Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska"

Transkrypt

1

2

3 "Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo." Charles Kemmons Wilson Kończy się IV kadencja samorządu powiatowego. To ważny moment, w którym możemy dokonać podsumowania naszej działalności. Właśnie temu ma służyć niniejszy raport przedstawiamy w nim syntetyczne informacje o zadaniach wykonanych w latach Minione cztery lata były okresem bardzo dynamicznym, w którym udało nam się zrealizować wiele inwestycji i pożytecznych przedsięwzięć. I to pomimo ciągłego niedofinansowania powiatów z budżetu państwa. Z dużą skutecznością sięgnęliśmy po środki unijne, dzięki którym zrealizowaliśmy inwestycje wartości ponad 33 milionów złotych. W rankingu Wspólnoty zdobyliśmy 3 miejsce w Wielkopolsce i 44 w Polsce pod względem wysokości pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wymagało to mobilizacji i wytężonej pracy całego zespołu ludzi. Nie byłoby to możliwe bez spójnej wizji samorządu powiatowego, który zawsze miał na uwadze słowa Zdzisława Dolatowskiego: "Postęp to przemiana niemożliwego w możliwe, a możliwego w rzeczywiste". Pragniemy serdecznie podziękować za efektywną współpracę radnym Rady Powiatu, samorządom gminnym i miejskim, szefom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu ostrzeszowskiego, kierownikom wydziałów oraz pracownikom Starostwa Powiatowego to dzięki naszej wspólnej pracy możemy dzisiaj prezentować powiat ostrzeszowski w Europie jako wzgórza możliwości i dolinę kreatywności. Proces rozwoju społecznego stanowi niepodzielną całość, dlatego już dziś zwracamy się do radnych kolejnej - V kadencji samorządu powiatowego - życzymy Wam wiele siły, uporu i konsekwencji w kontynuowaniu dzieła służącemu rozwojowi naszej małej ojczyzny. Przewodnicząca Rady Powiatu Marianna Powązka Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska 3

4

5 1. Halina Dembska 2. Maria Gorzelanna 3. Lech Janicki 4. Jan Kędzia 5. Aldona Majewska-Kupidura 6. Mieczysław Matyszkiewicz 7. Adam Mickiewicz 8. Stanisław Ofierski 9. Kazimierz Obsadny 10. Tadeusz Pelc 11. Zdzisław Poprawa wiceprzewodniczący Rady Powiatu 12. Marianna Powązka przewodnicząca Rady Powiatu 13. Maksymilian Ptak 14. Jan Puchała 15. Robert Pustkowski 16. Zbyszko Szmaj wiceprzewodniczący Rady Powiatu 17. Zofia Witkowska 1. Lech Janicki starosta, przewodniczący Zarządu 2. Zofia Witkowska wicestarosta 3. Mieczysław Matyszkiewicz członek 4. Adam Mickiewicz członek 5. Jan Puchała członek Komisja Rewizyjna: 1. Robert Pustkowski przewodniczący 2. Aldona Majewska-Kupidura wiceprzewodnicząca 3. Halina Dembska wiceprzewodnicząca 4. Kazimierz Obsadny członek 5. Jan Kędzia członek 5

6 Komisja Finansów i Mienia Powiatu: 1. Jan Kędzia przewodniczący 2. Robert Pustkowski wiceprzewodniczący 3. Maria Gorzelanna członek 4. Jan Puchała członek 5. Zbyszko Szmaj członek 6. Tadeusz Pelc członek 7. Zofia Witkowska członek 8. Zdzisław Poprawa członek Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych: 1. Tadeusz Pelc przewodniczący 2. Halina Dembska wiceprzewodnicząca 3. Aldona Majewska-Kupidura członek 4. Lech Janicki członek 5. Mieczysław Matyszkiewicz członek Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu: 1. Maria Gorzelanna przewodnicząca 2. Maksymilian Ptak wiceprzewodniczący 3. Mieczysław Matyszkiewicz członek 4. Zdzisław Poprawa członek 5. Zofia Witkowska członek 6. Stanisław Ofierski członek 7. Adam Mickiewicz członek Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 1. Kazimierz Obsadny przewodniczący 2. Stanisław Ofierski wiceprzewodniczący 3. Zbyszko Szmaj członek 4. Adam Mickiewicz członek 5. Jan Puchała członek Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie: insp. Dariusz Bieniek komendant kom. Jerzy Kupaj p.o. I zastępcy komendanta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: mł. bryg. Tomasz Mak komendant st. kpt. Janusz Guzenda zastępca komendanta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: Emilia Adamiak 6

7 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny: Krzysztof Lamek Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: Ryszard Ciomek Powiatowy Urząd Pracy: dyrektor: Ewa Rycerska Powiatowy Zarząd Dróg: dyrektor: Anna Gieczewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: dyrektor: Bożena Powązka Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze: dyrektor: Małgorzata Dłubak Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach: dyrektor: Danuta Głodek Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach: dyrektor: Rafał Jóźwiak Zespół Szkół nr 1: dyrektor: Jerzy Kowalski Zespół Szkół nr 2: dyrektor: Witold Jakubczyk I Liceum Ogólnokształcące: dyrektor: Ryszard Kalina Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: dyrektor: Dorota Wójtowicz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: dyrektor: Anna Karpina Dom Dziecka: dyrektor: Iwona Suchorska-Kurzawa 7

8 Wydział Organizacyjny: kierownik: sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zdrowia: kierownik: Maria Gąsiorek Wydział Finansowy: kierownik: skarbnik powiatu Czesław Mitmański Wydział Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju: kierownik: Ludmiła Cieślarczyk Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: kierownik: Władysław Karnicki Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: kierownik: Ryszard Szymański Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: kierownik: Zofia Nieruchalska Wydział Komunikacji i Dróg: kierownik: Sławomir Gajewski Wydział Architektury i Budownictwa: kierownik: Kazimierz Ciurys Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Mariola Guzenda 8

9 OŚWIATA Szkoły ponadgimnazjalne w latach INWESTYCJE I REMONTY 2010/2011 rok: prace dekarskie na budynku głównym szkoły koszt ok zł, remont sali gimnastycznej (malowanie + wymiana oświetlenia) koszt zł, położenie nowego dywanika asfaltowego na boisku szkolnym koszt zł, wymiana stolarki okiennej koszt zł, remont schodów od strony boiska i wejścia głównego koszt zł, remont pracowni fizyczno-chemicznej koszt zł, renowacja terenów zielonych (boisko szkolne) koszt zł, malowanie toalet, malowanie biblioteki szkolnej i sali lekcyjnej koszt zł, wymiana i założenie wycieraczek przed wejściem głównym, od boiska oraz w szkole koszt materiałów 831 zł, rozszerzenie monitoringu (instalacja kamer na boisku szkoły) koszt ok zł, budowa toalety dla osób niepełnosprawnych koszt ok zł. 2012/2013 rok: wymiana podłóg, oświetlenia; malowanie dwóch sal lekcyjnych koszt ok zł, cyklinowanie, malowanie podłóg, malowanie dwóch sal lekcyjnych, wymiana oświetlenia koszt ok zł, wymiana oświetlenia, malowanie sali lekcyjnej koszt ok zł, usunięcie pęknięć na styku starego i nowego budynku (łącznik), częściowe malowanie koszt ok zł, prace dekarskie (m.in. czyszczenie, wymiana rynien) koszt zł, częściowa renowacja terenów zielonych (boisko oraz teren przed szkołą) koszt ok zł, wymiana instalacji elektrycznej (aluminiowej) doprowadzającej prąd do sal lekcyjnych oraz w jednej sali lekcyjnej koszt ok zł, zakup tablic akademickich oraz gablot do klasy matematycznej koszt ok zł, wymiana grzejników w sali koszt zł, uruchomienie dziennika elektronicznego (e-dziennik) firmy Librus, prace porządkowe i konserwatorskie, 9

10 opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska oraz sporządzenie projektu budowlanego likwidacji barier architektonicznych w gmachu szkoły, montaż trzech progów zwalniających na boisku szkolnym. 2013/2014 rok: prace remontowe w salach lekcyjnych (wymiana i cyklinowanie podłóg, malowanie ścian i sufitów), malowanie auli szkoły, montaż elektrycznej kraty wentylacyjnej w toalecie dla osób niepełnosprawnych, malowanie gabinetu pielęgniarki, założenie krat wentylacyjnych w salach lekcyjnych, Koszt całości wykonanych prac remontowych zł. PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE Projekt Ekologia : realizowany w latach Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zaplanowany do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Projekt III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne. W ramach innowacyjnego programu nauczania podjęto współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, otrzymując szeroki dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Wzbogacono pracownie: biologiczną, chemiczną, fizyczną i geograficzną o wiele cennych pomocy naukowych. Zakupiono: sonometry, lornetki, nawigacje GPS, kompasy, walizki 10

11 ekologa, kalkulatory, skalę pogodową, zestaw do badania wody, wagę elektroniczną, zestaw do elektrostatyki. Uczniowie brali udział w spotkaniach otwartych na Uniwersytecie Wrocławskim i w obozach naukowych. Zajęcia prowadzone były różnymi metodami: doświadczenia i eksperymenty, prace z wykorzystaniem Internetu, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne w formie wykładu i wycieczki, np.: Stacja Uzdatniania Wody, Aquator, rezerwat Jodły Ostrzeszowskie i Pieczyska. Projekt gwarantował zajęcia organizowane bezpłatnie dla młodzieży i nauczycieli. W ramach tego projektu, szkoła pozyskała również środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla młodzieży (200 godzin) na kwotę zł. Projekt Z peryferii do centrum : realizowany w latach , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale budżetu państwa w ramach działania Priorytet III Kapitał Ludzki Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych, technologii informacyjnokomunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości. Dzięki udziałowi w projekcie 323 uczniów przyswoiło wiedzę programową z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz języka angielskiego. W ramach projektu prowadzono 10 Kół Młodych Naukowców i 11 zajęć wsparcia przedmiotowego oraz konwersacje języka angielskiego z native speakerami. Dodatkową korzyścią była kilkuletnia prenumerata czasopism popularnonaukowych dla biblioteki szkolnej. Firma Optima, w ramach projektu, organizowała także dla uczniów biorących udział w projekcie zajęcia na uczelniach w Opolu, wizyty studyjne w nowoczesnych zakładach przemysłowych, np. Elektrownia Bełchatów, Wielton i Prefabet. Projekt wzbogacił również szkolną bazę pomocy naukowych do nauczania takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka i język angielski na łączną wartość zł. Były to odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, mieszadło i płaszcz grzewczy. Pracownia biologiczna otrzymała preparaty mikroskopowe. W ramach projektu Z peryferii do centrum odbyło się godzin zajęć o łącznej wartości zł. Projekt e-szkoła Moja Wielkopolska : innowacyjny projekt edukacyjny, realizowany w latach przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wdrożenie programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną. I edycja : Na tropie czarownic; Odnawialne źródła energii; Przewodnik turystyczny po Ostrzeszowie. 11

12 II edycja : Chemiku lecz się sam; Klasa, która chce jeździć koleją; Od królika przez otchłań po genetykę. III edycja : Architektura powiatu ostrzeszowskiego; Każdy może być superbohaterem; Miłość głęboka jak Rów Mariański. Korzyści: tablica multimedialna, nagłośnienie, bezprzewodowy internet w całej szkole, sześć laptopów, trzy tablety, projektor. Pozyskane środki wyceniono na kwotę zł. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w wideokonferencjach oraz w zajęciach metodą projektu, wycenionych na kwotę zł. Projekt Comenius : realizowany w latach , razem ze szkołami w Olbii (Włochy) i Ciudad Real (Hiszpania). W czasie wspólnych trzyetapowych działań młodzież z Włoch, Hiszpanii i Polski zajmowała się problematyką związaną z nowoczesnymi technologiami w ramach projektu: Jak stosując nowoczesne technologie, nie zatracić siebie? Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie to m.in. wymiana kulturowa, doskonalenie umiejętności językowych (jęz. angielski), korzyści informatyczne (współpraca informatyczna młodzieży z 3 państw), zakup pomocy dydaktycznych (komputer do obróbki grafiki i filmów, oprogramowanie do obróbki filmów, laptop, kamera cyfrowa, drukarka). Międzynarodowa wymiana uczniów w ramach realizowanego projektu pozwoliła na wycieczkę uczniów I LO do Hiszpanii (Ciudad Real) i Włoch (Olbia). Całość pozyskanych środków pieniężnych wynosiła zł. Projekt Aiesec (Make it possibile): realizowany w latach , wizyty w szkole wolontariuszy z różnych krajów Europy i świata. Korzyści to m. in. doskonalenie umiejętności językowych młodzieży szkolnej, bezpośredni kontakt, poznanie kultury innych narodów, przedstawienie celów milenijnych ONZ. Pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych wyniosły zł. Środki te zostały uzyskane w ramach: projektów edukacyjnych, grantów, darowizny Starosty, darowizny Europejskiego Funduszu Społecznego, darowizny PZU, darowizny Rady Rodziców. 12

13 WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI Współpraca z uczelniami w kraju: z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Głównym założeniem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży; propagowanie wiedzy technicznej i przygotowanie przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa, z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, z UAM w Poznaniu Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Instytutem Filozofii, z Uniwersytetem Jagiellońskim Wydziałem Filologii Polskiej. Współpraca zagraniczna: z Gimnazjum Marie-Curie z Wittenberge. Założeniem projektu jest motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, rozwijanie kompetencji językowych, podniesienie jakości pracy szkoły, seminaria nauczycieli polskich i niemieckich, wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej literaturą niemiecką w oryginale. z Gimnazjum Am Thie z Blankenburga. Wymiana młodzieży między współpracującymi szkołami, udział w projekcie Od trudnej przeszłości do wspólnej przyszłości, którego założeniem jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych, rozwijanie kompetencji językowych, podniesienie jakości pracy szkoły, przygotowanie młodzieży do aktywnego i efektywnego uczestnictwa w zajęciach, które poprowadzą nauczyciele obu szkół. Dzięki środkom finansowym uzyskanym w ramach projektu promocyjnego Konno i koleją, historycznie, muzycznie i tanecznie ponadregionalne walory kulturalne ziemi ostrzeszowskiej możliwy był wyjazd chóru szkolnego wraz z przedstawicielami władz lokalnych do Blankenburga. 13

14 Rok Czynność Kwota 2010 Remont korytarza budynku A zł Malowanie sal w budynku C zł Wykonanie nawierzchni z klinkieru i grypsu przy boisku Malowanie pracowni szkolnych Malowanie pracowni 102, 213, 306 Wykonanie chodnika i parkingu przy bud. D Pozostałe remonty zł zł ,80 zł ,77 zł ,61 zł Razem REMONTY ,18 zł 2011 Roboty elewacyjne i wymiana okien zł Prace malarskie klatka schodowa bud. D, biuro kadr, gabinet pedagoga, malowanie - sala gimnastyczna, pracownia PO, 2 szatnie i klatka schodowa Balustrada ze stali Wymiana płytek Prace remontowe w izbie pamięci i korytarzu bud. A Parking z kostki brukowej Malowanie holu w bud. B Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej i wykonanie chodnika przy sali gimnastycznej Remont trybun Malowanie pracowni 116, 303, korytarza bud. A i szatni w sali gimnastycznej Ułożenie kostki na terenie szkoły Pozostałe remonty Razem REMONTY 2012 Szlifowanie parkietu i lakierowanie w salach 303 i 305 oraz malowanie sal 300 i 305 i gabinetu wicedyrektora Prace malarskie w pracowniach 201 i 310 Remont sali dla Technikum Fryzjerskiego Docieplanie dachu adaptacja budynku byłej kotłowni na pracownię Malowanie korytarza Pozostałe remonty Razem REMONTY 2013 Brak remontów i inwestycji do dnia Lakierownie parkietu w sali gimnastycznej, Malowanie pracowni 203 i 204 Remont korytarza w budynku C Razem REMONTY zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ,00 zł ,00 zł zł zł zł zł zł ,00 zł ,00 zł 8 672,58 zł 4 500,00 zł 14

15 Prowadzone inwestycje w latach Rok Inwestycja Kwota 2010 Budowa boiska wielofunkcyjnego cz. II ,74 zł 2011 Termomodernizacja ,00 zł 15

16 Pomoce naukowe zakupione w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w latach (komputery, tablice interaktywne, drukarki, projektory, ksera, wyposażenie pracowni). Rok Zakup pomocy naukowych, Kwota 2010 dydaktycznych i książek 8 009,00 zł ,03 zł ,00 zł

17 Projekty, programy, współpraca zagraniczna W ramach programu Leonardo da Vinci organizowana jest zagraniczna wymiana młodzieży w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Austrii, Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. W zawodach budowlanych i drzewnych uczniowie odbywają zagraniczne praktyki w Niemczech, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Od 2006 r. Zespół Szkół nr 1 utrzymuje partnerskie relacje ze szkołą w Rohrbach z Austrii, co pozwala na wymianę doświadczeń grona pedagogicznego oraz wymianę zagraniczną młodzieży. W ramach tej współpracy nauczyciele ZS nr 1 opracowali projekt edukacyjny Kuchennymi drzwiami do Europy - finansowany ze środków unijnych. Od 2009 r. ZS nr 1 kontynuuje współpracę z tą szkołą w ramach programu Comenius. Tytuł projektu: Internet łączy. W 2011 r. szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego przedsięwzięcia w ramach unijnego programu Comenius. Tym razem partnerami ostrzeszowskiej placówki są szkoły z austriackiego Rohrbach, niemieckiej Miśni oraz czeskiego Piska. Hasło projektu brzmi: HOMO CREATOR - twórca, artysta, rzemieślnik, poszukiwacz. Zgodnie z tym hasłem każda ze szkół partnerskich przygotowała program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli, który jest związany z narodowym kompozytorem, regionem zamieszkania i jego historią. Od 2012 r. szkoła bierze udział w projekcie Mój zawód, moja przyszłość Comenius Regio, w ramach którego prowadzona jest współpraca polsko-turecka. W realizację projektu włączyli się: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 2012 r. szkoła realizowała projekt Ja - kucharz i hotelarz na europejskim rynku pracy w ramach programu Leonardo da Vinci. Dwie grupy młodzieży w 2013 r. odbywały praktyki zagraniczne w restauracjach i hotelach hiszpańskich w Granadzie. Szkoła realizowała też inne projekty m.in. Pamiętanie Miłosza Międzyprzedmiotowy Projekt Edukacyjny związany z ogłoszonym przez senat RP rokiem Miłosza, Szkoła Sukcesu Ponadregionalny Program Edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT, Czas Zawodowców - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - współpraca z Politechniką Poznańską (praktyki ekonomistów i handlowców w laboratoriach Politechniki Poznańskiej). W ramach współpracy międzynarodowej zostało poszerzone partnerstwo o szkołę z Raahe w Finlandii. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego projektu obejmującego wymianę młodzieży w ramach zajęć praktycznych realizowanych w obu szkołach. 17

18 2010/2011 rok Realizowane przedsięwzięcia Doposażono pracownię zawodową mechatroniki w system Zero OSN zakupiony do prezentacji tematyki związanej z obróbką skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz nauki programowania OSN na przykładzie tokarek sterowanych numerycznie o wartości zł oraz w zestawy LOGO (w skład którego wchodzą m.in. sterowniki, wyświetlacze) o wartości zł. Ponadto zaopatrzono pracownie informatyczne w komputery oraz tablice interaktywne, tablety i projektory na łączną wartość: zł Pozyskiwanie środków zewnętrznych Zespół Szkół nr 2 udział w projektach i pozyskane środki: As kompetencji Projekt prowadzony przez Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland SA z siedzibą w Sopocie zł. Fizyka jest ciekawa projekt prowadził PWN.PL z siedzibą we Wrocławiu zł. Wielkopolska musi wiedzieć partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim projekt prowadziła Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu plansze do przedmiotów logistycznych. Zespół Szkół nr 3 udział w projektach i pozyskane środki: Projekt WRPO, priorytet V infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej: zakupiono sprzęt rolniczy (traktor, przyczepa, ładowacz) na potrzeby kształcenia ustawicznego zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych zł. Inwestycje i remonty Zespół Szkół nr 2 Drobne naprawy: wymiana zamków, naprawa drzwi, malowanie ścian, naprawa posadzki zł, drobne naprawy: klejenie płytek, malowanie ścian, wymiana zamków, naprawa parkietu w sali lekcyjnej zł, remont klasopracowni informatycznej zł. Zespół Szkół nr 3 remont 3 sal lekcyjnych zł, przygotowanie sali na pracownię komputerową zł, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej zł, rekultywacja terenów zielonych zł. 18

19 Współpraca z innym placówkami oświatowymi (w tym zagranicznymi) Zespół Szkół nr 2 Współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu - zorganizowano: wycieczkę do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu i firm logistycznych, forum nauczycielskie nt. Wirtualne laboratoria, spotkanie z uczniami klasy IV Technik Logistyk i zajęcia z przedmiotu gospodarka magazynowa prowadzone przez pracowników naukowych uczelni z Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, udział uczniów w wykładach na terenie uczelni - z Politechniką Wrocławską, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników uczelni, wdrożono projekt Matematyka reaktywacyjna kurs wyrównawczy z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zespół Szkół nr 3 Współpraca z: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu: 2 wykłady pracowników naukowych nt. nowoczesnego chowu zwierząt, piknik naukowy, Uniwersytetem Przyrodniczym w Brnie: wdrożenie projektu rekonstrukcji ogrodów barokowych i renesansowych, realizacja projektu florystycznego Smetanowa Litomyśl, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, realizacja projektu Nauczanie modułowe w szkolnictwie zawodowym. 2011/2012 rok Realizowane przedsięwzięcia Doposażono nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w netbooki i laptopy przeznaczone do obsługi dziennika elektronicznego oraz do prowadzenia zajęć przy użyciu urządzeń multimedialnych (16 szt.) o wartości zł, zestaw nagłośnieniowy zł, radioodtwarzacze do prowadzenia zajęć językowych oraz przeprowadzania matur z języków obcych (4 szt.) zł, sprzęt multimedialny, w skład którego wchodzą: projektor multimedialny (5 szt.), wizualizier (3 szt.), ekran ścienny (2 szt.), tablica multimedialna (2 szt.), dysk twardy, kino domowe Samsung, kamera Sony zł. W Zespole Szkół nr 2 doposażono pracownie informatyczne w zestawy komputerowe na łączną wartość zł. Pozyskiwanie środków zewnętrznych Zespół Szkół nr 2 udział w projektach i pozyskane środki: As kompetencji projekt prowadził Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland SA z siedzibą w Sopocie - zestaw multimedialny o wartości zł, Fizyka jest ciekawa projekt prowadził PWN.PL z siedzibą we Wrocławiu - sprzęt komputerowy, labor zł, E-fizyka uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, realizowali kursy e-lerningowe - sprzęt labor zł, 19

20 Wirtualne laboratoria - projekt prowadzi Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu półroczna licencja na wirtualne laboratoria. Zespół Szkół nr 3 udział w projektach i pozyskane środki: Projekt EFS Droga do sukcesu w ramach projektu dodatkowe zajęcia z: matematyki, języków obcych, informatyki, przedmiotów zawodowych, praktyk zawodowych, doradztwa zawodowego, prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika projektu, szkoła doposażona w sprzęt elektroniczny oraz programy edukacyjne. Wartość projektu: zł. Inwestycje i remonty Zespół Szkół nr 2 remont wejścia i podjazdu do budynku szkolnego oraz wymiana drzwi w pomieszczeniach: sekretariat, pokój nauczycielski oraz biblioteka zł. Zespół Szkół nr 3 remont budynku D, ul. Norweska pokrycie dachowe, kominy, elewacja, stolarka drzwi i okien, ogrodzenie budynku zł. Współpraca z innym placówkami oświatowymi (w tym zagranicznymi) Zespół Szkół nr 2 Z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu: zorganizowano seminarium oraz szkolenie w Poznaniu Wirtualne laboratoria. Z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu: podpisano umowę o współpracy; zorganizowano olimpiadę logistyczną. Z Poznańską Wyższą Szkołą Biznesu: projekt uczniów z klasy IV b Technikum Informatycznego zajął III miejsce w Olimpiadzie Umiejętności Menadżerskich, a uczniowie otrzymali indeksy z opłaconym czesnym na powyższą uczelnię. Z Politechniką Wrocławską: zorganizowano sesję naukową w kinoteatrze poświęconą energetyce atomowej. Z Politechniką Poznańską: zorganizowano wykład dr. Wiesława Gorączki w ramach realizowanego projektu Zanurzeni w morzu promieniowania. Podpisano umowę o współpracy z Wyższą Niepubliczną Szkołą Medyczną we Wrocławiu oraz z Wydziałem Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiegow Poznaniu. W ramach programu Geofizyka w szkole zorganizowano sesję naukową z udziałem pracowników Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi z Warszawy. Zespół Szkół nr 3 Z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu: wykład pracowników naukowych Ochrona środowiska, wykład dla uczniów Żywienie zwierząt, piknik naukowy. Z Uniwersytetem Przyrodniczym w Brnie: projekt florystyczny Smetanowa Litomyśl. Z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: kontynuacja projektu Nauczanie modułowe w szkolnictwie zawodowym. 20

21 2012/2013 rok Realizowane przedsięwzięcia Doposażono pracownie zawodowe: odnawialnych źródeł energii - w laboratoryjne zestawy Renewable Energy Education Lab o wartości: zł, samochodową - w wózek narzędziowy wraz z pełnym wyposażaniem o wartości zł, pozostałe pracownie wyposażono w laptopy i netbooki w celu usprawnienia korzystania z elektronicznego e-dziennika Librus zł, w sali gimnastycznej uzupełniono atlas do ćwiczeń w siłowni zł. Realizowano program profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole służący poprawie bezpieczeństwa, eliminowania przejawów agresji i nietolerancji. Szkołę odwiedziła delegacja nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Tampere (Finlandia), w ramach projektu CarNet, w ramach programu Leonardo da Vinci. Celem projektu było przygotowanie nauczycieli oraz uczniów do praktyk zawodowych w szkołach w Finlandii, Niemczech, Słowenii i na Węgrzech. Odbyło się spotkanie z muzykami: Yi Chenem (Chiny), oraz Rafaelem Floresem (Meksyk) i lutnikiem z Ostrzeszowa Leszkiem Gajdzikiem, który wykonał gitarę dla Yi. Szkołę odwiedził Marian Pilot - pisarz, dziennikarz i scenarzysta filmowy, laureat prestiżowej nagrody Nike. Odbył się pokaz zjawisk fizycznych z wykorzystaniem rury Rubensa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, będących również uczestnikami projektu Eduscience. Szkoła wzięła udział w następujących projektach: Matematyka Reaktywacja - Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów 21

22 szkół ponadgimnazjalnych. Projekt prowadziła Politechnika Wrocławska pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza; Szkoła sukcesu ponadregionalny program rozwoju umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT. W trakcie trzyletniego projektu uczniowie uczestniczyli w obozach naukowych, gdzie doskonalili swoje umiejętności podczas zajęć na Uniwersytecie Gdańskim. Efektem końcowym było wydanie informatora turysty, który jest dostępny w szkolnej bibliotece; Projekt Moje Liceum na 5 - dodatkowe zajęcia z matematyki, języka polskiego i informatyki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskiwanie środków zewnętrznych Zespół Szkół nr 2 udział w projektach i pozyskane środki Projekt Eduscience jest jednym z największych projektów edukacyjnych i innowacyjnych w Polsce z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia żywe i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych, umożliwia opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. Projekt zakłada przeniesienie metod naukowobadawczych na rzeczywistość szkolną - tablica multimedialna, stacja meteorologiczna, dyktafon; Projekt Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE - mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów OZE (zestawy do elektrolizy, samochodziki napędzane wodorem, farmy wiatrowe, panele słoneczne), komputer przenośny wraz z oprogramowaniem oraz zestawy materiałów dydaktycznych: płyty, segregatory. Inwestycje i remonty Zespół Szkół nr 2 Zakończono termomodernizację szkoły ( zł) oraz warsztatów szkolnych ( zł), - w tym: wykonanie instalacji odgromowej, prace malarskie, renowacja i pokrycie dachu warsztatów, ocieplanie cokołów, Wykonano remont korytarza na parterze w budynku szkolnym oraz pomieszczenia administracyjnego. Współpraca z innym placówkami oświatowymi (w tym zagranicznymi) Zespół Szkół nr 2 z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu kontynuacja projektu Wielkopolska musi wiedzieć partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim, z Politechniką Poznańską zorganizowano sesję naukową Zanurzeni w morzu promieniowania oraz 8 wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych, 22

23 z Państwową Akademią Nauk w Warszawie przeprowadzono III edycję sesji naukowej Geofizyka w szkole, z Wyższą Szkołą Wojsk Lądowych we Wrocławiu podpisano umowę o współpracy. ROK 2014 Realizowane przedsięwzięcia VI Kiermasz Ogrodniczo-Agroturystyczny, utworzenie multimedialnej kroniki szkolnej, niecodzienna lekcja wychowania obywatelskiego przeprowadzona w ramach projektu edukacyjnego Praca, służba i patriotyzm w społeczeństwie obywatelskim z udziałem prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Wielkopolska Lekcja Geografii, prowadzona przez wykładowców szkół wyższych. W ramach przedsięwzięcia odbyła się transmisja na żywo z Polskiej Stacji Polarnej i spotkanie z dr Dagmarą Bożek-Andryszczak - pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zaangażowanej w badania naukowe w Arktyce i na Antarktydzie, "Praktyczne Spotkania z Zawodem" - zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu, Praktyki na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu Czas Zawodowców, Wystawa IPN pt.: Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce , 23

24 Finał II Powiatowego Konkursu "Angloscrabble" zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego. Pozyskiwanie środków zewnętrznych Dofinansowanie projektu dotyczącego mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ - uczniowie technikum informatycznego, logistycznego i samochodowego będą mogli wyjechać na praktyki do Anglii, Niemiec i Czech. Wartość dofinasowania projektu wynosi ponad 90 tysięcy euro. Termin realizacji - do czerwca 2016 roku. Inwestycje i remonty Zespół Szkół nr 2 Generalny remont korytarza na pierwszym piętrze w budynku szkoły, w tym: wymiana drzwi w klasopracowniach, podwieszenie sufitu, położenie tynku na ścianach, wymiana posadzki, prace malarskie zł oraz wymiana instalacji elektrycznej zł, remont sufitu (podwieszenie) w budynku szkoły nad schodami na drugim piętrze. Współpraca z innym placówkami oświatowymi (w tym zagranicznymi) Zespół Szkół nr 2 Uczniowie klasy 3 technikum informatycznego rozpoczęli zajęcia na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu: "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe". Zespół Szkół nr 2 współpracuje z placówkami w Czechach i Francji oraz na Słowacji i Ukrainie. Oto partnerskie szkoły: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Czechy, Střední škola automobilní HOLICE Czechy, Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Czechy, Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Słowacja, Liceum Politechniczne Drohobycz Ukraina, Średnia szkoła agrotechniczna Beaune-la-Rolande Francja 24

25 W latach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy organizował: wyjazdy uczniów do Quedliburga w Niemczech w ramach współpracy zagranicznej szkół (koszt zł rocznie); przeglądy młodych talentów w ramach działalności kulturalnej szkół (1 500 zł rocznie). 25

26 26 Lp. Nazwa zadania Rok Kwota brutto 1 Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła 2 Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie 3 Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie 4 Wyposażenie dwóch sal przedszkolnych w meble przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych 5 Remont schodów wejściowych do budynku 6 Wyposażenie sal lekcyjnych : Utworzenie pracowni zajęć technicznych gospodarstwa domowego dziewcząt, pracowni plastycznej, pracowni technicznej chłopców, pokoju do nauki w internacie, dwóch sal W tym środki UE Darowizna od Telewizji Polskiej Program Rządowy , , , , , , , ,00 Fundacja Muszkieterów darowizna Środki własne , ,00 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne , , ,00

27 27 przedszkolnych, 2 sal lekcyjnych. 7 Utworzenie placu zabaw dla przedszkolaków 8 Remont dwóch sal lekcyjnych malowanie, wymiana podłogi , , ,00 9 Malowanie trzech sal lekcyjnych , ,00

28 Działalność diagnostyczno-orzecznicza liczba badań psychologicznych liczba badań pedagogicznych liczba badań logopedycznych 264 liczba badań zawodoznawczych 57 Razem: liczba dzieci objętych przesiewowymi badaniami logopedycznymi liczba wydanych opinii liczba wydanych informacji i zaświadczeń 88 Razem: liczba wydanych orzeczeń 509 Razem wydanych dokumentów Liczba dzieci przyjętych przez poradnię Działalność bezpośrednia Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom (zajęcia, warsztaty, porady, wykłady): Ogółem: liczba spotkań liczba osób Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży (zajęcia, warsztaty, socjoterapia, porady, wykłady): Ogółem: liczba spotkań liczba osób Terapia (pedagogiczna, logopedyczna, Biofeedback): Ogółem: liczba spotkań liczba osób 169 W ostatnim czasie ofertę Poradni poszerzono w zakresie terapii i profilaktyki: systematyczne planowe przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych, systematyczne grupowe zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczące doskonalenia umiejętności wychowawczych oraz wspierania nastolatka, zakup urządzeń do neuroterapii EEG Biofeedback, przeszkolenie pracowników, wprowadzenie terapii indywidualnej EEG Biofeedback, wprowadzenie terapii indywidualnej RSA Biofeedback, grupowe i indywidualne zajęcia psychoedukacyjne w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa w szkołach powiatu ostrzeszowskiego, badania ankietowe w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w celu lepszego rozpoznania problemu wśród uczniów, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD, 28

29 działania wspierające nauczycieli, rodziców i dzieci pięcio i sześcioletnich w przygotowaniu do podjęcia nauki szkolnej - program Wsparcie na starcie, opieka doradcy zawodowego nad uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców, zajęcia indywidualne dla uczniów i rodziców oraz rozmowy postdiagnostyczne z uczniami i rodzicami, organizacja I Powiatowego Konkursu Zawodoznawczego Świat zawodów, działalność mediacyjna w szkołach oraz w Poradni w celu eliminowania konfliktów między rodzicami i nauczycielami oraz między rodzicami i uczniami, zajęcia o charakterze szkoleniowo-informacyjnym wśród nauczycieli i rodziców, działania w kierunku wprowadzenia diagnozowania i orzekania dla dzieci słabowidzących, niewidzących, słabosłyszących i niesłyszących. Zakupy sprzętu do terapii: RSA Biofeedback, EEG Biofeedback ( zł), narzędzia do diagnozy dyskalkulii i profil matematyczny Diagnozowanie trudności matematycznych dzieci szkół podstawowych, skala Ryzyka Dyskalkulii, test psychologiczny Leitera ( zł), test psychologiczny IDS (3 000 zł), test Bentona 2 testy Wechslera (1 000 zł), baterie testów do diagnozy dla dzieci 5/6, 8 10/12 oraz do gimnazjum testy do badania dysleksji dla kl. III, V, test uczenia się słuchowego, testy logopedyczne. 29

30 Inwestycje i remonty przeprowadzone w latach termomodernizacja budynku Poradni (wymiana okien, docieplenie), malowanie poradni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie gabinetów w meble, wyposażenie sekretariatu w 3 komputery wraz z oprogramowaniem, w tym programem księgowo-płacowym i kadrowym. Środki na adaptację pomieszczeń w roku 2010 pozyskano z rezerwy subwencji MEN zł, w roku 2014 pozyskano zł. Dodatkowo pozyskano bezpłatne testy za kwotę zł. Przeprowadzona w placówce kontrola merytoryczna Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna całościowa i problemowa - wypadły na wysokim poziomie. 30

31 PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU (Dane liczbowe działalności podstawowej do końca czerwca 2014) Pozyskanie i wykorzystanie środków zewnętrznych w latach Pozyskane i wykorzystane środki dodatkowe na aktywizację zawodową. Ilość pozyskanych Ilość wykorzystanych Rok środków środków , , , , , , , , ,00 0,00 Suma , ,53 Źródło: Opracowanie własne PUP Uwagi Projekt "Wsparcie na starcie" na 839 tys. zł jest w trakcie realizacji w roku 2014 Wszystkie projekty w trakcie realizacji, w tym 1 wnioskowany w sierpniu 2014 roku na kwotę 310 tys. zł Część projektów jest jeszcze na etapie realizacji, szacuje się, że na koniec 2014 wysokość wykorzystanych środków przekroczy 16,5 mln złotych. Korzystną sytuację w zakresie efektywności instrumentów rynku pracy powiatu ostrzeszowskiego na tle wyników krajowych za 2013 rok obrazuje poniższe zestawienie. ZATRUDNIENIOWA KOSZTOWA w PLN POT POLSKA POT POLSKA szkolenia 61,9% 47,6% 5 421, ,30 prace interwencyjne 100,0% 77,5% 4 518, ,68 roboty publiczne 82,4% 60,0% 7 242, ,16 prace społecznie użyteczne 3,6% 19,0% , ,52 staże 84,5% 65,8% 7 817, ,62 doposażenia 100,0% 100,0% , ,65 dotacje 100,0% 100,0% , ,80 31

32 Inwestycje i remonty przeprowadzane w PUP Ostrzeszów w latach Inwestycje sfinansowane ze środków Funduszu Pracy i remonty z budżetu Rok 6120 (FP) 4270 (Budżet) Ogółem , , , , , , , , , , , , , , ,63 Razem , , ,81 Źródło: Opracowanie własne PUP Na inwestycje i remonty w PUP w latach przeznaczono prawie 400 tys. zł. Większość inwestycji dotyczyła modernizacji i usprawniania systemów teleinformatycznych, dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi ponaddwutysięcznej rzeszy bezrobotnych i poszukujących pracy. Środki na ten cel pozyskiwano z Funduszu Pracy. Remonty natomiast, stanowiące około 25% nakładów, dotyczyły w tym okresie niezbędnego utrzymania substancji techniczno-biurowej i były w całości sfinansowane z budżetu lokalnego. Sytuacja na rynku pracy w okresie od 2010 do 2014 roku i promocja zatrudnienia Sytuacja na rynku pracy powiatu ostrzeszowskiego na początku 2010 roku była bardzo specyficzna. Kryzys światowy i likwidacja dużego pracodawcy (w latach 2009 do 2013) przyczyniły się do wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego od stopy 9,5% na koniec 2009 roku do 10,7% w 2012 roku, która utrzymała się do końca 2013 roku, ale między innymi w wyniku działań PUP Ostrzeszów na koniec I półrocza 2014 roku osiągnęła poziom 8,5%. W liczbach bezwzględnych nastąpił spadek bezrobocia poniżej dwóch tysięcy i osiągnął na koniec czerwca 2014 roku osób. Napływ bezrobotnych w okresie wyniósł osób, a odpływ w tym samym okresie osoby. Z rynku pracy zgromadzono ponad 7 tys. ofert pracy. W strukturze bezrobotnych na koniec czerwca 2014 roku kobiety stanowiły 67,8%, a na obszarach wiejskich 63,2%. 53,4% populacji bezrobotnych powiatu to osoby do 34 roku życia, z czego połowa ma 24 lata i mniej. Co dziesiąty bezrobotny jest absolwentem wyższej uczelni, a prawie połowa populacji, to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym. Co piąty bezrobotny nie ma stażu pracy. Bezrobotni długotrwale to 52% ogółu; osoby powyżej 50 roku życia stanowią 19,8% populacji. Osoby niepełnosprawne wśród bezrobotnych stanowią 6,4%. W latach poradnictwem zawodowym objęto prawie 7,5 tys. osób. Środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osiągnęły poziom prawie 21 mln zł, z czego z algorytmu podziału Funduszu Pracy pochodzi 8,1 mln zł. Pozostałe ponad 12,5 mln zł pozyskano ze środków unijnych oraz rezerw ministerialnych. W ostatnich czterech latach zaktywizowano osoby, z czego 54% w wyniku staży i szkoleń. 18,5% zaktywizowanych 32

33 podjęło działalność gospodarczą, a 13% (382 osoby) znalazło dwuletnie zatrudnienie w wyniku wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Z Funduszu Pracy wydatkowano 49,9 mln złotych, z czego na formy aktywne przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono 51,1%, a na zasiłki dla bezrobotnych prawie 44%. Pozostałe wydatki stanowiły dodatki aktywizacyjne dla osób, które samodzielnie znalazły zatrudnienie (1% tys. zł), 4% to inne wydatki - poradnictwo zawodowe, klub pracy i rozwój systemów ICT. PUP współpracuje z Wielkopolskim Obserwatorium Rynku Pracy w Poznaniu, ze wszystkimi ogniwami OHP w powiecie ostrzeszowskim, instytucjami szkoleniowymi i agencjami zatrudnienia oraz sektorem edukacji. Efektem współpracy są coroczne Targi Pracy, giełdy pracy dla pracodawców oraz konferencje. Współpraca w sferze oświatowej obejmuje m.in. projekt Comenius Regio (ZSZ nr 1) w Ostrzeszowie, poradnictwo, doradztwo i quasi-rekrutację w szkołach zawodowych, udział w targach i imprezach edukacyjnych. PUP współpracuje z Politechniką Poznańską w zakresie wymiany informacji i promocji projektów, m.in. Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania oraz Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. 33

34 POMOC SPOŁECZNA Rok 2010 Realizacja projektu Wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: o wspieranie czterech niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt domowy, o zatrudnienie asystenta rodziny oraz pedagoga w ramach tworzenia infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych, naturalnych oraz adopcyjnych, o wspieranie rozwoju 16 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z języka obcego, o pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz przygotowanie ich do pełnienia ww. funkcji poprzez udział w szkoleniu PRIDE, o przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych, w ramach którego zrealizowano warsztaty dla 6 rodzin zastępczych nt. Promocja dobrych praktyk w wychowaniu dziecka oraz jednodniowe szkolenie dla 16 rodzin zastępczych Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz ADHD w domu i w szkole. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł zł, w tym zł wkład własny oraz zł z wnioskowanej dotacji. 79 osób uczestniczyło w koloniach letnich, organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse, z województwa wielkopolskiego. Organizatorem kolonii było Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Kolonie dla 79 podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z powiatu ostrzeszowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się w Ośrodku Rekreacyjnym Wielkopolska w Rudnie. Pozyskano środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości zł na przeprowadzanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie wzięło udział 12 mężczyzn z powiatu ostrzeszowskiego. Po raz 5 zorganizowano Kolację Wigilijną dla najmłodszych podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Większość dzieci pochodziła z rodzin o niskim statusie materialnym, w których stwierdza się także nieprawidłowe relacje między członkami rodziny i często brak poszanowania tradycji oraz jej kultywowania. Gwiazdka została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących i Ofiar Wypadków Drogowych Jesteśmy w Ostrzeszowie. Od lokalnych sponsorów organizatorzy otrzymali wsparcie finansowe w wysokości zł, a także wsparcie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, chemicznych i upominków świątecznych. 34

35 W 2010 r. funkcjonowały 2 grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą domową. Grupy wsparcia prowadzone były przez psychologa oraz wolontariusza. Uczestniczkami grupy wsparcia są kobiety korzystające z pomocy PCPR OIK. Realizacja programu systemowego Aktywność naszą szansą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki r. Środki unijne w wysokości zł, wykorzystano na: o kontynuację pomocy dla 18 osób i ich opiekunów biorących udział w programie w 2009 r. oraz dla nowej grupy 20 osób niepełnosprawnych; kursy: obsługa komputera, kasa fiskalna, bukieciarstwa, artystycznego pakowania prezentów i masażu, o zabiegi rehabilitacyjne, o wyjazd szkoleniowy dla grupy z poprzedniego roku oraz specjalistyczny turnus rehabilitacyjny dla nowej grupy, pomoc psychologa, doradcy zawodowego, grupy wsparcia dla uczestników. 35

36 36

37 Rok 2011 PCPR zrealizowało projekt Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - wspieranie niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt domowy. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: o wspieranie niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt domowy. W ramach zadania doposażono 3 rodziny w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Za otrzymane środki dokonano zakupu sprzętu agd; każda z rodzin otrzymała sprzęt wartości zł o zatrudnienie asystentów rodzinnych w ramach tworzenia infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych, naturalnych oraz adopcyjnych. W ramach rozszerzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych w ramach programu Pomoc Dziecku i Rodzinie zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodzinnych, o wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z języka obcego. Zajęcia kursu językowego odbywały się w Szkole Języków Obcych ASTRA w Ostrzeszowie. Skorzystało z nich 5 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 6 do 12 lat, o pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz przygotowanie ich do pełnienia ww. funkcji poprzez udział w szkoleniu PRIDE. Szkolenie trwało 36 godzin. Rodziny pracowały również z psychologiem. 3 rodziny odbyły 37

38 praktykę w zawodowej niespokrewnionej wielodzietnej rodzinie zastępczej oraz jednej z rodzin w Domu Dziecka w Ostrzeszowie, o wspieranie niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez udział rodzin zastępczych w specjalistycznym szkoleniu podnoszącym kwalifikacje rodziców zastępczych letnie warsztaty terapeutyczne. W ramach realizacji zadania 3 rodziny niespokrewnione, w tym jedna zawodowa niespokrewniona wielodzietna rodzina zastępcza, wzięły udział w Letnich Warsztatach Terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski wraz z Fundacją Fastryga. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł zł, w tym zł wkład własny oraz zł z wnioskowanej dotacji. 86 osób uczestniczyło w koloniach letnich, organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego. Po raz 4 pozyskano środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości zł na przeprowadzanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie wzięło udział 10 mężczyzn z powiatu ostrzeszowskiego. Po raz 6 odbyła się Kolacja Wigilijna dla 70 najmłodszych podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 18 kobiet skorzystało z pomocy oferowanej w ramach dwóch grup wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą domową. PCPR po raz kolejny realizowało projekt Aktywność naszą szansą, z którego skorzystało 40 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne oraz 8 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Wartość projektu wyniosła zł. W ramach projektu beneficjenci mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz usprawniania funkcji psychomotorycznych. Rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało następujące projekty: Projekt I: Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania: o pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i adopcyjne oraz przygotowanie ich do pełnienia ww. funkcji poprzez udział w szkoleniu PRIDE. W całym cyklu szkoleniowym uczestniczyło 8 rodzin, które wzięły udział w 10 sesjach grupowych (po 3 godz. każda) przeplatanych dwiema sesjami - spotkaniami indywidualnymi z rodzinami w ich domach. o udział rodzin zastępczych w specjalistycznym szkoleniu podnoszącym kwalifikacje rodziców zastępczych letnie warsztaty terapeutyczne. W ramach realizacji zadania 3 niezawodowe rodziny zastępcze wraz z dziećmi wzięły udział w Letnich Warsztatach Terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 38

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Załącznik Uchwały Nr./ /15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia... czerwca 2015 r. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2010 2013

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2010 2013 INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2010 2013 Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić Państwu informacje na temat działalności Rady Powiatu Zambrowskiego w latach 2010 2013. Publikacja ta zawiera ogólny

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo