Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE"

Transkrypt

1 Konta księgi głównej Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE Grupy GUS 012 ŚRODKI NISKOCENNE 013 ZBIORY BIBLIOTECZNE 020 WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE Grupy WNiP 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 071 UMORZE ŚRODKI TRWAŁE Grupy GUS 072 UMORZE ŚRODKI NISKOCENNE 073 UMORZE ZBIORY BIBLIOTECZNE 075 UMORZE WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH Grupy WNiP 079 ODPISY AKTUALIZ.WARTOŚĆ DŁUGOTER.AKTYWÓWFINANS. 080 ŚRODKI TRWAŁE Z ZAKUPU Komórka kosztowa 081 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE -UE 082 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 100 KASA KRAJOWA PODSTAWOWA Kasa 102 KASA KRAJOWA BADANIA NAUKOWE 103 KASAKRAJOWAZFŚS Kasa 104 KASA KRAJOWA FPMSiD Kasa 105 KASAWALUTOWA Kasa 130 RACHUNEKPLN UJK Konto bankowe Bank 131 RACHUNEK PLN FPMSID Bank Konto bankowe 132 RACHUNEK PLN PROJEKTY Bank Konto bankowe 133 RACHUNEK PLN BADANIA NAUKOWE Konto bankowe Bank 134 RACHUNEK PLN ZFŚS Konto bankowe 135 RACHUNEK WALUTOWY UJK Konto bankowe Bank 136 RACHUNEK WALUTOWY PROJEKTY Konto bankowe Bank 137 RACHUNEK PLN LOKATY TERMINOWE Konto bankowe Bank 138 RACHUNEK PLN LOKATY ZABEZPIECZENIA, GWARANCJE 139 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE Analityka KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 149 ODPISY AKTUALIZUJĄCE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANS.

2 150 KREDYT DŁUGOTERMINOWY 151 KREDYT KRÓTKOTERMINOWY 200 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI KRAJOWYMI 201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI WALUTOWE 202 ROZRACHUNKI Z TYT. KURSÓW, KONFERENCJI 203 ROZRACHUNKI ZABEZPIECZE UMÓW ROZRACHUNKI -ZBEZPIECZ.UMÓW DŁUGOTERMINOWE ROZRACHUNKI -ZABEZPIECZ.UMÓW KRÓTKOTERMINOWE 204 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI Z TYT.KAR UMOWNYCH 206 ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI Z TYT. CZESNEGO i DS 207 ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI Z TYT.KAUCJI DS 208 ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI INNE WPŁATY STUDENTÓWDOWYJAŚNIA ROZRACHUNKI ZE STUDENTAMI POZOSTAŁE 210 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI KRAJOWYMI 211 ROZRACHUNKIZDOSTAWCAMI WALUTOWE 212 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI-ZAKUPY ŚT 214 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI ŚT W BUDOWIE 221 ROZRACHUNKI PUBL.PRAWNE OS.PRAWNE 222 ROZRACHUNKI PUBL.PRAWNE OS.FIZYCZNE ROZR.PUBL.PRAWNE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH ROZR.PUBL.PRAWNE PODATEK ZRYCZAŁTOWANY ROZR. PUBL. PRAWNE PODATEK ZRYCZAŁTOWANY -ZFŚS 223 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYT.VAT 224 VAT NALICZONY 225 VAT NALEŻNY VAT NALEŻNY BIEŻĄCY VAT NALEŻNY PRZYSZŁY 226 ROZRACHUNKI Z ZUS ZUS PRZELEW ZUS ZDROWOTNE PRZELEW ZUS FP PRZELEW ZASIŁKI CHOROBOWE 227 ROZLICZENIA Z ZUS -ZWROTY, DOPŁATY ZUS-ZWROTY DO ROZLICZENIA ZUS-DOPŁATY DO ROZLICZENIA 228 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE KARY UMOWNE DO ZWROTU ODSETKI DO ZWROTU KOSZTY KWALIFIKOWALNE 231 ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYT.WYNAGRODZEŃ ROZR.Z PRAC.Z TYT.WYNAGRODZEŃ WYPŁATA ROZR.Z PRAC.Z TYT.WYNAG.WYPŁ.NA PRZELEW PROJEKTY

3 ROZRACH.Z TYT.WYNAGR.PODJĘTE WYNAGRODZENIA 234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI 235 POZOST.ROZR.Z PRAC.Z TYT.ZFŚS POZOST.ROZR.Z PRAC.Z TYT.ZFŚS WYPŁ.ZBIORCZO KIELCE POZOST.ROZR.Z PRAC.Z TYT.ZFŚS WYPŁ.ZBIORCZO FILIA 239 ROZRACHUNKI Z TYT.ZFŚS ZFŚS- POŻYCZKI PRACOWNICY - Kielce ZFŚS- POŻYCZKI EMERYCI- Kielce ZFŚS- PODJĘTE ŚWIADCZENIA- KIELCE ZFŚS- WCZASY INDYWIDUALNE PRACOWNICY - Kielce ZFŚS -WCZASY INDYWIDUALNE EMERYCI- Kielce ZFŚS ZAPOMOGI PRACOWNICY - Kielce ZFŚS ZAPOMOGI EMERYCI- Kielce ZFŚS MASA SPADKOWA- KIELCE ZFŚS- INNE POTRĄCENIA- KIELCE ZFŚS- POŻYCZKI PRACOWNICY -Filia ZFŚS- POŻYCZKI EMERYCI-Filia ZFŚS- PODJĘTE ŚWIADCZENIA-FILIA ZFŚS- WCZASY INDYWIDUALNE PRACOWNICY -Filia ZFŚS -WCZASY INDYWIDUALNE EMERYCI-Filia ZFŚS ZAPOMOGI PRACOWNICY -Filia ZFŚS- ZAPOMOGI EMERYCI-Filia ZFŚS- MASA SPADKOWA-FILIA ZFŚS- INNE POTRĄCENIA FILIA 241 ROZLICZE WYNAGRODZEŃ ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -OFP ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -OFP INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -OFP DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-13DWR ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-13DWR DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-13DWR INWESTYCJE PRZEKROCZE PROGU PRZEKROCZE PROGU-INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY REKTORA ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY REKTORA DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY REKTORA INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-ODPRAWY EMERYTALNE DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-ODPRAWY EMERYTALNE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY JUBILEUSZOWE DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-NAGRODY JUBILEUSZOWE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-ZWOLNIONE Z ZUS

4 ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- ZWOLNIONEZ ZUS DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-STAŻOWY OD CHOROBOWEGO INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS INWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS ZFŚS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP BEZ ZUS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ-HONORARIA BEZ ZUS ROZLICZEWYNAGRODZEŃ- HONORARIA Z ZUS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ -BFP Z ZUS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP Z ZUS DS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP ZZUSINWESTYCJE ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- BFP Z ZUS ZFŚS ROZLICZE WYNAGRODZEŃ- MASA SPADKOWA 242 ROZLICZE WADIUM PRZETARGOWEGO 243 ROZLICZE DOBORÓW I NADWYŻEK ROZLICZE DOBORÓW ROZLICZE NADWYŻEK 244 ROSZCZENIA SPORNE STUDENCI 245 ROZRACHUNKI WEWNĄTRZZAKŁADOWE ROZR.WEWNĄTRZ.DOTACJA STACJONARNA ROZR.WEWNĄTRZ.DOTACJA FPMSID ROZR.WEWNATRZ.BADANIA NAUKOWE ROZR.WEWNĄTRZ.PODATEK VAT ROZR.WEWNĄTRZ.POZOSTAŁE 246 NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE-KONTRAHENCI NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE-PRACOWNICY NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE-STUDENCI techniczne 247 ROSZCZENIA SPORNE ROSZCZENIA SPORNE-KONTRAHENCI ROSZCZENIA SPORNE-PRACOWNICY ROSZCZENIA SPORNE-STUDENCI tech 248 NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE STUDENCI 249 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI RÓŻNE ROZRACHUNKI- PRACOWNK Rozrachunkiróżneprac ROZR.Z TYTUŁU WOLI BYKOWSKEJ POTRĄCENIA PO LIŚCIE PŁAC-ZBIORCZO Potrącenia po liście płac POZOSTAŁE- KAUCJE, DEL.DO REFUNDACJI POZOSTAŁE ROZRACHUNKI STUDENCI-OPŁATY POZOSTAŁE-KAUCJE DS OBCY POZOSTAŁE- "STUDIA HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNE" CZASOP.

5 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Pozostałe rozrachunki 250 STYPENDIA MNISW WPŁATY DOTACJI POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WYPŁATY STYPENDIÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WPŁATY DOTACJI STYPENDIUM MINISTRA WYPŁATY STYPENDIA MINISTRA STYPENDIA MNISW- POZOSTAŁE ROZLICZENIA 251 STYPENDIA POZOSTAŁE STYPENDIA POZOSTAŁE-WPŁYWY Rodzaj stypendium STYPENDIA POZOSTAŁE-WYPŁATY STUDENCI Rodzaj stypendium STYPENDIA POZOSTAŁE-WYPŁATY PRACOWNICY Rodzaj stypendium 252 PROGRAM ERASMUS PROGRAM ERASMUS WPŁYW DOTACJI PROGRAM ERASMUS WYPŁATY STYPENDIÓW PROGRAM ERASMUS POZOSTAŁE ROZLICZENIA 290 ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.STUDIÓW DYPLOMOWYCH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.KAR UMOWNYCH ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.DOSTAW I USŁUG ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.SPORNYCH I DOCHODZ.SĄDOW ODPISY AKTUAL.NALEŻ.Z TYT.ROZR.Z PRACOWNIKAMI ODPISY AKTUAL.NALEŻ.POZOSTAŁE 301 ROZLICZE ZAKUPÓW 310 MAGAZYNY Magazyn 330 TOWARY 340 ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH MATERIAŁÓW 400 AMORTYZACJA AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH AMORTYZACJA ŚRODKÓW NISKOCENNYCH AMORTYZACJA WARTOŚCI MATERIALNYCH I PRAWNYCH AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 411 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII TONERY, TUSZE PAPIER KSERO I DO DRUKAREK MATERIAŁY BIUROWE-POZOSTAŁE DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA MATERIAŁY POLIGRAFICZNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI, CZASOPISMA, PUBLIKACJE PRASA ODCZYNNIKI CHEMICZNE, MATERIAŁY LABORATORYJNE ALKOHOLE I TRUCIZNY OPROGRAMOWA MATERIAŁY INFORMATYCZNE WYPOSAŻE PONIŻEJ 500ZŁ

6 MATERIAŁY REKLAMOWE POZOSTŁE MATERIAŁY PALIWO, OLEJE, MATERIAŁY MOTORYZACYJNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA CIEPLNA WODA GAZ ŚRODKI CZYSTOŚCI OPAŁ MATERIAŁY NKUP 416 APARATURA NAUKOWA APARATURA NAUKOWA 429 USŁUGI OBCE USŁUGI REKLAMOWE WYNAJEM BASENU WYNAJEM SAL WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH WYNAJEM PASA DROGOWEGO WYNAJEM I DZIERŻAWA- POZOSTAŁE USŁUGI HOTELOWE USŁUGI CATERINGOWE USŁUGI DORADCZE I AUDYTORSKIE KOSZTY USŁUG POCZTOWYCH KOSZTY USŁUG KURIERSKICH TELEFONY STACJONARNE-USŁUGI TELEFONY KOMÓRKOWE-USŁUGI INTERNET/ŁĄCZA DZIERŻAWIONE USŁUGI TRANSPORTOWE MONITORING I OCHRONA MIENIA OPŁATY EKOLOGICZNE- KORZYSTA ZE ŚRODOWISKA OPŁATY EKOLOGICZNE-RECYKLING OPŁATY EKOLOGICZNE-UTYLIZACJA USŁUGI PRALNICZE USŁUGI INTROLIGATORSKIE USŁUGI FOTOGRAFICZNE I FILMOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE, WYDAWNICZE USŁUGI KOPIOWANIA USŁUGI KONSERWACYJNE DŹWIGÓW USŁUGI KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ P.POŻ USŁUGI KONSERWACYJNE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI USŁUGI KONSRWACJI I NAPRAWY - POZOSTAŁE PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY SAMOCHODÓW USŁUGI DOZORU TECHNICZNEGO REMONTY BUDYNKÓW I BUDOWLI USŁUGI KOMUNALNE-WYWÓZ ŚMIECI USŁUGI ODŚŻANIA, PORZĄDKOWANIA TERENU USŁUGI DERATYZACJI, DEZYNSEKCJI ITP PRZEPROWADZA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TŁUMACZENIA, RECENZJE ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO- ROZRYWKOWYCH, SPORTOWYCH USŁUGI INFORMATYCZNE PRZEDŁUŻE LICENCJI, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWAŃ UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY WYKONA PIECZĄTEK

7 PROWIZJE BANKOWE POZOSTAŁE USŁUGI USŁUGI NKUP 431 WYNAGRODZENIA OFP WYNAGR.OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC NAUCZYCIELE WYNAGR.OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC ADMINISTRACJA WYNAGR.OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC OBSŁUGA GODZINY PONADWYMIAROWE NAUCZYCIELE GODZINY NADLICZBOWE ADMINISTRACJA GODZINY NADLICZBOWE OBSŁUGA NAGRODY REKTORA NAUCZYCIELE NAGRODY REKTORA ADMINISTRACJA NAGRODY REKTORA OBSŁUGA DODATKI FUNKCYJNE NAUCZYCIELE DODATKI FUNKCYJNE ADMINISTRACJA DODATKI FUNKCYJNE OBSŁUGA NAGRODY JUBILEUSZOWE NAUCZYCIELE NAGRODY JUBILEUSZOWE ADMINISTRACJA NAGRODY JUBILEUSZOWE OBSŁUGA ODPRAWY EMERYTALNE NAUCZYCIELE ODPRAWY EMERYTALNE ADMINISTRACJA ODPRAWY EMERYTALNE OBSŁUGA 432 WYNAGRODZENIA BFP WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCE ZUS WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCE ZUS WYNAGRODZENIA BFP HONORARIA PODLEGAJĄCE ZUS WYNAGRODZENIA BFP HONORARIA PODLEGAJĄCE ZUS 433 DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13" DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13"NAUCZYCIELE DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13"ADMINISTRACJA DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE OFP "13"OBSŁUGA 443 NARZUTY NA DODATK.WYNAGR.ROCZNE"13" SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"EMERYTALNE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"RENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"WYPADKOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE"13"FUN.PRACY 445 NARZUTY NA WYNAGRODZENIA OFP SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP EMERYTALNE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP RENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP WYPADKOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE OFP FUN.PRACY 446 NARZUTY NA WYNAGRODZENIA BFP SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP EMERYTALNE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP RENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP WYPADKOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE BFP FUN.PRACY 447 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAKUPY BHP BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW LEGITYMACJE PKP PRZEWODY DOKTORSKIE PRZEWODY HABILITACYJNE POSTĘPOWA O NADA TYTUŁU PROFESORA ODPISY NA ZFŚS ODPRAWY POŚMIERTNE, MASA SPADKOWA

8 450 PODATKI I OPŁATY OPŁATY SKARBOWE OPŁATY SĄDOWE PODATEK OD RUCHOMOŚCI UŻYTKOWA WIECZYSTE PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU POZOSTAŁE OPŁATY 463 PODRÓŻE SŁUŻBOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE-KRAJOWE RYCZAŁTY SAMOCHODOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE-ZAGRANICZNE DEWIZY 469 POZOSTAŁE KOSZTY UBEZPIECZE MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE KOSZTY DELEGACJE STUDENTÓW SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ODPRAWY POŚMIERTNE, MASA SPADKOWA, PRAWA MAJĄT POZOSTAŁE KOSZTY NKUP 470 STYPENDIA STYPENDIA STAŻOWE STYPENDIA DOKTORANCKIE STYPENDIA FINANSOWANE Z UE STPENDIA POZOSTAŁE 490 ROZLICZE KOSZTÓW 501 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Typ_studiów Kierunek studiów 502 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PROJEKTY UE 503 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ Komorka kosztowa 504 KOSZTY KURSÓW I KONFERENCJI SEMINARIA KONFERENCJE KURSY 505 KOSZTY KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI ORAZ ŚWIADCZEŃ ZDR. Komorka kosztowa 506 KOSZTY POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA 508 KOSZTY REKRUTACJI PROCES REKRUTACYJNY DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE 510 KOSZTY WYDZIAŁOWE

9 520 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I NAUKOWEJ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ STATUTOWEJ KOSZTY DZIAŁ.BAD.STAT.NA UTRZYM.POTENC.BADAWCZ KOSZTY DZIAŁ.BAD.STAT.ROZW.MŁODEJKADRY KOSZTY POZOSTAŁE- ODSETKI OD R-KU BANK KOSZTY GRANTÓW BADAWCZYCH NCBIR I NCN KOSZTY PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOTACJE UNIJNE KOSZTY DZIAŁ.BAD.UMOWNEJ KOSZTY DZIAŁ.BAD.NA ZAD.OKREŚL. PRZEZ MINISTRA- KFN KOSZTY DZIAŁ.BAD.PROGR.ROZWOJU HUMANISTYKI KOSZTY DZIAŁ.BAD.URZĄD MARSZAŁKOWSKI 530 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU-DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA Komorka kosztowa 540 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU- DZIAŁALNOŚĆ BYTOWA Komorka kosztowa 550 KOSZTY OGÓLNEGOZARZĄDU Komorka kosztowa 555 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU- DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DYDAKTYCZNA Komorka kosztowa 600 WYROBY GOTOWE Magazyn 608 PRODUKCJA ZAKOŃCZONA 640 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE RMK- PRENUMERATY RMK Prenumeraty RMK- UBEZPIECZENIA RMK- DODATKOWE ROCZNE WYNAGRODZE"13" RMK- GODZINY PONADWYMIAROWE NAUCZYCIELE RMK- ZFŚS RMK- PROJEKTY RMK- LEGITYMACJE STUDENCKIE RMK- LEGITYMACJE PKP RMK POZOSTAŁE 645 ROZLICZE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW FINANSOWYCH PROJEKT CEART PROJEKT FENIKS RACHUNEK PODSTAWOWY PROJEKT GRANTPROGRES PROJEKT ZASTOS. MATEMATYKI

10 PROJEKT CAMPUS KFN 646 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE RMKB REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE RMKB REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE RMKB REZERWA NA GODZINY PONADWYMIAROWE NAUCZYCIELI 690 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ WYROBÓW GOTOWYCH 701 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 702 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PROJEKTY 703 PRZYCHODY Z TYTUŁU ZALEGŁYCH WPŁAT Rodzaj przychodu 704 PRZYCHODY Z KURSÓW I KONFERENCJI SZKOLENIA KONFERENCJE KURSY 707 PRZYCHODY POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA Stanowiskosprzedaży 708 PRZYCHODY Z TYT.REKRUTACJI PROCES REKRUTACYJNY DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE 709 POZOSTAŁE PRZYCHODY DYDAKTYCZNE Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 711 KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Typ studiów Kierunek studiów 712 KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PROJEKTY 714 KOSZT WŁASNY KURSÓW I KONFERENCJI SZKOLENIA KONFERENCJE KURSY 716 KOSZT WŁASNY POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 718 KOSZT WŁASNY Z TYT.REKRUTACJI PROCES REKRUTACYJNY Typ studiów Kierunek studiów DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE Typ studiów Kierunek studiów 719 KOSZT WŁASNY POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DYDAKTYCZNA

11 720 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ i NAUKOWEJ PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ STATUTOWEJ PRZYCH.Z DZIAŁ.BAD.STAT.NAUTRZYM.POTENC.BADAWCZ PRZYCH.Z DZIAŁ.BAD.STAT.NA ROZW.MŁODEJ KADRY POZOSTAŁE PRZYCHODY Z GRANTÓW BADAWCZYCH NCBIR I NCN PRZYCHODY Z PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOTACJE UNIJNE PRZYCHODY Z DZIAŁ.BAD.UMOWNEJ PRZYCH.Z DZIAŁ.BAD.NA ZADANIA OKREŚLONE PRZEZ MINISTRA 721 KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I NAUKOWEJ KOSZT WŁASNY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ WŁASNEJ BADANIA STATUTOWE BADANIA WŁASNE BADANIA UMOWNE KOSZT WŁASNY GRANTÓW BADAWCZYCH MNISW KOSZT WŁASNY PROJEKTÓW BADAWCZYCH DOTACJE UNIJNE 730 PRZYCHODY Z TYT.SPRZEDAŻY WYDAWNICTW Stanowisko sprzedaży 731 PRZYCHODY Z TYT.SPRZEDAŻY USŁUG POZOSTAŁYCH Stanowisko sprzedaży 735 KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH WYDAWNICTW Stanowisko sprzedaży 736 KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY USŁUG POZOSTAŁYCH 740 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 750 PRZYCHODY FINANSOWE PRZYCH.FINANSOWE NALICZ.ODSETKI ZA ZWŁ.W ZAPŁ.NALEŻN.STUDIA PRZYCH.FINANSOWE OTRZYM.ODSETKI ZA ZWŁ.W ZAPŁ.NAL.KONTRAH PRZYCH.FINANSOWE NALICZ.ODSETKI OD NALEŻ.NA DZIEŃ BILANSOWY PRZYCH.FINANSOWE OTRZYM.ODSETKI OD SKŁAD.EMER.I RENT.ZUS PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE NA DZIEŃ BILANSOWY PRZYCH.FINANSOWE ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO Kontobankowe PRZYCH.FINANSOWE USTA ODPISU AKTUALIZ.ODSETEK PRZYCH.FINANSOWE POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE DZ.BADAWCZA PRZYCH.FINANSOWE DODAT RÓŻNICE KURSOWE PROJEKTY PRZYCH.FINANSOWE NALICZ.ODSETKI ZA ZWŁ.W ZAPŁ.NAL.KONTRAH. 755 KOSZTY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W ZAPŁ.ZOBOWIĄZAŃ KOSZTY FINANSOWE ODSETKI KREDYT RACHUNEK BIEŻĄCY KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOWYCH KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD ZOBOW.ZUS KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE NA DZIEŃ BILANSOWY KOSZTY FINANSOWE ODSETKI ZARACH.NA DZ.BILANS.ZA ZWŁ.W ZAPŁ KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD ZALEGŁ.WYNAGRODZENIA KOSZTY FINANSOWE AKTUALIZACJA ODSETEK KOSZTY FINANSOWE ODSETKI WADIA KOSZTY FINANSOWE PROWIZJE BANKOWE Kontobankowe KOSZTY FINANSOWE ODSETKI OD KREDYTU INWESTYCYJNEGO KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE DZ.BADAWCZA

12 KOSZTY FINANSOWE UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE-PROJEKTY 760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH POZOST.PRZYCH.OPER.ZWROT SKŁ.EMERYT.I RENT.Z ZUS POZOST.PRZYCH.OPER.DOTACJE POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE KARY I DSZKODOWANIA POZOST.PRZYCH.OPER.ZWROT ZASĄDZONYCH KOSZTÓW SĄDOWYCH POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE DAROWIZNY- SPONSORZY POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.Z LIKWID.ZUŻYTEGO ŚROD.TRW POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE ODPŁ.SKŁ.MAJĄTKU TRW./DARY/ POZOST.PRZYCH.OPER.OTRZYMANE ODPŁ.SKŁ.MAJĄTKU OBR./DARY/ POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.NALEŻNOŚCI POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.AKTYWA TRWAŁE POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.ZAPASY POZOST.PRZYCH.OPER.USTA ODPISÓW AKTUAL.ZUS POZOST.PRZYCH.OPER.SPISANE UMORZONE, PRZEDAW. NALEŻNOŚCI POZOST.PRZYCH.OPER.ZWROT KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.Z TYT.WYPOŻ.SPRZĘTU SPORTOWEGO POZOST.PRZYCH.OPER.PRZYCH.Z TYT.ZWROT 0,3%PODATKU OD WYNAGR POZOST.PRZYCH.OPER.ROZWIĄZANE REZERWY POZOST.PRZYCH.OPER.NADWYŻKI ŚR.PIENIĘŻ.I INNYCH SKŁ.MAJĄTKU POZOST.PRZYCH.OPER.KOREKTY LAT UBIEGŁYCH POZOST.PRZYCH.OPER.INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 765 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE POZOST.KOSZTY OPER.PRZEKAZANE ODPŁATN.SKŁ.MAJ.OBROT POZOST.KOSZTY OPER.WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.ZUŻYT. I KOSZTY LIKW POZOST.KOSZTY OPER.PRZEKAZANE ODPŁATN.SKŁAD.MAJ.TRW POZOST.KOSZTY OPER. ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA, KARY IGRZYWNY POZOST.KOSZTY OPER.REZERWY NAWIERZYTELNOŚCI POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUALIZUJĄCE POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL.NALEŻNOŚCI POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL. AKTYWA TRWAŁE POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL.ZAPASY POZOST.KOSZTY OPER.ODPISY AKTUAL.ZUS POZOST.KOSZTY OPER. LIKWIDACJA, AKTUALIZACJA CEN KSIĄŻEK POZOST.KOSZTY OPER.SPISANE PRZEDAW.NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA POZOST.KOSZTY OPER.DOPŁATY SKŁADEK EMERYT.I RENT.ZUS POZOST.KOSZTY OPER.WARTOŚĆ SPRZEDANYCH ŚROD.TRW POZOST.KOSZTY OPER.OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE POZOST.KOSZTY OPER.DOBORY I SZKODY ZAWINIONE POZOST.KOSZTY OPER.ODSZKODOWA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY POZOST.KOSZTY OPER.USUWA SKUTKÓW ZDARZEŃ LOSOWYCH POZOST.KOSZTY OPER.KOREKTY LAT UBIEGŁYCH POZOST.KOSZTY OPER.INNE KOSZTY OPERACYJNE 770 ZYSKI NADZWYCZAJNE 771 STRATY NADZWYCZAJNE 790 WYTWORZE ŚWIADCZEŃ NA WŁASNE POTRZEBY 791 KOSZT WYTWORZENIA ŚWIADCZEŃ NA WŁASNE POTRZEBY 800 FUNDUSZ ZASADNICZY ZMJSZENIA FUND. ZASAD. ZMJSZ. UMORZENIA BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW FUND.ZASAD.ZMJSZ.LIKWIDACJA BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW FUND.ZASAD.ZMJSZ.AKTUALIZACJA WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FUND.ZASAD.ZMJSZ.ZWROT ŚROD.TRWAŁ.ODPŁAT OTRZYM.

13 FUND.ZASAD.ZMJSZ.ZWROT ŚROD.TRWAŁ.OTRZYM.W DAROWIŹ FUND.ZASAD.ZMJSZ.POKRYCIE STRATY NETTO FUND.ZASAD.ZMJSZ.INNE ZWIĘKSZENIA FUND.ZASAD.ZWIĘK.STAN FUDUSZU NA B.O FUND.ZASAD.ZWIĘK.PODZIAŁ ZYSKU NETTO FUND.ZASAD.ZWIĘK.AKTUALIZACJA WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.ODPŁAT OTRZYM FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.OTRZYM.W DAROWIŹ FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.SFINANS.Z DOT.CEL.MNISW FUND.ZASAD.ZWIĘK.WARTOŚĆ ŚROD.TRWAŁ.SFINANS.Z DOTACJI UE FUND.ZASAD.ZWIĘK.INNE 820 ROZLICZE WYNIKU 830 REZERWY 841 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓWDZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 842 PPO DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Podokres Rodzaj przychodu Typ studiów Kierunek studiów 843 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I NAUKOWA PPODZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA WŁASNA PPO BADANIA STATUTOWE PPO BADANIA WŁASNE PPO BADANIA UMOWNE PPO ROZWÓJ MŁODEJ KADRY PPO GRANTY BADAWCZE MNISW, NCBIR, NCN PPO GRANTY BADAWCZE DOTACJE UNIJNE PPO DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA URZĄD MARSZAŁKOWSKI 844 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW PROJEKTY DYDAKTYCZNE UNIJNE 846 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW AMORTYZACJA PPO AMORTYZACJA KRÓTKOTERMINOWE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.PROJEKTY UE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.GRANTY BADAWCZE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.POZOSTAŁE PPO AMORTYZ.KRÓTKOTER.DOTACJE MNISW PPO AMORTYZACJA DŁUGOTERMINOWE PPO AMORTYZ.DŁUGOTER.PROJEKTY UE PPO AMORTYZ.DŁUGOTER.GRANTY BADAWCZE PPO AMORTYZ.DŁUGOTER.POZOSTAŁE PPO AMORTYZ.DŁUGOTRMINOWE.DOTACJE MNISW 847 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW POZOSTAŁE PPO POZOSTAŁE URSS, WSPAK, DZ.KUL.STUDENTÓW

14 PPO POZOSTAŁE STUD.PODYPLOMOWE KIELCE PPO POZOSTAŁE KFN PPO POZOSTAŁE ODSETKI OD R-KU BADAŃ NAUKOWYCH PPO POZOSTAŁE KONF.MŁODA POLITOLOGIA PPO POZOSTAŁE SZKOLE PPO POZOSTAŁE KONF.VERTINIANA PPO POZOSTAŁE KONF.SZKOŁA OTWARTEGO UMYSŁU PPO POZOSTAŁE CERTYFIKATJĘZYKA ROSYJSKIEGO PPO POZOSTAŁE KONF.XX LATSAMORZĄDU TERYTORIAL PPO POZOSTAŁE KONF.EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ PPO POZOSTAŁE KONF.OSWEGO PPO POZOSTAŁE KONF.WYMIARY BEZP. EUROPEJSKIEGO PPO POZOSTAŁE KONF.PLANTY PPO POZOSTAŁE DZ.SPORTOWA STUDENTÓW PPO POZOSTAŁE STUD.PODYPLOMOWE FILIA DOFINANSOWA PUBLIKACJI Z BADAŃ 850 ZFŚS ZFŚS WPŁYWY ZFŚS ZFŚS WYDATKI ZFŚS BO ZFŚS 859 FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW FPMSID PRZYCHODY FPMSID PRZYCHODY DOTACJA MNISW FPMSID PRZYCHODY CZYNSZ DS DS y FPMSID PRZYCHODY WYNAJMY DS DS y FPMSID PRZYCHODY PUNKTY HANDLOWE CZYNSZ DS DS y FPMSID PRZYCHODY DOTACJA STYPENDIA MINISTRA FPMSID PRZYCHODY DOTACJA STYPENDIA CUDZOZIEMCY BUWIM FPMSID PRZYCHODY ODSETKI OD R-KU BANKOWEGO FPMSID PRZYCHODY INNE WPŁYWY FPMSID KOSZTY FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI FPMSID KOSZT STYPENDIA SPECJALNE DLA OS.PEŁNOSPRAWNYCH FPMSID KOSZT STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEP. STUDENTÓW FPMSID KOSZT STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGN. W SPORCIE FPMSID KOSZT STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGN.W NAUCE FPMSID KOSZT STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGN FPMSID KOSZT ZAPOMOGI FPMSID KOSZT STYPENDIUM RP FPMSID KOSZT STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW FPMSID KOSZT OPŁATY BANKOWE FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE DLA DOKTORANTÓW FPMSID KOSZT STYPENDIA SOCJALNE W ZWIĘKSZ.WYSOK.DLA DOKTOR FPMSID KOSZT REMONTY DS. Z DOTACJI FPMSID KOSZT UTRZYMANIA DS DS y FPMSID KOSZT ART UBEZPIECZE ZDROWOTNE STUDENTÓW BO FPMSID

15 860 WYNIK FINASOWY 870 PODATEK DOCHODOWY 900 KONTO TECHNICZNE DO BO

16

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

Plan kont 2011. strona 1 z 30

Plan kont 2011. strona 1 z 30 BO01 BO zespołu 1 PKZP BOZNP BO ZNP 00000- aktywa trwale 010000 grunty 010010 grunty w wieczystym uzytkowaniu 010100 budynki administracyjne i dydaktyczne 010200 budowle 010300 kotly i maszyny energetyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe Z a r z ą d z e n i e n r 1/2015 z dnia 02.01.2015 roku Dyrektora Przedszkola Nr 42im.Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.60/2011 z dnia 30.06.2011 r. dotyczącego przyjęcia Zasad ( polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku DO-0130/133/2014 Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pakietu Trawers 5

Dokumentacja pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja pakietu Trawers 5 Organizacja obszaru finansowo - księgowego w firmie wielooddziałowej wydanie z 2008-09-04 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Załącznik Nr 2 Zakładowy Plan Kont Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/482/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXVI/482/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXVI/482/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXI/381/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r.

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany do Zarzdzenia Dyrektora BA EO w Zdzieszowicach nr 15 z dnia 29.11.2010 r

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo