ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Z01 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO str. 2 Z02 Uprawnienia głównego projektanta str. 3 Z03 Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA str. 4 Z04 Uprawnienia projektanta konstrukcji str. 5 Z05 Zaświadczenie projektanta konstrukcji o wpisie do MOIIB str. 6 Z06 Uprawnienia sprawdzającego w zakresie architektury str. 7 Z07 Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIA str. 8 Z08 Uprawnienia sprawdzającego w zakresie konstrukcji str. 9 Z09 Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIIB str. 10 CZĘŚĆ OPISOWA: I. Opis techniczny część ogólna str. 11 II. Opis techniczny część szczegółowa str III. Zestawienie powierzchni i elementów wyposażenia str IV. Obliczenia termiczne str CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Architektura nr rysunku treść skala bt / A-01 Rzut fundamentów 1:50 bt / A-02 Rzut przyziemia 1:50 bt / A-03 Rzut sufitów podwieszanych 1:50 bt / A-04 Rzut dachów 1:50 bt / A-05 Przekrój A-A, detal A 1:50, 1:25 bt / A-06 Przekrój B-B, detal B 1:50, 1:25 bt / A-07 Elewacje: Zachodnia i północna 1:100 bt / A-08 Elewacje: Wschodnia i południowa 1:100 bt / A-09 Wykaz okien z PVC 1:50 bt / A-10 Wykaz stolarki i ślusarki drzwiowej 1:50 bt / A-11 Wykaz ślusarki aluminiowej 1:50 Konstrukcja nr rysunku treść skala bt / K-01 Nadproża stalowe 1:10, 1:5 bt / K-02 stopa fundamentowa F1 pod filtr 1:25 bt / K-02 stopy fundamentowe, ława Ł1, wieńce W1 i W2, nadproże żelbetowe N3 1:50, 1:25

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO W STACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BIELSKA PODLASKIEGO I. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Nazwa inwestycji BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BIELSKA PODLASKIEGO BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 2. Adres obiektu. BIELSK PODLASKI, ul. Kamila Cypriana Norwida Dz.Ew. Nr 382/4;383/1;384/3; 387/1; 388/4; 399/16; 408/8; 387/3 3. Zamawiający EUROWATER Sp. z o.o. ul. Izabelińska 113, Lipków, Izabelin 4. Inwestor. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Bielsku Podlaskim BIELSK PODLASKI ul. Studziwodzka Użytkownik. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Bielsku Podlaskim BIELSK PODLASKI ul. Studziwodzka Stadium i branża opracowania. Projekt budowlany, techniczno-roboczy w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 7. Podstawa opracowania. a/ Umowa z Zamawiającym, b/ Wizja lokalna i pomiary sprawdzające do celów projektowych c/ Obowiązująca baza normatywna, d/ Projekty techniczne w branży technologii wody p.t. Budowa Stacji Wodociągowej dla Bielska Podlaskiego, technologia uzdatniania, pompowania, gospodarka ściekami i instalacje sanitarne e/ mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych wykonana przez Zakład usługowo Produkcyjno handlowy Geo-L s.c. W. Łopaciuk, L. Niedźwiedzki, ul. Mickiewicza 50/54, Bielsk Podlaski. f/ dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Projektowo- Wykonawcze Geowiert, Białystok ul. Legionowa 15/125 a opracowanych - mgr Witold Sadowski. g/ uzgodnienia z Inwestorem. 8. Zakres przedmiotowy opracowania. Opracowanie obejmuje: Adaptację w zakresie architektury i konstrukcji istniejącego, nieużytkowanego budynku technologicznego dla potrzeb S.W. w nowym układzie linii technologicznej. 9. Cel opracowania. Opracowanie ma na celu rozwiązanie w stadium odpowiadającym prawnym wymaganiom projektu budowlanego budowy Stacji Wodociągowej (SW) stosownie do wymagań Inwestora i przyjętych rozwiązań technologicznych. 11

3 II. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1.1 Dane konstrukcyjne i ogólnobudowlane Charakterystyka ogólna: Istniejący budynek technologiczny stanowi parterowy, niepodpiwniczony pawilon o konstrukcji murowanej tradycyjnej z elementami prefabrykacji. Obiekt składa się z dwóch części: wysokiej hali technologicznej i przylegajacej do niej od strony wschodniej części zapleczowej. Cały obiekt ma w rzucie kształt dwóch połączonych i wzajemnie przesuniętych, wydłużonych prostokątów, zorientowanych dłuższymi bokami na osi północ południe. Obiekt zrealizowano w stanie surowym zamkniętym. Halę technologiczną wykonano w układzie konstrukcyjnym poprzecznym, jednotraktowym o szerokości traktu w osiach 12m. Stropy z płyt panwiowych rozpięto na ażurowych dźwigarach stalowych opartych na ścianach podłużnych w rozstawie 6m. Część zapleczową, usytuowana od strony wschodniej, została zrealizowania w układzie konstrukcyjnym mieszanym. Na odcinku pomieszczeń administracyjnych i higieniczno - sanitarnych wykonano układ podłużny, dwutraktowy, gdzie stropy z płyt kanałowych oparto na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej podłużnych. Na pozostałym odcinku występuje układ poprzeczny. Strop z płyt panwiowych oparto na poprzecznych, stalowych dźwigarach Elementy konstrukcyjne: Posadowienie - na ławach i stopach żelbetowych, wylewanych 200cm poniżej poziomu terenu. Ściany nadziemia zewnętrzne konstrukcyjno - izolujące, warstwowe murowane z cegły szczelinowej, grub 56cm w hali i 43cm na zapleczu, ze słupami żelbetowymi pod dźwigary nośne stropu. Ściany nadziemia wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły kratówki 51cm i 25cm Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych żerańskich i płyt panwiowych na dźwigarach stalowych Stropodach niewentylowany i niocieplony z pokryciem z papy asfaltowej ułożonej bezpośrednio na stropie Dane ogólnobudowlane: Ścianki działowe z cegły dziurawki 12cm. posadzki brak stolarka okienna typowa jednoramowa, drewniana zdekapitalizowana. ślusarka okienna - stalowa wykonana na zamówieniez profili zimnych substandardowa i zdekapitalizowana ślusarka drzwiowa wrota do hali stalowe, nieocieplone - substandardowe wentylacja grawitacyjna: w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, socjalnym i w kotłowni murowane kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. pokrycie dachowe z papy asfaltowej o charakterze tymczasowym wykazuje liczne nieszczelności, obróbki blacharskie attyk, gzymsów, rynny i rury spustowe z blachy stalowej 12

4 ocynkowanej do wymiany ocieplenie wieńców i nadproży ze styropianu jest utlenione i na większej powierzchni nadje się do wymiany 1.2 Instalacje W budynku nie wykonano żadnych instalacji wewnętrznych. 1.3 Dokumentacja fotograficzna Widok budynku technologicznego od strony północno zachodniej Widok budynku od strony południowo wschodniej 1.4 Podsumowanie: Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Jednakże poszczególne elementy ustroju budowlanego jak stolarka okienna i drzwiowa wymagają wymiany. 13

5 2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 2.1 założenia do projektu przewidywana funkcja technologiczna obiektu. W ramach przewidywanego schematu technologicznego Stacji Wodociągowej, projektowany obiekt będzie zawierał: a/. technologię uzdatniania, b/. pompownię płuczną, c/. rurociągi technologiczne. d/. pompownię II-go stopnia, e/. węzeł sprężonego powietrza, f/. węzeł chlorowania zapobiegawczego. g/. zewnętrzne zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej Funkcje pomocnicze. W ramach adaptacji obiektu do obsługi projektowanego układu technologicznego a także dostosowania do obowiązujących przepisów zakłada się przearanżowanie istniejącego zaplecza. Przewiduje się zachowanie lokalizacji kotłowni Zatrudnienie i obsługa obiektu W projektowanym układzie funkcjonalnym przewiduje się zatrudnienie pracownika dozoru technologicznego. Docelowo w zmodernizowanym obiekcie znajdzie także lokalizację administracja SW i sieci W-K w liczbie 4 osób oraz 1-2 konserwatorów. Łącznie w obiekcie zatrudnionych będzie docelowo do 7osób. Dla w/w pracowników oraz dla ekip technicznych konserwujących okresowo obiekty SW zaprojektowano zaplecze socjalne i higieniczno sanitarne. Do przeprowadzania napraw przewiduje się odpowiednie zaplecze magazynowe i warsztatowe Instalacje C.O i C.C.W. - zakłada się wykorzystanie istniejącego pomieszczenia kotłowni i zaprojektowanie węzła cieplnego z kotłem dwufunkcyjnym na lekki olej opałowy. Paliwo magazynowane będzie w 3 zbiornikach z tworzywa zlokalizowanych w pomieszczeniu magazynowym w południowej cz. przybudówki zapleczowej. Paliwo do kotła dostarczane będzie zdalaczynnie z w/w pomieszczenia Rzędną +/-0,00 ustalono 0,27m powyżej terenu, na poziomie posadzki projektowanego budynku technologicznego i odpowiada ona wartości 146,07m n.p.w. 2.2 Układ funkcjonalno - przestrzenny Pierwotnie zaplanowany układ funkcjonalny budynku nie ulega zasadniczej zmianie. Zachowano podział na części technologiczną w obszernej hali oraz zaplecze w we wschodniej przybudówce. W hali technologiczej zaprojektowano podział na halę filtrów oraz zespół pompowania i napowietrzania. Zlikwidowano szerokie wrota w ścianach szczytowych południowej i wschodniej, zastępując je drzwiami o szerokości 120cm. Otwór bramny w ścianie południowej można zamurowć dopiero po wprowadzeniu do hali wszystkich filtrów. W hali zaprojektowano wejścia do korytarza i do magazynu w przybudówce zapleczowej W części zapleczowej zaprojektowano: kotłownię w pierwotnej lokalizacji, układ pomieszczeń administracyjnych z pokojem dozoru, archiwum i laboratorium zaplecze socjalne nowy, rozbudowany węzeł sanitarny z pomieszczeniem szatniowyum dla pracowników dozoru technicznego oraz wykonujących okresowe zabiegi konserwacyjne i naprawy. magazyn i warsztat, magazyn paliwa do kotłowni i węzeł chlorowania awaryjnego dostępne od 14

6 zewnątrz. Przy wejściu głównym do przybudówki zapleczowej zaprojektowano wiatrołap wewnętrzny. W całym obiekcie zastosowano sufity podwieszane. W części technologicznej zaprojektowano sufit modułowy 600x1200mm na wysokości 6m n.p., t.j na linii górnej krawędzi okien. Zlikwidowano naświetla od strony wschodniej a szklenie od strony zachodniej zmniejszono. Rozwiązanie takie zapewnia zgodne z PN doświetlenie pomieszczeń przy radykalnym zmniejszeniu strat ciepła. Na zapleczu sufity podwieszone zaprojektowano na wysokości 2,8m n.p. Wszystkie istniejące otwory drzwiowe poszerzono zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr 75 ( z późniejszymi zmianami). 2.3 Wskaźniki Pow. zabudowana Pz [ m 2 ] Pow. netto Pn [ m 2 ] Kubatura [m 3 ] Wskaźnik budynek technologiczny 796,4 680,9 5321, Zagadnienia architektoniczne Elewacje Projektowana przebudowa budynku technologicznego ma, oprócz aspektów dostosowania do zmienionej technologii i poprawy funkcjonalności, doprowadzić do poprawy estetyki obiektu. Według wykonanych obliczeń termicznych termorenowacja obiektu jest niezbędna w zakresie docieplenia stropodachu, natomiast docieplenie ścian wynika nierówności ścian, rzutującej na duże potencjalne zużycie tynku, z konieczności docieplenia glifów okiennych oraz mozliwosci wykonania w grubości ocieplenia detali architektonicznych np. boni. Elewacje budynku zaprojektowano w nawiązaniu do architektury zbiornika wyrównawczego chociaż kolorystyka tynków nie jest powtórzona. Odpowiednikiem cokołu z beżowego klinkieru na zbiorniku jest tynk beżowy w partii przyziemia budynku technologicznego. Błękit ścian zbiornika nawiązuje do tego koloru na ścianach budynku technologicznego ale w o wiele mocniejszym nasyceniu. W wielu miejscach, t.j. na oddzieleniu partii cokołowej oraz na filarach międzyokiennych zaprojektowano bonie z listew Bellaplast. W oknach, które obramowane są ciemoniebieskim tynkiem zaprojektowano glify i okapniki w kolorze białym. W obydwu budynkach zwieńczenie ścian i gzymsy zaprojektowano w kolorze białym. Okna w kolorze białym z PVC. W części okien przewidziano zainstalowanie napowietrzaczy szczelinowych z deflektorem powietrza, np. Plastmo Junior. Ślusarka zewnętrzna, t.j. drzwi szklone do części zapleczowo administracyjnej oraz drzwi do hali technologicznej w kolorze szaro białym RAL Obróbki blacharskie na gzymsach i zwieńczeniach ścian szczytowych oraz attyk - z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej w kolorze szaro - białym RAL9002. Odprowadzenie wody deszczowej w systemie Lindab Rainline w kolorze srebrnoszarym. Rynny o przekroju prostokątnym o szerokości 100/135mm. Rury spustowe 15

7 ø100. Deszczówka odprowadzana jest do kanalizacji. Wokół budynku zaprojektowano opaskę z kostki betonowej w obrzeźu gr. 6cm, ze spadkiem 1,5% Wykończenie wnętrz opisane zostało szczegółowo w zestawieniu powierzchni i materiałów wykończeniowych. 2.5 Termorenowacja Charakterystyka ogólna Kalkulację termiki przegród wykonano przy pomocy programu TERMIKA i zweryfikowano za pomocą kalkulatora firmy Bayosan. Wyniki kalkulacji dla parametrów wilgotnościowych w programie TERMIKA wykazują możliwość kondensacji pary wodnej w warstwach zewnętrznego docieplenia. Ponieważ na zewnątrz przegrody ciśnienie rzeczywiste pary jest niższe od pary nasyconej kondensacja może wystąpić co najwyżej na powierzchni przegrody. Potwierdza to kalkulacja Bayosan, która w ogóle nie wykazuje możliwości wystąpienia kondensacji. W odniesieniu do stropodachu żaden z programów nie uwzględnia wentylowania celem odprowadzeni9a ew. kondesatu. Przyjęto, że ściany zewnętrzne obiektu mają spełniać warunek zawarty w Tabeli 4, lp. 1 poz. a) - 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z Dz. U. Nr 75 poz. 690, w myśl którego, maksymalny współczynnik przenikania ciepła wynosi: U max = 0,55 jako dopuszczalny dla pomieszczeń, których ściany stykają się powietrzem zewnętrznym. Obliczenia dla przegród wykazały wartość współczynnika 0,26 dla hali i 0,27W/m 2 K dla przybudówki zapleczowej, a więc spełniające w/w wymóg z dużym zapasem. Tak więc, jak wspomniano w p.2.4 docieplenie ścian warstwą styropianu grubości 5cm zaprojektowano głównie z uwagi na możliwości wykonania detali elewacyjnych i skuteczniejszego docieplenie mostków termicznych na nadprożach i wieńcach. Termorenowację przewidziano w technologii lekkiej mokrej z użyciem styropianu i tynków mineralnych. Jako technologię referencyjną zaproponowano produkty firmy Kreisel. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów pod warunkiem zachowania kolorystyki i uzgodnienia jej z autorem projektu Ściana zewnętrzna Zaprojektowano docieplenie styropianem gr. 5cm dla hali technologicznej i dla zaplecza. Szczegóły warstw na rysunkach przekrojowych. Roboty należy wykonywać stosując materiały rekomendowane w ramach systemu ściśle wg instrukcji systemu oraz instrukcji ITB Nr 334/96. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy usunąć utlenione ocieplenie wieńców. Podłoże musi być płaskie z tolerancją ok. +/-6mm w promieniu 1,2m. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. Przyklejanie płyt można rozpocząć dopiero po wyschnięciu powierzchni. Ściany fundamentowe przed wykonaniem docieplenia należy dokładnie oczyścić ze starej izolacji bitumicznej i zabezpieczyć szlamem uszczelniającym Budoszczel H. Na styropianie stosować podwójne zbrojenie: warstwa pierwsza z siatki drobnej, warstwa wierzchnia z siatki pogrubionej. Na ścianach powyżej cokołu system standardowy z wykonaniem boni za pomocą ceowych listew PVC Bellaplast wklejanych w wyfrezowane kanały. Na elewacji występuje zróżnicowanie frakcji tynku w partii środkowej frakcja 3mm z fakturą Kornik, powyżej i poniżej 1mm z fakturą baranek. Elewację należy pomalować farbą egalizacyjną w kolorach wg. rysunku elewacji. 16

8 Prace związane z ociepleniem należy zaplanować i wykonać zgodnie z Instrukcją ITB Nr 334/96/: Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką, Warszawa W myśl instrukcji, dociepleniu podlegają wszystkie ościeża drzwiowe i okienne, z obróbkami nadproży i parapetów. Wszystkie obróbki blacharskie muszą być nowe, wystające min. 40 mm poza nowy obrys ścian zewnętrznych. Instrukcja definiuje również odpowiednie wymagania materiałowe i technologiczne prowadzenia robót, jak też nakłada na inwestorskie służby nadzoru technicznego obowiązek dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w szczególności: - częściowego odbioru jakości przygotowanej powierzchni ściany, -częściowego odbioru zamocowania płyt styropianowych do podłoża, - częściowego odbioru warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, - częściowego odbioru ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych, - częściowego odbioru nowych obróbek blacharskich; odbioru końcowego z uwzględnieniem: - zapisów w dzienniku budowy, - protokołów odbiorów częściowych, - wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m 3 i nie większej niż 20 kg/m 3. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zdjąć wszystkie obróbki blacharskie. Do mocowania płyt styropianowych należy użyć kleju na bazie kleju lateksowego ekstra, oraz łączników odpowiadających wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB. Grubość warstwy ociepleniowej wynosi 10cm (zaleca się dwie warstwy styropianu o gr. 5cm każda, układanych mijankowo) Styropian należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5 0 C. Do dodatkowego mocowania styropianu należy stosować łączniki rozprężne o długościach minimalnych 12 cm. W przypadku zastosowania innych grubości płyt, długość łącznika musi być taka, aby co najmniej 6cm było osadzone w ścianie. Liczba łączników powinna uniemożliwiać obrót płyty w płaszczyźnie ocieplanej elewacji i wynosić minimum 2 lecz nie więcej niż 4 sztuki. Uwaga: Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu Stropodach Zaprojektowano docieplenie ze styropianu gr. 15cm ryflowanego ułożonego bezpośrednio na istniejącym pokryciu, które będzie pełnić funkcję paroizolacji. Istniejące porycie należy wyrównać, ew. spurchlenia należy nacinać. Zainstalować kominki wentylacyjne dla odprowadzenia wilgoci, w ilości min. 1szt. / 100m2. Zastosować płyty styropianowe FS PS20 o gęstości min. 30kg/m2 i krawędziach układanych na zakład. Styropian powinien mieć atest na odporność w kontakcie z materiałami zawierającymi bitumy (istniejące podłoże). Pokrycie z papy termozgrzewalnej z posypką bazaltową w kolorze szarym - mocowanej mechanicznie na dyble rozporowe do podłoża na zakładach. 17

9 2.6 zagadnienia konstrukcyjne i ogólnobudowlane Zakres robót konstrukcyjnych fundamenty pod ściany działowe, filtry i inne urządzenia technologiczne przebicia otworów w ścianach istniejących wraz z osadzeniem nadproży wykonanie wieńca i nadproża żelbetowego w projektowanej ścianie w hali technologicznej. poszerzenia otworów drzwiowych Opinia techniczna. Na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy adaptacji nie spowodują pogorszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji Posadowienie i fundamenty filtrów Projekt nie przewiduje ingerencji w posadowienie budynku. Przewiduje się natomiast odsłonięcie ścian fundamentowych celem ich docieplenia i wykonania izolacji pionowej oraz tynku na cokołach. Konstrukcje betonowe znajdujące się w gruncie należy zabezpieczyć: podkłady betonowe pod fundament filtra zagruntować 2x roztworem asfaltowym a następnie założyć izolację z papy termozgrzewlnej pozostałe powierzchnie stykające się z gruntem należy gruntować Bitizolem R a następnie powlec 2x Bitizolem G. Dopuszcza się zastosowanie wodorozcieńczalnego Dysperbitu Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych W podłużnej, wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej dobudówki zapleczowej przewidziano wykucie otworów i osadzenie nadproży stalowych N1 i N2. Szczegóły i technologia wykonania na rysunkach konstrukcyjnych Rozkucia otworów drzwiowych Zaprojektowano poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach istniejących konstrukcyjnych. Aby uniknąć osadzania nowych nadproży należy wykuć bruzdy w ścianie do wpuszczenia ościeżnicy. Należy zachować światło otworu o szerokości nie mniejszej niż światło ościeżnicy Posadzka zaprojektowana jako tz.w. posadzka na gruncie: podłoże istniejącę i nasypowe zagęszczane warstwami 10cm beton podkładowy B-10 grubości 15cm ciężka izolacja przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej, szlichtę cementową gr. 8cm zbrojoną siatką ø4mm o oczkach max 10x10cm. Wykończenie z płytek gresowych na kleju. Posadzkę w hali dylatować co 6m w kierunku poprzecznym i podłużnie na przedłużeniu koryt odwodnienia liniowego. Dopuszcza się wykonanie dylatacji przez nacięcie wylewki. W miejscach dylatacji zastosować dylatacyjne listwy systemowe do posadzek z płytek ceramicznych. W części zapleczowej po istniejące kanały i rozkucia podłoża pod kanalizację należy uzupełnić piaskiem zagęszczonym warstwami i betonem B10. Pod wykładziny winylowe wykonać wylewki samopoziomujące materiały konstrukcyjne beton konstrukcyjny, żwirowy, klasy B-15, B-25 18

10 stal zbrojeniowa A-II (18G2), A-0 (St0S) Beton konstrukcyjny stóp i ław fundamentowych powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. Elementy stalowe w budynku należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, nawierzchniową, dwuskładnikową bez rozpuszczalnika (dopuszczoną przez Państwowy Zakład Higieny). Grubość powłoki 300 mikronów. Wymagany jest pierwszy stopień czystości elementów przed malowaniem. 2.7 Instalacje Przewiduje się wykonanie następujących instalacji: elektroenergetyczne: zasilania urządzeń technologicznych oświetleniową - oświetlenia wewnętrznego, bezpieczeństwa, kierunkowe gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, zasilania komputerów sieć teleinformatyczna i telefoniczna w pomieszczeniach administracyjnych. niskoprądowe instalacja alarmowa z monitoringiem obiektu i automatyka urządzeń technologicznych sanitarne: wodno - kanalizacyjna bytowa, wodno - kanalizacyjna technologiczna C.O. i C.C.W. zasilane z własnej kotłowni na olej opałowy instalacja paliwowa zdalaczynnego zasilania kotłowni, osuszania powietrza w hali technologicznej wentylacji mechanicznej: w sanitariacie z natryskiem 100m 3 /h -instalowana na kanale wentylacyjnym grawitacyjnym. W pomieszczeniu dozowania NaOCl wentylacja mechaniczna min. 10w/h. W pomieszczeniach zapleczowych zaprojektowano wentylację grawitacyjną, wykorzystującą istniejące przewody kominowe a także dodatkowe wywietrzaki dachowe Dz160 i Dz250 z rotacyjnym wspomaganiem ciągu typu Aspiromatic. 3. ZABEZPIECZENIA I WYMAGANIA OCHRONY P-POŻ. Projektowany budynek technologiczny, parterowy stanowiący jedną strefę pożarową o obciążeniu ogniowym poniżej 500MJ kwalifikuje się do klasy E odporności pożarowej. W części zapleczowej - socjalnej Kategoria ZLIII - kwalifikuje się do klasy D odporności pożarowej. Klasa E odporności pożarowej nie stawia żadnych wymagań elementom budowlano - konstrukcyjnym obiektu. W części socjalnej, gdzie występuje klasa D należy zapewnić klasę odporności ogniowej dla głównej konstrukcji nośnej R30, dla stropu REI 30, dla ściany zewnętrznej EI30. Wszystkie warunki są w projekcie spełnione. Część zapleczowa (strefa ZL) jest oddzielona od hali technologicznej ścianą REI 60 z drzwiami EI 30 Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 40m warunek spełniony. Dojazdy do obiektu są zapewnione - ze wszystkich stron. Obiekt należy wyposażyć w przenośny sprzęt gaśniczy 2 gaśnice GP4 i 2 koce gaśnicze: jeden zestaw przy pompowni, drugi w korytarzu zaplecza. 19

11 4. ZAGADNIENIA BHP Dla potrzeb obsługi węzła chlorowania zapobiegawczego na etapie eksploatacji SW winny być opracowane: a/. instrukcja obsługi urządzenia, b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego, c/. instrukcja postępowania w przypadku kontaktu ciała z roztworem podstawowym. Stanowisko jw. winno być wyposażone w odzież roboczą jak fartuch, rękawice ochronne, okulary. Roboty konserwacyjne oraz chlorowanie zapobiegawcze będą wykonywane przez przeszkolony personel lub wyspecjalizowane firmy. 5. WYTYCZNE OGÓLNE WYKONAWSTWA I ODBIORU. Prace wymienione w niniejszym opracowaniu oraz te, które zostaną ustalone w trybie nadzoru autorskiego i technicznego należy wykonywać i odbierać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud-Mont. Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne). Wszelkie odstępstwa o charakterze konstrukcyjnym - w szczególności dotyczące warunków posadowienia filtrów - należy rozwiązywać w trybie nadzoru autorskiego 6. WYKORZYSTANE NORMY - Obciążenia stałe PN-82/B Obciążenia zmienne technologiczne PN-82/B Obciążenie śniegiem PN-80/B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-88/B ZAGADNIENIE PRAW AUTORSKICH. Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z autorem opracowania. Dokumentacja tak w całości jak i w części (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie. Do niniejszej dokumentacji załączona jest prawna klauzula poufności. mgr inż. arch. Paweł Wróblewski mgr inż. Jerzy Augustyniak weryfikacja: mgr inż. Paweł Chmielewski KONIEC OPISU TECHNICZNEGO Warszawa, wrzesień

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (0-56) 659-70-03, tel. (0-56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Z01 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO str. 2 Z02 Uprawnienia głównego projektanta str. 3 Z03 Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid.

INWENTARYZACJA. Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid. 1 INWENTARYZACJA Temat / obiekt: Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid. 747/4 Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANO WYKOANWCZY.

P R O J E K T BUDOWLANO WYKOANWCZY. 1 B I U R O P R O J E K T S t a n i s ł a w T o p o l a n 67-200 Głogów Aleja Wolności 21/69 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTOWA NA REMONT I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI INTEGRAYJNYMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI Adres inwestycji: Inwestor: Dochowo, gm.główczyce Gmina Główczyce Autor projektu: Branża budowlana mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. architektura. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. Orzeszkowej 8, Sępólno Krajeńskie

STRONA TYTUŁOWA. architektura. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. Orzeszkowej 8, Sępólno Krajeńskie STRONA TYTUŁOWA NAZWA ZADANIA: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim nr ew. dz. 169/6, 171/1, 173/1, 247 obręb Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek przedpogrzebowy Cmentarza Komunalnego w Koninie - modernizacja dwóch mroźni Konin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek przedpogrzebowy Cmentarza Komunalnego w Koninie - modernizacja dwóch mroźni Konin, ul. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Budynek przedpogrzebowy Cmentarza Komunalnego w Koninie - modernizacja dwóch mroźni LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62

Bardziej szczegółowo