Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013)"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań. 2. Loteria organizowana jest na obszarze całego kraju. 3. Loteria promocyjna trwa od r. do r., z tym że okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od r. do r. 4. Loteria promocyjna jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań. 5. Promocją objęte są Lokaty Terminowe "SGB" 6-miesięczne oraz Lokaty Terminowe "SGB" 3- miesięczne założone w oddziałach Organizatora i banków spółdzielczych, których lista stanowi załącznik do regulaminu loterii, lub założone przez internet (wyłącznie w bankach objętych loterią, które świadczą taką usługę). 6. Do udziału w niniejszej loterii dopuszczone są lokaty: Lokata Terminowa "SGB" 6-miesięczna (lokata) lub/oraz Lokata Terminowa "SGB" 3-miesięczna (lokata) należące do: 1) grupy I: pełnoletnich osób fizycznych, 2) grupy II: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Grupy Uczestników, którzy mogą wziąć udział w loterii w danym banku spółdzielczym szczegółowo określa załącznik do regulaminu loterii. Z udziału w loterii promocyjnej wyłączone są lokaty należące do pracowników Organizatora i banków spółdzielczych wskazanych w załączniku. 7. W loterii oraz w losowaniu biorą udział lokaty spełniające łącznie następujące warunki: 1) minimalna kwota lokaty 500 zł, 2) lokata została założona w okresie promocji lokat, tj. od r. do r., 3) lokata nie została zlikwidowana przed upływem: a) 6 miesięcy od daty założenia Lokaty Terminowej "SGB" 6-miesięcznej, b) 3 miesięcy od daty założenia Lokaty Terminowej "SGB" 3-miesięcznej, 4) w losowaniu nagród I i II stopnia biorą udział wyłącznie lokaty spełniające warunki określone w ppkt 1-3, należące do osób, które na dzień losowania nagród mają ukończone 18 lat. 8. Udziały w losowaniu nagród I i II stopnia (zwane dalej udziałami ) przyznawane są w następujący sposób: 1) w przypadku Lokaty Terminowej "SGB" 6-miesięcznej: dwa udziały w losowaniu nagród I i II stopnia przypada na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w pkt 7 ppkt 1-4 regulaminu, 2) w przypadku Lokaty Terminowej "SGB" 3-miesięcznej: jeden udział w losowaniu nagród I i II stopnia przypada na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w pkt 7 ppkt 1-4 regulaminu.

2 9. W oddziałach Organizatora i banków spółdzielczych objętych loterią znajdować się będą materiały reklamowe zawierające informacje o loterii. Osoba zakładająca lokatę jest informowana przez pracownika banku, iż po założeniu lokaty staje się uczestnikiem loterii i bierze udział w losowaniu nagród. W przypadku, gdy osoba zakładająca lokatę nie wyraża na to zgody, może zostać wyłączona z udziału w loterii, pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji. W przypadku udostępnienia przez bank możliwości zakładania lokat za pośrednictwem serwisu internetowego, klient zakładając lokatę potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem loterii promocyjnej zamieszczonym na stronie internetowej banku (www.sgb.pl), co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w loterii. 10. Udziały zostaną zdematerializowane (nie zostaną wydrukowane), a losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się za pomocą elektronicznego programu losującego. 11. Uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu. Uczestnik może wygrać w loterii łącznie jedną nagrodę II stopnia oraz jedną nagrodę I stopnia. Spełnienie tego warunku zweryfikowane zostanie przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru w trakcie losowania. Jeśli okaże się, że dana osoba wygrała już nagrodę danego stopnia, to jej kolejne wylosowane zgłoszenie nie będzie uprawniało do nagrody tego samego stopnia, a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego Laureata. Zwycięski udział nagrodzony nagrodą I stopnia bierze udział w losowaniu nagród II stopnia. LOSOWANIA, POWIADOMIENIE O WYNIKACH, ODBIÓR NAGRÓD 12. Losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się r. w siedzibie Organizatora w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. Losowania dokona członek Wewnętrznej Komisji Nadzoru przy pomocy stosownej aplikacji komputerowej spośród wszystkich zarejestrowanych udziałów. 13. Losowanie nagród I i II stopnia zostanie przeprowadzone w następujący sposób: 1) w pierwszej kolejności, spośród wszystkich udziałów w loterii przyznanych zgodnie z treścią pkt 8 regulaminu, zostaną wylosowane udziały, których posiadacze staną się Laureatami nagród I stopnia, z zastrzeżeniem pkt 11 regulaminu loterii - łącznie zostanie rozlosowanych 7 nagród I stopnia, w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych, 2) następnie zostaną rozlosowane nagrody II stopnia spośród wszystkich udziałów przyznanych zgodnie z treścią pkt 8 regulaminu, na podstawie lokat założonych w danym banku, z zastrzeżeniem pkt 11 regulaminu loterii - łącznie zostanie rozlosowanych 501 nagród II stopnia w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych, 3) rodzaj i ilość losowanych nagród II stopnia przypadających na dany bank spółdzielczy oraz grupa Uczestników wśród, których rozlosowane będą nagrody w danym banku spółdzielczym określa załącznik do regulaminu loterii. 14. Jeśli po weryfikacji Laureatów nagród I i II stopnia okaże się, że którykolwiek z nich nie spełnia warunków określonych w regulaminie loterii (m.in. zastrzeżenie wynikające z treści pkt 6 regulaminu), utraci on prawo do nagrody. Wówczas, w dniu r. odbędzie się ponowne losowanie nagród, które nie zostały rozdysponowane. Nagrody te będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych, według zasad określonych w pkt 12 i 13 regulaminu loterii. 15. Określenie rodzaju i wartości nagród - łączna, maksymalna wartość puli nagród I i II stopnia, uwzględniająca kwoty podatku, wynosi ,00 zł brutto: 1) nagrody I stopnia o łącznej wartości, uwzględniającej podatek, w wys ,00 zł brutto: a) samochód osobowy marki Honda CRV 5D 2WD o wartości ,00 zł brutto 1 nagroda, z zastrzeżeniem, że:

3 - w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu Art Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Honda CRV 5D 2WD o wartości ,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości ,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii - łączna maksymalna wartość 1 nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,00 zł brutto, sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Honda CRV 5D 2WD będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361), b) samochód osobowy marki Honda Civic 4D o wartości ,00 zł brutto 1 nagroda, z zastrzeżeniem, że: - w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu Art Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Honda Civic 4D o wartości ,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 8.111,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii - łączna maksymalna wartość 1 nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,00 zł brutto, sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Honda Civic 4D będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361), c) motorower Romet RS 50 o wartości 4899,00 zł brutto 1 nagroda, z zastrzeżeniem, że: Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z motorower Romet RS 50 o wartości 4899,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 544,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii - łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie 5.443,00 zł brutto, sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci motorower Romet RS 50 o wartości będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), d) aparat fotograficzny Nicon D3200 o wartości 1.919,00 zł brutto 1 nagroda, e) rower Trans Syberian (wersja damska i męska) o wartości 1.399,00 zł brutto - 1 nagroda, f) grill Weber o wartości 675,00 zł brutto 1 nagroda, g) torba piknikowa o wartości 228,00 zł brutto 1 nagroda. 2) nagrody II stopnia o łącznej wartości, uwzględniającej podatek, w wys zł brutto: a) samochód marki Skoda Citigo 1.0 MPI/44 KW 3D (kolor czerwony), rocznik 2013 o wartości ,00 zł brutto - 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki

4 Skoda Citigo 1.0 MPI/44 KW 3D (kolor czerwony), rocznik 2013 o wartości ,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 3.743,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii - łączna maksymalna wartość 1 nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,00 zł brutto, sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Skoda Citigo 1.0 MPI/44 KW 3D (kolor czerwony), rocznik 2013 o wartości będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361), b) samochód marki Skoda Citigo 1.0 MPI/44 KW 3D (kolor metalizowany) rocznik 2013 o wartości ,00 zł brutto - 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Skoda Citigo 1.0 MPI/44 KW 3D (kolor metalizowany) rocznik 2013 o wartości ,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 3.899,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii - łączna maksymalna wartość 1 nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,00 zł brutto, sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Skoda Citigo 1.0 MPI/44 KW 3D (kolor metalizowany), rocznik 2013 o wartości będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361), c) motorower Romet RS 50 o wartości 4899,00 zł brutto 13 nagród, z zastrzeżeniem, że: Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z motorower Romet RS 50 o wartości 4899,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 544,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii - łączna maksymalna wartość 13 nagród, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,00 zł brutto, sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci motorower Romet RS 50 o wartości 4899,00 będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361), d) aparat fotograficzny Nicon D3200 o wartości 1.919,00 zł brutto 36 nagród o łącznej wartości zł brutto, e) rower Trans Syberian (wersja damska i męska) o wartości 1.399,00 zł brutto nagród o łącznej wartości ,00 zł brutto, f) grill Weber o wartości 675,00 zł brutto 72 nagród o łącznej wartości zł brutto, g) torba piknikowa o wartości 228,00 zł brutto 213 nagród o łącznej wartości zł brutto. 16. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej loterii promocyjnej wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 17. Laureaci nagród I i II stopnia będą zawiadamiani - o wygranej i sposobie oraz trybie jej odbioru - przez Organizatora pisemnie listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej najpóźniej

5 do dnia r. Dodatkowo wyniki losowań nagród I i II stopnia będą podane do publicznej wiadomości w okresie od dnia r. do dnia r. poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie i oddziałach Organizatora oraz banków spółdzielczych wskazanych w załączniku do regulaminu oraz dostępne będą na stronie poprzez wskazanie numeru lokaty oraz oddziału banku, w którym została założona. 18. Nagrody I i II stopnia będą wydawane od dnia r. do dnia r. w miejscu, w którym Laureat założył zwycięską lokatę (lista oddziałów Organizatora i banków spółdzielczych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) lub w banku objętym loterią, którego dotyczy strona internetowa, na której Laureat założył lokatę. Laureat przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Laureata z nagrody. Nagrody nieodebrane i nagrody, co do których posiadacze utracili prawo, nie podlegają kolejnemu, trzeciemu losowaniu i pozostają własnością dotychczasowego właściciela. 19. Nagroda zostanie wydana osobiście posiadaczowi lokaty lub osobie zakładającej lokatę w imieniu osoby prawnej lub osobie reprezentującej posiadacza wymienionej w KRS lub osobie upoważnionej, posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem mocodawcy. Osoba odbierająca nagrodę potwierdza pisemnie odbiór nagrody. PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZANIA LOTERII 20. Regulamin loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach banków spółdzielczych wskazanych w załączniku (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie w trakcie trwania loterii, tj. od dnia r. do dnia r. 21. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej komisją, powołana przez Organizatora. Organizator wydaje regulamin działania komisji. W składzie komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 22. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) od dnia r. do dnia r. 23. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem tych danych w rozumieniu ustawy jest Organizator. Z kolei uczestnikom loterii przysługuje prawo do wglądu swoich danych i ich poprawienia. REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 24. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie w jeden z poniższych sposobów: 1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia r., najpóźniej do dnia r. - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań; 2) dostarczone osobiście od dnia r. (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) najpóźniej do dnia r. do siedziby Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.

6 25. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, wskazany w pkt 24, z dopiskiem na kopercie: Reklamacja Lokata SGB (wiosna 2013). 26. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2013), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 27. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską. 28. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 29. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 30. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 31. Nagrody rzeczowe I i II stopnia nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. Nagradzanym uczestnikom loterii promocyjnej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta. 32. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Załącznik nr 2 do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 22 maja 2015r. Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB 0 Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo