Artykuły naukowe 1. F Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuły naukowe 1. F.1064. Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. 2. G."

Transkrypt

1 Artykuły naukowe 1. F.1064 Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE; SZKOLENIA - METODY; 2. G.35 Analiza porównawcza efektywności rynków papierów wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu w latach / Łukasz Goczek, Juan Kania-Morales// Bank i Kredyt 2015, vol. 46, nr 1, s KRYZYS FINANSOWY - 21 W. - ASPEKT EKONOMICZNY; GIEŁDA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK - BADANIE; 3. G.1524 Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie / Tomasz Panek // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s DOBRE SAMOPOCZUCIE; SATYSFAKCJA Z ŻYCIA;

2 4. G.2595 Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy angażowania pracowników w zarządzanie współczesnymi organizacjami / Agnieszka Ignyś // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s KADRY - UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU; ZARZĄDZANIE - METODY; 5. G.2637 Apetyt na ryzyko jako ważny element Wypłacalności II / Marcin Fedor // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s RYZYKO; RYZYKO - ANALIZA; 6. G.2639 Application of statistical methods in the diagnosis of environmental conditions of development of Lower Silesian voivodship in years / Tomasz Kopyściański, Tomasz Rólczyński // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s ŚLĄSK, DOLNY (POLSKA ; REGION); REGIONY - ROZWÓJ; STATYSTYKA - METODY; 7. G.2639 Authorised Adviser : as a company of public trust in the NewConnect OTC (Over-The- Counter) exchange / Bożena Kołosowska, Grażyna Voss // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s

3 AUDITING; ETYKA; NADUŻYCIE ZAUFANIA; NEWCONNECT; 8. G.1914 Automatyzacja personalizacji reklamy internetowej / Barbara Borusiak [et al.] // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s REKLAMA W INTERNECIE; BIG DATA; 9. G.2637 Badanie zmienności rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych / Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE; UBEZPIECZENIA - ZAGADNIENIA; 10. G.570 Bankowość islamska a bankowość konwencjonalna / Agata Opolska-Bielańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s

4 BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ; LICHWA; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE; 11. G.2639 Business-to-business platforms as a part of e-commerce : possibilities of practical use by Polish enterprises / Anna Pyka, Joanna Błach // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s RELACJE BUSINESS-TO-BUSINESS; HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; 12. G.2639 Catholic social teaching, sustainable development and social solidarism in the context of social security / Stanisław Adamiak, Damian Walczak // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO; SOLIDARYZM; EKOROZWÓJ; 13. G.1914 Czy klasy społeczne się liczą? : o (nie)przydatności analiz klasowych dla potrzeb marketingu / Michał Cebula // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s KLASY SPOŁECZNE; SPOŻYCIE - BADANIE; MARKETING;

5 14. G.35 Dług publiczny a cykliczność polityki fiskalnej / Joanna Siwińska-Gorzelak // Bank i Kredyt 2015, vol. 46, nr 1, s POLITYKA FISKALNA; DŁUGI PUBLICZNE; 15. F.159 Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Przemysław Ostojski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s EGZEKUCJA (PRAWO); WIERZYTELNOŚĆ; 16. F.1064 Dysfunkcjonalne zachowania pracowników : zarys problematyki / Dawid Szostek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - ZACHOWANIA DYSFUNKCJONALNE; PRACA - PATOLOGIE; MOBBING;

6 17. G.478 Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w świetle unijnego i polskiego prawa pracy : uwagi na temat zasady równości wynagrodzeń / Agata Ludera- Ruszel // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 2, s DYSKRYMINACJA; DYSKRYMINACJA SEKSUALNA; PŁACE; PRACA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRACA - PRAWO - POLSKA; 18. G.570 Działalność państwa w obszarze innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach / Izabela Liczmańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO A POLITYKA PAŃSTWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; 19. G.2639 The efficiency of public insurance supervision vs. Pareto efficiency / Robert Kurek // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s UBEZPIECZENIA - NADZÓR; EFEKTYWNOŚĆ;

7 20. F.159 Ekonomia wobec poczucia szczęścia / Katarzyna Włodarczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s EKONOMIA SZCZĘŚCIA; SZCZĘŚCIE; 21. G.2637 Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce : klasyfikacja. Cz. 1 / Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewelina Pestka // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA; MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA; DEWELOPERZY; 22. G.2637 Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce : weryfikacja empiryczna. Cz. 2 / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s METODY TAKSONOMICZNE; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA; MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA;

8 23. G.2595 Empiryczna weryfikacja teorii osobistych wartości autorstwa S.Schwartza na grupie polskich menedżerów / Maciej Brzozowski, Paweł Bartkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; KIEROWNICTWO - ZAGADNIENIA; 24. G.570 Etyczny wymiar biznesu w konkurencyjnym otoczeniu / Jan Klimek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s ETYKA BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; 25. G.2639 Evolution of ecological financial market from the perspective of institutional economics / Michał Moszyński, Marcelina Więckowska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s RYNEK FINANSOWY; INSTYTUCJONALIZM;

9 26. G.570 Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu : studium przed dialektyczne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 27. G.2639 The financial aspect of intergenerational solidarity from the point of view of the senior / Dariusz Piotrowski // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s SOLIDARYZM; FINANSE PUBLICZNE; POMOC SPOŁECZNA; 28. G.502 Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych : nowelizacja kodeksu spółek handlowych z r. / Wojciech J. Kocot // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA;

10 29. G.2639 Greening financial market / Leszek Dziawgo // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s EKOLOGIA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; RYNEK FINANSOWY; 30. G.2639 The impact of a higher education institution on socioeconomic development : the study case of the Polytechnic Institute of Beja, Portugal / Sandra Saúde [et al.] // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, SZKOLNICTWO WYŻSZE A GOSPODARKA; ROZWÓJ GOSPODARCZY; 31. G.2639 The impact of IFRS on the value relevance of accounting data of banks listed on the Warsaw Stock Exchange / Piotr Bolibo // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; BANKI GIEŁDOWE - POLSKA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA);

11 32. G.35 Impact of labour market shocks on business cycle fluctuations in Poland / Małgorzata Skibińska // Bank i Kredyt 2015, vol. 46, nr 1, s RYNEK PRACY - BADANIE; CYKL KONIUNKTURALNY; 33. G.2639 The imperative of sustainable growth and reporting integration : three eras in the corporate reporting development / Anna Karmańska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s SPRAWOZDANIA FINANSOWE; EKOROZWÓJ; 34. G.2639 The imperative of sustainable growth and reporting integration : the fourth era in the corporate reporting development / Anna Karmańska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s EKOROZWÓJ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

12 35. G.570 Innowacyjne narzędzia sprzedaży usług turystycznych w Internecie / Beata Reformat // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s INTERNET - STOSOWANIE; TURYSTYKA; HANDEL ELEKTRONICZNY; 36. G.2639 Investments in stock of banks implementing high social responsibility standards listed on the Warsaw Stock Exchange / Michał Buszko // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s BANKI GIEŁDOWE; INWESTYCJE; BANKI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 37. G.1524 Inwestycje zagraniczne czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce / Barbara Ptaszyńska // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE A WZROST GOSPODARCZY; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA;

13 38. G.2639 IPO initial underpricing anomaly : the election gimmick hypothesis / Adam Zaremba, Radosław Żmudziński // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s OFERTY PUBLICZNE; STOPA ZWROTU; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 39. G.419 Kadłubowe zespoły orzekające / Marcin Asłanowicz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE; 40. G.2595 Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości / Katarzyna Bednorz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; KREATYWNOŚĆ;

14 41. F.1064 Księgowy jako zawód konwencjonalny : dekonstrukcja stereotypu / Przemysław Kabalski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KSIĘGOWI; RACHUNKOWOŚĆ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; OSOBOWOŚĆ; STEREOTYP (PSYCHOL., SOCJOL.); 42. G.419 Leniency plus : skuteczny środek walki z kartelami czy martwa instytucja? / Marcin Lizurek // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. XVIII-XX. KONKURENCJA - PRAWO - POLSKA; KARTELE - POLSKA; KARY PIENIĘŻNE - POLSKA ; 43. G.570 Lista kontrolna w zarządzaniu projektami budowlanymi : perspektywa wykonawcy / Eryk Głodziński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; BUDOWNICTWO;

15 44. F.159 Mężczyzna w sferze prywatnej : fikcja czy rzeczywistość? / Dominika Polkowska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PRACA A ŻYCIE OSOBISTE; RODZINA - SOCJOLOGIA; PŁEĆ A KARIERA; OJCOSTWO - PRAWO; 45. F.1064 Milczenie w organizacji : rola uważności społecznej i czynników kontekstowych / Krystyna Adamska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - PSYCHOLOGIA; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; 46. G.2637 Model bumelowania w teorii płacy efektywnej / Wiesław Golnau // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; PŁACE A PRODUKTYWNOŚĆ; PŁACE; 47. G.570 Model skutecznego systemu motywacyjnego w MSP / Anna Wziątek-Staśko // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s

16 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; MOTYWACJE - POLSKA; KADRY - ZARZĄDZANIE; 48. G.2639 Models of tax incentives for R&D activities of enterprises in European Union countries / Joanna Szlęzak-Matusewicz // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA - FINANSOWANIE; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 49. G.1902 Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi : krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos / Małgorzata Militz // Przegląd Podatkowy 2015, nr 2, s ZŁE DŁUGI; PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA; 50. G.419 Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym : z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa. Cz. 2/ Igor B. Nestoruk // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s

17 RYNEK FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - PRAWO; OBRÓT GOSPODARCZY; PRZEDSIĘBIORSTWO; 51. F.159 O stanowieniu teorii średniego zasięgu w naukach społecznych : rozważania na przykładzie nauki rachunkowości / Agnieszka Piechocka-Kałużna // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, BADANIA NAUKOWE - METODY; BADANIA NAUKOWE; RACHUNKOWOŚĆ; 52. G.2639 Object-based costing as an important tool for the economic analysis of sustainable development / Monika Raulinajtys-Grzybek, Gertruda Krystyna Świderska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s RACHUNEK KOSZTÓW; EKOROZWÓJ; RACHUNKOWOŚĆ; 53. G.2637 Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia : wybrane aspekty ekonomiczne / Anna Gierusz, Beata Jackowska, Mirosław Szreder // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s

18 UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE; UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE; PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; HAZARD MORALNY; 54. F.1064 Obraz talentu w firmie farmaceutycznej w kontekście Modelu Renzulliego / Agnieszka Jóźwik, Anna Baczyńska, Anna Bugalska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KWALIFIKACJE ZAWODOWE; UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; 55. G.419 Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję : zwiększenie skuteczności karania za kartele? / Małgorzata Sieradzka // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s. III-V. KARTELE - PRAWO - POLSKA ; MONOPOLE - PRZECIWDZIAŁANIE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA;

19 56. F.1064 Osobowościowe i kompetencyjne predyktory stylów kierowania menedżera / Aleksandra Peplińska, Piotr Połomski, Michał Bajko // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - ZARZĄDZANIE; KIEROWANIE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; OSOBOWOŚĆ; INTELIGENCJA EMOCJONALNA; 57. G.478 Otyłość jako przyczyna dyskryminacji / Marta Madej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 2, s DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU; DYSKRYMINACJA; 58. F.1064 Płaca zasadnicza narzędziem ZZL / Przemysław Wechta // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s PŁACE; KADRY - ZARZĄDZANIE - METODY; KADRY - ZARZĄDZANIE;

20 59. G.419 Podawanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów : wzmocnienie ochrony konsumentów czy nadużycie praw przedsiębiorcy? / Monika Namysłowska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. VII-XI. KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; INFORMACJA - PRAWO - POLSKA; 60. F.44 Pojmowanie wolności przedsiębiorczości w kontekście współczesnych uwarunkowań / Jerzy Ciapała // Państwo i Prawo 2015 vol. 70, nr 2, s WOLNOŚĆ GOSPODARCZA; GOSPODARKA RYNKOWA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; 61. F.1064 Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna Gadomska-Lila // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s MŁODZIEŻ - PRACA; MŁODZIEŻ - BADANIA; KADRY - ZARZĄDZANIE;

21 62. G.1902 Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Cz. 2, Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD / Błażej Kuźniacki // Przegląd Podatkowy 2015, nr 2, s PODWÓJNE OPODATKOWANIE; 63. G.2595 Potencjał intuicyjny jako kompetencja współczesnego menedżera / Kamila Malewska // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; INTUICJA (PSYCHOLOGIA); 64. F.159 Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego / Magdalena Hryniewicka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY - POLSKA; PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - POLSKA ;

22 65. G.502 Prawo pierwszeństwa a podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym / Konrad Osajda // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s SPÓŁKA - KAPITAŁ; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 66. G.2639 Problems of regulations for SME in Poland : institutional and cultural context / Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - PRAWO - POLSKA; PRAWO - POLSKA ; 67. G.419 Procedura settlement : ugoda w prawie antymonopolowym? / Małgorzata Sieradzka, Marian Zdyb // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s. VI-VIII. DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE (PRAWO KARNE PROCESOWE) - POLSKA; MONOPOLE - PRZECIWDZIAŁANIE; KARA;

23 68. G.502 Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej / Aleksander Jerzy Witosz // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PRAWO - POLSKA; 69. G.2595 Psychologiczna perspektywa przywództwa strategicznego w zwinnym przedsiębiorstwie : wyniki badań empirycznych / Maja Sajdak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 70. G.2639 Real options in the assessment of the company s pro-ecological investments / Ewa Dziawgo // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INWESTYCJE; EKOLOGIA;

24 71. G.419 Regulacje ostrożnościowe a kryzys finansowy : agencje ratingowe / Małgorzata Burzyńska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s AGENCJE RATINGOWE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; RATING; NADZÓR BANKOWY - EUROPA; 72. G.570 Restructuring marketing concept of competitive advantage in building company / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; 73. G.2595 Rola i uwarunkowania rozwoju organizacyjnych zachowań obywatelskich w organizacjach, na przykładzie polskich organizacji pozarządowych / Joanna Schmidt // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - POLSKA; ZACHOWANIE;

25 74. G.2595 Rola kompetencji przedsiębiorczych w pracy menedżerskiej / Maria Flak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; 75. G.2637 Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A. / Bartłomiej Bąk // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s GRUPA KAPITAŁOWA - BADANIA - POLSKA; AKCJE; KONCERN; 76. F.1064 Rozwój zasobów ludzkich w jednostkach administracji publicznej : Urząd Statystyczny w Kielcach / Agnieszka Piotrowska-Piątek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - ROZWÓJ; SŁUŻBA CYWILNA;

26 77. F.1064 Różnice między i pozapokoleniowe w lojalności : metody diagnozy / Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedańsk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - LOJALNOŚĆ; KADRY; 78. G.2637 Ryzyko kredytowe portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych / Teresa Czerwińska // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; UBEZPIECZENIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; INWESTYCJE PORTFELOWE; REGULACJE BAZYLEJSKIE; UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE; 79. G.2637 Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa / Czesław Zając // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s KAPITAŁ LUDZKI; KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE;

27 80. F.159 Socjologia kliniczna : interwencyjny wariant praktycznych zastosowań socjologii / Zbigniew Woźniak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s SOCJOLOGIA; 81. F.159 Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej / Zuzanna Urbanowicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PIENIĄDZ - POLITYKA; UNIE WALUTOWE; 82. G.2595 Stereotyp pracy w handlu jako zmienna pośrednicząca w kształtowaniu postrzegania pracodawcy / Tomasz Wanat // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s HANDEL DETALICZNY; MARKA PRACODAWCY; STEREOTYP (PSYCHOL., SOCJOL.);

28 83. G.2639 Stock Eexchanges sustainability support assessment / Marcin Kalinowski // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s EKOROZWÓJ; GIEŁDA; GIEŁDA - INDEKSY; 84. G.2595 System psychoagregatów w zarządzaniu ludźmi / Fabian Siemiatowski // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s MANIPULACJA (PSYCHOLOGIA); WPŁYW (PSYCHOLOGIA); KADRY - ZARZĄDZANIE; KIEROWANIE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 85. F.159 Tradycyjna teoria optymalnych obszarów walutowych / Magdalena Kobla-Ziętek // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s OPTYMALNY OBSZAR WALUTOWY;

29 86. G.2637 Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym / Adam Barembruch // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; WIZUALIZACJA INFORMACJI; 87. G.1914 Typologia aktywności online konsumenta w zakresie marki / Bruno Schivinski, Przemysław Łukasik // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s KONSUMENCI - BADANIA; KONSUMENCI ELEKTRONICZNI - BADANIA; PRODUKTY; MARKA A INTERNET; 88. G.419 Tzw. środki zaradcze (remedies) w znowelizowanej ustawie antymonopolowej : istotny wzrost uprawnień Prezesa UOKiK / Jarosław Sroczyński // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s. IX-XIX. MONOPOLE - PRZECIWDZIAŁANIE; URZĄD RADY MINISTRÓW (POLSKA). URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW;

30 89. G.570 Udział klienta w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa / Jolanta Walas- Trębacz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s ŁAŃCUCH WARTOŚCI (ZARZĄDZANIE); PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 90. G.502 Układ w upadłości konsumenckiej / Antoni Witosz // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PRAWO - POLSKA; 91. G.2528 Ustawowa płaca minimalna w Niemczech / Bernd Waas, Johannes Reinhard // Monitor Prawa Pracy 2015, nr 3, s PŁACE MINIMALNE; PŁACE - NIEMCY, REP. FEDERALNA;

31 92. G.2637 Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie / Lucjan Czechowski, Anna Maria Pochmara // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s INWESTYCJE - STRATEGIE; INWESTORZY GIEŁDOWI; AKCJE - RYNEK; RYNEK KAPITAŁOWY; GIEŁDA - INWESTYCJE; 93. F.159 Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe / Hanna Kołodziejczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; QUANTITATIVE EASING; BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.); KURSY WALUTOWE; 94. G.2637 Wpływ wymagań Solvency II na koszty działalności ubezpieczeniowej / Magdalena Chmielowiec-Lewczuk // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE; UBEZPIECZENIA ;

32 95. G.1524 Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę świata oraz wnioski wynikające z niektórych modyfikacji systemów ekonomicznych / Jacek Ziemiecki // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; INWESTYCJE A WZROST GOSPODARCZY; 96. G.2595 Wybrane uwarunkowania stosowania skrojonych na miarę umów w sprawie pracy (i-deals) w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi / Elżbieta Kowalczyk // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s NEGOCJACJE; KADRY - ZARZĄDZANIE; PRACA - UMOWY; 97. G.1524 Wzrost gospodarczy a katastrofy naturalne w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo- Wschodniej / Agnieszka Kukułka // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s WZROST GOSPODARCZY - AMERYKA ŁACIŃSKA; WZROST GOSPODARCZY - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA; KATASTROFY NATURALNE - ASPEKT EKONOMICZNY;

33 98. G.502 Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej / Rafał Adamus // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; WIERZYTELNOŚĆ; 99. G.419 Zmiany w przepisach dotyczących kontroli oraz przeszukania w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Agnieszka Jabłonowska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. II-VI. KONTROLA; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA - PRAWO - POLSKA; URZĄD RADY MINISTRÓW (POLSKA). URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW; 100. G.419 Zmiany w przepisach regulujących kary pieniężne za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów / Anna Piszcz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. XII-XVII. KARY PIENIĘŻNE - POLSKA ; KONKURENCJA - OCHRONA - POLSKA; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA;

34 101. G.1524 Zróżnicowanie płacy w Polsce w ujęciu regionalnym i jej wpływ na proces wzrostu gospodarczego / Damian Mowczan // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s PŁACE - BADANIE; PŁACE - POLSKA ; WZROST GOSPODARCZY - POLSKA; 102. F.159 Związek między efektywnością i rentownością banków komercyjnych w Polsce / Andżelika Redecka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s BANKI - RENTOWNOŚĆ - POLSKA; BANKI - EFEKTYWNOŚĆ; BANKI KOMERCYJNE - POLSKA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA;

35 Artykuły z pozostałych czasopism gromadzonych przez CB NBP 103. G błędów przedsiębiorcy w kontaktach zagranicznych / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; 104. G lat? : nie zawsze / Andrzej Stankiewicz, Bartosz Marczuk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s WIEK EMERYTALNY - POLSKA; 105. G.638 ABI zyskuje na znaczeniu / Marcin Złoch // Bank 2015, nr 3, s

36 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; 106. G.2583 Ameryka jest stosunkowo piękna / Peter Coy, Współprac. Matthew Campbell // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s , STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA ; 107. G.638 Amortyzacja głosem // Bank 2015, nr 3, s BIOMETRIA; BIOMETRIA - METODY; 108. G.2491 Aport nieruchomości do spółki kapitałowej : podstawa opodatkowania w poszczególnych podatkach / Jakub Jankowski // Nieruchomości 2015, nr 3, s PODATEK - POLSKA ; SPÓŁKA KAPITAŁOWA;

37 109. G.27 Art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych : jego ewolucja, analiza oraz zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. / Malwina Sik // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s PODATEK DOCHODOWY; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 110. G.2569 Badania i rozwój dają firmom przewagę / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s INNOWACJE - POLSKA; 111. G.2530 Bancassurance - szansa na zmianę? / Jarosław Bucoń // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANCASSURANCE - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - POLSKA;

38 112. G.638 Bank na ładny głos / Andrzej Ostrowski // Bank 2015, nr 3, s BIOMETRIA; FINGER VEIN; BANKOWOŚĆ; 113. G.638 Banki i ZBP o frankowiczach // Bank 2015, nr 3, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY; FRANK SZWAJCARSKI; 114. G.2138 Banki mogą drogo zapłacić za franki / Filip Kowalik // Forbes 2015, nr 3, s BANKI A KLIENCI; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA - STRATY - POLSKA; 115. G.638 Bankowanie w różowych okularach / Ewa Kadys // Bank 2015, nr 3, s KONIUNKTURA GOSPODARCZA; BANKOWOŚĆ - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; BANKOWOŚĆ - POLSKA; PROGNOZOWANIE;

39 116. G.638 Bankowcy liderami / Jerzy Ochocki // Bank 2015, nr 3, s BANKI - KADRY; KWALIFIKACJE ZAWODOWE; 117. G.2530 Bankowość elektroniczna : nie tylko detal / Karol Jerzy Mórawski // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA KORPORACYJNA; 118. G.638 BCC o przewalutowaniu kredytów w CHF // Bank 2015, nr 3, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY; FRANK SZWAJCARSKI; 119. G.638 Bezrobocie spadnie, PKB wzrośnie / Łukasz Piechowiak // Bank 2015, nr 3, s PŁACE - POLSKA ; BANKOWOŚĆ - POLSKA ; POLSKA - GOSPODARKA ; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA;

40 120. G.2569 Biznes w Rosji ściął mróz / Mariusz Janik // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s ROSJA A EUROPA; ROSJA - GOSPODARKA; SPÓŁKA; 121. G.2491 Błędy w aktach notarialnych : przegląd możliwości ich późniejszego sprostowania / Katarzyna Siwiec // Nieruchomości 2015, nr 3, s AKTA NOTARIALNE; 122. G.1737 Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Sylwia Talar // Unia Europejska.pl 2014, nr 6, s GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; 123. G.1185 Budować, kupować czy pożyczać : Laurence Capron / rozm. Mateusz Żurawik // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

41 PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 124. G.2530 Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem : z Adamem Tochmańskim / rozmawia Maciej Małek // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s INSTRUMENTY PŁATNICZE ELEKTRONICZNE - POLSKA; NARODOWY BANK POLSKI A RYNEK PIENIĘŻNY; ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; 125. G.1185 Chiński model zarządzania / Thomas Hout, David Michael // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , PRZEDSIĘBIORSTWO - CHINY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - CHINY; 126. G.2583 Cięcia na bezrobotnych / Mateusz Rzemek // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 48,50. PRACA - POŚREDNICTWO; BEZROBOCIE - POLSKA ;

42 126. G.638 Cisza przed burzą / Justyna Patynowska // Bank 2015, nr 3, s PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; BANKI - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; 127. G.2569 Co zrobić, gdy wyczerpiemy kapitał zakładowy w spółce? / Rafał Szuwara // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s SPÓŁKA - KAPITAŁ; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 128. G.2583 Coraz trudniej o etat w Polsce / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s PRACA - POLSKA; ZATRUDNIENIE - POLSKA; 129. G.638 Cross-selling produktów i usług finansowych // Bank 2015, nr 3, s FINANSE - USŁUGI; SPRZEDAŻ;

43 130. G.2569 Cyberataki na firmy // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s. 4. PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; 131. G.1185 Cyberbezpieczeństwo / Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, R CYBERPRZESTRZEŃ - BEZPIECZEŃSTWO; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; 132. G.1185 Cyfrowa wszechobecność : o ewolucyjnym wpływie łączności, czujników i danych na świat biznesu / Marco Iansiti, Karim R. Lakhani // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY; INTERNET - STOSOWANIE; GENERAL ELECTRIC COMPANY; INTERNET PRZEDMIOTÓW; 133. G.2583 Cywilizacja łacińska czy azjatyckie stepy / Bartosz Marczuk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 8-9.

44 ORDYNACJA PODATKOWA - POLSKA; PODATEK - POLSKA ; RELACJE ADMINISTRACJA-OBYWATEL; 134. G.2530 Czarny rynek a system płatności / Piotr Masiukiewicz // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s BANKI A RYNEK FINANSOWY; CZARNY RYNEK; SZARA STREFA GOSPODARKI; ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; 135. G.2569 Czas rewolucji Providenta : David Parkinson // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PROVIDENT POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; POŻYCZKI; 136. G.638 Czy jest lepiej? / Bogdan Szadkowski // Bank 2015, nr 3, s HANDEL ELEKTRONICZNY; PRAWO HANDLOWE;

45 137. G.1737 Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy Unii Europejskiej / Piotr Ważniewski // Unia Europejska.pl 2014, nr 5, s ENERGETYKA - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLITYKA KLIMATYCZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 138. G.2569 Deweloperzy czują nadchodzący boom // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s. 6. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - POLSKA; DEWELOPERZY; 139. G.1737 Diverging competitive performances of the visegrad countries - some conclusions from the technology level of external trade / Gábor Túry // Unia Europejska.pl 2014, nr 3, s KRAJE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ - GOSPODARKA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - KONKURENCYJNOŚĆ; 140. G.1185 Dlaczego szefowie HR są dobrymi prezesami // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

46 PRZYWÓDZTWO; KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; KIEROWNICTWO; 141. G.638 Długie kredyty bez krótkich lokat / Karolina Patkowska // Bank 2015, nr 3, s LISTY ZASTAWNE - POLSKA; 142. G.638 Dziurawa obniżka interchange / Jacek Uryniuk // Bank 2015, nr 3, s INTERCHANGE FEE; KARTY PŁATNICZE; 143. G.2530 Edukacja ekonomiczna nad Wisłą / Jerzy Rawicz // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA ; NARODOWY BANK POLSKI - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I INFORMACYJNA;

47 144. G.2530 Ekonomia i tendencje - podstawowe wyniki badań : aktywność turystyczna Polaków w latach i częściowo w 2013 r. / Kazimierz Pierzchała // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s TURYSTYKA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; TURYSTYKA - POLSKA ; 145. G.2583 Ekonomista z USA robi furorę w Chinach / Peter Coy, współprac. Dexter Roberts // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 22. PHELPS, EDMUND (1933- ; AMER. EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 2006); INNOWACJE - UDZIAŁ PRACOWNIKÓW; ROZWÓJ GOSPODARCZY - CHINY; 146. G.2583 Emerytura z wenezuelskiej ropy / Katia Porzecanski // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s OBLIGACJE; WENEZUELA - GOSPODARKA; EMERYTURA; OSZCZĘDZANIE;

48 147. G.638 Etyko-kreacja : oswajanie etyki / Agnieszka Cymerman // Bank 2015, nr 3, s ETYKA; FINANSE - ZAGADNIENIA; 148. G.2530 Forex - gra dla zawodowców / Marek Rogalski // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s RYNEK WALUTOWY; 149. G.2530 Forex - patrz, ile ryzykujesz / Marek Rogalski // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s RYNEK WALUTOWY; 150. G.2583 Formalności u notariusza / Ksawery Wardacki // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 58. SPADEK - PRAWO;

49 151. G.2138 Frank nie musi nam zaszkodzić : wywiad z Markiem Belką / Grzegorz Cydejko // Forbes 2015, nr 3, s BANKI - POLITYKA PAŃSTWA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA; BANKI - POLSKA; 152. G.638 Frank wciąż gorącym tematem / Sławomir Dolecki // Bank 2015, nr 3, s KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; 153. G.2530 Fundusze poręczeniowe wymagają pomocy / Wojciech Kołodziejski // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - POLSKA; 154. G.638 Fuzje i przejęcia w cieniu kryzysu / Monika Rotulska // Bank 2015, nr 3, s

50 RUBEL; ROSJA - GOSPODARKA ; 155. G.121 Górnik Charlie idzie na wojnę czyli wyngiel polski / Piotr Rachtan // Nowe Życie Gospodarcze 2015, nr 1-2, s ,28. WĘGIEL - PRODUKCJA I HANDEL - POLSKA; GÓRNICTWO - POLSKA ; 156. G.512 Hiszpańskie hipoteki mechanizm katastrofy / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 2, s NIERUCHOMOŚCI - RYNEK A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - HISZPANIA - 21 W.; NIERUCHOMOŚCI - HISZPANIA; 157. G.638 Idzie nowe / Beata Paxford // Bank 2015, nr 3, s BANKI - PRAWO - POLSKA; NADZÓR KORPORACYJNY - PRAWO - POLSKA;

51 158. G.638 Informatyzacja decyzji operacyjnych : lepsza obsługa potencjalnego i faktycznego klienta? // Bank 2015, nr 3, s PODEJMOWANIE DECYZJI; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 159. G.2569 Innowacje w firmach // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; INNOWACJE; 160. G.1185 Internet rzeczy : zastosowania w biznesie / Patryk Choroś // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, S INTERNET PRZEDMIOTÓW; INTERNET - STOSOWANIE; 161. G.1185 Internet rzeczy to przewaga w każdej branży / Włodzimierz Schmidt // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

52 INTERNET PRZEDMIOTÓW; 162. G.2569 Jak być konkurencyjnym / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; INNOWACJE - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 163. G.1185 Jak dostosować zatrudnienie do realnych potrzeb firmy / Aleksandra Jakubaszek, Robert Świerzyński, Piotr Wróbel // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s FUZJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZATRUDNIENIE; POLITYKA ZATRUDNIENIA; ENERGETYKA - POLSKA; 164. G.1185 Jak inteligentne produkty z dostępem do sieci zmieniają konkurencję / Michael E. Porter, James E. Heppelmenn // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , INTERNET PRZEDMIOTÓW; INTERNET - STOSOWANIE; KONKURENCYJNOŚĆ; POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY;

53 165. G.1185 Jak nie rujnować ludziom zdrowia / Jeffrey Pfeffer // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s. 26. ZDROWIE A ZATRUDNIENIE; 166. G.1185 Jak nietrafne decyzje zamienić w wygraną / J. P. Eggers // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s. 13. PODEJMOWANIE DECYZJI; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 167. G.610 Jaki rachunek kosztów w uczelniach / Maria Hulicka // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 3, s RACHUNEK KOSZTÓW; SZKOLNICTWO WYŻSZE; 168. G.1185 Język angielski standardem na rynku pracy / Justyna Ścigier // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

54 JĘZYKI ŻYWE; KWALIFIKACJE ZAWODOWE; 169. G.638 Karuzela dopiero przyspiesza / Kamil Majewski // Bank 2015, nr 3, s KREDYT BANKOWY - POLSKA ; 170. G.638 Kiepskie wyniki e-sądu / Maciej Kowal // Bank 2015, nr 3, s ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE; 171. G.1916 Kodeks dobrych praktyk na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z r. w kontekście ubezpieczeniowym / Dariusz Fuchs, Łukasz Szymański // Monitor Prawniczy 2015, vol. 23, nr 5, s KONSUMENCI - OCHRONA; UBEZPIECZENIA;

55 172. G.1737 Kompleksowa umowa o współpracy gospodarczej i handlowej -nowy wymiar relacji Unii Europejskiej z Kanadą / Grzegorz Mazur // Unia Europejska.pl 2014, nr 6, s KANADA A UNIA EUROPEJSKA; KANADA - GOSPODARKA - POLITYKA; UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA - POLITYKA; 173. G.638 Koniec dowodowej odysei / Marzena Piechocka // Bank 2015, nr 3, s DOWÓD TOŻSAMOŚCI; 174. G.27 Kontrola podatkowa : uprawnienia i obowiązki kontrolujących : wybrane zagadnienia / Małgorzata Lehmann-Ziaja // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s PODATEK - KONTROLA; 175. G.2583 Korpo crime story / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s

56 PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - POLSKA ; 176. G.1737 Kraje o najwyższej pozycji w światowych łańcuchach wartości dodanej / Wojciech Mroczek // Unia Europejska.pl 2014, nr 6, s EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA; HANDEL ZAGRANICZNY - BADANIE; 177. G.638 Krajowe systemy kartowe / Adam Kołodziej // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE - POLSKA; ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE; 178. G.121 Lewiatan : co czeka polską gospodarkę w 2015 r.? // Nowe Życie Gospodarcze 2015, nr 1-2, s PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA - 21 W. - PROGNOZY;

57 179. G.1185 Lider z większymi ambicjami / Nathaniel Foote, Russell Eisenstat, Tobias Fredberg // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , PRZYWÓDZTWO; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 180. G.2569 lloyd's wybrał Fincon / Dariusz Styczek // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s LLOYDS TSB GROUP; UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA - POLSKA; 181. G.638 LogoBank spełnia potrzeby klienta // Bank 2015, nr 3, s KLIENCI - OBSŁUGA; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; 182. G.2569 Mam dowód i nie zawaham się go użyć / Michal Opala // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE;

58 183. G.638 Manipulacje i wojna walutowa / Maria Dunin-Wąsowicz // Bank 2015, nr 3, s PIENIĄDZ - POLITYKA; KURSY WALUTOWE - POLITYKA; 184. G.2569 Markowe trzęsienie ziemi / Marek Opala // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s MARKA - ZARZĄDZANIE; 185. G.638 Miękkie lądowanie dłużników / Krzysztof Podlewski // Bank 2015, nr 3, s UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; 186. G.1737 Migracja cyrkulacyjna w Unii Europejskiej - założenia, realizacja, perspektywy / Anna Morawska // Unia Europejska.pl 2014, nr 3, s EMIGRACJA I IMIGRACJA - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

59 187. G.2530 Moja emerytura to moja odpowiedzialność / Wanda Szymańska // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s EMERYTURA - POLSKA ; 188. G.2530 Może już czas na gerobanking w Polsce? / Zbigniew R. Wierzbicki // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANKI A KLIENCI; OSOBY STARSZE - FINANSE OSOBISTE - POLSKA ; 189. G.610 MSSF a ustawa o rachunkowości. Cz. 13, Kapitał własny i instrumenty kapitałowe / Maciej Frendzel // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 3, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; KAPITAŁ WŁASNY; INSTRUMENTY POCHODNE; 190. G.2569 Na własne życzenie / Michał Opala // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s

60 PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE; 191. G.638 Nadzór ma zastrzeżenia / Krzysztof Maciejewski // Bank 2015, nr 3, s CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE; CAPITAL REQUIREMENTS REGULATION; BANKI - PRAWO; 192. G.2569 Najbardziej innowacyjne firmy na świecie / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE; 193. G.2569 Nauka dzięki pieniądzom z Unii / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE;

61 194. G.2583 Nie kupuj Warhola w euro / James Tarmy // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s EURO A DOLAR AMERYKAŃSKI; SZTUKA - CENY; 195. G.1185 Nie lekceważ społecznej tożsamości klientów / Guy Champniss, Hugh N. Wilson, Emma K. Macdonald // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KLIENCI - BADANIE; 196. G.2569 Nie popełniaj tych błędów / Marek Włodarczyk // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s. 89. POCZTA ELEKTRONICZNA; MARKETING W INTERNECIE; 197. G.638 Nie tylko BIK i Bankowy Rejestr / Karol Materna // Bank 2015, nr 3, s OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ;

62 198. G.1185 Niech widzą w tobie przywódcę / Adam D. Galinsky, Gavin J. Kilduff // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s POSTAWA (PSYCHOLOGIA); PRACA - PSYCHOLOGIA; PRACA ZESPOŁOWA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; ZACHOWANIE; 199. G.27 Normatywna etyka prawa podatkowego : wzorzec uczciwego podatnika a ustawowy obszar obowiązku podatkowego / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s PODATEK - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 200. G.638 Nowa era w oddziałowej obsłudze klienta z użyciem rozwiązania NCR : Interactive Banker // Bank 2015, nr 3, KLIENCI - OBSŁUGA; BANKI A KLIENCI;

63 201. G.2569 Nowatorskie pomysły bez milionowego budżetu / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 202. G.638 Nowe propozycje rządu dla BIG-ów / Jerzy Majka // Bank 2015, nr 3, s BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ; INFORMACJA GOSPODARCZA - POLSKA; 203. G.2583 Nowe szaty kredytów subprime / Jody Shenn // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s ,80. KREDYT SUBPRIME; KREDYT HIPOTECZNY - STANY ZJEDNOCZONE; 204. G.2583 Nowi sojusznicy Obamy : prezesi firm / Carter Dougherty // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 20.

64 WOLNY HANDEL - STANY ZJEDNOCZONE; 205. G.638 Nowości na rynku obsługi płatności / Mariusz Jurak // Bank 2015, nr 3, s. 94. ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE; 206. G.638 O interchange bez emocji / Krzysztof Maciejewski // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; INTERCHANGE FEE; 207. G.638 Oby tak dalej / Robert Banaszek // Bank 2015, nr 3, s KREDYT MIESZKANIOWY - POLSKA; RYNEK KREDYTOWY - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - KREDYT - POLSKA ; KREDYT KONSUMPCYJNY - POLSKA;

65 208. G.638 Ochrona antyfraudowa w kontekście rekomendacji KNF // Bank 2015, nr 3, s KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 209. G.2583 Ofiary inwestycji na Ukrainie / Boris Korby, Charles Stein // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 86,88. OBLIGACJE; UKRAINA - GOSPODARKA; 210. G.638 Outsourcing : kierunek rozwoju rynku kart płatniczych / Damian Zapłata // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; 211. G.638 Outsourcing centrami wspólnymi stoi / Marci Podleśny // Bank 2015, nr 3, s OUTSOURCING; BANKI - OUTSOURCING - POLSKA;

66 212. G.2569 Państwo może pobudzić innowacje : Magdalena Burnat-Mikosz i Ewa Rutczyńska-Jamróz / rozm. Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s INNOWACJE - POLSKA; INNOWACJE - POLITYKA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; 213. G.2530 Piramidy finansowe a bezpieczeństwo gospodarstw domowych / Piotr Masiukiewicz // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s GOSPODARSTWO DOMOWE A RYNEK FINANSOWY; GOSPODARSTWO DOMOWE - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA; PIRAMIDY FINANSOWE; 214. G.638 PKO Bank Polski inwestuje w mobilną przyszłość / Artur Król // Bank 2015, nr 3, s POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI; SMARTFONY; 215. G.2583 Płać podatki! / Kambiz Foroohar, Ladane Nasseri // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s

67 IRAN - GOSPODARKA; PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA; 216. G.638 Płatności mobilne Visa // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA MOBILNE; 217. G.1737 Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym / Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Krzysztof Marczewski // Unia Europejska.pl 2014, nr 4, s EKSPORT - POLSKA ; POLSKA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - ZAGADNIENIA; 218. G.638 PolSEFF : reaktywacja / Konrad Machowski // Bank 2015, nr 3, s ENERGETYKA - FINANSE - POLSKA ; ENERGETYKA - POLSKA;

68 219. G.638 Polska bankowość, europejskie wyzwania : z Mieczysławem Groszkiem / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 3, s BANKOWOŚĆ - POLSKA ; ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; JEDNOLITY MECHANIZM NADZORU; 220. G.638 Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform // Bank 2015, nr 3, s PODATEK - POLITYKA - POLSKA; 221. G.1737 Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Marzenna Błaszczuk-Zawiła // Unia Europejska.pl 2014, nr 3, s HANDEL ZAGRANICZNY - POLSKA; HANDEL ZAGRANICZNY - ROSJA; POLSKA A ROSJA; POLSKA - STOSUNKI ZAGRANICZNE - ROSJA ; ROSJA - GOSPODARKA - POLITYKA ; ROSJA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ - POLSKA;

69 223. G.1185 Popołudniami częściej postępujemy nieetycznie : Maryam Kouchaki / rozm. Andrew O'Connell // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s ZACHOWANIE; ETYKA; 224. G.1914 Porównanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w pomiarze jakości usług świadczonych przez centra kontaktu z klientem / Aleksander Lotko // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s JAKOŚĆ USŁUG; ANALIZA CZYNNIKOWA; KLIENCI - OBSŁUGA; 225. G.512 Portfele zrzeszeń zamrożony potencjał // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 3, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - FINANSE; BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; 226. G.1185 Poszukiwanie równowagi w ładzie korporacyjnym / Borysław Czyżak // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

70 NADZÓR KORPORACYJNY - POLSKA; 227. G.2569 Potęga poczty / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s POCZTA ELEKTRONICZNA; MARKETING W INTERNECIE; 228. G.121 Poważniej o euro / Witold Orłowski // Nowe Życie Gospodarcze 2015, nr 2, s POLSKA A EURO; EURO-STREFA; 229. G.27 Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku wpływu środków pieniężnych na otwarty rachunek powierniczy / Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s RACHUNEK POWIERNICZY; PODATEK - PRAWO;

71 230. G.1737 Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym / Elżbieta Bombińska // Unia Europejska.pl 2014, nr 5, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; USŁUGI - INWESTYCJE ZAGRANICZNE - POLSKA; 231. G.1916 Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego / Konrad Zacharzewski // Monitor Prawniczy 2015, vol. 23, nr 4, s BITCOIN; PRAWO - ZAGADNIENIA; 232. G.1737 Prawny i instytucjonalny system ochrony interesów finansowych UE w Polsce / Monika Jędraszek-Karwasik // Unia Europejska.pl 2014, nr 4, s UNIA EUROPEJSKA - FINANSE - OCHRONA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 233. G.638 Prawo rodzi się w bólach / Kamil Maciążek // Bank 2015, nr 3, s

72 NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE; 233. G.610 Prostsza rejestracja spółek i nowe zasady wpisów do KRS / Michał Kosiarski // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 3, s KRAJOWY REJESTR SĄDOWY; SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; 234. G.638 Prowizja wyższa niż... / Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 3, s EGZEKUCJA (PRAWO); BANKI - POLSKA; 235. G.2530 Przedsiębiorcy szukający tożsamości / Marcin Idzik // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA A RYNEK FINANSOWY; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE - POLSKA;

73 236. G.638 Przelewy natychmiastowe na świecie : wciąż wyjątek nie reguła // Bank 2015, nr 3, s SYSTEM ELIXIR; 237. G.2639 Public finance crisis and sustainable development financing : evidence from EU economies / Tomasz Uryszek // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s FINANSE PUBLICZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; DOCHODY PODATKOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EKOROZWÓJ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 238. G.1185 Rada nadzorcza a kwestia zrównoważonego rozwoju / Lynn S. Paine // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s NADZÓR KORPORACYJNY; EKOROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 239. G.27 Realizacja funkcji fiskalnej podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce w latach / Przemysław Czernicki // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s

74 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; FISKALIZM; 240. G.638 Realna alternatywa dla banków? / Bohdan Szafrański // Bank 2015, nr 3, s INTERNETOWE POŻYCZKI SPOŁECZNE; 241. G.2530 Rekomendacja D, czyli wskazówki dla banków w świecie standardów / Agnieszka Frommholz, Dariusz Stefaniuk // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s BANKI - JAKOŚĆ; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; NORMY ISO; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 242. G.2530 Rekomendacja U - zagrożenie, które mogą stać się szansą / Leszek Niedałtowski, Daniel Zdziński // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANCASSURANCE - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - POLSKA;

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Copernican Journal of Finance & Accounting

Copernican Journal of Finance & Accounting Copernican Journal of Finance & Accounting Copernican Journal of Finance & Accounting e-issn: 2300-3065 p-issn: 2300-1240 Volume 3 Issue 1 2014 biannual Nicolaus Copernicus University Editorial Board

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski.

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski. UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU itudia UBEZPIEC Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego «**, B 378300 * * 4 181 Redaktor naukowy Jacek Lisowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.) Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Rozdział Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa - Monika Narojek

Rozdział Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa - Monika Narojek Wstęp CZĘŚĆ I PROBLEMY EKONOMICZNO-ZARZĄDCZE W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Ekonomiczne konsekwencje rytuałów przejścia - Monika Maria Majewska 1.1. Rytuały przejścia 1.1.2. Rytuał, obrzęd, zwyczaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Tytuł: Współczesne przedsiębiorstwo Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu Autorzy: JOANNA FRYC, JACEK JAWORSKI Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2008 Opis: Postępująca dynamika zmian współczesnej

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo