Inteligentny system przyjazny dla instalatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentny system przyjazny dla instalatora"

Transkrypt

1 Inteligentny system przyjazny dla instalatora Polska Projektowa

2 Dokumentacja dla instalatorów Spis treści 1. Ogólny opis budowy systemu Jednostka Centralna Moduły... 3 a. Moduły wejściowe (sensory)... 4 b. Moduły wyjściowe (aktory) Panele sterujące Magistrala komunikacyjna Elementy pomocnicze Jak planowad instalację DARIN Różnice pomiędzy instalacją tradycyjną a inteligentną Zasady prowadzenia i łączenia magistrali DARIN Podłączanie i użytkowanie modułów Moduł ściemniacza 230V - podwójny, podtynkowy (DARIN DA02) Moduł rolet 230V pojedynczy, podtynkowy (DARIN SC01) Moduł przekaźników 8A - podwójny, podtynkowy (DARIN BR02) Moduł dwóch przekaźników (DARIN MR02) Konwerter magistrali (DARIN BC01) Moduł wejśd/wyjśd binarnych (DARIN IO22) Moduł wejśd binarnych (DARIN IO40) Moduł 4 wyjśd triakowych (DARIN TR04) Moduł sterownika bramy (DARIN GC01) Moduł przycisku podwójnego (DARIN TB02) Moduł przycisku pojedynczego (DARIN TC01) Moduł przycisków klasycznych (DARIN CB04) Moduł ściemniacza LED potrójny, podtynkowy (DARIN DL03) Moduł oświetlenia RGB (DARIN CC01) Moduł czujnika temperatury (DARIN TS02) Moduł czujnika temperatury i jasności (DARIN TL11) Moduł czujnika jasności (DARIN LS02) Moduł czujnika ruchu (DARIN MS01)

3 System DARIN - Po prostu inteligentny 1. Ogólny opis budowy systemu System DARIN jest systemem o architekturze rozproszonej. Oznacza to, iż poszczególne elementy systemu mogą pełnid swoje funkcje w oddaleniu od innych, w szczególności od jednostki sterującej. Rys.1. Ogólny schemat działania systemu DARIN W skład systemu wchodzą następujące elementy: 1.1. Jednostka Centralna Jednostka Centralna z punktu widzenia architektury systemu DARIN jest urządzeniem nadrzędnym, odpowiedzialnym za sterowanie elementami systemu, przetwarzanie informacji napływających z otoczenia (za pośrednictwem modułów typu sensor), podejmowanie decyzji na podstawie wyrażeo logicznych oraz wysyłaniem rozkazów do modułów wykonawczych a także komunikację z otoczeniem za pośrednictwem sieci ethernetowej, Internetu oraz innych mediów Moduły Moduły są elementami pozwalającymi na podłączenie urządzeo zewnętrznych, takich jak oświetlenie, rolety, ogrzewanie oraz dostarczenie informacji z obiektu o jego stanie (np. fakcie obecności napięcia, zamknięcia okna, itp.) lub o stanie środowiska (np. temperaturze, wilgotności, itp.). 3

4 Ze względu na pełnioną funkcję, moduły dzielimy na: a. Moduły wejściowe (sensory) Moduły wejściowe wprowadzają informację w postaci analogowej (w zakresie od 0 do 100% wartości), binarnej (włączone lub wyłączone) lub też pozwalają generowad zdarzenia (np. naciśnięcie przycisku) do systemu. Dzięki modułom wejściowym możliwy jest odczyt informacji z poziomu interfejsu (np. sprawdzenie temperatury, wilgotności), ich rejestrowanie w celu dalszej analizy (np. zużycia energii elektrycznej do celów ogrzewania w zależności od zmiany temperatury otoczenia w kolejnych latach) a także sterowanie innymi urządzeniami w oparciu o zdarzenia i logiki (np. regulacja temperatury, włączenie nawadniania gdy gleba jest zbyt sucha, etc). Do modułów wejściowych zaliczamy m.in.: moduł czujnika temperatury; moduł czujnika oświetlenia; moduł przycisku; moduł wejśd binarnych; moduł czujnika ruchu; oraz wiele innych. b. Moduły wyjściowe (aktory) Moduły wyjściowe pozwalają na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi w oparciu o sygnały wysyłane przez Jednostkę Centralną. Do modułów wyjściowych zaliczamy m.in.: moduł ściemniacza; moduł sterownika rolet; moduł przekaźnikowy; moduł wyjśd binarnych oraz wiele innych Panele sterujące Panele sterujące są w uproszczeniu elementami pozwalającymi na podgląd działania systemu (np. wartości pochodzących z modułów wejściowych, jak temperatura, itp.), sterowanie dołączonymi urządzeniami (np. włączenie, wyłączenie lub zmiana jasności oświetlenia) oraz konfigurację ustawieo. Do paneli sterujących zaliczamy zarówno urządzenia komputerowe pozwalające uruchomid aplikację interfejsu użytkownika jak i urządzenia mobilne (tablety - np. Apple ipad oraz telefony - np. Apple iphone). 4

5 Aby urządzenie współpracowało z systemem DARIN, niezbędne jest aby obsługiwało poprawnie wyświetlanie stron internetowych wykonanych w technologii HTML5/CSS3/Java Script. Nie wszystkie urządzenia spełniające w/w kryteria nadają się do współpracy z system DARIN i jego producent nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeo. Przed zakupem danego urządzenia radzimy zapoznad się z listą aktualnie wspieranych urządzeo Magistrala komunikacyjna Magistrala stanowi element łączący moduły oraz Jednostkę Centralną, zapewniający im zasilanie oraz komunikację. Wykorzystana została magistrala przewodowa opracowana specjalnie na potrzeby systemu DARIN, mająca na celu zapewnienie wysokiej niezawodności, w szczególności w porównaniu z systemami bezprzewodowymi Elementy pomocnicze Elementy pomocnicze nie realizują bezpośrednio zadao automatyki budynkowej, jednakże są one niezbędne lub korzystne z punktu widzenia działania całości systemu. Do elementów pomocniczych zaliczamy m.in. zasilacze, konwertery magistrali, rozdzielacze i łączniki. 5

6 2. Jak planowad instalację DARIN Przed przystąpieniem do planowania instalacji inteligentnej w oparciu o system DARIN niezbędne jest dokładne zrozumienie różnid pomiędzy instalacją tradycyjną. Pozwoli to na bezproblemowe zaplanowanie niezbędnych działao w sposób mający na celu optymalizację zarówno techniczną jak też pod względem czasu wykonania instalacji oraz jej kosztu Różnice pomiędzy instalacją tradycyjną a inteligentną Podstawową różnicą jest sposób sterowania. W instalacji tradycyjnej każde urządzenie wykonawcze (lampa, roleta) musi byd podłączone bezpośrednio lub pośrednio z elementem sterującym (np. wyłącznikiem). Wymaga to instalacji znacznych ilości okablowania (pomiędzy elementami lub do rozdzielnicy, w której wykonywane są połączenia. W systemie inteligentnym DARIN wszystkie urządzenia komunikują się w oparciu o nowoczesną magistralę komunikacyjną wymieniając informacje o swoim stanie oraz zdarzeniach. System w oparciu o wprowadzone przez użytkownika reguły podejmuje odpowiednie działania i informuje elementy wykonawcze o konieczności zmiany stanu. Przykładowo, jeśli na dworze jest ciemno (czujnik światła odnotował spadek jasności poniżej ustalonego progu) a goście podeszli do bramy (czujnik ruchu wykrył obecnośd osób w strefie detekcji), system analizuje zaistniałą sytuację i natychmiast podejmuje działanie wskazane uprzednio przez użytkownika lub instalatora zapala łagodnie oświetlenie przed wejściem aby nie oślepid gości i jednocześnie informuje gospodarza o wizycie. Rys.2. przedstawia schemat ideowy instalacji inteligentnej DARIN. 6

7 Rys.2. Schemat ideowy instalacji inteligentnej DARIN 7

8 3. Zasady prowadzenia i łączenia magistrali DARIN Magistrala komunikacyjna systemu DARIN, z racji zastosowania transmisji różnicowoprądowej, jest stosunkowo odporna na zakłócenia indukowane w przewodniku. Ponadto każdy moduł posiada przetwornicę napięcia zasilającego zabezpieczoną m.in. przed podaniem zbyt wysokiego napięcia oraz przepięciami. Nie oznacza to jednakże iż w przypadku przekroczenia parametrów, niewłaściwego prowadzenia magistrali lub błędów instalacyjnych (np. zwarte żyły), system będzie pracował poprawnie. Zabezpieczenia te mają na celu uchronienie elementów systemu w przypadku zdarzenia losowego np. przepięcie w sieci a nie zabezpieczenie jego działania przed brakiem wiedzy instalatora lub użytkownika. Unikanie pętli wokół przewodników o dużych prądach Pierwszą z zasad jest prowadzenie magistrali w taki sposób, aby nie tworzyła ona pętli okalających przewody w których płynie prąd o znacznym natężeniu lub częstotliwości (np. do zasilania urządzeo grzewczych, etc). Zabezpieczenie przed kontaktem z napięciem sieciowym Magistrala powinna byd zabezpieczona przed kontaktem z napięciem powyżej 30V DC. W szczególności napięciem sieciowym 230V. Należy zwrócid baczną uwagę, by przewody magistralne były właściwie odizolowane od przewodów zasilających (np. w rozdzielnicy, puszkach, etc). 8

9 4. Podłączanie i użytkowanie modułów UWAGA, ważne! DARIN Nie należy nigdy dokonywad podłączenia, odłączenia lub modyfikacji systemu przy włączonym napięciu sieciowym lub dołączonych zasilaczach odbiorników sterowanych (np. oświetlen ia LED). Może to doprowadzid do uszkodzenia modułów, całości instalacji, porażeni a prądem elektrycznym a w rezultacie ciężkiego kalectwa lub śmierci. Oferowane moduły (o ile nie zaznaczono inaczej), przeznaczone są do stosowania we wnętrzu budynków, w ograniczonej wilgotności oraz temperaturze nie przekraczającej 40 C. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznad się z instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną dołączoną do danego modułu. W przypadku wątpliwości należy skontaktowad się ze wsparciem technicznym. Niewłaściwe podłączenie modułu może prowadzid do uszkodzenia danego modułu lub całości instalacji, porażenia prądem elektrycznym a w rezultacie ciężkiego kalectwa lub śmierci Instalatora lub Użytkownika. Porty komunikacyjne Moduły posiadają porty komunikacyjne przypominające wyglądem złącza ethernetowe stosowane w sieciach komputerowych. Jednakże w/w podobieostwo jest złudne i nie należy pod żadnym pozorem dołączad modułów do sieci komputerowej Ethernet ani żadnych innych urządzeo sieciowych gdyż może to doprowadzid do ich uszkodzenia. Sposób montażu modułu Większośd modułów systemu DARIN przeznaczona jest do montażu w puszkach podtynkowych. Sposób montażu przedstawia Rys.3. Rys.3. Sposób montażu modułu 9

10 4.1. Moduł ściemniacza 230V - podwójny, podtynkowy (DARIN DA02) Moduł ściemniacza DARIN DA02 przeznaczony jest do sterowania jasnością oświetlenia żarowego (o charakterze rezystancyjnym), takiego jak m.in. tradycyjne żarówki oraz żarówki halogenowe. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.4. Etykieta modułu DARIN DA02 UWAGA! Modułu nie wolno dołączad do innych źródeł oświetlenia niż rezystancyjne, w szczególności do transformatorów halogenowych tradycyjnych i elektronicznych oraz oświetlenia wyładowawczego. Grozi to uszkodzeniem modułu oraz źródła światła. Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Napięcie zasilania: V AC 50 / 60Hz Maksymalna moc: 200 W / kanał (łącznie nie więcej niż 400 W) Zabezpieczenie termiczne: 105 C Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł ściemniacza DARIN DA02 do poprawnej pracy wymaga podłączenia w oparciu o tzw. instalację dwuprzewodową. Oznacza to, iż do modułu niezbędne jest doprowadzenie zarówno przewodu fazowego jak i neutralnego. Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Zgodnie z Rys.5. do wyprowadzeo "IN" podłączamy zasilanie 230V (przewód fazowy oraz neutralny) a do wyprowadzeo OUT dołączamy jeden lub dwa obwody oświetleniowe. Rys.5. Schemat podłączenia jednego obwodu oświetleniowego do modułu DARIN DA02 10

11 4.2. Moduł rolet 230V pojedynczy, podtynkowy (DARIN SC01) Moduł rolet DARIN SC01 przeznaczony jest do sterowania pojedynczą roletą napędzaną silnikiem 230V, pozwalającym na jej pełne otwarcie, zamknięcie, zatrzymanie oraz ustawienie w określonej pozycji. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.6. Etykieta modułu DARIN SC01 UWAGA! Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Napięcie zasilania: V AC 50 / 60Hz Maksymalna moc: 400 W Zabezpieczenie termiczne: 105 C Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Detekcja położenia w oparciu o wyłączniki kraocowe rolety Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł rolet DARIN SC01 do poprawnej pracy wymaga podłączenia w oparciu o tzw. instalację dwuprzewodową. Oznacza to, iż do modułu niezbędne jest doprowadzenie zarówno przewodu fazowego jak i neutralnego. Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości rolety, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Zgodnie z Rys.7., do wyprowadzeo "IN" podłączamy zasilanie 230V (przewód fazowy oraz neutralny) a do wyprowadzenia OUT dołączamy roletę. Zacisk N przeznaczony jest dla przewodu wspólnego (najczęściej niebieskiego), U przewodu odpowiedzialnego za ruch rolety do góry a D w dół. Należy zapoznad się z dokumentacją napędu rolety w celu sprawdzenia właściwych kolorów przewodów. Rys.7. Schemat podłączenia modułu DARIN SC01 do rolety 11

12 4.3. Moduł przekaźników 8A - podwójny, podtynkowy (DARIN BR02) Moduł przekaźników DARIN BR02 jest modułem wyjśd, pozwalającym na sterowanie dwoma niezależnymi odbiornikami energii o jednostkowym natężeniu prądu nie przekraczającym 8A oraz o łącznym 16A. Każdy przekaźnik posiada styki NO oraz NC. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.8. Etykieta modułu DARIN BR02 UWAGA! Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Ilośd wyjśd: 2 Typ wyjśd: przekaźnikowe, NO oraz NC Maksymalne napięcie przełączane: 240V AC / 24V DC Maksymalny prąd 8A / przekaźnik Trwałośd: 100'000 cykli przy obciążeniu znamionowym Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości sterowanego odbiornika, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Moduł przekaźnikowy DARIN BR02 do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Moduł posiada 6-pinowe złącze, na które zostały wyprowadzone zaciski przekaźników (oznaczone na 8. symbolami R1 oraz R2). Wyprowadzone złącza dla każdego z przekaźników posiadają zestyk normalnie otwarty (NO) oraz normalnie zamknięty (NC) a także zestyk C służący do doprowadzenia napięcia. Rys.9. Schemat połączeo modułu DARIN BR02 12

13 4.4. Moduł dwóch przekaźników (DARIN MR02) Moduł dwóch przekaźników DARIN MR02 jest modułem wyjśd, pozwalającym na sterowanie dwoma niezależnymi odbiornikami energii o jednostkowym natężeniu prądu nie przekraczającym 4A oraz o łącznym 6A. DARIN MR02 może byd wykorzystany m.in. do sterowania elektrycznymi głowicami termostatycznymi, doskonale sprawdzi się też w ogrodzie - pozwala załączad elektrozawory dużej mocy a także sterowad pompą wody deszczowej wspomagając pielęgnację trawnika. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.10. Etykieta modułu DARIN MR02 UWAGA! Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Ilośd wyjśd: 2 Typ wyjśd: przekaźnikowe, NO Maksymalne napięcie przełączane: 240V AC / 24V DC Maksymalny prąd: 4A / wyjście; 6A / moduł Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości sterowanego odbiornika, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Moduł dwóch przekaźników DARIN MR02 do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Każdy z dwóch przekaźników posiada wyprowadzone styki normalnie otwarty (NO) oraz wspólny(c) co umożliwia podłączenie sterowanego urządzenia. Rys.11. Schemat połączeo modułu DARIN MR02 13

14 4.5. Konwerter magistrali (DARIN BC01) DARIN Moduł DARIN BC01 przeznaczony jest do podłączenia magistrali komunikacyjnej z Jednostką Centralną lub innym urządzeniem PC wyposażonym w złącze USB. W każdej instalacji inteligentnego budynku opartej na systemie DARIN, niezbędne jest zastosowanie co najmniej jednego modułu DARIN BC01. Jeden konwerter przypada na jedną magistralę. Interfejs PC: USB (gniazdo typu B) Interfejs magistrali: gniazdo 8p8c Separacja galwaniczna: 2kV Zabezpieczenie prądowe zasilania magistrali: 1,6A Dopuszczalne napięcie magistrali: 12-24V DC Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C Rys.12. Etykieta modułu DARIN BC01 Do Jednostki Centralnej należy dołączyd moduł DARIN BC01 poprzez złącze USB typu B (identyczne jak stosowane w drukarkach). Przewód magistralny dołączamy do złącza oznaczonego ikoną zielonej magistrali DARIN. W celu dołączenia zasilania (moduł może byd zasilany przez magistralę, do której w innym miejscu dołączony został odpowiedni zasilacz) należy dołączyd kabel masy do zacisku GND oraz kabel dodatni do zacisku VCC. Terminacja połączenia Zgodnie ze standardem RS485, w celu zapewnienia optymalnych parametrów pracy połączenia, niezbędne jest dołączenie w dwóch skrajnych punktach magistrali rezystorów terminujących (120 Ohmów). Konwerter magistrali DARIN BC01 w celu ułatwienia wykonywania instalacji Systemu DARIN, wyposażony został w zintegrowany rezystor terminujący. W celu włączenia terminacji linii należy umieścid zworkę TERMINATE w położeniu ON. UWAGA! Pozostawienie modułu dołączonego jedynie do magistrali a odłączonego od Jednostki Centralnej / urządzenia PC lub też pozostawienie w/w urządzenia bez zasilania doprowadzi do zablokowania magistrali uniemożliwiając działanie modułów. Pomimo zbliżonego kształtu, w żadnym wypadku nie wolno podłączad do konwertera DARIN BC01 ani żadnego innego elementu Systemu DARIN sprzętu komputerowego wyposażonego w złącze Ethernet gdyż doprowadzi to do jego natychmiastowego uszkodzenia. 14

15 4.6. Moduł wejśd/wyjśd binarnych (DARIN IO22) Moduł wejśd/wyjśd przeznaczony jest do sterowania dwoma urządzeniami w zakresie dwustanowym (włącz/wyłącz) oraz wprowadzania do systemu dwóch sygnałów binarnych. Uniwersalna konstrukcja modułu sprawia, iż może byd wykorzystany m.in. jako sterownik nawadniania, rygla elektrycznego czy bramy. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.13. Etykieta modułu DARIN IO22 UWAGA! W żadnym wypadku nie wolno dołączad źródeł zasilania do złącza GND gdyż grozi to natychmiastowym uszkodzeniem instalacji inteligentnego budynku. wejścia Ilośd wejśd: 2 Napięcie wejściowe: 0 230V AC / DC Separacja galwaniczna: nie mniej niż 3000V wyjścia Ilośd wyjśd: 2 Typ wyjśd: otwarty kolektor (otwarty dren) Separacja galwaniczna: nie mniej niż 3000V Maksymalne napięcie przełączane: 50V AC/DC Maksymalny prąd: 500mA złącze wyjściowe zasilania napięcie magistrali (12 24V) prąd maksymalny 100mA Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł wejśd/wyjśd do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Do modułu, poprzez złącza IN1 oraz IN2 mogą zostad doprowadzone dwa sygnały wejściowe o napięciu nie większym niż 230V (AC/DC - polaryzacja nie ma znaczenia) widoczne w systemie jako wejścia binarne. Obciążenia, którymi chcemy sterowad należy dołączyd do złącz OUT1 oraz OUT2 (napięcie maksymalne 50V AC/DC - polaryzacja nie ma znaczenia). Każde z wyjśd funkcjonuje jako wyjście typu otwarty kolektor. Złącze wyjściowe zasilania (GND, VCC) ma za zadanie umożliwid dołączenie do modułu styków bezpotencjałowych, w szczególności kontaktronów i przycisków. Pozwala także zasilad czujniki i inne elementy, o łącznym poborze prądu poniżej 100mA. Należy zapoznad się z dokumentacją dołączanego urządzenia i upewnid się, że będzie pracowad poprawnie przy napięciu obecnym na magistrali. 15 Rys.14. Schemat podłączenia modułu DARIN IO22

16 4.7. Moduł wejśd binarnych (DARIN IO40) DARIN Moduł wejśd przeznaczony jest do wprowadzania do systemu czterech sygnałów binarnych (cyfrowych), np. z przełączników, czujników ruchu, kontaktronów, itp. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. UWAGA! W żadnym wypadku nie wolno dołączad źródeł zasilania do złącza zasilającego GND / VCC gdyż grozi to natychmiastowym uszkodzeniem instalacji inteligentnego budynku. wejścia Ilośd wejśd: 4 Napięcie wejściowe: 0 230V AC / DC Separacja galwaniczna: nie mniej niż 3000V Stan logiczny: 1 - powyżej 5V AC/DC Stan logiczny: 0 - poniżej 4V AC/DC złącze wyjściowe zasilania napięcie magistrali (12 24V) prąd maksymalny 100mA Rys.15. Etykieta modułu DARIN IO40 Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł wejśd do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Do modułu, poprzez złącza IN mogą zostad doprowadzone cztery sygnały wejściowe o napięciu nie większym niż 230V (AC / DC - polaryzacja nie ma znaczenia) widoczne w systemie jako wejścia binarne. Złącze wyjściowe zasilania (GND, VCC) ma za zadanie umożliwid Rys.16. Schemat podłączenia modułu DARIN IO40 dołączenie do modułu styków bezpotencjałowych, w szczególności kontaktronów i przycisków. Pozwala także zasilad czujniki i inne elementy, o łącznym poborze prądu poniżej 100mA. Należy zapoznad się z dokumentacją dołączanego urządzenia i upewnid się, że będzie pracowad poprawnie przy napięciu obecnym na magistrali. 16

17 4.8. Moduł 4 wyjśd triakowych (DARIN TR04) DARIN Moduł 4 wyjśd triakowych jest modułem pozwalającym na sterowanie czterema niezależnymi odbiornikami energii elektrycznej zasilanymi napięciem przemiennym 230V, o jednostkowym natężeniu prądu nie przekraczającym 1A oraz o łącznym 4A. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.17. Etykieta modułu DARIN TR04 UWAGA! Ze względu na to, że moduł DARIN TR04 załączany jest w przejściu napięcia przez 0V należy zwrócid szczególną uwagę na to by napięcie zasilające było napięciem przemiennym (AC). Moduł nie będzie działał z napięciem DC. Ilośd wyjśd: 4 Typ wyjśd: triakowe Maksymalne napięcie przełączane: 240V AC Maksymalny prąd: 4A (1A na każde wyjście) Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości sterowanego odbiornika, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Do złącza L modułu należy doprowadzid zasilanie (napięcie 24VAC 240VAC). Do złącz oznaczonych L1 L4 podłączamy urządzenia, którymi chcemy sterowad w sposób przedstawiony na Rys. 18. Rys.18. Schemat podłączania zaworów ogrzewania do modułu DARIN TR04 17

18 4.9. Moduł sterownika bramy (DARIN GC01) DARIN Moduł sterownika bramy przeznaczony jest do sterowania napędem wybranych bram automatycznych w zakresie ich otwierania, zamykania i zatrzymywania, z wykorzystaniem ich własnego sterownika. Do modułu można dodatkowo dołączyd czujniki pozycji kraocowych bramy. Aby moduł mógł współpracowad z bramą niezbędne jest, aby jej sterownik był wyposażony w wejście dla zewnętrznego przycisku lub kluczyka. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.19. Etykieta modułu DARIN GC01 Ilośd wejśd: 2 Ilośd wyjśd: 1 Napięcie wejściowe: 0-230V AC/DC Separacja galwaniczna wejśd/wyjśd: nie mniej niż 3500V Typ wyjśd: otwarty kolektor (otwarty dren) Dopuszczalne napięcie magistrali: 12-24V Maksymalne napięcie przełączane: 50V AC/DC Maksymalny prąd przełączany: 500mA Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł sterownika bramy DARIN GC01 zaprojektowany jest do podłączenia sterownika bramy, który wyzwalany jest impulsem. Wejście sterownika podłączamy do styków OUT modułu GC01. Jeśli chcemy podłączyd zewnętrzny przycisk podłączamy go równolegle do GC01 (rys. 20). Do poprawnego działania modułu GC01 potrzebne jest podłączenie czujników pozycji kraocowej. Stosując kontaktrony jako czujniki pozycji kraocowych możemy wykorzystad zasilanie magistrali wyprowadzone z modułu i podłączyd je zgodnie z rys. 20. Należy zapoznad się z dokumentacją napędu bramy w celu sprawdzenia czy brama nadaje się do sterowania modułem GC01. Rys.20. Schemat podłączenia bramy garażowej do modułu DARIN GC01 18

19 4.10. Moduł przycisku podwójnego (DARIN TB02) Moduł przycisku podwójnego pozwala na sterowanie funkcjonalnością systemu DARIN przy pomocy estetycznych, szklanych przycisków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, każdy przycisk może obsługiwad nawet 6 niezależnych funkcji np. zapalad i gasid światło, zmieniad sceny świetlne, otwierad i zamykad rolety a w razie potrzeby wezwad pomoc. wymiary panelu frontowego: 92 x 80 mm grubośd szkła: 4 mm grubośd sensora: 1,5 mm łączna grubośd: 5,5 mm zasilanie: z magistrali DARIN dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C sposób montażu: w puszce podtynkowej 60mm Moduł przycisku został zaprojektowany w taki sposób aby jak najbardziej uprościd podłączenie i montaż modułu. Podłączenie sprowadza się do włożenia wtyczki magistrali DARIN do złącza z tyłu przycisku. Aby zamontowad moduł, należy uprzednio wyregulowad odległośd śrub montażowych znajdujących się po bokach puszki elektroinstalacyjnej tak, aby odstęp pomiędzy puszką a początkiem klinowego zwężenia przy łebku śruby wynosił ok 1mm. Odległośd tą należy dobrad eksperymentalnie. Następnie nakładamy przycisk na śruby i delikatnie przekręcamy odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Gdy przycisk znajdzie się równolegle z podłogą i nie odstaje montaż jest zakooczony w przeciwnym wypadku dokonujemy ponownej regulacji odległości śrub. Na koniec odklejamy paski na taśmach klejących szyby przycisku, i przyklejamy szybę dopasowując otwory na diody i utrzymując poziom względem podłogi. Dociskamy szybę i trzymamy przez około 5 sekund. Sposób montażu przedstawia Rys.21. Rys.21. Sposób montażu przycisku DARIN TB02 19

20 4.11. Moduł przycisku pojedynczego (DARIN TC01) Moduł przycisku pojedynczego pozwala na sterowanie funkcjonalnością systemu DARIN przy pomocy estetycznych, szklanych przycisków. Przycisk może obsługiwad do 2 niezależnych funkcji (krótkie i długie przyciśnięcie). Dodatkowo dioda RGB może zmieniad barwę zgodnie z oprogramowaniem, jest również wskaźnikiem dla dowolnej zmiany stanu w systemie, np. umieszczenie przycisku na zewnątrz łazienki może sygnalizowad, czy łazienka jest wolna (zielona barwa diody) czy zajęta (światło czerwone). wymiary panelu frontowego: 92 x 80 mm grubośd szkła: 4 mm grubośd sensora: 1,5 mm łączna grubośd: 5,5 mm zasilanie: z magistrali DARIN dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C sposób montażu: w puszce podtynkowej 60mm Moduł przycisku został zaprojektowany w taki sposób aby jak najbardziej uprościd podłączenie i montaż modułu. Podłączenie sprowadza się do włożenia wtyczki magistrali DARIN do złącza z tyłu przycisku. Aby zamontowad moduł, należy uprzednio wyregulowad odległośd śrub montażowych znajdujących się po bokach puszki elektroinstalacyjnej tak, aby odstęp pomiędzy puszką a początkiem klinowego zwężenia przy łebku śruby wynosił ok 1mm. Odległośd tą należy dobrad eksperymentalnie. Następnie nakładamy przycisk na śruby i delikatnie przekręcamy odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Gdy przycisk znajdzie się równolegle z podłogą i nie odstaje montaż jest prawidłowy w przeciwnym wypadku dokonujemy ponownej regulacji odległości śrub.na koniec odklejamy paski na taśmach klejących szyby przycisku, i przyklejamy szybę dopasowując otwór na diodę i utrzymując poziom względem podłogi. Dociskamy szybę i trzymamy przez około 5 sekund. Sposób montażu przedstawia Rys.22. Rys.22. Sposób montażu przycisku DARIN TC01 20

21 4.12. Moduł przycisków klasycznych (DARIN CB04) DARIN Moduł przycisków klasycznych przeznaczony jest do podłączenia 4 klasycznych przycisków dzwonkowych (odbijanych) do systemu DARIN. Dzięki odróżnieniu czasu naciśnięcia (krótkie oraz długie przyciśnięcie) moduł pozwala zaprogramowad do ośmiu wykonywanych funkcji. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie chcemy wykorzystad tradycyjne wyłączniki Rys.23. Etykieta modułu DARIN CB04 np. w piwnicy czy garażu. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. UWAGA! W żadnym wypadku nie wolno dołączad źródeł zasilania do złącza zasilającego GND / VCC gdyż grozi to natychmiastowym uszkodzeniem instalacji inteligentnego budynku. Moduł nie jest przeznaczony do sterowania ciągłego, np. kolorem i natężeniem światła. Jego dotknięcie wywołuje przypisaną do niego akcję np. uchyl rolety o 20%, ustaw schemat "kino domowe". Nie jest możliwe realizowanie poleceo typu "zmieniaj płynnie jasnośd, dopóki przycisk jest naciśnięty". wejścia Ilośd wejśd: 4 Napięcie wejściowe: 0 230V AC / DC Separacja galwaniczna wejśd: nie mniej niż 3000V złącze wyjściowe zasilania napięcie magistrali (12 24V) prąd maksymalny 100mA Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł DARIN CB04 do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Do modułu, poprzez złącza IN mogą zostad doprowadzone cztery sygnały wejściowe o napięciu nie większym niż 230V (AC / DC - polaryzacja nie ma znaczenia) widoczne w systemie jako wejścia binarne. Złącze wyjściowe zasilania (GND, VCC) ma za zadanie umożliwid dołączenie do modułu styków bezpotencjałowych. przedstawia rys. 24. Rys.24. Schemat podłączenia modułu DARIN CB04 21

22 4.13. Moduł ściemniacza LED potrójny, podtynkowy (DARIN DL03) Miniaturowy moduł przeznaczony do sterowania jasnością trzech niezależnych, niskonapięciowych obwodów oświetlenia LED zasilanych napięciem stałym (maksymalnie 48V) takich jak m.in. listwy i taśmy LED, oprawy punktowe, lampy akcentujące. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.25. Etykieta modułu DARIN DL03 Przeznaczenie modułu Moduł DARIN DL03 przeznaczony jest do regulacji mocy niskonapięciowego oświetlenia LED (lub innego, zasilanego napięciowo, napięciem stałym, nieprzekraczającym 48V) o maksymalnej mocy 50W / obwód (łącznie nie więcej niż 100W). Moduł przeznaczony jest do montażu w puszcze podtynkowej, oprawie lampy, suficie podwieszanym, itp. UWAGA! Modułu nie wolno dołączad do innych źródeł oświetlenia niż w/w, w szczególności do transformatorów halogenowych tradycyjnych i elektronicznych oraz oświetlenie wyładowawczego. Grozi to uszkodzeniem modułu oraz źródła światła. Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Napięcie pracy: 12 48V DC Maksymalna moc: 50 W / kanał (łącznie nie więcej niż 100 W) Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł ściemniacza DARIN DL03 należy dołączyd do źródła zasilania przy użyciu pary zacisków IN (GND, VCC) oraz do jednego, dwóch lub trzech źródeł światła wykorzystując zaciski OUT (VCC jest wspólne, LED1, LED2 oraz LED3 odpowiadają poszczególnym kanałom). Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. W przypadku stosowania zasilaczy generujących silne zakłócenia, należy pamiętad iż zasilanie zasilacza powinno zostad załączone przed załączeniem zasilania magistrali aby zminimalizowad wpływ w/w zakłóceo. Rys.26. Schemat podłączenia modułu DARIN DL03 22

23 4.14. Moduł oświetlenia RGB (DARIN CC01) Moduł oświetlenia RGB przeznaczony jest do regulacji koloru oraz jasności niskonapięciowego oświetlenia LED RGB o maksymalnej mocy nie przekraczającej 100W. Sterowanie odbywa się przez jednoczesną regulację jasności 3 składowych - czerwonej, zielonej i niebieskiej. Niezależnie można ustawid barwę i jasnośd oświetlenia. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.27. Etykieta modułu DARIN DL03 Przeznaczenie modułu Moduł przeznaczony jest do montażu w puszcze podtynkowej, oprawie lampy, suficie podwieszanym, itp. UWAGA! Moduł DARIN CC01 nie jest przeznaczony do ściemniania oświetlenia LED zasilanego z sieci o napięciu 230V (np. żarówki LED przeznaczone do montażu w klasycznych oprawach) oraz sterowania mocą transformatorów zasilających. Regulacja mocy może mied miejsce wyłącznie po stronie niskonapięciowej. Napięcie pracy: 12 48V DC Maksymalna moc: 100W Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł DARIN CC01 należy dołączyd do źródła zasilania przy użyciu pary zacisków IN (GND, VCC) oraz wykorzystując zaciski OUT do źródła światła (VCC jest wspólne, B - kanał niebieski, G - kanał zielony oraz R - kanał czerwony). Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Rys.28. Schemat podłączenia modułu DARIN CC01 W przypadku stosowania zasilaczy generujących silne zakłócenia, należy pamiętad iż zasilanie zasilacza powinno zostad załączone przed załączeniem zasilania magistrali aby zminimalizowad wpływ w/w zakłóceo. 23

24 4.15. Moduł czujnika temperatury (DARIN TS02) Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN dwóch czujników temperatury, pozwalając mierzyd z dokładnością do 0,5 C temperaturę w zakresie od -50 C do +125 C. Zmierzona temperatura może byd wyświetlana w interfejsie użytkownika oraz wykorzystana do sterowania innymi urządzeniami (np. podgrzewaniem chodnika, opuszczaniem rolet itp). Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.29. Etykieta modułu DARIN TS02 Przeznaczenie modułu Moduł DARIN TS02 przeznaczony jest do pomiaru temperatury w zakresie od -50 C do +125 C z dokładnością do 0,5 C. Do czego moduł nie jest przeznaczony Moduł nie jest przeznaczony do sterowania obiektami, których nieprawidłowe działanie może doprowadzid do ich uszkodzenia i/lub powstania strat, w szczególności piecami, kotłami, itp. Czujniki nie mogą byd umieszczane w obiektach wodnych użytkowanych przez ludzi lub zwierzęta, takich jak m.in. wanny, kabiny prysznicowe, baseny, itp. wejścia Ilośd wejśd: 2 Zakres temperatury: -55 do +125 C Dokładnośd pomiaru: 0,5 C Dopuszczalna długośd przewodu sensora: 3m, zalecana 1m Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C Do modułu mogą zostad dołączone dwa sensory temperatury zgodne z DS18b20. Rys.30. Schemat podłączenia czujników temperatury do modułu DARIN TS02 W przypadku podłączenia tylko jednego czujnika temperatury należy podłączyd go do złącza nr 1. Nie należy podłączad sond temperatury do modułu podczas gdy moduł jest podłączony do magistrali DARIN. Aby podłączyd sondę, należy wcześniej odłączyd moduł od magistrali, następnie podłączyd sondę/y, a dopiero po tym podłączyd moduł do magistrali. 24

25 4.16. Moduł czujnika temperatury i jasności (DARIN TL11) Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN dwóch czujników czujnika temperatury, pozwalającego mierzyd z dokładnością do 0,5 C temperaturę w zakresie od -50 C do +125 C oraz czujnika jasności pozwalającego na pomiar natężenia światła w zakresie od 0 100%. Zmierzone dane mogą byd wyświetlane w interfejsie użytkownika oraz wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami (np. oświetleniem, roletami, itp). Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona Rys.31. Etykieta modułu DARIN TL11 jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Przeznaczenie modułu Moduł DARIN TL11 przeznaczony jest do pomiaru temperatury w zakresie od -50 C do +125 C z dokładnością do 0,5 C oraz pomiaru natężenia światła w zakresie od 0 100%. Do czego moduł nie jest przeznaczony Moduł nie jest przeznaczony do sterowania obiektami, których nieprawidłowe działanie może doprowadzid do ich uszkodzenia i/lub powstania strat, w szczególności piecami, kotłami, itp. Moduł nie jest przeznaczony do dokonywania precyzyjnych i wiążących pomiarów oświetlenia. Czujniki nie mogą byd umieszczane w obiektach wodnych użytkowanych przez ludzi lub zwierzęta, takich jak m.in. wanny, kabiny prysznicowe, baseny, itp. wejścia Ilośd wejśd: 2 Zakres mierzonej temperatury: -55 do +125 C Dokładnośd pomiaru temperatury: 0,5 C Zakres pomiaru oświetlenia: 0 100% Dopuszczalna długośd przewodu sensora: 3m, zalecana 1m Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Do modułu mogą zostad dołączone dwa sensory do złącza nr 1sensor temperatury zgodny z DS18b20 oraz do złącza nr 2 sensor oświetlenia zgodny z SOH-01. przedstawiono na Rys

26 Rys.32. Schemat podłączenia czujników temperatury i oświetlenia do modułu DARIN TL11 Nie należy podłączad sond do modułu podczas gdy moduł jest podłączony do magistrali DARIN. Aby podłączyd sondę, należy wcześniej odłączyd moduł od magistrali, następnie podłączyd sondę/y, a dopiero po tym podłączyd moduł do magistrali Moduł czujnika jasności (DARIN LS02) Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN dwóch czujników jasności pozwalających na pomiar natężenia światła w zakresie od 0 100%. Zmierzone dane mogą byd wyświetlane w interfejsie użytkownika oraz wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami (np. oświetleniem). Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.33. Etykieta modułu DARIN LS02 Przeznaczenie modułu Moduł DARIN LS02 przeznaczony jest do pomiaru natężenia światła w zakresie od 0 100%. Do czego moduł nie jest przeznaczony Moduł nie jest przeznaczony do dokonywania precyzyjnych i wiążących pomiarów oświetlenia. wejścia Ilośd wejśd: 2 Zakres pomiaru oświetlenia: 0 100% Dopuszczalna długośd przewodu sensora: 3m, zalecana 1m Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Do modułu mogą zostad dołączone dwa sensory oświetlenia zgodne z SOH-01. przedstawiono na Rys

27 Rys.34. Schemat podłączenia czujników oświetlenia do modułu DARIN LS02 W przypadku podłączenia tylko jednego czujnika oświetlenia należy podłączyd go do złącza nr 1. Nie należy podłączad sond do modułu podczas gdy moduł jest podłączony do magistrali DARIN. Aby podłączyd sondę, należy wcześniej odłączyd moduł od magistrali, następnie podłączyd sondę/y, a dopiero po tym podłączyd moduł do magistrali. 27

28 4.18. Moduł czujnika ruchu (DARIN MS01) DARIN Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN czujnika ruchu pozwalającego na wykrycie ruchu. Zebrane dane mogą byd wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami (np. oświetleniem, alarmem). Przeznaczenie modułu Moduł przeznaczony jest do montażu w obudowach dostępnych w handlu czujników ruchu, w szczególności czujnika DSC LC-100, do którego obudowy został konstrukcyjnie dopasowany. Nie wyklucza to jednak stosowania go wraz z innymi dostępnymi na rynku czujnikami. Jedynym ograniczeniem jest jego rozmiar, jednakże na chwilę obecną nie spotkano się z czujką, w której obudowie moduł nie zmieściłby się. wejścia Ilośd wejśd: 2 Typ wejśd: NC Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Rys.35. przedstawia podłączenie zestyków do modułu DARIN MS01. Po podłączeniu wszystkich zestyków należy umieścid moduł w czujce i zamknąd ją. Rys.35. Sposób podłączenia zestyków do modułu DARIN MS01 28

KARTA KATALOGOWA DARIN CU - Jednostka Centralna

KARTA KATALOGOWA DARIN CU - Jednostka Centralna DARIN CU - Jednostka Centralna Jednostka Centralna jest głównym elementem systemu automatyki budynkowej DARIN odpowiedzialnym za sterowanie innymi urządzeniami dołączonymi za pośrednictwem magistral komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

(IMD8REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A. Model nr: 3561/3501/3490. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMD8REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A. Model nr: 3561/3501/3490. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A (IMD8REL) Model nr: 3561/3501/3490 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-42N-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-42N-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-42N-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22N-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22N-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22N-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 14 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP data publikacji czerwiec 2014 Strona 2 z 9 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Adres RS485... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS

Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS Wstęp System sterowania GENUS powstał z myślą o nowo powstających lub całkowicie przebudowywanych obiektach. Charakteryzuje się: łatwością instalacji,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Moduł cenowy PS25-4 z modułem PS25U w ramce montażowej Kod produktu: 302-13-02 *Rysunek poglądowy Spis Treści 1 Producent... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Transport i magazynowanie...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s.

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s. KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MTR-8s www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MTR-8s jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada osiem wyjść regulowanych płynnie 0-230V AC. Moduł posiada

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A (IMD4REL/N/P) Model nr: 2340/2350 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy:

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH

MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH Moduł MCT-1P służy do pomiaru temperatury w od 1 do 4 punktach, za pomocą czujników DALLAS DS18B20 (MCT-2), w zakresie od -40OC do +85OC. Rozdzielczość pomiaru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy konwerter 0-10V na PWM EC-10V

Cyfrowy konwerter 0-10V na PWM EC-10V instrukcja obsługi Cyfrowy konwerter 0-10V na PWM EC-10V Z programowalnym opóźnieniem wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter EC-10V to niewielkie urządzenie zamieniające analogowy sygnał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Ściemniający Nr katalogowy DIMx-4CT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Ściemniający Nr katalogowy DIMx-4CT INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Ściemniający Nr katalogowy DIMx-4CT data publikacji czerwiec 2014 str 2 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 5 3 Sterowanie... 5 4 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MDIM-1p.

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MDIM-1p. KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MDIM-1p www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MDIM-1p jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada jedno wyjście regulowane płynnie 0-230V AC, dwa wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 2R Nr katalogowy BLIC-2RT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 2R Nr katalogowy BLIC-2RT INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 2R Nr katalogowy BLIC-2RT data publikacji czerwiec 2014 Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

mh-l4 Czterokanałowy ściemniacz oświetlenia systemu F&Home.

mh-l4 Czterokanałowy ściemniacz oświetlenia systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-l4 Czterokanałowy ściemniacz oświetlenia systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel.

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-44T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-44T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-44T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 15 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

ZEPTO-CCW PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

ZEPTO-CCW PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE ZEPTO-CCW PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE Inteligentny sterownik cyrkulacji ZEPTO-CCW przeznaczony jest do zarządzania cyrkulacją Ciepłej Wody Użytkowej (CWU) w domach jednorodzinnych. Poglądowy układ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Sterownik sieciowy Sterbox.com.pl Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2G do zastosowania z wersją oprogramowania WP (od v4.00) Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MD-RA3B_v1.0

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MD-RA3B_v1.0 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI Moduł przekaźnikowy do monitorów analogowych COMMAX MD-RA3B_v1.0 GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home.

mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Moduł przekaźnika - NXW203 Instrukcja

System automatyki domowej. Moduł przekaźnika - NXW203 Instrukcja System automatyki domowej Moduł przekaźnika - NXW203 Instrukcja Nexwell Engineering 01/2010 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

rh-pwm2s2 Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-pwm2s2 Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-pwms Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Mózg Systemu Fibaro Home Center Urządzenie sterujące i zarządzające systemem Fibaro, Bezprzewodowo komunikuje się z komponentami systemu Fibaro, Pozwala kontrolować do

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania AB440, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aktor okienny podtynkowy Nr zam. : 2164 00 Aktor żaluzji pojedynczy podtynkowy Nr zam. : 2165 00 Aktor ogrzewania pojedynczy podtynkowy Nr zam. : 2166 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA WCS-3 Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji V3 Smolec, 2016 Strona 1 z 7 Spis treści dokumentacji wyświetlacza WCS-3 Spis treści dokumentacji wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

FIBARO Relay Switch. Możliwe jest także wysłanie sygnału do dowolnego systemu jaki chcemy zintegrować z systemem FIBARO. RELAY SWITCH

FIBARO Relay Switch. Możliwe jest także wysłanie sygnału do dowolnego systemu jaki chcemy zintegrować z systemem FIBARO. RELAY SWITCH Relay Switch FIBARO Relay Switch Łącznik Przekaźnikowy przeznaczony do pracy w puszce łącznika ściennego, w puszce gniazda ściennego lub tam gdzie istnieje potrzeba wysterowania dowolnego odbiornika o

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Gate. Instrukcja obsługi v.1 modułu rb-to2s2.

Gate. Instrukcja obsługi v.1 modułu rb-to2s2. Gate Instrukcja obsługi v.1 modułu rb-to2s2 www.getproxi.com Informacje o module rb - TO2S2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje

Bardziej szczegółowo

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo