Wykład 8 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze emerytalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 8 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze emerytalne"

Transkrypt

1 Wykład 8 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze emerytalne

2 Jaka teoretycznie mogłaby być korzyść z zarządzania aktywnego? M. T. Hebner, Index funds, IFA Publishing, Irvine, California 2011

3 Czy zarządzający są w stanie przewidzieć odwrócenie się trendu?

4 James Montier, Seven Sins of Fund Management, 2005

5 Badania empiryczne mówią, że fundusze emerytalne zarządzane aktywnie mają ujemną alfę Josef Lakonishok, Andrei Schleifer, Robert W. Vishnz, Oliver Hart, George L. Perry, The Structure and Performance of the Money Management Industry, Brookings Papers on Economics: Activity Microeconomics, 1992, p. 341.

6 Przed czym chroni pasywne zarządzanie? M. T. Hebner, Index funds, IFA Publishing, Irvine, California 2011

7 Przed czym chroni pasywne zarządzanie? M. T. Hebner, Index funds, IFA Publishing, Irvine, California 2011

8 John Bogle, The little book of common sense investing, Wiley 2007 During the past 25 years the stock market index fund was prividing an annual return of 12.3 percent and average equity fund was earning an annual return of 10 percent. A low-cost index fund is the most sensible equity investment for the great majority of investors. My mentor, Ben Gragham, took this posiotion many years ago, and everything I have seen convinces me of ist truth. In this book, John Bogle tells you why. Warren Buffet

9

10

11 Czy długoterminowe inwestowanie na giełdzie jest bezpieczne?

12 Osoba, która inwestuje swoje oszczędności uważa, że ulokowanie całego kapitału w portfel złożony wyłącznie z akcji na okres 1 roku jest rzeczą zbyt ryzykowną. Ta sama osoba będzie jednak skłonna ulokować całość kapitału w portfelu akcji na 30 lat, ponieważ słyszy zewsząd, że inwestowanie krótkoterminowe na giełdzie jest ryzykowne, a długoterminowe jest bezpieczne.

13 Najwyższe i najniższe stopy zwrotu z portfela akcji (rynek amerykański ) 60% 40% 20% Najniższa stopa zwrotu Najwyższa stopa zwrotu Index 0% -20% -40% Najbardziej prawdopodobna stopa zwrotu na koniec okresu 1 rok 2 lata 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat Źródło: Jeremy Siegel, "Stocks for the Long Run: The Definite Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies", McGraw Hill, New York 1998, s. 27

14 25% Stopy zwrotu i ich zmienność na amerykańskim rynku akcji w latach % 15% 10% STD roczne STD 5% 0% 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat 25 lat 30 lat Źródło: Donald G. Bennyhoff, 2007

15 25% Stopy zwrotu i ich zmienność na amerykańskim rynku akcji w latach % 15% 10% STD roczne STD 5% 0% 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat 25 lat 30 lat Źródło: Donald G. Bennyhoff, 2007

16 Investors measure risk incorrectly if they focus exclusively on the distribution of outcomes at the end of their investment horizons. This approach to risk measurement ignores intolerable losses that might occur throughout an investment period, either as the result of the accumulation of many small losses or from a significant loss that later (too late, perhaps) recovers. Mark Kritzman, Don Rich, Mismeasurement of Risk, Financial Analysts Journal, May/June 2002

17 Prawdopodobieństwo poniesienia strat (William Trainor, Within-horizon Exposure to Loss For Dollar Cost Averaging and Lump Sum Investing, Financial Services Review (2005), p. 3 Horyzont 1 roku Horyzont 5 letni Horyzont 20 letni Koniec okresu W całym okresie Koniec okresu W całym okresie Koniec okresu W całym okresie 10% lub więcej 15% 42% 11% 57% 2% 60% 15% lub więcej 9% 24% 8% 41% 1,5% 45% 20% lub więcej 5% 12% 6% 29% 1,3% 33% 25% lub więcej 2% 5% 5% 20% 1% 24%

18 Nie chodzi tu jednak tylko o stopy zwrotu, ale także o wielkość możliwych strat.

19 Jeśli potencjalna strata w końcu okresu, w ciągu którego przyszły emeryt odkłada na emeryturę wynosi 20%, to oznacza to, że może to być strata w wysokości 20% od ROSNĄCEJ z każdym rokiem wielkości inwestycji. Paul A. Samuelson, Risk and Uncertainty: A Fallacy of Large Numbers. The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, ed. Joseph E. Stiglitz, Cambridge: MIT Press, 1966, pp

20 Tiger returned 25 percent over its life. Starting life with in 1980 with $10 million, it had $22 billion under management in The fund s highest percentage returns were on a small dollar base. The loses came from a larger base (a 50 percent loss on $ 22 billion in a loss of $ 11 billion). Tiger may have lost more dollars than it made over its life Richard Bookstaber, p

21 When you are young, stocks may have more time to recover from crashes, but they also have more times to encounter crashes! Paul A. Samuelson, The Long-Term Case for Equities. And How It Can Be Oversold, The Journal of Portfolio Management, Fall: 17-18, 1994

22 We have only one history of capitalism. Inferences based on a sample of one must never be accorded sure-thing interpretation. It is dogma, not a guaranteed fact, that financial data are generated by a stationary probability process. Paul A. Samuelson, The Long-Term Case for Equities. And How It Can Be Oversold, The Journal of Portfolio Management, Fall: 17-18, 1994

23 There are deep flows with the whole concept of the equity-risk premium. The biggest of these is that all studies are ex-post. Equities delivered stellar returns only when investors weren t especially interested in them and they were dirt cheap. As soon as everyone started to buy them and they became more expensive, ex ante returns would be by definition be much lower. Richard Cookson, The triumph of the pessimists, HSBC Global Research, 26 March 2009.

24

25 Może jednak młodzi ludzie powinni ryzykować, jeśli mogą liczyć na stałe dochody z inwestycji w ich kapitał ludzki?

26 potential offshorability encompasses between 22% and 29% of all jobs Contrary to conventional wisdom, the more offshorable occupations are not low-end jobs Holders of the most highly offshorable jobs were already paying notable wage penalty Blinder, 2007

27 Na ile stwierdzenie, że inwestowanie krótkoterminowe na giełdzie jest ryzykowne, a długoterminowe jest bezpieczne odzwierciedla rzeczywistość?

28 W miarę wydłużania się horyzontu inwestycyjnego maleje prawdopodobieństwo, że portfel akcji przyniesie niższe dochody niż portfel obligacji, ale jednocześnie rośnie wielkość potencjalnych strat z portfela akcji

29 If it were true that stocks are less risky in the long run, then the cost of insuring against earnings less then the risk free rate of interest should decline as the length of the investment horizon increases. But the opposite is true. Zvi Bodie, On the Risk of Stocks in the Long Run, Financial Analysts Journal, May-June 1995, pp

30 Inwestowanie krótkoterminowe Inwestowanie długoterminowe?

31 Inwestowanie krótkoterminowe Inwestowanie długoterminowe

32

33 Jak inwestuje Nassim Taleb?

34 Lata 70. i 80.: tworzono fundusze emerytalne o zdefiniowanej wielkości przyszłych wypłat (ang. defined benefit) Od lat 90.: tworzone są fundusze emerytalne o zdefiniowanej składce (ang. defined contribution) Dlaczego?

35 W latach 70. i 80. założono, że utrzyma się wysoki poziom długoterminowych stóp procentowych (stóp dochodowości obligacji), a stopy zwrotu z akcji będą z definicji wyższe niż stopy zwrotu z obligacji W latach 90. nastąpił nieoczekiwanie silny spadek stóp procentowych, a w latach i nastąpiły załamanie cen akcji w skali nie notowanej od roku 1929

36

37 D. Papadimitriou, G. Hannsgen, G. Zezza, Jobless Recovery is no recovery: Prospects for the US Economy, Strategic Analysis, Levy Economics Institute of Bard College, March 2011

38 Kiyohiko G Nishimura: This time may truly be different: Balance sheet adjustments Under population ageing, a speech at the 2011 American Economic Association Annual Meeting, Denver, 7 January 2011

39 Reforma emerytalna - Triumf formy nad treścią? Fragment wykładu wygłoszonego przez profesora Laurence Kotlikoffa (Boston University, NBER) na Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Ekonometrycznego Mexico City, Listopad 2, 2006

40 Reforma emerytalna w Nachos Nachos jest uroczym krajem położonym na południe od Trójkąta Bermudzkiego. Banki przekonały Prezydenta, że prywatyzacja systemu emerytalnego jest wspaniałym pomysłem. Prezydent Nachos podejmuje decyzję, że składki emerytalne, w takiej samej, jak wcześniej, kwocie, będą wpłacane do utworzonych przez banki funduszy emerytalnych. Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER, 2006, s. 111/112

41 Reforma emerytalna in Nachos Prezydent przekonuje obywateli, że nie należy przejmować się tym, że fundusze emerytalne będą pobierały 2% od wpłaconych składek. Zapewnia, że to nic w porównaniu z zyskami, jakie osiągną zarządzający funduszami. Prezydent wpada jednak w konsternację, gdy dzwoni szef ZUS w Nachos i mówi mu: Ty idioto, przez twoją reformę mogę nie mieć pieniędzy dla tych, którzy będą przechodzili na emeryturę! Prezydent na to: Banki coś na to poradzą Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER, 2006, s. 111/112

42 Reforma emerytalna in Nachos Banki mówią, Nie ma problemu. Możemy pożyczyć rządowi pieniądze. Kupimy odpowiednią ilość obligacji. Związki zawodowe mają wątpliwości co do sensu całej reformy: Wcześniej nasze składki szły od razu do ZUS, by ten mógł wypłacać emerytury. Teraz te same pieniądze (w Nachos całkowicie zlikwidowano I filar) docierają do ludzi starszych poprzez nowy, który pobiera 2% za zarządzanie. Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER, 2006, s. 111/112

43 Reforma systemu emerytalnego w Nachos Dodatkowo musimy płacić towarzystwom ubezpieczeniowym za koszty związane z wypłacaniem naszych emerytur. Cała reforma jest pozorna i tylko zwiększa koszty Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER, 2006, s. 111/112

44 Reforma emerytalna w Nachos Prezydent ponownie pyta banki, co ma odpowiedzieć na taki zarzut. Banki odpowiadają: Sprzedamy część obligacji i kupimy akcje. Nasze fundusze będą utrzymywały portfele składające się z akcji i obligacji Stopa zwrotu funduszy emerytalnych wzrośnie. Pracobiorcy będą zadowoleni z prywatyzacji systemu emerytalnego Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER, 2006, s. 111/112

45 The poor, those who cannot afford to save beyond Social Security, should invest conservatively - their well-being in retirement depends on it. In short, the low returns provide no argument for the privatization of Social Security Social Security was designed to provide just that - security not a gamble Stiglitz, The Roaring Nineties, 2003, s. 195, 197

46 Wyniki finansowe PTE i OFE mld zł 7,0 20,7 21,1 0,7 0,7 0,8 0,6 0, ,0-21, Wynik finansowy OFE Wynik finansowy PTE Źródło: UKNF.

47 Pożądane zmiany w OFE Zarządzanie pasywne. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego. Wprowadzenie subfunduszy o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej. Ocena efektywności inwestycyjnej OFE na podstawie zewnętrznych portfeli odniesienia. Zmiany limitów inwestycyjnych.

Wykład 7 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze arbitrażowe

Wykład 7 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze arbitrażowe Wykład 7 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze arbitrażowe Dlaczego klasycznym funduszom inwestycyjnym, operującym głównie na rynkach akcji i obligacji trudno jest pokonać rynek? Oba rynki są.. a więc

Bardziej szczegółowo

Assist. Prof. Iwona Sobol, PhD Institute of International Business, University of Gdansk, Poland e-mail: isobol@ek.univ.gda.pl

Assist. Prof. Iwona Sobol, PhD Institute of International Business, University of Gdansk, Poland e-mail: isobol@ek.univ.gda.pl Venture Capital Financing from the Perspective of Islamic Finance Assist. Prof. Iwona Sobol, PhD Institute of International Business, University of Gdansk, Poland e-mail: isobol@ek.univ.gda.pl Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia DARIUSZ STAŃKO Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

Dział. Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960

Dział. Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960 Dział Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji Aktualności KOMENTARZ EKSPERTÓW Azja: gra toczy się o 10bln dolarów EKONOMIA Czarne chmury nad rynkami wschodzącymi

Bardziej szczegółowo

Nr2 /2012 ISSN: 2084 5960. kwartalnik finansowy JOURNAL

Nr2 /2012 ISSN: 2084 5960. kwartalnik finansowy JOURNAL Nr2 /2012 ISSN: 2084 5960 kwartalnik finansowy JOURNAL 1 Grow Further. POSTAW NA ROZWÓJ APLIKUJ NA PRAKTYKI W BCG! Kim jesteśmy? The Boston Consulting Group (BCG) to wiodąca, globalna rma doradztwa strategicznego,

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK

prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Recenzent: prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Projekt okładki Marek Derbich Opracowanie komputerowe Emilia Kozłowska SPIS TREŚCI CONTENTS Wstęp... 7 Introduction... 11 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce

Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka Piotr Żuk Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce Wysokość stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Andrzej Sławiński Katedra Skarbowości Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Wprowadzenie Globalizacja rynków finansowych jest w decydującej

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SUBJECT EDITORS Bogusława Skulska

SUBJECT EDITORS Bogusława Skulska EKONOMIA ECONOMICS SCIENTIFIC COUNCIL Giuseppe Calzoni (Università degli Studi di Perugia, Italy) Gustav Dieckheuer (University of Münster, Germany) Hans Diefenbacher (Protestant Institute for Interdisciplinary

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2 ArtykuŁy Krzysztof Kontek * Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Wstęp W niniejszym artykule poruszono kilka kwestii dotyczących inwestycji

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5-6 7-8 13 14-15 WYZWANIA Socrates-Erasmus przygoda życia Praktyki w McKinsey & Company WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT Finał Konkursu SIFE Polska

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7775-293-7

ISBN 978-83-7775-293-7 Recenzent prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Projekt okładki Marek Derbich Opracowanie komputerowe Emilia Kozłowska Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo