T Kielce, os. Kochanowskiego, ul. Wapiennikowa Obręb: 0024, działki nr ewid.: 683/3, 682/3, 681/13, 680/12, 679/7, 678/7.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T-00.00.01. Kielce, os. Kochanowskiego, ul. Wapiennikowa Obręb: 0024, działki nr ewid.: 683/3, 682/3, 681/13, 680/12, 679/7, 678/7."

Transkrypt

1 Z.R. P E R F E K T PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, POWIERNICTWO INWESTYCYJNE pracownia: Kielce ul. Zagnańska 84A tel. fax.( o41) k SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH T Przedsięwzięcie: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach Obiekt: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach wraz z instalacjami sanitarnymi i przyłączem wodociągowym. Branża: Technologiczna Adres inwestycji: Kielce, os. Kochanowskiego, ul. Wapiennikowa Obręb: 0024, działki nr ewid.: 683/3, 682/3, 681/13, 680/12, 679/7, 678/7 Kod CPV: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Inwestor: Gmina Kielce, Kielce, ul. Rynek 1 Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Kielce, ul. Strycharska 6 Autorzy opracowania Opracował Imię i nazwisko mgr inż. Piotr Strąk Specjalność Nr uprawnień Data r. Podpis Opracował Kielce, listopad 2013 r. Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu. Dalsze zastosowanie dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Z.R. PERFEKT. Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1706 Wójta Gminy Masłów Numer Indentyfikacyjny Nip , Regon

2 2 ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI: T ROBOTY TECHNOLOGICZNO INSTALACYJNE - str. 3 Kielce, listopad 2013 r. Opracował: mgr inż. Piotr Strąk

3 3 T ROBOTY TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przedmiotem niniejszego opracowanie jest: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach wraz z instalacjami sanitarnymi i przyłączem wodociągowym. Nazwa Specyfikacji Technicznej: T Roboty technologiczno - instalacyjne 1.2. Przedmiot i zakres robót Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru inwestycji pn:,,modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach wraz z instalacjami sanitarnymi i przyłączem wodociągowym. Należy zastosować armaturę producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system zarządzania jakością. Rury i kształtki powinny posiadać Atest Higieniczny. Rury i kształtki żeliwne powinny posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający ich zgodność z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Dla zapewnienia dojść i dojazdów do posesji należy wykonać i ustawić kładkę dla pieszych. Zakres projektowanego obiektu przedstawia się następująco: 1. Przyłącze wodociągowe dla drugostronnego zasilania pompowni Rury kielichowe i kołnierzowe z żeliwa SF φ150mm na ciśnienie PN16 o łącznej długości L=16,0m Komora zasuw K1 żelbetowy o wymiarach w świetle 1,6 x 1,2 x 2,0m Włazy żeliwne φ 600mm klasy D400 szt. 2 Wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna komory K1 Zasuwy żeliwne kołnierzowe φ 150mm, na cieśni. PN16 (owiercenie PN10) szt. 3 Przepustnica φ 150mm z napędem elektrycznym, na ciśnienie PN16 (owiercenie PN10) szt. 1 Podpora rurociągu o regulowanej wysokości szt. 3 Podpora rurociągu z obejmą o regulowanej wysokości szt Przyłącze chlorowania wody Rura osłonowa polietylenowa typu PE100 SDR11 o śred. φ25x2,3mm o dł. L= 18,5m Przewód dozujący wzmacniany z PVC lub teflonowy o śred φ6,0x4,0mm o dł. L = 19,0m Zasuwa żeliwna kołnierzowa φ 50mm, na ciśni. PN16 (owiercenie PN10) szt. 1 Zawór zwrotny z gwint. wewn. φ10mm, na ciśni. PN10 szt. 1 Chlorator przewoźny zbiornik magazynowy na chlor z PEHD/PP z membranową pompą dozującą z ręczną nastawką przymocowaną do zbiornika kpl.1

4 3. Przyłącze kanalizacji deszczowej - odwadniająca komorę K1 4 Rurociąg odwadniający z PVC φ 110x3,2mm (SN8) o długości L = 2,0m Studzienka połączeniowa (dechloracyjna) na kanale φ 0,30m z kręgów żelbetowych φ 1,20m szt. 1 Właz żeliwny φ 600mm klasy D400 szt Technologia 4.1. Modernizacja pompowni wodociągowej zestawu hydroforowego w budynku hydroforni Zestaw hydroforowy: Pompy pionowe wielostopniowe o ilości n = 3 + 1rezerwowa Kolektor ssawny i tłoczny zestawu DN150, PN10 (zalecane owiercenie PN16) Wykonanie materiałowe stal nierdzewna lub kwasoodporna Szafa sterownicza przeznaczona do ustawienia w budynku pompowni, zawierająca kompletny osprzęt elektryczny i układ sterująco-zabezpieczający z przetwornicą częstotliwości, zabezpieczeniem przed sucho biegiem i sterownikiem mikroprocesorowym Armatura odcinająca na ssaniu i tłoczeniu Membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenie hydrauliczne w sieci wodociągowej Konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej Przetwornica częstotliwości na pompach gospodarczych Przetwornik ciśnienia na rurociągu ssawnym Rury stalowe bez szwu ze stali nierdzewnej: φ 159,0 x 4,0 mm L = 24,0 m φ 139,7 x 4,0 mm L = 1,0 m φ60,3 x 3,0 mm 8,0 m Armatura i osprzęt: Zasuwa żeliwna kołnierzowa φ 150 mm, na ciśni. PN16 (owiercenie PN10) szt. 10, Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy, grzybkowy ze sprężyną φ 150 mm, na ciśni. PN 16 (owiercenie PN10) szt. 2, Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy kulowy φ150mm, na ciśni. PN16 (owiercenie PN10) szt. 1, Zawór zwrotny żeliwny, gwintowany φ 50 mm, na ciśni. PN10 szt. 1, Zawór grzybkowy, gwintowany φ 50 mm, na ciśni. PN10 szt. 1, Zawór grzybkowy, gwintowany φ 15 mm, na ciśni. PN10 szt. 2, Zawór grzybkowy, gwintowany φ 10 mm, na ciśni. PN10 szt. 2, Zawór czerpalny φ 15 mm, na ciśni. PN10 szt. 1, Zawór bezpieczeństwa kątowy φ100/63mm, na ciśni. PN16 (owiercenie PN10) szt. 1 Kurki probiercze φ 15 mm, na ciśni. PN10 szt. 4, Przepływomierz elektromagnetyczny φ 125 mm, na ciśni. PN16 (owiercenie PN10) wraz z osprzętem kpl. 1, Manometr techniczny φ100mm w zakresie 0,0 1,0 MPa wraz z kurkiem manometrycznym φ 15 mm kpl. 1,

5 5 Złącze elastyczne φ 150 mm szt. 2, Zawór redukcyjny gwintowany φ 15 mm, na ciśni. PN16 (owiercenie PN10) wraz z osprzętem kpl. 1, Zespół pomiarowy koncentracji chloru monitor, sonda, przetwornik kpl. 1, Czujnik zalania pomieszczenia wraz z zasilaczem kpl. 1, Pompa zatapialna z króćcem φ 32 mm kpl. 1 Instalacje przyłącza wodociągowego oraz instalacje chlorowania wody zaprojektowano jako sieci zewnętrzne, zamontowane w wykopach. Instalacje technologiczne pompowni wody zaprojektowano z rur i kształtek ze stali nierdzewnej o połączeniach spawanych i o połączeniach kołnierzowych w połączeniach z armaturą. Przewody technologiczne zmontowane będą na ścianach budynku hydroforni. Wsparte na konstrukcji wsporczej lub podwieszanej. Połączenia kołnierzowe wykonać należy ze śrub stalowych nierdzewnych lub ocynkowanych Modernizacja instalacji sanitarnych w budynku hydroforni a) Instalacje wodociągowe i ciepłej wody użytkowej Rurociągi polietylenowe typ PE100, SDR 11 φ 25x2,3 mm L = 28,5m, Zawór grzybkowy gwintowany φ 25 mm, na ciśni. PN10 szt. 1, Zawór grzybkowy gwintowany φ 20 mm, na ciśni. PN10 szt. 2, Zawór czerpalny φ 20 mm, na ciśni. PN10 szt. 2, Zawór czerpalny ze złączką do węża φ 15 mm, na ciśni. PN10 szt. 2, Przepływowy ogrzewacz wody wraz z baterią, moc N=3,0 kw kpl. 1, b) Instalacje kanalizacji Rury kanalizacyjne kielichowe do instalacji wewn. z PVC φ160x4,7mm L = 5,0 m, Rury kanalizacyjne kielichowe do instalacji wewn. z PVC φ 110x3,2 mm L = 12,0 m, Rury kanalizacyjne kielichowe do instalacji wewn. z PVC φ 50x1,8 mm L = 5,0 m, Rura wywiewna z PVC φ 110 mm szt. 1, Zawór napowietrzający z PVC φ 50 mm szt. 2, Kratka wentylacyjna z PVC φ 80 mm szt. 2, Wpust piwniczny żeliwny φ 100 mm szt. 4, Zlew z blachy stalowej nierdzewnej wraz z syfonem kpl. 3, Umywalka fajansowa wraz z syfonem kpl. 1, Miska ustępowa fajansowa typu Kompakt kpl. 1, c) Instalacja osuszania powietrza Osuszacz powietrza adsorpcyjny kpl. 1, Kanał wentylacyjny z blachy stalowej nierdzewnej φ 100 mm, L = 12,5 m, Kanał wentylacyjny z blachy stalowej nierdzewnej φ 80 mm, L = 4,0 m, Wyrzutnia wentylacyjna ścienna φ 80 mm szt. 1, Kratka wentylacyjna nawiewna φ 80 mm szt. 5,

6 d) Instalacja ogrzewcza Grzejnik panelowy elektryczny o mocy 1000W kpl. 3, Grzejnik panelowy elektryczny o mocy 500W kpl. 1, Grzejnik panelowy elektryczny o mocy 750W kpl. 1, e) Instalacja wentylacji nawiewnej grawitacyjnej Kanał wentylacyjny z blachy stalowej nierdzewnej φ 160 mm, L = 3,5m Czerpnia ścienna φ 160 mm szt. 1 Kratka wentylacyjna nawiewna φ 160 mm szt. 1 6 Instalacje wodociągowe wykonane z rur PE o połączeniach zgrzewanych lub zaciskowych. Przewody prowadzone w bruzdach na ścianach lub w posadzce. Przewody wodociągowe izolować otuliną z pianki o grubości 9,0 mm. Instalacje kanalizacji technologicznej i kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC kanalizacyjnych. Przewody odpływowe zamontowane będą w wykopach pod posadzką w bruzdach na ścianach i na ścianach jako obudowane. Instalację osuszania powietrza z przewodami z blachy stalowej nierdzewnej. Przewody zamontować na ścianach budynku. Podparcia przewodów na wspornikach lub podwieszeniach. Instalacja ogrzewcza pomieszczeń grzejnikami panelowymi elektrycznymi. Instalacja wentylacji nawiewnej grawitacyjnej kompensującej usuwane powietrze wykonać z blachy stalowej nierdzewnej. Przewody zamontować na ścianie budynku a podparcia lub podwieszenia jako konsola. 5. Modernizacja zbiornika wodociągowego Na etapie projektowania nie można opróżnić zbiornika i ocenić stanu technicznego zarówno zbiornika jak i wewnątrz urządzeń technologicznych. Podyktowane to jest brakiem zasuw, które pozwoliły by na zaopatrzenie odbiorców wodę z pominięciem zbiornika przy wykorzystaniu zestawu hydroforowego. Brak jest również gwarancji co do stanu technicznego zaworów pływakowych, zasuw odcinających i spustowych co może uniemożliwić powrót do pracy hydroforni. Niniejsze opracowanie zawiera montaż: Hydrostatyczna sonda głębokości wody w zbiorniku kpl. 1 Sygnalizator stanów awaryjnych napełnienia minimalnego i maksymalnego regulator poziomów kpl Roboty demontażowe W zakresie demontażu przewiduje się wykonać: - demontaż całego istn. orurowania wraz z armaturą, - demontaż hydroforni pomp, sprężarek wraz z armaturą

7 7 Do demontażu urządzeń, armatury i rurociągów należy ująć między innymi: Hydrofor pionowy typ A II/5 o V = 2,5 m 3, Dz = 1200mm, H = 2700 mm kpl. 4 Pompa wirowa monoblokowa typu 65PJM250, Ns = 15,0 kw kpl. 3 Sprężarka powietrzna typu WAN-CF o V = m 3 /h, Ns = 3,0kW kpl. 1 Manometr kontaktowy typu M160 R (0 16) EM5-2F kpl. 2 Manometr techniczny zwykły typu M100-R (0-10) 1,6N kpl. 10 Kurek manometryczny gwintowany φ15mm kpl. 12 Zawór bezpieczeństwa kątowy, sprężynowy, kołnierzowy typu Si6301 φ65/100mm kpl. 1 Zawór bezpieczeństwa, kątowy, sprężynowy, kołnierzowy φ20/32mm kpl. 4 Zasuwa klinowa, żeliwna, kołnierzowa φ150mm szt. 4 Zasuwa klinowa, żeliwna, kołnierzowa φ125mm szt. 4 Zasuwa klinowa, żeliwna, kołnierzowa φ100mm szt. 6 Zawór zwrotny, klapowy, kołnierzowy φ100mm szt. 3 Zawór zwrotny, gwintowany do sprężonego powietrza φ25mm szt. 1 Zawór przelotowy gwintowany do wody φ50 szt. 4 Zawór przelotowy gwintowany do sprężonego powietrza φ25 szt. 5 Czujnik poziomu wody kpl. 1 Rurociągi stalowe, czarne, spawane DN150mm 30,0 mb. Rurociągi stalowe, czarne, spawane DN125mm 14,0 mb. Rurociągi stalowe, czarne, spawane DN100mm 8,0 mb. Rurociągi stalowe, czarne, spawane DN50mm 13,0 mb. Rurociągi stalowe, czarne, spawane DN25mm 15,0 mb. Zawór przelotowy gwintowany do wody φ20mm szt. 1 Zawór przelotowy gwintowany do wody φ15mm szt. 1 Zawór czerpalny φ15mm szt. 2 Ustęp fajansowy wraz z płuczką kpl. 1 Umywalka fajansowa z syfonem kpl. 1 Wpust podłogowy żeliwny φ50mm szt. 1 Zlew stalowy z syfonem kpl. 1 Rury żeliwne kanalizacyjne na ścianie φ100mm 3,0 mb. Wywiewka żeliwna φ100mm szt. 1 Rewizja żeliwna φ100mm szt. 1 Rury żeliwne kanalizacyjne w wykopie φ150mm 2,0 mb. Rury żeliwne kanalizacyjne w wykopie φ50mm 2,0 mb. Pompa wirowa pozioma typu SK.50.1 z płytą żeliwną, silnik N = 1,1 kw kpl. 1 Fundament żelbetowy blokowy 0,80 x 0,50 x 0,70 m szt. 1 Kosz ssawny żeliwny φ50mm szt. 1 Urządzenie pływakowe CLUWO kpl. 1 Zawór przelotowy gwintowany φ50mm szt. 1 Zawór zwrotny gwintowany φ50mm szt. 1 Rury stalowe ocynkowane, gwintowane φ50mm 4,0 mb.

8 1.3. Określenia podstawowe 8 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przesyłu wody; Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom; Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia odpływu wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu; Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na przenoszenie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach; Przyłącze wodociągu - odcinek przewodu wodociągowego doprowadzający wodę od sieci do poszczególnych odbiorców; Przyłącze kanalizacyjne - kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacji sanitarnej. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej - jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzoną jego przydatnością do stosowania w budownictwie; Atest - dokument zaświadczający określoną ilość dostarczonego materiału (np. skład chemiczny, własności mechaniczne itp.)wystawiony na życzenie odbiorcy przez wytwórcę lub instytucję upoważniona do oceny jakości (instytut naukowy, jednostkę badawczorozwojową, np. Straż Pożarną, Państwowy Zakład Higieny itp.); Certyfikat - zaświadczenie, dowód; Certyfikat na znak bezpieczeństwa wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - oznacza, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - oznacza, że zapewniono zgodność z wymogami

9 9 określonymi Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskich Norm. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru w niniejszym kontrakcie Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie Pozostałe określenia są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w ST Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy, przepisy branżowe i BHP. Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt 7 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - zeszyt 12 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5

10 10 2, WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnianie wymagań podstawowych, określonych w Prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. Wykonawca robót powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań (jeśli jest to konieczne) w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej. Użyte przez Wykonawcę wyroby budowlane powinny posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie

11 11 wymagań podstawowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 1.Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których: wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub z aprobatami technicznymi 2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 3.Wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do Polskich Norm, z europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi. 4.Wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Materiały nie odpowiadające ww. wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie dopuszczone do stosowania materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca mający zamiar zastosować materiał inny niż przewiduje dokumentacja, powiadomi o tym fakcie Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy własnych materiałów, które Wykonawca pobierze od Zamawiającego i wbuduje w trakcie realizacji robót Właściwości stosowanych materiałów Właściwości materiałów, armatury oraz urządzeń zastosowanych do budowy Rury z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o śred. φ50, φ150mm na ciśnienie PN16, wg PN-EN1092-2/1999 Rury z żeliwa sferoidalnego kielichowe o śred. φ50, φ150mm na ciśnienie PN16, wg PN-EN1092-2/1999 Projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego dla drugostronnego zasilania hydroforni z rur kielichowych oraz kształtek kołnierzowych, kielichowych oraz kielichowokołnierzowych z żeliwa sferoidalnego z zewnętrzną powłoką cynkowo glinową (85% cynku + 15% glinu) i powłoką zabezpieczającą z żywicy epoksydowej o średnicach φ 150mm o połączeniach elastycznych nie blokowanych na uszczelki z EPDM lub NBR. Zabezpieczenie takimi powłokami winno być na całej powierzchni zewnętrznej rury, kielichy wewnątrz cynkowane 200g/m2. Powłoka wewnętrzna dla rur wykonana z cementu wielkopiecowego o grubości min. 4 mm. Klasa rur - C 40. Rury i kształtki żeliwne powinny posiadać Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający ich godność z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

12 12 Komora K1 żelbetowa o wymiarach w świetle 2,40 x 1,20 x 2,00m, grubości ścianki 20 cm, z betonu klasy C16/20 o wodoszczelności W-6. W skład komory wchodzą: Stopnie złazowe stalowe średnicy φ 25 mm (lub φ 30 mm) z izolacją antykorozyjną. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie stopni złazowych żeliwne, powlekane, Przewody wentylacyjne nawiewno wywiewne. Bagienko przykryć kratą z prętów stalowych φ10 mm w ramie z kątownika 15 mm Kominy złazowe z kręgów żelbetowych z betonu C45/55 o średnicy φ 1000mm Zwieńczenie komina φ 1000 mm stanowi płyta pokrywowa φ 1200/600 mm. Włazy kanałowe z żeliwa szarego klasy D typ ciężki z uszczelką gumową, bez otworów wentylacyjnych, bez osadnika, o średnicy φ 600 mm, posiadające certyfikat zgodności z PN-EN-124. Pomiędzy włazem a płyta pokrywową należy wykonać ocieplenie z płyty styropianowej gr. 5 cm. Zewnętrzne powierzchnie komory należy dwukrotnie zaizolować masą bitumiczną nie zawierającej substancji ropopochodnych (substancje ekologiczne), w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni. komorę ustawiać na geomembramie PE-HD gr. 5 mm oraz na chudym betonie kl. C8/10 grubości 10 cm. Przepustnica międzykołnierzowa z żeliwa z napędem elektrycznym o średnicy φ150mm, na ciśnienie PN16 (owiercenie PN10) Przepustnica winny spełniać następujące parametry: Rodzaj przepustnicy: międzykołnierzowa, Rodzaj napędu: elektryczny za pisemną zgodą Wodociągów Kieleckich + napęd ręczny. Materiał: korpus żeliwo sferoidalne min. EN-GJS-400, uszczelnienie korpusu: w pełni odporne na korozję i ścieranie, wrzeciono: stal nierdzewna, min. podwójne uszczelnienie, pełny przelot przez przepustnicę bez przewężeń, dysk: żeliwo sferoidalne klasy min NJ-GJS-400 lub stalowe, uszczelnienie dysku: guma twarda, EPDM, NBR obrabiana precyzyjnie, mocowanie uszczelki materiałami niekorodującymi. Rodzaj zabudowy: w komorze. Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną. Trwałe oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierające informacje dot.: producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks. Przyłącze chlorowania wody do dezynfekcji wody zasilającej zbiornik wodociągowy i sieć wodociągową projektuje się wykonać z przewodu dozującego wzmacnianego z PVC lub teflonowego średnicy φ 6,0x4,0 mm (śred. zewn. x śred. wewn.) o ciśnieniu roboczym min. 0,6 MPa. Zakres temperatur od -25 o C do + 70 o C. Przewód ten poprowadzono w rurze osłonowej z rur polietylenowych typu PE100 SDR11, PN16 o średnicy φ25/2,3 mm. Rury osłonowe łączone poprzez mufy elektrooporowe. Do łączenia i formułowania układów przestrzennych rurociągów z PE zastosowano kształtki z PE nadające się do zgrzewania elektrooporowego.

13 13 Chlorator przewoźny zbiornik magazynowy na chlor z PEHD/PP z membranową pompą dozującą z ręczną nastawką przymocowaną do zbiornika, mieszadłem i zaworami. Zbiornik wyposażony powinien być w wąż dozujący (igielitowy) łączący zbiornik z komorą pompy. Przyłącze kanalizacji deszczowej odwodnienie komory - zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy φ 110/3,2 mm (SN8) typu ciężkiego o jednorodnej strukturze, ze ścianką litą zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. Sztywność rury powinna być zgodna z ISO Połączenia rur kielichowe, na specjalną profilowaną uszczelkę gumową zintegrowaną z kształtką kielicha. Studzienka połączeniowa z kręgów żelbetowych z betonu C45/55 φ 1,20m dechloracyjna. W skład studzienki wchodzą: Zwieńczenie studni φ1200mm stanowi zwężka (konus) φ 1200/625 mm. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie płyty pokrywowej φ 1470/625 mm. Kręgi łączyć poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej Studzienkę ustawiać na podsypce piaskowej zagęszczonej gr. 15 cm. Beton podłoża studzienki klasy C8/10 grubości 15 cm. W przypadku wpięcia do studzienki rury PVC stosuje się przejście szczelne do rur PVC. Stopnie złazowe stalowe średnicy φ 25 mm (lub φ 30 mm) z izolacją antykorozyjną wbudowane w kręgi, Właz kanałowy z żeliwa szarego klasy D typ ciężki z uszczelką gumową, bez otworów wentylacyjnych, bez osadnika, o średnicy φ 600 mm, posiadające certyfikat zgodności z PN-EN-124 Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy dwukrotnie zaizolować masą bitumiczną nie zawierającej substancji ropopochodnych (substancje ekologiczne), w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni. Studzienka ta została dostosowana do przeprowadzenia dechloracji. W tym celu zamontowano deflektor z blachy stalowej kwasoodpornej gr. 0,5cm o wymiarach 105 x 60cm. Deflektor zamocowany został do ściany studzienki za pomocą 4 szt. śrub z prętów stalowych kwasoodpornych gr. 2,0cm. Zestaw hydroforowy został zaprojektowany na następujące parametry pracy: Wymagana wydajność Q = 52,85 60,66 m 3 /h Wymagana wysokość podnoszenia H = 0,44 0,66 MPa Ilość pomp n = rezerwowa. Sterowanie pomp płynne z regulacją obrotów przetwornicą częstotliwości. Praca pomp przemienna Kolektory zestawu φ150, PN10 (zalecane owiercenie PN16) Zapotrzebowanie mocy ΣN = kw Wykonanie materiałowe stal nierdzewna lub kwasoodporna W zestawie hydroforowym wchodzą następujące urządzenia: Pompy pionowe wielostopniowe o ilości n = rezerwowa. Szafa sterownicza przeznaczona do ustawienia w budynku pompowni, zawierająca kompletny osprzęt elektryczny i układ sterująco-zabezpieczający z przetwornicą częstotliwości, zabezpieczeniem przed sucho biegiem i sterownikiem mikroprocesorowym Kolektor ssawny i tłoczny (φ150mm, PN10) z rur stalowych nierdzewnych lub kwasoodpornych Armatura odcinająca na ssaniu i tłoczeniu

14 14 Membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenie hydrauliczne w sieci wodociągowej Konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej Przetwornica częstotliwości na pompach gospodarczych Przetwornik ciśnienia na rurociągu ssawnym Rury stalowe ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 o śred. φ159,0 x 4,0mm, φ139,7 x 4,0mm, φ60,3 x 3,0mm na ciśnienie PN16, Zasuwy kołnierzowe przelotowe z żeliwa sferoidalnego o średnicy φ50mm i φ150mm, na ciśni. PN16 (owiercenie PN10), wg PN-EN 558-1/2001 i PN-EN /1999, Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe, z miękkim uszczelnieniem klina, z gładkim i wolnym przelotem o średnicy φ50mm, φ 150 mm na ciśnienie PN16 (owiercenie PN10), zgodnie z PN-EN Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami, podkładkami i nakrętkami ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej. Otwieranie i zamykanie zasuw poprzez zastosowanie kółka z żeliwa. Zasuwy winny spełniać następujące warunki: Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego nie mniej niż GGG400 wg EN-GJS-400 lub EN-GJS-50 Klin całkowicie pokryty gumą EPDM lub NBR (wewnątrz i zewnątrz). Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno. Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 (DIN 3202, F4/F5). Nazwa / logo producenta, średnica nominalna i ciśnienie maksymalne, klasa materiału oznakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu lub nalewki. Min. potrójne, niezależne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezpośrednio na klinie oraz dodatkowe uszczelnienie (uszczelka manszetowa, wargowa), pierścień górny zabezpieczający przed zanieczyszczeniem z zewnątrz zamontowany centrycznie w sposób trwały i szczelny. Zasuwy z pełnym przelotem. Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną. Połączenie kołnierzowe i owiercenie zgodnie z EN , ISO /2. W zakresie średnic mm owiercenie zasuw na PN10/16. Zasuwy kołnierzowe do wody pitnej na ciśnienie nominalne 1,6 MPa owiercone na ciśnienie 1,0 MPa. Zawory zwrotne kołnierzowe z żeliwa, grzybkowy ze sprężyną o średnicy φ150mm, na ciśnienie PN16 (owiercenie PN10) Zawór zwrotny kołnierzowy z żeliwa, kulowy o średnicy φ150mm na ciśnienie PN16 (owiercenie PN10) Zawór zwrotny gwintowany o średnicy φ50mm, na ciśnienie PN10 Zawór zwrotny gwintowany o średnicy φ10mm, na ciśnienie PN10 Zawory redukcyjne gwintowane z żeliwa o średnicy φ15mm, na ciśnienie PN16 (owiercenie PN10) Zawory przelotowe gwintowane z żeliwa o śred. φ50mm na ciśnienie PN10 Zawory przelotowe gwintowane, grzybkowe o średnicy φ10mm, φ15mm, φ20mm, φ25mm na ciśnienie PN10 Zawory czerpalne gwintowane o średnicy φ15mm, φ20mm na ciśnienie PN10 Zawory czerpalne gwintowane ze złączką do węża o średnicy φ15mm na ciśnienie PN10,

15 15 Zawór bezpieczeństwa kątowy φ100/63mm na ciśnienie PN16 (owiercenie PN10) Kurki probiorcze o średnicy φ15mm na ciśnienie PN10 Przepływomierz elektromagnetyczny φ 125 mm na ciśni. PN16 (owiercenie PN10) wraz z osprzętem. Manometr techniczny φ100mm w zakresie 0,0 1,0 MPa wraz z kurkiem manometrycznym φ 15 mm Złącze elastyczne gumowe φ150mm Zespół pomiarowy koncentracji chloru monitor, sonda, przetwornik Czujnik zalania pomieszczenia wraz z osprzętem Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami, podkładkami i nakrętkami ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej. Pompa zatapialna do ścieków o średnicy φ32mm Instalację wentylacji technologicznej wykonać jako kanały wentylacyjne okrągłe φ80 φ100mm z blachy stalowej nierdzewnej. Osuszacz powietrza adsorpcyjny Wyrzutnia wentylacyjna ścienna φ80mm Kratka wentylacyjna nawiewna φ80mm Instalację wentylacji nawiewnej wykonać jako kanał φ160mm z blachy stalowej nierdzewnej Czerpnia ścienna φ160mm Kratka wentylacyjna nawiewna φ160mm Przewody instalacji wodociągowej wykonać z rur PE φ25x2,3mm o połączeniach zaciskowych. Przewody prowadzone będą w bruzdach na ścianie lub w posadzce. Przewody instalacji wodociągowej PE φ25x2,3mm w budynkach zaizolować otuliną z pianki o grubości 9,0 mm Ogrzewacz ciepłej wody użytkowej elektryczny o mocy N = 3,0kW wraz z baterią, Rury kanalizacyjne kielichowe do instalacji wewnętrznej z PVC o średnicach: φ50mm, φ110mm, φ160mm Wpusty piwniczne żeliwne o średnicy φ100mm Rura wywiewna z PVC φ110mm Zawór napowietrzający z PVC φ50mm Kratka wentylacyjna z PVC φ80mm Zlewy z blachy stalowej nierdzewnej wraz z syfonem Umywalka fajansowa wraz z syfonem Miska ustępowa z płuczką, ceramiczna Kompakt Przejścia szczelne dla odpowiednich średnic rurociągów w miejscach przejść przez ściany komory K1 i ściany budynku hydroforni (patrz rys. Dokumentacja Projektowa) Przewody instalacji technologicznej, osuszania powietrza oraz wentylacji nawiewnej przymocować za pomocą konsol ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej w rozstawie max co 3,0m (patrz rys. Dokumentacja Projektowa). W miejscach gdzie występuje armatura oraz większa ilość kształtek należy przewidzieć rozstaw w krótszych odstępach (ze względu na większy ciężar). Przewód przyłącza wodociągowego w komorze K1 należy umieścić na podporach o regulowanej wysokości ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (patrz rys. Dokumentacja Projektowa). Grzejniki panelowe elektryczne o mocy: 1000W, 750W, 500W. Hydrostatyczna sonda głębokości wody w zbiorniku

16 16 Sygnalizator stanów awaryjnych napełnienia minimalnego i maksymalnego regulator poziomów w zbiorniku Zawory pływakowe, kołnierzowe z żeliwa SF φ80mm Kruszywo na podsypkę i obsypkę Taśma ostrzegawczo-oznacznikowa Szczegóły opisów materiałowe: rurociągów, armatury, urządzeń, komory K1 oraz studzienki D1 znajdują się w Dokumentacji Projektowej Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca składowania czasowego materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany żeby zapewnić materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Maszyny i sprzęt dostarczone na budowę powinny być sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Użyty sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót Sprzęt do robót montażowych Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej (ST), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

17 17 Używanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót będą przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Podstawowy sprzęt do wykonywania robót: agregat spawalniczy (min. 400A) spawarkę (min. 400A) komplet sprzętu do spawania i cięcia gazowego samochód skrzyniowy 5-10t żuraw samochodowy do 4t sprzęt ręczny do wykopów wiertarki, szpadle, szlifierki kątowe, młoty udarowe, młotki, przecinaki, ubijaki kombinerki, obcęgi, przymiary, poziomice imadło, pilarka brzeszczotowa z imadłem klucze do rur, pompa do prób ciśnieniowych, komplet narzędzi do cięcia, fazowania, kalibrowania i zaciskania rur. ciągnik kołowy 37 kw (50 KM), koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m 3, pojemnik do betonu przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t, przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t, samochód dostawczy do 0,9 t, samochód samowyładowczy do 5 t, samochód skrzyniowy do 5 t, samochód skrzyniowy 5 10 t, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM), spycharka gąsienicowa 75 kw (100 KM), ubijak spalinowy 200 kg, przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kw wiertarki udarowe sprzętu do ręcznego zagęszczania gruntu i zagęszczarkę wibracyjną

18 18 Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt montażowy i środki transportowe muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunków prawidłowego wykonywania robót. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca obowiązany jest stosować środki transportu zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Rury można przewozić w krytych lub otwartych środkach transportu w pozycji poziomej. Pozostałe materiały mogą być transportowane samochodami lub innymi środkami transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Wszystkie wymienione materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinno gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportowych powinna zapewnić prowadzenie i zakończenie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi i innych parametrów technicznych. Na budowie stosować środki transportu zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu: rury przewozić w otwartych środkach transportu w pozycji poziomej, wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem, materiały składować w sposób nie powodujący ich przemieszczania z zachowaniem warunków określonych przez producenta. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód dostawczy, samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy, ciągnik kołowy, przyczepa dłużycowa do samochodu, przyczepa samowyładowcza do ciągnika, inny w zależności od przyjętej technologii robót w uzgodnieniu z Inspektorem. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

19 4.2. Transport pozostałych materiałów 19 Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanym przez Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do budowy. 5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w pobliżu wykopów. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, których treść uzgodniona będzie z Inwestorem. Tablica informacyjna będzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawcę przez cały czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę realizacji budowy. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: - utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

20 20 - podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać wszelkich uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia hałasem lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. Podstawę wykonania robót stanowią: zatwierdzona dokumentacja techniczna, zawiadomienie o braku sprzeciwu wobec zamiaru budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę wydane przez właściwy organ Administracji Samorządowej, procedura przetargowa wyboru Wykonawcy, umowa na wykonanie robót budowlanych, przekazanie placu budowy Wykonawcy. Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z: zatwierdzonym projektem budowlanym, zawartą umową między Wykonawcą a Zamawiającym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano montażowych cz.ii Instalacje sanitarne i Przemysłowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych Zeszyt nr 3 / 2001 r. - opracowanie COBRTI - Instal Warszawa 2003 r. warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt 7 warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - zeszyt 12 warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 obowiązującymi przepisami branżowymi, normami i BHP. Wykonawca przedstawi do akceptacji inwestorowi projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru i autora projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie a także w normach i wytycznych. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły częściowych odbiorów robót zanikających. Kolejność realizacji robót jest następująca: Wytyczenie Wykonanie wykopów Budowa komory zasuw K1 Budowa studzienki rewizyjnej D1 Budowa przewodu przyłącza wodociągowego, przyłącza chlorowania wody, przyłącza kanalizacji deszczowej - odwadniającej komorę K1 Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie Odbiór robót montażowych Nadbudowa istniejącej studzienki Di2 Zasypka wykopu Montaż urządzeń technologicznych pompowni

21 Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie instalacji pompowni Odbiór robót montażowych w pompowni Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Uporządkowanie terenu Informacja o terenie budowy 21 Istniejący budynek hydroforni jest budynkiem wolnostojącym przeznaczonym jako stacja wodociągowa do obsługi sieci wodociągowej osiedla Kochanowskiego. Budynek wyposażony jest w pomieszczenia techniczne oraz socjalne tj. Pomieszczenie hali technologicznej i komory zasuw zbiornika wody Pokój konserwatora W.C. Korytarz Rozdzielnia elektryczna Na terenie przyległym istnieje zbiornik wodociągowy żelbetowy o pojemności 500m 3. Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie ich prawa własności Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie rozpoznać trasę i dokonać wytyczenia osi przewodu przyłącza wodociągowego w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych z założeniem ciągów reperów roboczych. Następnie sprzętem ręcznym należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia. O wszelkich odstępstwach sytuacyjno-wysokościowych stwierdzonych w trakcie wykopów należy bezwzględnie powiadomić autora opracowania. Niezbędnym jest zawiadomienie użytkowników uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w sąsiedztwie tego uzbrojenia i wykonywać prace pod jego nadzorem. Po stronie Geodety leży również wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie reperów. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez Geodetę. Ponowne odtworzenie punktów będzie na koszt Wykonawcy. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych lub pompowaną z wykopów, powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: - powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, - w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

22 22 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić wszystkie instytucje będące właścicielami uzbrojenia podziemnego w sąsiedztwie robót, celem nadzorowania przez nie robót. Wykonawca winien wyprzedzająco wykonać sprzętem ręcznym próbne wykopy poszukiwawcze celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wzdłuż wykopów wykonać barierki ochronne i właściwe - zgodnie z przepisami je oznakować. W miejscach przejść dla pieszych zastosować typowe przenośne kładki dla pieszych lub kładki wykonane z bali drewnianych Roboty ziemne Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociągowej, a przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia tras istniejącego uzbrojenia. Następnie sprzętem ręcznym należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia. O wszelkich odstępstwach sytuacyjno-wysokościowych stwierdzonych w trakcie wykopów należy bezzwłocznie powiadomić autorów opracowania, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac oraz Inspektora Nadzoru. Niezbędnym jest zawiadomienie instytucji i służb dysponujących istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu o przystąpieniu do robót w sąsiedztwie tego uzbrojenia i wykonywać prace pod ich nadzorem. Na całej długości projektowanego przyłącza wodociągowego, przyłącza chlorowania wody, przyłącza kanalizacji deszczowej (odwadniającej komorę K1) przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem pełnym płytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Z tego względu proponuje się aby 20% robót wykonać sprzętem ręcznym i 80% sprzętem mechanicznym. Aby uniknąć przegłębienia zaleca się pozostawienie na dnie wykopu co najmniej 20 cm warstwy gruntu powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu, która zostanie pogłębiona ręcznie i odpowiednio wyprofilowana. W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonać ręcznie. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Wykopy na odkład, a nadmiar gruntu równy objętości materiałów wbudowanych na odwóz na wysypisko śmieci (20 km). Ziemię z wykopów nie nadających się do zasypki wodociągu należy wywieść na składowisko odpadów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów, czyli wykonawca robót. Rury przyłącza wodociągowego, przyłącza chlorowania wody, jak i rury przyłącza kanalizacji odwadniającej komorę K1 należy układać na podsypce z piasku grubości 20 cm wykonanej z piasku gruboziarnistego lub średnioziarnistego bez frakcji pylastych z zagęszczeniem i z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 90 0, z zaprojektowanym spadkiem i zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwa podsypki, obsypki oraz zasypki musi być zagęszczona co najmniej do wartości min 97 % Proctora (najlepiej 100 %), wg PN-74/B-02480, piaskiem niezawierającym kamieni. Przyjęto dowóz gruntu piaszczystego do podsypki i obsypki z odległości 10 km. Rurociągi w wykopie układać ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Strefa posadowienia rury poza drogami musi być zagęszczona co najmniej do wartości min 97 % Proctora (najlepiej 100%) wg PN-74/B Należy bezwzględnie przestrzegać

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SIECI I INSTALACJE SANITARNE 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: Budowa węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej preizolowanej do budynków nr 10, 15, 23, 28, 43, 45, 46, 49, 50, 60, 75 i 136 na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Żabno Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1 tel.: +48 14 645 63 73 fax: +48 14 645 64 20 www.zabno.pl ugzabno@zabno.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo