Artykuły naukowe 1. F Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s G.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuły naukowe 1. F.1064. Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s. 55-68. 2. G."

Transkrypt

1 Artykuły naukowe 1. F.1064 Action learning i jego granice / Jacek Woźniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE; SZKOLENIA - METODY; 2. G.35 Analiza porównawcza efektywności rynków papierów wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu w latach / Łukasz Goczek, Juan Kania-Morales// Bank i Kredyt 2015, vol. 46, nr 1, s KRYZYS FINANSOWY - 21 W. - ASPEKT EKONOMICZNY; GIEŁDA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK - BADANIE; 3. G.1524 Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie / Tomasz Panek // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s DOBRE SAMOPOCZUCIE; SATYSFAKCJA Z ŻYCIA;

2 4. G.2595 Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy angażowania pracowników w zarządzanie współczesnymi organizacjami / Agnieszka Ignyś // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s KADRY - UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU; ZARZĄDZANIE - METODY; 5. G.2637 Apetyt na ryzyko jako ważny element Wypłacalności II / Marcin Fedor // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s RYZYKO; RYZYKO - ANALIZA; 6. G.2639 Application of statistical methods in the diagnosis of environmental conditions of development of Lower Silesian voivodship in years / Tomasz Kopyściański, Tomasz Rólczyński // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s ŚLĄSK, DOLNY (POLSKA ; REGION); REGIONY - ROZWÓJ; STATYSTYKA - METODY; 7. G.2639 Authorised Adviser : as a company of public trust in the NewConnect OTC (Over-The- Counter) exchange / Bożena Kołosowska, Grażyna Voss // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s

3 AUDITING; ETYKA; NADUŻYCIE ZAUFANIA; NEWCONNECT; 8. G.1914 Automatyzacja personalizacji reklamy internetowej / Barbara Borusiak [et al.] // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s REKLAMA W INTERNECIE; BIG DATA; 9. G.2637 Badanie zmienności rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych / Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE; UBEZPIECZENIA - ZAGADNIENIA; 10. G.570 Bankowość islamska a bankowość konwencjonalna / Agata Opolska-Bielańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s

4 BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ; LICHWA; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE; 11. G.2639 Business-to-business platforms as a part of e-commerce : possibilities of practical use by Polish enterprises / Anna Pyka, Joanna Błach // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s RELACJE BUSINESS-TO-BUSINESS; HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; 12. G.2639 Catholic social teaching, sustainable development and social solidarism in the context of social security / Stanisław Adamiak, Damian Walczak // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO; SOLIDARYZM; EKOROZWÓJ; 13. G.1914 Czy klasy społeczne się liczą? : o (nie)przydatności analiz klasowych dla potrzeb marketingu / Michał Cebula // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s KLASY SPOŁECZNE; SPOŻYCIE - BADANIE; MARKETING;

5 14. G.35 Dług publiczny a cykliczność polityki fiskalnej / Joanna Siwińska-Gorzelak // Bank i Kredyt 2015, vol. 46, nr 1, s POLITYKA FISKALNA; DŁUGI PUBLICZNE; 15. F.159 Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Przemysław Ostojski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s EGZEKUCJA (PRAWO); WIERZYTELNOŚĆ; 16. F.1064 Dysfunkcjonalne zachowania pracowników : zarys problematyki / Dawid Szostek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - ZACHOWANIA DYSFUNKCJONALNE; PRACA - PATOLOGIE; MOBBING;

6 17. G.478 Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w świetle unijnego i polskiego prawa pracy : uwagi na temat zasady równości wynagrodzeń / Agata Ludera- Ruszel // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 2, s DYSKRYMINACJA; DYSKRYMINACJA SEKSUALNA; PŁACE; PRACA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRACA - PRAWO - POLSKA; 18. G.570 Działalność państwa w obszarze innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach / Izabela Liczmańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO A POLITYKA PAŃSTWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; 19. G.2639 The efficiency of public insurance supervision vs. Pareto efficiency / Robert Kurek // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s UBEZPIECZENIA - NADZÓR; EFEKTYWNOŚĆ;

7 20. F.159 Ekonomia wobec poczucia szczęścia / Katarzyna Włodarczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s EKONOMIA SZCZĘŚCIA; SZCZĘŚCIE; 21. G.2637 Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce : klasyfikacja. Cz. 1 / Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewelina Pestka // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA; MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA; DEWELOPERZY; 22. G.2637 Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce : weryfikacja empiryczna. Cz. 2 / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s METODY TAKSONOMICZNE; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA; MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA;

8 23. G.2595 Empiryczna weryfikacja teorii osobistych wartości autorstwa S.Schwartza na grupie polskich menedżerów / Maciej Brzozowski, Paweł Bartkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; KIEROWNICTWO - ZAGADNIENIA; 24. G.570 Etyczny wymiar biznesu w konkurencyjnym otoczeniu / Jan Klimek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s ETYKA BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; 25. G.2639 Evolution of ecological financial market from the perspective of institutional economics / Michał Moszyński, Marcelina Więckowska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s RYNEK FINANSOWY; INSTYTUCJONALIZM;

9 26. G.570 Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu : studium przed dialektyczne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 27. G.2639 The financial aspect of intergenerational solidarity from the point of view of the senior / Dariusz Piotrowski // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s SOLIDARYZM; FINANSE PUBLICZNE; POMOC SPOŁECZNA; 28. G.502 Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych : nowelizacja kodeksu spółek handlowych z r. / Wojciech J. Kocot // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA;

10 29. G.2639 Greening financial market / Leszek Dziawgo // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s EKOLOGIA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; RYNEK FINANSOWY; 30. G.2639 The impact of a higher education institution on socioeconomic development : the study case of the Polytechnic Institute of Beja, Portugal / Sandra Saúde [et al.] // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, SZKOLNICTWO WYŻSZE A GOSPODARKA; ROZWÓJ GOSPODARCZY; 31. G.2639 The impact of IFRS on the value relevance of accounting data of banks listed on the Warsaw Stock Exchange / Piotr Bolibo // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; BANKI GIEŁDOWE - POLSKA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA);

11 32. G.35 Impact of labour market shocks on business cycle fluctuations in Poland / Małgorzata Skibińska // Bank i Kredyt 2015, vol. 46, nr 1, s RYNEK PRACY - BADANIE; CYKL KONIUNKTURALNY; 33. G.2639 The imperative of sustainable growth and reporting integration : three eras in the corporate reporting development / Anna Karmańska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s SPRAWOZDANIA FINANSOWE; EKOROZWÓJ; 34. G.2639 The imperative of sustainable growth and reporting integration : the fourth era in the corporate reporting development / Anna Karmańska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s EKOROZWÓJ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

12 35. G.570 Innowacyjne narzędzia sprzedaży usług turystycznych w Internecie / Beata Reformat // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s INTERNET - STOSOWANIE; TURYSTYKA; HANDEL ELEKTRONICZNY; 36. G.2639 Investments in stock of banks implementing high social responsibility standards listed on the Warsaw Stock Exchange / Michał Buszko // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s BANKI GIEŁDOWE; INWESTYCJE; BANKI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 37. G.1524 Inwestycje zagraniczne czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce / Barbara Ptaszyńska // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE A WZROST GOSPODARCZY; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA;

13 38. G.2639 IPO initial underpricing anomaly : the election gimmick hypothesis / Adam Zaremba, Radosław Żmudziński // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s OFERTY PUBLICZNE; STOPA ZWROTU; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 39. G.419 Kadłubowe zespoły orzekające / Marcin Asłanowicz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE; 40. G.2595 Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości / Katarzyna Bednorz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; KREATYWNOŚĆ;

14 41. F.1064 Księgowy jako zawód konwencjonalny : dekonstrukcja stereotypu / Przemysław Kabalski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KSIĘGOWI; RACHUNKOWOŚĆ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; OSOBOWOŚĆ; STEREOTYP (PSYCHOL., SOCJOL.); 42. G.419 Leniency plus : skuteczny środek walki z kartelami czy martwa instytucja? / Marcin Lizurek // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. XVIII-XX. KONKURENCJA - PRAWO - POLSKA; KARTELE - POLSKA; KARY PIENIĘŻNE - POLSKA ; 43. G.570 Lista kontrolna w zarządzaniu projektami budowlanymi : perspektywa wykonawcy / Eryk Głodziński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; BUDOWNICTWO;

15 44. F.159 Mężczyzna w sferze prywatnej : fikcja czy rzeczywistość? / Dominika Polkowska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PRACA A ŻYCIE OSOBISTE; RODZINA - SOCJOLOGIA; PŁEĆ A KARIERA; OJCOSTWO - PRAWO; 45. F.1064 Milczenie w organizacji : rola uważności społecznej i czynników kontekstowych / Krystyna Adamska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - PSYCHOLOGIA; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; 46. G.2637 Model bumelowania w teorii płacy efektywnej / Wiesław Golnau // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; PŁACE A PRODUKTYWNOŚĆ; PŁACE; 47. G.570 Model skutecznego systemu motywacyjnego w MSP / Anna Wziątek-Staśko // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s

16 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; MOTYWACJE - POLSKA; KADRY - ZARZĄDZANIE; 48. G.2639 Models of tax incentives for R&D activities of enterprises in European Union countries / Joanna Szlęzak-Matusewicz // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA - FINANSOWANIE; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 49. G.1902 Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi : krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos / Małgorzata Militz // Przegląd Podatkowy 2015, nr 2, s ZŁE DŁUGI; PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA; 50. G.419 Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym : z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa. Cz. 2/ Igor B. Nestoruk // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s

17 RYNEK FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - PRAWO; OBRÓT GOSPODARCZY; PRZEDSIĘBIORSTWO; 51. F.159 O stanowieniu teorii średniego zasięgu w naukach społecznych : rozważania na przykładzie nauki rachunkowości / Agnieszka Piechocka-Kałużna // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, BADANIA NAUKOWE - METODY; BADANIA NAUKOWE; RACHUNKOWOŚĆ; 52. G.2639 Object-based costing as an important tool for the economic analysis of sustainable development / Monika Raulinajtys-Grzybek, Gertruda Krystyna Świderska // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s RACHUNEK KOSZTÓW; EKOROZWÓJ; RACHUNKOWOŚĆ; 53. G.2637 Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia : wybrane aspekty ekonomiczne / Anna Gierusz, Beata Jackowska, Mirosław Szreder // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s

18 UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE; UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE; PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; HAZARD MORALNY; 54. F.1064 Obraz talentu w firmie farmaceutycznej w kontekście Modelu Renzulliego / Agnieszka Jóźwik, Anna Baczyńska, Anna Bugalska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KWALIFIKACJE ZAWODOWE; UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; 55. G.419 Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję : zwiększenie skuteczności karania za kartele? / Małgorzata Sieradzka // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s. III-V. KARTELE - PRAWO - POLSKA ; MONOPOLE - PRZECIWDZIAŁANIE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA;

19 56. F.1064 Osobowościowe i kompetencyjne predyktory stylów kierowania menedżera / Aleksandra Peplińska, Piotr Połomski, Michał Bajko // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - ZARZĄDZANIE; KIEROWANIE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; OSOBOWOŚĆ; INTELIGENCJA EMOCJONALNA; 57. G.478 Otyłość jako przyczyna dyskryminacji / Marta Madej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 2, s DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU; DYSKRYMINACJA; 58. F.1064 Płaca zasadnicza narzędziem ZZL / Przemysław Wechta // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s PŁACE; KADRY - ZARZĄDZANIE - METODY; KADRY - ZARZĄDZANIE;

20 59. G.419 Podawanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów : wzmocnienie ochrony konsumentów czy nadużycie praw przedsiębiorcy? / Monika Namysłowska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. VII-XI. KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; INFORMACJA - PRAWO - POLSKA; 60. F.44 Pojmowanie wolności przedsiębiorczości w kontekście współczesnych uwarunkowań / Jerzy Ciapała // Państwo i Prawo 2015 vol. 70, nr 2, s WOLNOŚĆ GOSPODARCZA; GOSPODARKA RYNKOWA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; 61. F.1064 Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna Gadomska-Lila // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s MŁODZIEŻ - PRACA; MŁODZIEŻ - BADANIA; KADRY - ZARZĄDZANIE;

21 62. G.1902 Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Cz. 2, Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD / Błażej Kuźniacki // Przegląd Podatkowy 2015, nr 2, s PODWÓJNE OPODATKOWANIE; 63. G.2595 Potencjał intuicyjny jako kompetencja współczesnego menedżera / Kamila Malewska // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; INTUICJA (PSYCHOLOGIA); 64. F.159 Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego / Magdalena Hryniewicka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY - POLSKA; PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - POLSKA ;

22 65. G.502 Prawo pierwszeństwa a podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym / Konrad Osajda // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s SPÓŁKA - KAPITAŁ; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 66. G.2639 Problems of regulations for SME in Poland : institutional and cultural context / Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - PRAWO - POLSKA; PRAWO - POLSKA ; 67. G.419 Procedura settlement : ugoda w prawie antymonopolowym? / Małgorzata Sieradzka, Marian Zdyb // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s. VI-VIII. DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE (PRAWO KARNE PROCESOWE) - POLSKA; MONOPOLE - PRZECIWDZIAŁANIE; KARA;

23 68. G.502 Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej / Aleksander Jerzy Witosz // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PRAWO - POLSKA; 69. G.2595 Psychologiczna perspektywa przywództwa strategicznego w zwinnym przedsiębiorstwie : wyniki badań empirycznych / Maja Sajdak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 70. G.2639 Real options in the assessment of the company s pro-ecological investments / Ewa Dziawgo // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INWESTYCJE; EKOLOGIA;

24 71. G.419 Regulacje ostrożnościowe a kryzys finansowy : agencje ratingowe / Małgorzata Burzyńska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s AGENCJE RATINGOWE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; RATING; NADZÓR BANKOWY - EUROPA; 72. G.570 Restructuring marketing concept of competitive advantage in building company / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; 73. G.2595 Rola i uwarunkowania rozwoju organizacyjnych zachowań obywatelskich w organizacjach, na przykładzie polskich organizacji pozarządowych / Joanna Schmidt // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - POLSKA; ZACHOWANIE;

25 74. G.2595 Rola kompetencji przedsiębiorczych w pracy menedżerskiej / Maria Flak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; 75. G.2637 Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A. / Bartłomiej Bąk // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s GRUPA KAPITAŁOWA - BADANIA - POLSKA; AKCJE; KONCERN; 76. F.1064 Rozwój zasobów ludzkich w jednostkach administracji publicznej : Urząd Statystyczny w Kielcach / Agnieszka Piotrowska-Piątek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - ROZWÓJ; SŁUŻBA CYWILNA;

26 77. F.1064 Różnice między i pozapokoleniowe w lojalności : metody diagnozy / Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedańsk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2015, nr 1, s KADRY - LOJALNOŚĆ; KADRY; 78. G.2637 Ryzyko kredytowe portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych / Teresa Czerwińska // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; UBEZPIECZENIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; INWESTYCJE PORTFELOWE; REGULACJE BAZYLEJSKIE; UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE; 79. G.2637 Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa / Czesław Zając // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s KAPITAŁ LUDZKI; KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE;

27 80. F.159 Socjologia kliniczna : interwencyjny wariant praktycznych zastosowań socjologii / Zbigniew Woźniak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s SOCJOLOGIA; 81. F.159 Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej / Zuzanna Urbanowicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PIENIĄDZ - POLITYKA; UNIE WALUTOWE; 82. G.2595 Stereotyp pracy w handlu jako zmienna pośrednicząca w kształtowaniu postrzegania pracodawcy / Tomasz Wanat // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s HANDEL DETALICZNY; MARKA PRACODAWCY; STEREOTYP (PSYCHOL., SOCJOL.);

28 83. G.2639 Stock Eexchanges sustainability support assessment / Marcin Kalinowski // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 2, s EKOROZWÓJ; GIEŁDA; GIEŁDA - INDEKSY; 84. G.2595 System psychoagregatów w zarządzaniu ludźmi / Fabian Siemiatowski // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s MANIPULACJA (PSYCHOLOGIA); WPŁYW (PSYCHOLOGIA); KADRY - ZARZĄDZANIE; KIEROWANIE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 85. F.159 Tradycyjna teoria optymalnych obszarów walutowych / Magdalena Kobla-Ziętek // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s OPTYMALNY OBSZAR WALUTOWY;

29 86. G.2637 Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym / Adam Barembruch // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; WIZUALIZACJA INFORMACJI; 87. G.1914 Typologia aktywności online konsumenta w zakresie marki / Bruno Schivinski, Przemysław Łukasik // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s KONSUMENCI - BADANIA; KONSUMENCI ELEKTRONICZNI - BADANIA; PRODUKTY; MARKA A INTERNET; 88. G.419 Tzw. środki zaradcze (remedies) w znowelizowanej ustawie antymonopolowej : istotny wzrost uprawnień Prezesa UOKiK / Jarosław Sroczyński // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 2, s. IX-XIX. MONOPOLE - PRZECIWDZIAŁANIE; URZĄD RADY MINISTRÓW (POLSKA). URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW;

30 89. G.570 Udział klienta w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa / Jolanta Walas- Trębacz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 2, s ŁAŃCUCH WARTOŚCI (ZARZĄDZANIE); PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 90. G.502 Układ w upadłości konsumenckiej / Antoni Witosz // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PRAWO - POLSKA; 91. G.2528 Ustawowa płaca minimalna w Niemczech / Bernd Waas, Johannes Reinhard // Monitor Prawa Pracy 2015, nr 3, s PŁACE MINIMALNE; PŁACE - NIEMCY, REP. FEDERALNA;

31 92. G.2637 Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie / Lucjan Czechowski, Anna Maria Pochmara // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s INWESTYCJE - STRATEGIE; INWESTORZY GIEŁDOWI; AKCJE - RYNEK; RYNEK KAPITAŁOWY; GIEŁDA - INWESTYCJE; 93. F.159 Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe / Hanna Kołodziejczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; QUANTITATIVE EASING; BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.); KURSY WALUTOWE; 94. G.2637 Wpływ wymagań Solvency II na koszty działalności ubezpieczeniowej / Magdalena Chmielowiec-Lewczuk // Zarządzanie i Finanse 2014, vol. 12, nr 1, s UBEZPIECZENIA - INSTYTUCJE; UBEZPIECZENIA ;

32 95. G.1524 Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę świata oraz wnioski wynikające z niektórych modyfikacji systemów ekonomicznych / Jacek Ziemiecki // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; INWESTYCJE A WZROST GOSPODARCZY; 96. G.2595 Wybrane uwarunkowania stosowania skrojonych na miarę umów w sprawie pracy (i-deals) w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi / Elżbieta Kowalczyk // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 10(271), s NEGOCJACJE; KADRY - ZARZĄDZANIE; PRACA - UMOWY; 97. G.1524 Wzrost gospodarczy a katastrofy naturalne w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo- Wschodniej / Agnieszka Kukułka // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s WZROST GOSPODARCZY - AMERYKA ŁACIŃSKA; WZROST GOSPODARCZY - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA; KATASTROFY NATURALNE - ASPEKT EKONOMICZNY;

33 98. G.502 Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej / Rafał Adamus // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; WIERZYTELNOŚĆ; 99. G.419 Zmiany w przepisach dotyczących kontroli oraz przeszukania w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Agnieszka Jabłonowska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. II-VI. KONTROLA; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA - PRAWO - POLSKA; URZĄD RADY MINISTRÓW (POLSKA). URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW; 100. G.419 Zmiany w przepisach regulujących kary pieniężne za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów / Anna Piszcz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, vol. 68, nr 3, s. XII-XVII. KARY PIENIĘŻNE - POLSKA ; KONKURENCJA - OCHRONA - POLSKA; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA;

34 101. G.1524 Zróżnicowanie płacy w Polsce w ujęciu regionalnym i jej wpływ na proces wzrostu gospodarczego / Damian Mowczan // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 2, s PŁACE - BADANIE; PŁACE - POLSKA ; WZROST GOSPODARCZY - POLSKA; 102. F.159 Związek między efektywnością i rentownością banków komercyjnych w Polsce / Andżelika Redecka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, vol. 76, nr 4, s BANKI - RENTOWNOŚĆ - POLSKA; BANKI - EFEKTYWNOŚĆ; BANKI KOMERCYJNE - POLSKA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA;

35 Artykuły z pozostałych czasopism gromadzonych przez CB NBP 103. G błędów przedsiębiorcy w kontaktach zagranicznych / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; 104. G lat? : nie zawsze / Andrzej Stankiewicz, Bartosz Marczuk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s WIEK EMERYTALNY - POLSKA; 105. G.638 ABI zyskuje na znaczeniu / Marcin Złoch // Bank 2015, nr 3, s

36 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; 106. G.2583 Ameryka jest stosunkowo piękna / Peter Coy, Współprac. Matthew Campbell // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s , STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA ; 107. G.638 Amortyzacja głosem // Bank 2015, nr 3, s BIOMETRIA; BIOMETRIA - METODY; 108. G.2491 Aport nieruchomości do spółki kapitałowej : podstawa opodatkowania w poszczególnych podatkach / Jakub Jankowski // Nieruchomości 2015, nr 3, s PODATEK - POLSKA ; SPÓŁKA KAPITAŁOWA;

37 109. G.27 Art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych : jego ewolucja, analiza oraz zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. / Malwina Sik // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s PODATEK DOCHODOWY; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 110. G.2569 Badania i rozwój dają firmom przewagę / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s INNOWACJE - POLSKA; 111. G.2530 Bancassurance - szansa na zmianę? / Jarosław Bucoń // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANCASSURANCE - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - POLSKA;

38 112. G.638 Bank na ładny głos / Andrzej Ostrowski // Bank 2015, nr 3, s BIOMETRIA; FINGER VEIN; BANKOWOŚĆ; 113. G.638 Banki i ZBP o frankowiczach // Bank 2015, nr 3, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY; FRANK SZWAJCARSKI; 114. G.2138 Banki mogą drogo zapłacić za franki / Filip Kowalik // Forbes 2015, nr 3, s BANKI A KLIENCI; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA - STRATY - POLSKA; 115. G.638 Bankowanie w różowych okularach / Ewa Kadys // Bank 2015, nr 3, s KONIUNKTURA GOSPODARCZA; BANKOWOŚĆ - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; BANKOWOŚĆ - POLSKA; PROGNOZOWANIE;

39 116. G.638 Bankowcy liderami / Jerzy Ochocki // Bank 2015, nr 3, s BANKI - KADRY; KWALIFIKACJE ZAWODOWE; 117. G.2530 Bankowość elektroniczna : nie tylko detal / Karol Jerzy Mórawski // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA KORPORACYJNA; 118. G.638 BCC o przewalutowaniu kredytów w CHF // Bank 2015, nr 3, s KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY; FRANK SZWAJCARSKI; 119. G.638 Bezrobocie spadnie, PKB wzrośnie / Łukasz Piechowiak // Bank 2015, nr 3, s PŁACE - POLSKA ; BANKOWOŚĆ - POLSKA ; POLSKA - GOSPODARKA ; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA;

40 120. G.2569 Biznes w Rosji ściął mróz / Mariusz Janik // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s ROSJA A EUROPA; ROSJA - GOSPODARKA; SPÓŁKA; 121. G.2491 Błędy w aktach notarialnych : przegląd możliwości ich późniejszego sprostowania / Katarzyna Siwiec // Nieruchomości 2015, nr 3, s AKTA NOTARIALNE; 122. G.1737 Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Sylwia Talar // Unia Europejska.pl 2014, nr 6, s GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; 123. G.1185 Budować, kupować czy pożyczać : Laurence Capron / rozm. Mateusz Żurawik // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

41 PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 124. G.2530 Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem : z Adamem Tochmańskim / rozmawia Maciej Małek // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s INSTRUMENTY PŁATNICZE ELEKTRONICZNE - POLSKA; NARODOWY BANK POLSKI A RYNEK PIENIĘŻNY; ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; 125. G.1185 Chiński model zarządzania / Thomas Hout, David Michael // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , PRZEDSIĘBIORSTWO - CHINY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - CHINY; 126. G.2583 Cięcia na bezrobotnych / Mateusz Rzemek // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 48,50. PRACA - POŚREDNICTWO; BEZROBOCIE - POLSKA ;

42 126. G.638 Cisza przed burzą / Justyna Patynowska // Bank 2015, nr 3, s PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; BANKI - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; 127. G.2569 Co zrobić, gdy wyczerpiemy kapitał zakładowy w spółce? / Rafał Szuwara // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s SPÓŁKA - KAPITAŁ; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 128. G.2583 Coraz trudniej o etat w Polsce / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s PRACA - POLSKA; ZATRUDNIENIE - POLSKA; 129. G.638 Cross-selling produktów i usług finansowych // Bank 2015, nr 3, s FINANSE - USŁUGI; SPRZEDAŻ;

43 130. G.2569 Cyberataki na firmy // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s. 4. PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; 131. G.1185 Cyberbezpieczeństwo / Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, R CYBERPRZESTRZEŃ - BEZPIECZEŃSTWO; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE; 132. G.1185 Cyfrowa wszechobecność : o ewolucyjnym wpływie łączności, czujników i danych na świat biznesu / Marco Iansiti, Karim R. Lakhani // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY; INTERNET - STOSOWANIE; GENERAL ELECTRIC COMPANY; INTERNET PRZEDMIOTÓW; 133. G.2583 Cywilizacja łacińska czy azjatyckie stepy / Bartosz Marczuk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 8-9.

44 ORDYNACJA PODATKOWA - POLSKA; PODATEK - POLSKA ; RELACJE ADMINISTRACJA-OBYWATEL; 134. G.2530 Czarny rynek a system płatności / Piotr Masiukiewicz // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s BANKI A RYNEK FINANSOWY; CZARNY RYNEK; SZARA STREFA GOSPODARKI; ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; 135. G.2569 Czas rewolucji Providenta : David Parkinson // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PROVIDENT POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; POŻYCZKI; 136. G.638 Czy jest lepiej? / Bogdan Szadkowski // Bank 2015, nr 3, s HANDEL ELEKTRONICZNY; PRAWO HANDLOWE;

45 137. G.1737 Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy Unii Europejskiej / Piotr Ważniewski // Unia Europejska.pl 2014, nr 5, s ENERGETYKA - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLITYKA KLIMATYCZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 138. G.2569 Deweloperzy czują nadchodzący boom // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s. 6. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - POLSKA; DEWELOPERZY; 139. G.1737 Diverging competitive performances of the visegrad countries - some conclusions from the technology level of external trade / Gábor Túry // Unia Europejska.pl 2014, nr 3, s KRAJE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ - GOSPODARKA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - KONKURENCYJNOŚĆ; 140. G.1185 Dlaczego szefowie HR są dobrymi prezesami // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

46 PRZYWÓDZTWO; KWALIFIKACJE ZAWODOWE MENEDŻERSKIE; KIEROWNICTWO; 141. G.638 Długie kredyty bez krótkich lokat / Karolina Patkowska // Bank 2015, nr 3, s LISTY ZASTAWNE - POLSKA; 142. G.638 Dziurawa obniżka interchange / Jacek Uryniuk // Bank 2015, nr 3, s INTERCHANGE FEE; KARTY PŁATNICZE; 143. G.2530 Edukacja ekonomiczna nad Wisłą / Jerzy Rawicz // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA ; NARODOWY BANK POLSKI - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I INFORMACYJNA;

47 144. G.2530 Ekonomia i tendencje - podstawowe wyniki badań : aktywność turystyczna Polaków w latach i częściowo w 2013 r. / Kazimierz Pierzchała // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s TURYSTYKA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; TURYSTYKA - POLSKA ; 145. G.2583 Ekonomista z USA robi furorę w Chinach / Peter Coy, współprac. Dexter Roberts // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 22. PHELPS, EDMUND (1933- ; AMER. EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 2006); INNOWACJE - UDZIAŁ PRACOWNIKÓW; ROZWÓJ GOSPODARCZY - CHINY; 146. G.2583 Emerytura z wenezuelskiej ropy / Katia Porzecanski // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s OBLIGACJE; WENEZUELA - GOSPODARKA; EMERYTURA; OSZCZĘDZANIE;

48 147. G.638 Etyko-kreacja : oswajanie etyki / Agnieszka Cymerman // Bank 2015, nr 3, s ETYKA; FINANSE - ZAGADNIENIA; 148. G.2530 Forex - gra dla zawodowców / Marek Rogalski // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s RYNEK WALUTOWY; 149. G.2530 Forex - patrz, ile ryzykujesz / Marek Rogalski // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s RYNEK WALUTOWY; 150. G.2583 Formalności u notariusza / Ksawery Wardacki // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 58. SPADEK - PRAWO;

49 151. G.2138 Frank nie musi nam zaszkodzić : wywiad z Markiem Belką / Grzegorz Cydejko // Forbes 2015, nr 3, s BANKI - POLITYKA PAŃSTWA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA; BANKI - POLSKA; 152. G.638 Frank wciąż gorącym tematem / Sławomir Dolecki // Bank 2015, nr 3, s KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; 153. G.2530 Fundusze poręczeniowe wymagają pomocy / Wojciech Kołodziejski // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - POLSKA; 154. G.638 Fuzje i przejęcia w cieniu kryzysu / Monika Rotulska // Bank 2015, nr 3, s

50 RUBEL; ROSJA - GOSPODARKA ; 155. G.121 Górnik Charlie idzie na wojnę czyli wyngiel polski / Piotr Rachtan // Nowe Życie Gospodarcze 2015, nr 1-2, s ,28. WĘGIEL - PRODUKCJA I HANDEL - POLSKA; GÓRNICTWO - POLSKA ; 156. G.512 Hiszpańskie hipoteki mechanizm katastrofy / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 2, s NIERUCHOMOŚCI - RYNEK A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - HISZPANIA - 21 W.; NIERUCHOMOŚCI - HISZPANIA; 157. G.638 Idzie nowe / Beata Paxford // Bank 2015, nr 3, s BANKI - PRAWO - POLSKA; NADZÓR KORPORACYJNY - PRAWO - POLSKA;

51 158. G.638 Informatyzacja decyzji operacyjnych : lepsza obsługa potencjalnego i faktycznego klienta? // Bank 2015, nr 3, s PODEJMOWANIE DECYZJI; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 159. G.2569 Innowacje w firmach // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; INNOWACJE; 160. G.1185 Internet rzeczy : zastosowania w biznesie / Patryk Choroś // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, S INTERNET PRZEDMIOTÓW; INTERNET - STOSOWANIE; 161. G.1185 Internet rzeczy to przewaga w każdej branży / Włodzimierz Schmidt // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

52 INTERNET PRZEDMIOTÓW; 162. G.2569 Jak być konkurencyjnym / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; INNOWACJE - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 163. G.1185 Jak dostosować zatrudnienie do realnych potrzeb firmy / Aleksandra Jakubaszek, Robert Świerzyński, Piotr Wróbel // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s FUZJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZATRUDNIENIE; POLITYKA ZATRUDNIENIA; ENERGETYKA - POLSKA; 164. G.1185 Jak inteligentne produkty z dostępem do sieci zmieniają konkurencję / Michael E. Porter, James E. Heppelmenn // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , INTERNET PRZEDMIOTÓW; INTERNET - STOSOWANIE; KONKURENCYJNOŚĆ; POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY;

53 165. G.1185 Jak nie rujnować ludziom zdrowia / Jeffrey Pfeffer // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s. 26. ZDROWIE A ZATRUDNIENIE; 166. G.1185 Jak nietrafne decyzje zamienić w wygraną / J. P. Eggers // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s. 13. PODEJMOWANIE DECYZJI; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 167. G.610 Jaki rachunek kosztów w uczelniach / Maria Hulicka // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 3, s RACHUNEK KOSZTÓW; SZKOLNICTWO WYŻSZE; 168. G.1185 Język angielski standardem na rynku pracy / Justyna Ścigier // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

54 JĘZYKI ŻYWE; KWALIFIKACJE ZAWODOWE; 169. G.638 Karuzela dopiero przyspiesza / Kamil Majewski // Bank 2015, nr 3, s KREDYT BANKOWY - POLSKA ; 170. G.638 Kiepskie wyniki e-sądu / Maciej Kowal // Bank 2015, nr 3, s ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE; 171. G.1916 Kodeks dobrych praktyk na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z r. w kontekście ubezpieczeniowym / Dariusz Fuchs, Łukasz Szymański // Monitor Prawniczy 2015, vol. 23, nr 5, s KONSUMENCI - OCHRONA; UBEZPIECZENIA;

55 172. G.1737 Kompleksowa umowa o współpracy gospodarczej i handlowej -nowy wymiar relacji Unii Europejskiej z Kanadą / Grzegorz Mazur // Unia Europejska.pl 2014, nr 6, s KANADA A UNIA EUROPEJSKA; KANADA - GOSPODARKA - POLITYKA; UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA - POLITYKA; 173. G.638 Koniec dowodowej odysei / Marzena Piechocka // Bank 2015, nr 3, s DOWÓD TOŻSAMOŚCI; 174. G.27 Kontrola podatkowa : uprawnienia i obowiązki kontrolujących : wybrane zagadnienia / Małgorzata Lehmann-Ziaja // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s PODATEK - KONTROLA; 175. G.2583 Korpo crime story / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s

56 PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - POLSKA ; 176. G.1737 Kraje o najwyższej pozycji w światowych łańcuchach wartości dodanej / Wojciech Mroczek // Unia Europejska.pl 2014, nr 6, s EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA; HANDEL ZAGRANICZNY - BADANIE; 177. G.638 Krajowe systemy kartowe / Adam Kołodziej // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE - POLSKA; ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE; 178. G.121 Lewiatan : co czeka polską gospodarkę w 2015 r.? // Nowe Życie Gospodarcze 2015, nr 1-2, s PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA - 21 W. - PROGNOZY;

57 179. G.1185 Lider z większymi ambicjami / Nathaniel Foote, Russell Eisenstat, Tobias Fredberg // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s , PRZYWÓDZTWO; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 180. G.2569 lloyd's wybrał Fincon / Dariusz Styczek // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s LLOYDS TSB GROUP; UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA - POLSKA; 181. G.638 LogoBank spełnia potrzeby klienta // Bank 2015, nr 3, s KLIENCI - OBSŁUGA; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; 182. G.2569 Mam dowód i nie zawaham się go użyć / Michal Opala // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE;

58 183. G.638 Manipulacje i wojna walutowa / Maria Dunin-Wąsowicz // Bank 2015, nr 3, s PIENIĄDZ - POLITYKA; KURSY WALUTOWE - POLITYKA; 184. G.2569 Markowe trzęsienie ziemi / Marek Opala // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s MARKA - ZARZĄDZANIE; 185. G.638 Miękkie lądowanie dłużników / Krzysztof Podlewski // Bank 2015, nr 3, s UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - POLSKA; 186. G.1737 Migracja cyrkulacyjna w Unii Europejskiej - założenia, realizacja, perspektywy / Anna Morawska // Unia Europejska.pl 2014, nr 3, s EMIGRACJA I IMIGRACJA - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

59 187. G.2530 Moja emerytura to moja odpowiedzialność / Wanda Szymańska // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s EMERYTURA - POLSKA ; 188. G.2530 Może już czas na gerobanking w Polsce? / Zbigniew R. Wierzbicki // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANKI A KLIENCI; OSOBY STARSZE - FINANSE OSOBISTE - POLSKA ; 189. G.610 MSSF a ustawa o rachunkowości. Cz. 13, Kapitał własny i instrumenty kapitałowe / Maciej Frendzel // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 3, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; KAPITAŁ WŁASNY; INSTRUMENTY POCHODNE; 190. G.2569 Na własne życzenie / Michał Opala // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s

60 PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE; 191. G.638 Nadzór ma zastrzeżenia / Krzysztof Maciejewski // Bank 2015, nr 3, s CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE; CAPITAL REQUIREMENTS REGULATION; BANKI - PRAWO; 192. G.2569 Najbardziej innowacyjne firmy na świecie / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE; 193. G.2569 Nauka dzięki pieniądzom z Unii / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE;

61 194. G.2583 Nie kupuj Warhola w euro / James Tarmy // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s EURO A DOLAR AMERYKAŃSKI; SZTUKA - CENY; 195. G.1185 Nie lekceważ społecznej tożsamości klientów / Guy Champniss, Hugh N. Wilson, Emma K. Macdonald // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KLIENCI - BADANIE; 196. G.2569 Nie popełniaj tych błędów / Marek Włodarczyk // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s. 89. POCZTA ELEKTRONICZNA; MARKETING W INTERNECIE; 197. G.638 Nie tylko BIK i Bankowy Rejestr / Karol Materna // Bank 2015, nr 3, s OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ;

62 198. G.1185 Niech widzą w tobie przywódcę / Adam D. Galinsky, Gavin J. Kilduff // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s POSTAWA (PSYCHOLOGIA); PRACA - PSYCHOLOGIA; PRACA ZESPOŁOWA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; ZACHOWANIE; 199. G.27 Normatywna etyka prawa podatkowego : wzorzec uczciwego podatnika a ustawowy obszar obowiązku podatkowego / Krzysztof Radzikowski // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s PODATEK - PRAWO; PRAWO I ETYKA; 200. G.638 Nowa era w oddziałowej obsłudze klienta z użyciem rozwiązania NCR : Interactive Banker // Bank 2015, nr 3, KLIENCI - OBSŁUGA; BANKI A KLIENCI;

63 201. G.2569 Nowatorskie pomysły bez milionowego budżetu / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 202. G.638 Nowe propozycje rządu dla BIG-ów / Jerzy Majka // Bank 2015, nr 3, s BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ; INFORMACJA GOSPODARCZA - POLSKA; 203. G.2583 Nowe szaty kredytów subprime / Jody Shenn // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s ,80. KREDYT SUBPRIME; KREDYT HIPOTECZNY - STANY ZJEDNOCZONE; 204. G.2583 Nowi sojusznicy Obamy : prezesi firm / Carter Dougherty // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 20.

64 WOLNY HANDEL - STANY ZJEDNOCZONE; 205. G.638 Nowości na rynku obsługi płatności / Mariusz Jurak // Bank 2015, nr 3, s. 94. ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE; 206. G.638 O interchange bez emocji / Krzysztof Maciejewski // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; INTERCHANGE FEE; 207. G.638 Oby tak dalej / Robert Banaszek // Bank 2015, nr 3, s KREDYT MIESZKANIOWY - POLSKA; RYNEK KREDYTOWY - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - KREDYT - POLSKA ; KREDYT KONSUMPCYJNY - POLSKA;

65 208. G.638 Ochrona antyfraudowa w kontekście rekomendacji KNF // Bank 2015, nr 3, s KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 209. G.2583 Ofiary inwestycji na Ukrainie / Boris Korby, Charles Stein // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s. 86,88. OBLIGACJE; UKRAINA - GOSPODARKA; 210. G.638 Outsourcing : kierunek rozwoju rynku kart płatniczych / Damian Zapłata // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; 211. G.638 Outsourcing centrami wspólnymi stoi / Marci Podleśny // Bank 2015, nr 3, s OUTSOURCING; BANKI - OUTSOURCING - POLSKA;

66 212. G.2569 Państwo może pobudzić innowacje : Magdalena Burnat-Mikosz i Ewa Rutczyńska-Jamróz / rozm. Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s INNOWACJE - POLSKA; INNOWACJE - POLITYKA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; 213. G.2530 Piramidy finansowe a bezpieczeństwo gospodarstw domowych / Piotr Masiukiewicz // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s GOSPODARSTWO DOMOWE A RYNEK FINANSOWY; GOSPODARSTWO DOMOWE - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA; PIRAMIDY FINANSOWE; 214. G.638 PKO Bank Polski inwestuje w mobilną przyszłość / Artur Król // Bank 2015, nr 3, s POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI; SMARTFONY; 215. G.2583 Płać podatki! / Kambiz Foroohar, Ladane Nasseri // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 9, s

67 IRAN - GOSPODARKA; PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA; 216. G.638 Płatności mobilne Visa // Bank 2015, nr 3, s ROZLICZENIA MOBILNE; 217. G.1737 Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym / Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Krzysztof Marczewski // Unia Europejska.pl 2014, nr 4, s EKSPORT - POLSKA ; POLSKA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - ZAGADNIENIA; 218. G.638 PolSEFF : reaktywacja / Konrad Machowski // Bank 2015, nr 3, s ENERGETYKA - FINANSE - POLSKA ; ENERGETYKA - POLSKA;

68 219. G.638 Polska bankowość, europejskie wyzwania : z Mieczysławem Groszkiem / rozm. Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 3, s BANKOWOŚĆ - POLSKA ; ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE; JEDNOLITY MECHANIZM NADZORU; 220. G.638 Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform // Bank 2015, nr 3, s PODATEK - POLITYKA - POLSKA; 221. G.1737 Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Marzenna Błaszczuk-Zawiła // Unia Europejska.pl 2014, nr 3, s HANDEL ZAGRANICZNY - POLSKA; HANDEL ZAGRANICZNY - ROSJA; POLSKA A ROSJA; POLSKA - STOSUNKI ZAGRANICZNE - ROSJA ; ROSJA - GOSPODARKA - POLITYKA ; ROSJA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ - POLSKA;

69 223. G.1185 Popołudniami częściej postępujemy nieetycznie : Maryam Kouchaki / rozm. Andrew O'Connell // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s ZACHOWANIE; ETYKA; 224. G.1914 Porównanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w pomiarze jakości usług świadczonych przez centra kontaktu z klientem / Aleksander Lotko // Marketing i Rynek 2015, vol. 22, nr 3, s JAKOŚĆ USŁUG; ANALIZA CZYNNIKOWA; KLIENCI - OBSŁUGA; 225. G.512 Portfele zrzeszeń zamrożony potencjał // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2015, nr 3, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - FINANSE; BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; 226. G.1185 Poszukiwanie równowagi w ładzie korporacyjnym / Borysław Czyżak // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s

70 NADZÓR KORPORACYJNY - POLSKA; 227. G.2569 Potęga poczty / Marek Jaślan // Businessman.pl 2015, nr 2-3, s POCZTA ELEKTRONICZNA; MARKETING W INTERNECIE; 228. G.121 Poważniej o euro / Witold Orłowski // Nowe Życie Gospodarcze 2015, nr 2, s POLSKA A EURO; EURO-STREFA; 229. G.27 Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku wpływu środków pieniężnych na otwarty rachunek powierniczy / Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s RACHUNEK POWIERNICZY; PODATEK - PRAWO;

71 230. G.1737 Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym / Elżbieta Bombińska // Unia Europejska.pl 2014, nr 5, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; USŁUGI - INWESTYCJE ZAGRANICZNE - POLSKA; 231. G.1916 Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego / Konrad Zacharzewski // Monitor Prawniczy 2015, vol. 23, nr 4, s BITCOIN; PRAWO - ZAGADNIENIA; 232. G.1737 Prawny i instytucjonalny system ochrony interesów finansowych UE w Polsce / Monika Jędraszek-Karwasik // Unia Europejska.pl 2014, nr 4, s UNIA EUROPEJSKA - FINANSE - OCHRONA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 233. G.638 Prawo rodzi się w bólach / Kamil Maciążek // Bank 2015, nr 3, s

72 NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE; 233. G.610 Prostsza rejestracja spółek i nowe zasady wpisów do KRS / Michał Kosiarski // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 3, s KRAJOWY REJESTR SĄDOWY; SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; 234. G.638 Prowizja wyższa niż... / Karol Jerzy Mórawski // Bank 2015, nr 3, s EGZEKUCJA (PRAWO); BANKI - POLSKA; 235. G.2530 Przedsiębiorcy szukający tożsamości / Marcin Idzik // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA A RYNEK FINANSOWY; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE - POLSKA;

73 236. G.638 Przelewy natychmiastowe na świecie : wciąż wyjątek nie reguła // Bank 2015, nr 3, s SYSTEM ELIXIR; 237. G.2639 Public finance crisis and sustainable development financing : evidence from EU economies / Tomasz Uryszek // Copernican Journal of Finance & Accounting 2014, vol. 3, issue 1, s FINANSE PUBLICZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; DOCHODY PODATKOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EKOROZWÓJ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 238. G.1185 Rada nadzorcza a kwestia zrównoważonego rozwoju / Lynn S. Paine // Harvard Business Review Polska 2015, nr 3, s NADZÓR KORPORACYJNY; EKOROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 239. G.27 Realizacja funkcji fiskalnej podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce w latach / Przemysław Czernicki // Doradztwo Podatkowe 2015, nr 2, s

74 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; FISKALIZM; 240. G.638 Realna alternatywa dla banków? / Bohdan Szafrański // Bank 2015, nr 3, s INTERNETOWE POŻYCZKI SPOŁECZNE; 241. G.2530 Rekomendacja D, czyli wskazówki dla banków w świecie standardów / Agnieszka Frommholz, Dariusz Stefaniuk // Kurier Finansowy 2014, nr 3, s BANKI - JAKOŚĆ; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA; NORMY ISO; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 242. G.2530 Rekomendacja U - zagrożenie, które mogą stać się szansą / Leszek Niedałtowski, Daniel Zdziński // Kurier Finansowy 2014, nr 2, s BANCASSURANCE - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - POLSKA;

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94.

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. 1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. INTERNET - POLSKA; INTERNET; 2. G.700 10 [Dziesięć] mitów dotyczących pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32.

3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32. 1. F.1064 Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA : (przykład "dobrej praktyki") / Karol Kowalewski, Dariusz Sawicki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s. 39-51. KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

Bardziej szczegółowo

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13.

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja Bloomberg Businessweek Polska] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. 1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. RYNEK PRACY - POLSKA - 2001-; PRACA - UMOWY; 2. G.570 Alianse strategiczne

Bardziej szczegółowo

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, 1. G.2569 s. 18-19. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, PUBLIC RELATIONS; 2. H.35 25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce / Małgorzata Zaleska

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 1. B.109554 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości : rozwiązania praktyczne / Bogusław Wieczorek. - Łódź : Real Estate Management, 2014. - 109 s. ; 24 cm. NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; 2. B.109695 ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo