Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE"

Transkrypt

1 Konta księgi głównej Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE Grupy GUS 012 ŚRODKI NISKOCENNE 013 ZBIORY BIBLIOTECZNE 020 WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE Grupy WNiP 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 071 UMORZE ŚRODKI TRWAŁE Grupy GUS 072 UMORZE ŚRODKI NISKOCENNE 073 UMORZE ZBIORY BIBLIOTECZNE 075 UMORZE WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH Grupy WNiP 079 ODPISY AKTUALIZ.WARTOŚĆ DŁUGOTER.AKTYWÓWFINANS. 080 ŚRODKI TRWAŁE Z ZAKUPU Komórka kosztowa 081 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE -UE 082 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 100 KASA KRAJOWA PODSTAWOWA Kasa 102 KASA KRAJOWA BADANIA NAUKOWE 103 KASAKRAJOWAZFŚS Kasa 104 KASA KRAJOWA FPMSiD Kasa 105 KASAWALUTOWA Kasa 130 RACHUNEKPLN UJK Konto bankowe Bank 131 RACHUNEK PLN FPMSID Bank Konto bankowe 132 RACHUNEK PLN PROJEKTY Bank Konto bankowe 133 RACHUNEK PLN BADANIA NAUKOWE Konto bankowe Bank 134 RACHUNEK PLN ZFŚS Konto bankowe 135 RACHUNEK WALUTOWY UJK Konto bankowe Bank 136 RACHUNEK WALUTOWY PROJEKTY Konto bankowe Bank 137 RACHUNEK PLN LOKATY TERMINOWE Konto bankowe Bank 138 RACHUNEK PLN LOKATY ZABEZPIECZENIA, GWARANCJE 139 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE Analityka KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 149 ODPISY AKTUALIZUJĄCE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANS.

2 150 KREDYT DŁUGOTERMINOWY 151 KREDYT KRÓTKOTERMINOWY 200 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI KRAJOWYMI 201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI WALUTOWE 202 ROZRACHUNKI Z TYT. KURSÓW, KONFERENCJI 203 ROZRACHUNKI ZABEZPIECZE UMÓW ROZRACHUNKI -ZBEZPIECZ.UMÓW DŁUGOTERMINOWE ROZRACHUNKI -ZABEZPIECZ.UMÓW KRÓTKOTERMINOWE 204 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI Z TYT.KAR UMOWNYCH 206 ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI Z TYT. CZESNEGO i DS 207 ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI Z TYT.KAUCJI DS 208 ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI INNE WPŁATY STUDENTÓWDOWYJAŚNIA ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI POZOSTAŁE 210 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI KRAJOWYMI 211 ROZRACHUNKIZDOSTAWCAMI WALUTOWE 212 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI-ZAKUPY ŚT 214 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI ŚT W BUDOWIE 221 ROZRACHUNKI PUBL.PRAWNE OS.PRAWNE 222 ROZRACHUNKI PUBL.PRAWNE OS.FIZYCZNE ROZR.PUBL.PRAWNE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH ROZR.PUBL.PRAWNE PODATEK ZRYCZAŁTOWANY ROZR. PUBL. PRAWNE PODATEK ZRYCZAŁTOWANY -ZFŚS 223 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYT.VAT 224 VAT NALICZONY 225 VAT NALEŻNY VAT NALEŻNY BIEŻĄCY VAT NALEŻNY PRZYSZŁY 226 ROZRACHUNKI Z ZUS ZUS PRZELEW ZUS ZDROWOTNE PRZELEW ZUS FP PRZELEW ZASIŁKI CHOROBOWE 227 ROZLICZENIA Z ZUS -ZWROTY, DOPŁATY ZUS-ZWROTY DO ROZLICZENIA ZUS-DOPŁATY DO ROZLICZENIA 228 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE KARY UMOWNE DO ZWROTU ODSETKI DO ZWROTU KOSZTY KWALIFIKOWALNE 231 ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYT.WYNAGRODZEŃ ROZR.Z PRAC.Z TYT.WYNAGRODZEŃ WYPŁATA ROZR.Z PRAC.Z TYT.WYNAG.WYPŁ.NA PRZELEW PROJEKTY

3 ROZRACH.Z TYT.WYNAGR.PODJĘTE WYNAGRODZENIA 234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI 235 POZOST.ROZR.Z PRAC.Z TYT.ZFŚS POZOST.ROZR.Z PRAC.Z TYT.ZFŚS WYPŁ.ZBIORCZO KIELCE POZOST.ROZR.Z PRAC.Z TYT.ZFŚS WYPŁ.ZBIORCZO FILIA 239 ROZRACHUNKI Z TYT.ZFŚS ZFŚS- POŻYCZKI PRACOWNICY - Kielce ZFŚS- POŻYCZKI EMERYCI- Kielce ZFŚS- PODJĘTE ŚWIADCZENIA- KIELCE ZFŚS- WCZASY INDYWIDUALNE PRACOWNICY - Kielce ZFŚS -WCZASY INDYWIDUALNE EMERYCI- Kielce ZFŚS ZAPOMOGI PRACOWNICY - Kielce ZFŚS ZAPOMOGI EMERYCI- Kielce ZFŚS MASA SPADKOWA- KIELCE ZFŚS- INNE POTRĄCENIA- KIELCE ZFŚS- POŻYCZKI PRACOWNICY -Filia ZFŚS- POŻYCZKI EMERYCI-Filia ZFŚS- PODJĘTE ŚWIADCZENIA-FILIA ZFŚS- WCZASY INDYWIDUALNE PRACOWNICY -Filia ZFŚS -WCZASY INDYWIDUALNE EMERYCI-Filia ZFŚS ZAPOMOGI PRACOWNICY -Filia ZFŚS- ZAPOMOGI EMERYCI-Filia ZFŚS- MASA SPADKOWA-FILIA ZFŚS- INNE POTRĄCENIA FILIA 241 ROZLICZE WYNAGRODZEŃ ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -OFP ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -OFP INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -OFP DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-13DWR ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-13DWR DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-13DWR INWESTYCJE PRZEKROCZE PROGU PRZEKROCZE PROGU-INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY REKTORA ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY REKTORA DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY REKTORA INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-ODPRAWY EMERYTALNE DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-ODPRAWY EMERYTALNE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY JUBILEUSZOWE DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY JUBILEUSZOWE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-ZWOLNIONE Z ZUS

4 ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- ZWOLNIONEZ ZUS DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-STAŻOWY OD CHOROBOWEGO INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS ZFŚS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-HONORARIA BEZ ZUS ROZLICZEWYNAGRODZEŃ- HONORARIA Z ZUS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -BFP Z ZUS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP Z ZUS DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP ZZUSINWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP Z ZUS ZFŚS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- MASA SPADKOWA 242 ROZLICZE WADIUM PRZETARGOWEGO 243 ROZLICZE DOBORÓW I NADWYŻEK ROZLICZE DOBORÓW ROZLICZE NADWYŻEK 244 ROSZCZENIA SPORNE STUDENCI 245 ROZRACHUNKI WEWNĄTRZZAKŁADOWE ROZR.WEWNĄTRZ.DOTACJA STACJONARNA ROZR.WEWNĄTRZ.DOTACJA FPMSID ROZR.WEWNATRZ.BADANIA NAUKOWE ROZR.WEWNĄTRZ.PODATEK VAT ROZR.WEWNĄTRZ.POZOSTAŁE 246 NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE-KONTRAHENCI NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE-PRACOWNICY NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE-STUDENCI techniczne 247 ROSZCZENIA SPORNE ROSZCZENIA SPORNE-KONTRAHENCI ROSZCZENIA SPORNE-PRACOWNICY ROSZCZENIA SPORNE-STUDENCI tech 248 NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE STUDENCI 249 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI RÓŻNE ROZRACHUNKI- PRACOWNK Rozrachunkiróżneprac ROZR.Z TYTUŁU WOLI BYKOWSKEJ POTRĄCENIA PO LIŚCIE PŁAC-ZBIORCZO Potrącenia po liście płac POZOSTAŁE- KAUCJE, DEL.DO REFUNDACJI POZOSTAŁE ROZRACHUNKI STUDENCI-OPŁATY POZOSTAŁE-KAUCJE DS OBCY POZOSTAŁE- "STUDIA HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNE" CZASOP.

5 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Pozostałe rozrachunki 250 STYPENDIA MNISW WPŁATY DOTACJI POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WYPŁATY STYPENDIÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WPŁATY DOTACJI STYPENDIUM MINISTRA WYPŁATY STYPENDIA MINISTRA STYPENDIA MNISW- POZOSTAŁE ROZLICZENIA 251 STYPENDIA POZOSTAŁE STYPENDIA POZOSTAŁE-WPŁYWY Rodzaj stypendium STYPENDIA POZOSTAŁE-WYPŁATY STUDENCI Rodzaj stypendium STYPENDIA POZOSTAŁE-WYPŁATY PRACOWNICY Rodzaj stypendium 252 PROGRAM ERASMUS PROGRAM ERASMUS WPŁYW DOTACJI PROGRAM ERASMUS WYPŁATY STYPENDIÓW PROGRAM ERASMUS POZOSTAŁE ROZLICZENIA 290 ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.STUDIÓW DYPLOMOWYCH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.KAR UMOWNYCH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.DOSTAW I USŁUG ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.SPORNYCH I DOCHODZ.SĄDOW ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.ROZR.Z PRACOWNIKAMI ODPISY AKTUAL.NALEŻ.POZOSTAŁE 301 ROZLICZE ZAKUPÓW 310 MAGAZYNY Magazyn 330 TOWARY 340 ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH MATERIAŁÓW 400 AMORTYZACJA AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH AMORTYZACJA ŚRODKÓW NISKOCENNYCH AMORTYZACJA WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 411 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII TONERY, TUSZE PAPIER KSERO I DO DRUKAREK MATERIAŁY BIUROWE-POZOSTAŁE DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA MATERIAŁY POLIGRAFICZNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI, CZASOPISMA, PUBLIKACJE PRASA ODCZYNNIKI CHEMICZNE, MATERIAŁY LABORATORYJNE ALKOHOLE I TRUCIZNY OPROGRAMOWA MATERIAŁY INFORMATYCZNE WYPOSAŻE PONIŻEJ 500ZŁ

6 MATERIAŁY REKLAMOWE POZOSTŁE MATERIAŁY PALIWO, OLEJE, MATERIAŁY MOTORYZACYJNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA CIEPLNA WODA GAZ ŚRODKI CZYSTOŚCI OPAŁ MATERIAŁY NKUP 416 APARATURA NAUKOWA APARATURA NAUKOWA 429 USŁUGI OBCE USŁUGI REKLAMOWE WYNAJEM BASENU WYNAJEM SAL WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH WYNAJEM PASA DROGOWEGO WYNAJEM I DZIERŻAWA- POZOSTAŁE USŁUGI HOTELOWE USŁUGI CATERINGOWE USŁUGI DORADCZE I AUDYTORSKIE KOSZTY USŁUG POCZTOWYCH KOSZTY USŁUG KURIERSKICH TELEFONY STACJONARNE-USŁUGI TELEFONY KOMÓRKOWE-USŁUGI INTERNET/ŁĄCZA DZIERŻAWIONE USŁUGI TRANSPORTOWE MONITORING I OCHRONA MIENIA OPŁATY EKOLOGICZNE- KORZYSTA ZE ŚRODOWISKA OPŁATY EKOLOGICZNE-RECYKLING OPŁATY EKOLOGICZNE-UTYLIZACJA USŁUGI PRALNICZE USŁUGI INTROLIGATORSKIE USŁUGI FOTOGRAFICZNE I FILMOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE, WYDAWNICZE USŁUGI KOPIOWANIA USŁUGI KONSERWACYJNE DŹWIGÓW USŁUGI KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ P.POŻ USŁUGI KONSERWACYJNE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI USŁUGI KONSRWACJI I NAPRAWY - POZOSTAŁE PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY SAMOCHODÓW USŁUGI DOZORU TECHNICZNEGO REMONTY BUDYNKÓW I BUDOWLI USŁUGI KOMUNALNE-WYWÓZ ŚMIECI USŁUGI ODŚŻANIA, PORZĄDKOWANIA TERENU USŁUGI DERATYZACJI, DEZYNSEKCJI ITP PRZEPROWADZA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TŁUMACZENIA, RECENZJE ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO- ROZRYWKOWYCH, SPORTOWYCH USŁUGI INFORMATYCZNE PRZEDŁUŻE LICENCJI, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWAŃ UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY WYKONA PIECZĄTEK

7 PROWIZJE BANKOWE POZOSTAŁE USŁUGI USŁUGI NKUP 431 WYNAGRODZENIA OFP WYNAGR.OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC NAUCZYCIELE WYNAGR.OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC ADMINISTRACJA WYNAGR.OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC OBSŁUGA GODZINY PONADWYMIAROWE NAUCZYCIELE GODZINY NADLICZBOWE ADMINISTRACJA GODZINY NADLICZBOWE OBSŁUGA NAGRODY REKTORA NAUCZYCIELE NAGRODY REKTORA ADMINISTRACJA NAGRODY REKTORA OBSŁUGA DODATKI FUNKCYJNE NAUCZYCIELE DODATKI FUNKCYJNE ADMINISTRACJA DODATKI FUNKCYJNE OBSŁUGA NAGRODY JUBILEUSZOWE NAUCZYCIELE NAGRODY JUBILEUSZOWE ADMINISTRACJA NAGRODY JUBILEUSZOWE OBSŁUGA ODPRAWY EMERYTALNE NAUCZYCIELE ODPRAWY EMERYTALNE ADMINISTRACJA ODPRAWY EMERYTALNE OBSŁUGA 432 WYNAGRODZENIA BFP WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCE ZUS WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCE ZUS WYNAGRODZENIA BFP HONORARIA PODLEGAJĄCE ZUS WYNAGRODZENIA BFP HONORARIA PODLEGAJĄCE ZUS 433 DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13" DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13"NAUCZYCIELE DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13"ADMINISTRACJA DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13"OBSŁUGA 443 NARZUTY NA DODATK.WYNAGR.ROCZNE"13" SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"EMERYTALNE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"RENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"WYPADKOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"FUN.PRACY 445 NARZUTY NA WYNAGRODZENIA OFP SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP EMERYTALNE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP RENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP WYPADKOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP FUN.PRACY 446 NARZUTY NA WYNAGRODZENIA BFP SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP EMERYTALNE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP RENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP WYPADKOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP FUN.PRACY 447 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAKUPY BHP BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW LEGITYMACJE PKP PRZEWODY DOKTORSKIE PRZEWODY HABILITACYJNE POSTĘPOWA O NADA TYTUŁU PROFESORA ODPISY NA ZFŚS ODPRAWY POŚMIERTNE, MASA SPADKOWA

8 450 PODATKI I OPŁATY OPŁATY SKARBOWE OPŁATY SĄDOWE PODATEK OD RUCHOMOŚCI UŻYTKOWA WIECZYSTE PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU POZOSTAŁE OPŁATY 463 PODRÓŻE SŁUŻBOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE-KRAJOWE RYCZAŁTY SAMOCHODOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE-ZAGRANICZNE DEWIZY 469 POZOSTAŁE KOSZTY UBEZPIECZE MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE KOSZTY DELEGACJE STUDENTÓW SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ODPRAWY POŚMIERTNE, MASA SPADKOWA, PRAWA MAJĄT POZOSTAŁE KOSZTY NKUP 470 STYPENDIA STYPENDIA STAŻOWE STYPENDIA DOKTORANCKIE STYPENDIA FINANSOWANE Z UE STPENDIA POZOSTAŁE 490 ROZLICZE KOSZTÓW 501 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Typ_studiów Kierunek studiów 502 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PROJEKTY UE 503 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ Komorka kosztowa 504 KOSZTY KURSÓW I KONFERENCJI SEMINARIA KONFERENCJE KURSY 505 KOSZTY KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI ORAZ ŚWIADCZEŃ ZDR. Komorka kosztowa 506 KOSZTY POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA 508 KOSZTY REKRUTACJI PROCES REKRUTACYJNY DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE 510 KOSZTY WYDZIAŁOWE

9 520 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I NAUKOWEJ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ STATUTOWEJ KOSZTY DZIAŁ.BAD.STAT.NA UTRZYM.POTENC.BADAWCZ KOSZTY DZIAŁ.BAD.STAT.ROZW.MŁODEJKADRY KOSZTY POZOSTAŁE- ODSETKI OD R-KU BANK KOSZTY GRANTÓW BADAWCZYCH NCBIR I NCN KOSZTY PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOTACJE UNIJNE KOSZTY DZIAŁ.BAD.UMOWNEJ KOSZTY DZIAŁ.BAD.NA ZAD.OKREŚL. PRZEZ MINISTRA- KFN KOSZTY DZIAŁ.BAD.PROGR.ROZWOJU HUMANISTYKI KOSZTY DZIAŁ.BAD.URZĄD MARSZAŁKOWSKI 530 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU-DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA Komorka kosztowa 540 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU- DZIAŁALNOŚĆ BYTOWA Komorka kosztowa 550 KOSZTY OGÓLNEGOZARZĄDU Komorka kosztowa 555 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU- DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DYDAKTYCZNA Komorka kosztowa 600 WYROBY GOTOWE Magazyn 608 PRODUKCJA ZAKOŃCZONA 640 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE RMK- PRENUMERATY RMK Prenumeraty RMK- UBEZPIECZENIA RMK- DODATKOWE ROCZNE WYNAGRODZE"13" RMK- GODZINY PONADWYMIAROWE NAUCZYCIELE RMK- ZFŚS RMK- PROJEKTY RMK- LEGITYMACJE STUDENCKIE RMK- LEGITYMACJE PKP RMK POZOSTAŁE 645 ROZLICZE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW FINANSOWYCH PROJEKT CEART PROJEKT FENIKS RACHUNEK PODSTAWOWY PROJEKT GRANTPROGRES PROJEKT ZASTOS. MATEMATYKI

10 PROJEKT CAMPUS KFN 646 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE RMKB REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE RMKB REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE RMKB REZERWA NA GODZINY PONADWYMIAROWE NAUCZYCIELI 690 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ WYROBÓW GOTOWYCH 701 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 702 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PROJEKTY 703 PRZYCHODY Z TYTUŁU ZALEGŁYCH WPŁAT Rodzaj przychodu 704 PRZYCHODY Z KURSÓW I KONFERENCJI SZKOLENIA KONFERENCJE KURSY 707 PRZYCHODY POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA Stanowiskosprzedaży 708 PRZYCHODY Z TYT.REKRUTACJI PROCES REKRUTACYJNY DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE 709 POZOSTAŁE PRZYCHODY DYDAKTYCZNE Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 711 KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Typ studiów Kierunek studiów 712 KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PROJEKTY 714 KOSZT WŁASNY KURSÓW I KONFERENCJI SZKOLENIA KONFERENCJE KURSY 716 KOSZT WŁASNY POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 718 KOSZT WŁASNY Z TYT.REKRUTACJI PROCES REKRUTACYJNY Typ studiów Kierunek studiów DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE Typ studiów Kierunek studiów 719 KOSZT WŁASNY POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DYDAKTYCZNA

11 720 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ i NAUKOWEJ PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ STATUTOWEJ PRZYCH.Z DZIAŁ.BAD.STAT.NAUTRZYM.POTENC.BADAWCZ PRZYCH.Z DZIAŁ.BAD.STAT.NA ROZW.MŁODEJ KADRY POZOSTAŁE PRZYCHODY Z GRANTÓW BADAWCZYCH NCBIR I NCN PRZYCHODY Z PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOTACJE UNIJNE PRZYCHODY Z DZIAŁ.BAD.UMOWNEJ PRZYCH.Z DZIAŁ.BAD.NA ZADANIA OKREŚLONE PRZEZ MINISTRA 721 KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I NAUKOWEJ KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ WŁASNEJ BADANIA STATUTOWE BADANIA WŁASNE BADANIA UMOWNE KOSZT WŁASNY GRANTÓW BADAWCZYCH MNISW KOSZT WŁASNY PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOTACJE UNIJNE 730 PRZYCHODY Z TYT.SPRZEDAŻY WYDAWNICTW Stanowisko sprzedaży 731 PRZYCHODY Z TYT.SPRZEDAŻY USŁUG POZOSTAŁYCH Stanowisko sprzedaży 735 KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH WYDAWNICTW Stanowisko sprzedaży 736 KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY USŁUG POZOSTAŁYCH 740 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 750 PRZYCHODY FINANSOWE PRZYCH.FINANSOWE NALICZ.ODSETKI ZA ZWŁ.W ZAPŁ.NALEŻN.STUDIA PRZYCH.FINANSOWE OTRZYM.ODSETKI ZA ZWŁ.W ZAPŁ.NAL.KONTRAH PRZYCH.FINANSOWE NALICZ.ODSETKI OD NALEŻ.NA DZIEŃ BILANSOWY PRZYCH.FINANSOWE OTRZYM.ODSETKI OD SKŁAD.EMER.I RENT.ZUS PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE NA DZIEŃ BILANSOWY PRZYCH.FINANSOWE ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO Kontobankowe PRZYCH.FINANSOWE USTA ODPISU AKTUALIZ.ODSETEK PRZYCH.FINANSOWE POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE DZ.BADAWCZA PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE PROJEKTY PRZYCH.FINANSOWE NALICZ.ODSETKI ZA ZWŁ.W ZAPŁ.NAL.KONTRAH. 755 KOSZTY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W ZAPŁ.ZOBOWIĄZAŃ KOSZTY FINANSOWE ODSETKI KREDYT RACHUNEK BIEŻĄCY KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOWYCH KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD ZOBOW.ZUS KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE NA DZIEŃ BILANSOWY KOSZTY FINANSOWE ODSETKI ZARACH.NA DZ.BILANS.ZA ZWŁ.W ZAPŁ KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD ZALEGŁ.WYNAGRODZENIA KOSZTY FINANSOWE AKTUALIZACJA ODSETEK KOSZTY FINANSOWE ODSETKI WADIA KOSZTY FINANSOWE PROWIZJE BANKOWE Kontobankowe KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD KREDYTU INWESTYCYJNEGO KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE DZ.BADAWCZA

12 KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE-PROJEKTY 760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH POZOST.PRZYCH.OPER.ZWROT SKŁ.EMERYT.I RENT.Z ZUS POZOST.PRZYCH.OPER.DOTACJE POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE KARY I DSZKODOWANIA POZOST.PRZYCH.OPER.ZWROT ZASĄDZONYCH KOSZTÓW SĄDOWYCH POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE DAROWIZNY- SPONSORZY POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.Z LIKWID.ZUŻYTEGO ŚROD.TRW POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE ODPŁ.SKŁ.MAJĄTKU TRW./DARY/ POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE ODPŁ.SKŁ.MAJĄTKU OBR./DARY/ POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.NALEŻNOŚCI POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.AKTYWA TRWAŁE POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.ZAPASY POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.ZUS POZOST.PRZYCH.OPER.SPISANE UMORZONE, PRZEDAW. NALEŻNOŚCI POZOST.PRZYCH.OPER.ZWROT KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.Z TYT.WYPOŻ.SPRZĘTU SPORTOWEGO POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.Z TYT.ZWROT 0,3%PODATKU OD WYNAGR POZOST.PRZYCH.OPER.ROZWIĄZANE REZERWY POZOST.PRZYCH.OPER.NADWYŻKI ŚR.PIENIĘŻ.I INNYCH SKŁ.MAJĄTKU POZOST.PRZYCH.OPER.KOREKTY LAT UBIEGŁYCH POZOST.PRZYCH.OPER.INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 765 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE POZOST.KOSZTY OPER.PRZEKAZANE ODPŁATN.SKŁ.MAJ.OBROT POZOST.KOSZTY OPER.WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.ZUŻYT. I KOSZTY LIKW POZOST.KOSZTY OPER.PRZEKAZANE ODPŁATN.SKŁAD.MAJ.TRW POZOST.KOSZTY OPER. ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA, KARY IGRZYWNY POZOST.KOSZTY OPER.REZERWY NAWIERZYTELNOŚCI POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUALIZUJĄCE POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL.NALEŻNOŚCI POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL. AKTYWA TRWAŁE POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL.ZAPASY POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL.ZUS POZOST.KOSZTY OPER. LIKWIDACJA, AKTUALIZACJA CEN KSIĄŻEK POZOST.KOSZTY OPER.SPISANE PRZEDAW.NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA POZOST.KOSZTY OPER.DOPŁATY SKŁADEK EMERYT.I RENT.ZUS POZOST.KOSZTY OPER.WARTOŚĆ SPRZEDANYCH ŚROD.TRW POZOST.KOSZTY OPER.OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE POZOST.KOSZTY OPER.DOBORY I SZKODY ZAWINIONE POZOST.KOSZTY OPER.ODSZKODOWA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY POZOST.KOSZTY OPER.USUWA SKUTKÓW ZDARZEŃ LOSOWYCH POZOST.KOSZTY OPER.KOREKTY LAT UBIEGŁYCH POZOST.KOSZTY OPER.INNE KOSZTY OPERACYJNE 770 ZYSKI NADZWYCZAJNE 771 STRATY NADZWYCZAJNE 790 WYTWORZE ŚWIADCZEŃ NA WŁASNE POTRZEBY 791 KOSZT WYTWORZENIA ŚWIADCZEŃ NA WŁASNE POTRZEBY 800 FUNDUSZ ZASADNICZY ZMJSZENIA FUND. ZASAD. ZMJSZ. UMORZENIA BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW FUND.ZASAD.ZMJSZ.LIKWIDACJA BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW FUND.ZASAD.ZMJSZ.AKTUALIZACJA WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FUND.ZASAD.ZMJSZ.ZWROT ŚROD.TRWAŁ.ODPŁAT OTRZYM.

13 FUND.ZASAD.ZMJSZ.ZWROT ŚROD.TRWAŁ.OTRZYM.W DAROWIŹ FUND.ZASAD.ZMJSZ.POKRYCIE STRATY NETTO FUND.ZASAD.ZMJSZ.INNE ZWIĘKSZENIA FUND.ZASAD.ZWIĘK.STAN FUDUSZU NA B.O FUND.ZASAD.ZWIĘK.PODZIAŁ ZYSKU NETTO FUND.ZASAD.ZWIĘK.AKTUALIZACJA WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.ODPŁAT OTRZYM FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.OTRZYM.W DAROWIŹ FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.SFINANS.Z DOT.CEL.MNISW FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.SFINANS.Z DOTACJI UE FUND.ZASAD.ZWIĘK.INNE 820 ROZLICZE WYNIKU 830 REZERWY 841 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓWDZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 842 PPO DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Podokres Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 843 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I NAUKOWA PPODZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA WŁASNA PPO BADANIA STATUTOWE PPO BADANIA WŁASNE PPO BADANIA UMOWNE PPO ROZWÓJ MŁODEJ KADRY PPO GRANTY BADAWCZE MNISW, NCBIR, NCN PPO GRANTY BADAWCZE DOTACJE UNIJNE PPO DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA URZĄD MARSZAŁKOWSKI 844 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW PROJEKTY DYDAKTYCZNE UNIJNE 846 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW AMORTYZACJA PPO AMORTYZACJA KRÓTKOTERMINOWE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.PROJEKTY UE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.GRANTY BADAWCZE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.POZOSTAŁE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.DOTACJE MNISW PPO AMORTYZACJA DŁUGOTERMINOWE PPO AMORTYZ.DŁUGOTER.PROJEKTY UE PPO AMORTYZ.DŁUGOTER.GRANTY BADAWCZE PPO AMORTYZ.DŁUGOTER.POZOSTAŁE PPO AMORTYZ.DŁUGOTRMINOWE.DOTACJE MNISW 847 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW POZOSTAŁE PPO POZOSTAŁE URSS, WSPAK, DZ.KUL.STUDENTÓW

14 PPO POZOSTAŁE STUD.PODYPLOMOWE KIELCE PPO POZOSTAŁE KFN PPO POZOSTAŁE ODSETKI OD R-KU BADAŃ NAUKOWYCH PPO POZOSTAŁE KONF.MŁODA POLITOLOGIA PPO POZOSTAŁE SZKOLE PPO POZOSTAŁE KONF.VERTINIANA PPO POZOSTAŁE KONF.SZKOŁA OTWARTEGO UMYSŁU PPO POZOSTAŁE CERTYFIKATJĘZYKA ROSYJSKIEGO PPO POZOSTAŁE KONF.XX LATSAMORZĄDU TERYTORIAL PPO POZOSTAŁE KONF.EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ PPO POZOSTAŁE KONF.OSWEGO PPO POZOSTAŁE KONF.WYMIARY BEZP. EUROPEJSKIEGO PPO POZOSTAŁE KONF.PLANTY PPO POZOSTAŁE DZ.SPORTOWA STUDENTÓW PPO POZOSTAŁE STUD.PODYPLOMOWE FILIA DOFINANSOWA PUBLIKACJI Z BADAŃ 850 ZFŚS ZFŚS WPŁYWY ZFŚS ZFŚS WYDATKI ZFŚS BO ZFŚS 859 FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW FPMSID PRZYCHODY FPMSID PRZYCHODY DOTACJA MNISW FPMSID PRZYCHODY CZYNSZ DS DS y FPMSID PRZYCHODY WYNAJMY DS DS y FPMSID PRZYCHODY PUNKTY HANDLOWE CZYNSZ DS DS y FPMSID PRZYCHODY DOTACJA STYPENDIA MINISTRA FPMSID PRZYCHODY DOTACJA STYPENDIA CUDZOZIEMCY BUWIM FPMSID PRZYCHODY ODSETKI OD R-KU BANKOWEGO FPMSID PRZYCHODY INNE WPŁYWY FPMSID KOSZTY FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI FPMSID KOSZT STYPENDIA SPECJALNE DLA OS.PEŁNOSPRAWNYCH FPMSID KOSZT STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEP. STUDENTÓW FPMSID KOSZT STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGN. W SPORCIE FPMSID KOSZT STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGN.W NAUCE FPMSID KOSZT STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGN FPMSID KOSZT ZAPOMOGI FPMSID KOSZT STYPENDIUM RP FPMSID KOSZT STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW FPMSID KOSZT OPŁATY BANKOWE FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE DLA DOKTORANTÓW FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE W ZWIĘKSZ.WYSOK.DLA DOKTOR FPMSID KOSZT REMONTY DS. Z DOTACJI FPMSID KOSZT UTRZYMANIA DS DS y FPMSID KOSZT ART UBEZPIECZE ZDROWOTNE STUDENTÓW BO FPMSID

15 860 WYNIK FINASOWY 870 PODATEK DOCHODOWY 900 KONTO TECHNICZNE DO BO

16

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r.

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017 Rektora USW z dnia 10 lutego 2017 r. Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od 01.01.2016 r. Konto 010 Grunty Nazwa konta 011 Budynki, lokale oraz

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Tabela do załącznika nr 1, pkt 3/ do Zarządzenia Nr 77/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r. 1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Konto do 31.12.2013r NAZWA konta do 31.12.2103r Konta od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont. Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości. Analityka konta. czy. Data modyfikacji/obowiązywania. Nazwa konta I II III IV V.

Zakładowy Plan Kont. Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości. Analityka konta. czy. Data modyfikacji/obowiązywania. Nazwa konta I II III IV V. Analityka konta I II III IV V 0 1 Konta zespołu 0 poziom analityk i wg SIMPLE Nazwa konta Data modyfikacji/obowiązywania czy Rodzaj rozra konta chun kowe 010 Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. 2 Środki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa. Rok Podatkowy: 01/01/2012-12/31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.pl Strona 1 1 Aktywa 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Budynek 010-2 maszyny i urządzenia (Środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Symbol konta Symbol konta syntetycznego analitycznego Nazwa konta Uwagi 011 Środki trwałe Ewidencja analityczna wg grup określonych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ Miejski Ośrodek Zbigniewa Herberta Załącznik nr 2 w Pabianicach ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont Symbol Nazwa konta Typ 011 Środki trwałe bilansowe - zwykłe 011-0 Grunty bilansowe - zwykłe 011-1 Budynki

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 1 1 1 2 Strona 1

Arkusz1 1 1 1 2 Strona 1 1 1 1 2 Strona 1 2 2 Strona 2 2 2 2 Strona 3 2 2 2 Strona 4 2 Strona 5 3. Strona 6 3 3 4 Strona 7 Strona 8 4 4 Strona 9 5 5 Strona 10 6 Strona 11 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasyww Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Informacja dodatkowa za spis treści Zbiorcza 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a. rzeczowe aktywa trwałe środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46 Spis treści Wstęp... 7 1. Ogólne zasady rachunkowości... 11 2. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. 24 3. Materiały i towary... 47 4. Aktywa trwałe... 62 5. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja za rok 2008 Inne zwiększenia Zmniejszenie. Stan na początek roku obrotowego. Stan na koniec roku obrotowego. obrotowego Przychody Rozchody

Amortyzacja za rok 2008 Inne zwiększenia Zmniejszenie. Stan na początek roku obrotowego. Stan na koniec roku obrotowego. obrotowego Przychody Rozchody NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie WEDŁUG CEN NABYCIA Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości WEDŁUG CEN

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 1 LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012r a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje krótkoterminowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki pieniężne zobowiązania należności i roszczenia Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r. Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. FUNDACJA DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku 1. budynki, lokale

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Zbiorcza Informacje uzupełniające za spis treści Informacje uzupełniające wykazano ze szczegółowością wynikającą z potrzeb

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 rok

Informacja dodatkowa za 2005 rok STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA Informacja dodatkowa za 005 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartosci niematerialne iprawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe 2009.xls

sprawozdanie finansowe 2009.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień 31.12.2009 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. KLUB ABSTYNENTÓW KROKUS Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości zasada ostrożnej wyceny Podział zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Równych Szans Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wózek do pionizacji Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych NAZWA ORGANIZACJI Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg polityki rachunkowości stowarzszenia i w b.r.nie uległy zmianie. Metody wyceny aktywów i pasywów a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA Fundacja Ekologiczna ARKA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 6 Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; Rzeczowe składniki aktywów

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo