moŝe być bieŝące śledzenie wszelkich zaleceń władz państwowych i samorządowych. DuŜą rolę odgrywa takŝe komunikacja z pracownikami, dzięki któej rozpowszechniamy i, w zaleŝności od potrzeb, odświeŝamy juŝ posiadaną przez nich wiedzę na temat znaczenia dobrych praktyk w zakresie higieny osobistej i higieny produktów. dbać o recykling - wyjaśnia Agnieszka Suszko, kierownik Planu dla Społeczności Tesco. Ciekawostką tego serwisu jest EKOLOGICZNY DOM (start we wrześniu). - To wirtualny symulator, dzięki któremu moŝna sprawdzić, ile zuŝywa się energii i emituje dwutlenku węgla w domu przeciętnego Kowalskiego - opowiada Wojciech Korchowiec, kierownik projektu. Do współpracy przy ekoprojekcie Tesco zaangaŝowali się teŝ partnerzy Whirlpool, Phillips oraz Biosystem, Tetra Pak i Reba.

5 Marki własne Jakość przede wszystkim Chcąc zapewnić naszym Klientom jak najlepszą ofertę, Tesco szczególną uwagę przykłada do dobrej jakości produktów naszej marki własnej. W tym celu stworzony został system kontroli, który pozwala nam na weryfikację jakości na kaŝdym etapie - zarówno przy projektowaniu nowego wyrobu, przy jego dystrybucji, jak i wówczas, gdy produkt jest juŝ na naszych półkach. Nadzór nad jakością sprawują Techniczni MenadŜerowie, Kontrolerzy Jakości w Centrum Dystrybucji oraz Specjaliści w Centrach Oceny Jakości (tzw. Kuchnie Smaków) w naszych hipermarketach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni. Ocena produktu na podstawie specyfikacji technicznej, która określa równieŝ parametry jakościowe - obywa się w czasie wizyt przedstawicieli Tesco u dostawców, przy przyjęciu dostaw do magazynu oraz w trakcie kontroli towarów w sklepach. Bezpieczeństwo produktów marki własnej Tesco kontrolują cyklicznie niezaleŝne, akredytowane laboratoria. Badane są równieŝ opinie kupujących kaŝdy produkt jest poddawany testom z udziałem naszych Klientów. Dane za ostatni rok pokazują, Ŝe aŝ 90% badanych wyrobów zostało pozytywnie ocenionych przez Klientów. Starania Tesco o wysoką jakość produktów marki własnej potwierdzają wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej. W swoim raporcie (za IV kwartał 2008) PIH wskazuje, Ŝe produkty pod markami Tesco były jednymi z tych, co do których zastrzeŝeń jakościowych było najmniej (w porównaniu do konkurencji). Pozytywne oceny, które produkty marki własnej Tesco otrzymują od Klientów i Inspekcji, to efekt dobrej współpracy Tesco z dostawcami, za którą dziękujemy. Badanie Opinii Dostawców 2009 Niemal trzy czwarte z zaproszonych dostawców wzięło udział w dorocznym Badaniu Opinii Dostawców, jakie od 5 lat przeprowadza Grupa Tesco. Osiągnięcie ogólnej ocena zadowolenia partnerów handlowych ze współpracy na poziomie 73% nie byłoby moŝliwe bez sprawnej, dwustronnej komunikacji oraz wspólnej pracy na rzecz osiągania wspólnych sukcesów. Więcej działań proaktywnych, wprowadzenie w Ŝycie wniosków z poprzedniego badania oraz mocniejsze oparcie współpracy na wartościach Tesco sprawiły, Ŝe część obszarów zostało ocenionych nawet 2 razy lepiej niŝ w roku ubiegłym. 83% respondentów uwaŝa, Ŝe Tesco traktuje swoich partnerów z szacunkiem, 80% docenia profesjonalizm zespołu Tesco, a dla 92% z nich współpraca z Tesco jest satysfakcjonująca. Ponad połowa respondentów potwierdziła, Ŝe dzięki współpracy z Tesco mogą się rozwijać i prowadzić coraz bardziej efektywny biznes. Dziękujemy Państwu za udział w badaniu. Chcę podkreślić, Ŝe daje nam to dodatkową motywację do dalszej pracy na rzecz budowania trwałych relacji biznesowych, korzystnych dla obu stron mówi Jerzy Glinka, Dyrektor Działu Zakupów Tesco Polska.

6 Rozwijajmy się razem Etyka w handlu JuŜ od 2005 roku Tesco Polska wspólnie z dostawcami produktów marki własnej Tesco realizuje Politykę Handlu Etycznego, która promuje wysokie standardy zatrudnienia w zakresie przestrzegania prawa pracy i praw człowieka. Polityka Handlu Etycznego obejmuje m.in. ocenę poziomu ryzyka zakładów oraz audyty weryfikujące tę ocenę. Dotychczas ocena ta była wykonywana przede wszystkim w oparciu o wiedzę Technicznego MenadŜera Tesco, nadzorującego dany zakład dostawcy. Nowy system oceny poziomu ryzyka, którego załoŝenia Tesco zaprezentuje dostawcom produktów marki własnej Tesco jesienią, przewiduje bardziej precyzyjne, a jednocześnie przejrzyste i jasne zasady oceny zakładów dostawców. Przygotowaliśmy nowy Kod Praktyk dla dostawców, nowy Formularz Samooceny oraz instrukcję wyjaśniającą, jak go wypełnić. Formularz jest narzędziem przejściowym, które będzie stosowane do czasu wdroŝenia docelowego systemu Sedex, czyli internetowej bazy danych o standardach przestrzegania prawa pracy. Szczegóły dotyczące nowego systemu przekazane będą przez Technicznych MenadŜerów Tesco, nadzorujących zakłady dostawców produkujące dla Tesco produkty marki własnej. WARTO WIEDZIEĆ Oparty jest na międzynarodowym standardzie BRC, Tesco Food Manufacturing Standard pozwala wyeliminować ryzyko wystąpienia problemów z wyprodukowaniem towarów niebezpiecznych, niezgodnych z wymogami prawa, czy oczekiwaniami Klienta. Zawiera równieŝ wiele zaleceń, które pozwalają zakładom stale podnosić standardy. Dzięki temu dostawcy stają się coraz bardziej konkurencyjni na rynku. Nowy standard produkcji Ŝywności dla Tesco Zdobycie i utrzymanie zaufania Klientów moŝna osiągnąć jedynie poprzez stałe zapewnianie, Ŝe produkty oferowane do sprzedaŝy pod markami Tesco są bezpieczne, spełniają wymagania określone przepisami prawa oraz prezentują jakość zgodną z ustaleniami Tesco oraz dostawców. Aby to osiągnąć, Tesco wspólnie ze swoimi partnerami chce dbać, by zakłady, w których produkowane są produkty marek Tesco, spełniały odpowiednie standardy produkcyjne i stale je podnosiły. W tym celu opracowaliśmy nowe wymagania dla producentów Ŝywności Standard Produkcji śywności Tesco ( Tesco Food Manufacturing Standard, TFMS). Wymagania te mają zastosowanie do wszystkich zakładów produkcji i paczkowania Ŝywności dla Tesco na całym świecie. Standard Produkcji śywności Tesco został przekazany do dostawców marek Tesco w grudniu W sierpniu rozpoczęliśmy audytowanie według nowego Standardu.

7 Produkty regionalne na półkach Tesco Rozwijajmy się razem Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Tesco - oprócz szerokiej gamy polskich produktów - wprowadziło do swojej oferty takŝe produkty regionalne, charakterystyczne dla danej części kraju. We wszystkich sklepach Tesco w Polsce oferowanych jest łącznie kilka tysięcy linii regionalnych, czyli produktów znanych i popularnych w danym regionie, lubianych przez Klientów danego sklepu. Z badań wynika, Ŝe Klienci poszukują produktów regionalnych zwłaszcza w takich kategoriach jak nabiał, pieczywo, wędliny, wyroby garmaŝeryjne, napoje, piwa, słodycze, pikle. W Tesco mogą je z łatwością odnaleźć na półce, dzięki specjalnemu oznaczeniu logo Produkty regionalne Szerszy asortyment produktów regionalnych w sklepach Tesco to sposób na pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej Ŝywności i polskiego dziedzictwa kulinarnego, a co za tym idzie - równieŝ zwiększenia ich zainteresowania tego typu produktami. Zapraszamy wszystkich dostawców regionalnych do współpracy z Tesco. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z odpowiednim kupcem. Napoje: Krzysztof Smalcerz - Piwa: Tomasz Szczęsny - Słodycze: Łukasz Jazowski - Ciastka: Grzegorz Postolski- Pikle: Joanna Achtel - Majonezy / ketchupy: Wojciech Tadla - Mąki/makarony: Paweł Jabłoński: Kawy/herbaty: Maciej Bednarz - Wędliny: Teresa Jeger - Nabiał: Wiesława Nalepa - Pieczywo: Adrian Dziura - Radosław Słodkowski GarmaŜ: Leszek Tymoniewicz -

8 Wiadomości z Centrum Dystrybucji Dodatkowa powierzchnia Magazynu ŚwieŜej śywności w Teresinie W czerwcu 2009 nowodobudowana część magazynu T2 w Teresinie rozpoczęła realizację dostaw świeŝej Ŝywności do wszystkich sklepów TESCO w Polsce. Dotychczas produkty z tych kategorii dowoŝone były do sklepów z dwóch magazynów: w Strykowie i w Teresinie. Przeniesienie całości tych operacji do jednego magazynu to część planów rozwoju sieci dystrybucji TESCO, jak i efekt optymalizacji kosztów. Aktualnie w magazynie w Teresinie na m2 kompletuje się zamówienia dla niemal 300 sklepów TESCO. Zmiana ta oznacza teŝ optymalizację transportu, efektywne planowanie tras i wypełnianie naczep dla wszystkich dostawców świeŝej Ŝywności. Wynajem skrzynek Skrzynki na świeŝą Ŝywność są przykładem rozwiązania WIN-WIN - z jednej strony pozwalają na ograniczenie kosztów zakupu opakowań (kartonów) przez dostawców, z drugiej - pozwalają na ograniczenie poziomu strat w transporcie do sklepów. Zachęcamy zatem dostawców ŚwieŜej śywności do kontaktu z działu dystrybucji (Marcin Hoffman; ) po szczegółowe informacje dotyczące moŝliwości, warunków i opłat za najem. W kilku zdaniach: -- Weryfikacja jakości opakowań Dział Dystrybucji rozpoczyna szczegółową analizę jakości opakowań (kartony, tray packi), które w procesach kompletacji i transportu ulegają zniszczeniu i generują straty i braki towarowe. Liczymy na duŝy wkład wszystkich dostawców w te rozmowy, abyśmy wspólnie mogli poprawić dostępność i jakość artykułów w sklepach. -- Warunki logistyczne Dział Dystrybucji kontynuuje takŝe rozmowy z dostawcami w kwestii przekształcenia warunków logistycznych z procentu od wartości towarów na koszt per opakowanie. Na spotkaniach specjaliści działu łańcucha dostaw będą wyjaśniać korzyści nowych form warunków logistycznych /7 Aby sprawniej zaopatrywać w świeŝą Ŝywność wszystkie sklepy Tesco, od września 2009 roku magazyn T2 w Teresinie będzie pracował przez 7 dni w tygodniu. Oznacza to równieŝ, Ŝe transporty od dostawców do magazynu będą równieŝ mogły być realizowane 7 dni w tygodniu.

9

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo! nr 1 /maj 2009. Na dobry początek...

Drodzy Państwo! nr 1 /maj 2009. Na dobry początek... nr 1 /maj 2009 Na dobry początek... Drodzy Państwo! Handel jest kołem zamachowym gospodarki. Łączy producentów, handlowców i klientów. Wiemy, Ŝe i dla nas, i dla Państwa producentów i dostawców najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA KONTROLI JAKOŚCI

SPECJALISTA KONTROLI JAKOŚCI SPECJALISTA KONTROLI JAKOŚCI Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa Maciej Stoiński Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w sieci supermarketów Piotr i Paweł Plan prezentacji Supermarket Piotr

Bardziej szczegółowo

Dział Jakości. Jeśli interesuje cię, któryś z poniższych tematów:

Dział Jakości. Jeśli interesuje cię, któryś z poniższych tematów: Dział Jakości Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. Zaprasza Studentów po III lub IV roku studiów do odbycia praktyk w ramach Wakacyjnego Programu Praktyk 2016 w okresie (lipiec-wrzesień) Jeśli jesteś:

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Oferta Lokalna Gastronomia

Oferta Lokalna Gastronomia Oferta Lokalna Gastronomia Jak to działa? Partner poprzez Serwis zakupów grupowych pozyskuje nowych Klientów udzielając atrakcyjnego rabatu na swoje produkty i usługi. Partner (usługodawca) Serwis (HappyDay.pl)

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Jest wiele powodów, dla których nasi partnerzy instalują nasze systemy!

Jest wiele powodów, dla których nasi partnerzy instalują nasze systemy! Jest wiele powodów, dla których nasi partnerzy instalują nasze systemy! www.jablotron.com C-7INST0314PL0 Moi Drodzy, Firma Jablotron swój sukces zawdzięcza między innymi dobrej współpracy z instalatorami.

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do SYSTEM PARTNERSKI PORTALU ZAKUPYDODOMU.PL Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do Domu we wszystkich miastach w Polsce. Każdy z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index W 2015 roku Bank Millennium po raz ósmy z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? Program Szkoła z dobrą energią polega na zmianie sprzedawcy energii elektrycznej przez placówkę oświatową, a jego cel to obniŝenie

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG

Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG Badanie satysfakcji z wynagrodzeń i benefitów w firmie branŝy FMCG na przykładzie Polskiej Grupy Dystrybucyjnej NAVO NAVO Od roku 2001 ogólnopolski dystrybutor P&G na rynku tradycyjnym 650 mln obrotu w

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych

LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych Lublin, 29.05.2015 Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw AGENDA: 1) Sieć logistyczna Stokrotki 2) DZŁD -

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny Szanowni Państwo. OPINIA SERWIS-SMS - ANKIETY HANDLOWE to nowy Tele-Serwis Handlowo Usługowy, w którym poprzez telefon komórkowy KLIENT moŝe zaopiniować produkt

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Konkurs pod Honorowym Patronatem:

Konkurs pod Honorowym Patronatem: XII Liceum Ogólnokształcące we współpracy ze StraŜą Miejską Oddział Nowa Huta w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla młodzieŝy ponadgimnazjalnej z Nowej Huty w Krakowie pt. Bezpieczni

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 Szanowni Państwo. OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny U progu nowego sezonu turystycznego 2010 odwiedzający Was klienci zabiorą ze sobą niezapomniane wraŝenia z wymarzonego urlopu, pobytu i wakacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Dołącz do grona ponad 17 000 profesjonalnych sprzedawców internetowych! Twoje logo

Bardziej szczegółowo

Ramowe Porozumienie. (zaakceptowane przez Komitet 17 czerwca 2008)

Ramowe Porozumienie. (zaakceptowane przez Komitet 17 czerwca 2008) Ramowe Porozumienie Społeczne i środowiskowe standardy raportowania w Europejskim Przemyśle Skórzanym/Garbarstwie Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego Przemysłu Skórzanego i Garbarstwa (zaakceptowane

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie KONTROLA ZARZĄDCZA - ROZWÓJ URZĘDU, WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Jednym z głównych narzędzi umożliwiającym sprawne zarządzanie oraz

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania?

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Anna Madziewicz Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Co to jest sprzedaŝ? ...... Zaspokajanie potrzeb klienta naszym produktem Ludzie nie znoszą jak im

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

Joanna Depta-Ładak, Władysław Kubiak Krew ratuje Ŝycie

Joanna Depta-Ładak, Władysław Kubiak Krew ratuje Ŝycie Joanna Depta-Ładak, Władysław Kubiak Krew ratuje Ŝycie Akcja Krew ratuje Ŝycie była przeprowadzona w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu. Jej organizatorami byli Joanna Depta-Ładak i Władysław Kubiak,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE 1 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług polegających na moŝliwości korzystania przez UŜytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego!

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Chciałbym serdecznie przywitać obecnych w imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Wolsztyńskiego. Jest nam niezmiernie

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Prezentacja Programu KPK OECD promującego Wytyczne, przedstawienie wyników ankiety oceniającej zgodność

Bardziej szczegółowo

Program Ambasador Tesco

Program Ambasador Tesco Program Ambasador Tesco SPIS TREŚci Kim jesteśmy?....................................... 3 Czym jest Program Ambasador Tesco?............ 4 Kogo szukamy?...................................... 5 Twoje zadania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spoŝywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

SAP Business One E-Commerce

SAP Business One E-Commerce SAP Business One E-Commerce ZAISTNIEĆ W SIECI czyli jak zaoszczędzić prowadząc sprzedaŝ towarów, produktów i usług Chcesz poszerzyć ofertę Twojej firmy o moŝliwość prowadzenie interesów przez Internet?

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, WSTĘP Szanowni Państwo, Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce. Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Możliwe jest złożenie reklamacji i zamówienie części zamiennej bezpośrednio poprzez naszą stronę www.

Możliwe jest złożenie reklamacji i zamówienie części zamiennej bezpośrednio poprzez naszą stronę www. Przygotowując portal internetowy www.sanplast.pl dążyliśmy do ułatwienia Państwu procedury współpracy z naszym Działem Obsługi Klienta, w szczególności z Inspektorami Serwisu. Możliwe jest złożenie reklamacji

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin

Konkurs Konsumencki ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości Regulamin Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Patronat medialny objęli: Magazyn "Handel w Polsce.pl" Portal "Handel

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE JAKOŚĆ ROKU Regulamin NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia.

PPP w gospodarce ściekowej. Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. PPP w gospodarce ściekowej Budowa małych energooszczędnych systemów kanalizacyjnych w formule PPP organizacja projektu i warunki wdroŝenia. Budowa oczyszczalni ścieków Obecny stan w Polsce ETAP I - Przetarg

Bardziej szczegółowo

W numerze: Na dobry początek. nr 10 / wrzesień 2011

W numerze: Na dobry początek. nr 10 / wrzesień 2011 nr 10 / wrzesień 2011 Na dobry początek Szanowni Państwo! Są zdania, które zapadają w pamięć przysłowia, powiedzenia, słynne cytaty. Dziś coraz częściej do języka potocznego wchodzą dialogi z filmów reklamowych,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo