PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BASENU ZEWNĘTRZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BASENU ZEWNĘTRZNEGO"

Transkrypt

1 Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral ul. Jana Tarnowskiego 3, Kołobrzeg tel./fax.: (0) , abacus Temat opracowania PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BASENU ZEWNĘTRZNEGO Obiekt Basen kąpielowy zewnętrzny przy ZLU GRYF Lokalizacja Inwestor Połczyn Zdrój ul Solankowa 8 działka nr 84/7 obręb 005 Uzdrowisko Połczyn S.A. ul Zdrojowa 6 Połczyn Zdrój Autor: inż. Roman Góral ( upr. w spec. inst. sanit. nr GT-V-63/70/75) KOŁOBRZEG, 2012r.

2 OPRACOWANIE ZAWIERA: STRONĘ TYTUŁOWĄ: Strona informacyjno-tytułowa Spis zawartości PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY : Opis techniczny Plan sytuacyjny basen kąpielowy -rzut...rys. A 1 Inwentaryzacja i rozbiórki basen kąpielowy - rzut...rys. A 2 Przebudowa niecki basenowej- basen kąpielowy... rys. A3 PROJEKT TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY Opis techniczny Rzut Stacja Uzdatniania Wody...rys. T1 Przekrój A-A, Stacja Uzdatniania Wody...rys. T2 Przekrój B-B, Stacja Uzdatniania Wody...rys. T3 Kanalizacja odwadniająca. Stacja Uzdatniania Wody...rys. T4 Rurociągi technologiczne...rys. T5 Profil kanału przelewowego dużego basenu...rys. T6 Profil kanału przelewowego dużego basenu...rys. T7 Profil kanału przelewowego małego basenu...rys. T8 Profil kanału przelewowego małego basenu...rys. T9 Profil przewodu dopływowego dennego dużego basenu...rys. T10 Profil przewodu dopływowego ściennego dużego basenu...rys. T11 Profil przewodu dopływowego ściennego dużego basenu...rys. T12 Profil przewodu dopływowego ściennego małego basenu...rys. T13 Profil kanału spustowego wody dużego basenu...rys. T14 Profil kanału spustowego wody małego basenu...rys. T15 Rozmieszczenie elementów uzbrojenia i wyposażenia niecki i basenu... rys. T16 Widok ścian duży basen...rys. T17 Widok ścian duży basen...rys. T18 Rozmieszczenie elementów uzbrojenia w ścianach niecki basenu małego..rys. T19 Schemat instalacji obiegu wody basenowej mały basen...rys. T20 Schemat instalacyjny obiegu wody basenowej duży basen...rys. T21 ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe Uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej autora opracowania

3 Opis techniczny strona OPIS_TECH - 1 OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, - uwagi i wytyczne otrzymane od Inwestora, - inwentaryzacja własna obiektu, - projekt archiwalny obiektu, - projekty branżowe, - obowiązujące przepisy i normy. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany modernizacji i przebudowy istniejącego basenu kąpielowego zewnętrznego przy Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego GRYF zlokalizowanego na działce nr 84/7 przy ul. Solankowej 8 w Połczynie Zdroju (obręb 005). 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Planuje się przeprowadzenie ogólnobudowlanej, kapitalnej modernizacji istniejącej niecki basenu wraz z infrastrukturą techniczną i przyległym do basenu terenem. W ramach przebudowy planowane jest wprowadzenie stałego podziału istniejącej niecki na dwie niezależne: dużą i małą. 4. STAN ISTNIEJĄCY Obiekt (basen) położony jest w wewnętrznym patio zespołu budynków sanatoryjnych i składa się z otwartej niecki basenowej oraz podziemnej stacji uzdatniania wody. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

4 Opis techniczny strona OPIS_TECH - 2 Niecka basenu o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wyłożona płytkami ceramicznymi. Stan techniczny niecki: - okładziny: zły liczne pęknięcia i odspojenia, - konstrukcja: dobry konstrukcja stabilna, brak pęknięć, niewielkie miejscowe uszkodzenia (z widoczną korozją odsłoniętego zbrojenia) - elementy wyposażenia: średnio dobry częściowo zniszczone. Stan techniczny budynku stacji uzdatnia wody: - okładziny: średnio dobry liczne uszkodzenia tynków i posadzek, - konstrukcja: dobry, - infrastruktura: zły instalacje i urządzenia zniszczone. Zagospodarowanie terenu: - nawierzchnie: zły istniejąca kostka betonowa, luźna i popękana. 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Roboty demontażowe i rozbiórkowe: Niecka basenu: - zdemontować urządzenia i wyposażenie basenu, - należy całkowicie skuć istniejące okładziny ceramiczne dna, ścian i kanałów przelewowych niecki basenowej, - należy wykonać wykucia (rozbiórki) fragmentów ścian pod nowoprojektowane wejścia do basenu oraz fragmenty ścian pod montaż zbrojenia planowanej w budowie ściany działowej niecek, - wykonać przebicia i przejścia instalacyjne według wytycznych branżowych, - dodatkowo należy w rejonie niecki dużej wykonać poszerzenie istniejącego kanału przelewowego do wymiaru około 25 x 17 cm. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

5 Opis techniczny strona OPIS_TECH - 3 Budynek stacji uzdatniania wody: - należy rozebrać istniejącą ścianę działową zbiornika wody, - należy poszerzyć istniejące przejście do pomieszczenia wewnętrznego do wymiaru szer. 150 cm (stosować systemowe nadproże stalowe min. 2x dwuteownik 160). Teren: Wokół niecki basenowej rozebrać istniejącą nawierzchnię wraz z podkładem w pasie ok. 2 m, a następnie wykonać wykop przestrzenny do poziomu płyty dennej niecki. Prace budowlane nowe: Modernizacja i przebudowa niecki basenowej: - wykonać żelbetową ścianę dzielącą nieckę dużą i małą, beton klasy C20/25, stal A- III, szarość ściany 77 cm z półką i korytem pod kanał przelewowy o wymiarach około 25 x 17 cm; zbrojenie ściany powiązać z istniejącymi ścianami i dnem niecki (wykucia i bruzdy), - w analogiczny jak wyżej sposób wykonać blokowe schody zejściowe (2x) oraz ławkę pod masaże (wraz z półką pod systemowy kanał przelewowy) w rejonie małego basenu, - w dużym basenie wykonać wypłycenie niecki poprzez wykonanie betonowej wylewki o grubości od 2 do 30 cm zbrojonej siatką stalową; w małym basenie wykonać na dnie podkład w wyrobieniem spadku w kierunku wpustów dennych, - ściany wewnętrzne niecek wyrównać za pomocą systemowych naprawczych mas cementowych (Emaco R345 i NanoCrete FC firmy Basf), - zamontować kanały przelewowe i listwy kratek kanałów, - wnętrze niecek basenowych wyłożyć systemowymi foliami membranowymi z plastyfikowanego polichlorku winylu z warstwami PVC i wkładem poliestrowym (Alkorplan 2000), na podkładzie z systemowej fizeliny; na dno stosować folię wzmocnioną, antypoślizgową; stosować także systemowe profile, taśmy i nakładki montażowe, - części nadwodne niecek oraz kanał przelewowy dużego basenu wyłożyć systemowymi płytkami basenowymi typu mozaika Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

6 Opis techniczny strona OPIS_TECH ściany zewnętrzne (w gruncie) niecek: wyrównać za pomocą typowych cementowych mas tynkarskich a następnie zabezpieczyć emulsją bitumiczną na zimno (Abizol R, P), później zasypać wykopy. - niecki wyposażyć (zamontować) w osprzęt: relingi, drabinki, poręcze schodów oraz urządzenia atrakcji wodnych. Stacja uzdatniania wody: - należy wykonać ściankę wysokości 40 cm i grubości 12 cm zbiornika bezpieczeństwa (w pierwszym pomieszczeniu stacji), - należy wykonać podstawowe prace modernizacyjno-naprawcze wewnątrz stacji: uzupełnić uszkodzone tynki i posadzki, wykonać malowanie ścian (farby emulsyjne do pomieszczeń wilgotnych). Teren wokół basenu: - projektuje się wymianę istniejącej kostki betowej, na nową w wykonaniu szlachetnym (z warstwą z kruszyw naturalnych) układaną bezspoinowo na zagęszczonym podkładzie cementowo-piaskowym. 6. UWAGI Należy się stosować wyłącznie urządzenia, materiały i technologie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. Ewentualne zmiany wyłącznie za zgodą autora projektu. Kołobrzeg 2012 r. Projektant: Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

7

8

9

10 Ocena techniczna strona -1 Opis techniczny i obliczenia do projektu budowlanego modernizacji i przebudowy basenu zewnętrznego przy ZLU GRYF w Połczynie Zdroju 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego 1.2. Ocena stanu technicznego basenu kąpielowego opracowanie Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral Kołobrzeg ul Tarnowskiego 3 ( opracowanie: wrzesień 2011r) 1.3. Inwentaryzacja niecki basenowej, budynku stacji uzdatniania wody, instalacji technologicznych, wodociągowych, kanalizacji ściekowej Oględziny niecki basenowej ( okładziny, konstrukcja) po spuszczeniu wody z basenu 1.5. Projekt adaptacji zbiornika p.poż na basen kąpielowy opracowany przez J. Komorowskiego w 1994r Dokumentacja powykonawcza części technologicznej basenu. Autor mgr inż. J. Surmacewicz r Wytyczne projektowania basenów PZITS Warszawa 1.8. Instalacje basenowe Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1.9. Wytyczne producentów stacji uzdatniania wody, elementów wyposażenia oraz okładzin basenowych Obowiązujące normy i przepisy 2. Cel opracowania Projekt ma na celu określenie zakresu prac budowlanych związanych z modernizacją i przebudową niecki basenowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacji technologicznych z podaniem rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających wyłonienie wykonawcy robót i przeprowadzenie remontu i przebudowy. 3. Stan istniejący 3.1. Niecka basenowa Wymiary Niecka główna - długość 20,0m - szerokość 12,0m - głębokość - zmienna - 0,92 1,70m - powierzchnia lustra wody F = 240,0m 2 - objętość wody w niecce V = [(0,92 + 1,14)x 0,5 x 6,0 + (1,14 +1,60) x 0,5 x 7,5 +( 1,60 +1,70) x0,5 x 6,5] x x 12,0 = 326,0m 3 Niecka boczna - kształt : - wycinek koła o promieniu 5,6m - szerokość 5,6/9,2/7,2m - głębokość H = 0,60m ( do lustra wody) - głębokość H 1 = 0,95m ( do krawędzi niecki) Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

11 Ocena techniczna strona -2 - powierzchnia lustra wody F = 11,2 2 x3,14 x 0,25 x - objętość wody w niecce V = 54,0 x 0,60 = 32,4m 3 3,5 + 9,2 x 1,0 +7,2 x 2,0 = 54,0m 2 11, Konstrukcja Niecka główna Dno niecki Dno niecki stanowi płyta żelbetowa grub. 20cm ułożona na podłożu z chudego betonu o grub. 15cm na podsypce piaskowej15cm. Izolacja przeciwwilgociowa, wykonana z 2 warstw papy na lepiku. Ściany niecki Ściany niecki wykonane są jako układ szkieletowy, żelbetowy, w postaci ram o rozstawie słupów 300cm powiązanych dołem z płytą żelbetową oraz górą belką wieńczącą z obrzeżem 0,20m, wyniesionym ponad teren oraz z kanałem odprowadzającym wodę przelewową z basenu. Wypełnienie ścian pomiędzy słupami, dnem basenu oraz belką wieńczącą wykonane jest z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ściana od strony wewnętrznej posiada warstwę wyrównawczą, cementową grub. 1,5 3,0cm. Od zewnątrz, warstwa wyrównawcza, cementowa z izolacją przeciwwodną 2 x papa na lepiku Niecka boczna Dno niecki Dno niecki stanowi płyta żelbetowa grub. 20cm ułożona na warstwie chudego betonu grub. 15cm i na podsypce z piaskowej. Płyta żelbetowa denna od podłoża betonowego oddzielona jest izolacją 2 x papa na lepiku. Zbrojenie płyty dennej powiązane jest ze zbrojeniem ścian i płyty dennej niecki głównej. Ściany niecki Ściany niecki - żelbetowe, grub. 20cm. Zbrojenie ścian niecki powiązane jest ze zbrojeniem ścian niecki głównej. Od strony zewnętrznej ściany niecki posiadają izolację przeciwwilgociową 2 x papa na lepiku. Ściany wystają 20cm ponad powierzchnię terenu Wyposażenie basenu Ściany i dno basenu, oraz obrzeża i części wystające ponad teren posiadają okładzinę z płytek ceramicznych, basenowych. Styki obrzeży wykończone są listwami z PCV. Stan techniczny okładzin nie pozwala na dalszą eksploatację basenu. Występują liczne odwarstwienia okładzin ceramicznych od ścian i dna niecki, oraz liczne ubytki spoin. Wokół basenu zainstalowane są studnie rewizyjne spełniające funkcje kontrolne dla reflektorów, dysz napływowych. Przy ścianach basenu zlokalizowano także pompy obsługujące sztuczny nurt Wyposażenie basenu Napływ wody do basenu poprzez dysze napływowe w ścianach bocznych. Odpływ wody górny, ciągły, wykonany w obrębie niecki basenu głównego. Przelew przykryty rusztem z tworzywa sztucznego. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

12 Ocena techniczna strona -3 Spust wody basenowej kratka z PCV o wym. 30 x 30cm z odprowadzeniem do kanalizacji. Niecki basenowe posiadają oświetlenie ścienne ( reflektory basenowe 300V) szt. 14 Wejście do basenu głównego wyposażone jest w 2 urządzenia do wytwarzania sztucznego nurtu ( przeciwprąd). Pompy do przeciwprądu zlokalizowane są w komorach przyległych do niecki basenu. W niecce bocznej, w centralnej części zainstalowany jest grzybek wodny. Wokół niecki basenu wykonany jest kanał techniczny, w którym prowadzone są instalacje wodne i kable elektryczne. Na kanale zlokalizowane są studnie rewizyjne do kontroli reflektorów i instalacji. Pokrywy ( włazy) do studni rewizyjnych, wykonane są z blachy stalowej z obrzeżami z kątowników 50x50 i 40x40, z wypełnieniem płytkami ceramicznymi Stacja uzdatniania wody basenowej Budynek stacji uzdatniania wody Budynek stacji uzdatniania wody jest obiektem zlokalizowanych poniżej terenu ( w całości zagłębiony w gruncie). Konstrukcja budynku (ściany, strop, płyta denna) żelbetowe wylewne na mokro. Wejście do pomieszczeń schodami o konstrukcji stalowej stal nierdzewna. Schody zabiegowe. Otwór włazowy obramowany kształtownikiem stalowym ( teownik 300 ). Pokrywa włazowa- dwudzielna, z blachy stalowej nierdzewnej. W obrębie budynku wydzielone są następujące pomieszczenia : - pomieszczenie filtrów i pomp obiegowych ze zbiornikiem wody przelewowej, żelbetowym - pomieszczenie przygotowania środków chemicznych - magazyn środków chemicznych - pomieszczenie komunikacji Ściany pomieszczeń glazura na pełną wysokość w pomieszczeniu filtrów - glazura do wysokości 2,0m w pozostałych pomieszczeniach, powyżej tynk cementowo- wapienny Strop tynk cementowo-wapienny Posadzki terakota Instalacje Instalacja technologiczne Instalacja uzdatniania wody basenowej wyposażona jest w 2 filtry pospieszne z PE o wydajności q = 20,0m 3 /h - q = 28,0m 3 /h Obieg wody basenowej obsługiwany przez pompę wyposażoną w filtr wstępny. Rurociągi z rur i kształtek z klejonego PCV oraz z PE Doprowadzenie wody surowej - z sieci wodociągowej do zbiornika wody przelewowej. Odprowadzenie wód popłucznych do kanalizacji zewnętrznej przez istniejącą przepompownię ścieków wyposażoną w pompę zatapialną o wyd. 12,0m 3 /h. Na obiegu wody basenowej zainstalowany jest podgrzewacz wody. Dezynfekcja wody i korekta ph stacja dozowania sterowania ręcznie. Obsługa procesu filtracji ręczna. Rurociągi technologiczne do basenu doprowadzane są kanałami podziemnymi, w części przełazowymi. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

13 Ocena techniczna strona Ogrzewanie Pomieszczenie posiada instalację centralnego ogrzewania, wodną, zasilaną z układu ogrzewania sanatorium. Instalacja z rur miedzianych, prowadzonych po ścianach. Grzejniki stalowe, płytowe Wentylacja Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna, wywiew przez rurę wywiewną kanalizacyjną Ø160. Wentylacja mechaniczna wywiew w ścianie, do kanału instalacyjnego, przyległego do ściany zewnętrznej budynku stacji uzdatniania wody Instalacje elektryczne W budynku znajdują się instalacje: - oświetlenia ogólnego - zasilania gniazd wtyczkowych 220V i 380V - zasilania odbiorników technologicznych ( pomp, oświetlenia, atrakcji wodnych itp.) W pomieszczeniu znajduje się tablica z wyłącznikiem głównym oraz 3 tablice z zabezpieczeniami, obsługującymi obwody zasilające poszczególne odbiorniki. 4.0.Założenia programowe przebudowy Program przebudowy obejmuje: - wydzielenie w obiekcie niecki basenowej głównej i bocznej poprzez wykonanie ściany oddzielającej baseny. Niecka główna będzie napełniona wodą słodką, niecka boczna solanką o stężeniu 1,5 1,8%. - demontaż istniejącego układu instalacji technologicznej basenu oraz kanału technicznego przy basenie - demontaż atrakcji wodnych - demontaż oświetlenia basenu - wypłycenie niecki głównej basenu - skucie istniejącej wykładziny ceramicznej - odkrycie zewnętrznych ścian basenu - wykonanie izolacji zewnętrznej ścian basenu oraz wzmocnienie powierzchni ścian - wykonanie wejścia do basenów ( schody z poręczami) - wykonanie w basenie bocznym siedziska do kąpieli powietrzno-wodnych - wykonanie podłoża na dnie i ścianach basenów i ułożenie wykładziny ( folia basenowa Alkorplan) - poszerzenie i wykonanie nowych koryt odpływowych - wykonanie instalacji rurociągów technologicznych - wykonanie brodzików dezynfekcyjnych w strefie wejść do basenów - montaż nowych atrakcji wodnych i oświetlenie basenu - remont i przebudowa pomieszczenia stacji uzdatniania wody - wykonanie i montaż instalacji i urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody - doprowadzenie wody solankowej do stacji uzdatniania wody - uporządkowanie plaży wokół basenu Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

14 Ocena techniczna strona Przyjęto rozwiązanie 5.1.Technologia uzdatniania wody basenowej Ogólne założenia do technologii uzdatniania wody Uzdatniani9ae wody basenowej odbywać się będzie w układzie zamkniętym. Każdy z basenów posiadać będzie wydzielony układ uzdatniania zapewniający mu niezależność działania. Proces uzdatniania i przygotowania wody w każdym z obiegów będzie obejmował: - filtrację na filtrach pośpiesznych, ciśnieniowych ze złożem piaskowym, wspomaganą przez proces koagulacji z dawkowaniem koagulantu do rurociągu tłocznego przed filtrami - korektę ph wody - dezynfekcję podchlorynem sodu Woda w obiegu technologicznym będzie podgrzewana na wymienniku przepływowym, płytowym zasilanym z obiektowej sieci cieplnej, wodnej z możliwością włączenia do układu pozyskiwanej energii cieplnej przez baterie słoneczne. Dla każdej instalacji przewidziano pomiar ilości dodawanej świeżej wody i wody solankowej oraz pomiar ciśnienia w układzie filtracyjnym. 5.2.Warunki prowadzenia procesów cząstkowych zastosowanych w procesie uzdatniania wody Koagulacja Projektuje się zastosowanie jako koagulantu, płynnego preparatu zawierającego chlorek wodorotlenku glinu. Koagulant dawkowany będzie do instalacji przed filtrami. Dawka koagulantu zostanie ustalona praktycznie w czasie rozruchu instalacji. Dawkowanie koagulantu odbywać się będzie przez stację wyposażoną w pompę dozującą. Koagulant dostarczony w gotowych pojemnikach, przystosowanych do bezpośredniego podłączenia do stacji dozującej Filtracja Filtracja przeprowadzona będzie w filtrach ciśnieniowych, pionowych z drenażem grzybkowym, płytowym. Jako materiału filtracyjnego przewiduje się zastosowanie piasków filtracyjnych ułożonych na żwirowej warstwie podtrzymującej. Układ przepustnic na filtrze umożliwia ręczne sterowanie procesu płukania filtrów. Proces płukania filtrów należy przeprowadzić po stwierdzeniu spadku ciśnienia na złożu filtracyjnym P = 6,0m.sł.w. Wzruszenie złoża po użyciu sprężonego powietrza. Prędkość płukania należy ustalić podczas rozruchu. Wstępnie prędkość płukania wstecznego: - wodą: Vw= 40,0 50,0m/h - powietrzem: Vp = 50,0 60,0m/h Filtry płukane kolejno z użyciem wody ujmowanej z głównej niecki basenowej Cykl płukania: - płukanie wstępne wodą 3 min. - płukanie powietrzem 5 min. - spust pierwszego filtru 3 min. Odprowadzenie wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej, przez projektowaną na zewnątrz budynku stacji uzdatniania wody, studnię wód popłucznych. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

15 Ocena techniczna strona Korekta ph Korekta ph będzie przeprowadzona przy użyciu preparatu o fabrycznej nazwie ph MINUS zawierającego roztwór 37% kwasu siarkowego oraz ph PLUS, w postaci granulatu zawierającego wodosiarczan węgla. Dozowanie automatyczne przez stację dozującą z pojemnikiem roztworu, sterowaną przez zestaw kontrolno-pomiarowy Dezynfekcja Dezynfekcja wody basenowej będzie przeprowadzona z użyciem podchlorynu w postaci 13% roztworu o nazwie fabrycznej SPOREX. Dozowanie automatyczne przez stację dozującą z pojemnikiem roztworu, sterowaną przez zestaw kontrolno-pomiarowy Podgrzewanie wody Woda w obiegu basenów będzie podgrzewana w wymiennikach ciepła, wodnych, zasilanych z istniejącej obiektowej sieci cieplnej, wodnej. Regulacja temperatury wody automatyczna, poprzez zawór regulacyjny sterowany czujnikiem temperatury Zbiorniki wyrównawcze Dla basenów projektuje się dwa niezależne zbiorniki wyrównawcze. W zbiornikach będzie się odbywało uzupełnienie wody świeżej z instalacji wodociągowej oraz mieszanie wody świeżej z wodą solankową dla basenu małego (niecka boczna). Nadmiar wody ze zbiorników odprowadzany będzie przez przelew do instalacji kanalizacji sanitarnej Kontrola procesu uzdatniania wody Do kontroli procesu uzdatniania projektuje się zastosowanie stacji sterujących pracą pomp dozujących na podstawie dokonywanych w sposób ciągły pomiarów parametrów fizykochemicznych wody. Woda z niecki basenowej do stacji sterujących doprowadzana będzie rurociągami, grawitacyjnymi poprzez ujęcie zainstalowane w nieckach basenowych. Ilość wody świeżej i solankowej, doprowadzanej do instalacji będzie rejestrowana przez wodomierze zainstalowane na dopływach wody do zbiorników wyrównawczych. Pomiar różnicy ciśnień na filtrach odbywał się będzie na manometrach zainstalowanych na układzie rurociągów filtrów. Do pomiaru ciśnienia w obiegu wody technologicznej przewidziano manometry na rozdzielaczach za pompami obiegowymi. Pomiar temperatury wody w instalacji prowadzony będzie na rurociągu wody uzdatnionej doprowadzanej do basenu Opis instalacji technologicznych Istniejący układ rurociągów doprowadzających wodę do niecki basenowej, rurociągów odpływowych oraz instalacji uzdatniania wody należy zdemontować. Basen duży ( główna ) Woda z basenu odbierana będzie w sposób ciągły, przelewami z rynną typu fińskiego i odprowadzana do zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody. W zbiorniku wyrównawczym zainstalowany będzie układ pomiarowo-sterujacy, zabezpieczający właściwy poziom wody w zbiorniku oraz pracę pomp obiegowych. Woda ze zbiornika wyrównawczego, tłoczna będzie przez pompy wyposażone w filtry wstępne, siatkowe, na filtry pośpieszne. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

16 Ocena techniczna strona -7 Przefiltrowana woda po dezynfekcji i korekcie ph kierowana będzie przez wymiennik, ciepła, rurociągami do dysz dopływowych dennych i ściennych. Odprowadzenie wody przy opróżnianiu basenu będzie przeprowadzona przez spusty denne bezpośrednio do kanalizacji. Zasuwy odcinające przy spustach dennych umożliwiają wykorzystanie wody basenowej do płukania filtrów Atrakcje wodne Sztuczny nurt Sztuczny nurt umożliwia pływanie pod wytworzony sztucznie strumień wody. Zestaw pompowy, montowany w komorze, na zewnątrz niecki basenu Armatka wodna i kurtyna wodna Służą do masażu ramion, pleców i karku. Zlokalizowane zostały na krawędzi basenu. Armatka wodna strumień 6 punktowy Kurtyna wodna strumień płaski Zestawy pompowe zlokalizowane w komorach na zewnątrz niecki basenu Gejzer powietrzny Gejzer tworzy strumień powietrza z dna basenu ukształtowany przez dyszę powietrzną. Sprężarka zlokalizowana jest w budynku stacji uzdatniania wody. Rurociąg sprężonego powietrza należy wyprowadzić min. 0,30m ponad poziom lustra wody w basenie. Sterowanie atrakcjami wodnymi ( włączanie i wyłączanie) będzie prowadzone ręcznie przez panel sterujący zlokalizowany w pomieszczeniu ratownika Basen kąpieli solankowych niecka mała Woda z basenu odbierana będzie w sposób ciągły, przelewami z rynną typu fińskiego i odprowadzana do zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody. W zbiorniku zainstalowany jest układ pomiarowo-sterujący, zabezpieczający właściwy poziom wody w zbiorniku oraz pracę pompy obiegowej. Woda ze zbiornika wyrównawczego, tłoczona będzie przez pompę wyposażoną w filtr wstępny siatkowy, na filtr pośpieszny. Przefiltrowana woda po dezynfekcji i korekcie ph kierowana będzie przez wymiennik ciepła, rurociągami do dysz dopływowych ściennych. Odprowadzenie wody przy opróżnieniu basenu będzie przeprowadzone przez spusty denne, bezpośrednio do kanalizacji. Układ zasuw odcinających przy spustach dennych umożliwia wykorzystanie wody basenowej do płukania filtra Atrakcje wodne Masaż powietrzny (ławki) Ławeczki powietrzne ( 6 stanowisk) umieszczone wzdłuż ściany basenu. Doprowadzenie powietrza sprężonego, ze sprężarki zlokalizowanej w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody. Rurociąg sprężonego powietrza wyprowadzić min. 0,30m ponad poziom lustra wody Masaż podwodny ścienny 2 punktowy Układ dysz napływowych masażu zlokalizowany w ścianie oddzielającej niecką basenu solankowego od niecki głównej. Układ pompowy zlokalizowany w komorze na zewnątrz niecki basenu. Sterowanie atrakcjami wodnymi ( włączanie i wyłączanie) będzie prowadzone ręcznie przez panel sterujący zlokalizowany w pomieszczeniu ratownika. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

17 Ocena techniczna strona Rurociągi technologiczne Rurociągi wody uzdatnionej doprowadzonej do niecek basenowych oraz rurociągi odpływowe projektuje się z rur z PE, zgrzewanych doczołowo i przy użyciu kształtek elektrooporowych. Rurociągi technologiczne w obrębie stacji uzdatniania wody z rur i kształtek z PCV łączonych na klej. Rurociągi odpływowe, kanalizacyjne z rur z PCV łączonych na kielichy. Rurociągi roztworów chemicznych z rur z PE. Rurociągi atrakcji wodnych z rur i kształtek z PCV łączonych na klej. Połączenia z urządzeniami (filtry, zbiorniki, pompy, armatura, rozdzielacze) kołnierzowe oraz na gwint. Połączenia rurociągów z pompami i dmuchawami z zastosowaniem łączników amortyzujących. Montaż pomp i sprężarek do podłoża przy użyciu śrub kotwiących, systemowych, rozporowych ( stalowych ocynkowanych). Urządzenia montować podkładach amortyzacyjnych, gumowych, zbrojonych tkaniną techniczną. Grubość podkładek 0,8 1,0cm Wytyczne branżowe 6.1. Branża budowlana W konstrukcji niecek basenów należy osadzić elementy dla dysz doprowadzających, rur dopływowych, punktów poboru próbek wody i spustów wody basenowej oraz rur atrakcji wodnych. Lokalizację króćców przejściowych i przewodów do zabetonowania naniesiono na rysunkach. Sposób osadzenia i zabudowy wg wytycznych dostawcy urządzeń. Przejścia przez ścianę pomieszczenia stacji uzdatniania wody- szczelne, w tulejach ochronnych z PCV. Mocowanie elementów wyposażenia ( reling, drabinki zejściowe, poręcze, uchwyty do lin torowych, pomp, sprężarek ) wg. wytycznych producenta Instalacje sanitarne Instalacja wodociągowa wody świeżej Woda świeża doprowadzona jest do pomieszczenia stacji uzdatniania wody i do natrysków. Instalacja istniejąca przewidziana do przebudowy. W pomieszczeniu stacji uzdatniania należy przewidzieć punkt poboru wody ze złączą do węza do celów porządkowych i montaż natrysku, w pomieszczeniu dozowników substancji chemicznych Instalacja wody solankowej Projektuje się doprowadzenie wody solankowej z istniejącej instalacji w budynku bazy zabiegowej. Woda doprowadzona nad zbiornik wody, rurociągiem z rur z PE. Do pomiaru ilości doprowadzanej wody, na dopływie projektuje się wodomierz Kanalizacja Projektuje się instalację kanalizacji odprowadzającej ścieki ze stacji uzdatniania wody, z natrysków, basenów do dezynfekcji stóp i z terenu obejścia basenu ( plaża ). Instalacja istniejąca do przebudowy. Przy budynku stacji uzdatniania zlokalizowano studnię wód popłucznych. W stacji uzdatniania projektuje się odprowadzenie ścieków z posadzki przez koryta odpływowe do projektowanej przepompowni ścieków i dalej do studni wód popłucznych. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

18 Ocena techniczna strona -9 Spusty zaworów filtrów i punkty odwodnienia rurociągów technologicznych należy sprowadzić nad wpusty odwodnienia liniowego Zasilanie w ciepło technologiczne Do budynku stacji uzdatniania wody doprowadzona jest sieć cieplna wodna. Projektuje się jej wykorzystanie do zasilania obiegów wymienników do podgrzania wody basenowej. Instalacja zasilająca z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie i na gwint Osuszanie powietrza i wentylacja W celu utrzymania właściwej wilgotności powietrza w pomieszczeniu projektuje się układ osuszania powietrza. W tym celu projektuje się osuszacz powietrza typ CR 300 O wydajności osuszacza 48 l/hdn - przepływ powietrza 300m 3 /h - zakres temperatury pracy 5 35 C - zakres wilgotności pracy 50 99% N s = 3,30kW Producent: HB NOTES A6 Wentylacja Dla pomieszczenia stacji uzdatniania wody projektuje się układ wentylacji w postaci :- okresowego przewietrzenia pomieszczenia przez uchylone zamkniecie otworu włazowego - wentylację mechaniczną wywiewną pracującą w sposób ciągły ( w czasie przerw w eksploatacji stacji uzdatniania wody) - wentylacja mechaniczna, wywiewna, z odciągiem w strefie lokalizacji dozowników substancji chemicznych uruchamiana ręcznie przed wejściem pracowników obsługi do pomieszczenia stacji uzdatniania wody. Uruchomienie wentylacji na okres 10 minut przed wejściem do pomieszczenia. Wentylator wywiewny wentylacji ogólnej Przyjęto wentylator typ WDC 16 V p = 250,0m 3 /h P t = 120,0Pa N s = 0,12kW Wentylator do wentylacji wywiewnej lokalnej ( stanowisko dozowania substancji chemicznych) Przyjęto wentylator typ WDC 20 V p = 400,0m 3 /h P t = 90,0Pa N s = 0,18kW Wentylatory montowane na podstawie z blachy stalowej ocynkowanej Zasilanie energetyczne sterowanie i automatyka pracy instalacji Praca pomp obiegowych Pompy obiegowe włączone będą ręcznie z pulpitu sterowniczego, osobnego dla każdej instalacji uzdatniania, zlokalizowanego przy filtrach. Sygnalizacja stanu pracy wyświetlana będzie na pulpicie i tablicy synoptycznej w dyspozytorni. Awaria wyłączenie pomp w cyklu pracy sygnalizowana będzie sygnalizatorem świetlnym i akustycznym. Praca pomp obiegowych w sposób automatyczny będzie warunkowana: Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

19 Ocena techniczna strona pomiarem różnicowym ciśnienia na filtrze. Osiągnięcie wartości 6m sł. w automatycznie wyłączy pompy, sygnalizując awarie. - układem kontroli poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym. Osiągnięcie poziomu min. automatycznie wyłączy pompy obiegowe, chroniąc je przed suchobiegiem. Sygnalizacja poziomu max i min. na pulpicie sterowniczym każdej z instalacji uzdatniania. Praca pomp dozujących Praca pomp dozujących będzie możliwa w przypadku pracy pomp obiegowych w eyklu oczyszczania. Wyłączenie pomp obiegowych w sposób automatyczny wyłączy pompy dozujące danej instalacji. Praca pomp dozujących, wielkość dawki środka dozującego i korygującego ph, sterowane będą poprzez regulator parametrów fizyko-chemicznych wody. Wielkość dawki koagulatu zostanie ustalona proporcjonalnie do wydajności instalacji. Zbiorniki roztworowe chemikaliów wyposażone będą w czujniki minimalnego poziomu cieczy. Osiągnięcie tego poziomu wyłączy pompę dawkującą, sygnalizując awarię na tablicy synoptycznej w dyspozytorni, sygnałem świetlnym i dźwiękowym. Temperatura wody Temperatura wody będzie kontrolowana przez czujnik temperatury sterujący, poprzez regulator, zaworem regulującym przepływ wody przez wymiennik ciepła. Wartość pomiaru temperatury wyświetlana będzie na tablicy synoptycznej w dyspozytorni i w pomieszczeniu ratownika. Regulacja temperatury odbywać się będzie z panela w pomieszczeniu ratownika. Uzupełnianie ubytków wody W cyklu oczyszczania przewiduje się automatyczne uzupełnianie ubytków wody za pomocą układu regulacji poziomu wody w zbiorniku. Sonda pomiarowa układu w sposób automatyczny będzie otwierała zawór na zasilaniu woda wodociągową celem uzupełnienia niedoboru. Czas płukania filtrów i spust wody z basenu układ regulacji poziomu będzie przełączony na sterowanie zaworem upustowym w basenie. Otwarcie basenu napełniającego i upustowego sygnalizowane będzie na pulpicie sterowniczym każdej instalacji. Na zasilaniu wody wodociągowej i solanki przewiduje się zabudowę wodomierzy celem określenia ilości pobieranej wody. Praca filtrów Przewiduje się pomiar różnicowy ciśnienia przed i za filtrami o stopniu zanieczyszczenia filtrów. Odczyt wartości strat na filtrach będzie możliwy przy filtrach i w pomieszczeniu dyspozytorni. Osiągnięcie wartości 6m. spowoduje automatyczne wyłączenie pomp obiegowych i zasygnalizuje awarię. Płukanie filtrów Płukanie filtrów odbywać się będzie przy wykorzystaniu pomp obiegowych załączanych ręcznie z pulpitu sterowniczego przy filtrach. W czasie płukania układ regulacji poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym, będzie sterował zaworem upustowym z niecki basenu ( należy przewidzieć możliwości przełączenia układu wyrównawczego), zapewniając wodę do płukania. Otwarcie zaworu upustowego sygnalizowane będzie na pulpicie sterowniczym instalacji. Do płukania powietrznego wykorzystana będzie dmuchawa wspólna dla filtrów Ø1200 i Ø1400. Sterowanie dmuchawy odbywać się będzie z pulpitu poszczególnych instalacji. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

20 Ocena techniczna strona -11 Atrakcje Przewiduje się centralne sterowanie atrakcjami z pomieszczenia ratownika. Każda z atrakcji włączana będzie w cykl pracy sterowany zegarem z ustawianym czasem pracy i przerw. Praca atrakcji sygnalizowana będzie sygnałem świetlnym na tablicy synoptycznej w pomieszczeniu ratownika Obliczenia i dobór urządzeń basen duży 7.1. Założenia do obliczeń - powierzchnia lustra wody F = 240,0m 2 - głębokość : h = 1,00 1,40m Dopływ wody : - mieszany - w części basenu dopływ denny w części dopływ górny - odpływ wody przelew górny typu fińskiego - temperatura wody w basenie - t b = +24 C - liczba osób korzystających z basenu : n = 50 Objętość wody w basenie V b = 4,0 x 12,0 x ( 1,0+ 1,06) x 0,50 + (8,0 x 12,0) x (1,06 + 1,35) +(8,0x 12,0)x (1,35+ 1,40) x 0,50 = 294,0m 3 Wyposażenie basenu Atrakcje wodne - pływanie pod prąd ( sztuczny nurt) szt. 1 - masaż ( kurtyna wodna) - szt. 1 - masaż ( armatka wodna- strumień 6 punktowy) - szt. 1 Wyposażenie pozostałe - schody wejściowe - drabinki wejściowe - szt. 3 - reling 1 kpl. - liny torowe, pływackie 2 kpl. - oświetlenie podwodne 7.2. Dobór urządzeń uzdatniania i obiegu wody w basenie Uzdatnianie wody basenowej w układzie technologicznym flokulacja filtracja -- dezynfekcja (chlorowanie) Objętość strumienia wody w basenie 0,222x240,0 V = x 0,90= 95,9m 3 /h 0,5 Ze względu na sposób użytkowania basenu (basen hotelowy) przyjęto wielkość strumienia wody V= 90,0m 3 /h Dobowa krotność wymiany wody: 90,0x24 n = 7,4 w/dn 294 Ilość wody uzdatnionej na jedną osobę korzystającą przy n = 50 osób wynosi: 90,0 Vj = = 1,80m 3 /osobę x h 50 Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

21 Ocena techniczna strona Obliczenie wielkości dobór filtra Prędkość filtracji : v = 30,0m/h 90,0 Ff= = 3,0m 2 30,0 Przyjęto 2 filtry poliestrowe typ EUROPE Ø1400mm - wysokość złoża; h = 1,0m - wysokość filtra H = 2000mm - powierzchnia filtracji ; F = 1,54m 2 - wydajność 1 filtra ; V f = 46,0m 2 /h Filtr wyposażony w zestaw zaworów klapowych, sterowanych ręcznie oraz w panel pomiaru ciśnienia P = 6,0kg/cm Obliczenie ilości wody do płukania filtra - prędkość płukania wstecznego wody -czas płukania wstecznego wodą t p = 10min - powierzchnia złoża filtracyjnego F f = 1,54m 2 - Ilość wody płuczącej 10 Vp = 60,0x 1,54 x = 15,7m 3 / płukanie 60 Wymagana wydajność pompy płuczącej Vp = 60 x 1,54 = 92,4m 3 /h Płukanie będzie przeprowadzane przy użyciu pomp cyrkulacyjnych pracujących jednocześnie, w układzie równoległym Dobór dmuchawy do wspomagania procesu płukania filtra - prędkość przepływu powietrza przez złoże; V p = 90,0m/h - czas płukania powietrza t p = 5,0min - powierzchnia złoża filtracyjnego ; F f = 1,54m 2 V p = 90,0 x 1,54 = 138,6 m 3 /h Przyjęto dmuchawę typ RB60: V p = 150,0m 3 /h N s = 2,20kW 7.4. Dobór pomp cyrkulacyjnych Ilość wody cyrkulacyjnej; Vc = 90,0m 3 /h Wymagana wysokości podnoszenia pomp; H p = 18,0m.sł.w. Przyjęto 2 pompy UNIBAD, z zintegrowanym filtrem, typ 6-270/0554X Vp = 25,0 60,0m 3 /h Hp = 17,0 25,0m.sł.w. Ns = 5,50kW 7.5. Obliczenie i dobór dysz napływowych Dysze denne W części basenu projektuje się napływ wody przez dysze denne. Ilość dysz dennych ograniczona jest polem powierzchni dna części basenu podlegającej wypłyceniu o c.a. 0,30m Ilość dysz n = 15 szt. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

22 Ocena techniczna strona -13 Dysze napływowe z białego ABS, z regulowanym dopływem Ø63mm, do basenów foliowanych. Napływ wody przez jedną tarczę q = 4,0m 3 /h Dopływ wody w strefie dysz dennych ; q s = 15 x 4,0 = 60,0m 3 /h Dysze boczne (ścienne) W części basenu projektuje się napływ wody przez dysze ścienne. Ilość dysz n = 12szt. Dysze napływowe z białego ABS o średnicy dopływu Ø50 Napływ wody przez jedną dyszę; q = 2,5m 3 /h Dopływ wody w strefie dysz bocznych ; q = 12 x 2,5 = 30,0m 3 /h Przejście rurociągu dopływowego przez ścianę w przepuście z ABS Odpływ wody cyrkulacyjnej Projektuje się odpływ z przelewem ciągłym typu fińskiego. Odpływ z rynny przelewowej, z pokrywą i obudową z ABS; średnica odpływu Ø75 Ilość punktów odpływowych i przy przepustowości odpływu q = 7,0m 3 /h 90,0 n = = 12,9 7,0 Przyjęto 14 punktów odpływowych Obliczenie wielkości zbiornika wyrównawczego Objętość użytkowa zbiornika wynosi: 218,0 V z = 0,075 x + 0,052 x 240 x 10-0, x 1,54 = 3,75 + 8,16+9,24 = 21,80m 3 4,36 Ze względu na ograniczoną powierzchnię w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody ogranicza się pojemność zbiornika wody przyjmując w procesie płukania filtrów basenowych, wykorzystanie wody ujmowanej bezpośrednio z niecki basenowej. Wymagana pojemność zbiornika wyrównawczego Vr = 3,75 + 8,16 = 11,91m 3 Przyjęto zbiornik wyrównawczy, spawany z płyt z PP o wymiarach 400x150x220cm. Pojemność całkowita zbiornika Vc = 13,2m 3 Pojemność czynna; Vr = 12,0m 3 Ściany zbiornika wzmocnione obręczami metalowymi. Wyposażenie zbiornika stanowią; - dopływ z rynny przelewowej dn 160mm szt. 2 - przelew awaryjny dn100 - przewód króćca ssawnego pompy - spust wody ze zbiornika - dopływ wody świeżej dn 25 wodomierz Ø25 na dopływie - automatyczny regulator poziomu wody 7.8. Odpływ denny z basenu ( spust wody) Odpływ denny będzie służył do spustu wody z niecki basenowej i do poboru wody do płukania filtrów. Wymagany przepływ wody z uwzględnieniem wody do płukania filtrów wynosi: Vp = 92,4m 3 /h Przyjęto 2 odpływy denne o wymiarach 512x512mm z rusztem z ABS Ø125 Przepływ maksymalny : V = 51,0 m 3 /h Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

23 Ocena techniczna strona Podgrzewanie wody w basenie - temperatura wody w basenie t b = +24 C - temperatura wody świeżej t ś = +10 C - temperatura wody po podgrzaniu naturalnym; t n = +16 C - eksploatacja basenu; basen zlokalizowany w terenie osłoniętym - czas pracy wymiennika 24h/dobę - czas nagrzewania wody przy pierwszym napełnieniu t n = 48h Qw = x ( 24-10) x 1,16 x 1,20 x 1,10 = 131,30kW Wydajność wymiennika ciepła do podgrzewania wody 24 Qw = 232,0 x 1,16 x 1,10 x 240,0 x = 85,30kW 24 Przyjęto wykorzystanie istniejącego wymiennika ciepła po przeprowadzeniu renowacji. Istniejący wymiennik typ L-26- S Q = 172kW ( HARMSCO) W przypadku podjęcia decyzji o wymianie wymiennika projektuje się wymiennik płytowy typ ETNA 200 z wyposażeniem z pompą cyrkulacyjną. Wspomaganie procesu podgrzewania wody basenowej za pomocą instalacji baterii słonecznych jest przedmiotem odrębnego opracowania Dobór urządzeń dozujących środki chemiczne Koagulacja Do koagulacji używany będzie preparat zawierający chlorek wodorotlenku glinu FLOC FLUSSIG Przyjęto dawkę maksymalną 4,0g/ m 3 G n = 90,0 x 4 = g/h = 0,36kg/h G odn = 0,36x 24 = 8,64kg/dn Dawkowanie koagulatu w postaci 10% roztworu. Roztwór dostarczany w kanistrach 20l, gotowych do bezpośredniego podłączenia do stacji dozującej. Projektuje się stację dozująca z pompą MEDO II q = 2,0 6,0l/h Ns = 20W Koagulant dostarczany w karnistrach 20l Dezynfekcja wody Do dezynfekcji wody używany będzie preparat w postaci 13% roztworu podchlorynu sodu SPOREX w opakowaniu 20l. Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu o stężeniu 0,3g/ m 3 wynosi: 90,0x0,3 G Cl = = 2,08l/h 13 G dn = 24 x 2,08 = 49,9 l/dn Projektuje się stację dozującą typ M6/100CL, składająca się ze zbiornika o poj. 100l i pompy dozującej MEDO II q = 2,0 6,0l/h Ns = 20W Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

24 Ocena techniczna strona Korekta ph Do korekty ph przyjęto preparat ph MINUS, roztwór 37% kwasu siarkowego w opakowaniach 25kg oraz ph PLUS, w postaci granulatu zawierającego wodorosiarczan węgla w opakowaniach 1,0kg. Projektuje się stację dozującą typ M6/100PH. Składająca się z zbiornika o poj. 100l i pompy dozującej MEDO II. q = 2,0 6,0l/h Ns = 20W Kontrola parametrów wody Do ciągłego pomiaru podstawowych parametrów wody basenowej oraz do sterowania stacjami dozującymi chemikalia projektuje się urządzenie kontrolno- pomiarowe typ MSRCONTROL 8.0 Obliczenia i dobór urządzeń basen mały 8.1. Założenia do obliczeń - powierzchnia lustra wody F = 25,0m 2 - głębokość : h = 0,90 - dopływ wody : - dysze boczne, ścienne - odpływ wody górny - temperatura wody w basenie - t b = +30 C - woda roztwór solanki 1,5 1,8 % - liczba osób korzystających z basenu : n = 10 - objętość wody w basenie : V b = 20,0m Wyposażenie basenu Atrakcje wodne - masaż powietrzny (ławeczki) - masaż podwodny, ścienny, punktowy Wyposażenie pozostałe - schody wejściowe - oświetlenie podwodne 8.3. Dobór urządzeń do uzdatniania i obiegu wody w basenie Objętość strumienia wody w basenie 0,50x25,0 V = = 25,0m 3 /h ( przyjęto V = 40,0 m 3 /h) 0,50 Dobowa krotność wymiany wody : 40,0x24,0 N = = 48,0 w/dn 20, Obliczenie wielkości i dobór filtra Prędkość filtracji : v = 30,0 m 3 /h 40,0 F f = = 1,33m 2 30,0 Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

25 Ocena techniczna strona -16 Przyjęto 1 filtr poliestrowy o średnicy Ø1200mm ( wykonanie na wodę zasoloną stężenie 2%) - wysokość złoża filtracyjnego : h = 1,0m - wysokość filtra; H = 2060mm - powierzchnia filtracji F t = 1,13m 2 40,0 - prędkość filtracji v = = 35,4m/h 1,13 Filtr wyposażony jest w zestaw zaworów klapowych, sterowanych ręcznie Obliczenie ilości wody do płukania filtra - prędkość płukania wstecznego ; v p = 60,0m/h -czas płukania wstecznego wodą t p = 10min - powierzchnia złoża filtracyjnego F f = 1,13m 2 - Ilość wody płuczącej 10 Vp = 60,0x 1,13 x = 11,30m 3 / płukanie 60 Wymagana wydajność pompy płuczącej Vp = 60 x 1,13 = 67,80m 3 /h Płukanie będzie przeprowadzane przy użyciu pomp cyrkulacyjnych Dobór dmuchawy wspomagania procesu płukania filtra Do wspomagania procesu płukania złoża filtracyjnego wykorzystana będzie dmuchawa obsługująca filtry basenu dużego. Przyjęto dmuchawę typ RB 60: V p = 150,0m 3 /h Dobór pomp cyrkulacyjnych Ilość wody cyrkulacyjnej; Vc = 40,0m 3 /h Wymagana wysokości podnoszenia pomp; H p = 15,0m.sł.w. Przyjęto 1 pompę UNIBAD, z zintegrowanym filtrem wstępnym, typ /0304X Vp = 40,0 60,0m 3 /h Hp = 15,0 10,0m.sł.w. Ns = 3,0kW Wykonanie W3 woda zasolona: (solanka) Obliczenie i dobór dysz napływowych Projektuje się dopływ wody do basenu przez dysze dopływowe ścienne. Dysze napływowe z białego ABS o średnicy dopływu Ø50mm, z wylotem Ø25 przystosowane do basenów foliowanych z kompletem uszczelek V= 7,0m 3 /h 40,0 n = = 5,7szt. 7,0 Przejście rurociągu dopływowego przez ścianę w przepuście z ABS. Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

26 Ocena techniczna strona Odpływ wody cyrkulacyjnej Projektuje się odpływ z przelewem ciągłym typu fińskiego. Odpływ z rynny przelewowej z pokrywą z ABS. Średnica odpływu Ø75mm. Ilość punktów odpływowych n = 6szt. przepustowość q= 7,0m 3 h Odpływ denny wody z basenu ( spust wody) Odpływ denny będzie służył do spustu wody z niecki basenowej i do poboru wody do płukania filtra. Wymagany przepływ wody, z uwzględnieniem wody do płukania złoża filtra wynosi: Vp = 67,8m 3 /h Przyjęto 2 odpływy denne o wym. 355x355mm z rusztem z ABS Ø110mm. Przepływ maksymalny V = 33,5m 3 /h Podgrzewanie wody w basenie - temperatura wody w basenie ; t B = +30 C - temperatura wody świeżej t ś = +10 C - eksploatacja basenu możliwa w okresie zimowym t z = -5 C - basen zlokalizowany w terenie osłoniętym - czas pracy wymiennika ciepła 24h/dobę - czas nagrzewania wody przy pierwszym napełnieniu t n = 48h 24 Qw = 800 x 1,16 x 1,10 x 38,0 x : 1000 = 38,8kW 24 Wydajność wymiennika ciepła do podgrzania wody przy napełnieniu 28,0x1000 x1,15(30 10) x1,1 x1,16 38,0 Qw = + = 36,1kW 48x Przyjęto wymiennik ciepła typ ETNA-50 z wyposażeniem. Wspomaganie procesu podgrzania wody basenowej za pomocą instalacji baterii słonecznych jest przedmiotem odrębnego opracowania Dobór urządzeń dozujących środki chemiczne Koagulacja Do koagulacji używany będzie preparat zawierający chlorek wodorotlenku glinu FLOC FLUSSIG Przyjęto dawkę maksymalną 4,0g/ m 3 G n = 40,0 x 4 = g/h = 160g/h = 0,16kg/h G dn = 0,16x 24 = 3,84kg/dn Projektuje się stację dozującą z pompą MEDOII 6 Ns = 20W Koagulant dostarczany w kanistrach 20l, gotowych do zamontowania lancy ssawnej pompki dozującej Dezynfekcja wody Do dezynfekcji wody używany będzie preparat w postaci 13% roztworu podchlorynu sodu SPOREX w opakowaniu 20l. Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu o stężeniu 0,3g/ m 3 wynosi: 40,0x0,3 G Cl = = 0,92l/h 13 Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

27 Ocena techniczna strona -18 G dn = 24 x 0,92 = 22,1 l/dn Projektuje się stację dozującą typ M6/60CL, składająca się ze zbiornika o poj. 60l i pompy dozującej MEDO II q = 0,2 2,0l/h Ns = 20W Korekta ph Do korekty ph przyjęto preparat ph MINUS, roztwór 37% kwasu siarkowego w opakowaniach 25kg oraz ph PLUS, w postaci granulatu zawierającego wodorosiarczan węgla w opakowaniach 1,0kg. Projektuje się stację dozującą typ M6/60 ph. Składająca się z zbiornika o poj. 60l i pompy dozującej MEDO II. q = 0,2 2,0l/h Ns = 20W Kontrola parametrów wody Do ciągłego pomiaru podstawowych parametrów wody basenowej oraz do sterowania stacjami dozującymi chemikalia projektuje się zestaw kontrolno- pomiarowy typ MSR CONTROL Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. R. Góral Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: ,

28 Wykaz urządzeń i wyposażenia

29 Liczba Wyszczególnienie Ilość Producent porządkowa I. NIECKA DUŻEGO BASENU. WYPOSAŻENIE I RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE. 1 Króciec odplywu ukośny typu fińskiego d 75 mm, punkt odpływowy z rynny przelewowej z białego ABS 2 Dopływ denny - króciec z tworzywa 300 mm, dysza denna d 63 mm z białego ABS do basenów foliowanych 3 Dopływ ścienny - króciec ścienny z tworzywa 300 mm, dysza ścienna d 50 mm z białego ABS do basenów foliowanych 4 Odpływ denny d 110 mm z białego ABS do basenów foliowanych z pokrywą 570x570 mm 5 Muszla probiercza do basenów foliowanych z uszczelkami, króciec ścienny 2" 6 Gejzer powietrzny z dmuchawą - komplet 14 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 15 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 12 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 2 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 1 BWT POLSKA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 116, Warszawa 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 7 Przeciwprąd - komplet 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 8 Kurtyna wodna Cobra - komplet 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 9 Armatka wodna - komplet 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 10 Zasuwy żeliwne typu E z króćcem PE dy160mm ze skrzynką i obudową 11 Zawory regulacyjne przewodów wody do odkażania stóp o średnicy nominalnej 15mm 1 Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. ul.piaskowa 9, Koziegłowy 2 Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska Grodzisk Mazowiecki 12 Oświetlenie- refrektor 300W 10 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. II. NIECKA MAŁEGO BASENU. WYPOSAŻENIE I RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE. 13 Króciec odplywu ukośny typu fińśkiego d 75 mm, punkt odpływowy z rynny przelewowej z białego ABS 14 Dopływ ścienny - króciec ścienny z tworzywa 300 mm, dysza ścienna d 50 mm z białego ABS do basenów foliowanych 6 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 7 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o.

30 15 Odpływ denny d 75 mm z białego ABS do basenów foliowanych z pokrywą 415x415 mm 16 Muszla probiercza do basenów foliowanych z uszczelkami, króciec ścienny 2" 17 Masaż powietrzny w siedziskach z dmuchawą - komplet 2 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 1 BWT POLSKA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 116, Warszawa 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 18 Masaż ścienny - komplet 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 19 Oświetlenie- refrektor 300W 2 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 20 Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kielichowe z obudową o średnicy 80mm, uszczelniane folią aluminiową, montowane sprzętem ręcznym III. 1 Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. ul.piaskowa 9, Koziegłowy STACJA UZDATNIANIA WODY. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE. 21 Zbiornik przelewowy - 400/150/220cm -13,2 m3 22 Zbiornik przelewowy -PE ,0 m3 23 Automatyczny regulator poziomu wody 24 Filtr wodny basenowy d=1400mm typ EUROPE o wysokości złoża filtracyjnego 1000 mm 25 Filtr wodny basenowy d=1200mm typ EUROPE o wysokości złoża filtracyjnego 1000 mm 26 Zawory dwufunkcyjne odpowietrzająco-napowietrzające d 2" 27 Panel pomiaru ciśnienia na filtrze z metalowym stelażem 28 Bateria 5 zaworów klapowych ręcznych d 160 mm do filtra d=1400mm typ EUROPE ze stelażem i elementami uchwytu 29 Bateria 5 zaworów klapowych ręcznych d 110 mm do filtra d=1200mm typ EUROPE ze stelażem i elementami uchwytu 30 Dmuchawa powietrzna do płukania filtrów boczno-kanałowa 31 Montaż pompy obiegowej basenowej typ /0554 X- UNIBAD 1 BWT POLSKA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 116, Warszawa 1 BWT POLSKA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 116, Warszawa 2 BWT POLSKA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 116, Warszawa 2 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 3 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 3 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 2 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 1 ASTRAL POOL POLSKA Sp. z o.o. 2 BWT POLSKA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 116, Warszawa

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Wykonawca: "INTEM" Sp. z o. o. ul. Niska 3b 40-678 Katowice Obmiar robót Adres budowy: ul. Jana Pawła II, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY Uwaga: Dopuszcza się zmianę urządzeń i armatury na urządzenia i armaturę o równorzędnych parametrach za zgodą projektanta. L.p Wyszczególnienie elementów

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 5. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE... 3 5.1 Brodziki do płukania stóp... 3 5.2 Wymiana

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Gmina Skulsk SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmina Skulsk PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja wody użytkowej 30 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK ORAZ MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1.1. Instalacja wodno kanalizacyjna Kanalizacja deszczowa Proejktuje się odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENÓW PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENÓW 25x12.5 I 12.5 x 6.5 Adres obiektu: Inwestor: UL. WOJSKA POLSKIEGO 28A 83-110 TCZEW TCZEWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE Inwestor: GMINA GŁOWNO Lokalizacja: Opracowanie: TECHNOLOGIA FONTANNY PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE Inwestor: GMINA GŁOWNO Lokalizacja: Opracowanie: TECHNOLOGIA FONTANNY PROJEKT BUDOWLANY Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE Inwestor: GMINA GŁOWNO Lokalizacja: Opracowanie: TECHNOLOGIA FONTANNY PROJEKT BUDOWLANY Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3-go Maja RYPIN. INWESTOR: Gmina Miasta Rypin Urząd Miasta w Rypinie ul. Warszawska RYPIN

ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3-go Maja RYPIN. INWESTOR: Gmina Miasta Rypin Urząd Miasta w Rypinie ul. Warszawska RYPIN PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (0-56) 659-70-03, tel. (0-56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Obieg uzdatniania wody ADRES

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Raszewy - przystosowanie... Zuzia (C) DataComp (lic. 5554) strona nr: 1. Przedmiar

Raszewy - przystosowanie... Zuzia (C) DataComp (lic. 5554) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty remontowe 1.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 3,05*3,05 = 9,3025 1,60*3,05 = 4,88 3,10*3,05 = 9,455 1,00*3,05*4 =

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1 Lp. Podstawa Opis.. SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACJA SANITARNA.. 5- ROBOTY ZIEMNE jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki,m w gr. Kat. I-II na odkład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM TEMAT: PLAN RENMONTU BUDYNKU HYDROFORNI LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE NOWINACH

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 KOSZTORYS INWESTORSKI 1 BLOK FILTRACYJNY 011-05 01-01 01-03 013-05 004-04 007-04 007-03 006-0 006-04 006-03 006-01 006-01 Zbiornik Filtracyjny o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Wytyczne branżowe III. Obliczenia IV. Rysunki

I. Opis techniczny. II. Wytyczne branżowe III. Obliczenia IV. Rysunki I. Opis techniczny Opis technologii uzdatniania wody basenowej... 2 1. Uwarunkowania formalne, rozporządzenia, normy i literatura stanowiące postawę opracowania... 2 2. Wstęp... 2 3. Opis procesów technologii

Bardziej szczegółowo

cena Wyszczególnienie zakresu robót j-m ilość wycen

cena Wyszczególnienie zakresu robót j-m ilość wycen Branża - B. Zespół - BN. l. p. popodstawa cena Wyszczególnienie zakresu robót j-m ilość wycen jednostk. wartość robót a. b. c. d. e. f. g. 1 Element Płyta nośna niecki stalowej basenu pływackiego i zbiornik

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań

Przedmiar robót. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań Przedmiar robót Lokalizacja: Ośrodek Szpulki": Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej ul. Małe Żywczańskie 9b, 34-500 Zakopane Inwestor: Zakopiańskie Centrum Edukacji strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość cena

Podstawa Opis robót Jm Ilość cena 1 KNR-W 4-02 0506/05 2 KNR-W 4-02 0506/06 3 KNR-W 2-15 0403/08 4 KNR-W 2-15 0403/06 5 KNR 4-02 0519/05 6 KNR 4-02 0506/01 7 KNR 0-35 0215/09 8 KNR 4-02 INSTALACJA C.O.KOD CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY TRZEŚNIÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud.

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY Branża : INSTALACJE SANITARNE Obiekt : Temat: Zespół Boisk Sportowych Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna, dz. nr 77/2, 77/3 obr. 3 11-220 Górowo Iławeckie Wewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jednostkowa Wartość PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ IIIp - ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ - LIKWIDACJA BARIER, MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYPOŚLIZGOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

KARTA POMIESZCZEŃ. Charakterystyka

KARTA POMIESZCZEŃ. Charakterystyka KARTA POMIESZCZEŃ branża: Sanitarna - TUW nazwa grupy pomieszczeń: kondygnacja 1 Numer pom. Nazwa pomieszczenia Nazwa urządzenia Charakterystyka I.8.3 I.8.15 I.8.8 I.8.2 basenu sportowego tech. basenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

TOM 03 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1

TOM 03 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 TOM 03 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Siedziba: 62-069 Dąbrowa, ul. Graniczna 27 Biuro: 60-461 Poznań, ul. Ajschylosa 23 tel. +48 606 920 888 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 S ą

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo